VA-forskning och VA-utbildning i södra Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VA-forskning och VA-utbildning i södra Sverige"

Transkript

1 VA-forskning och VA-utbildning i södra Sverige Jes la Cour Jansen Överblick Va-forskning inom VA-teknik bedrivs på flera institutioner på Lunds Tekniska Högskola och på flera andra högskolor och universitet i regionen. Dessutom bedrivs forskning på ett antal företag och institutioner Utbildningen i VA-teknik bedrivs enbart på Vattenförsörjnings- och Avloppsteknik, institutionen för Kemiteknik, LTH. Vissa kurser vid andra institutioner har inslag av VA-teknik.

2 Forskning inom VA-teknik i södra Sverige Ingen generell överblick finns; men 17 doktorander med inriktning mot VA-teknik har identifierats: Institutioner med VA-teknisk forskning (doktorander) Vattenförsörjnings- och Avloppsteknik Institutionen för Kemiteknik 7+ Institutionen för Teknisk Vattenresurslära 4+ Institutionen för Bioteknik 2 Institutionen för Organisk Kemi 1 Malmö Högskola 1 SLU Alnarp 1 Blekinge Högskola 1 + Forskning på företag och institutioner!!

3 Tyngden i de VA-tekniska aktiviteterna i Lund sker sen augusti 2009 inom: Program för stärkande av forskning, utveckling och utbildning inom den regionala vattenförsörjningsoch avloppstekniken i Södra Sverige Programmet har 2 element: Projektprogrammet: Avancerad avloppsvattenrening Nätverksbildning: VA-teknik i Södra Sverige Projektprogrammets leveransåtaganden Svar på hur svenska reningsverk kan hantera centrala framtida utmaningar

4 Projektprogrammet Avancerad avloppsvattenrening Industridoktorandprojekt, forskningsledning och mindre projekt inom: Samlad energi- och resursoptimering av hela reningsverket, vatten och slam Kapacitetshöjning på existerande reningsverk; hydraulik och belastning, vatten och slam Reduktion av läkemedel och andra industrikemikalier Projektprogrammets ledning Styrgrupp: Bengt Andersson VA SYD (Ordförande) Lars-Gunnar Reinius Stockholm Vatten Jes la Cour Jansen, LTH Ledningsgrupp: Jes la Cour Jansen (projektledare), LTH Karin Jönsson, LTH Henrik Aspegren, VA SYD

5 Industridoktorandprojekt Samlad energi- och resursoptimering av hela reningsverket Optimerat utnyttjande av kolet i inkommande avloppsvatten Tobias Hey, VA SYD Tidsram

6

7 Kapacitetshöjning på existerande reningsverk Rejektvattenbehandling David Gustavsson, VA SYD Tidsram Nitritation/Denitritation av rejektvatten Fredrik Stenström, VA-Ingenjörerna AB Tidsram Varför rejektvattenbehandling och vilkan process är rätt? Användning av skiv- och trumfilter på avloppsreningsverk NN, Hydrotech AB Tidsram Användning av ozon i slambehandlingen NN, Primozone AB Tidsram

8 Andra doktorandprojekt inom programmet Reduktion av läkemedel och andra industrikemikalier Biologiska metoder för läkemedelsreduktion och processintegration med befintliga verk Per Falås, VA-teknik Tidsram Kemiska och fysikaliska metoder för läkemedelsreduktion Gerly Moradas, VA-teknik Tidsram Ibuprofen Koncentration (µg/l) Källby Källby (ATU) Sjölunda Sjölunda (ATU) Tid (h)

9 Mindre projekt År 1 Bio-P: Speciell tyngd på drift av bio-p-anläggningar med rötning av bio-p-slam och möjligheten att använda slammet till skogsgödsling Samrötning Andra doktorandprojekt med anknytning till VA-teknik Utveckling av system för materialåtervinning vid Ekostaden Augustenborg Anna Bernstad, VA-teknik Tidsram

10 Karta som talar om var HBG Separation med skivfilter är, eller någon bild från staden/reningsverket etc.. Rejektvattenbehandling Källsortering Optimal kolanvändning Sidoprojekt år 1 inom Bio-P och rötning Reduktion av läkemedel Ozonering av slam Andra nya projekt inom området; men utanför programmet Ozonering av aktivt slam för filamentkontroll och minskad slamproduktion Utvärdering av metoder för avskiljning av kväve och organiskt material från lakvatten

11 Utbildning inom VA-teknik Tre utbildningar, tre kurser + projektkurser och examensarbeten: Grundkurs i VA-teknik (6 ECTS) 120 Väg- och Vattenstudenter Urban Water (15 ECTS) studenter (Väg och Vatten, Ekosystemteknik och internationella studenter) Decentralized water and wastewater treatment (7,5 ECTS) studenter per år (Väg och Vatten, Ekosystemteknik och internationella studenter) Projektkurser: Kurser för enstaka studenter (2* 7,5 ECTS) 4-10 studenter pr år (Väg och Vatten, Ekosystemteknik och internationella studenter) Examensarbeten: per år (Väg och Vatten, Ekosystemteknik, internationella och andra studenter) Externa kurser Advanced Urban Wastewater Treatment Malmö 1 3 Juni

12 Nätverket Hela branschen Karta Hela som VA-tekniken talar om var HBG är, eller någon bild från staden/reningsverket etc. Nätverket Nätverksuppbyggandet initieras av VA SYD och VA-teknik. Avsikten är att under de första 3 åren kunna etablera en ledningsgrupp och ett nätverk med deltagande av alla relevanta aktörer inom området.

13 Projekt genererade inom nätverket Ett doktorandprojekt undersöks inom dagvattenområdet Flera examensarbeten är på gång Sofia Westergren undersöker makadamdiken. Samarbete med Ramböll med bistånd från NSVA Aza Shukri undersöker möjlighet att modellera öppna dagvattenlösningar i Mike Urban. Jobbar med Augustenborg med stöd från VA SYD, DHI och Ramböll Jaime Palalane skall lämna förslag på möjliga dagvattenlösningar för ett slumområde (utan dagvattenhantering) i Maputo, Mocambique. Tobias Eriksson skall studera möjliga öppna dagvattenlösningar i ett område i Wuhan, Kina. På Svenskt Vattens hemsida finns en länk till VA södra

14 Deltagande i relevanta nätverk REJEKTVATTENNÄTVERK BIO-P-NÄTVERK HYDROLYS-NÄTVERK Ett årligt seminarium Förslag: Första året hösten 2009: Mini-symposium med internationellt deltagande Förslagsvis Hansruedi Siegrist, EAWAG; Norbert Jardin, Ruhrverband och Mark van Loosdrecth, Delft Andra året hösten 2010: 1 eller 2 block på Envisys Ny teknik seminarium i Lund Tredje året hösten 2011: Seminarium enbart för programmet Fjärde året våren 2012: Slutseminarium första perioden; start andra perioden med internationellt deltagande

15 Kommunikation Dialog med branschen Seminarier (se ovan) Internationella konferenser (se ovan) Rapporter (se ovan) Nyhetsbrev Hemsida Kommunikation inom styrgruppen

AKTIVITETSRAPPORT SEPTEMBER 2011 AUGUSTI 2012. Aktivitetsrapport

AKTIVITETSRAPPORT SEPTEMBER 2011 AUGUSTI 2012. Aktivitetsrapport AKTIVITETSRAPPORT SEPTEMBER 2011 AUGUSTI 2012 Aktivitetsrapport SEPTEMBER 2011 AUGUSTI 2012 AKTIVITETSRAPPORT SEPTEMBER 2011 AUGUSTI 2012 3 Förord VA-teknik Södra är ett projektprogram för stärkande av

Läs mer

Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten

Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten Bakgrund Våra reningsverk är inte konstruerade för rening av läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar. Effektiv rening av dessa ämnen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 VA-kluster Mälardalen

Verksamhetsberättelse 2011 VA-kluster Mälardalen Verksamhetsberättelse 2011 VA-kluster Mälardalen Himmerfjärdsverket, Grödinge (Foto: Linda Åmand) 1(42) Sammanfattning VA-kluster Mälardalen är en del av Svenskt Vatten Utvecklings satsning på projektprogram

Läs mer

Hallvard Ødegaard. Kommuner och lärosäten i projektprogrammen DRICKS. Chalmers tekniska högskola. VA-teknik Södra.

Hallvard Ødegaard. Kommuner och lärosäten i projektprogrammen DRICKS. Chalmers tekniska högskola. VA-teknik Södra. Rapport Nr 2014 22 En evaluering av Høgskoleprogrammet, Svenskt Vatten Utveckling Hallvard Ødegaard Kommuner och lärosäten i projektprogrammen DRICKS Chalmers tekniska högskola VA-teknik Södra Lunds universitet

Läs mer

MISTRA-programmet Urban Water

MISTRA-programmet Urban Water Avlopp o kretslopp 050308 MISTRA-programmet Urban Water Avlopp och kretslopp 2005 Per-Arne Malmqvist MISTRA Urban Water Programme 1 Sverige idag Alla invånare i städerna har riklig tillgång till hälsosamt

Läs mer

Nationella konferensen Avlopp & Miljö (#NAM)

Nationella konferensen Avlopp & Miljö (#NAM) INBJUDAN OCH PROGRAM Nationella konferensen Avlopp & Miljö (#NAM) Forum för kunskap och diskussion om dagvatten, spillvatten, avloppsanläggningar och dess betydelse för kretslopp, klimat och miljö. Örebro

Läs mer

Seminarieprogram VA-mässan 2014 SAMARBETSPARTNERS

Seminarieprogram VA-mässan 2014 SAMARBETSPARTNERS Seminarieprogram VA-mässan 2014 SAMARBETSPARTNERS Välkommmen till VA-mässans seminarier! Under VA-mässans alla dagar kommer vi liksom tidigare år att genomföra ett antal seminarier riktade till dig som

Läs mer

Karakterisering av fosfors bindning till slam beroende på fosforavskiljningsmetod i huvudströmmen

Karakterisering av fosfors bindning till slam beroende på fosforavskiljningsmetod i huvudströmmen Karakterisering av fosfors bindning till slam beroende på fosforavskiljningsmetod i huvudströmmen Karin Jönsson *, Svetlana Öfverström**, Jes la Cour Jansen* * Vattenförsörjnings- och Avloppsteknik vid

Läs mer

HAREC verksamhetsberättelse 2014

HAREC verksamhetsberättelse 2014 HAREC verksamhetsberättelse 2014 Bakgrund HAREC är en centrumbildning vid Lunds universitet som drivs gemensamt med Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges

Läs mer

Åtgärd Ansvarig aktör Start Stopp Indikatorer Avstämning indikatorer sept 2014. 10 informations- och kommunikationsinsatser identifierade och tidsatta

Åtgärd Ansvarig aktör Start Stopp Indikatorer Avstämning indikatorer sept 2014. 10 informations- och kommunikationsinsatser identifierade och tidsatta Färdplan för Biogas Åtgärdslista Åtgärd Ansvarig aktör Start Stopp Indikatorer Avstämning indikatorer sept 2014 1 Processledning 1.1 Kommunikation Processledning etablerad inom Region Skåne. Viktigt att

Läs mer

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009 Samarbetsrådet för Campus Telge Programförklaring Campus Telge 2009 Södertälje kommun, /Programförklaring Samarbetsrådet Campus Telge 2009/ 1. Samarbetsrådets programförklaring för Campus Telge 2009 Södertälje

Läs mer

Fem nya företag på Marint centrum

Fem nya företag på Marint centrum Nyhetsbrev Marint centrum Simrishamn Fem nya företag på Marint centrum Under hösten har fem nya företag flyttat in på Marint centrum. Det senaste är Eco-Logic, ett nybildat miljökonsultbolag med fokus

Läs mer

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Sara Tyskeng och Olof Hjelm Avdelningen för Industriell miljöteknik Institutionen för

Läs mer

LTH. nytt. Anna vinner pris! Biokraftverk blir skola. Allt om X-jobben LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLAS NYHETSMAGASIN NR 2 2013 FLIP FOR ENGLISH

LTH. nytt. Anna vinner pris! Biokraftverk blir skola. Allt om X-jobben LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLAS NYHETSMAGASIN NR 2 2013 FLIP FOR ENGLISH LTH nytt FLIP FOR ENGLISH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLAS NYHETSMAGASIN NR 2 2013 Biokraftverk blir skola Allt om X-jobben Anna vinner pris! LTH-NYTT NR 2 2013 18 28 24 8 Kronan på verket EXAMENSARBETET HAR ALLTID

Läs mer

Rapport Nr 2013 19. Biogas från VA. Prissättning och hantering av affärsrisker. Ola Nordahl. Svenskt Vatten Utveckling

Rapport Nr 2013 19. Biogas från VA. Prissättning och hantering av affärsrisker. Ola Nordahl. Svenskt Vatten Utveckling Rapport Nr 2013 19 Biogas från VA Prissättning och hantering av affärsrisker Ola Nordahl Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är kommunernas eget FoU-program

Läs mer

Energikontoret Skåne

Energikontoret Skåne Energikontoret Skåne HUT Skåne Spara & Slösa strategiska vägval i klimatförändringens tid Jon Andersson, 23 april 2008 Energikontoret Skåne Bildades 1998 Enhet inom Kommunförbundet Skåne Egen styrgrupp

Läs mer

tidskrift för vattenvård årgång 67 NR 1 2011

tidskrift för vattenvård årgång 67 NR 1 2011 tidskrift för vattenvård årgång 67 NR 1 2011 INNEHÅLL Ledare... 2 I blickpunkten... 3 Föreningsmeddelanden... 4 Litteratur... 12 Konferenser... 16 Företagsinformation... 18 Pressreleaser... 25 Synpunkter

Läs mer

Halvtidsutvärdering av projekten

Halvtidsutvärdering av projekten VINNOVA Rapport VR 2010:14 Halvtidsutvärdering av projekten inom VINNPRO-programmet VINNPRO - fördjupad samverkan mellan forskarskolor och näringsliv/offentlig sektor via centrumbildningar Anders Hedin,

Läs mer

SLUTRAPPORT 2005-01-25

SLUTRAPPORT 2005-01-25 SLUTRAPPORT 2005-01-25 Hans Eek Johan Swahn och Elin Löwendahl Göteborg Energi Avdelningen för fysisk resursteori Box 53 Chalmers och Göteborgs universitet 401 20 Göteborg 412 96 Göteborg Tel: 031-62 60

Läs mer

De fyra stora - en jämförelse av reningsresultat i svenska våtmarker för avloppsvattenrening

De fyra stora - en jämförelse av reningsresultat i svenska våtmarker för avloppsvattenrening V A-F O R S K R A P P O R T N r 6 n o v e m b e r 2 0 0 2 De fyra stora - en jämförelse av reningsresultat i svenska våtmarker för avloppsvattenrening Jonas Andersson Sofia Kallner VA-Forsk VA-Forsk VA-Forsk

Läs mer

Lundaeko. Bilaga 1 - Lundaeko

Lundaeko. Bilaga 1 - Lundaeko Lundaeko Åtgärderna i programmet genomförs av ansvariga nämnder och styrelser. Alternativa åtgärder kan ersätta de beslutade om de har minst samma ambitionsnivå och leder till måluppfyllelse. (LundaEko

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...5 2 Inledning...6 2.1 Bakgrund...6 2.2 Syfte och metod...7

Läs mer

Skapa nya material och produkter. Kombinera biologi, kemi och ingenjörsvetenskap! Läs civilingenjörsprogrammet i bioresursteknik på Umeå universitet

Skapa nya material och produkter. Kombinera biologi, kemi och ingenjörsvetenskap! Läs civilingenjörsprogrammet i bioresursteknik på Umeå universitet Skapa nya material och produkter Kombinera biologi, kemi och ingenjörsvetenskap! Läs civilingenjörsprogrammet i bioresursteknik på Umeå universitet Läs Bioresursteknik! Få arbete i en spännande bransch

Läs mer

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Rapport 2009:33 R Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam

Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam Vad är REVAQ? REVAQ är ett certifieringssystem för hållbar återföring av växtnäring, minskat flöde av farliga ämnen till reningsverk och hantering

Läs mer

S E S P A. Ägarskiften i mindre företag. En studie med fokus på Jämtlands och Västernorrlands län. Karin Dahlström, ekon. dr

S E S P A. Ägarskiften i mindre företag. En studie med fokus på Jämtlands och Västernorrlands län. Karin Dahlström, ekon. dr S E S P A Ägarskiften i mindre företag En studie med fokus på Jämtlands och Västernorrlands län Karin Dahlström, ekon. dr Förord Inom ramen för det s k SESPA projektet (Societal Entrepreneurship in Sparsely

Läs mer

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 1 VINNOVA investerar omkring två miljarder kronor om året för att förbättra förutsättningarna för innovation.

Läs mer

ess max iv i regionen tita Markregister Syd

ess max iv i regionen tita Markregister Syd ppppppppppppppp ppppppppppppppp ppppppppppppppp ppppppppppppppp ppppppppppppppp ppppppppppppppp ppppppppppppppp ess max iv i regionen tita Markregister Syd ppppppppppppppp ppppppppppppppp ppppppppppppppp

Läs mer

Strategiska partnerskapet mellan Sida och Skogsstyrelsen inklusive Skogsinitiativet för perioden 2009-2012

Strategiska partnerskapet mellan Sida och Skogsstyrelsen inklusive Skogsinitiativet för perioden 2009-2012 1 Datum 2012-12-10 Diarienr. 2009-3170 Enheten för Skogspolicy och Analys Thorsten Celander Skogsstyrelsens slutrapport Strategiska partnerskapet mellan Sida och Skogsstyrelsen inklusive Skogsinitiativet

Läs mer