Slutrapport för projekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för projekt"

Transkript

1 Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital form både till det lokala Leader-kontoret och till Länsstyrelsen. Observera att ditt Leader-kontor måste godkänna slutrapporten innan den sänds till Länsstyrelsen. Allmänna uppgifter Datum: Projekttid: Journalnummer: LAG diarienr: 095 Projektnamn: Upplevelseresor Projektägare: Vara Konserthus AB Sammanfattning Hur sammanfattar du projektet? Vad är bakgrunden till projektidén? I grunden handlade projektet om tillgänglighet där vi ville verka för att öka möjligheten för såväl boende i närkommuner som invånare utanför Skaraborgs gränser att ta del av några av västra Skaraborgs profilstarka och utmärkande destinationer. Idén bestod av att paketera och marknadsföra upplevelseresor gentemot olika målgrupper inom och utanför området för att visa på den mångfald av upplevelser och initiativrikedom som bygden rymmer, och som även är unika i sina olika slag inom kultur, hantverk, industri, mat och dryck etc. Det skulle finnas ett upplevelse som kunskapsperspektiv som en röd tråd. Projektet syftade till att öka besöksnäringen i området genom ökad tillgänglighet via bussresor till ett antal viktiga och profilstarka upplevelsedestinationer. En viktig ambition i projektet var att stärka det regionala samarbetet över kommungränserna och samverkan på landsbygden.

2 Vad planerade du att genomföra i projektet enligt projektplanen? Anställa en projektledare Skapa nätverk och samarbeten med bussbolag och aktörer inom besöksnäringen Förankringsperiod -förankra, utveckla och konkretisera projektidén tillsammans med övriga aktörer i projektet, Konceptutveckling -ta fram ett grundutbud på upplevelseresor. Marknadsföringsplan -utveckla en marknadsföringsplan tillsammans med våra samverkansparter och bussbolag. Genomförande av resor Utvärderingar tillsammans med involverade aktörer och resenärer för att ta fram rekommendationer och lärdomar inför framtiden. Vad genomförde du i projektet? Anställde en projektledare som har drivit och samordnat projektet. Dess främsta uppgift har varit att skapa nätverk, knyta kontakter, initierat samarbeten samt administrerat projektet. Vi har knutit till oss nära samarbetspartners inom besöksnäringen. Vi har lärt oss om varandras verksamheter för att lättare kunna utveckla varandras, utbytit idéer kring paketering av resor samt diskuterat hur vi ska fortsätta att samarbete efter projektets slut. Likaså har vi knutit ett antal bussbolag till oss som vi har upprättat samarbete med. Under förankringsperioden utvecklade vi och konkretiserade projektidén. Detta gjordes tillsammans med ett urval av samarbetspartners inom besöksnäringen i västra Skaraborg samt bussbolag. Under denna period tog vi även fram förslag på olika rutter samt diskuterade frågan; vad vill olika aktörer få ut av projektet. Konceptutveckling där frågor som bokningsadministration för resorna, prissättning och intäktsfördelning utreddes tillsammans med samarbetspartners. Vi tog fram och vidareutvecklade ett grundutbud av koncept som sedan utvecklades/genomfördes. Hur projektet skulle marknadsföras diskuterades tillsammans med samarbetspartners och bussbolag. Vi marknadsförde projektet genom: möten med olika samarbetspartners inom besöksnäringen samt bussbolag med information om projektet Vara Konserthus hemsida besök på TURmässan i Göteborg där projektet informerades om genom besök på bl Busstorget införsäljning via telefon till olika föreningar och organisationer spridning via olika bussbolags kundnätverk samt annonser tagit fram en trycksak som säljverktyg (se bilaga) planerat en inspirationskväll för bussbolag där vi skräddarsydde innehållet för bussresor Projektet har vid två tillfällen besökt Yrkeshögskolan Kulturturism i Lidköping för att berätta om projektet.

3 Genomförande av resor: Planerat och genomfört en brasiliansk afton med Världsmusikbyrån i Skara som partner Planerat och genomfört en julresa i samarbete med RörstrandCenter Planerat och genomfört flera skolresor i samarbete med Hälsoäventyret Oasen Planerat och genomfört en hälsokväll med fokus på de lokala ungdomsfotbollslagen Planerat och genomfört en dag för gymnasieungdomar med fokus på lokalt entreprenörskap Planerat och utvecklat en resa med tvådagarskoncept tillsammans med Hotell Grepen och RörstrandCenter Planerat och utvecklat en resa för pensionärsföreningen SPF Varabygden, innehållande en resa runt Hornborgasjön med stopp hos Löwings Ateljé samt Nästegårdens B&B där resenärerna skulle lära sig om varsam renovering Planerat och utvecklat en resa tillsammans med Sockerbrukets ungdomsverksamhet Planerat och utvecklat flera resor tillsammans med Västra Götalandsregionens kundservicecenter med besök på Sivans Osthandel och värdskapsföreläsning Planerat och utvecklat resor tillsammans med Stigen Buss med resor till bl.a. Conditori Nordpolen Planerat och utvecklat en livsnjutar-resa i samarbete med bl.a. RörstrandCenter Planerat och utvecklat flera resor tillsammans med Karl-Everst Busstouring med stopp hos bl.a. Conditori Nordpolen och Qvänum Mat & Malt Medverkan på TURmässan i Göteborg Planerat för en Inspirationskväll för bussbolag Vi genomförde utvärdering både efter genomförda resor med involverade aktörer och resenärer samt med samarbetspartners löpande undre projekttiden. Vad blev det för resultat? Projektledartjänsten ingår nu som en del i en ordinarie tjänst på Vara Konserthus (ansvar för aktivt arbete med gruppresor) Vara Konserthus har fått kunskaper och lärdomar som är ovärderliga, och som vi inte hade kunnat få på annat sätt. Vi har tidigare arbetat ut mot bussbolag och grupper, men har nu mer kunskap och erfarenhet som kommer ge oss bättre förutsättningar i framtiden. Vara Konserthus har fått två nya nätverk. Projektets styrgrupp, bestående av representanter från besöksnäringen och kommun. Under projektets gång har Vara Konserthus byggt upp ett starkt nätverk med de bussbolag som varit samarbetspartners. Vi har arbetat fram en bokningsadministration som fungerar mycket bra. Vara Konserthus har ändrat sin policy kring biljettsläpp för att kunna möta bussbolags och gruppers krav. Flera av de resorna som enbart är planerade kommer att genomföras vid ett senare tillfälle, då resenärerna fick förhinder vid den planerade resan. Utvärderingarna som genomfördes under projektets gång har varit mycket betydelsefulla för hur projektet ska implementeras i ordinarie verksamhet. Vilka positiva effekter har projektet haft? Vara Konserthus har fått nya kunskaper och lärdomar som är ovärderliga, och som vi inte hade kunnat få på annat sätt. Vi har tidigare arbetat ut mot bussbolag och grupper, men har nu mer kunskap och erfarenhet som kommer ge oss bättre förutsättningar i framtiden. Vara Konserthus har fått två nya nätverk. Projektets styrgrupp, bestående av representanter från besöksnäringen och kommun, har som ambition att fortsätta att samarbeta kring gruppresor. Under

4 projektets gång har Vara Konserthus byggt upp ett starkt nätverk med de bussbolag som varit samarbetspartners. Projektledartjänsten ingår nu som en del i en ordinarie tjänst på Vara Konserthus (ansvar för aktivt arbete med gruppresor). Vilka erfarenheter av projektet kan vara till nytta för andra? Ta alla tillfällen ni kan att informera/sälja in projektet, även till dem som du i första hand inte tror är din målgrupp. Ofta ger det ringar på vattnet. Vikten av samverkan. Det är viktigt att avgränsa det som genomföras inom ramen av projektet och ofta läsa projektplanen så man vet att man är på rätt väg. Deltagande och medverkan Vilka genomförde projektet? Vilka personer medverkade i projektet? Ida Erlandsson, projektledare Henrik Lillsjö, styrgrupp Kerstin Fondberg, styrgrupp Victoria Johansson, styrgrupp Malin Sjölin, styrgrupp Annacarin Öhman, styrgrupp Johanna Forslund Kullander, styrgrupp Inger Nordström, styrgrupp Jens Berggren, ekonom Lennart Hasth, ekonom Är projektet förankrat? På vilket sätt? Hos många bussbolag inom en radie av 20 mil från Vara kommun genom personliga möten, utskick och telefonsamtal. Hos föreningar; genom att projektet har blivit inbjudet eller bjudit in sig till för berätta om projektet och vad vi kan hjälpa dem med när det gäller utflykter och resor. I styrelsen för Vara Konserthus AB genom informationspunkter på möten I Vara kommun, genom Gert Norell. Hos flertalet aktörer inom besöksnäringen i västra Skaraborg genom möten, både personliga och via telefon och mailutskick. Hos Vara Konserthus agenter, ideellt arbetande som hjälper till att sprida Vara Konserthus budskap, genom informationsträffar. Projektet har vid två tillfällen besökt Yrkeshögskolan Kulturturism i Lidköping för att berätta om projektet. Samarbetade du med andra organisationer, föreningar, kommuner eller företag under projektet? Ja, flertalet samarbetspartners. Här följer ett urval: Vara Kommun, Lidköping kommun, Västgötalandet, RörstrandCenter, Bjertorp Slott, Conditori Nordpolen, Qvänum Mat & Malt, Sivans Osthandel, Kulturturismutbildningen i Lidköping, Stigen Buss, Karl-Everts Busstouring, Eks Buss, Världsmusikbyrån, Flexenclosure, Slättens Vind,

5 Handheld, Lidköpings Biogasanläggning (Göteborgs Energi), Lagmansgymnasiet, Musikgymnasiet i Skövde samt Music and Produktion i Skara. Har projektet skapat nya samarbeten? Vara Konserthus har fått två nya nätverk: Projektets styrgrupp, bestående av representanter från besöksnäringen och kommun, har som ambition att fortsätta att samarbeta kring gruppresor. Under projektets gång har Vara Konserthus byggt upp ett starkt nätverk med de bussbolag som varit samarbetspartners. Bakgrund Varför ville du genomföra projektet? Fanns det t.ex. konstaterade behov, möjligheter, problem eller annat som motiverade projektet? I grunden handlar detta om tillgänglighet där vi vill verka för att öka möjligheten för såväl boende i närkommuner som invånare utanför Skaraborgs gränser att ta del av några av områdets profilstarka och utmärkande destinationer. En annan aspekt är att omvärlden förändras och om vår bygd ska ha en möjlighet att konkurrera gäller det att hela tiden hitta nya sätt att göra bygden attraktiv. Vi ser hur många städer i vårt närområde satsar på nya upplevelsearenor och annat för att stärka sin position. Det räcker inte med att bara vara en plats att kunna bo på, utan även erbjuda intressanta och utvecklande upplevelser som bidrar till ett rikt liv. Vi har tidigare provat att arrangera bussresor till olika evenemang med mycket gott resultat och vi upplever att det finns en stor efterfrågan kring detta. Vi upplever också ett stort intresse från bussbolag att utöka denna verksamhet. Vi ser tillgängligheten som ett av de största hoten i framtiden. Alltmer fokus hamnar på storstadsområdena och för att motverka detta måste vi arbeta för att informera om våra traditioner och lyfta fram starka ambassadörer och möjliggöra för folk att ta del av detta. Vi ser ett flertal större städer inom räckhåll där vi kan rikta oss särskilt till; Borås, Karlstad, Örebro, Jönköping, Skövde etc. Vi upplever att området har starka möjligheter att konkurrera utifrån ett upplevelseturismperspektiv. Här finns en mängd aktörer som har lyckats nischa sig väl och blivit starka och unika varumärken såsom Sivans Ost, Bjertorp Slott, Falbygdens Ost, Vara Konserthus etc. Vi vill att fler ska få möjlighet att ta del av detta. Turismen, och särskilt kultur- och upplevelseturismen, är idag en av de snabbast växande näringarna och konkurrensen om besökarna hårdnar. Det kan vara svårt för en enskild aktör att slå sig fram på marknaden. Vi upplever en stor potential i området med många individuellt starka varumärken och en stark entreprenörskultur och initiativrikedom. Därför bör det finnas stora möjligheter genom att gå samman och tillsammans skapa attraktiva helhetsupplevelser. Målgrupp Vem riktade sig projektet till? Dela upp målgruppen och beskriv vilka som berörts direkt respektive indirekt.

6 Samarbetspartnerts De samarbetspartners projektet har inom besöksnäringen gynnas genom att marknaden får större kännedom om aktören genom marknadsföring och fler besökare som förhoppningsvis genererar större omsättning. Vara Konserthus Vara Konserthus har ökat tillgängligheten för sina besökare. Vi har fått möjligheten att utforma vår verksamhet i än större utsträckning efter olika målgruppers olika behov och förutsättningar. Detta har bidragit till att Vara Konserthus kan öka sin biljett- och abonnemangsförsäljning samt utöka sina kunskaper om förutsättningar för att boka bussresor och finnas med i bussbolagens marknadsföring. Samhället Vi ser även att samhället, Vara och hela Skaraborg, indirekt har vinster att hämta hem i detta projekt. Besöksnäringen har en viktig roll i samhällsekonomin. Besökarna spenderar sina pengar i Skaraborg istället för den kommun de är bosatta i. Idag finns det många arbetslösa, speciellt många unga. Här ser vi att vårt projekt på sikt kan hjälpa till. Om projektet bidrar till bättre lönsamhet hos företagen och utöka säsongen, har de möjlighet att anställa fler. Lika så kan detta bidra till att fler företag etablerar sin verksamhet eller att befintliga kan expandera för att sänka arbetslösheten. Det gynnar samhället i form av att arbetslösheten sjunker och att företagen får bättre lönsamhet. Ju fler som arbetar, desto mer pengar kommer in till kommunen. Resenärer De resenärer som köper våra paketresor ser vi får en fin upplevelse och kunskap om vår byggd. Genomförande Vad genomförde du i projektet? När genomfördes projektet (projekttiden)? September 2011 april 2012 Vilka aktiviteter genomförde du i projektet? Planerat och genomfört en brasiliansk afton med Världsmusikbyrån i Skara som partner Planerat och genomfört en julresa i samarbete med RörstrandCenter Planerat och genomfört flera skolresor i samarbete med Hälsoäventyret Oasen Planerat och genomfört en hälsokväll med fokus på de lokala ungdomsfotbollslagen Planerat och genomfört en dag för gymnasieungdomar med fokus på lokalt entreprenörskap Planerat och sålt in en resa med tvådagarskoncept tillsammans med Hotell Grepen och RörstrandCenter Planerat och utvecklat en resa för SPF Varabygden, innehållande en resa runt Hornborgasjön med stopp hos Löwings Ateljé samt Nästegårdens B&B där resenärerna skulle lära dig om varsam renovering Planerat och utvecklat en resa tillsammans med Sockerbrukets ungdomsverksamhet Planerat och utvecklat flera resor tillsammans med Västra Götalandsregionens kundservicecenter med besök på Sivans Osthandel och värdskapsföreläsning Planerat och utvecklat resor tillsammans med Stigen Buss med resor till bl.a. Conditori Nordpolen Planerat och utvecklat en livsnjutarresa i samarbete med bl.a. RörstrandCenter Planerat och utvecklat flera resor tillsammans med Karl-Everst Busstouring med stopp hos bl.a. Conditori Nordpolen och Qvänum Mat & Malt Medverkan på TURmässan i Göteborg Planerat för en Inspirationskväll för bussbolag Projektet har vid två tillfällen besökt Yrkeshögskolan Kulturturism i Lidköping för att berätta om projektet.

7 Vad har gått som planerat? Det mest har gått som planerat, dock har några delar växt fram under projektets framfart, t.ex. Inspirationskväll för bussbolag Har något fungerat bättre än förväntat? Engagemanget och intresset från samarbetspartners. Vad har inte gått som planerat? Förklara Vi har inte fått upp till målet med antal genomförda resor. Vi märkte ganska snart att Vara Konserthus inte låg i fas med bussbolags och gruppers bokningsprocess. Detta arbete har inneburit att Vara Konserthus har fått mycket nya kunskaper för vad bussbolag och grupper kräver vid bokningar. Vi har ändrat vårt tänk och policy kring biljettsläpp för att kunna möta bussbolagens och gruppernas krav. Mycket tid har lagts på att göra Vara Konserthus exportmogen för att i framtiden bättre kunna möta bussbolags och gruppers krav. Denna erfarenhet och kunskap har varit ovärderlig för Vara Konserthus och som gör att vi i framtiden kommer kunna arbete mer effektivt utemot bussbolag och grupper. Vilka svårigheter eller hinder har du haft under projektets gång? Projektets ekonom avled hastigt vilket ledde till att mer tid än beräknat gick åt till att söka svar hos andra personer med den kompetensen. Att driva ett Leaderprojekt som kommunal verksamhet har inneburit en del hinder på vägen. Inte några hinder som inte kunnat lösas, men som vi har behövt arbeta mycket med. T.ex. hur fakturor ska betalas och andra administrativa uppgifter. Projektets mål Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet? Vilka var projektets mål? 1. lyfta fram ett antal aktörer i området mot nya målgrupper 2. stärka bilden av området som en spännande destination, förknippat med starka berikande upplevelser för alla sinnen 3. visa upp den mångfald av upplevelser och aktörer som finns här i området och visa på den entreprenörsanda och kreativitet som finns här 4. öka besöksantalet för alla medaktörer 5. utöka publik/gäst/målgruppsunderlaget för alla medverkande aktörer genom ökade tillgänglighet och marknadsföring med särskild fokus på målgrupper utanför området 6. på sikt skapa fler arbetstillfällen inom upplevelsenäringen i västra Skaraborg 7. hitta samarbetsformer där kommun, institutioner, näringsliv och ideella aktörer samverkar över kommungränserna.

8 8. genomföra 6-8 upplevelseresor under hösten 2011 och resor under våren 2012 Vad blev resultatet? 1. Projektet har lyft fram ett antal aktörer i området till nya målgrupper genom möten, telefon och föredrag utemot bussbolag och andra företag, föreningar samt privatpersoner både i och utanför området. 2. Vi har under hela projekttiden tagit varje tillfälle i akt för att sälja in vårt område med målande beskrivningar om de profilstarka aktörer verkar här samt vad vårt område har att erbjuda. Vi har tagit fram en trycksak som har delats ut vid säljsamtal. (se bilaga) Under de genomförda resorna har resenärerna fått uppleva bygden, mött inspirerande entreprenörer och fått en upplevelse för varje sinnen. 3. Vi har under hela projekttiden tagit varje tillfälle i akt för att marknadsföra vårt område med målande beskrivningar om de profilstarka aktörer verkar här samt vad vårt område har att erbjuda. Vi har tagit fram en trycksak som har delats ut vid säljsamtal. (se bilaga) Under de genomförda resorna har resenärerna fått uppleva bygden, mött inspirerande entreprenörer och fått en upplevelse för varje sinnen. 4. Vi hare lyft fram våra samarbetspartners mot nya målgrupper, men vi ser främst på sikt att detta ger resultat i form av ett ökat besöksantal. 5. Vi har marknadsfört alla inblandade parter utanför området genom b.la. personliga möten, införsäljning via telefon och utskick. Detta har gjort att aktörer som bokar gruppresor har fått upp ögonen för oss och vi finns med i deras medvetande. 6. Projekledartjänsten på Vara Konserthus kommer efter projektets slut övergå till en del i en ordinarie tjänst. 7. Under hösten 2011 genomfördes 1 st resa och 5 st under våren Om målen endast är delvis uppfyllt, vad är orsaken till detta? Vi har inte nått upp till målet med antal genomförda resor. Projektetstart var 1 september, men en projektledaren började sin tjänst i början av oktober. Detta gjorde att vi inte var i fas med bokningarna då. Under hösten förstod vi även att vi internt på Vara Konserthus behövde ändra på sitt tänk och policy kring biljettsläpp för att kunna möta bussbolagens och gruppernas krav. Mycket tid har lagts på att göra Vara Konserthus exportmogen för att i framtiden bättre kunna möta bussbolags och gruppers krav. Denna erfarenhet och kunskap har varit ovärderlig för oss på Vara Konserthus och som gör att vi i framtiden kommer kunna arbete mer effektivt utemot bussbolag och grupper. Har projektet gynnat miljö och hållbar utveckling? På vilket sätt? Våra resenärer till paketresorna har allt som oftast transporteras i buss. Detta ser vi vara ett bra val ur miljösynpunkt, istället för att var och en åker runt i bilar. Har projektet arbetat med ungdomar, kvinnor och personer med utländsk bakgrund? På vilket sätt?

9 Vi har genomfört flera resor med fokus på ungdomar och integration. Vi hade i mars en Brasiliansk afton med föreläsning, dubbelkonsert samt mat, alltihop med brasilianskt tema. Till denna kväll bjöd vi in olika invandrargrupper så som föreningar och andra sällskap. Vi arrangerade en kväll som riktade sig till lokala ungdomsfotbollslag. Fokus låg på hur fotbollen kan gynna hälsan samt känslan av lycka. Projektet har vid två tillfällen besökt Yrkeshögskolan Kulturturism i Lidköping för att berätta om projektet. Projektet har även vid två tillfällen haft hjälp av studenter från utbildningen. Har projektet främjat kompetensutveckling? Konserthus har fått mycket nya kunskaper för vad bussbolag och grupper kräver vid bokningar. Vi har ändrat vårt tänk och policy kring biljettsläpp för att kunna möta bussbolagens och gruppernas krav. Mycket tid har lagts på att göra Vara Konserthus exportmogen för att i framtiden bättre kunna möta bussbolags och gruppers krav. Denna erfarenhet och kunskap har varit ovärderlig för oss på Vara Konserthus och som gör att vi i framtiden kommer kunna arbete mer effektivt utemot bussbolag och grupper. Den kunskap vi har fått har vi delat med oss av till styrgruppens medlemmar. Vid TURmässan deltog vi i en föreläsning av Bussbranschens Riksförbund som hade fokus på vad en destination behöver tänka på för att locka till sig bussresor samt trender för bussresor. Varje resa som genomfördes inom projektets ramar har hade ett kunskapsperspektiv, t.ex. RötstrandCenters historia eller information om våra lokala företag. Projektet har vid två tillfällen haft hjälp av studenter från Kulturturismutbildningen i Lidköping. De har under sina kurser projektledning och marknadsföring arbetat med olika delar i projektet. Mätbara resultat Fyll i med projektets mätbara resultat, som du känner till direkt efter projektets slut. Skriv en kommentar om resultatet inte blev som du förväntat dig och/eller annan relevant information. Antal Utfall Kommentar Antal deltagare i projektet Män 5 48 Män som deltagit under planering av resor, samarbetspartners samt medverkande resenärer som har utvärderat den genomförda resan. Kvinnor Kvinnor som deltagit under planering av resor, samarbetspartners samt medverkande resenärer som har utvärderat den genomförda resan.

10 Ungdomar Ungdomar som deltagit under planering av resor, samarbetspartners samt medverkande resenärer som har utvärderat den genomförda resan. Invandrare 0 20 Medverkande resenärer som har utvärderat den genomförda resan. Antal deltagare i kurser och seminarier Män Kvinnor 0 1 Projektledarens medverkan på busseminariet på TURmässan. Nya arbetstillfällen Män 0 Kvinnor 0 0,3 Projektledartjänsten har övergått i den ordinarie verksamheten. Nya företag 0 0 Antal nya tjänster och produkter som skapats genom projektet 1 20 Framtagna koncept för paketresor. Nya nätverk 2 2 Projektets styrgrupp, bestående av representanter från besöksnäringen och kommun, har som ambition att fortsätta att samarbeta kring gruppresor. Under projektets gång har Vara Konserthus byggt upp ett starkt nätverk med de bussbolag som varit samarbetspartners. Antal nya inflyttade personer Ökat antal besökare och gästnätter som projektet förväntas skapa Bidragit till ökad 0 0 På sikt kanske någon av våra resenärer väljer att bosätta sig här efter att ha upptäckt bygden Medverkande resenärer som har utvärderat den genomförda resan. Vi har arbetat utifrån en jämställdhetspolicy.

11 jämställdhet Spridning av projektets resultat Hur har du spridit resultatet av projektet? Styrgruppen Vara Konserthus marknad och produktionsavdelning Vilka andra aktörer kan vara intresserade att ta del av projektresultatet? Företag med liknande verksamheter som Vara Konserthus och andra destinationer som vill locka till sig buss och gruppresor. Hur kan resultatet vara till nytta för andra som arbetar med företags- och landsbygdsutveckling efter att projektet är avslutat? Vara Konserthus har fått viktig kunskap om vad bussbolag samt grupper har får krav vid bokningar av gruppresor. Detta kan hjälpa andra destinationer och aktörer som vill utöka sin marknad för gruppresor. Projektets kostnader och finansiering Redovisa projektets totala kostnad och hur det har finansierats (uppdelat på finansiärer). Redovisa projektets ideella arbete och ideella resurser. KOSTNADER Faktiska kostnader Beviljad budget Utfall Löner och lönebikostnader Indirekta kostnader 0 0 Investeringar 0 0 Övriga kostnader Summa faktiska kostnader Resurser Ideellt arbete Övriga ideella resurser Summa ideellt arbete/resurser Offentliga resurser

12 Om du haft kostnader för investeringar eller övriga kostnader beskriv vad dessa består av. Ex. på övriga kostnader är konsultkostnader, studieresor, logi eller utrustning för att administrera projektet. FINANSIERING Faktisk finansiering Budgeterad finansiering Utfall Privat medfinansiering, intäkter 0 0 Privat medfinansiering, övrigt 0 0 Namn Namn Summa privat 0 0 medfinansiering Finansiering via Leader Övrig offentlig medfinansiering Namn Namn Namn Resurser Ideellt arbete Övriga ideella resurser 0 0 Summa ideellt arbete/resurser Offentliga resurser Avvikelser från beviljad budget Har det förekommit avvikelser mellan uppkomna kostnader och budgeterade kostnader? Om det är fallet, vilka är avvikelserna och vilka är skälen till dessa avvikelser?

13 Slutsats och rekommendationer Vilka slutsatser kan du dra från projektet? Vad har varit svårt, oförutsett, intressant eller nytt? Om projektet drivs kommunalt är det bra att ha en mentor i kommunen som drivit liknande projekt tidigare. Avgränsa projektet och välj ut en smalare målgrupp Vi rekommenderar att en liknande projektledaretjänst bör vara på ca 50 % För att ligga i fas med bussbolagens bokningar rekommenderar vi att projektet pågår i minst 1,5 år Vilka mervärden har projektet tillfört? Konserthus har fått mycket nya kunskaper för vad bussbolag och grupper kräver vid bokningar som kommer underlätta det framtida arbetet med gruppresor. De två nya nätverken. Vilka rekommendationer kan du ge till andra som vill genomföra ett liknande projekt? Avgränsa projektet och välj ut en smalare målgrupp Vi rekommenderar att en liknande projektledaretjänst bör vara på ca 50 % För att ligga i fas med bussbolagens bokningar rekommenderar vi att projektet är på går i minst 1,5 år Genomförandet Hur har kontakten/hjälpen fungerat från LEADER Västra Skaraborg? Kontakten med Leader Västra Skaraborg har fungerat mycket bra. Förbättringsområden Hur kan Leaderstödet förbättras? (ex seminarier, föreläsningar, kontakter eller annat) Vi skulle gärna se att det anordnas träffar där projektledare från olika projekt kan träffas för att utbyta tankar och idéer. Bilagor: Bifoga eventuellt skriftlig material som du har tagit fram i projektet, som till exempel, broschyrer eller annat material som du tagit fram för att marknadsföra ditt projekt, filmer, et.c. Ort, datum Vara Projektägare/Firmatecknare Projektledare

14 Jag godkänner att kontaktuppgifter publiceras i en projektdatabas där slutrapporten görs tillgänglig för andra som arbetar med landsbygdsutveckling och för allmänheten Godkännandet skickar du i original tillsammans med ansökan om slututbetalning. Kontaktpersoner i slutrapporten Namn & adress Ida Erlandsson, Allégatan 45, Vara Roll i projektet Projektledare Underskrift Telefonnummer E-postadress Datum Namn & adress Kerstin Fondberg, Allégatan 45, Vara Roll i projektet Telefonnummer E-postadress Underskrift Datum Namn & adress Telefonnummer Roll i projektet E-postadress Underskrift Datum

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta?

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta? Datum: 20111229 Diarienummer: 2010-052 SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-7252 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader Slutrapporten är ett dokument som ska ge en bra överblick över ert projekt för läsare som inte har annan information om projektet. Den ska

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter SÄG JA LITE OFTARE Summerade projektrapporter Innehållsförteckning Bakgrund 2 Projektsammanfattning 3-13 Projektrapport period 1 14-18 Projektrapport period 2 19-27 Projektrapport period 3 28-31 Projektrapport

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (18) Slutrapport för projektet Våga Vara Egen Datum: 2013-02-21... Journalnummer: 2011-779 Projekttid: 2010-11-29-2012-12-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN 2 Projektet Primus Motor- den drivand kraften, genomfördes inom ramen för Europeiska integrationsfonden

Läs mer

Kungälvsmat. Slutrapport. Jornalnummer: 2010-7842

Kungälvsmat. Slutrapport. Jornalnummer: 2010-7842 Kungälvsmat Slutrapport Jornalnummer: 2010-7842 Slutrapport Kungälvsmat Innehållsförteckning Slutrapport Kungälvsmat 2 1. Redovisning av projektet Kungälvsmat 3 1.1 Journalnummer 3 1.2 Stödmottagare 3

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer