Avtalsuppföljning - årsrapport 2014 Fritidsgård: MUK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtalsuppföljning - årsrapport 2014 Fritidsgård: MUK"

Transkript

1 Avtalsuppföljning - årsrapport 2014 Fritidsgård: MUK Obs! I år skickar vi, istället för en massa bilagor, en film som sammanfattar hela året på ett bättre och roligare sätt. Totalt med filmen bifogar vi alltså bara 3 bilagor till denna rapport! 1. Basuppgifter Namn: Maria Ungdomsklubb Verksamhetsansvarig: Dharana Favilla Belloni Antal besökare/månad? Januari: Flickor: 126 Pojkar: 160 Totalt: 286 Februari: Flickor: 159 Pojkar: 310 Totalt: 469 Mars: Flickor: 200 Pojkar: 265 Totalt: 465 April: Flickor:138 Pojkar: 193 Totalt: utbytesprojekt 9 dagar med totalt 40 unga dagligen Maj: Flickor: 111 Pojkar: 149 Totalt: 260 Juni: Flickor: 691 Pojkar: 986 Totalt:1677 Augusti: Flickor: 19 Pojkar: 40 Totalt: 59 + utbytesprojekt 7 dagar med totalt 40 unga dagligen September: Flickor: 80 Pojkar: 203 Totalt: 283 Oktober: Flickor:133 Pojkar: 169 Totalt: 302 November: Flickor: 156 Pojkar: 268 Totalt:424 December: Flickor: 58 pojkar: 146 Totalt:204 Antal personaltimmar/månad? I avseende bemanning, öppethållande samt administration, möten och fortbildning har verksamheten ur ett statistiskt hänseende mer eller mindre varit av samma karaktär som föregående verksamhetsår. Vi väljer därför att utgå ifrån förra årets genomlysning av denna statistik även detta år. I statistiken kring öppethållande lite senare i denna rapport framgår vissa avvikelser men dessa påverkar ej helheten i den genomsnittliga statistik som redovisas här nedan. Personaltimmar i genomsnitt/mån: 344 h i verksamheten vid öppethållande 30 h personalmöten 20 h fortbildning 168 h administration/verksamhetsplanering/möten för 2 personal Totalt: 562h/mån (Totala personaltimmar år 2014: 5058 h) Antal anställda?

2 7 (varav en är tjänstledig HT VT 2015) Anställdas utbildning och arbetserfarenhet? De nyanställda 2014 är: Siri Sandström; drama- och film pedagog. Jorge Chacin; fritidsledare och musikproducent. Se cv, bilagor Inkomna förslag och klagomål + vidtagna åtgärder? Förslag och synpunkter har hanterats löpande av verksamhetens ledningsgrupp. Principen har varit att synpunkter skall hanteras i direkt anslutning till när de framförts. Exempel på detta har varit att starta en ny aktivitet, ändra på en befintlig eller komplettera utrustning då detta har varit möjligt. Incident: Klagomål kom från personal på MFK (som driver verksamhet i samma lokaler fast dagtid för mellanstadiebarn). Klagomålet rörde sig om den gemensamma musikstudion som vid några få tillfällen lämnats i oreda efter att våra ungdomar varit där. Åtgärd: Vi såg att detta var en brist i våra rutiner och införde därför ett pant-system för de unga som ska vistas i musikstudion, för att få tillbaka det man pantat in måste en personal först följa med ner och se till att allt lämnas i rätt ordning. Efter denna nya rutin införts har detta fungerat bra och MFK har varit nöjda med den snabba åtgärden. Incident: skolans gympaläraren klagade upprepade gånger på att gympasalen var i oordning dagen efter då vi hade haft den. Det resulterade till att skolans intendent tog kontakt med oss och uttryckte skolans starka missnöjen med vår samarbete. Åtgärd: vi kontaktade skolan och försäkrade alla parter att vi har väl utarbetade rutiner gällande vistelse och återställning av gympasalen. Det var följaktigen inte vi som ställde till oreda. Vi möttes också ofta av en stökig miljö när vi kom dit och märkte att skolan klagade på oss de gångerna vi inte hade använd salen. Vi erbjöd skolan hjäp med att gå till botten med orsaken till problemet. Skolan tog emot hjälpen men uttryckte fortfarande en vis skepsis mot oss. Efter en kort period fick skolan nys om av en förälder att veksamheten som har salen före oss låg bakom oredan. 3. Antal olycksfall och skador + vidtagna förebyggande åtgärder: Kvällen den 7 november dyker en kille upp hos oss som genast skapar en orolig stämning hos några av våra tjejer i åk 7. De berättar för oss att killen (som bara är något år äldre än dem, vi kan kalla honom M ) har hotats på sociala medier och kastat en "banger" på Södermalmsskolan så att polis kallats dit. Vi hann inte uppfatta situationen och prata med M innan han gick upp till sin fotbollsträning i skolans gymnastiksal. Våra 7:or vågade inte går hem, rädda för om de skulle möta honom på vägen. Vi ringde fältassistenterna men när de kom

3 hade våra tjejer redan hunnit gå och avböjt erbjudandet om sällskap på vägen från en av våra praktikanter. Den 18 November dyker M upp hos oss för andra gången och stämningen blir lika orolig. Tjejerna i sjuan, som är här även denna kväll, berättar då om en allvarlig incident som hänt på Mariaskolan tidigare samma dag då M dykt upp med vänner för att hota elever och att polis kallats till skolan. En personal tog då med tjejerna för att aktivera dem i idrottssalen (och skilja dem från M) en annan personal ringde in fältarna medan verksamhetsansvarig, som var på plats, pratade enskilt med M och fick veta att han var avstängd från sin skola och fosterhemsplacerad. M gav henne numret till familjeplaceringen och hon ringde hem för att informera. Hemmet hade inte heller fått någon information från skolan om incidenten under dagen och att polisen varit på plats. Fältarna kom och hade samtal med alla inblandade och kontaktade polis. M besökte MUK några gånger till i slutet på november. Vid något tillfälle gick det bra, han visade vilja att lösa situationen och det blev också tydligare för oss att även tjejerna hade ringt honom ett flertal gånger, vi lyckades medla mellan dem och var tydliga med att visa att alla är välkomna men måste visa hänsyn och respekt. Den 28/11 när M kom till MUK blev han dock våldsam och aggressiv både mot ungdomar och personal så till den grad att vi fick stänga MUK tidigare av säkerhetsskäl. Detta polisanmäldes av ansvarig personal som var på plats och dagen efter ringde verksamhetsansvarig och gjorde en muntlig orosanmälan till socialjouren. De gånger M kom under December fick han inte komma in eftersom han inte klarade av att hålla överenskommelsen så att alla kan känna sig trygga. Under hela den här perioden höll personal på MUK och verksamhetsansvarig tät kontakt med fältare, närpolis och skola. Incident: en anställd spelade fotboll på gården tillsammans med våra ungdomar. Hans knä gick ur led och vi fick ringa in en ambulans. Åtgärd: de rutiner vi har fungerade, exempel på detta är att vi alltid är 3 medarbetare som är på plats varje kväll. Detta innebar i det fallet att en personal kunde lösa situationen medan den andra kunde säkerställa att den övriga verksamheten kunde fortgå. 4. Verksamhetsutveckling Under 2014 har vi fortsatt fortbilda oss på alla områden vi kan som rör vårt arbetsfält. Ibland har vi haft möjlighet att skicka hela personalgruppen på utbildning, ibland någon eller några enstaka men all kunskap redovisas och kommer all personal till gagn. Vi startade året med tre planeringsdagar (7-9/1) för all personal för att tillsammans få tid att planera aktiviteter och se över rutinerna.

4 Detta följde vi upp med en arbetsdag i februari (28/2) där vi arbetade vidare med våra värdegrunder som utgångspunkt. Våra 6 värdegrunder är pelarna som håller upp hela vår verksamhet, dessa får inte bara vara vackra ord på ett papper, vi arbetar ständigt med att slipa dem så att de är väl förankrade hos personalen, brukarna och därmed tillämpbara på ett konkret och levande sätt. I mars (10/3) deltog all vår personal i en fortbildningsdag kring HBTQ och heder, detta blev också ett tillfälle att möta personal från andra fritidsgårdar samt fältassistenter och resonera tillsammans kring dessa frågor som ju också är en självklar del i våra värdegrunder att tillmötesgå alla och få alla att känna sig lika sedda och välkomna. I maj hade vi en arbetsdag (2/5) med all vår personal då vi arbetade med preventionsprofilen, varje personal svarade individuellt på frågorna och efteråt jämförde vi och diskuterade vi våra svar. Vi konstaterade att vi i det stora hela jobbar aktivt på alla områden och uppmärksammade särskilt våra förbättringsområden. Senare i maj (20/5) fick eventansvarige Philippe och verksamhetsansvariga Dharana utbildning och blev registrerade som coacher för kulturstöd för unga. Detta ser vi också som en stor del av verksamhetsutvecklingen då vi genom detta får möjlighet att hjälpa unga att förverkliga sina drömmar och att bli mer delaktiga lära sig driva egna projekt och sedan inspirera nya ungdomar. Vårterminen avslutades med en arbetsdag i Juni (13/6) med all personal då vi utvärderade vårens arbete och blickade framåt. I september (25/9) deltog MUKs versksamhetsansvarig på ett seminarium arrangerat av socialförvaltningen på temat unga som har sex mot ersättning riktat till alla yrkesgrupper som på olika sätt möter unga. Seminariet satte i ljuset de mekanismer som uppstår och som driver unga till desperata handlingar och hur vi inom våra verksamhetsområden kan vara vaksamma på signalen och vart vi ska skicka vidare unga för rätt sorts stöd. Först i Oktober (10/10) lyckades vi få ihop en riktig Kick off för hösten med teambuildning för att välkomna ny personal och tajta ihop arbetsgruppen och för att planera höstens verksamhet, gå igenom rutiner och hela vår krishanteringsplan. Senare i oktober (13/10) gick delar av personalgruppen på en nätvandringskurs eftersom vi deltar i ett projekt som går ut på att undersöka om vi som fritidsgård ska finnas till hands för unga även på nätet och hur detta isåfall ska göras på bästa sätt. I oktober deltog även all vår personal på utbildningsdag ungdomen i fokus som hölls av stadsdelsförvaltningen (20/10) och där vi tillsammans med andra fritidsledare och fältassistenter fick möjlighet att diskutera vårt arbetsfält och våra utvecklingsområden. I November (18/11) deltog MUKs verksamhetsansvarig i en nätverksträff för stadens alla kulturstöds-coacher där idéer om framtida samarbeten utbytes. Året avslutades med två dagar (15-16/12) för samtlig personal för att utvärdera hösten och planera inför våren.

5 5. Samverkan med utomstående (beskrivning och resultat): Föräldrar/anhöriga? Samverkan med föräldrar har fortsatt under 2014 framförallt genom projektet Alis Volat en fortsättning på fjolårets utbytesprojekt med ungdomsverksamhet i Italien. Denna gång stod vi som värdar vilket ledde till ökat engagemang hos våra föräldrar som visade stor gästvänlighet och öppnade upp sina hem för våra italienska besökare. Skolor? Under 2014 har vi varit i kontakt med skolorna i vårt upptagningsområde och bjudit in till våra aktiviteter. Att Emil Kilsäter som tidigare var rektor på Mariaskolan nu är rektor på Högalidskolan har bidragit positivt till en ökad kontakt med Högalidskolan. Pga omorganisation i Mariaskolan deltar vi inte lika frekvent som tidigare i fisknätet kring deras elever. MUK är numera med där var fjärde vecka. Vi har även haft samarbete med Hammarbyskolan södra då vi har både lånat och lånat ut utrustning och kompetens. Andra fritidsgårdar? Under Vt 2014 fortsatte vi vårt samarbete med ett filmprojekt initierat av FILM STOCKHOLM där vi ingår som samarbetspart bland handplockade ungdomsverksamheter i Stockholm, Gotland, Finland, Danmark, Estland och Litauen. Genom detta projekt deltog MUK i en lokal träff (som var en direkt uppföljning på den workshop som MUK stod värd för under nov 2013), denna gång var det ungdomsgården Lakeside i Haninge som stod värd (26/2-2014). Här planerade vi det filmläger som ungdomarna under workshopen i november hade enats om att de ville arrangera. Själva filmlägret blev av ute på Värmdö och fritisdgården Gurraberg under en helg i April (25-27/4). MUK skickade 4 unga representanter som deltog och gjorde film på detta läger. Samarbetet med ungdomsverksamheten Il Muretto i Italien fortsatte 2014: Vi avslutade vårt utbytesprojekt Oculi plus (fler ögon ser mer än ett) med en resa till Florens med 18 av våra unga under påsklovet i april. Vi beviljades ytterligare ett EUbidrag inom programmet Ung och aktiv Europa och kunde därför direkt köra vidare med fortsättningsprojektet Alis Volat (På egna vingar). Huvudsyftet var nu att ungdomarna skulle använda sina nya kunskaper om varandras livsvillkor för att skapa något gemensamt och förmedla ett budskap på ett publikt sätt för allmänheten. Under augusti 2014 tog vi emot våra besökare från Italien och hade en vecka fylld av lek på barnens ö men även hård träning inför den gemensamma flashmob som visades upp på Kungsträdgårdens We are stockholm mitt under kulturfestivalen. Under hösten 2014 bjöd MUK in samtliga fritidsgårdar och hembygdsgårdar på söder till en idrottskväll som skulle vara i lekfull anda och utan tävlingsmoment, och där vi skulle bjuda på enklare tilltugg och chillout-lounge. Tyvärr kunde inga av de inbjudna delta.

6 2014 har verksamhetsansvarig för MUK fortsatt sina regelbundna samverkansmöten med MFK med gott resultat. I år har även Philippe i egenskap av event- och musikansvarig deltagit på dessa möten och även haft särskild kontakt med MFKs musikansvarige Niklas. Den 3 Juni ordnade vi ett samarrangemang med MFK för alla i åk 6 på Mariaskolan för att de ska få en lättare övergång mellan verksamheterna till kommande höst. Detta blev mycket uppskattad av de 65 besökare som deltog. Verksamhetsansvarig har under året deltagit i Samverkan fritid med ansvariga från fritidsgårdarna Björnsan, Duvnäs och Fryschillet sammankallat av Louice Lundin, biträdande enhetschef Södermalsms sdf har detta bl.a lett till att vi genomfört ett gemensamt projekt kring nätvandring. Socialtjänst/övrig lokal samverkan Samverkan med stadsdelens fältassistenter har stärkts efter att vi i år deltagit på gemensamma utbildningsdagar. De besöker oss ofta och det händer att vi ringer dem för råd och samarbete kring enskilda besökare vi känner oro kring. Verksamhetsansvarig Dharana och eventansvarige Philippe har deltagit varannan vecka i Mariaskolans nätverksmöte Fisknätet som består av skola, kyrkan, socialtjänsten samt polisen. Vi deltar i nätverken Samverkan Söder. Vi har även direktkontakt med familjer och socialsekreterare då detta behövs kring enskilda ungdomar. På nationaldagen den 6 Juni deltog MUK med egen scen på Medborgarplatsen på musikfestivalen Make Music Sthlm där vi samverkade med en massa olika musikarrangörer och frivilliga krafter runt om i staden. Vi har kontinuerligt fortsatt vårt samarbete och även samarrangemang med studieförbundet Vuxen skolan som även hjälpt några av våra unga att starta studiecirklar. Under 2014 inledde vi ett samarbete med ungdomsföreningen Vi unga som bl a har hjälpt några av våra ungdomar att bilda en egen förening (Urban ground) med allt vad det innebär. Vi Unga höll också sin stora årliga föreningsevent Express your self hos oss, det blev en helkväll med workshops, seminarier och uppträdanden. Förutom att många ungdomar knöt nya kontakter gav det också vår förening lite nya medlemmar. Vi unga erbjuder också kontinuerligt kurser och läger som är tillgängliga för våra medlemmar. I maj 2014 Vi gjorde ett lyckat samarrangemang med Heleneborgs båtklubb med skattjakt och kanotpaddling. Ett 15 tal av våra ungdomar deltog och uppskattade detta mycket. Båda parter var mycket nöjda med samarbetet och vill att detta ska bli en tradition. Under 2014 har MUK aktivt försökt närma sig ett samarbete med stadens boenden för ensamkommande ungdomar och främst de på södermalm. I december 2014 fick vi äntligen till ett möte med Palatset det närmsta boendet på Wollmar yxkullsgatan. Dharana och Philippe

7 från MUK träffade samtlig av deras personal och informerade av vad vi kan erbjuda deras ungdomar. Detta väckte stort intresse bland ledningen och personalen som berättade att de haft problem med att sysselsätta sina ungdomar som har stort behov av en aktiv fritid och av att knyta nya kontakter i närområdet. Ett första steg blev att personal från Palatset tog med sig ungdomar till MUKs julavslut Till VT 2015 ska vi tillsammans bygga upp verksamhet anpassad efter de behov och intressen deras unga har. De ska även involvera sina övriga boenden runt om i staden. Enligt anbudet ska MUK regelbundet genomföra enkäter och intervjuer för att kontrollera att de håller kvalitet och uppfyller målen. Har detta gjorts? Beskriv hur och vilket resultat undersökningarna visat. Även 2014 genomfördes trygghetsundersökning på MUK med hjälp av de enkäter vi varit med och tagit fram i samverkan fritid. Det visade ett gott resultat där den stora majoriteten av våra besökare alltid känner sig trygga hos oss och där känslan av delaktighet är hög. (Dessa resultat har redovisats separat). 6. Aktiviteter Vad har gjorts av spontana och organiserade aktiviteter? Spontana: biljard, dataspelsturneringar, pingisturneringar, brädspel, wii-spel, jam i musikstudion, bakning, matlagning, skapande, fotboll, basket. Organiserade: utbytesprojekt, idrottspass i gympasal, skaparverkstad, öppenscén, konserter, musik- och dj-verkstad, ungdområd med inbjudna gäster. Events: karnevalfest, hiphop-jam, sportlovsaktiviteter med bla laserfort, mellanstadiedisco ordnat av våra ungdomar, agfghanistan matkväll med många besökare från boende för ensamkommande unga, Insamlingsgala för Filippinerna med ett hundratal besökare i alla åldrar, påsklov i Florens, Filmläger på värmdö, valborgsgrill på skolgården, utflykt med skattjakt till Heleneborgs båtklubb, 6:ornas invigningskväll, nationaldagsfirande med egen scen i medborgarplatsen, Öppenscén, höstlov med bla sumobrottning och halloweenfest, idrottskväll, livespelningar mm. Hur väljer ni aktiviteter? Aktiviteterna väljs i första hand utifrån ungdomarnas intressen. Även personalens intressen nätverk och kunskaper är förstås avgörande. Ungdomar får framföra sina idéer på ungdomsråden, samt i de dagliga samtalen med personal. Vi uppmärksammar även traditioner och högtidsdagar, främst de svenska men även andra som är relevanta för våra besökare. 7. Delaktighet Ungdomsinflytande (beskrivning)? 2014 har MUK fått utbildade kulturcoacher för att kunna hjälpa ungdomar att söka kulturstöd för att genomdriva egna projekt. Detta har lett till att aktivera våra stamgäster, få dem mer delaktiga i skapandet av aktiviteter som intresserar dem och det har även fått oss att komma i

8 kontakt med nya, drivna ungdomar som har sökt upp oss oss med sina idéer för att få hjälp att förverkliga sina drömmar och testa att genomföra egna projekt. Under 2014 har vi utökat våra ungdomsråd till en gång/ månad. För att locka fler till våra råd har vi bjudit in fler gäster utifrån som har något intressant att berätta. Framförallt har vi bjudit in ungdomar som genomdrivit egna projekt och som kan inspirerar andra att aktivera sig. Våra besökare involveras i allt från planering, handling, matlagning, till att hålla i aktiviteter. Deras tankar, åsikter och känslor är viktiga för upplägget av all vår verksamhet. Vi är särskilt stolta över några av våra musikintresserade ungdomar som efter en tid i vår musikstudio bestämde sig för att bilda en egen förening: Urbanground. Vi stöttade dem med allt vi kunde från kontakter till redskap och de gjorde en rekordresa detta året. Under våren och sommaren deltog de med eget bås på mässor och festivaler och höll sedan själva i djworksshop för våra besökare en kväll i veckan under hela hösten. Inte nog med det, de vann sedan Vi ungas utmärkelse: Årets förenig 2014! Föräldramedverkan (beskrivning)? Mervärde för åtagandet att: ett antal gånger per termin ordna särskilda sammankomster där föräldrar och andra anhöriga bjuds in gemensamt med ungdomarna har detta gjorts? Utfall? Ja detta har gjorts; - Den 15/2 ordnade ungdomarna en karnevalfest för att samla pengar till sin italienresa och för att berätta om projektet. Många familjer och anhöriga var på plats och hade en fin kväll. Flera föräldrar hjälpte även till att förbereda festen. - 29/3 hade vi ytterligare en heal the world gala till stöd för drabbade i Filippinerna med ett hundratal besökare. Det blev en rolig fest som samlade många anhöriga, föräldrar och grannar i alla åldrar. - 6/6 hade MUK en egen scen på medborgarplatsen för att fira nationaldagen i samarbete med Make music sthlm. Runt 1500 personer besökte vår scen och vår monter, bland dessa många familjer och anhöriga till våra ungdomar. - 9/8 tog vi emot våra italienska gäster med en välkomstmiddag där flera föräldrar och syskon deltog. Under hela denna vecka hade några familjer italienare boende hos sig och den 15 augusti, kvällen innan italienarne skulle resa hem slöt många föräldrar upp på kungsträdgården för att se ungdomarnas flaschmob under kulturfestivalen och för att ta avsked av den italienska gruppen. Det var ett gäng stolta, rörda och tårögda föräldrar. - 24/10 under vår punkspelning kom föräldrar ner spontant för att se sina barns vänner uppträda, de stannade under hela kvällen och var mycket positiva.

9 Föräldrar kan även boka samtal med MUK ś personal och ledning för att dra nytta av den kompetensen vid t ex konfliktlösning. Hur marknadsförs denna möjlighet? Har den utnyttjats? Utfall? Nej detta har vi inte hittat de rätta förutsättningarna för att kunna genomföra i dagsläget. 8.Öppethållande Specifikation av öppethållanden: Mån Torsdag kl Fre kl Antal timmar uppdelat för varje månad (Inom parantes står antal fler eller färre dagar jämfört med 2013): Jan 68 (+8) Feb 90 (+2) Mar 82 (-2) April heldagar i florens med utbytesprojektet (-5 om man inte räknar med projektet) Maj 78 (-16) Jun 40 ( + 4) Aug 28 h + 7 heldagar i sthlm med utbytesprojektet (+ 12 0m man inte räknar med projektet) Sept 96 h (+4) Okt 98 (-2) Nov 88 (+4) Dec 48(-18) 9. Övrigt Hur gör ni för att hålla er uppdaterade på vad aktuell forskning visar är gynnsamt? Genom nätverksträffar, genom att gå på utbildningar, seminarier och informationsmöten. Vi får en hel del information skickat till oss av preventivsamordnare, fältare, polis mm. Hur märker ni att ungdomarna utvecklas positivt hos er? Vi får dagligen bekräftelse på detta genom att vi träffar ungdomarna större delen av deras fritid och för nära samtal kring deras utveckling. De delger mycket såväl om sina problem som om sina glädjeämnen och framgångar. Många kommer tillbaka efter att de växt ur MUK för att hälsa på och inte sällan höra om de kan hjälpa till på något sätt i verksamheten. Även många föräldrar har kontaktat oss för att visa sin tacksamhet över sina barns positiva utveckling hos oss.

10 Meritlista Siri Sandström Askersgatan Bandhagen e-posat: mobil: Utbildningar: Stockholm Dramatiska Högskola, Film- och Mediapedagog 2011 Stockholms Universitet, Spanska 2010 Boulevardteatern, Stockholm, Kurs för Keith Johnstone, Teaterimprovisation : Västerbergs folkhögskola, Dramapedagogutbildningen : Fryshusets Gymnasium, Estetiska programmet inriktning teater Anställningar (i urval): Calle Flygares Teaterskola, Drama/teaterlärare : Sigtuna Kulturskola, Sigtuna, Drama/Teaterlärare : Sigtuna Kulturskola, Sigtuna, Drama/Teaterlärare : Järfälla Kulturskola, Jakobsberg, Drama/Teaterlärare : Ingridskolan, Bergshamra, Studiepedagog, Dramalärare Övrigt: 2007: Resa till Etiopien för besök och utbyte med olika teaterkompanier och ungdomsverksamheter som arbetar med Theatre in Development, även workshops i drama med ungdomar och barn. 2007: Medverkande till att arbeta fram jämställdhetsmaterial till Rädda Barnen, Vi unga, Scoutkåren och en rad andra ungdomsorganisationer, i samarbete med Teater Rotstock : verksam inom festivalen Urkult från 2007 Scen- och backstageansvarig 2006: Resa Till Guinea Conakry för att utveckla och utforska västafrikansk dans hösten: Turné i Europa med teatergruppen Teater Olga som skådespelare, regissör och manusförfattare. Har erfarenhet av ljud- och ljussättning, vilket jag gör själv till de flesta av mina föreställningar Referens. Lämnas gärna på begäran

11 Jorge Chacin c/o Johansson Fyrspannsgatan 53, Hässelby Utbildning Hagabergs Folkhögskola Augusti 2012 juni 2014 Fritidsledare utbildning Ersta Sköndal Högskola Oktober Februari 2014 Grundkurs i socialt arbete, 30 högskolepoäng Sampere Språkskola Höst 2005 Språkstudier- spanska, Madrid, Spanien SAE, Technology College Mars Juni 2004 Musikproduktionskurser på Audio engineer- programmet Karolinska Läroverket Augusti Juni 1998 Naturvetenskapliga programmet Arbetslivserfarenhet Professionell DJ År Spelat på diverse klubbar, barer & restauranger. Bland annat; - Skärholmens Fritidsgård, dj på danstävling April Dj på Utbildningsradions personalfest December Breakdance- tävlingar & klubbar, Bogota, Colombia Höst Svenska mästerskapet i breakdance, Stockholm Maj Hus- DJ på Koh Phangan, restaurang i Stockholm År Blazer club, Madrid, Spanien Höst 2007 Ungdoms- ledare för dj/breakdance- workshops År Planerat och genomfört diverse dj- workshops för ungdomar. Bland annat; - Workshops i dj:ing,tensta, Studieförbundet Vuxenskolan Januari Workshops i dj:ing, Lava Kulturhuset Februari Workshops i dj:ing, Husby, Studieförbundet Vuxenskolan April Workshops i musikproduktion & breakdance, Madrid Oktober 2007 Logistikarbetare/vaktmästare År 2000 Tempteam, Oslo Scan Sommar 1998 paketering av korv

12 Jorge Chacin c/o Johansson Fyrspannsgatan 53, Hässelby Praktik Ny gemenskap Mars/April veckors praktik PÅ 100 % Socialarbete med fokus på bostadslösa Vällingby Fritid AB Februari/Mars veckors praktik på 50 %. Arbete på fritidsgård, parklek, LSS- verksamhet Lava Kulturhus Februari/Mars veckors praktik på 50 %. Planering och genomförande av dj/break- workshops Örebro lokal TV År 2011 Filmredigering, inklusive resa till Indien för dokumentation om leprasjuka Stipendium EU stipendium Höst 1999 Arbete i skivaffär samt hiphop- butik, Madrid, Spanien Språkkunskaper Svenska Flytande i tal och skrift Engelska Flytande i tal och skrift Spanska Flytande i tal och skrift Referenser Polki Nordström Mobil: Verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan, Stockholm Anna Malmquist Tel: Platschef Föreningen Ny Gemenskap Stockholm

13 Jorge Chacin c/o Johansson Fyrspannsgatan 53, Hässelby

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

Projekt Mötesplats Stimulans Trygghet Integration - Gemenskap

Projekt Mötesplats Stimulans Trygghet Integration - Gemenskap Projekt Mötesplats Stimulans Trygghet Integration - Gemenskap Ensamkommande flyktingbarn och unga i åtta kommuner Karlskrona, Alvesta, Lessebo, Solna, Uppsala, Stockholms stad, Sigtuna och Mölndal 2005-2009

Läs mer

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet Metoder & ideér som fungerar i projekt för unga om jämställdhet Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, telefon 036-10 69 00. Kontaktperson: Liz Modin. Texter

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Redovisning av Allmänna Arvsfond projektet InterUng,TidsNätverket i Bergsjön Projektperiod april 2009 april 2010

Redovisning av Allmänna Arvsfond projektet InterUng,TidsNätverket i Bergsjön Projektperiod april 2009 april 2010 Redovisning av Allmänna Arvsfond projektet InterUng,TidsNätverket i Bergsjön Projektperiod april 9 april 1 InterUng tillsammans med sitt Englandgruppen Gaptime (Gästerna bär blåa o svarta t-shirt) 1 Översikt

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Slutredovisning av projekt i integrationsfonden, handledning och mall

Slutredovisning av projekt i integrationsfonden, handledning och mall 1(36) Mall slutredovisning av projekt version 3 Datum 2012-06-18 Beslutsnummer 2012-70 Slutredovisning av projekt i integrationsfonden, handledning och mall Slutredovisning Slutredovisningen av ert projekt

Läs mer

Tjej eller kille spelar roll?

Tjej eller kille spelar roll? Tjej eller kille spelar roll? Tillsammans för en jämställd skola En inspirationsbroschyr för ökad jämställdhet i skolan INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tjej eller kille spela roll? Tillsammans för en jämställd skola...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Beskrivning av läsårets systematiska kvalitetsarbete... 2 1.2 Fryshusets vision... 2 1.3 Fryshusets värdegrund...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Rapport från projektet Postmodern konstpedagogik och premoderna samlingar Jamtli 2011 2012 Innehåll 1. Bakgrund... 3 Inledning... 3 Projektets mål...

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012

KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012 NORDISKA MUSIKGYMNASIET Katrinebergsbacken 2-10 117 61 STOCKHOLM KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012 1 Innehåll Kvalitetsredovisning vt 2011-vt 2012 1 Innehåll 2 Förutsättningar 3 1. Bakgrund 3 2. Ekonomi

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer