Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 26 mars 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 26 mars 2015"

Transkript

1 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 26 mars 2015

2 1 (5) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 26 mars 2015 Plats: Regionens hus, Norra Hamngatan 14, Göteborg (lokal Skagerak), Tid: 26 mars kl Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare Justeringsdatum Eventuella beslut om närvarorätt Eventuella beslut om yttranderätt Beslutsärenden EKONOMI och ADMINISTRATION 1. Återföring av projektmedel Diarienummer RUN Ledamot i styrelsen Gothia Innovation AB Diarienummer RUN Ledamot i styrelsen Innovatum AB Diarienummer RUN Ledamot i styrelsen Innovatum Science Center AB Diarienummer RUN Ledamot i styrelsen Borås stad Textile Fashion Center (BSTFC AB) Diarienummer RUN Politisk referensgrupp till Sociala investeringsmedel Diarienummer RUN Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

3 Föredragningslista för regionutvecklingsnämnden, (5) PROJEKTSTÖD Entreprenörskap och nyföretagande (inkl social ekonomi) 7. Hållbart Entreprenörskap i skolan Diarienummer RUN Emax Sverige 2015 Diarienummer RUN Att vara entreprenör Diarienummer RUN Nyföretagarlyftet Diarienummer RUN Unga Landsbygdspriset i Väst Diarienummer RUN Idéum innovationsutbildning Diarienummer RUN Regionala styrkeområden - Maritimt 13. Validering av Sea Traffic Management för hållbara, effektiva och säkra sjötransporter - SSPA Diarienummer RUN Validering av Sea Traffic Management för hållbara, effektiva och säkra sjötransporter - Chalmers Diarienummer RUN Validering av Sea Traffic Management för hållbara, effektiva och säkra sjötransporter - Viktoria Diarienummer RUN Uppbyggnad av plattform för delklustret Marin energi inom det Maritima klustret i Västsverige Diarienummer RUN

4 Föredragningslista för regionutvecklingsnämnden, (5) Regionala styrkeområden - Handlingsprogram för Hållbara transporter 17. Förstärkning av projektet Projektkoordinering av ElectriCity Diarienummer RUN Chase etapp 4, Diarienummer RUN Regionala styrkeområden Energi 19. Power Väst 2015 Diarienummer RUN Regionala styrkeområden Livsmedel & gröna näringar 20. Kokurrenskraftig mjölkproduktion Diarienummer RUN Kompetensförsörjning 21. KOBRA Kompetensbaserad Regional Analys Diarienummer RUN Koko Ett Interreg-projekt om gränslös kompetens och kommunikation Diarienummer RUN Aeroseum avsiktsförklaring Diarienummer RUN Infrastruktur/IT/Bredband 24. Bildandet av regionalt bredbandsbolag Netwest AB Diarienummer RUN Indexkomplettering finansieringsbeslut, utbyggnad av mötesplatser samt gång- och cykelväg på väg 747 Tönsäng/Tuvesvik Diarienummer RUN

5 Föredragningslista för regionutvecklingsnämnden, (5) REMISSER 26. Yttrande - remiss Åtgärdsprogram för havsmiljön Diarienummer RUN Yttrande -remiss Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt Diarienummer RUN Yttrande - remiss Ett svenskt tonnageskattesystem, SOU 2015:4 Diarienummer RUN Yttrande - internremiss Förslag till Västra Götalandsregionens program för klimatväxling Diarienummer RUN ÖVRIGT 30. Återrapportering av slutredovisade projekt februari 2015 Diarienummer RUN Sammanställning av anmälningsärenden Diarienummer RUN (sitter i en pärm till sammanträdet) 32. Anmälan av delegationsbeslut - ordförandebeslut (kurser och konferenser) Diarienummer RUN Anmälan av delegationsbeslut - projekt Diarienummer RUN Anmälan av delegationsbeslut - företagsstöd och projektmedel fördelade till anslag 1:1 (statliga medel) år 2015 Diarienummer RUN (sitter i en pärm till sammanträdet) Bilagor till ärende 1-34

6 Föredragningslista för regionutvecklingsnämnden, (5) Informationsärenden Tema: Entreprenörskap och företagande a) Information om tema Entreprenörskap och företagande, Agneta Mårdsjö m fl, regionutvecklingssekretariatet (kl inkl frågor) Bensträckare kl b) Information om projektet Att vara entreprenör (ärende 11), Marie Sjövall, regionutvecklingssekretariatet (kl inkl frågor) c) Information om projektet Nyföretagarlyftet (ärende 12), Marie Sjövall, regionutvecklingssekretariatet (kl inkl frågor) d) Allmän information Fredrik Adolfsson, regionutvecklingssekretariatet (kl inkl frågor) Almedalen e) Dialog om BHU-frågor, presidiet (kl inkl frågor) Lunch kl f) Rekommendationer i VG2020, Mats Granér, regionutvecklingssekretariatet (kl ca 15 min föredragning och ca 30 min för inspel) g) Övriga frågor Birgitta Losman Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se)

7 Ärende 1

8 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RUN Förvaltning/enhet Handläggare: Karin Stadig Roswall Telefon: Till regionutvecklingsnämnden Återföring av projektmedel Förslag till beslut 1. Regionutvecklingsnämnden beslutar att återstående medel på kr skall återföras och användas för nya projektbeslut. Sammanfattning av ärendet Vid beslut av regionutvecklingsnämnden om att bevilja projektmedel avsätts motsvarande belopp för kommande utbetalningar. Medel som inte använts i avslutade projekt eller som inte startats återförs och kan därigenom användas för nya insatser. I bifogad förteckning listas de projekt som är aktuella för återföring per Regionutvecklingssekretariatet Fredrik Adolfsson Regionutvecklingsdirektör Karin Stadig Roswall Enhetschef Bilaga Bilaga 1 Bilaga 1:1 Tabell över projektbeslut för återföring Beslut gällande avslag för ansökan om VGR bredbandsstöd för Lidköpings kommun Postadress: Box Göteborg Besöksadress: Norra Hamngatan 14 Göteborg Telefon: Webbplats: E-post:

9 REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Bilaga 1 Dnr Förslag återföring 26 mars 2015 Projektnamn Diarienr. Projektägare Beslut datum Beslut kronor Beslut annan Utbetalat Återstår 2015 Tillgängligt Friluftsliv Uddevalla kommun Clean North Sea Shipping Svenskt Marintekniskt Forum Framtidens produktionsledare i bygg och anläggning Chalmers tekniska högskola AB Främja Entreprenörskap bland vård- och omsorgsstudenter vid Sahlgrenska Akademin, GU, enheten för Innovation Sahlgrenska Akademin och Entreprenörskap TrainMoS (Train Motorways of the Sea) Chalmers tekniska högskola Insatser för att stärka det västsvenska elektromobilitets-klustret Innovatum AB FoQus Business (även FKF stat) CoreAB ALBA - Aktiv Lokla Business Arena Studieförbundet Vuxenskolan Utveckling av strategisk allians mellan SAFER -Mov'eo: SAFER - vehicle and traffic safety centre at Delprojekt SAFE MOVE for older drivers Chalmers Bokenäs för alla Bokenäs Bygdegårdsförening Women in inclusive Business Inclusive Business Sweden Innovationsdagar för kvinnors idéer på landsbygden Hushållningssällskapet Skaraborg Seminariedag om kustzonsförvaltning, nationellt och internationellt erfarenhetsutbyte IVL Svenska Miljöinstitutet Förstudie för handlingsprogram kulturella och kreativa näringarr ADA/Business Region Göteborg AB Vänern på webben Visit Trollhättan Vänersborg AB Inceptus Business Region Göteborg Förstudie Lokal samverkan Nolby Gårds intresseförening Förstudie - jämställdhetsintegrera Sahlgrenska Science Park Idéforum Equality Development Center West EDCS Koordinering av Climate-KIC pathfinder ansökan IS-COM - Industrial symbiosis for strong communities Utveckling Nordost AB Bredbandsstöd till Lidköpings kommun Lidköpings kommun ) Bredbandsstöd till Lidköpings kommun Lidköpings kommun ) DISTRICT + (Interreg 4C) EU/RUN, näringsliv LoCaRe EU/Näringsliv Mitt Liv - tjejer för mångfald i arbetslivet (två beslut) Mitt Liv AB (svb) / Kvintessensen EU/ Regs Näringsliv Projekt Fibersamverkan i Svenljunga Svenljungabygdens Fibersamverkan ek. förening Symbioscentrum Sotenäs Sotenäs kommun IF Samhälle Koordinering av H2020 ansökan Kablage i dynamiska miljöer, Byttorp IF LCE2-2014/ SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Lokalekonomidagarna - Lokal ekonomi i förorten Göteborgsregionens Länsbygderåd Summa ) Projetktbeslut upphävs enlig bif beslut Bilaga 1:1

10

11 Ärende 2

12 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Dnr RUN Västra Götalandsregionen Enheten Näringslivsutveckling Handläggare: Agneta Mårdsjö Telefon: E-post: Till regionutvecklingsnämnden Ledamot i styrelsen Gothia Innovation AB Förslag till beslut 1. Regionutvecklingsnämnden beslutar att utse en ledamot till styrelsen Gothia Innovation AB Sammanfattning av ärendet En prioriterad fråga under temat en ledande kunskapsregion i Västra Götaland 2020 är att stärka den stödjande infrastrukturen för en ledande kunskapsregion. Science parks 1 är en viktig del i denna infrastruktur. Regionutvecklingsnämnden har långsiktigt medverkat till utvecklingen av science parks i syfte att stärka deras position som innovationsmiljöer där företag, akademi och samhälle vill verka och samverka. Inom sina fokusområden fungerar de ofta som samverkansnoder och har även en viktig roll i att attrahera nationella och internationella forskningsresurser. GSP:s fokusområden är kopplade till Högskolan i Skövde med spets inom simulering, beslutsstöd samt spel för underhållning och lärande. Inom Gothia innovation AB finns även en inkubator. Bakgrundsinformation Gothia Science Park AB ägs av Skövde kommun 51% och Gothia Intresseförening 49%. Intresseföreningen har en bred förankring. Medlemmar är Volvo Personvagnar, Volvo Powertrain Sweden, AB Electrolux, Länsförsäkringar Skaraborg, Jula, Kinnarps, Dafgårds, Elos Medtech, IF Metall Östra Skaraborg, Västra Götalandsregionen, ALMI Väst AB, Näringslivsforum Skövde och Skaraborgs Kommunalförbund. Regionutvecklingssekretariatet Fredrik Adolfsson Agneta Mårdsjö Skickas till Patric Eriksson - 1 Johanneberg Science Park (Göteborg), Lindholmen Science Park (Göteborg), Sahlgrenska Science Park (Göteborg), Gothia Science Park (Skövde), Innovatum teknikpark (Trollhättan), Textile Fashion Center (Borås) Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

13 Ärende 3

14 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Dnr RUN Västra Götalandsregionen Enheten Näringslivsutveckling Handläggare: Agneta Mårdsjö Telefon: E-post: Till regionutvecklingsnämnden Ledamot i styrelsen Innovatum AB Förslag till beslut 1. Regionutvecklingsnämnden beslutar att utse en ledamot till styrelsen Innovatum AB Sammanfattning av ärendet En prioriterad fråga under temat en ledande kunskapsregion i Västra Götaland 2020 är att stärka den stödjande infrastrukturen för en ledande kunskapsregion. Science parks 1 är en viktig del i denna infrastruktur. Regionutvecklingsnämnden har långsiktigt medverkat till utvecklingen av science parks i syfte att stärka deras position som innovationsmiljöer där företag, akademi och samhälle vill verka och samverka. Inom sina fokusområden fungerar de ofta som samverkansnoder och har även en viktig roll i att attrahera nationella och internationella forskningsresurser. Innovatum AB:s fokusområden är förnybar energi, hållbara transporter, gröna näringar, hållbar produktion och kreativ näring. Inom Innovatum AB finns även en inkubator. Bakgrundsinformation 1997 bildades Stiftelsen Innovatum av Trollhättans Stad, Västra Götalandsregionen, Saab Automobile AB, Volvo Aero Corporation (numera GKN Aerospace), Vattenfall AB, Skanska AB och Industrifacket Metall Norra Älvsborg. Stiftelsen Innovatum är huvudman för Innovatumkoncernens verksamhet. Innovatum AB ägs till största delen av Stiftelsen Innovatum, men även Trollhättans stad och Fyrbodals kommunförbund äger aktier. Innovatum AB äger samtliga aktier i Innovatum Science Center AB, Innovatum Progress AB och Innovatum Portfolio AB. Alla har sitt säte i Trollhättans kommun. Regionutvecklingssekretariatet Fredrik Adolfsson Agneta Mårdsjö Skickas till Peter Zinau - 1 Johanneberg Science Park (Göteborg), Lindholmen Science Park (Göteborg), Sahlgrenska Science Park (Göteborg), Gothia Science Park (Skövde), Innovatum teknikpark (Trollhättan), Textile Fashion Center (Borås) Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

15 Ärende 4

16 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Dnr RUN Västra Götalandsregionen Enheten Näringslivsutveckling Handläggare: Agneta Mårdsjö Telefon: E-post: Till regionutvecklingsnämnden Ledamot i styrelsen Innovatum Science Center AB Förslag till beslut 1. Regionutvecklingsnämnden beslutar att utse en ledamot till styrelsen Innovatum Science Center AB Sammanfattning av ärendet Ett prioriterat område under temat en region för alla i Västra Götaland 2020 är livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft. Västra Götaland är en region med stor sysselsättning och utveckling inom industri och teknik. Att ungdomar fortsatt är intresserade av matematik, naturvetenskap och teknik är strategiskt viktigt för att klara den framtida kompetensförsörjningen. Science center har dessutom en viktig roll i att arbeta med integration och mångfald och att bryta könstraditionella studie- och yrkesval. Regionutvecklingsnämnden delfinansierar sex science centers i Västra Götaland varav Innovatum Science Center är ett av dem. Bakgrundsinformation 1997 bildades Stiftelsen Innovatum. Stiftelsen Innovatum är huvudman för Innovatumkoncernens verksamhet. Innovatum AB ägs till största delen av Stiftelsen Innovatum, men även Trollhättans stad och Fyrbodals kommunförbund äger aktier. Innovatum Science Center AB är ett helägt dotterbolag till Innovatum AB. Regionutvecklingssekretariatet Fredrik Adolfsson Agneta Mårdsjö Skickas till Peter Zinau - Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

17 Ärende 5

18 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Dnr RUN Västra Götalandsregionen Enheten Näringslivsutveckling Handläggare: Agneta Mårdsjö Telefon: E-post: Till regionutvecklingsnämnden Ledamot i styrelsen Borås stad Textile Fashion Center (BSTFC AB) Förslag till beslut 1. Regionutvecklingsnämnden beslutar att utse en ledamot till styrelsen Borås stad Textile Fashion Center (BSTFC AB) Sammanfattning av ärendet En prioriterad fråga under temat en ledande kunskapsregion i Västra Götaland 2020 är att stärka den stödjande infrastrukturen för en ledande kunskapsregion. Science parks 1 är en viktig del i denna infrastruktur. Regionutvecklingsnämnden har långsiktigt medverkat till utvecklingen av science parks i syfte att stärka deras position som innovationsmiljöer där företag, akademi och samhälle vill verka och samverka. Inom sina fokusområden fungerar de ofta som samverkansnoder och har även en viktig roll i att attrahera nationella och internationella forskningsresurser. Textile Fashion Center (TFC) i Borås är ett kreativt centrum för vetenskap, kultur, innovation och affärsverksamhet, främst inom textil men även inom andra områden. Bakgrundsinformation I det gamla industriområdet Simonsland i centrala Borås ligger Textile Fashion Center. I TFC ingår en rad självständiga verksamheter som förenas i ett textilt kluster. Tre parter bildar basen för verksamheten. Det är Borås Stad, Högskolan i Borås och näringslivet i Sjuhärad. TFC är ett helägt bolag till Borås stad. TFC är den fysiska plats där klustret samlas. Borås Stad Textile Fashion Center AB (BSTFC AB) är ett helägt kommunalt bolag som fått i uppdrag att vara servicefunktion, marknadsföra, utveckla och stödja verksamheterna i Textile Fashion Center. Regionutvecklingssekretariatet Fredrik Adolfsson Agneta Mårdsjö Skickas till Annica Berg - 1 Johanneberg Science Park (Göteborg), Lindholmen Science Park (Göteborg), Sahlgrenska Science Park (Göteborg), Gothia Science Park (Skövde), Innovatum teknikpark (Trollhättan), Textile Fashion Center (Borås) Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

19 Ärende 6

20 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RUN Västra Götalandsregionen Näringslivsenheten Handläggare: Maria Johansson Telefon: E-post: Till Regionutvecklingsnämnden Politisk referensgrupp till sociala investeringsmedel Förslag till beslut: 1. Regionutvecklingsnämnden beslutar att utse två ledamöter att delta i en politisk referensgrupp till Sociala investeringsmedel under perioden 1 april december Sammanfattning av ärendet: Regionutvecklingsnämnden fick i uppdrag av regionstyrelsen att koordinera genomförandet av sociala investeringsmedel i samverkan med folkhälsokommittén, hälso- och sjukvårdsnämnderna och rättighetskommittén. Arbetet med VGR:s sociala investeringsmedel under 2015 består av tre delar: ledning och organisation, kunskapsbyggande och att investera 30 miljoner. En politisk referensgrupp föreslås tillsättas bestående av två representanter från vardera nämnd/kommitté (regionutvecklingsnämnden, folkhälsokommittén, rättighetskommittén och hälso- och sjukvårdsnämnderna). Syftet med referensgruppen är att: - skapa förutsättningar för att förankra arbetet i respektive nämnd/kommitté - stödja tjänstemannagruppen i arbetet med sociala investeringar Referensgruppen tar del av erfarenheter och resultat utifrån de investeringar som görs och den forskning som finns inom området. Referensgruppen ger inspel till VGR:s fortsatta arbete med sociala investeringar från 2016 och framåt. Gruppen träffas två-tre gånger per år. Fördjupad beskrivning av ärendet: Barn och unga är en särskilt angelägen målgrupp för hälsofrämjande och förebyggande arbete för både VGR och Västra Götalands kommuner. Ojämlikhet i hälsa genererar en stor kostnad för Västra Götaland och är ett av de stora samhällsekonomiska problemen idag. Sociala investeringsmedel ska ses som ett verktyg för att minska skillnader i hälsa och skapa förutsättningar för goda uppväxtvillkor. Genom att göra sociala investeringar vill Västra Götalandsregionen hitta effektivare insatser för att främja barns och ungas utveckling och hälsa, och på så sätt förebygga ett framtida utanförskap. Investeringarna utgår ifrån forskning och beprövad erfarenhet. Under 2015 är inriktningen på investeringar som på sikt förbättrar barns och ungas förmåga att klara sin skolgång. Insatserna förväntas ge en vinst för det enskilda barnet genom en förbättrad hälsa och ett ökat välbefinnande samt generera en framtida vinst till samhället genom minskade kostnader. Postadress: Regionutvecklingssekretariatet Box 1091, Göteborg Besöksadress: Norra Hamngatan 14 Göteborg Telefonist: Webbplats: E-post:

21 Datum Diarienummer RUN (2) Uppdraget att arbeta med VGR:s sociala investeringsmedel under 2015 består av tre delar: 1) Ledning och organisation: Ett förslag på hur regionens fortsatta arbete med sociala investeringsmedel ska se ut tas fram. Uppbyggnad av en gemensam struktur för sociala investeringsmedel och samla kompetens inom området påbörjas. 2) Kunskapsbyggande: Skapa en övergripande helhetsbild och systematik över de insatser som redan görs inom området och det statistiska underlag som finns. Samla aktuell forskning inom området. 3) Investera 30 miljoner: De sociala investeringsmedlen riktas till VGR:s egna verksamheter såsom familjecentraler, mödra- och barnhälsovården, ungdomsmottagningar, barn- och ungdomspsykiatrin och barn- och ungdomsmedicin i samverkan med kommunerna. Motivering: I Sverige är kunskapen om att arbeta regionalt med sociala investeringsmedel låg. Det är ett område som ur ett vetenskapligt perspektiv behöver genereras mer kunskap till. Västra Götalandsregionen ska bygga upp en tvärsektoriell organisation för sociala investeringsmedel. Sociala investeringar innebär systemförändringar både inom Västra Götalandsregionen och hos kommunerna. Det är av stor vikt att berörda politiker och ledande tjänstemän inom Västra Götalandsregionen för diskussion kring ledning och organisation parallellt med att investeringar görs. Genom att skapa en politisk referensgrupp över flera nämnder/kommittéer möjliggörs arbetet för att få en politisk samsyn och en väl förankrad modell för sociala investeringsmedel. Sociala investeringsmedel anknyter till Vision Västra Götaland - Det goda livet genom att arbeta för att möta behoven hos barn och unga. Sociala investeringsmedel är en del av genomförandet av VG2020 inom prioriterat område att bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv. I Samling för social hållbarhet betonas i föreslagna åtgärder att skapa verktyg för att underlätta implementering av insatser vars effekter blir synliga först efter längre tid, t.ex. att tillämpa ett socialt investeringsperspektiv. Regionutvecklingssekretariatet Fredrik Adolfsson Agneta Mårdsjö Skickas till Rättighetskommittén, Folkhälsokommittén, Hälso och sjukvårdsnämnderna

22 Ärende 7

23 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RUN Västra Götalandsregionen Näringslivsenheten Handläggare: Thomas Forslin Telefon: E-post: Till regionutvecklingsnämnden Hållbart Entreprenörskap i skolan Förslag till beslut: 1. Regionutvecklingsnämnden beslutar att av regionala utvecklingsmedel avsätta högst kr för medfinansiering av projektet Hållbart Entreprenörskap i skolan under perioden Sammanfattning av projektet: Sökanden: Ung Företagsamhet Fyrbodal Sökt belopp: kr Total projektkostnad: kr Projektperiod: Tidigare beviljat stöd: Projektet har tidigare av regionutvecklingsnämnden beviljats kr för en förstudie av detta projekt under perioden Projektinnehåll: Ung Företagsamhet Fyrbodal har tillsammans med UF Göteborg, UF Älvsborg och UF Skaraborg ansökt om medel till projektet Hållbart entreprenörskap i skolan. Projektet genomförs i samverkan med systerorganisationerna Ungt Entreprenörskap Östfold och Oslo i Norge och förväntas få den största finansieringen som Interregprojekt. Syftet med projektet är att främja hållbar/bärkraftig utveckling genom entreprenörskap i utbildningen. Ung Företagsamhet vill utveckla, testa, sprida, samt förankra olika program för entreprenörskap i skolan både i grundskolan och i gymnasiet för att långsiktigt främja ökad sysselsättning i Norge-Sverige-regionen. Ung Företagsamhet ska genom projektet utveckla nya program samt vidareutveckla befintliga genom att implementera dessa lokalt samt genom nationell och internationell spridning. Både aktiva och nya skolor i Norge och Sverige ska erbjudas fler och bättre verktyg för entreprenörskap i skolan. Projektet lanserar nya ämnesanpassade program för låg- och mellanstadiet, erbjuder nya program som kopplar till skolans arbete med karriärvägledning på högstadiet samt förstärker UF:s koncept på gymnasiet med ett utökat fokus på hållbara företag. Projektet ligger inom ramen för handlingsprogrammet för Ungt Entreprenörskap. Motivering: Projektet ligger inom ramen för prioriterat område 1. En ledande kunskapsregion och prioriterad fråga Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap i tillväxt- och utvecklingsstrategin genom att unga människor inspireras och ges goda förutsättningar att lyckas med idéer och företagande. Projektet ligger inom ramen för handlingsprogrammet för Postadress: Regionutvecklingssekretariatet Box 1091, Göteborg Besöksadress: Norra Hamngatan 14 Göteborg Telefonist: Webbplats: E-post:

24 Datum Diarienummer RUN (2) ungt entreprenörskap och uppfyller handlingsprogrammets ambitioner att förstärka svaga tematiska områden i utbildningssystemets arbete med entreprenörskap, nå nya målgrupper och orter. Ung Företagsamhets arbete har de senaste åren vuxit kraftigt med goda resultat och bidrar i hög grad till Västra Götalands position som nationellt ledande i attitydarbetet för ökad företagsamhet bland ungdomar. Ung Företagsamhet har ett väl utvecklat kontaktnät både regionalt och nationellt och samverkan med norska regioner har hittills varit framgångsrikt. Ung Företagsamhet uppvisar goda värden kring jämställdhet och integration då verksamheten har en förmåga att attrahera alla slags grupper i lika hög grad. Med detta projekt vill projektägaren förstärka sitt fokus på hållbart företagande för den äldre kategorin på gymnasiet, där verksamheten redan når stora grupper av ungdomar. Regionutvecklingssekretariatet Fredrik Adolfsson Agneta Mårdsjö Bilaga 1. Beslut om medel till Hållbart Entreprenörskap i skolan Skickas till

25 1 (5) REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Näringslivsenheten Hållbart Entreprenörskap i skolan BESLUT Till Ung Företagsamhet Fyrbodal Åkerssjövägen TROLLHÄTTAN Webbadress: Kontaktperson hos sökanden: Susanna Wallin Dnr RUN Beslut Regionutvecklingsnämnden beslutar att av regionala utvecklingsmedel avsätta högst kronor för medfinansiering av projektet Hållbart Entreprenörskap I Skolan. Projektet ligger inom ramen för handlingsprogrammet för Ungt Entreprenörskap. Beslutet gäller under förutsättning att de villkor som anges i villkorsbilagan uppfylls. Särskilda villkor för detta projekt är att projektet erhåller sökta Interregmedel. Projektperiod Projektet medfinansieras under perioden från och med till och med Slutredovisning av projektet ska ske inom två månader från projektets slutdatum. Redovisning och utbetalning Slutredovisning av projektet ska ske senast två månader efter slutdatum enligt ovan för projektet. Resultatet av projektet, dvs. utfallet av valda indikatorer ska ingå i slutredovisningen. Utbetalning sker efter det att projektägaren lämnat rekvisition med projektspecifika bokförda och betalda kostnader. Beloppet som betalas ut motsvaras av Västra Götalandsregionens beslutade finansieringsandel (beräknad på offentlig och privat kontant finansiering och offentlig direktfinansiering) av de godkända kostnaderna i rekvisitionen. Rekvisition ska lämnas minst en gång per halvår. Läges- respektive slutrapport av projektets verksamhet ska lämnas vid del- respektive slutrekvisition. Kontaktperson Västra Götalandsregionens kontaktperson är Thomas Forslin. Vision Västra Götaland: Verksamheten anknyter till fokusområdet ett livskraftigt och hållbart näringsliv genom att bidra till ett positivt klimat för entreprenörskap bland ungdomar. VG2020: Projektet ligger inom ramen för prioriterat område 1. En ledande kunskapsregion och prioriterad fråga Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap i tillväxt- och utvecklingsstrategin genom att unga människor inspireras och ges goda förutsättningar att lyckas med idéer och företagande.

26 Datum (5) Diarienummer RUN Projektet ligger inom ramen för handlingsprogrammet för ungt entreprenörskap Bakgrund Genom flera gemensamma projekt har Ung Företagsamhet Fyrbodal och Ungt Entreprenörskap Östfold utvecklat ett bra samarbete som har ökat kvaliteteten i verksamheten. De sista tre åren har även Ungt Entreprenörskap Oslo och Ung Företagsamhet i Göteborg deltagit i samarbetet. I detta projekt breddas området även till Ung Företagsamhet Skaraborg och Ung Företagsamhet Älvsborg för att få ett ännu bredare perspektiv och större slagkraft. Var och en har på sitt håll utvecklat kompetens inom olika områden. Alla sex föreningar önskar att vara del i projektet för att öka aktiviteten och kvaliteten lokalt. Tidigare erfarenheter visar att gränsöverskridande projekt och aktiviteter inspirerar skolorna och lärarna till egna internationella samarbeten och ger också deras elever en större förståelse för den globala världen. Under 2013 genomfördes en förstudie av en gemensam grundskolesatsning inom delar av Västra Götalandsregionen. Erfarenheter från deltagare i studien visar att de genomförda testprogrammen tillhandahöll funktionella verktyg för att arbeta med entreprenörskap i skolan som kopplade till den nya läroplanen. Deltagarna vill arbeta vidare med programmen och det finns en tydlig efterfrågan på material som kan möta läroplanens innehåll. Förstudien visade att det fanns en efterfrågan på att få spridning av entreprenörskapsfrämjande aktiviteter genom att kontinuerligt arbeta med entreprenörskap genom flera årskullar. Genom att testa ytterligare program som kan komplettera befintliga kan ett starkare och tydligare arbete med entreprenörskap skapas som en röd tråd genom hela grundskolan. Ung Företagsamhet på nationell nivå i både Sverige och Norge är mycket intresserade av detta projekt och kommer att följa och delta i arbetet, vilket borgar för en god spridning av projektresultaten i båda länderna Syfte Syftet med projektet är att främja hållbar/bärkraftig utveckling genom entreprenörskap i utbildningen. Ung Företagsamhet vill utveckla, testa, sprida, samt förankra olika program för entreprenörskap i skolan både i grundskolan och i gymnasiet för att främja ökad sysselsättning i Norge-Sverige-regionen. Ung Företagsamhet ska genom projektet utveckla nya program samt vidareutveckla befintliga genom att implementera dessa lokalt samt genom nationell och internationell spridning. Både aktiva och nya skolor i Norge och Sverige ska erbjudas fler och bättre verktyg för entreprenörskap i skolan. Mål Projektmål: Öka kompetensen om hållbar utveckling hos elever och lärare Öka kunskapen om entreprenörskap i skolan hos elever, lärare och skolledare/ägare Förankra entreprenörskap i skolan hos fler skolor och skolägare Effektmål: Utveckla och sprida verktyg som främjar ungas entreprenörskapskompetenser och ge förutsättning för unga att ta till vara på sin potential. Främja hållbar och kvalitativ sysselsättning genom att ge ungdomar de kompetenser som framtidens arbetsliv behöver, såsom entreprenörskap och förståelse för hållbar utveckling. Bidra till fler nystartade företag i regionen genom att utveckla barn och ungdomars entreprenöriella kompetenser. Bryta gränshinder genom att främja samarbete över gränserna mellan Ung Företagsamhet och Ungt

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 25 juni 2015 1 (6) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 25 juni 2015 Plats: Gullbergsvass Konferens, Vita Huset, Göteborg

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 8 maj 2014

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 8 maj 2014 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 8 maj 2014 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 8 maj 2014 Plats: Göteborgs Folkhögskola, Nya Varvet, Göteborg

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 18 december 2012

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 18 december 2012 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 18 december 2012 Föredragningslista Sida: 1(5) Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 18 december 2012 Plats: Tid: Hotell Scandic Crown, Göteborg

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats under

Läs mer

Borås 2010-11-11. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17. Olovholmsgatan 32, Borås

Borås 2010-11-11. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17. Olovholmsgatan 32, Borås KALLELSE Borås 2010-11-11 Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund Härmed kallas till sammanträde Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17 Plats: Sjuhärads Kommunalförbund Olovholmsgatan 32, Borås Sammanträdesrum;

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under perioden maj - juni 2013

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under perioden maj - juni 2013 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under perioden maj - juni 2013 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-04-07 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Det här gjorde vi 2011

Det här gjorde vi 2011 Verksamhetsberättelse Det här gjorde vi 2011 Uppföljning av regionala enhetens uppdrag enligt verksamhetsplanen 2011 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

SLUTRAPPORT. Projektutvärdering. Qliv

SLUTRAPPORT. Projektutvärdering. Qliv SLUTRAPPORT Projektutvärdering Qliv Projekt Qliv Främja kvinnors företagande 2013-05-01 2014-12-31 NyföretagarCentrum, Tillväxtverket, Regionförbundet Sörmland, Länsstyrelsen, Europeiska regionala utvecklingsfonder,

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 AFFÄRSPLAN 2015 2017 INNEHÅLL FÖRORD... 3 DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7 TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 MÖTESSTADEN... 11 Strategier... 12 Uppföljning...

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin Regionala utvecklingsnämnden Karin Swensson Utvecklingsstrateg 044-309 32 09 Karin.Swensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500175 1 (16) Regionala utvecklingsnämnden Verksamhetsinformation

Läs mer

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1 Projektbank 2009-2011 1 Förord: 4 Kansliavdelningen 5 Pågående projekt 5 Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp 5 Tillväxtarenor - utveckling av mottagning och bemötande i Science Park-systemets noder 6 SP-systemet

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer