Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 26 mars 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 26 mars 2015"

Transkript

1 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 26 mars 2015

2 1 (5) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 26 mars 2015 Plats: Regionens hus, Norra Hamngatan 14, Göteborg (lokal Skagerak), Tid: 26 mars kl Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare Justeringsdatum Eventuella beslut om närvarorätt Eventuella beslut om yttranderätt Beslutsärenden EKONOMI och ADMINISTRATION 1. Återföring av projektmedel Diarienummer RUN Ledamot i styrelsen Gothia Innovation AB Diarienummer RUN Ledamot i styrelsen Innovatum AB Diarienummer RUN Ledamot i styrelsen Innovatum Science Center AB Diarienummer RUN Ledamot i styrelsen Borås stad Textile Fashion Center (BSTFC AB) Diarienummer RUN Politisk referensgrupp till Sociala investeringsmedel Diarienummer RUN Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

3 Föredragningslista för regionutvecklingsnämnden, (5) PROJEKTSTÖD Entreprenörskap och nyföretagande (inkl social ekonomi) 7. Hållbart Entreprenörskap i skolan Diarienummer RUN Emax Sverige 2015 Diarienummer RUN Att vara entreprenör Diarienummer RUN Nyföretagarlyftet Diarienummer RUN Unga Landsbygdspriset i Väst Diarienummer RUN Idéum innovationsutbildning Diarienummer RUN Regionala styrkeområden - Maritimt 13. Validering av Sea Traffic Management för hållbara, effektiva och säkra sjötransporter - SSPA Diarienummer RUN Validering av Sea Traffic Management för hållbara, effektiva och säkra sjötransporter - Chalmers Diarienummer RUN Validering av Sea Traffic Management för hållbara, effektiva och säkra sjötransporter - Viktoria Diarienummer RUN Uppbyggnad av plattform för delklustret Marin energi inom det Maritima klustret i Västsverige Diarienummer RUN

4 Föredragningslista för regionutvecklingsnämnden, (5) Regionala styrkeområden - Handlingsprogram för Hållbara transporter 17. Förstärkning av projektet Projektkoordinering av ElectriCity Diarienummer RUN Chase etapp 4, Diarienummer RUN Regionala styrkeområden Energi 19. Power Väst 2015 Diarienummer RUN Regionala styrkeområden Livsmedel & gröna näringar 20. Kokurrenskraftig mjölkproduktion Diarienummer RUN Kompetensförsörjning 21. KOBRA Kompetensbaserad Regional Analys Diarienummer RUN Koko Ett Interreg-projekt om gränslös kompetens och kommunikation Diarienummer RUN Aeroseum avsiktsförklaring Diarienummer RUN Infrastruktur/IT/Bredband 24. Bildandet av regionalt bredbandsbolag Netwest AB Diarienummer RUN Indexkomplettering finansieringsbeslut, utbyggnad av mötesplatser samt gång- och cykelväg på väg 747 Tönsäng/Tuvesvik Diarienummer RUN

5 Föredragningslista för regionutvecklingsnämnden, (5) REMISSER 26. Yttrande - remiss Åtgärdsprogram för havsmiljön Diarienummer RUN Yttrande -remiss Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt Diarienummer RUN Yttrande - remiss Ett svenskt tonnageskattesystem, SOU 2015:4 Diarienummer RUN Yttrande - internremiss Förslag till Västra Götalandsregionens program för klimatväxling Diarienummer RUN ÖVRIGT 30. Återrapportering av slutredovisade projekt februari 2015 Diarienummer RUN Sammanställning av anmälningsärenden Diarienummer RUN (sitter i en pärm till sammanträdet) 32. Anmälan av delegationsbeslut - ordförandebeslut (kurser och konferenser) Diarienummer RUN Anmälan av delegationsbeslut - projekt Diarienummer RUN Anmälan av delegationsbeslut - företagsstöd och projektmedel fördelade till anslag 1:1 (statliga medel) år 2015 Diarienummer RUN (sitter i en pärm till sammanträdet) Bilagor till ärende 1-34

6 Föredragningslista för regionutvecklingsnämnden, (5) Informationsärenden Tema: Entreprenörskap och företagande a) Information om tema Entreprenörskap och företagande, Agneta Mårdsjö m fl, regionutvecklingssekretariatet (kl inkl frågor) Bensträckare kl b) Information om projektet Att vara entreprenör (ärende 11), Marie Sjövall, regionutvecklingssekretariatet (kl inkl frågor) c) Information om projektet Nyföretagarlyftet (ärende 12), Marie Sjövall, regionutvecklingssekretariatet (kl inkl frågor) d) Allmän information Fredrik Adolfsson, regionutvecklingssekretariatet (kl inkl frågor) Almedalen e) Dialog om BHU-frågor, presidiet (kl inkl frågor) Lunch kl f) Rekommendationer i VG2020, Mats Granér, regionutvecklingssekretariatet (kl ca 15 min föredragning och ca 30 min för inspel) g) Övriga frågor Birgitta Losman Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se)

7 Ärende 1

8 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RUN Förvaltning/enhet Handläggare: Karin Stadig Roswall Telefon: Till regionutvecklingsnämnden Återföring av projektmedel Förslag till beslut 1. Regionutvecklingsnämnden beslutar att återstående medel på kr skall återföras och användas för nya projektbeslut. Sammanfattning av ärendet Vid beslut av regionutvecklingsnämnden om att bevilja projektmedel avsätts motsvarande belopp för kommande utbetalningar. Medel som inte använts i avslutade projekt eller som inte startats återförs och kan därigenom användas för nya insatser. I bifogad förteckning listas de projekt som är aktuella för återföring per Regionutvecklingssekretariatet Fredrik Adolfsson Regionutvecklingsdirektör Karin Stadig Roswall Enhetschef Bilaga Bilaga 1 Bilaga 1:1 Tabell över projektbeslut för återföring Beslut gällande avslag för ansökan om VGR bredbandsstöd för Lidköpings kommun Postadress: Box Göteborg Besöksadress: Norra Hamngatan 14 Göteborg Telefon: Webbplats: E-post:

9 REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Bilaga 1 Dnr Förslag återföring 26 mars 2015 Projektnamn Diarienr. Projektägare Beslut datum Beslut kronor Beslut annan Utbetalat Återstår 2015 Tillgängligt Friluftsliv Uddevalla kommun Clean North Sea Shipping Svenskt Marintekniskt Forum Framtidens produktionsledare i bygg och anläggning Chalmers tekniska högskola AB Främja Entreprenörskap bland vård- och omsorgsstudenter vid Sahlgrenska Akademin, GU, enheten för Innovation Sahlgrenska Akademin och Entreprenörskap TrainMoS (Train Motorways of the Sea) Chalmers tekniska högskola Insatser för att stärka det västsvenska elektromobilitets-klustret Innovatum AB FoQus Business (även FKF stat) CoreAB ALBA - Aktiv Lokla Business Arena Studieförbundet Vuxenskolan Utveckling av strategisk allians mellan SAFER -Mov'eo: SAFER - vehicle and traffic safety centre at Delprojekt SAFE MOVE for older drivers Chalmers Bokenäs för alla Bokenäs Bygdegårdsförening Women in inclusive Business Inclusive Business Sweden Innovationsdagar för kvinnors idéer på landsbygden Hushållningssällskapet Skaraborg Seminariedag om kustzonsförvaltning, nationellt och internationellt erfarenhetsutbyte IVL Svenska Miljöinstitutet Förstudie för handlingsprogram kulturella och kreativa näringarr ADA/Business Region Göteborg AB Vänern på webben Visit Trollhättan Vänersborg AB Inceptus Business Region Göteborg Förstudie Lokal samverkan Nolby Gårds intresseförening Förstudie - jämställdhetsintegrera Sahlgrenska Science Park Idéforum Equality Development Center West EDCS Koordinering av Climate-KIC pathfinder ansökan IS-COM - Industrial symbiosis for strong communities Utveckling Nordost AB Bredbandsstöd till Lidköpings kommun Lidköpings kommun ) Bredbandsstöd till Lidköpings kommun Lidköpings kommun ) DISTRICT + (Interreg 4C) EU/RUN, näringsliv LoCaRe EU/Näringsliv Mitt Liv - tjejer för mångfald i arbetslivet (två beslut) Mitt Liv AB (svb) / Kvintessensen EU/ Regs Näringsliv Projekt Fibersamverkan i Svenljunga Svenljungabygdens Fibersamverkan ek. förening Symbioscentrum Sotenäs Sotenäs kommun IF Samhälle Koordinering av H2020 ansökan Kablage i dynamiska miljöer, Byttorp IF LCE2-2014/ SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Lokalekonomidagarna - Lokal ekonomi i förorten Göteborgsregionens Länsbygderåd Summa ) Projetktbeslut upphävs enlig bif beslut Bilaga 1:1

10

11 Ärende 2

12 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Dnr RUN Västra Götalandsregionen Enheten Näringslivsutveckling Handläggare: Agneta Mårdsjö Telefon: E-post: Till regionutvecklingsnämnden Ledamot i styrelsen Gothia Innovation AB Förslag till beslut 1. Regionutvecklingsnämnden beslutar att utse en ledamot till styrelsen Gothia Innovation AB Sammanfattning av ärendet En prioriterad fråga under temat en ledande kunskapsregion i Västra Götaland 2020 är att stärka den stödjande infrastrukturen för en ledande kunskapsregion. Science parks 1 är en viktig del i denna infrastruktur. Regionutvecklingsnämnden har långsiktigt medverkat till utvecklingen av science parks i syfte att stärka deras position som innovationsmiljöer där företag, akademi och samhälle vill verka och samverka. Inom sina fokusområden fungerar de ofta som samverkansnoder och har även en viktig roll i att attrahera nationella och internationella forskningsresurser. GSP:s fokusområden är kopplade till Högskolan i Skövde med spets inom simulering, beslutsstöd samt spel för underhållning och lärande. Inom Gothia innovation AB finns även en inkubator. Bakgrundsinformation Gothia Science Park AB ägs av Skövde kommun 51% och Gothia Intresseförening 49%. Intresseföreningen har en bred förankring. Medlemmar är Volvo Personvagnar, Volvo Powertrain Sweden, AB Electrolux, Länsförsäkringar Skaraborg, Jula, Kinnarps, Dafgårds, Elos Medtech, IF Metall Östra Skaraborg, Västra Götalandsregionen, ALMI Väst AB, Näringslivsforum Skövde och Skaraborgs Kommunalförbund. Regionutvecklingssekretariatet Fredrik Adolfsson Agneta Mårdsjö Skickas till Patric Eriksson - 1 Johanneberg Science Park (Göteborg), Lindholmen Science Park (Göteborg), Sahlgrenska Science Park (Göteborg), Gothia Science Park (Skövde), Innovatum teknikpark (Trollhättan), Textile Fashion Center (Borås) Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

13 Ärende 3

14 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Dnr RUN Västra Götalandsregionen Enheten Näringslivsutveckling Handläggare: Agneta Mårdsjö Telefon: E-post: Till regionutvecklingsnämnden Ledamot i styrelsen Innovatum AB Förslag till beslut 1. Regionutvecklingsnämnden beslutar att utse en ledamot till styrelsen Innovatum AB Sammanfattning av ärendet En prioriterad fråga under temat en ledande kunskapsregion i Västra Götaland 2020 är att stärka den stödjande infrastrukturen för en ledande kunskapsregion. Science parks 1 är en viktig del i denna infrastruktur. Regionutvecklingsnämnden har långsiktigt medverkat till utvecklingen av science parks i syfte att stärka deras position som innovationsmiljöer där företag, akademi och samhälle vill verka och samverka. Inom sina fokusområden fungerar de ofta som samverkansnoder och har även en viktig roll i att attrahera nationella och internationella forskningsresurser. Innovatum AB:s fokusområden är förnybar energi, hållbara transporter, gröna näringar, hållbar produktion och kreativ näring. Inom Innovatum AB finns även en inkubator. Bakgrundsinformation 1997 bildades Stiftelsen Innovatum av Trollhättans Stad, Västra Götalandsregionen, Saab Automobile AB, Volvo Aero Corporation (numera GKN Aerospace), Vattenfall AB, Skanska AB och Industrifacket Metall Norra Älvsborg. Stiftelsen Innovatum är huvudman för Innovatumkoncernens verksamhet. Innovatum AB ägs till största delen av Stiftelsen Innovatum, men även Trollhättans stad och Fyrbodals kommunförbund äger aktier. Innovatum AB äger samtliga aktier i Innovatum Science Center AB, Innovatum Progress AB och Innovatum Portfolio AB. Alla har sitt säte i Trollhättans kommun. Regionutvecklingssekretariatet Fredrik Adolfsson Agneta Mårdsjö Skickas till Peter Zinau - 1 Johanneberg Science Park (Göteborg), Lindholmen Science Park (Göteborg), Sahlgrenska Science Park (Göteborg), Gothia Science Park (Skövde), Innovatum teknikpark (Trollhättan), Textile Fashion Center (Borås) Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

15 Ärende 4

16 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Dnr RUN Västra Götalandsregionen Enheten Näringslivsutveckling Handläggare: Agneta Mårdsjö Telefon: E-post: Till regionutvecklingsnämnden Ledamot i styrelsen Innovatum Science Center AB Förslag till beslut 1. Regionutvecklingsnämnden beslutar att utse en ledamot till styrelsen Innovatum Science Center AB Sammanfattning av ärendet Ett prioriterat område under temat en region för alla i Västra Götaland 2020 är livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft. Västra Götaland är en region med stor sysselsättning och utveckling inom industri och teknik. Att ungdomar fortsatt är intresserade av matematik, naturvetenskap och teknik är strategiskt viktigt för att klara den framtida kompetensförsörjningen. Science center har dessutom en viktig roll i att arbeta med integration och mångfald och att bryta könstraditionella studie- och yrkesval. Regionutvecklingsnämnden delfinansierar sex science centers i Västra Götaland varav Innovatum Science Center är ett av dem. Bakgrundsinformation 1997 bildades Stiftelsen Innovatum. Stiftelsen Innovatum är huvudman för Innovatumkoncernens verksamhet. Innovatum AB ägs till största delen av Stiftelsen Innovatum, men även Trollhättans stad och Fyrbodals kommunförbund äger aktier. Innovatum Science Center AB är ett helägt dotterbolag till Innovatum AB. Regionutvecklingssekretariatet Fredrik Adolfsson Agneta Mårdsjö Skickas till Peter Zinau - Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

17 Ärende 5

18 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Dnr RUN Västra Götalandsregionen Enheten Näringslivsutveckling Handläggare: Agneta Mårdsjö Telefon: E-post: Till regionutvecklingsnämnden Ledamot i styrelsen Borås stad Textile Fashion Center (BSTFC AB) Förslag till beslut 1. Regionutvecklingsnämnden beslutar att utse en ledamot till styrelsen Borås stad Textile Fashion Center (BSTFC AB) Sammanfattning av ärendet En prioriterad fråga under temat en ledande kunskapsregion i Västra Götaland 2020 är att stärka den stödjande infrastrukturen för en ledande kunskapsregion. Science parks 1 är en viktig del i denna infrastruktur. Regionutvecklingsnämnden har långsiktigt medverkat till utvecklingen av science parks i syfte att stärka deras position som innovationsmiljöer där företag, akademi och samhälle vill verka och samverka. Inom sina fokusområden fungerar de ofta som samverkansnoder och har även en viktig roll i att attrahera nationella och internationella forskningsresurser. Textile Fashion Center (TFC) i Borås är ett kreativt centrum för vetenskap, kultur, innovation och affärsverksamhet, främst inom textil men även inom andra områden. Bakgrundsinformation I det gamla industriområdet Simonsland i centrala Borås ligger Textile Fashion Center. I TFC ingår en rad självständiga verksamheter som förenas i ett textilt kluster. Tre parter bildar basen för verksamheten. Det är Borås Stad, Högskolan i Borås och näringslivet i Sjuhärad. TFC är ett helägt bolag till Borås stad. TFC är den fysiska plats där klustret samlas. Borås Stad Textile Fashion Center AB (BSTFC AB) är ett helägt kommunalt bolag som fått i uppdrag att vara servicefunktion, marknadsföra, utveckla och stödja verksamheterna i Textile Fashion Center. Regionutvecklingssekretariatet Fredrik Adolfsson Agneta Mårdsjö Skickas till Annica Berg - 1 Johanneberg Science Park (Göteborg), Lindholmen Science Park (Göteborg), Sahlgrenska Science Park (Göteborg), Gothia Science Park (Skövde), Innovatum teknikpark (Trollhättan), Textile Fashion Center (Borås) Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

19 Ärende 6

20 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RUN Västra Götalandsregionen Näringslivsenheten Handläggare: Maria Johansson Telefon: E-post: Till Regionutvecklingsnämnden Politisk referensgrupp till sociala investeringsmedel Förslag till beslut: 1. Regionutvecklingsnämnden beslutar att utse två ledamöter att delta i en politisk referensgrupp till Sociala investeringsmedel under perioden 1 april december Sammanfattning av ärendet: Regionutvecklingsnämnden fick i uppdrag av regionstyrelsen att koordinera genomförandet av sociala investeringsmedel i samverkan med folkhälsokommittén, hälso- och sjukvårdsnämnderna och rättighetskommittén. Arbetet med VGR:s sociala investeringsmedel under 2015 består av tre delar: ledning och organisation, kunskapsbyggande och att investera 30 miljoner. En politisk referensgrupp föreslås tillsättas bestående av två representanter från vardera nämnd/kommitté (regionutvecklingsnämnden, folkhälsokommittén, rättighetskommittén och hälso- och sjukvårdsnämnderna). Syftet med referensgruppen är att: - skapa förutsättningar för att förankra arbetet i respektive nämnd/kommitté - stödja tjänstemannagruppen i arbetet med sociala investeringar Referensgruppen tar del av erfarenheter och resultat utifrån de investeringar som görs och den forskning som finns inom området. Referensgruppen ger inspel till VGR:s fortsatta arbete med sociala investeringar från 2016 och framåt. Gruppen träffas två-tre gånger per år. Fördjupad beskrivning av ärendet: Barn och unga är en särskilt angelägen målgrupp för hälsofrämjande och förebyggande arbete för både VGR och Västra Götalands kommuner. Ojämlikhet i hälsa genererar en stor kostnad för Västra Götaland och är ett av de stora samhällsekonomiska problemen idag. Sociala investeringsmedel ska ses som ett verktyg för att minska skillnader i hälsa och skapa förutsättningar för goda uppväxtvillkor. Genom att göra sociala investeringar vill Västra Götalandsregionen hitta effektivare insatser för att främja barns och ungas utveckling och hälsa, och på så sätt förebygga ett framtida utanförskap. Investeringarna utgår ifrån forskning och beprövad erfarenhet. Under 2015 är inriktningen på investeringar som på sikt förbättrar barns och ungas förmåga att klara sin skolgång. Insatserna förväntas ge en vinst för det enskilda barnet genom en förbättrad hälsa och ett ökat välbefinnande samt generera en framtida vinst till samhället genom minskade kostnader. Postadress: Regionutvecklingssekretariatet Box 1091, Göteborg Besöksadress: Norra Hamngatan 14 Göteborg Telefonist: Webbplats: E-post:

21 Datum Diarienummer RUN (2) Uppdraget att arbeta med VGR:s sociala investeringsmedel under 2015 består av tre delar: 1) Ledning och organisation: Ett förslag på hur regionens fortsatta arbete med sociala investeringsmedel ska se ut tas fram. Uppbyggnad av en gemensam struktur för sociala investeringsmedel och samla kompetens inom området påbörjas. 2) Kunskapsbyggande: Skapa en övergripande helhetsbild och systematik över de insatser som redan görs inom området och det statistiska underlag som finns. Samla aktuell forskning inom området. 3) Investera 30 miljoner: De sociala investeringsmedlen riktas till VGR:s egna verksamheter såsom familjecentraler, mödra- och barnhälsovården, ungdomsmottagningar, barn- och ungdomspsykiatrin och barn- och ungdomsmedicin i samverkan med kommunerna. Motivering: I Sverige är kunskapen om att arbeta regionalt med sociala investeringsmedel låg. Det är ett område som ur ett vetenskapligt perspektiv behöver genereras mer kunskap till. Västra Götalandsregionen ska bygga upp en tvärsektoriell organisation för sociala investeringsmedel. Sociala investeringar innebär systemförändringar både inom Västra Götalandsregionen och hos kommunerna. Det är av stor vikt att berörda politiker och ledande tjänstemän inom Västra Götalandsregionen för diskussion kring ledning och organisation parallellt med att investeringar görs. Genom att skapa en politisk referensgrupp över flera nämnder/kommittéer möjliggörs arbetet för att få en politisk samsyn och en väl förankrad modell för sociala investeringsmedel. Sociala investeringsmedel anknyter till Vision Västra Götaland - Det goda livet genom att arbeta för att möta behoven hos barn och unga. Sociala investeringsmedel är en del av genomförandet av VG2020 inom prioriterat område att bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv. I Samling för social hållbarhet betonas i föreslagna åtgärder att skapa verktyg för att underlätta implementering av insatser vars effekter blir synliga först efter längre tid, t.ex. att tillämpa ett socialt investeringsperspektiv. Regionutvecklingssekretariatet Fredrik Adolfsson Agneta Mårdsjö Skickas till Rättighetskommittén, Folkhälsokommittén, Hälso och sjukvårdsnämnderna

22 Ärende 7

23 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RUN Västra Götalandsregionen Näringslivsenheten Handläggare: Thomas Forslin Telefon: E-post: Till regionutvecklingsnämnden Hållbart Entreprenörskap i skolan Förslag till beslut: 1. Regionutvecklingsnämnden beslutar att av regionala utvecklingsmedel avsätta högst kr för medfinansiering av projektet Hållbart Entreprenörskap i skolan under perioden Sammanfattning av projektet: Sökanden: Ung Företagsamhet Fyrbodal Sökt belopp: kr Total projektkostnad: kr Projektperiod: Tidigare beviljat stöd: Projektet har tidigare av regionutvecklingsnämnden beviljats kr för en förstudie av detta projekt under perioden Projektinnehåll: Ung Företagsamhet Fyrbodal har tillsammans med UF Göteborg, UF Älvsborg och UF Skaraborg ansökt om medel till projektet Hållbart entreprenörskap i skolan. Projektet genomförs i samverkan med systerorganisationerna Ungt Entreprenörskap Östfold och Oslo i Norge och förväntas få den största finansieringen som Interregprojekt. Syftet med projektet är att främja hållbar/bärkraftig utveckling genom entreprenörskap i utbildningen. Ung Företagsamhet vill utveckla, testa, sprida, samt förankra olika program för entreprenörskap i skolan både i grundskolan och i gymnasiet för att långsiktigt främja ökad sysselsättning i Norge-Sverige-regionen. Ung Företagsamhet ska genom projektet utveckla nya program samt vidareutveckla befintliga genom att implementera dessa lokalt samt genom nationell och internationell spridning. Både aktiva och nya skolor i Norge och Sverige ska erbjudas fler och bättre verktyg för entreprenörskap i skolan. Projektet lanserar nya ämnesanpassade program för låg- och mellanstadiet, erbjuder nya program som kopplar till skolans arbete med karriärvägledning på högstadiet samt förstärker UF:s koncept på gymnasiet med ett utökat fokus på hållbara företag. Projektet ligger inom ramen för handlingsprogrammet för Ungt Entreprenörskap. Motivering: Projektet ligger inom ramen för prioriterat område 1. En ledande kunskapsregion och prioriterad fråga Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap i tillväxt- och utvecklingsstrategin genom att unga människor inspireras och ges goda förutsättningar att lyckas med idéer och företagande. Projektet ligger inom ramen för handlingsprogrammet för Postadress: Regionutvecklingssekretariatet Box 1091, Göteborg Besöksadress: Norra Hamngatan 14 Göteborg Telefonist: Webbplats: E-post:

24 Datum Diarienummer RUN (2) ungt entreprenörskap och uppfyller handlingsprogrammets ambitioner att förstärka svaga tematiska områden i utbildningssystemets arbete med entreprenörskap, nå nya målgrupper och orter. Ung Företagsamhets arbete har de senaste åren vuxit kraftigt med goda resultat och bidrar i hög grad till Västra Götalands position som nationellt ledande i attitydarbetet för ökad företagsamhet bland ungdomar. Ung Företagsamhet har ett väl utvecklat kontaktnät både regionalt och nationellt och samverkan med norska regioner har hittills varit framgångsrikt. Ung Företagsamhet uppvisar goda värden kring jämställdhet och integration då verksamheten har en förmåga att attrahera alla slags grupper i lika hög grad. Med detta projekt vill projektägaren förstärka sitt fokus på hållbart företagande för den äldre kategorin på gymnasiet, där verksamheten redan når stora grupper av ungdomar. Regionutvecklingssekretariatet Fredrik Adolfsson Agneta Mårdsjö Bilaga 1. Beslut om medel till Hållbart Entreprenörskap i skolan Skickas till

25 1 (5) REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Näringslivsenheten Hållbart Entreprenörskap i skolan BESLUT Till Ung Företagsamhet Fyrbodal Åkerssjövägen TROLLHÄTTAN Webbadress: Kontaktperson hos sökanden: Susanna Wallin Dnr RUN Beslut Regionutvecklingsnämnden beslutar att av regionala utvecklingsmedel avsätta högst kronor för medfinansiering av projektet Hållbart Entreprenörskap I Skolan. Projektet ligger inom ramen för handlingsprogrammet för Ungt Entreprenörskap. Beslutet gäller under förutsättning att de villkor som anges i villkorsbilagan uppfylls. Särskilda villkor för detta projekt är att projektet erhåller sökta Interregmedel. Projektperiod Projektet medfinansieras under perioden från och med till och med Slutredovisning av projektet ska ske inom två månader från projektets slutdatum. Redovisning och utbetalning Slutredovisning av projektet ska ske senast två månader efter slutdatum enligt ovan för projektet. Resultatet av projektet, dvs. utfallet av valda indikatorer ska ingå i slutredovisningen. Utbetalning sker efter det att projektägaren lämnat rekvisition med projektspecifika bokförda och betalda kostnader. Beloppet som betalas ut motsvaras av Västra Götalandsregionens beslutade finansieringsandel (beräknad på offentlig och privat kontant finansiering och offentlig direktfinansiering) av de godkända kostnaderna i rekvisitionen. Rekvisition ska lämnas minst en gång per halvår. Läges- respektive slutrapport av projektets verksamhet ska lämnas vid del- respektive slutrekvisition. Kontaktperson Västra Götalandsregionens kontaktperson är Thomas Forslin. Vision Västra Götaland: Verksamheten anknyter till fokusområdet ett livskraftigt och hållbart näringsliv genom att bidra till ett positivt klimat för entreprenörskap bland ungdomar. VG2020: Projektet ligger inom ramen för prioriterat område 1. En ledande kunskapsregion och prioriterad fråga Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap i tillväxt- och utvecklingsstrategin genom att unga människor inspireras och ges goda förutsättningar att lyckas med idéer och företagande.

26 Datum (5) Diarienummer RUN Projektet ligger inom ramen för handlingsprogrammet för ungt entreprenörskap Bakgrund Genom flera gemensamma projekt har Ung Företagsamhet Fyrbodal och Ungt Entreprenörskap Östfold utvecklat ett bra samarbete som har ökat kvaliteteten i verksamheten. De sista tre åren har även Ungt Entreprenörskap Oslo och Ung Företagsamhet i Göteborg deltagit i samarbetet. I detta projekt breddas området även till Ung Företagsamhet Skaraborg och Ung Företagsamhet Älvsborg för att få ett ännu bredare perspektiv och större slagkraft. Var och en har på sitt håll utvecklat kompetens inom olika områden. Alla sex föreningar önskar att vara del i projektet för att öka aktiviteten och kvaliteten lokalt. Tidigare erfarenheter visar att gränsöverskridande projekt och aktiviteter inspirerar skolorna och lärarna till egna internationella samarbeten och ger också deras elever en större förståelse för den globala världen. Under 2013 genomfördes en förstudie av en gemensam grundskolesatsning inom delar av Västra Götalandsregionen. Erfarenheter från deltagare i studien visar att de genomförda testprogrammen tillhandahöll funktionella verktyg för att arbeta med entreprenörskap i skolan som kopplade till den nya läroplanen. Deltagarna vill arbeta vidare med programmen och det finns en tydlig efterfrågan på material som kan möta läroplanens innehåll. Förstudien visade att det fanns en efterfrågan på att få spridning av entreprenörskapsfrämjande aktiviteter genom att kontinuerligt arbeta med entreprenörskap genom flera årskullar. Genom att testa ytterligare program som kan komplettera befintliga kan ett starkare och tydligare arbete med entreprenörskap skapas som en röd tråd genom hela grundskolan. Ung Företagsamhet på nationell nivå i både Sverige och Norge är mycket intresserade av detta projekt och kommer att följa och delta i arbetet, vilket borgar för en god spridning av projektresultaten i båda länderna Syfte Syftet med projektet är att främja hållbar/bärkraftig utveckling genom entreprenörskap i utbildningen. Ung Företagsamhet vill utveckla, testa, sprida, samt förankra olika program för entreprenörskap i skolan både i grundskolan och i gymnasiet för att främja ökad sysselsättning i Norge-Sverige-regionen. Ung Företagsamhet ska genom projektet utveckla nya program samt vidareutveckla befintliga genom att implementera dessa lokalt samt genom nationell och internationell spridning. Både aktiva och nya skolor i Norge och Sverige ska erbjudas fler och bättre verktyg för entreprenörskap i skolan. Mål Projektmål: Öka kompetensen om hållbar utveckling hos elever och lärare Öka kunskapen om entreprenörskap i skolan hos elever, lärare och skolledare/ägare Förankra entreprenörskap i skolan hos fler skolor och skolägare Effektmål: Utveckla och sprida verktyg som främjar ungas entreprenörskapskompetenser och ge förutsättning för unga att ta till vara på sin potential. Främja hållbar och kvalitativ sysselsättning genom att ge ungdomar de kompetenser som framtidens arbetsliv behöver, såsom entreprenörskap och förståelse för hållbar utveckling. Bidra till fler nystartade företag i regionen genom att utveckla barn och ungdomars entreprenöriella kompetenser. Bryta gränshinder genom att främja samarbete över gränserna mellan Ung Företagsamhet och Ungt

Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg

Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg 2015-03-17 Projektbeslut från regionutvecklingsnämndens sammanträde 17 mars Regionutvecklingsnämnden medfinansierar satsningar för att främja tillväxt

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten.

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten. Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten En ledande industriregion Ett uttalat politiskt mål att Västra Götaland är och fortsatt ska vara en ledande industriregion Industrin har

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 26 februari 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 26 februari 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 26 februari 2015 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 26 februari 2015 Plats: Innovatum, Trollhättan (mötesrummet

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Dnr RUN 612-0936-12. Detta beslut har fattats av Regionutvecklingsnämnden.

Dnr RUN 612-0936-12. Detta beslut har fattats av Regionutvecklingsnämnden. REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET BESLUT FoUU-enheten 2012-02-01 Till Göteborgs Tekniska College AB Webbadress: www.gtc.com e-postadress till kontaktperson hos sökanden: johan.bengtsson@gtc.com Medel till

Läs mer

Det västsvenska innovationssystemet - En plattform för EU-samarbete

Det västsvenska innovationssystemet - En plattform för EU-samarbete Det västsvenska innovationssystemet - En plattform för EU-samarbete Regionutvecklingssekretariatet Västra Götalandsregionen Hållpunkter Regionala prioriteringar och arbetssätt Operationellt program Mål

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 22 april 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 22 april 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 22 april 2015 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 22 april 2015 Plats: Gothia Science Park AB, Skövde (Lokal:

Läs mer

- Strategiska satsningar för innovationskraft

- Strategiska satsningar för innovationskraft - Strategiska satsningar för innovationskraft Innovationskraftsseminarium Göteborg 26 oktober 2010 1 Helena L Nilsson Enhetschef Forskning och utveckling Regional utveckling, Västra Götalandsregionen 2

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 23 juni 2011

Protokoll från sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 23 juni 2011 Protokoll från sammanträde med regionutvecklingsnämnden 23 juni 2011 1/3 VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Regionutvecklingssekretariatet Förteckning över beslut fattade på delegation anmälda vid

Läs mer

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västra Sverige på 1990-talet Brokig struktur och behov av samordning Tre små län och tre små landsting

Läs mer

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap VGR har kartlagt organisationens arbete med hållbar utveckling som det beskrivs i budget 2016 och övergripande styrdokument i relation till FNs hållbarhetsmål Överblick: FNs mål för hållbar utveckling

Läs mer

Regionledningskontoret Regional utveckling Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Regionledningskontoret Regional utveckling Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tjänsteskrivelse 2015-10-27 RJL 2015/2222 Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Ung företagsamhet Förslag till beslut Nämnden för

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten.

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten. Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten Så fungerar Västra Götalandsregionen Politiskt styrd VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs

Läs mer

vgregion.se/vg2020 kraft. Scen från föreställningen West Side Story på GöteborgsOperan. Foto: Mats Bäcker vgregion.se/vg

vgregion.se/vg2020 kraft. Scen från föreställningen West Side Story på GöteborgsOperan. Foto: Mats Bäcker vgregion.se/vg kraft. Scen från föreställningen West Side Story på GöteborgsOperan. Foto: Mats Bäcker Regionutvecklingssekretariatet, Västra Götalandsregionen 2013 vgregion.se/vg2020 www... www... www... www... www...

Läs mer

Medel till projektet Förstudie av biogasanläggning för hästgödsel i Göteborgsregionen

Medel till projektet Förstudie av biogasanläggning för hästgödsel i Göteborgsregionen Västra Götalandsregionen 1 (7) Tjänsteutlåtande Datum 2015-06-15 Västra Götalandsregionen Miljösekretariatet Handläggare: Hanna Jönsson Telefon: 0702-502405 E-post: hanna.m.jonsson@vgregion.se Till miljönämnden

Läs mer

KORTVERSION. VÄSTRA GÖTALAND 2020 Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland #vg2020

KORTVERSION. VÄSTRA GÖTALAND 2020 Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland #vg2020 KORTVERSION VÄSTRA GÖTALAND 2020 Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 #vg2020 Den gemensamma vägvisaren för Västra Götalands utveckling Västra Götaland 2020 strategi för tillväxt

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014 Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 21 Inkubatorer har etablerats över hela världen som ett viktigt verktyg för att utveckla nya innovativa tillväxtföretag. Det totala antalet inkubatorer i

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Regionledningskontoret Mikael Gustafsson Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Regionledningskontoret Mikael Gustafsson Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Innovation Runway Förslag till beslut Innovation Runway beviljas 2 862 421 kr i projektmedel för perioden

Läs mer

Regional planering Västra Götaland. Plan och byggdag Länsstyrelsen Max Falk

Regional planering Västra Götaland. Plan och byggdag Länsstyrelsen Max Falk Regional planering Västra Götaland Plan och byggdag Länsstyrelsen 2014-04-24 Max Falk Agenda Transportinfrastrukturplaner Projekt Bredband VG2020 Framtidsbild www.nationellaplanen.se Regional plan 2014-2025

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion SUMMERING VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 Remissversion Strategin gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen

Läs mer

Integration som första steg till Företagande och Företagsamhet.

Integration som första steg till Företagande och Företagsamhet. Tjänsteskrivelse 215-12-1 RJL 215/2648 Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Integration som första steg till Företagande och Företagsamhet.

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 18 december 2014

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 18 december 2014 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 18 december 2014 1 (6) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 18 december 2014 Plats: Regionens Hus, Norra hamngatan 14,

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

LLU i nordöstra Göteborg

LLU i nordöstra Göteborg LLU i nordöstra Göteborg Hållbar utveckling mellan stad och land Peter Rundkvist Projektledare Utveckling Nordost Business Region Göteborg Bakgrund Hösten 2013: Gamla Leader Göta Älv Vänersborg, Trollhättan,

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Marja-Leena Lampinen Frågor i fokus idag Kompetensplattform - vad har det lett till? Strategi för tillväxt- och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 -

Läs mer

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige 92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige Kompetensutveckling, flexicurity och förbättrad integration. Det är några av satsningarna som strukturfondspartnerskapet i Västsverige

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89 Tid: 2015-09-22 kl.08:30-12.30 Plats: Regionens hus, Malin Wengholms tjänsterum 75 RJL 2015/ 1862 Underlag till beslut

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 25 juni 2015 1 (6) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 25 juni 2015 Plats: Gullbergsvass Konferens, Vita Huset, Göteborg

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för föräldrastöd Program för föräldrastöd 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017

Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017 Styrelsehandling 15 Dnr 0079/17 2017-02-10 Lena Andersson Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017 Förslag till beslut Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling AB deltar i Göteborgs Stads medverkan

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet Handlingsplan för fortsatt arbete 27 april 2016 Arbetsgruppens fortsatta arbete På kort sikt: Fortsätta arbeta med idé och erfarenhetsutbyte i nätverks- och seminarieform.

Läs mer

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva arbetsmarknader? Brist på modern struktur präglade Västsverige på 80- och 90-talen Brokig struktur.

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Bilagor till Näringslivsstrategi

Bilagor till Näringslivsstrategi Bilagor till Näringslivsstrategi 2016-2020 På landet, i staden och mittemellan - här kan företag gro och växa. Precis som för tusen år sedan. och i tusen till. För där människor trivs blomstrar affärerna.

Läs mer

Innovatum AB Box 902 461 29 Trollhättan

Innovatum AB Box 902 461 29 Trollhättan Sida 1(5) Tjänsteutlåtande Datum 2012-12-27 Diarienummer MN 108-2012 Miljösekretariatet Handläggare Tomas Österlund Telefon 010 441 40 29 E-post tomas.osterlund@vgregion.se Innovatum AB Box 902 461 29

Läs mer

Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram

Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram Tjänsteskrivelse RJL 2015/224 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram Förslag till beslut Ett regionalt näringslivsinriktat

Läs mer

Anvisningar för Sociala investeringar

Anvisningar för Sociala investeringar [Kommunstyrelsen] [Utvecklingsavdelningen] Ärendenr: [KS 2015/353] Riktlinjer [Förslag 2016-01-27] Anvisningar för Sociala investeringar Ale Kommun 1 Innehåll Bakgrund... 3 Sociala investeringar... 3 Syfte...

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN INLEDNING Skolchef, ansvarig projektledare inom PRIOPOL och näringslivsrepresentant från Bjurholms kommun har haft i uppdrag att under

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Samverkansplanen fokuserar på tre målgrupper inom grundskolan: Lärare, studie- och yrkesvägledare och elever samt näringslivet.

Samverkansplanen fokuserar på tre målgrupper inom grundskolan: Lärare, studie- och yrkesvägledare och elever samt näringslivet. Samverkansplan Skola-Näringsliv Tingsryds kommun 2014-2016 Syfte Samverkansplanens syfte är att stimulera en god och naturlig samverkan mellan skola och näringslivet i Tingsryds kommun. Ett väl fungerande

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 20 mars 2014

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 20 mars 2014 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 20 mars 2014 1 (5) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 20 mars 2014 Plats: Göteborgs Folkhögskola, Nya Varvet, Göteborg

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Vill du vara med och skapa historia? Sedan juni 2012 pågår ett arbete som ska ge invånarna i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Företag ser nya möjligheter och hot. Arbetstillfällen och skatteintäkter skapas, någonstans

Företag ser nya möjligheter och hot. Arbetstillfällen och skatteintäkter skapas, någonstans Företag ser nya möjligheter och hot Ständiga förändringar i omvärlden Beslut om investeringar och etableringar Arbetstillfällen och skatteintäkter skapas, någonstans Ständiga förändringar i omvärlden Företag

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer