2007:4. innehåll. 617 Redaktören har ordet 619 Beyond national history. Introduction to the special issue on internationalization.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2007:4. innehåll. 617 Redaktören har ordet 619 Beyond national history. Introduction to the special issue on internationalization."

Transkript

1 innehåll 2007:4 617 Redaktören har ordet 619 Beyond national history. Introduction to the special issue on internationalization. 622 Bortom nationell historia. Inledning tema internationalisering Uppsatser 625 David L. Ransel, Reflections on transnational and world history in the USA and its applications (Sammanfattning: Tankar från USA kring transnationell och global historia och deras användningsområden s. 641) 643 Mafalda Soares da Cunha & Pedro Cardim, From periphery to centre. The internationalisation of the historiography of Portugal (Sammanfattning: Från periferi till centrum. Historieämnets internationalisering i Portugal s. 657) 659 Bartolomé Yun Casalilla, Localism, global history and transnational history. A reflection from the historian of early modern Europe (Sammanfattning: Lokal, global och transnationell historia. Reflektioner utifrån det tidigmoderna Europa s. 677) 679 Dirk Jan Wolffram, Social politics and the welfare state. An international and a local perspective (Sammanfattning: Socialpolitik och välfärdsstat. Internationella och lokala perspektiv s. 694) 697 Heinz-Gerhard Haupt, Comparative history a contested method (Sammanfattning: Jämförande historia. En ifrågasatt metod s. 715) 717 Katarina Friberg, Mary Hilson & Natasha Vall, Reflections on transnational comparative history from an Anglo-Swedish perspective (Sammanfattning: Tankar kring komparation ur ett svenskt engelskt perspektiv s. 736) Översikt 739 Lennart Samuelson & Andrej Sorokin, Den ryska arkivrevolutionen : Källvolymer belyser sovjetepokens mörka sidor

2 Litteratur 757 Priser i stormaktstidens Sverige Göran Hansson, Såld spannmål av kyrkotionden, anm. av fakultetsopponent Johan Söderberg 764 Förmyndarens makt granskad Ann Ighe, I faderns ställe, anm. av fakultetsopponent Maria Ågren 770 Ett spel på väg mot den moderna staden Mats Hayen, Stadens puls, anm. av fakultetsopponent Christine Bladh 777 Den nya företagaren tar form Stefan Lundblad, Hedersam handelsman eller verksam företagare, anm. av fakultetsopponent Christine Bladh 784 Näten på Limhamn Johan Lundin, Näten på Limhamn, anm. av fakultetsopponent Lars Ekdahl 791 Anstaltssystemet talets svenska sinnesslövård Sara Hansson, I den goda vårdens namn, anm. av fakultetsopponent Mattias Tydén Kortare recensioner 798 Göran Börge, Palmyra undret i öknen, anm. av Dick Harrison 799 Poul Skaaning, Vikingestormen, anm. av Dick Harrison 800 Verena Postel (Hrsg.), Arbeit im Mittelalter, anm. av Dick Harrison 802 Lars Bisgaard & Tore Nyberg (red.), Tidlige klostre i Norden, anm. av Dick Harrison 803 William Urban, Tyska orden, anm. av Dick Harrison 805 Ingalill Pegelow, Helgonlegender i ord och bild, anm. av Marianne Sjöland 806 Janken Myrdal, Pia Melin & Olle Ferm, Den predikande räven, anm. av Dick Harrison 808 Bo Eriksson, Lützen 1632, anm. av Karl Sjödin 809 Gunlög Fur, Colonialism in the margins, anm. av Victoria Nordström 811 Åsa Karlsson Sjögren, Männen, kvinnorna och rösträtten, anm. av Yvonne Maria Werner 812 Borgarståndets riksdagsprotokoll , anm. av Karin Sennefelt 814 Martin Hårdstedt, Finska kriget , anm. av Mats Hemström

3 816 Carola Herberts & Laura Mattsson, Ephemerer, anm. av Henrik Edgren 818 Björn Forsén & Erkki Sironen (red.), Det svunna Grekland, anm. av Lars Kvarnström 820 Alf R. Jacobsen, Scharnhorst, Alf R. Jacobsen, Dödligt angrepp, och Mikael Tamelander & Niklas Zetterling, Slagskeppet Tirpitz, anm. av Bo G. Hall 822 Victor Klemperer, LTI Tredje rikets språk, anm. av Andreas Åkerlund 824 Othmar Plöckinger, Geschichte eines Buches, anm. av Andreas Åkerlund 826 Alan Wood, Stalin and Stalinism, anm. av Aleksander Kan 828 Wilhelm Agrell, Skuggor runt Raoul Wallenberg, anm. av Bernt Schiller 830 Henrik Eberle & Mattias Uhl, Hitler, anm. av Andreas Åkerlund 832 Hans Sjögren, Den uthålliga kapitalismen, anm. av Kristina Lilja 834 Gunnela Björk, Palme och medierna, anm. av Marie Cronqvist 835 Lars Cavallin, Påvar i moderna tider, anm. av John Edman Meddelanden 838 Fredrik Charpentier Ljungqvist & Daniel Sävborg, The 14 th International Saga Conference, Uppsala Litteratur inkommen till redaktionen 844 Svenska avhandlingar i historia och ekonomisk historia, och avhandlingar framlagda vid temainstitutionen i Linköping under Medverkande i detta häfte

4 svenska historikermötet i lund april 2008 På svenska historikermötet möts historiker från hela landet för att presentera och diskutera ny forskning. Nästa möte hålls i Lund den april År 2008 har det förlutit 350 år sedan freden i Roskilde och historikermötets huvudtema är Gränser, identiteter och kulturmöten. Huvudtalare kommer att vara Peter Sahlins, The Social Science Research Council, New York, och keynote speaker Uffe Østergaard, Copenhagen Business School. Förbindelser mellan svenskt, danskt och skånskt står i centrum, men anslaget är brett och inbegriper sessioner som belyser temat från andra utgångspunkter och med fokus på andra tider och geografiska regioner. Även ämnen och forskningsfält vid sidan av huvudtemat kommer att beredas stort utrymme. svenska historikermötet erbjuder rikliga möjligheter att knyta kontakter och att möta vetenskapliga meningsfränder och meningsmotståndare. Över 100 inkomna sessionsförslag speglar den svenska historieforskningen i hela dess bredd och mångfald! Anmälan om deltagande och eventuell hotellbokning görs på svenska historikermötets hemsida: <http://www.hist.lu.se/historikermote_2008/ index.php>. Där ges även närmare information om upplägg, teman och sessioner. Vidare frågor rörande det vetenskapliga programmet besvaras av Yvonne Maria Werner, e-post: Välkomna till svenska historikermötet! Svenska Historiska Föreningen genom Historiska institutionen (huvudarrangör), Forskarskolan i historia, Ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Centrum för Danmarksstudier, Kyrkohistoriska avdelningen på Centrum för religionsvetenskap, Lunds universitet, samt Malmö högskola och Landsarkivet i Lund

5 Redaktören har ordet Först av allt vill jag lugna eventuella oroliga läsare. Större delen av föreliggande nummer är på engelska, men det är inte uttryck för någon förestående förändrad praxis i Historisk tidskrifts utgivningsrutiner. Som bekant är det en hett omdebatterad fråga huruvida svenska forskare i högre grad borde publicera sig på engelska, eller om de tvärtom bör värna svenska som vetenskapligt språk. Bägge uppfattningar stöds av starka argument, menar jag, men Historisk tidskrift kommer även fortsättningsvis att ha svenska som huvudsakligt publiceringsspråk. Anledningen till att normal praxis frångåtts i detta nummer förklaras av temanumrets gästredaktör Elisabeth Elgán i ett särskilt förord. Temat internationalisering har en lång tillkomsthistoria. Det diskuterades i redaktionsrådet redan under min företrädares tid och det är tack vare Elisabeth Elgáns heroiska insatser som det äntligen har kunnat förverkligas. Historisk tidskrift har redan tidigare prövat att bjuda in en gästredaktör: 1996 års temanummer om antisemitism sammanställdes av Stephen Fruitman. Att vi återigen testar denna lösning har dels en specifik, dels en generell orsak. Jag har varit föräldraledig under stora delar av året och detta var ett sätt att minska redaktörens arbetsbörda utan alltför stort omak. Vetenskapligt innebär det också en vinst eftersom vi kunnat utnyttja specialistkompetens som varit särskilt väl ägnad till temat. Jag medger villigt att Elisabeth Elgán, som till vardags förestår Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola, sammanställt detta nummer med hjälp av ett kontaktnät och en skicklighet som vida överstiger vad jag själv hade kunnat bidra med i sammanhanget. Till missförstånds undvikande skall tilläggas att de delar av häftet som faller utanför temat recensioner och meddelanden på vanligt sätt redigerats av mig. De vetenskapliga vinster vi tycker oss se med en gästredaktör gör att vi kommer att upprepa förfarandet även i nästa års temanummer om krig, som ställs samman av Anna Maria Forssberg vid Armémuseum i Stockholm. Flertalet artikelförfattare i detta häfte är verksamma i utlandet. Den som undrar hur det är beställt med de internationella perspektiven i svensk historieforskning har säkerligen redan tagit del av Stefan Eklöf Amirells artikel Den internationella historiens uppgång och fall: trender inom svensk internationell historieforskning , Historisk tidskrift 2006:2. Nyligen

6 618 Redaktören har ordet har han också utgivit den kommenterade bibliografin Svenska doktorsavhandlingar i historia (Acta Bibliothecæ regiæ Stockholmiensis 75). Det är en sammanställning som, modern datateknik till trots, är svår att göra med andra bibliografiska hjälpmedel. Inte minst är det lätt att missa den utåtblickande historieforskning som bedrivs i landet. Betecknande nog förtecknas inte dessa arbeten i Svensk Historisk Bibliografi. Amirell visar att det är klent beställt med de internationella perspektiven. Bara drygt 15 procent av svenska historiska avhandlingar har i dag ämnen och inriktningar som huvudsakligen berör icke-svenska förhållanden. Något överraskande i dessa globaliseringstider är också att trenden tycks gå mot ytterligare minskat intresse. I viss mån torde tendensen upphävas av att allt fler svenska studenter förlägger sina forskarstudier till utländska lärosäten. Det skall också framhållas att Amirells undersökningar inte omfattar ekonomisk historia, där de internationella perspektiven på flera sätt är mer framträdande än inom den prefixlösa historieforskningen. Det kan finnas olika uppfattningar om denna situation. Att svensk historieforskning har huvudfokus på Sveriges förflutna kan trots allt förefalla naturligt. Det finns ändå anledning att begrunda en annan av Amirells synpunkter, nämligen att svenska historiker blivit allt sämre på internationell återrapportering även då inhemska förhållanden med internationell bäring avhandlas. Att svenska exempel ofta utelämnas i de internationella synteserna framstår därmed som delvis självförvållat. Även universitetsundervisningen, som ju skall vila på vetenskaplig grund, blir lidande av bristen på internationell utblick. Den globala och europeiska historien upptar fortfarande en stor del av pensum, men allt färre lärare har egen erfarenhet av internationell forskning. Flera allvarliga konsekvenser kan listas och vilka förändringar som krävs och var den ideala relationen mellan svensk och internationell forskningsinriktning går är naturligtvis inte enkelt att avgöra. Man måste också betänka att Sverige är ett litet land medan utlandet är väldigt stort och att det därför hos oss kanske saknas kapacitet att hålla alltför många bollar i luften samtidigt. Men hur svenska historiker kan och bör förhålla sig till dessa frågor är förhoppningsvis en diskussion som kan få näring av bidragen i detta häfte. Jonas Nordin

7 Beyond national history: Introduction to the special issue on internationalization During the summer of 2007, Anders Flodström, the new chancellor of higher education, asserted that all research in Sweden must orient itself to the international research front. He was certain that such a research front exists in the humanities as well. The articles in this special issue of Historisk tidskrift deal with world history, global history, transnational history, histoire croisée and comparative history. Perhaps this is where historical research is headed today. Those who have not yet learned about these different methods of writing history will find these articles most interesting. This issue s theme is internationalization. Through contacts, not least Historisk tidskrift s international committee, the undersigned, who was honored to be asked to serve as guest editor, contacted a number of colleagues in Western Europe and the United States to see if they would be willing to analyze the attitudes in their research environments and fields of research to the internationalization of the writing of history. Accordingly, this issue clearly reflects a Eurocentric view, which can only be defended by the premise that it is important to know what our colleagues are doing and thinking those colleagues with whom we will likely collaborate to an ever greater extent. Thus, it is my hope that in the near future Historisk tidskrift will dedicate a special issue to historical writing historiography from colleagues who work in parts of the world where we do not have the same institutional and historic ties. Those colleagues who agreed to write for this issue of Historisk tidskrift have done more than simply describe new directions within historical topics. They analyze, take stands, discuss previous research and juxtapose the different ways of writing history in relation to their own research. I would like to extend my warmest thanks to all of them. At my request, David L. Ransel, Mafalda Cunha and Pedro Cardim expanded their articles to include information on their professional milieus and how they are organized in the United States and Portugal. Thanks to their efforts, we are able to gain perspective on how we function in Sweden.

8 620 Elisabeth Elgán In addition to historiography, theory and methods, the articles cover many other fields, including welfare state history, worker history, Russian history, early modern history and political history. They take us on an odyssey during which we go on shore now and then to gain new insights. David L. Ransel introduces us to the North American historians who, for over two decades, have flown above the clouds to recount the history of the flow of ideas, commerce and politics. Mafalda Cunha and Pedro Cardim provide insights into how the Portuguese historian s milieu, which has a structure similar to ours, reacts to the challenges of internationalization. Cardim and Cunha ask important questions such as: Who sets the standard for historical writing? Is it still the big powers of old Europe? Why do interesting historical works remain on the domestic market? Can countries on the periphery only take part when they can confirm the predominant perception of their role? Sweden faces the same kinds of questions: Should we learn to adapt and package Swedish history in a way that will interest people outside of Sweden? Or should we leave behind thoughts about the nation as a frame of reference, a legitimate object for study and an obvious consumer of our studies and instead begin to interest ourselves in the flow, systems, models and meetings, and their manifestation in local and time-bound situations? Bartolomé Yun Casalilla, who considers the issue of internationalization trends from the perspective of an early modern historian, recommends the latter, even if, in his article, he humbly notes that much of what is described as new in today s historical writing is not. Yun s most important point is that history is localized knowledge and therefore, the great, overarching advances must always be rooted in local studies. Dirk Jan Wolffram s article on welfare state research, a field that is growing, thanks to comprehensive international studies, does this by delving deeply into both large comprehensive works and matters at the local level. Wolffram elucidates the power of inspiration of overarching studies but also their risks. They must be proven empirically against those standards from which decisions, processes and politics actually arose. However, this local reality is not limited to the local; rather Wolffram emphasizes the international exchange of ideas and contacts among local officials and experts involved with city planning, for example. Local studies complement and amend the comprehensive studies. In his article, which is an analytical exposition of comparative history and classical and current works that successfully used this method, Heinz-Gerhard Haupt argues that comparative history still constitutes an excellent

9 Beyond national history 621 method for writing history without using national history as a point of departure. Comparative history is problem-solving history, which cannot be replaced by studies of how societies and groups became integrated and influenced one another in the course of history. The advantages of the comparative method, not the least of which is its ability to call into question national historical writing s specific explanations of general phenomena, is illustrated in the article written by Katarina Friberg, Mary Hilson and Natasha Vall. The authors, who take us back and forth between Karlskrona, Plymouth, Malmö and Newcastle, believe that the intellectual journey among different historical traditions, among national and local, among Swedish and English and among different local source materials are just a few of the pay-offs of comparative history. This is what makes comparative history such a demanding and, at the same time, stimulating method. Haupt shares their conclusion. Many of the articles take up the question of what language internationalization should use. The same question came to the fore in connection with this issue of Historisk tidskrift. The most natural course would have been to translate all of the articles into Swedish. However, we will never be able to achieve an acceptable level of international exchange if we do not avail ourselves of translations and, at some conferences, of interpreting. Few of us are so gifted linguistically that we can express complicated arguments both verbally and in writing in the world s major languages. Further, many of us in Sweden understand and read Swedish texts more quickly and therefore, would have been delighted to see this issue of Historisk tidskrift in Swedish. However, to ask a number of colleagues in other countries to contribute articles to an ongoing discussion and then exclude them from the opportunity to study the results did not seem the right thing to do either. Therefore, we elected to use English, our new, much loved and much despised lingua franca. The linguists among you will notice that the articles are either in American or British English, depending on the author and translator. I would like to extend my sincere thanks to Mireille L. Key and Lucy Cathcart Frödén for their translations! The articles are accompanied by Swedish summaries written by the undersigned. Thus, the responsibility is entirely mine if the readers and authors do not recognize the articles from the summaries. Bon voyage, dear readers! Elisabeth Elgán

10 622 Elisabeth Elgán Bortom nationell historia. Inledning tema internationalisering Under sommaren 2007 tog den nya universitets- och högskolekanslern Anders Flodström till orda och hävdade bland annat att all forskning i Sverige måste orientera sig mot den internationella forskningsfronten. Han var säker på att det finns en sådan inom humaniora också. Uppsatserna i detta temanummer av Historisk tidskrift handlar om världshistoria, global historia, transnationell historia, histoire croisée och jämförande historia. Kanske är det där forskningsfronten går i dag i historia. Den som ännu inte har läst in sig på vad dessa olika sätt att skriva historia går ut på kan med fördel läsa dessa uppsatser. Temat är historieämnets internationalisering. Genom kontakter, inte minst Historisk tidskrifts internationella redaktionsråd, gick undertecknad som haft äran och nöjet att få vara gästredaktör ut till ett antal kolleger i Västeuropa och USA och frågade om de inte kunde tänka sig att analysera hur deras forskningsmiljö eller deras forskningsfält förhöll sig till internationaliseringen av historieskrivandet. Temanumret fick därmed en klar eurocentrisk prägel som bara kan försvaras med att det är viktigt att veta vad våra nära kolleger gör och tänker, de kolleger som vi i allt större utsträckning har goda förutsättningar att samarbeta med. Min förhoppning är dock att Historisk tidskrift inom kort kan sammanställa ett nytt temanummer som gör det möjligt för oss att bekanta oss med historieskrivningen i miljöer till vilka vi inte har samma institutionella och historiska band. De kolleger som accepterade att skriva för Historisk tidskrift på det anvisade temat gör i sina uppsatser mycket mer än att bara beskriva nya inriktningar inom historieämnet. De analyserar, tar ställning, diskuterar tidigare forskning på området och sätter de olika sätten att skriva historia i förhållande till sin egen forskning. Jag vill här rikta ett varmt tack till dem alla. På min begäran fördjupade också David L. Ransel samt Mafalda Cunha och Pedro Cardim sina uppsatser med upplysningar om historikersamfundet i USA respektive Portugal och hur de är organiserade. Jag vill tacka dem speciellt för att de tog sig tid att göra det. Det ger oss perspektiv på hur vi fungerar i Sverige. Uppsatserna spänner över olika fält: utöver historiografi, teori och metod, berörs välfärdsstatens historia, arbetarhistoria, Rysslands historia, tidigmodern historia och politisk historia. De tar oss med på en odyssé där vi får stiga iland här och där för att få nya intryck. David L. Ransel presenterar för oss de nordamerikanska historiker som i över två decennier flugit på hög höjd över världen för att berätta historier om flöden av människor, idéer, handel och politik. Med Mafalda Cunha och Pedro Cardim får vi inblick i hur en historikermiljö, den portugisiska, vars strukturer i mångt och mycket liknar våra, reagerar på uppma-

11 Bortom nationell historia 623 ningen att internationalisera sig. Cardim och Cunha ställer viktiga frågor om vem som sätter standarden i historieskrivningen. Är det fortfarande de gamla europeiska stormakterna? Varför stannar intressanta historiska verk på hemmamarknaden? Får perifera länder bara vara med när de kan bekräfta den dominerande uppfattningen om deras roll? För svensk räkning infinner sig samma frågor: Skall vi anpassa oss och förpacka svensk historia på ett sätt som vi tror kan intressera utanför Sverige? Eller skall vi lämna tanken på nationen som en referensram, ett legitimt studieobjekt och en självklar avnämare av våra studier och i stället börja intressera oss för flöden och möten och hur de manifesteras i lokala och tidsbundna situationer? Bartolomé Yun Casalilla som tar upp frågan om internationaliseringstrenderna utifrån en tidigmodern historikers perspektiv förordar det senare, även om han i sin uppsats luttrat påpekar att mycket av det som i dag framställs som nytt inom historieskrivningen inte är det. Yuns viktigaste poäng är att historia är en lokaliserad kunskap och därför måste de stora övergripande ansatserna alltid förankras i lokala studier. Dirk Jan Wolfframs uppsats om välfärdsstatsforskningen, ett fält som utvecklats tack vare nationsövergripande studier, gör just detta och störtdyker ner från de stora översiktsverken till den lokala nivån. Wolffram lyfter fram de övergripande studiernas inspirationskraft men också deras risker. De måste prövas empiriskt mot de nivåer där besluten, processerna och politiken verkligen kom till. Denna lokala verklighet begränsas dock inte till det lokala utan Wolffram lyfter fram internationella idéutbyten och kontakter mellan exempelvis lokala tjänstemän och experter på stadsplanering. Lokala studier kompletterar och korrigerar de övergripande studierna. Heinz-Gerhard Haupt pläderar i sin uppsats, som är en analytisk genomgång av jämförande historia och klassiska och aktuella verk som framgångsrikt använt sig av denna metod, för att jämförande historia fortfarande utgör ett utmärkt sätt att skriva historia utan att ta avstamp i den nationella historien. Jämförande historia är en problemlösande historia som inte kan ersättas av studier av hur samhällen och grupper interagerat och påverkat varandra i historien. Den jämförande metodens fördelar, inte minst som ett sätt att ifrågasätta nationella historieskrivningars specifika förklaringar av generella företeelser, illustreras av Katarina Fribergs, Mary Hilson och Natasha Valls uppsats. Här får vi resa fram och tillbaka mellan Karlskrona, Plymouth, Malmö och Newcastle. Uppsatsförfattarna menar att själva den intellektuella resan, mellan olika historiska traditioner, mellan nationellt och lokalt, mellan svenskt och engelskt, mellan olika lokala källmaterial, är en av poängerna med jämförande historia. Det är det som gör jämförande historia till en krävande men stimulerande metod, en slutsats som Haupt delar. Många av uppsatserna tar upp frågan om på vilket språk internationaliseringen skall ske. Samma fråga kom upp i arbetet med det här temanumret. Det hade känts naturligt att få alla uppsatser översatta till svenska. Vi kommer aldrig att

12 624 Elisabeth Elgán kunna få någon bra nivå på våra internationella utbyten om vi inte accepterar att använda oss av översättningar och på vissa konferenser också tolkning. Få av oss behärskar så många språk att vi obehindrat kan uttrycka komplicerade resonemang skriftligt och muntligt på de stora världsspråken. Och säkert är vi många i Sverige som förstår och läser en text snabbare på svenska och därför skulle ha välkomnat att detta temanummer varit på svenska. Men att be ett antal kolleger i andra länder att bidra med uppsatser till en pågående diskussion och sen inte ge dem en möjlighet att ta del av resultatet kändes inte heller rätt. Därför fick det bli detta vårt älskade och hatade nya lingua franca, engelska. Den språkkunnige kommer att kunna märka att artiklarna är på antingen amerikansk eller brittisk engelska, beroende på författare och översättare. Ett stort tack till Mireille L. Key och Lucy Cathcart Frödén för deras arbete med översättningarna! Uppsatserna är försedda med svenska sammanfattningar, gjorda av undertecknad. Det är alltså jag som skall bära hundhuvudet om läsare och författare inte känner igen uppsatsen i sammanfattningen. Bon voyage, kära läsare! Elisabeth Elgán

13 Reflections on transnational and world history in the USA and its applications By David L. Ransel Transnational history and world history have been an interest of historians in the United States for some time. Soon after becoming editor of the American Historical Review (AHR) in 1985, I began to feel pressure to move in the direction of internationalization. 1 Indeed, the AHR had already featured an example of transnational history, even if the journal had not labeled it as such. As I started my editorship a splendid discussion was in progress on the issue of the anti-slavery movement, a campaign that affected nearly all the countries bordering the Atlantic Ocean. We continued that discussion, and eventually all the elements of it were gathered into a book that has been much used in historical seminars. 2 When we soon after sought explicitly to explore a transnational perspective in the journal, we did so in two forms. The first was to return to the Atlantic world as a context in a 1988 issue that included both an AHR Forum (a formal scholarly exchange of opinions) on world-systems theory and a separate essay on Atlantic trade. Economic historians had been the pioneers of transnational history, and the Atlantic trade systems, again including slavery, offered a ready and well-documented field of analysis. 3 The second approach was a forum on American exceptionalism, one of 1. The American Historical Review (AHR) is the journal of the American Historical Association. It is the largest scholarly journal of history in the United States and presents research articles, discussions and reviews from every major field of historical study. It began publication in Thomas Bender (ed.), The antislavery debate: capitalism and abolitionism as a problem in historical interpretation, Berkeley The issue included an essay by David Eltis and Lawrence Jennings, Trade between Western Africa and the Atlantic World in the pre-colonial era, and an AHR Forum on Feudalism, Capitalism, and David L. Ransel, b. 1939, is Robert F. Byrnes Professor of History, Director of the Russian and East European Institute, and Co-Director of the European Union Center of Excellence at Indiana University, USA. His latest books include a monograph Village mothers: three generations of change in Russia and Tataria (2000), and an edited volume Polish encounters, Russian identity (2005). He has just sent to press a new monograph, titled A Russian merchant s tale: the life and adventures of Ivan Alekseevich Tolchënov, based on his diary, a biography of a provincial merchant in the eighteenth century. Address: Russian and East European Institute, 565 Ballantine Hall, Indiana University, Bloomington, IN 47405, USA

14 626 David L. Ransel the central themes of United States history and a question that invited transnational comparisons and analysis. 4 The American Historical Association (AHA) is the largest scholarly organization of historians in the United States. It was founded in 1884 and incorporated by Congress in Its membership includes scholars of every period and geographical area of historical study. Each year the association elects a new president, who delivers an address, which is soon after published in the AHR and serves as an indication of emerging interests among leaders in the field. Two presidential address from the early 1990s provided examples of how transnational history could be written. The first was by an East Asian specialist from the University of California (Berkeley), Frederic Wakeman, Jr. The address, published in February 1993 and titled Voyages, took the reader on a tour of the world that began with Wakeman s own childhood voyage on a sailing yacht around Cuba following the route of Columbus. During the voyage he learned the history of the Chinese forcibly brought to Cuba in the nineteenth century as indentured laborers. Wakeman then traced the traditions of the Chinese back to their seafaring forebears who moved in great armadas across the seas to India, Arabia, and Africa. He finished the essay by returning to the present and pointing out that the millions of overseas Chinese, scattered by the attractions or impressments of early modern imperial powers that Wakeman had just described, were now investing billions of dollars annually in modern China and assisting its growth into a world power about to eclipse the brief dominance of the United States in world affairs. 5 Wakeman s approach was the one that later became associated with the name of the sociologist Arjun Appadurai and the idea of globalization, namely, the powerful and enduring effects of flows of people, ideas, and goods across borders and continents. 6 The second address, delivered and published just one year later, was by Louise A. Tilly of the New School University in New York City. Its title was the World-System in the Perspective of Latin America and the Caribbean, that included contributions from Steve J. Stern and Immanuel Wallerstein. AHR 93:4, October American exceptionalism rests on the idea that the United States of America differs qualitatively from other modern nations because of its special origin, religious culture and political institutions. The country therefore does not lend itself to analysis based on European historical models. It is a kind of American Sonderweg. The forum referred to above included Ian Tyrrell, American exceptionalism in an age of international history ; Michael McGerr, The price of the New International History ; Ian Tyrell, Ian Tyrell Responds, AHR 96:4, October 1991, pp Frederic Wakeman, Jr., Voyages, AHR 98:1, February 1993, pp Arjun Appadurai, Modernity at large: cultural dimensions of globalization, Minneapolis 1996.

15 Reflections on transnational and world history in the USA 627 Connections, and it formed a complement to Wakeman s. Tilly, too, discussed Asians, but this time the focus was on their interrelations with Europeans rather than with Americans or other Asians. She began with the story of capitalist industrialization of cotton textiles in India and traced the connections between events there and developments in England and France. She illustrated the importance of decisions made in one place for the lives of ordinary people in other widely dispersed locales, as when Indian hand-loom textiles, regarded as superior to British products, were displaced by capitalist organization and mechanization of production and colonial policies that privileged English cloth in Indian markets. Choices about investment and production made in one region of the world led to changes in the economic chances for working people elsewhere. Tilly focused on how the shifts in productive processes affected the power and gender relations within the families caught in a global web of trade. 7 Her starting point was the work of E. P. Thompson, and her wish was to emulate his respect for ordinary working people, but her approach seemed to build on the dependency theory of Andre Gunder Frank and world-systems theory of Immanuel Wallerstein, although she did not explicitly refer to either of them. Tilly added to the mix her own analysis of age and gender relations within family economies. The Wakeman and Tilly essays were good examples of what I would call transnational history. The labeling or branding of the various approaches that challenge national or nation-centered history is the subject of recent presentations in two leading American history journals. The Journal of Modern History, the principal American journal of European intellectual and political history, featured two essays summarizing the literature, one on world history and one on globalization and its history. 8 World, global, and international history are current favorite labels, along with transnational. But each of these has a slightly different emphasis. The American Historical Review has recently returned to the topic of transnational history with a Conversation between six historians who sorted through various definitions of non nationcentered histories and discussed what each means and what each is capable of revealing. Although the Conversation was somewhat unstructured and did not yield a clear consensus, one could draw from it the general view that 7. Louise A. Tilly, Connections, AHR 99:1, February 1994, pp See the essays by Raymond Grew, Expanding worlds of world history, and by Michael Lang, Globalization and its history, Journal of modern history 78, December 2006, pp

16 628 David L. Ransel world and global history strive for comprehensiveness, while international history, which continues to use nation as its primary category of analysis, seeks to transcend the old diplomatic history by investigating not just interstate relations but cultural, social, political, labor, and other institutional contacts and influences between countries that affect state governments. Transnational history, in contrast, is concerned primarily with connections: how people, ideas, institutions, technology, and commerce flow across national borders and link up with or influence people and processes in other countries. 9 Yet scholars may disagree on how the term should be applied. Can it apply to the histories of pre-national or non-national times and places? For example, was Fernand Braudel s The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II a work of transnational history avant le mot? Or does transnational only acquire its proper meaning in opposition to national? That is, should it be used solely to refer to new ways of writing history in the era of nationally organized states without being constrained by the form of the nation-state? World history has been on the agenda of U.S. based historians for at least as long as transnational history. The election to the presidency of the AHA in 1985 of the pioneering author of a widely read history of the world, William H. McNeill, then professor of history at the University of Chicago, was a sign of growing interest in the subject. Accordingly, I soon after planned to do a special issue of the American Historical Review on world history. However, when I started to look for contributors, I discovered that world history was not yet a research field. Because the journal was a forum for research publications, the editorial board decided to postpone doing such an issue. Since that time, interest in world history has continued to spread. A recent study by the AHA reported that world history was the most rapidly growing geographically defined specialization in college and university history departments in the United States, going from 10 percent of faculty claiming world history as a specialization in 1990 to over 40 percent in If departments are turning increasingly to teaching world history, someone has to produce the instructors. Not surprisingly, graduate programs 9. Participants are C. A. Bayly, Sven Beckert, Matthew Connelly, Isabel Hofmeyr, Wendy Kozol, and Patricia Seed. AHR conversation: on transnational history, AHR 111:5, December 2006, pp The survey also included thematically defined specializations such as cultural, social, gender and other thematic subdivisions of historical study. Robert B. Townsend, Changing patterns of faculty specialization since 1975, Perspectives (The Newsmagazine of the American Historical Association) 45: 1, January 2007, p. 10.

17 Reflections on transnational and world history in the USA 629 have been responding. According to information gleaned last year from AHA records, 19 history departments in the United States are offering world history as a field for doctoral study. 11 What this means in almost all cases is that a student may take world history as one of the three or four fields required for the doctoral exams. In only one or two universities can a student take world history as a major field for dissertation research. 12 Even so, teaching jobs are available as never before. In recent issues of the AHA jobs bulletin the number of listings for faculty qualified to teach world history, though trailing those for U.S. and European history, matches and often surpasses the listings for instructors in regionally defined world areas (Africa, Asia, Latin America, and Middle East). If world history has found its way into the American college curriculum, just what the content and unifying themes should be is less certain. A number of different approaches are in play. The subject got its start in this country with the work of William H. McNeill, referred to earlier, who grounded his Rise of the West in Arnold Toynbee s thesis of challenge and response and then added the effects of the evolution and diffusion of knowledge and technology. The question that held the study together was why the West came to dominate so much of the world. In a sense, this is the question that continues to animate most world history texts. The approach to it can start with pre-history and a scientific foundation as in Jared Diamond s influential study, Guns, Germs, and Steel. Diamond, a biogeographer at the University of California at Los Angeles, sought to explain Western dominance from the point of view of a scientist who studied the domestication of plants and animals. He applied a rigorous geographical determinism that removed any hint of racism or Spencerian notions of survival of the fittest. The book was so successful that it was even adopted as the basis of an undergraduate degree program at one of the best universities in the United States Information from an internal Indiana University Department of History study done by Arlene Diaz, Lynn Struve, James Madison, and Leah Shopkow. 12. The first such offering came at the University of Wisconsin under the direction of the famous Africanist, Phillip Curtin, but it may be in suspension since he left. Northeastern University had such a program under the direction of another Africanist Patrick Manning. Manning just moved to the University of Pittsburgh as the Andrew W. Mellon Professor of World History, and he plans to establish a doctoral program there in world history. 13. Jared Diamond, Guns, germs, and steel: the fates of human societies, New York At the University of California at San Diego the newest undergraduate college, Sixth College, uses Diamond s book as the foundational text for its core curriculum and core course on culture, technology, and art. Personal communication from Dean of Social Sciences Paul W. Drake.

18 630 David L. Ransel The field of world history, however conceived, covers a terrain so vast that a narrative must of necessity be built on a unifying theme that excludes much more than it includes, and this circumstance invites teleological, which is to say ideological, interpretations. Jerry Bentley, one of the pioneers of world history and editor of the Journal of World History, recently commented on this issue. He pointed out that in the United States, conservative educationists have been using their political and financial influence to insist that world history be construed as a version of neo-conservative triumphalism; they believe that the history of the world should be taught as a movement toward American-style democracy and free market capitalism, which once embraced by the rest of the peoples of the world will bring an end to history in the sense forecasted by Francis Fukuyama in his influential work on the end of the Cold War. 14 On the left, Bentley continued, there was the neo- Marxist approach associated with the world-systems model of Immanuel Wallerstein and his followers. For them, world history is moving toward a socialist resolution. In between these two politically charged versions of world history are the survey courses that simply tell an empirical and chronological tale of the rise and fall of civilizations without a strong teleological orientation. Whichever approach is adopted, most writers and teachers try these days to escape a Eurocentric point of view (which is generally regarded negatively). But this is an aspiration more than an achievement. Bentley pointed out that however innovative writers of world history may wish to be, they find it difficult to escape analytical categories that are necessarily culture-bound such as nation and civilization. The problem may be that history as a means of organizing our understanding of the past is inescapably culture bound. For this reason some post-colonialist critics have rejected it altogether, arguing that it cannot transcend its Hegelian and Eurocentric origins and so will inevitably fail to capture an accurate picture of the world. While it is true that professional historical scholarship was heavily implicated in the construction and valorization of nationalism and imperialism, attempts by post-colonialist critics to supplant it with older indigenous forms of knowledge about the past such as myths and legends seem quixotic. Now that professional history enjoys worldwide intellectual hegemony, the best solution may be to continue 14. Francis Fukuyama, The end of history and the last man, New York Fukuyama has modified his view and his attachment to neo-conservatism more recently. His latest book is America at the crossroads: democracy, power, and the neoconservative legacy, New Haven 2006.

19 Reflections on transnational and world history in the USA 631 to interrogate its categories of analysis and their inherent biases and, as much as possible, to correct for them. This approach has in some measure redeemed the field of anthropology, which, as much or more than history, initially served to valorize western imperialism and colonialism. 15 Bentley himself has argued for what he calls an ecumenical world history based on large-scale empirical narratives. The main features of this narrative are rising human population, expanding technological capacity and increasing prominence of cross-cultural interaction over time three empirical realities that have profoundly influenced the world and its development through time. This ecumenical world history, he continued, would not pretend to know the end of history. Rather it leaves the end of history open, warning that human agency and ingenuity likely hold surprises in store for those who leap from world history into world forecasting. 16 This project, while appealing when compared to the heavily ideological approaches against which Bentley measured it, nevertheless skirts the issue of how one escapes the Eurocentrism of history as a form of knowledge or, indeed, how one finds meaning in history. Taking a few steps farther back for an even wider perspective, David Christian, a professor of history for many years at Macquarie University in Australia and now at San Diego State University in California, has fashioned what he calls Big History, an account that begins with the Big Bang and the origins of the universe. About one-third of Christian s thick history book, Maps of Time: an Introduction to Big History, treats the formation of the universe and solar system, another third the development of life on earth and the emergence of human beings (the sphere normally left to anthropology), and the final third history in the usual sense of the time since the appearance of written records. Christian rests his analysis on Darwinian science, extending physical and biological metaphors to explain human activities. For example, he compares the formation of states to that of star clusters, which develop around hubs. He argues that states behave with their tributary peoples very much as parasites in nature do with their hosts, or that humans in sufficiently dense settlements begin to organize themselves along the same lines 15. Jerry H. Bentley reviews in detail a number of the post-colonialist criticisms of western scholarship and suggests the approach mentioned here. Myths, wagers, and some moral implications of World history, Journal of world history 16:1, March 2005, pp Bentley, Myths, wagers, and some moral implications of world history, Journal of world history 16:1, March 2005, quotations from pp. 77, 78.

20 632 David L. Ransel of hierarchy and division of labor as do social insects such as termites. 17 Christian decided to adopt this cosmic approach in order to give students a comprehensive, secular and scientific view of life. I learned this in a private conversation in which he pointed out that school and university programs are built on a menu of diverse courses that together provide no coherent view of society or history. A student at a U.S. university today may have learned a 20-year span of French cultural history, a smattering of African literature, the second half of American history, and a few other subjects with no connection to one another. In these courses they may even have been given a deconstructionist orientation that throws the validity of truth statements about history into question. Christian opposes this kind of nihilism. Although he is well aware that a comprehensive understanding of the world has to be stated in mythic form, he wanted to offer a myth for our time, one based on the best form of knowledge production we know, the scientific method, so that students will at some point in their studies receive an integrated and coherent account of our world. 18 In my own field of Russian history, the study of transnational history began in the late 1980s and accelerated after the collapse of the Soviet Union. The role that non-russian national minorities played in this event awakened scholars to the importance of these peoples, whose histories Western researchers had until recently left largely to émigrés with questionable scholarly credentials and strong political agendas. What these émigré historians were writing was, of course, not transnational history but national history in exile that contained the same narrow focus and myth-making that was typical of national histories in independent countries. Specialists inside the Soviet Union were not allowed to discuss the history and aspirations of the non-russian minorities outside of a general framework of the Friendship of Nations, in which Russia was construed as the older brother, teacher, and protector of the non-russian peoples. Foreign scholars, with rare exceptions, were permitted to work only in the central archives of Moscow and Leningrad and, even there, on a limited number of topics. Academic advisers, archivists, and even librarians monitored the research of foreign scholars and did not permit 17. David Christian, Maps of time: an introduction to big history, Berkeley Christian also mentioned in this conversation that took place some years ago, soon after he first began teaching the course that developed into his book, that he thought the failure of young people to be given a comprehensive scientific view of life made them susceptible to the appeals of radical religious movements and demagogues.

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

NYANLÄNDA OCH LÄRANDE

NYANLÄNDA OCH LÄRANDE NYANLÄNDA OCH LÄRANDE En forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 6:2010 NYANLÄNDA OCH LÄRANDE en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld.

Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld. Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld. Pernilla Malmgren Ma/NO/Teknik/ Eng Anna Werner SO/ SV/ SvA/ Eng Paradisskolan Trollhättan Ca 450 elever F-9 Undervisning på engelska: English

Läs mer

Kursplan. FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Written Proficiency I

Kursplan. FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Written Proficiency I Kursplan FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 French Written Proficiency I 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursen syftar till att utveckla

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh Internationalisering i mötet med studenter Hedda Söderlundh Hedda.Soderlundh@sh.se Bakgrund Eget avhandlingsarbete: Språkliga effekter av internationalisering av högre utbildning. Vad händer med svenskan?

Läs mer

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora!

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Björn Hammarfelt,! Högskolan i Borås!! Peter Tillberg, 1972 (Gläns över sjö och strand, 1970)!!

Läs mer

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053)

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) Respondents: 28 Answer Count: 9 Answer Frequency: 32,14 % Teaching methods The teaching methods in the course, that is their practical implementation and

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska Studieteknik för universitetet 2 Books in English and annat på svenska Inte bara svenska till engelska Vardagsspråk till akademiskt språk Böcker på engelska. Lektioner, diskussioner och tentor på svenska.

Läs mer

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor Denna enkät syftar till att ge en bild av lärares arbete med hållbar utveckling i Högskolan Dalarnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Den vänder sig till dig som varit eller kommer att vara

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency Kursplan JP1040 Japanska III: Språkfärdighet 15 högskolepoäng, Grundnivå 1 Japanese III: Language Proficiency 15 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska de studerande

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Drivers of Climate Change? Political and Economic Explanations of Greenhouse Gas Emissions

Drivers of Climate Change? Political and Economic Explanations of Greenhouse Gas Emissions Drivers of Climate Change? Political and Economic Explanations of Greenhouse Gas Emissions Ole Martin Lægreid Göteborg Studies in Politics 151 2017 DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE 1 Distribution: Ole Martin

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s.

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. According to one account, the rebellious hot rod youth wanted to show that

Läs mer

Hammer & Hanborgs Kompetensprofil

Hammer & Hanborgs Kompetensprofil Hammer & Hanborgs Kompetensprofil Vi har tillsammans med SHL/CEB tagit fram en unik kompetensmodell baserat på CEBs mångåriga forskning inom utvärderingsverktyg och beteendekompetenser samt Hammer & Hanborgs

Läs mer

Post-2015 Sustainable Development Goals. Var står vi nu? Vad innebär det för oss?

Post-2015 Sustainable Development Goals. Var står vi nu? Vad innebär det för oss? Post-2015 Sustainable Development Goals Var står vi nu? Vad innebär det för oss? Processen Flera led, delvis parallellt men samordnat High level panel klar maj 2013 Rio+20 juni 2012 Open Working Group

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2 Chapter: SPORTS Kunskapskrav: Texts to work with in your textbook (texter vi jobbar med i textboken): Nr 1. Let s talk Sports p 18-19 Nr 2. The race of my life p 20-23 Workbook exercises (övningar i workbook):

Läs mer

Ansökan Följebrev. Följebrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt

Ansökan Följebrev. Följebrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt - Inledning Dear Sir, Formellt, manlig mottagare, namnet okänt Dear Madam, Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt Dear Sir / Madam, Formellt, både mottagarens namn och kön är okända Dear Sir, Dear

Läs mer

Teenage Brain Development

Teenage Brain Development Teenage Brain Development In adults, various parts of the brain work together to evaluate choices, make decisions and act accordingly in each situation. The teenage brain doesn't appear to work like this.

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM Förtroende ANNA BRATTSTRÖM The importance of this treaty transcends numbers. We have been listening to an old Russian maxim dovaray ne proveray Trust, but Verify Vad innebär förtroende? Förtroende är ett

Läs mer

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION Ipsos globala undersökning visar vad som oroar medborgare i 24 länder, om de anser att utvecklingen är på väg åt rätt håll och hur nöjda de är med utvecklingen där de bor. Global Worries, Direction, Satisfaction

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Before I Fall LAUREN OLIVER INSTRUCTIONS - QUESTIONS - VOCABULARY

Before I Fall LAUREN OLIVER INSTRUCTIONS - QUESTIONS - VOCABULARY Before I Fall LAUREN OLIVER INSTRUCTIONS - QUESTIONS - VOCABULARY PLAN AND ASSESSMENT FOR BEFORE I FALL This project will cover most course goals for English B. There will be things to hand in each week

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Ledarskap, styrningsnivåer och rektors ledarskap. Presentation vid SNS skolpolitisk konferens 21 och 22 mars 2016

Ledarskap, styrningsnivåer och rektors ledarskap. Presentation vid SNS skolpolitisk konferens 21 och 22 mars 2016 Ledarskap, styrningsnivåer och rektors ledarskap Presentation vid SNS skolpolitisk konferens 21 och 22 mars 2016 Sammantaget kan vi konstatera att det tycks saknas tillräcklig transpararens i systemet

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Statistik ICM

Statistik ICM Statistik ICM 2015-2017 2016-09-23 Rebecka Herdevall Uppgifter från interimsrapporteringen i MT+ 1 juni 2016 Totalt antal rapporterade mobiliteter för svenska lärosäten 70 60 61 50 40 30 20 21 Antal rapporterade

Läs mer

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Den Disruptiva Utmaningen Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Disruptiveinnovation.se ChrisSandstrom www.disruptiveinnovation.se Christian.sandstrom@ratio.se

Läs mer

Arbetsplatsträff 8 mars 2011

Arbetsplatsträff 8 mars 2011 Arbetsplatsträff 8 mars 2011 1. Vetenskapsrådets utvärdering. 2. Rapport från rekryteringsgruppen för matematisk statistik. 3. Pågående rekryteringar. 4. Procentsatser för stödverksamhet. 5. Ny studierektor

Läs mer

Kursplan. KI2006 Kinesisk traditionell filosofi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 2. Chinese Traditional Philosophy

Kursplan. KI2006 Kinesisk traditionell filosofi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 2. Chinese Traditional Philosophy Kursplan KI2006 Kinesisk traditionell filosofi 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 2 Chinese Traditional Philosophy 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 2 Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

INTERNET R.I.P. Pelle Snickars, KB. torsdag 7 mars 13

INTERNET R.I.P. Pelle Snickars, KB. torsdag 7 mars 13 INTERNET R.I.P. Pelle Snickars, KB Media experts still talk as if the Internet is new, as if it is still evolving, as if it will shortly change everything. They tell us that the Web will let us build

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer