Årsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan"

Transkript

1 Årsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan Kristianstads kommunanställdas personalförening KARISMA (Kristianstads Aktivitets-Rekreations-Inspirations-Samvaro- och Motions- Allians).

2 Personalföreningen KARISMA:s verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsår 2013 KARISMA:s övergripande mål är att bidra till gemenskap och sammanhållning bland anställda i Kristianstads kommun, att skapa ett gott mående bland de anställda och att erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter. Under verksamhetsår 2013 har vi i styrelsen arbetat för att upprätthålla en bredd bland våra aktiviteter, för att nå så många medlemmar som möjligt. Under våren fick vi ställa in en del aktiviteter pga. för lågt deltagande. Genom mer marknadsföring och planering har vi under hösten enbart behövt ställa in en aktivitet, vilket vi ser som mycket positivt. När vi summerar 2013 har vi totalt sett haft 714 medlemmar som deltagit på någon aktivitet som vi i KARISMA anordnat. Av dessa 714 personer är 513 unika medlemmar, dvs. 201 medlemmar har deltagit på 2 eller fler aktiviteter. De aktiviteter som KARISMA anordnat under året finns i bilaga 1. Utöver aktiviteter erbjuder KARISMA rabatter på ett flertal ställen som gym, massage, sportbutiker, färgaffärer etc. (se bilaga) Vi sponsrar samtliga medlemmar med att delta i både regionala och nationella lopp. Varje medlem får delta i två regionala och 2 nationella lopp och KARISMA står då för hela anmälningsavgiften om den är under 500 kr. Anmälningsavgifter överstigande 500 kr sponsrar KARISMA med 50 %, upp till anmälningsavgifter som ligger på max 2000 kr. Vi har som förening även möjligheten att kunna erbjuda våra medlemmar förmånliga priser på biobiljetter. Varje medlem får köpa 2 biobiljetter i månaden à 70 kr/st.

3 Att nå ut med information till våra medlemmar är en viktig bit för oss. Utöver marknadsföring och information via vår hemsida har vi under året haft med en nyhet i varje Cefyren nyhetsbrev, spridit information genom vår facebook sida, informerat via eget nyhetsbrev, genom våra arbetsplatsombud samt funnits tillhand genom vårt kansli. KARISMA har under verksamhetsåret gått med i KORPEN, i syfte att utöka samarbetet års styrelse Styrelsen har under året gått igenom en del förändringar till följd av avhopp. Den styrelse som presenteras nedan är den som funnits större delen av verksamhetsåret, och som är aktuell i dagsläget. Ordförande: Emma Svärd (Arbete och välfärd) maj februari (tidigare ledamot). Ann-Charlotte Molin (Arbete och välfärd) februari maj. Ledamot (vice ordförande): Jeanette Nilsson (Omsorgen) Ledamot (sekreterare): Lars Carlsson (Kommunledningskontoret) Ledamot (kassör): Tony Lönnquist (Omsorgen) Ledamot: Beata Svensson (Miljö och hälsa) Ledamot: Tommy Åkerlund (Kommunledningskontoret) Ledamot: Anna Lönnquist (Barn och utbildningsförvaltningen) Suppleant: Cecilia Carlsson (Kommunledningskontoret) Suppleant:Anja Olsson (Miljö och hälsa) Suppleant: Vakant Suppleant:Vakant Valberedning: Vakant sedan Sofie Johansson hoppade av under sommaren Revisorer: Andreas Wimhed, Christian Davstedt. Revisorsuppleant: Jeanette Hansson Vid årsmötet 2013 stod styrelsen med en vakans som ledamot. Styrelsen beslutade därefter att välja in Tony Lönnquist som ledamot istället för att han satt som suppleant. För styrelsesuppleant valdes även Agneta Lindström, som hoppade av efter årsmötet. För Agneta valde styrelsen in Anna Lönnquist. I samband med att Ann-Charlotte Molin lämnade styrelsen valde styrelsen in Anna Lönnquist som ledamot istället för suppleant. Styrelsen valde Tommy Åkerlund till Kassör vid verksamhetsårets början. I augusti tog Tony Lönnquist över som kassör. Vid höstens början hade styrelsen därmed 2 vakanta suppleantposter.

4 Under verksamhetsåret har styrelsen haft 14 sammanträden. Protokoll finns att tillgå på hemsidan. KARISMA kansli KARISMA har en heltidsanställd assistent som sköter medlemskontakten, kontakt med aktivitetsarrangörer och administration runt aktiviteter och budget samt deltar i nätverket för hälsoinspiratörerna i kommunen och på kommunövergripande introduktionsdagar etc. Sedan 2008 innehar Suzanne Lindberg denna anställning, med placering på kultur och fritidsförvaltningen. Suzanne var sjukskriven under våren 2013 och styrelsen försökte under denna tid täcka upp så gott det gick genom att svara medlemmar på mail, skicka ut medlemskort till nya medlemmar etc. Ordförande i KARISMA har under hösten haft regelbundna träffar med förvaltningschefen på kultur & fritid som är chef för Suzanne. Ekonomi och medlemsantal Föreningens ekonomiska ställning är fortsatt god trots att man satsat på större aktiviteter under året. Ekonomiska läget redovisas i särskild del. Styrelsen har med tacksamhet noterat att verksamhetsbidrag kommit in från Kristianstads kommun samt från renhållningen. KARISMA har under året haft cirka medlemmar. Samarbete med sparbanken 1826 gör att medlemmarna kan låta medlemsavgiften dras på lönen, vilket underlättar arbetet stort. Styrelsen tog beslut att medlemskortet skulle mailas ut istället för att skickas via internposten, detta för att öka chanserna för korten att hamna rätt, då vi i KARISMA inte har uppdaterade arbetsställen för våra medarbetare fullt ut. Utskick av medlemskort tar mycket tid i anspråk, och det dröjer därför ett par månader in på året innan alla medlemmar fått sina kort. För att kunna få sitt kort behöver man ha uppgett sin mailadress till KARISMA. Kommunanställdas Fritidsförbund (KAF) och erfarenhetsutbyte med andra personalföreningar KARISMA är medlem i Kommunanställdas Fritidsförbund (KAF) som är en ideell organisation for korp- och fritidsföreningar i kommuner och kommunägda bolag. Lars Carlsson, Strategi & utveckling, har under året innehaft en förtroendepost (sekreterare) i KAF's förbundsstyrelse års KAF-konferens i oktober, för medlemsföreningar, var i år förlagd till Olofström. KARISMA var representerat med två ledamöter (kassör och vice ordförande). Ändring i stadgar Ändring av stadgar finns i separat dokument.

5 Bilaga aktiviteter 2013 Följande aktiviteter har erbjudits Kick-off för medlemmarna på teatern Årsmöte Ruth Hilding - styling Biljetter till Lisa Nordén föreläsning SPA med övernattning i Varberg PT-camp utomhus träning på våren samt hösten (2 grupper) Vårruset i Malmö Sålt handbollsbiljetter till rabatterat pris Matlagning hos Tina I Gualöv på 2 tillfällen (vår och höst) Ridning islandshästar Resa till Bornholm Blomsterbindning påsktema Hyttsill Mc-tur (Inställd) Ogräsmatlagning Café Miró Go-cart Louisiana (Inställd) Matvandring i Vånga (Vånga 77.1) Resa till Huseby julmässa Biljetter till matmässan på Yllan Chokladprovning på Minnas chokladstudio Mårtengås middag med JO Landskap och flodbåten Hälsosam Viktminskning - träning och kostupplägg Blomsterbindning till jul Bind din egen krans Rabatterad konsert Maia Hirasawa Höstfest på Grand Webb-kurs Hållbara levnadsvanor Med Vital Julgodistillverkning med Vånga 77.1 (2 tillfällen) Snacka om kommunikation - föreställning/föreläsning Annie musikalen Karisma har under året kunnat erbjuda rabatter på följande ställen Friskvårdshuset, kr rabatt på helårskort. Xercixe, 100 kr rabatt på månadsavgiften vid tecknande av 12 månaders kort. Everybody gym, 10 % rabatt på ordinarie priser. ACTIC, 20 % rabatt på ordinarie pris vid tecknande av 12 månaders kort. Friskis och svettis, 10 % rabatt vid kör av allträningskort, 12 månader. Shape up your body, 15 % på alla tjänster (ordinarie pris). C4 friskvård AB, Rabatt på 3X35 minuters behandlingar - kostnad kr. 5 % rabatt på samtliga behandlingar.

6 Evas hälsopraktik, 10 % rabatt på ordinarie priset. Tesses fotvård, 50 kr rabatt för Karisma medlemmar Bad, Gratis bad för karisma medlemmar på tivolibadet, fredagar Team Sportia, 10 % på träningsskor, ordinarie pris. Intersport, 10 % rabatt på träningsskor, ordinarie pris. Life, 10 % rabatt på hela sortimentet Fiskeknuten, 10 % rabatt på hela sortimentet Flügger färg, 20 % rabatt på lagerförd färg och tapeter Bosses färgtema, 20 % rabatt på lagerförd färg och tapeter Åhus husvagnsexpo, 10 % rabatt på tillbehör och reservdelar Låsmästaren AB, 10 % standardartiklar, 5-10 % rabatt på specialsortiment Colorama Hbm golvexpo, Rabatt på färg, tapet och verktyg Ork & Idé, rabatterade priser för trycksaker och tjänster från orkidén. Ingvars dancing team, 500 kr för grundkurs och fortsättningskurs i bugg, foxtrot och salsa.

7 KARISMA - verksamhetsplan 2014 Verksamhetsbeskrivning KARISMA ska verka för att främja trivsel bland anställda, pensionärer och förtroendevalda i Kristianstads kommun och dess bolag genom att bl a Stärka och främja sammanhållning och gemenskap Bidra till att alla ska ha ett gott mående Erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter som tillgodoser olika intressen och önskemål Ge alla möjlighet att bli medlemmar och på så sätt öka antalet medlemmar All verksamhet ska präglas av ett gemensamt mål Inför 2014 kommer vi att fortsätta att sträva efter att ha en bredd i aktiviteter för att på så vis nå så många medlemmar som möjligt. Nya områden för 2014 är att vi har ingått ett samarbete med korpen samt att vi har hyrt hallar, både vanliga och för tennis, där medlemmarna kan boka in sig. Detta gör Karisma till stor del för att stötta de medlemmar som vill träna på egen hand, där friskvårdsbidraget inte täcker. Vårruset är en aktivitet som Karisma har haft i flera år, men då deltagande har sjunkit något de senaste åren har vi i år valt att satsa på ett nytt lopp midnattsloppet i Stockholm, som riktar sig till både kvinnor och män. En stor utmaning som Karisma står inför 2014 är att rekrytera nya styrelseledamöter. Då vi står utan valberedning åligger detta styrelsen. Vi hoppas kunna välja in nya ledamöter och suppleanter som representerar en bredd i kommunen både beträffande förvaltning/bolag och yrkesgrupp. Karisma har för 2014 tagit fram ett styrkort utifrån områdena medlemmar, aktiviteter - utveckling, budget samt styrelse.

8 Aktiviteter - Utveckling Medlemmar Mål Styrtal Kommentar Öka antalet medlemmar - Öka antalet medlemmar med 100 stycken - Delta på introduktionsdagar - Besöka verksamheters APT vid förfrågan - Sprida information via arbetsplatsombud - Nätverk med hälsoinspiratörer Fler unika medlemmar som deltar på våra aktiviteter Medlemmarna ska kunna tillgodose sig uppdaterad information - 30 % av medlemmarna ska ha deltagit vid någon aktivitet under året - Fler arbetsplatsombud - 2 nyhetsbrev i månaden - Uppdatera facebook minst 2 gånger i månaden - Protokoll från styrelsemöten ska finnas på hemsidan senast 1 månad efter mötet. - Marknadsföra aktiviteterna brett, hemsida, facebook, via ombud, nyhetsbrev. - Hemsidan ska vara uppdaterad - Sprida information via kommunens nya intranät, faceboook, hemsida, arbetsplatsombud. Varierat utbud av aktiviteter för att nå så många medlemmar som möjligt - Visa på en jämn fördelning mellan aktiviteter som anordnas under året inom olika områden. - Skapa en förslagslåda där medlemmarna kan lämna förslag på aktiviteter - Planera aktiviteterna så att vi ha en bra variation. Ej behöva ställa in aktiviteter - Inga inställda aktiviteter under året. Om inställd aktivitet ska vi kunna erbjuda medlemmarna ersättningsaktivitet. - Vid få anmälda försöka hitta andra alternativ så att aktiviteten trots allt kan genomföras. - Samarbete Hässleholms personalförening - God planering/framförhållning så att ändringar kan meddelas medlemmarna i god tid före aktivitet.

9 Styrelsen Ekonomi - Budget Ett brett utbud av rabatter och förmåner hos andra företag/organisationer Öka antalet samarbetspartners (21 stycken 2013) Ta fram en plan för hur styrelsen ska arbeta för att öka utbudet av rabatter. Ha ett aktivt erfarenhetsutbyte med andra kommunala personalföreningar - Delta i nationell konferens för kommunala personalföreningar som anordnas 1 gång/år. - Delta i KAF konferens personer från styrelsen åker och rapporterar därefter vidare till övriga. Budget i balans. - Intäkter under året ska gå till medlemsaktiviteter. - Månadsvis uppföljningar vid styrelsemöte. Alla i styrelsen ska ha god insikt i föreningens ekonomi - Budgetuppföljningar månadsvis vid styrelsemöte. Engagerad styrelse - Inga avhopp som beror på annat än att anställning i kommunen avslutats. - Försöka boka styrelsemöte så att vi uppnår högt deltagande. - Tydlig information kring vad styrelsearbetet innebär när nya ledamöter väljs. - Planera in styrelsemötena i god tid för att nå hög närvaro. - Kick-off/planeringsdag för nya styrelsen. Fullt bemannad styrelse - Samtliga poster i styrelsen ska vara besatta. - Tillsammans arbeta för att hitta valberedning inför verksamhetsår En bred representation i styrelsen bland förvaltningarna i kommunen - Representation från minst 4 förvaltningar/bolag. Representation från olika yrkesgrupper. - Arbeta för att öka bredden på representationen båda bland fler förvaltningar, en även fler yrkesgrupper.

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Nicklas Anderberg Katarina Zambrell

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening 2005 Att bilda en förening För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer (minst tre) som har ett intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans. En ideell förening är bildad när den

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 2012 Verksamhetsberättelse Vi vet hur vi gör! När jag ser 2012 års verksamhet i backspegeln så kan jag se att det är ett år då vi förstärkt, byggt ut, renoverat och ventilerat. Det

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde Vinterstämma FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2014-03-04 Plats: A117 Tid: 17.00 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Kallelse Sektionsmöte 4 2014-05-04 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 7 Maj 12:10 Del 2 Torsdagen den 7 Maj 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer

Läs mer