Södertälje i vardag och fest. Årsredovisning 2002 från Södertälje kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Södertälje i vardag och fest. Årsredovisning 2002 från Södertälje kommun"

Transkript

1 Södertälje i vardag och fest Årsredovisning 2002 från Södertälje kommun södertälje unicef kommun 2002

2

3 Innehåll OMSLAGSBILD: Unicefgalan 20 november var kanske årets höjdpunkt i Södertälje med ett artistuppbåd av sällan skådat slag. På omslagsbilden finns Jonas Holmberg (stora bilden), Vendela Kirsebom, Kristin Kaspersen, Roger Pontare, Lill-Babs och Mikael Rejström finländsk Unicef-ambassadör och entertainer. 2 Vad vill du ska hända i Södertälje? Enkät på stan 5 Vart gick skattepengarna? 6 Året som gått 8 Fem år i siffror 10 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 12 Stadsdirektören har ordet punktslistan 18 Unicef-året 23 Barns villkor 24 Invånarundersökning 26 Verksamhetsidé, Visioner & Mål 28 Befolkning 30 Boende & Arbetsmarknad 31 Finansiell analys. Koncernen 34 Finansiell analys. Kommunen 46 Verksamheterna 46 Pedagogisk verksamhet 48 Arbete & försörjning 49 Social omsorg 50 Äldre & Funktionshindrade 52 Kultur, fritid och idrott 54 Samhällsbyggnad, Miljö & Skydd 56 Nya ansikten i kommunen 58 Personalanalys 62 Kommunens organisation 72 Siffrorna 72 Resultaträkning Koncernen 73 Kassaflödesanalys 74 Balansräkning Koncernen 76 Redovisningsprinciper Noter 77 Resultaträkning Kommunen 78 Balansräkning Kommunen 79 Driftsredovisning 80 Investeringsredovisning 81 Noter 85 Redovisningsprinciper 86 Revisionsberättelse 88 Ordlista och förklaringar 1

4 Vad vill du ska hända i Södertälje? Satsa på bra skolor och barnomsorg och att en av Sveriges bästa simklubbar får en 50-metersbassäng på hemmaplan Vad vill du ska hända i Södertälje det kommande året? Michaela Asp och Malin Jakobsson, 12 år elever, Blombacka Vi tycker att man ska ordnat så att alla ska kunna gå i skolan och får en bra utbildning. Och sedan en bra bostad och ett bra jobb. Det ska vara stora klassrum också men det har vi i vår skola. Allt skulle inte vara så dyrt. Det är dyrt att gå och handla och dyrt att rida det kostar kr. Minst. Det borde finnas fler poliser och de ska komma på en sång när man ringer, inte fler timmar senare. Det har hänt en gång. Ola Mårtensson, 41 år egen företagare, Karlhov Det är viktigt att bostadsbyggandet kommer igång. Det behövs för att vi ska kunna rekrytera arbetskraft till Södertälje, gärna olika typer av bostäder, både lägenheter och villor. Bostadsbyggandet kan man se som en del av ett bättre företagsklimat i kommunen. Och så behöver vi en bättre skola. Inom vår bransch tycker vi att eleverna går ut gymnasiet med för dåliga kunskaper. 2

5 Sofi Nygren, 32 år arkitekt, Rosenlund Om man vill ha ökad inflyttning till Södertälje är det viktigt att satsa på bra skolor och barnomsorg. Jag tycker också att vi ska förtäta i stan, bygga på alla tomma parkeringsplatser, både affärslokaler och bostäder. Många vill bo i stan, centralt. Och så tycker jag att en av Sveriges bästa simklubbar ska ha en 50-metersbassäng på hemmaplan så att de slipper åka till Nyköping eller Stockholm för att träna. Dejan Ristic, 21 år studerande på Komvux, Ronna Bio och musik är mina stora intressen, så jag tycker att fler och större biografer behövs i Södertälje. Och fler skivaffärer idag finns i princip bara en och den är inte särskilt stor. En bro över vad det nu heter och mellan centralen och Sydpoolen behövs också. Inte bara en gång- och cykelbro utan en som bilar får köra över. Och så skulle jag vilja att man gjorde något åt att stan är så, hur ska jag säga utspridd. Hoptryckt i centrum och så affärerna i öar runt omkring. Det skulle vara mer jämnt liksom. Gunnar Onsberger, 65 år pensionär, Pershagen Det behövs mer liv och rörelse i stan, t ex vid Maren. En så fin miljö som är ganska öde och outnyttjad idag, där skulle det vara torghandel och mer aktivitet. Tänk att kunna sitta på trappan och titta ut över folklivet! Trafiksituationen vid Ekdahlsgatan borde man göra något åt. Där är det besvärligt både för fotgängare och bilar. Man borde göra mer av centrum över huvud taget. Och så tycker jag man borde röja upp vid Trollsjön i Pershagen. En fin miljö som håller på att förbuskas. Det är synd! Torghandel. Tänk att kunna sitta på trappan vid Maren och titta ut över folklivet! 3

6 Vart gick skattepengarna? Hur pengarna används i Södertälje kommun är ingen hemlis. Bland annat till de här flickorna på Kulturskolan. 4

7 Vart gick skattepengarna? Av 100 kronor i skatt till kommunen under 2002 användes 0:91 kronor till arbetsmarknadsåtgärder för arbetslösa 2:69 kronor till infrastruktur, planering, gator och miljö 6:22 kronor till bibliotek, kultur, fritidsverksamhet 15:63 kronor till vård och omsorg om äldre 1:35 kronor till räddningstjänst och skydd 1:38 kronor till vuxenutbildning 6:20 kronor till sociala insatser för barn, ungdomar och vuxna med problem 6:77 kronor till övrig verksamhet 8:38 kronor till gymnasieutbildning 23:73 kronor till grundskola 11:64 kronor till verksamhet för funktionshindrade 3:86 kronor till socialbidrag 11:25 kronor till förskola PRESSENS BILD och så här får kommunen sina pengar Intäkter från skatter och generella statliga bidrag: milj kr = 73 % Avgifter och ersättningar för kommunens service: 408 milj kr = 12 % Riktade statsbidrag direkt till olika verksamheter: 339 milj kr = 10 % Från bolagen: 119 milj kr = 4% Exploaterings- och reavinster: 31 milj kr = 1 % 5

8 Året som gått Robin Hood spelades för fulla läktare vid ruinerna av Telgehus en av fem sommarteatrar. En snabb återblick Här en snabb återblick på året som gick (Unicef-året presenteras på sidorna 14-18): 22 januari Kommunens preliminära bokslut för 2001 presenteras, plus 58 miljoner. 23 januari Rostock-färjan invigs med medverkan av bland andra Therese Alshammar. 22 februari Södertälje Sportklubb fyller 100 år och firar med nostalgisk revy i Scaniarinken. 26 mars Under provdrift lossnar den 200 ton tunga motvikten i nya Saltsjöbron och slår upp ett stort hål i broväggen. 10 april Festival Park Outlet Center rapporterar problem. Flera butiker och restauranger stänger. 23 april Rostock-färjan läggs plötsligt ned, efter bara tre månader. 25 april Projektet Trygga Hovsjö får kung Carl XVI Gustafs pris för sitt arbete med trygghetsfrågor. 15 maj Mälarbron (klaffbron) visar sig vid en rutinkontroll ha skador i betongen och ena halvan tas ur drift. 17 maj Södertälje kommun och Scania träffar avtal om företagshälsovård och friskvård för kommunens anställda. Samtidigt fördubblar kommunen sitt anslag för friskvård. 6 juni Förre stadsantikvarien Göran Gelotte och simläraren Calle Jansson får Sankta Ragnhildmedaljen. 15 juni Kommunstyrelsen beslutar att säga upp avtalet med migrationsverket om mottagande av flyktingar. 19 juni Nordens ledande socialdemokrater samlas i Södertälje och samtidigt inviger statsminister 6

9 Calle Jansson har lärt halva Södertälje att simma och fick Sankta Ragnhildsmedaljen Broarna stod rakt upp och blev tema i årsrevyn. Dagisbarnen la över kronor i Pippi Långstrumps kassakista en av många Unicefaktiviteter. Göran Persson den nya vattenpaviljongen på Tom Tits. 26 juni Värdshuset Vita Hästen har premiär en av fem högklassiga sommarteatrar i Södertälje sommaren Mest publik drar Robin Hood vid Telge Hus-ruinen augusti Södertäljefesten genomförs vid Maren och i centrala staden augusti För-EM i basket i Scaniarinken. 31 augusti Kanalmuseet, i form av ett tiotal informationstavlor, invigs. 15 september Kommunvalet resulterar i oförändrat styre: s, v och mp sitter kvar trots ett tappat mandat. Nationaldemokraterna kommer in i fullmäktige. 20 september Den stora invånarenkäten (gjord av Sifo i alla Södertörnskommuner) presenteras och visar att Södertälje förbättrat sina siffror mest av alla kommuner. Små-kommunerna ligger dock fortsatt i topp. 21 september Igelstaverket fyller 20 år och allmänheten inbjuds till öppet hus. 1 oktober Södertälje får en stadsträdgårdsmästare efter att ha varit utan i 13 år. 18 oktober En ny gång- och cykelbron över Maren invigs. Denna bro ska tas bort under sommarmånaderna och då vara en del av gästhamnen. 25 oktober Kommunen inför anställningsstopp för alla administrativa tjänster. 20 november Tidernas största artistgala i Södertälje genomförs på Telge Forum i samarbete med Svenska Unicef och Träffpunkt Tälje. Jonte Karlsson och Ann Cheng Ehrnfeldt utnämns till nya Södertäljeambassadörer. Hans Qviström för 2002 års guldkringla. 18 december Saltsjöbron öppnas för trafik. 7

10 Fem år i siffror Kommunens finanser verksamhetens nettokostnader (Mkr) do i kronor per invånare ekonomiskt resultat, före extraordinära poster (Mkr) do i kronor per invånare investeringsutgifter (netto, Mkr) do i kronor per invånare egenfinansieringsgrad av investeringar (%) soliditet inkl pensionsskuld (%) 39,3 45,0 45,8 37,6 1) 41,3 total låneskuld (Mkr) ) varav av låneskulden vidareutlånat till bolagen (Mkr) nettolåneskuld (exkl vidareutlåning) kr per invånare borgensåtaganden (Mkr) borgensåtaganden i kronor per invånare Skatteintäkter utdebitering kommunen (kr/skkr) 19,53 19,53 3) 19,03 19,03 18,95 utdebitering totalt (kr/skkr) 29,85 29,85 4) 29,35 29,35 29,75 skatteintäkter och statsbidrag (Mkr) skatteintäkter och statsbidrag kronor per invånare Personal antal årsarbetare, tillsvidare anställda ) totalt antal årsarbetare antal anställda (snitt för året) personalkostnader (Mkr) Befolkning 31/12 antal invånare totalt varav 0-6 år varav 7-15 år varav år varav år varav 65-w år Kommentar Uppgifterna ovan avser kommunen och inte koncernen, för uppgifter om koncernen hänvisas till koncernredovisningen och förvaltningsberättelsen. Vid årsskiftet 1998/99 delades Södertälje kommun i två nya kommuner, när den tidigare kommundelen Nykvarn med cirka 7600 invånare bildade egen kommun. I ovanstående uppgifter, frånsett befolkningen, ingår Nykvarn t o m 1998 om inget annat anges i not. För att ändå skapa jämförelse över tiden har flertalet uppgifter ovan räknats ut per invånare, vilket möjliggör jämförelser över tiden trots kommundelningen. 1), 2), 5) Exkl Nykvarn. 3) Skatteväxling med Stockholms läns landsting 1999 för vårdgymnasier med 0:08. 4) Stockholms läns landsting sänkte utdebiteringen 1999 med 0:48. 8

11 Fem år i siffror Vart för vindarna Södertälje? Det vet ingen säkert. Men prognoser finns det och hur det har gått de fem senaste åren redovisas på sidorna här intill. 9

12 Kommunstyrelsens ordförande Ett händelserikt år med hjärtat i Södertälje och Afrika! Det gångna året har varit mycket händelserikt. Södertälje sjuder som vanligt av liv och rörelse. Södertäljeborna har engagerat sig i diskussioner kring både smått och stort. Ofta med både glädje och allvar.vi har gemensamt skojat om Södertäljes broar som under 2002 frestat på allas tålamod, samtidigt som vi diskuterat det orimliga i att Södertälje kommun ska ha ansvaret för förbindelserna över kanalen. De många samtalen om behovet, eller inte, om en ny Marenbro har lett fram till ett beslut om ett rådslag och folkomröstning om en ny Marenbro. De stora företagen i stan växer. Astra Zeneca har samlat all sin marknadsföringskompetens här i stan, och fortsätter att bygga ut forskning och produktion. Scania har flyttat verksamhet till Södertälje och därmed ökat antalet arbetstillfällen. Många av kommunens små och medelstora företag har haft ett mycket bra år. Arbetslösheten är trots lågkonjunkturen förhållandevis låg (under flera månader lägre i Södertälje än i Stockholm). Södertäljes idrottsengagemang är tradition och äkta. I höst är Södertälje värd för delar av Europa Mästerskapen i basket, och då minns jag SBBK:s insatser som ledde herrarna till SM-final förra året. Stolta är vi också över alla framgångar för bland annat innebandyn, ridsporten, simsällskapet och SSK. Även om det inte blev något slutspel för hockeyn säsongen 2002/03. En arbetsgrupp med representanter för föreningarna och kommunen har arbetat fram ett prospekt för hur ett nytt sportcenter i Södertälje skulle kunna se ut och förverkligas. Så visst finns det framtidstro i Södertälje, både bland företagen, föreningarna och invånarna i allmänhet. SÖDERTÄLJE UNICEF-KOMMUN 2002 En vanlig dag stiger de flesta av oss upp på morgonen, duschar, kokar te och borstar tänderna med friskt, rent vatten. Det är så naturligt att vi tar det som en självklarhet. För miljontals andra familjer runt om i världen är detta en lyx de aldrig kommer att få uppleva. Södertälje har varit officiell Unicef-kommun 2002 med syfte att lyfta fram barns villkor och att samla in pengar. Södertäljeborna har verkligen bjudit till och i slutet av året kunde vi överlämna en check på närmare 1,5 miljoner kronor till barnen i Kibera i Kenya. Kibera med en miljon människor, är kanske det största slumområdet i Afrika söder om Sahara. I detta ofattbart stora område bor människor i mycket enkla bostäder utan rent vatten och avlopp. På invånare finns det 26 toaletter, personer per toalett. På grund av orent vatten lider många barn av ständiga diarréer och magsjukdomar. Därför har det känts både viktigt, stimulerande och roligt att få medverka till det viktiga arbetet Unicef gör. Det är min förhoppning att vi ska kunna finna ett sätt att fortsätta samarbetet med Unicef. VALÅR OCH SATSNING PÅ DEMOKRATIN Det gångna året har också präglats av valen till kommun, landsting och riksdag. Södertälje genomförde ett speciellt valprojekt i de stadsdelar som ingår i storstadssatsningen med syfte att öka valdeltagandet. Totalt minskade tyvärr valdeltagandet i kommunen till 71,9% (-0,2%). Däremot ökade valdeltagandet i de stadsdelar som ingick i valprojektet. DET FRÄMLINGSFIENTLIGA PARTIET Nationaldemokraterna röstades in med två mandat i kommunfullmäktige. Det är oroväckande att ett parti med uttalat rasistiska värderingar lockar väljare och nu finns med i fullmäktige. Det finns en total enighet bland de etablerade partierna att inte samarbeta med nationaldemokraterna och de har därför ställts helt utan platser i kommunstyrelsen och i kommunens nämnder och styrelser. EKONOMISKT UNDERSKOTT, MEN NÖJDA INVÅNARE En stor del av landets kommuner och landsting brottas med en kärv ekonomisk situation, så också Södertälje. Efter att under 2000 och 2001 redovisat ett överskott slutade förra året med en minus på 37 miljoner kronor. Detta är allvarligt. För att klara välfärden och servicen till invånarna på längre sikt är det helt nödvändigt med plusresultat.arbetet med att stärka kommunens ekonomi måste intensi- 10

13 fieras. I Mål & budget för 2003 har kommunens lokaler och administration pekats ut som två områden som bör granskas speciellt, i syfte att minska kostnaderna. Samtidigt som ekonomin är kärv, och tillväxten i den kommunala verksamheten nu bromsas upp efter några år med mycket stora kostnadsökningar, så kan vi glädjas åt att Södertäljeborna är mycket nöjda med kommunens verksamhet. I de mätningar som kommunen gjort sedan 1991 är 2002 års resultat på i stort sett alla områden bättre än föregående mätning. Det är glädjande att fler är nöjda, men det är viktigt att notera att undersökningen pekar ut områden där behovet av kvalitetsförbättringar är stora. Det finns med andra ord en hel del att göra för att Södertälje ska bli en ännu bättre kommun. ETT VARMT TACK När jag besöker olika verksamheter inom kommunen imponeras jag av personalens lojalitet, engagemang och kunskap.var enda en av er är en nödvändig kugge som gör att maskineriet går runt och framåt. Därför vill jag rikta ett varmt tack till all personal och alla våra förtroendevalda i kommunen för det arbete ni utfört för Södertälje och för Södertäljeborna under Anders Lago Kommunstyrelsens ordförande (s) Anders Lago talar på Unicef-galan. Afrika kom närmare Södertälje under

14 Stadsdirektören Vi ska vara en bra kommun även under tuffa år! Det är naturligtvis ingen glädje att rapportera att vi under 2002 återigen hamnat i en situation med underskott. Av en omsättning på drygt 2,5 miljarder kronor så gör vi ett underskott på 37 miljoner kronor 1,5 procent av omsättningen. Det är bekymmersamt och innebär att 2003 blir ett år med ganska tuffa åtgärder för att kunna klara ekonomin. VAD HAR VI FÅTT FÖR PENGARNA? Hur har vi då lyckats med omfattning och kvalitet på verksamheten? Om vi ser på måluppfyllelsen och resultaten under 2002 vill jag framhålla några saker: Andelen obehöriga lärare i såväl grund- som gymnasieskolan fortsätter att sjunka och mer än halverades förra året. Vi har också ökat andelen elever som är behöriga till gymnasiet liksom att grundskoleelevernas avgångsbetyg har förbättrats. Inom det sociala området kan vi också konstatera att vi överträffat målet att minska andelen invånare som är i behov av ekonomiskt bistånd.vi har kraftigt ökat andelen invånare som anser sig ha goda möjligheter till inflytande och delaktighet i kommunens olika verksamheter. Däremot har vi inte klarat våra ambitioner när det gäller att utforma individuella omsorgsplaner inom äldreomsorgen endast ett fåtal enskilda har fått detta. Vi hade föresatt oss att minska vakanserna bland sjuksköterskorna i verkligheten fördubblades andelen. Samma utveckling gäller för hela Sverige och det gäller också ett annat område: antalet nya bostäder som började byggas under förra året var endast 120 stycken tidigare har vi legat på nära det dubbla. Under 2002 genomförde vi en invånarundersökning den sjätte i ordningen sedan Resultatet visar att vi förbättrat oss på i stort sett alla områden jämfört med förra undersökningen år PERSONALEN TRIVS MEN FLER SJUKA Vår egen personal hur har den haft det? Vi har för andra året i rad gjort en personalenkät till samtliga anställda. Resultatet är bra och till och med bättre än 2001.Vi har många positiva svar när det gäller trivseln, hur organisationen fungerar och hur cheferna stödjer arbetet. Kort kan man säga att personalenkäten pekar på att vi har en bra anda och att vi bör kunna vara en attraktiv arbetsgivare som kan dra till oss nya medarbetare. Eftersom vi har stora pensionsavgångar framöver är detta en mycket viktig fråga. Däremot kan vi konstatera att vår personal, liksom på många andra håll i samhället, blir allt sjukare.antalet sjukdagar per år är nu uppe i över 34 per snittanställd. Det är en allvarlig samhällsfråga och för vår del så måste vi finna en rad nya åtgärder för att få bukt med detta. En är det nya avtal om företagshälsovård som vi har slutit med Scania. Det är glädjande att vi nu kan erbjuda vår personal i stort sett samma förmåner som de två stora företagen i Södertälje sedan länge ger sin personal när det gäller friskvård och rehabilitering. Avtalet kostar mer, men det är väl använda pengar och vi får många impulser i detta samarbete Scania har på ett påtagligt sätt minskat sin sjukfrånvaro och fått en betydligt högre frisknärvaro det begrepp vi nu också går över till. PRISTÄVLING I KVALITET Även om vi i många år levt under ekonomins knappa stjärna så har vi under de senaste fem åren målmedvetet arbetat med hur vi ska utveckla kvaliteten på våra tjänster. Vi har infört klagomålssystem, jobbat med kvalitetsdeklarationer och nu senast under 2002 genomfört en första omgång i en tävling under begreppet God Södertälje Kvalitet - GSK. Elva enheter anmälde sig och vi kunde under pompa och ståt strax innan sommaren överlämna två hedersomnämnanden dels till Blombackaskolan, som jobbat med värdegrunden för skolans verksamhet, dels till Morkullans servicehus, som vänt en närmast katastrofal situation till en lysande framgång. BONUS NÄSTA STEG Inom förvaltningen jobbar vi nu med att utforma något där jag tror att vi är först i kommun- Sverige vi vill införa en individuell bonus när man uppfyller målen för sin verksamhet med bibehållen balans i ekonomin. Det är inte okontroversiellt tvärtom är det många som befarar orättvisor och att det är svårt att mäta ett bra resultat. Jag är dock 12

15 Under året blev det klart att stadsdirektören Håkan Sörman slutar i Södertälje kommun 2003 efter tolv år på sin post. övertygad om att det är en viktig fråga att gå vidare med. Det kan inte vara rimligt att den verksamhet vi bedriver i bolagsform använder bonus som en del i sitt belöningssystem medan den kommunala kärnverksamheten vård, omsorg, skola där huvudsakligen kvinnor är sysselsatta inte ska komma ifråga för detta. Jag tror att vi måste jobba med olika instrument om vi vill vara framgångsrika och då krävs det att vi ger vår personal den stimulans och uppskattning som andra arbetsgivare gör. Ledstjärnan är ständigt densamma: vi ska vara en bra kommun att bo i och vi ska vara en bra kommun att vara anställd i! Håkan Sörman Stadsdirektör 13

16 77-punktslistan Vid årets slut var 35 klara, 38 påbörjade och 4 planerade! som upprättades år 2000 är åtgärdslista med 77 punkter som skulle klara eller 77-punktslistan påbörjade senast Vid årets slut var 35 klara, 38 påbörjade och 4 planerade. Klara / slutförda punkter Skolinspektör. Södertälje kommun anställde en skolinspektör i oktober 2000 för att höja kvalitén i skolan. Kostchef med ekologisk kompetens. En kostchef med ekologisk kompetens har anställts. Ekologiska livsmedel. Skolorna serverar ekologisk mjölk och kravmärka ägg. Naturvetenskaplig lärarutbildning. Till hösten 2003 kommer det att finnas sex nya inriktningar av lärarutbildningar inom naturvetenskap och teknik på Campus Telge. Plats i förskolan. Barn till arbetslösa erbjuds plats i förskolan sedan den 1 juli Barn till föräldralediga erbjuds plats i förskolan sedan 1 augusti Maxtaxa inom barnomsorgen. Maxtaxa inom barnomsorgen har införts. Ny skola i Ritorp. Verksamheten i den nya skolbyggnaden (Björkäng F-3) som tillhör Brunnsängskolan startade augusti Prisbelönade städregler Södertälje kommuns prisbelönade städregler har införts på samtliga skolor och förskolor. Elevskyddsombud Utbildning för elevskyddsombud i samtliga skolor har anordnats. Rektorerna ansvarar för att elevskyddsombud utses. Brottsförebyggande arbete Ett brottsförebyggande program har antagits av kommunstyrelsen. Äldreomsorgsinspektör och äldreombudsman En äldreomsorgsinspektör anställdes 2000 och äldreombudsmannens arbete har fördjupats så att anhöriga kommer mer till tals. Boende för hemlösa Beslut har fattas om att lågtröskelboendet Berget, som startades 2000, ska ha nya lokaler inom Artursbergsområdet. Kvinnojour En kvinnojour öppnades under våren Förbud mot kamphundar Kommunstyrelsen beslut om förbud mot kamphundar upphävdes av länsrätten. Fler cykelbanor Nya cykelbanor har uppförts vid Verkstadsvägen, Hertig Carls väg, Västergatan och Grödingevägen Stadsträdgårdsmästare En ny tjänst som stadsträdgårdsmästare har tillsatts. Björn Borgs-promenaden Björn Borgs promenaden invigdes 9 juni Nya Saltsjöbron Den nya Saltsjöbron öppnades för trafik i december Väg 225 mellan Moraberg och Gärtuna Väg 225 mellan Moraberg och Gärtuna har börjat byggas. Grön el Södertälje kommun köper miljömärkt grön el sedan den 1 juli Ekokörning Kommunen har utbildat de som kör kommunens tjänstebilar i ekokörning. Drygt 600 personer har genomgått utbildningen. Ny våtmark En våtmark har färdigställts inom Lina naturreservat och invigdes den 5 juni Simsjön i Hölö har restaurerats för ett bättre fågelliv. Rening av lakvattnet från Tvetatippen Lakvattnet från Tvetatippen renas med en ny metod. Fullskaleanläggningen är färdigställd och i drift. Outlet i Syd Festival Park öppnades våren I dag har nästan alla butiker lämnat området. Färjeterminal och snabbfärja Färjeterminalen är färdigställd. Super Fast Ferries lade ner linjen i april 2002 efter cirka 3 månaders trafik. Trafiken kan enligt avtalet komma att återupptas. 14

17 77-punktslistan Södertälje kan bocka av nästan alla punkterna på 77-punktslistan. Bland annat har ett system med utvecklingsplaner för varje elev utvecklats. Här spelar Johanna Morelius 5 år fiol. 15

18 77-punktslistan Reklamskylt för Tom Tits Experiment Tom Tits finns med på tre stora skyltar vid E4/E20. SSK 100 år Södertälje kommun uppvaktade SSK på 100- årsdagen med en försäljningskiosk till Scaniarinken. Bostäder i Karlbergaområdet 40 lägenheter är under uppförande, varav hälften är färdigställda. Årsarbetstid för kommunens anställda Genom s k årsarbetstid kan nu kommunens anställda påverka sina arbetstider. Premiepensionsvalet Kommunens anställda kan disponera maximalt belopp av den individuella delen vid premiepensionsvalet. God Södertälje Kvalitet Utmärkelsen God Södertälje Kvalitet har införts. Två hedersomnämnanden delades ut i juni Friskvård för kommunens anställda Ett nytt avtal om företagshälsovård har tecknats med Scania, som innebär en stor satsning på hälsa och friskvård. En hälsofond har inrättats, som möjliggör riktade åtgärder till olika grupper. Klagomålshantering Kommunens klagomålshantering är helt införd sedan februari Påbörjade / delvis klara Vi startar flera nya kommunala gymnasieskolor, små och vassa En gymnasieutredning pågår med syfte att skapa mindre enheter och samtidigt göra en översyn av befintliga lokaler. Samarbete med Södertäljes friskolor Ett samarbete finns avseende simundervisning, elevhälsa, ITIS och NTA samt i Järna kommundel kring elever i behov av särskilt stöd. Friskolorna inbjuds att delta i NOT-projektet. Praoverksamheten samordnas. Eneskolan och Hovsjöskolan renoveras Eneskolan blir klar i september Hovsjöskolan avvaktar beslut om ny skolorganisation. Tre av tolv skolgårdar upprustade Soldala-, Pershagen- och Helenelundskolan är klara. Blombacka-, Brunnsäng-, Fornbacka-, Högberga- Hölö-, Ronna-, Ene-, Rosenborgsoch Stålhamraskolan beräknas bli klara under sommaren e-postadresser till lärare och elever Under våren 2003 kommer alla lärare och elever från årskurs fyra att en egen e-postadress. Renovering av kommunala lekplatser Tretton av 42 lekplatser har hittills renoverats. Fem skolmatsalar rustas upp Soldalaskolan och Oxbackskolan är klara. Övriga tre skolor, Brunnsängs-, Fornbacka- och Rosenborgsskolan, är projekterade och beräknas vara klara under sommaren Frukost i skolan I minst fem skolor ska frukost till elever i år 7-9 erbjudas. Tre skolor, Ronnaskolan, Wasaskolan och Robert Anbergs skola, erbjuder hittills elever frukost. Miljö- och hälsoskola Minst två av Södertäljes skolor ska ha en klart uttalad miljö- och hälsoprofil. En skola har lämnat in ansökan. Centrum för autistiska barn Har av ekonomisk skäl ännu inte inrättats. Brukarstyrelser på skolorna Brukarstyrelser har införts vi en tredjedel av skolorna (7 skolor) Fler kuratorer, psykologer och vuxna i skolan Det har blivit fler vuxna i skolan. Endast två skolor har hittills anställt fler kuratorer. Individuella utvecklingsplaner för elever Utbildning för personal inom grundskolan, förskolan och särskolan har genomförts. Gymnasieskolan återstår. Enegårdens äldreboende i Järna Ett nytt äldreboende har påbörjats vid Enegården i Järna, som beräknas bli klar i februari Äldreboende i Enhörna En utbyggnad av Lillängens äldreboende i Enhörna finns inlagt i boendeplanen. Det är oklart när detta kommer att ske. Upprustning och städning av centrum Upprustningen av centrummiljön är påbörjad och städning utförs enligt fastställda rutiner. Belysningsgaranti Seriebyten av lampor klart och armaturbyten pågår. När belysningssystemet uppnått det uppsatta kvalitetsmålet kommer lampbyten att kunna utföras inom 15 arbetsdagar eller inom 3 kalenderveckor. Reparation och asfaltering av gator Arbetet att belägga infartsleder påbörjades 16

19 77-punktslistan under 1999 och har fortgått under Parallellt pågår underhåll av lokalgator. Bättre kommunikationer SL kan inte genomföra föreslagen förbättring av tågtrafiken till de södra kommundelarna. Nattrafiken har dock förstärkts. Överläggningar förs med SJ och TIM (tåg i Mälardalen) om möjlighet för Södertäljeborna att stiga på fler snabbtåg vid Södertälje Syd. En första etapp av ett nytt busslinjenät som förkortar restiderna inom Södertälje är genomfört. Återstående delar av linjenätet genomförs fr o m augusti En skytteltrafik med gratisbuss mellan Centrum och Syd har avslutats på grund av för få åkande. Utbyggnad av företagsområden Utbyggnaden av den södra delen av Morabergs företagsområde har slutförts. Planläggning av norra delen är påbörjad. Modern fotbollsarena En kommunal vision har utarbetats för ett sportområde. Tidsplanen för en ny färdigställd fotbollsanläggning inkl träningsplaner har satts till Bredband I 90 procent av Telgebostäders bestånd finns de tekniska förutsättningarna. I ytterområdena, Järna och Mölnbo finns förutsättningarna. Däremot inte i Hölö. Glasberga sjöstad Planeringen av Glasberga sjöstad med 800 lägenheter, radhus och villor beräknas kunna vara klar under Försäljning av villatomter Halva projektet med försäljning av ca 160 villatomter i Ritorps Hage, norra Lina Hage och längs Glasbergavägen i Östertälje är klart. Bostäder i kvarteret Tältet vid Sydpoolen Halva projektet om cirka 130 bostäder har färdigställts. Resterande klart under Villor och radhus i Enhörna och Ekeby Tomtförsäljningen av cirka 20 tomter påbörjas under Hansta strand Ett 60 tal vattennära bostäder planeras vid Hansta strand. Projektet har reviderats och planläggningen genomförs under Viksborg och Igelsta strand Detaljplan för Viksborg ( lgh) antas våren Igelsta strand oklart p g a markföroreningar. Fler studentbostäder 45 studentbostäder har färdigställts i Hovsjö och förslag på ytterligare cirka 100 finns vid Campus Telge. Arbetstidsförkortning för kommunens anställda Olika former av förkortad arbetstid prövas i kommunen. Nya vägar till kontakt och inflytande prövas genom kommunens hemsida. Ett diskussionsforum har införts och en veckans fråga. Infocenter och medborgarkontor Ett infocenter i Stadshuset öppnades i maj Frågan om medborgarkontor återstår. Storstadssatsningen Storstadssatsningen i Fornhöjden, Geneta, Hovsjö och Ronna pågår. Ej påbörjade / planerade Utsmyckning av infarter Arbetet med att göra infarterna till Södertälje attraktiva genom permanenta utsmyckningar har inte påbörjats. Bostäder i centrum Förutsättningar för en byggnation av bostäder intill Hebbevillan i centrum är oklara. Terapiträdgård vid äldreboende Beslut finns om att anlägga en terapiträdgård vi Mariekällgården. Kostnader för anläggning och drift är inte löst. Kompetensutvecklingskonton för kommunens anställda Kommunen avvaktar proposition om individuellt kompetenssparande. 17

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

Fakta om Södertälje. Uppdaterad maj 2011

Fakta om Södertälje. Uppdaterad maj 2011 Fakta om Södertälje Uppdaterad maj 2011 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad möter

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Tyresö i siffror 2009

Tyresö i siffror 2009 Tyresö i siffror 2009 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 15 Kultur och fritid 19 Miljöstatistik 21 Ekonomi 22 Kommunfullmäktige 23 2 3 Befolkning

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

Södertälje i världen Världen i Södertälje www.sodertalje.se

Södertälje i världen Världen i Södertälje www.sodertalje.se Södertälje i världen Världen i Södertälje Stockholms storasyster Mötesplatsen Staden som sjuder av liv Knutpunkten Här möts Europavägarna 44 min till Stockholm C Snabbtåg till Göteborg, Malmö, Karlstad

Läs mer

Södertörns nyckeltal för år 2011

Södertörns nyckeltal för år 2011 Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Tyresö i siffror 2010

Tyresö i siffror 2010 Tyresö i siffror 2010 1 Innehåll Landareal 69 km 2 Invånare per km 2 613 Befolkning 5 Barn, skola och utbildning 9 Sysselsättning 13 Social service 16 Kultur och fritid 17 Bostäder 20 Miljöstatistik 21

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Så används skattepengarna

Så används skattepengarna Så används skattepengarna kommunens ekonomi i korthet 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Medvind för Strömstads kommun Strömstad har en stark tillväxt, vilket är positivt ur många synvinklar. Men

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

http://www.usk.stockholm.se/tabellverktyg/tv.aspx?projekt=omradesfakta&omrade=22108

http://www.usk.stockholm.se/tabellverktyg/tv.aspx?projekt=omradesfakta&omrade=22108 Sida 1 av 8 STADSDEL Norra Ängby OMRÅDESFAKTA 31 december resp. år Folkmängd Antal Prognos % 1996 2006 2010 2015 2006 2015 0 år 63 66 60 54 1,3 1,0 1-5 416 456 420 362 9,2 6,7 6-15 760 818 894 967 16,6

Läs mer

EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA.

EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA. EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA. Framtidskontrakt för Södertälje FRAMTIDSPARTIET I SÖDERTÄLJE FRAMTIDSKONTRAKT FÖR SÖDERTÄLJE Ingen ska lämna årskurs tre utan att kunna skriva, räkna och läsa. 20 miljoner om

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen?

Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? Akademikerförbundet SSR Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? 15 oktober 2009 Arne Modig, Lina Lidell 1 Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? Syftet med undersökningen

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Vår kommun växer genom att vi tillsammans skapar en av Sveriges mest trygga, attraktiva

Läs mer

Kultur- och fritidskontorets, utbildningskontorets och kommundelarnas kontors gemensamma tjänsteskrivelse daterad 2009-05-12, med Bilaga.

Kultur- och fritidskontorets, utbildningskontorets och kommundelarnas kontors gemensamma tjänsteskrivelse daterad 2009-05-12, med Bilaga. 1 (6) 2009-05-12 Tjänsteskrivelse Dnr KFN Dnr 09/38 UN Dnr 09/48 Jä Dnr 09/55 Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Heinz Stucki Gabriel Bozyel Björn Ohlsson Utbildningskontoret 08-550 222 41

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Året som gått. Katrineholms kommuns årsredovisning 2016

Året som gått. Katrineholms kommuns årsredovisning 2016 Året som gått Katrineholms kommuns årsredovisning 2016 DE STORA BESLUTENS ÅR Tolvslaget den 31 december 2016 markerade startskottet för Katrineholms nästa århundrade och vilken nyårsafton det blev! Uppslutningen

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2009

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2009 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2009 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2009 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2009 Omsättning 2009 Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2017-02-21 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag En summarisk redovisning av ett antal faktorer som belyser och jämför kommunens kvalitet ur medborgarperspektiv Bästa Säfflebo, Din kommun bedriver varje dag

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Vänsterpartiet Kungsbacka 2015

Vänsterpartiet Kungsbacka 2015 Vänsterpartiet Budget Kungsbacka 2015 Dessa RESULTATMÅL är tilläggsyrkande till liggande budget NÄMNDÖVERGRIPANDE Att sjukfrånvaron skall minska 30 %. Att löneskillnaden mellan män och kvinnor anställda

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-21 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (9) Marika Lyman Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Diarienummer 2013/BUN

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

HANINGE I SIFFROR 2016

HANINGE I SIFFROR 2016 HANINGE I SIFFROR 2016 VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN EMMABODA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 POPULÄRUTGÅVA

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN EMMABODA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 POPULÄRUTGÅVA EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN EMMABODA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 POPULÄRUTGÅVA Emmaboda går framåt! Emmaboda kommun fortsätter att förändras för utveckling och kvalitet till våra invånare. Flera verksamheter

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 1 2 Sunne kommun Det här är en kortfattad information om hur kommunens ekonomi fungerar. zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zhar Sunne en bra ekonomi? zuppfyllde

Läs mer

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning DINA PENGAR 2013 Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning Kommunstyrelsens ordförande har ordet Så kan vi lägga 2013 bakom oss och återigen glädjas åt ett positivt resultat. Positiva resultat stärker

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Vision: Övergripande mål på kommunfullmäktigenivå med nyckeltal/verksamhetsmått. Bilaga 1. Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå Verksamhetsmål

Vision: Övergripande mål på kommunfullmäktigenivå med nyckeltal/verksamhetsmått. Bilaga 1. Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå Verksamhetsmål Vision: Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem Avsiktsförklaring Piteås framtid attraktiv och uthållig Världen förändras och vi möter

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Finansiell profil Salems kommun

Finansiell profil Salems kommun Finansiell profil Salems kommun 00 007 profiler för Salems kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Salems kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats under perioden

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016 Moderaternas kansli PM Sida 1 (5) 2015-10-22 budgetförslag för Stockholms stad Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten? Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens

Läs mer

Stockholmsenkäten 2010

Stockholmsenkäten 2010 Stockholmsenkäten Temarapport - Droger och spel Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN NORRTÄLJE KOMMUN. Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN NORRTÄLJE KOMMUN. Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN FÖR JOBBPLAN JÄRFÄLLA FÖR NORRTÄLJE KOMMUN Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar Krav på individen att anstränga sig ska förenas med ökade möjligheter

Läs mer

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 1 (10) Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 I följande PM redovisas officiell statistik om elever och personal på fritidshemmen för läsåret 2016/17. Statistiken om fritidshem ingår i Sveriges

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

Resultaten i sammanfattning

Resultaten i sammanfattning Resultaten i sammanfattning Andelen konsumenter av alkohol Pojkarnas alkoholvanor var relativt oförändrade under början och mitten av 1970-talet, medan flickorna ökade sin konsumtion. Andelen alkoholkonsumenter

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010 om invånarenkät SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en invånarenkät bland kommunens invånare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 2016-05-03 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Nyckeltal kommunal verksamhet Antal elever i förskola och skola 2008 2009 (totalt i kommunal och privat regi) Förskola 2 546 2 599 Familjedaghem 289

Nyckeltal kommunal verksamhet Antal elever i förskola och skola 2008 2009 (totalt i kommunal och privat regi) Förskola 2 546 2 599 Familjedaghem 289 Visste du att... Lidingö utnämndes 2005 till Healthy City, och ingår därmed i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för hälsosamma städer. Lidingö deltar med nio andra europeiska städer i nätverket

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

BEFOLKNING. befolkning. Den typiska invånaren i Gnesta kommun. Befolkningsutveckling. Flyttningsöverskott

BEFOLKNING. befolkning. Den typiska invånaren i Gnesta kommun. Befolkningsutveckling. Flyttningsöverskott BEFOLKNING BEFOLKNING Den typiska invånaren i Gnesta kommun Befolkningsutveckling Födelseöverskott Flyttningsöverskott Åldersstruktur Pendling 2000 Förvärvsarbetande Utbildning Befolkningsprognos 2015

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga!

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Mats Abrahamsson Att vända den sedan mitten av 90-talet nedåtgående trenden med minskad befolkning i vår kommun är Sotenäsmoderaternas viktigaste fråga

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Ekonomi - resultat 2008

Ekonomi - resultat 2008 Ekonomi - resultat 2008 Utbildningsnämnden redovisar ett överskott om 6,6 Mkr vid årets slut. Det är en positiv avvikelse från budgeten med 0,5 %. Under perioden 2006-2008 har nettokostnaden för förskolan

Läs mer

Vad kan Sverige lära sig av Södertälje? Lärdomar från tio år av högt flyktingmottagande

Vad kan Sverige lära sig av Södertälje? Lärdomar från tio år av högt flyktingmottagande Vad kan Sverige lära sig av Södertälje? Lärdomar från tio år av högt flyktingmottagande 1 Lärdomar från tio år av högt flyktingmottagande Basorganisationen måste fungera Vi behöver åstadkomma det vi ansvarar

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vadstena kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i fyra grupper:

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2015 Populärutgåva

Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2015 Populärutgåva Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2015 Populärutgåva Foto: Anders Mojanis Handlingsplan ska minska våra strukturella överkostnader Mycket arbete och många beska politiska beslut återstår innan vår kommun

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 213-4-24 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Förord Att undersöka och presentera

Läs mer