Rapport. Projekt KomTek Laholm. Projektledare: Jeanette Wallin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. Projekt KomTek Laholm. Projektledare: Jeanette Wallin"

Transkript

1 Rapport Projekt KomTek Laholm Projektledare: Jeanette Wallin

2 Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Syfte 3 Genomförande 4 Aktiviteter 5 Kursstart 5 Regionträff KomTek syd 6 Osbecksgymnasiets öppet hus 6 Möte förvaltningar 6 Osbeckselever 6 Frukostklubben 6 Kontor Fel! Bokmärket är inte definierat. Fritidskurser 7 Tekniska muséets skolprojekt 7 Fritidskurser Skolverksamheten 7 Marknadsföring 8 Fritidskurser 8 Veingeprojekt min framtid 8 Barn och fritidsprogrammet 10 Fortbildningar och samarbetsmöjligheter 10 Övrigt 10 Reflektioner och resultat 10 Bilagor 10

3 Sammanfattning Uppbyggnad av KomTek Laholm startade 1 september Lokalytan för verksamheten var förlagd på Industritekniska programmet på Osbecksgymnasiet. Byggnation startade och efter intensivt arbete med att inreda lokal och ta fram material, verktyg och därefter marknadsföring hölls öppet hus för allmänheten v 44. Eventet blev en succé och efterkommande planerade kurser blev fullsatta. Fortsatt marknadsföring och planering för nya kurser var i fokus under höstterminen. Intresset för fritidskurserna var stort och kommande kurser blev fort fulla. Material för marknadsföring och informationsturné gällande lärarfortbildningar startade under vårterminen. Intresset och behovet för mer kunskap och framförallt hur göra teknik bland lärare och pedagoger är stort. Fortbildningar pågår och nya samverkansparter som Laholm utan gränser, Lärvux samt barn och fritidsprogrammets elever inleds. Bakgrund KomTek är en förkortning av kommunal teknik- och entreprenörskola. Med den kommunala musikskolan som förebild startade och stöttade dåvarande Nutek (idag Tillväxtverket), olika KomTek-projekt runt om i landet. Anledningen till satsningen var att antalet ungdomar som sökte till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar behövde bli fler. I år firar satsningen tio år runt om i landet och sammantaget finns ett tjugotal KomTek i Sverige Det långsiktiga målet med KomTeks verksamhet är att vara en samhälls- och näringslivsutvecklande verksamhet, en alternativ lärmiljö och ett kreativt komplement på fritiden för barn och ungdomar (alla är inte musik och idrottsintresserade så viktigt med alternativ). KomTek genomsyras av ett aktivt arbete med genus och jämställdhetsfrågor inom alla verksamhetsgrenar. Ett annat viktigt mål är också att rekrytera fler tjejer och kvinnor till tekniska utbildningar och yrken då det av tradition är ett mansdominerat område. Femtio procent av KomTeks deltagare ska vara flickor/kvinnor. Halmstad kommun och Laholms kommun skrev samarbetsavtal den 17 augusti där Laholms kommun köper in en halvtidstjänst av Halmstad kommun för uppstart och ledning av KomTeks verksamhet i Laholm. Projektets tidsperiod är 1 september 2012 till och med 31 augusti Ett uppstartsbidrag om ca kr beviljades till Laholms kommun av Tekniska Muséet som är koordinator för KomTek nationellt. Projektledaren ingår i KomTek Halmstads personalmöten, utbildningar, kompetensutvecklingar och i regionala möten med KomTek syd samt nationella möten. KomTek Laholm ingår i lokal styrgrupp för Teknikcollege och deltar vid deras möten. Syfte I Laholms kommun har Teknikcollege rönt framgångar och vunnit priser. Med hjälp av KomTeks verksamhet inom kommunen förväntas intresset för teknik och entreprenörskap hos barn och ungdomar öka och antalet sökande till de teknikinriktade utbildningarna på längre sikt bli fler. KomTeks samarbete med näringsliv, skolor, tekniker, ingenjörer, studie- och yrkesvägledare och lärare är en viktig del i verksamheten. Där skapas dialog och förståelse för det tekniska området och dess utveckling. Genom att bygga broar och samarbeta, göra studiebesök och informera varandra om hur verkligheten ser ut idag, kan fördomar, okunskap, rädslor och förlegade bilder av teknik och teknisk industri bli annorlunda.

4 Målet för KomTeks verksamhet är att väcka intresse, nyfikenhet och lust till teknik genom fritidsverksamhet och att vara ett stöd för lärare inom teknik och entreprenörskap i grundskolan genom skolverksamheten. Pedagogiken utgår ifrån problembaserat lärande och är uteslutande hands on där praktiskt prövande och Ha kul! Gör fel! går som en röd tråd genom de olika aktiviteterna. Verksamheten har som mål att ge deltagarna ett tekniskt självförtroende oavsett om det är små sjuåringar, tonåringar eller vuxna som deltar. Resultaten av KomTeks verksamhet i Laholms kommun kommer visa sig först om några år. Kommunen samt lokala företag bör gemensamt arbeta för att KomTeks verksamhet utökas och fortgår då det gagnar alla parter samhällsekonomiskt, genom tekniska utbildningar som är eftertraktade, hög teknisk kompetens i företagen, nya entreprenörer och en levande bygd. Genomförande En yta om ca 90 kvm hade utsetts på Osbecksgymnasiets industritekniska program för KomTeks verksamhet. Arbetet startades med att planera lokalen utifrån målgrupper, möten, fortbildningar, säkerhetsaspekter och överskådlighet med verktyg och material. Lokalen skulle också representera KomTeks fem hörnstenar med exempelvis ljusa färger, växter och varma tyger på väggarna, en välkomnande och trevlig atmosfär. En ritning av lokalen upprättades i samråd med Komtek Halmstad. Lokalutformningen var med fönster ut mot den industritekniska delen för att skapa ett intresse och nyfikenhet för vad som händer där och för att avdramatisera maskinparken för kursdeltagarna. Den avsedda lokalytan var belamrad med diverse skrot, skåp och övrigt som forslades bort efter idoga påtryckningar till dåvarande rektor. En prioriteringslista efterfrågades av Ulf Mattsson inför uppbyggnaden av lokalen och denna sammanställdes och delgavs av projektledaren. Byggnationen startade och därefter fick en del elektriska omdragningar göras av säkerhetsskäl och nya ventilationskanaler drogs in i lokalen. Projektledaren fick ägna mycket tid åt att få allt praktiskt att fungera. Inredningsmässigt fanns en hel del befintligt att tillgå efter en uppsökande tur inom kommunens olika avdelningar. Det var dels bord som passade verksamheten mycket väl, samt stolar, skåp, elevskåp till förvaring, bandsåg, white board, verktygstavlor som målades om, sophållare etc. Kontor delades inledningsvis med lärare på industriprogrammet. Sökande efter lämpligt skrivbord, arbetsstol mm påbörjades inom kommunen men något som passade hittades inte. Det beställdes således för att skapa en fungerande arbetssituation inne i KomTeks lokal, övrigt kontors och förbrukningsmaterial för verksamheten hämtades på kontorsservice. Dator, telefon samt annan utrustning införskaffade Halmstad kommun som fakturerades Laholms kommun. KomTek Halmstad har också lånat ut verktyg, lödstationer, skruvstycken, tekniklego etc. Ett digert arbete lades ner för att ta fram en tilltalande, enkel och informativ broschyr för KomTek Laholm. Den togs fram i

5 samarbete med och med hjälp av KomTek Halmstad och delas ut vid besök och andra marknadsföringssammanhang. Marknadsföring skedde också genom besök på företag inom Teknikcollege. Möte med Ulf Mattsson (kun) och Robert Nordin hölls 19 september och där informerades om att Robert Nordin var anställd på 20 procent och skulle vara samordnare och kontaktperson för KomTek gällande verksamhetsfrågor. Hemsida för KomTek Laholm arbetades fram med bilder, textinnehåll och kontaktuppgifter. Logga för KomTek enligt kraven från Tekniska Muséet skapades och sidan publicerades i samband med de första kursstarterna. Olika powerpointpresentationer och diskussionsunderlag som beskriver KomTeks verksamhet arbetades fram för olika målgrupper. Aktiviteter Under vecka 44 planerades öppet hus på KomTek under två dagar. Projektledaren tog fram material för att marknadsföra dagarna. Marknadsföring skedde dels genom mail till kommunsekreteraren som vidarebefordrade flyers till avdelningar och chefer, med en önskan om att vidarebefordra och skriva ut ett exemplar att sätta upp på anslagstavlor och lunchrum. Flyers sattes upp även upp på bibliotek, varuhus och anslagstavlor. Mail med flyers skickades också till samtliga grundskolor samt till företagen inom Teknikcollege med samma önskan om spridning. Efter att byggnationen var klar inriktades resurserna på städning och detta gjordes av projektledare med hjälp av KomTek Halmstad, att invänta byggstädning bedömdes ta för lång tid för att tidsplanen för öppet hus skulle vara hållbar. Noteras bör att det under projekttiden till och från varit svårt att få besked om ansvarsfördelning, kontakter etc så därför tog projektledaren en del egna initiativ för att verksamheten inte skulle avstanna. Efter det började iordningställande av all inredning som ordnats inom kommunen, samt annat material och inredning som soffa, bord och växter som inhandlats och lokalen började ta form. Verktyglistor och förbrukningsmaterial dokumenterades och diskuterades med KomTek Halmstad och beställdes. Elektronikmaterial beställdes via KomTek Halmstad. Efter provkörning av verktyg som till exempel skruvdragare uppstod ett letande efter lämpliga alternativ hos olika företag i verktyg och maskinväg för målgrupperna barn 7-12 år, små verktyg och greppvänliga maskiner fanns inte alltid på anvisade inköpsställen av kommunen. Produkter för visning och annat marknadsföringsmaterial lånades från KomTek Halmstad samt tillverkade projektledaren för Laholm ett antal produkter för visning. Trämaterial i form av reglar, bräder, plywoodskivor, olika dimensioner av lister och rundstavar, plåt och annat förbrukningsmaterial som spik, skruv, brickor mm för verksamheten inhandlades. Mallar för deltagarlistor samt kursutvärderingar mm för fritidskurser arbetades fram. Öppet hus Under öppet hus dagarna fick barnen se och prova vilka olika produkter deltagarna på KomTek skapar, samt möjlighet för dem som ville, att bygga en lysande penna. Det fanns också ett litet klurigt problemlösande uppdrag där målet var att få en lampa att lysa. Det bjöds på kaffe, te, frukt, dricka och russin till förtäring. Öppet hus dagarna blev en succé med mycket stort intresse dels för verksamheten och dels för kommande kurser. Många besökare beskrev att de saknat denna typ av verksamhet för barn och ungdomar, samt att en del varit på KomTek Halmstad och var nu mycket glada att KomTek nu fanns i Laholm. Intresseanmälningslistorna fylldes snabbt inför kommande kursstarter. Fler produktbyggen för visning i lokalen samt framtagning av prototyper för kurserna påbörjades och en del har också lånats in av KomTek Halmstad. Kursstart Anmälningsformulär till hemsidan för kursanmälan arbetades fram och publicerades samtidigt som den första kursen lades ut på hemsidan. Den 15 november startades en kurs för år,

6 kursen var 6 gånger à två timmar per gång. Kursen var mycket uppskattad av deltagare och föräldrar som frågade efter nästa kursstart. Utvärderingarna var mycket positiva. Regionträff KomTek syd Den nionde november hade KomTek Laholm äran att ha regionträff för syd. En intressant dag där KomTek Laholm kunde visa upp en annorlunda miljö som kan komma att stå modell för fler KomTek i Sverige bl a Falkenberg om man startar där. Regionträffen innehöll information, diskussioner och idé-inspirerande berättelser om vad de andra KomTeken hade arbetat med och vilka framgångar de haft med sina olika koncept. Träffarna brukar avslutas med en workshop och deltagarna fick svarva en ljusstake enligt ritning. Svarvningen innebar flera olika moment, studera och förstå ritningen, spänna fast materialet, använda olika svarvstål för exempelvis avstickning och skärande bearbetning, använda dockan för borrning, vända materialet för vidare bearbetning, och ändra varvtal för olika svarvstål. Uppgiften blev mycket omtyckt och en del av dem blev positivt överraskade över sin förmåga och möjligheten att få pröva något helt nytt. En del överbryggde rädslan att arbeta med en större maskin. Personal från industriprogrammet var också delaktiga i dagen och detta rönte stor uppskattning. Aktiviteten filmades och finns på KomTek Halmstads hemsida. Osbecksgymnasiets öppet hus Den tionde november hade Osbecksgymnasiet öppet hus och KomTek Laholm var inbjudna att vara med på eventet. En tipsfråga placerades i KomTeks lokal och produkter visades upp och de som ville kunde testa hur produkterna fungerade. Projektledaren informerade om KomTeks verksamhet och hur vi arbetar. Många blev intresserade och mer nyfikna på vad vi gjorde och informationsmaterial och broschyrer delades ut. Möte förvaltningar Den 15 november sammankallades ett möte med bun och kuns chefer. Frågor kring datorutrustning, skyltar, fast telefon, datorkanon, arbetsmiljö, krispärm, ansvarsfördelning vid olycka, administration av kursavgifter med mera diskuterades. Utvecklingsmöjligheter för KomTek med arbetslösa ungdomar, kvinnokurser i svetsning, arbetsmarknadsenheten och annat fördes på tal av KomTek. Då KomTeks verksamhet har kun och bun som förvaltningar fördes diskussioner om att all verksamhet KomTek erbjuder ska vara avgiftsbelagd. Osbecks-elevernas bidrag En ritning för materialställ i fyrkantsprofil gjordes av projektledaren och som eleverna på industriprogrammet sedan svetsade. Plywoodskivor, reglar och lister ligger och står förvarade där. Ytterligare upphängningar för skyddsutrustning fick eleverna också i uppdrag att svetsa och bocka. De har även fått i uppdrag att enligt ritning svetsa en bok-, informations- och jämställdhetshylla i armeringsjärn. Frukostklubben KomTek blev inbjudna av frukostklubben i Laholm den 14 december och Catarina Carlsson och projektledaren var med. Man presenterade KomTek och berättade hur KomTek arbetar och om de mål och visioner som finns för verksamheten. Besöket ledde till att Laholms tidning ville göra ett profilreportage av projektledaren och att magasin Laholm kontaktade KomTek Laholm för mer information om verksamheten, och vad vi kan erbjuda Laholms invånare för fritidskurser med mera.

7 Fritidskurser Fritidskurserna har i regel startat med rundgång för alla kursdeltagare i maskindelen och där man beskrivit och berättat hur allt fungerar och vad det går att skapa med utrustningen. Tanken var att de skulle bli bekanta med miljön och få lite mer inblick i vad eleverna gör på industritekniska programmet. Därefter har vi gått runt i KomTeks lokaler för att få inblick i var till exempel verktygen finns, materialen, sopborstar och skyfflar och vad designhyllan innehåller. Sedan går man alltid igenom ha kul gör fel-tavlan med olika punkter som exempelvis säkerhet och tålamod och där deltagarna sedan får berätta vad punkterna innehåller de följande kurstillfällena. Hur verktyg som till exempel skruvdragare, skjutmått, skruvbits och lödstationer fungerar går man igenom både enskilt och i grupp. Man har också en fikapaus mitt i passet för att kunna lära känna varandra och diskutera och reflektera kring det vi gör och bygger. Varje pass avslutas med en samling vid bordet där vi sammanfattar om vi haft kul, om vi lärt oss något nytt, hur man arbetat med problemlösning och om något varit svårt eller lätt. Laholms tidning och Hallandsposten har varit på besök på både öppet hus dagar och under kurser och publicerat ett antal artiklar under Tekniska muséets skolprojekt Under 2012 inleddes också ett engagemang med Tekniska Muséet och ett tiotal andra KomTek gällande skolverkets frågeställningar kring hur KomTek arbetar och vad vi kan erbjuda i teknikutvecklingen för lärare och elever, samt frågeställningar kring NT-utvecklare. KomTek Laholm var med i arbetsgruppen skolfrågor där ett omfattande arbete lades ner på att sammanställa ett dokument som åskådliggjorde samtliga KomTeks arbetsmetoder och samarbetsformer i landet som skulle presenteras för skolverket. Under januari var den nationella konferensen i Stockholm, som hölls för alla KomTek under två dagar på Tekniska Muséet. Planering för 10-årsfirande, kommunikationsplan, handlingsplan, styrdokument för KomTek-verksamheter med mera diskuterades. Statistik och verksamhetsberättelse från KomTek Laholm rapporterades in till Tekniska Muséet. 30:e januari hölls ett möte med Ulf Mattsson, Robert Nordin, Catarina Carlsson, Jeanette Wallin (Per Jangen inbjuden). Genom översynen av kommunens alla verksamheter skulle KomTek presentera samverkans- och utvecklingsmöjligheter till förvaltningarna under våren. Fritidskurser 2013 Planering för nya kurser inleddes och de startade 6 och 7 februari, en för 7-9 år och en för år. Marknadsföring skedde enligt ovan beskrivna kanaler och därtill skickades flyers brevledes till alla rektorer på grundskolenivå. Söktrycket på kurserna var mycket stort. Diskussioner fördes med Bun:s förvaltningschef Per Jangen om en pedagog från Halmstad kunde hyras in för att utöka kurstillfällena när så många barn var intresserade av kurser men svaret var nej och man fick således säga nej till flera intresserade föräldrar och barn. Två kurser startade och deltagarna var mycket nöjda. En deltagare var så inspirerad att han tog med sig varje produkt han byggt och demonstrerade för sina skolkamrater hur han gjort och berättade om att han varit på KomTek och byggt den. En annan deltagares mamma beskrev att sonen varit osäker på om han skulle klara kursen, men att han vid kursens slut hade ett mycket större självförtroende och större tillit till sin förmåga än i början. På avslutningstillfället kom nämnda pojke med ett påskägg och tackade. Under denna kursomgång var Hallands nyheter och gjorde ett reportage och tog bilder på barnen. Laholms Näringslivs nyhetsbrev med Anna-Lena Karlsson kom också för ett besök och samlade material för kommande utskick. Skolverksamheten

8 Marknadsföring och planering för skolverksamheten inleddes och material för en informationsturné togs fram till f-9. Mail skickades till samtliga grundskolor om vad KomTek kan erbjuda lärare och pedagoger. Därefter har information om KomTek och fortbildningar bedrivits på de skolor som visat intresse. En del personal har velat komma till KomTek för att se lokalen och diskutera teknik i undervisning med eleverna och då berättat om behovet av att själva vilja gå en fortbildning och lära sig teknik. Utvärderingsmaterial tas fram för målgruppen. Marknadsföring I februari bjöds lärarna i hundra-byggnaden på frukostmorgon, dels för att informeras om vad KomTek gör och vad som händer och dels för att söka olika samarbetspunkter. Falkenbergs kommun kom och besökte KomTek Laholm för att diskutera lokalutformning, samarbetsmöjligheter och utvecklingsmöjligheter för att starta ett KomTek i Falkenberg. Laholmsmodellen med en projektinledning tilltalar andra kommuner och Varbergs kommun har också visat intresse för uppstart av ett KomTek. KomTek Halmstad och Laholm var inbjudna till att medverka med en workshop på Ringhals den 21 april för att sprida intresset för verksamheten. Ringhals var mycket nöjda med KomTeks arrangemang och de engagerar sig i kommunen för att ett KomTek ska starta. Ringhals är en stor aktör som rekryterar över hela Halland och även deltar aktivt i Teknikcollege Halland. Förberedelser i form av målgruppsinriktning, innehåll och planering för Tillväxtdagen den 15 mars gjordes i samarbete med KomTek Halmstad. Besök av andra KomTek för inspiration och informationsutbyte har också pågått under senvintern. Veingeskolan ville inleda ett samarbete med lärarna på Osbeck under temat teknik och undrade vad KomTek kunde bidra med. Rektorn menade att citat de behöver veta att det finns andra teknikyrken än ingenjörer och datatekniker. Grönkullens fritidshem kontaktade KomTek och undrade vad man kan erbjuda dem. Chefen och pedagogerna på förskolan var mycket entusiastiska gällande teknik och ville ha ny inspiration och idéer. Ett besök bokades där pedagogerna hade med sig sex barn. Förslag gavs på hur de kan jobba med teknik, dels genom information och dels genom en workshop med barnen. En av pedagogerna beskrev att det är precis det här jag tänkte mig, få input på hur vi kan tänka och vad vi kan göra med barnen. De fick uppslag om att kontakta teknikförskolan i Halmstad för vidare inspiration och se möjligheter att få in mer teknik med barnen. Fritidskurser Nya kurser planerades och startade 10 och 11 april, en för 7-9 och en för år. Beslut togs om att inte marknadsföra denna kursstart utan att kontakta dem som blev utan plats förra sökomgången. Glädjande var att fler tjejer har anmält sig, i en kurs är fyra deltagare tjejer. Många föräldrar har mailat och ringt och frågat om när nya kurser är på gång, vilket visar att intresset och behovet är stort. Många anmälningar har inkommit för kommande kurser som ännu inte publicerats och flertalet av dem som visar intresse är flickor.

9 Veingeprojekt min framtid Rektor för Veingeskolan hörde av sig om deras projekt min framtid. Ambitionen var att tre åttonde-klasser i halvklass under två dagar dels skulle vara på industriprogrammet och arbeta praktiskt med att tillverka en grill, dels vara med teknikprogrammets elever och höra om deras utbildning och olika karriärvägar och även göra en ritning i cad. Sedan skulle de komma till KomTek för att under två timmar bli inspirerade till och få inblick i olika teknikyrken. Projektet skulle pågå måndagar och tisdagar under vecka Diskussioner om en kostnad för skolan att anlita KomTek i projektet hölls med Robert Nordin. Rektor för skolan kontaktade även förvaltningscheferna i frågan. Projektledaren ansåg att initiativet var för bra för att missa och tackade ja till förfrågan. Upplägg och framtagande av powerpoint och en teknisk utmaning påbörjades. Utmaningen blev att tävla i att göra en stabil konstruktion, Masch Mallow Challange, som även är en internationellt välanvänd workshop med 20 spagettistrån, en meter tejp, en meter snöre, en marshmallow att fästa på toppen och till sin hjälp hade de en sax. Målet var att bygga den högsta stabila konstruktionen inom 20 minuter. Genomgående resultat var att de grupper där det endast var tjejer klarade utmaningen bäst.

10 Barn och fritidsprogrammet Tidigare under hösten 2012 hörde rektor för barn och fritidsprogrammet av sig och undrade om KomTek kunde tillföra eleverna på programmet mer kunskap om teknik. Jag bad att få återkomma efter att jag fått igång verksamheten. Jag kontaktade rektorn igen och vi hade möte i april. Vi kom fram till att ett tvåtimmars pass med en inledande föreläsning om teknik och ett produktbygge kunde vara en start för eleverna, med en utvärdering av upplägget som följd. För att mer kunna implementera teknik för dessa elever som de kan använda sig av när dem kommer ut i arbetslivet, bör de få en längre utbildning på KomTek. Fortbildningar och samarbetsmöjligheter Den 25 april hålls möte med Tirtha Rasaili från Laholm utan gränser. Tirtha informerade om föreningens medlemmar, verksamheten och hur dem arbetar. Diskussioner fördes om hur och vad KomTek kan erbjuda medlemmarna. Ett första steg är att han inledningsvis ska undersöka om det finns barn och vuxna som vill göra ett studiebesök på KomTek och att vi sedan för vidare diskussioner om ett samarbete. Under april kommer förfrågningar om fortbildningar av rektorer och lärare. Upplägg och lämpliga produkter tas fram med hänsyn till elevgruppernas ålder och den första fortbildningen startar 8 maj. Lärvux i Laholm efterfrågar ett samarbete med KomTek och möte för planering sker i början på maj. Ett studiebesök planeras och efter det kommer förhoppningsvis en kurs att genomföras för de deltagare som anmäler sitt intresse. Koncept för arbetssökande ungdomar, nyanlända ungdomar mm är också sådant som redan finns framtaget regionalt inom KomTek och som enkelt går att applicera på verksamheten i Laholm. Fredrik Svärd från näringslivsenheten undrade om frukostklubben kunde komma på besök till KomTek. Frukosten var den 3 maj och deltagarna informerades om KomTeks arbetssätt, värdegrunder och långsiktigheten och visionen med KomTeks verksamhet. Tanken var att deltagarna skulle bygga en enkel produkt efter informationen men det blev istället intressanta diskussioner om vikten av KomTeks framtid i Laholm och hur man löser efterfrågan av kompetenta tekniker framöver. Man pratade också om betydelsen av de mjuka värden KomTek arbetar med, att deltagarnas självkänsla, självförtroende och entreprenöriella förmågor stärks. Företagarna visade ett engagemang och intresse för ett fortsatt KomTek i Laholm. Övrigt Kaffekokare, tekokare, koppar, muggar, papperstallrikar, tillbringare och kakor mm har köpts in för att kunna bjuda på fika vid möten och fortbildningar. KomTek Halmstad har varit mycket behjälplig med installation av bland annat skrivare och med utlåning av annan teknisk utrustning. KomTek Halmstads personal har varit mycket engagerade, positiva och hjälpsamma överlag. Engagemanget i arbetsgruppen skolfrågor tillsammans med Tekniska Muséet avbröts i februari med hänsyn till halvtidstjänsten för KomTek Laholm. Reflektioner och resultat KomTek Laholm har känts som en mycket rolig och spännande verksamhet och ett nytänk när det gäller lokalutformning mm. Intresset för och efterfrågan på verksamheten har varit stor och detta har bidragit till en stark positiv känsla i verksamheten. Kommuninvånarna har varit nyfikna och intresserade. Kommunikationen och ansvarsfördelningen kring beställning av byggan-

11 det var stundtals förvirrande med de parter som var involverade. Efter att samtal med Ulf Mattsson blev läget mer klarlagt och beställningar och byggandet kunde starta. Information om vilka inköpsavtal kommunen har, vem som är webbsideansvarig, rekvisitioner för inköp, kursadministration, städning av lokal etc., var i det närmaste obefintlig och tyvärr så fördröjdes en del i projektet pga av detta. Att utreda vem som ansvarar för vad gällande exempelvis hemsida och vilka personer som bör kontaktas har helt skett på initiativ av projektledaren. Möten för klarläggande om hur verksamheten ska bedrivas, vilka utvecklingsmöjligheter som finns inom kommunen och önskningar om skylt vid ingång, datorutrustning, kanon med tillhörande duk, skrivare, ljuddämpande tyg från tak till början vägg med mera skedde med förvaltningscheferna för Kun och Bun, dock kvarstår faktum att mycket förblivit ogjort av olika skäl. Vid två kontakter med ITansvarig i kommunen meddelades att ansvarig chef ej förmedlat beställning på önskad utrustning. KomTek har efterfrågat möjlighet att få presentera verksamheten inför tjänstemän och politiker i enlighet med uppgjord plan, detta har ännu ej genomförts. De arbetshjälpmedel som behövts för att kommunicera och driva KomTek har tagits fram av KomTek Halmstad och fakturerats Laholms kommun. Kontinuerlig städning av lokalen och skötsel av växter har ombesörjts av projektledaren då gensvar från kommunen uteblivit vid väckt fråga. Fritidskursernas efterfrågan har varit mycket stor och intresset visar sig genom att platserna fylls snabbt och att föräldrar skickar in anmälningar på kö till nya kurser. Utvärderingarna av varje kurs har också varit mycket positiva. Responsen från föräldrar har varit mycket glädjande och många har berättat att deras barn har sett fram emot nästa gång i kursen. Även vuxna har visat intresse för bland annat svets- och smideskurser. Kommentarer från föräldrar har bland annat varit detta är ju jättebra för dem som inte är intresserade av fotboll, jag önskar jag fick gå en sådan här kurs när jag var liten, detta är jättebra, jag har svårt att hitta lastbilschaufförer att anställa nu.., han vill hellre komma hit än träna Lokalens utformning passar verksamheten bra, den ger möjlighet till flexibilitet för olika aktiviteter. Den är överskådlig ur ett säkerhetsperspektiv och med gott om plats att såga reglar och annat utan risk att skada varandra och med en närhet till material och arbetsstationer. Ljudnivån från industriprogrammets verksamhet är dock mycket störande, det är svårt att samtala i KomTeks lokal under aktiviteter och att prata i telefon. Kontakt har tagits i jan-februari med lokalt företag gällande ljud-och damm-avvisande tyg och kostnadsförslag har lämnats muntligen till Robert Nordin för återrapportering och eventuell beställning. En del handverktyg behövs för att komplettera verksamheten samt bland annat sticksåg och planslip. En summering av intresset för verksamheten: Vid informationsturnén för fortbildning har många lärare beskrivit behovet av mer praktisk teknik-kunskap, men också behovet av inspiration till hur tänka och göra teknik. Många lärare berättar också om tidsnöd till att gå fortbildning nu i vår, utan ser hellre att det blir till hösten. En påtaglig effekt som märks efter marknadsföring av KomTek är att barn- och fritidsprogrammets rektor vill att deras elever får med sig teknik teoretiskt och praktiskt i sin utbildning. En annan värdefull samarbetspartner är Lärvux, som också vill ge sina deltagare mer teknik-kunskap och möjlighet att upptäcka sina förmågor och talanger. Nya läroplaner skapar efterfrågan på ett nytt sätt. Kontakterna mellan arbetsliv och skola behöver också förstärkas och här har KomTek flera väl inarbetade koncept. Laholms näringsliv med frukostklubben som var på besök den 3 maj visade också stort intresse och uppskattning för KomTeks arbete och långsiktigheten när det gäller att bredda rekryteringsbasen och få kompetent arbetskraft i framtiden. En bilaga som exempel på hur KomTek Halmstad arbetar med unga vuxna bifogas också som diskussionsunderlag för KomTek Laholm. En värdefull och glädjande respons som ofta förekommer är när KomTek berättar om tvärtomtänket, detta att göra fel är rätt, många föräldrar och pedagoger uppskattar det entreprenöriella lärandet som genomsyrar KomTek. När vi gör fel får vi tänka om, vi lär oss hur vi kan göra istället och vi kanske kommer på en ny idé eller bättre konstruktion. Det stärker vårt själv-

12 förtroende i att vi kan och vår självkänsla genom att våra förmågor och talanger att se och skapa nya vägar stimuleras. Den projektform som KomTek Laholm har bedrivits i kan rekommenderas för uppstart av verksamhet. Dock bör ägandet av KomTek helt ligga på Laholms kommun inför eventuell permanentning av verksamheten. Detta för att skapa ansvarskänsla för kommunens egen verksamhet och implementera denna i kommunens övriga arbete med kopplingar till fritid och kultur samt Teknikcollege. KomTek Halmstad har helt avgiftsfri lärarfortbildning, coachning för UF-elever, projekt för kommunens elever och ser att detta underlättar samspelet mellan KomTek som teknikutvecklare och skolan. Då Region Halland nu har avsatt medel till Teknikcollege att skapa ett tydligare teknikkoordinatorskap i regionen för utveckling av den röda tekniktråden så ser man både från näringslivet, teknikförskolor, KomTek och Teknikcollege en möjlighet att än mer kunna samordna och effektivisera resurser i Halland så att man framledes till exempel kan ha gemensamma lärarfortbildningar för regionen, UF-coachning etc. Lärarhögskolan har från och med i år inlett ett mer omfattande samarbete med KomTek Halmstad och här är intressant att Laholm kommer med i samarbetet också. KomTek kommer även till hösten 2013 att flytta in viss verksamhet på högskolan. Målet är att varje kommun har minst en teknikförskola, ett KomTek (i större kommuner även filial som till exempel i Oskarström) samt ett väl fungerande Teknikcollege. Organisationen kring detta kommer att stärkas från och med hösten 2013 och presenteras närmare. En slutsats som man kan dra är att 50 % tjänst kommer att gå till att organisera och administrera verksamheten och om den ska kunna vidareutvecklas och tillmötesgå efterfrågan utifrån det som nu är etablerat så behövs utöver detta 0,5-1,0 tjänst för utförande av aktiviteter. Det innebär minst 1-1,5 tjänst för att få en verksamhet med kvalitet framöver. Bilagor Bilaga A, Övergripande KomTek mål Bilaga B, Ha kul tavla Bilaga C, Protek Bilaga D, Kursinnehåll Protek Bilaga E, Röda tråden Halland Laholm den 10 maj 2013 KomTek Laholm Jeanette Wallin projektledare

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

KomTekboken. teknik med liv och lust

KomTekboken. teknik med liv och lust KomTekboken teknik med liv och lust Innehåll Förord 4 Bakgrund 6 Att förstå rörelser 8 Flickor och teknik 10 Kognition hur vi lär oss 13 Välkommen in på KomTek Örebro! 15 KomTeks grundtankar: 22 Pedagogiskt

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Motala Läser 2013-2015 Delrapport

Motala Läser 2013-2015 Delrapport Motala bibliotek/leg Oktober 2014 Motala Läser 2013-2015 Delrapport Sammanställd av projektledare Lillemor Engholm Guy Innehållsförteckning Motala Läser 2013-2015 Delrapport... 1 Sammanställd av projektledare

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Slutrapport för projekt:

Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats Projektledare Malin Johansson Version:1.0 Slutrapport Datum 2012-04-02 Sid 1 Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats i SDF Angered SLUTRAPPORT Sid 2 (30)

Läs mer