LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND"

Transkript

1 LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND SLUTRAPPORT Projektets titel Hästverksamhet på annans mark Stödmyndighetens jounalnummer Projekttid 5 mars november 2010 Kundnummer EU-program Projekt för främjande av Livskraftigt hästföretagande 2010 Projektägare Lantbrukarnas Ekonomi AB Enheten, Företagande och leveransutveckling LRF:s interna projektnummer Bank- eller plusgiro Adress Franzéngatan Stockholm Kontaktperson (som kan svara på frågor om projektet) Telefon Jenny Svensson E-post 1. Sammanfattning Kunskapen om var du får rida, var du bör fråga först och var det inte är ok att rida har spridits genom en annonsserie på tre olika annonser med budskapen: Tänkt efter. Är du på rätt väg? Tänk efter. Innan du drar till skogs! Tänk efter. Åkermarken är känslig! Dessa annonser har i sin tur lett till en debatt i både Tidningen Ridsport och Land Lantbruk där man ifrågasatt en del av informationen. Sammantaget har det varit bra för debatten då frågeställningarna fått ett lyft och även satt igång en bra diskussion. Det visar på svårigheten med att dra gränsen mellan ridning som ingår i Allemansrätten, dvs du rider en gång på ett ställe till den mer organiserade ridningen dvs till och från ridhus och varje-dag-slingor som ingår i en affärsverksamhet. I annonserna hänvisade vi till mer information på LRFs kampanjsida: Allemansratt-till-hast. Här har vi skrivit rent och skrivit om den informationen som tidigare funnits som broschyrmaterial och på LRFs hemsida samt försökt göra det logiskt och klart under rubrikerna: Att tänka på i naturen. Allemansrätt enligt lagen. Rida och köra under ansvar. Värt att tänka på. Organiserad ridning. Vägar. Skyltar.

2 SLUTRAPPORT 2(14) En del i projektet har varit att driva en Facebook-grupp med titeln Vi som gillar att rida ut i naturen. Gruppen har idag ca 9400 besökare/anhängare, dvs det är så många som får information till sig när något nytt skrivs och kommenteras. Det kan jämföras med Tidningen Ridsport som har 5000 anhängare. I Facebook-gruppen har diskussioner mellan ryttare och mellan markägare/brukare och ryttare förekommit. Diskussionerna handlade främst om fyra huvudområden: ridning på åkermark, organiserad ridning ridning med enbart en häst, skyltning om ridning förbjuden och hästar och bilar i trafiken. Det var områden där åsikterna gick isär mycket och där det var svårt att respektera den andres argument. Det resulterade i att foldern Det finns många påståenden om Allemansrätten togs fram. Det blev ett sidoprojekt som LRF gick in och finansierade, då den inte ingick i detta projekt. Foldern utgår ifrån de olika ståndpunkterna Jag får rida överallt i naturen och Ingen får rida på min mark till att sakligt informera om vad som gäller inom de fyra ovan nämnda problemområdena: 1. Ridning på åkermark. 2. Organiserad ridning. 3. Skyltning. 4. Hästen i trafiken. Foldern tar även upp vad som gäller med Allemansrätten från hästryggen, dvs var du får rida, var du ska fråga först och var det inte är ok att rida, och ger förslag på hur man kan hitta samarbetslösningar där det uppstått konflikt mellan markägare och ryttare. Allt för att tydliggöra och för både ryttare och markägare att hålla sig till och jobba vidare med. Som komplement till annonsering och Facebook-grupp har vi gjort två PRaktiviteter. En i samband med tjällossningen i mellansverige och en i samband med att stubbåkrarna börjar synas. Det har resulterat i en del skrivande i lokal och regional press men även digitala tidningar har tagit in pressreleasen. Även hästbloggar tog upp nyheten och skrev om den. Banners med inlänk till LRFs kampanjsajt Allemansratt-till-hast har legat på Hästnet och Hästmagazinet i sex respektive fem månader. Under perioden 26 mars till 28 september 2010 kom 72% in på LRFs kampanjsida från bannern på HästNet, 14% från Hästmagazinet och 14% från andra hästsajter. Vi har annonserat, jobbat med PR och med information i en stor Facebookgrupp och det finns fortfarande ett stort informationsbehov inom ämnet Allemansrätt-till-häst. En annan utmaning är att hålla de frågeställningarna som skapar konflikter, mellan markägare/brukare och hästägare/ryttare i olika delar av landet, vid liv och börja jobba på lösningar. Hitta ett arbetssätt som är effektivt och informativt och som går ut på att hitta lokala lösningar och samarbetsformer mellan kommuner, markägare och stall/ryttare.

3 SLUTRAPPORT 3(14) Ett förslag är att utarbeta en kunskapsdatabas med erfarenhetsöverföring mellan olika delar av Sverige. Hur löste man problematiken xyz i Skåne? Hur gjorde man utanför Östhammar i Norrtälje kommun? Jobba vidare på att få ut förslagen på arbetsgång vid den här typen av samarbetsprojekt. Hitta gemensamma lösningar. Bara enkelt via webben visa vem som äger en bit mark och hur man får kontakt på den personen kan ju vara början till ett bra samarbete. Förenkla, förtydliga och kunskapsöverföra känns som viktiga ledord i det framtida arbetet med frågorna. En tanke med att förenkla och förtydliga är att försöka få anhängarna av Facebook-gruppen, att vilja fortsätta driva sina diskussioner men att kanske göra det i en mer uppstyrd miljö. Exempelvis på Bondeliv.se där många av de funktioner som finns där kan underlätta diskussionerna. T ex kan man ha flera diskussioner igång samtidigt i olika forum. Man kan låta experter inom vissa områden komma till tals och svara på frågor. Upplägget på Bondeliv.se skulle kunna modifieras för att enkelt jobba för att frågorna drivs vidare och utvecklas. Skulle även här kunna koppla på Sök markägaren till den här biten mark, kartor och annat som skulle underlätta för upprättandet av ridslingor. 2. Bakgrund LRF, som intresse och företagarorganisation, arbetar för att både mark- och hästägare ska verka i samklang på landsbygden. Allt eftersom hästantalet har ökat i Sverige har också konflikterna mellan mark och hästägare accelererat. I vissa områden finns det många små hästgårdar och många små privata stall. Många ryttare hänvisar till Allemansrätten och vill inte ta ansvar för en större slitning eftersom de endast gör en liten, nästan osynlig skada. För markägaren blir den sammantagna skadan desto större. I de kommersiella stallen (turridning, träningsstall och inackorderingsstall) där företagaren ska ha tillstånd och avtal med markägaren avstår de från kontakter med markägaren vilket leder till skada för markägaren och konflikter kan uppstå. På vissa platser kan man också se tydliga grannkonflikter där grannar av olika anledningar har svårt att komma överrens. Å andra sidan kan markägare och de personer som är satta att bruka jorden vilja begränsa ridningen på deras mark. Många är irriterade över ryttarnas brist på respekt och kunskap. Resultatet blir att markägare försöker förbjuda ridning och sätter upp skyltar på områden som det egentligen är OK att rida på för att de har ledsnat. Sammantaget har ryttare/hästägare en dålig kunskap om vad Allemansrätten innebär och en dålig förståelse för hur en skada på marken påverkar markägarna ekonomiskt. Kunskapen om var man som ryttare får rida, var man ska fråga först samt var man inte får rida i naturen saknas.

4 SLUTRAPPORT 4(14) Bakgrunden till det kan vara att idag skaffar många häst i tätbebyggda områden och bor en bit ifrån i stadsmiljö. Det gör att den naturliga kopplingen till naturen utarmats. Förr var det mer naturligt att veta vad Allemansrätten stod för och att den även innefattade skyldigheter. Det fanns en inneboende respekt för naturen och de som brukade jorden. Idag hänvisar ryttare till Allemansrätten som om det vore en självklar rättighet för alla utan en motprestation. De två olika ståndpunkterna leder till problem och motsättningar mellan markägare och ryttare. Förslag till lösningar för att undvika många av de här konflikterna finns och LRF har under många år arbetat med de här frågorna. Bland annat har informationsmaterial, avtal och kalkyler tagits fram. Materialet har löst en del av problemen men mycket kvarstår att göra gällande informationsspridningen. I det här projektet har LRF just valt att arbeta med att informationsspridningen, i första hand bland ungdomar, om vad Allemansrätten innebär och hur man ska förhålla sig som ryttare/kusk i skog och mark. LRF har tagit fram annonser som gått i renodlade ryttartidningar (Häst&Ryttare och tidningen Ridsport). Två PR-aktiviteter har genomförts, Rid klokt i geggan samt Var en försiktig höstryttare. Därtill har vi jobbat med direktpåverkan i en Facebook-grupp vid namn Vi som gillar att rida ut i naturen, som idag har 9461 läsare/anhängare (slutet av september). I alla mediekanaler har vi varit tydliga med var du får rida, var du ska fråga först och var det inte är OK. Vi har även gett förslag på hur konflikter mellan ryttare och markägare kan lösas genom att i första hand försöka få till en dialog. Det övergripande budskapet har varit Är du osäker var du får rida Fråga först! Vi hoppas därmed ha lagt en grund för fortsatt arbete inom området. Problemet kommer inte lösa sig på sex månader men några har gått mer informerade ur detta projekt. Det har märkts om inte annat i direktkontakten på Facebook. 3. Syfte/förväntade effekter Projektmål och deltagarnytta Målgruppen är ryttare, markägare och brukare. Önskade effekter av det här informationsprojektet är att ryttare blir bättre på att ta reda på var de får rida och var de ska fråga först. Att markägare/brukare visar hänsyn till hästar i trafik och tar reda på om de får sätta upp skyltar med ridning förbjuden eller om man kanske kan prata med de som rider på sin privata mark. Att hos båda grupperna väcka tanken på att gemensamt lösa problem genom att göra ridslingor tillsammans.

5 SLUTRAPPORT 5(14) Öka kunskapen hos ryttare om var det är tillåtet, och inte tillåtet, att rida i naturen. Öka förståelsen hos markägarna för ridningen i naturen och att styra ridningen till mindre känsliga delar genom avtal mellan ryttarna. Deltagarnyttan är direkt eftersom deltagarna som berörs av informationskampanjen och kan också vara med och ställa frågor. Projektet vänder sig både till män och kvinnor.

6 SLUTRAPPORT 6(14) Måluppfyllelse - resultat Vi delar upp måluppfyllelsen i tre delar: 1. Antalet anhängare av Facebookgruppen, 2. Banners med inlänkar till webbplatsen Allemansrätt till häst och 3. Resultat på google-sökning av orden Allemansrätt, häst, Rid klokt i geggan och foldern som vi tog fram utanför projeketet. 1. Fördelningen av de aktiva anhängare av Facebook-gruppen såg den 19 september ut så här:

7 SLUTRAPPORT 7(14) För att få så många anhängare till gruppen så hade vi en liten annons på Facebook (se bild). Den låg ute i 3 månader och genererade säkert över 8500 anhängare. Kostnaden per ny anhängare låg runt kr. 2. Banners med inlänkning till Allemansratt-till-hast : Banners med inlänk till LRFs kampanjsajt Allemansratt-till-hast har legat på Hästnet och Hästmagazinet i sex respektive fem månader. Under perioden 26 mars till 28 september 2010 kom 72% in på LRFs kampanjsida från bannern på HästNet, 14% från Hästmagazinet och 14% från andra hästsajter. 3. Resultat på internetsökning: Söker du orden Allemansrätt, häst på Google så ligger följande information på sjätte plats: Allemansrätt till häst - är du osäker, fråga först! - lrf.se Både hästar och människor trivs bäst ute i naturen. Allemansrätten ger oss alla rätt att röra oss fritt i skogen. Men som ryttare måste du se upp med var Cachad Flera andra sidor hänvisar till foldern vi tog fram, bl a: Allemansrätten och ridning - Hästen i Skåne Din portal till... i allemansrätt och vett och etikett till häst. Ridledsföreningar i Skåne Hästen i Skånes modell provas idag inom fyra områden i Skåne - Vellinge, Cachad

8 SLUTRAPPORT 8(14) I olika sammanhang på webben har första pressreleasen med rubriken Rid klokt i geggan uppmärksammats, bl a: Rid klokt i geggan - lrf.se Rid klokt i geggan. Vårsolen lockar ut ryttare i naturen, men det är inte fritt fram överallt. När tjälen går ur marken blir den mjuk och stigar och vägar Cachad Rid klokt i geggan - Sörmland aug Nyheter från Nyköping, Oxelösund, Trosa, Gnesta, Sörmland, Södermanland. - Cachad Rid klokt i geggan 3 apr Vårsolen lockar ut ryttare i naturen, men det är inte fritt fram på alla ställen. När tjälen går ur marken blir den mjuk och stigar samt... Nyheter om Rid - Nyhetspressen.se Rid klokt i geggan. Ryttare kan bli ersättningsskyldiga om de orsakar skador i markerna. LRF uppmanar nu vårystra ryttare till försiktighet.... Blancks Hund & Häst Blogg Blogg Nytt :48:44 LRF informerar Rid klokt i geggan. Vårsolen lockar ut ryttare i naturen, men det är inte fritt fram överallt.... bloggnytt.se/blancks-hund-amp-hast-blogg/538402/ - Cachad Tät hästtrafik förstör marken - Lokaltidningen Mellanskåne 27 apr LRF, alla ryttare att rida klokt i geggan.... Rid inte på mjuka stigar, vandringsleder, motionsspår, skidspår, planteringar eller... mellanskane.lokaltidningen.se/article/ /.../1466&frompost=1& Lokaltidningen.se - Ängelholm - Vecka apr LRF, alla ryttare att rida klokt i geggan.... Rid inte på gång- eller cykelbanor. Finns det ridväg, rid på den Cachad

9 SLUTRAPPORT 9(14) Mervärde Det största mervärdet av projektet får ändå anses vara foldern: Det finns många påståenden om Allemansrätten. Den tar upp problematiken med att vissa markägare kan vilja begränsa Allemansrätten, för att minska skadorna på sin mark och vissa ryttare som vill rida överallt och hänvisar till Allemansrätten. Foldern belyser fyra problemområden: 1. Ridning på åkermark. 2. Organiserad ridning. 3. Skyltning. 4. Hästen i trafiken. De här områdena utkristalliserades på Facebook-gruppen. Efter några veckor gick det att utläsa att markägare såg problem med punkt 1 och 2 ovan och ryttare såg problem med punkt 3 och 4. För att försöka skapa förståelse mellan de olika lägren tar foldern upp dessa punkter utifrån både ryttarens och markägarens perspektiv och försöker klargöra vad som gäller. Den beskriver även vad Allemansrätten innebär och klargör var det är OK att rida, var man ska fråga först och sedan var det inte är tillåtet att rida. Den kommer även med förslag till lösningar om det råder meningsskiljaktigheter mellan markägare och ryttare. Den här foldern har tagits emot väl av såväl markägare som ryttare. Den går att beställa kostnadsfritt på LRFs hemsida: Trots att den är helt ny så har det skrivits som den på webben. Bland annat skrevs följande i en blogg: Alla som rider ut bör läsa det som står på den här sidan och längst ned finns en länk till en riktigt bra pdf-folder som också bör läsas.

10 SLUTRAPPORT 10(14) Tidsplan Tidsmässigt har vi jobbat med budskapen efter var man rider på året. Det landade i tre etapper: 1. Ridning på vägar Tänk efter. Är du på rätt väg?. PR aktiviteten som kopplades till annonsen löd Rid klokt i geggan. 2. Ridning i skogen Tänk efter. Innan du drar till skogs! 3. Ridning på åkermark Tänk efter. Åkermarken är känslig! PRaktiviteten som kopplades till annonsen löd Var en försiktig höstryttare. Indelningen har varit effektiv och gjort att projektet fått naturliga avgränsningar och hållpunkter. Vi har även kunnat diskutera de olika platserna vi rider på och ämnen kring de med ryttare och markägare på Facebookgruppen. Ekonomi Totalt har vi fogat över kr i projektet. Det har räckt till: 3 halvsidesannonser i Tidningen Ridsport. 3 halvsidesannonser i Häst&Ryttare. En halvsidesannons i Tidningen Land och Lantbruk. En halvsidesannons i ATL. Bannerannonsering på Hästnet (6 mån) och Hästmagasinet (5 mån). 2 PR aktiviteter med stort genomslag både lokalt och regionalt. Värdet av det som skrivits överstiger vida insatsen av pengar i hela projektet. Administration av Facebook-sidan i 6,5 månader. Kampanjsajt på lrf.se/allemansratt-till-hast. Produktionskostnad (dvs copy och layout samt original) för att producera annonsmaterial och banners. Projektledarlön för att driva projektet. Projektet blev inte beviljad ansökt belopp, vilket inneburit att Lantbrukarnas Ekonomi AB har fått medfinansierat projektet med kostnader bland annat för

11 SLUTRAPPORT 11(14) den ekonomiska administrationen av projektet. 4. Projektets arbetssätt Projektorganisation Extern projektledare i organisationen har varit Lena-Maria Trast. Intern projektledare inom LRF har varit Camilla Linder/Birgitta Svedberg. En styrgrupp bestående av både tjänstemän och förtroendevalda från LRF utsågs. Den har bestått av Linda Segerblom/Eva Åström (kommunikation), Titti Jöngren (Hästansvarig), Gunnar Lindén (LRF Mälardalen) samt Marianne Andersson (LRF Skåne). Gruppen har även rådfrågat Fredrik Bonde (chefsjurist och äganderättsexpert) och andra personer med olika expertkunskaper. Det har varit en bra sammansättning av personer i styrgruppen. När annan kompetens behövts så har det funnits att tillgå inom LRF organisationen. Administration av projektets ekonomi och rekvirering av beviljade medel, har skötts av Ingela Jönsson, projektadministratör för Lantbrukarnas Ekonomi AB. Kostnaden för administration har finansierats av lantbrukarnas ekonomi AB. Projektadministration och styrning Projektet har styrts och stämts av via telefonmöten och mailkontakt. Annonser har godkänts av styrgruppen innan publicering. Vi har även haft en löpande kontakt när det gäller reaktionerna i media på det som hänt. Det har varit snabbt och effektivt och många har deltagit med såväl sin regionala kompetens som sin ämneskompetens. Arbetssätt och verktyg Det här har ju uteslutande varit ett kommunikationsprojekt där vi både valt att jobba med traditionella annonser och PR-aktiviteter som nyare sociala medier. Att jobba med kommunikation via en Facebook-grupp har både skapat gemenskap i gruppen och ökat kunskapen bland anhängarna till densamma. Vi har här nått gamla, unga, män och kvinnor i olika åldrar över hela Sverige, alla med ett gemensamt hästintresse.

12 SLUTRAPPORT Aktiviteter Den här aktivitetsplanen har vi jobbat efter. Att kombinera annonsering med pressaktiviteter är bra. Särskilt om de förstärker varandra genom att ha liknande budskap. Den första pressaktiviteten skapade mest medieutrymme på webben och i landsortspress. Den sista skapade nästan en halvsida i DN i nyhetsdelen en fredag. Press uppfattar detta som ett intressant ämne och man kan försöka jobba vidare på att få in något i vinter också om ridning på frusen åkermark och vad det får för konsekvenser för markägarna. 12(14)

13 SLUTRAPPORT 13(14) Att ha en banner på Hästnet fungerade och generade mycket trafik till hemsidan med information om allemansrätt till häst. Vi hade bannern under rubriken Hästar säljes. Under perioden 26 mars till 28 september 2010 genererade det hela 72% av det totala antalet besökare på Att våga kommunicera rakt utan att tappa personlighet i en Facebook-grupp är viktigt. Det har ibland varit svårt då det är lätt att känslorna tar överhand. Otroligt viktigt att det inte kommer fram pekpinnar eller för vinklade inlägg från den som administrerar gruppen. Den ska ha rollen av en moderator och kalla in expertkunskaper om så krävs inom ett specifikt ämne. Det har fungerat bra, Titti Jöngren, Gunnar Lindén m fl har under projektets gång svarat på frågor som kommit upp. Annonsbudskapen och vårt försök att göra ett lättbegripligt ramverk kring var du ska rida, var du ska fråga först och var du inte får rida har retat upp både markägare och ryttare. Det är viktigt att försöka förtydliga skillnaderna mellan Allemansrätt och kommersiell verksamhet på annans mark. Debatter har uppstått och lett till insändare i Land Lantbruk och en debatt i Tidningen Ridsport. LRF värnar om Allemansrätten på ryttarnas sida men vill få till kommunikation och ett samarbete mellan ryttare och markägare för att på sikt möjliggöra mer ridning i naturen och under mer ordnade former som inkluderar även markägarna. Kommunikation och synliggörande av resultat Det här projektet har skapat många diskussioner både inom media och i organisationer som lever och värnar om möjligheterna att rida ute i naturen. Det har skrivits om det i bloggar, Hästmagazinet skrev om Facebook-gruppen efter Strömsholmstävlingarna i juni. Det var uppe till diskussion i Ridsportförbundets styrelse. Nu kommer lärdomarna av det här projektet spridas regionalt inom LRF. På sikt önskar man även att resultatet kommer att spridas regionalt inom Ridsportförbundet. Utvärdering Informationen har nått fram till dryga 9400 ryttare som är medlemmar i FBgruppen. Vi fått mycket mediautrymme i projektet och lyckats skapa en debatt som också lett till ett kunskapslyft hos läsarna. Projektet kommer vidare förvaltas av LRF, då FB-gruppen kommer att leva vidare. Men att idag kunna summera att så här många ryttare slutat rida på åkermark eller inte rider på leriga skogsvägar det är för tidigt.

14 SLUTRAPPORT 14(14) 5. Slutsatser och rekommendationer Att göra ett renodlat kommunikationsprojekt har fungerat otroligt bra. Det har varit ett avgränsat område ridning i skog och mark och det har drivits under perioden när vi rider mycket ute och då vi påverkar naturen med vår ridning. Vi har fått bra respons från ryttare och markägare/brukare som tycker att vi har jobbat rätt. Det har debatterats i Land Lantbruk och i Tidningen Ridsport. Projektet har även via Facebook-gruppen förankrats direkt bland hästmänniskor, dvs 9400 ryttare. För att verka i de här frågorna framöver så är samarbete med flera organisationer önskvärt. Vi har i första hand riktat oss till ryttare direkt för att på så sätt få en direkt effekt av informationsspridningen. De regionala naven som ska dras igång nu under hösten och våren kommer att vara en viktig part i det fortsatta arbetet man skulle till exempel kunna förse dem med ett självstudiematerial kombinerat med föreläsare inom området. En annan idé som kommit upp i styrgruppen är att LRF ska försöka nå ut via Granngården, Hööks och andra hästaffärer med foldern. Att ta fram ett enkelt broschyrställ till foldern kan vara ett sätt att nå ut till flera ryttare. FB-gruppen kommer att drivas vidare av LRF under i första hand ett halvår. Parallellt kommer LRF titta på hur man kan kommunicera dessa frågor i andra digitala former mer avpassade att driva parallella diskussioner. Man ska inte vara rädd för att använda en mediamix när man ska kommunicera ut ett budskap, förstärk budskapen genom att förenkla dem och kombinera medier. Ta hjälp av kommunikatörer och pressansvariga, de kan säkert hjälpa till att hitta de rätta formerna.

Vill du veta mer om hästar och allemansrätten? Läs broschyren Hästen och allemansrätten på

Vill du veta mer om hästar och allemansrätten? Läs broschyren Hästen och allemansrätten på HEJ!! Vett och etikett från hästryggen är jätteviktigt. När du möter någon på en väg eller stig, sakta alltid av och låt personen passera. Tänk på att långt ifrån alla har samma kärleksfulla förhållande

Läs mer

LANTBRUKARNAS. Titel/id. Projekttid. 1. Sammanfattning SLUTRAPPORT 2007-12-04. Lönsamt Hästföretagande 2007 projektnr. 738 108

LANTBRUKARNAS. Titel/id. Projekttid. 1. Sammanfattning SLUTRAPPORT 2007-12-04. Lönsamt Hästföretagande 2007 projektnr. 738 108 LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND SLUTRAPPORT Titel/id Lönsamt Hästföretagande 2007 projektnr. 738 108 Projektägare LRF, Företag och samhälle Projekttid 2007-04-27 2007-12-05 1. Sammanfattning Projektet har haft

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC 2011-12-05 Sid 1(6) RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC Text: Petra Holmlund 2011-12-05 Sid 2(6) SMC:s sociala medie-ansikte utåt För en intresseorganisation som kan sociala medier utgöra

Läs mer

Lärande utvärdering i praktiken

Lärande utvärdering i praktiken Lärande utvärdering i praktiken De flesta anser att de känner till begreppet lärande utvärdering Känner aktörerna till begreppet lärande utvärdering? Vad är lärande utvärdering enligt de intervjuade? Tillvarata

Läs mer

Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015

Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015 Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015 Frågor för framtagande av ny medlemsutvecklingsstrategi: A. MEDLEMMAR I LRF Vad gör en medlem nöjd? - Medlemsrabatter

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Rida säkert i Värmdö. - en förstudie. Dnr Totta Ogander Värmdö, mars Rida säkert i Värmdö - en förstudie 1

Rida säkert i Värmdö. - en förstudie. Dnr Totta Ogander Värmdö, mars Rida säkert i Värmdö - en förstudie 1 Rida säkert i Värmdö - en förstudie Dnr 6023-2009-55534 Totta Ogander Värmdö, mars 2010 Rida säkert i Värmdö - en förstudie 1 Slutrapport för förstudien: RIDA SÄKERT I VÄRMDÖ 1. Sammanfattning I båda våra

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2010-03-31 Projekttid: 2009-10-01-2010-04-01 Journalnummer: 2009-5974 LAG diarienr: LVS-050 Projektnamn: HÄSTNÄRA BOENDE I GÖTENE, förstudie Sammanställning

Läs mer

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Studiebesök vid Stall Hammarhagen i Sala. Projektägare: Företagarcentrum i Sala, ekonomisk förening Projektledare: Ingela Hedström Kommun:

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Råneå den 30 maj 2014 Olof Bergwall Följeforskare för Sàjtte 1 INLEDNING

Läs mer

SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK

SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK Rapport av David Rutström om Svenska kyrkan Sofia församlings i Stockholm verksamhet på Facebook för perioden 4 februari 2010 till och med 31 januari 2013. Förord

Läs mer

Sellport.se. Sellport.se PORTALEN FÖR SÄLJVERKTYG OCH SÄLJUTBILDNING. Sellport.se

Sellport.se. Sellport.se PORTALEN FÖR SÄLJVERKTYG OCH SÄLJUTBILDNING. Sellport.se Sellport.se Sellport.se PORTALEN FÖR SÄLJVERKTYG OCH SÄLJUTBILDNING. Sellport.se skapar en samlingsplats på nätet som underlättar för försäljningschefer och säljare att hitta bland de bästa säljverktygen

Läs mer

Regionala forum för hästsektorn - hållbar samverkan med utvecklingskraft

Regionala forum för hästsektorn - hållbar samverkan med utvecklingskraft Svenska Ridsportförbundets förstudie Regionala forum för hästsektorn - hållbar samverkan med utvecklingskraft Förstudien är finansierad av Jordbruksverket via Livskraftigt hästföretagande 2009. Innehållsförteckning

Läs mer

Utveckling i antal träffar på ordet korvfestivalen i Google under Q1

Utveckling i antal träffar på ordet korvfestivalen i Google under Q1 Hej! Här kommer en kort rapport om hur Korvfestivalen synts i digitala och sociala kanaler under första kvartalet samt fokus på i mars och själva festivalen. Korvfestivalens synlighet i Google under Q1

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 1 633 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Kommunikationsplan för insatser mot langning i Västra Götalands län 2012

Kommunikationsplan för insatser mot langning i Västra Götalands län 2012 Kommunikationsplan för insatser mot langning i Västra Götalands län 2012 Kommunikationsutmaning/syfte Bakgrund Effekt/önskat resultat Kommunikationsmålgrupp/mottagare Övergripande mål - motverka och minska

Läs mer

Slutrapport. Projektet - Grönare värme med vatten, Projekt nr

Slutrapport. Projektet - Grönare värme med vatten, Projekt nr Slutrapport Projektet - Grönare värme med vatten, Projekt nr 31789-1 Företag/organisation Energikontoret i Mälardalen AB Postadress Portgatan 3 Postnummer/Ort 633 42 ESKILSTUNA Projektledare (förnamn,

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012 POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012 Denna policy gäller för organisationen Svenska Blå Stjärnan, både anställda och medlemmar med överenskommelse eller förtroendeuppdrag, som skapar eller skriver i sociala

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

Utvärdering av projekt Informationsmaterial vattenverksamheter. Här placerar du in din bild

Utvärdering av projekt Informationsmaterial vattenverksamheter. Här placerar du in din bild Utvärdering av projekt Informationsmaterial vattenverksamheter Här placerar du in din bild Januari 2011 Bild framsida Foto Länsstyrelsen Värmland Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer

Vikmanshyttan. Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. 780 011 kr

Vikmanshyttan. Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. 780 011 kr Vikmanshyttan Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. Foto: Berit Zöllner Projektägare: Hedemora Näringsliv AB Projektledare: Inger Wilstrand Kommun: Hedemora Dnr: 84 Jnr:

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Konflikthantering. Tieto PPS AH085, 4.0.0, Sida 1

Konflikthantering. Tieto PPS AH085, 4.0.0, Sida 1 Sida 1 I nästan alla projekt förekommer motsättningar. Om dessa inte tas om hand i ett tidigt stadium kan de växa till konflikter som blir ett allvarligt hot mot projektets måluppfyllelse. Under projektet

Läs mer

Marrketinghouse Döbelnsgatan 29 SE- 113 58 Stockholm Tel: 0709-16 93 00 Epost: info@marketinghousese Följ oss I sociala medier VATnr: SE6516407-2125

Marrketinghouse Döbelnsgatan 29 SE- 113 58 Stockholm Tel: 0709-16 93 00 Epost: info@marketinghousese Följ oss I sociala medier VATnr: SE6516407-2125 Marrketinghouse Döbelnsgatan 29 SE- 113 58 Stockholm Tel: 0709-16 93 00 Epost: info@marketinghousese Följ oss I sociala medier VATnr: SE6516407-2125 Webbplats: www.marketinghouse Företaget är godkänt för

Läs mer

Rapport uppdrag. Advisory board

Rapport uppdrag. Advisory board 1 Rapport uppdrag Advisory board 2 Advisory board AB är en dialogmodell som på ett stukturerat sätt ger möjlighet till samråd och dialog med unga i utvecklingsarbeten/verksamhetsutveckling inom kommunen,

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04 Samordningsförbundet RAR i Sörmland 1. Inledning RAR:s verksamhetsidé är att löpande erbjuda samverkansaktiviteter, processtöd samt utvärderingar som utarbetas gemensamt med medlemmarna. Omfattningen styrs

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLINJER 117 7 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 2.0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Julmyra Horse Center framtidens hästhållning

Julmyra Horse Center framtidens hästhållning Julmyra Horse Center framtidens hästhållning Hagar vid Julmyra Horse Center. Projektägare: Julmyras vänner, ideell förening Projektledare: Carin Barrsäter Kommun: Heby Dnr: 81 Jnr: 2011 2137 Projekttid:

Läs mer

Slutrapport nulägesanalys Föreningsservice

Slutrapport nulägesanalys Föreningsservice Slutrapport nulägesanalys Föreningsservice Man är medlem för att man måste! Varför måste man vara medlem? eller uttryckt på ett annat sätt, vad är medlemsnyttan? Delprojektet Föreningsservice uppdrag är

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:18. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:18. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:18 Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Sammanfattning Digitaliseringskommissionen tillsattes den

Läs mer

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Vi vill uppmuntra till användning av sociala medier i arbetetssyfte men också påminna om att du representerar din arbetsgivare/förbundet, både

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2013 OCH VÅREN 2014

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2013 OCH VÅREN 2014 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2013 OCH VÅREN 2014 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Verksamhetsplan. Fastställd på höstmötet

Verksamhetsplan. Fastställd på höstmötet Verksamhetsplan 2016 Fastställd på höstmötet 25.11.2015 Fastställd på höstmötet 25.11.2015 Innehåll Introduktion... 3 Medlemmar... 3 Kontoret... 4 Strategin... 4 Engagera Åland... 5 Samarbete med landskapsregeringen...

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Allemansrätten SVENSKA

Allemansrätten SVENSKA SVENSKA Allemansrätten Foto: Johnér/Hans Bonnevier Inte störa inte förstöra det är huvudregeln i allemansrätten. Den tillåter inte vad som helst. Läs här vad som gäller om allemansrätten. Miljöbalken ställer

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Matturism i Uppland. 42 800 kr

Matturism i Uppland. 42 800 kr Matturism i Uppland Fröslunda Ekogård. Fotograf: Anette Gärdeklint Cylla Projektägare: Bondens mat i Uppland, ekonomisk förening Projektledare: Claudia Dillman Kommuner: Heby, Tierp och Älvkarleby Dnr:

Läs mer

Partille Ridklubb Kommunikationspolicy

Partille Ridklubb Kommunikationspolicy 1 INLEDNING OCH SYFTE Syftet med denna policy är att beskriva de olika kommunikationskanaler och hur de skall användas för att informera föreningens medlemmar om verksamheten och för att effektivt hantera

Läs mer

Dnr: Ks2010/569. Rapport från ridstigsprojektet i Vellinge kommun

Dnr: Ks2010/569. Rapport från ridstigsprojektet i Vellinge kommun Dnr: Ks2010/569 Rapport från ridstigsprojektet i Vellinge kommun Andreas Frostensson oktober 2010 Inledning I Vellinge kommun är ridintresset stort och antalet hästar i kommunen överstiger 1100 st. Det

Läs mer

Hemsideskolan - Cheklistor

Hemsideskolan - Cheklistor Hemsideskolan - Cheklistor Den här PDF filen innehåller de checklistor som ingår i Hemsideskolan på www.hemsida24.se. Ladda ned hemsideskolan Hemsideskolan är en guide för dig som vill lära dig mer om

Läs mer

Om arbetet med med Medborgarpanel

Om arbetet med med Medborgarpanel 2010 02 03 Kommunfullmäktiges Beredningar Trivsel, trygghet och bärkraft Tillväxt och kompetens Rapport nr 16 Om arbetet med med Medborgarpanel Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5,

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Sammanfattning Detta dokument beskriver hur Kryssarklubbens nya webbplats skall tas fram. Planen är ett resultat av det arbete som gjorts av

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLI NJER 1177 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 1_0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Slöjdhuset 49 Datum: 2013-08-29... Journalnummer: Projekttid: 2012-12-08 2013-10-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Slutrapport för projektet Eko- något för dig!

Slutrapport för projektet Eko- något för dig! Slutrapport för projektet Eko- något för dig! 1. Vilket projekt redovisar du? Journalnummer 2009-481 Projektnamn: Kompetensutvecklingsprojekt Ekologisk produktion Eko- något för dig Stödmottagare: Länsstyrelsen

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad UFV 2014/1186 Arbetssätt 2020 Fastställd av universitetsdirektören 2014-10-17 Reviderad 2014-12-18 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Mål för projektet 3 Övergripande mål 3 Projektmål 3 Initiering 3 Genomförande

Läs mer

Om VIVA. Bolaget har kontor i Uppsala (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Oslo.

Om VIVA. Bolaget har kontor i Uppsala (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Oslo. Välkommen! önskar & Om VIVA Viva Media är en digital affärspartner som erbjuder strategier och tjänster med fokus på att konvertera digitala medieinvesteringar till konkreta affärer. Bolaget har kontor

Läs mer

Använd mindre plast för havens och hälsans skull

Använd mindre plast för havens och hälsans skull Debattartikeln är en argumenterande text där man tar ställning i en fråga och med hjälp av tydliga och sakliga argument försöker övertyga andra att hålla med. Debattartikeln är vanlig i dagstidningar,

Läs mer

Varför behövs en handbok? Dialogforum vem gör vad? Vem behöver handboken? Vad är dialogforum? Ordföranden. Ledamöterna

Varför behövs en handbok? Dialogforum vem gör vad? Vem behöver handboken? Vad är dialogforum? Ordföranden. Ledamöterna r ö f k o handb m u r o f g dialo 1 Varför behövs en handbok? Med hjälp av handboken blir du bättre på att genomföra dialoger i dialogforum. Handboken ger dig kunskap om hur du kan arbeta på ett systematiskt

Läs mer

Hästen i kommunen betyder mer än du tror

Hästen i kommunen betyder mer än du tror SLUTRAPPORT 2007-12-12 Hästen i kommunen betyder mer än du tror Sammanfattning Nationella Stiftelsen för Hästhållningens Främjande (NS) har med finansiering från Statens Jordbruksverks satsning på Livskraftigt

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Att anordna kurser i att ha häst

Att anordna kurser i att ha häst Denna manual är en av fyra som arbetats fram under projektet Regionala forum för hästsektorn. Manualen ska underlätta arbetet med att stärka sektorn regionalt. Regionala forum för hästsektorn - Regionala

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer

Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer Namn på kampanjen: Barnboksveckor 2011 Tema: I fantasins värld, sagor och fantasy Målgrupp: Barn 0-12 år Fokus: Upplevelsen alla medier är tillåtna!

Läs mer

Delrapport 22/9-16/10 Sverige och Norge

Delrapport 22/9-16/10 Sverige och Norge Bohuslänkampanj Höst 2014 Vår 2015 Delrapport 22/9-16/10 Sverige och Norge Om kampanjen Målet är att öka kännedomen kring Bohuslän och att öka bokningar av bohuslänska produkter. Vi vill dessutom öka besöken

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Bakgrund Nordmalings kommun använder idag sociala medier för att kommunicera med allmänheten. Syftet med särskilda riktlinjer är att säkerställa

Läs mer

Den goda skolmaten. Slutrapport. Den goda skolmaten - temadag i Bjurholm Foto: Dagmar Schröder. Projektet pågick mars-november 2011

Den goda skolmaten. Slutrapport. Den goda skolmaten - temadag i Bjurholm Foto: Dagmar Schröder. Projektet pågick mars-november 2011 Den goda skolmaten Slutrapport Den goda skolmaten - temadag i Bjurholm Foto: Dagmar Schröder Projektet pågick mars-november 2011 Mat- och Jordbruksnätverket Kontakt: Eva-Lena Rådberg eva-lena.radberg@naturskyddsforeningen.se

Läs mer

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Magnus Mosén, Skånska Webbdagen den 10 september Från trevande start till given kanal att räkna med Facebook.com/Vellingekommun lanserades i januari

Läs mer

Nätverksträff

Nätverksträff Nätverksträff 2014-02-19 TÄNK OM 2014 Kort om 2013 Planer och produktion Undersökningar Work-shop om unga vuxna Kort om 2013 Drygt 4 700 000 kronor fördelades till 21 län. Drygt 4 330 000 kronor användes

Läs mer

Landsbygd 2.0. Vad är det?

Landsbygd 2.0. Vad är det? Landsbygd 2.0 Vad är det? 1 Historien bakom Blir landsbygdens invånare äldre, färre och dummare? Nej, men tyvärr är det många som tror det. På landsbygden bor vi längre ifrån varandra och de stora avstånden

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

Ett ex: Att man har nya produkter och borde kanske göra ett utskick till några stycken.

Ett ex: Att man har nya produkter och borde kanske göra ett utskick till några stycken. Säljpodden del 2 i Veckan så lyssnade jag på ett webinar som jag har följt ett tag som heter Pitt Williams. Och som har revolutionerat lite grann inom informationsmarknadsföring, ja marknadsföring över

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

hittaut.nu Hudiksvalls största och roligaste friskvårdsprojekt Exponera ditt företag och gör en insats för ett friskare Hudik!

hittaut.nu Hudiksvalls största och roligaste friskvårdsprojekt Exponera ditt företag och gör en insats för ett friskare Hudik! Nu drar vi igång hittaut.nu i Hudiksvall start aug-14! Exponera ditt företag och gör en insats för ett friskare Hudik! Vilket är Glada Hudiks friskaste företag? Anta utmaningen! hittaut.nu Hudiksvalls

Läs mer

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 Uppgift Arbetet ska vara datorskrivet och varje grupp ska skriva 5-6 A4 sidor. Texten ska vara skriven i Times new roman storlek 12. Normalt radavstånd och

Läs mer

Praktikrapport Strandberghaage

Praktikrapport Strandberghaage Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning Tidigare utbildning: Medie- och kommunikationsvetenskap Praktikrapport, våren 2011

Läs mer

250 200 150 100 50 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1 3 5 7 9 11

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 KAMPANJMANUAL 2015 2 KAMPANJMANUAL 2015 3 INNEHÅLL KOMMUNIKATION SOM RÄDDAR LIV Sid 3-6 Sid 7-10 Sid 11 Sid 12-14 Sid 15-16 Sid 17 Sid 18 Om kampanjen Aktiviteter Budskap

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer