Rapport. Projekt KomTek Laholm. Projektledare: Jeanette Wallin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. Projekt KomTek Laholm. Projektledare: Jeanette Wallin"

Transkript

1 Rapport Projekt KomTek Laholm Projektledare: Jeanette Wallin

2 Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Syfte 3 Genomförande 4 Aktiviteter 5 Kursstart 5 Regionträff KomTek syd 6 Osbecksgymnasiets öppet hus 6 Möte förvaltningar 6 Osbeckselever 6 Frukostklubben 6 Kontor Fel! Bokmärket är inte definierat. Fritidskurser 7 Tekniska muséets skolprojekt 7 Fritidskurser Skolverksamheten 7 Marknadsföring 8 Fritidskurser 8 Veingeprojekt min framtid 8 Barn och fritidsprogrammet 10 Fortbildningar och samarbetsmöjligheter 10 Övrigt 10 Reflektioner och resultat 10 Bilagor 10

3 Sammanfattning Uppbyggnad av KomTek Laholm startade 1 september Lokalytan för verksamheten var förlagd på Industritekniska programmet på Osbecksgymnasiet. Byggnation startade och efter intensivt arbete med att inreda lokal och ta fram material, verktyg och därefter marknadsföring hölls öppet hus för allmänheten v 44. Eventet blev en succé och efterkommande planerade kurser blev fullsatta. Fortsatt marknadsföring och planering för nya kurser var i fokus under höstterminen. Intresset för fritidskurserna var stort och kommande kurser blev fort fulla. Material för marknadsföring och informationsturné gällande lärarfortbildningar startade under vårterminen. Intresset och behovet för mer kunskap och framförallt hur göra teknik bland lärare och pedagoger är stort. Fortbildningar pågår och nya samverkansparter som Laholm utan gränser, Lärvux samt barn och fritidsprogrammets elever inleds. Bakgrund KomTek är en förkortning av kommunal teknik- och entreprenörskola. Med den kommunala musikskolan som förebild startade och stöttade dåvarande Nutek (idag Tillväxtverket), olika KomTek-projekt runt om i landet. Anledningen till satsningen var att antalet ungdomar som sökte till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar behövde bli fler. I år firar satsningen tio år runt om i landet och sammantaget finns ett tjugotal KomTek i Sverige Det långsiktiga målet med KomTeks verksamhet är att vara en samhälls- och näringslivsutvecklande verksamhet, en alternativ lärmiljö och ett kreativt komplement på fritiden för barn och ungdomar (alla är inte musik och idrottsintresserade så viktigt med alternativ). KomTek genomsyras av ett aktivt arbete med genus och jämställdhetsfrågor inom alla verksamhetsgrenar. Ett annat viktigt mål är också att rekrytera fler tjejer och kvinnor till tekniska utbildningar och yrken då det av tradition är ett mansdominerat område. Femtio procent av KomTeks deltagare ska vara flickor/kvinnor. Halmstad kommun och Laholms kommun skrev samarbetsavtal den 17 augusti där Laholms kommun köper in en halvtidstjänst av Halmstad kommun för uppstart och ledning av KomTeks verksamhet i Laholm. Projektets tidsperiod är 1 september 2012 till och med 31 augusti Ett uppstartsbidrag om ca kr beviljades till Laholms kommun av Tekniska Muséet som är koordinator för KomTek nationellt. Projektledaren ingår i KomTek Halmstads personalmöten, utbildningar, kompetensutvecklingar och i regionala möten med KomTek syd samt nationella möten. KomTek Laholm ingår i lokal styrgrupp för Teknikcollege och deltar vid deras möten. Syfte I Laholms kommun har Teknikcollege rönt framgångar och vunnit priser. Med hjälp av KomTeks verksamhet inom kommunen förväntas intresset för teknik och entreprenörskap hos barn och ungdomar öka och antalet sökande till de teknikinriktade utbildningarna på längre sikt bli fler. KomTeks samarbete med näringsliv, skolor, tekniker, ingenjörer, studie- och yrkesvägledare och lärare är en viktig del i verksamheten. Där skapas dialog och förståelse för det tekniska området och dess utveckling. Genom att bygga broar och samarbeta, göra studiebesök och informera varandra om hur verkligheten ser ut idag, kan fördomar, okunskap, rädslor och förlegade bilder av teknik och teknisk industri bli annorlunda.

4 Målet för KomTeks verksamhet är att väcka intresse, nyfikenhet och lust till teknik genom fritidsverksamhet och att vara ett stöd för lärare inom teknik och entreprenörskap i grundskolan genom skolverksamheten. Pedagogiken utgår ifrån problembaserat lärande och är uteslutande hands on där praktiskt prövande och Ha kul! Gör fel! går som en röd tråd genom de olika aktiviteterna. Verksamheten har som mål att ge deltagarna ett tekniskt självförtroende oavsett om det är små sjuåringar, tonåringar eller vuxna som deltar. Resultaten av KomTeks verksamhet i Laholms kommun kommer visa sig först om några år. Kommunen samt lokala företag bör gemensamt arbeta för att KomTeks verksamhet utökas och fortgår då det gagnar alla parter samhällsekonomiskt, genom tekniska utbildningar som är eftertraktade, hög teknisk kompetens i företagen, nya entreprenörer och en levande bygd. Genomförande En yta om ca 90 kvm hade utsetts på Osbecksgymnasiets industritekniska program för KomTeks verksamhet. Arbetet startades med att planera lokalen utifrån målgrupper, möten, fortbildningar, säkerhetsaspekter och överskådlighet med verktyg och material. Lokalen skulle också representera KomTeks fem hörnstenar med exempelvis ljusa färger, växter och varma tyger på väggarna, en välkomnande och trevlig atmosfär. En ritning av lokalen upprättades i samråd med Komtek Halmstad. Lokalutformningen var med fönster ut mot den industritekniska delen för att skapa ett intresse och nyfikenhet för vad som händer där och för att avdramatisera maskinparken för kursdeltagarna. Den avsedda lokalytan var belamrad med diverse skrot, skåp och övrigt som forslades bort efter idoga påtryckningar till dåvarande rektor. En prioriteringslista efterfrågades av Ulf Mattsson inför uppbyggnaden av lokalen och denna sammanställdes och delgavs av projektledaren. Byggnationen startade och därefter fick en del elektriska omdragningar göras av säkerhetsskäl och nya ventilationskanaler drogs in i lokalen. Projektledaren fick ägna mycket tid åt att få allt praktiskt att fungera. Inredningsmässigt fanns en hel del befintligt att tillgå efter en uppsökande tur inom kommunens olika avdelningar. Det var dels bord som passade verksamheten mycket väl, samt stolar, skåp, elevskåp till förvaring, bandsåg, white board, verktygstavlor som målades om, sophållare etc. Kontor delades inledningsvis med lärare på industriprogrammet. Sökande efter lämpligt skrivbord, arbetsstol mm påbörjades inom kommunen men något som passade hittades inte. Det beställdes således för att skapa en fungerande arbetssituation inne i KomTeks lokal, övrigt kontors och förbrukningsmaterial för verksamheten hämtades på kontorsservice. Dator, telefon samt annan utrustning införskaffade Halmstad kommun som fakturerades Laholms kommun. KomTek Halmstad har också lånat ut verktyg, lödstationer, skruvstycken, tekniklego etc. Ett digert arbete lades ner för att ta fram en tilltalande, enkel och informativ broschyr för KomTek Laholm. Den togs fram i

5 samarbete med och med hjälp av KomTek Halmstad och delas ut vid besök och andra marknadsföringssammanhang. Marknadsföring skedde också genom besök på företag inom Teknikcollege. Möte med Ulf Mattsson (kun) och Robert Nordin hölls 19 september och där informerades om att Robert Nordin var anställd på 20 procent och skulle vara samordnare och kontaktperson för KomTek gällande verksamhetsfrågor. Hemsida för KomTek Laholm arbetades fram med bilder, textinnehåll och kontaktuppgifter. Logga för KomTek enligt kraven från Tekniska Muséet skapades och sidan publicerades i samband med de första kursstarterna. Olika powerpointpresentationer och diskussionsunderlag som beskriver KomTeks verksamhet arbetades fram för olika målgrupper. Aktiviteter Under vecka 44 planerades öppet hus på KomTek under två dagar. Projektledaren tog fram material för att marknadsföra dagarna. Marknadsföring skedde dels genom mail till kommunsekreteraren som vidarebefordrade flyers till avdelningar och chefer, med en önskan om att vidarebefordra och skriva ut ett exemplar att sätta upp på anslagstavlor och lunchrum. Flyers sattes upp även upp på bibliotek, varuhus och anslagstavlor. Mail med flyers skickades också till samtliga grundskolor samt till företagen inom Teknikcollege med samma önskan om spridning. Efter att byggnationen var klar inriktades resurserna på städning och detta gjordes av projektledare med hjälp av KomTek Halmstad, att invänta byggstädning bedömdes ta för lång tid för att tidsplanen för öppet hus skulle vara hållbar. Noteras bör att det under projekttiden till och från varit svårt att få besked om ansvarsfördelning, kontakter etc så därför tog projektledaren en del egna initiativ för att verksamheten inte skulle avstanna. Efter det började iordningställande av all inredning som ordnats inom kommunen, samt annat material och inredning som soffa, bord och växter som inhandlats och lokalen började ta form. Verktyglistor och förbrukningsmaterial dokumenterades och diskuterades med KomTek Halmstad och beställdes. Elektronikmaterial beställdes via KomTek Halmstad. Efter provkörning av verktyg som till exempel skruvdragare uppstod ett letande efter lämpliga alternativ hos olika företag i verktyg och maskinväg för målgrupperna barn 7-12 år, små verktyg och greppvänliga maskiner fanns inte alltid på anvisade inköpsställen av kommunen. Produkter för visning och annat marknadsföringsmaterial lånades från KomTek Halmstad samt tillverkade projektledaren för Laholm ett antal produkter för visning. Trämaterial i form av reglar, bräder, plywoodskivor, olika dimensioner av lister och rundstavar, plåt och annat förbrukningsmaterial som spik, skruv, brickor mm för verksamheten inhandlades. Mallar för deltagarlistor samt kursutvärderingar mm för fritidskurser arbetades fram. Öppet hus Under öppet hus dagarna fick barnen se och prova vilka olika produkter deltagarna på KomTek skapar, samt möjlighet för dem som ville, att bygga en lysande penna. Det fanns också ett litet klurigt problemlösande uppdrag där målet var att få en lampa att lysa. Det bjöds på kaffe, te, frukt, dricka och russin till förtäring. Öppet hus dagarna blev en succé med mycket stort intresse dels för verksamheten och dels för kommande kurser. Många besökare beskrev att de saknat denna typ av verksamhet för barn och ungdomar, samt att en del varit på KomTek Halmstad och var nu mycket glada att KomTek nu fanns i Laholm. Intresseanmälningslistorna fylldes snabbt inför kommande kursstarter. Fler produktbyggen för visning i lokalen samt framtagning av prototyper för kurserna påbörjades och en del har också lånats in av KomTek Halmstad. Kursstart Anmälningsformulär till hemsidan för kursanmälan arbetades fram och publicerades samtidigt som den första kursen lades ut på hemsidan. Den 15 november startades en kurs för år,

6 kursen var 6 gånger à två timmar per gång. Kursen var mycket uppskattad av deltagare och föräldrar som frågade efter nästa kursstart. Utvärderingarna var mycket positiva. Regionträff KomTek syd Den nionde november hade KomTek Laholm äran att ha regionträff för syd. En intressant dag där KomTek Laholm kunde visa upp en annorlunda miljö som kan komma att stå modell för fler KomTek i Sverige bl a Falkenberg om man startar där. Regionträffen innehöll information, diskussioner och idé-inspirerande berättelser om vad de andra KomTeken hade arbetat med och vilka framgångar de haft med sina olika koncept. Träffarna brukar avslutas med en workshop och deltagarna fick svarva en ljusstake enligt ritning. Svarvningen innebar flera olika moment, studera och förstå ritningen, spänna fast materialet, använda olika svarvstål för exempelvis avstickning och skärande bearbetning, använda dockan för borrning, vända materialet för vidare bearbetning, och ändra varvtal för olika svarvstål. Uppgiften blev mycket omtyckt och en del av dem blev positivt överraskade över sin förmåga och möjligheten att få pröva något helt nytt. En del överbryggde rädslan att arbeta med en större maskin. Personal från industriprogrammet var också delaktiga i dagen och detta rönte stor uppskattning. Aktiviteten filmades och finns på KomTek Halmstads hemsida. Osbecksgymnasiets öppet hus Den tionde november hade Osbecksgymnasiet öppet hus och KomTek Laholm var inbjudna att vara med på eventet. En tipsfråga placerades i KomTeks lokal och produkter visades upp och de som ville kunde testa hur produkterna fungerade. Projektledaren informerade om KomTeks verksamhet och hur vi arbetar. Många blev intresserade och mer nyfikna på vad vi gjorde och informationsmaterial och broschyrer delades ut. Möte förvaltningar Den 15 november sammankallades ett möte med bun och kuns chefer. Frågor kring datorutrustning, skyltar, fast telefon, datorkanon, arbetsmiljö, krispärm, ansvarsfördelning vid olycka, administration av kursavgifter med mera diskuterades. Utvecklingsmöjligheter för KomTek med arbetslösa ungdomar, kvinnokurser i svetsning, arbetsmarknadsenheten och annat fördes på tal av KomTek. Då KomTeks verksamhet har kun och bun som förvaltningar fördes diskussioner om att all verksamhet KomTek erbjuder ska vara avgiftsbelagd. Osbecks-elevernas bidrag En ritning för materialställ i fyrkantsprofil gjordes av projektledaren och som eleverna på industriprogrammet sedan svetsade. Plywoodskivor, reglar och lister ligger och står förvarade där. Ytterligare upphängningar för skyddsutrustning fick eleverna också i uppdrag att svetsa och bocka. De har även fått i uppdrag att enligt ritning svetsa en bok-, informations- och jämställdhetshylla i armeringsjärn. Frukostklubben KomTek blev inbjudna av frukostklubben i Laholm den 14 december och Catarina Carlsson och projektledaren var med. Man presenterade KomTek och berättade hur KomTek arbetar och om de mål och visioner som finns för verksamheten. Besöket ledde till att Laholms tidning ville göra ett profilreportage av projektledaren och att magasin Laholm kontaktade KomTek Laholm för mer information om verksamheten, och vad vi kan erbjuda Laholms invånare för fritidskurser med mera.

7 Fritidskurser Fritidskurserna har i regel startat med rundgång för alla kursdeltagare i maskindelen och där man beskrivit och berättat hur allt fungerar och vad det går att skapa med utrustningen. Tanken var att de skulle bli bekanta med miljön och få lite mer inblick i vad eleverna gör på industritekniska programmet. Därefter har vi gått runt i KomTeks lokaler för att få inblick i var till exempel verktygen finns, materialen, sopborstar och skyfflar och vad designhyllan innehåller. Sedan går man alltid igenom ha kul gör fel-tavlan med olika punkter som exempelvis säkerhet och tålamod och där deltagarna sedan får berätta vad punkterna innehåller de följande kurstillfällena. Hur verktyg som till exempel skruvdragare, skjutmått, skruvbits och lödstationer fungerar går man igenom både enskilt och i grupp. Man har också en fikapaus mitt i passet för att kunna lära känna varandra och diskutera och reflektera kring det vi gör och bygger. Varje pass avslutas med en samling vid bordet där vi sammanfattar om vi haft kul, om vi lärt oss något nytt, hur man arbetat med problemlösning och om något varit svårt eller lätt. Laholms tidning och Hallandsposten har varit på besök på både öppet hus dagar och under kurser och publicerat ett antal artiklar under Tekniska muséets skolprojekt Under 2012 inleddes också ett engagemang med Tekniska Muséet och ett tiotal andra KomTek gällande skolverkets frågeställningar kring hur KomTek arbetar och vad vi kan erbjuda i teknikutvecklingen för lärare och elever, samt frågeställningar kring NT-utvecklare. KomTek Laholm var med i arbetsgruppen skolfrågor där ett omfattande arbete lades ner på att sammanställa ett dokument som åskådliggjorde samtliga KomTeks arbetsmetoder och samarbetsformer i landet som skulle presenteras för skolverket. Under januari var den nationella konferensen i Stockholm, som hölls för alla KomTek under två dagar på Tekniska Muséet. Planering för 10-årsfirande, kommunikationsplan, handlingsplan, styrdokument för KomTek-verksamheter med mera diskuterades. Statistik och verksamhetsberättelse från KomTek Laholm rapporterades in till Tekniska Muséet. 30:e januari hölls ett möte med Ulf Mattsson, Robert Nordin, Catarina Carlsson, Jeanette Wallin (Per Jangen inbjuden). Genom översynen av kommunens alla verksamheter skulle KomTek presentera samverkans- och utvecklingsmöjligheter till förvaltningarna under våren. Fritidskurser 2013 Planering för nya kurser inleddes och de startade 6 och 7 februari, en för 7-9 år och en för år. Marknadsföring skedde enligt ovan beskrivna kanaler och därtill skickades flyers brevledes till alla rektorer på grundskolenivå. Söktrycket på kurserna var mycket stort. Diskussioner fördes med Bun:s förvaltningschef Per Jangen om en pedagog från Halmstad kunde hyras in för att utöka kurstillfällena när så många barn var intresserade av kurser men svaret var nej och man fick således säga nej till flera intresserade föräldrar och barn. Två kurser startade och deltagarna var mycket nöjda. En deltagare var så inspirerad att han tog med sig varje produkt han byggt och demonstrerade för sina skolkamrater hur han gjort och berättade om att han varit på KomTek och byggt den. En annan deltagares mamma beskrev att sonen varit osäker på om han skulle klara kursen, men att han vid kursens slut hade ett mycket större självförtroende och större tillit till sin förmåga än i början. På avslutningstillfället kom nämnda pojke med ett påskägg och tackade. Under denna kursomgång var Hallands nyheter och gjorde ett reportage och tog bilder på barnen. Laholms Näringslivs nyhetsbrev med Anna-Lena Karlsson kom också för ett besök och samlade material för kommande utskick. Skolverksamheten

8 Marknadsföring och planering för skolverksamheten inleddes och material för en informationsturné togs fram till f-9. Mail skickades till samtliga grundskolor om vad KomTek kan erbjuda lärare och pedagoger. Därefter har information om KomTek och fortbildningar bedrivits på de skolor som visat intresse. En del personal har velat komma till KomTek för att se lokalen och diskutera teknik i undervisning med eleverna och då berättat om behovet av att själva vilja gå en fortbildning och lära sig teknik. Utvärderingsmaterial tas fram för målgruppen. Marknadsföring I februari bjöds lärarna i hundra-byggnaden på frukostmorgon, dels för att informeras om vad KomTek gör och vad som händer och dels för att söka olika samarbetspunkter. Falkenbergs kommun kom och besökte KomTek Laholm för att diskutera lokalutformning, samarbetsmöjligheter och utvecklingsmöjligheter för att starta ett KomTek i Falkenberg. Laholmsmodellen med en projektinledning tilltalar andra kommuner och Varbergs kommun har också visat intresse för uppstart av ett KomTek. KomTek Halmstad och Laholm var inbjudna till att medverka med en workshop på Ringhals den 21 april för att sprida intresset för verksamheten. Ringhals var mycket nöjda med KomTeks arrangemang och de engagerar sig i kommunen för att ett KomTek ska starta. Ringhals är en stor aktör som rekryterar över hela Halland och även deltar aktivt i Teknikcollege Halland. Förberedelser i form av målgruppsinriktning, innehåll och planering för Tillväxtdagen den 15 mars gjordes i samarbete med KomTek Halmstad. Besök av andra KomTek för inspiration och informationsutbyte har också pågått under senvintern. Veingeskolan ville inleda ett samarbete med lärarna på Osbeck under temat teknik och undrade vad KomTek kunde bidra med. Rektorn menade att citat de behöver veta att det finns andra teknikyrken än ingenjörer och datatekniker. Grönkullens fritidshem kontaktade KomTek och undrade vad man kan erbjuda dem. Chefen och pedagogerna på förskolan var mycket entusiastiska gällande teknik och ville ha ny inspiration och idéer. Ett besök bokades där pedagogerna hade med sig sex barn. Förslag gavs på hur de kan jobba med teknik, dels genom information och dels genom en workshop med barnen. En av pedagogerna beskrev att det är precis det här jag tänkte mig, få input på hur vi kan tänka och vad vi kan göra med barnen. De fick uppslag om att kontakta teknikförskolan i Halmstad för vidare inspiration och se möjligheter att få in mer teknik med barnen. Fritidskurser Nya kurser planerades och startade 10 och 11 april, en för 7-9 och en för år. Beslut togs om att inte marknadsföra denna kursstart utan att kontakta dem som blev utan plats förra sökomgången. Glädjande var att fler tjejer har anmält sig, i en kurs är fyra deltagare tjejer. Många föräldrar har mailat och ringt och frågat om när nya kurser är på gång, vilket visar att intresset och behovet är stort. Många anmälningar har inkommit för kommande kurser som ännu inte publicerats och flertalet av dem som visar intresse är flickor.

9 Veingeprojekt min framtid Rektor för Veingeskolan hörde av sig om deras projekt min framtid. Ambitionen var att tre åttonde-klasser i halvklass under två dagar dels skulle vara på industriprogrammet och arbeta praktiskt med att tillverka en grill, dels vara med teknikprogrammets elever och höra om deras utbildning och olika karriärvägar och även göra en ritning i cad. Sedan skulle de komma till KomTek för att under två timmar bli inspirerade till och få inblick i olika teknikyrken. Projektet skulle pågå måndagar och tisdagar under vecka Diskussioner om en kostnad för skolan att anlita KomTek i projektet hölls med Robert Nordin. Rektor för skolan kontaktade även förvaltningscheferna i frågan. Projektledaren ansåg att initiativet var för bra för att missa och tackade ja till förfrågan. Upplägg och framtagande av powerpoint och en teknisk utmaning påbörjades. Utmaningen blev att tävla i att göra en stabil konstruktion, Masch Mallow Challange, som även är en internationellt välanvänd workshop med 20 spagettistrån, en meter tejp, en meter snöre, en marshmallow att fästa på toppen och till sin hjälp hade de en sax. Målet var att bygga den högsta stabila konstruktionen inom 20 minuter. Genomgående resultat var att de grupper där det endast var tjejer klarade utmaningen bäst.

10 Barn och fritidsprogrammet Tidigare under hösten 2012 hörde rektor för barn och fritidsprogrammet av sig och undrade om KomTek kunde tillföra eleverna på programmet mer kunskap om teknik. Jag bad att få återkomma efter att jag fått igång verksamheten. Jag kontaktade rektorn igen och vi hade möte i april. Vi kom fram till att ett tvåtimmars pass med en inledande föreläsning om teknik och ett produktbygge kunde vara en start för eleverna, med en utvärdering av upplägget som följd. För att mer kunna implementera teknik för dessa elever som de kan använda sig av när dem kommer ut i arbetslivet, bör de få en längre utbildning på KomTek. Fortbildningar och samarbetsmöjligheter Den 25 april hålls möte med Tirtha Rasaili från Laholm utan gränser. Tirtha informerade om föreningens medlemmar, verksamheten och hur dem arbetar. Diskussioner fördes om hur och vad KomTek kan erbjuda medlemmarna. Ett första steg är att han inledningsvis ska undersöka om det finns barn och vuxna som vill göra ett studiebesök på KomTek och att vi sedan för vidare diskussioner om ett samarbete. Under april kommer förfrågningar om fortbildningar av rektorer och lärare. Upplägg och lämpliga produkter tas fram med hänsyn till elevgruppernas ålder och den första fortbildningen startar 8 maj. Lärvux i Laholm efterfrågar ett samarbete med KomTek och möte för planering sker i början på maj. Ett studiebesök planeras och efter det kommer förhoppningsvis en kurs att genomföras för de deltagare som anmäler sitt intresse. Koncept för arbetssökande ungdomar, nyanlända ungdomar mm är också sådant som redan finns framtaget regionalt inom KomTek och som enkelt går att applicera på verksamheten i Laholm. Fredrik Svärd från näringslivsenheten undrade om frukostklubben kunde komma på besök till KomTek. Frukosten var den 3 maj och deltagarna informerades om KomTeks arbetssätt, värdegrunder och långsiktigheten och visionen med KomTeks verksamhet. Tanken var att deltagarna skulle bygga en enkel produkt efter informationen men det blev istället intressanta diskussioner om vikten av KomTeks framtid i Laholm och hur man löser efterfrågan av kompetenta tekniker framöver. Man pratade också om betydelsen av de mjuka värden KomTek arbetar med, att deltagarnas självkänsla, självförtroende och entreprenöriella förmågor stärks. Företagarna visade ett engagemang och intresse för ett fortsatt KomTek i Laholm. Övrigt Kaffekokare, tekokare, koppar, muggar, papperstallrikar, tillbringare och kakor mm har köpts in för att kunna bjuda på fika vid möten och fortbildningar. KomTek Halmstad har varit mycket behjälplig med installation av bland annat skrivare och med utlåning av annan teknisk utrustning. KomTek Halmstads personal har varit mycket engagerade, positiva och hjälpsamma överlag. Engagemanget i arbetsgruppen skolfrågor tillsammans med Tekniska Muséet avbröts i februari med hänsyn till halvtidstjänsten för KomTek Laholm. Reflektioner och resultat KomTek Laholm har känts som en mycket rolig och spännande verksamhet och ett nytänk när det gäller lokalutformning mm. Intresset för och efterfrågan på verksamheten har varit stor och detta har bidragit till en stark positiv känsla i verksamheten. Kommuninvånarna har varit nyfikna och intresserade. Kommunikationen och ansvarsfördelningen kring beställning av byggan-

11 det var stundtals förvirrande med de parter som var involverade. Efter att samtal med Ulf Mattsson blev läget mer klarlagt och beställningar och byggandet kunde starta. Information om vilka inköpsavtal kommunen har, vem som är webbsideansvarig, rekvisitioner för inköp, kursadministration, städning av lokal etc., var i det närmaste obefintlig och tyvärr så fördröjdes en del i projektet pga av detta. Att utreda vem som ansvarar för vad gällande exempelvis hemsida och vilka personer som bör kontaktas har helt skett på initiativ av projektledaren. Möten för klarläggande om hur verksamheten ska bedrivas, vilka utvecklingsmöjligheter som finns inom kommunen och önskningar om skylt vid ingång, datorutrustning, kanon med tillhörande duk, skrivare, ljuddämpande tyg från tak till början vägg med mera skedde med förvaltningscheferna för Kun och Bun, dock kvarstår faktum att mycket förblivit ogjort av olika skäl. Vid två kontakter med ITansvarig i kommunen meddelades att ansvarig chef ej förmedlat beställning på önskad utrustning. KomTek har efterfrågat möjlighet att få presentera verksamheten inför tjänstemän och politiker i enlighet med uppgjord plan, detta har ännu ej genomförts. De arbetshjälpmedel som behövts för att kommunicera och driva KomTek har tagits fram av KomTek Halmstad och fakturerats Laholms kommun. Kontinuerlig städning av lokalen och skötsel av växter har ombesörjts av projektledaren då gensvar från kommunen uteblivit vid väckt fråga. Fritidskursernas efterfrågan har varit mycket stor och intresset visar sig genom att platserna fylls snabbt och att föräldrar skickar in anmälningar på kö till nya kurser. Utvärderingarna av varje kurs har också varit mycket positiva. Responsen från föräldrar har varit mycket glädjande och många har berättat att deras barn har sett fram emot nästa gång i kursen. Även vuxna har visat intresse för bland annat svets- och smideskurser. Kommentarer från föräldrar har bland annat varit detta är ju jättebra för dem som inte är intresserade av fotboll, jag önskar jag fick gå en sådan här kurs när jag var liten, detta är jättebra, jag har svårt att hitta lastbilschaufförer att anställa nu.., han vill hellre komma hit än träna Lokalens utformning passar verksamheten bra, den ger möjlighet till flexibilitet för olika aktiviteter. Den är överskådlig ur ett säkerhetsperspektiv och med gott om plats att såga reglar och annat utan risk att skada varandra och med en närhet till material och arbetsstationer. Ljudnivån från industriprogrammets verksamhet är dock mycket störande, det är svårt att samtala i KomTeks lokal under aktiviteter och att prata i telefon. Kontakt har tagits i jan-februari med lokalt företag gällande ljud-och damm-avvisande tyg och kostnadsförslag har lämnats muntligen till Robert Nordin för återrapportering och eventuell beställning. En del handverktyg behövs för att komplettera verksamheten samt bland annat sticksåg och planslip. En summering av intresset för verksamheten: Vid informationsturnén för fortbildning har många lärare beskrivit behovet av mer praktisk teknik-kunskap, men också behovet av inspiration till hur tänka och göra teknik. Många lärare berättar också om tidsnöd till att gå fortbildning nu i vår, utan ser hellre att det blir till hösten. En påtaglig effekt som märks efter marknadsföring av KomTek är att barn- och fritidsprogrammets rektor vill att deras elever får med sig teknik teoretiskt och praktiskt i sin utbildning. En annan värdefull samarbetspartner är Lärvux, som också vill ge sina deltagare mer teknik-kunskap och möjlighet att upptäcka sina förmågor och talanger. Nya läroplaner skapar efterfrågan på ett nytt sätt. Kontakterna mellan arbetsliv och skola behöver också förstärkas och här har KomTek flera väl inarbetade koncept. Laholms näringsliv med frukostklubben som var på besök den 3 maj visade också stort intresse och uppskattning för KomTeks arbete och långsiktigheten när det gäller att bredda rekryteringsbasen och få kompetent arbetskraft i framtiden. En bilaga som exempel på hur KomTek Halmstad arbetar med unga vuxna bifogas också som diskussionsunderlag för KomTek Laholm. En värdefull och glädjande respons som ofta förekommer är när KomTek berättar om tvärtomtänket, detta att göra fel är rätt, många föräldrar och pedagoger uppskattar det entreprenöriella lärandet som genomsyrar KomTek. När vi gör fel får vi tänka om, vi lär oss hur vi kan göra istället och vi kanske kommer på en ny idé eller bättre konstruktion. Det stärker vårt själv-

12 förtroende i att vi kan och vår självkänsla genom att våra förmågor och talanger att se och skapa nya vägar stimuleras. Den projektform som KomTek Laholm har bedrivits i kan rekommenderas för uppstart av verksamhet. Dock bör ägandet av KomTek helt ligga på Laholms kommun inför eventuell permanentning av verksamheten. Detta för att skapa ansvarskänsla för kommunens egen verksamhet och implementera denna i kommunens övriga arbete med kopplingar till fritid och kultur samt Teknikcollege. KomTek Halmstad har helt avgiftsfri lärarfortbildning, coachning för UF-elever, projekt för kommunens elever och ser att detta underlättar samspelet mellan KomTek som teknikutvecklare och skolan. Då Region Halland nu har avsatt medel till Teknikcollege att skapa ett tydligare teknikkoordinatorskap i regionen för utveckling av den röda tekniktråden så ser man både från näringslivet, teknikförskolor, KomTek och Teknikcollege en möjlighet att än mer kunna samordna och effektivisera resurser i Halland så att man framledes till exempel kan ha gemensamma lärarfortbildningar för regionen, UF-coachning etc. Lärarhögskolan har från och med i år inlett ett mer omfattande samarbete med KomTek Halmstad och här är intressant att Laholm kommer med i samarbetet också. KomTek kommer även till hösten 2013 att flytta in viss verksamhet på högskolan. Målet är att varje kommun har minst en teknikförskola, ett KomTek (i större kommuner även filial som till exempel i Oskarström) samt ett väl fungerande Teknikcollege. Organisationen kring detta kommer att stärkas från och med hösten 2013 och presenteras närmare. En slutsats som man kan dra är att 50 % tjänst kommer att gå till att organisera och administrera verksamheten och om den ska kunna vidareutvecklas och tillmötesgå efterfrågan utifrån det som nu är etablerat så behövs utöver detta 0,5-1,0 tjänst för utförande av aktiviteter. Det innebär minst 1-1,5 tjänst för att få en verksamhet med kvalitet framöver. Bilagor Bilaga A, Övergripande KomTek mål Bilaga B, Ha kul tavla Bilaga C, Protek Bilaga D, Kursinnehåll Protek Bilaga E, Röda tråden Halland Laholm den 10 maj 2013 KomTek Laholm Jeanette Wallin projektledare

ProTek på KomTek. Rapport ProTek. 24 februari 25 april 2014. Kursledare: Jeanette Wallin

ProTek på KomTek. Rapport ProTek. 24 februari 25 april 2014. Kursledare: Jeanette Wallin ProTek på KomTek Rapport ProTek 24 februari 25 april 2014 Kursledare: Jeanette Wallin 1 Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Syfte 3 Genomförande 4 Produkttillverkning 4 Studiebesök 4 Introduktion Google

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Slutrapport. Teknik för flickor, fortsättningskurs

Slutrapport. Teknik för flickor, fortsättningskurs 1(5) Viviana Cruz Panteón Koordinator Skol-och branschkontakter Institutionen för ingenjörsvetenskap/ Avdelningen för automation och datateknik 0520-22 30 00 viviana.cruz.panteon@hv.se 2013-10-01 Dnr 20xx/xx

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Bakgrund Hösten 2010 lämnade Ung Företagsamhet i Halland in en projektansökan till Region Halland och kommunerna i Halland. Den innefattade en projektansökan

Läs mer

HANDLEDARUTBILDNING FÖR FÖRETAG TEKNIKCOLLEGE HALLAND

HANDLEDARUTBILDNING FÖR FÖRETAG TEKNIKCOLLEGE HALLAND HANDLEDARUTBILDNING FÖR FÖRETAG TEKNIKCOLLEGE HALLAND STEG 1 Plats: Tid: PROGRAM Kl 08.00 08.30 Syfte, möjligheter och allmän information om Teknikcollege regionalt och lokalt Catarina Carlsson, processledare

Läs mer

Verksamhetsplan 2010 för KomTek

Verksamhetsplan 2010 för KomTek Verksamhetsplan 2010 för KomTek Ansvarig chef: Catarina Carlsson Telefonnummer: 035-192975 Datum: 2010-02-10 Dnr: BU 2010/0002 1. Sammanfattning av verksamhetsplan 2010 KomTek ska under 2010 satsa än mer

Läs mer

Välkomnandet av den nya förskoleklassen

Välkomnandet av den nya förskoleklassen Välkomnandet av den nya förskoleklassen Ett samarbete för en mjukare övergång mellan förskola och förskoleklass Malmsjö skola- Förskolan Trollgården- Förskolan Trollet- Förskolan Älvan. Vt- 12 Emelie Vesterholm,

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan? Bergsnässkolan Viktigt att alla elever får möjlighet att utveckla sina förmågor för framtiden För att skolan ska, enligt

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Öppet Forum Högskolan Halmstad

Öppet Forum Högskolan Halmstad Utvärderingsrapport 1 av Lust H projektet Öppet Forum Högskolan Halmstad 15 april 2003 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 1. Bakgrund Den 15 april 2003 arrangerade interrimteamet för Lust H en heldag

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt Skapande skola i Malmö stad bild: Moderna Museet Malmö / Gisela Fleischer bild: Malmö Stadsteater bild: Pedagog Malmö / Chris Munsey bild: Malmö Stadsteater bild:

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost 1 Regionala aktiviteter i KNUT- projektet 2010 Kalmar, Kronoberg och Blekinge län Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3-4 2.

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Tina Sundberg It-pedagog AV-Media Kronoberg. Ett program för undervisning i teknik och fysik

Tina Sundberg It-pedagog AV-Media Kronoberg. Ett program för undervisning i teknik och fysik Tina Sundberg It-pedagog AV-Media Kronoberg Ett program för undervisning i teknik och fysik Vad är Algodoo? Ett program för alla åldrar Skapa simuleringar i fysik och teknik Uppföljare till Phun Bakgrund

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt Skapande skola i Malmö stad bild: Pedagogisk Inspiration Malmö / Ina Alm bild: Malmö Stadsteater bild: Pedagog Malmö / Chris Munsey bild: Malmö Stadsteater bild:

Läs mer

För att närma oss vår vision så har vi formulerat en mission eller en affärsidé. Det här är vårt erbjudande.

För att närma oss vår vision så har vi formulerat en mission eller en affärsidé. Det här är vårt erbjudande. Ebba Petterssons Privatskola Vad är det som gör att man väljer en skola egentligen? Läget, pedagogiken, lärarna eller kompisarna? Och vad är det som gör att man väljer Ebba Petterssons Privatskola? För

Läs mer

Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan deltagare.

Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan deltagare. Minnesanteckningar; möte för svenska partners i SkanKomp Datum: 2011-04-28 Plats: Lärcentrum Majorna, Göteborg Tid: 13:00 ca 15:00 Arrangör: Westum Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Hos oss förverkligar barn och unga sina drömmar. S:t Jörgens skolområde

Hos oss förverkligar barn och unga sina drömmar. S:t Jörgens skolområde Hos oss förverkligar barn och unga sina drömmar S:t Jörgens skolområde Ditt barn har 100 språk. Alla barn är nyfikna. Nyfikenhet ger inspiration. Inspiration väcker lusten att lära. Ditt barn har 100 språk.

Läs mer

HÖSTEN 2014 VÄLKOMNA HIT!

HÖSTEN 2014 VÄLKOMNA HIT! HÖSTEN 2014 1:1.618 x 9,82 i Trollhättan VÄLKOMNA HIT! Innovatums Science Center är en plats för den som vill inspirera sig själv och sin grupp. Roliga interaktiva utställningar, kreativa workshops, intressanta

Läs mer

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Handläggare Anette Johansson Stensbergs förskola 070 5585332 Datum 13 2014-01-15 Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Teknikcentrum, förskolan som inspirerar

Läs mer

It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för självskattning

It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för självskattning It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för Claes Johannesson Rektorsträff 23 maj 2014 It-strategi för ett bättre lärande med 12 målbilder 1 Förbättrad digital kompetens hos alla 1.1 Förtrogenhet

Läs mer

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö Företag som lärmiljö Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

Storylinens namn: Reklambyrån

Storylinens namn: Reklambyrån Storylinens namn: Reklambyrån Storyline Nyckelfrågor Aktivitet Organisation Material Resultat Personal Vad tror ni att man gör på en reklambyrå? Låt eleverna spåna kring frågan i grupper. och diskutera

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Förord Under våren 2013 hade Vansbro Kommun besök av Skolinspektionen som påvisade en brist av studie- och yrkesorienteringen, främst i de lägre åldrarna.

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Verksamhetsplan. Eklanda 2 förskolor. Arbetsåret 2013/14. Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet

Verksamhetsplan. Eklanda 2 förskolor. Arbetsåret 2013/14. Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet Skolförvaltningen Verksamhetsplan Arbetsåret 2013/14 Eklanda 2 förskolor Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet "Mölndal är den hållbara staden där alla får

Läs mer

Pedagogisk planering inför projekt: Fritidshemsmuseet

Pedagogisk planering inför projekt: Fritidshemsmuseet Pedagogisk planering inför projekt: Fritidshemsmuseet Reglus Östman Pedagogisk Planering Fritidshemmet 5/14/2013 Pedagogisk planering inför projekt: Fritidshemsmuseet Kvarnbyskolan 2013 05 20 Beskrivning

Läs mer

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Kursutvärdering moment 2, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Jag är nöjd med de regelbundna föreläsningarna och seminarierna,

Läs mer

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA Ingela Bernholtz/Lovisa Gentz Ahl Projektplan Fri:JA Bakgrund Fri:JA projektet startade i augusti 2012 med anledning av att samtliga IM elever i Kristianstads kommun samlades på Österängsgymnasiet. Eftersom

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Projektet Liv & Rörelse

Projektet Liv & Rörelse Projektet Liv & Rörelse sammanfattning av slutrapport 1 Bakgrund Undersökningar av barns och ungas levnadsvanor visar att vardagsmotionen har minskat, datortid och tv-tittande har ökat och att barn äter

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Dokumentet om detta ska fyllas i och lämnas tillbaka till skolan. Bifogar även ett brev från skolledningen angående nya läroplanen.

Dokumentet om detta ska fyllas i och lämnas tillbaka till skolan. Bifogar även ett brev från skolledningen angående nya läroplanen. Utflykten till Skansen var en härligt blöt dag! Vi såg många djur och hade en fantastisk klass som det var en fröjd att åka på utflykt med, och de tog även hänsyn till andra passagerare på både Roslagsbanan

Läs mer

Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag

Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag Linda Stenkilsson Samordnare för Skola Näringsliv i Ljungby Kommun Matte i Ljungby - Två matteböcker har tagits fram under 1 års tid med hjälp av

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Jenny Darmell Förstelärare Sjuntorpskolan 4-9 Bakgrund Beskrivning av uppdraget Områdeschefen har utifrån de resultat som finns,

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande med Skogen i Skolan NYFIKENHET TEKNIK Motivation tävling livsmedel SKOG MILJÖ Hälsa framtiden friluftsliv Drivkrafter innovationer Entreprenörskap kreativitet

Läs mer

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Trappan, datastugor med Ipad. För Nyfikna seniorer i Varbergs kommun. Under juni månad 2012 tillsattes en styrgrupp för projektet som bestod utav. Emma Rosengren,

Läs mer

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012 Avdelning: Brogårds förskola Det systematiska kvalitetsarbetet MÅL för vår verksamhet 2011/2012 Brogårds förskolas verksamhetsidé, som tar stöd i den reviderade

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Läsårsredovisning Läsår: 2014/2015 Organisationsenhet: Forngårdens Förskola User: solarna, Printdate: 2015-09-21 11:02 1 Verksamhetsbeskrivning User: solarna, Printdate: 2015-09-21

Läs mer

Positiva vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra länder

Positiva vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra länder Rapportering till SKANDIA- idéer för livet gällande projekt Positiva vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra länder Projektets namn: Positiva Vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013 Rektor Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Samverkan och ledning Nätverksträffar Under hela projekttiden har nätverksträffar skett med andra projekt i länet. Samverkanskonferens för hela länet har en gång/år

Läs mer

Portfolio. ett utvecklingsarbete. Regnbågen 2010. Amanda, Lasse, Mats och Linda

Portfolio. ett utvecklingsarbete. Regnbågen 2010. Amanda, Lasse, Mats och Linda Portfolio ett utvecklingsarbete Regnbågen 2010 Amanda, Lasse, Mats och Linda Vt.2010 Frågeställningar Varför dokumenterar vi, i vilket syfte och för vem? Vad väljer vi för bilder/material/alster att spara

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

En handbok för företaget

En handbok för företaget En handbok för företaget Inledning Den här handboken vänder sig till er på företaget som är inblandade i PRAO-verksamheten. Det kommer nästan dagligen rapporter om den brist på arbetskraft som näringslivet

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun

Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun Fastställd 141217 av skoldirektörerna Ann- Britt Wall Berséus, Stefan Norrestam och Mats Jönsson 1 ETT Lund EN Plan Att barn och unga ska få sitt behov

Läs mer

1 Äggets utvärdering Ht 2013 Vt 2014

1 Äggets utvärdering Ht 2013 Vt 2014 Äggets 1 utvärdering Ht 2013 Vt 2014 2 Fokus under året! SKA! Under höstterminen har vi fokuserat mycket på ska-arbetet och försökt hitta fungerande system för det fortlöpande arbetet. Vi använder oss

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

För Dig som vill veta mer om

För Dig som vill veta mer om För Dig som vill veta mer om Bäckalyckans förskola är en förskola med kristen profil. Förskolan startade 1997 och är föreningsdriven av Svenska Alliansmissionen i Ödeshög, som står som huvudman. Förskolans

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:-

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:- SKOGENS MÄSTARE Vilka blir årets Skogens mästare?! Vi vill veta vem som kan mest om skog, både teoretiskt och praktiskt! Är din klass redo att anta utmaningen? Skogens mästare är en tävling som riktar

Läs mer

FramtidsFrö i Halland 2013-2015

FramtidsFrö i Halland 2013-2015 01054 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Uc/Regional Samverkan 2013-07-19 RS130134 Rutger Herlin, Utvecklingsledare Skola/Utbildning 070-570 44 43 Regionstyrelsen FramtidsFrö i Halland 2013-2015

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne

välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne Information från Parkgymnasiet Välkomna till Parkgymnasiet och nya Teknikcollege Sydöstra Skåne! Utbildningen vid Parkgymmnasiet skall vara en utmaning för alla.

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik. Alla barn skall känna en tillhörighet, gemenskap och

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Uppgift 19 Internet och kommunikation

Uppgift 19 Internet och kommunikation Uppgift 19 Internet och kommunikation A Fiktiv kurs Bakgrund Läsåret 11/12 ansvarade jag för en kommunikationsutbildning för särskolans personal i 4 nordupplandkommuner. Kursinnehållet var kommunikationsstrategier

Läs mer

Se möjligheterna med SSA!

Se möjligheterna med SSA! TEMA Se möjligheterna med samverkan mellan skola och arbetsliv Gabriella Holm, Pia Raflund, Lotten Johansson. Minnesanteckningar ENTRIS-expressen 2013-03-21 PPT från dagen finns på www.kfsk.se/entris Se

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Förskolan Solstrålen 2009/2010 Vision: Alla barn och all personal skall uppleva trygghet och trivsel. Lärande ger glädje och möjligheter. Innehållsförteckning

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer