Ekerö kan få egen rockfestival!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekerö kan få egen rockfestival!"

Transkript

1 SPORTLOV! Tips & idéer för sportlovslediga på sidan 8 Nytt vatten i kranen. Nu är den nya vattenledningen från Norsborgs vattenverk invigd. På Mälarens botten finns nu en tre mil lång vattenledning som löper hela vägen till kommungränsen vid Herresta. Sid 3 foto: johan elfver foto margareta stehr Barnens Eget Bibliotek firar 1 år! Kalas i Stenhamra när Barnens Eget Bibliotek firar 1 årsjubileum med utdelning av årets trolldiplom och vi bjuder på en retrospektiv utställning i Galleri Granit. Sid 6 Sid Musik och rörelse från Ungt Initiativs kickoff i januari. Ekerö kan få egen rockfestival! festival Hultsfred har det Roskilde har det. Snart kanske även Ekerö har en egen musikfestival. Ungdomsföreningen Festivalverket från Ekerö kommun, arbetar för fullt för att realisera drömmen om Katapultfestivalen på Skå flygfält på Färingsö. Om festivalen kan realiseras så kommer den att äga rum mellan den juli och uppta cirka 600 hektar mark. Tanken är att det ska bjudas på allt ifrån etablerade artister till rookies och lokala band, workshops, poetry slam, stand up. Förhoppningen är att festivalen ska bli känd i hela Sverige och locka många, inte bara en viss målgrupp. Därför hoppas Festivalverket på att få en bra blandning av artister. Några önskeartister som i skrivande stund är uppe för diskussion är Thomas Di Leva, Timbuktu och Mikael Wiehe, John Ossi, Promoe, Melody Club, Laleh m.fl. Festivalverket har fått stipendiet Ungt initiativ på kronor av Ekerö kommun för att stötta projektet. Läs mer på sid 4-5. VARSÅGOD! Du får vårens kulturfolder & föräldrabroschyren

2 02 Ekerö kommun Jag har varit i Ekerö kommun nu i snart fem månader och tycker att det är utomordentligt roligt att komma till arbetet varje morgon. Ekerö är en spännande kommun. Som ny kommundirektör har jag förmånen att få träffa många trevliga människor varje dag och samtidigt få ta del av och upptäcka nya sidor av kommunen. Det är en stor utmaning att leda en privat verksamhet, det har jag själv erfarenhet av, men att leda en offentlig verksamhet är många gånger en ännu större utmaning. Det finns många parter att ta hänsyn till utöver våra uppdragsgivare, de förtroendevalda, där medborgarna, företagare och föreningslivet utgör några. Ekeröbornas stora engagemang i olika frågor är på många sätt imponerande och ställer höga krav på oss anställda i kommunen. Ekerö kommun är och upplevs av många som attraktiv och många vill flytta hit. Det gör att vår samhällsplanering måste vara aktiv och ha ett tydligt framtidsperspektiv med respekt för de fina värden som vi samtidigt vill bevara. Nu pågår ett utvecklingsarbete där förändringen av Ekerö centrum och Stenhamra centrum är väsentliga delar tillsammans med Ekerös hållning i frågan om förbifart Stockholm. Den intensiva rapporteringen om krisen i världens ekonomier har inte lämnat någon av oss oberörd. Vi vet att vi nu och kanske en relativt lång tid framåt har en samhällsekonomi som inte är den stabilaste och som vi måste hantera på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Som ny på den här posten har jag ambitionen att se till att kommunens verksamheter fortsatt sköts och utvecklas på ett professionellt och effektivt sätt - Du skall som Ekeröbo känna Dig nöjd med och stolt över Din kommun. Ekerös företagare är inte fullt ut nöjda med kommunens service och handläggningstider. Jag kommer inte att låta mig nöja med mindre än att vi ställt detta till rätta. Om Du har siktet inställt på sportlov vill jag önska Dig ett riktigt trevligt sådant! Lars Hortlund, Kommundirektör Bästa läsare Jag önskar dig en god fortsättning på det nya året även om vi har varit tillbaka på våra jobb sedan en tid. Från och med i år så startar Ekerö kommuns egen informationstidning på allvar. Förra året kom vi ut med ett provexemplar som har rönt stor uppskattning från många läsare. I nuläget har Ekerö kommun en stabil ekonomisk situation trots alla larmrapporter om finanskris från omvärlden. Men trots en stark budget måste Ekerö kommun möta framtiden med försiktighet och omdöme. Därför följer vi utvecklingen mycket noggrant. De senaste veckorna har jag tillsammans med kommunens tjänstemän förhandlat med Vägverket om Förbifart Stockholm. Ekerö kommun är för tillväxt och utveckling och har sedan länge lämnat ett villkorat ja till Förbifarten, men det är med reservation för att trafiksituationen inte får bli sämre för Ekeröborna på Ekerövägen. informationsstation Stockholmspanelen är en interaktiv informationsstation där användaren kan hitta allt det som Stockholm har att erbjuda i kombination med ett brett utbud av digitala tjänster. Fyra stationer finns nu på fyra kommunala platser. Det är i kommunhusets reception, i biblioteken i Ekerö centrum och Stenhamra samt vid turistinformationen vid Träkvistavallen. Det finns planer I Ekerö kommun finns det en bred politisk samsyn när det gäller våra villkor för Förbifarten. Framförallt ställer vi krav på att Ekerövägens breddning ska ske parallellt med projektet Förbifart Stockholm och att det ska upprättas tillfälliga hamnar för att frakta bort bergmassorna. Alternativet skulle istället bli lastbilar per dag på Ekerövägen under nästan tio års tid. Det tänker vi inte acceptera! Vägverket är en tuff förhandlare men mitt och kommunstyrelsens mål är att vara lika tuffa förhandlare om våra villkor som vi värnar för Ekeröbornas bästa. Slutligen vill jag önska alla medborgare i Ekerö kommun ett riktigt trevligt sportlov och kör försiktigt om ni ska på långresa! Peter Carpelan (m) Kommunstyrelsens ordförande på att Stockholmspanelen också ska placeras ut på andra publika ställen i kommunen. Stockholmspanelen är ett led i den satsning som bl.a. turistorganisationen Stockholm Visitors Board gör för att marknadsföra Stockholm och Stockholmsområdet som Stockholm the Capital of Scandinavia. Ekerö kommun ingår i ett samarbete inom näringslivsområdet som Ansvarig utgivare: Lars Hortlund Redaktion: Hans Lundin, Johan Elfver, Karin Lidström, Anna Levahn Grafisk form: Margareta Stehr Designo redigering: Johan Elfver, Karin Lidström, Anna Levahn Medverkande reporter: Camilla Edenschiöld Tryckeri: Uffe Tryckare AB Upplaga: ex adress: Box 205, Ekerö Tfn: (vx) E-post: kallas för Stockholm Business Alliance (SBA). Därför är det naturligt att vi nu också gör det möjligt för allmänheten som besöker dessa platser att ta del av allt det som man kan hitta fram till via Stockholmspanelen. Ekerö Tidning Utgivningsplan februari 4 april 30 maj september* okt/nov* december* Med reservation för förändringar *Datum meddelas senare foto: ove westerberg

3 03 Nyheter Nytt vatten i kranen Jens Persson (c) kommunalråd Strängnäs, Erik Wassén, ordf Stockholm Vatten AB och Peter Carpelan (m) kommunaråd Ekerö inviger den nya vattenledningen. vatten Onsdag den 11 februari var det invigning för den nya vattenledningen från Norsborgs vattenverk. Ur kranarna kommer det nu att porla vatten från Norsborgs vattenverk i Stockholm. Vattenledningen mellan Stockholm och Strängnäs, som varje dygn ska förse invånarna i Strängnäs med kubikmeter av Stockholms goda vatten. I mars ansluter sig även fler delar av Ekerö kommun till ledningen. Miljövänlig teknik Näringslivschefen Leif Altner och Thomas Jemt, JM Airtech AB. företag Ekerö kommuns nye närings livschef Leif Altner har sedan starten träffat massor av duktiga företagare på Ekerö. Nyligen var Leif med vid det första spadtaget för Ekerös senaste tillskott av miljöteknikföretag när företaget JM Airtech AB flyttar sina lokaler till Ekerö kommun. I juni 2006 tecknades ett samarbetsavtal kring vattenförsörjning mellan Ekerö, Strängnäs och Stockholm Vatten. Sommaren 2007 togs det första spadtaget, ett viktigt steg för Strängnäs och Ekerö som insett att de hade behov av större volymer och bra dricksvatten till en rimlig kostnad då befolkningen i de bägge kommunerna beräknas öka. Det är ett viktigt projekt för Stockholm Vatten, som är den ledande JM Airtech AB har specialiserat sig på miljövänliga lösningar för avisning och tvätt inom tåg och flyg och ägs och drivs av entreprenören Thomas Jemt. - Det är mycket roligt att innovativa företag som JM Airtech flyttar till Ekerö och särskilt spännande är det att vi får ytterligare ett miljöteknikföretag i Ekerö kommun. Jag är övertygad om att den här etableringen kommer att generera ytterligare företag, säger Leif Altner. Bygget av den nya lokalen ligger i området Brygga på Ekerö och kommer att bli ett forskningscenter inom miljöteknik. - Ekerö kommun känns som en bra plats att etablera sig på för ett miljöteknikföretag som oss, med sin närhet till vatten och natur, säger Thomas Jemt. Den 1 juni beräknas bygget stå klart. foto: johan elfver vattenleverantören i Sverige och som idag försörjer över 1,2 miljoner människor med vatten Idag ligger den 3 mil långa vattenledningen på Mälarens botten - med start vid Norsborgs vattenverk och slut vid kommungränsen i Herresta och är redo för effektiv och säker vattenleverans. I arbetet med vattenledningen som består av miljövänlig polyeten vidtogs särskilda skyddsåtgärder och miljöhänsyn. Bland annat samarbetade byggentreprenören JVAB och Sweco med marinarkeologer så att skeppsvrak inte skulle skadas av vattenledningen. - Genom att idag inviga den nya vattenledningen drar vi igång ett långvarigt samarbete. Ett samarbete som stämmer väl in på vår vision att förse allt fler kommuner och kunder med vatten- och avloppstjänster och därmed nyttja bolagets produktionsanläggningar fullt ut. Vi är glada att erbjuda Ekerö- och Strängnäsborna ett vatten i världsklass, säger Stockholm Vattens VD Gösta Lindh. Ekerö kommun kommer att den 3 mars ansluta de vattenledningar Certifiering stolta Färentuna skola har återigen fått kvalitetsutmärkelsen Investors in People, IiP. Certifieringen fick skolan första gången 2005 och för att få behålla kvalitetsstämpeln lagerkransen, så har de under hösten genomgått en omcertifieringsprocess som lyckligtvis höll hela vägen. Skolan fick ta emot som försörjer fastigheter med kommunalt vatten till Stockholm Vatten AB:s vattenverk i Norsborg. Genom att ansluta det kommunala vattenledningsnätet till Stockholms ledningsnät kommer att höja kapaciteten i den framtida vattenförsörjningen för Ekerö kommun. Detta berör i första hand dem som redan är anslutna till kommunalt vatten och bor i Stenhamra, Södra Färingsö, Mörby, Svartsjö, Degerby, Brunna, Älvnäs, Ekerö sommarstad, Munsö, Adelsö eller Ekerö Sundby. Ekerö kommun ber om överseende för eventuella olägenheter som kan uppstå i samband med inkopplingen. Det kan inträffa att vattnet är rostfärgat och/eller grumligt efter omkopplingen. Avlagringar kan lossa från ledningarna när vattenhastigheten ändras. Vattnet är inte farligt att dricka. Den som har ytterligare frågor kan kontakta Tekniska kontorets kundtjänst foto: färentuna skola certifieringspriset vid en ceremoni i närvaro av Jan Runesten (m) ordf. i Barn o ungdomsnämnden och Eva Meyer Orsén, examinator från IiP i slutet av förra året. Färentuna skola är mycket stolta och glada över detta! Läs mer: 7 viktiga mål för att höja kapaciteten antog kommunfullmätige sju mål för Ekerö kommun. De är vägledande för hela organisationen i dess utvecklingsarbete. Målformuleringarna har en koppling till allianspartiernas s.k. regeringsförklaring för mandatperioden Arbetet med att uppnå dessa mål ska finnas med som en naturlig del i varje års budgetarbete. Målen ska revideras varje år inför kommunfullmäktiges budgetbeslut. Mål 1 - Grundskola Ekerö kommun ska senast 2010 vara en av landets 10 bästa skolkommuner. Mål 2 - Näringsliv Ekerö kommuns näringsliv ska uppleva en förbättrad servicegrad och ett förbättrat näringslivsklimat. Mål 3 - Äldreomsorg Ekerö kommun ska vara en bra kommun att åldras i. Mål 4 - Samhällsutveckling Samhällsplaneringen ska gynna kollektivtrafiken och förbättra framkomlighet på våra vägar. Mål 5 - Klimatpåverkan Kommunen ska verka för minskad klimatpåverkan genom effektivare energianvändning och transporter. Mål 6 - Kultur Kulturen ska vara en strategisk resurs för samhällsutvecklingen och för den enskilda medborgaren. Mål 7 - Ekonomi Årets resultat ska uppgå till 1 % av skattenettot (inkl kommunal fastighetsavgift) med inriktning att uppnå 1,5 %. Läs mer om målen i sin helhet på

4 04 Kick Off Ungt Initiativ foto: margareta stehr personal kom tillbaka var bullret borta och miljön hade förändrats utseendemässigt. Där fanns blå moln av s.k ljudbafflar i taket, ljuddämpande tavlor på väggarna och särskilt ljuddämpande gardinvepor i fönstren. En bullerskärm hade också satts dit för att motverka skramlet av diskplock. - De ljuddämpande materialen har förbättrat akustiken och ljudfoto: margareta stehr Ekerö kan få en egen musikfestival! Hultsfred har det Roskilde har det. Snart kanske även Ekerö har en egen musikfestival. Ungdomsföreningen Festivalverket från Ekerö kommun, arbetar för fullt för att realisera drömmen om Katapultfestivalen på Skå flygfält på Färingsö...festivalen ska bli känd i hela Sverige och locka många Om festivalen kan realiseras så kommer den att äga rum mellan den juli och uppta cirka 600 hektar mark. Tanken är att det ska bjudas på allt ifrån etablerade artister till rookies och lokala band, workshops, poetry slam, stand up. Företag och föreningar kommer även få möjlighet att köpa marknadsbord. Projektet drivs helt och hållet av föreningen Festivalverket som består av ungdomar från Ekerö, men även ungdomar från andra delar av Stockholm, med stöd av Ekerö kommun. Tanken är att ändra lite på de ungas syn på Ekerö. - Många tycker att det inte händer något på Ekerö. Vi hoppas att vi kan ändra på det genom att försöka dra igång en festival, säger Johan Låås som är en av de ungdomar som driver projektet. Stipendium Förhoppningen är att festivalen ska bli känd i hela Sverige och locka många, inte bara en viss målgrupp. Därför hoppas Festivalverket på att få en bra blandning av artister. Några önskeartister som i skrivande stund är uppe för diskussion är Thomas Di Leva, Timbuktu och Mikael Wiehe, John Ossi, Promoe, Melody Club, Laleh m.fl. Festivalverket har fått stipendiet Ungt initiativ på kronor av Ekerö kommun för att stötta projektet. Föreningen har även blivit beviljade pengar från MOKS (Musik- och kulturföreningar i Sverige), och sökt stipendium från Skandia, Ungdomsstyrelsen och skriver just nu på en arvfondsansökan. Men för att festivalen ska bli verklighet behövs sponsorer och stöd av både större och mindre företag. Mälaröarnas Nyheter och IK Stym är två företag som stöttar idag. Förutom stipendiepengar hjälper kommunen till med alla tillstånd, promotion mot sponsorer, ordningshållning och press- och mediarelationer. Kommunens ungdomscoach, Ann Birging tycker att projektet är helt fantastiskt, både ur ungdomsperspektiv och samhällsperspektiv. Det är betydelsefullt att ungdomarna anordnar en festival och visar en sån entreprenörsanda. Det behöver vi, och vi behöver stötta ungdomarna i detta. Festivalen i sig kan sätta Ekerö på kartan och generera stora inkomster för företagarna i kommunen. De bokningsbolag som vi har träffat säger spontant att Stockholm behöver en stor campingfestival. Vi har tittat på siffror från Hultfreds kommun, och där har festivalen bidragit till att nya företag har bildats, både gymnasieskolor och högskolor har startat och framför allt ökar intäkterna för kommunen och företagen, säger Ann Birging. Camilla Edenschiöld Läs mer på www. katapultfestivalen.se Lunch i lugn och ro Tappströmsskolans matsal. Tappströmskolan Ljudnivån i svenska skolor blir bara högre och högre. När kommunen fick ett föreläggande av Arbetsmiljöverket att åtgärda matsalen i Tappströmsskolan så anlitades ett företag som såg till att dämpa ljuden betydligt. Företaget Dekorativ Akustik kallades in och fick i uppdrag att akustikrenovera matsalen under jullovet När elever och foto: johan elfver miljön i matsalen. Vi är mycket nöjda, säger Caroline Lidström som är biträdande rektor för Tappströmsskolan. Buller har länge varit känt som ett stort arbetsmiljöproblem i skolorna. - Vi kommer att fortsätta arbeta i Tappströmsskolan, med bland annat en musiksal och en gymnastiksal. Det känns bra att man från skolhåll är så nöjda med det arbete vi gjort, att det har den effekt som var tänkt, säger Helena Magnusson som driver Dekorativ Akustik. Camilla Edenschiöld Bygglovhandläggare till näringslivet Ulla Wildsjö, ny bygglovhandläggare. foto: joahn elfver snabbare handläggning Som företagare måste man ansöka om bygglov för de flesta ny- om- och tillbyggnationer, men även för andra åtgärder som innebär förändring av lokalen. Många av de frågor som inkommer till Ekerö kommuns Stadsarkitektkontor kommer från Ekerös företagare. Vi har därför sett ett behov av att ha en bygglovhandläggare som arbetar renodlat med dessa frågor, säger Erik Barkman, tf chef på Stadsarkitektkontoret. På Stadsarkitektkontoret kan du som företagare bland annat få hjälp med upplysningar om bygglov, marklov, bygganmälan och strandskyddsdispenser. Ulla Wildsjö arbetar som bygglovhandläggare på Stadsarkitektkontoret med inriktning mot Ekerös företagare. Reglerna kring bygglov och anmälan kan ibland tyckas svåra och krångliga men vår ambition är att processen skall bli så smidig som möjligt, säger Ulla Wildsjö. Mer information på och

5 05 FAKTA SNABB SLANT Pengar att söka för den som är ung och har en idé eller ett projekt! De som är mellan år och skriven i kommunen kan få en Snabb slant till sitt projekt. Det kan gälla att anordna något tillfälligt, som en fotoutställning, en gruppresa eller något annat. Bidraget är på max kronor och de som söker behöver inte bilda en förening. Snabb slant är i första hand ett engångsbelopp och kan bara sökas en gång för samma projekt. Ungt initiativ vänder sig till ungdomar som är mellan 13 och 23 år och bor i Ekerö och har startat en förening. De kan söka medel upp till kronor hos kulturnämnden för att förverkliga just sitt projekt. Ekerö kommun har en egen ungdomscoach, Ann Birging, som hjälper och stöttar ungas egna initiativ med att samverka med kommunala verksamheter och andra aktörer för att ungdomarnas förslag ska kunna genomföras. foto: margareta stehr Representanter från olika verksamheter för att diskutera det fortsatta utvecklingsarbetet. Fr.v: Annika Magnusson, ungdomssamordnare, Eva Darselius, förskolechef, Anders Anagrius, chef skola/förskola. Satsning på unga Illustration Katrin Rosemaysdotter Obs! Bilden är beskuren. stöd Ekerö kommun driver ett samarbetsprojekt tillsammans med landstinget och polisen m.fl. för att utveckla det förebyggande arbetet kring barn och ungdomar som riskerar att fara illa. Projeket, som är statsfinansierat, handlar om att ta ett helhetsgrepp om stödet till barn, unga och familjer. Det omfattar alla, från småbarn till ungdomar. Fokus för arbetet har varit barnets utveckling och alla verksamheter som möter barn och unga har bjudits in att delta. I projektet deltar ca 80 personer från bl.a. mödravården, barnavården, den öppna förskolan, familjecentrum, dagbarnvårdarna, förskolan, skolan, elevvården, fritidsgårdarna, föreningarna, kyrkan, socialtjänsten polisen och barn- och ungdomspsykiatrin. -Utvecklingsarbetet startade med att ta reda på vilken oro för barn och unga i Ekerö som företrädare för olika verksamheter känner, berättar Elisbeth Lauritzen, projektledare från Ekerö kommun. Deltagarna har definerat åtta typfall av barn och ungdomar med skilda problembilder, åldrar och kön. Typfallen har varit utgånspunkten för inventeringen av vilka områden som behöver förbättras i Ekerö, fortsätter Elisabeth. Under hösten 2008 har åtta arbetsgrupper bildats som arbetar med olika utvecklingsområden. Kvinnliga ambassadörer redo förebilder Fyra av Ekerös kvinnliga entreprenörer har valts ut som ambassadörer i regeringens kampanj för att öka kvinnligt företagande. Ambassadörerna har nu haft sitt första gemensamma uppstartsmöte i Ekerö presenterade regeringen en lista med 880 namn på kvinnliga ambassadörer runt om i landet. Fyra av ambassadörerna är Ekeröföretagare. Ambassadörerna skall inspirera kvinnor till att se företagandet som ett möjligt karriärsval och för att öka kunskaperna om vad företagande innebär. De utvalda Ekeröföretagarna är: Eija Källi, Concresco AB Eva Fröberg, Agenturfirman Eva Fröberg, Ann-Christin L Frickner, Equiterapeut samt Birgitta Dahl, Nyvana Företagsmassage AB Vi är stolta över att fyra av ambassdörerna är Ekeröföretagare och vill få framföra våra gratulationer till den hedrande utmärkelsen och lyckönskningar i det kommande arbetet, säger Leif Alter, näringslivschef i Ekerö kommun. Vill boka in en av ambassadörerna för en inspirerande föreläsning besök Eija Källi, Birgitta Dahl, Eva Fröberg och Ann-Christin L Frickner. Kom och lyssna på fyra Ambassadörer för kvinnligt företagande i Sverige och få svar på dina frågor och funderingar! Eija Källi - Concresco AB, Eva Fröberg - Agenturfirman Eva Fröberg, Ann-Christin L Frickner - Equiterapeut, Birgitta Dahl - Nyvana Företagsmassage AB Tid: 31 mars 2009 kl Plats: Ekebyhovs Slott Dryck och tilltugg serveras för självkostnadspris. Föranmälan krävs: Anmälan på tel eller e-post: Näringslivschefen i Ekerö Kommun Leif Altner och Nyföretagarcentrum närvarar. -Arbetsgrupperna arbetar bl.a. för bättre samarbete med och ökat stöd till föräldrar, bättre samarbete mellan olika verksamheter samt utvecklat stöd till förskolan och skolan, berättar Elisbeth. De arbetar också för att utveckla gemensamma metoder och strategier för att t.ex. minska mobbning och olovlig frånvaro i skolan, säger hon. Projektet kommer att avslutas i juni 2009 och resultera i en lokal plan för Ekerö kommun för det fortsatta förebyggande arbetet kring barn och ungdomar. -Redan nu märker vi dock av de synnergieffekter ett sådant här samarbetsprojekt ger, säger Elisbeth.

6 06 Kultur Ögon för ön Kultur & Bibliotek Ekerö satsar just nu på Våga berätta historien fortsätter på biblioteken. I urminnes tider har berättandet kittat oss samman och berättelsens kraft är fortfarande stark, lustfylld och nödvändig. Som en del av temåret inbjuder biblioteket och Galleri Granit alla invånare som vill att bidra till fotoutställningen Ögon för ön. Genom att fotografera eller leta fram gamla fotografier på favoritplatser från Mälaröarna hoppas vi kunna skapa en utställning som ger glimtar från många olika platser från öarna säger Cecilia Bengtsson, en av initiativtagarna till bibliotekets storsatsning. Vill du vara med och visa din bild av Ekerö? Fotografier i alla former, gamla som nya lämnas till biblioteket i Ekerö C och på Barnens Eget Bibliotek i Stenhamra senast 30/4.Vernissage 10 maj kl. 13 på Galleri Granit, Barnens Eget bibliotek i Stenhamra. Trådlöst på biblioteken foto: mari eriksson bilden är beskuren Snart kan du surfa trådlöst på Ekerös bägge bibliotek. Lördag 28/2 i Ekerö C och söndag 1/3 i Stenhamra tas det trådlösa nätet i bruk. För att kunna använda trådlös nät behöver du ha bibliotekskort samt bärbar dator med trådlös nätverkskort. Dagen till ära bjuder biblioteket premiärsurfarna på kaffe. Ekebyhovs slottsbibliotek, interiörbild från början av 1900-talet. Kulturskatt på Ekebyhovs slott Historien om Ekebyhovs slottsbibliotek Johan Ihre ( ) var vid sidan av Linné, en av Uppsalas universitets mest lysande stjärnor under 1700-talet och kanske en av Sveriges främsta humanistiska forskare någonsin. Han var professor i latinsk poesi och sedermera i politik och vältalighet. Han gav ut kända verk såsom det latinsksvensk, svensk-latinska lexikonet Glossarium Sviogothicom. Han blev adlad i mitten av 1700-talet. Det var hans son, Albrecht Ihre Barnens Eget Bibliotek 1år! som köpte Ekebyhov Albrecht ärvde faderns ofantliga boksamling som innehöll allt ifrån språkvetenskap, historia, medicin, geografi, naturkunskap, biografier, reseskildringar till trädgårdsböcker. Ekebyhov hyste således ett av landets förnämsta privatbibliotek. Böckerna har under Ihres tid på Ekebyhov blivit donerade till olika vetenskapliga institutioner såsom Karolinska institutet, Kungliga biblioteket, Vetenskapsakademin, Svenska akademin, Uppsala universitetsbibliotek med flera. kalas Nu fyller Barnens Eget Bibliotek i Stenhamra ett år. Under detta år har det gamla filialbibioteket i Stenhamra Centrum gått från nedläggningshotat till publiksensation. Nu kan man glädjas åt kraftig ökning av utlåningen. Den 5 april förra året slog Barnens Eget Bibliotek i Stenhamra upp dörrarna för första gången. På invigningen uppträdde bland annat Georg Riedel som dessutom belönades med det nyinstiftade Trolldiplomet (formgivet av den framstående illustratören Stina Wirsén) för sina insatser inom barnkulturområdet. Detta var början på ett mycket framgångsrikt år. Innan dess hette Barnens Eget Bibliotek Bibilioteks filialen i Stenhamra och hade under många år dragits med ständigt foto: från ekebyhovs slott samling Det som blev kvar i biblioteket såldes i samband med Ekerö kommuns förvärv av Ekebyhovs slott 1980 till auktionshuset i Sotheby s i London för runt en miljon kronor. Idag är Biblioteket fyllt med böcker som skänkts till slottet av privatpersoner och föreningar. Ambitionen och planen för slottets bibliotek är att inventera dagens boksamling och se över bibliotekets funktion. Bland annat ska det resultera i en utställning av de böcker som finns kvar av vikande utlåningssiffror. Sen sommaren 2007 får den nytillträdde chefen för Ekerö Kultur & Bibliotek, Lennart Lundblad en vision om vad som borde göras. -Det började som en vild tanke, med alla barnfamiljer som finns här. Vad som behövs i Stenhamra är ju ett barnbibliotek, berättar Lennart Lundblad. Som nytillträdd chef för verksamheten Agneta Asp inventerar bokhyllorna. Johan Ihres berömda bibliotek. Ekebyhovs slott ägs av Ekerö kommun och används under veckodagarna för kurser och konferenser. Under veckosluten arrangeras kulturevenemang och kaféverksamhet av Ekebyhovs slotts Intresseförening med sina drygt 60-tal medlemsföreningar. kändes det angeläget för Lennart Lundblad att snabbt finna vägen mot framtiden. Då visionen väl var formulerad så gick det snabbt. Redan till årsskiftet var beslutet fattat att starta försöksverksamheten Barnens Eget Bibliotek i Stenhamra. Därefter följde intensiva månader av planering och renovering. Lokalerna behövde få sig en ansiktslyftning. Bland annat inreddes en caféhörna för föräldrar att sitta ner i. Att tänka målgruppsorienterat med dagens barn och nutidens föräldrar för ögonen har givit resultat. Utlåningen har ökat med 59 procent under det första halvåret.ettårsjubileet uppmärksammas med en retrospektiv utställning med före/efter-bilder i bibliotekets nya galleri: Galleri Granit. Dessutom håller juryn för Trolldiplomet som bäst på att se över nomineringarna och utse årets pristagare. Vinnare kommer att tillkännages på jubileumsceremonin den 5 april.

7 Vårdnadsbidrag i Ekerö kommun hemma med barn Det kommunala vårdnadsbidraget som nu går att söka innebär 3000 kronor skattefritt i månaden till föräldrar med barn mellan ett till tre år. Förutsatt att barnet inte är i förskolans verksamhet. Bidraget, som finns tillgängligt att söka från och med 1 januari, ska ge ökad valfrihet åt föräldrar, och en mjukare övergång mellan föräldraledighet och arbete. För att få bidraget, måste barnet vara folkbokfört i kommunen. Det går tidigast att få bidrag efter det att föräldrapenning (med anledning av barns födelse) har utbetalats i 250 dagar. Den som har till exempel a-kassa, aktivitetsstöd, ålderspension eller sjukpenning som varat mer än 365 dagar kan inte bli beviljad vårdnadsbidrag. Bidraget kan inte heller lämnas i kombination med föräldrapenning för barnets syskon. Beslutet är en del av regeringens familjepolitik, och går ut på att ge föräldrar mer tid med sina barn. - I januari och februari har vi fått in cirka 15 ansökningar. Det får räknas som få. Vi är ett nätverk av kranskommuner som samarbetar kring bl.a vårdnadsbidraget, och ingen av dessa kommuner har fått in särskilt många ansökningar, säger Margareta Svensson vid nämndkontoret barn och ungdom. Den som vill ansöka eller läsa mer om vårdnadsbidrag hittar ansökningsblanketter och information på Ekerö kommuns hemsida Camilla Edenschiold Vårdnadsbidraget är frivilligt. Bara de kommuner som vill, behöver införa det. Syftet är att öka föräldrarnas valfrihet. Vill man ordna barnomsorgen på något annat sätt än genom till exempel kommunal förskola ska man få ekonomisk möjlighet att göra det. Bidraget ges till föräldrar med barn som är mellan ett och tre år. Vårdnadsbidraget är skattefritt och kan som mest uppgå till kronor per barn och månad. Det kan inte kombineras med andra ersättningar som föräldrapenning, a-kassa, aktivitetsstöd, introduktionsersätt ning för flyktingar, sjuk- och aktivitetsersättning eller ålderspension. Vårdnadsbidrag kan inte sökas om barnet går i vanlig förskola på heltid. Om barnet går i förskola på deltid kan man få vård nadsbidrag för den övriga tiden. Vårdnadsbidraget kan betalas ut även om båda föräldrarna jobbar heltid. Bidraget räknas som en inkomst och påverkar rätten till annan ekonomisk hjälp, som socialbidrag och bostadsbidrag. 07 VILL DU VARA MED OCH SKAPA ÅRETS MUSIKHÄNDELSE I EKERÖ? FESTIVALVERKET presenterar Etablerade artister - Lokala band - Workshops - Poetry slam - Stand up - Dans juli 2009 på Skå flygfält STOCKHOLMS ENDA CAMPINGFESTIVAL! Vi söker fler samarbetspartners Är ditt företag en av dem? Festivalverket är en ungdomsförening från Ekerö som arbetar för att skapa ett levande musik och kulturliv för unga i Ekerö. Ekerö kommun stödjer deras initiativ! Ring eller maila Nu är det dags för skolval! Från den 19 januari 27 februari ska du göra skolval till förskoleklass och år 6 på På e-tjänsten Dexter Barn och utbildning, verksamhet Grundskola, hittar du utbudet av skolor i Ekerö kommun, både kommunala och enskilda. Önskar du skolbarnomsorg (fritidshem) måste ansökan för detta göras på e-tjänsten Dexter Barn och utbildning, verksamhet Barnomsorg, som också nås via Användaruppgifter och information om skolvalet har skickats till berörda vårdnadshavare. Om du inte har fått informationen, kontakta nämndkontoret barn och ungdom på tfn Var med och släck ljuset en timme för klimatet den 28 mars kl Ekerö kommun deltar i världens största klimatmanifestation tillsammans med 377 städer i 74 länder i Earth Hour. Världen förenas i en enkel handling att släcka ljuset under 1 timme. Läs mer på Enkelt och smidigt! Varsågod! I det här nummret av Ekerö Tidning har vi nöjet att skicka med Ekerö Kultur och biblioteks fullspäckade vårprogram samt en informationsfolder för dig som är förälder och bor i Ekerö kommun. foto: johan elfver Hallå där Annie Karlsson! Blivande förskolechef på Knalleborg och Gräsåkers förskola. Annie kommer närmast från Stenhamra förskola där hon jobbat i ett och ett halvt år. Annie efterträder Eva Darselius som blivit ny förskoleansvarig i Ekerö kommun. - Jag tycker att det är mycket roligt och spännande att få ansvaret för dessa två fina förskolor. Nyligen besökte jag besökte Gräsåkers förskola och kan konstatera att skolan har blivit mycket fin efter renoveringen som äntligen är klar, säger Annie Karlsson. Annie har jobbat inom förskoleverksamhet i både kommunal och privat sektor. Annie börjar den 23 februari.

8 SPORTLOV v.9 Ett axplock av aktiviteter i Ekerö kommun! foto: ia nemüller Internetcafe för ungdomar ITLadan 20/2-27/2 kl Kom och spela med kompisarna. Vi har många PC-spel och Nintendo Wii. Nintendo Wii. Kostnad: 15 kr / timme, Wii = gratis Kontakt: Hampus Wik Läs mer på hemsidan Gör rymdraketer, leta stjärnor och massor av annat kul på biblioteket i Ekerö C och Barnens Eget Bibliotek i Stenhamra. Biblioteket i Ekerö C, öppettider: mån 10-20, tis 10-20, ons 10-20, tor 10-20, fre 10-17, lör Barnens Eget Bibliotek i Stenhamra, öppettider: mån 14-19, tis 10-14, ons 10-14, tors 14-19, sön Sportlovskrubb på Ekebyhovs slott för alla sportlovslediga under v Missa inte fettisdagen då det står Gulaschsoppa och semlor på menyn. Lö/sö håller slottskaféet öppet Ekerö Squaredancers har dansuppvisning och prova på! Ekebyhovsbacken har öppet alla dagar under sportlovet. Skridskoåkning i Allhallen, Svanhagen Öppettider för allmänheten: lör 21/ , sön 22/ , tor 26/2 & fre 27/ , lör 28/ , sön 1/ Skridskoåkning i Vikingahallen, Träkvistavallen. Öppettider för allmänheten: må-fre , lör , sön Magisk söndag i Barnens Eget Bibliotek i Stenhamra. Söndag 22 februari kl Trollkarlar och häxor intar biblioteket och kl. 14 trollar magikern Dozzie. Kom gärna utklädd! Helt BaRockt på sportlovet! Skapande verkstad. Måndag 23 februari kl Barn och ungdomar inbjuds att tillsammans med konstnärerna Nicos Terzis och Laercio Redondo gestalta utställningen i Galleri Utkiken. Kom och ha kul! Rek ålder: från 4 år. Fri entré! Plats: Galleri Utkiken, Kulturhuset, Ekerö C Danser och trumrytmer från barocken! Tisdag 24 februari kl 10 ca och onsdag 25 februari kl 10 ca Barnen får lära sig danser och rytmer ur Barockens svängiga musik under ledning av Steve Player och Göran Månsson, två framstående musiker, specialiserade inom den tidiga musiken. Välkommen till en rytmisk verkstad! Rek ålder: från 6 år och uppåt. Fri entré! Plats: Kulturskolans lokaler i Tappström Häxans ö - En spännande operaupplevelse för barn. Tisdag 24 februari kl 13 och onsdag 25 februari kl 13 Följ med till den förtrollade sagoön där häxor, hjältar, flodväsen och monsterkörer bor! Rek ålder: från 5 år och uppåt. Fri entré! Plats: Erskinesalen, Kulturhuset, Ekerö C. Reservera gratis platsbiljetter på eller tfn: Arr: Föreningen Helt Barockt, Ekerö kulturnämnd, Ekerö kulturskola Idrottslyftet Måndag 23/2 SKÅ IK Hockey hockey, instruktörer på isen. Kontakt: Camilla Blomstrand Ekerö IK Bordtennis Närlundaskolan kl Ålder 7-12 år Kontakt: Gösta Tisdag 24/2 SKÅ IK Hockey hockey, instruktörer på isen Kontakt: Camilla Blomstrand Ekerö IK Bordtennis Närlundaskolan kl Ålder 7-12 år Kontakt: Gösta Mälarö golfklubb Prova på Golf kl Tappströmskolans gymnastiksal Kontakt: Magnus Österlund Onsdag 25/2 SKÅ IK Hockey & hockey, instruktörer på isen Kontakt: Camilla Blomstrand Skå IK Brottning Ett prova på pass särskild anpassat nybörjare Uppgårdskolans Gymnastiksal kl Kontakt: Leif: Torsdag 26/2 Färingsö ridskola Prova på ridning Kl och kl 11 Boka direkt: Mälarö golfklubb Prova på Golf kl Tappströmskolans gymnastiksal Kontakt: Magnus Österlund Brommagymnasterna Tappströmskolan kl Ålder: årskurs 6 Veronica: Stenhamra fritidsgård Fre 20/2 "Vem vill bli miljonär" frågesport, Lör 21/2 5-kamp, Mån 23/2 Bakning, Tis 24/2 Singstar-turnering, Ons 25/2 Pyssel, Fre 27/2 "Deal or no deal", Lör 28/2 Biljardturnering Träkvista fritidsgård Tis 24/2 Bakning, Ons 25/2 Bordshockeyturnering, Tor 26/2 TV-spelskväll, Fre 27/2 Music Quiz, Lör 28/2 3-manna fotbollsturnering Kontakt:Martin Rask

Svegro AB. Ett nyinstiftat GALAN 2014. Dec Nr.02. Nyheter Aktuellt Ung Miljö Kultur På G. Samhällsinformation från Ekerö kommun.

Svegro AB. Ett nyinstiftat GALAN 2014. Dec Nr.02. Nyheter Aktuellt Ung Miljö Kultur På G. Samhällsinformation från Ekerö kommun. Ekerö Tidning Ekerö Tidning Samhällsinformation från Ekerö kommun Dec Nr.02 2013 V ad händer med skattepengarna? Kommunfullmäktige beslutade den 19 november om budget för år 2014. Ett nyinstiftat stipendium/

Läs mer

Ekerö tidning. 2011 www.ekero.se. Samhällsinformation från din kommun www.ekero.se. Närlundaskolan på tredje plats i Årets Felix tävling

Ekerö tidning. 2011 www.ekero.se. Samhällsinformation från din kommun www.ekero.se. Närlundaskolan på tredje plats i Årets Felix tävling Nr Ekerö tidning 4 2011 Äppelfabriken Blev Årets Ekeröföretagare Närlundaskolan på tredje plats i Årets Felix tävling Inför en jury av yrkeskockar och publik fick skolkockarna under tidspress skapa en

Läs mer

Erskineåret är invigt! Mer ekologiskt. Ekerö har ett. Mar Nr.01. Nyheter Aktuellt Ung Miljö Kultur På G. Samhällsinformation från Ekerö kommun

Erskineåret är invigt! Mer ekologiskt. Ekerö har ett. Mar Nr.01. Nyheter Aktuellt Ung Miljö Kultur På G. Samhällsinformation från Ekerö kommun Ekerö Tidning Ekerö Tidning Samhällsinformation från Ekerö kommun Mar Nr.01 2014 Ekerö har ett stort behov av familjehem och kontaktfamiljer. Familjehemssekreteraren Marie Möller berättar. Mer ekologiskt

Läs mer

Samhällsinformation Från Ekerö kommun. Sid 15 På Gång

Samhällsinformation Från Ekerö kommun. Sid 15 På Gång Ekerö Tidning Ekerö Tidning Samhällsinformation Från Ekerö kommun Dec Nr.04 2012 Fiber är ett högaktuellt ämne i kommunen just nu. Men behöver vi det verkligen? Sid 3 Filmvisningarna i Erskinesalen digitaliseras

Läs mer

Ekerö tidning. byggs om till fyra körfält. Nr 24 2011 www.ekero.se. Samhällsinformation från din kommun www.ekero.se. Vad äter ditt barn i skolan?

Ekerö tidning. byggs om till fyra körfält. Nr 24 2011 www.ekero.se. Samhällsinformation från din kommun www.ekero.se. Vad äter ditt barn i skolan? Nr 24 2011 Ekerö tidning Foto: linda blanckert Foto: linda blanckert Foto: Äppelfabriken Vad äter ditt barn i skolan? Skolmaten ska vara god, vällagad och näringsriktig. Det är målet för Kerstin Zackrisson

Läs mer

Maten en viktig folkhälsofråga

Maten en viktig folkhälsofråga tidningen för oss i Huddinge 1 2012 Thomas lyfter Vårby sid 10 11 Jämför skolor på webben sid 6 Det våras för jazzen sid 5 Maten en viktig folkhälsofråga ledaren Folkhälsa kan handla om så mycket. Just

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Hem för ensamkommande Godkänd lättläst webb Attraktivare kommun Information om myggprojektet i Deje FABO planerar nya

Läs mer

BILTVÄTT Ren bil på 4 min! MÄLARÖARNAS Badhuset blir inte av. Bokslut!? OMSORG JULMARKNADSTIDER. Mälarö EN OCH EN HALV LÄRARMILJON

BILTVÄTT Ren bil på 4 min! MÄLARÖARNAS Badhuset blir inte av. Bokslut!? OMSORG JULMARKNADSTIDER. Mälarö EN OCH EN HALV LÄRARMILJON nyheter 10 DEC 2012 NR 19 ÅRGÅNG 63 MÄLARÖARNAS NYHETER GES UT AV MÄLARÖ MEDIA AB MÄLARÖARNAS Badhuset blir inte av På kommunfullmäktiges möte den 20 november lades ännu en gång planerna på att bygga ett

Läs mer

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 1 mars 2010 forshaga.se Forshaga Ju-jutsuklubb på plats i nyrenoverad dojo s. 4 Positivt resultat för Deje Simhall

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

BILTVÄTT MÄLARÖARNAS. Budget för 2014 antagen. Bokslut!? Ren bil på 4 min! ÅRETS EKERÖFÖRETAGARE UTSEDD SE VÅR PÅ SID! EN VÄLKOMNANDE FOAJÉ?

BILTVÄTT MÄLARÖARNAS. Budget för 2014 antagen. Bokslut!? Ren bil på 4 min! ÅRETS EKERÖFÖRETAGARE UTSEDD SE VÅR PÅ SID! EN VÄLKOMNANDE FOAJÉ? nyheter MÄLARÖARNAS 100 % MÄLARÖARNA! 25 NOVEMBER 2013 NR 18 ÅRGÅNG 64 MÄLARÖARNAS NYHETER GES UT AV MÄLARÖ MEDIA AB Budget för 2014 antagen 2013 års budget pekar på att kommunen för nionde året i rad

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kon takten Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! på oss

Läs mer

Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några band bokade. forshaga.

Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några band bokade. forshaga. Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några

Läs mer

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar Mälarnära..... samhällsinformation från Upplands-bro kommun n 4:2013 Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro Under hösten deltar Upplands-Bro kommun i två nationella satsningar i matematik, Pisa

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

Journalen. Så kan du skydda dig mot brand. Sollentuna. ak tuellt. Hälsostipendium. Årsredovisning 2009. profilen Slagverkare

Journalen. Så kan du skydda dig mot brand. Sollentuna. ak tuellt. Hälsostipendium. Årsredovisning 2009. profilen Slagverkare Journalen Sollentuna Årgång 45. #3 vecka 20 23/2010. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. w w w.sollentuna.se Så kan du skydda dig mot brand Aktuellt Socialkontoret har antagit en ny värdegrund.

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt vi jobbar framåt! En jubileumstidning från Åtvidabergs kommun Samverkan är nyckeln till framgång Öppet och professionellt företagsklimat i bygden Ett ledarskap med dubbel effekt VÄLKOMMEN TILL emesterhandla

Läs mer

VAXHOLM. Campus Vaxholm Vi bygger för framtidens lärande. Unikt samarbete för levande skärgård. Vaxholmarna tycker till om översiktsplanen

VAXHOLM. Campus Vaxholm Vi bygger för framtidens lärande. Unikt samarbete för levande skärgård. Vaxholmarna tycker till om översiktsplanen Viktigt i INFORMATION FRÅN VAXHOLMS STAD NR 1 2012 VAXHOLM Unikt samarbete för levande skärgård sid 4 Vaxholmarna tycker till om översiktsplanen sid 8 Två nya rektorer på plats sid 16 Campus Vaxholm Vi

Läs mer

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna Hemma i Eksjö Nr 3 NOVEMBER 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun Nya bostäder på gång banken 1 lunden Visualisering: David Johansson Först Norrström, sedan Banken 1 och nu Lunden. Det händer positiva

Läs mer

Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se. Ny ridanläggning. i Smedstad. Lediga tomter i Nykil

Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se. Ny ridanläggning. i Smedstad. Lediga tomter i Nykil 3 2013 Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se Ny ridanläggning i Smedstad Lediga tomter i Nykil Ledare Alla människor har rätt att leva under trygga former 6 4 Få saker inskränker människors

Läs mer

MÄLARÖARNAS. Sänk Dina elkostnader Teckna fast avtal med bytesgaranti eller rörligt avtal

MÄLARÖARNAS. Sänk Dina elkostnader Teckna fast avtal med bytesgaranti eller rörligt avtal nyheter MÄLARÖARNAS 10 MARS 2008 NR 4 ÅRGÅNG 59 MÄLARÖARNAS NYHETER GES UT AV MÄLARÖ MEDIA AB Bråket om 3G-mast fortsätter Såväl Post- och telestyrelsens, Tele 2 och Telia Sonera har meddelat att 3Gutbyggnaden

Läs mer

Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär

Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Många lyckade evenemang under lovet! Läs mer om turistsommaren på sidan 9. Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. S T MB R NR 2012 NYANSTÄLLER SWENOX STORSATSAR 52 098 INVÅNARE REKORDSTOR TILLVÄXT FAMILJEFÖRETAG FÖRETAGARE TRIVS I ENSTABERGA SNABB JÄRNVÄG KLART

Läs mer

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern information från vaxholms stad nr 4 2012 vaxholm Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholms skolpoliser hjältar i vardagen Vaxholmsbarn fick energi på teatern Projekt Campus Vaxholm Liv, lust och

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat Nr 1 2013 Tidningen för oss i HuddinGE Förskola 25 barn fick inte plats earth hour Dags att släcka lamporna MOE ger 110 procent kultur Från fredagsmys till läsgodis POLITIK Ny fart ökar tryggheten Lex

Läs mer

BILTVÄTT. Kommunen gick med plus MÄLARÖARNAS. annons. Roslagsvatten

BILTVÄTT. Kommunen gick med plus MÄLARÖARNAS. annons. Roslagsvatten nyheter MÄLARÖARNAS 100 % MÄLARÖARNA! 8 MAJ 2014 NR 8 ÅRGÅNG 65 MÄLARÖARNAS NYHETER GES UT AV MÄLARÖ MEDIA AB Kommunen gick med plus Roslagsvatten tar över VA Flagga hissades den 6 maj då kommunens politiker

Läs mer

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården.

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården. Haninge idag Tema: Dina pengar Hit går dina skattekronor Sid 4 15 TUBA instrument för framtidstro Sid 20 Gun och Ewa trivs tillsammans Läs om Malmgården Sid 11 En informationstidning från Haninge kommun

Läs mer