VERKSAMHETSPLAN 2014 Godkänd av Ungmarthas styrelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN 2014 Godkänd av Ungmarthas styrelse 22.11.2013"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN 2014 Godkänd av Ungmarthas styrelse

2 UNGMARTHA 2014 Ungmartha rf är Finlands svenska Marthaförbunds barn- och ungdomsorganisation. Vi riktar oss till barn och unga i hela Svenskfinland och med våra knappa 1200 medlemmar utgör vi ett av Marthaförbundets 13 distrikt. Målsättningen med Ungmarthas verksamhet är att lära och stöda barn och ungdomar att klara av de grundläggande kraven i samhället och därigenom förbättra deras levnadsvillkor. Det husliga, ekonomiska och ekologiska betonas i verksamheten, likaså barnens och de ungas rätt till en egen åsikt, ett eget livsutrymme och en god hälsa. Vi vill stärka barns och ungas egen identitet och trygghet i den egna miljön och kulturen samt främja deras tolerans och förståelse för sig själv och sina medmänniskor. Med vår verksamhet vill vi framförallt bidra till en hållbar livsstil och öka förståelsen för sambandet mellan miljömässiga, sociala och ekonomiska frågor och de konsekvenser dessa har för individen och omgivningen. Ungmartha erbjuder barn och unga i Svenskfinland kurser, läger, klubbar, fortbildningar, temadagar och övrig verksamhet som gynnar dessa teman. År 2014 kommer Ungmarthas verksamhet att präglas av en satsning på verksamhet för tonåringar samt en starkare synlighet. Som röd tråd inom föreningens verksamhet löper även Marthaförbundets vision om en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen samt det övergripande temat Marthaomsorg, vars målsättning är att påverka människans beteende gentemot en hållbar livsstil och en omsorg om hem och hushåll, om vardagsekonomi och konsumtion, om miljön, om relationerna och vårt samhällsansvar. I praktiken kommer Ungmartha att forstätta arbetet med att föra ut broschyren och budskapet 40 praktiska tips för en hållbar livsstil till ungdomar. Målgrupp Målgruppen för verksamheten är främst barn och unga upp till 16 år - såväl medlemmar som icke medlemmar. Därtill ordnas verksamhet för unga vuxna under 29 år. I verksamheten ingår även fortbildning för vuxna som arbetar med barn och unga. Arbetsfältet är hela Svenskfinland. För barn 7 12 år ordnas främst M-klubbsverksamhet, lägerverksamhet samt mellanmålskurser. I denna verksamhet deltar både flickor och pojkar. M-klubbarna finns utspridda på olika orter i Svenskfinland och leds av frivilliga ledare. Sammankomsterna och verksamheten varierar från klubb till klubb. Lägerverksamheten ordnas främst som dagsläger under skolornas lov. Lägerverksamheten är som aktivast under sommarmånaderna juni och augusti men även i oktober under höstlovet För tonåringar ordnas verksamhet i form av tjejgrupper, läger, kurser och temadagar. Under år 2014 prövas verksamhet för tonåringar genom att erbjuda fristående gruppträffar där de tillsammans med en ledare diskuterar ekonomihantering, sparande, textilåtervinning, hälsosam kost och naturkosmetik. I samband med gruppträffarna med olika teman väver ledaren in Bella tjejgruppsverksamhetens material, där man tillsammans arbetar med tonårsjejer mot all slags beroende. För unga vuxna och vuxna, såväl kvinnor som män, erbjuds kurser, fortbildningar, föreläsningar och temadagar. Verksamheten för vuxna riktar sig främst till personal som arbetar med barn och unga. Organisationen Ungmartha har en styrelseordförande och sex styrelsemedlemmar samt ett arbetsutskott som består av fyra styrelsemedlemmar. Därtill har organisationen ett ungdomsråd vars uppgift är att bidra med 2

3 sin kunskap om de ungas vardag, behov och önskemål till verksamhetsutvecklingen. Ungdomsrådets medlemmar skall enligt styrelsebeslut vara i åldern med undantag av ordförande. Styrelsen sammankommer 2 3 gånger per år, arbetsutskottet ungefär en gång per månad och ungdomsrådet två gånger per år. Styrelsen och ungdomsrådets medlemmar representerar olika delar av Svenskfinland. Ungmartha har en representant i Marthaförbundets centralstyrelse. Ungdomsrådet skall år 2014 få mera stöd, handledning och inspiration. De tas även aktivt med i utvecklandet av verksamhet för tonåringar. Under år 2014 tas Ungmarthas nya stadgar i bruk med ordinarie vårmöte samt ett ordinarie höstmöte. Även år 2014 ordnas en gemensam strategidag för personalen, styrelsen och styrelsesuppleanterna samt ungdomsrådet för att planera verksamheten inför år Personal År 2014 har Ungmartha en heltidsanställd verksamhetsledare samt en projektanställd lägerkordinator. Därtill anställs extern personal för att leda kurser, läger, temadagar och eventuell övrig verksamhet. Bokföringstjänsten köps i sin helhet av Marthaförbundet. Ekonomi Målsättningen för år 2014 är att ordna med finansiering för att svara på efterfrågan och kunna täcka de kostnader som uppstår av en mångsidig verksamhet i hela Svenskfinland, såväl på landsbygden som i städerna. ALLMÄN VERKSAMHET ÅR 2014 Målet är att starta nya och upprätthålla nuvarande M-klubbar samt att locka fler barn och ungdomar till verksamheten. Verksamheten skall vara tilltalande, trygg, godkännande och prestationsfri och Ungmarthas värderingar så som sund kost, ekologiska val och hållbar ekonomi skall vara genomgående teman. Ungmarthas verksamhet för ungdomar utgår år 2014 från broschyren 40 praktiska tips för en hållbar livsstil. Kring broschyrens teman ordnas skolbesök, temadagar och workshops. Vi strävar efter att öka antalet deltagare i Ungmarthas verksamhet genom aktiv marknadsföring och genom evenemang, temadagar samt aktiv verksamhet. Ungmartha deltar i Marthaförbundets medlemsevenemang i mars. Under vecka 10 och 11 ordnas medlemskvällar där verksamheten presenteras och intresserade har en möjlighet att komma med i verksamheten. Medlemskvällarna ordnas i Östra Nyland, Västra Nyland, Åboland, Sydösterbotten och Nykarleby. Ungmartha deltar i kvällarna med information om Ungmartha samt eventuellt naturkosmetika, enkelt pyssel eller annat för barn och ungdomar så att hela familjen kan delta i medlemskvällen. Verksamheten för år 2014 skall vara fräsch, nytänkande, tilltalande, generationsöverskridande och skall förverkligas dels självständigt, dels i samarbete med Marthaförbundet, dels även i samarbete med övriga samarbetsparter. Läger och kurser Ungmartha kommer att arrangera dagsläger och kurser där hälsosam kost, ekologi, hantverk och välmående är huvudteman för medlemmar och övriga barn och unga. Dessa görs dels självständigt, dels i samarbete med andra föreningar och organisationer. Läger och kurser arrangeras enligt behov 3

4 och i mån av möjlighet. En särskild tyngdpunkt år 2014 läggs på att tillsammans med barn och unga ta till vara vardagen, visa hänsyn och omsorg för sig själv och för andra samt använda säsongsbaserade produkter i matlagningen. Inför sommarens läger produceras en kort handbok för lägerledarna med recept, pysselidéer, tips för hållbar livsstil och ekonomi uppgifter som barn är intresserade av och kan ta åt sig. På detta sätt genomsyras lägren av marthavärderingarna, säsongsbaserade och hållbara val och ledarna får handledning och stöd inför sin uppgift. Temadagar Temadagar kommer att arrangeras runtom i Svenskfinland kring aktuella ämnen som utgår från Ungmarthas värderingar. Teman som lyfts fram kommer bland annat att vara hälsosam kost, miljömedvetenhet, ekonomihantering och vett och etikett. Broschyren Ungmarthas 40 praktiska tips kommer att fungera som en ledstjärna för temadagarna. Föreläsningar och fortbildningar Föreläsningar kommer att ordnas för att lyfta fram aktuella teman i samhället. År 2014 satsas det på att erbjuda föreläsningar om att ta till vara vardagen, att göra själv och att inspirera andra. Ungmartha kommer fortsättningsvis att ordna fortbildning för vuxna som arbetar med barn och unga och som ständigt behöver nya redskap i sitt arbete. Julkalendern Ungmartha erbjuder även år 2014 en elektronisk julkalender på sin hemsida. Kalendern gömmer recept och pyssel med jultema och är ett roligt sätt att aktivera barnen i familjens julförberedelser. Kalendern nyttjas bland annat av M-klubbar, eftermiddagsklubbar, daghem och skolor runt om i Svenskfinland och är en omtyckt tradition. I luckorna syns marthavärderingarna, ekologiska val och säsongsbaserade produkter. Årets Ungmarthainspiratör 2014 Ungmartha vill lyfta fram en ung person som i sitt dagliga liv på ett positivt sätt lyfter fram sådana värderingar som stöder en hållbar livsstil och som arbetar för ekologi, hälsosam kost, ekonomi och välmående överlag. Årets Ungmarthainspiratör 2014 utses av ungdomsrådet som överräcker en gåva samt ett diplom med en motivering av valet på Marthaförbundets höstmöte NYA PROJEKT ÅR 2014 Utöver grundverksamheten kommer Ungmartha att under år 2014 att satsa på några större projekt som följer verksamhetens huvudteman. Ungmarthas 40 praktiska tips- gruppverksamhet för ungdomar Ungmartha har år 2013 publicerat en broschyr med 40 praktiska tips för barn och ungdomar. Tipsen är lätta att tillämpa i vardagen och bidrar till en hållbar livsstil. Teman som broschyren tar upp är ekonomihantering, spara pengar, klädvård, matsvinn, enkel hälsosam mat och enkla tips för att må bra. Under år 2014 besöker föreningen skolor, ungdomsgårdar och andra evenemang för att diskutera hållbar livsstil och öva tillsammans på några av broschyrens praktiska tips i praktiken. 4

5 Ungmartha riktar år 2014 in sig på att ordna verksamhet för ungdomar i tonåren. Vi kommer att erbjuda tonåringar fristående gruppträffar där de tillsammans diskuterar ekonomihantering, sparande, går på loppis och handlar och/eller säljer sina egna överblivna kläder och prylar tillsammans på loppis och gör om gamla kläder till nya. Under gruppträffarna lär sig ungdomarna även att göra hälsosamt och billigt mellanmål samt diskuterar betydelsen av ekologiska produkter inom städning och kosmetik och de får även själva får göra sin egen ekologiska naturkosmetik och städprodukter. Uppdatering av etikettbroschyren Rätt ska va Rätt Ungmartha planerar att ge ut en uppdaterad, hela familjens version av Rätt ska va Rätt-broschyren som hittills riktat sig till barn. Broschyren lyfter upp teman som har att göra med gott beteende i allmänhet och vett och etikett i synnerhet. Samarbete med Marthaförbundets projekt Ungmartha deltar i Marthaförbundets projekt Tack för maten, som är riktat till dagisbarn och deras bespisning. Verksamhetsledaren sitter i projektets styrgrupp och materialet Tack för maten tillämpas i projektet. Ungmartha deltar även aktivt i andra eventuella projekt Marthaförbundet har med målgruppen barn och ungdomar, som helheten Vardagsfix för ungdomar med teman som ekonomi samt hem och hushåll. FORTSÄTTNINGSPROJEKT Hoppa, hoppa hage bokprojektet fortsätter med ett generationsöverskridande samarbete År 2011 utgav Ungmartha en barnbok med titeln Hoppa, hoppa hage en bok om att vara flicka på talet. Böckerna distribuerades till svenska lågstadieskolor i Finland och avsikten är att även år 2014 med ett generationsöverskridande samarbete aktivera äldre personer runtomkring Svenskfinland att på lågstadieskolorna berätta om hur det var att växa upp på talet. Med bokprojektet hoppas Ungmartha kunna ta vara på den gångna tiden och föra den vidare till yngre generationer. Mycket har på en kort tid hänt i vår omgivning och i samhället överlag och det är många gånger svårt att förstå hur livet såg ut då barnens far- och morföräldrar växte upp. Vi önskar att det generationsöverskridande samarbetsprojektet resulterar i en större förståelse, nyfikenhet och ökad respekt för den generation som vuxit upp i annorlunda förhållanden. Recepttävling för högstadieungdomar Sedan år 2012 har Ungmartha utlyst en recepttävling för ungdomar i högstadieåldern med samma tema som Marthaförbundets matkulturdag har. År 2014 utlyser igen Ungmartha en recepttävling med temat fisk. Recepttävlingen är för alla högstadie-elever i svenskfinland. INFORMATION OCH SAMARBETE Informationsspridning och material Syftet med föreningens informationsspridning är att öka kännedomen och intresset om verksamheten och att locka nya medlemmar, ledare och andra aktiva. Detta kommer huvudsakligen att ske genom ökad aktivitet i de sociala medierna samt genom ett utökat samarbete med skolor, 5

6 föreningar och samfund. Genom aktiv verksamhet som är öppen och har låg tröskel för deltagande lockar vi även med potentiella nya medlemmar, detta till exempel genom temakvällar. Information om Ungmartha finns i första hand på Ungmarthas facebooksida samt på hemsidan ung.martha.fi. År 2014 ses hemsidan över som helhet, uppdateras och görs mer aktiv med till exempel korta videoklipp med hushållstips, Martha mokar och så vidare. Information om verksamheten fås även av personalen på Ungmartha. Övriga informationskällor är cirkulären som Ungmartha skickar till sina M-klubbar, cirkulären som Marthaförbundet skickar till sina medlemmar, informationen i tidskriften Martha, verksamhetsledarens blogg samt övrig media. Information om verksamheten finns också i form av verksamhetsberättelser. Ungmartha har producerat olika broschyrer som riktar sig till barn och unga. Broschyrerna kan laddas ner från hemsidan, men också beställas från kansliet. Broschyrer som kan beställas är Lätt som en plätt, 40 praktiska tips för en hållbar livsstil samt Tack för maten. Rätt ska va rätt samt Tjejer och Kemikalier och broschyren Miljönären i köket finns endast tillgänglig som en pdf-fil på hemsidan. Ungmartha deltar aktivt i olika evenemang runt om i Svenskfinland även år På agendan finns exempelvis Höstdagarna, Kulturkarnevalen, Barnkulturdagen osv. För att öka synligheten uppmärksammar Ungmartha internationella Flickdagen samt internationella Barnkonventionsdagen genom ställningstagande, evenemang eller deltagande i materialproduktion med samarbetspartners. Samarbete Ungmartha vill stärka samarbetet med Marthaförbundets övriga distrikt. Samarbetet med övriga organisationer fortsätter. Ett fungerande samarbete främjar utvecklingen av verksamheten. Ungmartha är medlem i Finlands ungdomsarbete Allians r.f., Sydkustens styrgrupp samt i Finlands svenska Marthaförbund. År 2014 samarbetar Ungmartha bland annat med Marthaförbundet, Kulturkarnevalen r.f., Finlands Svenska 4H, Sydkustens landskapsförbund, Nylands Hantverk, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, Hem och skola, De Ungas Akademi och Unginfo. Ett samarbete med olika skolor kommer också att ske främst i samband med planeringen av skolbesöken som tangerar broschyren Ungmarthas 40 praktiska tips. År 2013 har Marthaförbundets samtliga distrikt tillsatt en Ungmartha-kontaktperson. Denna förändring väntas intensifiera samarbetet mellan Ungmartha och de regionala Marthadistrikten runtom i Svenskfinland. År 2014 ordnas Ungmartha-informationstillfälle för kontaktpersonerna där bl.a. deras önskemål om kommunikationssätt och samarbete gås igenom. Förmedlingsverksamhet Ungmartha planerar nya förmedlingsartiklar enligt behov år Förkläden med Ungmarthas logo finns till salu, likaså boken Hoppa, hoppa hage. 6

Förbundsordföranden har ordet

Förbundsordföranden har ordet Årsrapport 2011 Innehåll Förbundsordföranden har ordet 4 Förbundsdirektören har ordet 5 År 2011 i korthet 7 Rådgivnings- och kursverksamheten 8 Hushåll och näring 8 Operation skolmat 10 Miljöhänsyn i

Läs mer

VERKSAMHETS- OCH UTVECKLINGSPLAN ÅR 2013 SVENSKA STUDIECENTRALEN Bemötande inkluderande - lärande

VERKSAMHETS- OCH UTVECKLINGSPLAN ÅR 2013 SVENSKA STUDIECENTRALEN Bemötande inkluderande - lärande Godkänd av Svenska studiecentralens direktion 21.2.2013 VERKSAMHETS- OCH UTVECKLINGSPLAN ÅR 2013 SVENSKA STUDIECENTRALEN Bemötande inkluderande - lärande Innehåll 1. Mission, värdegrund och vision 1.1

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Folkhälsans förbund r.f. Översikt över vår verksamhet

Folkhälsans förbund r.f. Översikt över vår verksamhet Folkhälsans förbund r.f. Översikt över vår verksamhet 2012 Folkhälsans förbund rf Översikt över vår verksamhet 2012 sid 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FOLKHÄLSANS FÖRBUND R.F.... 0 ÖVERSIKT ÖVER VÅR VERKSAMHET...

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 2 Idéer för styrelsearbetet...2 Styrelsens minneslista...3 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan

Läs mer

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen Medlemspolicy 2014 1. Inledning 2. Nya medlemmar 3. Medlemsavgift 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen 5. Förväntningar på medlemsorganisationen 6. Övrig samverkan 7. Sammanfattande

Läs mer

Futebol dá força Åland

Futebol dá força Åland Futebol dá força Åland Varför? Med växande psykisk ohälsa bland unga tjejer, ätstörningar, sexuella övergrepp och våld, höga krav på prestation, integrationsproblematik, en icke jämställd fördelning av

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 3 Styrelsens minneslista...5 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan göra...7 Tips på verksamhet...7

Läs mer

Vem älskar ett förbund? En utredning om relationerna mellan lokal, regional och central nivå i nio finlandssvenska organisationer

Vem älskar ett förbund? En utredning om relationerna mellan lokal, regional och central nivå i nio finlandssvenska organisationer Vem älskar ett förbund? En utredning om relationerna mellan lokal, regional och central nivå i nio finlandssvenska organisationer karoline berg & siv sandberg åbo akademi Utredning på uppdrag av Svenska

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Kvalitets- och personalbokslut för Folkhälsan 2012

Kvalitets- och personalbokslut för Folkhälsan 2012 Kvalitets- och personalbokslut för 2012 Kvalitets- och personalbokslut 2012 1 2013 Försprång i vårt arbete Inom ramen för vårt utvecklingsarbete har vi målmedvetet tagit tillvara möjligheter och åtgärdat

Läs mer

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

Natur och Miljös Verksamhets- och ekonomiplan 2015-2017

Natur och Miljös Verksamhets- och ekonomiplan 2015-2017 Natur och Miljös Verksamhets- och ekonomiplan 2015-2017 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 2 2 Uppdrag... 2 3 Vision av Natur och Miljö år 2017... 2 3.1 Flera medlemmar... 2 3.2 Starkare varumärke...

Läs mer

Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006

Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006 Föreningen Luckan r.f. VERKSAMHETSPLAN 2006 1. ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETEN 1.1 Föreningens syfte och Luckans verksamhetsidé Föreningen Luckan r.f. är grundad i december 2000. De grundande föreningarna

Läs mer

SVERIGES SCHACKFÖRBUND

SVERIGES SCHACKFÖRBUND SVERIGES SCHACKFÖRBUND Styrelsen Plan för MARKNADSFÖRING av svenskt schack - synas.. - säljas.. - stimuleras... - styras.. Inledning Schack har i breda kretsar blivit en symbol för taktik och tänkande.

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Framtidsgruppen 2014-2020

Framtidsgruppen 2014-2020 Framtidsgruppen 2014-2020 Redovisning av framtidsförslagen samt förslag till verksamhetsplan för Skinnarebo Golf & Country Club 1 Det är medlemmarna som är golfklubben Det absolut viktigaste för Skinnarebo

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 1/2011 ORDFÖRANDENS SPALT De anhöriga och vi professionella Socialförbundets årliga kongress kommer i år att hållas i Korsholm 11-12 april. Temat för kongressen

Läs mer

Kostpolitiskt program 2012-2015

Kostpolitiskt program 2012-2015 Styrdokument Kostpolitiskt program 2012-2015 Giltighetstid 2 (15) KOSTPOLITISKT PROGRAM 2012-2015 Beslutshistorik Gäller från Beslutad i Antagen av kommunfullmäktige Ändring av kommunfullmäktige Ägare

Läs mer

Digidel i Västerbotten II

Digidel i Västerbotten II Digidel i Västerbotten II Projektrapport December 2014 INNEHÅLL Projektbeskrivning 3 Bakgrund 3 Projektorganisation 3 Mål 4 Måluppfyllelse 4 Aktiviteter 5 Lärtillfällen 5 Internetbanken 5 Digitala livsberättelser

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Checklistor, tålamod och gemenskap

Checklistor, tålamod och gemenskap Checklistor, tålamod och gemenskap stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar Erfarenheter från FIBprojekt 2005 2008 Karin Jöreskog, fil. dr Uppsala universitet, oktober 2009 Checklistor, tålamod

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer