Kvarteret Lyckan, Norrköping 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvarteret Lyckan, Norrköping 2009"

Transkript

1 för den arkeologiska undersökningen av kålgårdar i kvarteret Lyckan i Norrköping år Trädgårdsarkeologi i kvarteret Lyckan Under slutet av oktober och i november kommer vi att undersöka kålgårdar, eller vad vi idag skulle kalla köksträdgårdar, i kvarteret Lyckan i Norrköping. Stadsbornas odlingar har uppmärksammats och undersökts alltmer under de senaste åren, och för de östgötska städernas del framträder en helt ny bild av de äldre städerna. Istället för att ha varit präglade av en tät och gyttrig bebyggelse, visar nya resultat att städernas odlingar har varit omfattande från 1200-talet och framåt. Genom att även undersöka dessa delar av staden kan en rad nya perspektiv på stadslivet belysas; alltifrån ekonomi, till hortikultur och estetik. Vid förundersökningen identifierade arkeobotanikern Jens Heimdahl bland annat frö från tobak och dill. På bilden syns ett tobaksfrö. Foto: Jens Heimdahl, UV Mitt. Förundersökningen visar också att det finns två tidsmässigt åtskilda odlingslager och att odlingarna har brukats med spade, vilket visar att det rör sig om kålgårdar. Vid förundersökningen utfördes en mindre arkebotanisk undersökning av Jens Heimdahl, UV Mitt. en visar att det finns ett bevarat frömaterial, i jordproverna kunde bland annat tobaksfö och dillfö identifieras. Christina undersöker ett dike som har markerat gränsen mellan två tomter i början på 1700-talet. Diket markerade år 1723 gränsen mellan två tomter som ägdes av Klädemakaren Olof Anderssons änka och Mojen Jonns änka. Foto: UV Öst. (Klicka på bilden för att se en större version.) Kvarteret Lyckan har legat i den medeltida och tidigmoderna stadens utkant. Kvarteret verkar inte ha bebyggts förrän vid talets början. Vad denna del av staden användes som innan dess är tidigare okänt, men vår förundersökning indikerar att platsen använts för odling. Undersökningen kommer att ha en trädgårdsarkeologisk inriktning, där flera olika metoder och källmaterial kommer att kombineras. I projektet deltar, förutom arkeologer, även en arkeobotaniker, en agrarhistoriker och en pollenanalytiker. 14:01:49]

2 till den arkeologiska undersökningen av kålgårdar i kvarteret Lyckan i Norrköping år till undersökningen Norrköping är en av Östergötlands sex medeltida städer och framträder som stad vid 1300-talets mitt. Staden skiljer sig på flera sätt från de övriga östgötska städerna genom att stadsområdet har varit mera utspritt och att staden verkar ha haft ett tämligen litet befolkningsantal. Norrköping saknade också flera av de kyrkliga institutioner som fanns i de övriga städerna. en till den medeltida stadsetableringen ska i stället ses i den redan då närmast industriella miljön, med ett stort antal kvarn- och fiskeanläggningar i Motala ström. Vid 1500-talets mitt inleddes ett nytt skede i stadens historia. Utvecklingen av bergsbruket i Östergötlands bergslag medförde att Norrköping fick stor betydelse som utskeppningshamn. Vid 1600-talets början anlades Holmens bruk på holmarna i Motala ström. Bruket expanderade kraftigt under Louis de Geers ledning. På grund av den tidiga industrialiseringen växte staden mycket fort och blev under stormaktstiden landets näst största stad och ledande industriort. Bebyggelsen förtätades inom det medeltida stadsområdet, men även helt nya områden togs i anspråk. Det arkeologiska kunskapsläget för staden är fortfarande begränsad, även om det senaste decenniets undersökningar har bidragit med ny och viktig kunskap både kring den medeltida och tidigmoderna staden. Kvarteret Lyckan i det äldre kartmaterialet På den äldsta kartan över Norrköping från år 1640 ligger undersökningsområdet i stadens sydöstra utkant. På kartan är denna del av staden inte markerat som bebyggt område. Möjligen har området då utnyttjats av stadsborna som odlingsmark. På kartan från 1719 visas hur staden har fått sitt karakteristiska rutnätsmönster, en stadsplan som fortfarande är tydlig i innerstaden. Det aktuella kvarteret heter redan då Lyckan. Kartan återger ingen Redan på stadskartan från år 1719 heter kvarteret som vi undersöker Lyckan. Kvarteret låg då i stadens sydöstra utkant, strax innanför stadsplanket. Öster om stadsbegränsningen låg stadsjordarna med åkermark, ängsmark och betesmark. (Under finns en större version av bilden.) Det är först 1723 som vi kan få information om hur tomterna såg ut och vem som ägde dem. Tomterna var långsmala, mellan tio och 20 meter breda och ungefär 40 meter långa. I kvarteret bodde bland annat tre slaktare, en skogsvaktare samt människor som arbetade på industrierna vid Strömmen. 14:01:54]

3 till den arkeologiska undersökningen av kålgårdar i kvarteret Lyckan i Norrköping år tomtindelning. Kartan visar tomtindelningen i kvarteret Lyckan år Tomterna har varit mellan 300 och 800 kvadratmeter stora. I kartans textdel anges vilka personer som ägde tomterna, bland annat tre stycken slaktare, en åkare, en skogsvaktare och en skeppstimmerkarl. (Under finns en större version av bilden.) 14:01:54]

4 Projektnamn, arkeologisk undersökning årtal, sidnamn Kvarteret Lyckan på kartor Laddar Karta Sat Ter Visa Kvarteret Lyckan i Norrköping på en större karta. 14:02:32]

5 Projektnamn, arkeologisk undersökning årtal, sidnamn Redan på stadskartan från år 1719 heter kvarteret som vi undersöker Lyckan. Kvarteret låg då i stadens sydöstra utkant, strax innanför stadsplanket. Öster om stadsbegränsningen låg stadsjordarna med åkermark, ängsmark och betesmark. 14:02:32]

6 Projektnamn, arkeologisk undersökning årtal, sidnamn Kartan visar tomtindelningen i kvarteret Lyckan år Tomterna har varit mellan 300 och 800 kvadratmeter stora. I kartans textdel anges vilka personer som ägde tomterna, bland annat tre stycken slaktare, en åkare, en skogsvaktare och en skeppstimmerkarl. 14:02:32]

7 för den arkeologiska undersökningen av kålgårdar i kvarteret Lyckan i Norrköping år efter undersökningen? Inför vår undersökningning har vi ställt upp följande frågor som vi kommer att studera både i fältarbetet och i det efterföljande rapportarbetet: Kan vi finna spår av mer storskalig odling som föregått kålgårdarna? Om så är fallet hur har de brukats, av vem och går det att spåra ursprungliga ägoförhållanden? Hur förändrades odlingen när området tomtindelas? Går tomtindelningen att spåra? Var på tomterna låg kålgårdarna? När anlades de? När togs de ur bruk?vem ägde tomten, vem odlade den och vad odlades? Hur har kålgården varit gestaltad? Vilka konstruktioner har ingått? Har det funnits ekonomibyggnader i kålgården? Vilka brukningsmetoder har använts? Vad har odlats? Från förundersökningen har makrofossilanalyser visat spår av tobaksrespektive dillodling bland annat. Hur har kålgården förändrats över tid? Vilka skillnader kan vi spåra över olika delar av området? Har alla tomter haft kålgård, eller påvisar de hantverkslämningar som påträffades vid förundersökningen att tomterna haft olikartade funktioner? Kan vi spåra sociala skillnader mellan de olika tomterna? 14:02:40]

8 Inkluderat säkert dokument Filen är ett säkert dokument som har inkluderats i det här dokumentet. Dubbelklicka på knappen för att visa. 14:02:44]

9 för den arkeologiska undersökningen av kålgårdar i kvarteret Lyckan i Norrköping år Sammanfattning av fältarbetets resultat Här presenterar vi när grävningen är avslutad en kort sammanfattning av resultatet från fältarbetet. Det fullständiga resultatet redovisas senare i en rapport som publiceras på vår webbplats under publikationer. 14:03:00]

10 sida för den arkeologiska undersökningen av kålgårdar i kvarteret Lyckan i Norrköping år RAÄ UV Öst tel: e-post: Annika Nordström (projektledare) 14:03:05]

Vad hände sedan? Senare tiders bebyggelse vid Skälby

Vad hände sedan? Senare tiders bebyggelse vid Skälby Del V Vad hände sedan? Senare tiders bebyggelse vid Skälby ola korpås Den gamla byplatsen övergavs I slutet av den romerska järnåldern upphörde man med att bygga hus och gräva gropar i Skälby. Det verkar

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Skolan Odling och tomtgränser i Östhammar Raä 141:1 Östhammar 37:20 Östhammar Uppland Joakim Kjellberg

Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Skolan Odling och tomtgränser i Östhammar Raä 141:1 Östhammar 37:20 Östhammar Uppland Joakim Kjellberg Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Skolan Odling och tomtgränser i Östhammar Raä 141:1 Östhammar 37:20 Östhammar Uppland Joakim Kjellberg Arkeologisk schaktningsövervakning 2 Upplandsmuseets

Läs mer

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014.

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

FLER BOSTÄDER I BEFINTLIGT BESTÅND

FLER BOSTÄDER I BEFINTLIGT BESTÅND FLER BOSTÄDER I BEFINTLIGT BESTÅND TUSENTALS LÄGENHETER KAN SKAPAS OM VINDAR BYGGS OM INLEDNING En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. Sverige har dock enligt

Läs mer

Eller åter till Djäknegatan Västmanland, Västerås stad, kvarteret Domkyrkan, Rudbeckianska skolan, RAÄ 232 Johanna Bergqvist och Mathias Bäck

Eller åter till Djäknegatan Västmanland, Västerås stad, kvarteret Domkyrkan, Rudbeckianska skolan, RAÄ 232 Johanna Bergqvist och Mathias Bäck uv bergslagen, rapport 2009:2 arkeologisk förundersökning och undersökning Sysslomannens tomt och kök i senmedeltidens Västerås Eller åter till Djäknegatan Västmanland, Västerås stad, kvarteret Domkyrkan,

Läs mer

Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner?

Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner? Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner? Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturmiljövården i Sverige. Myndigheten följer upp länsstyrelsens beslut och har en vägledande,

Läs mer

Nya stadsarkeologiska horisonter

Nya stadsarkeologiska horisonter UV SYD RAPPORT 2004:4 RAÄ FOU PROJEKT 2003 Nya stadsarkeologiska horisonter Mats Anglert & Karin Lindeblad Nya stadsarkeologiska horisonter 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar

Läs mer

Banverket planerar att bygga ett dubbelspår mellan Mjölby och Motala. Som en följd bygger man även en ny järnvägsbro över Strömmen i Motala.

Banverket planerar att bygga ett dubbelspår mellan Mjölby och Motala. Som en följd bygger man även en ny järnvägsbro över Strömmen i Motala. 2002 Undersökning 2003 Utgrävningar år 2003 har börjat! Banverket planerar att bygga ett dubbelspår mellan Mjölby och. Som en följd bygger man även en ny järnvägsbro över Strömmen i. Här pågår utgrävningar

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR Bilden av alkohol i bloggosfären Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 4. Inledning 7. Bloggens framväxt 9. Undersökningens resultat 13. Bilaga 1: Källor och underlag

Läs mer

Kortanalys. Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet

Kortanalys. Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet Kortanalys Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå)

Läs mer

Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje?

Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje? Utbildningskontoret Åke Martinsson 2009-10-19 Förekommer spel om pengar på i Södertälje? Rapport av resultat från webbenkät 2009-09. På uppdrag av Utbildningsnämnden genomfördes en kartläggning med fokus

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 2013-08-02 1 (6) RAPPORT FRN 2013/108 Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 Under tiden 4 14 mars 2013 genomförde idrotts- och fritidsenheten en föräldraundersökning för simskolan. Både föräldrar

Läs mer

Två bytomter och tre gravfält vid Järvafältet

Två bytomter och tre gravfält vid Järvafältet UV MITT RAPPORT 2006:29 ARKEOLOGISKA FÖRUNERSÖKNINGAR Två bytomter och tre gravfält vid Järvafältet Väg E18 sträckan Hjulsta Kista Uppland Spånga och Sundbybergs socknar Hjulsta och Kymlinge bytomt och

Läs mer

Studerande föräldrars studiesociala situation

Studerande föräldrars studiesociala situation Studerande föräldrars studiesociala situation Emma Mattsson Umeå Studentkår Maj 2011 Bakgrund Projektet Studenter med barn finns med i verksamhetsplanen för 2010/11 och har legat på den studiesociala presidalens

Läs mer

Tidigmodern och modern tid i Uppsala län

Tidigmodern och modern tid i Uppsala län Tidigmodern och modern tid i Uppsala län uppdragsarkeologisk kunskapsöversikt 2014 LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 11 KULTURMILJÖENHETEN ISSN 1400-4712 Författare: Ann-Mari Hållans Stenholm Omslag:

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 124:4 2004

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 124:4 2004 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 124:4 2004 772 Patrick Svensson, Agrara entreprenörer. Böndernas roll i omvandlingen av jordbruket i Skåne ca 1800 1870, Diss, Lund Studies in Economic History 16, Lund 2001.

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Redovisning av 2012 års arbete inom projektet Kvalitetssäkring Skog och historia

Redovisning av 2012 års arbete inom projektet Kvalitetssäkring Skog och historia RAÄ dnr 3.5.1-988-2009 SKS dnr 2011-4173 Redovisning av 2012 års arbete inom projektet Kvalitetssäkring Skog och historia 2013-09-18 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Fördelning och förbrukning

Läs mer

Resultatet efter åtta år av en borgerlig regering

Resultatet efter åtta år av en borgerlig regering Resultatet efter åtta år av en borgerlig regering En statistisk genomgång av regeringens främsta verktyg jobbskatteavdragen och nedsättningen av sociala avgifter för unga som jobbskapande, politisk reformer.

Läs mer

Vindkraft och ledningar vid Mjärdevi och Salvetorp

Vindkraft och ledningar vid Mjärdevi och Salvetorp Rapport 2011:20 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Vindkraft och ledningar vid Mjärdevi och Salvetorp Mjärdevi 16:1 och Salvetorpet 2:3 Hogstad socken Mjölby kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S

Läs mer

Mogna företag på en mogen hemtjänstmarknad. Exempel från Nacka

Mogna företag på en mogen hemtjänstmarknad. Exempel från Nacka Mogna företag på en mogen hemtjänstmarknad Exempel från Nacka Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer. Där finns även material som gavs

Läs mer

Vilka är företagen som erbjuder hemtjänst? Studie av företag i sex kommuner. Rapport 0066

Vilka är företagen som erbjuder hemtjänst? Studie av företag i sex kommuner. Rapport 0066 Vilka är företagen som erbjuder hemtjänst? Studie av företag i sex kommuner Rapport 0066 Vilka är företagen som erbjuder hemtjänst? Studie av företag i sex kommuner Rapport 0066 Tillväxtverkets publikationer

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Inbjudan till att delta i projekt tävling för H+, 2008 och framåt.

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Inbjudan till att delta i projekt tävling för H+, 2008 och framåt. Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Inbjudan till att delta i projekt tävling för H+, 2008 och framåt. 2 Innehåll Inbjudan 3 H+ Bakgrund H+ 4 Projektet H+ 4 H+ i regionen 5 H+ i Helsingborg

Läs mer