Doxa (DOXA) Bull or Bear Full Analysis. Value Drivers. Bevakningsanalys

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Doxa (DOXA) Bull or Bear Full Analysis. Value Drivers. Bevakningsanalys"

Transkript

1 Bull or Bear Full Analysis Bevakningsanalys Doxa () Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Unik patenterad produkt ger Doxa en stark position på marknaden. Doxas produkt Ceramir Crown & Bridge är ett enastående dentalmaterial som erhållit ett flertal prestigefyllda priser så som Top innovative cement. Produkten har potential att bli en game changer enligt en renommerad tidning. Motiverad aktiekurs år 2017 på 18 SEK i ett bullscenario. I en potentiell framtid där både USA och Europa har tagit fart har bolaget stor potential och skulle kunna handlas till ett motiverat pris på ca 18 SEK/aktie. Ny studie påvisar enorm potential. En potentiell egenskap att bygga upp tandens emalj efter normalt slitage kan göra Doxas teknologi väldigt eftertraktad av konsumentföretagen för att kunna användas i till exempel tandkräm. Detta skulle innebära stora intäkter för Doxa. Analytiker:Sepehr Sharafuddin & Stefan Svärd Aktiekurs v högsta/lägsta 5.05 / 0.84 Antal aktier Börsvärde (MSEK) 85 Nettoskuld (MSEK) EV (MSEK) 69.2 Sektor Dental Kortnamn Nästa rapport, Q Utveckling 1 mån % 3 mån % 1 år % YTD % Huvudägare Innehav (%) Magnus Wahlbäck och bolag 7.0 % Greg Dingizian och bolag 5.3 % Sune Gellberg och bolag 5.2 % Gausdal familjen 4.8 % Hartmut Wiese 2.3 % Ledning VD/CEO Styrelseordförande Torbjörn Larsson Magnus Wahlbäck (10 000) (20 000) (30 000) (40 000) (50 000) (60 000) EBIT Omsättning EBIT-marginal 500% 0% -500% -1000% -1500% -2000% Marliese Investments Ltd 6,87% Anders Nilsson 6,29% SEB Life International 5,63% Jan Edvard Alvenius 4,01% *** Dotterbolag till Bronsstädet AB 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Kursutveckling Value Drivers Distributionsavtal i Europa Ökad försäljning i Europa Når break-even Avtal med konsumentföretag Fler produkter baserad på Ceramir Var vänlig ta del av Var våra vänlig ansvarsbegränsningar ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten i slutet av rapporten

2 Investment Thesis Patenterad produkt med unika egenskaper Doxa är ett dentalbolag som tillverkar och säljer dentala biokeramiska produkter. Produkten marknadsförs som Ceramir Crown & Bridge och försäljningen sker framförallt på den Amerikanska marknaden. Det patenterade materialet används för permanent cementering av dentala kronor och broar och har ett flertal unika egenskaper som gör produkten fördelaktig gentemot konkurrenternas dentalcement. Doxa har kommunicerat följande fördelar: Enklare Snabbare Säkrare Välkänt kapselsystem Ingen förpreparering nödvändig Tål fukt Färre moment Enklare hantering Oslagbar fästförmåga Resinfritt Risk för ytterligare kapitalbehov och utspädning På grund av Doxas nuvarande situation har de hög kapitalförbränningshastighet som vi anser ligger runt cirka 1 miljoner kronor/ månad, detta har lett till att Doxa ett flertal gånger har varit tvungna att vända sig till kapitalmarknaden för att finansiera deras dagliga verksamhet. Under 2014 har bolaget utfört två nyemissioner, en inför noteringen på First North och en efter. Vi ser att det finns en risk för att bolaget kommer vara tvungen att åter vända sig till kapitalmarknaden för att lyfta ytterligare kapital. Detta är problematiskt då aktiekursen redan är på en låg nivå och bolaget måste leverera för att lyfta kursen innan ytterligare emissioner. Vi förväntar oss dock i ett normalscenario att Doxas kassa täcker underskotten för räkenskapsåren fram till år 2017 då bolaget förväntas bli kassapositivt. Outsourcar försäljningen till samarbetspartners Den nya strategin där dentaldistributörerna stöttas av lokala och oberoende fabrikssäljare som arbetar på provision ser vi som ett smart val av ledningen, speciellt eftersom detta är en vanlig företeelse bland de mindre tillverkarna men även då upplägget ger Doxa en kostnadseffektiv hävstång och en bra geografisk täckning. Risken som vi ser det är att Ceramir Crown & Bridge nu blir en i mängden av flera tusentals produkter som många av de här distributörerna försöker sälja och att man då inte på samma sätt kan förmedla produktens fulla potential till de eventuella kunderna. Verksam på en marknad värd 130 miljarder Marknaden för dentalprodukter är globalt värderat till cirka 130 miljarder SEK där tillväxten förväntas ligga på 4-5 % årligen. Detta ger stora möjligheter för Doxa att växa även om de initialt behöver ta åt sig avsevärt större marknadsandelar. Vi tror att tillväxten på marknaden kan bli högre än 4-5 % på längre sikt på grund av en åldrande samt mer förmögen befolkning som kommer behöva samt kräva mer kosmetisk tandvård. Exempelvis har cirka 25 % av alla över 75 år tappat samtliga tänder i USA. 95 % av försäljningen i USA med expansion i Europa Den amerikanska marknaden är Doxas huvudmarknad där hela 95 % av försäljningen sker. För tillfället är Doxa inte påverkad av några valutaeffekter då man har kostnader i form av distribution samt marknadsföring i dollar som neutraliserar dessa effekter. Vi ser dock att bolaget har en risk i att vara så pass exponerade mot en och samma marknad då denna effekt kan påverka i framtiden när intäkterna ökar i snabbare takt än kostnaderna. Vi anser att Doxas nyligen påbörjade satsning på den Europeiska marknaden är viktig för att kunna neutralisera denna risk och många andra risker som medföljer en exponering mot en och samma marknad. Ny studie visar stor kommersiell potential Studien som nyligen publicerats visar att Doxas teknologi kan täta spalter. Om detta i vidare studier visar sig bero på remineralisering (återskapa tandens emalj genom att återföra mineraler till tanden) skulle detta innebära stor potential då konsumentföretag skulle kunna använda dessa egenskaper i till exempel tandkräm, vilket innebär en ny stor intäktskälla för Doxa.

3 Bolagsbeskrivning Doxa har en unik produkt med stora utvecklingsmöjligheter som erhållit ett flertal utmärkelser. Bolaget har lyckats knyta ett antal viktiga distributionsavtal med några av världens största distributörer inom dental. Doxa har möjlighet att bli ett framgångsrikt bolag med stark konkurrenskraft. Utvecklar, tillverkar och kommersialiserar biokeramiska dentalprodukter Doxa är ett Uppsalabaserat bolag grundat De utvecklar, tillverkar och kommersialiserar biokeramiska dentalprodukter. Bolaget lanserade sin första produkt i Sverige 2009 samt 2011 i USA och Tyskland. Försäljningen består idag av en produkt men bolaget har en rad planerade dentala biokeramiska produkter som de planerar att kommersialisera inom en överskådlig framtid. Samtliga produkterna i bolagets pipeline utgår ifrån deras nuvarande teknologi Ceramir. Ceramir Crown & Bridge integration med tandmaterialet på nanonivå Ceramir Crown & Bridge är ett biokeramiskt dentalcement för permanent cementering av dentala kronor och broar. I jämförelse med konventionella material behövs ingen torrläggning, produkten är hydrofil, den behöver ingen förbehandling vilket gör materialet mer lättanvänt än de konkurrerande produkterna. Produkten har även flertalet egenskaper som gör Ceramir Crown & Bridge fördelaktig vid permanent cementering av konventionell protetik. Bl.a. är byggstenarna i Ceramir Crown & Bridge kemiskt bundna keramer med stor likhet till huvudbeståndsdelana i dentin och emalj samt att produktens mekaniska och termiska egenskaper påminner om tandens. Produkten är resinfri och har även högre biokompatibilitet än samtliga cement på marknaden vilket minskar risken för komplikationer. Produkten är även vattenbaserad och mycket miljövänlig. Ett flertal viktiga samarbetsavtal har gjort USA till den största marknaden Doxa har ett flertal viktiga samarbetsavtal. Ett av de viktigaste är avtalet med Henry Schein vilket gett Doxa tillgång till ett brett distributionsnät. Henry Schein är en av världens största distributörer inom dental och har gett Doxa tillgång den mycket viktiga marknaden i USA med ca tandläkare. Avtalet med Henry Schein har gjort att marknaden i USA idag står för 95 % av bolagets omsättning. Bolaget har idag även andra avtal med distributörer och genom dessa avtal hoppas man kunna fördubbla dess distributionskapacitet på den amerikanska marknaden. Flertal prestigefyllda utmärkelser Under 2014 och 2015 tilldelades Doxas produkt två prestigefyllda utmärkelser, dels Top Innovative Cement av tidskriften The Dental Advisor, för tredje året i rad, samt Best in Class Technology av The Pride Institute, för andra året i rad. Dessa utmärkelser är väldigt viktiga för bolaget då det skapar kännedom om varumärket samt ger Ceramir Crown & Bridge en kvalitetsstämpel som är otroligt viktig för att nå ut till samtliga inom branschen för dentalcement. Doxas produkt integrerar även på nanonivå med tanden och alla typer av dentala material vilket gör att förseglingen sker på samma sätt som naturliga remineraliseringar. Detta ger en fullständigt tät anslutning mellan material och tand samt att produkten uppvisar ett minimalt mikroläckage och att produkten står emot syraattacker.

4 Marknadsanalys Game changer är vad bolaget produkt benämns av högt ansedda personer inom branschen. De har sin största marknad i USA och två av bolagets distributörer har tillsammans 75 % av dentalmarknaden. Detta kan göra Doxas produkt till en ny standard inom dentalcementering. Ceramir Crown & Bridge A Game Changer Det biokeramiska dentalcementet Ceramir Crown & Bridge som Doxa utvecklar och säljer är i jämförelse med andra dentalcement väldigt attraktiv då produkten har många egenskaper som de andra materialen saknar. Produkten beskrivs även som en game changer av högt ansedda personer inom branschen. Trots detta har det varit svårt för Doxa att penetrera marknaden på ett effektivt sätt. Vi tror att en anledningen till detta är utformningen av den dentala marknaden, vilket kan göra det svårare för bolaget att sälja sin produkt jämfört med mer konventionella produkter. Doxa agerar främst på den amerikanska marknaden där varje tandläkare bestämmer enskilt vilka produkter (och då även vilka cement) de vill jobba med och använda på sin mottagning. Detta bidrar till att nya aktörer måste övertala och sälja sina produkter till varje enskild tandläkare och någon sorts massförsäljning till flera tandläkare existerar inte. Därmed kan man beskriva marknaden som väldigt trög och långsam då det inte alltid är enkelt att övertala en tandläkare att byta från en produkt och metod som personen har använt under flera år. 95 % av försäljningen i USD Den huvudsakliga marknaden för Ceramir Crown & Bridge är den amerikanska marknaden som står för cirka 95 % av försäljningen. Detta betyder att bolaget i dagens ekonomiska situation har en enorm valutaeffekt då delar av kostnaderna är i SEK samtidigt som försäljningen är i USD. Enligt bolaget så är den globala marknaden för Ceramir Crown & Bridge befintliga användningsområde Dentala Distributörer efter storlek Henry Schein Dental Patterson Dental Supply Benco Dental Supply Atlanta Dental värderat till cirka 225 miljoner USD. Vi kan tydligt se varför Doxa är verksamma på den amerikanska marknaden då det är den klart största marknaden för dentalcement, det naturliga steget är givetvis att expandera ytterligare i den näst största marknaden: Europa, vilket sker nu efter att man avbrutit exklusiviteten i avtalet med Henry Schein som tidigare innebar att Henry Schein hade exklusiv rätt till försäljning av Ceramir Crown & Bridge globalt. Vi ser att den dentala marknaden fortsätter att öka inom såväl funktionell som estetisk behandling både i USA samt globalt. Detta på grund av en åldrande befolkning som behöver mer tandvård men även har råd med den. Behovet av tandvård ökar med åldern både på grund av tandlossningssjukdomar samt olyckor. Enligt National Center for Health Statistics i USA har cirka 25 % av befolkningen som är över 60 år tappat samtliga permanenta tänder. Vi ser dessutom att med en globalt ökande välfärd så kommer en större del av befolkningen att kunna ta del av tandvårdstjänster. Den framtida marknaden ser därmed ut att ha bra potential till att växa Avtal med flertal ledande distributörer Som kan ses i tabellen har Doxa nu ett antal ledande dentaldistributörer som skall hjälpa till att sälja Ceramir Crown & Bridge. Tillsammans har partnerna ett antal tusen säljare som kan representera Doxa, dessutom har Patterson Dental samt Henry Schein Dental tillsammans 75 % av den amerikanska marknaden. Med andra ord ser vi att Doxa nu täcker upp stora delar av den amerikanska marknaden och byter strategi från tidigare eventbaserad försäljning där bolaget föreläste om produkten på CE-event.

5 Peers Det finns ett flertal substitut till Doxas produkt. Bolaget jobbar hårt med att nå en högre marknadsacceptans vilket är avgörande för att vinna större marknadsandelar. Även fast produkten är patenterad finns det en överhängande risk att någon av de större aktörerna presenterar en produkt med samma egenskaper som Doxas. Verksam på en marknad med många substitut Inom dentalcementbranschen finns det ett antal olika typer av cement som används mer eller mindre som standard. Detta varierar från Glasjonomer, Resin till Fosfatcement. Cementen erbjuds av ett antal större bolag än Doxa på markanden. Bolagen har oftast ett större sortiment inom dentalprodukter vilket gör jämförelsen mot Doxa och Ceramir Crown & Bridge mindre relevant. Nedan listas några av de största aktörerna på marknaden. Ivoclar Vivadent Ivoclar Vivadent (IV) är ett privat bolag som erbjuder produkter samt system till tandvårdsektorn. IV har en produktlinje som erbjuds i över 120 länder och omsätter omkring 750 miljoner CHF årligen. IV räknas som den tredje största aktören inom dentalcementbranschen med runt % av marknaden. Marknadsandelar 3M/ESPE 40 % GC % Ivoclar Vivodent % Kerr Sybron 5-10 % Övriga 1-5 % 3M/ESPE 3M är ett stort amerikanskt konglomerat som sysslar med allt från medicinska produkter till biltvättsprodukter. Bolaget omsätter ca 30 miljarder USD per år och har produkter tillgängliga i över 200 länder. 3M/ESPE är ett segment inom 3M som är inriktad mot dentala produkter för professionella personer inom tandvårdssektorn. Inom marknaden dentalcement är 3M/ESPE den största aktören med cirka 40 % andel. GC GC är ett privat internationellt japanskt bolag som tillverkar och marknadsför material samt verktyg som är avsedda för den dentala marknaden. GC är den näst största aktören på marknaden med en andel på ca %. Kerr Sybron Corporation Kerr är ett dotterbolag till KaVo Kerr Group som är ett bolag som skapar smarta produkter och lösningar inom den dentala marknaden. Kerr erbjuder en rad med produkter där de även erbjuder olika typer av dentalcement. Bolaget beräknas ha cirka 5-10 % av marknaden och ingår i konglomeratet Danaher. Dentsply Dentsply är ett publikt amerikanskt bolag som är ett av världens ledande företag inom dentalprodukter som även innefattar konsumtionsprodukter. Dentsplys produkter erbjuds i över 120 länder där Europa samt USA är det största marknaderna. Bolaget har intäkter på cirka 3 miljarder dollar samt vinst efter skatt på cirka 330 miljoner dollar. Dentsplys marknadsandel av dentalcementindustrin är okänt.

6 Ledning och styrelse Doxa har en väldigt kompetent styrelse med gedigen erfarenhet inom branschen och vi tror att de har den erfarenhet som krävs för att göra bolaget till en lönsam verksamhet. Vi tror även att detta är en relativt konservativ bransch vilket kräver en mer senior ledning för att skapa förtroende för produkten och bolaget. Magnus Wahlbäck Styrelseordförande Magnus Wahlbäck har varit invald i Doxas styrelse sedan 2012 och är den största ägaren i bolaget med ett innehav på cirka 2,1 miljoner aktier. Magnus är utbildad civilekonom och har sedan tidigare en lång samt bred erfarenhet från både lednings- samt styrelsearbeten. Magnus har tidigare varit delaktig i bolag som oljekoncernen Esso/Exxon, tjänstereseföretaget Nyman & Schultz samt nätbanken Nordnet. Han är idag VD för det egenstartade investmentbolaget Maxus AB. Torbjörn Larsson - VD Torbjörn Larsson har varit VD för Doxa sedan början av Torbjörn är utbildad Marknadsekonom på IHM Business School och har cirka 15 års erfarenhet inom dentalbranschen där han jobbar med allt från lednings och managementfrågor till marknadsföring och produktledning. Torbjörn har för närvarande ett innehav på ca 3000 aktier i Doxa. Kelley Reinfelds Kelley har 7 års erfarenhet inom dental och har tidigare arbetat som Marknadschef på japanska Sunstar och som Produktchef på GC America, där hon bland annat ansvarade för alla komposit- och bondingmaterial samt glasjonomerer. Jesper Lööf COO/R&D Jesper Lööf har varit med i Doxa sedan 2002 och är den person som varit ansvarig för framställandet av Ceramir Crown & Bridge. Jesper är utbildad Civilingenjör i materialkemi samt Teknologiedoktor. Jesper är idag ansvarig för kvalitet samt produktion på Doxa. Jesper har för närvarande ett innehav på ca 4000 aktier i Doxa. Leif Hermansson COS/Styrelseledamot Leif Hermansson är grundaren Doxa och har arbetat med keramiska material inom forskning och utbildning sedan Leif har även jobbar med materialutveckling på ABB innan Doxa och hans fokus ligger på patent samt utveckling av nya produkter. Leif har för närvarande ett innehav på cirka aktier i Doxa. Merja Nordfors - CFO Merja Nordfors har 25 års erfarenhet inom ekonomi och kommer närmast från en position som CFO för den nordiska verksamheten inom Orapi SA, ett franskt bolag noterat på Parisbörsen. Merja har för närvarande ett innehav på 0 aktier i Doxa.

7 Finansiella Prognoser I och med att bolaget växer och effektiviserar tror vi att samtliga marginaler kommer att förbättras. Vi tror även på en stabil omsättningstillväxt de kommande åren. Lägre personalkostnader kommer ske naturligt tillföljd av den ökande försäljningen då Doxa inte är ett personalintensivt bolag. Lägre personalkostnader Om Doxas tillväxt fortsätter i samma takt som de senaste åren förväntar vi oss att bolaget når upp till ett positivt resultat om tre år. Bolaget måste jobba mer med effektiviseringar samt sänka personalkostnaderna ytterligare för att vända från negativt till positivt resultat. Vi förväntar oss att de relativa personalkostnaderna minskar i samma takt som mellan år 2013 och 2014 de kommande tre åren. Effektiviseringar leder till högre bruttomarginal Bolaget har ökat sin effektivisering och vi förväntar oss ytterligare effektiviseringar de kommande åren. Vi tror inte det är omöjligt för Doxa att nå upp till en bruttomarginal på strax över 81 % år 2017 vilket kommer vara avgörande för bolaget om de ska nå break-even. Ökad omsättning och bättre marginaler Doxas omsättning och bättre marginaler kommer vara avgörande för bolaget framgång. Vi tror att de har en så pass bra produkt att det inte är omöjligt för dem att öka omsättningen avsevärt de kommande åren. Nya distributionsavtal kommer ge Doxa möjlighet att öka produktionen av Ceramir Crown & Bridge vilket leder till stordriftsfördelar, bättre marginaler och positivt EBIT-resultat.

8 Värdering Doxa har haft en kraftig tillväxt de senaste åren men har fortfarande ett negativt resultat. Vi tror att bolaget har potential att bli lönsamma och slutligen en kursvinnare men de kommer att behöva effektivisera ytterligare för att öka marginalerna samt knyta fler distributionsavtal i framför allt Europa för att få större marknadsandelar. Förväntad kundtillväxt på 15 % per kvartal Doxa rapporterade ca 5000 kunder för helåret 2014 i den senaste rapporten. Detta motsvarar en intäkt per kund på ca 1860 SEK för helåret. Intäkten per kund är i nivå med tidigare år och vi anser därför siffran som en rimlig intäkt per kund även i framtiden plus inflation. Utifrån bolagets kommunicerade kundbas är kundtillväxten ca 15 % det senaste kvartalet. Vi tror att detta är en nivå de kommer kunna bibehålla per kvartal de kommande åren vilket ger följande estimerade kundbas samt intäkter för dessa år: 2015E 2016E 2017E Kunder Intäkter Viktigt att poängtera är att vi enbart antar att de har en produkt till försäljning. Bolaget har dock tidigare kommunicerat att de har som strategi att gå från att vara ett enproduktsföretag till att vara ett flerproduktsföretag. De planerar att släppa en produkt i slutet av 2015 och vi kommer därför vara tvungen att justera våra estimat i och med att Doxa lanserar nya produkter men även om kundtillväxten är kraftigare än väntat. Vi ser detta som ett troligt scenario då bolaget nyligen ingått ett flertal viktiga samarbeten i USA vilket kan komma att öka deras kundbas markant de kommande tre åren. Vi ser även en möjlighet för marknaden i Europa att växa kraftigt i och med nya samarbeten och marknadsacceptans som tillkommer med den nya satsningen. Resultatet av detta är dock svårt att spekulera i för tillfället. göras att Doxa växer mycket kraftigare än branschsnittet och därför bör handlas till ett högre nyckeltal än marknadssnittet. Vi anser dock att risken i bolaget för tillfället är tillräckligt högt för att den högre diskonteringen motiverar att bolaget handlas till ett P/S och EV/Sales motsvarande marknaden. Med ett branschsnitt på 3.35 för P/S och 3.7 för EV/Sales handlas Doxa till ett något högt pris sett till 12 månader. Värderas till 1.9 SEK sett till P/S Sett till enbart P/S och en estimerad omsättning på ca 16.6 MSEK för räkenskapsåret 2015 är ett motiverat pris för aktien 1.9 SEK om aktien handlas till 3.35 gånger omsättning per aktie. Viktat mellan EV/Sales och P/S ger ett motiverat pris på 2.1 SEK Skulle aktien istället handlas till ett EV/Sales på 3.7 skulle ett motiverat aktiepris ligga på 2.3 SEK. Dock har Doxas EV/Sales varit mindre stabilt än deras P/S med en standardavvikelse på 3.4. Vi väljer därför att lägga mer vikt på P/S än EV/Sales. Med en vikt på 53 % P/S och 47 % EV/Sales får vi en motiverad kurs på 2.1 SEK. Hög risk i bolaget motiverar lägre multiplar Då Doxa de senaste åren har dragits med större försluter kommer vi att basera vår värdering på P/S samt EV/Sales. Då Doxa inte har några jämförbara konkurrenter används i detta fall ett medelvärde för hela marknaden. Här kan argumentet

9 Bull & Bear Case I ett bull-scenario fortsätter Doxa att förvärva nya kunder på den amerikanska marknaden i en allt snabbare takt då fler och fler ser fördelarna med Cramer Crown & Bridge. Nedsidan i bolaget finns i form av en relativt hög burn-rate jämfört med tillväxten som till slut inte kan backas upp av investerarna. Bull Case I Doxas fall handlar stor del av framtiden om hur många kunder de lyckas värva. Än så länge har värvandet av nya tandläkare varit minst sagt trögt med tanke på hur konkurrenskraftig produkten är. Vi ser dock att det finns en bra möjlighet för bolaget att nu, med ökat antal distributionspartners kunna, öka tillväxten i kundförvärv. I ett Bull-scenario kommer distributionsavtalen att ha givit resultat genom att allt fler tandläkare väljer att använda produkten i sitt sortiment. I ett Bull-scenario ser vi att Ceramir Crown & Bridge används av cirka 30 % av alla amerikanska tandläkare under 2017, vi ser även att den europeiska expansion tagit fart och att bolaget under 2017 har cirka 13 % av den europeiska marknaden. Vi anser dock att intäkterna per tandläkare håller sig till dagens nivåer då många tandläkare inte ersätter andra produkter helt utan endast använder Ceramir Crown & Bridge under vissa omständigheter. Ett scenario där Ceramir Crown & Bridge börjar ersätta andra produkter ser vi som troligt i en mer avlägsen framtid. Baserat på samma metod som redovisas ovan får vi ett estimerat aktiepris på 17.8 kr i ett Bullscenario 2017, vilket är en ökning på hela 660 % från dagens kurs. Bear Case Doxa är ett bolag som är i utvecklingsfas och behöver därför likviditet, I ett Bear-scenario ser vi att bolaget drabbas av finansieringsproblem, där nyemissioner ständigt krävs för att klara av vardagen. I ett Bear-scenario skulle detta tydligt påverka Doxas verksamhet och sakta får bolaget lägga ner verksamheten eftersom intäkterna inte täcker burn-raten, samtidigt som investerarna inte backar upp bolaget längre. Vi ser i ett Bull-scenario att Doxa fortfarande växer och har cirka 8 % av den amerikanska marknaden 2017 samtidigt som den europeiska expansionen aldrig riktigt tar fart. Detta då man inte får tillräckligt många kunder med de nya distributionsavtalen, samtidigt som kassan inte räcker till för några nya strategier. Skulle bolaget växa i denna takt kommer man slutligen få lägga ner verksamheten då nyemissioner krävs för att hålla bolaget vid liv. Vi anser att bolaget i sådant fall får lägga ner verksamheten under I det här scenariot skulle Doxa få en omsättning 2017 på cirka 10.3 miljoner SEK och då ett aktiepris på 1.24 kr vilket med likviditetsproblem skulle resultera i konkurs. Sannolikheten att detta skulle ske ser vi som liten men anser att den är tillräckligt stor för att behöva nämnas.

10 Intervju med Torbjörn Larsson Hur ser du på risken att ni skulle behöva göra en nyemission i den närmsta framtiden? Jag har inte för avsikt att göra fler emissioner. Jag har gjort tre emissioner och jag tycker inte det skulle vara varken kul eller bra för bolaget. Jag hoppas definitivt att jag kan undvika det. Vad har den största svårigheten och hindret för och Ceramir varit hittills? Som alla mindre bolag är det resursfrågan som man alltid vrider och vänder på och försöker få en bra balans i. Frustrationen ligger i att man vet att man har en oerhört bra produkt och att man vill gasa full fart fram men samtidigt har man inte obegränsat med resurser. Utmaningen ligger i att kunna göra det bättre än de andra med de resurser man har. I och med expansion i Europa och även en planerad expansion till Asien och Latinamerika, kommer inte kostnaderna att öka avsevärt initialt och är ni bekväma med att er kassa räcker för detta? Vi känner oss bekväma med den befintliga kassan, vi gör Europaexpansionen på ett väldigt kostnadseffektivt sätt, genom att inte starta bolag i varje land utan stödja satsningarna ifrån Sverige. Expansion till Latinamerika samt Asien ligger lite längre bort i tiden och därför är planerna samt strategierna inte framtagna än. Vilka anser ni vara det största hotet bland era konkurrenter? Det är de etablerade och starka bolagen med stora marknadsandelar redan idag. Till exempel 3M som är störst, japanska GC och sedan resterande i fallande skala. Vi är väldigt små i den här gruppen med bolag men inom bioaktivt dentalcement så har vi väldigt lång forskning och ligger därför bra till på marknaden ifall något av bolagen skulle ta fram en produkt inom vårt håll. Bull or Bear Är det en del av Ceramir som är patenterat eller är det hela produkten, hur lätt är det för konkurrenter att kopiera er produkt och formel på ett lagligt sätt? Den är patenterad både som produkt och i vissa funktioner, så den är väldigt väl patenterad. Sen kan man aldrig veta hur tätt ett patent är förrän det blir prövat i en domstol, oavsett vilket bolag det gäller. Hade det varit lätt att kopiera Ceramir och patentet hade varit dåligt så hade vi förmodligen sett fler liknande produkter på marknaden redan idag. När tror ni att ni får ert första distributionsavtal i Europa? och tänker ni ta er an den europeiska marknaden på samma sätt som den amerikanska eller gör ni något annorlunda? Vi för just nu löpande diskussioner med leverantörer och vi har som mål att ha avtal i de större länderna i Europa till halvårskiftet. Som det ser ut just nu så kommer det målet att fyllas. Det vi gör annorlunda är att den europeiska distributionen kommer att stödjas ifrån Sverige istället för att skapa lokala dotterbolag som vi gjorde i Amerika, detta på grund av effektivitets- samt kostnadsorsaker. Studien som kom ut nyss påvisar att Ceramir kan ha remineraliseringsegenskaper, Hur ser planerna ut inför en potentiell kommersialisering av detta? Det är viktigt att påpeka att vi inte kan hävda remineraliseringsegenskaper idag utan vi behöver göra fler studier för att kunna hävda detta. Studien påvisar att vi stänger de spalter som finns. Större konsumentbolag har kontaktat oss eftersom de tycker att vår teknologi har egenskaper som är intressanta och de gör egna utvärderingar av teknologin för användning inom konsumentrelaterade produkter. Value Drivers Doxas aktiekurs kommer utvecklas utefter nya kunder som förvärvas och på så vis ökar intäkterna på längre sikt. Resultatet av expansionen av Ceramir Crown & Bridge till Europa samt utvecklingen av nyaprodukter ser vi som kurs drivare då de kan öka antalet kunder avsevärt. Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management & Ownership I dagsläget är det svårt att uttala sig om intäkterna, då produkten inte är helt inbiten i marknaden än, men vi ser de låga intäkterna/tandläkare som negativt då det påvisar att man inte greppat taget om kunderna än. Bolaget har dock redovisat en relativt hög återköpssiffra som vi ser positivt på. Produkten i sig ser vi inga risker med, då produkten får bra omdömen av i stort sett alla som ger sig på att använda den. Risken i bolaget finns i form av finansiell risk, där intäkterna inte hinner i kapp burn-raten. På kort-sikt äter detta upp likviditeten i bolaget som är oerhört viktig i dagens situation. Kompetensen i bolaget ser vi som väldigt hög samt relevant för marknaden, där vi ser spetskompetens som platsar väl in för branschen. Den kompetens som enligt oss saknas i viss form i bolaget är någon sorts expert (konsult) inom marknadsföring av nya produkter internationellt. Overall View I dagsläget är risken i bolaget något otydlig då bolaget expanderar både produktutbudet och marknaderna, vilket självklart medför kostnader. Vi anser att Doxa har en bra produkt som har möjlighet att nå en väldigt hög marknadsacceptans om Doxa spelar sina kort rätt.

11 Nyckeltal - Bolagets performance MSEK 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015E 2016E 2017E Omsättningstillväxt 374% -43% 50% 47% 81% 78% 78% Bruttomarginal 77% -24% 12% 51% 73% 75% 78% 81% EBITDA-marginal -1880% -646% -691% -301% -189% -50% -23% 10% EBIT-marginal -1880% -646% -1021% % % -53.6% -24.6% 8.6% Nettomarginal -1137% -863% -898% -312% -201% -54% -25% 7% ROA -38% -175% -212% -158% -75% -52% -58% 17% ROE -361% -238% -297% -418% -86% -71% -141% 41% ROCE -158% -168% -245% -183% -82% -65% -114% 46% ROIC -135% -307% -615% -295% -270% -84% -54% 26% Soliditet 11% 73% 72% 38% 87% 73% 41% 42% Kapitalets omsättningshastighet Nyckeltal - Värderingsmultiplar MSEK 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015E 2016E 2017E P/E N/A EV/EBITDA EV/EBIT P/S EV/Sales P/BV Räntetäckningsgrad N/A N/A N/A EV/FCF N/A N/A N/A N/A N/A MV EV Resultaträkning MSEK 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015E 2016E 2017E Omsättning Rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Finansnetto EBT Skatt Nettoresultat Omsättningstillväxt YoY 374% -43% 50% 47% 81% 78% 78% Balansräkning MSEK 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015E 2016E 2017E Eget kapital Totala tillgångar Nettoskuld Kassa och bank Sysselsatt kapital Rörelsekapital Soliditet 11% 73% 72% 38% 87% 73% 41% 42%

12 Disclosure: Stefan Svärd - äger ej aktier i Doxa AB Sepehr Sharafuddin äger ej aktier i Doxa AB Disclaimer Ansvarsbegränsning Dessa analyser, dokument och all annan information som härrör från AG Equity Research AB (Vidare Analyst Group) är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor, uppgifter och kunniga personer som Analyst Group bedömer som tillförlitliga. Analyst Group kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka alltid innehåller en osäkerhet och bör användas försiktigt. Analyst Group kan därför aldrig garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från Analyst Group, någon medarbetare eller person med koppling till Analyst Group alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group är avsedd att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut rörande alla former av investering oberoende av vilken typ av investering det rör sig om. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. Analyst Group frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group. Intressekonflikter och opartiskthet För att säkerställa Analyst Groups oberoende Analyst Group inrättat interna regler för analytiker, utöver detta så har alla analytiker har undertecknat avtal i vilket de är skyldiga att redovisa alla eventuella intressekonflikter. Dessa har utformats för att säkerställa att Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om investeringsrekommendation er riktade till allmänheten samt hantering av intressekonflikter (FFFS 2005:9) efterlevs. För fullständiga regler för våra analytiker se: Bull and Bear- Rekommendationer Rekommendationerna i form av bull alternativt bear syftar till att förmedla en övergripande bild av Analyst Groups åsikt. Rekommendationerna är utarbetade genom noggranna processer bestående av kvalitativ research och övervägning samt diskussion med andra kvalificerade analytiker. Definition Bull Bull är en metafor för en positivt inställd vy på framtiden. Termen används för att beskriva de faktorer som talar för en positiv framtidsutveckling för bolaget. Definition Bear Bear är en metafor för en pessimistisk inställd vy på framtiden. Termen används för att beskriva de faktorer som talar för en negativ framtidsutveckling för bolaget. Övrigt Analysen är en uppdragsanalys. Detta innebär att Analyst Group har mottagit betalning för att göra analysen. Uppdragsgivaren Doxa AB (vidare Bolaget) har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en objektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva. Upphovsrätt Denna analys är upphovsrättsskyddad enligt lag och är AG Equity Research AB egendom ( AG Equity Research AB ). Delning, spridning eller motsvarande till en tredje part är tillåtet under förutsättning att analysen delas i oförändrad form.

Railcare Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Railcare Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Railcare Group Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Omsättningstillväxten om 68 % år 2014 kommer inte att upprepas inom överskådlig tid.

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis Bull or Bear Independent Analysis Anoto Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för digitala pennor förväntas växa med drygt 300 % till 2020 I ett scenario då något

Läs mer

Oniva Online Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Oniva Online Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Oniva Online Group Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för onlinemarknadsföring har en årlig tillväxt på 16 procent. Även marknaden

Läs mer

Elverket Vallentuna. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Elverket Vallentuna. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Var vänlig ta del av Var våra vänlig ansvarsbegränsningar ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapportendfddddddawwwwww i slutet av Bull or Bear Independent Analysis Elverket Vallentuna Value

Läs mer

Buy. Saniona AB. Köpläge för den riskvillige. Trots att bolaget har mycket positivt på gång så vill vi flagga för den höga risken i bolaget.

Buy. Saniona AB. Köpläge för den riskvillige. Trots att bolaget har mycket positivt på gång så vill vi flagga för den höga risken i bolaget. Analysts: Etrit Vllasalija & Sepehr Sharafuddin Saniona AB Buy Ett forskarteam av absolut världsklass inom sitt område enligt ledningens egen bedömning av Sanionas forskarteam. Få konkurrenter i dagsläget,

Läs mer

MSEK 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E

MSEK 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E Independent Analysis Latvian Forest Buy Target price: 1,5 SEK Skog är en attraktiv investering. En stabil tillgång som bra komplement till portföljen då korrelationen med aktier är låg. Skog erbjuder en

Läs mer

Buy Target price: 22,30 SEK

Buy Target price: 22,30 SEK Analysts: Jens Edholm & Sofia Asplund 203 Web Group Buy Target price: 22,30 SEK MyTaste förväntas bli världens största webbsajt, led- ningens prognos är 15 miljoner användare under 2014. Stor uppköpspremie,

Läs mer

Eolus Vind. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Eolus Vind. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Eolus Vind Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management P/B på 0,82 ger god substansrabatt. Branschsnittet för svenska vindkraftsbolag uppgår till

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 mars 2015 Sammanfattning Online Group (ONGE.ST) Nedskrivningens tid Q4-rapporten blev sämre än våra förväntningar. Försäljningen blev 58 miljoner kronor (förväntat

Läs mer

MSEK 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E

MSEK 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E Analysts: Jens Edholm & Matilda Rist TradeDoubler Hold Target price (Long-term): 33,00SEK Nyligen presenterat resultat för vanligtvis säsongsstarka kvartal 1 visar 19% negativ tillväxt och VDbyte. Vi ser

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 11 maj 2015 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Osäkert läge Prevas rapport för det första kvartalet 2015 var klart under vår förväntan, störst avvikelse var lönsamheten

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 mars 2015 Sammanfattning Cortus Energy (COEN.ST) Avgörande år för Cortus Cortus är nu på god väg att kommersialisera sin unika förgasningsteknik för biobränslen.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

2005 2006e 2007e 2008e 2009e

2005 2006e 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 10 december 2006 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Lönsam aktör på nischmarknad Betting Promotion verkar inom något så udda som market making på oddsbörser. Verksamheten bygger på en

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 19 februari 2015 Sammanfattning Cherry (Cherb.st) Ljus framtid för Cherry Cherry rapporterade ett Q4 som var över våra förväntningar omsättningsmässigt för både

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning (IVSO.ST) Skalbarheten visar sig i 27 % EBIT EBIT på 17,1 MSEK blev 6 MSEK bättre än vår prognos tack vare en oväntat stark bruttomarginal,

Läs mer

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare BOLAGSANALYS 25 juni 2013 Sammanfattning GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare GuldAdam har som affärsidé att köpa begagnade ädelmetaller, främst guld, men även platina och silver, för att sedan sälja

Läs mer

Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus

Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus BOLAGSANALYS 14 april 2009 Sammanfattning Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus Sensys Traffic säljer radarutrustning för övervakning av trafik. Med draghjälp från en växande marknad och ökad

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 augusti 2015 Sammanfattning Sensys Gatso Group (SENS.ST) Nya marknadsettan går ut hårt Sensys Gatso Group (f.d. Sensys Traffic), som bolaget numera heter, har

Läs mer

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras BOLAGSANALYS 1 juli 2009 Sammanfattning Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras Med stora investeringar i GPV under 2008 och i Storrun i år är Borevind fullinvesterade till årsskiftet. År 2010

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 maj 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Ett effektivare Avega motiverar en uppvärdering Avega rapporterade ett resultat och försäljning under det första

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 april 2015 Sammanfattning (SENS.ST) Hög lönsamhet under radarn Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer