Avtalsuppföljning - årsrapport 2014 Fritidsgård: MUK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtalsuppföljning - årsrapport 2014 Fritidsgård: MUK"

Transkript

1 Avtalsuppföljning - årsrapport 2014 Fritidsgård: MUK Obs! I år skickar vi, istället för en massa bilagor, en film som sammanfattar hela året på ett bättre och roligare sätt. Totalt med filmen bifogar vi alltså bara 3 bilagor till denna rapport! 1. Basuppgifter Namn: Maria Ungdomsklubb Verksamhetsansvarig: Dharana Favilla Belloni Antal besökare/månad? Januari: Flickor: 126 Pojkar: 160 Totalt: 286 Februari: Flickor: 159 Pojkar: 310 Totalt: 469 Mars: Flickor: 200 Pojkar: 265 Totalt: 465 April: Flickor:138 Pojkar: 193 Totalt: utbytesprojekt 9 dagar med totalt 40 unga dagligen Maj: Flickor: 111 Pojkar: 149 Totalt: 260 Juni: Flickor: 691 Pojkar: 986 Totalt:1677 Augusti: Flickor: 19 Pojkar: 40 Totalt: 59 + utbytesprojekt 7 dagar med totalt 40 unga dagligen September: Flickor: 80 Pojkar: 203 Totalt: 283 Oktober: Flickor:133 Pojkar: 169 Totalt: 302 November: Flickor: 156 Pojkar: 268 Totalt:424 December: Flickor: 58 pojkar: 146 Totalt:204 Antal personaltimmar/månad? I avseende bemanning, öppethållande samt administration, möten och fortbildning har verksamheten ur ett statistiskt hänseende mer eller mindre varit av samma karaktär som föregående verksamhetsår. Vi väljer därför att utgå ifrån förra årets genomlysning av denna statistik även detta år. I statistiken kring öppethållande lite senare i denna rapport framgår vissa avvikelser men dessa påverkar ej helheten i den genomsnittliga statistik som redovisas här nedan. Personaltimmar i genomsnitt/mån: 344 h i verksamheten vid öppethållande 30 h personalmöten 20 h fortbildning 168 h administration/verksamhetsplanering/möten för 2 personal Totalt: 562h/mån (Totala personaltimmar år 2014: 5058 h) Antal anställda?

2 7 (varav en är tjänstledig HT VT 2015) Anställdas utbildning och arbetserfarenhet? De nyanställda 2014 är: Siri Sandström; drama- och film pedagog. Jorge Chacin; fritidsledare och musikproducent. Se cv, bilagor Inkomna förslag och klagomål + vidtagna åtgärder? Förslag och synpunkter har hanterats löpande av verksamhetens ledningsgrupp. Principen har varit att synpunkter skall hanteras i direkt anslutning till när de framförts. Exempel på detta har varit att starta en ny aktivitet, ändra på en befintlig eller komplettera utrustning då detta har varit möjligt. Incident: Klagomål kom från personal på MFK (som driver verksamhet i samma lokaler fast dagtid för mellanstadiebarn). Klagomålet rörde sig om den gemensamma musikstudion som vid några få tillfällen lämnats i oreda efter att våra ungdomar varit där. Åtgärd: Vi såg att detta var en brist i våra rutiner och införde därför ett pant-system för de unga som ska vistas i musikstudion, för att få tillbaka det man pantat in måste en personal först följa med ner och se till att allt lämnas i rätt ordning. Efter denna nya rutin införts har detta fungerat bra och MFK har varit nöjda med den snabba åtgärden. Incident: skolans gympaläraren klagade upprepade gånger på att gympasalen var i oordning dagen efter då vi hade haft den. Det resulterade till att skolans intendent tog kontakt med oss och uttryckte skolans starka missnöjen med vår samarbete. Åtgärd: vi kontaktade skolan och försäkrade alla parter att vi har väl utarbetade rutiner gällande vistelse och återställning av gympasalen. Det var följaktigen inte vi som ställde till oreda. Vi möttes också ofta av en stökig miljö när vi kom dit och märkte att skolan klagade på oss de gångerna vi inte hade använd salen. Vi erbjöd skolan hjäp med att gå till botten med orsaken till problemet. Skolan tog emot hjälpen men uttryckte fortfarande en vis skepsis mot oss. Efter en kort period fick skolan nys om av en förälder att veksamheten som har salen före oss låg bakom oredan. 3. Antal olycksfall och skador + vidtagna förebyggande åtgärder: Kvällen den 7 november dyker en kille upp hos oss som genast skapar en orolig stämning hos några av våra tjejer i åk 7. De berättar för oss att killen (som bara är något år äldre än dem, vi kan kalla honom M ) har hotats på sociala medier och kastat en "banger" på Södermalmsskolan så att polis kallats dit. Vi hann inte uppfatta situationen och prata med M innan han gick upp till sin fotbollsträning i skolans gymnastiksal. Våra 7:or vågade inte går hem, rädda för om de skulle möta honom på vägen. Vi ringde fältassistenterna men när de kom

3 hade våra tjejer redan hunnit gå och avböjt erbjudandet om sällskap på vägen från en av våra praktikanter. Den 18 November dyker M upp hos oss för andra gången och stämningen blir lika orolig. Tjejerna i sjuan, som är här även denna kväll, berättar då om en allvarlig incident som hänt på Mariaskolan tidigare samma dag då M dykt upp med vänner för att hota elever och att polis kallats till skolan. En personal tog då med tjejerna för att aktivera dem i idrottssalen (och skilja dem från M) en annan personal ringde in fältarna medan verksamhetsansvarig, som var på plats, pratade enskilt med M och fick veta att han var avstängd från sin skola och fosterhemsplacerad. M gav henne numret till familjeplaceringen och hon ringde hem för att informera. Hemmet hade inte heller fått någon information från skolan om incidenten under dagen och att polisen varit på plats. Fältarna kom och hade samtal med alla inblandade och kontaktade polis. M besökte MUK några gånger till i slutet på november. Vid något tillfälle gick det bra, han visade vilja att lösa situationen och det blev också tydligare för oss att även tjejerna hade ringt honom ett flertal gånger, vi lyckades medla mellan dem och var tydliga med att visa att alla är välkomna men måste visa hänsyn och respekt. Den 28/11 när M kom till MUK blev han dock våldsam och aggressiv både mot ungdomar och personal så till den grad att vi fick stänga MUK tidigare av säkerhetsskäl. Detta polisanmäldes av ansvarig personal som var på plats och dagen efter ringde verksamhetsansvarig och gjorde en muntlig orosanmälan till socialjouren. De gånger M kom under December fick han inte komma in eftersom han inte klarade av att hålla överenskommelsen så att alla kan känna sig trygga. Under hela den här perioden höll personal på MUK och verksamhetsansvarig tät kontakt med fältare, närpolis och skola. Incident: en anställd spelade fotboll på gården tillsammans med våra ungdomar. Hans knä gick ur led och vi fick ringa in en ambulans. Åtgärd: de rutiner vi har fungerade, exempel på detta är att vi alltid är 3 medarbetare som är på plats varje kväll. Detta innebar i det fallet att en personal kunde lösa situationen medan den andra kunde säkerställa att den övriga verksamheten kunde fortgå. 4. Verksamhetsutveckling Under 2014 har vi fortsatt fortbilda oss på alla områden vi kan som rör vårt arbetsfält. Ibland har vi haft möjlighet att skicka hela personalgruppen på utbildning, ibland någon eller några enstaka men all kunskap redovisas och kommer all personal till gagn. Vi startade året med tre planeringsdagar (7-9/1) för all personal för att tillsammans få tid att planera aktiviteter och se över rutinerna.

4 Detta följde vi upp med en arbetsdag i februari (28/2) där vi arbetade vidare med våra värdegrunder som utgångspunkt. Våra 6 värdegrunder är pelarna som håller upp hela vår verksamhet, dessa får inte bara vara vackra ord på ett papper, vi arbetar ständigt med att slipa dem så att de är väl förankrade hos personalen, brukarna och därmed tillämpbara på ett konkret och levande sätt. I mars (10/3) deltog all vår personal i en fortbildningsdag kring HBTQ och heder, detta blev också ett tillfälle att möta personal från andra fritidsgårdar samt fältassistenter och resonera tillsammans kring dessa frågor som ju också är en självklar del i våra värdegrunder att tillmötesgå alla och få alla att känna sig lika sedda och välkomna. I maj hade vi en arbetsdag (2/5) med all vår personal då vi arbetade med preventionsprofilen, varje personal svarade individuellt på frågorna och efteråt jämförde vi och diskuterade vi våra svar. Vi konstaterade att vi i det stora hela jobbar aktivt på alla områden och uppmärksammade särskilt våra förbättringsområden. Senare i maj (20/5) fick eventansvarige Philippe och verksamhetsansvariga Dharana utbildning och blev registrerade som coacher för kulturstöd för unga. Detta ser vi också som en stor del av verksamhetsutvecklingen då vi genom detta får möjlighet att hjälpa unga att förverkliga sina drömmar och att bli mer delaktiga lära sig driva egna projekt och sedan inspirera nya ungdomar. Vårterminen avslutades med en arbetsdag i Juni (13/6) med all personal då vi utvärderade vårens arbete och blickade framåt. I september (25/9) deltog MUKs versksamhetsansvarig på ett seminarium arrangerat av socialförvaltningen på temat unga som har sex mot ersättning riktat till alla yrkesgrupper som på olika sätt möter unga. Seminariet satte i ljuset de mekanismer som uppstår och som driver unga till desperata handlingar och hur vi inom våra verksamhetsområden kan vara vaksamma på signalen och vart vi ska skicka vidare unga för rätt sorts stöd. Först i Oktober (10/10) lyckades vi få ihop en riktig Kick off för hösten med teambuildning för att välkomna ny personal och tajta ihop arbetsgruppen och för att planera höstens verksamhet, gå igenom rutiner och hela vår krishanteringsplan. Senare i oktober (13/10) gick delar av personalgruppen på en nätvandringskurs eftersom vi deltar i ett projekt som går ut på att undersöka om vi som fritidsgård ska finnas till hands för unga även på nätet och hur detta isåfall ska göras på bästa sätt. I oktober deltog även all vår personal på utbildningsdag ungdomen i fokus som hölls av stadsdelsförvaltningen (20/10) och där vi tillsammans med andra fritidsledare och fältassistenter fick möjlighet att diskutera vårt arbetsfält och våra utvecklingsområden. I November (18/11) deltog MUKs verksamhetsansvarig i en nätverksträff för stadens alla kulturstöds-coacher där idéer om framtida samarbeten utbytes. Året avslutades med två dagar (15-16/12) för samtlig personal för att utvärdera hösten och planera inför våren.

5 5. Samverkan med utomstående (beskrivning och resultat): Föräldrar/anhöriga? Samverkan med föräldrar har fortsatt under 2014 framförallt genom projektet Alis Volat en fortsättning på fjolårets utbytesprojekt med ungdomsverksamhet i Italien. Denna gång stod vi som värdar vilket ledde till ökat engagemang hos våra föräldrar som visade stor gästvänlighet och öppnade upp sina hem för våra italienska besökare. Skolor? Under 2014 har vi varit i kontakt med skolorna i vårt upptagningsområde och bjudit in till våra aktiviteter. Att Emil Kilsäter som tidigare var rektor på Mariaskolan nu är rektor på Högalidskolan har bidragit positivt till en ökad kontakt med Högalidskolan. Pga omorganisation i Mariaskolan deltar vi inte lika frekvent som tidigare i fisknätet kring deras elever. MUK är numera med där var fjärde vecka. Vi har även haft samarbete med Hammarbyskolan södra då vi har både lånat och lånat ut utrustning och kompetens. Andra fritidsgårdar? Under Vt 2014 fortsatte vi vårt samarbete med ett filmprojekt initierat av FILM STOCKHOLM där vi ingår som samarbetspart bland handplockade ungdomsverksamheter i Stockholm, Gotland, Finland, Danmark, Estland och Litauen. Genom detta projekt deltog MUK i en lokal träff (som var en direkt uppföljning på den workshop som MUK stod värd för under nov 2013), denna gång var det ungdomsgården Lakeside i Haninge som stod värd (26/2-2014). Här planerade vi det filmläger som ungdomarna under workshopen i november hade enats om att de ville arrangera. Själva filmlägret blev av ute på Värmdö och fritisdgården Gurraberg under en helg i April (25-27/4). MUK skickade 4 unga representanter som deltog och gjorde film på detta läger. Samarbetet med ungdomsverksamheten Il Muretto i Italien fortsatte 2014: Vi avslutade vårt utbytesprojekt Oculi plus (fler ögon ser mer än ett) med en resa till Florens med 18 av våra unga under påsklovet i april. Vi beviljades ytterligare ett EUbidrag inom programmet Ung och aktiv Europa och kunde därför direkt köra vidare med fortsättningsprojektet Alis Volat (På egna vingar). Huvudsyftet var nu att ungdomarna skulle använda sina nya kunskaper om varandras livsvillkor för att skapa något gemensamt och förmedla ett budskap på ett publikt sätt för allmänheten. Under augusti 2014 tog vi emot våra besökare från Italien och hade en vecka fylld av lek på barnens ö men även hård träning inför den gemensamma flashmob som visades upp på Kungsträdgårdens We are stockholm mitt under kulturfestivalen. Under hösten 2014 bjöd MUK in samtliga fritidsgårdar och hembygdsgårdar på söder till en idrottskväll som skulle vara i lekfull anda och utan tävlingsmoment, och där vi skulle bjuda på enklare tilltugg och chillout-lounge. Tyvärr kunde inga av de inbjudna delta.

6 2014 har verksamhetsansvarig för MUK fortsatt sina regelbundna samverkansmöten med MFK med gott resultat. I år har även Philippe i egenskap av event- och musikansvarig deltagit på dessa möten och även haft särskild kontakt med MFKs musikansvarige Niklas. Den 3 Juni ordnade vi ett samarrangemang med MFK för alla i åk 6 på Mariaskolan för att de ska få en lättare övergång mellan verksamheterna till kommande höst. Detta blev mycket uppskattad av de 65 besökare som deltog. Verksamhetsansvarig har under året deltagit i Samverkan fritid med ansvariga från fritidsgårdarna Björnsan, Duvnäs och Fryschillet sammankallat av Louice Lundin, biträdande enhetschef Södermalsms sdf har detta bl.a lett till att vi genomfört ett gemensamt projekt kring nätvandring. Socialtjänst/övrig lokal samverkan Samverkan med stadsdelens fältassistenter har stärkts efter att vi i år deltagit på gemensamma utbildningsdagar. De besöker oss ofta och det händer att vi ringer dem för råd och samarbete kring enskilda besökare vi känner oro kring. Verksamhetsansvarig Dharana och eventansvarige Philippe har deltagit varannan vecka i Mariaskolans nätverksmöte Fisknätet som består av skola, kyrkan, socialtjänsten samt polisen. Vi deltar i nätverken Samverkan Söder. Vi har även direktkontakt med familjer och socialsekreterare då detta behövs kring enskilda ungdomar. På nationaldagen den 6 Juni deltog MUK med egen scen på Medborgarplatsen på musikfestivalen Make Music Sthlm där vi samverkade med en massa olika musikarrangörer och frivilliga krafter runt om i staden. Vi har kontinuerligt fortsatt vårt samarbete och även samarrangemang med studieförbundet Vuxen skolan som även hjälpt några av våra unga att starta studiecirklar. Under 2014 inledde vi ett samarbete med ungdomsföreningen Vi unga som bl a har hjälpt några av våra ungdomar att bilda en egen förening (Urban ground) med allt vad det innebär. Vi Unga höll också sin stora årliga föreningsevent Express your self hos oss, det blev en helkväll med workshops, seminarier och uppträdanden. Förutom att många ungdomar knöt nya kontakter gav det också vår förening lite nya medlemmar. Vi unga erbjuder också kontinuerligt kurser och läger som är tillgängliga för våra medlemmar. I maj 2014 Vi gjorde ett lyckat samarrangemang med Heleneborgs båtklubb med skattjakt och kanotpaddling. Ett 15 tal av våra ungdomar deltog och uppskattade detta mycket. Båda parter var mycket nöjda med samarbetet och vill att detta ska bli en tradition. Under 2014 har MUK aktivt försökt närma sig ett samarbete med stadens boenden för ensamkommande ungdomar och främst de på södermalm. I december 2014 fick vi äntligen till ett möte med Palatset det närmsta boendet på Wollmar yxkullsgatan. Dharana och Philippe

7 från MUK träffade samtlig av deras personal och informerade av vad vi kan erbjuda deras ungdomar. Detta väckte stort intresse bland ledningen och personalen som berättade att de haft problem med att sysselsätta sina ungdomar som har stort behov av en aktiv fritid och av att knyta nya kontakter i närområdet. Ett första steg blev att personal från Palatset tog med sig ungdomar till MUKs julavslut Till VT 2015 ska vi tillsammans bygga upp verksamhet anpassad efter de behov och intressen deras unga har. De ska även involvera sina övriga boenden runt om i staden. Enligt anbudet ska MUK regelbundet genomföra enkäter och intervjuer för att kontrollera att de håller kvalitet och uppfyller målen. Har detta gjorts? Beskriv hur och vilket resultat undersökningarna visat. Även 2014 genomfördes trygghetsundersökning på MUK med hjälp av de enkäter vi varit med och tagit fram i samverkan fritid. Det visade ett gott resultat där den stora majoriteten av våra besökare alltid känner sig trygga hos oss och där känslan av delaktighet är hög. (Dessa resultat har redovisats separat). 6. Aktiviteter Vad har gjorts av spontana och organiserade aktiviteter? Spontana: biljard, dataspelsturneringar, pingisturneringar, brädspel, wii-spel, jam i musikstudion, bakning, matlagning, skapande, fotboll, basket. Organiserade: utbytesprojekt, idrottspass i gympasal, skaparverkstad, öppenscén, konserter, musik- och dj-verkstad, ungdområd med inbjudna gäster. Events: karnevalfest, hiphop-jam, sportlovsaktiviteter med bla laserfort, mellanstadiedisco ordnat av våra ungdomar, agfghanistan matkväll med många besökare från boende för ensamkommande unga, Insamlingsgala för Filippinerna med ett hundratal besökare i alla åldrar, påsklov i Florens, Filmläger på värmdö, valborgsgrill på skolgården, utflykt med skattjakt till Heleneborgs båtklubb, 6:ornas invigningskväll, nationaldagsfirande med egen scen i medborgarplatsen, Öppenscén, höstlov med bla sumobrottning och halloweenfest, idrottskväll, livespelningar mm. Hur väljer ni aktiviteter? Aktiviteterna väljs i första hand utifrån ungdomarnas intressen. Även personalens intressen nätverk och kunskaper är förstås avgörande. Ungdomar får framföra sina idéer på ungdomsråden, samt i de dagliga samtalen med personal. Vi uppmärksammar även traditioner och högtidsdagar, främst de svenska men även andra som är relevanta för våra besökare. 7. Delaktighet Ungdomsinflytande (beskrivning)? 2014 har MUK fått utbildade kulturcoacher för att kunna hjälpa ungdomar att söka kulturstöd för att genomdriva egna projekt. Detta har lett till att aktivera våra stamgäster, få dem mer delaktiga i skapandet av aktiviteter som intresserar dem och det har även fått oss att komma i

8 kontakt med nya, drivna ungdomar som har sökt upp oss oss med sina idéer för att få hjälp att förverkliga sina drömmar och testa att genomföra egna projekt. Under 2014 har vi utökat våra ungdomsråd till en gång/ månad. För att locka fler till våra råd har vi bjudit in fler gäster utifrån som har något intressant att berätta. Framförallt har vi bjudit in ungdomar som genomdrivit egna projekt och som kan inspirerar andra att aktivera sig. Våra besökare involveras i allt från planering, handling, matlagning, till att hålla i aktiviteter. Deras tankar, åsikter och känslor är viktiga för upplägget av all vår verksamhet. Vi är särskilt stolta över några av våra musikintresserade ungdomar som efter en tid i vår musikstudio bestämde sig för att bilda en egen förening: Urbanground. Vi stöttade dem med allt vi kunde från kontakter till redskap och de gjorde en rekordresa detta året. Under våren och sommaren deltog de med eget bås på mässor och festivaler och höll sedan själva i djworksshop för våra besökare en kväll i veckan under hela hösten. Inte nog med det, de vann sedan Vi ungas utmärkelse: Årets förenig 2014! Föräldramedverkan (beskrivning)? Mervärde för åtagandet att: ett antal gånger per termin ordna särskilda sammankomster där föräldrar och andra anhöriga bjuds in gemensamt med ungdomarna har detta gjorts? Utfall? Ja detta har gjorts; - Den 15/2 ordnade ungdomarna en karnevalfest för att samla pengar till sin italienresa och för att berätta om projektet. Många familjer och anhöriga var på plats och hade en fin kväll. Flera föräldrar hjälpte även till att förbereda festen. - 29/3 hade vi ytterligare en heal the world gala till stöd för drabbade i Filippinerna med ett hundratal besökare. Det blev en rolig fest som samlade många anhöriga, föräldrar och grannar i alla åldrar. - 6/6 hade MUK en egen scen på medborgarplatsen för att fira nationaldagen i samarbete med Make music sthlm. Runt 1500 personer besökte vår scen och vår monter, bland dessa många familjer och anhöriga till våra ungdomar. - 9/8 tog vi emot våra italienska gäster med en välkomstmiddag där flera föräldrar och syskon deltog. Under hela denna vecka hade några familjer italienare boende hos sig och den 15 augusti, kvällen innan italienarne skulle resa hem slöt många föräldrar upp på kungsträdgården för att se ungdomarnas flaschmob under kulturfestivalen och för att ta avsked av den italienska gruppen. Det var ett gäng stolta, rörda och tårögda föräldrar. - 24/10 under vår punkspelning kom föräldrar ner spontant för att se sina barns vänner uppträda, de stannade under hela kvällen och var mycket positiva.

9 Föräldrar kan även boka samtal med MUK ś personal och ledning för att dra nytta av den kompetensen vid t ex konfliktlösning. Hur marknadsförs denna möjlighet? Har den utnyttjats? Utfall? Nej detta har vi inte hittat de rätta förutsättningarna för att kunna genomföra i dagsläget. 8.Öppethållande Specifikation av öppethållanden: Mån Torsdag kl Fre kl Antal timmar uppdelat för varje månad (Inom parantes står antal fler eller färre dagar jämfört med 2013): Jan 68 (+8) Feb 90 (+2) Mar 82 (-2) April heldagar i florens med utbytesprojektet (-5 om man inte räknar med projektet) Maj 78 (-16) Jun 40 ( + 4) Aug 28 h + 7 heldagar i sthlm med utbytesprojektet (+ 12 0m man inte räknar med projektet) Sept 96 h (+4) Okt 98 (-2) Nov 88 (+4) Dec 48(-18) 9. Övrigt Hur gör ni för att hålla er uppdaterade på vad aktuell forskning visar är gynnsamt? Genom nätverksträffar, genom att gå på utbildningar, seminarier och informationsmöten. Vi får en hel del information skickat till oss av preventivsamordnare, fältare, polis mm. Hur märker ni att ungdomarna utvecklas positivt hos er? Vi får dagligen bekräftelse på detta genom att vi träffar ungdomarna större delen av deras fritid och för nära samtal kring deras utveckling. De delger mycket såväl om sina problem som om sina glädjeämnen och framgångar. Många kommer tillbaka efter att de växt ur MUK för att hälsa på och inte sällan höra om de kan hjälpa till på något sätt i verksamheten. Även många föräldrar har kontaktat oss för att visa sin tacksamhet över sina barns positiva utveckling hos oss.

10 Meritlista Siri Sandström Askersgatan Bandhagen e-posat: mobil: Utbildningar: Stockholm Dramatiska Högskola, Film- och Mediapedagog 2011 Stockholms Universitet, Spanska 2010 Boulevardteatern, Stockholm, Kurs för Keith Johnstone, Teaterimprovisation : Västerbergs folkhögskola, Dramapedagogutbildningen : Fryshusets Gymnasium, Estetiska programmet inriktning teater Anställningar (i urval): Calle Flygares Teaterskola, Drama/teaterlärare : Sigtuna Kulturskola, Sigtuna, Drama/Teaterlärare : Sigtuna Kulturskola, Sigtuna, Drama/Teaterlärare : Järfälla Kulturskola, Jakobsberg, Drama/Teaterlärare : Ingridskolan, Bergshamra, Studiepedagog, Dramalärare Övrigt: 2007: Resa till Etiopien för besök och utbyte med olika teaterkompanier och ungdomsverksamheter som arbetar med Theatre in Development, även workshops i drama med ungdomar och barn. 2007: Medverkande till att arbeta fram jämställdhetsmaterial till Rädda Barnen, Vi unga, Scoutkåren och en rad andra ungdomsorganisationer, i samarbete med Teater Rotstock : verksam inom festivalen Urkult från 2007 Scen- och backstageansvarig 2006: Resa Till Guinea Conakry för att utveckla och utforska västafrikansk dans hösten: Turné i Europa med teatergruppen Teater Olga som skådespelare, regissör och manusförfattare. Har erfarenhet av ljud- och ljussättning, vilket jag gör själv till de flesta av mina föreställningar Referens. Lämnas gärna på begäran

11 Jorge Chacin c/o Johansson Fyrspannsgatan 53, Hässelby Utbildning Hagabergs Folkhögskola Augusti 2012 juni 2014 Fritidsledare utbildning Ersta Sköndal Högskola Oktober Februari 2014 Grundkurs i socialt arbete, 30 högskolepoäng Sampere Språkskola Höst 2005 Språkstudier- spanska, Madrid, Spanien SAE, Technology College Mars Juni 2004 Musikproduktionskurser på Audio engineer- programmet Karolinska Läroverket Augusti Juni 1998 Naturvetenskapliga programmet Arbetslivserfarenhet Professionell DJ År Spelat på diverse klubbar, barer & restauranger. Bland annat; - Skärholmens Fritidsgård, dj på danstävling April Dj på Utbildningsradions personalfest December Breakdance- tävlingar & klubbar, Bogota, Colombia Höst Svenska mästerskapet i breakdance, Stockholm Maj Hus- DJ på Koh Phangan, restaurang i Stockholm År Blazer club, Madrid, Spanien Höst 2007 Ungdoms- ledare för dj/breakdance- workshops År Planerat och genomfört diverse dj- workshops för ungdomar. Bland annat; - Workshops i dj:ing,tensta, Studieförbundet Vuxenskolan Januari Workshops i dj:ing, Lava Kulturhuset Februari Workshops i dj:ing, Husby, Studieförbundet Vuxenskolan April Workshops i musikproduktion & breakdance, Madrid Oktober 2007 Logistikarbetare/vaktmästare År 2000 Tempteam, Oslo Scan Sommar 1998 paketering av korv

12 Jorge Chacin c/o Johansson Fyrspannsgatan 53, Hässelby Praktik Ny gemenskap Mars/April veckors praktik PÅ 100 % Socialarbete med fokus på bostadslösa Vällingby Fritid AB Februari/Mars veckors praktik på 50 %. Arbete på fritidsgård, parklek, LSS- verksamhet Lava Kulturhus Februari/Mars veckors praktik på 50 %. Planering och genomförande av dj/break- workshops Örebro lokal TV År 2011 Filmredigering, inklusive resa till Indien för dokumentation om leprasjuka Stipendium EU stipendium Höst 1999 Arbete i skivaffär samt hiphop- butik, Madrid, Spanien Språkkunskaper Svenska Flytande i tal och skrift Engelska Flytande i tal och skrift Spanska Flytande i tal och skrift Referenser Polki Nordström Mobil: Verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan, Stockholm Anna Malmquist Tel: Platschef Föreningen Ny Gemenskap Stockholm

13 Jorge Chacin c/o Johansson Fyrspannsgatan 53, Hässelby

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 2-årig cykel Undersökningen feb - mars 2013 Redovisa/dokumentera genomföra åtgärder nov dec 2014 Sammanställning av resultat april - maj 2013 Planera och förebereda,

Läs mer

dags för kval till pingistävlingen Bästa 3:an!

dags för kval till pingistävlingen Bästa 3:an! MMK-NYTT 7 11 februari ÄNTLIGEN dags för kval till pingistävlingen Bästa 3:an! AKTIVITETER PÅ MMK 7 11 FEB LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Köket/Aktiviteter Mariokart 13.30 (Kenneth) Bakning

Läs mer

för fritidsgårdsutveckling

för fritidsgårdsutveckling för fritidsgårdsutveckling 2005 Nackanätverket Nackanätverket initierades 1999 av den kommunala fritidsgårdsverksamheten i Nacka. Nätverket består av ansvariga för fritidsgårdsverksamheten i sex svenska

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan 2012/2013 Eksjö kommun 2(5) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

INFORMATIONSBLAD TILL ANSVARIG SKOLPERSONAL SOM KOMMER ATT TA DEL AV PROJEKTET DEN FJÄRDE MÅNADEN.

INFORMATIONSBLAD TILL ANSVARIG SKOLPERSONAL SOM KOMMER ATT TA DEL AV PROJEKTET DEN FJÄRDE MÅNADEN. Sida 1 av 5 INFORMATIONSBLAD TILL ANSVARIG SKOLPERSONAL SOM KOMMER ATT TA DEL AV PROJEKTET DEN FJÄRDE MÅNADEN. Odysséteatern har tagit del av undersökningar som gjorts av till exempel Länsstyrelserna och

Läs mer

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Al-Maarif Tvåspråksförskola 2009-2010 Syftet med planen är att främja barns och vuxnas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

A N N A E L T V I K (1976)

A N N A E L T V I K (1976) ARBETSLIVSERFARENHET A N N A E L T V I K (1976) Augusti 2008 April-maj 2008 Zoega Reklamfilm för Zoega-kaffe Rekvisitör/propstylist för Zoegas TV-reklam, del 2 Regissör: Musse Hasselvall Scenograf: Roger

Läs mer

Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013 Uppdraget Vårt uppdrag är att vara ledande inom skola och behandling. Vi ska ge barn och ungdomar en möjlighet att utvecklas skolmässigt

Läs mer

Årsberättelse Ht 13- Vt 14. Sörby förskoleområde Andersbergsgårdens förskola. Ansvarig förskolechef Margareta Kärlin

Årsberättelse Ht 13- Vt 14. Sörby förskoleområde Andersbergsgårdens förskola. Ansvarig förskolechef Margareta Kärlin Årsberättelse Ht 13- Vt 14 Sörby förskoleområde Andersbergsgårdens förskola Ansvarig förskolechef Margareta Kärlin Biträdande förskolechef Mio Iller Givell Årsberättelse Andersbergsgårdens förskola 2014

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen

Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen Passalen Ideell förening Org. nr: 802431-5312 Registrerad 2006 04 03 c/o Passal AB Vestagatan 2 416 64 Göteborg Tel: 0730-987076 @: ia@passal.se PASSALEN

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Höstlovsspecial. på MFk!

Höstlovsspecial. på MFk! MFK-NYTT 1-5 oktober Tea Charader Moderna museet Höstlovsspecial FOTBOLLS- GOLF på MFk! Tekniska museet FÅNGARNA P Å FORTET Med mera AKTIVITETER PÅ MFK 1-5 oktober LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Läs mer

MARIA. 3-7 oktober. MiniNYTT

MARIA. 3-7 oktober. MiniNYTT MARIA 3-7 oktober MiniNYTT BRÄNNBOLL i Tanto på torsdag! aktiviteter PÅ MMK 3 7 Oktober LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Sardinburken på Boule på skolgården Bad Brännboll i Tanto Långhopprep

Läs mer

CV - Katarina Alsbjer

CV - Katarina Alsbjer CV - Katarina Alsbjer Denna CV finns på Arbetsförmedlingens platsbank Datum: 4/7-09 PERSONUPPGIFTER Förnamn: Katarina Efternamn: Alsbjer C/O adress: Utdelningsadress: Harpsundsvägen 24 n.b. Postnummer:

Läs mer

MARIA KLUBBNYTT. På torsdag kan 4:or prova. i sal 3. Ta chansen! (Nästa vecka är det 5:or och 6:ors tur.) 28 januari 1 februari

MARIA KLUBBNYTT. På torsdag kan 4:or prova. i sal 3. Ta chansen! (Nästa vecka är det 5:or och 6:ors tur.) 28 januari 1 februari MARIA KLUBBNYTT 28 januari 1 februari På torsdag kan 4:or prova i sal 3. Ta chansen! (Nästa vecka är det 5:or och 6:ors tur.) aktiviteter på MFK 28 jan 1 feb LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter

Läs mer

MALL FÖR AVTALSUPPFÖLJNING

MALL FÖR AVTALSUPPFÖLJNING SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALA AVDELNINGEN SID 1 (9) 2014-02-24 MALL FÖR AVTALSUPPFÖLJNING Fritidsgård MUK 1. Basuppgifter Namn: Maria Ungdomsklubb Verksamhetsansvarig: Dharana Favilla Belloni

Läs mer

Världslabbet på entréplan T-shirt verkstad, gör din egen unika Express Yourself-tisha! Drop in. Deltagaravgift 25 kr, T-shirt 25 kr = 50 kr

Världslabbet på entréplan T-shirt verkstad, gör din egen unika Express Yourself-tisha! Drop in. Deltagaravgift 25 kr, T-shirt 25 kr = 50 kr MÅNDAG 11/2 12.00 15.00 T-shirt verkstad 12.30 13.00 Dans med Nia Explosion! Kom och utforska din kropp och ditt sinne genom rörelse. Nia, en möjlighet att röra dig på många olika sätt till härlig musik.

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010.

Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010. Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010. 1. Bakgrund Under våren 2010 samtalade personal på Teckenspråksutbildningen

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

FRITIDSGÅRDAR GÄVLE KOMMUN. Andersberg HELGES Bergby ZEBRAN Bomhus LEGENDEN Brynäs BRYNJAN Forsbacka KNOPPEN

FRITIDSGÅRDAR GÄVLE KOMMUN. Andersberg HELGES Bergby ZEBRAN Bomhus LEGENDEN Brynäs BRYNJAN Forsbacka KNOPPEN KULTUR OCH FRITID FRITIDSGÅRDAR GÄVLE KOMMUN Andersberg HELGES Bergby ZEBRAN Bomhus LEGENDEN Brynäs BRYNJAN Forsbacka KNOPPEN FUBB Hedesunda VÄVAREN Strömsbro TREFFEN Sätra SOFFAN Valbo Aktivitetshus Helges

Läs mer

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 l okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 2 Innehåll Familjedaghemmens organisation sid. 3 Familjedaghemmens uppgift sid. 4 Värdegrunden sid. 5 Barns inflytande sid. 6 Samverkan med

Läs mer

Ungdomsarbetet i Spånga-Tensta

Ungdomsarbetet i Spånga-Tensta Ungdomsarbetet i Spånga-Tensta Våra ungas framtid är allas ansvar Barn och ungdomar inom Spånga-Tenstas stadsdel är en viktig och prioriterad grupp. Här bor drygt 11.000 ungdomar i åldrarna 0 till 20 år.

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Rapport 2001:01. Projekt Hedra. förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld

Rapport 2001:01. Projekt Hedra. förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld Rapport 2001:01 Projekt Hedra förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld Författare: Dilek Baladiz Projekt Hedra Förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld Utgivningsår:

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Huvudmannen, förskolechefen och förskollärarna. Vår vision Klöverstugans

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26 Likabehandlingsplan Mosjö skola Skolförvaltning sydost Diarienummer 227-06-004 reviderad 2008-08-26 Rektor Marine Rosenberg Inledning I både skollagen och läroplanen, Lpo 94, betonas betydelsen av att

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

MARIA NYTT. 15 19 september

MARIA NYTT. 15 19 september MARIA NYTT 15 19 september aktiviteter på MMK 15 19 september LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Cluedo Bakning Äventyrsklubben 14.30 16.00 Loppverkstad Bingo Frukt 16.00 16.00 16.00

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014

STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 Bakgrund Storfritids är en unik fritidsverksamhet för barn i årskurs 4-6, som drivs privat av Stiftelsen Birkagården. Personalstyrkan består av fem personer och i

Läs mer

MARIA KLUBBNYTT. 9 13 juni

MARIA KLUBBNYTT. 9 13 juni 9 13 juni Denna vecka har vi haft prisutdelning i MFK:s alla turneringar. Första, andra och tredjepris samt fair play och Skapandes Bästa kompis. Till höger ser vi Isak kolla äktheten i silvermedaljen

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN Reviderad i juni 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 3 Värdegrund 4 Likabehandling 4 Inskolning 5 Föräldrasamverkan 5 Rutinsituationer 5 Leken 5 Matematik 6 Språk

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg

Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-05-28 Diarienummer SCN-2015-0125 Socialnämnden Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

2012-10-30. Årsrapport 2012 Musik- och kulturskolan

2012-10-30. Årsrapport 2012 Musik- och kulturskolan 2012-10-30 Årsrapport 2012 Musik- och kulturskolan Innehåll Innehåll...2 Inledning...3 Ledning och samordning...3 Verksamhetsberättelse...4 Observationer...4 Ungefärlig tidplan för en observation...4 Rekrytering

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Navbladet. Nr:3 juni 2006. Kontaktperson. Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen

Navbladet. Nr:3 juni 2006. Kontaktperson. Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen Kontaktperson Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen Nätverk för Afrikaner i Vantör Telefon 08 647 99 47 Mobil 070 527 99 47 Epost info@navs.se Hemsida www.navs.se NAV-nätverk för afrikaner

Läs mer

MFK-NYTT 18-20 augusti

MFK-NYTT 18-20 augusti MFK-NYTT 18-20 augusti MARIA FRITIDSKLUBB RINGVÄGEN 23 118 53 STOCKHOLM Välkomna tillbaka efter sommarlovet! ÖPPETTIDER MÅND. TORSD: Skolslut 17.30 FREDAG: Skolslut 17.00 TELEFON MFK (åk 4-6): 675 07 94

Läs mer

Välkomnandet av den nya förskoleklassen

Välkomnandet av den nya förskoleklassen Välkomnandet av den nya förskoleklassen Ett samarbete för en mjukare övergång mellan förskola och förskoleklass Malmsjö skola- Förskolan Trollgården- Förskolan Trollet- Förskolan Älvan. Vt- 12 Emelie Vesterholm,

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Illustration & From: ROLFCARLWERNER 2011

Illustration & From: ROLFCARLWERNER 2011 UTVÄRDERING o c h R ed o vi s ning Illustration & From: ROLFCARLWERNER 2011 Drivs av Musik GävleborG i samarbete med Destination Gävle kultur & FritiD Gävle kommun länsmuseet GävleborG idka-kulturkiosken

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2013/2014

Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2013/2014 KVALITETSRAPPORT Förskoleklass Mariaskolan Läsåret 2013/2014 1. Inledning Underlaget till denna Kvalitetsrapport har varit förskoleklassens uppföljningar och dokumentation under läsåret 2013/2014 samt

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

Skriv ett CV! Utbildning Här listar du upp dina utbildningar, skriv gärna med en kort beskrivning av eventuell inriktning etc.

Skriv ett CV! Utbildning Här listar du upp dina utbildningar, skriv gärna med en kort beskrivning av eventuell inriktning etc. Skriv ett CV! Vad är ett CV? Det latinska namnet Curriculum vitae (CV) betyder levnadslopp och är en personlig meritförteckning. Ditt CV ska alltså vara en sammanställning av dina kunskaper, erfarenheter

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 1 VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 2 Föreningen Fenix verksamhet i Aspudden startade 1999. Verksamhetens ryggrad är synen på människans inneboende kraft att hitta tillbaka till sig själv, till sina

Läs mer

Studieprogram höst & vår 2014/2015

Studieprogram höst & vår 2014/2015 Studieprogram höst & vår 2014/2015 För dig som har en funktionsnedsättning Viktigt att veta för dig som går i en studiecirkel Vill du anmäla dig till en studiecirkel så kan du fylla i och skicka in blanketten

Läs mer

Studiecirklar på din fritid våren 2009

Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar och kultur för personer med intellektuell funktionsnedsättning SV Stockholm Sektionen för personer med funktionsnedsättningar SV Stockholm har studiecirklar

Läs mer

Välkomna! Ungas psykiska hälsa

Välkomna! Ungas psykiska hälsa Välkomna! Ungas psykiska hälsa Psykisk ohälsa hos unga 1 av 4 drabbas Fysisk ohälsa Psykisk ohälsa 2 av 5 pojkar och 3 av 5 flickor upplever stress Ser ljust på framtiden och trivs med livet Politiskt

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling i Mölleskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling i Mölleskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling i Mölleskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Planen gäller från 2013-08-16 Planen ska revideras senast 2014-06-21 Ansvarig

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

MARIA KLUBBNYTT. 25 28 mars. Elsa och Linnea var två av veckans bagare, och som ni ser gjorde de riktigt färgglada bakelser

MARIA KLUBBNYTT. 25 28 mars. Elsa och Linnea var två av veckans bagare, och som ni ser gjorde de riktigt färgglada bakelser MARIA KLUBBNYTT 25 28 mars Elsa och Linnea var två av veckans bagare, och som ni ser gjorde de riktigt färgglada bakelser aktiviteter på MFK 25 28 mars LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter

Läs mer

Personal. Eva Hemkunskap. Masse Musik. Patricia Idrott. Gustavo Engelska. Filip Träslöjd. Martina Specialpedagog

Personal. Eva Hemkunskap. Masse Musik. Patricia Idrott. Gustavo Engelska. Filip Träslöjd. Martina Specialpedagog Föräl Personal Patricia Idrott Masse Musik Eva Hemkunskap Martina Specialpedagog Gustavo Engelska Filip Träslöjd Informationsflöde Veckobrev via mail Storktreorna.se Edwise.se Hänt i veckan Vad som komma

Läs mer

Vi vill bli bättre på att ta hand om varandra. Det är mycket viktigt att alla på Kulturföreningen Tåget känner sig välkomna och delaktiga.

Vi vill bli bättre på att ta hand om varandra. Det är mycket viktigt att alla på Kulturföreningen Tåget känner sig välkomna och delaktiga. VERKSAMHETSPLAN 2011 Demokrati Under 2011 vill vi fortsätta att jobba med den demokratiska processen och göra den tillgänglig för våra medlemmar i större utsträckning. Vi vill försöka flytta besluten närmare

Läs mer

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Preliminär verksamhetsplan 2014 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Kurser på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm på

Läs mer

Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem

Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Att börja på gymnasiet kan kännas både spännande och kanske lite skrämmande. Så är det för de flesta. Vad vill jag läsa? Och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Verksamhetsplan för Fritidshemmet

Verksamhetsplan för Fritidshemmet Verksamhetsplan för Fritidshemmet För Karlskrona Språkskola 2015/2016 2015-06-15 Innehåll Organisation... 3 Personal... 3 Rutiner... 3 Värdegrund... 4 Mål för 2015/2016... 5 Bilaga 1- Vikarieinfo... 8

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

FUB i Södra Roslagen söker administrativ hjälp Deltidsanställning enligt bifogad annons

FUB i Södra Roslagen söker administrativ hjälp Deltidsanställning enligt bifogad annons Medlemsinfo Augusti 2015 Aktiviteter m m Bostad för era ungdomar? VIKTIGT möte för ANHÖRIGA till alla som vill flytta hemifrån de närmaste 5 åren!!! Tisdag den 13/10, klockan 18:30 20:30 i Grindtorpskyrkans

Läs mer

Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012

Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012 Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012 Äldreomsorgen i Gällivare Kommun Gällivare Kommun och socialnämnden ser det sociala

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Kultur kan ju verkligen vara allting, kultur är ju museum, bild, form, text. Man kan ju säga att kultur är allting. Tycker jag.

Kultur kan ju verkligen vara allting, kultur är ju museum, bild, form, text. Man kan ju säga att kultur är allting. Tycker jag. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsfullmäktige, Göteborg 1 mars 2007 Under 1,5 timme samtalade vi med representanter från Göteborgs

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Vittra Jakobsberg Namn på rektor/förskolechef: Gunilla Wardau

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Vittra Jakobsberg Namn på rektor/förskolechef: Gunilla Wardau År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Vittra förskola i J-a (E) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Vittra kobsberg Namn på rektor/förskolechef: Gunilla Wardau User: jukis001,

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal

Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal 2015 Revideras i december 2015 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se telefon: 026 183055 Sofiagatan 6 rektor: Elisabet Enmark elisabet.enmark@geflemontessori.se

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET Ung Cancer är en ideel l organisation som arbetar för att förbättr a levnadsvillkoren för unga vuxna cancer drabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 30

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

MARIA NYTT. 1 5 September

MARIA NYTT. 1 5 September MARIA NYTT 1 5 September Vi vann en MMK tröja på frågesporten! Fredrik 3a Amanda 3a Jet 3b Viola 3b Ella 3c Gry 3c Jättebra kämpat allihop! Tröjorna finns att köpa för 50kr i olika färger. aktiviteter

Läs mer

Utbildning. Ulrika Ohlgren Arkitekt & Konstnär + 4 6 7 3-9 3 0 7 8 7 3. ohlgren.ulrika@gmail.com facebook: Ullis Ohlgren ulrikaohlgren.wordpress.

Utbildning. Ulrika Ohlgren Arkitekt & Konstnär + 4 6 7 3-9 3 0 7 8 7 3. ohlgren.ulrika@gmail.com facebook: Ullis Ohlgren ulrikaohlgren.wordpress. CV Ulrika Ohlgren Arkitekt & Konstnär + 4 6 7 3-9 3 0 7 8 7 3 ohlgren.ulrika@gmail.com facebook: Ullis Ohlgren ulrikaohlgren.wordpress.com Utbildning Kandidatexamen Inredningsarkitektur och Möbeldesign

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer