i Eslöv felixprofessor Bostäder på flygfältet Nytt guldlag i Eslöv Hög trivselfaktor i Löberöd Ett magasin för och om dig som bor i Eslövs kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i Eslöv felixprofessor Bostäder på flygfältet Nytt guldlag i Eslöv Hög trivselfaktor i Löberöd Ett magasin för och om dig som bor i Eslövs kommun"

Transkript

1 i Eslöv Ett magasin för och om dig som bor i Eslövs kommun november 2007 Bostäder på flygfältet Nytt guldlag i Eslöv Hög trivselfaktor i Löberöd felixprofessor

2 i Eslöv SISTA NUMRET MEN SNART TAR VI NYA TAG Hej! Du håller ännu ett fullmatat exemplar av ieslöv i din hand. Vår ambition från kommunens sida har varit att ge dig information om en del av de verksamheter som är skattefinansierade. Jag tror att vi har lyckats, inte minst har många av våra nyinflyttade hört av sig och tyckt om den allsidiga information som tidningen har gett. Även detta nummer belyser hur brett det kommunala uppdraget är. Att ligga i främsta ledet när det gäller miljö och klimatfrågor har Eslöv gjort länge, både biogas och vindkraft är väletablerade verksamheter i vår kommun. Att vi dessutom har blivit ett besöksmål för arkitekturintresserade från hela världen har vi vårt fina Medborgarhus att tacka för! Den uppmärksamhet huset får, både nationellt och internationellt, ska vi vara stolta för, det är vårt hus! Att våra natur- och kulturmiljöer är attraktiva visar artikeln om Gunhild Carling i Stockamöllan. Gunhild är årets kulturpristagare i Eslöv och jag tillhör hennes stora fanclub! Grattis Gunhild! Tidningen har också beskrivit en del av vårt näringsliv, som är grunden för vårt välstånd. I detta nummer kan du läsa om ett riktigt Eslövsföretag som satt kommunen på kartan i hela världen: Arjo. Det finns mycket mer läsvärt så du har en trevlig stund framför dig. Detta nummer är det sista i nuvarande tappning. Kommunstyrelsen beslöt att under två år ge ut en tidning som skulle belysa olika verksamheter. Nu tar vi ett nytt tag, och till våren kommer informationen på ett annorlunda sätt. Hur vet vi inte riktigt än, men det kommer med all säkerhet att dimpa ner i din brevlåda framåt vårkanten. Cecilia Lind (s) Kommunstyrelsens ordförande Telefon Sök förskoleplats via Eslövs hemsida Nu kan föräldrar ansöka om förskoleplats med hjälp av ett särskilt webb-formulär på kommunens hemsida. Det är en öppen tjänst och kräver ingen inloggning. Via kommunens hemsida kan föräldrar även registrera ändrad inkomst, ändra scheman, avsluta placeringar med mera. För detta krävs dock ett användar- ID, som skickas ut per post. Den nya tjänsten tas i bruk den 1 december. Alla inskickade uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Du hittar den nya tjänsten på Bomässa för att fira Eslöv hundra år År 2011 fyller Eslöv hundra år som stad. Ett jubileum som bland annat kommer att firas med en Bomässa. Planeringsarbetet är redan i full gång. Ja, vi måste redan nu ta kontakt med de byggherrar som vill vara med och visa upp sitt nytänkande, säger projektledaren Lars Anshelm. Sedan kommunstyrelsens arbetsutskott fattade beslut om mässan förra hösten har man genomfört flera idéseminarier och studiebesök för att hitta formerna för mässan. Just nu pågår arbetet med att sammanställa en projektplan, tidplan samt föreslå olika aktiviteter. Syftet är att visa upp Eslöv som en attraktiv kommun, presentera de idéer vi har om framtiden och den planering som pågår. Vi vill ju öka vår konkurrenskraft. Utbyggnaden i de östra delarna av kommunen är högaktuell för mässan. Vi kommer även att arbeta med utställningar och andra aktiviteter, säger Lars Anshelm. Jubileet riktar sig till både Eslövsborna samt folk och företag i regionen. Det ska visa upp Eslöv som en attraktiv kommun för boende och verksamhet. Själva temat för Bomässan är inte klart ännu, men det faktum att Eslöv består av både stad och landsbygd ska uppmärksammas. Just boendet i byar är speciellt för Eslöv och Bo i by ska bli en del av arrangemanget. Det kommer också att arrangeras någon form av jubileumsfirande för kommuninvånarna, säger Lars Anshelm. i Eslöv Information från Eslövs kommun Nr 3 nov Utgiven vecka 46. Adress: Eslövs kommun, Eslöv Telefon: växel Chefredaktör: Per Lindholm, informationsansvarig Eslövs kommun, Ansvarig utgivare: Eje Ringborn. Projektledning, text, form och produktion: ID kommunikation ab, Skribenter i detta nummer: Barbro Blomberg, Erik J. Rudvall. Foto: Jenny Hargne. Tryck: Skånetryck, Genevad, Upplaga: exemplar. ISSN: Omslagsbilden: Monder Ram, innehavare av Herbert Felixprofessuren

3 i Eslöv Monder Ram ser fram mot arbetet som gästprofessor på Herbert Felix-institutet. Herbert Felix-institutet invigt Monder Ram första gästprofessorn Med ett grönt och ett vitt sidenband, som knöts ihop av integrations- och jämställdhetsministern Nyamko Sabuni, invigdes Herbert Felix-institutet den 1 november i Medborgarhuset. Därefter kunde institutets första gästprofessor Monder Ram presenteras. Mycket har hunnit hända sedan Per T Ohlsson publicerade sin bok Konservkungen som blev startskottet till bildandet av institutet. Nästa mål för Eslöv är att skapa ett innovationscenter för rådgivning och mentorskap för företag som startas av nya svenskar. För det är just det som är den röda tråden för Herbert Felix-institutets verksamhet att ta vara på den tillväxtkraft som finns bland invandrare. Det var den sensmoral som jag hade i tankarna när jag skrev berättelsen om gurkburken och Herbert Felix liv, sa Per T Ohlsson. Jag tycker att vi inte tillräckligt har förstått de värden och den betydelse, ekonomiskt och socialt, som de invandrade företagarna har haft för den svenska ekonomin. Det är bara att ge sig ut på stan så stöter man genast på varumärken som skapats eller drivs av invandrare. Förebild för andra kommuner Satsningen i Eslöv är ett av de mest spännande initiativ som tagits inom det här området, sa Nyamko Sabuni. Vi måste se invandringen som en möjlighet, inte ett problem. Invandrarna står till vårt förfogande med sin kunskap och sina erfarenheter. De företag som grundats av invandrare har haft en avgörande betydelse för svenskt näringsliv, från medeltiden och fram till vår egen tid. Tyvärr är vi dåliga på att berättare om detta, inte minst i skolböckerna. Initiativet i Eslöv kan inspirera andra kommuner att göra liknande saker. Framtiden är migration och mångfald. Uppvuxen i en kvartersbutik Monder Ram kommer själv från en familj som invandrade till 1950-talets London och där tog sådana jobb som engelsmännen själva inte ville ha. De jobbade hårt, dygnet runt. Så småningom öppnade de en kvartersbutik, sedan en klädbutik. I dag är Monder Ram knuten till De Montfort University i Leicester där han sedan 15 år tillbaka förestår ett forskningscenter CREME (Center for Research in Ethnic Minority Entrepreneurship) som specialiserat sig på invandrares entreprenörskap och företag samt på frågor som rör småföretag. Entreprenörskap innebär risktagande, att försöka hitta nya möjligheter, men kräver också kreativitet. Eslöv ny bekantskap För Monder Ram är Eslöv och Herbert Felix nya bekantskaper, men som han hoppas mycket på. På något sätt vill han även involvera Eslövsborna i sitt arbete genom föreläsningar och seminarier tillsammans med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, där han kommer att ha sin akademiska hemvist. Jag tror på det goda samtalet som innebär ett gemensamt utbyte av tankar och idéer i en fortlöpande process. Enligt Monder Ram finns det många forskningsuppslag som väntar på att genomföras. Ett område är i vilket sammanhang som invandrare startar företag; hur är deras förhållande till banker, till samhället, deras position i affärslivet, deras legala status? Hur är deras förhållande till riskinvesterare och så kallade affärsänglar? Ett annat forskningsområde är det ekonomiska bidrag till samhället som invandrarföretagen lämnar. Vi måste få fram siffror och kvalificerade data. Vi behöver också veta mer om vilka typer av företag som startas. Alla startar ju inte kvartersbutiker. Många invandrare har också viktiga förbindelser med sina forna hemländer, vilket också utgör en betydelsefull ekonomisk länk. Kvinnorna är också osynliga i forskningen, trots att det ofta är de som driver rörelserna. Men det viktigaste är att se möjligheterna till förändring. Inte i bara i framtiden utan redan i dag. Vi måste bejaka och tydliggöra den globala marknadens möjligheter, då bejakar vi tillväxt, sa Cecilia Lind, kommunstyrelsens ordförande. l Nu är Herbert Felix-institutet invigt Nyamko Sabuni knöt ihop ett grönt och ett vitt sidenband.

4 i Eslöv P Ellinge avloppsreningsverk i Eslöv har varit en föregångare när det gäller att använda avloppsvatten och avfall som en resurs och utnyttja det till biogasproduktion. Det första projektet med biogas drogs igång redan på 1980-talet. I Eslöv används biogasen till fjärrvärmeproduktion, fordonsgasframställning samt till Ellinge avloppsreningsverks egen uppvärmning och drift. 80 procent av biogasproduktionen kommer från Procordia Food AB. Här har man tankat fordonsgas sedan 1998 Kaj Embrand, driftledare på Ellingeverket, tankar gas.

5 i Eslöv På Ellinge Avloppsreningsverk kan man verkligen tala om kretslopp. Hit kommer avloppsvatten från stora delar av kommunen och processvatten från Procordia Food. Dessutom transporteras avfall från Procordias livsmedelsproduktion direkt till rötkamrarna. Slam från avloppsvattenrening blandas med livsmedelsavfall och pumpas in i två välisolerade rötgaskammare där biogasen utvinns. Genom en effektiv rötning utvinns biogas och mängden slam minskas. Slammet som blir kvar efter utvinning av biogasen kan användas som jordförbättringsmedel. En del av biogasen renas till fordonsgas och levereras till Eon, som i sin tur säljer den via sin tankstation i anslutning till Ellinge Avloppsreningsverk. Taxi Mellanskåne var tillsammans med Procordia Food och Merab pionjärer på att använda fordonsgas. I dag kör cirka 35 av Eslövs kommuns egna bilar på fordonsgas och allt fler privatbilister väljer detta miljövänligare alternativ. Allt fler gasbilar i landet Bortåt bilar, från personbilar till tunga lastbilar, körs numera på fordonsgas i hela landet enligt Gasföreningens statistik. Antalet ökar successivt i takt med att allt fler bilar blir anpassade till gas. I början fick man bygga om bensindrivna bilar till gasdrift. I dag finns det cirka 120 tankställen för fordonsgas i Skåne 19 stycken publika, varav en i Eslöv. Till dessa kommer tankställen på busstationer och andra företagsknutna tankställen. Nu är det inte så att man blir stillastående för att gasen tagit slut i tanken och att det är långt till nästa gasstation. Bilarna är också utrustade för att köras på bensin och de startas alltid med bensin. I Eslöv finns även naturgas att tillgå om biogasen inte räcker till. Gasen är billigare än bensin och diesel, cirka procent billigare beroende på distributör. Dessutom är energiinnehållet högre. I Skåne ökar också användningen av gasdrivna bussar inom kollektivtrafiken. Skånetrafikens mål är att alla stadsbussar ska vara bensinfria 2015 och samtliga bussar I början av året levererades 60 nya gasdrivna regionbussar. Eslöv var pionjär Anläggningen för biogas på Ellinge Avloppsreningsverk byggdes 1982 och har modifierats under årens lopp gjordes det första experimentet med fordonsgas. Under kriget fanns flera biogasanläggningar, men dessa revs när man på nytt kunde få tag på bensin. Inte trodde man då att oljan skulle ta slut, att den är en ändlig resurs, säger Kaj Embrand, som är driftledare på Ellinge Avloppsreningsverk när han visar runt bland alla rör, processer och dammar på reningsverket. När vi byggde den första fordonsgasanläggningen fanns det inga färdiga lösningar på marknaden utan vi byggde anläggningen i egen regi. Gas ger mindre slam En fördel med att ta vara på biogasen genom rötning är att mängden slam minskar för Ellingeverkets del från tidigare kubikmeter till kubikmeter per år. I dag har många svenska kommuner svårigheter att bli av med slammet till åkermark men tack vare att Eslövs kommun har deltagit i ett projekt kallat ReVAQ (Ren växtnäring från avlopp) har merparten av slammet använts på åkermark runt om i Skåne. ReVAQ är ett samarbetsprojekt mellan olika intressenter såsom LRF, Livsmedelsföretagen, Naturskyddsföreningen, Svensk handel och Svenskt vatten. Projektets målsättning har varit att få fram slam som kan spridas på åkermark, i enlighet med uppsatta miljömål. I korthet har detta inneburit ett stort arbete uppströms reningsverket med information till verksamheter och medborgare samt krav på utbyte av kemikalier och provtagningar hos verksam heter. Kommunen har även samarbetat med handeln i frågor som rör kemikaliesortimentet i handeln. Om man inte kan sprida ut slammet på åkermark kan man mycket väl använda det som jordförbättring för stora grönytor som till exempel golfbanor, fotbollsplaner och salixodlingar. Därför pågår försök med att torka slammet till pellets som är lättare att sprida ut, säger Kaj Embrand. Slammet är ju humusbildande och innehåller fosfor som är en ändlig resurs. På Ellinge Avloppsreningsverk har man hela tiden koll på innehållet i avfallet, avloppsvattnet och slammet. Regelbundna prover tas och en del av dessa rapporteras in enligt lag till Länsstyrelsen. l Information hjälpte Västerdalaborna att bli miljömedvetna Kan man få folk att ändra beteende om de får veta hur ett reningsverk fungerar? Om de vet vad som händer om det hamnar fimpar i avloppet eller om de tvättar bilen ute på gatan? För ett år sedan drog VA-enheten i kommunen igång en riktad kampanj till alla hushåll i Västerdala. Samtliga hushåll i Västerdala har regelbundet fått nyhetsbrev med handfasta tips och råd om hur avfallet ska hanteras. Det har handlar om allt från hur man städar miljövänligt, varför man inte ska skölja ut fett i avloppet, vad man inte ska slänga i toaletten, hur man ska dosera tvättmedel eller vad som ska lämnas till återvinningscentralen. Representanter för VAavdelningen i kommunen har också varit på plats i Västerdala för att informera och svara på frågor. Under kampanjens gång har vi gjort kontinuerliga kemiska mätningar av avloppsvattnet från Västerdala för att se om det skett någon förändring. Vi har också gjort enkäter bland de boende om kunskap och attitydförändringar, säger Katarina Hansson, processingenjör på Ellingeverket, ansvarig för kampanjen. Vi vet att det gör stora skillnader på miljön om alla bidrar. Även att göra det lilla spelar roll. Att sprida kunskap är det absolut bästa sättet att få till stånd en förändring. Eslövs kommun deltar tillsammans med andra svenska kommuner i ett landsomfattande projekt för att hitta sätt för att få så rent avloppsslam som möjligt. Västerdalaprojektet ingår som en del i denna satsning. Blev det någon effekt? Ja, det blev det, säger Katarina Hansson. Vid ett tillfälle fanns till exempel spår av LAS, som är en tensid som finns i vissa tvättmedel som inte är miljömärkta. När vi sedan tog nya prov så fanns inga spår av LAS. Även andra mätningar som gjorts visar på positivt resultat. Vi kommer nu att ta ställning till om vi ska fortsätta med informationsinsatser i hela kommunen, säger Katarina Hansson. l

6 i Eslöv Nu kan flygfältet utvecklas Under sommaren har kommunen köpt Eslövs flygfält. Vi arbetar fortfarande med den fördjupade översiktsplanen Öster om öster. Tanken är att vi ska använda marken för såväl industrier som bostäder, säger kommunens exploateringschef, Kurt Lindkvist. Kanske blir det en airpark, en flygby efter amerikansk förebild? Eslövs flygfält har i många år ägts av Luftfartsverket. När marken blev till salu var Eslövs kommun angelägen om att få köpa den. Det är en förutsättning för att vi ska kunna ha kontroll över hur den används, säger Kurt Lindkvist. Det handlar om 100 hektar som är av helt avgörande betydelse för utvecklingen av östra Eslöv. Hälften av marken kommer att förbli flygfält, medan den andra halvan kan exploateras och startas snabbt, redan inom ett års tid. En mindre del av marken ingår för övrigt redan i det nya industriområdet Gustavslund som planeras just nu. Det finns flera fina, privata veteranplan på flygfältet, säger Kurt Lindkvist förtjust. Och så har vi en vision om att skapa en flygby här i Eslöv, det vill säga ett bostadsområde där man kan ha såväl hus som hangar och alltså bo vid sitt flygplan. Sveriges första flygby finns i Siljansnäs, väster om Leksand. Där ligger tomterna i direkt anslutning till start- och landningsbanan, så att man kan ta sig till och från huset med flyg. Det finns mer än 500 så kallade airparks i USA, men i Europa är det fortfarande ovanligt. Minskar bullret En knäckfråga inför köpet av flygfältet var flygplansbullret. Här har kommunen nu kommit överens med Fallskärmsklubben Syd om att den ska byta ut sitt bullrande och långsamma ryska flygplan mot någonting tystare till årsskiftet. Fallskärmsklubbens flygplan cirklar över tätorten, påpekar Lindkvist. Därmed blir dess ljudnivå betydligt mer besvärande för allmänheten än övriga plan som trafikerar flygfältet. Dessa passerar ju snabbt. Priset för marken var 6,3 miljoner kronor. l Eslövs flygfält är viktigt för utvecklingen av östra Eslöv, säger Kurt Lindqvist, Eslövs kommuns exploateringschef.

7 i Eslöv Från vänster övre raden: Lasse Andersson, Mattias Larsson, Mikael Andersson, Henrik Bremberg, Robin Löfstedt, Yvette Samuelsson, Bo Larsson. Främre raden: Teddy Olsson, Danny Lundstedt. På bilden saknas sex elever som var på praktik. Här är svenska mästarna i fotboll för funktionshindrade Eslövs kommun kan nu stoltsera med ytterligare ett guldlag! I början av september vann Gymnasieskolans IF sin klass i mästerskapet i fotboll för funktionshindrade i Kungsbacka. Laget kämpade och spelade åtta matcher, vann sju och spelade en oavgjord. I semifinalen slog man Grundens Bois från Göteborg med 12 2 för att sedan vinna finalen mot Botkyrka/Huddinge med 3 0. Pionjär i landet Eslöv är först i landet med en fotbollslinje för elever på gymnasiesärskolan. Vi startade i januari i år och intresset har varit mycket stort, inte minst från medierna, säger idrottsläraren Lasse Andersson som är ansvarig för träningen tillsammans med sin kollega Bo Larsson. Det är Lasse Andersson som är eldsjälen och initiativtagare till linjen. Han har ett brett förflutet som fotbollstränare, bland annat för fotbollstjejerna i Malmö FF och IFK Malmö. Fotboll har tidigare funnits på gymnasiesärskolan inom ramen för bollsporter inom idrottsämnet. Men nu satsar man på en egen linje för enbart fotboll. Flera av de elever som nu går på linjen har tränat fotboll på idrottstimmarna. Laget tränar regelbundet två eftermiddagar i veckan på grusplanen eller i konstgräshallen på Bergagymnasiet. Elva killar och två tjejer utgör laget: Martina Roos, Robin Löfstedt, Henrik Bremberg, Danny Lundstedt, Andreas Gräntz, Emil Dahl, Kristoffer Åkesson, Jonathan Klementsson, Mattias Larsson, Yvette Samuelsson, Teddy Olsson, Mikael Andersson och Mattias Hautaniemi. Alla kommer från Eslöv, Höör eller Hörby. Både killar och tjejer Att blanda tjejer och killar i laget är inget problem, snarare en tillgång. Jag började träna nu när höstterminen startade. Det som är bra är att killarna ser en, att man får ögonkontakt. Det bästa är när man får bollen, säger Yvette Samuelsson och tar en klunk ur vattenflaskan och funderar över frågan vilken favoritspelare hon har. Nja, jag vet inte. Jo, Hanna Ljungberg! säger hon innan det är dags att springa ut på plan igen. Nu gäller det att träna inför matchen på lördag. Zlatan idol Kristoffer Åkessons idol stavas Zlatan. Jag tycker det är kul med fotbollen, man lär känna nytt folk och man får bra vänner. Mikael Andersson började med träningen nu på höstterminen. Jag har tränat kampsport tidigare, men har alltid varit intresserad av fotboll. Träningen är rolig, jag tycker om att vara ihop med de andra i laget. Favorit? Zlatan förstås. De flesta i laget spelar fotboll enbart i skolan, sällan på fritiden. Men desto mer i skolan. Alla i laget intygar att fotboll är deras stora intresse. Så stort att tidigare elever dyker upp på träningarna. Jag tog studenten i våras, säger Nicklas Gräntz. Men jag brukar gå hit och titta på träningen så ofta jag kan. Bland annat för att titta på min lillebror Andreas. l Stimulerande Det är väldigt stimulerande att träna dessa ungdomar, säger Lasse Andersson i en paus under den sista träningen inför avresan till Kungsbacka. Man gläds verkligen åt de framsteg de gör. Inte minst stärker fotbollsspelet deras självkänsla, de känner att de betyder något i laget. Full fart på konstgräset!

8 i Eslöv 8 F Hans Asplunds Medborgarhus har i 50 år satt Eslöv på den internationella arkitekturkartan. Sedan årsskiftet Femtio år till medborgarnas glädje tillhör huset återigen Eslövsborna, öppet och välkomnande. I dag kan man säga att Medborgarhuset gör skäl för namnet. Dessutom har hela byggnaden genomgått omfattande restaurering både invändigt och utvändigt för att bland annat återskapa den ursprungliga miljön. Välkommen in i ett nyrenoverat Medborgarhus.

9 i Eslöv 9 För 50 år sedan invigdes Medborgarhuset efter en inte helt problemfri tillblivelse. Nu kan man glädjas åt att de styrande i Eslöv på 1950-talet hade modet och kraften att driva igenom det då kontroversiella projektet. Under tre dagar i slutet av september firades jubileet med massor av aktiviteter för alla åldrar. Första dagen fick kommunalrådet Cecilia Lind på kommunens vägnar motta EU:s kulturarvspris Europa Nostra för kvalificerad restaurering och förnyelse av ett enastående exempel på modern arkitektur i medborgarnas tjänst. Diplomet hänger redan på plats men nu överlämnades också den bronsplakett som ska sättas upp i huset. Under resten av helgen bjöds på ett fullspäckat program med musik, teater, rundvandringar, barnaktiviteter, föreningar som visade upp sina verksamheter, kafé, eftersits i baren med mera. Ritade sig genom huset Hans Asplund svarade inte bara för ritningarna för huskropparna. Han formligen ritade sig igenom hela huset och formgav allt in i minsta detalj. Bänkarna rinner ut från väggarnas träpaneler, trappräckena är en njutning för ögat och sådana tidsbestämda företeelser som telefonhytter finns fortfarande kvar med sina mjuka rundningar. Hans Asplund formgav till och med kaffekoppar, lampskärmar, handtag och lampor. När den unge arkitekten lämnade in sina ritningar till Eslövs arkitekttävling för ett nytt Medborgarhus var han redan knuten till den internationella arkitektbyrå i New York som höll på med den nya FN-skrapan. Man kan se flera influenser från FN, säger Ralph Svensson, föreståndare för Medborgarhuset, när han med stor entusiasm visar runt i huset. Precis som i New York består huset av tre olika huskroppar: en lång strut med de olika hörsalarna, en mellandel med entré, kafé och restaurang och en högdel med kontor. Återskapa till det ursprungliga De renoveringar som gjorts har dels haft som mål att återskapa så mycket som möjligt till originalskick, dels anpassa huset efter dagens krav på värme, el och ventilation samt tillgänglighet för funktionshindrade. Man har också byggt ny bar, nytt kafé och kök. Dessutom har en ny och modern ljud-, ljus- och AV-anläggning installerats. Det är mycket hantverksarbete som lagts ned både invändigt och utvändigt. Bland annat har fönstrens aluminium- ramar ersatts med ekträ och försetts med mässingsgångjärn. Under tre år var huset utarrenderat till en privat entreprenör. De hade inte möjligheten att skapa egna arrangemang och ha ett frikostigt öppethållande på det sätt som vi kan med skattefinansiering som grund för verksamheten. Därför var Medborgarhuset till viss del stängt för besök, säger Ralph Svensson. Nytt liv Nu har det sannerligen väckts till liv igen. Husets aktivitetskalendarium rymmer mycket för alla åldrar. Dessutom är kaféet öppet och där arrangeras också olika aktiviteter som stickkafé, konserter och konstutställningar. Öppettiderna är generösa och besöksmätningarna visar på stor popularitet. Kärnan i verksamheten har två ben, dels är det en mötesplats, dels ett ställe för olika aktiviteter som barnteater, konsertkvällar, tangoaftnar och så bingo som har arrangerats under många år, berättar Ralph Svensson och fortsätter: Min vision är att huset ska vara just en mötesplats med ett brett utbud för alla åldrar. Lite som public service på tv och radio med något för alla. l Fakta l Vid millennieskiftet tillsatte kommunen en arbetsgrupp för upprustning av Medborgarhuset samt förberedelser för en byggnadsminnesförklaring. l Renoveringen utvändigt gjordes under och den inre renoveringen under Allt var klart i februari Totalt har renoveringarna kostat 33 miljoner kronor. l Kommunen tog över huset l Förutom Hans Asplund själv har Mats Edström från Barup & Edström arkitektkontor medverkat vid de förändringsarbeten som gjorts. Edström har dessutom publicerat en utmärkt bok om Medborgarhuset som finns att köpa på plats. l Hans Asplund var son till Gunnar Asplund som bland annat ritat Lagerhuset i Eslöv. Hans Asplunds son landskapsarkitekten Olle Asplund har bland annat svarat för växtligheten runt Stora torget. En permanent utställning av 3 x Asplund finns att ta del av i Medborgarhuset.

10 10 E Världsmästare på rörlighet Arjo tillverkar produkter som gör livet bekvämare för gamla, sjuka och handikappade och för dem som vårdar dem. Det handlar om produkter i världsklass, både vad gäller kvalitet och pris. Ett badkar anpassat till vårdens behov kan i kundled kosta över kronor.

11 i Eslöv 11 Eslövsföretaget Arjo Hospital Equipment AB fyller 50 år i år. Från början var det en legotillverkare, det vill säga en fabrik som tillverkade komponenter och maskindelar åt andra. Under 1960-talet fick grundaren Arne Johansson inblick i vårdens behov av lyft- och badsystem. I dag är företaget en del av ett affärsområde inom Getingekoncernen, med fabriker i Eslöv, Kanada, England, Polen och Belgien. Verksamheten i Eslöv har utvecklats till en internationell aktör, som omsätter cirka 700 miljoner kronor per år. Mer än 90 procent av produktionen säljs utomlands. Arjo tillverkar exempelvis badkar som kan höjas, sänkas och lutas, allt för att underlätta för personal och patient. En del har dörr så att de ska vara extra enkla att komma i och ur, en del har munstycken för såväl bubbelbad som vattenmassage. Hjälper folk att hålla sig rörliga Vi vill att patienten själv ska vara så mobil som möjligt, säger VD Ulf Olsson. Därför utvecklar vi produkter som hjälper dem att vara det även om de själva inte är så rörliga längre. Samtidigt är det en huvuduppgift för oss att hjälpa vårdgivarna, så att de ska kunna undvika tunga lyft och skadliga arbetsställningar. Ulf Olsson menar att produkterna kan utvecklas mycket mer och att Arjo som världsledande aktör kan bli än mer framgångsrikt. Arjo kan som världsledande aktör bli än mer framgångsrikt, menar VD Ulf Olsson. Ja, det är så mycket som pekar åt samma håll, säger han: människor lever längre, de blir tyngre och de blir fler. Därtill förändras kulturen på många håll i världen, så att familjen i mindre utsträckning än tidigare tar hand om sina gamla. Samtidigt kräver allt fler en värdig ålderdom. Allt detta talar för Arjo och våra produkter. Gör vi bara rätt så kan det innebära fantastiska möjligheter för oss. Och för dem som vill arbeta på Arjo, kanske man kan tillägga. Företaget har cirka 200 anställda i Eslöv i dag, och rekryterar i dagsläget ett antal nya medarbetare. Byter arbetsuppgifter Roger Persson har arbetat på Arjo sedan Hit kom han tillsammans med tio arbetskamrater när Åkermans lade ned i Eslöv. Vi är en liten grupp som arbetar tillsammans, berättar han. Vi bygger, monterar delar och testar färdiga produkter innan de levereras. Just nu monterar vi badkar, men gruppen roterar mellan olika uppgifter. Det beror dels på att det skulle bli för tråkigt att göra samma sak hela tiden, dels på att man vill minimera risken för förslitningsskador som kan uppstå om man gör samma sak hela tiden. Det går åt ungefär en dag att bygga ett Arjobadkar. Komponenterna kommer från underleverantörer, och om produktionen hos Arjo inte går så fort som det är tänkt så beror det i allmänhet på att underleverantörerna inte hinner med. Just nu är vi inne i en mycket intensiv period, berättar Roger Persson. Helst skulle vi i produktionen vilja ha ett jämnt flöde, men slutet av året innebär ofta en ökad arbetsbelastning. Ja, vi är helt beroende av vad kunderna beställer, kommenterar Ulf Olsson. Det gör verksamheten här lite ryckig emellanåt, eftersom kunderna ofta lägger beställningar med kort varsel. Köper in komponenter Arjo tillverkar inga egna komponenter, utan vidareförädlar genom målning och slutmontering. Komponenterna köps in från leverantörer i hela världen. Vi köper in från de leverantörer som kan bidra till att totalkostnaden blir den optimala, säger Ulf Olsson. Det kan vara från Kina, Baltikum eller Eslöv. I kalkylen tar vi med allt: från inköpspris till transport, kvalitet, risk, lagerhållning och så vidare. l Forska på betald arbetstid och utveckla skolan Nu får lärarna i Eslövs kommun en möjlighet att forska på betald arbetstid. Med satsningen hoppas skolledningen att verksamheten i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan ska utvecklas. Forskningen sker i samarbete med Malmö högskola, som också ansvarar för antagningen. Målet för forskarna är en licentiatexamen. Det satsas för lite på forskning som har med den vardagliga verksamheten i skolan att göra, säger Lisa Bäck, chef för förvaltningen Barn och Familj. Pedagogiken behöver utvecklas. Forskningssatsningen ska förhoppningsvis skapa ringar på vattnet. Vår ambition är att vi tillsammans med Malmö högskola också ska kunna starta forskarcirklar där övriga lärare kan delta. På så sätt vill vi stimulera till utveckling. Forskarutbildningen bedrivs på deltid under fyra år och avslutas med licentiatexamen. Hälften av tiden ska användas till forskarutbildning och cirka en fjärdedel till skolutvecklingsarbete. Resterande tid är forskarna knutna till sin egen skola eller motsvarande för att ägna sig åt undervisning. Under de fyra år som forskarutbildningen pågår behåller forskarna anställning och lön. En forskartjänst ska vara knuten till gymnasieskolan och vuxenutbildningen, en till förskola och grundskola. Satsningen sker helt inom förvaltningarnas ordinarie ekonomiska ramar. Antagningen är inte klar ännu men publiceras på l

12 i Eslöv 12 Löberöd uppstod när järnvägen mellan Eslöv och Ystad anlades i mitten av 1800-talet. När järnvägen lades ned 1981 försvann snart både systembolaget, bion, hotellet och fem av de sju mataffärerna. Men nu har det vänt. Löberöd växer och frodas. Löberöd: från hållplats till tätort med hög trivselfaktor Löberöd är Eslövs kommuns näst största tätort och ett alternativ för dem som behöver tillgång till bank, apotek, vårdcentral eller tandläkare. Här finns också tre förskolor, en komplett grundskola med låg-, mellan- och högstadium, bibliotek och ett blomstrande näringsliv fyllt av påhittiga entreprenörer och mångsysslare. En av de nyaste är Jane Larsson, vars scrapbookingbutik på Storgatan lockar besökare från stora delar av Sverige. Och de som inte kommer personligen besöker hennes butik på Internet. Scrapbooking innebär att kombinera foton med en massa andra saker när man gör album: klistermärken, biljetter, dikter: allt som kan göra det fint och minnesvärt. Scrapbooking är den tredje största hobbyn i USA och kommer nu snabbt även i Sverige, säger Jane Larsson nöjt. Nya invånare, långt bort ifrån Hon är en av inflyttarna i byn, och hon är långt ifrån ensam. Men de kommer sällan från den egna kommunen. Nej, det handlar snarare om Jane Larsson och Robban Andersson. människor från Malmö och Lund, säger Robban Andersson som är mäklare på orten. Och om danskar. Sedan Öresundsbron stod klar har vi fått hit danska familjer och de blir bara fler. Intresset utifrån har också påverkat huspriserna, som nu ligger bara procent under nivån i Eslövs tätort. Ska man klaga på någonting, så är det väl bristen på kommunikationer, säger Robban Andersson. Vi har till exempel ingen direkt bussförbindelse mellan Löberöd och Lund. Det är en nackdel, och gör att en familj här i princip måste ha två bilar för att klara vardagen. Å andra sidan ligger vi perfekt till om man har bil, tillägger han, med motorvägen som går här strax intill. Stannar och trivs Vem man än frågar om vad som är bra med Löberöd, verkar nämna Leif Lindgren; i många år eldsjäl i såväl idrottsföreningen som politiken, och en person som drivit på utvecklingen av de flesta byar utanför Eslövs tätort.

13 i Eslöv 13 I Löberöd är han en stor man, som präglat samhället. Trivseln verkar vara stor här, och det är påfallande många som stannar i Löberöd hela livet. Av min årskull i skolan (födda 1969) bor nästan hälften kvar i Löberöd med omnejd, säger Robban Andersson. Och jag vet varför! Människorna här känner en, och skulle barnen komma bort vet folk var de hör hemma. Och glömmer jag plånboken får jag kredit på mataffären! Folk bryr sig, tillägger rörläggaren och företagaren Bengt-Rune Nilsson och ger ett typiskt exempel: medan de knappt får ihop tillräckligt många nattvandrare i Eslövs tätort, har vi så många på listan att föräldrarna bara behöver gå en enda gång per läsår. I dag har Löberöd cirka invånare. Men Bengt-Rune Nilsson har större ambitioner än så. Får vi bara igång byggandet så kan samhället växa till dubbla storleken på ett par decennier, säger han. Det är mitt mål. Och så hoppas jag att framtidens äldreboende här i byn kommer att se annorlunda ut än i dag, säger bibliotekets eldsjäl Kersti Lindelöf. När vi 40-talister börjar gå i pension vill vi ha fler alternativ inom boende, mathållning, städning och fritid! Aktiv fritid En sak som förmodligen aldrig kommer att förändras är Löberödsbornas kärlek till Rövarkulan, naturreservatet på andra sidan gränsen till Hörby kommun. Den ligger i Brååns dalgång, har skifferbranter och ett ovanligt växt- och fågelliv. Hit kommer man alla årstider, inte minst på vintern för att åka pulka. I den egna byn är förmodligen idrottsföreningen ohotad etta. Mer än hälften av invånarna är medlemmar och när A-laget spelar hemmamatch i fotbollens division sex har man ofta hundra betalande i publiken. Det finns det division tre-lag som bara drömmer om! l Löberödsborna trivs i Rövarkulan. En landskapsstrategi är en plan för hur landsbygden ska kunna utvecklas, samtidigt som man slår vakt om den biologiska mångfalden. Strategin ska också ligga till grund för en ansökan om EU-bidrag inom det så kallade landsbygdsprogrammet. Ett syfte med landsbygdsprogrammet är att olika aktörer på landsbygden ska samarbeta mer för att driva på utvecklingen i just sin hembygd. Där har stormötena en viktig funktion. Till det första mötet hade vi räknat med 50 deltagare, säger Lars Anshelm som är utredare på Eslövs kommunledningskontor. Det kom 150 personer och vi fick byta lokal! Mötet avslutades med att man bildade en handfull arbetsgrupper, som sedan redovisade sina tankar vid ytterligare ett stormöte några veckor senare. Få Ringsjön i balans Det stora jobbet är att få Ringsjön i balans, med rent, friskt och badbart vatten, säger Så ska bygden kring Ringsjön utvecklas Bättre badvatten, fler badplatser och större tillgänglighet: det är några av de viktigaste önskemålen hos folket runt Ringsjön. Det visade sig när de tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby höll två stormöten i slutet av sommaren. Syftet var att inleda arbetet med den landskapsstrategi som kan styra utvecklingen här i framtiden. Lars Anshelm. Klarar vi det skapar vi värden som gör det möjligt att utveckla bygden på många olika sätt. Några av de konkreta förslagen handlar om att skapa badplatser vid sjön och ridstigar i landskapet, samt att stärka turismen och utveckla möjligheterna för så kallad ekoturism inom området. Nu går arbetet vidare med att tillsammans med arbetsgrupperna ta fram den grundläggande landskapsstrategin. Den första versionen beräknas vara klar i januari. Lars Anshelm har gott hopp om framgång, inte minst efter den flygande starten. Ja, det var mycket lyckat, säger han. Deltagarna visade ett imponerande stort engagemang för bygden. Fortfarande öppna för förslag Kommunen välkomnar fortfarande fler grupper/intresserade att delta. Kontakta i så fall den lokale projektledaren Richard Nilsson, via e-post eller telefon ( ). l

14 i Eslöv 14 Eslövs kommun är en av de vindkraftstätaste i landet. Men det kan ta tid att få ett vindkraftsärende genom beslutskvarnen. Särskilt grannarna brukar ha synpunkter. tveksam. Men när jag sedan ansökte om tillstånd att bygga överklagades ärendet och många grannar tog ställning emot. Förutom den juridiska process som följde drog ärendet ut på tiden i ytterligare två år, i väntan på att kommunen skulle klubba den nya översiktsplanen. Men sedan vindkraftverken på Wöhleckes gård väl byggdes har han bara fått en enda kommentar. Och det var av en granne som sa att de är vackra! I dag finns 35 vindkraftverk i Eslöv och ytterligare två är på gång. Därutöver finns 27 ansökningar om att bygga vindkraftverk. Eslöv har goda yttre förhållanden och en positiv inställning till vindkraft. Det gör att de som vill bygga vindkraftverk själva söker sig hit. Det säger Tony Hansson, socialdemokrat och ordförande i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Han berättar att översiktsplanen 2002 främst reglerar var och hur vindkraftverk får byggas. Planen pekar ut ett tiotal platser som kommunen anser som lämpliga i förhållande till policyn. Den anger också att verken bör byggas i grupper om tre till fem stycken. Ska man ändå sätta upp flera vindkraftverk är det ju effektivare om man grupperar dem i stället för att sprida ut dem i hela landskapet, säger Tony Hansson. Vi vill ha åtminstone tre kilometer mellan grupperna. Efter ett fullmäktigebeslut i fjol kan man nu tillåta större grupper. Tar lång tid Vindkraften har gott rykte för sin miljövänlighet. Ändå kan det ta tid att få tillstånd för att bygga nya verk. De som får vindkraftverk i sin egen närhet tycker sällan om dem, säger Tony Hansson, oavsett vad de tycker om vindkraft. Det kan lantmästare Henrik Wöhlecke på Värlinge gård i Stehag intyga. Han är en av dem som har vindkraftverk på sin mark men det tog sju år innan de kom på plats. När jag inledde den här processen för sju år sedan åkte jag runt och frågade grannarna vad de tyckte, berättar han. Då var det bara en av dem som var Utnyttjar naturresurserna Värlinge gård är på drygt 180 hektar, varv 150 är uppodlade. Här finns i dag två vindkraftverk, uppförda av företaget Universal Wind. De restes i vintras och producerar nu el för fullt. Vi har ett bra vindläge här, säger Henrik Wöhlecke. Verken är ett bra sätt att utnyttja naturresurserna och ger mig ytterligare ett ben att stå på som lantbrukare. Jag får lite mer intäkter och därmed en tryggare överlevnad för mitt företag. Dessutom går det nästan inte en dag nuförtiden utan att det talas om klimatpåverkan. Då gör det inte ont att ha två vindkraftverk på gården. Ny, större modell Själv ser han över huvud taget inga problem med de gigantiska propellrarna. Hans vindkraftverk står nordost om Eslövs tätort, strax utanför Stehag, nära stambanan. Och den närmaste står bara meter från boningshuset. Inga problem alls. Det kan bero på att ärendet drog ut så långt i tiden att det hann komma en ny, större modell vars propeller snurrar betydligt långsammare. Det gör att ljudet av luft som strömmar över vingarna blir betydligt diskretare än från de äldre modellerna. l I Eslöv välkomnar vindkraft Henrik Wöhlecke vid ett av sina två vindkraftverk.

15 i Eslöv 15 Ann-Marie Månsson och Iwor Kreutz har inga problem med matlusten. Många äldre människor får inte i sig tillräckligt med mat. Ofta beror det på att aptiten minskar och att de inte orkar äta så mycket vid varje måltid. Följden blir att de tappar kilon och muskelmassa, blir deprimerade, trötta och sjuka. För att få de äldre att må bättre satsar Vård och Omsorg på att utbilda all personal på äldreboende hur man kan väcka de äldres matlust. Mat för bättre välbefinnande hos äldre I våras började Birgit Josefsson, inhyrd utbildare och dietist, att hålla föreläsningar för personalen inom äldreboenden om äldre människors närings- och energibehov. Inbjudna är vårdpersonal på äldreboende, med hemmaboende och med dem som omfattas av LSS. Utbildningen sker i flera steg. Efter en första gemensam föreläsning följer Birgit Josefsson upp genom att besöka personalen på deras arbetsplats. Jag samlar personalen i små grupper och så går vi igenom situationen på just deras avdelning, säger Birgit Josefsson Träffen kompletteras med handfasta recept på små aptitretande måltider som ger mycket näring och energi och som är lätta att laga. Det handlar om att se den äldre människans behov. Man måste slå hål på myten om att äldre inte behöver så mycket mat när de ligger eller sitter stilla större del av dagen, säger Birgit Josefsson. Lugn miljö Inte bara maten i sig är viktig utan även miljön runt måltiderna. Tyvärr kan det ibland bli rörigt och stökigt när flera äldre ska hjälpas och matas samtidigt. Vilket inte främjar matlusten. Man kan fundera över hur man själv vill ha det vid matbordet! Ett annat problem inom äldreboende är den långa så kallade nattfastan. Det kan dröja upp till 16 timmar från det sista målet mat på kvällen till frukosten dagen därpå, eftersom många äldre går tidigt till sängs. Goda råd Nu får personalen goda råd om hur de kan öka matlusten hos de äldre, hur den långa nattfastan kan brytas och hur de över huvud taget kan förbättra de äldres hälsa och välbefinnande. Satsningen i Eslöv bekostas delvis av ett statligt anslag som riktar sig till kommunerna för att just förbättra de äldres matsituation, både för dem som vistas på äldreboende och dem som bor kvar hemma. l Birgit Josefsson, inhyrd utbildare och dietist.

16 Baksidan: jazzmusikanten Gunhild Carling ETT KRAFTPAKET PÅ JAZZESTRADEN Gunhild Carling är den inbitna stadsbon som flyttade till landet. Från sin nya, trygga bas i Stockamöllan turnérar hon nu land och rike runt med tre orkestrar. Specialaren är när hon spelar på tre trumpeter. När man hör talas om Gunhild Carling är det lätt att bli matt. Hon spelar på allt som går att blåsa i och lite till. Och på harpa. Och så sjunger hon och steppar. Fast när man träffar henne är energin bara smittsam. Gunhild Carling växte upp i en tvättäkta musikerfamilj i Göteborg. Mamma är seriös violinist från en släkt som spelat sedan 1700-talet. Pappa Hans Cooling Carling var tradjazzkung på och 60-talen. Spelat jazz sedan hon var sju Jazz var kul. Det tyckte jag redan från början, säger Gunhild. Från början innebär att hon började spela som sjuåring. Då var det 1970-tal och jazzen det mest omoderna man kunde tänka sig. Men det spelade ingen roll, säger hon och har svårt att sitta stilla. Man improviserade tillsammans, lyssnade på varandra och spelade med varandra. Underbart! Gunhild blev tidigt en del av familjens orkester, som fortfarande uppträder både i Sverige och utomlands. Flyttade söderut Gunhild Carling är en riktig stadstjej. Så när hon till sist lämnade Göteborg och flyttade söderut år 2000, bosatte hon sig i Malmö. Jag hatade landet! säger hon. Där kunde man ju inte bo. Gunhild Carling, musiker, underhållare och nyligen utsedd till Eslövs kulturpristagare Och ändå är det just det hon gör. För hon lät sig övertalas och via Lund hamnade hon för ett par år sedan i gamla disponentvillan i Stockamöllan. Och i dag är hon förälskad. Det är fantastiskt romantiskt där vi bor! Disponentvillan ligger bredvid ett vattenfall och en mölla och det är så romantiskt att jag För en gångs skull tryter orden för henne. Men ögonen glittrar när hon berättar om sitt nya hem i huset som hon och maken och barnet delar med makens tvillingbror och dennes fru. Familjekär har hon alltid varit. På sistone har hon börjat föda barn också, och tvåan bör vara på gång ungefär samtidigt som denna tidning lämnar trycket i mitten av november. Familjen och byn Frågan är om Gunhild Carling inte räknar även de andra invånarna i Stockamöllan till familjen. Det låter i alla fall nästan så när hon beskriver den generositet och den entusiasm hon möter där. Folk är så hyggliga! Duktiga karlar som bygger och snickrar och har sig. Inte en klichélantis så långt ögat når. Är det nån här som är ett UFO så är det i så fall jag själv. Inte minst imponerades hon av hur hela byn ställde upp när hon anordnade jazzfestival i somras. Alla hjälpte till. Hela tiden. Ideellt. Du skulle ha sett dem när de reste tältet. Det är ett slit som inte går att beskriva. Tre trumpeter Gunhild Carling uppträder ofta och gärna. I snitt har hon konsert ungefär fem dagar per vecka. Oftare under festivalsäsongen. För att omgivningen ska orka med i hennes tempo har hon tre orkestrar: Gunhild Carling Big Band, Carling Family och Gunhild Carling Swing Band. Och så en och annan solokonsert. Hennes signaturnummer är trumpettricket, där hon spelar på tre trumpeter samtidigt. Bör ses för att kunna tros på. Den som har Internet kan söka på exempelvis London Balboa Festival 2006 på l

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2012 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2012 Section 1, Part A Text 1 THOMAS: THOMAS : THOMAS : [Knocks on the door] Kom igen

Läs mer

Jobbet på det perfekta läget

Jobbet på det perfekta läget Jobba hos oss! Jobbet på det perfekta läget Att bo eller arbeta i Svedala kommun är att ha nära till städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Köpenhamn. I kommunen finns allt du behöver natur, kultur, näringsliv,

Läs mer

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia Namn: Klass: Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast måndag vecka 45. Då blir

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Sixten Journalnummer: 2008-2715 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden

Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden 1 SLUTRAPPORT Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden Dnr LNM-2010-42 Mötesplats Bredgården Stödmottagare Bred Föreningsgård Ekonomisk Förening Kontaktpersoner:

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

Din uppgift: trovärdig verklig inte

Din uppgift: trovärdig verklig inte Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast fredag vecka 43. En kortare redovisning

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 93 00,00% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 5 55,43% 2. Man 4 44,57% Totalt

Läs mer

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom.

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom. 1. Santos hade nu spelat för klubben ungdomslag i två år och trivdes oerhört bra med sitt nya liv. Han fick i princip hålla på med det han älskade från morgon till kväll. Ja, de hade ju lite skola också

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning

Sammanställning av enkätundersökning Sammanställning av enkätundersökning Feriearbete sommaren 2016 Arbetsmarknadsenheten Nordanstigs kommun Efter feriearbetet sommaren 2016 gjorde vi en enkätundersökning bland ungdomarna. Vi ville ta reda

Läs mer

In kommer en ledsen varg. Berättaren frågar varför han är ledsen och vargen berättar om sina tappade tänder

In kommer en ledsen varg. Berättaren frågar varför han är ledsen och vargen berättar om sina tappade tänder B - Berättaren V - Vargen S - Snigeln Ä - Älgen G - Gitarrist T - Skatan Berättaren tar kontakt med barnen Hej vänner! Välkomna hit! Är ni sångsugna idag?!? Upp med händerna i luften och sjung med och

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna. Rapport Sida 1 (17) Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna

Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna. Rapport Sida 1 (17) Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna Rapport Sida 1 (17) 2015-01-05 Sida 2 (17) Brukarundersökning Ungdomens Hus 2014 En webbenkät genomfördes under november/ december 2014. 47 ungdomar på Ungdomens Hus svarade på enkäten. Betydligt färre

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö biogas FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö satsar på biogas Ett av världens tuffaste miljömål Malmö stad har ett av världens tuffaste miljömål uppsatt - år 2030 ska hela Malmö försörjas med förnybar

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn:

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna rak ordföljd. Subjektet är först. Verbet är alltid på andra plats. Subjekt Verb Objekt Zlatan spelar fotboll.

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Svenska från början 3

Svenska från början 3 Svenska från början 3 1 Fyll i rätt ord Höger patienten studenten hämta vann hjälp CV Viktigt 1. Här kan du få att sluta röka. 2. Bilar ska köra på sida i Sverige. 3. Det är att ha ett körkort. 4. Läkaren

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi

Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi Foto Rune Larsson Kolbäcksberättelse del 26 Farmarenergi Sidan 2 Farmarenergi Hallsthammar AB från åker till färdig värme I slutet på 80-talet bestämde Sveriges riksdag

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Månadsmöte januari 2015

Månadsmöte januari 2015 Månadsmöte januari 2015 Månadsmötet den 28 januari kunde vi åter hålla i våra "nygamla" lokaler i församlingshuset och Birgitta Jähnke hälsade alla välkomna och konstaterade att vi var många deltagare

Läs mer

Roland Nilsson E.ON Gas Sverige

Roland Nilsson E.ON Gas Sverige Roland Nilsson E.ON Gas Sverige Naturgasnät i Sverige Befintligt naturgasnät --- Planerad naturgasutbyggnad Page 2 Fordonsgas på E.ON * E.ON Gas säljer och levererar Fordonsgas på 17 publika tankstationer

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten Bevara barnens skogar lek och lär i skogen runt knuten Foto: Fredrik Ericsson Skogen ger friska och smarta barn Skogen är ett favorittillhåll för många barn, det är kul att se växter och djur på riktigt

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Joana startar eget ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR CARITA ANDERSSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Joana startar eget ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR CARITA ANDERSSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CARITA ANDERSSON ORDFÖRSTÅELSE privata hem (s 6, rad 1), hemma hos familjer, inte företag sällan (s 6, rad 3), nästan aldrig, inte ofta envis (s 7, rad 7), ger inte upp uppdrag

Läs mer

Absoluta tal Fridebo 0 0% Åkerbo 25 100% Ängabo 0 0% Obesvarad 0 0% Ack. svar 25 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered

Absoluta tal Fridebo 0 0% Åkerbo 25 100% Ängabo 0 0% Obesvarad 0 0% Ack. svar 25 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered Åkerbo Förskola 1 vilken förskola går ditt barn på? Fridebo 0 0 Åkerbo 25 100 Ängabo 0 0 Obesvarad 0 0 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Månen 1 4 Regnbågen 0 0 Solen 0 0 Stjärnan 0 0 Flöjten 12 48

Läs mer

Månadsbrev. BK Höllviken Dam/Flickverksamhet

Månadsbrev. BK Höllviken Dam/Flickverksamhet BK Höllviken Dam/Flickverksamhet Syftet med detta månadsbrev är att ge samtliga inom klubben en bättre uppdatering kring vad som händer varje månad. Vill ni bidra med någon information eller matchbilder

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Kvinnligt företagande i Ydre

Kvinnligt företagande i Ydre Kvinnligt företagande i Ydre Mötesplatser är en viktig pusselbit för att nytänkande och positiv energi ska skapas. Det är ju trots allt i mötet som det händer, en tanke läggs ihop med en annan och blir

Läs mer

Vardagen blir roligare i kollektivhus

Vardagen blir roligare i kollektivhus Vardagen blir roligare i kollektivhus Mer gemenskap, större delaktighet, billigare boende och roligare vardag. Det är några av de faktorer som lockade Mathilda Andersson Nwachukwu och Rafael Jensen att

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Lägerutvärdering VETTRA 2016

Lägerutvärdering VETTRA 2016 Lägerutvärdering VETTRA 2016 26 juni-4 augusti 2016 Utvärdering 7-dagars läger (läger 1,3 och 4), Vettra 2016 Förmågor: (Före och efter lägret, skalan 1-5 där 1=lägst, 5=högst) Tänka positivt Före 3,40

Läs mer

Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette Åkerström Kördel, Elinor

Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette Åkerström Kördel, Elinor JONNY VILL VARA ENSAM Om trötta föräldrar och karusellen med professionella Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson LISAS DAGBOK när autismen tar över Thomas Filipsson Barnläkaren var tydlig och korrekt Det är något som inte stämmer. Orden är hämtade från den 8 maj 1995. På avdelning 15 på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

FJÄLKINGE BYPLAN. Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge

FJÄLKINGE BYPLAN. Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge FJÄLKINGE BYPLAN Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge 1 BAKGRUND Fjälkinge är en så kallad basort i Kristianstad kommun med ca 1700 invånare. På orten

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se. Vi är Linköping. Vår stad i själ och hjärta

Linköpings kommun linkoping.se. Vi är Linköping. Vår stad i själ och hjärta Linköpings kommun linkoping.se Vi är Linköping Vår stad i själ och hjärta Med nytänkande och engagemang skapar vi miljöer där människor trivs, utvecklas och förverkligar sina idéer. Vårt Linköping Linköping

Läs mer

Är jag redo för arbete?

Är jag redo för arbete? Är jag redo för arbete? En guide som skapats inom programmet Step by Step- ett ungdoms initiativ under Ung och Aktiv i Europa programmet Januari- September 2013 Vad innebär det att praktisera Jag lär mig

Läs mer

Hufvudstadsbladet, Finland Så blir skoleleven en välmående vinnare

Hufvudstadsbladet, Finland Så blir skoleleven en välmående vinnare Hufvudstadsbladet, Finland Så blir skoleleven en välmående vinnare 8 Apr 2013 HufvudstadsbladetTua Ranninen Skoleleverna i Finland är världsmästare när det gäller kunskap, medan eleverna i Sverige är trygga,

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 8 9 oktober Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 Livsglädje att leva livet hela livet Det finns så mycket att njuta av och bli glad av i livet,

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Ökat socialt innehåll i vardagen

Ökat socialt innehåll i vardagen -3-111 -3-3 Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen, vård och omsorg Ökat socialt innehåll i vardagen - Utvärdering av hur personal som deltagit i utvecklingsarbete om ökat socialt innehåll i vardagen uppfattar

Läs mer

Vi måste bli bättre på att tala om vad vi behöver - HD

Vi måste bli bättre på att tala om vad vi behöver - HD Sida 1 av 8 ÄNGELHOLM 19 juni 2016 08:00 Vi måste bli bättre på att tala om vad vi behöver Kunderna som besöker hårsalongen på Sveagatan är nöjda med att bo i Munka Ljungby. Men det finns en hel del som

Läs mer

Vad VILL VI GÖRA? D. Viktigt för att lyckas Vilka initiativ har vi lyckats med hos oss? Vad är det som har gjort att de har blivit bra?

Vad VILL VI GÖRA? D. Viktigt för att lyckas Vilka initiativ har vi lyckats med hos oss? Vad är det som har gjort att de har blivit bra? Vad VILL VI GÖRA? Genom att se vad andra har gjort, kan man ibland få egna idéer om vad man själv vill göra. I den här övningen ska vi därför titta på initiativ från andra arbetsplatser för att komma fram

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

MARTIN ERIKSSON. Boken om Martin

MARTIN ERIKSSON. Boken om Martin MARTIN ERIKSSON Boken om Martin 21. 2. Träningen Boken om Martin Kapitel Sid På senaste åren har det blivit mycket golfträning. Men även en hel del styrketräning på vintrarna och jag springer en del. Det

Läs mer

Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier. (SV åk 7 9)

Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier. (SV åk 7 9) LINA STOLTZ SIDAN 1 Lärarmaterial Vad handlar boken om? Sam, Sams mamma och hans lillasystrar Nour och Asma har flytt från kriget i Syrien till Sverige. Nu sitter de på bussen på väg norrut. Det är mörkt

Läs mer

Brukets skola där idéer blir till handling

Brukets skola där idéer blir till handling Brukets skola där idéer blir till handling På Brukets skola är allt möjligt! Som rektor på Brukets skola är det mitt mål att varje elev ska känna trygghet, engagemang, inflytande och handlingskraft. Tillsammans

Läs mer

Reggio Emilia, en stad med ca invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget.

Reggio Emilia, en stad med ca invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget. Reggio Emilia Reggio Emilia, en stad med ca 150 000 invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget. Kärnan i verksamheten är ca 35 förskolor

Läs mer