Verksamhetsberättelse för Sveriges Tvärvetenskapliga Intresseförening för Människa-datorinteraktion (STIMDI) verksamhetsåret 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Sveriges Tvärvetenskapliga Intresseförening för Människa-datorinteraktion (STIMDI) verksamhetsåret 2010"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Sveriges Tvärvetenskapliga Intresseförening för Människa-datorinteraktion (STIMDI) verksamhetsåret 2010 Styrelsen har under året fortsatt med sitt visions- och kommunikationsarbete. Styrelsen har även tagit fram en hel del nya rutiner och verktyg för att hjälpa och effektivisera styrelsearbetet. När det gäller ekonomin är den mycket god för föreningen och förra årets omplacering av kapitalet har redan gett bra avkastning. Det har även arrangerats en hel del spännande seminarier och det är något som vi ska fortsätta med även Styrelse STIMDIs styrelse bestod under perioden 1/1-10 till 18/3-10 av: Cathrin Svensson (ordförande), Anna Swartling (kassör), Safia Ameur (ansvarig för lokala STIMDI-representanter), Linn Burman (ansvarig för webbplatsen), Lina Gauffin (medlemsansvarig), Erik Geijer (ansvarig för webbplatsen), Jan Gulliksen (ansvarig för INTERACT), Nils-Erik Gustafsson, (ansvarig för mentorsprogrammet) och under perioden 19/3-10 till 31/12-10 av: Cathrin Svensson (ordförande), Anna Swartling (kassör och medlemsansvarig), Maria Lindström (ansvarig för lokala STIMDI-representanter), Anastasia Szmulik (ansvarig för webbplatsen), Nils-Erik Gustafsson (ansvarig för mentorsprogrammet) Linda Mattson (sekreterare och studentansvarig) Valberedningen för 2010 har varit: Jan Gulliksen Brita Solvin Medlemmar Idag ( ) har STIMDI 181 betalande medlemmar plus 9 st ickebetalande medlemmar (gamla pristagare), vilket är en ökning från föregående år med 39 medlemmar. Vi har i flera nyhetsbrev uppmanat medlemmarna att engagera sig mer i föreningen men utan framgång. Styrelsen har under året fortsatt med sitt visions- och kommunikationsarbete, se under rubriken Styrelsearbete. Ett av de mål som styrelsen formulerat i arbetet relaterar direkt

2 till önskan att få fler medlemmar att engagera sig. Exakt hur vi ska gå vidare med detta är i skrivande stund oklart. Förra årets införande av nya medlemsrutiner runt årsskiftet verkar ha fungerat bra, det blev tydligare för varje enskild medlem om man är medlem eller inte. Dock beslutade styrelsen att nyhetsbreven från och med januari 2010 även skulle skickas ut till icke medlemmar. Detta har inneburit ny förvirring runt om man är medlem eller inte. Framförallt har detta ställt till problem vid medlemsaktiviteter när det har dykt upp personer som inte är medlemmar och som trots påstötning inte har betalat in medlemsavgift antingen på plats eller i efterhand. Medlemsavgiften var under kronor. Lokala STIMDI-representanter Under året 2010 har flera rutiner bearbetats för att underlätta engagemang för lokala representanter. Bland annat har en checklista tagits fram. Även andra dokument har bearbetats (deltagarlista, enkät om evenemang, ansökan om medlemskap, inbetalning, arbetsbeskrivning för lokala representanter mm). Arbetet med att rekrytera fler lokala representanter ute i landet har fortsatt under år I nuläget finns följande STIMDI-orter representerade av följande lokala representanter: Stockholm Malin Grahn Karlstad Maria Lindström Uppsala Sebastian Danielsson Malmö Lars Lindmark Blekinge Arto Valtonen och Sarah Lindström Norrköping Patrik Ernfridsson I samband med Wold Usability Day den 11 november arrangerades en kick-off för samtliga lokala representanter. Tillsammans med STIMDIs styrelse intogs en middag samtidigt som intressanta diskussioner fördes kring STIMDI i allmänhet och lokala representanter i synnerhet. Syftet med denna kick-off var att träffas och få ett ansikte på de personer som engagerar sig på olika orter i landet, samt att diskutera de frågor och funderingar som finns hos de lokala representanterna idag. Kick-offen var mycket uppskattad även om inte alla lokala representanter kunde delta. I slutet av december 2010 besökte Nils-Erik Gustafsson (styrelsemedlem) Karlstad för att delta vid ett lokalt arrangemang. Efter en föreläsning på Karlstads universitet besöktes universitetets studiomiljö för användningstester (testmiljö kallad Ozlab ). Besöket i Karlstad avslutades med umgänge och en pratstund på en lokal restaurang. Intresset för Nils-Eriks besök var stort och flera personer uttryckte att liknande evenemang vore uppskattat även i framtiden. Besöket i Karlstad genererade också några nya STIMDI-medlemmar.

3 Ekonomi Föreningens resultat-och balansräkning redovisas separat. Föreningen har mycket god ekonomi. Den avsevärt största intäktsposten på 62 tkr kommer ifrån INTERACT09 som STIMDI stod som ekonomisk garant för. Även förra årets placering av föreningens kapital har redan visat på ett gott resultat. En av aktieindexobligationerna har redan under 2010 gett en avkastning på strax över 10 %. Fondmixen har haft en mer moderat tillväxt och låg vid årsskiftet på en ökning på 3,3 %. Styrelsearbete Styrelsen har under året fortsatt med sitt visions- och kommunikationsarbete. För att komma vidare beslutade vi att det fanns behov av att ta hjälp utifrån. Detta stöd fann vi hos reklambyrån Passion som specialiserat sig på kommunikationsstrategier. Sådana företags tjänster är mycket kostsamma. Styrelsen beslutade därför att genomföra en stor del av arbetet själva och fick på så vis ner priset avsevärt. Representanter ifrån styrelsen har träffat ett par olika personer med olika kompetenser ifrån Passion. Styrelsen har genomfört ett antal workshops bland annat baserat på material ifrån Passion. Dessutom har vi gått ut med en enkät till våra medlemmar som gav bra information och vi fördjupar denna information i december 2010 och januari 2011 när vi genomför ett antal intervjuer med utvalda medlemmar samt ett par andra intressanta personer. Styrelsen har tagit fram ett antal checklistor och erfarenhetsdokument för återkommande aktiviteter så att vi lättare kan överföra information när styrelsens sammansättning förändras. Styrelsen har också börjat använda en samarbetsplats på Internet där dokument och annan viktig information samlas så att allt är åtkomligt för alla i styrelsen. STIMDIs webbplats och mailinglistor Arbetet med att se över STIMDI:s kommunikationsinfrastruktur har fortsatt under Nyckelfrågorna har varit webben och nyhetsbreven. Webbplatsen har bytt utseende men behållit wordpress som CMS-plattform. Den största förändringen mot förra året är den nya sidmallen (wordpress theme) som mer liknar en webbsida än det tidigare bloggformatet. Arbetet med omstruktureringen av informationen blev klar innan sommaren 2010 och en ny webbplats lanserades. För att underlätta hanteringen av nyhetsbrevet, har en stor undersökning av olika nyhetsbrevstjänster genomförts. Efter det valdes Getanewsletter gratistjänst och beslutet var att fortsätta använda NITAs listserver som samlingsadress till alla medlemmar. Getanewsletter tillhandahåller en tjänst där olika mallar för nyhetsbrev kan skapas och sparas. Detta började användas under hösten. Efter några omgångar med att skicka till NITAs adress med hjälp av Getanewsletter, bestämdes det att vi går över till Getanewsletters betalningstjänst. Det ger oss mer flexibilitet i medlemshantering, uppföljning av prenumerationer och vi är inte bundna till listserver på Uppsala universitet, då ingen i styrelsen har någon koppling till Uppsala universitet.

4 Vi gör normalt ett nyhetsbrevsutskick per månad, men det har förekommit flera i rad t.ex. innan WUD och STIMDIs festplanering. Populära sidor på vår web är "hitta företag": och "lediga jobb": De populäraste sökorden som leder till webbsidan är stimdi, interaktionsdesigner jobb och interaktionsdesign jobb Användning av sociala nätverk Facebook och LinkedIn används som annons- och medlemsrekryteringskanaler. LinkedIngruppen används även för att diskutera MDI-relaterade ämnen och vilka aktiviteter STIMDI ska arrangera. Webbplatsen uppdateras löpande med de senaste jobbtipsen och med nyheter. Styrelsen har även börjat twittra. STIMDIs stora pris För 2010 har STIMDI valt att ge sitt Stora pris till Erik Borälv på Vinnova. Priset delades ut av STIMDIs sekreterare Anna Swartling och motiveringen löd: Erik Borälv har utöver sin gärning som lärare och forskare vid Uppsala universitet under många år varit engagerad och aktivt delaktig i STIMDI. Under fyra år var han en inspiration som redaktör för NITAs fylliga nyhetsbrev. Slutligen har han i flera år varit med och arrangerat World Usability Day i Sverige. STIMDI vill belöna detta ihärdiga arbete med att sprida information om MDI. Vi hoppas att han också fortsätter denna viktiga uppgift på Vinnova där han idag arbetar. Priset delades ut i samband med världsanvändbarhetsdagen den 11:e november. STIMDIs mentorsprogram STIMDIs mentorprogram kom igång sent under 2010 men har under hösten haft två gemensamma möten på KTH. Programmet har lockat tio adepter varav två långväga från Västerås respektive Luleå(!). Förutom fysiska möten har programmet hållit kontakten via en diskussionsgrupp på LinkedIn tillgänglig för deltagarna. Årets adepter kommer vara med även 2011, och det har kommit in en handfull ytterligare ansökningar för det nya året. World Usability Day STIMDI var på WUD torsdagen den 11/11 och genomförde ett speed-dating mingel i eftermiddagspausen. Det var många som deltog och de uppskattade minglet, även om tiden kändes lite kort. Flera av dem som deltog hade velat mingla mer! WUD 2010 i Stockholm innehöll många intressanta seminarier bland annat ett om nya vägledningen 24-timmarswebben som handlade om vad den nya vägledningen ska innehålla. Den nya vägledningen bygger vidare på Vervas vägledning och kommer vara i wikiform istället för i tryckt form för att på så sätt nå ut till fler och göra det enklare att ta till sig de delar man berörs av. Ett annat populärt seminarium handlade om användbarhet och ekonomiska vinster. Talaren tog där upp två olika verkliga exempel på hur mycket man skulle

5 ha sparat genom att tänka på användbarheten i produkterna. En viktig poäng om man ska försöka mäta vinster med användbarhet var att ha ett basvärde att utgå ifrån. Med andra ord: en mycket intressant dag! STIMDI fortsatte mingla även efter seminariet och intresset på plats var stort, vilket var roligt. Många MDI-intresserade personer kom och åt snittar, drack vin och diskuterade användbarhet. STIMDI-seminarier Under året har vi arrangerat flertalet seminarier i Stockholm När, hur, var och vilka fajter ska vi ta? Tom Airaksinen, Ocean Observations 18 februari på KTH. Tom Airaksinen, interaktionsdesigner, berättade om erfarenheter från att klämma in användarcentrering när tid och budget egentligen inte finns. Problemlösning i mingelformat Malin Grahn, IT-Arkitekterna 18 mars på KTH. Medlemmarna tog med ett problem och fick hjälp med att lösa dem av STIMDIs meddlemmar, stort som smått Användbarhet i kritiska system Anders Lindgren, Josephine Speziali, MTO Säkerhet AB 15 april 2010 på KTH. Användbarhet i kärnkraftverkets kontrollrum och kulturella effekter på utformningen av säkerhetssystem i framtidens bilar var temat för kvällens två intressanta seminarier som hölls av Anders Lindgren och Josephine Speziali. Konstfacks vårutställning 26 maj 2010 på Konstfack. Vi fick en guidad tur av de lokaler där industridesignstudenterna håller till och dessutom fick vi träffa flera av industridesignkandidaterna som berättade för oss om deras exjobb. Fungerar det att arbeta med användbarhet i agil utveckling? 21 oktober på KTH. Vi diskuterade användbarhet i agil utvecking och fick ta del av erfarenheter från Martin Christensen och Nils-Erik Gustafsson. Coaching för bättre användbarhet Åsa Cajander, Uppsala universitet, och Marta Lárusdottír, KTH 18 november på KTH. Åsa Cajander berättade om sin forskning samt sina erfarenheter av coaching och tillsammans med Marta Larusdottir fortsatte de att berätta om en studie runt användbarhetstester i agila projekt. Sinnesdesign designa för kroppslig och emotionell interaktion- Kristina Höök, Stockholms universitet 16 december på KTH. Kristina Höök berättade om sin forskning inom kroppslig och emotionell interaktion med digitala produkter.

6 Verksamhetsplan 2011 Visions- och kommunikationsarbetet kommer att avslutas under våren 2011 och presenteras för medlemmarna. Arbetet kommer troligtvis ha stor påverkan på hur vi kommer att rikta vår verksamhet under året. Medlemmar och medlemsrutiner Strategi för att engagera medlemmarna ska tas fram baserat på visions- och kommunikationsarbetet. Eventuellt framtagning av ny informationsbroschyr baserat på kommunikationsarbetet. Webbplatsen och mailinglistan Omarbetning av nyhetsbrev och webbplatsen baserat på kommunikationsarbetet. Mentorprogrammet Fortsätta arbeta med mentorprogrammet. WUD Delta i arrangemanget av World Usability Day i november Lokala representanter Fortsätta rekrytera lokala representanter samt förenkla arbetet för dem. Övrigt Tillse att STIMDI långsiktigt lever och frodas så att inte de problem som vi hittills sett under överlämningarna mellan styrelser fortgår. Vi föreslår höjd medlemsavgift 2011 på 200 kronor som ska erläggas per kalenderår. De som erlagt medlemsavgift fr.o.m. WUD i november 2011 får medlemskap även för 2012.

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013 mälardalens frilansklubbs årsmöte 21/2 2013 verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013 sammansättning av styrelsen Karin Tideström Gert Lundstedt Beata Hansson Suzanne Vikström Elisabet Wahl Nils

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 2 4 6 8 FOKUSOMRÅDE: Profilfrågan FOKUSOMRÅDE: Antidiskriminering med fokus på kön och sexualitet FOKUSOMRÅDE: Lokal utveckling FOKUSOMRÅDE: Stabil organisationsutveckling

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014 EJ FÄRDIGA Handlingar till möte med UNF:s FS 2014-09-05 07 Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014 Föredragningslista (punkt 2, bilaga 10:1)...3 Föreningsförändringar

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Kallelse Sektionsmöte 4 2014-05-04 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 7 Maj 12:10 Del 2 Torsdagen den 7 Maj 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse 2012/13 1 Sveriges främsta forum för utrikespolitisk debatt. Utrikespolitiska förbundet UF är riksförbundet för Sveriges utrikespolitiska föreningar. Vi

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler...

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 6 5 Resultat... 6 5.1 Behovsanalys... 7 5.2 Webbplats... 9 6

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Navet - Nätverk för administratörer vid Umeå universitet

Navet - Nätverk för administratörer vid Umeå universitet NAVET Umeå universitets administratörer bildade i februari 2000 ett nätverk som går under namnet Navet. Det krävs inget medlemskap, utan nätverket är till för alla administratörer vid Umeå universitet.

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer

S k å n e N o r d v ä s t D i n T r ä d g å r d 2 0 1 2-2 0 1 4

S k å n e N o r d v ä s t D i n T r ä d g å r d 2 0 1 2-2 0 1 4 S k å n e N o r d v ä s t D i n T r ä d g å r d 2 0 1 2-2 0 1 4 Vårt mål, att bli en av Sveriges största trädgårdsdestinationer 2002 startades Trädgårdsrundan av turistchefer och trädgårdsaktörer i nordvästra

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer