1-2 F E B R U A R I I Ö R E B R O

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1-2 F E B R U A R I 2 012 I Ö R E B R O"

Transkript

1 S M Å F Ö R E TAG S DAGA R N A S M Å F Ö R E TAG S DAGA R N A 1-2 F E B R U A R I I Ö R E B R O

2 ENTREPRENÖRSKAP ELDSJÄLAR OCH DRIVKRAFTER Varför startar man företag? Vad driver en entreprenör? Och vilka förutsättningar krävs? Några framgångsrika entreprenörer delade med sig av sina egna berättelser. Bicky Chakraborty har på några decennier gjort en resa från en studentkorridor till ägare av en hotellkedja. Mot bakgrund av att han kom från en akademikerfamilj i Indien med visst förakt för företagande var karriären som entreprenör långt ifrån självklar. Tre saker kännetecknade starten på hans karriär. Jag köpte det ingen annan ville ha. Jag hade inga pengar. Och jag hade inga förutsättningar för entreprenörskap, berättade Bicky Chakraborty. Genom innovativa affärsmetoder har Bicky Chakraborty utan eget kapital lyckats bygga upp ett hotellimperium med några av Sveriges mest namnkunniga hotell, som t.ex. träpatronernas Hotell Knaust i Sundsvall. Jag vill göra skillnad. Jag vill bidra. Det förklarade Jane Walerud, affärsängel och entreprenör, som varit med om att starta inte mindre än 14 företag, bland dem Klarna och Lensway, som sin främsta drivkraft. Dan Johansson, docent och tidigare vice VD vid Ratio, menade att i många länder fungerar arbetsmarknaden så dåligt att starta företag ibland är det enda alternativet till försörjning. Forskning visar däremot att det är ett fåtal företag, s.k. high-impact entrepreneurship, som har betydelse för tillväxt och sysselsättning. Och politiken måste utformas därefter, menade Dan Johansson. Det är viktigt med en politik som river hinder om man ska underlätta för high-impact entrepreneurship. Flera pekade också på vikten av eget kapital. Det är ofta de små medlen som avgör om man vågar ta steget att starta eget, menade Christina Lugnet, generaldirektör för Tillväxtverket. Det som håller folk kvar i anställning är att de saknar de sparmedel som behövs för att starta företag, slog Jane Walerud fast. Pengar är viktigt för entreprenören eftersom det är medel för att uppnå visionen, konstaterade Dan Johansson.

3 SMÅFÖRETAGSDAGARNA 2012 ARENOR FÖR SAMHÄLLSDEBATT För att lyfta viktiga samhällsfrågor med anknytning till filantropi, näringspolitik och globalisering har Entreprenörskapsforum skapat tre nya mötesplatser. Dilsa Demirbag-Sten, från Filantropiskt forum, berättade om sin syn på filantropin och dess samhällseffekter. Filantropi är ett sätt att stärka legitimiteten och meritokratin. Pontus Braunerhjelm, som forskat i ämnet, menade att det är viktigt att skilja mellan filantropi och välgörenhet. De ligger nära varandra. Men filantropi utmärks av ett mer omfattande samhällsengagemang och har tydliga välståndseffekter. Birgitta Ed, från Globaliseringsforum och grundare av PR-byrån Springtime, menade att globaliseringen ställer mycket av småföretagandet på ända. Springtime finns t.ex. i Shanghai, Beijing och New Dehli, men inte i Oslo eller Köpenhamn. Utan att ta in världen, kommer den svenska ekonomin inte att växa, förklarade Birgitta Ed. Per Adolfsson, ordförande i styrgruppen för Näringspolitiskt forum och vd för Microsoft Sverige, berättade att forumet redan gett ut två uppmärksammade rapporter bl a om entreprenöriella universitet. Under våren blir det mer. Från vänster: Pontus Braunerhjelm, Annie Lööf, Dilsa Demirbag-Sten, Birgitta Ed och Per Adolfsson. SMÅFÖRETAGEN LYFTER SVERIGE Det är i de små och medelstora företagen som de nya jobben skapas. Det var näringsminister Annie Lööfs budskap när hon besökte småföretagsdagarna. Alla stora företag har börjat som små företag. Därför måste man utgå från de små företagens vardag när man utformar politiken. Politikerna skapar förutsättningar, inte jobb eller företag. Men de kan påverka attityder. Därför är det viktigt att lyfta fram näringslivet som tillväxtmotor, menade Annie Lööf. Som också avfärdade tanken på näringslivet som ett särintresse. Näringslivet är ett intresse som lägger grunden för Sveriges välstånd. En annan attityd handlar om inställningen till företagande. Företagande handlar om att välja. Att våga misslyckas. Och att komma igen. Annie Lööf pekade också på att näringslivet står inför tuffa utmaningar, bland annat från Bric-länderna. Vi måste stå på tå för att hänga med i den globala konkurrensen.

4 FORSKNING OM FÖRETAGS FÖRMÅGA ATT FÖRNYA SIG FICK ÅRETS GLOBAL AWARD FOR ENTREPRENEURSHIP RESEARCH Den amerikanska professorn Kathleen Eisenhardt tilldelas det prestigefyllda Global Award for Entrepreneurship Research Kathleen Eisenhardt är professor i Management Science and Engineering vid Stanford University, Kalifornien, USA. En glad pristagare fanns med via video från Stanford, Kaliforninen. Jag känner mig hedrad över att min forskning uppmärksammats. Jag känner mig också hedrad över att vara i tidigare pristagares sällskap. Jag vill även passa på att tacka kommittén och instiftarna av priset, sa Kathleen Eisenhardt. Professor Eisenhardts forskning visar hur befintliga organisationer kan fortsätta att vara innovativa, bland annat genom skapandet av nya företag och affärsmöjligheter. Hon har särskilt studerat hur etablerade organisationer förmår att introducera en ständig ström av nya varor och tjänster genom bättre processer för produktutveckling och ett mer effektivt sätt att organisera verksamheten. Kathleen Eisenhardt har gjort betydande bidrag till entreprenörskapsforskningen genom att knyta ihop forskning om entreprenörskap med existerande fält inom managementforskningen, sa Bo Carlsson, ordförande i priskommittén och professor vid Case Western Reserve University.

5 SMÅFÖRETAGSDAGARNA 2012 UNGA FORSKARPRISET TILL FORSKNING INOM MIKROEKONOMI OCH TILLVÄXT Entreprenörskapsforums och Tillväxtverkets årliga pris på kr till unga entreprenörskapsforskare delas mellan Karl Wennberg, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, och Martin Andersson, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet. Martin Anderssons och Karl Wennbergs forskning förenas i intresset för erfarenhetsbaserade mikroekonomiska frågeställningar inom industriell dynamik och tillväxt. De båda har på kort tid etablerat sig som Sveriges ledande forskare inom sina respektive discipliner, sa Bo Carlsson, ordförande i priskommittén och professor vid Case Western Reserve University. Martin Anderssons forskning ligger i brytpunkten mellan ekonomisk geografi, innovation och entreprenörskap samt tillväxt på regional nivå. Karl Wennberg har specialiserat sig på företags uppkomst och nedläggning, betydelsen av detta för ekonomisk utveckling och tillväxt samt sambanden mellan utbildning och entreprenörskap. ASTRID LINDGRENS VÄRLD EN BERÄTTELSE OM ATT VÅGA VARA PÅ RIKTIGT Mikael Ahlerup, vd för Astrids Lindgrens värld, berättade om hur han ompositionerade Astrid Lindgrens värld. Varumärken och produkter som inte passade in i grundidén dvs. Astrid Lindgrens böcker rensades bort. I vilken Astrid Lindgren-bok åt man hamburgare? Ingenting fick bryta illusionen. Resultatet blev att försäljningen ökade enormt. Viktigast av allt var kanske att man bytte målgrupp från familjer till barn. Vad jag än gör med min sexåring och han blir glad, då blir jag glad.

6 FÖRETAG, FORSKNING, FRAMTID - FÖRETAGANDETS FÖRÄNDRINGKRAFT Global Entrepreneurship Monitor, ett världsomspännande forskningsprojekt som mäter den entreprenöriella aktiviteten hos befolkningen i ca 60 länder, presenterades av Kristina Nyström, nyss hemkommen från San Francisco där den senaste globala rapporten lanserades. GEM fångar in attityder, aktiviteter och ambitioner. Här finns vissa paradoxer när det gäller Sverige. Vi har relativt många som anser sig ha tillräcklig kunskap för att starta ett företag och som ser goda affärsmöjligheter. Men Sverige ligger inte särskilt högt ungefär i mitten av fältet när det gäller aktivitet, dvs. att faktiskt dra igång en egen verksamhet, berättade Kristina Nyström som är medlem i det svenska GEM-teamet och docent vid KTH. Däremot toppar Sverige ett av måtten: anställdas entreprenöriella aktivitet, eller intraprenörskap som det ofta kallas. Sett över tid har svenskarnas totala entreprenöriella aktivitet också ökat, men det gäller även jämförbara länder och påverkar inte vår relativa position särskilt mycket, poängterade Kristina Nyström. Dessutom är tillväxtförväntningarna låga, dvs. den andel som bedömer att deras företag kommer att anställa, är låg. Inte heller inom området internationalisering, dvs. andel kunder utanför det egna landet, är de svenska ambitionerna särskilt utmärkande. Ytterligare två forskare ur en yngre generation lyfte fram frågor för framtiden: Karin Hellerstedt, ekon dr och lektor vid JIBS, och Caroline Wigren-Kristoferson, docent vid CIRCLE, Lunds universitet. Ägarskiften i små och medelstora företag är en ödesfråga för det framtida företagandet, menade Karin Hellerstedt och berättade om ett aktuellt projekt, baserat på unika data som följer företag och företagare över tid. Utöver Sverige är det endast i Norge och Danmark som har tillgång till sådana data. Caroline Wigren-Kristoferson lyfte fram två andra frågor där forskning kan bidra till policy-relevanta resultat: akademiskt entreprenörskap och innovationsverksamhet vid universiteten. Inte alla akademiker ska bli företagare!, menade dock Wigren-Kristoferson. Det andra forskningsprojektet rör LOV, lagen om valfrihet inom vård och omsorg. Varför har det blivit oligopol i stället för en stor mängd nya småföretag.

7 SMÅFÖRETAGSDAGARNA 2012 Från vänster: Hans Börsvik, Martin Ådahl, Karin Hellerstedt, Caroline Wigren-Kristoferson och Gunnar Eliasson. I den följande paneldiskussionen medverkade också Hans Börsvik, vd för PwC, professor Gunnar Eliasson och Martin Ådahl, chef för tankesmedjan Fores. PwC-chefen inledde med de demografiska utmaningarna: Ungdomar och barn födda på 1980-, 90- och 00-talen flyttar in till storstäderna. Glesbygden avfolkas och företagandet hämmas där när de yngre försvinner. Men allt är inte problem när det gäller företagsklimatet, slog Hans Börsvik fast: Det har blivit bättre och det är bra. Men det hade varit bättre om det varit bra. Fores-chefen tog fasta på miljö- och klimatutmaningar, liksom integrationsfrågan. I båda fallen såg Martin Ådahl småföretagen som nyckelaktörer. Även en massa oglamorösa små företag är oerhört viktiga! Menade Martin Ådahl och drog en lans för t ex konsulter, importörer av ny teknik och andra som aldrig kommer upp på några topplistor. Många av dessa drivs dessutom av invandrare och anställer invandrare. Ramvillkoren för dessa SME-företag är också central och t ex en CO2-skatt, inte bara utsläppsrätter, skulle förbättre möjligheterna att lösa klimatproblemen. Gunnar Eliasson menade att alltför gynnsamma anställningsvillkor försvårar för den anställde att ta steget till att bli entreprenör. Den anställde får inte ha det för bra. Så var det med t.ex. med IBM, de blev för bekväma.

8 Från vänster: Göran Marklund, Christian Berggren, Kristina Theander och Mouna Esmaeilzadeh Från idé till företag Två sinsemellan mycket olika företag fick illustrera betydelsen av innovationer i diskussionen om Sveriges innovationsklimat. Mouna Esmaeilzadeh, läkare och grundare av SciLife Clinic, inledde med att slå fast att vi kan leva till vi blir 150 år. De flesta dör i cancer, stroke eller hjärtsjukdomar, inte av ålder. Och dessa sjukdomar som är grunden till 70 procent av dödsfallen kan förhindras med ganska enkla åtgärder. Jag började leta efter förebyggande behandlingar för mina föräldrar och upptäckte att det inte finns någon sådan klinik. Därför startade jag SciLife Clinic, berättade Mouna Esmaeilzadeh. Existerande vård fokuserar på symptom, baseras på ytliga undersökningar och tar inget helhetsperspektiv på individen. Genom att inte själva investera i dyr utrustning utan i stället köpa tjänster av laboratorier och kliniker håller SciLife Clinic sig i världsklass och vid frontlinjen. Mouna Esmaeilzadeh är kritisk mot den konventionella vården som präglas av en så här har vi alltid gjort -inställning utan att ta hänsyn till de senaste forskningsrönen. Det är oetiskt att människor drabbas av sjukdomar som kan förhindras. Jag kan inte sitta still, det här måste göras, sammanfattade Mouna Esmaeilzadeh sitt innovationsdrivna företagande. Ett i alla bemärkelser mera vardagligt fält är föremål för Kristina Theanders innovationsdrivna företagande i form av Middagsfrid. Företaget var det första som erbjöd matkassar hem till dörren med färdigkomponerade måltider och recept. Nu har Middagsfrid fått en rad efterföljare med mer eller mindre liknande upplägg, vilket bidrar till kontinuerlig förbättring och utveckling av affärsidén. Affärsidén utmejslades mot bakgrund av ett livslångt intresse för mat och kokböcker, en insikt om människors brist på tid, kunskap och fantasi samt i samspel med en inspirerande coach. Men jag såg inte mig själv som den som skulle starta företaget. Jag har inte någon tävlingsinstinkt, men jag brinner för kvalitet i livsmedel och jag vill hjälpa människor att välja. Idén måste komma vid rätt tidpunkt. Innovationer är också en fråga om timing, berättade Kristina Theander. Efter de båda företagarna fick professor Christian Berggren och Göran Marklund, direktör vid Vinnova, kommentera innovationsklimatet.

9 SMÅFÖRETAGSDAGARNA 2012 Vi har en anda av självbelåtenhet i Sverige som är farlig. Ökad sysselsättning i sig innebär inte innovationer, betonade Christian Berggren, som menade att tre områden är viktiga för innovationsklimatet: 1) Offentlig upphandling, värd miljarder per år. Kraven bör kompletteras med innovationskrav. 2) Försörjningen av kvalificerad arbetskraft. Att få visum måste gå fortare och vara mindre kringgärdat av regler som försvårar och hindrar. 3) Utvecklingsandan som försvann. Medicinteknikutvecklingen lämnar Sverige. Hur får vi dem att stanna när det finns en global arbetsmarknad. Lite mera otålighet krävs! Göran Marklund menade att Vinnova är en av aktörerna för att stärka innovationsklimatet. Till sitt förfogande har myndigheten 2 miljarder kr för att stimulera innovationer. Incitamenten är viktigast, slog Göran Marklund fast. Vi ger även råd till regeringen om hur innovationspolitiken bör utformas, t. ex. när det gäller innovationsupphandling som Christian Berggren nämnde. Innovationer är inte heller bara teknik. Vi förändrar vårt sätt att arbeta och knyter nu ihop samhällsutvecklingen med de utmaningar vi står inför de kopplas ihop. Och tjänsteinnovationer är också viktiga. I panelen diskuterades betydelsen av innovationsupphandling, vilka incitament som universitetsledningar behöver för att bidra till att forskningen blir nyttiggjord och huruvida det främst är piska eller morot som ska användas för att skapa ett bättre innovationsklimat. Även om alla var ense om betydelsen av bredd varnade Christian Berggren för att lura in folk i starta eget företagande kräver kompetens som inte alla har och det finns också stordriftsfördelar när det gäller innovationer.

10 FÖRETAGANDE OCH TILLVÄXT I den efterföljande paneldiskussionen debatterades förutsättningar och utmaningar för det svenska näringslivet. Professor Lennart Schön från Lunds universitet menade att ekonomin rör sig i 40-årscykler och att vi nu är på väg in i en ny epok. IT-revolutionens andra våg, som kommer att genomsyra samhället i än högre grad. Förmågan till anpassning är avgörande för den ekonomiska utvecklingen. Styrkan i svensk ekonomi är den tidiga anpassningen till IT, inte styrkan i de offentliga finanserna. Birgitta Ed menade att det är dags att göra upp med självbilden. Vi är inte så bra som vi tror på t.ex. språk. Ingen talar mandarin och svenskarna är mycket sämre på engelska än vad de tror. Hon efterlyste också ett starkare politiskt stöd vid etableringar utomlands. I Asien behöver man landet Sverige i ryggen när man gör affärer. Per Adolfsson lyfte fram bristerna med Arbetsförmedlingen som inte lyckats med sitt uppdrag, samt efterlyste en positivare attityd till företagare och ett bättre utbildningssystem. Överst från vänster: Per Adolfsson, Birgitta Ed och Lennart Schön. FINANSIERING OCH SMÅ FÖRETAG I ett samarbete mellan Entreprenörskapsforum och Företagarna arrangerades Företagardagen i direkt anslutning till Småföretagsdagarna. I år låg fokus på finansieringsmöjligheter för små företag. Representanter från både SEB och Swedbank fanns på plats på det välbesökta seminariet och berättade om hur man arbetar med småföretagskunder. Två företagare Mattias von Corswant, VD wec360 AB, och Kurt Dahlberg, grundare Metacon AB, delade med sig av sina erfarenheter av kontakter med banken och ALMI. Företagarnas chefekonom Lars Jagrén sammanfattade diskussionen och framhöll vikten av tillgång till riskkapital för att små företag ska kunna växa. Han betonade även behovet av ett nära samarbete mellan bankerna, ALMI och företagen.

11 SMÅFÖRETAGSDAGARNA 2012

12

13 SMÅFÖRETAGSDAGARNA 2012 Workshops Under årets Småföretagsdagar genomfördes 19 workshops under värdskap av 17 samarbetsorganisationer. En mångfald av perspektiv, frågeställningar och diskussioner, med de små företagen som gemensam nämnare, presenterades och diskuterades. Nedan följer ett axplock av innehållet. På Regionförbundet Örebros seminarium om smart specialisation diskuterades hur regioner kan tillämpa en s.k. smart specialisation strategy (S3) som ligger högt uppe på EU:s agenda och som utmålas som en förutsättning för att Europa och Sverige ska kunna lyckas med sina tillväxtambitioner. Sverige har hittills varit bra på att utnyttja globaliseringen men, omvärlden blir allt smartare och då måste Sverige också bli smartare. Som ett led i den smarta specialiseringen bör Sverige och regionerna bygga på kända styrkeområden och varje region bör utnyttja sina fördelar för att kraftsamla smartare. Företagarna diskuterade småföretagens roll som draglok i ekonomin. Nio av tio nya jobb har skapats i de små företagen de senaste 20 åren och idag är 99 procent av alla företag små. Tuff internationell konkurrens, snabb teknikutveckling och ökad vikt för tjänstesektorn innebär att de små företagens betydelse kommer att öka ytterligare framöver. Ett budskap var att arbetslinjen måste kompletteras med en företagarlinje, som botar tillväxtvärken hos företag som vill växa. För det krävs ett batteri av åtgärder som sätter den enskilde företagaren i centrum. Bland annat behövs rättvisare och enklare regler samtidigt som hinder för att anställa tas bort. På PwCs seminarium diskuterade förhållandet mellan skatteregler och entreprenörskap. En möjlighet att tjäna pengar är en viktig förutsättning för gott entreprenörskap. En möjlighet som till stor del beror på tillämpliga regler. Hans Peter Larsson och Staffan Sundkvist från PwC redde ut begreppen. Produktion: Entreprenörskapsforum Foto: Kristina Aczél Nebron, Va fint foto, och Johan Ardefors, One Day Photography

14 Småföretagsdagarna i Örebro arrangeras av Entreprenörskapsforum sedan

INNOVATION INSPIRATION WORKSHOPS GLOBAL AWARD FOR SMÅFÖRETAGSDAGARNA 201220 ÅR ENTREPRENEURSHIP RESEARCH ELDSJÄLAR OCH DRIVKRAFTER FÖRETAGARDAGEN

INNOVATION INSPIRATION WORKSHOPS GLOBAL AWARD FOR SMÅFÖRETAGSDAGARNA 201220 ÅR ENTREPRENEURSHIP RESEARCH ELDSJÄLAR OCH DRIVKRAFTER FÖRETAGARDAGEN SMÅFÖRETAGSDAGARNA 201220 ÅR ELDSJÄLAR OCH DRIVKRAFTER INNOVATION INSPIRATION FÖRETAG, FORSKNING, FRAMTID ENTREPRENÖRSKAPSDRIVEN TILLVÄXT GLOBAL AWARD FOR ENTREPRENEURSHIP RESEARCH WORKSHOPS FÖRETAGARDAGEN

Läs mer

TISDAG 5 FEBRUARI. Maria Strömme, professor Uppsala universitet Jens Schollin, rektor Örebro universitet

TISDAG 5 FEBRUARI. Maria Strömme, professor Uppsala universitet Jens Schollin, rektor Örebro universitet SMÅFÖRETAGSDAGARNA 2013 Ö R E B R O S L O T T 5-6 F E B R U A R I TISDAG 5 FEBRUARI 08.30 REGISTRERING (ÖREBRO SLOTT) 09.30 ÖPPNANDE (RIKSSALEN, ÖREBRO SLOTT) Melker Schörling, ordförande Melker Schörling

Läs mer

Vem vill bli entreprenör?

Vem vill bli entreprenör? Vem vill bli entreprenör? Kristina Nyström Ratio och KTH kristina.nystrom@ratio.se och Karl Wennberg Ratio och Handelshögskolan I Stockholm karl.wennberg@ratio.se Vi forskar om Företagandets villkor lagar,

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAPSFORUMS ÅRSBERÄTTELSE 2012

ENTREPRENÖRSKAPSFORUMS ÅRSBERÄTTELSE 2012 d ENTREPRENÖRSKAPSFORUMS ÅRSBERÄTTELSE 2012 1 EN ARENA FÖR FORSKNING, NÄTVERK OCH DEBATT Ett intensivt 2012 har lagts till handlingarna samtidigt som den internationella utvecklingen är fortsatt turbulent.

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011.

Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011. Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011. Text: Gunilla Sandberg Mer kunskap behövs för att förstå hur entreprenörskap på landsbygden fungerar. Det

Läs mer

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Moderator: Camilla Koebe Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Projektet Innovation för tillväxt Björn O. Nilsson, vd IVA Förslag från arbetsgrupperna Innovationsupphandling Arvid Söderhäll projektledare

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Rapport från Företagarna februari 2012

Rapport från Företagarna februari 2012 Rapport från Företagarna februari 2012 februari 2012 Inledning... 2 Allt fler småföretag, allt fler sysselsatta... 2 Tjänstesektorn allt viktigare... 4 Nya företag och nya företagare... 5 Möjligheter och

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Nationella klusterkonferensen 2013 Resultat och effekter. Det var temat på den femte och sista nationella klusterkonferensen i Borlänge

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Fokus på Sveriges ekonomi

Fokus på Sveriges ekonomi Vi står för fakta. Åsikterna får du stå för själv. Ekonomifakta är en källa till information och kunskap om Sveriges ekonomi. Näringslivets Ekonomifakta AB ägs av Svenskt Näringsliv och ska inspirera till

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Välkommen till Kollektiva

Välkommen till Kollektiva Välkommen till Kollektiva Vi är ett företag som hjälper vanliga människor att ta makten över sina egna pengar. Vi gör det tillsammans som ett kollektiv med hjälp av enkla och smarta mobila tjänster. Vi

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

Fler kvinnor driver och utvecklar företag!

Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Resultat 2007 2009 för programmet Främja kvinnors företagande Drygt 86 000 personer har hittills haft nytta av programmet Främja kvinnors företagande. Programmet

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

unik dynamik framtid teknikskifte unga forskarpriset samhälle forskning företagsklimat Annie Lööf oberoende innovation Jan Björklund arenor

unik dynamik framtid teknikskifte unga forskarpriset samhälle forskning företagsklimat Annie Lööf oberoende innovation Jan Björklund arenor universitet Annie Lööf Innovationskraft objektivitet eu kreativitet oberoende hållbarhet finansiering samhälle fou villkor innovationskraft internationellt unik unga forskarpriset kompetens näringsliv innovationsstrategi

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Teknisk utveckling ger oss fantastiska möjligheter att skapa innovativa lösningar på vår tids globala samhällsutmaningar något som KTH med vår breda bas och världsledande

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt 1(5) Datum Diarienummer 2011-01-25 013-2010-4840 Dokumenttyp REMISSVAR Enheten för främjande och EU:s inre marknad Utrikesdepartementet Fredsgatan 6 103 39 STOCKHOLM Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende

Läs mer

Utan migration stannar Norrland

Utan migration stannar Norrland Utan migration stannar Norrland Problemet är inte invandringen, problemet är vad som händer sedan, hur vi som samhälle tar hand om eller hjälper människor att ta hand som sig själva. Utan migration stannar

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

VÄLFÄRD Ett forskningsprojekt om hur vi ska utföra, organisera, styra och utvärdera framtidens välfärdstjänster

VÄLFÄRD Ett forskningsprojekt om hur vi ska utföra, organisera, styra och utvärdera framtidens välfärdstjänster UPPDRAG VÄLFÄRD Ett forskningsprojekt om hur vi ska utföra, organisera, styra och utvärdera framtidens välfärdstjänster ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE e VÄLFÄRDEN ÄR VÄRD EN BÄTTRE DEBATT.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

Kapitalförsörjning i små och

Kapitalförsörjning i små och Kapitalförsörjning i små och medelstora företag I en paneldiskussion om de små företagens kapitalförsörjning inledde Hans Lööf, professor KTH, Småföretagsdagarnas första pass med en presentation titulerad

Läs mer

Partikongressens beslut - riktlinjer

Partikongressens beslut - riktlinjer Partikongressens beslut - riktlinjer 2.2 Fler jobb och en starkare arbetslinje 5 2.2.1 En jobbskapande näringspolitik Locked, 1:a pris Cykelstyre och lås i ett. Styret fälls ihop och låser framhjulet.

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi

Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi Vad kännetecknar invandrarföretag(are)? Företag som ägs av invandrare är koncentrerade till

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 1 Dalarna 2020 Vägval: Innovativa miljöer och entreprenörskap Betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga. Utveckla kluster och öppna

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. GÖTEBORGSREGIONEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. GÖTEBORGSREGIONEN #4av5jobb Skapas i små företag. GÖTEBORGSREGIONEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen håller krisorterna under armarna....... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill.3 Sverige totalt.....

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

VINNOVAs Årskonferens 2005

VINNOVAs Årskonferens 2005 VINNOVAs Årskonferens 2005 Deltagarfrågor och kommentarer 1 Hur kan sverige dra nytta av globaliseringen? Exportera miljöadministration Bygg vidare på traditionen av starka exportörer Proaktiva Kombinera

Läs mer

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Näringsdepartementet Tillväxtverket 310 anställda Budget ca. 4000 miljoner SEK (Inklusive regionala fonden) VINNOVA (Verket för innovationssystem) 200 anställda

Läs mer

Småföretagsdagarna 2009

Småföretagsdagarna 2009 Småföretagsdagarna 2009 Ny Vd för FSF Sommaren 2008 tillträdde Pontus Braunerhjelm, professor, KTH, och huvudsekreterare, Globaliseringsrådet, posten som vd för FSF. I sin nya roll fick han för första

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

entreprenörskap och innovation varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Liselotte Eriksson Dahl

entreprenörskap och innovation varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Liselotte Eriksson Dahl entreprenörskap och innovation LYFTer NÄRINGSLIVET varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Liselotte Eriksson Dahl Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Cecilia Hetrz Petra Mede Mikael Melitshenko Mia Spendrup

Läs mer

INTRO-TO-VALUES 09.20 10.00 WORKSHOPS LUNCH 12.00 13.00 WORKSHOPS WORLD CAFÉ 15.00 16.00 CONCLUSION 16.00

INTRO-TO-VALUES 09.20 10.00 WORKSHOPS LUNCH 12.00 13.00 WORKSHOPS WORLD CAFÉ 15.00 16.00 CONCLUSION 16.00 WORLD VALUES DAY KEYNOTE SPEAKER 09.00 09.20 SCHEMA Vi vill inspirera alla framtida ledare att hitta sina autentiska värderingar och fatta medvetna beslut personligt och professionellt. Detta vill vi åstadkomma

Läs mer

- så möter vi framtiden

- så möter vi framtiden REGION DAGAR 2011 27-28 JANuARI GRÄNSÖ SLOTT, VÄSTERVIK VÄLKOmmEN TILL TVå INSPIRERANDE DAGAR REGIONDAGAR 2011 För andra året i rad anordnar Regionförbundet i Kalmar län två inspirerande dagar med fokus

Läs mer

På spaning efter tillväxt

På spaning efter tillväxt NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Kansli På spaning efter tillväxt seminarium vid ITPS, institutet för tillväxtpolitiska studier Finansieras av EU Mål 2 Norra 2005-04-13 Lotta Lindh Projektledare Tema:

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Innovation. Om definition och om att mäta

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Innovation. Om definition och om att mäta Innovation Om definition och om att mäta 1 Innovation är ett abstrakt/teoretiskt begrepp I teorin förklarar innovation (delar av) tillväxten och ekonomisk dynamik Generellt är det omvandlingsprocesser

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 2 Förord På samma sätt som det svenska samhället genomgår förändring, möter också

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Framtidens innovativa Småland Blekinge

Framtidens innovativa Småland Blekinge Framtidens innovativa Småland Blekinge En sammanfattning av den regionala innovationsdialogen i Jönköping, 15 februari 2012 Den 15 februari arrangerade de fyra regionförbunden i Småland och Blekinge, i

Läs mer

Svenskt Managements framtida utmaningar

Svenskt Managements framtida utmaningar Svenskt Managements framtida utmaningar Den svenska ledarskapstraditionen kommer ur en industriera vi idag lämnat bakom oss. Vilket ledarskap behövs nu och i framtiden, när vi alla verkar i ett globalt

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Forskning, Innovation och den Svenska Paradoxen

Forskning, Innovation och den Svenska Paradoxen Forskning, Innovation och den Svenska Paradoxen Thomas Hedner, Christian Sandström och Stefan Fölster Innovationer har under de senaste 100 åren haft avgörande betydelse för utvecklingen av Sverige som

Läs mer

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 0 1

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 0 1 ÅRSBERÄTTELSE 2010 1 Jag är den första att skriva under betydelsen av Entreprenörskapsforums målsättning att genom forskning, nätverk och debatt verka för att förbättra förutsättningarna för entreprenörskap,

Läs mer

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling Innovation enligt vår definition Ny kunskap blir till nytta och handling Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Samverkan Vi har som mål att genom bred

Läs mer

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Hantverkargatan 2F Box 22049 104 22 Stockholm Tel 08-508 33 000 www.stockholm.se/utbildning epost: registrator@utbildning.stockholm.se Nästa: Kina Praktik i Kina För att ge eleverna

Läs mer

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 1 (8) MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 WORKSHOP Vilka möjligheter finns för unga på landsbygd? Grupp 1 1. Trygghet och stark gemenskap 2. Föreningar aktiva starka grupper 3. Företagandet

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer