12/13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "12/13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 12/13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings Universitet Organisationsnummer: Kårallen Linköping

2 Förord Utrikespolitiska studentföreningen vid Linköpings Universitet grundandes år 2000 och har sedan starten fortsatt att utvecklas i positiv riktning genom hårt arbete från styrelse och aktiva medlemmar. Med ett gediget program med intressanta och ibland kontroversiella föreläsare, debatter, givande studieresor och medlemsaktiviteter fortsätter föreningen att vara en utav de absolut mest aktiva föreningarna på universitetet. Ett ledord för vårt verksamhetsår har varit struktur. För att föreningen ska få möjlighet att vidareutvecklas är det av stor vikt att det finns en stark grund att stå på och att denna grund inte ska behövas byggas om år efter år. Vi har därför arbetat mycket med ansvarsområden och rutiner samt gjort en omstrukturering av vilka styrelseposter vi anser relevanta för föreningens verksamhet. UF Linköping har under året som gått blivit en stabilare förening med ett betydligt mer strukturerat arbetssätt och detta kommer möjliggöra kreativ utveckling för nästa styrelse. På grund av avgifterna som införts för utbytesstudenter som ska börja studera i Sverige har antalet utbytesstudenter på Linköpings Universitet minskat kraftigt. Detta är även något vi märkt tydligt i våra medlemssiffor då vi gått från nästan 900 medlemmar i slutet av förra verksamhetsåret till cirka 600 medlemmar i slutet av detta år. Däremot har inte antalet besökare per föreläsning minskat. Detta antyder att antalet engångsbesökare har minskat och att den trogna besökarskaran ökat, något vi ser som mycket positivt. Vi har även upplevt ett stort engagemang bland våra aktiva medlemmar och verkat för att de ska bli involverade i verksamheten och utvecklas samt utmanas i sitt arbete. Styrelsen har även arbetat med att aktivt locka nya medlemmar genom att erbjuda en större variation av aktiviteter, både sociala och sådana med utrikespolitisk koppling. Föreningen har en unik möjlighet att erbjuda en plattform där studenter kan träffas program- och nationsöverskridande och utbyta kunskap och skapa förståelse för olika kulturer. UF Linköping fortsätter vara ett unikt forum för politisk diskussion i Linköping. Vår verksamhet är uppskattad av många och vi arbetar hårt för att ge mervärde till våra medlemmar och för föreningens framtida utveckling. Till den nya styrelsen önskas ett stort lycka till med arbetet att fortsätta sprida kunskap om, öka förståelsen för utrikespolitiska, internationella och globala frågor. Tack för verksamhetsåret 12/13! Styrelsen genom Hanna Nyman Ordförande UF Linköping 12/13 2

3 Innehållsförteckning Allmänt om föreningen... 4 Organisationen Förtroendevalda verksamhetsåret 12/ Valberedning Styrelsearbete... 5 UF Linköpings verksamhet 12/ Kärnverksamhet Föreläsningar Forum Syd Aktiviteter med utrikespolitiska teman Resor Övrig verksamhet Almedalen Kick-Off Nolle-P Kalasmottagningen UFS Forumhelg Valvalka Samarbeten Sociala aktiviteter Förändringar Bidragsansökningar Föreningslokaler Omstrukturering av styrelsearbetet Vagina Monologues UF dagen Medlemsregistrering Visionen Utrikespolitiska Förbundet Sverige UFS 12/ Utrikespolitiskt Konvent 2013: Science & Politics Finansiering av Konvent Ekonomisk berättelse

4 Allmänt om föreningen UF Linköping är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening vid Linköpings universitet som syftar till att belysa och öka intresset för utrikespolitiska, internationella och globala frågor. Föreningen grundades år 2000 och har sedan dess med god uppslutning arrangerat regelbundna föredrag och andra arrangemang som syftar till att öka kunskaperna om utrikespolitiken. Allt sedan grundandet har föreningen haft en stadig tillväxt vad gäller verksamheten, medlemsantalet och ekonomin. Föreningen har som målsättning att belysa olika ämnen som rör utrikespolitik. Detta gör att programmet består av bland annat inbjudna journalister, politiker, debattörer, författare och sakkunniga som föreläser om fred och säkerhet, internationell samverkan, utvecklingsfrågor, demokrati, biståndsarbete, internationell ekonomi, mänskliga rättigheter, miljöfrågor och mycket annat. UF Linköping har som ambition att utöka målgruppen från studenter på Linköpings universitet, vilka merparten av föreningens medlemmar är, till människor utan anknytning till universitetet. Styrelsen har även haft som målsättning att öka intresset bland de studenter som läser tekniska linjer samt visa att UF Linköping är en aktiv, rolig och intressant organisation. UF Linköping är medlem i Utrikespolitiska Förbundet Sverige (UFS), som är ett nationellt förbund för samtliga utrikespolitiska föreningar i Sverige. UFS är i sin tur medlem i LSU, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer. UF Linköping har sin kontors- och möteslokal i Kårallen, Linköpings Universitets kårhus, på universitetsområdet vilket hålls öppen för medlemmar varje vardag under lunchtid Organisationen Det högsta beslutande organ inom UF Linköping är föreningsstämmorna, där varje medlem är berättigad yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt. Under året hölls två stämmor, en under höstterminen och en under vårterminen. Den löpande förvaltningen av föreningen sköts under året av sittande styrelse ihop med aktiva medlemmar. Som föreningens firmatecknare valdes ordförande, Hanna Nyman, och kassör, Patrik Rudfeldt. Antalet aktiva under året har varierat men de har då haft möjlighet att engagera sig i följande utskott och arbetsgrupper: Programutskottet Aktivitetsutskottet PR-utskottet Mediautskottet Arbetsgrupper (Resegrupp och Forum Syd) 4

5 2.1 Förtroendevalda verksamhetsåret 12/13 Ordförande Vice ordförande Kassör Programansvarig IC-ansvarig PR-ansvarig Aktivitetsansvarig Mediaansvarig Medlemsansvarig/sekreterare Informationsansvarig UFS-representant Valberedning Revisor Hanna Nyman Aria Nakhaei Patrik Rudfeldt Cecilia Le Ridou Mattias Qvist Kevin Lundberg HT12, Lovisa Vateman VT13 Sofia Stigmar (entledigad augusti HT12) Maria Sundin Alec Axelblom Josef Gustafsson Henrik Österman Makan Separghami Oscar Granbom (sammankallande) Idil Hassan Linus Fredriksson Anna Hansson 2.2 Valberedning Valberedningens arbete har under verksamhetsåret skötts väl. De primära uppgifterna, att nominera UFS-representant och revisor till höstens föreningsstämma samt att nominera en ny styrelse till vårens föreningsstämma, har genomförts i enlighet med krav. 2.3 Styrelsearbete Under verksamhetsåret har styrelsen haft ett kontinuerligt och strukturerat arbete och omkring 20 styrelsemöten har varit den primära källan för beslutsfattande. Utöver styrelsemöten har två föreningsstämmor, samt en extrainsatt, genomförts och föreningen har också varit representerade vid Sverige-förbundets forumhelger, årsmöte och valårsmöte. Alla möten protokollförda och arkiverade. UF Linköpings verksamhet 12/13 UF Linköpings verksamhet under hösten 2012 och våren 2013 kommer att kategoriseras i kärnverksamhet, övrig verksamhet samt förändringar. 3.1 Kärnverksamhet UF Linköpings primära verksamhet är att arrangera föreläsningar som behandlar internationella händelser och utrikespolitiska frågor. Utöver detta utgör även våra aktiviteter en stor del av vår verksamhet. Dessa syftar till att sprida kunskap om utrikespolitik på andra sätt än just genom föreläsningar. Till kärnverksamheten hör också resor som årligen genomförs och föreläsningsserien Forum Syd, som har blivit ett stående inslag i vår verksamhet. 5

6 3.1.1 Föreläsningar Program och IC har haft ett givande år med många olika föreläsningar med varierande tema. Vi har försökt boka fler lunchföreläsningar i år för att locka ny publik och inte endast de studenter som vanligtvis går på våra föreläsningar. Vi har även försökt nå ut till fler studenter på den tekniska fakulteten. Utskottsarbetet har under verksamhetsåret flutit på bra med flera aktiva medlemmar som bokat och hållit i föreläsningar. För att utskottet ska lära känna varandra bättre har vi ordnat en brainstormingkväll då vi bjöd på mat och diskuterade intressanta teman och föreläsare. Vi har hållit utskottsmöten med ungefär två veckors mellanrum. Antalet aktiva utskottsmedlemmar har under året varierat mellan 5-10 personer, där vissa varit mer aktiva än andra. Under verksamhetsåret har vi haft totalt 45 föreläsningar samt hållit i 4 filmvisningar med utrikespolitiskt tema. Vårt besökarantal har varierat kraftigt men vi har upptäckt vikten av att göra bra affischer och boka aktuella ämnen och mer kända föreläsare. Vi tror att det finns stor potential att nå ut till de internationella studenterna, något som vi hoppas på att nästa styrelse ska lyckas bättre med än vad vi gjort under vårt verksamhetsår. HT12 Datum Föreläsare Ämne Partidebatt Partidebatt mellan studentförbunden Rima Haro Is there an end to the Syrian conflict? Karin Axelsson Zaar Resolution 1325 makt åt kvinnor i fredsprocesser Rebecka Carlsson Grön ekonomi, Rio Kjell Goldmann The past and the future of the European Union Alf Hornborg Myten om maskinen Lotta Rydström och Alf Persson Transparency International Carmen Ugarte Allt är inte guld som glimmar - gruvornas mörka baksida Peter Håkansson Skyldigheten att skydda en vändpunkt i internationella relationer? Lena Jonson Russia: Putin, Pussy Riot and Politics Isaac Macharia Running out of poverty LinTek Priset på miljön Aron Modig Demokrati i diktaturen Kuba? Torgny Hinnemo Does championship make sense under censorship? Cecilia Karlsson Skuldslaveri (Forum syd) Charles Woolfson Berry pickers in Sweden: Forced labour? Fredrik Segerfeldt Bistånd Gaston Espinosa Religion, race and the american precidency Lena Ag Conflict minerals (Forum syd) 6

7 VT13 Datum Föreläsare Ämne Lennart Tonell Är hållbara städer hållbara? Björn Lindgren, Gustav Kasselstrand SDU vs. Grön Ungdom - Integrationsdebatt Staffan Qvist, Isadora Wronski, Lorentz Tovatt, Anita Jernberger, Björn Karlsson Moderator: Darcy Parks Debate: Nuclear Power Robert Hårdh Vitryssland - Europas sista diktatur Amelia Andersdotter Piratpartiet i Europaparlamentet Per Jensen Köttkonsumtion Per Jönsson Israel after the election Lars och Doris Almström Plan B Marcus Mohlin Private armies Lena Ek Miljöministern gästar UF Anders Fänge Afghanistan efter talibanerna Lars Ohly Lars Ohly Bo Leander Vart är världsekonomin på väg? Andrés Rivarola Hugo Chávez and the Dream of Latin America Hans Brun Terrorism igår och idag Niklas Granholm Ett nytt Arktis Ednalva Moreira Gomes Lunchföreläsning: Mark som handelsvara Lars-Gunnar Erlandsson Reporting from Syria Jan Böhme(Hamilkar) Flashback.org Harald Kindermann German Ambassador Venetia Sebudandi Rwanda 20 years later Maria Tonini Sex and Danger Olov Fahlander Tranistion Town Sr Madeleine Fredell New Pope new rules? Francis Matambalya African development Mark Francis Brzezinski US Ambassador 7

8 3.1.2 Forum Syd Forum Syd är en föreläsningsserie som främst finansieras av Sida, Styrelsen för Internationellt Utvecklingsarbete. Sida delar inte nödvändigtvis de åsikter som framförts under serien, ansvaret för innehållet är uteslutande UF Linköpings. Två gånger per verksamhetsår har vi förmånen att anordna detta. De två olika teman som valts möter kriterierna för bidraget och valdes då ansvariga samt styrelsen ansåg de intressanta och relevanta. Forum Syd HT12 Den här omgången leddes Forum Syd arbetet av IC-ansvarig Mattias Qvist med hjälp av andra delar av styrelsen och aktiva. Temat på föredragsserien blev "Modernt Slaveri" Cecilia Karlsson Skuldslaveri Charles Woolfson Berry pickers in Sweden Lena Ag Conflict minerals Forum Syd VT13 Den här omgången valdes Elizabeth Svensson till projektledare för Forum Syd. Till sin hjälp hade hon bland annat Emily Thorselius. "Media - den fjärde statsmakten?" var temat för veckan. Under vårterminen användes en del av Forum Sydbidraget till att köpa in nya gatupratare, i syfte att marknadsföra föreläsningarna Lars-Gunnar Erlandsson Reporting from Syria Jan Böhme Flashback.org Olov Fahlander Transition Town Aktiviteter med utrikespolitiska teman Debattkvällar Under våren arrangerades det 3 debattkvällar vars syfte var att ge medlemmarna möjlighet att utveckla sin förmåga att debattera. Debattkvällarna leddes av en moderator som förberedde debattämnen, men det fanns även möjlighet att föreslå andra ämnen under kvällen. Debattkvällarna hölls på svenska och de lockade mellan 8 och 20 deltagare. Debattörerna behövde inte förbereda sig i förväg, utan alla ämnen introducerades på plats. Föreningen bjöd på fika under kvällarna Resor Istanbul, Turkiet I vintras (5-9 december), gick UF-resan till Turkiets orientaliska metropol Istanbul. Vi var totalt 17 personer som reste, varav 5 från styrelsen. Det var en underbar resa med många fina minnen även om vi vara nära på att varken komma dit eller hem! Vi hade planerat resedatum den 5 december, men väl på Arlanda, efter en tidig tågresa från Linköping, blev snökaoset ett faktum, och vårt flyg blev inställt. Vi bestämde oss för att boka om flyget till nästa dag, och hoppas på bättre tur. Därefter gällde det att finna sovplatser runtom i Stockholm och Uppsala, samt meddela vårt hostel och studiebesök om vår försening. I det kraftiga snöoväder fungerade inte heller Stockholms lokaltrafik som vanligt. Utmattade men hoppfulla sov vi ett fåtal timmar på olika håll i huvudstaden, för att tidigt ta oss ut till flygplatsen igen dagen därpå. Lyckligtvis gick planet iväg som planerat, och ett antal resetimmar senare stod vi euforiska utanför den Blå Moskéen i decembermörkret. 8

9 Resten av vistelsen i Istanbul var innehållsrik. Två studiebesök (Svenska Generalkonsulatet, samt Svenska Exportrådet), en personligt guidad tur kring Bazaaren och Istanbuls krokiga gator, fantastisk matkultur, och till och med ett besök på ett typiskt turkiskt bad, hamam. En härlig resa med många skratt och ännu fler minnesvärda upplevelser. Vårt hostel var mycket gästvänligt, och de ordnade transport runt om i staden något som var mycket uppskattat. Väl på svensk mark igen kom dessvärre snöstormen ikapp oss, men efter en mindre försening och tågevakuering stod vi plötsligt på Linköpings Centralstation igen trötta men mycket nöjda! Resan till Istanbul gav oss resenärer en ökad inblick i Turkiets kultur, samt hur deras relation till omvärlden ser ut. Med resans få missöden växte resegruppens sammanhållning, och vi i styrelsen fick lära oss att hantera oväntade situationer. Flera av de som åkte på resan blev sedan mer aktiva i UF, och när denna text skrivs har några av dem valts till nästkommande års styrelse! St Petersburg och Moskva, Ryssland Vårterminen 2013 planerades och genomfördes en medlemsresa till Ryssland. Under resans planering lades stor vikt vid att skapa en struktur som kan underlätta genomförandet av framtida resor. Ett fungerande administrativt system gör att reseledaren slipper uppfinna hjulet i termer av administrativt arbete inför varje resa och därigenom kan fokusera mer på planeringen av aktiviteter och besök. Resan genomfördes mellan 6-13 maj av 14 medlemmar, varav 5 styrelsemedlemmar Vi besökte St Petersburg i 3 dagar och tog sedan nattåget till Moskva för att spendera ytterligare 4 dagar där. Under resan genomfördes tre planerade besök, generalkonsulatet i St Petersburg, St Petersburg School of Mass Communications och Sveriges ambassad i Moskva. Resegruppen och reseledare Jessica Berndts försökte planera fler besök vilket visade sig vara svårt då flertalet helgdagar inföll under vår vistelse i sambandet med firandet av Victory Day. Utöver organisationerna fick resenärerna även besöka bland annat Vinterpalatset, Kreml och Victory Day-firandet. 3.2 Övrig verksamhet Almedalen Även i år genomförde UFS en resa till Almedalen, en av årets roligaste och mest intensiva veckor för de inblandade förbunds- och lokalföreningsmedlemmarna. Schemat var fullspäckat med över 1400 evenemang och det var verkligen inte lätt att välja. UF Linköping skickade en person; Mattias Qvist från den nya styrelsen. Veckan var en lysande start på verksamhetsåret med inspirerande seminarier, paneldiskussioner och debatter. Vistelsen på Gotland var dessutom en enormt bra möjlighet att knyta kontakter med andra lokalföreningar och förbundet. UFS hade under veckan två större evenemang som var paneldiskussioner, bland annat en diskussion om valet i USA, där UF Linköpings representant fick vara med och hjälpa till med marknadsföring och fotografering Kick-Off För att arbetet inom styrelsen ska kännas roligt, upplyftande och fungera effektivt är det viktigt att det råder en god stämning inom gruppen. I syfte att låta styrelsemedlemmarna lära känna varandra bättre och fungera mer enhetligt som en grupp anordnades en kickoff under 9

10 helgen v.38. Kick-Offen hölls i IC-ansvarigs, Mattias Qvists, stuga utanför Södertälje. Tidigt på lördagen samlades styrelsen för köra iväg med hyrbilen mot slutdestinationen. Väl framme på lördagen lagade vi en gemensam lunch och hade ett långt och givande brainstormingmöte. Under mötet diskuterade vi idéer för förbättringar inom föreningen och nya projekt vi ville driva under verksamhetsåret. Många idéer som kläcktes under detta möte kom senare att förverkligas under året. Efter mötet lagade vi en god middag ihop, spelade spel, hade bastukväll och badade hela natten. Detta var lika viktigt som själva mötet i sig då det verkligen gav oss en möjlighet att lära känna varandra bättre. Söndagen ägnades åt städning och roadtrip tillbaka mot Linköping. Det var en väldigt lyckad Kick-Off och övernattning med gemensamma måltider, möten och sociala aktiviteter är verkligen att rekommendera! Nolle-P Styrelsen var väl förberedd inför Nolle-P och hade innan sommaren varit i kontakt med flera olika program för att se om det fanns möjlighet för UF att delta i deras nollning. Under Nolle- P hade vi vid många tillfällen frågesport för de program eller grupper vi mötte. Detta verkade vara uppskattat och nollorna verkade allmänt entusiastiska över vårat quiz. Eftersom vi riktar oss till engelskspråkiga studenter så deltog vi även under nollningen vid en dansträning vid gamla Linköping som International Office på LiU höll i. Detta gav oss ett tillfälle att knyta kontakt med många människor som vi troligtvis annars inte hade mött. De program/grupper vi samarbetade med under Nolle-P var: Industriell ekonomi Polkand International Office Civilekonom (alla inriktningar) Civilingenjör, datateknik Eftersom vi ville få in många polkandare satsade vi mycket på våra tillfällen när vi mötte dem och vi deltog vid flera tillfällen i deras nollning. Detta underlättades även tack vare att en inom UF:s styrelse var fadder för dessa nollor. Resultatet av våra satsningar under Nolle-P var ganska förväntade. Många blev intresserade fast samtidigt saknades tyvärr det lilla extra för att rycka med många så att de blev aktiva under en längre tid. Tack vare vårt fokus på Polkand under Nolle-P känner vi dock att vi fick flera aktiva medlemmar inom UF varav flera senare kom att bli valda till UF's styrelse för 2013/ Kalasmottagningen Kalasmottagningen är ett enormt evenemang som hålls i Cloetta Center varje år med syftet att introducera nya studenter för grupper och organisationer som de kan tänkas vara intresserade av. UF Linköping bidrog traditionsenligt och vi var väldigt nöjda med vår monter. Vi hade två bord där vi kunde ge bort mycket information och registrera nya medlemmar, samt så hade vi en snyggt gjord powerpoint rullandes på en dataskärm där förbipasserande kunde se vad vi gjorde. Vi gav bort gratis overallsmärken för de nya studenterna samt godis och pennor vid vår monter. 10

11 Vi uppnådde inte vad vi hoppades på när det kom till antalet nya medlemmar, det tidigare året hade UF fått nästan 100 medlemmar under Kalasmottagningen medan vi fick runt 20. Anledningen för det låga antalet är ovisst. En mindre anledning skulle kunna vara att en väldigt stor organisation bredvid oss stal uppmärksamhet och ibland plockade upp folk som skulle komma till oss då deras informatörer stod i en väldigt stor radie runt deras monter. Det hände även att de kom och knackade folk på axeln som stod och kollade på broschyrer vid vår monter. Även om vi hade fått mindre nya medlemmar än vad vi hoppats på så fick vi ändå ut väldigt mycket information tack vare att vi hade flera som konstant var ute och pratade med folk och gav ut broschyrer, till slut hade vi inga broschyrer kvar UFS Forumhelg Den 19:e-21:e oktober bjöds samtliga medlemmar i Utrikespolitiska förbundet Sverige (UFS) in till höstens förbundsstämma och forumhelg som i år ägde rum i Stockholm. UF Linköping representerades av Ordförande Hanna Nyman, Vice ordförande Aria Nakhaei, Programansvarig Cecilia Le Ridou samt av IC-ansvarig Mattias Qvist. Stämman inleddes på fredagen och upptogs igen under söndagen. Bland annat togs ett beslut om en mindre stadgeändring. Lördagen var helt avsedd för forumdagen, en heldag med erfarenhetsutbyte, workshops och en gemensam middag. För att strukturera erfarenhetsutbytet fanns det under dagen olika diskussionsgrupper man kunde delta i. Dessa grupper var dels indelade efter vilken post man hade i respektive styrelse, dels efter ämne. Detta möjliggjorde ett effektivt utbyte av idéer och tankar som ledde till många konkreta och genomförbara förslag. Extra viktigt tema i år var hur de olika föreningarna ska kunna hjälpa varandra och upprätthålla och utveckla relationen sinsemellan. Det var en mycket lyckad helg och det är viktigt att styrelser framöver ser till att vara välrepresenterade i liknande sammanhang och tar tillvara på dessa unika möjligheter Valvalka I november månad anordnades en valvaka med anledning av det amerikanska valet. SVTs valvaka visades på storbildsskärm i Gasquen och föreningen bjud på snacks och dricka samt tillhandahöll brädspel. Medlemmarna hade dessutom möjlighet att delta i en frågesport. Valvakan var mycket populär och lockade nya medlemmar Samarbeten Föreningen är en neutral samt politiskt och religöst obunden organisation men som bedriver en rad samarbeten med flera olika organisationer. Ekonomiskt stöd som föreningen tar del av kommer ifrån statsbidrag till ungdomsförbund och Studiefrämjandet. Föreningen har även en historia av att erhålla bidrag av Folke Bernadotteakademin, ett bidrag som inte söktes i år på grund av föreningens fördelaktiga ekonomiska situation. I dagsläget bedriver UF Linköping, genom UF Sverige, samarbete med Utrikespolitiska Institutet och Sida. Genom Sida tilldelas vi två olika bidrag. Ett för att genomföra den så kallade Forum Sydveckan och ett bidrag vi har möjlighet att erhålla för genomförandet av föreläsningar med temat utveckling och bistånd. Detta är två stora samarbeten som har resulterat i lyckade projekt inom både förbund och lokalföreningar. 11

12 På lokal nivå bedrivs årliga samarbeten med både universitetet men också flera av universitets institutioner. Andra samarbeten som har bedrivits har genomförts ihop med Klimatveckan, politiska ungdomsförbund och flera andra likande verksamheter. Föreningens samarbeten bestäms på årsbasis och från fall till fall för att inte riskera UF:s neutralitet Sociala aktiviteter Pubkväll med ESN I maj arrangerade föreningen ytterligare en pub. Puben hölls tillsammans med ESN i ett försök att locka fler utbytestudenter till föreningen. ESN har uttryck en önskan om att regelbundet genomföra liknande arrangemang. Underhållningen under kvällen bestod av ett quiz och lockade totalt 70 besökare. Julsittning Höstens terminsavslutning utgjordes av en sittning på NH. Temat för sittningen var julen, och under kvällen fick gästerna bland annat leka charader och sjunga julsånger. Alla medlemmar var välkomna och priset för att få gå på sittningen var 100 kr per person. Avslutningsgrillning För att tacka föreningens aktiva medlemmar för deras engagemang under året arrangerades en grillning i slutet av maj. Under kvällen bjöds det på hamburgare, varefter deltagarna fick leka lekar och gå en tipspromenad. 3.3 Förändringar Bidragsansökningar UF Linköping befann sig i början av vårt verksamhetsår i en situation där föreningens ekonomiska medel översteg de resurser som skulle krävas för att upprätthålla och utveckla verksamheten. För att ge föreningen en chans att växa ikapp sin ekonomiska kapacitet kommer sökte därför inte årets styrelse, på rekommendation från förra årets styrelse, bidrag från Folke Bernadotteakademin. Detta var ett självklart val för oss eftersom vi lägger stor vikt vid att nyttja våra bidrag legitimt och i linje med de krav och riktlinjer som ställs av bidragsgivarna. Under vårt verksamhetsår stod vi värdar för det Utrikespolitiska Konventet 2013, Science and Politics. Konventet möjliggjordes genom att UF Linköping bidrog med kr (läs mer under 3.2.8). För oss var det ett utmärkt tillfälle att återinvestera i våra medlemmar och vår verksamhet, samt ett gyllne tillfälle att sätta UF Linköping på kartan. Efter denna investering är det åter legitimt att ansöka om bidrag från Folke Bernadotteakademin Föreningslokaler I början av året flyttade föreningen till ett större föreningsrum. Rummet ligger även något bättre till i Kårallen, vilket vi hoppas gör att folk hittar oss lättare. Föreningsrummet har under året anpassats för föreningens verksamhet och fungerar nu fullgott som kontorslokal och mötesplats. I samma veva som att vi bytte lokal inventerades förrådet. I samband med den gjordes en genomrensning. Det finns nu ordentliga listor över föreningens inventarier och förrådet är nu mycket enklare att nyttja för föreningens verksamhet. 12

13 3.3.3 Omstrukturering av styrelsearbetet UF Linköping har inte haft några officiella dokument som reglerar ansvarsfördelningen inom styrelsen eller några uppdragsbeskrivningar som förklarar vad som förväntas av en viss styrelsepost eller vad som generellt förväntas av en styrelseledamot. Vi ansåg det vara av stor vikt för föreningens kontinuitet i arbetet att detta skapades. Ordförande Hanna Nyman, Vice ordförande Aria Nakhaei, Medlemsansvarig Josef Gustafsson, Programansvarig Cecilia Le Ridou samt Informationsansvarig Henrik Österman tog under våren på sig uppdraget att utforma förslag på uppdragsbeskrivningar som senare lades fram för styrelsens godkännande. I processen listade vi alla ansvarsområden som fanns samt vilka styrelseposter som behövs för att driva och utveckla föreningen på bästa sätt. Förutom att alla ansvarsområden konkretiserades och fördelades gjordes följande: Två stycken Programansvariga: Istället för att ha en programansvarig som anordnar en svensk föreläsning i veckan och en IC-ansvarig som anordnar en föreläsning varannan vecka beslutade vi oss för att ha två programansvariga som fördelar planerandet av föreläsningarna (en svensk varje vecka, en engelsk varannan vecka) sinsemellan. Detta för att fördela arbetsbördan och göra posterna mer flexibla. Programutskottet: På förslag från Programansvarig, Cecilia Le Ridou och IC-ansvarig, Mattias Qvist finns det inte längre två separata utskott som anordnar föreläsningar på olika språk. Det finns nu bara ett programutskott som hjälper de ansvariga att planera både engelska och svenska föreläsningar. Programassistent: Vi ansåg under vårt år att arbetsbördan för de båda programansvariga kan bli alltför tung. Därför valde vi att införa en programassistent som fungerar som en högra hand samt suppleant till de båda ansvariga. Informationsansvarig: Vi valde att helt ta bort denna post då vi såg den som en mellanhand i många olika processer. Informationsansvariges tidigare arbetsuppgifter har främst fördelats ut på Mediaansvarig, PR-ansvarig och Medlemssekreteraren. Reseansvarig: Det har i några år varit tal om att UF Linköping är i behov av en reseansvarig. Vi valde att utforma denna helt nya post då vi såg behovet under vårt verksamhetsår samt med bakgrund i att vi tycker att det är ett för stort ansvar att lägga på en aktiv medlem (både praktiskt och ekonomiskt). Medlemssekreterare: Posten hette tidigare Medlemsansvarig/sekreterare och vi valde här att bara göra en kosmetisk förändring, inspirerade av våra systerföreningar Vagina Monologues Aktivitetsansvarige åläggs varje att sätta upp pjäsen Vagina Monologues, men under de senaste åren har det varit mycket problematik kring uppsättningen. Under verksamhetsåret 12/13 har pjäsen inte satts upp, utan under året har en ny idé tagits fram för att underlätta för kommande år. Förslaget är att istället göra en inspelning som kan visas under flera år. Inspelningen kan förhoppningsvis genomföras i samarbete med systerföreningar i andra städer, vilket tjänar dubbla syften; det minskar arbetsbördan och det skapar starkare band mellan föreningarna. 13

14 3.3.5 UF dagen Styrelsen ålades i verksamhetsplanen att utvärdera relevansen av den så kallade UF-dagen - en temadag fylld med föreläsningar och roliga aktiviteter. I år valde vi att i stället testa på något nytt, så i april anordnades det istället en debatturneringspub. Debattörerna kunde anmäla sig på plats och under kvällen fick de välja om de ville debattera på svenska eller engelska. Vinnaren i varje debatt avgjordes av publiken. Under puben serverades alkohol och hamburgare till ungefärligt självkostnadspris Medlemsregistrering Under året har arbetet med att digitalisera medlemsregistreringen fortgått, och numera sköts alla ordinarie registreringar via dator. För att möjliggöra detta har föreningen införskaffat två nya bärbara datorer, och det har förts in i föreläsningsrutinen att dessa används för att registrera nya medlemmar. Möjligheten att registrera medlemmar på papper finns kvar men är endast tänkt att användas som reserv i en eventuell krissituation. Villkoren för att prenumerera på tidningen IS har förändrats under året. Möjligheten att anmäla sig direkt i registreringsformuläret togs under en tid bort för att många inte förstod vad det innebär och ofta fyllde i fel. Efter att nya villor beslutats har denna fråga återförts men det kostar nu inget extra att prenumerera på tidningen Visionen En vision har under verksamhetsåret utarbetats. Den kommer lämnas över till styrelsen 13/14 för att efter deras ändringar och eventuella godkännande presenteras på höstmötet Utrikespolitiska Förbundet Sverige 4.1 UFS 12/13 Utrikespolitiska förbundet Sverige är ett nationellt förbund för de olika utrikespolitiska föreningarna i Sverige. Föreningarna finns i Jönköping, Linköping, Lund, Stockholm, Göteborg, Södertörn, Örebro Umeå, Malmö och Uppsala. Dessutom finns två interimistiska föreningar i Karlstad och Växjö. Samtliga föreningar i UFS är partipolitiskt och religiöst oberoende och verkar för att sprida kunskap och intresse kring internationella frågor. UF Linköping har funnits representerade i Utrikespolitiska förbundets styrelse sedan förbundets nystart Makan Separghami var Linköpings representant 2012/2013. Under det gångna verksamhetsåret har förbundet tagit sig an organisationens grunder genom att utveckla och tydliggöra existerande stadgar och styrdokument, samt skapa nya policyn och uppdragsbeskrivningar. Nämnvärt är en ny krisfond som skapats för lokalföreningar som av diverse anledningar har fått ekonomiska svårigheter och är i behov av likvida medel för att kunna fortsätta verksamheten. För första gången sedan UFS nystart har samtliga presidiemedlemmar, Almedals- och Konventgruppen samt UFS-representanten tydliga och 14

Styrelsen sammanträder för elfte gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för elfte gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 13-02-24 Tid: 16:00-19:00 Plats: Alurama Bakgrund Styrelsen sammanträder för elfte gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning

Läs mer

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Här följer en förklarande text kring budgetförslaget inför UF Linköpings verksamhetsår 12/13. Intäkter Föregående års resultat: Är en preliminär beräkning av detta

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Styrelsen sammanträder för trettonde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för trettonde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 13-03-11 Tid: 17:15-20:00 Plats: Alurama Bakgrund Styrelsen sammanträder för trettonde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning

Läs mer

Styrelsen sammanträder för fjärde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för fjärde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 12-10-02 Tid: 17:15-20:00 Plats: Alurama Bakgrund Styrelsen sammanträder för fjärde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning

Läs mer

Styrelsen sammanträder för åttonde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för åttonde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 12-12-04 Tid: 17:15-20:00 Plats: Luftrummet Bakgrund Styrelsen sammanträder för åttonde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning

Läs mer

Styrelsen sammanträder för tredje gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för tredje gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 12-09-18 Tid: 17:15-20:00 Plats: Alurama Bakgrund Styrelsen sammanträder för tredje gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning

Läs mer

Styrelsen sammanträder för första gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för första gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 12-08-28 Tid: 17:15 Plats: S10 Bakgrund Styrelsen sammanträder för första gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Förslag på Verksamhetsplan 13/14

Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Styrelsen Styrelsen åläggs att i början av terminen ha ett gemensamt planeringsmöte inför verksamhetsåret. Motivering: Detta är ett bra sätt för de nya styrelsemedlemmarna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012-2013.

Verksamhetsberättelse 2012-2013. Verksamhetsberättelse 2012-2013. Verksamhetsåret 2012-2013 var ett händelserikt år för Utrikespolitiska föreningen i Örebro (UF Örebro). En stor variation av föreläsningar och aktiviteter har anordnats

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Verksamhetsåret 13/14

Verksamhetsberättelse. Verksamhetsåret 13/14 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 13/14 Förord Utrikespolitiska studentföreningen vid Linköpings Universitet grundandes år 2000 och har sedan starten fortsatt att utvecklas i positiv riktning genom

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

UF föreningsstämma. 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

UF föreningsstämma. 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare UF föreningsstämma Datum: 11 maj 2010 Tid: 17.15 Plats: U-min (C-huset, Campus Valla) 1 Stämmans öppnande Sara Klingwall Widfors förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare Christoffer

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Psykologstudent Sverige Stadgar

Psykologstudent Sverige Stadgar Psykologstudent Sverige Stadgar 1 Föreningens namn, organisationsnummer och form 1.1 Psykologstudent Sverige, förkortas PS. 1.2 Föreningens organisationsnummer är 802441 7688. 1.3 Föreningen drivs av psykologstudenter,

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Styrelsen sammanträder för12 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för12 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 2015-02-17 Tid: 17.15-19 Plats: Alurama Bakgrund Styrelsen sammanträder för12 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Proposition 1 Antagande av nya stadgar

Proposition 1 Antagande av nya stadgar Proposition 1 Antagande av nya stadgar Föreningens nuvarande stadgar antogs av årsmötet vid föreningens grundande i maj 2014. Under det gånga verksamhetsåret har styrelsen sett över stadgarna och arbetat

Läs mer

Styrelsen sammanträder för 9 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för 9 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 2014-12-09 Tid: 15-17 Plats: Wallenberg Bakgrund Styrelsen sammanträder för 9 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg VERKSAMHETSPLAN 2014 Göteborg INNEHÅLL Ett av Göteborgs främsta forum för utrikespolitiska frågor Utblick Medlemmar Externa relationer Ekonomi Kommunikation Utrikespolitiska Förbundet Sverige ETT AV GÖTEBORGS

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE 1 Mötets öppnande. Simon Rose förklarar mötet öppnat klockan 17.16. 2 Val av mötesordförande. Simon Rose väljs till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare. Markus Lyckman väljs till mötessekreterare.

Läs mer

Rambudget 2015-2016. förklaring och motivering av budgetposter. Intäkter 2015-2016. Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr

Rambudget 2015-2016. förklaring och motivering av budgetposter. Intäkter 2015-2016. Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr Rambudget 2015-2016 förklaring och motivering av budgetposter Intäkter 2015-2016 Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr - Myndigheten för Ungdom och Civilsamhällsfrågor är vår största bidragsgivare.

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa.

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa. Verksamhetsberättelse för Uppsala Peace- and Development Students Association April-Oktober 2012 1. Föreningen i korthet Medlemskap i föreningen: 74 Antal betalande fullvärdiga medlemmar vid årets slut:

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

Närvarande: Karolina S, Therese H, Therese S, Björn H, Robert J, Charles W, Sebastian L, Hanna J, Daniella N, Daniel S.

Närvarande: Karolina S, Therese H, Therese S, Björn H, Robert J, Charles W, Sebastian L, Hanna J, Daniella N, Daniel S. Protokoll FliNS Föreningen för Linköpings nationalekonomer och statsvetare Datum: 20100825 Plats: Kårallen, Luxor Närvarande: Karolina S, Therese H, Therese S, Björn H, Robert J, Charles W, Sebastian L,

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 22 november 2013 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 17.43 Närvarande: Julia Yates, Sofia Wirell, Amanda Sjöstrand Henriksson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok Medlemsförening Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok - Medlemsförening i Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF Senast uppdaterad: 8 september 2016 Inledning Det här är en handbok som

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker REFERENSNR TITEL VERSION KLASSIFICERING DATUM SMA..100503 FÖR SMA 1.0 GODKÄND PUBLIK 2010-05-25 Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker FÖRBEREDD AV YASMIN KHAN SKRIVEN FÖR SVERIGES MUSLIMSKA AKADEMIKER

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte

Förbundsstyrelsemöte 15 december 2016 Styrelseprotokoll Förbundsstyrelsemöte 161215 Styrelsemöte med beslutsrätt, 15 december 2016, kl. 18.00. Plats: Webex Närvarande: Rosaline Marbinah, förbundsordförande Gustaf Fritz, vice

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

UF Linköping Verksamhetsberättelse 2011/2012

UF Linköping Verksamhetsberättelse 2011/2012 UF Linköping Verksamhetsberättelse 2011/2012 1 Förord Utrikespolitiska studentföreningen vid Linköpings Universitet grundandes år 2000 och har sedan starten fortsatt att utvecklas i positiv riktning genom

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 BAKGRUND Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala under 2015-2016.

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 13 januari 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.06 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Elina Ibo, Marta Lindström,

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28 FÖRENINGSPOLICY Reviderad 2013-06-28 1. ALLMÄNT Föreningen skall verka för ett gott samarbete med andra föreningar och organisationer, när detta faller inom ramen för föreningens verksamhet, ändamål och

Läs mer

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 1. Mötet förklarat öppet. 2. Genomgång av röstlängd. Röstlängd enligt följande: Anton Nordenfur, Yuxuan Chen, Martin Åbom, Henrik Wallin, Tobias Jernér (tom punkt 11), Johannes

Läs mer

Styrelsen sammanträder för 4 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för 4 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 2014-10-01 Tid: 15-17 Plats: Luftrummet Bakgrund Styrelsen sammanträder för 4 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte FLINS

Protokoll från Styrelsemöte FLINS Protokoll från Styrelsemöte FLINS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Plats: Kårallen, Luxor Datum: 2010 05-19 Närvarande: Charles Westerberg, Robert Johansson, Björn Höckerfelt, Therese

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Protokoll från Utrikespolitiska studentföreningens föreningsstämma

Protokoll från Utrikespolitiska studentföreningens föreningsstämma Protokoll från Utrikespolitiska studentföreningens föreningsstämma Datum: torsdagen den 8/5 2008 Tid: 17:15 Plats: U-min, C-huset, Campus Valla, Linköpings Universitet ärvarande (i bokstavsordning efter

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte FLiNS

Protokoll från styrelsemöte FLiNS 5/8/12 2:55 PM Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2012-04-02 Plats: Luftrummet, Kårallen Närvarande: Erik Arfvidsson, Jakob Fridell, Anders

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet

STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet Stadgar SEKE 1 (7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är SEKE Civilingenjörerna Karlstad. 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 3 2014-11-13 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 13:e november 2014, klockan 12.00. Styrelserummet, Department of Peace

Läs mer

Vårstämman Protokoll för Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings universitets vårstämma

Vårstämman Protokoll för Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings universitets vårstämma Protokoll för Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings universitets vårstämma 2011-05-10 Datum: 2011-05-15 Datum för möte: 2011-05-10 Tid: 17:15 Plats: ACAS, A-huset, Campus Valla Mötesordförande:

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Verksamhetsplan F1 röj, Lund 2011 Ansvariga: Malin Sohlmér Alexander Fredh-Ojala 1 Verksamhetsplan: F1 röj 25 m 2 minröj F1 röj är en stor studentsammankomst som är planerad att inträffa under ett veckoslut

Läs mer

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 1 Föreningens namn Uppsala Peace and Development Students Association 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 18 februari 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.09 Närvarande: Linnea Wikström, Lovisa Hofmann, Fredrik Elisson,

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 20 november 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.08. Närvarande: Louise Gellin, Lisa Lindqvist, Daniel Kjellén, Edwin

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för 2010/2011

Verksamhetsplan och budget för 2010/2011 Verksamhetsplan och budget för 2010/2011 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala ämnar under verksamhetsåret 2010/2011 fortsätta med föreningens stora och breda verksamhet. Föreningens positiva utveckling

Läs mer

Stadgar för Kvinnokören Embla

Stadgar för Kvinnokören Embla Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 1 Kapitel 2 Medlemskap... 1 Kapitel 3 Räkenskaper... 1 Kapitel 4 Styrelsen... 2 Kapitel 5 Företrädare... 2 Kapitel 6 Valberedningen... 2 Kapitel 7 Repertoarkommitté...

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Joakim Öfverholm, Martin Brosser, Max Svensson (via telefon), Emma Carlström (revisor). 1. Mötet öppnas Mötet öppnades klockan 18:41. 2. Val av mötesordförande Cecilia Hällstrand

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen.

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen. Norra Reals Elevkårs Stadga Med organisationsnummer 802408 7036 Antogs på årsmötet 25 mars 2015 1 Organisationen mom 1 Elevkårens juridiska namn är Norra Reals Elevkår. mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse styrit 2011/2012 Förord Verksamhetsåret 2011/2012 var ett spännande år att sitta i styrelsen. Chalmers Studentkår centralt förde flera viktiga debatter om bl.a. sektionernas dispositionsavtal,

Läs mer

Protokoll D-Chip styrelsemöte 2014-03-26

Protokoll D-Chip styrelsemöte 2014-03-26 Protokoll D-Chip styrelsemöte Närvaro: Sofia Siljeholm Lia Karida Amelia Andersson Elise Eborn Sandra Olsson Sara Lindgren Per Ahlbom Lisa Claesson Ella Eriksson Ordförande Sekreterare Vice Ordförande

Läs mer

Studentföreningen Agoras verksamhetsberättelse

Studentföreningen Agoras verksamhetsberättelse Studentföreningen Agoras verksamhetsberättelse Juli - augusti Allting började, den 1 juli 2011 då vi som styrelse helt plötsligt står för nya, spännande och roliga utmaningar. Under vår första månad var

Läs mer

Budget 2013. Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000

Budget 2013. Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000 Budget 2013 Kostnader Information & Utbildning Skolinformatörsutbildning 8000 Skolinformationsomkostnader 4000 Representation och övrig utbildning 1500 Total Information & Utbildning 13500 Arrangemang

Läs mer

UPPSALA PARKOUR ÅRSMÖTE 2016

UPPSALA PARKOUR ÅRSMÖTE 2016 UPPSALA PARKOUR ÅRSMÖTE 2016 DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av årsmötets utlysning. 3. Val av mötets ordförande 4. Val av sekreterare för förhandlingarna. 5. Val av justerare. 6. Anmälan

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 20120511 Plats: Luftrummet, Kårallen Närvarande: Erik Arfvidsson, Jakob Fridell, Anders Güetller, Martin

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016/17.

Verksamhetsberättelse 2016/17. Verksamhetsberättelse 2016/17. Pubar, sittningar och fester SSF Festkommittén har anordnat sex pubar under detta verksamhetsår, med insparksfester inräknade. SSF har även anordnat två sittningar under

Läs mer

Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9

Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9 Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9 Skriven av stationschef tillika ordförande Ingrid Broman Bakgrund Studentradion är en förening som växer och är i ständig utveckling. Vår önskan

Läs mer