Avtalsuppföljning - årsrapport 2014 Fritidsgård: MUK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtalsuppföljning - årsrapport 2014 Fritidsgård: MUK"

Transkript

1 Avtalsuppföljning - årsrapport 2014 Fritidsgård: MUK Obs! I år skickar vi, istället för en massa bilagor, en film som sammanfattar hela året på ett bättre och roligare sätt. Totalt med filmen bifogar vi alltså bara 3 bilagor till denna rapport! 1. Basuppgifter Namn: Maria Ungdomsklubb Verksamhetsansvarig: Dharana Favilla Belloni Antal besökare/månad? Januari: Flickor: 126 Pojkar: 160 Totalt: 286 Februari: Flickor: 159 Pojkar: 310 Totalt: 469 Mars: Flickor: 200 Pojkar: 265 Totalt: 465 April: Flickor:138 Pojkar: 193 Totalt: utbytesprojekt 9 dagar med totalt 40 unga dagligen Maj: Flickor: 111 Pojkar: 149 Totalt: 260 Juni: Flickor: 691 Pojkar: 986 Totalt:1677 Augusti: Flickor: 19 Pojkar: 40 Totalt: 59 + utbytesprojekt 7 dagar med totalt 40 unga dagligen September: Flickor: 80 Pojkar: 203 Totalt: 283 Oktober: Flickor:133 Pojkar: 169 Totalt: 302 November: Flickor: 156 Pojkar: 268 Totalt:424 December: Flickor: 58 pojkar: 146 Totalt:204 Antal personaltimmar/månad? I avseende bemanning, öppethållande samt administration, möten och fortbildning har verksamheten ur ett statistiskt hänseende mer eller mindre varit av samma karaktär som föregående verksamhetsår. Vi väljer därför att utgå ifrån förra årets genomlysning av denna statistik även detta år. I statistiken kring öppethållande lite senare i denna rapport framgår vissa avvikelser men dessa påverkar ej helheten i den genomsnittliga statistik som redovisas här nedan. Personaltimmar i genomsnitt/mån: 344 h i verksamheten vid öppethållande 30 h personalmöten 20 h fortbildning 168 h administration/verksamhetsplanering/möten för 2 personal Totalt: 562h/mån (Totala personaltimmar år 2014: 5058 h) Antal anställda?

2 7 (varav en är tjänstledig HT VT 2015) Anställdas utbildning och arbetserfarenhet? De nyanställda 2014 är: Siri Sandström; drama- och film pedagog. Jorge Chacin; fritidsledare och musikproducent. Se cv, bilagor Inkomna förslag och klagomål + vidtagna åtgärder? Förslag och synpunkter har hanterats löpande av verksamhetens ledningsgrupp. Principen har varit att synpunkter skall hanteras i direkt anslutning till när de framförts. Exempel på detta har varit att starta en ny aktivitet, ändra på en befintlig eller komplettera utrustning då detta har varit möjligt. Incident: Klagomål kom från personal på MFK (som driver verksamhet i samma lokaler fast dagtid för mellanstadiebarn). Klagomålet rörde sig om den gemensamma musikstudion som vid några få tillfällen lämnats i oreda efter att våra ungdomar varit där. Åtgärd: Vi såg att detta var en brist i våra rutiner och införde därför ett pant-system för de unga som ska vistas i musikstudion, för att få tillbaka det man pantat in måste en personal först följa med ner och se till att allt lämnas i rätt ordning. Efter denna nya rutin införts har detta fungerat bra och MFK har varit nöjda med den snabba åtgärden. Incident: skolans gympaläraren klagade upprepade gånger på att gympasalen var i oordning dagen efter då vi hade haft den. Det resulterade till att skolans intendent tog kontakt med oss och uttryckte skolans starka missnöjen med vår samarbete. Åtgärd: vi kontaktade skolan och försäkrade alla parter att vi har väl utarbetade rutiner gällande vistelse och återställning av gympasalen. Det var följaktigen inte vi som ställde till oreda. Vi möttes också ofta av en stökig miljö när vi kom dit och märkte att skolan klagade på oss de gångerna vi inte hade använd salen. Vi erbjöd skolan hjäp med att gå till botten med orsaken till problemet. Skolan tog emot hjälpen men uttryckte fortfarande en vis skepsis mot oss. Efter en kort period fick skolan nys om av en förälder att veksamheten som har salen före oss låg bakom oredan. 3. Antal olycksfall och skador + vidtagna förebyggande åtgärder: Kvällen den 7 november dyker en kille upp hos oss som genast skapar en orolig stämning hos några av våra tjejer i åk 7. De berättar för oss att killen (som bara är något år äldre än dem, vi kan kalla honom M ) har hotats på sociala medier och kastat en "banger" på Södermalmsskolan så att polis kallats dit. Vi hann inte uppfatta situationen och prata med M innan han gick upp till sin fotbollsträning i skolans gymnastiksal. Våra 7:or vågade inte går hem, rädda för om de skulle möta honom på vägen. Vi ringde fältassistenterna men när de kom

3 hade våra tjejer redan hunnit gå och avböjt erbjudandet om sällskap på vägen från en av våra praktikanter. Den 18 November dyker M upp hos oss för andra gången och stämningen blir lika orolig. Tjejerna i sjuan, som är här även denna kväll, berättar då om en allvarlig incident som hänt på Mariaskolan tidigare samma dag då M dykt upp med vänner för att hota elever och att polis kallats till skolan. En personal tog då med tjejerna för att aktivera dem i idrottssalen (och skilja dem från M) en annan personal ringde in fältarna medan verksamhetsansvarig, som var på plats, pratade enskilt med M och fick veta att han var avstängd från sin skola och fosterhemsplacerad. M gav henne numret till familjeplaceringen och hon ringde hem för att informera. Hemmet hade inte heller fått någon information från skolan om incidenten under dagen och att polisen varit på plats. Fältarna kom och hade samtal med alla inblandade och kontaktade polis. M besökte MUK några gånger till i slutet på november. Vid något tillfälle gick det bra, han visade vilja att lösa situationen och det blev också tydligare för oss att även tjejerna hade ringt honom ett flertal gånger, vi lyckades medla mellan dem och var tydliga med att visa att alla är välkomna men måste visa hänsyn och respekt. Den 28/11 när M kom till MUK blev han dock våldsam och aggressiv både mot ungdomar och personal så till den grad att vi fick stänga MUK tidigare av säkerhetsskäl. Detta polisanmäldes av ansvarig personal som var på plats och dagen efter ringde verksamhetsansvarig och gjorde en muntlig orosanmälan till socialjouren. De gånger M kom under December fick han inte komma in eftersom han inte klarade av att hålla överenskommelsen så att alla kan känna sig trygga. Under hela den här perioden höll personal på MUK och verksamhetsansvarig tät kontakt med fältare, närpolis och skola. Incident: en anställd spelade fotboll på gården tillsammans med våra ungdomar. Hans knä gick ur led och vi fick ringa in en ambulans. Åtgärd: de rutiner vi har fungerade, exempel på detta är att vi alltid är 3 medarbetare som är på plats varje kväll. Detta innebar i det fallet att en personal kunde lösa situationen medan den andra kunde säkerställa att den övriga verksamheten kunde fortgå. 4. Verksamhetsutveckling Under 2014 har vi fortsatt fortbilda oss på alla områden vi kan som rör vårt arbetsfält. Ibland har vi haft möjlighet att skicka hela personalgruppen på utbildning, ibland någon eller några enstaka men all kunskap redovisas och kommer all personal till gagn. Vi startade året med tre planeringsdagar (7-9/1) för all personal för att tillsammans få tid att planera aktiviteter och se över rutinerna.

4 Detta följde vi upp med en arbetsdag i februari (28/2) där vi arbetade vidare med våra värdegrunder som utgångspunkt. Våra 6 värdegrunder är pelarna som håller upp hela vår verksamhet, dessa får inte bara vara vackra ord på ett papper, vi arbetar ständigt med att slipa dem så att de är väl förankrade hos personalen, brukarna och därmed tillämpbara på ett konkret och levande sätt. I mars (10/3) deltog all vår personal i en fortbildningsdag kring HBTQ och heder, detta blev också ett tillfälle att möta personal från andra fritidsgårdar samt fältassistenter och resonera tillsammans kring dessa frågor som ju också är en självklar del i våra värdegrunder att tillmötesgå alla och få alla att känna sig lika sedda och välkomna. I maj hade vi en arbetsdag (2/5) med all vår personal då vi arbetade med preventionsprofilen, varje personal svarade individuellt på frågorna och efteråt jämförde vi och diskuterade vi våra svar. Vi konstaterade att vi i det stora hela jobbar aktivt på alla områden och uppmärksammade särskilt våra förbättringsområden. Senare i maj (20/5) fick eventansvarige Philippe och verksamhetsansvariga Dharana utbildning och blev registrerade som coacher för kulturstöd för unga. Detta ser vi också som en stor del av verksamhetsutvecklingen då vi genom detta får möjlighet att hjälpa unga att förverkliga sina drömmar och att bli mer delaktiga lära sig driva egna projekt och sedan inspirera nya ungdomar. Vårterminen avslutades med en arbetsdag i Juni (13/6) med all personal då vi utvärderade vårens arbete och blickade framåt. I september (25/9) deltog MUKs versksamhetsansvarig på ett seminarium arrangerat av socialförvaltningen på temat unga som har sex mot ersättning riktat till alla yrkesgrupper som på olika sätt möter unga. Seminariet satte i ljuset de mekanismer som uppstår och som driver unga till desperata handlingar och hur vi inom våra verksamhetsområden kan vara vaksamma på signalen och vart vi ska skicka vidare unga för rätt sorts stöd. Först i Oktober (10/10) lyckades vi få ihop en riktig Kick off för hösten med teambuildning för att välkomna ny personal och tajta ihop arbetsgruppen och för att planera höstens verksamhet, gå igenom rutiner och hela vår krishanteringsplan. Senare i oktober (13/10) gick delar av personalgruppen på en nätvandringskurs eftersom vi deltar i ett projekt som går ut på att undersöka om vi som fritidsgård ska finnas till hands för unga även på nätet och hur detta isåfall ska göras på bästa sätt. I oktober deltog även all vår personal på utbildningsdag ungdomen i fokus som hölls av stadsdelsförvaltningen (20/10) och där vi tillsammans med andra fritidsledare och fältassistenter fick möjlighet att diskutera vårt arbetsfält och våra utvecklingsområden. I November (18/11) deltog MUKs verksamhetsansvarig i en nätverksträff för stadens alla kulturstöds-coacher där idéer om framtida samarbeten utbytes. Året avslutades med två dagar (15-16/12) för samtlig personal för att utvärdera hösten och planera inför våren.

5 5. Samverkan med utomstående (beskrivning och resultat): Föräldrar/anhöriga? Samverkan med föräldrar har fortsatt under 2014 framförallt genom projektet Alis Volat en fortsättning på fjolårets utbytesprojekt med ungdomsverksamhet i Italien. Denna gång stod vi som värdar vilket ledde till ökat engagemang hos våra föräldrar som visade stor gästvänlighet och öppnade upp sina hem för våra italienska besökare. Skolor? Under 2014 har vi varit i kontakt med skolorna i vårt upptagningsområde och bjudit in till våra aktiviteter. Att Emil Kilsäter som tidigare var rektor på Mariaskolan nu är rektor på Högalidskolan har bidragit positivt till en ökad kontakt med Högalidskolan. Pga omorganisation i Mariaskolan deltar vi inte lika frekvent som tidigare i fisknätet kring deras elever. MUK är numera med där var fjärde vecka. Vi har även haft samarbete med Hammarbyskolan södra då vi har både lånat och lånat ut utrustning och kompetens. Andra fritidsgårdar? Under Vt 2014 fortsatte vi vårt samarbete med ett filmprojekt initierat av FILM STOCKHOLM där vi ingår som samarbetspart bland handplockade ungdomsverksamheter i Stockholm, Gotland, Finland, Danmark, Estland och Litauen. Genom detta projekt deltog MUK i en lokal träff (som var en direkt uppföljning på den workshop som MUK stod värd för under nov 2013), denna gång var det ungdomsgården Lakeside i Haninge som stod värd (26/2-2014). Här planerade vi det filmläger som ungdomarna under workshopen i november hade enats om att de ville arrangera. Själva filmlägret blev av ute på Värmdö och fritisdgården Gurraberg under en helg i April (25-27/4). MUK skickade 4 unga representanter som deltog och gjorde film på detta läger. Samarbetet med ungdomsverksamheten Il Muretto i Italien fortsatte 2014: Vi avslutade vårt utbytesprojekt Oculi plus (fler ögon ser mer än ett) med en resa till Florens med 18 av våra unga under påsklovet i april. Vi beviljades ytterligare ett EUbidrag inom programmet Ung och aktiv Europa och kunde därför direkt köra vidare med fortsättningsprojektet Alis Volat (På egna vingar). Huvudsyftet var nu att ungdomarna skulle använda sina nya kunskaper om varandras livsvillkor för att skapa något gemensamt och förmedla ett budskap på ett publikt sätt för allmänheten. Under augusti 2014 tog vi emot våra besökare från Italien och hade en vecka fylld av lek på barnens ö men även hård träning inför den gemensamma flashmob som visades upp på Kungsträdgårdens We are stockholm mitt under kulturfestivalen. Under hösten 2014 bjöd MUK in samtliga fritidsgårdar och hembygdsgårdar på söder till en idrottskväll som skulle vara i lekfull anda och utan tävlingsmoment, och där vi skulle bjuda på enklare tilltugg och chillout-lounge. Tyvärr kunde inga av de inbjudna delta.

6 2014 har verksamhetsansvarig för MUK fortsatt sina regelbundna samverkansmöten med MFK med gott resultat. I år har även Philippe i egenskap av event- och musikansvarig deltagit på dessa möten och även haft särskild kontakt med MFKs musikansvarige Niklas. Den 3 Juni ordnade vi ett samarrangemang med MFK för alla i åk 6 på Mariaskolan för att de ska få en lättare övergång mellan verksamheterna till kommande höst. Detta blev mycket uppskattad av de 65 besökare som deltog. Verksamhetsansvarig har under året deltagit i Samverkan fritid med ansvariga från fritidsgårdarna Björnsan, Duvnäs och Fryschillet sammankallat av Louice Lundin, biträdande enhetschef Södermalsms sdf har detta bl.a lett till att vi genomfört ett gemensamt projekt kring nätvandring. Socialtjänst/övrig lokal samverkan Samverkan med stadsdelens fältassistenter har stärkts efter att vi i år deltagit på gemensamma utbildningsdagar. De besöker oss ofta och det händer att vi ringer dem för råd och samarbete kring enskilda besökare vi känner oro kring. Verksamhetsansvarig Dharana och eventansvarige Philippe har deltagit varannan vecka i Mariaskolans nätverksmöte Fisknätet som består av skola, kyrkan, socialtjänsten samt polisen. Vi deltar i nätverken Samverkan Söder. Vi har även direktkontakt med familjer och socialsekreterare då detta behövs kring enskilda ungdomar. På nationaldagen den 6 Juni deltog MUK med egen scen på Medborgarplatsen på musikfestivalen Make Music Sthlm där vi samverkade med en massa olika musikarrangörer och frivilliga krafter runt om i staden. Vi har kontinuerligt fortsatt vårt samarbete och även samarrangemang med studieförbundet Vuxen skolan som även hjälpt några av våra unga att starta studiecirklar. Under 2014 inledde vi ett samarbete med ungdomsföreningen Vi unga som bl a har hjälpt några av våra ungdomar att bilda en egen förening (Urban ground) med allt vad det innebär. Vi Unga höll också sin stora årliga föreningsevent Express your self hos oss, det blev en helkväll med workshops, seminarier och uppträdanden. Förutom att många ungdomar knöt nya kontakter gav det också vår förening lite nya medlemmar. Vi unga erbjuder också kontinuerligt kurser och läger som är tillgängliga för våra medlemmar. I maj 2014 Vi gjorde ett lyckat samarrangemang med Heleneborgs båtklubb med skattjakt och kanotpaddling. Ett 15 tal av våra ungdomar deltog och uppskattade detta mycket. Båda parter var mycket nöjda med samarbetet och vill att detta ska bli en tradition. Under 2014 har MUK aktivt försökt närma sig ett samarbete med stadens boenden för ensamkommande ungdomar och främst de på södermalm. I december 2014 fick vi äntligen till ett möte med Palatset det närmsta boendet på Wollmar yxkullsgatan. Dharana och Philippe

7 från MUK träffade samtlig av deras personal och informerade av vad vi kan erbjuda deras ungdomar. Detta väckte stort intresse bland ledningen och personalen som berättade att de haft problem med att sysselsätta sina ungdomar som har stort behov av en aktiv fritid och av att knyta nya kontakter i närområdet. Ett första steg blev att personal från Palatset tog med sig ungdomar till MUKs julavslut Till VT 2015 ska vi tillsammans bygga upp verksamhet anpassad efter de behov och intressen deras unga har. De ska även involvera sina övriga boenden runt om i staden. Enligt anbudet ska MUK regelbundet genomföra enkäter och intervjuer för att kontrollera att de håller kvalitet och uppfyller målen. Har detta gjorts? Beskriv hur och vilket resultat undersökningarna visat. Även 2014 genomfördes trygghetsundersökning på MUK med hjälp av de enkäter vi varit med och tagit fram i samverkan fritid. Det visade ett gott resultat där den stora majoriteten av våra besökare alltid känner sig trygga hos oss och där känslan av delaktighet är hög. (Dessa resultat har redovisats separat). 6. Aktiviteter Vad har gjorts av spontana och organiserade aktiviteter? Spontana: biljard, dataspelsturneringar, pingisturneringar, brädspel, wii-spel, jam i musikstudion, bakning, matlagning, skapande, fotboll, basket. Organiserade: utbytesprojekt, idrottspass i gympasal, skaparverkstad, öppenscén, konserter, musik- och dj-verkstad, ungdområd med inbjudna gäster. Events: karnevalfest, hiphop-jam, sportlovsaktiviteter med bla laserfort, mellanstadiedisco ordnat av våra ungdomar, agfghanistan matkväll med många besökare från boende för ensamkommande unga, Insamlingsgala för Filippinerna med ett hundratal besökare i alla åldrar, påsklov i Florens, Filmläger på värmdö, valborgsgrill på skolgården, utflykt med skattjakt till Heleneborgs båtklubb, 6:ornas invigningskväll, nationaldagsfirande med egen scen i medborgarplatsen, Öppenscén, höstlov med bla sumobrottning och halloweenfest, idrottskväll, livespelningar mm. Hur väljer ni aktiviteter? Aktiviteterna väljs i första hand utifrån ungdomarnas intressen. Även personalens intressen nätverk och kunskaper är förstås avgörande. Ungdomar får framföra sina idéer på ungdomsråden, samt i de dagliga samtalen med personal. Vi uppmärksammar även traditioner och högtidsdagar, främst de svenska men även andra som är relevanta för våra besökare. 7. Delaktighet Ungdomsinflytande (beskrivning)? 2014 har MUK fått utbildade kulturcoacher för att kunna hjälpa ungdomar att söka kulturstöd för att genomdriva egna projekt. Detta har lett till att aktivera våra stamgäster, få dem mer delaktiga i skapandet av aktiviteter som intresserar dem och det har även fått oss att komma i

8 kontakt med nya, drivna ungdomar som har sökt upp oss oss med sina idéer för att få hjälp att förverkliga sina drömmar och testa att genomföra egna projekt. Under 2014 har vi utökat våra ungdomsråd till en gång/ månad. För att locka fler till våra råd har vi bjudit in fler gäster utifrån som har något intressant att berätta. Framförallt har vi bjudit in ungdomar som genomdrivit egna projekt och som kan inspirerar andra att aktivera sig. Våra besökare involveras i allt från planering, handling, matlagning, till att hålla i aktiviteter. Deras tankar, åsikter och känslor är viktiga för upplägget av all vår verksamhet. Vi är särskilt stolta över några av våra musikintresserade ungdomar som efter en tid i vår musikstudio bestämde sig för att bilda en egen förening: Urbanground. Vi stöttade dem med allt vi kunde från kontakter till redskap och de gjorde en rekordresa detta året. Under våren och sommaren deltog de med eget bås på mässor och festivaler och höll sedan själva i djworksshop för våra besökare en kväll i veckan under hela hösten. Inte nog med det, de vann sedan Vi ungas utmärkelse: Årets förenig 2014! Föräldramedverkan (beskrivning)? Mervärde för åtagandet att: ett antal gånger per termin ordna särskilda sammankomster där föräldrar och andra anhöriga bjuds in gemensamt med ungdomarna har detta gjorts? Utfall? Ja detta har gjorts; - Den 15/2 ordnade ungdomarna en karnevalfest för att samla pengar till sin italienresa och för att berätta om projektet. Många familjer och anhöriga var på plats och hade en fin kväll. Flera föräldrar hjälpte även till att förbereda festen. - 29/3 hade vi ytterligare en heal the world gala till stöd för drabbade i Filippinerna med ett hundratal besökare. Det blev en rolig fest som samlade många anhöriga, föräldrar och grannar i alla åldrar. - 6/6 hade MUK en egen scen på medborgarplatsen för att fira nationaldagen i samarbete med Make music sthlm. Runt 1500 personer besökte vår scen och vår monter, bland dessa många familjer och anhöriga till våra ungdomar. - 9/8 tog vi emot våra italienska gäster med en välkomstmiddag där flera föräldrar och syskon deltog. Under hela denna vecka hade några familjer italienare boende hos sig och den 15 augusti, kvällen innan italienarne skulle resa hem slöt många föräldrar upp på kungsträdgården för att se ungdomarnas flaschmob under kulturfestivalen och för att ta avsked av den italienska gruppen. Det var ett gäng stolta, rörda och tårögda föräldrar. - 24/10 under vår punkspelning kom föräldrar ner spontant för att se sina barns vänner uppträda, de stannade under hela kvällen och var mycket positiva.

9 Föräldrar kan även boka samtal med MUK ś personal och ledning för att dra nytta av den kompetensen vid t ex konfliktlösning. Hur marknadsförs denna möjlighet? Har den utnyttjats? Utfall? Nej detta har vi inte hittat de rätta förutsättningarna för att kunna genomföra i dagsläget. 8.Öppethållande Specifikation av öppethållanden: Mån Torsdag kl Fre kl Antal timmar uppdelat för varje månad (Inom parantes står antal fler eller färre dagar jämfört med 2013): Jan 68 (+8) Feb 90 (+2) Mar 82 (-2) April heldagar i florens med utbytesprojektet (-5 om man inte räknar med projektet) Maj 78 (-16) Jun 40 ( + 4) Aug 28 h + 7 heldagar i sthlm med utbytesprojektet (+ 12 0m man inte räknar med projektet) Sept 96 h (+4) Okt 98 (-2) Nov 88 (+4) Dec 48(-18) 9. Övrigt Hur gör ni för att hålla er uppdaterade på vad aktuell forskning visar är gynnsamt? Genom nätverksträffar, genom att gå på utbildningar, seminarier och informationsmöten. Vi får en hel del information skickat till oss av preventivsamordnare, fältare, polis mm. Hur märker ni att ungdomarna utvecklas positivt hos er? Vi får dagligen bekräftelse på detta genom att vi träffar ungdomarna större delen av deras fritid och för nära samtal kring deras utveckling. De delger mycket såväl om sina problem som om sina glädjeämnen och framgångar. Många kommer tillbaka efter att de växt ur MUK för att hälsa på och inte sällan höra om de kan hjälpa till på något sätt i verksamheten. Även många föräldrar har kontaktat oss för att visa sin tacksamhet över sina barns positiva utveckling hos oss.

10 Meritlista Siri Sandström Askersgatan Bandhagen e-posat: mobil: Utbildningar: Stockholm Dramatiska Högskola, Film- och Mediapedagog 2011 Stockholms Universitet, Spanska 2010 Boulevardteatern, Stockholm, Kurs för Keith Johnstone, Teaterimprovisation : Västerbergs folkhögskola, Dramapedagogutbildningen : Fryshusets Gymnasium, Estetiska programmet inriktning teater Anställningar (i urval): Calle Flygares Teaterskola, Drama/teaterlärare : Sigtuna Kulturskola, Sigtuna, Drama/Teaterlärare : Sigtuna Kulturskola, Sigtuna, Drama/Teaterlärare : Järfälla Kulturskola, Jakobsberg, Drama/Teaterlärare : Ingridskolan, Bergshamra, Studiepedagog, Dramalärare Övrigt: 2007: Resa till Etiopien för besök och utbyte med olika teaterkompanier och ungdomsverksamheter som arbetar med Theatre in Development, även workshops i drama med ungdomar och barn. 2007: Medverkande till att arbeta fram jämställdhetsmaterial till Rädda Barnen, Vi unga, Scoutkåren och en rad andra ungdomsorganisationer, i samarbete med Teater Rotstock : verksam inom festivalen Urkult från 2007 Scen- och backstageansvarig 2006: Resa Till Guinea Conakry för att utveckla och utforska västafrikansk dans hösten: Turné i Europa med teatergruppen Teater Olga som skådespelare, regissör och manusförfattare. Har erfarenhet av ljud- och ljussättning, vilket jag gör själv till de flesta av mina föreställningar Referens. Lämnas gärna på begäran

11 Jorge Chacin c/o Johansson Fyrspannsgatan 53, Hässelby Utbildning Hagabergs Folkhögskola Augusti 2012 juni 2014 Fritidsledare utbildning Ersta Sköndal Högskola Oktober Februari 2014 Grundkurs i socialt arbete, 30 högskolepoäng Sampere Språkskola Höst 2005 Språkstudier- spanska, Madrid, Spanien SAE, Technology College Mars Juni 2004 Musikproduktionskurser på Audio engineer- programmet Karolinska Läroverket Augusti Juni 1998 Naturvetenskapliga programmet Arbetslivserfarenhet Professionell DJ År Spelat på diverse klubbar, barer & restauranger. Bland annat; - Skärholmens Fritidsgård, dj på danstävling April Dj på Utbildningsradions personalfest December Breakdance- tävlingar & klubbar, Bogota, Colombia Höst Svenska mästerskapet i breakdance, Stockholm Maj Hus- DJ på Koh Phangan, restaurang i Stockholm År Blazer club, Madrid, Spanien Höst 2007 Ungdoms- ledare för dj/breakdance- workshops År Planerat och genomfört diverse dj- workshops för ungdomar. Bland annat; - Workshops i dj:ing,tensta, Studieförbundet Vuxenskolan Januari Workshops i dj:ing, Lava Kulturhuset Februari Workshops i dj:ing, Husby, Studieförbundet Vuxenskolan April Workshops i musikproduktion & breakdance, Madrid Oktober 2007 Logistikarbetare/vaktmästare År 2000 Tempteam, Oslo Scan Sommar 1998 paketering av korv

12 Jorge Chacin c/o Johansson Fyrspannsgatan 53, Hässelby Praktik Ny gemenskap Mars/April veckors praktik PÅ 100 % Socialarbete med fokus på bostadslösa Vällingby Fritid AB Februari/Mars veckors praktik på 50 %. Arbete på fritidsgård, parklek, LSS- verksamhet Lava Kulturhus Februari/Mars veckors praktik på 50 %. Planering och genomförande av dj/break- workshops Örebro lokal TV År 2011 Filmredigering, inklusive resa till Indien för dokumentation om leprasjuka Stipendium EU stipendium Höst 1999 Arbete i skivaffär samt hiphop- butik, Madrid, Spanien Språkkunskaper Svenska Flytande i tal och skrift Engelska Flytande i tal och skrift Spanska Flytande i tal och skrift Referenser Polki Nordström Mobil: Verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan, Stockholm Anna Malmquist Tel: Platschef Föreningen Ny Gemenskap Stockholm

13 Jorge Chacin c/o Johansson Fyrspannsgatan 53, Hässelby

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING. Angående Upprustning, bemanning och beredskap i våra fritidsverksamheter

RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING. Angående Upprustning, bemanning och beredskap i våra fritidsverksamheter RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING FÖREBYGGANDE UNGDOMS INSATSER OCH MEDBORG ARSERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.6.-821-2011 SID 1 (6) 2012-04-04 SDN 2012-04-19 Handläggare: Christina Hermansson Telefon:

Läs mer

Förskolan Sjöstjärnan

Förskolan Sjöstjärnan K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Förskolan Sjöstjärnan Förskolan med fokus på sång och musik En verksamhetsidé har tagits fram för förskoleverksamheten i Älvsjö - Förskolebarnens framtidstro vår

Läs mer

Stadsdel Hägersten. Ur Medan regnbågen bleknar av Peter Pohl

Stadsdel Hägersten. Ur Medan regnbågen bleknar av Peter Pohl Stadsdel Hägersten Jag har en tam kråka, berättade jag. Den vill jag se! Sa Sanna. Vi hade samma hemväg en bit utmed Slättgårdsvägen. Det brukade hinna bli lite prat, innan vi skildes åt vid trapporna

Läs mer

BRANTUDDENS FÖRSKOLA/BULLERBYN

BRANTUDDENS FÖRSKOLA/BULLERBYN LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling BRANTUDDENS FÖRSKOLA/BULLERBYN Läsåret 2016/2017 ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE Vår vision Alla barn och vuxna i Orsas förskolor ska

Läs mer

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen samt förskolans barnutvecklingsgrupp.

Läs mer

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Bryngelstorpskolans förskoleklass Förskoleklassen har sina två hemvist på Norrgården och Sörgården i Bullerbyn. Bullerbyn ligger längst

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

Föreningen bedriver ungdomsverksamheten Maria Ungdomsklubb/MUK på entreprenad åt Södermalms stadsdelsförvaltning.

Föreningen bedriver ungdomsverksamheten Maria Ungdomsklubb/MUK på entreprenad åt Södermalms stadsdelsförvaltning. Kulturföreningen Maria Föreningen är en religiöst och politiskt oberoende ideell förening som genom att arrangera kulturevenemang, events och liknande aktiviteter på Södermalm verkar för att stimulera

Läs mer

Verksamhetsplan Vårterminen 2016 Riddersborgs Förskola

Verksamhetsplan Vårterminen 2016 Riddersborgs Förskola Verksamhetsplan Vårterminen 2016 Riddersborgs Förskola Verksamhetsplan för Frilufts Förskolor Mål och metoder Vi arbetar efter Lpfö 98, Läroplan för förskolan, och vi följer Kommunens förskole- och skolplan.

Läs mer

Öppna förskolan Gläntan

Öppna förskolan Gläntan REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Öppna förskolan Gläntan Anette Tinnsten Rektor 2010-08-10 3. Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning som preciserats i verksamhetens arbetsplan. 9. Redovisning

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Delrapport från Monte Cavallo

Delrapport från Monte Cavallo Delrapport från Monte Cavallo Visionerna som gick upp i rök Efter att ha jobbat hårt för att få iordning lokalerna och bjudit in skolorna till förhandsvisningar, stod vi klara att öppna upp Kalmars nya

Läs mer

Pedagogisk Planering; Cirkus Västermåla. Vårterminen 2013

Pedagogisk Planering; Cirkus Västermåla. Vårterminen 2013 Pedagogisk Planering; Cirkus Västermåla Vårterminen 2013 Beskrivning av elevgruppen: Västermålas Fritidshem i år 30 st. förskoleklasselever, 28 st.1:or, 28st. 2:or och 6 st. Fritidslärare har som tradition

Läs mer

Uppföljning av fritidsgården Maria ungdomsklubb (MUK)

Uppföljning av fritidsgården Maria ungdomsklubb (MUK) SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTAN DE DNR 520-2011-1.1. SID 1 (6) 2011-04-10 Handläggare: Helena Örnevall Telefon: 08-508 13 205 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2011-05-19 Uppföljning

Läs mer

Önskehemsgatan 32 4 avdelningar. Förskolebarns framtidstro - vår utmaning

Önskehemsgatan 32 4 avdelningar. Förskolebarns framtidstro - vår utmaning K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Örby förskolor Ripsavägen 33 Ripsavägen 44 4 avdelningar 4 avdelningar Vingåkersvägen 22-26 4 avdelningar Åkerögränd 5 3 avdelningar Önskehemsgatan 32 4 avdelningar

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

dags för kval till pingistävlingen Bästa 3:an!

dags för kval till pingistävlingen Bästa 3:an! MMK-NYTT 7 11 februari ÄNTLIGEN dags för kval till pingistävlingen Bästa 3:an! AKTIVITETER PÅ MMK 7 11 FEB LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Köket/Aktiviteter Mariokart 13.30 (Kenneth) Bakning

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

BILAGA. Aktiv ungdom. 11 Dagens medicin

BILAGA. Aktiv ungdom. 11 Dagens medicin Aktiv ungdom Inledning Nästan en tredjedel av svenskar mellan 16-29 år anser sig vara för sjuka för att träna 1. Vi vet idag att ökad fysisk aktivitet har stor inverkan både på den enskilda individen och

Läs mer

Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2015/2016

Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2015/2016 Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2015/2016 Vision Ugglemoskolan vill att alla inom skolan ska känna samma rättvisa, likvärdighet och trygghet. Arbetslaget ska utveckla en skola

Läs mer

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och hedersrelaterad våld tar kvinnojouren

Läs mer

RUDOLF STEINERSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING LÄSÅR 2014/15

RUDOLF STEINERSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING LÄSÅR 2014/15 RUDOLF STEINERSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING LÄSÅR 2014/15 1 INNEHÅLL Bakgrund Syfte Definition av diskrimineringsgrunder Definition av målgrupper Förebygga och förhindra trakasserier

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt!

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Tänk ändå vad fort ett verksamhetsår går och vad mycket som hänt på förskolan. Vi har haft två pedagoger iväg till Italien på fortbildning

Läs mer

Förskolan Lockropets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lockropets plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 14/15 Förskolan Lockropets plan mot diskriminering och kränkande behandling På Lockropet känner vi respekt gentemot varandra och har förståelse för människors olikheter Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2012-09-07 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Verksamhetens namn och inriktning: Ormbacka förskola. Förskoleverksamhet barn 1-5 år Namn på rektor/förskolechef: Göran Krok, förskolechef

Verksamhetens namn och inriktning: Ormbacka förskola. Förskoleverksamhet barn 1-5 år Namn på rektor/förskolechef: Göran Krok, förskolechef År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Ormbacka förskola (E) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Ormbacka förskola. Förskoleverksamhet barn 1-5 år Namn på rektor/förskolechef:

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan 2012/2013 Eksjö kommun 2(5) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 2-årig cykel Undersökningen feb - mars 2013 Redovisa/dokumentera genomföra åtgärder nov dec 2014 Sammanställning av resultat april - maj 2013 Planera och förebereda,

Läs mer

för fritidsgårdsutveckling

för fritidsgårdsutveckling för fritidsgårdsutveckling 2005 Nackanätverket Nackanätverket initierades 1999 av den kommunala fritidsgårdsverksamheten i Nacka. Nätverket består av ansvariga för fritidsgårdsverksamheten i sex svenska

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Fritidshemmet Moroten! Verksamhetsberättelse Vt-14

Fritidshemmet Moroten! Verksamhetsberättelse Vt-14 Fritidshemmet Moroten! Verksamhetsberättelse Vt-14 Fasta aktiviteter STORSAMLING: Har vi en gång i månaden på rullande veckodag. I detta forum vill vi ge barnen möjlighet att påverka/besluta i frågor gällande

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Tomtebo fritidsgård Kvalitetsuppföljning 2012/2013

Tomtebo fritidsgård Kvalitetsuppföljning 2012/2013 Tomtebo fritidsgård Kvalitetsuppföljning 2012/2013 Chef/arbetsledare- frågor 1. Hur många barn och ungdomar är inskrivna på Tomtebo? Hur många av dem är flickor respektive pojkar? 9 pojkar 4 flickor =

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Vitsippans förskola

Systematiskt kvalitetsarbete Vitsippans förskola Systematiskt kvalitetsarbete Vitsippans förskola Läsåret 2014-2015 Förskolans värdegrund och uppdrag Att alla barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga kriterier Barnen känner tillit

Läs mer

Innehållsförteckning. Vision. Främjande arbete. Kartläggning av verksamhet. Förebyggande arbete. Rutiner, åtgärder vid akut situation

Innehållsförteckning. Vision. Främjande arbete. Kartläggning av verksamhet. Förebyggande arbete. Rutiner, åtgärder vid akut situation Innehållsförteckning Vision Främjande arbete Kartläggning av verksamhet Förebyggande arbete Rutiner, åtgärder vid akut situation Hur gör vi planen känd? Utvärdering och uppföljning Vision En liten skola,

Läs mer

MFK-NYTT 11 15 oktober

MFK-NYTT 11 15 oktober MFK-NYTT 11 15 oktober Tea Höst-inspiration Och Tjusiga masker i skapande! LOKAL Badet/ Aktiviteter MÅNDAG Luffarschack 15.00 (Abbe) Bakning med Linnéa Ute Streethockey 15.00 (Fredrik) SAL 3 16.00 Dubbeldriva

Läs mer

Likabehandlingsplan Melleruds Förskola Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk.

Likabehandlingsplan Melleruds Förskola Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk. Likabehandlingsplan Melleruds Förskola - 2016 Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk. diskrimineringslagen och 6 kap. skollagen (SFS 2010:800) Vision: Melleruds Förskola är

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet/Budgetenhet Musikskolan År 2011 ENHET/ BUDGETENHET Musikskolan FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2011 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Musikskolans verksamheten sker både enskilt

Läs mer

Årsta 2 förskolor. Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik.

Årsta 2 förskolor. Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik. K V A L I T E T S G A R A N T I 1 (7) Årsta 2 förskolor Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik. Pedagogisk verksamhet, omvårdnad och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

Stadsdel Farsta. Ur En lycklig tjuv om natten av Tony Samuelsson

Stadsdel Farsta. Ur En lycklig tjuv om natten av Tony Samuelsson Stadsdel Farsta Och mitt i denna sjö sågs en liten landtunga skjuta ut Farsta-näset med kolonistugor, camping, småvägar och elupplysta terrängspår som jag kände till varenda meter av. William och jag,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Gislaveds särskola Vi har i år haft två klasser med särskoleelever på Gislaveds Gymnasiums nationella särskoleprogram.. Vi har två nationella program: Programmet

Läs mer

Nulägesrapport från lokala samordnare avseende uppföljning av unga som hoppat av skolan. Juli 2012.

Nulägesrapport från lokala samordnare avseende uppföljning av unga som hoppat av skolan. Juli 2012. ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN UTREDNINGS-OCH UTVECKLINGSSTABE N SID 1 (6) 2012-08-15 BILAGA 1 Nulägesrapport från lokala samordnare avseende uppföljning av unga som hoppat av skolan. Juli 2012. De lokala

Läs mer

KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING BARN OCH UNGDOM RAPPORT OM NATIONALDAGSFIRANDE I

KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING BARN OCH UNGDOM RAPPORT OM NATIONALDAGSFIRANDE I KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING BARN OCH UNGDOM SID 1 (5) 2008-07-10 Handläggare: Marie Landegård Telefon: 076-825 40 51 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd sammanträde 21 augusti 2008 RAPPORT OM NATIONALDAGSFIRANDE

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Enligt läroplanen 2.6 skall förskolans kvalitet kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. Syftet med utvärderingen är att få kunskap

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/11 1. Redovisning för läsåret 2010/11 2. Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson 3. Hustomtens förskola är en verksamhet som drivs

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Fritidsgårdarna Nora kommun Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 2 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 2 Verksamhetens

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht vt 2012

Kvalitetsredovisning ht vt 2012 Kvalitetsredovisning ht 2011 - vt 2012 Tallbohovs Förskola Förskola kommunal Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Kristina Ståhle 2012-04-27 1 (7) Innehåll 1. UPPGIFTER OM FÖRSKOLAN... 2 2. RUTINER, DOKUMENTATION

Läs mer

MARIA KLUBBNYTT. 25 28 mars. Elsa och Linnea var två av veckans bagare, och som ni ser gjorde de riktigt färgglada bakelser

MARIA KLUBBNYTT. 25 28 mars. Elsa och Linnea var två av veckans bagare, och som ni ser gjorde de riktigt färgglada bakelser MARIA KLUBBNYTT 25 28 mars Elsa och Linnea var två av veckans bagare, och som ni ser gjorde de riktigt färgglada bakelser aktiviteter på MFK 25 28 mars LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter

Läs mer

Haga Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling

Haga Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Haga Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Vår vision På Haga förskolor arbetar vi för att alla, både

Läs mer

Höstlovsspecial. på MFk!

Höstlovsspecial. på MFk! MFK-NYTT 1-5 oktober Tea Charader Moderna museet Höstlovsspecial FOTBOLLS- GOLF på MFk! Tekniska museet FÅNGARNA P Å FORTET Med mera AKTIVITETER PÅ MFK 1-5 oktober LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Läs mer

Trollskogens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trollskogens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollskogens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

MARIA. 10-14 oktober. MiniNYTT

MARIA. 10-14 oktober. MiniNYTT MARIA 10-14 oktober MiniNYTT BAD för KILLAR på onsdag! aktiviteter PÅ MMK 10 14 Oktober LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Femton Kubb Bad för killar Skattjakt Film Frukt 16.00 16.00

Läs mer

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Al-Maarif Tvåspråksförskola 2009-2010 Syftet med planen är att främja barns och vuxnas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

Standard, handlggare

Standard, handlggare Kvalitetsindex Standard, handlggare Solgläntans Behandlingshem i Kramfors AB Rapport 2014-03-05 Innehåll SSIL Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive

Läs mer

Kalix Kommun Kulturskolan Rektor Björn Emmoth

Kalix Kommun Kulturskolan Rektor Björn Emmoth Kalix Kommun Kulturskolan Rektor Björn Emmoth Kalix ordnar allt! I Kalix kommun samordnar kulturskolan undervisning i estetiska ämnen både i grundskola, gymnasium, och på fritiden. Hur går det till? Vision

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014-15. Laxå kommuns förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014-15. Laxå kommuns förskoleverksamhet Kvalitetsredovisning Läsåret 2014-15 Laxå kommuns förskoleverksamhet Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-28, 97, dnr BUN 2015057 611 1 Innehållsförteckning Utbildningens syfte: Sidan 3 Beskrivning av

Läs mer

Kvalitetsgaranti - Örby förskolor

Kvalitetsgaranti - Örby förskolor ÖRBY FÖRSKOLOR Sid 1 (5) Giltig från och med 2017-01-01 Giltig till och med 2017-12-31 - är organiserad i 5 förskolor på 6 adresser. Till höstterminen kommer Dalbotten att avvecklas då alla de barn som

Läs mer

Familjecentraler Brukarundersökning 2010

Familjecentraler Brukarundersökning 2010 Familjecentraler Brukarundersökning 2010 Dnr 2/7 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Genomförande... 3 Resultat... 4 Stöd från personal... 4 Frågor... 4 Råd och stöd... 4 Olika delar samlade i samma lokal...

Läs mer

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 15/16

Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 15/16 Grunduppgifter Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 15/16 Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshemmet Ansvariga för planen Fritidshemmets

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Plan för Isbjörnens förskola

Plan för Isbjörnens förskola Plan för Isbjörnens förskola Isbjörnens förskola ingår i enheten Hökåsens förskolor. Barn och medarbetare har rätt till en trygg arbetsmiljö och att ej bli utsatta för kränkande behandling av något slag.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Huvudmannen, förskolechefen och förskollärarna. Vår vision Klöverstugans

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010 - förskola

Kvalitetsredovisning 2010 - förskola 1(6) Kvalitetsredovisning 2010 - förskola Enhetens namn Tranbär förskola Enhetschef Anna Hamilton 1. Förutsättningar för verksamheten: 15.10 Antal eller andel Antal barn 1-2 år 12 Antal barn 3-5 år 26

Läs mer

MARIA. 3-7 oktober. MiniNYTT

MARIA. 3-7 oktober. MiniNYTT MARIA 3-7 oktober MiniNYTT BRÄNNBOLL i Tanto på torsdag! aktiviteter PÅ MMK 3 7 Oktober LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Sardinburken på Boule på skolgården Bad Brännboll i Tanto Långhopprep

Läs mer

Verksamhetsplan höst- vårtermin 11-12.

Verksamhetsplan höst- vårtermin 11-12. Verksamhetsplan höst- vårtermin 11-12. Morgongårdens förskola Avdelning Lönneberga Normer och värden Mångfald Verksamhetens Mål att sträva mot Att förskolan Ser varje barn som unikt Ger varje barn rätt

Läs mer

Vad har du för idéer och tankar på hur Småland och din förening ska växa och bli fler?

Vad har du för idéer och tankar på hur Småland och din förening ska växa och bli fler? Vad har du för idéer och tankar på hur Småland och din förening ska växa och bli fler? Votes: 97 Bli bättre på att visa och marknadsföra våra aktiviteter till nya människor Fler närtävlingar Vilket ger

Läs mer

Vi har flera elever med svåra allergier på skolan. Nedan finner ni information från skolsköterskan.

Vi har flera elever med svåra allergier på skolan. Nedan finner ni information från skolsköterskan. Rektorsbrev september 2015 Nu är vi i gång. Det är alltid härligt när verksamheten har kommit i gång och flitens lampa börjar lysa så väl i personalgruppen som hos eleverna. Under vecka 34 hade vi Trygghetsvecka

Läs mer

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Agneta Ekberg och arbetslagsledare

Läs mer

Blåkulla föräldrakooperativs plan mot diskriminering och kränkande behandling HT VT Blåkullas värdegrund

Blåkulla föräldrakooperativs plan mot diskriminering och kränkande behandling HT VT Blåkullas värdegrund Blåkulla föräldrakooperativs plan mot diskriminering och kränkande behandling HT 2016 - VT 2017 Blåkullas värdegrund Blåkullas normer och värden baseras på vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar

Läs mer

MMK-NYTT 6-10 september

MMK-NYTT 6-10 september MMK-NYTT 6-10 september Den här veckan kan man lära sig spela Blockus och Backgammon på MMK! Välkomna! MARIA FRITIDSKLUBB RINGVÄGEN 23 118 53 STOCKHOLM ÖPPETTIDER MÅNDAG FREDAG: Skolslut 18.00 TELEFON

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Uppföljning rörelseglada barn

Uppföljning rörelseglada barn Bilaga 3 Uppföljning rörelseglada barn Pilotprojekt i Ystads Barn och Elevhälsa 7-8 Backaskolan, Blekeskolan, Köpingebro skola och Östraskolan Ystad kommun Kultur och utbildning Barn och Elevhälsan Kerstin

Läs mer

Äventyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten

Äventyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten Äventyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamheten

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Gullivers förskola Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Lena Ericson 2010-09-29 1 (6) Innehåll 1. UPPGIFTER OM FÖRSKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...2

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Mumintrollens familjedaghem Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer

MARIA KLUBBNYTT. På torsdag kan 4:or prova. i sal 3. Ta chansen! (Nästa vecka är det 5:or och 6:ors tur.) 28 januari 1 februari

MARIA KLUBBNYTT. På torsdag kan 4:or prova. i sal 3. Ta chansen! (Nästa vecka är det 5:or och 6:ors tur.) 28 januari 1 februari MARIA KLUBBNYTT 28 januari 1 februari På torsdag kan 4:or prova i sal 3. Ta chansen! (Nästa vecka är det 5:or och 6:ors tur.) aktiviteter på MFK 28 jan 1 feb LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter

Läs mer

Skola för hållbar utveckling

Skola för hållbar utveckling Förnyad ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Skolans namn: Tegs centralskola www.skolverket.se/hallbarutveckling Ansökan med bilagor skickas in via e-post till skolverket@skolverket.se

Läs mer

NYHETSBREV LUND JANUARI 2016

NYHETSBREV LUND JANUARI 2016 I detta nyhetsbrev: Ny termin, nya verksamheter! Julmys med ungdomar på ett boende för ensamkommande Välkommen till terminens praktikant Årsmöte Adress Rädda Barnens lokalförening i Lund Magle Lilla Kyrkogata

Läs mer

Hällevadsholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hällevadsholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hällevadsholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Innehåll: Inledning Beskrivning av verksamheten och utfall av insatser Slutord. Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Förkolans namn

Läs mer

Förskolan Trollstigen AB

Förskolan Trollstigen AB Systematisk kvalitetsredovisning för Förskolan Trollstigen AB 2014-2015 1 Innehållsförteckning Inledning..sid 3 Normer och värden..sid 4 Utveckling och lärande...sid 6 Barns inflytande.sid 9 Förskola och

Läs mer

Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004

Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004 Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004 Källa: TEMO-undersökning 2003 och 2004 Andel flickor i åk 2 på gymnasiet som blir eller inte blir bjudna på alkohol av sina föräldrar i Kalmar och i de 11

Läs mer

Likabehandlingsplan Saxnäs skola 2009-2011

Likabehandlingsplan Saxnäs skola 2009-2011 Likabehandlingsplan Saxnäs skola 2009-2011 I enlighet med lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever och barnkonventionens grundläggande principer, vill vi påtala

Läs mer

Lika behandlingsplan. Hanna Förskola

Lika behandlingsplan. Hanna Förskola Lika behandlingsplan Hanna Förskola 2015-2016 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 3 Hanna förskolas likabehandlingsplan 4 Definitioner 4 Mål 5 Åtgärder 6-7 Till dig som förälder!

Läs mer

Respekt och självrespekt

Respekt och självrespekt Respekt och självrespekt The Capital of Scandinavia Bakgrund Under hösten 2013 skedde flera fall av gruppvåldtäkter, där både offer och gärningsmän var under 18 år. I några fall förstod varken brottsoffren

Läs mer