BOSTADSMARKNADEN I ÖRESUNDSREGIONEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOSTADSMARKNADEN I ÖRESUNDSREGIONEN"

Transkript

1 R A P P O R T BOSTADSMARKNADEN I ÖRESUNDSREGIONEN Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T & Ö R E S U N D S K O M I T E E N M A R S

2

3 Innehåll Sammanfattning 2 Bostadsmarknaden förutsättning för tillväxt i Öresundsregionen 2 Rörelse på marknaden 2 Danskarna är välkomna i Skåne 3 Bostäder till halva priset 4 Ejerlejligheder och bostadsrätter 4 Småhus 8 Bostadsformer 10 Bostadsfinansiering 10 Flyttningar över Öresund 11 Kan två bostadsmarknader bli en? 12 Danskarna köper upp Skåne eller gör de det? 13 Skåningarna positivt inställda 14 Tillmötesgående skåningar 15 Positivt resultat av Øresundsbron 16 Om undersökningen 16 Befolkningsutveckling 18 Sjælland 19 Skåne 20 Den förväntade befolkningsutvecklingen i Öresundsregionen 21 Bostadsutbud 22 Bostäder i Öresundsregionen idag 23 Sjælland 24 Skåne 27 Malmö 29 Bostadsbehov 30 Storköpenhamn 30 Köpenhamn 31 Skåne 32

4 SAMMANFATTNING Bostadsmarknaden förutsättning för tillväxt i Öresundsregionen Öresundsregionen är idag Nordens största urbana region och ett viktigt tillväxt- och produktionscentrum. Öresundsregionen har därmed stor betydelse för Danmarks och Sveriges ekonomiska utveckling. En integrerad bostadsmarknad kommer att medföra ett större och mera varierat bostadsutbud. Ett attraktivt och varierat bostadsbestånd har samtidigt betydelse för företagens möjligheter att rekrytera och attrahera kvalificerad arbetskraft i och till regionen. På kort sikt medför integrationen av Västskåne med Storköpenhamn konkurrensfördelar i form av en snabb utvidgning av en gemensam bostadsmarknad. På längre sikt är det dock nödvändigt att öka bostadsbyggandet i hela regionen. Om inte antalet nya bostäder ökar kan det på sikt bli svårt att nå de önskvärda målen för produktionstillväxt. Bostadsbyggandet har inte kunnat följa med i befolkningsutvecklingen under 1990-talet, varken i Storköpenhamn eller i sydvästra Skåne. Som en följd av detta har det skett en allt större utflyttning från både Storköpenhamn och Malmö. Storköpenhamns invånare flyttar längre ut på Sjælland eller till Skåne, i första hand till Malmö. Malmös invånare flyttar till de omkringliggande kommunerna. De här flyttmönstren visar att det finns behov av att samordna stads- och bostadspolitiken och infra strukturplaneringen i hela Öresundsregionen. Rörelse på marknaden I dag går det att köpa en bostadsrätt i Stormalmö för i genomsnitt hälften av det pris som en motsvarande lägenhet* kostar i Storköpenhamn. En villa i Malmö har ett pris som är minst 25 procent lägre än i Storköpenhamn. Billigare bostäder, lägre levnadskostnader och bättre boendekvalitet för pengarna har medfört att den danska flyttströmmen från Sjælland till Skåne har femdubblats sedan Øresundsbrons öppnande Merparten av de danskar som flyttar till Skåne kommer från Storköpenhamn. Danskarna utgör fortfarande en begränsad del av den totala rörligheten på den skånska bostadsmarknaden. Under 2004 köpte danskar 6 8 procent av alla bostadsrätter som såldes i Malmö. För småhusen var samma siffra 5 10 procent. Enligt Region Skånes och Danmarks Statistiks befolkningsprognoser väntas befolkningen i Öresundsregionen öka från 3,6 miljoner invånare idag till 3,9 miljoner invånare Befolkningsökningen förväntas öka mest på den svenska sidan. För att täcka bostadsbehovet för alla krävs det att det byggs cirka nya bostäder om året i Öresundsregionen. Efterfrågan på bostäder kommer att vara störst i Malmöområdet. Den stora danska inflyttningen kommer sannolikt att fortsätta och Malmö kommer efter hand att få kraftigt ökande bostadspriser och ett stort behov av ytterligare bostadsbyggande. *) På sidan 10 definieras de olika upplåtelseformerna. 2

5 Danskarna är välkomna i Skåne Den danska inflyttningen till Skåne tas i allmänhet positivt emot av skåningarna. 63 procent är positivt inställda till de många danskar som flyttar till Skåne och var fjärde är till och med mycket positivt inställd. Endast fem procent har något emot att många danskar flyttar till Skåne. Danskar betraktas allmänt som trevliga och gemytliga. De positiva motiverar sin inställning med att danskarna är vänliga och snälla. En del motiverar sin inställning med en allmänt positiv syn på andra nationaliteter och kulturer, men det finns också ekonomiska argument. En större befolkning ger ökad handel och, som en svarande uttrycker saken, De handlar där jag arbetar, så jag får behålla jobbet. Peter Hervik, docent i antropologi vid Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER) på Malmö Högskola, är inte överraskad över undersökningsresultatet. Enligt Hervik kan skåningarnas positiva inställning till danskarna förklaras med att danskarna inte betraktas som något hot i Skåne. De är livligare men liknar skåningarna så pass mycket att skillnaderna uppfattas som charmiga. 3

6 BOSTÄDER TILL HALVA PRISET Ejerlejligheder och bostadsrätter Hälften av de danskar som flyttar till Skåne väljer att köpa en bostadsrätt*. Och tittar man på prisskillnaden mellan Storköpenhamn och Stormalmö förstår man varför. Priset på en bostadsrätt i sydvästra Skåne är i genomsnitt endast hälften av priset på en ejerlejlighed i Storköpenhamn. Man kan inte helt jämföra de två ägandeformerna, men för bostadsköparen är de likvärdiga. Både ejerlejligheder och bostadsrätter säljs fritt på marknaden. Den stora skillnaden mellan de två typerna av bostäder är, att man som ägare av en bostadsrätt ska betala en månadsavgift på samma sätt som i en dansk andelsbolig. I en ejer lejlighed betalar man endast till ägarföreningen samt för värme, el och andra förbrukningskostnader. Månadskostnaden är därför högre i en bostadsrätt än i en ejerlejlighed. Priser på bostadsrätter och ejerlejligheder i svenska kronor per m SEK/m Skåne Malmöområdet Köpenhamnsområdet Öresundsregionen Källa: Värderingsdata och Realkreditrådet. *) På sidan 10 definieras de olika upplåtelseformerna. 4

7 Priset på en ejerlejlighed och en bostadsrätt har båda ökat markant de senaste 10 åren, men prisutvecklingen på den danska sidan sundet har varit större än i Skåne. Och prisskillnaden har ökat över tid. Det handlar inte enbart om att bostadspriserna i Skåne är lägre än i Storköpenhamn, utan utvecklingen för valutakursen mellan danska och svenska kronor har också bidragit. Sedan bron öppnades 2000 har fluktuationerna i den svenska kronans värde gjort svenska bostäder tio procent billigare för danskar. Och samtidigt har danska bostäder blivit tio procent dyrare för svenskar. Om man vill köpa en lägenhet och jämför priserna på en ejerlejlighed på Sjælland med en bostadsrätt i Skåne måste man åka ända till Næstved för att hitta priser som närmar sig priset på en bostadsrätt i Malmö. Om man arbetar i Köpenhamn måste man varje dag använda omkring 1 timme och 10 minuter på transport mellan Malmö och Köpenhamn, men omkring 2 1 / 2 timme mellan Næstved och Köpenhamn. Jämförelsen nedan avser försäljningspriset. En helt rättvisande jämförelse bör göras på basis av netto kostnaden för att bo i en ejerlejlighed respektive en bostadsrätt. Priser på bostadsrätter och ejerlejligheder i svenska kronor per m SEK/m Frederiksberg Gentofte Köpenhamn Tårnby Hørsholm Dragør Birkerød Roskilde Køge Helsingør Hillerød Frederikssund Källa: Värderingsdata och Realkreditrådet. 5 Holbæk Høje Taastrup Sorø Lund Ringsted Næstved Helsingborg Malmö Vellinge Korsør Staffanstorp Ystad Svedala Kristianstad Trelleborg Landskrona Eslöv Simrishamn

8 Kattegatt SVERIGE Korsør Holbæk DANMARK Sorø Ringsted Sjælland Frederikssund Roskilde Køge Helsingør Hillerød Hørsholm Birkerød Gentofte Frederiksberg Høje Taastrup Helsingborg Köpenhamn Tårnby Dragør Landskrona Malmö Vellinge Trelleborg Lund Staffanstorp Svedala Eslöv Skåne Ystad Kristianstad Simrishamn Næstved Östersjön Møn Genomsnittspriser på ejerlejligheder och bostadsrätter i svenska kronor per m 2. Källa: Värderingsdata och Realkreditrådet. 6

9 En bostadsrätt i Malmö är betydligt billigare än en bostadsrätt i Sveriges två andra storstadsområden, Stockholm och Göteborg. Priserna i Malmö har dock ökat markant under åren efter brons öppnande och prisskillnaderna mellan de svenska storstäderna har därför minskat. Under perioden 2003 och 2004 steg priset på bostadsrätter i Malmö med cirka 25 procent om året. Under 2005 steg priset på bostadsrätter bara med tolv procent i Malmö, vilket motsvarar nivån i övriga Sverige. Priser på bostadsrätter i Sverige SEK/m Sverige Malmöområdet Källa: Värderingsdata. Årliga prisökningar på bostadsrätter i Sverige 25 Procent Sverige Malmöområdet Källa: Värderingsdata. *) På sidan 10 definieras de olika upplåtelseformerna. 7

10 Småhus Prisskillnaden mellan den danska och den svenska sidan är markant också när det gäller småhus. Prisnivån i Storköpenhamn låg i slutet av 2005 minst 25 procent över nivån i Malmö. För att hitta hus som är billigare än i Malmö, som är Skånes dyraste kommun att köpa hus i, måste man bege sig till Väst- och Sydsjälland, till exempelvis Holbæk, Ringsted, Næstved, Sorø och Korsør. Stockholms ekonomiska nedgångsperiod, efter det att IT-bubblan brast 2001, innebar att småhusens försäljningsvärde endast ökade i begränsad omfattning under perioden Under de här åren ökade priset på småhus med 24 procent i Malmö, vilket har bidragit till att minska pris skillnaden mellan Stockholmsområdet och Malmöområdet. Det finns stora skillnader mellan huspriserna i Malmös olika stadsdelar. I Malmö Centrum och Limhamn, är husen upp till svenska kronor dyrare per kvadratmeter än i den billigaste stadsdelen, Oxie. Pris för småhus i bostadsområden i Malmö 2005 Stadsdel Svenska kronor per m 2 Slottsstaden Malmö Sankt Johannes Malmö Sankt Petri Limhamn Västra Klagstorp Bunkeflo Hyllie Kirseberg Eriksfält Kulladal Malmö Sankt Pauli Västra Skrävlinge Husie och Södra Sallerup Tygelsjö Möllevången-Sofielund Fosie Oxie Malmö Källa: Mäklarstatistik.se. Priser på småhus i svenska kronor per m SEK/m Gentofte Frederiksberg Källa: Värderingsdata och Realkreditrådet. Hørsholm Dragør Köpenhamn Birkerød Helsingør Tårnby Roskilde Hillerød Frederikssund Høje Taastrup Malmö Vellinge Køge Lund Holbæk Helsingborg 8 Staffanstorp Svedala Ringsted Sorø Næstved Ystad Trelleborg Landskrona Korsør Simrishamn Eslöv Kristianstad

11 Kattegatt SVERIGE Korsør Holbæk DANMARK Sorø Ringsted Sjælland Frederikssund Roskilde Køge Helsingør Hillerød Hørsholm Birkerød Gentofte Frederiksberg Høje Taastrup Helsingborg Köpenhamn Tårnby Dragør Landskrona Malmö Vellinge Trelleborg Lund Staffanstorp Svedala Eslöv Skåne Ystad Kristianstad Simrishamn Næstved Östersjön Møn Genomsnittspris på småhus i svenska kronor per m 2. Källa: Värderingsdata och Realkreditrådet. 9

12 Bostadsformer En viktig skillnad mellan den danska och den svenska delen av Öresund är de olika bostadsformerna i Danmark och Sverige. Det finns såväl ägande- som hyresbostäder och en blandning av båda formerna i båda länderna. Andels bolig-föreningens syfte är att driva fastigheten på andelsbasis. Som andelsinnehavare har man rätt till en andelsbolig i fastigheten. Andelsboligföreningens styrelse bestämmer principerna för vem en andelsbolig kan säljas till och till vilket pris. I Sverige finns det endast en ägandeform, småhus. Lägenheter är antingen hyresrätter eller bostad s- rätter. En bostadsrätt är en blandning av det som i Danmark kallas ejerlejlighed och andelsbolig, vad gäller ägandeformen. Den som äger en bostadsrätt i Sverige kan på samma sätt som den som äger en ejerlejlighed i Danmark sälja bostaden fritt och till marknadspris. I Danmark finns det två former för ägande av bo städer, småhus och ejerlejligheder. Dessutom finns det vanliga hyresrätter och andelsboliger. Andels boliger är en blandning mellan en ägaroch hyresbostad. Som ägare av en andelsbolig är man andelsinnehavare i en andelsbolig-förening. Ägandeformer för bostäder i Danmark och Sverige Danmark Sverige Hyresbostäder Privata hyreslägenheter Privata hyreslägenheter Allmännnyttiga bostäder Allmännyttiga hyreslägenheter Andelsboliger Kooperativa hyresrätter Ägarbostäder Ejerlejlighed Bostadsrätter Egna hem/småhus Egna hem/småhus Bostadsfi nansiering I Danmark förmedlas bostadsköp av realkreditinstitut, medan det i Sverige är bankerna som förmedlar bostadslånen. I båda länderna finansieras bostaden oftast genom obligationslån. I Sverige baseras ett låneerbjudande normalt på att man tar ett amorteringsfritt lån på procent av husets pris och ett topplån med avbetalning av den resterande summan eller själv bidrar med resten av pengarna. Man kan kombinera en rörlig ränta som ändras varje månad med fasta räntor som är bundna i maximalt 10 år. Lånet tas liksom i Danmark upp i obligationer, men kundens lån påverkas inte av kursen på obligationerna. Det är endast räntan när lånet tas som är avgörande. I Danmark kan bostadsinnehavarna antingen välja ett lån till fast ränta eller ett lån med rörlig ränta. Med ett lån till fast ränta är kostnaden (det vill säga amortering samt räntor) fast med en normal löptid på 20 eller 30 år. Med ett lån med rörlig ränta är kostnaden endast fast under 1, 3 eller 5 år. Bostadsinnehavaren kan välja amorteringsfrihet i upp till tio år. 10

13 FLYTTNINGAR ÖVER ÖRESUND 70 procent av alla danskar som flyttar till Sverige har tidigare bott i Storköpenhamn. Antalet personer som flyttar över sundet är fortfarande relativt få jämfört med de flytt strömmar som i övrigt utgår från Storköpenhamn. Cirka personer flyttar varje år från en bostad i Storköpenhamn till en ny bostad i en annan kommun inom eller utanför Storköpenhamn eller till utlandet. Av dessa flyttade endast två procent till Skåne under Det är färre än som flyttar från Storköpenhamn till Århus Amt, trots att man i många fall kan ha kvar jobbet i Köpenhamn när man flyttar över sundet. Sedan Øresundsbron öppnade har det också skett en ökning av antalet personer som flyttar från Skåne till Danmark. Ökningen beror uteslutande på en ökning av antalet danskar som flyttar tillbaka till Danmark, medan antalet svenskar som flyttar över sundet ligger på samma nivå som före Øresundsbrons öppnande. Flyttningar över Öresund mellan Skåne och Sjælland Antal personer Från Sjælland till Skåne Från Skåne till Sjælland (uppskattning) Källa: Ørestat och Øresundsbro Konsortiet. 11

14 Kan två bostadsmarknader bli en? Den öresundsregionala bostadsmarknaden kan idag inte betraktas som en enda bostadsmarknad. Flyttströmmarna är fortfarande små i förhållande till det antal flyttningar som sker inom den skånska respektive själländska bostadsmarknaden. Den svenska beskattningen av vinst vid försäljning av fastighet, när bostadsägaren flyttar från Sverige till utlandet, innebär att svenska bostadsägare inte har något incitament för att köpa bostad i Danmark. Inte desto mindre finns det en gemensam marknad tvärs över sundet. Det är flyttningarna från framför allt Storköpenhamn till Skåne ett bevis på. Man flyttar dit där man hittar den bostad man vill ha, till det lägsta priset. Och flyttströmmarna från Danmark till Skåne ökar idag kraftigt. Drivkrafterna bakom den ökande flyttströmmen är de lägre bostadspriserna, bättre bostadsstandard, lägre bilpriser och lägre levnadsomkostnader. Dessutom har spänningen i att flytta till ett annat land också varit en drivkraft för många. Det visar en under sökning som Öresundskomiteen och Øresundsbron genomförde under En rad olika faktorer bidrar dock till att begränsa rörligheten på den öresundsregionala bostads marknaden: Idag går det inte att ta ett lån i ett danskt realkreditinstitut för att finansiera en bostad i Skåne. Om man vill ta ett lån i Danmark blir det ett dyrare banklån. Möjligheterna att få en hyreslägenhet är begrän sade på båda sidor Öresund. Oftast krävs det att man stått i kö i flera år innan man får ett erbjudande om en lägenhet. Marknaden för hyresbostäder kan därför betecknas som en stängd marknad som är förbehållen dem som har stått i kö tillräckligt länge. Svenska fastighetsmäklare får inte annonsera i Danmark om de inte är registrerade som mäklare i Danmark. Lagstiftningen är egentligen tänkt som ett konsumentskydd, men i öresundsregionala sammanhang skapar den i stor utsträckning en informationsbarriär. Danskarna måste aktivt söka upp svenska fastighetsmäklare för att få kunskap om de möjligheter som erbjuds på andra sidan Öresund. Utan ett svenskt personnummer kan det vara svårt att få bostadslån. Den svenska skattemyndigheten Skatteverket kräver att man ska kunna uppvisa ett hyres- eller köpeavtal för att få ett personnummer. Men många svenska banker kräver ett svenskt personnummer innan de erbjuder ett bostadslån. 1) Danska erfarenheter av att bo i Skåne, Öresundskomiteen och Øresundsbron

15 Danskarna köper upp Skåne eller gör de det? Även om antalet danskar som varje år flyttar till Skåne har ökat markant sedan Øresundsbron öppnade, och även om danskarna idag utgör 22 procent av den totala nettoinflyttningen i Skåne, är effekten på bostadspriserna ändå begränsad. I Malmö bytte bostadsrätter och småhusägare under Av dessa fanns det danska köpare för endast 6 8 procent av bostadsrätterna och 5 10 procent av småhusen. 13

16 SKÅNINGARNA POSITIVT INSTÄLLDA 63 procent av skåningarna har en positiv inställning till de många danska inflyttarna. Var fjärde är till och med mycket positivt inställd. Endast fem procent har något emot att många danskar flyttar till Skåne. Det visar en undersökning som tagits fram för Øresundsbron. Vänliga och gemytliga danskar De positiva motiverar sin inställning med att danskarna är vänliga och gemytliga. En del motiverar sin inställning med en allmänt positiv syn på andra nationaliteter och kulturer, men det finns också ekonomiska argument. En större befolkning ger ökad handel och, som en svarande uttrycker saken, De handlar där jag arbetar, så jag får behålla jobbet. De tar våra bostäder och våra arbeten Bland den minoritet som är negativt inställd till den danska inflyttningen är självklart även de ökande huspriserna ett argument som förs fram. Dessutom är en del skåningar rädda för att danskarna tar arbeten från svenskarna. Det finns också en tydlig irritation över att danskar som pendlar till jobbet i Danmark utnyttjar den offentliga servicen i Sverige utan att betala skatt där. Detta är de vanligaste argumenten bland de negativt inställda. Skåningarnas inställning till den danska inflyttningen Mycket negativ 1% Negativ 4% Varken positiv eller negativ 30% Positiv 40% Mycket positiv 23% Vet inte 2% Källa: Øresundsbro Konsortiet. 14

17 Tillmötesgående skåningar Undersökningen visar att skåningarna tar emot de inflyttande danskarna på ett mycket tillmötesgående sätt. Peter Hervik, docent i antropologi vid Internationell Migration och Etniska Relationer, IMER, på Malmö Högskola, är inte överraskad över undersökningsresultatet. Enligt Hervik kan skåningarnas positiva inställning till danskarna förklaras med att danskarna inte betraktas som något hot i Skåne. De är livligare men liknar skåningarna så pass mycket att skillnaderna betraktas som charmiga. Den positiva inställningen hänger enligt Hervik samman med den ökande kontakten mellan folk sedan Øresundsbron öppnade. För många skåningar är det en självklarhet att ta tåget till Köpenhamn för att ta del av det större kulturutbudet och andra storstadslockelser. Att svenskarna tycker om huvudstaden på andra sidan sundet spelar alltså en stor roll för deras positiva inställning. Skåningarnas uppfattning om den danska inflyttningen stämmer väl överens med verkligheten. 65 procent av alla skåningar svarar att antalet danskar som flyttat till Skåne sedan år 2000 har ökat. Svaren varierar avsevärt, beroende på var skåningarna bor. I sydvästra Skåne anser 74 procent att antalet danskar som flyttar till Sverige har ökat, medan det endast är 44 procent i nordöstra Skåne. Det stämmer överens med mönstret i danskarnas inflyttning, där majoriteten bosätter sig i sydvästra Skåne. 15

18 Positivt resultat av Øresundsbron Sju av tio skåningar anser att den danska inflyttningen är ett positivt resultat av Øresundsbrons öppnande. Än en gång är det sydvästra Skåne som har märkt de starkaste effekterna av den danska invandringen och är mest övertygade om vad det beror på, medan invånarna i nordvästra Skåne är minst övertygade om Øresundsbron som orsaksförklaring. 80 procent av skåningarna anser att de kommer att få fler danska vänner och bekanta som en följd av det ökande antalet danskar som bor i Skåne och endast tre procent anser att danskarna isolerar sig i danskghetton. Varannan instämmer i uppfattningen att den danska inflyttningen kommer att medföra markant höjda bostadspriser, medan endast var tredje anser att den danska inflyttningen kommer att förvärra bostadsbristen. Förklaringen till att det inte är fler som anser att bostadsbristen kommer att öka är att många (45 procent) anser att den danska inflyttningen istället kommer att stimulera bostadsbyggandet. Skåningarna lägger inte någon större symbolisk innebörd i att hissa ett annat lands flagga på svensk mark: 88 procent svarar att de har full förståelse för att danskarna kommer att hissa sin flagga i den nya trädgården eller att de inte har något emot att de gör det. Endast fyra procent anser att det är upprörande eller respektlöst, medan sex procent anser att danskarna i så fall också ska hissa den svenska flaggan. Att skåningarna uppenbart är lika nöjda oavsett vilken färg det är på de flaggor som vajar på svensk mark, överraskar inte docent Peter Hervik. När det gäller flaggning ser han en stor skillnad mellan danskar och svenskar. Den danska nationalismen bottnar i tysk nationalromantik och en föreställning om det danska folket och motsvarande inställning finns inte i Sverige. I Sverige är nationalismen kopplad till nationalstaten och synen på den svenska välfärdsstaten som något modernt och gott. Nationalkänsla med koppling till det svenska folket finns i stort sett inte. Om undersökningen Undersökningen genomfördes av analysinstitutet Zapera i slutet av januari Undersökningen genomfördes bland skåningar och visar deras inställning till den markanta ökningen av antalet danskar som har flyttat till Skåne sedan Øresundsbron invigdes

19 Andel skåningar som instämmer i påståendet Nordvästra Nordöstra Sydvästra Sydöstra Skåne Skåne Skåne Skåne Skåne totalt Den danska inflyttningen innebär att fler skåningar får danska vänner och bekanta 76% 79% 81% 86% 80% Den danska inflyttningen är ett positivt resultat av att Øresundsbron byggdes 57% 61% 77% 72% 69% En fortsatt inflyttning av danskar kommer att stimulera bostadsbyggandet i min kommun 49% 39% 57% 56% 52% Den danska inflyttningen kommer att innebära markant höjda bostadspriser i Skåne 41% 40% 49% 37% 45% Den danska inflyttningen förvärrar bostadsbristen i Skåne 28% 21% 30% 19% 27% Danskarna bor i danskghetton 3% 5% 3% 3% 1% Källa: Øresundsbro Konsortiet. 17

20 BEFOLKNINGSUTVECKLING Den viktigaste faktor som påverkar efterfrågan på bostäder är befolkningsutvecklingen. Befolkningsprognoser/-framskrivningar används därför i stads planeringen för att beräkna framtidens bostadsbehov. De regionala befolkningsfram - s krivningarna är dock behäftade med stor osäkerhet. De bygger på redan observerade demografiska tendenser och strukturer och kan därför inte ta höjd för plötsliga förändringar. Framför allt till- och frånflyttning från ett område är svår att förutsäga. Den regionala befolkningsutvecklingen visar på de ändringar som historiskt har skett i bostadsbehovet och på de tendenser som pekar in mot framtiden och definierar framtidens bostadsbehov. 18

21 Sjælland Under 1980-talet låg den ekonomiska tillväxten inom industrisektorn i Kolding, Vejle och Fredericia på Jylland och det hände inte mycket i Köpenhamn. Köpenhamns befolkningsunderlag sjönk under hela 1980-talet på grund av ett födelseunderskott i staden och samtidigt fanns det i stort sett ingen netto inflyttning. Födelseunderskottet minskade dock gradvis och i slutet av 1990-talet lyckades Köpenhamn att få ett födelseöverskott. Under 1990-talet inträffade en förändring i den regionala ekonomiska utvecklingen. Utvecklingen koncentrerades nu i och omkring landets största stadsområden där en tillväxt skedde inom den kunskapsintensiva sektorn. Nettoinflyttningen till Köpenhamn ökade på nytt och låg under 1990-talet på i genomsnitt personer per år. Sedan 2001 sker återigen en nettoutflyttning från den danska huvudstaden. Den främsta förklaringen är de höga bostadspriserna i staden. Befolkningsutvecklingen på övriga Sjælland har varit mera stabil. Men den stabila befolkningsutvecklingen omfattar flera olika rörelser och i slutet av 1990 talet ökade nettoinflyttningen till Väst själland och Storstrøms Amter främst på grund av en ökande utflyttning från Storköpenhamn. Befolkningsutvecklingen på Sjælland och öarna Antal personer Källa: Danmarks Statistik Köpenhamns amt Västsjälland och Storstrøms amter Roskilde och Frederiksborg amter Köpenhamn och Frederiksberg

22 Skåne Under första hälften av 1980-talet var befolkningssiffran i Skåne relativt konstant, men ett litet födelseöverskott i slutet av 1980-talet och framåt, i kombination med stor nettoinvandring från utlandet, gav Skåne mellan och nya invånare årligen under den här perioden hade Skåne och Sverige den kraftigaste befolkningstillväxten sedan 1960-talet. Befolkningstillväxten berodde bland annat på invandring från i första hand Balkan på grund av kriget. Många valde att bosätta sig i storstadsområden och därför fick Skåne och Malmö en befolkningsökning som var mycket större än för Sverige som helhet. I slutet av 1990-talet minskade flyktingströmmen samtidigt som födelseöverskottet blev till ett underskott. Det innebar att Skåne under några år välkomnade nya invånare varje år. Den ökade inflyttningen av danskar fick trenden att vända på nytt år 2000 och idag ökar Skånes befolkning varje år med cirka invånare. Befolkningsutveckling i Skåne Antal personer Källa: Region Skåne Nettoinflyttning Nettoinvandring Födelseöverskott

23 Den förväntade befolkningsutvecklingen i Öresundsregionen Enligt Region Skånes och Danmarks Statistiks befolkningsprognoser väntas befolkningen i Öresundsregionen att öka från 3,6 miljoner invånare idag till 3,9 miljoner invånare Den kraftigaste befolkningsökningen kommer att ske under de närmaste åren och vara störst i Skåne. Fram till 2014 väntas den skånska befolkningen öka med personer, framför allt på grund av ett födelseöverskott, men också beroende på inflyttning. Skånes befolkning väntas öka kraftigare än befolkningen i övriga delar av Sverige. Samma bild finns på den danska sidan av Öresund. Befolkningen på Sjælland och öarna väntas öka med invånare fram till Detta är mer än i övriga delar av Danmark. Totalt väntas befolkningen i Öresundsregionen öka med personer under perioden Under de följande åren väntas en fortsatt befolkningsökning i regionen, men framskrivningarna och prognoserna blir mer osäkra på lång sikt. Befolkningsutveckling i Öresundsregionen Procentuell förändring 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% 0,2% 0,4% Sjælland och öarna Prognos Skåne Prognos Framskrivning Källa: Region Skåne och Danmarks Statistik. 21

24 BOSTADSUTBUD Det är utbud och efterfrågan som styr prisutvecklingen på marknaden för ägda bostäder, i samspel med allmänna faktorer som beskattning, ändring av olika bolån och ränteutvecklingen som påverkar nettokostnaden för att äga en bostad och därför har stor betydelse för bostadspriserna. En del av den prisökning på bostäder som Danmark och Sverige har haft under de senaste åren kan tillskrivas den historiskt låga räntenivån, och för Danmarks dels, nya typer av bolån med möjlighet till amorteringsfrihet som medför lägre kostnad per månad. Köparna har helt enkelt råd att köpa en dyrare bostad än tidigare. Efterfrågan på bostäder i ett visst lokalområde påverkas av en lång rad faktorer. Befolkningsutvecklingen, åldersstrukturen och hushållens sammansättning ändrar dels det totala behovet av bostäder, dels behovet av en viss typ av bostäder exempelvis äldrebostäder och påverkar också behovet av bostäder i viss grad. Utvecklingen för hushållens disponibla inkomst, deras förväntningar inför framtiden och ändringar i sysselsättningen är viktiga faktorer som direkt påverkar efterfrågan på bostäder. Förändrad infrastruktur i ett lokalområde och en allmän förändring av ett områdes attraktivitet, som exempelvis anläggning av ett rekreationsområde, kommer också att märkas på prisutvecklingen för bostäder. Nybyggande, sammanslagningar och rivning av bostäder är också omständigheter som genom ändringar i bostadsutbudet påverkar bostadspriserna. Både i Storköpenhamn och i stora delar av Skåne har det under de senaste åren funnits problem med att få bostadsutbudet att motsvara den ökande efterfrågan. Detta har satt press på bostadspriserna med konsekvensen att många förstagångsköpare i Storköpenhamn har svårt att hitta en passande bostad som de har råd med. I Skåne rapporterar 29 av 33 kommuner att det råder bostadsbrist i hela eller delar av kommunen. 22

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER 84 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER BOSTADSPRISER De svenska bostadspriserna mindre attraktiva för danskar Billigare bostäder, större och bättre bostad för pengarna var drivkraften bakom den

Läs mer

Bostadsmarknaden i Öresundsregionen

Bostadsmarknaden i Öresundsregionen Bostadsmarknaden i Öresundsregionen En integrerad bostadsmarknad är en av de viktigaste förutsättningarna för att Öresundsregionen ska kunna befästas som en samlad region. För invånarna i regionen kommer

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

DANSKA ERFARENHETER AV ATT BO I SKÅNE JUNI 2 0 0 5

DANSKA ERFARENHETER AV ATT BO I SKÅNE JUNI 2 0 0 5 R A P P O R T DANSKA ERFARENHETER AV ATT BO I SKÅNE Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T & Ö R E S U N D S K O M I T E E N JUNI 2 0 0 5 a1 Innehåll Sammanfattning 2 Danskarnas åsikter om att flytta

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken Minusjobben 2 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken En analys av de växande mörkertalen i officiell svensk statistik om gränsregioner Inledande sammanfattning Vissa använder

Läs mer

Bostadsbyggande för befolkningsutveckling

Bostadsbyggande för befolkningsutveckling 1 (9) Datum 2014-08-20 Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Bostadsbyggande för befolkningsutveckling Trelleborgs mål för befolkningsutvecklingen är att uppnå 50 000

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

Bokslut Befolkning 2014

Bokslut Befolkning 2014 Bokslut Befolkning 2014 Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-06-30 1.0 Maria Kronogård och Necmi Ingegül Stadskontoret Avdelningen för samhällsplanering Sammanfattning

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

Skånes befolkningsprognos 2014-2023

Skånes befolkningsprognos 2014-2023 Skånes befolkningsprognos 214-223 Bilaga Antaganden Avdelningen för regional utveckling stab/enheten för samhällsanalys 214-8-2 FÖRORD Region Skåne har ansvaret för bland annat regionala bedömningar av

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Faktaunderlag om de nordiska bostadsmarknaderna 1995-2010 Jón Rúnar Sveinsson bearbetade i november 2009 på basis av skriften Finanskrisen och bostadsmarknaden

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Bostadsmötet 2014-10-01 Svenskarnas flyttningar Vi flyttar ungefär 10 gånger i livet i genomsnitt och varje

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013 Delårsr rapport 213 Utvecklingenn av gästnätter januari-september 28-213 INLEDNING HUR LIGGER VI TILL? Varför en rapport om hur gästnätterna i Skåne har utvecklats de tre första kvartalen 213? Svaret är

Läs mer

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Storstadspriser Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Sidan 3 Spretigt på bostadsmarknaden Sidan 5 Bostadsrätter unga färgade av 15 års uppgång Sidan 6 Lägre

Läs mer

Rapport 2014:2. Regionala skillnader i bostadssektorn

Rapport 2014:2. Regionala skillnader i bostadssektorn Rapport 2014:2 Regionala skillnader i bostadssektorn Regionala skillnader i bostadssektorn Boverket januari 2014 Titel: Regionala skillnader i bostadssektorn Rapport: 2014:2 Utgivare: Boverket januari

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Ö R E S U N D S R E G I O N E N

Ö R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Svensk version ÖRESUNDSREGIONEN INVÅNARNA I ÖRESUNDSREGIONEN Öresundsregionen är hem för 3,8 miljoner invånare och under de närmaste 20 åren beräknas befolkningen växa med ytterligare

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

BRO, BOSTAD, BIL OCH KÄRLEK

BRO, BOSTAD, BIL OCH KÄRLEK BRO, BOSTAD, BIL OCH KÄRLEK - ökar flyttströmmen från Danmark till Skåne Februari 2006 Foto: Øresundsbrons arkiv Fotograf: Miklos Szabo INLEDNING Danskarna är idag den största inflyttningsgruppen till Sverige.

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys. 2009 Skåne län

Bostadsmarknadsanalys. 2009 Skåne län Bostadsmarknadsanalys 2009 Skåne län Titel: Utgiven av: Författare: Bostadsmarknadsanalys 2009 Skåne län Länsstyrelsen i Skåne län Emma Norrhede Beställningsadress: Länsstyrelsen i Skåne län Samhällsbyggnadsavdelningen

Läs mer

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Strukturbilden för Göteborgsregionen mål att styra mot uthållig tillväxt och hållbara strukturer Per Kristersson, Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND

Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND 1 IBU-Öresund IBU-Öresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt underlag för utvecklingen i Öresundsregionen

Läs mer

BostadStorstad Q3 2015

BostadStorstad Q3 2015 Oktober 2015 Per Tryding BostadStorstad Q3 2015 - Lägenhetsboom i Skåne, stabilt i Stockholm BostadStorstad är Handelskammarens nya index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden.

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Framtidens boende och bostäder

Framtidens boende och bostäder Framtidens boende och bostäder Maria Pleiborn, 2015-04-24 @MariaPleiborn Trenden idag: Det är de stora som växer på de smås bekostnad Årlig tillväxttakt i genomsnitt 1990-2012, % 1,50 Samband mellan storlek

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012 Inkvarteringsstatistik februari 2012 Gästnätter län, februari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 912 1 500 1 000 500 0 570 583 268 292 299

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare

Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare Februari 2014 t 1(5) Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare Foto: News Øresund - Jenny Andersson Den Öresundsregionala utvecklingsstrategin Örus har arbetats fram av Öresundskomitten och innehåller

Läs mer

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18)

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18) BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 1 (18) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm Telefon +46 (0)8 6956000 www.sweco.se S we c o S tra te g y AB Org.nr 556342-6559

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012 Inkvarteringsstatistik mars 2012 Gästnätter län, mars 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 211 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 604 676 296 337 301 218 34

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Inrikes flyttningar. Annika Klintefelt Helen Marklund

Inrikes flyttningar. Annika Klintefelt Helen Marklund 51 Inrikes flyttningar Annika Klintefelt Helen Marklund Inrikes omflyttningar är förmodligen den faktor som mer än någon annan påverkar den regionala befolkningsstrukturen. Skillnaden mellan antalet inflyttare

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 2 REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Länsstyrelsens meddelandeserie: 2010:13

Läs mer

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012 Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2 Sidan 1 Riksbankens Groundhog Day Sidan 3 Liten ljusning på bostadsmarknaden Riksbankens Groundhog Day Vi håller fast vid prognosen att styrräntan kommer att sänkas till

Läs mer

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Fredrik Meurman, Avdelningschef Ulrika Palm, Regionplanerare Regeringsuppdrag

Läs mer

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark VÅR 2015 Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark Räntan påverkar den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing

Läs mer

Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7)

Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7) Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7) 2 (7) Sammanfattning Undersökningsföretaget TNS SIFO har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat 240

Läs mer

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter Skattejämförelse småhus och bostadsrätter En jämförelse av skatter och avgifter vid köp, under boendetiden och vid försäljning av småhus/äganderätter och lägenheter/bostadsrätter i Sverige Villaägarnas

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

Eurovision Song Contest Malmö 2013

Eurovision Song Contest Malmö 2013 Eurovision Song Contest Malmö 2013 En analys av direkta och dynamiska effekter Genomförd av Berglund&Wiberg consulting på uppdrag av Malmö stad och Region Skåne Juni 2013 Inledning På uppdrag av Malmö

Läs mer

Boverket. Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006

Boverket. Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Boverket Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Boverket december 2006 Titel: Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006

Läs mer

Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick

Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick Christian Dymén Research Fellow Direct +46 8 463 54 45 Mobile +46 70 204 64 80 christian.dymen@nordregio.se http://www.nordregio.se

Läs mer

Bygg mer och gärna på min backyard!

Bygg mer och gärna på min backyard! Boende i storstadsområden i ny studie om bostadsbristen: Bygg mer och gärna på min backyard! 1 Nu måste det byggas! Boverket rapporterade nyligen att 595 000 nya bostäder behöver byggas till år 2025 och

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Lägesrapport. Bostadsbyggande och detaljplanering. November 2008

Lägesrapport. Bostadsbyggande och detaljplanering. November 2008 Lägesrapport Bostadsbyggande och detaljplanering November 2008 Innehållsförteckning Inledning... 2 Sammanfattning och fortsatt arbete... 3 Produktionsläget för bostäder i Malmö... 5 Konjunkturutvecklingen...

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET I ÖRESUNDSREGIONEN TILLGÄNGLIGHETSATLAS 2014

TILLGÄNGLIGHET I ÖRESUNDSREGIONEN TILLGÄNGLIGHETSATLAS 2014 TILLGÄNGLIGHET I ÖRESUNDSREGIONEN TILLGÄNGLIGHETSATLAS 2014 1 2 Modellen och kartbilderna har gjorts av Tetraplan A/S på uppdrag av Region Skåne och Örestat III-projektet 2014. Grafisk form: Jenny Willman,

Läs mer

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2013 Optimism i Tålmodiga danskar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VINTER 2013 I november besvarade tusentals fastighetsmäklare frågor om bostadsmarknaden

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne

EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne Om denna rapport Under 2014 tog Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne initiativ till

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2013

Skanskas bostadsrapport 2013 Skanskas bostadsrapport 2013 Förord Metodik Sammanfattning 3 4-5 6-9 Inställning till och prisutveckling för nya bostadsrätter: Stockholm Göteborg Malmö Om Skanska Nya Hem 10-13 14-17 18-21 22 Förord Det

Läs mer

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Sverige har enligt alla bedömare bostadsbrist idag. Det innebär en stor ekonomisk och social kostnad

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.474.289 Förväntad BNP-utveckling +/- 0 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet 8,8 % Bostadsbyggande

Läs mer

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009 2009:02 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund.se, 046-358269 1 (11) Befolkningsutveckling Enligt de preliminära befolkningsuppgifterna har Lunds befolkning ökat med 393 personer sedan

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne Titel: Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne Utgiven av: Länsstyrelsen Skåne Styrgrupp:

Läs mer

Har du råd att bo kvar?

Har du råd att bo kvar? www.stockholmsvanstern.se Efter pensionen: Har du råd att bo kvar? En rapport om inkomster och boende bland äldre i Stockholms stad. Beställd av Stockholmsvänstern, utförd av Edvin S. Frid oktober 2012.

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne Titel: Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne Utgiven av: Länsstyrelsen Skåne Styrgrupp:

Läs mer

jul - 2010 jul - 2009 jan - 2011 jan - 2010 apr - 2009 apr - 2010 okt - 2010 okt - 2009

jul - 2010 jul - 2009 jan - 2011 jan - 2010 apr - 2009 apr - 2010 okt - 2010 okt - 2009 Delårsrapport 214 Utvecklingen av gästnätter januari-juni 28-214 INLEDNING EN RAPPORT OM LÄGET I HALVTID I den här rapporten presenteras läget beträffande antalet gästnätter i Skåne det första halvåret

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 3 18 oktober 2013

Mäklarbarometern Kvartal 3 18 oktober 2013 Mäklarbarometern Kvartal 3 18 oktober 2013 Sidan 3 Temperaturen stiger Sidan 6 Indikatorerna pekar uppåt Sidan 7 Het bostadsmarknad i Stockholm Från vänster: Tor Borg och Maria Landeborn, Ekonomiska Sekretariatet,

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

Hushållens boendeekonomi

Hushållens boendeekonomi Rapport 2012:3 REGERINGSUPPDRAG Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna hushåll att spara till en kontantinsats till en bostad Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Foto: Mostphotos LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Publ.nr: 2015:24 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2015 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2015:24

Läs mer

Bostadsförsörjning i Göteborg

Bostadsförsörjning i Göteborg Fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg nuläge och framtida inriktning November 2014 www.goteborg.se/fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg Antagen av kommunfullmäktige 16 april 2015

Läs mer

Gitana Grikainiene Från:

Gitana Grikainiene Från: Gitana Grikainiene Från: Kommunstyrelsen Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne Titel: Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG - NULÄGE OCH FRAMTIDA INRIKTNING Bostadsförsörjning i Göteborg Mars 2014 DNR 0938/14 Projektledare Lars-Gunnar Krantz, Staffan Claesson Arbetsgrupp Erik Carles, Lukas Jonsson,

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av

SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE Rapporten är framtagen av På uppdrag av INNEHÅLL Förord från VD 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av turism 5 Turismens

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2011-08-15 Publicerad i augusti 2011 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll Den ekonomiska

Läs mer

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009 Nordisk hotellmarknad - :a kvartalet 9 Sammanfattning Den ekonomiska konjunkturen fortsatte att vara mycket svag i samtliga nordiska länder under andra kvartalet. Samtliga fyra länders ekonomier beräknas

Läs mer

EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne

EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne Region Skåne 2015 Projektansvarig: Therese Andersson, Region Skåne Grafisk form: Länge Leve Kommunikation

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer Nummer 1 Maj 215 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Drygt 5 bostäder påbörjas nästa år Bostadsbyggandet ökade med drygt 2 procent under 214, då cirka

Läs mer

ÖRESUNDSPENDLARNA JANUARI 2 0 0 6

ÖRESUNDSPENDLARNA JANUARI 2 0 0 6 R A P P O R T ÖRESUNDSPENDLARNA Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T & Ö R E S U N D S K O M I T E E N JANUARI 2 0 0 6 Anders Axelsson, Öresundskomiteen, och Britt Andresen, Øresundsbron, har skrivit

Läs mer

Vi behöver bilen MRF BIL Sweden 18-84 år förhållande till bilen svenska folket

Vi behöver bilen MRF BIL Sweden 18-84 år förhållande till bilen svenska folket SVENSKAR OM BILEN Svenskar om bilen Att vi som bor i Sverige behöver bilen, det är ett faktum. Vi behöver bilen för att klara av vårt livspussel och för att kunna sköta våra arbeten. Vi använder den i

Läs mer

Invandring och befolkningsutveckling

Invandring och befolkningsutveckling Invandring och befolkningsutveckling JAN EKBERG De flesta som invandrat till Sverige har kommit hit som vuxna, i arbetsför och barnafödande åldrar och därmed bidragit till ett befolkningstillskott på sikt.

Läs mer

Svenska folket flyttar mindre

Svenska folket flyttar mindre Svenska folket flyttar mindre Utveckling av svenska folkets flyttvanor Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Bostaden & investeringen del 2

Bostaden & investeringen del 2 Bostaden & investeringen del 2 - Den genomsnittliga bostadsägaren tror sig ha 1,3 miljoner sparat i sin bostad - Framtidens boendekostnader oroar betydligt fler hyresgäster än bostadsägare - Lågt byggande

Läs mer

Förändrad reavinstbeskattning

Förändrad reavinstbeskattning Förändrad reavinstbeskattning För en bättre bostadsmarknad Förändrad reavinstbeskattning För en bättre bostadsmarknad Index Sammanfattning Sid 3 1. Bakgrund Sid 4 1.1 Pensionärer Sid 4 1.2 Barnfamiljer

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer