Slutrapport för projekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för projekt"

Transkript

1 Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital form både till det lokala Leader-kontoret och till Länsstyrelsen. Observera att ditt Leader-kontor måste godkänna slutrapporten innan den sänds till Länsstyrelsen. Allmänna uppgifter Datum: Projekttid: Journalnummer: LAG diarienr: 095 Projektnamn: Upplevelseresor Projektägare: Vara Konserthus AB Sammanfattning Hur sammanfattar du projektet? Vad är bakgrunden till projektidén? I grunden handlade projektet om tillgänglighet där vi ville verka för att öka möjligheten för såväl boende i närkommuner som invånare utanför Skaraborgs gränser att ta del av några av västra Skaraborgs profilstarka och utmärkande destinationer. Idén bestod av att paketera och marknadsföra upplevelseresor gentemot olika målgrupper inom och utanför området för att visa på den mångfald av upplevelser och initiativrikedom som bygden rymmer, och som även är unika i sina olika slag inom kultur, hantverk, industri, mat och dryck etc. Det skulle finnas ett upplevelse som kunskapsperspektiv som en röd tråd. Projektet syftade till att öka besöksnäringen i området genom ökad tillgänglighet via bussresor till ett antal viktiga och profilstarka upplevelsedestinationer. En viktig ambition i projektet var att stärka det regionala samarbetet över kommungränserna och samverkan på landsbygden.

2 Vad planerade du att genomföra i projektet enligt projektplanen? Anställa en projektledare Skapa nätverk och samarbeten med bussbolag och aktörer inom besöksnäringen Förankringsperiod -förankra, utveckla och konkretisera projektidén tillsammans med övriga aktörer i projektet, Konceptutveckling -ta fram ett grundutbud på upplevelseresor. Marknadsföringsplan -utveckla en marknadsföringsplan tillsammans med våra samverkansparter och bussbolag. Genomförande av resor Utvärderingar tillsammans med involverade aktörer och resenärer för att ta fram rekommendationer och lärdomar inför framtiden. Vad genomförde du i projektet? Anställde en projektledare som har drivit och samordnat projektet. Dess främsta uppgift har varit att skapa nätverk, knyta kontakter, initierat samarbeten samt administrerat projektet. Vi har knutit till oss nära samarbetspartners inom besöksnäringen. Vi har lärt oss om varandras verksamheter för att lättare kunna utveckla varandras, utbytit idéer kring paketering av resor samt diskuterat hur vi ska fortsätta att samarbete efter projektets slut. Likaså har vi knutit ett antal bussbolag till oss som vi har upprättat samarbete med. Under förankringsperioden utvecklade vi och konkretiserade projektidén. Detta gjordes tillsammans med ett urval av samarbetspartners inom besöksnäringen i västra Skaraborg samt bussbolag. Under denna period tog vi även fram förslag på olika rutter samt diskuterade frågan; vad vill olika aktörer få ut av projektet. Konceptutveckling där frågor som bokningsadministration för resorna, prissättning och intäktsfördelning utreddes tillsammans med samarbetspartners. Vi tog fram och vidareutvecklade ett grundutbud av koncept som sedan utvecklades/genomfördes. Hur projektet skulle marknadsföras diskuterades tillsammans med samarbetspartners och bussbolag. Vi marknadsförde projektet genom: möten med olika samarbetspartners inom besöksnäringen samt bussbolag med information om projektet Vara Konserthus hemsida besök på TURmässan i Göteborg där projektet informerades om genom besök på bl Busstorget införsäljning via telefon till olika föreningar och organisationer spridning via olika bussbolags kundnätverk samt annonser tagit fram en trycksak som säljverktyg (se bilaga) planerat en inspirationskväll för bussbolag där vi skräddarsydde innehållet för bussresor Projektet har vid två tillfällen besökt Yrkeshögskolan Kulturturism i Lidköping för att berätta om projektet.

3 Genomförande av resor: Planerat och genomfört en brasiliansk afton med Världsmusikbyrån i Skara som partner Planerat och genomfört en julresa i samarbete med RörstrandCenter Planerat och genomfört flera skolresor i samarbete med Hälsoäventyret Oasen Planerat och genomfört en hälsokväll med fokus på de lokala ungdomsfotbollslagen Planerat och genomfört en dag för gymnasieungdomar med fokus på lokalt entreprenörskap Planerat och utvecklat en resa med tvådagarskoncept tillsammans med Hotell Grepen och RörstrandCenter Planerat och utvecklat en resa för pensionärsföreningen SPF Varabygden, innehållande en resa runt Hornborgasjön med stopp hos Löwings Ateljé samt Nästegårdens B&B där resenärerna skulle lära sig om varsam renovering Planerat och utvecklat en resa tillsammans med Sockerbrukets ungdomsverksamhet Planerat och utvecklat flera resor tillsammans med Västra Götalandsregionens kundservicecenter med besök på Sivans Osthandel och värdskapsföreläsning Planerat och utvecklat resor tillsammans med Stigen Buss med resor till bl.a. Conditori Nordpolen Planerat och utvecklat en livsnjutar-resa i samarbete med bl.a. RörstrandCenter Planerat och utvecklat flera resor tillsammans med Karl-Everst Busstouring med stopp hos bl.a. Conditori Nordpolen och Qvänum Mat & Malt Medverkan på TURmässan i Göteborg Planerat för en Inspirationskväll för bussbolag Vi genomförde utvärdering både efter genomförda resor med involverade aktörer och resenärer samt med samarbetspartners löpande undre projekttiden. Vad blev det för resultat? Projektledartjänsten ingår nu som en del i en ordinarie tjänst på Vara Konserthus (ansvar för aktivt arbete med gruppresor) Vara Konserthus har fått kunskaper och lärdomar som är ovärderliga, och som vi inte hade kunnat få på annat sätt. Vi har tidigare arbetat ut mot bussbolag och grupper, men har nu mer kunskap och erfarenhet som kommer ge oss bättre förutsättningar i framtiden. Vara Konserthus har fått två nya nätverk. Projektets styrgrupp, bestående av representanter från besöksnäringen och kommun. Under projektets gång har Vara Konserthus byggt upp ett starkt nätverk med de bussbolag som varit samarbetspartners. Vi har arbetat fram en bokningsadministration som fungerar mycket bra. Vara Konserthus har ändrat sin policy kring biljettsläpp för att kunna möta bussbolags och gruppers krav. Flera av de resorna som enbart är planerade kommer att genomföras vid ett senare tillfälle, då resenärerna fick förhinder vid den planerade resan. Utvärderingarna som genomfördes under projektets gång har varit mycket betydelsefulla för hur projektet ska implementeras i ordinarie verksamhet. Vilka positiva effekter har projektet haft? Vara Konserthus har fått nya kunskaper och lärdomar som är ovärderliga, och som vi inte hade kunnat få på annat sätt. Vi har tidigare arbetat ut mot bussbolag och grupper, men har nu mer kunskap och erfarenhet som kommer ge oss bättre förutsättningar i framtiden. Vara Konserthus har fått två nya nätverk. Projektets styrgrupp, bestående av representanter från besöksnäringen och kommun, har som ambition att fortsätta att samarbeta kring gruppresor. Under

4 projektets gång har Vara Konserthus byggt upp ett starkt nätverk med de bussbolag som varit samarbetspartners. Projektledartjänsten ingår nu som en del i en ordinarie tjänst på Vara Konserthus (ansvar för aktivt arbete med gruppresor). Vilka erfarenheter av projektet kan vara till nytta för andra? Ta alla tillfällen ni kan att informera/sälja in projektet, även till dem som du i första hand inte tror är din målgrupp. Ofta ger det ringar på vattnet. Vikten av samverkan. Det är viktigt att avgränsa det som genomföras inom ramen av projektet och ofta läsa projektplanen så man vet att man är på rätt väg. Deltagande och medverkan Vilka genomförde projektet? Vilka personer medverkade i projektet? Ida Erlandsson, projektledare Henrik Lillsjö, styrgrupp Kerstin Fondberg, styrgrupp Victoria Johansson, styrgrupp Malin Sjölin, styrgrupp Annacarin Öhman, styrgrupp Johanna Forslund Kullander, styrgrupp Inger Nordström, styrgrupp Jens Berggren, ekonom Lennart Hasth, ekonom Är projektet förankrat? På vilket sätt? Hos många bussbolag inom en radie av 20 mil från Vara kommun genom personliga möten, utskick och telefonsamtal. Hos föreningar; genom att projektet har blivit inbjudet eller bjudit in sig till för berätta om projektet och vad vi kan hjälpa dem med när det gäller utflykter och resor. I styrelsen för Vara Konserthus AB genom informationspunkter på möten I Vara kommun, genom Gert Norell. Hos flertalet aktörer inom besöksnäringen i västra Skaraborg genom möten, både personliga och via telefon och mailutskick. Hos Vara Konserthus agenter, ideellt arbetande som hjälper till att sprida Vara Konserthus budskap, genom informationsträffar. Projektet har vid två tillfällen besökt Yrkeshögskolan Kulturturism i Lidköping för att berätta om projektet. Samarbetade du med andra organisationer, föreningar, kommuner eller företag under projektet? Ja, flertalet samarbetspartners. Här följer ett urval: Vara Kommun, Lidköping kommun, Västgötalandet, RörstrandCenter, Bjertorp Slott, Conditori Nordpolen, Qvänum Mat & Malt, Sivans Osthandel, Kulturturismutbildningen i Lidköping, Stigen Buss, Karl-Everts Busstouring, Eks Buss, Världsmusikbyrån, Flexenclosure, Slättens Vind,

5 Handheld, Lidköpings Biogasanläggning (Göteborgs Energi), Lagmansgymnasiet, Musikgymnasiet i Skövde samt Music and Produktion i Skara. Har projektet skapat nya samarbeten? Vara Konserthus har fått två nya nätverk: Projektets styrgrupp, bestående av representanter från besöksnäringen och kommun, har som ambition att fortsätta att samarbeta kring gruppresor. Under projektets gång har Vara Konserthus byggt upp ett starkt nätverk med de bussbolag som varit samarbetspartners. Bakgrund Varför ville du genomföra projektet? Fanns det t.ex. konstaterade behov, möjligheter, problem eller annat som motiverade projektet? I grunden handlar detta om tillgänglighet där vi vill verka för att öka möjligheten för såväl boende i närkommuner som invånare utanför Skaraborgs gränser att ta del av några av områdets profilstarka och utmärkande destinationer. En annan aspekt är att omvärlden förändras och om vår bygd ska ha en möjlighet att konkurrera gäller det att hela tiden hitta nya sätt att göra bygden attraktiv. Vi ser hur många städer i vårt närområde satsar på nya upplevelsearenor och annat för att stärka sin position. Det räcker inte med att bara vara en plats att kunna bo på, utan även erbjuda intressanta och utvecklande upplevelser som bidrar till ett rikt liv. Vi har tidigare provat att arrangera bussresor till olika evenemang med mycket gott resultat och vi upplever att det finns en stor efterfrågan kring detta. Vi upplever också ett stort intresse från bussbolag att utöka denna verksamhet. Vi ser tillgängligheten som ett av de största hoten i framtiden. Alltmer fokus hamnar på storstadsområdena och för att motverka detta måste vi arbeta för att informera om våra traditioner och lyfta fram starka ambassadörer och möjliggöra för folk att ta del av detta. Vi ser ett flertal större städer inom räckhåll där vi kan rikta oss särskilt till; Borås, Karlstad, Örebro, Jönköping, Skövde etc. Vi upplever att området har starka möjligheter att konkurrera utifrån ett upplevelseturismperspektiv. Här finns en mängd aktörer som har lyckats nischa sig väl och blivit starka och unika varumärken såsom Sivans Ost, Bjertorp Slott, Falbygdens Ost, Vara Konserthus etc. Vi vill att fler ska få möjlighet att ta del av detta. Turismen, och särskilt kultur- och upplevelseturismen, är idag en av de snabbast växande näringarna och konkurrensen om besökarna hårdnar. Det kan vara svårt för en enskild aktör att slå sig fram på marknaden. Vi upplever en stor potential i området med många individuellt starka varumärken och en stark entreprenörskultur och initiativrikedom. Därför bör det finnas stora möjligheter genom att gå samman och tillsammans skapa attraktiva helhetsupplevelser. Målgrupp Vem riktade sig projektet till? Dela upp målgruppen och beskriv vilka som berörts direkt respektive indirekt.

6 Samarbetspartnerts De samarbetspartners projektet har inom besöksnäringen gynnas genom att marknaden får större kännedom om aktören genom marknadsföring och fler besökare som förhoppningsvis genererar större omsättning. Vara Konserthus Vara Konserthus har ökat tillgängligheten för sina besökare. Vi har fått möjligheten att utforma vår verksamhet i än större utsträckning efter olika målgruppers olika behov och förutsättningar. Detta har bidragit till att Vara Konserthus kan öka sin biljett- och abonnemangsförsäljning samt utöka sina kunskaper om förutsättningar för att boka bussresor och finnas med i bussbolagens marknadsföring. Samhället Vi ser även att samhället, Vara och hela Skaraborg, indirekt har vinster att hämta hem i detta projekt. Besöksnäringen har en viktig roll i samhällsekonomin. Besökarna spenderar sina pengar i Skaraborg istället för den kommun de är bosatta i. Idag finns det många arbetslösa, speciellt många unga. Här ser vi att vårt projekt på sikt kan hjälpa till. Om projektet bidrar till bättre lönsamhet hos företagen och utöka säsongen, har de möjlighet att anställa fler. Lika så kan detta bidra till att fler företag etablerar sin verksamhet eller att befintliga kan expandera för att sänka arbetslösheten. Det gynnar samhället i form av att arbetslösheten sjunker och att företagen får bättre lönsamhet. Ju fler som arbetar, desto mer pengar kommer in till kommunen. Resenärer De resenärer som köper våra paketresor ser vi får en fin upplevelse och kunskap om vår byggd. Genomförande Vad genomförde du i projektet? När genomfördes projektet (projekttiden)? September 2011 april 2012 Vilka aktiviteter genomförde du i projektet? Planerat och genomfört en brasiliansk afton med Världsmusikbyrån i Skara som partner Planerat och genomfört en julresa i samarbete med RörstrandCenter Planerat och genomfört flera skolresor i samarbete med Hälsoäventyret Oasen Planerat och genomfört en hälsokväll med fokus på de lokala ungdomsfotbollslagen Planerat och genomfört en dag för gymnasieungdomar med fokus på lokalt entreprenörskap Planerat och sålt in en resa med tvådagarskoncept tillsammans med Hotell Grepen och RörstrandCenter Planerat och utvecklat en resa för SPF Varabygden, innehållande en resa runt Hornborgasjön med stopp hos Löwings Ateljé samt Nästegårdens B&B där resenärerna skulle lära dig om varsam renovering Planerat och utvecklat en resa tillsammans med Sockerbrukets ungdomsverksamhet Planerat och utvecklat flera resor tillsammans med Västra Götalandsregionens kundservicecenter med besök på Sivans Osthandel och värdskapsföreläsning Planerat och utvecklat resor tillsammans med Stigen Buss med resor till bl.a. Conditori Nordpolen Planerat och utvecklat en livsnjutarresa i samarbete med bl.a. RörstrandCenter Planerat och utvecklat flera resor tillsammans med Karl-Everst Busstouring med stopp hos bl.a. Conditori Nordpolen och Qvänum Mat & Malt Medverkan på TURmässan i Göteborg Planerat för en Inspirationskväll för bussbolag Projektet har vid två tillfällen besökt Yrkeshögskolan Kulturturism i Lidköping för att berätta om projektet.

7 Vad har gått som planerat? Det mest har gått som planerat, dock har några delar växt fram under projektets framfart, t.ex. Inspirationskväll för bussbolag Har något fungerat bättre än förväntat? Engagemanget och intresset från samarbetspartners. Vad har inte gått som planerat? Förklara Vi har inte fått upp till målet med antal genomförda resor. Vi märkte ganska snart att Vara Konserthus inte låg i fas med bussbolags och gruppers bokningsprocess. Detta arbete har inneburit att Vara Konserthus har fått mycket nya kunskaper för vad bussbolag och grupper kräver vid bokningar. Vi har ändrat vårt tänk och policy kring biljettsläpp för att kunna möta bussbolagens och gruppernas krav. Mycket tid har lagts på att göra Vara Konserthus exportmogen för att i framtiden bättre kunna möta bussbolags och gruppers krav. Denna erfarenhet och kunskap har varit ovärderlig för Vara Konserthus och som gör att vi i framtiden kommer kunna arbete mer effektivt utemot bussbolag och grupper. Vilka svårigheter eller hinder har du haft under projektets gång? Projektets ekonom avled hastigt vilket ledde till att mer tid än beräknat gick åt till att söka svar hos andra personer med den kompetensen. Att driva ett Leaderprojekt som kommunal verksamhet har inneburit en del hinder på vägen. Inte några hinder som inte kunnat lösas, men som vi har behövt arbeta mycket med. T.ex. hur fakturor ska betalas och andra administrativa uppgifter. Projektets mål Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet? Vilka var projektets mål? 1. lyfta fram ett antal aktörer i området mot nya målgrupper 2. stärka bilden av området som en spännande destination, förknippat med starka berikande upplevelser för alla sinnen 3. visa upp den mångfald av upplevelser och aktörer som finns här i området och visa på den entreprenörsanda och kreativitet som finns här 4. öka besöksantalet för alla medaktörer 5. utöka publik/gäst/målgruppsunderlaget för alla medverkande aktörer genom ökade tillgänglighet och marknadsföring med särskild fokus på målgrupper utanför området 6. på sikt skapa fler arbetstillfällen inom upplevelsenäringen i västra Skaraborg 7. hitta samarbetsformer där kommun, institutioner, näringsliv och ideella aktörer samverkar över kommungränserna.

8 8. genomföra 6-8 upplevelseresor under hösten 2011 och resor under våren 2012 Vad blev resultatet? 1. Projektet har lyft fram ett antal aktörer i området till nya målgrupper genom möten, telefon och föredrag utemot bussbolag och andra företag, föreningar samt privatpersoner både i och utanför området. 2. Vi har under hela projekttiden tagit varje tillfälle i akt för att sälja in vårt område med målande beskrivningar om de profilstarka aktörer verkar här samt vad vårt område har att erbjuda. Vi har tagit fram en trycksak som har delats ut vid säljsamtal. (se bilaga) Under de genomförda resorna har resenärerna fått uppleva bygden, mött inspirerande entreprenörer och fått en upplevelse för varje sinnen. 3. Vi har under hela projekttiden tagit varje tillfälle i akt för att marknadsföra vårt område med målande beskrivningar om de profilstarka aktörer verkar här samt vad vårt område har att erbjuda. Vi har tagit fram en trycksak som har delats ut vid säljsamtal. (se bilaga) Under de genomförda resorna har resenärerna fått uppleva bygden, mött inspirerande entreprenörer och fått en upplevelse för varje sinnen. 4. Vi hare lyft fram våra samarbetspartners mot nya målgrupper, men vi ser främst på sikt att detta ger resultat i form av ett ökat besöksantal. 5. Vi har marknadsfört alla inblandade parter utanför området genom b.la. personliga möten, införsäljning via telefon och utskick. Detta har gjort att aktörer som bokar gruppresor har fått upp ögonen för oss och vi finns med i deras medvetande. 6. Projekledartjänsten på Vara Konserthus kommer efter projektets slut övergå till en del i en ordinarie tjänst. 7. Under hösten 2011 genomfördes 1 st resa och 5 st under våren Om målen endast är delvis uppfyllt, vad är orsaken till detta? Vi har inte nått upp till målet med antal genomförda resor. Projektetstart var 1 september, men en projektledaren började sin tjänst i början av oktober. Detta gjorde att vi inte var i fas med bokningarna då. Under hösten förstod vi även att vi internt på Vara Konserthus behövde ändra på sitt tänk och policy kring biljettsläpp för att kunna möta bussbolagens och gruppernas krav. Mycket tid har lagts på att göra Vara Konserthus exportmogen för att i framtiden bättre kunna möta bussbolags och gruppers krav. Denna erfarenhet och kunskap har varit ovärderlig för oss på Vara Konserthus och som gör att vi i framtiden kommer kunna arbete mer effektivt utemot bussbolag och grupper. Har projektet gynnat miljö och hållbar utveckling? På vilket sätt? Våra resenärer till paketresorna har allt som oftast transporteras i buss. Detta ser vi vara ett bra val ur miljösynpunkt, istället för att var och en åker runt i bilar. Har projektet arbetat med ungdomar, kvinnor och personer med utländsk bakgrund? På vilket sätt?

9 Vi har genomfört flera resor med fokus på ungdomar och integration. Vi hade i mars en Brasiliansk afton med föreläsning, dubbelkonsert samt mat, alltihop med brasilianskt tema. Till denna kväll bjöd vi in olika invandrargrupper så som föreningar och andra sällskap. Vi arrangerade en kväll som riktade sig till lokala ungdomsfotbollslag. Fokus låg på hur fotbollen kan gynna hälsan samt känslan av lycka. Projektet har vid två tillfällen besökt Yrkeshögskolan Kulturturism i Lidköping för att berätta om projektet. Projektet har även vid två tillfällen haft hjälp av studenter från utbildningen. Har projektet främjat kompetensutveckling? Konserthus har fått mycket nya kunskaper för vad bussbolag och grupper kräver vid bokningar. Vi har ändrat vårt tänk och policy kring biljettsläpp för att kunna möta bussbolagens och gruppernas krav. Mycket tid har lagts på att göra Vara Konserthus exportmogen för att i framtiden bättre kunna möta bussbolags och gruppers krav. Denna erfarenhet och kunskap har varit ovärderlig för oss på Vara Konserthus och som gör att vi i framtiden kommer kunna arbete mer effektivt utemot bussbolag och grupper. Den kunskap vi har fått har vi delat med oss av till styrgruppens medlemmar. Vid TURmässan deltog vi i en föreläsning av Bussbranschens Riksförbund som hade fokus på vad en destination behöver tänka på för att locka till sig bussresor samt trender för bussresor. Varje resa som genomfördes inom projektets ramar har hade ett kunskapsperspektiv, t.ex. RötstrandCenters historia eller information om våra lokala företag. Projektet har vid två tillfällen haft hjälp av studenter från Kulturturismutbildningen i Lidköping. De har under sina kurser projektledning och marknadsföring arbetat med olika delar i projektet. Mätbara resultat Fyll i med projektets mätbara resultat, som du känner till direkt efter projektets slut. Skriv en kommentar om resultatet inte blev som du förväntat dig och/eller annan relevant information. Antal Utfall Kommentar Antal deltagare i projektet Män 5 48 Män som deltagit under planering av resor, samarbetspartners samt medverkande resenärer som har utvärderat den genomförda resan. Kvinnor Kvinnor som deltagit under planering av resor, samarbetspartners samt medverkande resenärer som har utvärderat den genomförda resan.

10 Ungdomar Ungdomar som deltagit under planering av resor, samarbetspartners samt medverkande resenärer som har utvärderat den genomförda resan. Invandrare 0 20 Medverkande resenärer som har utvärderat den genomförda resan. Antal deltagare i kurser och seminarier Män Kvinnor 0 1 Projektledarens medverkan på busseminariet på TURmässan. Nya arbetstillfällen Män 0 Kvinnor 0 0,3 Projektledartjänsten har övergått i den ordinarie verksamheten. Nya företag 0 0 Antal nya tjänster och produkter som skapats genom projektet 1 20 Framtagna koncept för paketresor. Nya nätverk 2 2 Projektets styrgrupp, bestående av representanter från besöksnäringen och kommun, har som ambition att fortsätta att samarbeta kring gruppresor. Under projektets gång har Vara Konserthus byggt upp ett starkt nätverk med de bussbolag som varit samarbetspartners. Antal nya inflyttade personer Ökat antal besökare och gästnätter som projektet förväntas skapa Bidragit till ökad 0 0 På sikt kanske någon av våra resenärer väljer att bosätta sig här efter att ha upptäckt bygden Medverkande resenärer som har utvärderat den genomförda resan. Vi har arbetat utifrån en jämställdhetspolicy.

11 jämställdhet Spridning av projektets resultat Hur har du spridit resultatet av projektet? Styrgruppen Vara Konserthus marknad och produktionsavdelning Vilka andra aktörer kan vara intresserade att ta del av projektresultatet? Företag med liknande verksamheter som Vara Konserthus och andra destinationer som vill locka till sig buss och gruppresor. Hur kan resultatet vara till nytta för andra som arbetar med företags- och landsbygdsutveckling efter att projektet är avslutat? Vara Konserthus har fått viktig kunskap om vad bussbolag samt grupper har får krav vid bokningar av gruppresor. Detta kan hjälpa andra destinationer och aktörer som vill utöka sin marknad för gruppresor. Projektets kostnader och finansiering Redovisa projektets totala kostnad och hur det har finansierats (uppdelat på finansiärer). Redovisa projektets ideella arbete och ideella resurser. KOSTNADER Faktiska kostnader Beviljad budget Utfall Löner och lönebikostnader Indirekta kostnader 0 0 Investeringar 0 0 Övriga kostnader Summa faktiska kostnader Resurser Ideellt arbete Övriga ideella resurser Summa ideellt arbete/resurser Offentliga resurser

12 Om du haft kostnader för investeringar eller övriga kostnader beskriv vad dessa består av. Ex. på övriga kostnader är konsultkostnader, studieresor, logi eller utrustning för att administrera projektet. FINANSIERING Faktisk finansiering Budgeterad finansiering Utfall Privat medfinansiering, intäkter 0 0 Privat medfinansiering, övrigt 0 0 Namn Namn Summa privat 0 0 medfinansiering Finansiering via Leader Övrig offentlig medfinansiering Namn Namn Namn Resurser Ideellt arbete Övriga ideella resurser 0 0 Summa ideellt arbete/resurser Offentliga resurser Avvikelser från beviljad budget Har det förekommit avvikelser mellan uppkomna kostnader och budgeterade kostnader? Om det är fallet, vilka är avvikelserna och vilka är skälen till dessa avvikelser?

13 Slutsats och rekommendationer Vilka slutsatser kan du dra från projektet? Vad har varit svårt, oförutsett, intressant eller nytt? Om projektet drivs kommunalt är det bra att ha en mentor i kommunen som drivit liknande projekt tidigare. Avgränsa projektet och välj ut en smalare målgrupp Vi rekommenderar att en liknande projektledaretjänst bör vara på ca 50 % För att ligga i fas med bussbolagens bokningar rekommenderar vi att projektet pågår i minst 1,5 år Vilka mervärden har projektet tillfört? Konserthus har fått mycket nya kunskaper för vad bussbolag och grupper kräver vid bokningar som kommer underlätta det framtida arbetet med gruppresor. De två nya nätverken. Vilka rekommendationer kan du ge till andra som vill genomföra ett liknande projekt? Avgränsa projektet och välj ut en smalare målgrupp Vi rekommenderar att en liknande projektledaretjänst bör vara på ca 50 % För att ligga i fas med bussbolagens bokningar rekommenderar vi att projektet är på går i minst 1,5 år Genomförandet Hur har kontakten/hjälpen fungerat från LEADER Västra Skaraborg? Kontakten med Leader Västra Skaraborg har fungerat mycket bra. Förbättringsområden Hur kan Leaderstödet förbättras? (ex seminarier, föreläsningar, kontakter eller annat) Vi skulle gärna se att det anordnas träffar där projektledare från olika projekt kan träffas för att utbyta tankar och idéer. Bilagor: Bifoga eventuellt skriftlig material som du har tagit fram i projektet, som till exempel, broschyrer eller annat material som du tagit fram för att marknadsföra ditt projekt, filmer, et.c. Ort, datum Vara Projektägare/Firmatecknare Projektledare

14 Jag godkänner att kontaktuppgifter publiceras i en projektdatabas där slutrapporten görs tillgänglig för andra som arbetar med landsbygdsutveckling och för allmänheten Godkännandet skickar du i original tillsammans med ansökan om slututbetalning. Kontaktpersoner i slutrapporten Namn & adress Ida Erlandsson, Allégatan 45, Vara Roll i projektet Projektledare Underskrift Telefonnummer E-postadress Datum Namn & adress Kerstin Fondberg, Allégatan 45, Vara Roll i projektet Telefonnummer E-postadress Underskrift Datum Namn & adress Telefonnummer Roll i projektet E-postadress Underskrift Datum

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2010-03-31 Projekttid: 2009-10-01-2010-04-01 Journalnummer: 2009-5974 LAG diarienr: LVS-050 Projektnamn: HÄSTNÄRA BOENDE I GÖTENE, förstudie Sammanställning

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras fölnde förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Det händer på landet i Pite Journalnummer: 2009-5873 Namn på LAG grupp som nominerar: Spira

Läs mer

Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com

Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com Projekt ERIKSGATA Slutrapport Journalnummer 2010-637 Sökande Föreningen Forsviks Varv. Kontakt Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com Projektets

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2009-10-05 Projekttid: 2009-03-01 2009-10-31 Journalnummer: 2009-3916 LAG diarienr: LVS-043 Projektnamn: Offerplats Finnestorp Sammanställning Ange i punktform

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Hantverksrundan 13-14/10, Tranemo-Svenljunga kl. 10-16 Datum:20121205 Journalnummer: 2008-008 BX Projekttid: 20120906-20121231 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp Sid1/6 Slutrapport för öppet hus i Ljustorp 1. Vilket projekt? Utökning av öppet hus i Ljustorp Paraplyprojekt under byutveckling Projektägare: Ljustorp socken ek förening 2. Vilka personer kan svara på

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Södra Härene Fiber Datum: 20140104 Journalnummer: 2010-061 AV Projekttid: 2013-04-10-2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Målgruppen för projektet var framförallt kvinnor, delvis med utländsk bakgrund, som redan hade startat eller ville starta eget företag på landsbygden.

Målgruppen för projektet var framförallt kvinnor, delvis med utländsk bakgrund, som redan hade startat eller ville starta eget företag på landsbygden. PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning Denna blankett använder du när du vill söka utbetalning av projektstöd inom Leader. Tänk på: Din ansökan om slututbetalning måste ha kommit in till länsstyrelsen

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Eriksgata Journalnummer: 2010-637 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Norra

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

SLUTRAPPORT. Datum: Diarienummer: Journalnr: 2010-5574. 1. Allmänna uppgifter a) projektets namn: Förprojektering av fiberutbyggnad på landsbygd

SLUTRAPPORT. Datum: Diarienummer: Journalnr: 2010-5574. 1. Allmänna uppgifter a) projektets namn: Förprojektering av fiberutbyggnad på landsbygd Datum: 2012-06-21 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-5574 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Mellanlanda 2009 Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad Sökande (Namn/Förening) 868401-2795 0320-910

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning. Namn på förslaget: ECO trails LAG Doboj-Maglaj- LAG Söderslätt Journalnummer: 2011-1261

Läs mer

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Ålhajking- Konst o Gourmetvandringar Journalnummer: 2010-1490 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

Slutrapport för projektet ALLAVI

Slutrapport för projektet ALLAVI 1 (7) Slutrapport för projektet ALLAVI Datum:12-12-14 Journalnummer: 2010-1272 Projekttid: Start 2009-12-14 slut 2012-12-30 Kontaktpersoner i projektet: Stefan Pettersson 0325-70 600 Mia Pettersson 0325-70

Läs mer

1.Projektnamn Journalnummer Kundnummer BareFoot Multi Arena 2010-2700 U 4983

1.Projektnamn Journalnummer Kundnummer BareFoot Multi Arena 2010-2700 U 4983 1.Projektnamn Journalnummer Kundnummer BareFoot Multi Arena 2010-2700 U 4983 2. Projektperiod Projektansvarig Sökande 2010-06-01 2011-10-31 Stig Flöijer, 0703-550 510 Kolbäcks Volleyklubb mry696s@tninet.se

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester Projektplan Bilaga 1 1. Projektnamn Lärsemester 2. Projektidé Projektet syftar till att pröva ett koncept/upplägg kring upplevelser och lärande. Att utveckla ett nytt tänk, där semestern kombineras med

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck KAVAI Företagscheckens namn Namn Sökande (Namn/Förening) 0706933944 Person-/Organisationsnummer Telefon

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Måltidsriket, ekonomisk förening Fabriksvägen 2 712 34 Hällefors Journalnummer dnr 3.2.18-187/14 E-postadress bola@kjellobolas.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Gesebols fiber Datum: 2015-04-08 Diarienummer: 2014-149 S Projekttid: 20141110-20150408 Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Bärkraft Journalnummer: 2008-4809 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Bredare Nätverk Företagscheckens namn Sven Sundröm för Bredare Nätverk Sökande (Namn/Förening) Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Integration Rydaholm Journalnummer: 201-3006

Läs mer

Drivkrafterna i Skelleftebygden Journalnr: 2009-6920 Stödmottagare: Erik Fahlgren

Drivkrafterna i Skelleftebygden Journalnr: 2009-6920 Stödmottagare: Erik Fahlgren Bilaga 3. Drivkrafterna i Skelleftebygden Journalnr: 2009-6920 Stödmottagare: Erik Fahlgren Slutrapport Förstudien: Drivkrafterna i Skelleftebygden Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Mona

Läs mer

Abborraleden. Projektplan

Abborraleden. Projektplan Abborraleden Projektplan Örkelljunga september 2013 1 Innehåll Projektnamn... 3 Projektägare... 3 Journalnummer... 3 Kontaktperson... 3 Kontaktuppgifter... 3 Projektidé... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fiber till Borgstena 1 (7) Datum: 2014-01-20. Journalnummer: 2010-061 AC. Projekttid: 2013-01-07 2013-12-31

Slutrapport för projektet. Fiber till Borgstena 1 (7) Datum: 2014-01-20. Journalnummer: 2010-061 AC. Projekttid: 2013-01-07 2013-12-31 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber till Borgstena Datum: 2014-01-20 Journalnummer: 2010-061 AC Projekttid: 2013-01-07 2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: 2013-06-03 Diarienummer: 2008-008 CM Kulturcheckens namn We Identity: Mötas i Rydal Sökande (Namn/Förening) Sebaian Kjersén Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken. Bredband i Härstorp 1 (5) Datum: 2015-04-15. Diarienummer: 2010-061 BQ. Projekttid: 2014-02-19-2015-06-30

Slutrapport för Leader-checken. Bredband i Härstorp 1 (5) Datum: 2015-04-15. Diarienummer: 2010-061 BQ. Projekttid: 2014-02-19-2015-06-30 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Bredband i Härstorp Datum: 2015-04-15 Diarienummer: 2010-061 BQ Projekttid: 2014-02-19-2015-06-30 Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten 2. Nyskapande och innovativitet Beskriv vad som är nyskapande och innovativt

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30 Samordningsförbundet Utskriftsdatum 2014-04-30 Lägesrapport till Region Värmland Projektnamn: Förstudie Arena Organisation: Samordningsförbundet Samspelet Rekvisitionsperiod: 2014-02-01 till 2014-04-30

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:203-0-2 Diarienummer:200-06 AF Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck BiB Bastu i byn Checkens namn Gula Huset i Uddebo Sökande (Namn/Förening) 76969-7438

Läs mer

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas.

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. 1. Namn på projektet: Mooseum 2. Kontaktperson för projektet (projektledare):

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

En dag för företaget i Stjärnsund

En dag för företaget i Stjärnsund En dag för företaget i Stjärnsund Projektägare: Stiernsunds AIF, ideell förening Projektledare: Sten Hårdbåge Kommun: Hedemora Dnr: 101 Jnr: 2011 5939 Projekttid: 2011-09-05-2012-09-30 Projektet blev väldigt

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Studiebesök vid Stall Hammarhagen i Sala. Projektägare: Företagarcentrum i Sala, ekonomisk förening Projektledare: Ingela Hedström Kommun:

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2012-03-12 Diarienummer:2010-061 M Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Fotskäl Checkens namn Fotskäls bygdegårdsförening Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Järnkraft Journalnummer: 2009:7722 (2009 och 2010) 2010:7771 (2011) Namn på LAG

Läs mer

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20101018 Diarienummer: O 14282 SLUTRAPPORT Journalnr: 2009-6965 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Växtkraft Östervåla. Föreningskansliet erbjuder tjänster till föreningar, småföretagare och privatpersoner.

Växtkraft Östervåla. Föreningskansliet erbjuder tjänster till föreningar, småföretagare och privatpersoner. Växtkraft Östervåla Föreningskansliet erbjuder tjänster till föreningar, småföretagare och privatpersoner. Projektägare: Östervåla utvecklingsråd, ideell förening Projektledare: Viktoria Landén Kommun:

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden

Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden Leader Falun-Borlänge Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden 1. STÖDMOTTAGARE Sökande: Rämshyttans bygdegårdsförening Postadress: Rämshyttan 364, 781 99 Idkerberget Organisationsnummer: 802433-3570

Läs mer