Filippa Säwe, FD, lektor Johan Hultman, FD, professor. Institutionen för service management och tjänstevetenskap, LU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Filippa Säwe, FD, lektor Johan Hultman, FD, professor. Institutionen för service management och tjänstevetenskap, LU"

Transkript

1 Filippa Säwe, FD, lektor Johan Hultman, FD, professor Institutionen för service management och tjänstevetenskap, LU

2 Finansierat av FORMAS, forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsutveckling Pågår

3

4 ekologisk hållbarhet är en förutsättning för långsiktig ekonomisk och social hållbarhet MEN SAMTIDIGT: Bristande fokus i målen om miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet

5 1. Ekonomi & ekologi är lätt att mäta (kronor, kilo, styck, etc) 2. Det som är lätt att mäta är lätt att prata om 3. Det som är lätt att prata om är lätt att göra politik av 4. Social hållbarhet går inte att att mäta

6 1. Hållbar utveckling styrs av en ekonomisk logik 2. I fiskeripolitik framställs hållbarhet som ett resultat av nya marknader (för fiskerättigheter genom individuella säljbara fiskekvoter, ITQ) 3. Det behövs en diskussion om värden som ekonomisk teori inte kan hantera

7 Fråga: Hur kan man fånga innebörden av social hållbarhet? Svar: Genom ett underifrånperspektiv. Vad vill de som berörs av förändringsprocesser bevara respektive utveckla?

8

9

10 1. Rättigheter att fiska i form av individuella kvoter som kan säljas och köpas 2. Betoning på entreprenörskap 3. Värnande om det lokala och det småskaliga

11 Reglering och styrning av ett resursutnyttjande Varje båt får en kvot som kan leasas, köpas och säljas (ITQ) I teorin: skapa ekologisk hållbarhet genom att ta bort överkapaciteten i flottan Ny marknad för fiskerättigheter

12 Politisk lösning, politisk konstruktion Entreprenörer skapar nya affärsverksamheter och organiserar marknaden på ett nytt sätt

13 Where is the bottom in a bottom-up perspective?

14 Hur formuleras problem och hur formuleras lösningar? Undersöka komplexitet (vilket krävs för att diskutera social hållbarhet).

15 Lösningen på överkapacitet och dålig lönsamhet. Men vem har problem med överkapacitet? När finns det överkapacitet? Dålig lönsamhet för vem? Varför? Aktualiserar skillnaden storskaligt/småskaligt och centraliserat/regionaliserat.

16 Danmark Problem: dålig lönsamhet, svaga bestånd Lösning: ITQ 2005 Resultat: färre, större och effektivare båtar som är dyrare att finansiera

17 Danmark Andra resultat: har 35 hamnar förlorat sin kommersiella fiskeverksamhet och ytterligare 35 hamnar har bara hälften så många fartyg kvar.

18 Island ITQ 1990 Resultat: kvoter fick ett pris, pris omvandlades till kapital, kapital började användas som finansiell säkerhet i en spekulationsekonomi. En naturresurs privatiserades och kapital became alive

19 Island Andra resultat: 2007 ägdes 52% av kvoterna av 10 ägare, 428 fiskeriföretagare lades ner mellan , 60% av arbetstillfällena i det isländska fisket försvann ITQ en Maskin som äter upp det småskaliga fisket.

20 Danmark Nytt problem: Fiskerättigheter tillfaller inte fiskare utan båtägare, även uppkomsten av Kvotbaroner i en spekulationsekonomi frånkopplad fisket Resultat: Sociala värden som levande hamnar och kustsamhällen har försvunnit Lösning: speciell förordning för det kustnära fisket

21 Danmark Gäller fiske med små fartyg och passiva redskap Kustfiskets tilldelning ökas och placeras i statligt ägda kvotfonder Alla fiskare i lokala fiskelag har samma tillgång till kvotfonden Kvoter som inte fiskas upp går tillbaka till kvotfonden Lokalfiskad fisk marknadsförs genom hållbarhets- och kvalitetsargument Det finns en flexibilitet genom att kvoterna inte fixeras vid specifika arter ALLTSÅ Lokal förvaltning i fiskelag Inga incitament för rovfiske Gynnar skonsamt fiske Stärker sociala och kulturella band

22 Vill Sverige ha kvar ett småskaligt, kustnära fiske? Kan vi slippa upprepa Danmarks misstag? Detta är frågor som kräver politisk vilja och politiska beslut det kommer inte att hända av sig självt.

23

24 Förvaltningen av fisket på unionsnivå är toppstyrt, saknar flexibilitet och har problem med att anpassa sig till de lokala och regionala förhållandena. Man ska därför regionalisera tillämpningen av bestämmelserna

25 Havs- och Vattenmyndigheten ska redovisa insatser som bidrar till att utveckla och stärka fiskerinäringen, särskilt det småskaliga kustnära fisket

26 Inom det småskaliga kustfisket är lönsamheten ofta dålig. Detta leder till låg framtidstro och stagnerande fiskesamhällen, fiskesamhällen som är viktiga för bevarande av kulturmiljö och en levande kust och skärgård.

27 Sverige det nya matlandet börjar hos primärproducenten. En stark och konkurrenskraftig primärproduktion är en förutsättning för att visionen ska bli verklighet. Det ska vara enkelt, roligt och lönsamt att vara primärproducent av livsmedel i Sverige

28

29 Rädslan över mer pappersarbete. Ökad rapporteringsskyldighet, hårdare regler som i längden stänger ute småskaligt fiske. Att någon inte inser att alla fiskezoner är högst olika med olika förutsättningar. Det skulle vara hemskt om reglerna skulle vara lika för alla områdena. Det skulle få förödande konsekvenser. Likaså om det skulle bli en enhetspolicy som gjorde att lokala fisketraditioner skulle försvinna.

30 En kombination av mesta möjliga nytta för konsumenten, direkt från havet till bordet. Omtanke om fiskeresurserna och en möjlighet att livnära sig på fisket, utan att fiska stora mängder på ett skadligt sätt. Att fisken ska säljas lokalt och bort med regleringar som orsakar rovfiske.

31 Skulle inte rekommendera i nuvarande läge. Att bli måltavla för media och politiker och utsättas för riskerna att få böter, är inget man vill utsätta sina barn för och det beslutet vill inte jag ha på mitt samvete. Det beslutet får de själva ta.

32 Då fisket är en livsstil, ett kall, förr än ett jobb är det viktigt att man känner sig trygg och stolt över sitt val. Idag upplever jag inte att jag kan vara det med mitt yrkesval, tyvärr. / / yrket fiskare är redan fördärvat av byråkrater och politiker.

33 Det kunde ju vara ett bra jobb för en byråkrat att ta reda på när torsken verkligen leker!! Fråga oss!! Vi rensar fisken var dag så vi vet!!

34 Marknaden kan aldrig ha fel och skapar ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Kapital måste cirkulera för att generera lönsamhet

35 Var landar pengarna? Var skapas jobben? Var betalas skatten? I vilken grad gynnas lokala och globala ekonomier?

36 Ekonomisk hållbarhet maximerar lönsamhet genom effektivisering av resursutnyttjande och minimerar möten mellan människor (i hamnen, mellan fiskare och konsument, lokalbefolkning, besökare, turist). Social hållbarhet maximerar möten som genererar olika typer av värden, inklusive ekonomiskt värde. Vem är entreprenören i de olika prioriteringarna?

37

38 Benediktsson, K. & Karlsdottir, A. (2011). Iceland: crisis and regional development Thanks for all the fish? European Urban and Regional Studies, 18(2): Cyrk Production (2012). The t in fish. Film tillgänglig på Youtube. Danmarks Fiskeriförening m fl (2013). Rapport fra arbejdsgruppe om kystfiskeri 22. maj Europeiska Kommissionen (2011). Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om den gemensamma fiskeripolitiken, Com(2011) 425 Final. Havs- och Vattenmyndigheten, Regleringsbrev Jordbruksverket, Tekniskt underlag, Havs- och fiskeriprogrammet Landsbygdsdepartementet, Sverige det nya matlandet. Rapport, september Säwe, F. & Hultman, J. (2012). Fråga oss!! Vi vet!! Skånsk yrkesfiskare om det kustnära fisket. Rapport, tillgänglig på hallbartfiske.blogg.lu.se. Säwe, F. & Hultman. J (2013). From moral to markets: The rhetoric of responsibility and resource management in EU fisheries policy. Society & Natural Resources, kommande.

39

Mot nya vatten vart leder individuella överförbara fiskekvoter?

Mot nya vatten vart leder individuella överförbara fiskekvoter? Mot nya vatten vart leder individuella överförbara fiskekvoter? Anton Paulrud Staffan Waldo Rapport till Expertgruppen för miljöstudier 2011:4 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Fiskare som fuskar. www.greenpeace.se. En för stor och olönsam fiskeflotta dumpar över ett ton räkor illegalt i havet varje dag

Fiskare som fuskar. www.greenpeace.se. En för stor och olönsam fiskeflotta dumpar över ett ton räkor illegalt i havet varje dag Fiskare som fuskar En för stor och olönsam fiskeflotta dumpar över ett ton räkor illegalt i havet varje dag Greenpeace december 2012 www.greenpeace.se Greenpeace Fiskare som fuskar 1 2 Greenpeace Fiskare

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism

Framtidsbygd mat, måltid och turism Framtidsbygd mat, måltid och turism Sammanfattning av en serie symposier och en fortlöpande dialog 2013-01-14 Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin (i samarbete

Läs mer

Februari 2015. Fiskeresursen - hur kan den fördelas?

Februari 2015. Fiskeresursen - hur kan den fördelas? Februari 2015 Fiskeresursen - hur kan den fördelas? ? Innehållsförteckning Bakgrund och läsanvisning...3 Avgränsning och definition...4 Projektets målsättning...4 Sammanfattning och reflektion...5 Vart

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Fiskeresursen hur kan den fördelas? Slutredovisning

Fiskeresursen hur kan den fördelas? Slutredovisning Fiskeresursen hur kan den fördelas? Slutredovisning 1 Innehållsförteckning Bakgrund och läsanvisning...3 Avgränsning och definition...3 Projektets målsättning...4 Sammanfattning och reflektion... 5 1.

Läs mer

Vad gör en entreprenör? 1/7

Vad gör en entreprenör? 1/7 i Lektionshandledning #171 Tema: Vad gör en entreprenör? Ämne: SO, Ekonomiska ämnen Rekommenderad årskurs: 8-9 & Gymnasiet Vad gör en entreprenör? 1/7 Lektionslängd: 120 minuter, välj enstaka delar ur

Läs mer

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Malin Rönnblom, Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet September 2014 Förord från Jordbruksverket Jordbruksverket

Läs mer

Sweden-US Entrepreneurial Forum 2007

Sweden-US Entrepreneurial Forum 2007 Sweden-US Entrepreneurial Forum 2007 Jag blev inbjuden till en intressant konferens nu i veckan av ESBRI (Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning). Jag fastnade för de viktiga frågor

Läs mer

Allt du inte visste om Kronofogden

Allt du inte visste om Kronofogden Allt du inte visste om Kronofogden Vi vill hjälpa, inte stjälpa Många känner rädsla eller obehag när de hör talas om Kronofogden. Ändå vet de flesta inte särskilt mycket om oss. Vi arbetar för att göra

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige?

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Den svenska nyhetssajten Realtid.se skrev i veckan att det råder stor internationell efterfrågan på svenska toppchefer. De vill visa att många svenska chefer

Läs mer

Finansiella kriser i ett internationellt perspektiv

Finansiella kriser i ett internationellt perspektiv ANFÖRANDE DATUM: 2006-09-12 TALARE: PLATS: Riksbankschef Stefan Ingves Köpenhamn SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Policy Brief Nummer 2010:1

Policy Brief Nummer 2010:1 Policy Brief Nummer 2010:1 Fritidsfiskebaserade företag hur kan de utvecklas? Fritidsfiskebaserade företag upplever i olika grad hinder för sin utveckling beroende på företagets inriktning, storlek och

Läs mer

Remissvar från Centrum för lättläst

Remissvar från Centrum för lättläst Remissvar från Centrum för lättläst Alla människor ska kunna få läsa böcker, nyheter och information. Det handlar om det viktigaste i samhället: demokrati och delaktighet. Därför är vi på Centrum för lättläst

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

En välfärd fri från kommersiella intressen

En välfärd fri från kommersiella intressen En välfärd fri från kommersiella intressen Vänsterpartiet 2012 Innehåll Sammanfattning 3 Därför blir välfärden bättre om den avkommersialiseras 4 Välfärden ska fördelas efter behov, inte efter lönsamhet

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Nätverksträff för landsbygdsutvecklare i kommuner, regioner och länsstyrelser Region Mälardalen Uppsala 2014-11-04

Nätverksträff för landsbygdsutvecklare i kommuner, regioner och länsstyrelser Region Mälardalen Uppsala 2014-11-04 Nätverksträff för landsbygdsutvecklare i kommuner, regioner och länsstyrelser Region Mälardalen Uppsala 2014-11-04 Text: Marlene Lindström student vid Sveriges lantbruksuniversitet Bild: Martina Dernroth

Läs mer

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt Spel Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23 1. Inledning STIL Stiftarna av Independent Living i Sverige är en ideell förening av personer diskriminerade på grund av sin funktionalitet.

Läs mer

Workshop om innovationer inom jordbruket. Sid 6

Workshop om innovationer inom jordbruket. Sid 6 NYHETSBREV Tema: Fisket utvecklar landsbygden från Landsbygdsnätverket Nr 1 2014 Konsekvenser efter valet. Sid 3 och 4 Workshop om innovationer inom jordbruket. Sid 6 Medlem har ordet: Sid 4 Eldsjälarnas

Läs mer

VALET ÄR DITT! HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK

VALET ÄR DITT! HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FRAMTIDSVECKAN VÄSTERNORRLAND HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK VALET ÄR DITT! Vårens bilaga från Framtidsveckan Västernorrland fokuserar

Läs mer