1-2 F E B R U A R I I Ö R E B R O

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1-2 F E B R U A R I 2 012 I Ö R E B R O"

Transkript

1 S M Å F Ö R E TAG S DAGA R N A S M Å F Ö R E TAG S DAGA R N A 1-2 F E B R U A R I I Ö R E B R O

2 ENTREPRENÖRSKAP ELDSJÄLAR OCH DRIVKRAFTER Varför startar man företag? Vad driver en entreprenör? Och vilka förutsättningar krävs? Några framgångsrika entreprenörer delade med sig av sina egna berättelser. Bicky Chakraborty har på några decennier gjort en resa från en studentkorridor till ägare av en hotellkedja. Mot bakgrund av att han kom från en akademikerfamilj i Indien med visst förakt för företagande var karriären som entreprenör långt ifrån självklar. Tre saker kännetecknade starten på hans karriär. Jag köpte det ingen annan ville ha. Jag hade inga pengar. Och jag hade inga förutsättningar för entreprenörskap, berättade Bicky Chakraborty. Genom innovativa affärsmetoder har Bicky Chakraborty utan eget kapital lyckats bygga upp ett hotellimperium med några av Sveriges mest namnkunniga hotell, som t.ex. träpatronernas Hotell Knaust i Sundsvall. Jag vill göra skillnad. Jag vill bidra. Det förklarade Jane Walerud, affärsängel och entreprenör, som varit med om att starta inte mindre än 14 företag, bland dem Klarna och Lensway, som sin främsta drivkraft. Dan Johansson, docent och tidigare vice VD vid Ratio, menade att i många länder fungerar arbetsmarknaden så dåligt att starta företag ibland är det enda alternativet till försörjning. Forskning visar däremot att det är ett fåtal företag, s.k. high-impact entrepreneurship, som har betydelse för tillväxt och sysselsättning. Och politiken måste utformas därefter, menade Dan Johansson. Det är viktigt med en politik som river hinder om man ska underlätta för high-impact entrepreneurship. Flera pekade också på vikten av eget kapital. Det är ofta de små medlen som avgör om man vågar ta steget att starta eget, menade Christina Lugnet, generaldirektör för Tillväxtverket. Det som håller folk kvar i anställning är att de saknar de sparmedel som behövs för att starta företag, slog Jane Walerud fast. Pengar är viktigt för entreprenören eftersom det är medel för att uppnå visionen, konstaterade Dan Johansson.

3 SMÅFÖRETAGSDAGARNA 2012 ARENOR FÖR SAMHÄLLSDEBATT För att lyfta viktiga samhällsfrågor med anknytning till filantropi, näringspolitik och globalisering har Entreprenörskapsforum skapat tre nya mötesplatser. Dilsa Demirbag-Sten, från Filantropiskt forum, berättade om sin syn på filantropin och dess samhällseffekter. Filantropi är ett sätt att stärka legitimiteten och meritokratin. Pontus Braunerhjelm, som forskat i ämnet, menade att det är viktigt att skilja mellan filantropi och välgörenhet. De ligger nära varandra. Men filantropi utmärks av ett mer omfattande samhällsengagemang och har tydliga välståndseffekter. Birgitta Ed, från Globaliseringsforum och grundare av PR-byrån Springtime, menade att globaliseringen ställer mycket av småföretagandet på ända. Springtime finns t.ex. i Shanghai, Beijing och New Dehli, men inte i Oslo eller Köpenhamn. Utan att ta in världen, kommer den svenska ekonomin inte att växa, förklarade Birgitta Ed. Per Adolfsson, ordförande i styrgruppen för Näringspolitiskt forum och vd för Microsoft Sverige, berättade att forumet redan gett ut två uppmärksammade rapporter bl a om entreprenöriella universitet. Under våren blir det mer. Från vänster: Pontus Braunerhjelm, Annie Lööf, Dilsa Demirbag-Sten, Birgitta Ed och Per Adolfsson. SMÅFÖRETAGEN LYFTER SVERIGE Det är i de små och medelstora företagen som de nya jobben skapas. Det var näringsminister Annie Lööfs budskap när hon besökte småföretagsdagarna. Alla stora företag har börjat som små företag. Därför måste man utgå från de små företagens vardag när man utformar politiken. Politikerna skapar förutsättningar, inte jobb eller företag. Men de kan påverka attityder. Därför är det viktigt att lyfta fram näringslivet som tillväxtmotor, menade Annie Lööf. Som också avfärdade tanken på näringslivet som ett särintresse. Näringslivet är ett intresse som lägger grunden för Sveriges välstånd. En annan attityd handlar om inställningen till företagande. Företagande handlar om att välja. Att våga misslyckas. Och att komma igen. Annie Lööf pekade också på att näringslivet står inför tuffa utmaningar, bland annat från Bric-länderna. Vi måste stå på tå för att hänga med i den globala konkurrensen.

4 FORSKNING OM FÖRETAGS FÖRMÅGA ATT FÖRNYA SIG FICK ÅRETS GLOBAL AWARD FOR ENTREPRENEURSHIP RESEARCH Den amerikanska professorn Kathleen Eisenhardt tilldelas det prestigefyllda Global Award for Entrepreneurship Research Kathleen Eisenhardt är professor i Management Science and Engineering vid Stanford University, Kalifornien, USA. En glad pristagare fanns med via video från Stanford, Kaliforninen. Jag känner mig hedrad över att min forskning uppmärksammats. Jag känner mig också hedrad över att vara i tidigare pristagares sällskap. Jag vill även passa på att tacka kommittén och instiftarna av priset, sa Kathleen Eisenhardt. Professor Eisenhardts forskning visar hur befintliga organisationer kan fortsätta att vara innovativa, bland annat genom skapandet av nya företag och affärsmöjligheter. Hon har särskilt studerat hur etablerade organisationer förmår att introducera en ständig ström av nya varor och tjänster genom bättre processer för produktutveckling och ett mer effektivt sätt att organisera verksamheten. Kathleen Eisenhardt har gjort betydande bidrag till entreprenörskapsforskningen genom att knyta ihop forskning om entreprenörskap med existerande fält inom managementforskningen, sa Bo Carlsson, ordförande i priskommittén och professor vid Case Western Reserve University.

5 SMÅFÖRETAGSDAGARNA 2012 UNGA FORSKARPRISET TILL FORSKNING INOM MIKROEKONOMI OCH TILLVÄXT Entreprenörskapsforums och Tillväxtverkets årliga pris på kr till unga entreprenörskapsforskare delas mellan Karl Wennberg, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, och Martin Andersson, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet. Martin Anderssons och Karl Wennbergs forskning förenas i intresset för erfarenhetsbaserade mikroekonomiska frågeställningar inom industriell dynamik och tillväxt. De båda har på kort tid etablerat sig som Sveriges ledande forskare inom sina respektive discipliner, sa Bo Carlsson, ordförande i priskommittén och professor vid Case Western Reserve University. Martin Anderssons forskning ligger i brytpunkten mellan ekonomisk geografi, innovation och entreprenörskap samt tillväxt på regional nivå. Karl Wennberg har specialiserat sig på företags uppkomst och nedläggning, betydelsen av detta för ekonomisk utveckling och tillväxt samt sambanden mellan utbildning och entreprenörskap. ASTRID LINDGRENS VÄRLD EN BERÄTTELSE OM ATT VÅGA VARA PÅ RIKTIGT Mikael Ahlerup, vd för Astrids Lindgrens värld, berättade om hur han ompositionerade Astrid Lindgrens värld. Varumärken och produkter som inte passade in i grundidén dvs. Astrid Lindgrens böcker rensades bort. I vilken Astrid Lindgren-bok åt man hamburgare? Ingenting fick bryta illusionen. Resultatet blev att försäljningen ökade enormt. Viktigast av allt var kanske att man bytte målgrupp från familjer till barn. Vad jag än gör med min sexåring och han blir glad, då blir jag glad.

6 FÖRETAG, FORSKNING, FRAMTID - FÖRETAGANDETS FÖRÄNDRINGKRAFT Global Entrepreneurship Monitor, ett världsomspännande forskningsprojekt som mäter den entreprenöriella aktiviteten hos befolkningen i ca 60 länder, presenterades av Kristina Nyström, nyss hemkommen från San Francisco där den senaste globala rapporten lanserades. GEM fångar in attityder, aktiviteter och ambitioner. Här finns vissa paradoxer när det gäller Sverige. Vi har relativt många som anser sig ha tillräcklig kunskap för att starta ett företag och som ser goda affärsmöjligheter. Men Sverige ligger inte särskilt högt ungefär i mitten av fältet när det gäller aktivitet, dvs. att faktiskt dra igång en egen verksamhet, berättade Kristina Nyström som är medlem i det svenska GEM-teamet och docent vid KTH. Däremot toppar Sverige ett av måtten: anställdas entreprenöriella aktivitet, eller intraprenörskap som det ofta kallas. Sett över tid har svenskarnas totala entreprenöriella aktivitet också ökat, men det gäller även jämförbara länder och påverkar inte vår relativa position särskilt mycket, poängterade Kristina Nyström. Dessutom är tillväxtförväntningarna låga, dvs. den andel som bedömer att deras företag kommer att anställa, är låg. Inte heller inom området internationalisering, dvs. andel kunder utanför det egna landet, är de svenska ambitionerna särskilt utmärkande. Ytterligare två forskare ur en yngre generation lyfte fram frågor för framtiden: Karin Hellerstedt, ekon dr och lektor vid JIBS, och Caroline Wigren-Kristoferson, docent vid CIRCLE, Lunds universitet. Ägarskiften i små och medelstora företag är en ödesfråga för det framtida företagandet, menade Karin Hellerstedt och berättade om ett aktuellt projekt, baserat på unika data som följer företag och företagare över tid. Utöver Sverige är det endast i Norge och Danmark som har tillgång till sådana data. Caroline Wigren-Kristoferson lyfte fram två andra frågor där forskning kan bidra till policy-relevanta resultat: akademiskt entreprenörskap och innovationsverksamhet vid universiteten. Inte alla akademiker ska bli företagare!, menade dock Wigren-Kristoferson. Det andra forskningsprojektet rör LOV, lagen om valfrihet inom vård och omsorg. Varför har det blivit oligopol i stället för en stor mängd nya småföretag.

7 SMÅFÖRETAGSDAGARNA 2012 Från vänster: Hans Börsvik, Martin Ådahl, Karin Hellerstedt, Caroline Wigren-Kristoferson och Gunnar Eliasson. I den följande paneldiskussionen medverkade också Hans Börsvik, vd för PwC, professor Gunnar Eliasson och Martin Ådahl, chef för tankesmedjan Fores. PwC-chefen inledde med de demografiska utmaningarna: Ungdomar och barn födda på 1980-, 90- och 00-talen flyttar in till storstäderna. Glesbygden avfolkas och företagandet hämmas där när de yngre försvinner. Men allt är inte problem när det gäller företagsklimatet, slog Hans Börsvik fast: Det har blivit bättre och det är bra. Men det hade varit bättre om det varit bra. Fores-chefen tog fasta på miljö- och klimatutmaningar, liksom integrationsfrågan. I båda fallen såg Martin Ådahl småföretagen som nyckelaktörer. Även en massa oglamorösa små företag är oerhört viktiga! Menade Martin Ådahl och drog en lans för t ex konsulter, importörer av ny teknik och andra som aldrig kommer upp på några topplistor. Många av dessa drivs dessutom av invandrare och anställer invandrare. Ramvillkoren för dessa SME-företag är också central och t ex en CO2-skatt, inte bara utsläppsrätter, skulle förbättre möjligheterna att lösa klimatproblemen. Gunnar Eliasson menade att alltför gynnsamma anställningsvillkor försvårar för den anställde att ta steget till att bli entreprenör. Den anställde får inte ha det för bra. Så var det med t.ex. med IBM, de blev för bekväma.

8 Från vänster: Göran Marklund, Christian Berggren, Kristina Theander och Mouna Esmaeilzadeh Från idé till företag Två sinsemellan mycket olika företag fick illustrera betydelsen av innovationer i diskussionen om Sveriges innovationsklimat. Mouna Esmaeilzadeh, läkare och grundare av SciLife Clinic, inledde med att slå fast att vi kan leva till vi blir 150 år. De flesta dör i cancer, stroke eller hjärtsjukdomar, inte av ålder. Och dessa sjukdomar som är grunden till 70 procent av dödsfallen kan förhindras med ganska enkla åtgärder. Jag började leta efter förebyggande behandlingar för mina föräldrar och upptäckte att det inte finns någon sådan klinik. Därför startade jag SciLife Clinic, berättade Mouna Esmaeilzadeh. Existerande vård fokuserar på symptom, baseras på ytliga undersökningar och tar inget helhetsperspektiv på individen. Genom att inte själva investera i dyr utrustning utan i stället köpa tjänster av laboratorier och kliniker håller SciLife Clinic sig i världsklass och vid frontlinjen. Mouna Esmaeilzadeh är kritisk mot den konventionella vården som präglas av en så här har vi alltid gjort -inställning utan att ta hänsyn till de senaste forskningsrönen. Det är oetiskt att människor drabbas av sjukdomar som kan förhindras. Jag kan inte sitta still, det här måste göras, sammanfattade Mouna Esmaeilzadeh sitt innovationsdrivna företagande. Ett i alla bemärkelser mera vardagligt fält är föremål för Kristina Theanders innovationsdrivna företagande i form av Middagsfrid. Företaget var det första som erbjöd matkassar hem till dörren med färdigkomponerade måltider och recept. Nu har Middagsfrid fått en rad efterföljare med mer eller mindre liknande upplägg, vilket bidrar till kontinuerlig förbättring och utveckling av affärsidén. Affärsidén utmejslades mot bakgrund av ett livslångt intresse för mat och kokböcker, en insikt om människors brist på tid, kunskap och fantasi samt i samspel med en inspirerande coach. Men jag såg inte mig själv som den som skulle starta företaget. Jag har inte någon tävlingsinstinkt, men jag brinner för kvalitet i livsmedel och jag vill hjälpa människor att välja. Idén måste komma vid rätt tidpunkt. Innovationer är också en fråga om timing, berättade Kristina Theander. Efter de båda företagarna fick professor Christian Berggren och Göran Marklund, direktör vid Vinnova, kommentera innovationsklimatet.

9 SMÅFÖRETAGSDAGARNA 2012 Vi har en anda av självbelåtenhet i Sverige som är farlig. Ökad sysselsättning i sig innebär inte innovationer, betonade Christian Berggren, som menade att tre områden är viktiga för innovationsklimatet: 1) Offentlig upphandling, värd miljarder per år. Kraven bör kompletteras med innovationskrav. 2) Försörjningen av kvalificerad arbetskraft. Att få visum måste gå fortare och vara mindre kringgärdat av regler som försvårar och hindrar. 3) Utvecklingsandan som försvann. Medicinteknikutvecklingen lämnar Sverige. Hur får vi dem att stanna när det finns en global arbetsmarknad. Lite mera otålighet krävs! Göran Marklund menade att Vinnova är en av aktörerna för att stärka innovationsklimatet. Till sitt förfogande har myndigheten 2 miljarder kr för att stimulera innovationer. Incitamenten är viktigast, slog Göran Marklund fast. Vi ger även råd till regeringen om hur innovationspolitiken bör utformas, t. ex. när det gäller innovationsupphandling som Christian Berggren nämnde. Innovationer är inte heller bara teknik. Vi förändrar vårt sätt att arbeta och knyter nu ihop samhällsutvecklingen med de utmaningar vi står inför de kopplas ihop. Och tjänsteinnovationer är också viktiga. I panelen diskuterades betydelsen av innovationsupphandling, vilka incitament som universitetsledningar behöver för att bidra till att forskningen blir nyttiggjord och huruvida det främst är piska eller morot som ska användas för att skapa ett bättre innovationsklimat. Även om alla var ense om betydelsen av bredd varnade Christian Berggren för att lura in folk i starta eget företagande kräver kompetens som inte alla har och det finns också stordriftsfördelar när det gäller innovationer.

10 FÖRETAGANDE OCH TILLVÄXT I den efterföljande paneldiskussionen debatterades förutsättningar och utmaningar för det svenska näringslivet. Professor Lennart Schön från Lunds universitet menade att ekonomin rör sig i 40-årscykler och att vi nu är på väg in i en ny epok. IT-revolutionens andra våg, som kommer att genomsyra samhället i än högre grad. Förmågan till anpassning är avgörande för den ekonomiska utvecklingen. Styrkan i svensk ekonomi är den tidiga anpassningen till IT, inte styrkan i de offentliga finanserna. Birgitta Ed menade att det är dags att göra upp med självbilden. Vi är inte så bra som vi tror på t.ex. språk. Ingen talar mandarin och svenskarna är mycket sämre på engelska än vad de tror. Hon efterlyste också ett starkare politiskt stöd vid etableringar utomlands. I Asien behöver man landet Sverige i ryggen när man gör affärer. Per Adolfsson lyfte fram bristerna med Arbetsförmedlingen som inte lyckats med sitt uppdrag, samt efterlyste en positivare attityd till företagare och ett bättre utbildningssystem. Överst från vänster: Per Adolfsson, Birgitta Ed och Lennart Schön. FINANSIERING OCH SMÅ FÖRETAG I ett samarbete mellan Entreprenörskapsforum och Företagarna arrangerades Företagardagen i direkt anslutning till Småföretagsdagarna. I år låg fokus på finansieringsmöjligheter för små företag. Representanter från både SEB och Swedbank fanns på plats på det välbesökta seminariet och berättade om hur man arbetar med småföretagskunder. Två företagare Mattias von Corswant, VD wec360 AB, och Kurt Dahlberg, grundare Metacon AB, delade med sig av sina erfarenheter av kontakter med banken och ALMI. Företagarnas chefekonom Lars Jagrén sammanfattade diskussionen och framhöll vikten av tillgång till riskkapital för att små företag ska kunna växa. Han betonade även behovet av ett nära samarbete mellan bankerna, ALMI och företagen.

11 SMÅFÖRETAGSDAGARNA 2012

12

13 SMÅFÖRETAGSDAGARNA 2012 Workshops Under årets Småföretagsdagar genomfördes 19 workshops under värdskap av 17 samarbetsorganisationer. En mångfald av perspektiv, frågeställningar och diskussioner, med de små företagen som gemensam nämnare, presenterades och diskuterades. Nedan följer ett axplock av innehållet. På Regionförbundet Örebros seminarium om smart specialisation diskuterades hur regioner kan tillämpa en s.k. smart specialisation strategy (S3) som ligger högt uppe på EU:s agenda och som utmålas som en förutsättning för att Europa och Sverige ska kunna lyckas med sina tillväxtambitioner. Sverige har hittills varit bra på att utnyttja globaliseringen men, omvärlden blir allt smartare och då måste Sverige också bli smartare. Som ett led i den smarta specialiseringen bör Sverige och regionerna bygga på kända styrkeområden och varje region bör utnyttja sina fördelar för att kraftsamla smartare. Företagarna diskuterade småföretagens roll som draglok i ekonomin. Nio av tio nya jobb har skapats i de små företagen de senaste 20 åren och idag är 99 procent av alla företag små. Tuff internationell konkurrens, snabb teknikutveckling och ökad vikt för tjänstesektorn innebär att de små företagens betydelse kommer att öka ytterligare framöver. Ett budskap var att arbetslinjen måste kompletteras med en företagarlinje, som botar tillväxtvärken hos företag som vill växa. För det krävs ett batteri av åtgärder som sätter den enskilde företagaren i centrum. Bland annat behövs rättvisare och enklare regler samtidigt som hinder för att anställa tas bort. På PwCs seminarium diskuterade förhållandet mellan skatteregler och entreprenörskap. En möjlighet att tjäna pengar är en viktig förutsättning för gott entreprenörskap. En möjlighet som till stor del beror på tillämpliga regler. Hans Peter Larsson och Staffan Sundkvist från PwC redde ut begreppen. Produktion: Entreprenörskapsforum Foto: Kristina Aczél Nebron, Va fint foto, och Johan Ardefors, One Day Photography

14 Småföretagsdagarna i Örebro arrangeras av Entreprenörskapsforum sedan

INNOVATION INSPIRATION WORKSHOPS GLOBAL AWARD FOR SMÅFÖRETAGSDAGARNA 201220 ÅR ENTREPRENEURSHIP RESEARCH ELDSJÄLAR OCH DRIVKRAFTER FÖRETAGARDAGEN

INNOVATION INSPIRATION WORKSHOPS GLOBAL AWARD FOR SMÅFÖRETAGSDAGARNA 201220 ÅR ENTREPRENEURSHIP RESEARCH ELDSJÄLAR OCH DRIVKRAFTER FÖRETAGARDAGEN SMÅFÖRETAGSDAGARNA 201220 ÅR ELDSJÄLAR OCH DRIVKRAFTER INNOVATION INSPIRATION FÖRETAG, FORSKNING, FRAMTID ENTREPRENÖRSKAPSDRIVEN TILLVÄXT GLOBAL AWARD FOR ENTREPRENEURSHIP RESEARCH WORKSHOPS FÖRETAGARDAGEN

Läs mer

TISDAG 5 FEBRUARI. Maria Strömme, professor Uppsala universitet Jens Schollin, rektor Örebro universitet

TISDAG 5 FEBRUARI. Maria Strömme, professor Uppsala universitet Jens Schollin, rektor Örebro universitet SMÅFÖRETAGSDAGARNA 2013 Ö R E B R O S L O T T 5-6 F E B R U A R I TISDAG 5 FEBRUARI 08.30 REGISTRERING (ÖREBRO SLOTT) 09.30 ÖPPNANDE (RIKSSALEN, ÖREBRO SLOTT) Melker Schörling, ordförande Melker Schörling

Läs mer

Vem vill bli entreprenör?

Vem vill bli entreprenör? Vem vill bli entreprenör? Kristina Nyström Ratio och KTH kristina.nystrom@ratio.se och Karl Wennberg Ratio och Handelshögskolan I Stockholm karl.wennberg@ratio.se Vi forskar om Företagandets villkor lagar,

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

S M Å F Ö R E T A G S D A G A R N A 2 0 1 1

S M Å F Ö R E T A G S D A G A R N A 2 0 1 1 S M Å F Ö R E T A G S D A G A R N A 2 0 1 1 C O N V E N T U M I Ö R E B R O 2 6-2 7 J A N U A R I V Ä L K O M M E N T I L L S M Å F Ö R E T A G S D A G A R N A 2 0 11 Nu är det åter dags för Sveriges viktigaste

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAPSFORUMS ÅRSBERÄTTELSE 2012

ENTREPRENÖRSKAPSFORUMS ÅRSBERÄTTELSE 2012 d ENTREPRENÖRSKAPSFORUMS ÅRSBERÄTTELSE 2012 1 EN ARENA FÖR FORSKNING, NÄTVERK OCH DEBATT Ett intensivt 2012 har lagts till handlingarna samtidigt som den internationella utvecklingen är fortsatt turbulent.

Läs mer

Hur klarar företagen generationsväxlingen?

Hur klarar företagen generationsväxlingen? Hur klarar företagen generationsväxlingen? Rapport från Företagarna mars 211 Innehållsförteckning Inledning... 3 Var fjärde företagare vill trappa ned på fem års sikt... 4 Hur ser planerna för generationsväxlingen

Läs mer

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Moderator: Camilla Koebe Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Projektet Innovation för tillväxt Björn O. Nilsson, vd IVA Förslag från arbetsgrupperna Innovationsupphandling Arvid Söderhäll projektledare

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

S M Å F Ö R E T A G S D A G A R N A

S M Å F Ö R E T A G S D A G A R N A S M Å F Ö R E T A G S D A G A R N A 2 0 1 0 C O N V E N T U M I Ö R E B R O 3-4 F E B R U A R I 2 0 1 0 V ä l ko m m e n t i l l S m å f ö re t a g s d a g a r n a 2 010 Nu är det åter dags att ansluta

Läs mer

Organisation. Globaliseringsrådet. Advisory Board. Kansli. Konferenser, workshops, mötesplatser. RK Underlag

Organisation. Globaliseringsrådet. Advisory Board. Kansli. Konferenser, workshops, mötesplatser. RK Underlag Organisation Globaliseringsrådet Kansli Advisory Board Konferenser, workshops, mötesplatser RK Underlag Nationella expertgrupper Rapporter (www.regeringen.se/globaliseringsradet) RK Övriga Globaliseringsrådets

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid

Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid Varför behövs en strategi för småföretag? Sverige behöver fler nya och växande företag Stort behov av att satsa på innovationer En kraftsamling

Läs mer

Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011.

Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011. Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011. Text: Gunilla Sandberg Mer kunskap behövs för att förstå hur entreprenörskap på landsbygden fungerar. Det

Läs mer

Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi

Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi 30 mars 2012 Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationskraft är unik. Näringslivet är framgångsrikt och kunskapsintensivt, tjänstesektorn

Läs mer

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Nationella klusterkonferensen 2013 Resultat och effekter. Det var temat på den femte och sista nationella klusterkonferensen i Borlänge

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet Information Nationella Regionalfondsprogrammet 1 1 Regionalfonden 2014-2020 Nio program i Sverige 6 2 3 4 5 Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

innovationsmyndigheten Vinnova. Jag förstår används. Läs mer om cookies här.

innovationsmyndigheten Vinnova. Jag förstår används. Läs mer om cookies här. (Di Digital/Silicon Valley) Hissen upp till 39:e våningen går snabbt och det slår lock för öronen. Här, i en av byggnaderna på San Franciscos huvudgata Market Street, håller den norska myndigheten Innovasjon

Läs mer

Välkommen till Kollektiva

Välkommen till Kollektiva Välkommen till Kollektiva Vi är ett företag som hjälper vanliga människor att ta makten över sina egna pengar. Vi gör det tillsammans som ett kollektiv med hjälp av enkla och smarta mobila tjänster. Vi

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet Kommissionens arbete med att underlätta företagsöverlåtelser samt Resultat från Sveriges nationella program 2005-2007 med att underlätta företagsöverlåtelse i små företag. Vår bakgrund Sigbritt Larsson

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Attraktionskraft för Tillväxt

Attraktionskraft för Tillväxt Attraktionskraft för Tillväxt Johan Carlstedt, huvudprojektledare i samarbete med IVA Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA) IVA:s arbete för ökad innovationskraft

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen?

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Daniel Wiberg Chefsekonom Företagarna Företagarna Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Opinionsbildar för att förbättra företagarklimatet

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen

Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen Datum 2007-12-21 Ert datum 2007-06-09 Dnr 012-2007-2443 Ert Dnr N2007/5553/FIN Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kopia: Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi

Läs mer

Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete

Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete 1. Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete Jenni Nordborg och Rolf Nilsson, VINNOVA Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum 2. Om undersökningen Med

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbankens Företagarpris 2006 Finalisterna ser ganska goda utsikter för Sveriges konkurrenskraft men det blir allt tuffare Idag den 8 mars kl 16.15

Läs mer

Hur blir innovationer affärer i smarta elnät?

Hur blir innovationer affärer i smarta elnät? Smarta nät vad krävs? Hur blir innovationer affärer i smarta elnät? Bo Normark Ordförande avdelningen för elektroteknik, IVA Kommissionen lanserar ny innovationsindikator Här är det första resultatet Indikatorn

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Var tredje vill starta eget företag få gör det

Var tredje vill starta eget företag få gör det Pressmeddelande 2 juni 2017 Var tredje vill starta eget företag få gör det Nästan var tredje vill starta eget företag. Men få går från vilja till handling, delvis på grund av rädsla för krångliga regler

Läs mer

Aktuellt i omvärlden 20 sep 29 sep

Aktuellt i omvärlden 20 sep 29 sep Aktuellt i omvärlden 20 sep 29 sep 160930 Aktuellt med bäring på vår verksamhet 20 september BP 2017 20 september Svenskt näringsliv presenterar ranking av lokalt företagsklimat: Storstäderna backar 20

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi

Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi Vad kännetecknar invandrarföretag(are)? Företag som ägs av invandrare är koncentrerade till

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Attraktionskraft för hållbar tillväxt. med stöd av

Attraktionskraft för hållbar tillväxt. med stöd av Attraktionskraft för hållbar tillväxt med stöd av Välkommen till Ökad regional attraktionskraft Björn O. Nilsson vd IVA Nyckelområden för ökad konkurrens- och attraktionskraft Carl Bennet vd Carl Bennet

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN NORRTÄLJE KOMMUN. Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN NORRTÄLJE KOMMUN. Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN FÖR JOBBPLAN JÄRFÄLLA FÖR NORRTÄLJE KOMMUN Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar Krav på individen att anstränga sig ska förenas med ökade möjligheter

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. GOTLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. GOTLAND #4av5jobb Skapas i små företag. GOTLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4

Läs mer

Sveriges entreprenöriella ekosystem Företag, akademi, politik. REDAKTÖRER Maureen McKelvey Olof Zaring

Sveriges entreprenöriella ekosystem Företag, akademi, politik. REDAKTÖRER Maureen McKelvey Olof Zaring Sveriges entreprenöriella ekosystem Företag, akademi, politik REDAKTÖRER Maureen McKelvey Olof Zaring ISBN 978-91-977728-4-6 Upplaga 1:1 Författarna och Esbri 2016 www.esbri.se Esbri, Stockholm Förlagsredaktörer:

Läs mer

Fokus på Sveriges ekonomi

Fokus på Sveriges ekonomi Vi står för fakta. Åsikterna får du stå för själv. Ekonomifakta är en källa till information och kunskap om Sveriges ekonomi. Näringslivets Ekonomifakta AB ägs av Svenskt Näringsliv och ska inspirera till

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

Fler kvinnor driver och utvecklar företag!

Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Resultat 2007 2009 för programmet Främja kvinnors företagande Drygt 86 000 personer har hittills haft nytta av programmet Främja kvinnors företagande. Programmet

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Det här är Folkuniversitetet

Det här är Folkuniversitetet Kanske minns du hur det kändes när du lärde dig läsa? Hur du öppnade en dörr och såg världen på ett helt nytt sätt. Hur tecknen som tidigare varit oförståeliga plötsligt fick mening. Hur du i början läste

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Sammanfattning Små och medelstora företag är motorn för hållbar tillväxt runt om i hela Sverige. Fyra

Läs mer

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:351 av Helena Lindahl m.fl. (C) Kvinnors företagande Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kursen entreprenörskap,

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Regionförbundet södra Småland Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Rfss har ställt frågan till Växjö kommun hur trender och strukturella förändringar påverkar Växjö

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Rapport från Företagarna februari 2012

Rapport från Företagarna februari 2012 Rapport från Företagarna februari 2012 februari 2012 Inledning... 2 Allt fler småföretag, allt fler sysselsatta... 2 Tjänstesektorn allt viktigare... 4 Nya företag och nya företagare... 5 Möjligheter och

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län. Olof Linde Sweco Society

Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län. Olof Linde Sweco Society 1 Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län Olof Linde Sweco Society Den ständiga vårdkrisen Är detta världens dyraste sjukhus? Stor läkarbrist på länets hälsocentraler Brister inom

Läs mer

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Ersätter Lissabonstrategin (2000 2010) Vision genom tre prioriteringar och fem mål Sju flaggskeppsinitiativ Hur hänger det ihop? Europa 2020

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND #4av5jobb Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

9 Attraktivitet 2012-01-31

9 Attraktivitet 2012-01-31 Det behövs fler utbildningsplatser för livslångt lärande. Utbildning är inte bara skola. Lärandet äger rum och pågår på många platser. När hela utbildningssystemet är attraktivt och av högsta kvalitet

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Estrad 2004-01-19. Frédéric Delmar & Johan Wiklund Handelshögskolan i Stockholm

Estrad 2004-01-19. Frédéric Delmar & Johan Wiklund Handelshögskolan i Stockholm Estrad 2004-01-19 Sverige har högutbildade entreprenörer, men har Sverige ett kunskapsintensivt entreprenörskap? Frédéric Delmar & Johan Wiklund Handelshögskolan i Stockholm Finansiärer och medarbetare

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill växa med Innova:oner! 26 oktober 2012 24 maj 2013

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill växa med Innova:oner! 26 oktober 2012 24 maj 2013 Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill växa med Innova:oner! 26 oktober 2012 24 maj 2013 Ingrid Haraldsson, Piku AB, i samarbete med Göran Hydbom, Modern Management Network AB PROGRAMDEKLARATION

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Entreprenör skaps veckan 17-26 april 2002 JÖNKÖPING VÄXJÖ STOCKHOLM ÖREBRO ESKILSTUNA GÖTEBORG LUND RONNEBY UMEÅ LULEÅ

Entreprenör skaps veckan 17-26 april 2002 JÖNKÖPING VÄXJÖ STOCKHOLM ÖREBRO ESKILSTUNA GÖTEBORG LUND RONNEBY UMEÅ LULEÅ The International Award for Entrepreneurship and Small Business Research Entreprenör skaps veckan 17-26 april 2002 JÖNKÖPING VÄXJÖ STOCKHOLM ÖREBRO ESKILSTUNA GÖTEBORG LUND RONNEBY UMEÅ LULEÅ The International

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Information & kommunikation 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Idékraft & Inspiration

Idékraft & Inspiration Falkenbergs kommun, Falkenbergs Näringsråd, Falkenbergs Sparbank och Svenskt Näringsliv inbjuder till Idékraft & Inspiration Falkenberg växer för en hållbar framtid! Onsdagen 23 januari Falkenbergs Stadsteater

Läs mer

Carin Welinder. Gymnasielärare

Carin Welinder. Gymnasielärare Carin Welinder Gymnasielärare Undervisning i entreprenörskap faldgruber og muligheder inden for innovativ pedagogik Carin Welinder Gymnasielärare Entreprenörskap i drygt 20 år Innovativ pedagogik Entreprenöriellt

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Regeringens innovationspolitik Forum för hållbar regional tillväxt, 2 oktober 2015

Regeringens innovationspolitik Forum för hållbar regional tillväxt, 2 oktober 2015 Regeringens innovationspolitik Forum för hållbar regional tillväxt, 2 oktober 2015 Statssekreterare Oscar Stenström Sveriges nya jobbagenda Investeringar för framtiden Fler och växande företag Satsningar

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Där kärnkompetens och kunskapsekonomi möts Kunskapsutvecklingen som nyckel till innovationer och regional tillväxt

Där kärnkompetens och kunskapsekonomi möts Kunskapsutvecklingen som nyckel till innovationer och regional tillväxt Där kärnkompetens och kunskapsekonomi möts Kunskapsutvecklingen som nyckel till innovationer och regional tillväxt Katarina Fellman 14 februari 2011 Upplägg för presentationen Om forskningsprojektet Den

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Globalisering, urbanisering och digitalisering spås

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer