1-2 F E B R U A R I I Ö R E B R O

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1-2 F E B R U A R I 2 012 I Ö R E B R O"

Transkript

1 S M Å F Ö R E TAG S DAGA R N A S M Å F Ö R E TAG S DAGA R N A 1-2 F E B R U A R I I Ö R E B R O

2 ENTREPRENÖRSKAP ELDSJÄLAR OCH DRIVKRAFTER Varför startar man företag? Vad driver en entreprenör? Och vilka förutsättningar krävs? Några framgångsrika entreprenörer delade med sig av sina egna berättelser. Bicky Chakraborty har på några decennier gjort en resa från en studentkorridor till ägare av en hotellkedja. Mot bakgrund av att han kom från en akademikerfamilj i Indien med visst förakt för företagande var karriären som entreprenör långt ifrån självklar. Tre saker kännetecknade starten på hans karriär. Jag köpte det ingen annan ville ha. Jag hade inga pengar. Och jag hade inga förutsättningar för entreprenörskap, berättade Bicky Chakraborty. Genom innovativa affärsmetoder har Bicky Chakraborty utan eget kapital lyckats bygga upp ett hotellimperium med några av Sveriges mest namnkunniga hotell, som t.ex. träpatronernas Hotell Knaust i Sundsvall. Jag vill göra skillnad. Jag vill bidra. Det förklarade Jane Walerud, affärsängel och entreprenör, som varit med om att starta inte mindre än 14 företag, bland dem Klarna och Lensway, som sin främsta drivkraft. Dan Johansson, docent och tidigare vice VD vid Ratio, menade att i många länder fungerar arbetsmarknaden så dåligt att starta företag ibland är det enda alternativet till försörjning. Forskning visar däremot att det är ett fåtal företag, s.k. high-impact entrepreneurship, som har betydelse för tillväxt och sysselsättning. Och politiken måste utformas därefter, menade Dan Johansson. Det är viktigt med en politik som river hinder om man ska underlätta för high-impact entrepreneurship. Flera pekade också på vikten av eget kapital. Det är ofta de små medlen som avgör om man vågar ta steget att starta eget, menade Christina Lugnet, generaldirektör för Tillväxtverket. Det som håller folk kvar i anställning är att de saknar de sparmedel som behövs för att starta företag, slog Jane Walerud fast. Pengar är viktigt för entreprenören eftersom det är medel för att uppnå visionen, konstaterade Dan Johansson.

3 SMÅFÖRETAGSDAGARNA 2012 ARENOR FÖR SAMHÄLLSDEBATT För att lyfta viktiga samhällsfrågor med anknytning till filantropi, näringspolitik och globalisering har Entreprenörskapsforum skapat tre nya mötesplatser. Dilsa Demirbag-Sten, från Filantropiskt forum, berättade om sin syn på filantropin och dess samhällseffekter. Filantropi är ett sätt att stärka legitimiteten och meritokratin. Pontus Braunerhjelm, som forskat i ämnet, menade att det är viktigt att skilja mellan filantropi och välgörenhet. De ligger nära varandra. Men filantropi utmärks av ett mer omfattande samhällsengagemang och har tydliga välståndseffekter. Birgitta Ed, från Globaliseringsforum och grundare av PR-byrån Springtime, menade att globaliseringen ställer mycket av småföretagandet på ända. Springtime finns t.ex. i Shanghai, Beijing och New Dehli, men inte i Oslo eller Köpenhamn. Utan att ta in världen, kommer den svenska ekonomin inte att växa, förklarade Birgitta Ed. Per Adolfsson, ordförande i styrgruppen för Näringspolitiskt forum och vd för Microsoft Sverige, berättade att forumet redan gett ut två uppmärksammade rapporter bl a om entreprenöriella universitet. Under våren blir det mer. Från vänster: Pontus Braunerhjelm, Annie Lööf, Dilsa Demirbag-Sten, Birgitta Ed och Per Adolfsson. SMÅFÖRETAGEN LYFTER SVERIGE Det är i de små och medelstora företagen som de nya jobben skapas. Det var näringsminister Annie Lööfs budskap när hon besökte småföretagsdagarna. Alla stora företag har börjat som små företag. Därför måste man utgå från de små företagens vardag när man utformar politiken. Politikerna skapar förutsättningar, inte jobb eller företag. Men de kan påverka attityder. Därför är det viktigt att lyfta fram näringslivet som tillväxtmotor, menade Annie Lööf. Som också avfärdade tanken på näringslivet som ett särintresse. Näringslivet är ett intresse som lägger grunden för Sveriges välstånd. En annan attityd handlar om inställningen till företagande. Företagande handlar om att välja. Att våga misslyckas. Och att komma igen. Annie Lööf pekade också på att näringslivet står inför tuffa utmaningar, bland annat från Bric-länderna. Vi måste stå på tå för att hänga med i den globala konkurrensen.

4 FORSKNING OM FÖRETAGS FÖRMÅGA ATT FÖRNYA SIG FICK ÅRETS GLOBAL AWARD FOR ENTREPRENEURSHIP RESEARCH Den amerikanska professorn Kathleen Eisenhardt tilldelas det prestigefyllda Global Award for Entrepreneurship Research Kathleen Eisenhardt är professor i Management Science and Engineering vid Stanford University, Kalifornien, USA. En glad pristagare fanns med via video från Stanford, Kaliforninen. Jag känner mig hedrad över att min forskning uppmärksammats. Jag känner mig också hedrad över att vara i tidigare pristagares sällskap. Jag vill även passa på att tacka kommittén och instiftarna av priset, sa Kathleen Eisenhardt. Professor Eisenhardts forskning visar hur befintliga organisationer kan fortsätta att vara innovativa, bland annat genom skapandet av nya företag och affärsmöjligheter. Hon har särskilt studerat hur etablerade organisationer förmår att introducera en ständig ström av nya varor och tjänster genom bättre processer för produktutveckling och ett mer effektivt sätt att organisera verksamheten. Kathleen Eisenhardt har gjort betydande bidrag till entreprenörskapsforskningen genom att knyta ihop forskning om entreprenörskap med existerande fält inom managementforskningen, sa Bo Carlsson, ordförande i priskommittén och professor vid Case Western Reserve University.

5 SMÅFÖRETAGSDAGARNA 2012 UNGA FORSKARPRISET TILL FORSKNING INOM MIKROEKONOMI OCH TILLVÄXT Entreprenörskapsforums och Tillväxtverkets årliga pris på kr till unga entreprenörskapsforskare delas mellan Karl Wennberg, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, och Martin Andersson, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet. Martin Anderssons och Karl Wennbergs forskning förenas i intresset för erfarenhetsbaserade mikroekonomiska frågeställningar inom industriell dynamik och tillväxt. De båda har på kort tid etablerat sig som Sveriges ledande forskare inom sina respektive discipliner, sa Bo Carlsson, ordförande i priskommittén och professor vid Case Western Reserve University. Martin Anderssons forskning ligger i brytpunkten mellan ekonomisk geografi, innovation och entreprenörskap samt tillväxt på regional nivå. Karl Wennberg har specialiserat sig på företags uppkomst och nedläggning, betydelsen av detta för ekonomisk utveckling och tillväxt samt sambanden mellan utbildning och entreprenörskap. ASTRID LINDGRENS VÄRLD EN BERÄTTELSE OM ATT VÅGA VARA PÅ RIKTIGT Mikael Ahlerup, vd för Astrids Lindgrens värld, berättade om hur han ompositionerade Astrid Lindgrens värld. Varumärken och produkter som inte passade in i grundidén dvs. Astrid Lindgrens böcker rensades bort. I vilken Astrid Lindgren-bok åt man hamburgare? Ingenting fick bryta illusionen. Resultatet blev att försäljningen ökade enormt. Viktigast av allt var kanske att man bytte målgrupp från familjer till barn. Vad jag än gör med min sexåring och han blir glad, då blir jag glad.

6 FÖRETAG, FORSKNING, FRAMTID - FÖRETAGANDETS FÖRÄNDRINGKRAFT Global Entrepreneurship Monitor, ett världsomspännande forskningsprojekt som mäter den entreprenöriella aktiviteten hos befolkningen i ca 60 länder, presenterades av Kristina Nyström, nyss hemkommen från San Francisco där den senaste globala rapporten lanserades. GEM fångar in attityder, aktiviteter och ambitioner. Här finns vissa paradoxer när det gäller Sverige. Vi har relativt många som anser sig ha tillräcklig kunskap för att starta ett företag och som ser goda affärsmöjligheter. Men Sverige ligger inte särskilt högt ungefär i mitten av fältet när det gäller aktivitet, dvs. att faktiskt dra igång en egen verksamhet, berättade Kristina Nyström som är medlem i det svenska GEM-teamet och docent vid KTH. Däremot toppar Sverige ett av måtten: anställdas entreprenöriella aktivitet, eller intraprenörskap som det ofta kallas. Sett över tid har svenskarnas totala entreprenöriella aktivitet också ökat, men det gäller även jämförbara länder och påverkar inte vår relativa position särskilt mycket, poängterade Kristina Nyström. Dessutom är tillväxtförväntningarna låga, dvs. den andel som bedömer att deras företag kommer att anställa, är låg. Inte heller inom området internationalisering, dvs. andel kunder utanför det egna landet, är de svenska ambitionerna särskilt utmärkande. Ytterligare två forskare ur en yngre generation lyfte fram frågor för framtiden: Karin Hellerstedt, ekon dr och lektor vid JIBS, och Caroline Wigren-Kristoferson, docent vid CIRCLE, Lunds universitet. Ägarskiften i små och medelstora företag är en ödesfråga för det framtida företagandet, menade Karin Hellerstedt och berättade om ett aktuellt projekt, baserat på unika data som följer företag och företagare över tid. Utöver Sverige är det endast i Norge och Danmark som har tillgång till sådana data. Caroline Wigren-Kristoferson lyfte fram två andra frågor där forskning kan bidra till policy-relevanta resultat: akademiskt entreprenörskap och innovationsverksamhet vid universiteten. Inte alla akademiker ska bli företagare!, menade dock Wigren-Kristoferson. Det andra forskningsprojektet rör LOV, lagen om valfrihet inom vård och omsorg. Varför har det blivit oligopol i stället för en stor mängd nya småföretag.

7 SMÅFÖRETAGSDAGARNA 2012 Från vänster: Hans Börsvik, Martin Ådahl, Karin Hellerstedt, Caroline Wigren-Kristoferson och Gunnar Eliasson. I den följande paneldiskussionen medverkade också Hans Börsvik, vd för PwC, professor Gunnar Eliasson och Martin Ådahl, chef för tankesmedjan Fores. PwC-chefen inledde med de demografiska utmaningarna: Ungdomar och barn födda på 1980-, 90- och 00-talen flyttar in till storstäderna. Glesbygden avfolkas och företagandet hämmas där när de yngre försvinner. Men allt är inte problem när det gäller företagsklimatet, slog Hans Börsvik fast: Det har blivit bättre och det är bra. Men det hade varit bättre om det varit bra. Fores-chefen tog fasta på miljö- och klimatutmaningar, liksom integrationsfrågan. I båda fallen såg Martin Ådahl småföretagen som nyckelaktörer. Även en massa oglamorösa små företag är oerhört viktiga! Menade Martin Ådahl och drog en lans för t ex konsulter, importörer av ny teknik och andra som aldrig kommer upp på några topplistor. Många av dessa drivs dessutom av invandrare och anställer invandrare. Ramvillkoren för dessa SME-företag är också central och t ex en CO2-skatt, inte bara utsläppsrätter, skulle förbättre möjligheterna att lösa klimatproblemen. Gunnar Eliasson menade att alltför gynnsamma anställningsvillkor försvårar för den anställde att ta steget till att bli entreprenör. Den anställde får inte ha det för bra. Så var det med t.ex. med IBM, de blev för bekväma.

8 Från vänster: Göran Marklund, Christian Berggren, Kristina Theander och Mouna Esmaeilzadeh Från idé till företag Två sinsemellan mycket olika företag fick illustrera betydelsen av innovationer i diskussionen om Sveriges innovationsklimat. Mouna Esmaeilzadeh, läkare och grundare av SciLife Clinic, inledde med att slå fast att vi kan leva till vi blir 150 år. De flesta dör i cancer, stroke eller hjärtsjukdomar, inte av ålder. Och dessa sjukdomar som är grunden till 70 procent av dödsfallen kan förhindras med ganska enkla åtgärder. Jag började leta efter förebyggande behandlingar för mina föräldrar och upptäckte att det inte finns någon sådan klinik. Därför startade jag SciLife Clinic, berättade Mouna Esmaeilzadeh. Existerande vård fokuserar på symptom, baseras på ytliga undersökningar och tar inget helhetsperspektiv på individen. Genom att inte själva investera i dyr utrustning utan i stället köpa tjänster av laboratorier och kliniker håller SciLife Clinic sig i världsklass och vid frontlinjen. Mouna Esmaeilzadeh är kritisk mot den konventionella vården som präglas av en så här har vi alltid gjort -inställning utan att ta hänsyn till de senaste forskningsrönen. Det är oetiskt att människor drabbas av sjukdomar som kan förhindras. Jag kan inte sitta still, det här måste göras, sammanfattade Mouna Esmaeilzadeh sitt innovationsdrivna företagande. Ett i alla bemärkelser mera vardagligt fält är föremål för Kristina Theanders innovationsdrivna företagande i form av Middagsfrid. Företaget var det första som erbjöd matkassar hem till dörren med färdigkomponerade måltider och recept. Nu har Middagsfrid fått en rad efterföljare med mer eller mindre liknande upplägg, vilket bidrar till kontinuerlig förbättring och utveckling av affärsidén. Affärsidén utmejslades mot bakgrund av ett livslångt intresse för mat och kokböcker, en insikt om människors brist på tid, kunskap och fantasi samt i samspel med en inspirerande coach. Men jag såg inte mig själv som den som skulle starta företaget. Jag har inte någon tävlingsinstinkt, men jag brinner för kvalitet i livsmedel och jag vill hjälpa människor att välja. Idén måste komma vid rätt tidpunkt. Innovationer är också en fråga om timing, berättade Kristina Theander. Efter de båda företagarna fick professor Christian Berggren och Göran Marklund, direktör vid Vinnova, kommentera innovationsklimatet.

9 SMÅFÖRETAGSDAGARNA 2012 Vi har en anda av självbelåtenhet i Sverige som är farlig. Ökad sysselsättning i sig innebär inte innovationer, betonade Christian Berggren, som menade att tre områden är viktiga för innovationsklimatet: 1) Offentlig upphandling, värd miljarder per år. Kraven bör kompletteras med innovationskrav. 2) Försörjningen av kvalificerad arbetskraft. Att få visum måste gå fortare och vara mindre kringgärdat av regler som försvårar och hindrar. 3) Utvecklingsandan som försvann. Medicinteknikutvecklingen lämnar Sverige. Hur får vi dem att stanna när det finns en global arbetsmarknad. Lite mera otålighet krävs! Göran Marklund menade att Vinnova är en av aktörerna för att stärka innovationsklimatet. Till sitt förfogande har myndigheten 2 miljarder kr för att stimulera innovationer. Incitamenten är viktigast, slog Göran Marklund fast. Vi ger även råd till regeringen om hur innovationspolitiken bör utformas, t. ex. när det gäller innovationsupphandling som Christian Berggren nämnde. Innovationer är inte heller bara teknik. Vi förändrar vårt sätt att arbeta och knyter nu ihop samhällsutvecklingen med de utmaningar vi står inför de kopplas ihop. Och tjänsteinnovationer är också viktiga. I panelen diskuterades betydelsen av innovationsupphandling, vilka incitament som universitetsledningar behöver för att bidra till att forskningen blir nyttiggjord och huruvida det främst är piska eller morot som ska användas för att skapa ett bättre innovationsklimat. Även om alla var ense om betydelsen av bredd varnade Christian Berggren för att lura in folk i starta eget företagande kräver kompetens som inte alla har och det finns också stordriftsfördelar när det gäller innovationer.

10 FÖRETAGANDE OCH TILLVÄXT I den efterföljande paneldiskussionen debatterades förutsättningar och utmaningar för det svenska näringslivet. Professor Lennart Schön från Lunds universitet menade att ekonomin rör sig i 40-årscykler och att vi nu är på väg in i en ny epok. IT-revolutionens andra våg, som kommer att genomsyra samhället i än högre grad. Förmågan till anpassning är avgörande för den ekonomiska utvecklingen. Styrkan i svensk ekonomi är den tidiga anpassningen till IT, inte styrkan i de offentliga finanserna. Birgitta Ed menade att det är dags att göra upp med självbilden. Vi är inte så bra som vi tror på t.ex. språk. Ingen talar mandarin och svenskarna är mycket sämre på engelska än vad de tror. Hon efterlyste också ett starkare politiskt stöd vid etableringar utomlands. I Asien behöver man landet Sverige i ryggen när man gör affärer. Per Adolfsson lyfte fram bristerna med Arbetsförmedlingen som inte lyckats med sitt uppdrag, samt efterlyste en positivare attityd till företagare och ett bättre utbildningssystem. Överst från vänster: Per Adolfsson, Birgitta Ed och Lennart Schön. FINANSIERING OCH SMÅ FÖRETAG I ett samarbete mellan Entreprenörskapsforum och Företagarna arrangerades Företagardagen i direkt anslutning till Småföretagsdagarna. I år låg fokus på finansieringsmöjligheter för små företag. Representanter från både SEB och Swedbank fanns på plats på det välbesökta seminariet och berättade om hur man arbetar med småföretagskunder. Två företagare Mattias von Corswant, VD wec360 AB, och Kurt Dahlberg, grundare Metacon AB, delade med sig av sina erfarenheter av kontakter med banken och ALMI. Företagarnas chefekonom Lars Jagrén sammanfattade diskussionen och framhöll vikten av tillgång till riskkapital för att små företag ska kunna växa. Han betonade även behovet av ett nära samarbete mellan bankerna, ALMI och företagen.

11 SMÅFÖRETAGSDAGARNA 2012

12

13 SMÅFÖRETAGSDAGARNA 2012 Workshops Under årets Småföretagsdagar genomfördes 19 workshops under värdskap av 17 samarbetsorganisationer. En mångfald av perspektiv, frågeställningar och diskussioner, med de små företagen som gemensam nämnare, presenterades och diskuterades. Nedan följer ett axplock av innehållet. På Regionförbundet Örebros seminarium om smart specialisation diskuterades hur regioner kan tillämpa en s.k. smart specialisation strategy (S3) som ligger högt uppe på EU:s agenda och som utmålas som en förutsättning för att Europa och Sverige ska kunna lyckas med sina tillväxtambitioner. Sverige har hittills varit bra på att utnyttja globaliseringen men, omvärlden blir allt smartare och då måste Sverige också bli smartare. Som ett led i den smarta specialiseringen bör Sverige och regionerna bygga på kända styrkeområden och varje region bör utnyttja sina fördelar för att kraftsamla smartare. Företagarna diskuterade småföretagens roll som draglok i ekonomin. Nio av tio nya jobb har skapats i de små företagen de senaste 20 åren och idag är 99 procent av alla företag små. Tuff internationell konkurrens, snabb teknikutveckling och ökad vikt för tjänstesektorn innebär att de små företagens betydelse kommer att öka ytterligare framöver. Ett budskap var att arbetslinjen måste kompletteras med en företagarlinje, som botar tillväxtvärken hos företag som vill växa. För det krävs ett batteri av åtgärder som sätter den enskilde företagaren i centrum. Bland annat behövs rättvisare och enklare regler samtidigt som hinder för att anställa tas bort. På PwCs seminarium diskuterade förhållandet mellan skatteregler och entreprenörskap. En möjlighet att tjäna pengar är en viktig förutsättning för gott entreprenörskap. En möjlighet som till stor del beror på tillämpliga regler. Hans Peter Larsson och Staffan Sundkvist från PwC redde ut begreppen. Produktion: Entreprenörskapsforum Foto: Kristina Aczél Nebron, Va fint foto, och Johan Ardefors, One Day Photography

14 Småföretagsdagarna i Örebro arrangeras av Entreprenörskapsforum sedan

SWEDISH ENTREPRENEURSHIP SUMMIT ÖREBRO SLOTT/ELITE STORA HOTELLET 18-19 MARS 2015

SWEDISH ENTREPRENEURSHIP SUMMIT ÖREBRO SLOTT/ELITE STORA HOTELLET 18-19 MARS 2015 SWEDISH ENTREPRENEURSHIP SUMMIT ÖREBRO SLOTT/ELITE STORA HOTELLET 18-19 MARS 2015 SWEDISH ENTREPRENEURSHIP SUMMIT Swedish Entrepreneurship Summit 2015 Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor

Läs mer

entreprenörskap innovation småföretagande

entreprenörskap innovation småföretagande entreprenörskap innovation småföretagande 4 2012 ETHEL BRUNDIN:»I Sverige är vi lite bortskämda«dessutom Agenda för forskning Ridskolor Närhet till kreativitet 150 Estrad Smådriftsfördelar Genus Demokratiskt

Läs mer

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer

En resa mot ett eget företagande

En resa mot ett eget företagande En resa mot ett eget företagande En studie av elva etablerade och potentiella företagare i Luleå kommun. Sari Roininen AR 2005:62 Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen

Läs mer

49:- TEMA: Innovation

49:- TEMA: Innovation 1 2004 49:- TEMA: Innovation 1 2004 02............................................... LEDAREN 03................................................ ÅSIKTEN 04......... Aktiva styrelser kan skapa entreprenöriella

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

På tur med entreprenörer. Upplevelsebranschens uppsving. entreprenörskap innovation småföretagande. MARTIN KENNEY:»Den som inte levererar är rökt«

På tur med entreprenörer. Upplevelsebranschens uppsving. entreprenörskap innovation småföretagande. MARTIN KENNEY:»Den som inte levererar är rökt« entreprenörskap innovation småföretagande 4 2011 På tur med entreprenörer Upplevelsebranschens uppsving MARTIN KENNEY:»Den som inte levererar är rökt«dessutom Startups Socialt företagande Inkubatorer i

Läs mer

Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande

Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande maj 2010 1 Vi vill ge drömmen en chans Det måste bli enklare, roligare och mer lönsamt att starta och driva företag.

Läs mer

Stöd & Stimulans. Nr 6. Entreprenörskap

Stöd & Stimulans. Nr 6. Entreprenörskap Stöd & Stimulans Nr 6 Entreprenörskap Artikelserien Skola och entreprenörskap från tidningen LÄRA Stockholm 2010 2011 Lära att lära Utgiven av utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, 2011 Adress: Box

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

TEMA: Entreprenörskap i skolan

TEMA: Entreprenörskap i skolan TEMA: Entreprenörskap i skolan 42005 4 2005 02.................................................... LEDAREN 03..................................................... ÅSIKTEN 04..................................Svårt

Läs mer

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

...är viktigt för tillväxten

...är viktigt för tillväxten ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Medföljer som bilaga i Dagens Industri juni 2009 FÖRETAGANDE...är viktigt för tillväxten Med sikte på framtiden: Styrelsekraft

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

Entreprenörer som går mot strömmen

Entreprenörer som går mot strömmen Nima Sanandaji Entreprenörer som går mot strömmen Vad 90-talskrisens succéföretagare kan lära om dagens utmaningar FORES Nima Sanandaji. Civilingenjör i bioteknik från Chalmers och innehar en lic. examen

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

INNOVATION EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS

INNOVATION EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS INNOVATION Innovativa Jämtland/Härjedalen EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS 2025 Nordens Gröna Bälte - utveckling baserad på gränsresursen Sverige/Norge Uppdraget Evolutzion har för

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010 IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE Mars 2010 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Perspektiv: Handel och migration mot gemensamt mål 6 Med förändringar

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

E T T J O B B B L I R T I L L

E T T J O B B B L I R T I L L ETT JOBB BLIR TILL Sid. 7 Förord Sid. 14 Sid. 8 4 av 5 jobb skapas i småföretag Sid. 10 Nätverksekonomin utmanar den gamla bilden av näringslivet Sid. 12 Mångfald av småföretag ger trygghet i en global

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Behovet av ledningsstöd för småföretag

Behovet av ledningsstöd för småföretag Inriktning mot Management Termin HT09 Behovet av ledningsstöd för småföretag En studie av fyra olika småföretag från fyra olika branscher, i Västra Frölunda Kandidatuppsats Mahboubeh Esmaili 810921 Handledare:

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer