Tanum. Förenkla helt enkelt! Var med och påverka! Folkpartiveteran drar sig tillbaka. Information från Tanums kommun Nummer 36 Juni 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tanum. Förenkla helt enkelt! Var med och påverka! Folkpartiveteran drar sig tillbaka. Information från Tanums kommun Nummer 36 Juni 2013"

Transkript

1 Tanum Information från Tanums kommun Nummer 36 Juni Förenkla helt enkelt! Var med och påverka! Folkpartiveteran drar sig tillbaka

2 INNEHÅLL Förenkla helt enkelt!... 4 Aktuella upphandlingar och e-handel... 7 Nya guideprodukter i Fjällbacka... 8 Översiktsplan var med och påverka!... 9 Möteshuset en väg vidare Resöföretag med många strängar på lyran En förskola i utveckling Folkpartiveteran drar sig tillbaka Dance Port mötesplatsen i Tanum Västkustbuggarna dansant 30-åring Bokningssystem för lokaler Elda rätt Sista-minuten-tips från Lärcentrum Lärcentrum som kunskapsfabrik Glad av studier funkar det? Tanums Bostäder informerar Rambo informerar Bokslut Nästa skidskyttedrottning? Premiär av filmen Tyskungen Omslagsbild: Hornörännan, Kjell Holmner. + Årets sommarträff för företagare äger rum den 11 juli från klockan på TanumStrand. Håll utkik efter inbjudan på

3 Tanum Information från Tanums kommun Nummer 36 Juni 2013 Stad och landsbygd behöver varandra Enligt en nyligen presenterad befolkningsprognos kommer antalet invånare i Sverige år 2017 vara tio miljoner. Befolkningstillväxten kommer enligt samma prognos huvudsakligen ske i storstadsområden. Kommer detta att innebära att den flytt från landsbygdskommunerna som skedde på 1950-talet upprepas? Ungdomar ska givetvis studera på högskola eller universitet och ut i världen och pröva sina vingar. Efter den perioden är det mycket positivt om man återvänder och är med och utvecklar sin bygd. En robust skattebas är grunden i landsbygdskommuners ekonomi samt att antalet invånare över tid ökar. Utöver att fler invånare skapar en positiv känsla och framtidstro, ger det stabil ekonomisk bas. När en invånare flyttar till kommunen generarar personen kronor i ökade skatteintäkter och statsbidrag. Förutsättningarna för Tanums kommun att nå målet invånare har avsevärts förbättras genom omfattande infrastruktursatsningar som gjorts under senare tid. Det nya avloppsreningsverket vid Bodalen är en offensiv investering på 115 miljoner kronor. Utöver en nödvändig investering är det kommunens hittills största miljösatsning. I princip kan det nu anslutas obegränsat antal abonnenter till ett modernt avloppsreningsverk. Den nu påbörjade delen av E6 mellan Hud och Oppen innebär att det sommaren 2015 finns motorväg mellan Oslo och Malmö. Motorvägen har vi väntat på länge, den första sträckan mellan Kungälv och Göteborg öppnades för trafik E6:an är en mycket viktig del i utbyggnaden av infrastrukturen i norra Bohuslän. Infrastrukturella satsningar skapar förutsättningar för ökat invånarantal och fler arbetsplatser. Vi har flera exempel på lokala entreprenörer som satsat på omfattande investeringar i kommunen. Jag tänker på den satsning som ägaren av Sportshopen gjort och som planerar ytterligare investeringar. Ägarna och exploatör av Tanum Shoppingcenter samt ägaren av Happy Price är också exempel på att man tror på tillväxt och att det är intressant att satsa i området. Därutöver finns ett stort antal företagare som anser att Tanum och norra Bohuslän är ett expansivt område för företagande. Det stora antalet företag i kommunen visar på en stark företagaranda. Basnäringarna jord, skog och fiske är fortsatt betydande näringar i Tanum. Bredbandsutbyggnaden genomförs av föreningar genom ideella krafter och egna satsade medel samt att kommun, staten/länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen tilldelar ekonomiska bidrag för projekten. Privata entreprenörer exploaterar nya tomtområden. Kommunens bostadsbolag Tanums Bostäder bygger för närvarande hyreshus i Fjällbacka. Privata fastighetsägare planerar för att bygga hyreshus. Kommunens natur- och kulturtillgångar är vida kända. Enligt nyhetskanalen CNN är Bohusläns skärgård en av världens tio vackraste platser. Under sommarmånaderna vistas cirka femtiotusen invånare i kommunen. Att bo i Tanum är att leva i och med naturen. I denna unika livsmiljö finns de bästa förutsättningar för en lugn och trygg uppväxtmiljö för nuvarande och kommande generationer. Tanum och kommunerna i norra Bohuslän har enligt min uppfattning klara konkurrensfördelar om man överväger att flytta till något storstadsområde. Jag ser gärna att det blir fler invånare i Sverige men det är viktigt att också landsbygden får sin del av befolkningsökningen. För ett levande Sverige behöver även storstadsområden en attraktiv landsbygd. Tillsammans är vi starka och kommer fortsättningsvis att utveckla Tanum, kommunen genom politiker och tjänstemän, invånare, företagare, anställda, samhällsföreningar och våra delårsboende. Vi önskar oss alla en härlig och avkopplande sommar! Clas-Åke Sörkvist Kommunstyrelsens ordförande. REDAKTÖR: Anette Karlström ANSVARIG UTGIVARE: Ulf Ericsson STF ANSVARIG UTGIVARE: Anette Karlström POSTADRESS: Tanums Kommun, Ekonomikontoret, Tanumshede BESÖKSADRESS: Kommunhuset Tanumshede TELEFON: VX Fax: E-POST: PAPPER: 115 g Munken Cream Bra miljöval TRYCKERI: Munkreklam AB, Munkedal FOTON: Omslag Kjell Holmner, sid 4, 11, Ann-Katrin Eklund, sid 19 illustrationer Hanna Macke, sid Michael Halvarsson, sid 23 Benny Ottosson, Anders Torevi, sid RAMBO AB, sid 28 Leif Söderberg, övriga foton Tanums kommun. TEXTER: sid 4, 11, Ann-Katrin Eklund, sid Michael Halvarsson, sid RAMBO AB, övriga texter Tanums kommun.

4 Företagslots ska förenkla för företagare och kommun En företagslots ska underlätta kontakterna mellan företagare och Tanums kommun. Lotsen ingår i den handlingsplan som en bred, kommunal utbildning utmynnat i. Företagare som behöver nå flera myndighetspersoner, i kommunen men även från andra myndigheter, ska kunna träffa dem samtidigt. På detta möte kan alla frågor ställas och en del redas ut direkt. Pilotmöten har hållits i vår. Nu finslipas modellen inför sjösättningen i höst av den nya funktionen. -Vi hoppas att både företagarna och vi blir nöjda. Vi vill ge bra service direkt och bra återkoppling efter mötet, säger Karin Kempe från kommunens näringslivsenhet, samlande kraft för företagslotsen. Den är en av flera åtgärder som föreslås i handlingsplanen. Bättre tillgänglighet - via telefon, hemsida eller genom e-tjänster - är andra. Fortsatta utbildningsinsatser föreslås också, för att kommunen ska kunna stå för ännu bättre service och bemötande. Skilda världar -Det kan lätt bli krockar mellan vår myndighetsutövning och företagare. Vi kommer från två olika världar och behöver lära oss om varandras verkligheter, säger Kempe, som ser näringslivsenheten som en brobyggare. Mellan 20 och 75 kommunala -Jag tycker att Tanum träffat rätt i valet av åtgärder. Nu är det upp till kommunen att jobba sig igenom dem, sa Thomas Forslin (till höger), processledare från Sveriges Kommuner och Landsting, på den avslutande dagen för utbildningen Förenkla - helt enkelt. Näringslivsutvecklare Karin Kempe och kommunalrådet Clas-Åke Sörkvist var bland dem som fanns på plats i Futura. 4

5 politiker och tjänstemän från olika förvaltningar och nivåer har från i höstas deltagit i de tre blocken i utbildningen Förenkla - helt enkelt. Thomas Forslin, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), har varit processledare. -Tanum har varit en lyssnade och bra elev, men det är nu det egentliga arbetet börjar, sa han på den avslutande dagen. Brydde sig Han tror att fortsättningen underlättas av att kommunledningen deltagit i utbildningen och att handlingsplanen omfattar lagom många åtgärder. I samlingen på Futura berättade Forslin om dygnet då allt gick fel, från husaffären till resan från Umeå. Den hjälp han fick kom inte från kundtjänstpersonal hos företag som berömmer sig av god service. -Hjälpen jag fick kom från personer som tog egna initiativ, som brydde sig och vågade gå utanför ramarna. Klimatet En bakgrund till utbildningssatsningen är kommunens näringlivsstrategi och arbetet med att förbättra näringslivsklimatet. SKL:s mätning Insikt, som gäller företags erfarenheter av handläggning av olika ärenden, har visat att förbättringar behövs vad gäller bemötande, effektivitet och information. I Svenskt Näringslivs senaste mätning har Tanum sjunkit till plats 267 bland landets 290 kommuner. -Nu hoppas jag verkligen att det går åt andra hållet, sa kommunalrådet Clas-Åke Sörkvist till kursdeltagarna. -Vi ska givetvis inte tumma på regler och lagar men kan kanske vara lite smidigare ibland. Strategi för tillväxt Näringslivsstrategin för Tanums kommun syftar till att tillsammans med företagen skapa de goda förutsättningar och det goda klimat som gör Tanum till en kommun som är attraktiv för start och drift av företag, investeringar och boende. Strategin har åtta mål, bland annat ökad kommunikation mellan kommunen och företagare, förtroendeingivande och effektiv myndighetsutövning, ökad information och öppenhet. Företagare får träffa fler samtidigt Under våren har en företagslotsfunktion prövats. En företagare i taget har fått möjlighet att träffa tjänstemän från miljöavdelningen, plan- och byggavdelningen, räddningstjänsten, polis, näringslivsenheten och den som har hand om serveringstillstånd samtidigt. Företagaren får då möjlighet att ställa frågor till alla och få reda på hur de ska gå vidare med sitt ärende. Flera möten har hållits under våren och efter sommaren ska det göras en utvärdering av hur det har fungerat. Förhoppningarna är att företagaren upplever det positivt, och kunskapen internt i kommunhuset ökar om varandras verksamheter. Snabb handläggning av bygglov Plan- och byggavdelningen handlägger tre av fyra bygglovsärenden snabbare än sex veckor. Den 2 maj 2011 började en ny plan- och bygglag att gälla. I den nya lagen ställs krav på kommunerna att ta beslut i ärendet inom tio veckor från det att en fullständig ansökan inlämnats till kommunen. Miljö- och byggnadsnämnden i Tanum valde att vara lite offensivare än så och ställde för 2012 upp som mål att minst 50 procent av bygglovsärendena ska handläggas inom sex veckor. Efter bokslut och genomgång av tagna beslut under 2012, sammanlagt 339 stycken, kan konstateras att över 70 procent av dessa har handlagts inom sex veckor. Miljö- och byggnadsnämnden målsättning om att hälften av ärendena ska handläggas på högst sex veckor har alltså uppfyllts med råge. - Orsakerna bakom den snabba handläggningen är ett nytt sätt att jobba med bygglov samt utökade resurser, säger Martin Kvarnbäck, plan- och byggchef. Ett exempel på ändrade rutiner är att alla ärenden granskas direkt när de kommer in och att det finns fastlagda processrutiner för den fortsatta handläggningen beroende på vad som blir resultatet av den inledande granskningen. Enkla och oproblematiska bygglovsärenden med väl genomarbetade ansökningar ska inte sinkas av problematiska eller ofullständiga bygglovsansökningar, avslutar Martin. 5

6 Reglerna för alkoholservering har ändrats De restauranger som har eller söker permanent serveringstillstånd har nu möjlighet att få servera alkohol som längst från kl till kl på fredagar, lördagar och vardagar innan storhelg. Vill man servera fram till kl måste en ansökan om detta göras, som prövas. För övriga dagar gäller längsta serveringstid till kl De nya tiderna får restaurangen under en prövotid på ett år. Efter det året får man per automatik ett permanent tillstånd om inga anmärkningar finns. Samma klockslag och dagar kan också de som söker tillfälligt serveringstillstånd få. Det gäller också vid festivaler och karnevaler samt vid så kallade synnerliga skäl. Vid servering till slutna sällskap finns dessutom möjlighet att få serveringstillstånd fram till kl alla dagar i veckan. Den nya serveringstiden gäller såväl inne- som uteserveringar. På kan du läsa riktlinjerna för alkoholservering i sin helhet och där finns också ansökningsblanketten. Kontakta Torbjörn Ericson, alkoholhandläggare, om du har några frågor. Han träffas på telefon , eller e-post Tårtkalas för nya företagare I slutet av februari var det premiär för det första Nystartkalaset. Nyregistrerade företagare i kommunen uppmärksammades med specialtårta. Tjugofem företagare slöt upp i Tedacthuset, från många olika branscher. De fick tillfälle att träffa och nätverka med andra och samtidigt få information från Tanums Näringslivsråd, Företagarna, Tanum Turist, Sparbanken Tanum och Tanums kommun. Det blev en mycket gemytlig och trevlig sammankomst. Detta kommer att bli en återkommande tradition så nästa år i februari blir det en ny träff med tårta. Tanums Näringslivsråd stod som värdar. Bohuslän - världens sjunde vackraste vildmarksområde Bohuslän hamnar på sjunde plats på TV-bolaget CNN:s nya lista över vackraste vildmarksområden i världen. CNN skriver så här om den bohuslänska skärgården: "Om du någonsin fantiserat om att Nyhetsbrev till företagare sakta och tyst glida fram över vattnet i en kajak, campa på öde stränder, njuta av midnattssolen, upptäcka sälar och uppfyllas av havets själ, så kommer du inte sakna det här". Överst på CNN:s lista kommer regnskogen i den australiensiska delstaten Tasmanien. I slutet av varje månad sänds ett nyhetsbrev ut till företagare och andra intresserade. Här informerar vi om det som händer som företagarna kan ha nytta av. 620 personer finns hittills med på sändlistan. Nyhetsbrevet innehåller information om träffar, seminarier och utbildningar som anordnas lokalt eller regionalt. En hel del av aktiviteterna anordnas från näringslivsenheten men vi speglar även andra arrangörers evenemang riktade mot näringslivet. Är du företagare i kommunen, är du delårsboende och intresserad av vad som händer inom näringslivet i Tanums kommun mejla till så läggs du till på sändlistan. Har du synpunkter och idéer så är du välkommen med dem. 6

7 Läge för hantverkare att delta i upphandling I februari 2014 går nuvarande avtal ut på hantverkartjänster för kommunen och bolagen Tanums Bostäder AB och Tanums Hamnar AB. Efter sommaren drar upphandlingen igång för en ny omgång. Annonsering sker, enligt tidplan, i mitten av augusti Upphandlingen annonseras naturligtvis på vår hemsida se/upphandling och på och i vår lokalpress. Under förra avtalsperioden skrevs det avtal med cirka 30 leverantörer inom 12 kategorier, t.ex. byggnadsarbeten, målare, mattläggare, el, styr och regler mm. Den 1 april 2013 fick kommunen nytt avtal på däck. Nya GT Däck i Tanumshede tog hem den upphandlingen i konkurrens med ett annat däckföretag. Förra avtalsperioden var Nya GT Däck en underleverantör som nu tog steget att lämna anbud i eget namn. Henrik Molin, ägare till Nya GT Däck AB i Tanumshede, är glad att de lämnade in anbud. - När man väl tog tag i det var det inte alls så svårt som det verkade från början att lämna anbud. Det var tydligt vad som förväntades av oss även om jag inte alltid förstod varför alla krav fanns där. Men det fanns ju ett anbudsformulär att fylla i, säger Henrik Molin vid en avstämning efter avtalsskrivning. Några av de upphandlingar som slutförts under den senaste tiden är: Tanums kommun Juristtjänster, Advokatfirman Lindahls, ny leverantör Sjukvårdsmaterial, Mediq, ny leverantör Däck, GT Däck, ny leverantör Skolmaterial, Staples samma leverantör som tidigare, Kontormaterial, Lyreco samma leverantör som tidigare, Förpackningsmaterial till storkök, Duni, samma som tidigare Parkeringsövervakning, Securitas, ny leverantör Tanums Bostäder AB Rivning av byggnader på Tallåsvägen 29 i Tanumshede, leverantör Såg och Betongborrning AB Byggnation bostäder Kyrkskolan, Fjällbacka, leverantör Erlandssons Bygg AB Tanums Hamnar AB Renovering av Servicehus på Grebbestadsbryggan Gästhamn, leverantör Erlandssons Bygg AB Ombyggnad av bryggan Sponslätt, Gerlesborg, leverantör Westcost Offshore AB Bland pågående och kommande upphandlingar kan nämnas: Hantverkartjänster, banktjänster, tekniska konsulter, vindkraftverk, kalkning av sjöar, körkortsundervisning, transportfordon upp till 3,5 ton, fordon-personbilar och grävtjänster. Facebook, webshop, e-fakturor Företag blir allt mer elektroniska! Många företag använder allt oftare elektroniska kund- och leverantörsfakturor, så även Tanums kommun med dotterbolag. gen kan registrera sina fakturor. Har du stor mängd fakturor per månad så finns det bra alternativ ex. via din bank eller via någon av kommunens samarbetspartners eller annan aktör. Tanum tar emot e-fakturor via många olika aktörer på marknaden. Idag har Tanums kommun runt 100 leverantörer som fakturerar elektroniskt. Nya företag ansluts kontinuerligt. Företagen är allt ifrån multinationella företag till enmansbolag. Tanums kommun med dotterbo- Företagare! Vill du också börja fakturera elektroniskt? Besök se, och Här finner du all info om vilka samarbetsparter Tanum har samt länk till den kostnadsfria fakturaportalen där företalag hoppas att fler väljer att fakturera elektroniskt i framtiden. Då behöver du inte skriva ut fakturan, kuvertera samt skicka den med posten. Det sparar värdefull tid! Kommunen och dotterbolagen tar fortfarande emot pappersfakturor. De skannas in hos vår samarbetspartner för fakturamottagning innan de läggs in i fakturahanteringssystemet. Fakturaadressen finns på kommunens samt på dotterbolagens hemsidor. 7

8 Nya guideprodukter i Fjällbacka Fjällbacka rustar sig för att på bästa sätt välkomna fler besökare! Under vintern/våren har ett Leaderprojekt, Destination Fjällbackaskärgården, i samverkan mellan Tanums kommun, Tanum Turist, Västsvenska Turistrådet och Fjällbackaguiderna pågått. Projektet består av två delar. Guidade turer För att utnyttja den publicitet Camilla Läckberg via sina böcker och filmer ger Fjällbacka har en utbildning pågått under vårvintern för att utbilda helt nya guider och få de befintliga Fjällbackaguiderna att bli ännu duktigare. Lördagen den 27 april certifierades fem stycken nya guider av Föreningen för Fjällbacka, vilket innebär att det nu finns elva tillgängliga guider. Guiderna har kompetensutvecklats för att möta efterfrågan, vässat sina guideprodukter och arbetat fram nya produkter såsom I Camilla Läckbergs fotspår. Följ med på guidade turer i sommar! Under tiden 2 juli-15 augusti erbjuds guideturer på fasta tider. På tisdagar och torsdagar startar turen klockan 18.00, och på lördagar klockan Priset är 150 kronor per person som fyllt 15 år. För barn ej fyllda 15 år utgår ingen avgift. Biljett köps i Turistinformationen. För att boka guidning vid annat tillfälle, eller göra en gruppbokning, kontakta Torbjörn Westermark på Besök gärna se för mer information. Skattjakt med barnapp Den andra delen av projektet består av en barnapp, och vänder sig till en yngre målgrupp. Appen bygger på att man med hjälp av skyltar, som kan identifieras via bildigenkänning, tar sig runt på en skattjakt i samhällets centrala delar. Appen ger både spänning och kunskap om Fjällbacka. Den finns för kostnadsfri nedladdning på Appstore och Androidbutiker, sök på Fjällbacka. Rundan startar på Badholmen, och barnen behöver vara utrustade med en smartphone eller en ipad/läsplatta. För utländska besökare finns den även för nedladdning i en engelsk version. Elever i Fjällbacka skola, från förskoleklass upp till årskurs fem, testkörde appen den 6 maj. Tipsa släkt och vänner med barn om barnappen, och välkommen att gå en guidad tur I Camilla Läckbergs fotspår! Välkommen till Fjällbacka i sommar och höst!! 8

9 Var med och påverka framtiden i Tanums kommun Den 24 april godkände kommunstyrelsen ett förslag till program till översiktsplan 2030 för samråd. Nu har du chansen att tycka till! Program till översiktsplan 2030 innehåller kommunens förslag till mål för översiktsplanearbetet och är ett inledande dokument i arbetet att ta fram en ny översiktsplan. Syftet med programmet är att skapa en bild av hur Tanums kommun ska utvecklas och skapa tydliga mål för vad översiktsplan 2030 ska innehålla. Programförslaget består av ett övergripande mål om Tanums identitet och framtid och beskriver på vilket sätt Tanums kommun bör utvecklas och vilka värden i kommunen som är viktiga att bevara och stärka i framtiden. Det innehåller också en definition om vad långsiktig hållbar utveckling är i Tanum. Med utgångspunkt i det övergripande målet om Tanums identitet och framtid har 25 samhällsbyggnadsmål formulerats. Samhällsbyggnadsmålen anger kommunens utgångspunkter för att den framtida utvecklingen av den fysiska miljön ska bidra till en utveckling i den riktning som Tanums identitet och framtid anger. Påverka målen! Fram till den 2 augusti har du möjlighet att lämna dina synpunkter på programmet. Ta chansen och tyck till om hur Tanums kommun ska utvecklas i framtiden, ju tidigare i processen du engagerar dig desto större är möjligheten att påverka innehållet! Efter samrådet kommer programmet att godkännas av kommunen som underlag för det fortsatta arbetet att ta fram en ny översiktsplan för Tanums kommun. Läs mer och tyck gärna till på Kontakt Moa Leidzén Planeringsarkitekt Utdrag ur programmet Tanums identitet och framtid Tanum är en kommun som kännetecknas av småskalighet, entreprenörskap och närhet till natur och vatten. Med förankring i historien, som återspeglas i hällristningar och kulturmiljöer, ska hela kommunen utvecklas på ett sätt som är långsiktigt hållbart och som stärker Tanums identitet. Samhällsbyggnadsmål 1. Bebyggelsestrukturen ska stödja och förstärka Tanums identitet. 5. I hela kommunen ska finnas ett varierat utbud av boendetyper och upplåtelseformer som är anpassade för människor i olika skeden av livet och som främjar helårsboende. 8. Goda förutsättningar för utveckling av näringsliv som på ett hållbart sätt nyttjar kommunens resurser. 16. Sammanhängande gång- och cykelvägstråk ska utvecklas. Ta del av alla målen på På hemsidan finns också möjlighet att direkt skicka dina synpunkter till oss. Fakta Översiktsplanen kan man se som en vision och är ett strategiskt dokument som kan skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Den ska ge vägledning när vi hanterar frågor om hur vi ska använda våra markoch vattenområden och utveckla och bevara den bebyggda miljön. Översiktsplanen ligger till grund för kommunens beslut om exempelvis lokalisering av ny bebyggelse eller utbyggnad av gång- och cykelvägar samt har betydelse för andra myndigheters beslut i sådana frågor. 9

10 Möteshuset en väg vidare Att gå till socialtjänsten med sina bekymmer kan kännas som att försöka inta en medeltida borg. Nu river vi muren och startar Möteshuset. Möteshuset är en öppen verksamhet inom socialtjänsten. Här kan stora problem krympa till något som går att hantera och här kan man få hjälp att reda ut sina små bekymmer innan de växer till stora problem. Ett av de första konkreta inslagen i verksamheten är en öppen mottagning. Där kan man få vägledning och råd för att komma vidare när det har kört ihop sig i tillvaron, med relationer i familjen, ekonomin eller beroende. Man kan också bli hjälpt vidare till ett mer omfattande stöd när ett antal samtal inte räcker till. Vid den öppna mottagningen finns alltså tillgång till kunniga socialarbetare. Tanken är också att skapa en grogrund för möten mellan människor med olika livserfarenheter och för grupper där man också delar samma erfarenheter. Det kan handla om att i teaterform prova nya sätt att svara en tonåring som revolterar eller en förälder som sätter gränser på fel sätt. Det kan handla om att bryta ensamhet, att få höra hur andra gör för att stå emot ett sug efter alkohol eller att tillsammans med någon annan sörja över det våld man upplevt från en närstående. Det kan vara en pensionerad revisor som får lära sig matlagning av en nyinflyttad somalisk kvinna som får lära sig att cykla av en tonårstjej som får hjälp med matteläxan av den pensionerade revisorn Eller, för den delen, tonårstjejen som får lära sig cykla av kvinnan från Somalia som får hjälp med matlagningen av revisorn etc Verksamheten har fått medel från Tanums Folkhälsoråd, bland annat för att ge äldre och yngre och personer med olika etnicitet en ny möjlighet att umgås och utbyta erfarenheter. En kvinnogrupp med integration som mål har börjat träffas under våren, inom ramen för Möteshuset men för tillfället i andra lokaler. En ambition med Möteshuset är att ge människor kraft och möjlighet att delta i föreningsliv, arbetsliv och att vara med och ha inflytande över det samhälle vi lever i. Möteshusets lokaler finns på Industrivägen 3C. Öppen mottagning och telefonjour På torsdagar mellan kl. 13 och 16 kan den som har behov av att prata med någon utomstående vända sig till Möteshuset för att få vägledning, råd och stöd. Det kan till exempel handla om svårigheter i familjen eller andra relationer, alkohol och droger eller ekonomiska frågor. Du når Möteshuset via telefon, , eller genom ett besök i lokalerna. Lokalerna ligger på Industrivägen 3 C i Tanumshede. Här finns möjlighet till kostnadsfria individuella samtal, familjesamtal och gruppverksamhet. Personalen har tystnadsplikt och om du vill kan du vara anonym. Gunilla Eitrem och Susanne Sterba i Resurs- och behandlingsteamet spånar vidare på planerna för socialtjänstens öppna verksamhet. Den som har idéer kring verksamheten, temakvällar, grupper eller något annat, är varmt välkommen att höra av sig till Möteshuset, Är du intresserad av kvinnogruppen, kontakta Fatjon Peci,

11 De jobbar för ett Resö som är levande året om Gympasalen med plats för konferensgäster eller långbord är en annorlunda lokal i Resö Gamla Skola, som drivs av ett par med många järn i elden på ön. -Vi vill ha ett levande Resö, förklarar Anders Hedenstedt och Erika Hedenstedt Appelgren. De har lämnat chefsjobb i stora energiföretag och blivit småföretagare på Resö. Den till konferens- och kursgård omvandlade gamla skolan togs över 2009 och har kompletterats med bed & breakfast. Gästerna erbjuds lånecyklar och en rad andra aktiviteter. Via ett internationellt bokningssystem på nätet har även långväga gäster funnit vägen till det före detta skolhuset, där planscher och orgel påminner om ursprunglig användning, från 1927 till mitten av 60-talet. Anders Hedenstedt och Erika Hedenstedt Appelgren behöver inte klättra i ribbstolarna i den före detta gympasalen för att ha något att göra. Med engagemang även i butiken, fiskeföretag och föreningsliv har de fullt upp efter flytten till ön. Elmoppar När kylskåpet ska fyllas inför frukosten på verandan tar Erika gärna den eldrivna flakmopeden till affären. Hon och maken ser elmoppen som ett utmärkt transportmedel och är glada över att ha introducerat den på ön. Butiksrörelsen är i parets ägo sedan Köpet var en räddningsaktion, den andra i ordningen för Anders del. Han var involverad även när den kooperativa butiken efter nedläggningen blev en butik i Tempokedjan. Upprustning, kiosk och nyrekryterad sommarkock med uppgift att bredda sortimentet är delar av strategin för att få sommaren att bära vintern och därmed säkra butiken som viktig mötesplats året om. 18 anställda Öppettiderna är generösa och 14 personer står på lönelistan sommartid. Resö Gamla Skola sysselsätter ytterligare fyra. Delägande i ett bolag som äger två trålare, använda av två unga företrädare för Resös fiskarkår, ses som ett sätt att bidra till Resös profil som levande fiskehamn. -Att kunna köpa färska skaldjur här är en viktig del av livskvalitén, säger Erika. Förutom arbete med de egna rörelserna är hon sekreterare i kvalitetsnätverket Njord, som samlar lokala leverantörer och producenter. -Njord stämmer klockrent med vad vi vill göra. Hennes man är sekreterare i samhällsföreningens styrelse. I femte led Arbetsuppgifter saknas inte. -Vi är båda sådana som behöver en del att göra, säger Erika. Hon är uppvuxen i kommunen och femte generationen hel- och delårsboende på Resö, som alltid varit hennes fasta punk. Åretruntboende på ön förbereddes inför Anders pensionering men flytten tidigarelas när det visade sig att skolan var till salu. Erika hoppade av vd-jobbet på ett Vattenfallbolag och bytte till nytt liv på Resö. Maken blev öentreprenör på heltid sedan han slutat som vd för Göteborgs Energi. -Närheten till havet och båtliv året om gjorde att det inte var svårt att flytta hit, säger han. 11

12 Trygg, rolig och lärorik Barnkullens förskola en förskola i utveckling Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik (ur Lpfö 98 reviderad 2010). Barnkullen är en förskola i Tanumshede med 113 barn och 25 vuxna. Tillsammans utforskar vi vardagen. Vi är inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Reggio Emilia är en stad i norra Italien som också har blivit ett begrepp för den pedagogiska filosofin som utvecklats i de kommunala förskolorna där. Ett barn föds med hundra språk. Vi vill ge dem möjlighet att få använda dem. De språk vi då talar om är bland annat musik, att måla, dansa, uppfinna, konstruera, tänka, drömma, sjunga, klättra, gräva, skapa, skriva. Vi vill att barnen ska få vara kloka på sitt sätt. barnen möjlighet att själva vara med att konstruera sin lek och att få större möjlighet att använda sin fantasi. Vårt förhållningssätt. Vi vill att barnen ska känna tilltro till sin egen förmåga. Att de ska få möjlighet att kunna själva. Då är det viktigt att vi förhåller oss så att de får möjlighet till det. Reggio Emilias pedagogiska filosofi är ett arbetssätt som är djupt förankrat i en humanistisk livshållning och som bygger på en stark övertygelse om människans möjligheter och en djup respekt för barnet, samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Källa: Reggio Emilia Institutet Vi har inte så mycket leksaker att leka med, men vi har saker att leka med. Vår tanke med det är att ge Pedagogiskt arbete är inbäddat i den värld vi lever i. Vi vill vara här och nu med barnen, ta del av deras liv och vår verksamhet ska utvecklas utifrån barnens behov och i takt med det moderna samhällets snabba förändringar. 12

13 Tema arbete vårt sätt att arbeta med barnens intressen i verksamheten. Det viktiga är då att vi verkligen öppnar våra öron och ögon så vi får syn på vad barnen verkligen är intresserade av. Utvecklingsområden eftersom vi lever i det moderna samhället måste vi naturligtvis också ge de yngsta barnen möjlighet att använda den digitala teknik som finns. Hur vi ska arbeta med den så att vi blir ett komplement till hemmen är något vi arbetar aktivt med. Hur kan vi undvika att ställa oss utanför den värld som våra barn växer upp i? Vår förskola består idag av sex avdelningar: Månen: 1-2 år, Solen: 2-3 år, Molnet: 3-4 år, Regnbågen: 4 år, Stjärnan: 4-5 år, Vintergatan: 5-6 år. Till hösten utvidgas verksamheten med ytterligare två avdelningar. Till enheten hör också Världsarvsförskolan med 14 barn i åldern 1 5 år. Vill du komma i kontakt med förskolan är du välkommen att ringa förskolechef Margareta Kostovska, Fiberutbyggnad i Tanums kommun Glesbygden i hela Tanums kommun är helt intäckt av fiberföreningar, elva stycken. Flera av föreningarna startade sina grävarbeten redan hösten Ska du vara med måste du snarast kontakta din fiberförening. Kontaktuppgifter hittar du på kommunens hemsida bredband. Även i tätorterna pågår verksamhet för att få igång fiberföreningar, några är redan bildade. Kontaktuppgifter för föreningar i tätort finns även de på kommunens webbplats, samma adress som ovan. Kommunfullmäktige sedan sist KF den 17 december 2012 Ändringar av VA-taxan för 2013 Reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område KF den 18 mars 2013 Översyn och ändring av riktlinjer för serveringstillstånd Förslag till bildande av det kommunala naturreservatet Norra Ejgde randlövskog, på Hamburgsund 2:2 KF den 15 april 2013 Tomtpriser på del av Tanums- Gissleröd 1:6 Förslag till Folkhälsoplan för Tanums kommun 2013 KF den 13 maj 2013 Bokslut 2012 för Tanums kommun Årsredovisning 2012 för Tanums Bostäder AB Årsredovisning 2012 för Tanums Hamnar AB Årsredovisning 2012 för Rambo AB Årsredovisning 2012 för Fyrbodals kommunalförbund Årsredovisning 2012 för samordningsförbundet norra Bohuslän 13

14 Folkpartiveteran drar sig tillbaka - men passionen för politiken kvar Bengt Mattsson, 76 år, har lämnat sitt sista, tunga ordförandeuppdrag i Tanums kommun. Men passionen för politiken finns kvar. -Det finns inget mer spännande än att slå klubban i bordet och förklara ett sammanträde öppnat, säger folkpartiveteranen. Mattsson avgick i våras som ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Dessförinnan var han kommunalråd i tolv år, en post han fick 1988, med en rösts övervikt. -Det var tufft, givetvis, för att jag fått uppdraget på det sättet, säger Mattsson. Konflikten om ordförandeposten ledde till sår som det tog tid att läka. Turbulensen hade en grund i Många Mattsonår Engagerad i kommunpolitiken från slutet av 1960-talet. Ordinarie ledamot i kommunstyrelsen Har där deltagit i beslut om 34 budgetar Ordförande i tekniska nämnden Ordförande i kommunstyrelsen och kommunalråd (Mattsson och Clas-Åke Sörkvist, C, växlade uppdrag mitt i mandatperioden) Ordförande i barn- och utbildningsnämnden Har haft många uppdrag utanför kommunen men aldrig velat satsa helt på politik på regional- eller riksplan. dramatiken kring satsningen på hotell- och rekreationsanläggningen TanumStrand. Projektet forcerades sedan regeringen lovat 30 miljoner i stöd, för att mildra arbetslösheten efter Uddevallavarvets nedläggning. Bygget, klart -88, spräckte kalkylen med råge. 55 miljoner blev Man ritade och byggde samtidigt. Kritiken mot politikerna var hård. Våghalsighet Resultatet ser Mattsson ändå som lyckat. Han tror att många på senare år kritiserade byggbeslut, som Arena Vänersborg, kan bli omvärderade på liknande sätt. -Egentligen är det tur att det finns politiker som är orädda och vågar göra det som inte företagare eller andra vågar. Försäljning till en privat entreprenör gav kommunen tillbaka större delen av satsat kapital. -Idag är det väl ingen som ifrågasätter TanumStrand, säger Mattsson. Försäljningen av TanumStrand och av industrilokaler i Tanumshede frigjorde kapital som satsades på ett kommunhus, klart Politikerna var stolta men Mattsson minns också hur kritiska kommuninvånare räknade toaletter i nybygget och att ett falskt rykte spreds om en kommunalrådsstol för tiotusentals kronor. Besk medicin Kommunala stiftelsen Tanums Bostäder var ett sorgebarn. Tanum fick höra att stiftelsen hade femte sämsta ekonomin av landets alla kommunala bostadsföretag, många i kris. Projekt som blev - och inte blev Bengt Mattsson minns diskussioner med externa aktörer om många satsningar. En del förverkligades, till exempel bryggerietableringen i Grebbestad. Rymdmuseum vid Tanum Teleport och ett stort filmprojekt, initierat av en sommarboende amerikan med kontakter med Disney, rann ut i sanden. En fabrik på Tyft, med produktion av flytande sprängmedel, blev kortlivad men hade cirka 20 anställda innan den köptes upp och försvann från bygden. Regeringens bostadsakut ville inte bistå. Rivning av 60 lägenheter rekommenderades som besk medicin mot problemet med outhyrda lägenheter. Tanum valde andra utvägar: Försäljning av en del av beståndet, till samma Havstens Fastighetsförvaltning som köpt TanumStrand, bolagisering, kapitaltillskott och omvandling av hyreshus på Höjden i Tanumshede till Lärcentrum Futura. -Nu är Tanums Bostäder ett välmående bolag. Mattsson har av många uppfattats som en särskild företrädare för sin hemort Grebbestad. Själv framhåller han arbete för många projekt runtom i kommunen och tillbakavisar bestämt att han favoriserat kustorten. Hett om Systemet I den heta diskussionen om lokali- 14

15 Bengt Mattsson har trivts i ordföranderollen. Intresset för samhällsfrågor är gammalt och han älskar det politiska uppdraget. Som politiker har han alltid velat vara påläst, en förutsättning för att kunna vinna stöd vid sammanträdesbordet. sering av en systembolagsbutik stod Grebbestad mot Tanumshede. -Jag försökte hålla en ganska låg profil, säger Mattsson Butiken hamnade i Grebbestad. Mattsson tror att den blir kvar där även om han noterat starka krafter för en etablering i blivande Tanum Shoppingcenter. Under Mattssons kommunalrådstid skedde mångmiljonsatsningar på skolor runtom i kommunen men ett av skolprojekten tvingades fram, efter Tanumskolans brand i juni På senare år har lokalbehovet främst gällt förskolorna. Att Tanum ska ha som mål att få landets bästa skola och datorer till alla grundskoleelever, med start bland de yngsta, är exempel på frågor som Mattsson arbetat för under åren som ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Tragedier Av alla händelser under årens lopp är det vissa som berört honom särskilt mycket. Åttaårige Emil Andersson omkom 1997 på ett fritidshem, en olycka orsakad av en felaktig elinstallation. Efteråt satsade kommunen på höjd elsäkerhet. Hamburgsundtrålaren SD 69 Novi förliste i september Bengt Mattsson minns särskilt den lille pojke han träffade vid ett besök i Hamburgsund. -Han sa de kommer snart iland. Men varken hans pappa eller övriga tre ombord kom tillbaka och sorgen drabbade en hel bygd. Väl rustad Nu har Bengt Mattsson lämnat över ansvaret för alla de frågor, av olika karaktär, som hänger samman med tunga uppdrag i politiken. Han träder tillbaka i den personliga förvissningen att kommunen är väl rustad att möta viktiga behov. -Det ser bra ut. Citatet Bengt Mattsson anser att en politiker som tror på en sak ska driva den, utan att vara feg. Detta Søren Kierkegaard-citat är en favorit: Att våga är att förlora fotfästet en liten stund. Att inte våga är att förlora sig själv. 15

16 Trångbodd dansförening mötesplats i Tanum Dansföreningen Dance Port hade vuxit ur första lokalen redan vid invigningen och på den vägen är det. Medlemsantalet har ökat snabbt på kort tid. Sedan årsskiftet håller Dance Port till i Brisen där det är aktiviteter fyra fem dagar i veckan. Tränare, klubbens egen eller inhyrd, och de egna juniorerna ansvarar för var sin kvällsträning. En nystartad Rocka loss-kurs samlar nybörjare. Till hösten planeras en dans och rytmik-kurs för barn tre-fem år. Dance Port välkomnar också barn och ungdomar som inte är med i föreningen. Verksamheten omfattar, enligt avtalet med kommunen, två kvällar i veckan. Full fart i salen i Brisen när medlemmar i Fjällbackaföreningen Dance Port tränar bugg under ledning av Tobias Widéhn. Närmast kameran dansar Hugo Johansson och Alicia Såthén. Viktig fika De aktiva föräldrarnas engagemang kanaliseras via många kommittéer. Den här kvällen har trivselkommittén ordnat korv och bröd som komplement till det vanliga fikat. Att kunna få något till livs är viktigt under långa träningspass. -För att nå framgång måste man träna och ha kul. När man har roligt når man framgång, men för att orka hela vägen måste man fika ibland, summerar Anki Lindh, ordförande. Dance Port startades för fem år sedan av en grupp föräldrar och har nu cirka 130 medlemmar, flertalet från hemkommunen men även från andra håll. Ung tyngdpunkt Barn och unga står i fokus. Bland de 46 licensierade tävlandena hör flertalet till de yngsta tävlingsklasserna. -Vi arbetar medvetet mot skolorna, berättar Anki Lindh. Medlemmarna besöker skolor och på loven ordnas det prova på-aktiviteter. Föreningen har ingen elitsatsning - medlemmar med denna ambition får ordna kompletterande träning men är ändå väl representerad i stora tävlingar. 14 juli åker fyra tävlande par till världscupen i Rimini. Årets förening Tidigare i år utsågs Dance Port till Årets dansförening av Svenska Danssportförbundet. Engagerade och kreativa föräldrar i föreningen och stöd från privatpersoner, företag och kommun är framgångsfaktorer som Anki Lindh lyfter fram. Hon ser det också som mycket viktigt att föreningen står för något mer än dansen. -Glädje, gemenskap och sammanhållning är våra nyckelord. Den sociala biten är viktig. Är det roligt är det lättare att gå hit och då orkar man längre. Läger tillsammans med andra klubbar vidgar kontaktytorna. Gemenskapen och möjligheter att få nya vänner är just det som 13-åriga Alicia Såthén ser som viktiga skäl att vara med i föreningen. -När man dansar får man bra motion och har också roligt, säger kamraten Matilda Lindh. Lokalönskan Ett starkt önskemål för framtiden är rymligare lokaler. Nu måste Dance Port tidvis hyra in sig i gympasalar. -Drömmen är en lokal för all verksamhet. Det är slitigt att ha det som vi har det nu, säger Anki Lindh. 16

17 Västkustbuggarna har dansat i 30 år Danssportföreningen Västkustbuggarna (VKB) har medlemmar från Stenungsund i söder till Strömstad i norr. -Men Tanum har alltid varit vår huvudort, säger Ronny Magnusson, talesman för i år 30-årsjubilerande föreningen. Tanumshede är en av fyra platser där VKB-medlemmar kan träna. Alice Jansson från Tanum och Niklas Skarin från Brastad hör till dansarna i Tanums bygdegård denna kväll. De tränar boogie woogie men det blir också lite bugg denna kväll. Åsikterna går isär om vilken som är favoritdansen men det tycks inte ha någon stor betydelse. Det är många glada skratt på dansgolvet Under säsong tränar de tre dagar i veckan och tävlar på helgerna, från i år i juniorklassen. Det bästa Varför lägger ni så mycket tid på dansen? -För att det är det bästa som finns, svarar de med en mun. -När ungdomarna har roligt har jag det också. Det är något som ger mig energi att fortsätta, säger Ronny Magnusson, med i VKB nästan från starten, som aktiv dansare och därefter ledare. VKB startades i Tanum 1983, med föreningen Bullarens Balla Buggare som en föregångare. I Tanums idrottshall arrangerar VKB årligen nationella tävlingar, en tradition i början av oktober. Det är tävlingar som planeras långt i förväg, kräver mycket ideellt jobb och ekonomisk stöttning utifrån. -En tävling går alltid med förlust, säger Magnusson, glad över alla sponsorer i Tanum och Strömstad. Elitdansare VKB är sedan länge hjälparrangör vid ett sommarläger i juli i Grebbestad. Uppvisningar och en medlemsfest är andra aktiviteter denna årstid, då det mesta av tränings- och kursverksamhet ligger nere. -Bara elitparen måste träna hårt. EM och VM brukar ligga direkt efter sommaren, säger Ronny Magnusson. Föreningen har under årens lopp haft dansare i svenska landslaget och varit representerad på många internationella tävlingar, i både Europa och Amerika. Sportsliga framgångar ledde till att VKB för nårgra år sedan utsågs till bästa vuxenklubb och bästa juniorklubb. Alica Jansson och Niklas Skarin tränar boggie woogie och har skoj. Bygdegården i Tanumshede är en av flera träningslokaler. Konkurrens VKB har idag cirka 80 medlemmar, varav 45 licensierade tävlande. Det är betydligt färre än för ett par år sedan. -Det går alltid i vågor, säger Ronny Magnusson. Han vet att årskullarnas storlek har sin betydelse, liksom konkurrens med andra sporter och val att spendera fritiden vid datorn. Att andelen barn och ungdomar minskar i danssporten medan andelen seniorer ökar är en trend i landet. På senare år har VKB inte haft några nybörjarkurser i Tanum och Strömstad men det är något som planeras för nästa säsong. Nytt för i år är ett samarbete med Munkbuggarna om både tävlingsarrangemang och träningstillfällen. 17

18 Nytt bokningssystem för lokalbokning Kommunen har köpt in ett nytt bokningssystem, benämnt FRI, för lokalbokning av kommunens idrottslokaler och idrottsanläggningar. Detta system har under april införts och fyllts med kunduppgifter (om exempelvis föreningar) samt olika objekt såsom idrottshallar, gymnastiksalar, Sparvallen etc. Kommunens föreningar kommer att få möjlighet att själva boka strötider eller göra avbokningar av tider via webben. Ansvaret för bokningar har Annika Söderberg som jobbar på kommunens fastighetsavdelning. Genom webben kommer föreningarna även att få möjlighet att hålla sina föreningsadresser och kontaktuppgifter uppdaterade. Detta genom att föreningen kan få behörighet via ett särskilt lösen, som ger tillgång till systemet så att aktuella ändringar kan göras. Avsikten är att kommunen under hösten även kommer att komplettera FRI med en bidragsmodul. Denna gör det möjligt att kunna administrera kommande års föreningsbidrag genom systemet. Bland annat kommer hantering av lokalt aktivitetsstöd att förenklas genom att kommunen kommer att kunna hämta respektive idrottsförenings bidragsaktuella aktiviteter genom IdrottOnline, idrottens IT-system. Du kan redan nu gå in på kommunens hemsida under rubriken Uppleva & göra och underrubriken Boka idrottsoch friluftsanläggning, och få en uppfattning om hur du kan använda bokningssystemet. Målsättningen är att kommunen även internt ska kunna använda systemet för bokning av sammanträdesrum, konferensrum och ev. bilbokning via poolen och därmed ersätta kommunens nuvarande interna bokningssystem för dessa ändamål. FRI ger också en överblick över alla disponibla lokaler som kommunen ansvarar för internt som externt. Välfärdsredovisning 2012 Välfärdsredovisning gör kommunen för att få reda på hur det ser ut i Tanum utifrån olika aspekter i jämförelse med våra grannkommuner och riket. Den innehåller sex områden som härrör från vår folkhälsopolitiska policy. Jämlika och jämställda livsvillkor handlar t.ex. om medelinkomst, utbildningsnivå, ekonomiskt bistånd, våldsbrott och kollektivtrafik. Trygga och goda uppväxtvillkor om pappaledighet, föreningsanslutningar, simkunnighet, ungdomsmottagning, användning av alkohol, narkotika och tobak bland ungdomar. Livslångt lärande om hur många som klarar godkänt i alla ämnen i åk. 9, övergång till högskola inom tre år och hur många som slutfört gymnasium inom fyra år. Ökat arbetsdeltagande om ohälsotal och arbetslöshet. Åldrande med livskvalitet om uppsökande av 75-åringar, hemvaktmästaren, föreningsanslutningar bland pensionärsföreningar och fallskador. Goda levnadsvanor om tandhälsa hos barn, godkänt i ämnet idrott och hälsa i åk. 9, övervikt hos tioåringar, andelen i åk. 9 som äter lunch i skolan, andel ekologiska livsmedel inom kommunens kostenhet och andel hushåll som komposterar. Fakta Det går att läsa om dessa fakta på och länken Välfärdsbokslut Om du har synpunkter eller frågor kan du kontakta folkhälsosamordnare Dan Andersson, eller 18

19 Elda rätt på tomten Visst är det trevligt med en brasa på tomten! Men tänk på att: - Du har ansvar för att du eldar brandsäkert. Tänk på brandriskprognos, skyddsavstånd, släckutrustning! - Du får elda mindre mängder torrt trä eller torrt trädgårdsavfall som kvistar och löv. - Elda inte avfall som t.ex. målat eller impregnerat trä, spånskivor, kartong, plast eller möbler. Rök stannar inte vid tomtgränsen - visa hänsyn till dina grannar Vinden kan ändra riktning se till att du kan släcka. Elda inte avfall. Många material bildar hälsoskadlig rök. Dessutom är det förbjudet. Avfall lämnar du på någon av kommunens återvinningscentraler. Mer information om eldning finns på 19

20 Förläng sommaren med Lärcentrum Sista minuten-tips för dig som vill vidare Solen är planetsystemets största energikälla. En annan är kommunens Lärcentrum, din närmaste väg till vidare studier nästan var som helst i världen. Eller platsen där du stärker din yrkeskompetens. Några solveckor med eftertanke. Sedan ringer du Lärcentrums studievägledare. Det är så det börjar. Lärcentrum är möjligheternas hus. Även i augusti finns plats till husets alla utbildningar. - I allmänhet är det så. Det är inte trångt hos oss, säger Bo Sunesson, studievägledare på Lärcentrum. Hans råd är klockrent: använd sommaren till att bestämma syfte och mål med att studera. - Gör det klart för dig själv. Sedan kommer du till mig. Jag kommer aldrig med råd. Inspiration och information får du. Men var och en tar ansvar för sina val. Ingen överdrift Att en eller några terminer på Lärcentrum i Tanumshede kan leda vart som i världen är ingen överdrift. Där finns 28 hyllmeter med studie- eller jobbmöjligheter på fem kontinenter. Och det finns sex yrkesutbildningar för dig som redan vet vad du vill jobba med på hemmaplan. -Det är heltidsstudier på en, två eller tre terminer. Man måste kunna ta ledigt och veta vad man ska leva på under tiden. CSN är vanligast, säger Bo Sunesson. En djungel Ett samtal med Bosse handlar om rådgivning kring hur du tar dig in i utbildningssystemet. Där finns Utbudet av studiemöjligheter för vuxna är stort. Studievägledaren på Lärcentrum hjälper dig att välja rätt. mängder av kombinationer och en och annan fallgrop. Vilka ämnen måste du läsa för att komma in på den eller den högskolan? Bosse vet. Hur mycket svenska måste en utomeuropeisk apotekstekniker läsa för att få sin utbildning godkänd i Sverige? Bosse vet. Jag ska till Spanien nästa sommar, kan jag läsa spanska på Lärcentrum? Bosse vet (ja det går). Så möjligheterna är många och studievägledarens uppgift är att ha svar på frågorna och coacha dig rätt i studiedjungeln. En sak till Om du brinner för en utbildning som inte finns i utbildningskatalogen för vuxenstudier, fråga Bosse. Det finns exempel på utbildningar du kan få på annan ort med Lärcentrum i ryggen. Och en sak till nu har Bosse semester. Han är tillbaka 1 augusti. Ring och boka tid. 26 augusti är de sköna sommarveckorna bakom oss och då kan det vara skönt att komma in i värmen. På Lärcentrum. Studievägledarens 5 sista minuten-tips: Gör klart syfte och mål med att plugga. Se till att du har tid. Många utbildningar är på heltid. Lös finansieringen. Fullt stöd från CSN innebär heltidsstudier (400 poäng hösttermin, 450 poäng vårtermin). Inom bygg: möjlighet till lärlingslön finns för de fyra praktikdagarna varje vecka. Informera dig via kurskatalogen eller Lärcentrums webbsida. Ta kontakt med Bosse innan och boka tid. Ring gärna. Att svara på mail kan ta upp till en vecka. 20

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

PROTOKOLL 2011-10-24. Samhällsbyggnadsförvaltningen. Till jämte ordföranden justera protokollet utsågs Ingela Andersson. Dagordningen godkändes.

PROTOKOLL 2011-10-24. Samhällsbyggnadsförvaltningen. Till jämte ordföranden justera protokollet utsågs Ingela Andersson. Dagordningen godkändes. 1 Närvarande: Gerd Melin ordf. Liselotte Broberg Olle Tillquist Roger Wallentin Eva Lott Andersson Maj Lätto-Karlsson 18-20 Siv Bergström Andreas Roos Kajsa Mattsson Ingela Andersson Karin Gabrielsson

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Företagsservice. Det ska vara lätt att göra rätt.

Företagsservice. Det ska vara lätt att göra rätt. Företagsservice Det ska vara lätt att göra rätt. Dukat bord samlad myndighetskompetens för dig År 2013 låg Strängnäs på plats 61 av 189 på Sveriges kommuner och landstings ranking av kommunernas myndighetsservice.

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2012-10-19

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2012-10-19 Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Saras Hus, Henån, kl. 08.30 12.00 Beslutande Ledamöter Bo Andersson Kristina Svensson Birgit Strömberg Anders Fröjdö Lisbeth Arff Roland Kindslätt Christer

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879.

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Telefon 0525/649 00 www.sparbankentanum.se Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Att vara Sparbank är att vara lite annorlunda än storbankerna. Sparbanksidén har sedan starten varit att ge alla

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Politiker: Peter Egardt (S), Kjell Tenn, Nils-Åke Norman (M), Alli Qvicker (MP), Östen Sjögren (KL), Tomas Wiklund (KD)

Politiker: Peter Egardt (S), Kjell Tenn, Nils-Åke Norman (M), Alli Qvicker (MP), Östen Sjögren (KL), Tomas Wiklund (KD) Anteckningar från samrådsmöte företagare och politiker Särna 2014-09-04 Politiker: Peter Egardt (S), Kjell Tenn, Nils-Åke Norman (M), Alli Qvicker (MP), Östen Sjögren (KL), Tomas Wiklund (KD) Moderatorer:

Läs mer

Företagslotsen en väg in

Företagslotsen en väg in Företagslotsen en väg in Företagarnas guide till den kommunala verksamheten Vad gör vi? Det lokala näringslivet är en förutsättning för att Eda ska bli en levande kommun. Vår ambition är att skapa förutsättningar

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

Gemensam näringslivsutveckling i Tanum

Gemensam näringslivsutveckling i Tanum Lägesrapport och avstämning Gemensam näringslivsutveckling i Tanum Tänk att man får bo så här! Gemensam näringslivsutveckling Tanum. Palmnäs & Co. Arena för Tillväxt 10 1 Näringslivsklimatet och utvecklingsförutsättningarna

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY 2015-06-10 Antagen av Kommunfullmäktige 2015.407.140 KS 162/2015 1(5) Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik. Alla barn skall känna en tillhörighet, gemenskap och

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat.

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat. STATISTIKWORKSHOP DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND DEN 2 SEPTEMBER 2013, LAGERGRENS GATA 2, KARLSTAD Syfte Med seminariet vill vi att du ska känna till innebörden av olika mätningar och rankingar för att bli

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Vill bo nära naturen och nära staden...

Vill bo nära naturen och nära staden... Vill bo nära naturen och nära staden... Älska Säffle! Älska Säffle 1 Välj dina egna vägar. 2 Älska Säffle Allt nära Är du en av många människor som bär på en dröm om ett bra boende? Vill bo nära naturen

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Sommarläger arrangerade av Kultur och Fritid, Sala kommun

Sommarläger arrangerade av Kultur och Fritid, Sala kommun Sommarläger 2012 Sommarläger arrangerade av Kultur och Fritid, Sala kommun Sommarlov med aktiviteter Här är din chans till en minnesrik sommar! Ett enastående till fälle att välja bland aktiviteter som

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Till DIG. Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun. Från Sollefteå kommun och. som är boende i västra.

Till DIG. Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun. Från Sollefteå kommun och. som är boende i västra. Till DIG som är boende i västra Edseleområdet Karta från www.vindkraftnorr.se Från Sollefteå kommun och Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun 1 Den här informationen vänder sig till DIG

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsbranschen växer hela tiden och efterfrågan på utbildad arbetskraft ökar. Är du intresserad av nya trender inom mat & dryck? Har

Läs mer

Stöd i din föräldraroll. Från graviditet till tonåren

Stöd i din föräldraroll. Från graviditet till tonåren Stöd i din föräldraroll Från graviditet till tonåren Du spelar inte längre huvudrollen i ditt liv Att få barn är det största i livet. Det är de flesta överens om. Den gränslösa kärlek barnet ger är obeskrivbar.

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Beslut gällande fristående huvudman - Förskolan Väktaren i Smista, Segeltorp

Beslut gällande fristående huvudman - Förskolan Väktaren i Smista, Segeltorp BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-01-15 FSN-2014/29.642 1 (5) HANDLÄGGARE Frunck Dannelöv, Britt-Marie 08-535 360 57 Britt-Marie.Frunck-Dannelov@huddinge.se Förskolenämnden Beslut gällande fristående

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Handlingsplan. Förenkla helt enkelt 2013 2014

Handlingsplan. Förenkla helt enkelt 2013 2014 Handlingsplan Förenkla helt enkelt 2013 2014 Förankring Samverkan Inköp och upphandling Service och information Handlingsplan Förenkla helt enkelt 2013 2014 Forshaga kommun påbörjade under 2012 en process

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Förskola, arbetsliv & framtidstro

Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Foto: Med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Publiceras med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping

Läs mer

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö Bilden av Malmö Malmö stads varumärkesarbete bilden av malmö Innehåll Bilden av Malmö 3 En resa i tiden 4 Det medvetna bildskapandet 5 Den goda spiralen 6 Ett målinriktat arbete 7 Kommunikation & Utveckling

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Drogpolicy. Formtoppen

Drogpolicy. Formtoppen 2015-02-06 Drogpolicy Formtoppen Höllviken och Skanör Innehåll Inledning... 3 Drogpolicy... 4 Riktlinjer gällande tobak... 4 Riktlinjer gällande alkohol... 5 Riktlinjer gällande narkotika... 6 Riktlinjer

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2011-02-23 Diarienummer: N137-0095/11 Utvecklingsavdelning Astrid Tunås Telefon: 366 20 08 E-post:astrid.tunas @vastra.goteborg.se Svar på remiss angående förslag till Program

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015 Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter VALHALLAVÄGEN 38s 10 SÖRBYVÄGEN ÖPPETTIDER FÖR VÅRA LOKALER VALHALLAVÄGEN

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

GUIDE BUTIKSEVENT EASTON DAY

GUIDE BUTIKSEVENT EASTON DAY GUIDE BUTIKSEVENT EASTON DAY NYA EASTON UTVECKLAR DIN AFFÄR >> >> Easton Hockey har en relativt kort men framgångsrik historia på hemkontinenten Nordamerika. Framgången har nåtts tack vare ett starkt fokus

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 NORRBOTTEN Färre nattåg till Norrbotten Ett av dom två nattågen från södra Sverige till Norrbotten kommer kanske att tas bort. Då skulle staten spara 40 miljoner

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 Varje elev till nästa nivå 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra skola. Vi

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Välkommen till Norrgårdens förskola

Välkommen till Norrgårdens förskola Välkommen till Norrgårdens förskola 2012/2013 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer