Genomförandeplan för nationellt införande av eped

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genomförandeplan för nationellt införande av eped"

Transkript

1 Genomförandeplan för nationellt införande av eped Fas 1 Uppstartsfas med planering och förberedelser 1. Bakgrund Under våren 2014 har en förstudie om Kunskapsstöd för barn vid läkemedelsordination genomförts, med ett särskilt fokus på kunskapsstödet eped. Förstudiens syfte var att se vilka kunskapsstöd som finns inom området och om något av dessa skulle kunna bli det nationella stödet inom området. Förstudien var beställd av Socialdepartementet och SKL och genomfördes av Inera och går att beställa från organisationerna och har diarienummer Inera har tagit fram en kort genomförandeplan som är baserad på förstudiens förslag och kan tjäna som underlag till konkreta beslut inför fortsättningen, och eventuellt vara underlag för tillförsel av medel för ett konkret nästa steg vilket är en planerings och uppstartsfas för projektet att göra eped till det nationella kunskapsstödet inom läkemedelsinformation för barn. 2. Omfattning Genomförandeplanen beskriver översiktigt ett projekt för att realisera eped-förstudiens förslag. Realiseringen föreslås starta under hösten 2014 och beräknas vara avslutad i slutet av Realiseringen har delats upp i tre faser (se nedan). Fas 1 och 2 genomförs i projektform med speciella projektpengar för eped, under hösten 2014 och hela Den sista delen, fas 3 - implementation, integration och verksamhetsinförande i vården, pågår under 2016 och föreslås vara en del av den kommande nationella eped-förvaltningen och sker då inom ramen för den långsiktiga finansieringen av eped. Fokus i detta dokument är dock på konkreta aktiviteter för fas 1, som föreslås ske under hösten 2014, parallellt med att en överenskommelse om långsiktig finansiering tas fram och beslutas. Det är Ineras ledning i samverkan med SKL som driver frågan om långsiktig finansiering med vårdens aktörer. Projektets roll är att initiera, stödja, ta fram och ge beslutsunderlag åt ledningen och vården. Sid 1/5

2 Planering av fas 2 och fas 3 är en del av aktiviteterna i fas 1. Fas Aktiviteter Tid 1 Förberedelser och uppstart av genomförande projektet Krav, planering, juridik och riskanalys, förberedande aktiviteter och uppstart 2 Realisering och pilotdrift Utveckling, rekrytering, dokumentation, Pilotdrift 3 Implementation, integration och verksamhetsinförande i vården Införande i journalsystem, landsting och Förberedelser och uppstart av genomförandeprojektet Fas 1 Genomförandeprojektets fas 1 omfattar arbetet med krav, detaljplanering av hela realiseringen och pilotdrift, klarläggande av olika juridiska och avtalsmässiga frågor och en projektriskanalys, samt övriga förberedande aktiviteter inför det avgörande beslutet att påbörja fas 2. Nedan beskrivs mer i detalj 11 rubriker och aktiviteter som förslås ingå i fas Centrala redaktionen epedredaktionen på ALB Centralredaktionen i ett nationellt eped bör bestå av nuvarande redaktionskompetens hos Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB) samt ytterligare förstärkning. Rekryteringsunderlag med profiler på nya och kompletterande kompetenser tas fram och rekryteringen sker under fas 2. Kravställning om vilka leveranser som centralredaktionen ska ansvara för när kunskapsstödet blir nationellt (se modell sidan 16 i Förstudien). Förtydligande om ansvar och roll i relation till de lokala redaktionerna och Inera. 3.2 Lokala redaktionerna Förankringsarbete med information om eped för att fånga upp kunskap och synpunkter från de personer som redan är involverade i dagens arbete med lokalt arbete kring läkemedelshantering för barn vid olika sjukhus. Kravställning av de lokala redaktionernas ansvar, roll och uppdrag inom den nationella eped förvaltningen i relation till den centrala redaktionen och Inera. En arbetsgrupp med personer från eped redaktionen och personer på lokalnivå formeras för att skapa riktlinjer och instruktioner för de lokala redaktionernas arbete. Sid 2/5

3 Planering fas 2 och fas 3 avseende etablering av de lokala redaktionerna. 3.3 Inera, SIL och dess förvaltning distribution av källan Definition och krav, specifikationer och avgränsningar på SILs integrationstjänster som ska produceras för SIL:s API. Verksamhetsanalys och specifikation om användning. Krav kring formalia av epeds dataleveranser som beständighet, dokumentation och format. Kravarbete om hur epeds kopplingar till andra SIL-tjänster påverkas samt vilka formella källor som eped hanterar (exempelvis NSL och Snowmed). Alla system som ska produceras och skapas. De ska kravställas och specificeras så långt man behöver göra för alla system som ska utvecklas under 2015 både verksamhetsmässigt och tekniskt. Förtydligande om Ineras ansvar och roll i relation till den centrala och de lokala redaktionerna och övriga aktörer och organisationer. Inera har övergripande projektledare ansvaret för realiseringen och är projektkontor med ansvar för förvaltningen av den nationella budgeten. 3.4 Avtalshantering Avtal och överenskommelser ska baseras på det konkreta förslaget i förstudien. Genomgång av befintliga avtal och tilläggsavtal. Framtagning av avtalsförslag mellan olika aktörer. Förhandling och slutande av avtal med samtliga aktörer för fortsättningen av realiseringen och pilotdrift under Särskilda regler för kunskapsstöd och medicintekniska produkter Utreda frågan om CE Märkning och vid behov planera för aktiviteter för att certifiera eped. 3.6 Riskanalys Projektrisker och konsekvenser. Handlingsplan för att undvika eller minimera riskerna. 3.7 Användarstöd Framtagning av verksamhetshandledningar, utbildningsmaterial och tjänstebeskrivningar. Sid 3/5

4 Förstärkning av informationskanaler som exempelvis epeds och Inera/SILs webb. Planering av supportfunktion och arbetsfördelning mellan eped centralredaktion, lokala redaktionerna och Inera. 3.8 Förvaltning och kostnadsanalys och underlag för beslut. Analys och beskrivning av speciella och generella förvaltningsaktiviteter efter projektleverans Kostnadsuppskattning och sammanställning av underlag för budgetberedning under 2015 för budget Långsiktig finansiering Underlag till den långsiktiga finansieringen som SKL och Inera ska besluta kring Utredning av olika myndighetsroller Läkemedelsverket, IVO, Socialstyrelsen och ehälsomyndigheten och andra och hur de förhåller sig till eped. Deras roll och ansvar ska förtydligas Sammanställning av genomförandeplan för fas 2 och fas 3 Upprättande av genomförandeplan med budget och detaljerad tidplan Sammanfattning av projektbudget Fas 1 Aktivitetsrubrik Kostnad 3.1 Centrala redaktionen eped redaktionen på ALB Lokala redaktionerna Inera, SIL och dess förvaltning distribution av källan Avtalshantering Särskilda regler för kunskapsstöd och medicintekniska produkter Riskanalys Användarstöd Förvaltning och kostnadsanalys och underlag för beslut Långsiktig finansiering Sid 4/5

5 3.10 Utredning av olika myndighetsroller Sammanställning av genomförandeplan för fas 2 och fas SUMMA Sid 5/5

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel Projektägare: Lena Franzén Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller JA Beslut att starta Genomförandefasen, BP2 x NEJ Kommentar: Beslut

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Nationell webbaserad kunskapsportal

Nationell webbaserad kunskapsportal Nationell webbaserad kunskapsportal Utvecklingsmöjligheter och organisation som avser webbaserad nationell kunskapsportal inom områdena psykisk ohälsa samt vård och omsorg om äldre Citera gärna Socialstyrelsens

Läs mer

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-03-28 Reviderat 2012-05-14 Diarienummer 0432/10 Repronummer 148 Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Helena Mehner Telefon 031-368 06 03 E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Outsourcing av it-tjänster i kommuner

Outsourcing av it-tjänster i kommuner Outsourcing av it-tjänster i kommuner Publikationsnummer MSB728 Augusti 2014 2 3 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Informationssäkerhet och upphandling av it-relaterade tjänster.

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Rapport över granskning av projektet Elektronisk handel vid Västra Götalandsregionen. Från vision till realisering en riskanalys

Rapport över granskning av projektet Elektronisk handel vid Västra Götalandsregionen. Från vision till realisering en riskanalys Dnr: Rev 24-2009 vid Västra Götalandsregionen Från vision till realisering en riskanalys LRD Revision och Rådgivning Lars Dykert 2009-08-24 1 Innehållsförteckning Sid. Sammanfattning 4 1 Revisionsenhetens

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Avveckling av det enkla bolaget CeHis

Avveckling av det enkla bolaget CeHis BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03690 Uppdnr 970 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Avveckling

Läs mer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su. 1 (25) 2010-06-09 Dnr SU171-1487-10 Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.se och i Polopoly Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

Slutrapport DP4 & 6. Vägledning och funktionella krav

Slutrapport DP4 & 6. Vägledning och funktionella krav Slutrapport DP4 & 6 Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 2013-06-11 03 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. INLEDNING... 2 2.1 BAKGRUND... 2 2.2 PROJEKTMÅL... 2 2.3 BESTÄLLARE...

Läs mer

BKA OCH SKA I PLANPROCESSEN

BKA OCH SKA I PLANPROCESSEN Reviderad -24 november 2014 BKA OCH SKA I PLANPROCESSEN Stadsbyggnadskontoret har tagit fram en arbetsprocess för hur det sociala perspektivet ska beaktas i planprocesser och sedan årsskiftet 2013/2014

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

Projektplan för revidering av översiktsplan

Projektplan för revidering av översiktsplan Projektplan för revidering av översiktsplan Inledning Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Detta i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) 3 Kap. 1. Översiktsplanen

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

Program för framtidens betalningar i vården

Program för framtidens betalningar i vården Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-13 1 (3) HSN 1501-0066 Handläggare: Jonas Larsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-02-20, p 8 Program för framtidens betalningar i vården Ärendebeskrivning

Läs mer

Lösningsarkitektur. Regeringsuppdrag restnoteringar. Maj 2015. Bilaga 2

Lösningsarkitektur. Regeringsuppdrag restnoteringar. Maj 2015. Bilaga 2 Lösningsarkitektur Regeringsuppdrag restnoteringar Bilaga 2 Maj 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone:

Läs mer

Projektplan. Projektledare. Bakgrund. Tillgängliggöra strukturerade kunskapsprodukter i nya digitala format. Dnr 3592/2014 1(9) 2014-04- 0410-02

Projektplan. Projektledare. Bakgrund. Tillgängliggöra strukturerade kunskapsprodukter i nya digitala format. Dnr 3592/2014 1(9) 2014-04- 0410-02 2014-04- Dnr 3592/2014 1(9) Avdelningen för kunskapsstöd David Svärd david.svard@socialstyrelsen.se Projektplan Tillgängliggöra strukturerade kunskapsprodukter i nya digitala format Projektledare David

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: (delprojekt i Ett lärande Väsby) Projektledare: Anna Carlsson. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer