Södertälje i vardag och fest. Årsredovisning 2002 från Södertälje kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Södertälje i vardag och fest. Årsredovisning 2002 från Södertälje kommun"

Transkript

1 Södertälje i vardag och fest Årsredovisning 2002 från Södertälje kommun södertälje unicef kommun 2002

2

3 Innehåll OMSLAGSBILD: Unicefgalan 20 november var kanske årets höjdpunkt i Södertälje med ett artistuppbåd av sällan skådat slag. På omslagsbilden finns Jonas Holmberg (stora bilden), Vendela Kirsebom, Kristin Kaspersen, Roger Pontare, Lill-Babs och Mikael Rejström finländsk Unicef-ambassadör och entertainer. 2 Vad vill du ska hända i Södertälje? Enkät på stan 5 Vart gick skattepengarna? 6 Året som gått 8 Fem år i siffror 10 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 12 Stadsdirektören har ordet punktslistan 18 Unicef-året 23 Barns villkor 24 Invånarundersökning 26 Verksamhetsidé, Visioner & Mål 28 Befolkning 30 Boende & Arbetsmarknad 31 Finansiell analys. Koncernen 34 Finansiell analys. Kommunen 46 Verksamheterna 46 Pedagogisk verksamhet 48 Arbete & försörjning 49 Social omsorg 50 Äldre & Funktionshindrade 52 Kultur, fritid och idrott 54 Samhällsbyggnad, Miljö & Skydd 56 Nya ansikten i kommunen 58 Personalanalys 62 Kommunens organisation 72 Siffrorna 72 Resultaträkning Koncernen 73 Kassaflödesanalys 74 Balansräkning Koncernen 76 Redovisningsprinciper Noter 77 Resultaträkning Kommunen 78 Balansräkning Kommunen 79 Driftsredovisning 80 Investeringsredovisning 81 Noter 85 Redovisningsprinciper 86 Revisionsberättelse 88 Ordlista och förklaringar 1

4 Vad vill du ska hända i Södertälje? Satsa på bra skolor och barnomsorg och att en av Sveriges bästa simklubbar får en 50-metersbassäng på hemmaplan Vad vill du ska hända i Södertälje det kommande året? Michaela Asp och Malin Jakobsson, 12 år elever, Blombacka Vi tycker att man ska ordnat så att alla ska kunna gå i skolan och får en bra utbildning. Och sedan en bra bostad och ett bra jobb. Det ska vara stora klassrum också men det har vi i vår skola. Allt skulle inte vara så dyrt. Det är dyrt att gå och handla och dyrt att rida det kostar kr. Minst. Det borde finnas fler poliser och de ska komma på en sång när man ringer, inte fler timmar senare. Det har hänt en gång. Ola Mårtensson, 41 år egen företagare, Karlhov Det är viktigt att bostadsbyggandet kommer igång. Det behövs för att vi ska kunna rekrytera arbetskraft till Södertälje, gärna olika typer av bostäder, både lägenheter och villor. Bostadsbyggandet kan man se som en del av ett bättre företagsklimat i kommunen. Och så behöver vi en bättre skola. Inom vår bransch tycker vi att eleverna går ut gymnasiet med för dåliga kunskaper. 2

5 Sofi Nygren, 32 år arkitekt, Rosenlund Om man vill ha ökad inflyttning till Södertälje är det viktigt att satsa på bra skolor och barnomsorg. Jag tycker också att vi ska förtäta i stan, bygga på alla tomma parkeringsplatser, både affärslokaler och bostäder. Många vill bo i stan, centralt. Och så tycker jag att en av Sveriges bästa simklubbar ska ha en 50-metersbassäng på hemmaplan så att de slipper åka till Nyköping eller Stockholm för att träna. Dejan Ristic, 21 år studerande på Komvux, Ronna Bio och musik är mina stora intressen, så jag tycker att fler och större biografer behövs i Södertälje. Och fler skivaffärer idag finns i princip bara en och den är inte särskilt stor. En bro över vad det nu heter och mellan centralen och Sydpoolen behövs också. Inte bara en gång- och cykelbro utan en som bilar får köra över. Och så skulle jag vilja att man gjorde något åt att stan är så, hur ska jag säga utspridd. Hoptryckt i centrum och så affärerna i öar runt omkring. Det skulle vara mer jämnt liksom. Gunnar Onsberger, 65 år pensionär, Pershagen Det behövs mer liv och rörelse i stan, t ex vid Maren. En så fin miljö som är ganska öde och outnyttjad idag, där skulle det vara torghandel och mer aktivitet. Tänk att kunna sitta på trappan och titta ut över folklivet! Trafiksituationen vid Ekdahlsgatan borde man göra något åt. Där är det besvärligt både för fotgängare och bilar. Man borde göra mer av centrum över huvud taget. Och så tycker jag man borde röja upp vid Trollsjön i Pershagen. En fin miljö som håller på att förbuskas. Det är synd! Torghandel. Tänk att kunna sitta på trappan vid Maren och titta ut över folklivet! 3

6 Vart gick skattepengarna? Hur pengarna används i Södertälje kommun är ingen hemlis. Bland annat till de här flickorna på Kulturskolan. 4

7 Vart gick skattepengarna? Av 100 kronor i skatt till kommunen under 2002 användes 0:91 kronor till arbetsmarknadsåtgärder för arbetslösa 2:69 kronor till infrastruktur, planering, gator och miljö 6:22 kronor till bibliotek, kultur, fritidsverksamhet 15:63 kronor till vård och omsorg om äldre 1:35 kronor till räddningstjänst och skydd 1:38 kronor till vuxenutbildning 6:20 kronor till sociala insatser för barn, ungdomar och vuxna med problem 6:77 kronor till övrig verksamhet 8:38 kronor till gymnasieutbildning 23:73 kronor till grundskola 11:64 kronor till verksamhet för funktionshindrade 3:86 kronor till socialbidrag 11:25 kronor till förskola PRESSENS BILD och så här får kommunen sina pengar Intäkter från skatter och generella statliga bidrag: milj kr = 73 % Avgifter och ersättningar för kommunens service: 408 milj kr = 12 % Riktade statsbidrag direkt till olika verksamheter: 339 milj kr = 10 % Från bolagen: 119 milj kr = 4% Exploaterings- och reavinster: 31 milj kr = 1 % 5

8 Året som gått Robin Hood spelades för fulla läktare vid ruinerna av Telgehus en av fem sommarteatrar. En snabb återblick Här en snabb återblick på året som gick (Unicef-året presenteras på sidorna 14-18): 22 januari Kommunens preliminära bokslut för 2001 presenteras, plus 58 miljoner. 23 januari Rostock-färjan invigs med medverkan av bland andra Therese Alshammar. 22 februari Södertälje Sportklubb fyller 100 år och firar med nostalgisk revy i Scaniarinken. 26 mars Under provdrift lossnar den 200 ton tunga motvikten i nya Saltsjöbron och slår upp ett stort hål i broväggen. 10 april Festival Park Outlet Center rapporterar problem. Flera butiker och restauranger stänger. 23 april Rostock-färjan läggs plötsligt ned, efter bara tre månader. 25 april Projektet Trygga Hovsjö får kung Carl XVI Gustafs pris för sitt arbete med trygghetsfrågor. 15 maj Mälarbron (klaffbron) visar sig vid en rutinkontroll ha skador i betongen och ena halvan tas ur drift. 17 maj Södertälje kommun och Scania träffar avtal om företagshälsovård och friskvård för kommunens anställda. Samtidigt fördubblar kommunen sitt anslag för friskvård. 6 juni Förre stadsantikvarien Göran Gelotte och simläraren Calle Jansson får Sankta Ragnhildmedaljen. 15 juni Kommunstyrelsen beslutar att säga upp avtalet med migrationsverket om mottagande av flyktingar. 19 juni Nordens ledande socialdemokrater samlas i Södertälje och samtidigt inviger statsminister 6

9 Calle Jansson har lärt halva Södertälje att simma och fick Sankta Ragnhildsmedaljen Broarna stod rakt upp och blev tema i årsrevyn. Dagisbarnen la över kronor i Pippi Långstrumps kassakista en av många Unicefaktiviteter. Göran Persson den nya vattenpaviljongen på Tom Tits. 26 juni Värdshuset Vita Hästen har premiär en av fem högklassiga sommarteatrar i Södertälje sommaren Mest publik drar Robin Hood vid Telge Hus-ruinen augusti Södertäljefesten genomförs vid Maren och i centrala staden augusti För-EM i basket i Scaniarinken. 31 augusti Kanalmuseet, i form av ett tiotal informationstavlor, invigs. 15 september Kommunvalet resulterar i oförändrat styre: s, v och mp sitter kvar trots ett tappat mandat. Nationaldemokraterna kommer in i fullmäktige. 20 september Den stora invånarenkäten (gjord av Sifo i alla Södertörnskommuner) presenteras och visar att Södertälje förbättrat sina siffror mest av alla kommuner. Små-kommunerna ligger dock fortsatt i topp. 21 september Igelstaverket fyller 20 år och allmänheten inbjuds till öppet hus. 1 oktober Södertälje får en stadsträdgårdsmästare efter att ha varit utan i 13 år. 18 oktober En ny gång- och cykelbron över Maren invigs. Denna bro ska tas bort under sommarmånaderna och då vara en del av gästhamnen. 25 oktober Kommunen inför anställningsstopp för alla administrativa tjänster. 20 november Tidernas största artistgala i Södertälje genomförs på Telge Forum i samarbete med Svenska Unicef och Träffpunkt Tälje. Jonte Karlsson och Ann Cheng Ehrnfeldt utnämns till nya Södertäljeambassadörer. Hans Qviström för 2002 års guldkringla. 18 december Saltsjöbron öppnas för trafik. 7

10 Fem år i siffror Kommunens finanser verksamhetens nettokostnader (Mkr) do i kronor per invånare ekonomiskt resultat, före extraordinära poster (Mkr) do i kronor per invånare investeringsutgifter (netto, Mkr) do i kronor per invånare egenfinansieringsgrad av investeringar (%) soliditet inkl pensionsskuld (%) 39,3 45,0 45,8 37,6 1) 41,3 total låneskuld (Mkr) ) varav av låneskulden vidareutlånat till bolagen (Mkr) nettolåneskuld (exkl vidareutlåning) kr per invånare borgensåtaganden (Mkr) borgensåtaganden i kronor per invånare Skatteintäkter utdebitering kommunen (kr/skkr) 19,53 19,53 3) 19,03 19,03 18,95 utdebitering totalt (kr/skkr) 29,85 29,85 4) 29,35 29,35 29,75 skatteintäkter och statsbidrag (Mkr) skatteintäkter och statsbidrag kronor per invånare Personal antal årsarbetare, tillsvidare anställda ) totalt antal årsarbetare antal anställda (snitt för året) personalkostnader (Mkr) Befolkning 31/12 antal invånare totalt varav 0-6 år varav 7-15 år varav år varav år varav 65-w år Kommentar Uppgifterna ovan avser kommunen och inte koncernen, för uppgifter om koncernen hänvisas till koncernredovisningen och förvaltningsberättelsen. Vid årsskiftet 1998/99 delades Södertälje kommun i två nya kommuner, när den tidigare kommundelen Nykvarn med cirka 7600 invånare bildade egen kommun. I ovanstående uppgifter, frånsett befolkningen, ingår Nykvarn t o m 1998 om inget annat anges i not. För att ändå skapa jämförelse över tiden har flertalet uppgifter ovan räknats ut per invånare, vilket möjliggör jämförelser över tiden trots kommundelningen. 1), 2), 5) Exkl Nykvarn. 3) Skatteväxling med Stockholms läns landsting 1999 för vårdgymnasier med 0:08. 4) Stockholms läns landsting sänkte utdebiteringen 1999 med 0:48. 8

11 Fem år i siffror Vart för vindarna Södertälje? Det vet ingen säkert. Men prognoser finns det och hur det har gått de fem senaste åren redovisas på sidorna här intill. 9

12 Kommunstyrelsens ordförande Ett händelserikt år med hjärtat i Södertälje och Afrika! Det gångna året har varit mycket händelserikt. Södertälje sjuder som vanligt av liv och rörelse. Södertäljeborna har engagerat sig i diskussioner kring både smått och stort. Ofta med både glädje och allvar.vi har gemensamt skojat om Södertäljes broar som under 2002 frestat på allas tålamod, samtidigt som vi diskuterat det orimliga i att Södertälje kommun ska ha ansvaret för förbindelserna över kanalen. De många samtalen om behovet, eller inte, om en ny Marenbro har lett fram till ett beslut om ett rådslag och folkomröstning om en ny Marenbro. De stora företagen i stan växer. Astra Zeneca har samlat all sin marknadsföringskompetens här i stan, och fortsätter att bygga ut forskning och produktion. Scania har flyttat verksamhet till Södertälje och därmed ökat antalet arbetstillfällen. Många av kommunens små och medelstora företag har haft ett mycket bra år. Arbetslösheten är trots lågkonjunkturen förhållandevis låg (under flera månader lägre i Södertälje än i Stockholm). Södertäljes idrottsengagemang är tradition och äkta. I höst är Södertälje värd för delar av Europa Mästerskapen i basket, och då minns jag SBBK:s insatser som ledde herrarna till SM-final förra året. Stolta är vi också över alla framgångar för bland annat innebandyn, ridsporten, simsällskapet och SSK. Även om det inte blev något slutspel för hockeyn säsongen 2002/03. En arbetsgrupp med representanter för föreningarna och kommunen har arbetat fram ett prospekt för hur ett nytt sportcenter i Södertälje skulle kunna se ut och förverkligas. Så visst finns det framtidstro i Södertälje, både bland företagen, föreningarna och invånarna i allmänhet. SÖDERTÄLJE UNICEF-KOMMUN 2002 En vanlig dag stiger de flesta av oss upp på morgonen, duschar, kokar te och borstar tänderna med friskt, rent vatten. Det är så naturligt att vi tar det som en självklarhet. För miljontals andra familjer runt om i världen är detta en lyx de aldrig kommer att få uppleva. Södertälje har varit officiell Unicef-kommun 2002 med syfte att lyfta fram barns villkor och att samla in pengar. Södertäljeborna har verkligen bjudit till och i slutet av året kunde vi överlämna en check på närmare 1,5 miljoner kronor till barnen i Kibera i Kenya. Kibera med en miljon människor, är kanske det största slumområdet i Afrika söder om Sahara. I detta ofattbart stora område bor människor i mycket enkla bostäder utan rent vatten och avlopp. På invånare finns det 26 toaletter, personer per toalett. På grund av orent vatten lider många barn av ständiga diarréer och magsjukdomar. Därför har det känts både viktigt, stimulerande och roligt att få medverka till det viktiga arbetet Unicef gör. Det är min förhoppning att vi ska kunna finna ett sätt att fortsätta samarbetet med Unicef. VALÅR OCH SATSNING PÅ DEMOKRATIN Det gångna året har också präglats av valen till kommun, landsting och riksdag. Södertälje genomförde ett speciellt valprojekt i de stadsdelar som ingår i storstadssatsningen med syfte att öka valdeltagandet. Totalt minskade tyvärr valdeltagandet i kommunen till 71,9% (-0,2%). Däremot ökade valdeltagandet i de stadsdelar som ingick i valprojektet. DET FRÄMLINGSFIENTLIGA PARTIET Nationaldemokraterna röstades in med två mandat i kommunfullmäktige. Det är oroväckande att ett parti med uttalat rasistiska värderingar lockar väljare och nu finns med i fullmäktige. Det finns en total enighet bland de etablerade partierna att inte samarbeta med nationaldemokraterna och de har därför ställts helt utan platser i kommunstyrelsen och i kommunens nämnder och styrelser. EKONOMISKT UNDERSKOTT, MEN NÖJDA INVÅNARE En stor del av landets kommuner och landsting brottas med en kärv ekonomisk situation, så också Södertälje. Efter att under 2000 och 2001 redovisat ett överskott slutade förra året med en minus på 37 miljoner kronor. Detta är allvarligt. För att klara välfärden och servicen till invånarna på längre sikt är det helt nödvändigt med plusresultat.arbetet med att stärka kommunens ekonomi måste intensi- 10

13 fieras. I Mål & budget för 2003 har kommunens lokaler och administration pekats ut som två områden som bör granskas speciellt, i syfte att minska kostnaderna. Samtidigt som ekonomin är kärv, och tillväxten i den kommunala verksamheten nu bromsas upp efter några år med mycket stora kostnadsökningar, så kan vi glädjas åt att Södertäljeborna är mycket nöjda med kommunens verksamhet. I de mätningar som kommunen gjort sedan 1991 är 2002 års resultat på i stort sett alla områden bättre än föregående mätning. Det är glädjande att fler är nöjda, men det är viktigt att notera att undersökningen pekar ut områden där behovet av kvalitetsförbättringar är stora. Det finns med andra ord en hel del att göra för att Södertälje ska bli en ännu bättre kommun. ETT VARMT TACK När jag besöker olika verksamheter inom kommunen imponeras jag av personalens lojalitet, engagemang och kunskap.var enda en av er är en nödvändig kugge som gör att maskineriet går runt och framåt. Därför vill jag rikta ett varmt tack till all personal och alla våra förtroendevalda i kommunen för det arbete ni utfört för Södertälje och för Södertäljeborna under Anders Lago Kommunstyrelsens ordförande (s) Anders Lago talar på Unicef-galan. Afrika kom närmare Södertälje under

14 Stadsdirektören Vi ska vara en bra kommun även under tuffa år! Det är naturligtvis ingen glädje att rapportera att vi under 2002 återigen hamnat i en situation med underskott. Av en omsättning på drygt 2,5 miljarder kronor så gör vi ett underskott på 37 miljoner kronor 1,5 procent av omsättningen. Det är bekymmersamt och innebär att 2003 blir ett år med ganska tuffa åtgärder för att kunna klara ekonomin. VAD HAR VI FÅTT FÖR PENGARNA? Hur har vi då lyckats med omfattning och kvalitet på verksamheten? Om vi ser på måluppfyllelsen och resultaten under 2002 vill jag framhålla några saker: Andelen obehöriga lärare i såväl grund- som gymnasieskolan fortsätter att sjunka och mer än halverades förra året. Vi har också ökat andelen elever som är behöriga till gymnasiet liksom att grundskoleelevernas avgångsbetyg har förbättrats. Inom det sociala området kan vi också konstatera att vi överträffat målet att minska andelen invånare som är i behov av ekonomiskt bistånd.vi har kraftigt ökat andelen invånare som anser sig ha goda möjligheter till inflytande och delaktighet i kommunens olika verksamheter. Däremot har vi inte klarat våra ambitioner när det gäller att utforma individuella omsorgsplaner inom äldreomsorgen endast ett fåtal enskilda har fått detta. Vi hade föresatt oss att minska vakanserna bland sjuksköterskorna i verkligheten fördubblades andelen. Samma utveckling gäller för hela Sverige och det gäller också ett annat område: antalet nya bostäder som började byggas under förra året var endast 120 stycken tidigare har vi legat på nära det dubbla. Under 2002 genomförde vi en invånarundersökning den sjätte i ordningen sedan Resultatet visar att vi förbättrat oss på i stort sett alla områden jämfört med förra undersökningen år PERSONALEN TRIVS MEN FLER SJUKA Vår egen personal hur har den haft det? Vi har för andra året i rad gjort en personalenkät till samtliga anställda. Resultatet är bra och till och med bättre än 2001.Vi har många positiva svar när det gäller trivseln, hur organisationen fungerar och hur cheferna stödjer arbetet. Kort kan man säga att personalenkäten pekar på att vi har en bra anda och att vi bör kunna vara en attraktiv arbetsgivare som kan dra till oss nya medarbetare. Eftersom vi har stora pensionsavgångar framöver är detta en mycket viktig fråga. Däremot kan vi konstatera att vår personal, liksom på många andra håll i samhället, blir allt sjukare.antalet sjukdagar per år är nu uppe i över 34 per snittanställd. Det är en allvarlig samhällsfråga och för vår del så måste vi finna en rad nya åtgärder för att få bukt med detta. En är det nya avtal om företagshälsovård som vi har slutit med Scania. Det är glädjande att vi nu kan erbjuda vår personal i stort sett samma förmåner som de två stora företagen i Södertälje sedan länge ger sin personal när det gäller friskvård och rehabilitering. Avtalet kostar mer, men det är väl använda pengar och vi får många impulser i detta samarbete Scania har på ett påtagligt sätt minskat sin sjukfrånvaro och fått en betydligt högre frisknärvaro det begrepp vi nu också går över till. PRISTÄVLING I KVALITET Även om vi i många år levt under ekonomins knappa stjärna så har vi under de senaste fem åren målmedvetet arbetat med hur vi ska utveckla kvaliteten på våra tjänster. Vi har infört klagomålssystem, jobbat med kvalitetsdeklarationer och nu senast under 2002 genomfört en första omgång i en tävling under begreppet God Södertälje Kvalitet - GSK. Elva enheter anmälde sig och vi kunde under pompa och ståt strax innan sommaren överlämna två hedersomnämnanden dels till Blombackaskolan, som jobbat med värdegrunden för skolans verksamhet, dels till Morkullans servicehus, som vänt en närmast katastrofal situation till en lysande framgång. BONUS NÄSTA STEG Inom förvaltningen jobbar vi nu med att utforma något där jag tror att vi är först i kommun- Sverige vi vill införa en individuell bonus när man uppfyller målen för sin verksamhet med bibehållen balans i ekonomin. Det är inte okontroversiellt tvärtom är det många som befarar orättvisor och att det är svårt att mäta ett bra resultat. Jag är dock 12

15 Under året blev det klart att stadsdirektören Håkan Sörman slutar i Södertälje kommun 2003 efter tolv år på sin post. övertygad om att det är en viktig fråga att gå vidare med. Det kan inte vara rimligt att den verksamhet vi bedriver i bolagsform använder bonus som en del i sitt belöningssystem medan den kommunala kärnverksamheten vård, omsorg, skola där huvudsakligen kvinnor är sysselsatta inte ska komma ifråga för detta. Jag tror att vi måste jobba med olika instrument om vi vill vara framgångsrika och då krävs det att vi ger vår personal den stimulans och uppskattning som andra arbetsgivare gör. Ledstjärnan är ständigt densamma: vi ska vara en bra kommun att bo i och vi ska vara en bra kommun att vara anställd i! Håkan Sörman Stadsdirektör 13

16 77-punktslistan Vid årets slut var 35 klara, 38 påbörjade och 4 planerade! som upprättades år 2000 är åtgärdslista med 77 punkter som skulle klara eller 77-punktslistan påbörjade senast Vid årets slut var 35 klara, 38 påbörjade och 4 planerade. Klara / slutförda punkter Skolinspektör. Södertälje kommun anställde en skolinspektör i oktober 2000 för att höja kvalitén i skolan. Kostchef med ekologisk kompetens. En kostchef med ekologisk kompetens har anställts. Ekologiska livsmedel. Skolorna serverar ekologisk mjölk och kravmärka ägg. Naturvetenskaplig lärarutbildning. Till hösten 2003 kommer det att finnas sex nya inriktningar av lärarutbildningar inom naturvetenskap och teknik på Campus Telge. Plats i förskolan. Barn till arbetslösa erbjuds plats i förskolan sedan den 1 juli Barn till föräldralediga erbjuds plats i förskolan sedan 1 augusti Maxtaxa inom barnomsorgen. Maxtaxa inom barnomsorgen har införts. Ny skola i Ritorp. Verksamheten i den nya skolbyggnaden (Björkäng F-3) som tillhör Brunnsängskolan startade augusti Prisbelönade städregler Södertälje kommuns prisbelönade städregler har införts på samtliga skolor och förskolor. Elevskyddsombud Utbildning för elevskyddsombud i samtliga skolor har anordnats. Rektorerna ansvarar för att elevskyddsombud utses. Brottsförebyggande arbete Ett brottsförebyggande program har antagits av kommunstyrelsen. Äldreomsorgsinspektör och äldreombudsman En äldreomsorgsinspektör anställdes 2000 och äldreombudsmannens arbete har fördjupats så att anhöriga kommer mer till tals. Boende för hemlösa Beslut har fattas om att lågtröskelboendet Berget, som startades 2000, ska ha nya lokaler inom Artursbergsområdet. Kvinnojour En kvinnojour öppnades under våren Förbud mot kamphundar Kommunstyrelsen beslut om förbud mot kamphundar upphävdes av länsrätten. Fler cykelbanor Nya cykelbanor har uppförts vid Verkstadsvägen, Hertig Carls väg, Västergatan och Grödingevägen Stadsträdgårdsmästare En ny tjänst som stadsträdgårdsmästare har tillsatts. Björn Borgs-promenaden Björn Borgs promenaden invigdes 9 juni Nya Saltsjöbron Den nya Saltsjöbron öppnades för trafik i december Väg 225 mellan Moraberg och Gärtuna Väg 225 mellan Moraberg och Gärtuna har börjat byggas. Grön el Södertälje kommun köper miljömärkt grön el sedan den 1 juli Ekokörning Kommunen har utbildat de som kör kommunens tjänstebilar i ekokörning. Drygt 600 personer har genomgått utbildningen. Ny våtmark En våtmark har färdigställts inom Lina naturreservat och invigdes den 5 juni Simsjön i Hölö har restaurerats för ett bättre fågelliv. Rening av lakvattnet från Tvetatippen Lakvattnet från Tvetatippen renas med en ny metod. Fullskaleanläggningen är färdigställd och i drift. Outlet i Syd Festival Park öppnades våren I dag har nästan alla butiker lämnat området. Färjeterminal och snabbfärja Färjeterminalen är färdigställd. Super Fast Ferries lade ner linjen i april 2002 efter cirka 3 månaders trafik. Trafiken kan enligt avtalet komma att återupptas. 14

17 77-punktslistan Södertälje kan bocka av nästan alla punkterna på 77-punktslistan. Bland annat har ett system med utvecklingsplaner för varje elev utvecklats. Här spelar Johanna Morelius 5 år fiol. 15

18 77-punktslistan Reklamskylt för Tom Tits Experiment Tom Tits finns med på tre stora skyltar vid E4/E20. SSK 100 år Södertälje kommun uppvaktade SSK på 100- årsdagen med en försäljningskiosk till Scaniarinken. Bostäder i Karlbergaområdet 40 lägenheter är under uppförande, varav hälften är färdigställda. Årsarbetstid för kommunens anställda Genom s k årsarbetstid kan nu kommunens anställda påverka sina arbetstider. Premiepensionsvalet Kommunens anställda kan disponera maximalt belopp av den individuella delen vid premiepensionsvalet. God Södertälje Kvalitet Utmärkelsen God Södertälje Kvalitet har införts. Två hedersomnämnanden delades ut i juni Friskvård för kommunens anställda Ett nytt avtal om företagshälsovård har tecknats med Scania, som innebär en stor satsning på hälsa och friskvård. En hälsofond har inrättats, som möjliggör riktade åtgärder till olika grupper. Klagomålshantering Kommunens klagomålshantering är helt införd sedan februari Påbörjade / delvis klara Vi startar flera nya kommunala gymnasieskolor, små och vassa En gymnasieutredning pågår med syfte att skapa mindre enheter och samtidigt göra en översyn av befintliga lokaler. Samarbete med Södertäljes friskolor Ett samarbete finns avseende simundervisning, elevhälsa, ITIS och NTA samt i Järna kommundel kring elever i behov av särskilt stöd. Friskolorna inbjuds att delta i NOT-projektet. Praoverksamheten samordnas. Eneskolan och Hovsjöskolan renoveras Eneskolan blir klar i september Hovsjöskolan avvaktar beslut om ny skolorganisation. Tre av tolv skolgårdar upprustade Soldala-, Pershagen- och Helenelundskolan är klara. Blombacka-, Brunnsäng-, Fornbacka-, Högberga- Hölö-, Ronna-, Ene-, Rosenborgsoch Stålhamraskolan beräknas bli klara under sommaren e-postadresser till lärare och elever Under våren 2003 kommer alla lärare och elever från årskurs fyra att en egen e-postadress. Renovering av kommunala lekplatser Tretton av 42 lekplatser har hittills renoverats. Fem skolmatsalar rustas upp Soldalaskolan och Oxbackskolan är klara. Övriga tre skolor, Brunnsängs-, Fornbacka- och Rosenborgsskolan, är projekterade och beräknas vara klara under sommaren Frukost i skolan I minst fem skolor ska frukost till elever i år 7-9 erbjudas. Tre skolor, Ronnaskolan, Wasaskolan och Robert Anbergs skola, erbjuder hittills elever frukost. Miljö- och hälsoskola Minst två av Södertäljes skolor ska ha en klart uttalad miljö- och hälsoprofil. En skola har lämnat in ansökan. Centrum för autistiska barn Har av ekonomisk skäl ännu inte inrättats. Brukarstyrelser på skolorna Brukarstyrelser har införts vi en tredjedel av skolorna (7 skolor) Fler kuratorer, psykologer och vuxna i skolan Det har blivit fler vuxna i skolan. Endast två skolor har hittills anställt fler kuratorer. Individuella utvecklingsplaner för elever Utbildning för personal inom grundskolan, förskolan och särskolan har genomförts. Gymnasieskolan återstår. Enegårdens äldreboende i Järna Ett nytt äldreboende har påbörjats vid Enegården i Järna, som beräknas bli klar i februari Äldreboende i Enhörna En utbyggnad av Lillängens äldreboende i Enhörna finns inlagt i boendeplanen. Det är oklart när detta kommer att ske. Upprustning och städning av centrum Upprustningen av centrummiljön är påbörjad och städning utförs enligt fastställda rutiner. Belysningsgaranti Seriebyten av lampor klart och armaturbyten pågår. När belysningssystemet uppnått det uppsatta kvalitetsmålet kommer lampbyten att kunna utföras inom 15 arbetsdagar eller inom 3 kalenderveckor. Reparation och asfaltering av gator Arbetet att belägga infartsleder påbörjades 16

19 77-punktslistan under 1999 och har fortgått under Parallellt pågår underhåll av lokalgator. Bättre kommunikationer SL kan inte genomföra föreslagen förbättring av tågtrafiken till de södra kommundelarna. Nattrafiken har dock förstärkts. Överläggningar förs med SJ och TIM (tåg i Mälardalen) om möjlighet för Södertäljeborna att stiga på fler snabbtåg vid Södertälje Syd. En första etapp av ett nytt busslinjenät som förkortar restiderna inom Södertälje är genomfört. Återstående delar av linjenätet genomförs fr o m augusti En skytteltrafik med gratisbuss mellan Centrum och Syd har avslutats på grund av för få åkande. Utbyggnad av företagsområden Utbyggnaden av den södra delen av Morabergs företagsområde har slutförts. Planläggning av norra delen är påbörjad. Modern fotbollsarena En kommunal vision har utarbetats för ett sportområde. Tidsplanen för en ny färdigställd fotbollsanläggning inkl träningsplaner har satts till Bredband I 90 procent av Telgebostäders bestånd finns de tekniska förutsättningarna. I ytterområdena, Järna och Mölnbo finns förutsättningarna. Däremot inte i Hölö. Glasberga sjöstad Planeringen av Glasberga sjöstad med 800 lägenheter, radhus och villor beräknas kunna vara klar under Försäljning av villatomter Halva projektet med försäljning av ca 160 villatomter i Ritorps Hage, norra Lina Hage och längs Glasbergavägen i Östertälje är klart. Bostäder i kvarteret Tältet vid Sydpoolen Halva projektet om cirka 130 bostäder har färdigställts. Resterande klart under Villor och radhus i Enhörna och Ekeby Tomtförsäljningen av cirka 20 tomter påbörjas under Hansta strand Ett 60 tal vattennära bostäder planeras vid Hansta strand. Projektet har reviderats och planläggningen genomförs under Viksborg och Igelsta strand Detaljplan för Viksborg ( lgh) antas våren Igelsta strand oklart p g a markföroreningar. Fler studentbostäder 45 studentbostäder har färdigställts i Hovsjö och förslag på ytterligare cirka 100 finns vid Campus Telge. Arbetstidsförkortning för kommunens anställda Olika former av förkortad arbetstid prövas i kommunen. Nya vägar till kontakt och inflytande prövas genom kommunens hemsida. Ett diskussionsforum har införts och en veckans fråga. Infocenter och medborgarkontor Ett infocenter i Stadshuset öppnades i maj Frågan om medborgarkontor återstår. Storstadssatsningen Storstadssatsningen i Fornhöjden, Geneta, Hovsjö och Ronna pågår. Ej påbörjade / planerade Utsmyckning av infarter Arbetet med att göra infarterna till Södertälje attraktiva genom permanenta utsmyckningar har inte påbörjats. Bostäder i centrum Förutsättningar för en byggnation av bostäder intill Hebbevillan i centrum är oklara. Terapiträdgård vid äldreboende Beslut finns om att anlägga en terapiträdgård vi Mariekällgården. Kostnader för anläggning och drift är inte löst. Kompetensutvecklingskonton för kommunens anställda Kommunen avvaktar proposition om individuellt kompetenssparande. 17

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Medborgardialog. Foto framsida: Hans och Hanna, Handen haninge.se/medborgardialog

Medborgardialog. Foto framsida: Hans och Hanna, Handen haninge.se/medborgardialog ÅRSREDOVISNING 2014 Medborgardialog Medborgardialog är ett begrepp för olika vägar för alla Haninges medborgare att vara delaktig i kommunens planering och arbete. Dialogen ger ett bredare beslutsunderlag

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010 Uddevalla kommun Årsredovisning 2010 3 Junicupen på Bodele. Foto: Maria Rasmusson ÅRSREDOVISNING 2010 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning för 2010. Årsredovisningen vänder sig i första

Läs mer

2009 Å R S R E D O V I S N I N G 2009 Å R S R E D O V I S N I N

2009 Å R S R E D O V I S N I N G 2009 Å R S R E D O V I S N I N 2009 2009 ÅRSREDOVISNING Viktiga händelser under 2009 Tyresöborna kan nu träffa även Försäkringskassan och tekniska kontorets kundtjänst i servicecentret i kommunhusets entré i Tyresö centrum. Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

WWW.HASSLEHOLM.SE. Årsredovisning 2014. 2014 Hässleholms kommun 01

WWW.HASSLEHOLM.SE. Årsredovisning 2014. 2014 Hässleholms kommun 01 WWW.HASSLEHOLM.SE Årsredovisning 2014 2014 Hässleholms kommun 01 02 2014 Hässleholms kommun Innehåll 02 Inledning 04 Några händelser 06 Hässleholm 100 år - Tidslinje 08 Hässleholm 100 år - Jubileumsåret

Läs mer

Årsredovisning 2014. Helsingborgs stad. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor

Årsredovisning 2014. Helsingborgs stad. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor Årsredovisning 2014 Helsingborgs stad Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor 1 Inledning Årsredovisningen inleds med en kort introduktion som först av allt presenterar stadens vision

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 UDDEVALLA KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2011 UDDEVALLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 UDDEVALLA KOMMUN . Stadsmiljö - Östberget Foto: Johanna Petersen, Medieprogrammet åk 3, Uddevalla Gymnasieskola ÅRSREDOVISNING 2011 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning

Läs mer

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86 ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning 3-8 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Förord kommunstyrelsens ordförande 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Kommunens och koncernens

Läs mer

i n l e d n i n g 1 Årsredovisning 2010 Örebro kommun

i n l e d n i n g 1 Årsredovisning 2010 Örebro kommun i n l e d n i n g 1 Årsredovisning 2010 Örebro kommun 2 i n l e d n i n g foto leif Johansson/bildarkivet.se Fakta om Örebro sjunde största kommunen Örebro är befolkningsmässigt landets sjunde största

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Framtidens kommun Å R S R E D O V I S N I N G 2 012

Framtidens kommun Å R S R E D O V I S N I N G 2 012 Framtidens kommun ÅRSREDOVISNING 2012 Detta är Staffanstorp Staffanstorps kommun ligger i sydvästra Skåne på slätten mellan Malmö och Lund. Kommunens läge med utomordentligt goda kommunikationer och närheten

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun 2014 ÅRET 2013 I KORTHET Kommunkoncernens ekonomi Kommunkoncernens resultat uppgår till 241,8 mnkr. Investeringar

Läs mer

Vårt Södertälje EN TIDNING OM SÖDERTÄLJE KOMMUN UTGÅVA 2015

Vårt Södertälje EN TIDNING OM SÖDERTÄLJE KOMMUN UTGÅVA 2015 Vårt Södertälje EN TIDNING OM SÖDERTÄLJE KOMMUN UTGÅVA 2015 52 SIDOR OM SÖDERTÄLJE SÖDERTÄLJE I SIFFROR Fakta och statistik om din hemkommun. Sid 16 LEVA & BO Massor på gång i stadskärnan Sid 24 SKOLAN

Läs mer

Söderhamns kommun Årsredovisning

Söderhamns kommun Årsredovisning Söderhamns kommun Årsredovisning 03 Inledning 03 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 04 Viktiga händelser 06 Organisationsschema 07 Uppföljning av kommunens mål 08 Förvaltningsberättelse 08 Ekonomi 09

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2014 Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning en. 2014 I KORTA DRAG Västsveriges bästa företagsklimat igen! I Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

I N N E H Å L L. Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

I N N E H Å L L. Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning foto: Michael Folmer I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet.................................. 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

Bildtema kreativitet. Om årsredovisningen. De olika avsnittens innehåll:

Bildtema kreativitet. Om årsredovisningen. De olika avsnittens innehåll: ÅRSREDOVISNING 2014 Bildtema kreativitet Kommunen presenterar varje år ett särskilt bildtema i årsredovisningen och under åren har allt ifrån inland och kurortsliv till lokala näringsidkare och vattensporter

Läs mer

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet................................... 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

Ängelholms kommun Årsredovisning 2014

Ängelholms kommun Årsredovisning 2014 Ängelholms kommun Årsredovisning 2014 1 Producerad av Ängelholms kommun Redaktörer: Stefan Marthinsson, Karin Jung, Jennifer Friberg Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Anna

Läs mer

INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6

INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8-37 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 38-65 -

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G 2010 Å R S R E D O V I S N I N G Viktiga händelser under 2010 Valdeltagandet i Tyresö ökade från en jämförelsevis hög nivå och var i riksdagsvalet 87,1 procent (2006 + 1,6). I kommunalvalet röstade 84,5

Läs mer