Ekerö kan få egen rockfestival!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekerö kan få egen rockfestival!"

Transkript

1 SPORTLOV! Tips & idéer för sportlovslediga på sidan 8 Nytt vatten i kranen. Nu är den nya vattenledningen från Norsborgs vattenverk invigd. På Mälarens botten finns nu en tre mil lång vattenledning som löper hela vägen till kommungränsen vid Herresta. Sid 3 foto: johan elfver foto margareta stehr Barnens Eget Bibliotek firar 1 år! Kalas i Stenhamra när Barnens Eget Bibliotek firar 1 årsjubileum med utdelning av årets trolldiplom och vi bjuder på en retrospektiv utställning i Galleri Granit. Sid 6 Sid Musik och rörelse från Ungt Initiativs kickoff i januari. Ekerö kan få egen rockfestival! festival Hultsfred har det Roskilde har det. Snart kanske även Ekerö har en egen musikfestival. Ungdomsföreningen Festivalverket från Ekerö kommun, arbetar för fullt för att realisera drömmen om Katapultfestivalen på Skå flygfält på Färingsö. Om festivalen kan realiseras så kommer den att äga rum mellan den juli och uppta cirka 600 hektar mark. Tanken är att det ska bjudas på allt ifrån etablerade artister till rookies och lokala band, workshops, poetry slam, stand up. Förhoppningen är att festivalen ska bli känd i hela Sverige och locka många, inte bara en viss målgrupp. Därför hoppas Festivalverket på att få en bra blandning av artister. Några önskeartister som i skrivande stund är uppe för diskussion är Thomas Di Leva, Timbuktu och Mikael Wiehe, John Ossi, Promoe, Melody Club, Laleh m.fl. Festivalverket har fått stipendiet Ungt initiativ på kronor av Ekerö kommun för att stötta projektet. Läs mer på sid 4-5. VARSÅGOD! Du får vårens kulturfolder & föräldrabroschyren

2 02 Ekerö kommun Jag har varit i Ekerö kommun nu i snart fem månader och tycker att det är utomordentligt roligt att komma till arbetet varje morgon. Ekerö är en spännande kommun. Som ny kommundirektör har jag förmånen att få träffa många trevliga människor varje dag och samtidigt få ta del av och upptäcka nya sidor av kommunen. Det är en stor utmaning att leda en privat verksamhet, det har jag själv erfarenhet av, men att leda en offentlig verksamhet är många gånger en ännu större utmaning. Det finns många parter att ta hänsyn till utöver våra uppdragsgivare, de förtroendevalda, där medborgarna, företagare och föreningslivet utgör några. Ekeröbornas stora engagemang i olika frågor är på många sätt imponerande och ställer höga krav på oss anställda i kommunen. Ekerö kommun är och upplevs av många som attraktiv och många vill flytta hit. Det gör att vår samhällsplanering måste vara aktiv och ha ett tydligt framtidsperspektiv med respekt för de fina värden som vi samtidigt vill bevara. Nu pågår ett utvecklingsarbete där förändringen av Ekerö centrum och Stenhamra centrum är väsentliga delar tillsammans med Ekerös hållning i frågan om förbifart Stockholm. Den intensiva rapporteringen om krisen i världens ekonomier har inte lämnat någon av oss oberörd. Vi vet att vi nu och kanske en relativt lång tid framåt har en samhällsekonomi som inte är den stabilaste och som vi måste hantera på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Som ny på den här posten har jag ambitionen att se till att kommunens verksamheter fortsatt sköts och utvecklas på ett professionellt och effektivt sätt - Du skall som Ekeröbo känna Dig nöjd med och stolt över Din kommun. Ekerös företagare är inte fullt ut nöjda med kommunens service och handläggningstider. Jag kommer inte att låta mig nöja med mindre än att vi ställt detta till rätta. Om Du har siktet inställt på sportlov vill jag önska Dig ett riktigt trevligt sådant! Lars Hortlund, Kommundirektör Bästa läsare Jag önskar dig en god fortsättning på det nya året även om vi har varit tillbaka på våra jobb sedan en tid. Från och med i år så startar Ekerö kommuns egen informationstidning på allvar. Förra året kom vi ut med ett provexemplar som har rönt stor uppskattning från många läsare. I nuläget har Ekerö kommun en stabil ekonomisk situation trots alla larmrapporter om finanskris från omvärlden. Men trots en stark budget måste Ekerö kommun möta framtiden med försiktighet och omdöme. Därför följer vi utvecklingen mycket noggrant. De senaste veckorna har jag tillsammans med kommunens tjänstemän förhandlat med Vägverket om Förbifart Stockholm. Ekerö kommun är för tillväxt och utveckling och har sedan länge lämnat ett villkorat ja till Förbifarten, men det är med reservation för att trafiksituationen inte får bli sämre för Ekeröborna på Ekerövägen. informationsstation Stockholmspanelen är en interaktiv informationsstation där användaren kan hitta allt det som Stockholm har att erbjuda i kombination med ett brett utbud av digitala tjänster. Fyra stationer finns nu på fyra kommunala platser. Det är i kommunhusets reception, i biblioteken i Ekerö centrum och Stenhamra samt vid turistinformationen vid Träkvistavallen. Det finns planer I Ekerö kommun finns det en bred politisk samsyn när det gäller våra villkor för Förbifarten. Framförallt ställer vi krav på att Ekerövägens breddning ska ske parallellt med projektet Förbifart Stockholm och att det ska upprättas tillfälliga hamnar för att frakta bort bergmassorna. Alternativet skulle istället bli lastbilar per dag på Ekerövägen under nästan tio års tid. Det tänker vi inte acceptera! Vägverket är en tuff förhandlare men mitt och kommunstyrelsens mål är att vara lika tuffa förhandlare om våra villkor som vi värnar för Ekeröbornas bästa. Slutligen vill jag önska alla medborgare i Ekerö kommun ett riktigt trevligt sportlov och kör försiktigt om ni ska på långresa! Peter Carpelan (m) Kommunstyrelsens ordförande på att Stockholmspanelen också ska placeras ut på andra publika ställen i kommunen. Stockholmspanelen är ett led i den satsning som bl.a. turistorganisationen Stockholm Visitors Board gör för att marknadsföra Stockholm och Stockholmsområdet som Stockholm the Capital of Scandinavia. Ekerö kommun ingår i ett samarbete inom näringslivsområdet som Ansvarig utgivare: Lars Hortlund Redaktion: Hans Lundin, Johan Elfver, Karin Lidström, Anna Levahn Grafisk form: Margareta Stehr Designo redigering: Johan Elfver, Karin Lidström, Anna Levahn Medverkande reporter: Camilla Edenschiöld Tryckeri: Uffe Tryckare AB Upplaga: ex adress: Box 205, Ekerö Tfn: (vx) E-post: kallas för Stockholm Business Alliance (SBA). Därför är det naturligt att vi nu också gör det möjligt för allmänheten som besöker dessa platser att ta del av allt det som man kan hitta fram till via Stockholmspanelen. Ekerö Tidning Utgivningsplan februari 4 april 30 maj september* okt/nov* december* Med reservation för förändringar *Datum meddelas senare foto: ove westerberg

3 03 Nyheter Nytt vatten i kranen Jens Persson (c) kommunalråd Strängnäs, Erik Wassén, ordf Stockholm Vatten AB och Peter Carpelan (m) kommunaråd Ekerö inviger den nya vattenledningen. vatten Onsdag den 11 februari var det invigning för den nya vattenledningen från Norsborgs vattenverk. Ur kranarna kommer det nu att porla vatten från Norsborgs vattenverk i Stockholm. Vattenledningen mellan Stockholm och Strängnäs, som varje dygn ska förse invånarna i Strängnäs med kubikmeter av Stockholms goda vatten. I mars ansluter sig även fler delar av Ekerö kommun till ledningen. Miljövänlig teknik Näringslivschefen Leif Altner och Thomas Jemt, JM Airtech AB. företag Ekerö kommuns nye närings livschef Leif Altner har sedan starten träffat massor av duktiga företagare på Ekerö. Nyligen var Leif med vid det första spadtaget för Ekerös senaste tillskott av miljöteknikföretag när företaget JM Airtech AB flyttar sina lokaler till Ekerö kommun. I juni 2006 tecknades ett samarbetsavtal kring vattenförsörjning mellan Ekerö, Strängnäs och Stockholm Vatten. Sommaren 2007 togs det första spadtaget, ett viktigt steg för Strängnäs och Ekerö som insett att de hade behov av större volymer och bra dricksvatten till en rimlig kostnad då befolkningen i de bägge kommunerna beräknas öka. Det är ett viktigt projekt för Stockholm Vatten, som är den ledande JM Airtech AB har specialiserat sig på miljövänliga lösningar för avisning och tvätt inom tåg och flyg och ägs och drivs av entreprenören Thomas Jemt. - Det är mycket roligt att innovativa företag som JM Airtech flyttar till Ekerö och särskilt spännande är det att vi får ytterligare ett miljöteknikföretag i Ekerö kommun. Jag är övertygad om att den här etableringen kommer att generera ytterligare företag, säger Leif Altner. Bygget av den nya lokalen ligger i området Brygga på Ekerö och kommer att bli ett forskningscenter inom miljöteknik. - Ekerö kommun känns som en bra plats att etablera sig på för ett miljöteknikföretag som oss, med sin närhet till vatten och natur, säger Thomas Jemt. Den 1 juni beräknas bygget stå klart. foto: johan elfver vattenleverantören i Sverige och som idag försörjer över 1,2 miljoner människor med vatten Idag ligger den 3 mil långa vattenledningen på Mälarens botten - med start vid Norsborgs vattenverk och slut vid kommungränsen i Herresta och är redo för effektiv och säker vattenleverans. I arbetet med vattenledningen som består av miljövänlig polyeten vidtogs särskilda skyddsåtgärder och miljöhänsyn. Bland annat samarbetade byggentreprenören JVAB och Sweco med marinarkeologer så att skeppsvrak inte skulle skadas av vattenledningen. - Genom att idag inviga den nya vattenledningen drar vi igång ett långvarigt samarbete. Ett samarbete som stämmer väl in på vår vision att förse allt fler kommuner och kunder med vatten- och avloppstjänster och därmed nyttja bolagets produktionsanläggningar fullt ut. Vi är glada att erbjuda Ekerö- och Strängnäsborna ett vatten i världsklass, säger Stockholm Vattens VD Gösta Lindh. Ekerö kommun kommer att den 3 mars ansluta de vattenledningar Certifiering stolta Färentuna skola har återigen fått kvalitetsutmärkelsen Investors in People, IiP. Certifieringen fick skolan första gången 2005 och för att få behålla kvalitetsstämpeln lagerkransen, så har de under hösten genomgått en omcertifieringsprocess som lyckligtvis höll hela vägen. Skolan fick ta emot som försörjer fastigheter med kommunalt vatten till Stockholm Vatten AB:s vattenverk i Norsborg. Genom att ansluta det kommunala vattenledningsnätet till Stockholms ledningsnät kommer att höja kapaciteten i den framtida vattenförsörjningen för Ekerö kommun. Detta berör i första hand dem som redan är anslutna till kommunalt vatten och bor i Stenhamra, Södra Färingsö, Mörby, Svartsjö, Degerby, Brunna, Älvnäs, Ekerö sommarstad, Munsö, Adelsö eller Ekerö Sundby. Ekerö kommun ber om överseende för eventuella olägenheter som kan uppstå i samband med inkopplingen. Det kan inträffa att vattnet är rostfärgat och/eller grumligt efter omkopplingen. Avlagringar kan lossa från ledningarna när vattenhastigheten ändras. Vattnet är inte farligt att dricka. Den som har ytterligare frågor kan kontakta Tekniska kontorets kundtjänst foto: färentuna skola certifieringspriset vid en ceremoni i närvaro av Jan Runesten (m) ordf. i Barn o ungdomsnämnden och Eva Meyer Orsén, examinator från IiP i slutet av förra året. Färentuna skola är mycket stolta och glada över detta! Läs mer: 7 viktiga mål för att höja kapaciteten antog kommunfullmätige sju mål för Ekerö kommun. De är vägledande för hela organisationen i dess utvecklingsarbete. Målformuleringarna har en koppling till allianspartiernas s.k. regeringsförklaring för mandatperioden Arbetet med att uppnå dessa mål ska finnas med som en naturlig del i varje års budgetarbete. Målen ska revideras varje år inför kommunfullmäktiges budgetbeslut. Mål 1 - Grundskola Ekerö kommun ska senast 2010 vara en av landets 10 bästa skolkommuner. Mål 2 - Näringsliv Ekerö kommuns näringsliv ska uppleva en förbättrad servicegrad och ett förbättrat näringslivsklimat. Mål 3 - Äldreomsorg Ekerö kommun ska vara en bra kommun att åldras i. Mål 4 - Samhällsutveckling Samhällsplaneringen ska gynna kollektivtrafiken och förbättra framkomlighet på våra vägar. Mål 5 - Klimatpåverkan Kommunen ska verka för minskad klimatpåverkan genom effektivare energianvändning och transporter. Mål 6 - Kultur Kulturen ska vara en strategisk resurs för samhällsutvecklingen och för den enskilda medborgaren. Mål 7 - Ekonomi Årets resultat ska uppgå till 1 % av skattenettot (inkl kommunal fastighetsavgift) med inriktning att uppnå 1,5 %. Läs mer om målen i sin helhet på

4 04 Kick Off Ungt Initiativ foto: margareta stehr personal kom tillbaka var bullret borta och miljön hade förändrats utseendemässigt. Där fanns blå moln av s.k ljudbafflar i taket, ljuddämpande tavlor på väggarna och särskilt ljuddämpande gardinvepor i fönstren. En bullerskärm hade också satts dit för att motverka skramlet av diskplock. - De ljuddämpande materialen har förbättrat akustiken och ljudfoto: margareta stehr Ekerö kan få en egen musikfestival! Hultsfred har det Roskilde har det. Snart kanske även Ekerö har en egen musikfestival. Ungdomsföreningen Festivalverket från Ekerö kommun, arbetar för fullt för att realisera drömmen om Katapultfestivalen på Skå flygfält på Färingsö...festivalen ska bli känd i hela Sverige och locka många Om festivalen kan realiseras så kommer den att äga rum mellan den juli och uppta cirka 600 hektar mark. Tanken är att det ska bjudas på allt ifrån etablerade artister till rookies och lokala band, workshops, poetry slam, stand up. Företag och föreningar kommer även få möjlighet att köpa marknadsbord. Projektet drivs helt och hållet av föreningen Festivalverket som består av ungdomar från Ekerö, men även ungdomar från andra delar av Stockholm, med stöd av Ekerö kommun. Tanken är att ändra lite på de ungas syn på Ekerö. - Många tycker att det inte händer något på Ekerö. Vi hoppas att vi kan ändra på det genom att försöka dra igång en festival, säger Johan Låås som är en av de ungdomar som driver projektet. Stipendium Förhoppningen är att festivalen ska bli känd i hela Sverige och locka många, inte bara en viss målgrupp. Därför hoppas Festivalverket på att få en bra blandning av artister. Några önskeartister som i skrivande stund är uppe för diskussion är Thomas Di Leva, Timbuktu och Mikael Wiehe, John Ossi, Promoe, Melody Club, Laleh m.fl. Festivalverket har fått stipendiet Ungt initiativ på kronor av Ekerö kommun för att stötta projektet. Föreningen har även blivit beviljade pengar från MOKS (Musik- och kulturföreningar i Sverige), och sökt stipendium från Skandia, Ungdomsstyrelsen och skriver just nu på en arvfondsansökan. Men för att festivalen ska bli verklighet behövs sponsorer och stöd av både större och mindre företag. Mälaröarnas Nyheter och IK Stym är två företag som stöttar idag. Förutom stipendiepengar hjälper kommunen till med alla tillstånd, promotion mot sponsorer, ordningshållning och press- och mediarelationer. Kommunens ungdomscoach, Ann Birging tycker att projektet är helt fantastiskt, både ur ungdomsperspektiv och samhällsperspektiv. Det är betydelsefullt att ungdomarna anordnar en festival och visar en sån entreprenörsanda. Det behöver vi, och vi behöver stötta ungdomarna i detta. Festivalen i sig kan sätta Ekerö på kartan och generera stora inkomster för företagarna i kommunen. De bokningsbolag som vi har träffat säger spontant att Stockholm behöver en stor campingfestival. Vi har tittat på siffror från Hultfreds kommun, och där har festivalen bidragit till att nya företag har bildats, både gymnasieskolor och högskolor har startat och framför allt ökar intäkterna för kommunen och företagen, säger Ann Birging. Camilla Edenschiöld Läs mer på www. katapultfestivalen.se Lunch i lugn och ro Tappströmsskolans matsal. Tappströmskolan Ljudnivån i svenska skolor blir bara högre och högre. När kommunen fick ett föreläggande av Arbetsmiljöverket att åtgärda matsalen i Tappströmsskolan så anlitades ett företag som såg till att dämpa ljuden betydligt. Företaget Dekorativ Akustik kallades in och fick i uppdrag att akustikrenovera matsalen under jullovet När elever och foto: johan elfver miljön i matsalen. Vi är mycket nöjda, säger Caroline Lidström som är biträdande rektor för Tappströmsskolan. Buller har länge varit känt som ett stort arbetsmiljöproblem i skolorna. - Vi kommer att fortsätta arbeta i Tappströmsskolan, med bland annat en musiksal och en gymnastiksal. Det känns bra att man från skolhåll är så nöjda med det arbete vi gjort, att det har den effekt som var tänkt, säger Helena Magnusson som driver Dekorativ Akustik. Camilla Edenschiöld Bygglovhandläggare till näringslivet Ulla Wildsjö, ny bygglovhandläggare. foto: joahn elfver snabbare handläggning Som företagare måste man ansöka om bygglov för de flesta ny- om- och tillbyggnationer, men även för andra åtgärder som innebär förändring av lokalen. Många av de frågor som inkommer till Ekerö kommuns Stadsarkitektkontor kommer från Ekerös företagare. Vi har därför sett ett behov av att ha en bygglovhandläggare som arbetar renodlat med dessa frågor, säger Erik Barkman, tf chef på Stadsarkitektkontoret. På Stadsarkitektkontoret kan du som företagare bland annat få hjälp med upplysningar om bygglov, marklov, bygganmälan och strandskyddsdispenser. Ulla Wildsjö arbetar som bygglovhandläggare på Stadsarkitektkontoret med inriktning mot Ekerös företagare. Reglerna kring bygglov och anmälan kan ibland tyckas svåra och krångliga men vår ambition är att processen skall bli så smidig som möjligt, säger Ulla Wildsjö. Mer information på och

5 05 FAKTA SNABB SLANT Pengar att söka för den som är ung och har en idé eller ett projekt! De som är mellan år och skriven i kommunen kan få en Snabb slant till sitt projekt. Det kan gälla att anordna något tillfälligt, som en fotoutställning, en gruppresa eller något annat. Bidraget är på max kronor och de som söker behöver inte bilda en förening. Snabb slant är i första hand ett engångsbelopp och kan bara sökas en gång för samma projekt. Ungt initiativ vänder sig till ungdomar som är mellan 13 och 23 år och bor i Ekerö och har startat en förening. De kan söka medel upp till kronor hos kulturnämnden för att förverkliga just sitt projekt. Ekerö kommun har en egen ungdomscoach, Ann Birging, som hjälper och stöttar ungas egna initiativ med att samverka med kommunala verksamheter och andra aktörer för att ungdomarnas förslag ska kunna genomföras. foto: margareta stehr Representanter från olika verksamheter för att diskutera det fortsatta utvecklingsarbetet. Fr.v: Annika Magnusson, ungdomssamordnare, Eva Darselius, förskolechef, Anders Anagrius, chef skola/förskola. Satsning på unga Illustration Katrin Rosemaysdotter Obs! Bilden är beskuren. stöd Ekerö kommun driver ett samarbetsprojekt tillsammans med landstinget och polisen m.fl. för att utveckla det förebyggande arbetet kring barn och ungdomar som riskerar att fara illa. Projeket, som är statsfinansierat, handlar om att ta ett helhetsgrepp om stödet till barn, unga och familjer. Det omfattar alla, från småbarn till ungdomar. Fokus för arbetet har varit barnets utveckling och alla verksamheter som möter barn och unga har bjudits in att delta. I projektet deltar ca 80 personer från bl.a. mödravården, barnavården, den öppna förskolan, familjecentrum, dagbarnvårdarna, förskolan, skolan, elevvården, fritidsgårdarna, föreningarna, kyrkan, socialtjänsten polisen och barn- och ungdomspsykiatrin. -Utvecklingsarbetet startade med att ta reda på vilken oro för barn och unga i Ekerö som företrädare för olika verksamheter känner, berättar Elisbeth Lauritzen, projektledare från Ekerö kommun. Deltagarna har definerat åtta typfall av barn och ungdomar med skilda problembilder, åldrar och kön. Typfallen har varit utgånspunkten för inventeringen av vilka områden som behöver förbättras i Ekerö, fortsätter Elisabeth. Under hösten 2008 har åtta arbetsgrupper bildats som arbetar med olika utvecklingsområden. Kvinnliga ambassadörer redo förebilder Fyra av Ekerös kvinnliga entreprenörer har valts ut som ambassadörer i regeringens kampanj för att öka kvinnligt företagande. Ambassadörerna har nu haft sitt första gemensamma uppstartsmöte i Ekerö presenterade regeringen en lista med 880 namn på kvinnliga ambassadörer runt om i landet. Fyra av ambassadörerna är Ekeröföretagare. Ambassadörerna skall inspirera kvinnor till att se företagandet som ett möjligt karriärsval och för att öka kunskaperna om vad företagande innebär. De utvalda Ekeröföretagarna är: Eija Källi, Concresco AB Eva Fröberg, Agenturfirman Eva Fröberg, Ann-Christin L Frickner, Equiterapeut samt Birgitta Dahl, Nyvana Företagsmassage AB Vi är stolta över att fyra av ambassdörerna är Ekeröföretagare och vill få framföra våra gratulationer till den hedrande utmärkelsen och lyckönskningar i det kommande arbetet, säger Leif Alter, näringslivschef i Ekerö kommun. Vill boka in en av ambassadörerna för en inspirerande föreläsning besök Eija Källi, Birgitta Dahl, Eva Fröberg och Ann-Christin L Frickner. Kom och lyssna på fyra Ambassadörer för kvinnligt företagande i Sverige och få svar på dina frågor och funderingar! Eija Källi - Concresco AB, Eva Fröberg - Agenturfirman Eva Fröberg, Ann-Christin L Frickner - Equiterapeut, Birgitta Dahl - Nyvana Företagsmassage AB Tid: 31 mars 2009 kl Plats: Ekebyhovs Slott Dryck och tilltugg serveras för självkostnadspris. Föranmälan krävs: Anmälan på tel eller e-post: Näringslivschefen i Ekerö Kommun Leif Altner och Nyföretagarcentrum närvarar. -Arbetsgrupperna arbetar bl.a. för bättre samarbete med och ökat stöd till föräldrar, bättre samarbete mellan olika verksamheter samt utvecklat stöd till förskolan och skolan, berättar Elisbeth. De arbetar också för att utveckla gemensamma metoder och strategier för att t.ex. minska mobbning och olovlig frånvaro i skolan, säger hon. Projektet kommer att avslutas i juni 2009 och resultera i en lokal plan för Ekerö kommun för det fortsatta förebyggande arbetet kring barn och ungdomar. -Redan nu märker vi dock av de synnergieffekter ett sådant här samarbetsprojekt ger, säger Elisbeth.

6 06 Kultur Ögon för ön Kultur & Bibliotek Ekerö satsar just nu på Våga berätta historien fortsätter på biblioteken. I urminnes tider har berättandet kittat oss samman och berättelsens kraft är fortfarande stark, lustfylld och nödvändig. Som en del av temåret inbjuder biblioteket och Galleri Granit alla invånare som vill att bidra till fotoutställningen Ögon för ön. Genom att fotografera eller leta fram gamla fotografier på favoritplatser från Mälaröarna hoppas vi kunna skapa en utställning som ger glimtar från många olika platser från öarna säger Cecilia Bengtsson, en av initiativtagarna till bibliotekets storsatsning. Vill du vara med och visa din bild av Ekerö? Fotografier i alla former, gamla som nya lämnas till biblioteket i Ekerö C och på Barnens Eget Bibliotek i Stenhamra senast 30/4.Vernissage 10 maj kl. 13 på Galleri Granit, Barnens Eget bibliotek i Stenhamra. Trådlöst på biblioteken foto: mari eriksson bilden är beskuren Snart kan du surfa trådlöst på Ekerös bägge bibliotek. Lördag 28/2 i Ekerö C och söndag 1/3 i Stenhamra tas det trådlösa nätet i bruk. För att kunna använda trådlös nät behöver du ha bibliotekskort samt bärbar dator med trådlös nätverkskort. Dagen till ära bjuder biblioteket premiärsurfarna på kaffe. Ekebyhovs slottsbibliotek, interiörbild från början av 1900-talet. Kulturskatt på Ekebyhovs slott Historien om Ekebyhovs slottsbibliotek Johan Ihre ( ) var vid sidan av Linné, en av Uppsalas universitets mest lysande stjärnor under 1700-talet och kanske en av Sveriges främsta humanistiska forskare någonsin. Han var professor i latinsk poesi och sedermera i politik och vältalighet. Han gav ut kända verk såsom det latinsksvensk, svensk-latinska lexikonet Glossarium Sviogothicom. Han blev adlad i mitten av 1700-talet. Det var hans son, Albrecht Ihre Barnens Eget Bibliotek 1år! som köpte Ekebyhov Albrecht ärvde faderns ofantliga boksamling som innehöll allt ifrån språkvetenskap, historia, medicin, geografi, naturkunskap, biografier, reseskildringar till trädgårdsböcker. Ekebyhov hyste således ett av landets förnämsta privatbibliotek. Böckerna har under Ihres tid på Ekebyhov blivit donerade till olika vetenskapliga institutioner såsom Karolinska institutet, Kungliga biblioteket, Vetenskapsakademin, Svenska akademin, Uppsala universitetsbibliotek med flera. kalas Nu fyller Barnens Eget Bibliotek i Stenhamra ett år. Under detta år har det gamla filialbibioteket i Stenhamra Centrum gått från nedläggningshotat till publiksensation. Nu kan man glädjas åt kraftig ökning av utlåningen. Den 5 april förra året slog Barnens Eget Bibliotek i Stenhamra upp dörrarna för första gången. På invigningen uppträdde bland annat Georg Riedel som dessutom belönades med det nyinstiftade Trolldiplomet (formgivet av den framstående illustratören Stina Wirsén) för sina insatser inom barnkulturområdet. Detta var början på ett mycket framgångsrikt år. Innan dess hette Barnens Eget Bibliotek Bibilioteks filialen i Stenhamra och hade under många år dragits med ständigt foto: från ekebyhovs slott samling Det som blev kvar i biblioteket såldes i samband med Ekerö kommuns förvärv av Ekebyhovs slott 1980 till auktionshuset i Sotheby s i London för runt en miljon kronor. Idag är Biblioteket fyllt med böcker som skänkts till slottet av privatpersoner och föreningar. Ambitionen och planen för slottets bibliotek är att inventera dagens boksamling och se över bibliotekets funktion. Bland annat ska det resultera i en utställning av de böcker som finns kvar av vikande utlåningssiffror. Sen sommaren 2007 får den nytillträdde chefen för Ekerö Kultur & Bibliotek, Lennart Lundblad en vision om vad som borde göras. -Det började som en vild tanke, med alla barnfamiljer som finns här. Vad som behövs i Stenhamra är ju ett barnbibliotek, berättar Lennart Lundblad. Som nytillträdd chef för verksamheten Agneta Asp inventerar bokhyllorna. Johan Ihres berömda bibliotek. Ekebyhovs slott ägs av Ekerö kommun och används under veckodagarna för kurser och konferenser. Under veckosluten arrangeras kulturevenemang och kaféverksamhet av Ekebyhovs slotts Intresseförening med sina drygt 60-tal medlemsföreningar. kändes det angeläget för Lennart Lundblad att snabbt finna vägen mot framtiden. Då visionen väl var formulerad så gick det snabbt. Redan till årsskiftet var beslutet fattat att starta försöksverksamheten Barnens Eget Bibliotek i Stenhamra. Därefter följde intensiva månader av planering och renovering. Lokalerna behövde få sig en ansiktslyftning. Bland annat inreddes en caféhörna för föräldrar att sitta ner i. Att tänka målgruppsorienterat med dagens barn och nutidens föräldrar för ögonen har givit resultat. Utlåningen har ökat med 59 procent under det första halvåret.ettårsjubileet uppmärksammas med en retrospektiv utställning med före/efter-bilder i bibliotekets nya galleri: Galleri Granit. Dessutom håller juryn för Trolldiplomet som bäst på att se över nomineringarna och utse årets pristagare. Vinnare kommer att tillkännages på jubileumsceremonin den 5 april.

7 Vårdnadsbidrag i Ekerö kommun hemma med barn Det kommunala vårdnadsbidraget som nu går att söka innebär 3000 kronor skattefritt i månaden till föräldrar med barn mellan ett till tre år. Förutsatt att barnet inte är i förskolans verksamhet. Bidraget, som finns tillgängligt att söka från och med 1 januari, ska ge ökad valfrihet åt föräldrar, och en mjukare övergång mellan föräldraledighet och arbete. För att få bidraget, måste barnet vara folkbokfört i kommunen. Det går tidigast att få bidrag efter det att föräldrapenning (med anledning av barns födelse) har utbetalats i 250 dagar. Den som har till exempel a-kassa, aktivitetsstöd, ålderspension eller sjukpenning som varat mer än 365 dagar kan inte bli beviljad vårdnadsbidrag. Bidraget kan inte heller lämnas i kombination med föräldrapenning för barnets syskon. Beslutet är en del av regeringens familjepolitik, och går ut på att ge föräldrar mer tid med sina barn. - I januari och februari har vi fått in cirka 15 ansökningar. Det får räknas som få. Vi är ett nätverk av kranskommuner som samarbetar kring bl.a vårdnadsbidraget, och ingen av dessa kommuner har fått in särskilt många ansökningar, säger Margareta Svensson vid nämndkontoret barn och ungdom. Den som vill ansöka eller läsa mer om vårdnadsbidrag hittar ansökningsblanketter och information på Ekerö kommuns hemsida Camilla Edenschiold Vårdnadsbidraget är frivilligt. Bara de kommuner som vill, behöver införa det. Syftet är att öka föräldrarnas valfrihet. Vill man ordna barnomsorgen på något annat sätt än genom till exempel kommunal förskola ska man få ekonomisk möjlighet att göra det. Bidraget ges till föräldrar med barn som är mellan ett och tre år. Vårdnadsbidraget är skattefritt och kan som mest uppgå till kronor per barn och månad. Det kan inte kombineras med andra ersättningar som föräldrapenning, a-kassa, aktivitetsstöd, introduktionsersätt ning för flyktingar, sjuk- och aktivitetsersättning eller ålderspension. Vårdnadsbidrag kan inte sökas om barnet går i vanlig förskola på heltid. Om barnet går i förskola på deltid kan man få vård nadsbidrag för den övriga tiden. Vårdnadsbidraget kan betalas ut även om båda föräldrarna jobbar heltid. Bidraget räknas som en inkomst och påverkar rätten till annan ekonomisk hjälp, som socialbidrag och bostadsbidrag. 07 VILL DU VARA MED OCH SKAPA ÅRETS MUSIKHÄNDELSE I EKERÖ? FESTIVALVERKET presenterar Etablerade artister - Lokala band - Workshops - Poetry slam - Stand up - Dans juli 2009 på Skå flygfält STOCKHOLMS ENDA CAMPINGFESTIVAL! Vi söker fler samarbetspartners Är ditt företag en av dem? Festivalverket är en ungdomsförening från Ekerö som arbetar för att skapa ett levande musik och kulturliv för unga i Ekerö. Ekerö kommun stödjer deras initiativ! Ring eller maila Nu är det dags för skolval! Från den 19 januari 27 februari ska du göra skolval till förskoleklass och år 6 på På e-tjänsten Dexter Barn och utbildning, verksamhet Grundskola, hittar du utbudet av skolor i Ekerö kommun, både kommunala och enskilda. Önskar du skolbarnomsorg (fritidshem) måste ansökan för detta göras på e-tjänsten Dexter Barn och utbildning, verksamhet Barnomsorg, som också nås via Användaruppgifter och information om skolvalet har skickats till berörda vårdnadshavare. Om du inte har fått informationen, kontakta nämndkontoret barn och ungdom på tfn Var med och släck ljuset en timme för klimatet den 28 mars kl Ekerö kommun deltar i världens största klimatmanifestation tillsammans med 377 städer i 74 länder i Earth Hour. Världen förenas i en enkel handling att släcka ljuset under 1 timme. Läs mer på Enkelt och smidigt! Varsågod! I det här nummret av Ekerö Tidning har vi nöjet att skicka med Ekerö Kultur och biblioteks fullspäckade vårprogram samt en informationsfolder för dig som är förälder och bor i Ekerö kommun. foto: johan elfver Hallå där Annie Karlsson! Blivande förskolechef på Knalleborg och Gräsåkers förskola. Annie kommer närmast från Stenhamra förskola där hon jobbat i ett och ett halvt år. Annie efterträder Eva Darselius som blivit ny förskoleansvarig i Ekerö kommun. - Jag tycker att det är mycket roligt och spännande att få ansvaret för dessa två fina förskolor. Nyligen besökte jag besökte Gräsåkers förskola och kan konstatera att skolan har blivit mycket fin efter renoveringen som äntligen är klar, säger Annie Karlsson. Annie har jobbat inom förskoleverksamhet i både kommunal och privat sektor. Annie börjar den 23 februari.

8 SPORTLOV v.9 Ett axplock av aktiviteter i Ekerö kommun! foto: ia nemüller Internetcafe för ungdomar ITLadan 20/2-27/2 kl Kom och spela med kompisarna. Vi har många PC-spel och Nintendo Wii. Nintendo Wii. Kostnad: 15 kr / timme, Wii = gratis Kontakt: Hampus Wik Läs mer på hemsidan Gör rymdraketer, leta stjärnor och massor av annat kul på biblioteket i Ekerö C och Barnens Eget Bibliotek i Stenhamra. Biblioteket i Ekerö C, öppettider: mån 10-20, tis 10-20, ons 10-20, tor 10-20, fre 10-17, lör Barnens Eget Bibliotek i Stenhamra, öppettider: mån 14-19, tis 10-14, ons 10-14, tors 14-19, sön Sportlovskrubb på Ekebyhovs slott för alla sportlovslediga under v Missa inte fettisdagen då det står Gulaschsoppa och semlor på menyn. Lö/sö håller slottskaféet öppet Ekerö Squaredancers har dansuppvisning och prova på! Ekebyhovsbacken har öppet alla dagar under sportlovet. Skridskoåkning i Allhallen, Svanhagen Öppettider för allmänheten: lör 21/ , sön 22/ , tor 26/2 & fre 27/ , lör 28/ , sön 1/ Skridskoåkning i Vikingahallen, Träkvistavallen. Öppettider för allmänheten: må-fre , lör , sön Magisk söndag i Barnens Eget Bibliotek i Stenhamra. Söndag 22 februari kl Trollkarlar och häxor intar biblioteket och kl. 14 trollar magikern Dozzie. Kom gärna utklädd! Helt BaRockt på sportlovet! Skapande verkstad. Måndag 23 februari kl Barn och ungdomar inbjuds att tillsammans med konstnärerna Nicos Terzis och Laercio Redondo gestalta utställningen i Galleri Utkiken. Kom och ha kul! Rek ålder: från 4 år. Fri entré! Plats: Galleri Utkiken, Kulturhuset, Ekerö C Danser och trumrytmer från barocken! Tisdag 24 februari kl 10 ca och onsdag 25 februari kl 10 ca Barnen får lära sig danser och rytmer ur Barockens svängiga musik under ledning av Steve Player och Göran Månsson, två framstående musiker, specialiserade inom den tidiga musiken. Välkommen till en rytmisk verkstad! Rek ålder: från 6 år och uppåt. Fri entré! Plats: Kulturskolans lokaler i Tappström Häxans ö - En spännande operaupplevelse för barn. Tisdag 24 februari kl 13 och onsdag 25 februari kl 13 Följ med till den förtrollade sagoön där häxor, hjältar, flodväsen och monsterkörer bor! Rek ålder: från 5 år och uppåt. Fri entré! Plats: Erskinesalen, Kulturhuset, Ekerö C. Reservera gratis platsbiljetter på eller tfn: Arr: Föreningen Helt Barockt, Ekerö kulturnämnd, Ekerö kulturskola Idrottslyftet Måndag 23/2 SKÅ IK Hockey hockey, instruktörer på isen. Kontakt: Camilla Blomstrand Ekerö IK Bordtennis Närlundaskolan kl Ålder 7-12 år Kontakt: Gösta Tisdag 24/2 SKÅ IK Hockey hockey, instruktörer på isen Kontakt: Camilla Blomstrand Ekerö IK Bordtennis Närlundaskolan kl Ålder 7-12 år Kontakt: Gösta Mälarö golfklubb Prova på Golf kl Tappströmskolans gymnastiksal Kontakt: Magnus Österlund Onsdag 25/2 SKÅ IK Hockey & hockey, instruktörer på isen Kontakt: Camilla Blomstrand Skå IK Brottning Ett prova på pass särskild anpassat nybörjare Uppgårdskolans Gymnastiksal kl Kontakt: Leif: Torsdag 26/2 Färingsö ridskola Prova på ridning Kl och kl 11 Boka direkt: Mälarö golfklubb Prova på Golf kl Tappströmskolans gymnastiksal Kontakt: Magnus Österlund Brommagymnasterna Tappströmskolan kl Ålder: årskurs 6 Veronica: Stenhamra fritidsgård Fre 20/2 "Vem vill bli miljonär" frågesport, Lör 21/2 5-kamp, Mån 23/2 Bakning, Tis 24/2 Singstar-turnering, Ons 25/2 Pyssel, Fre 27/2 "Deal or no deal", Lör 28/2 Biljardturnering Träkvista fritidsgård Tis 24/2 Bakning, Ons 25/2 Bordshockeyturnering, Tor 26/2 TV-spelskväll, Fre 27/2 Music Quiz, Lör 28/2 3-manna fotbollsturnering Kontakt:Martin Rask

För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag

För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag Enköpings kommun Ett bidrag som är ett alternativ för dig som förälder som vill vara hemma längre med ditt barn än vad föräldrapenningen medger. Ett kommunalt

Läs mer

Information om vårdnadsbidrag

Information om vårdnadsbidrag Information om vårdnadsbidrag Innehållsförteckning Vad är ett vårdnadsbidrag? 3 För vilka barn kan man söka vårdnadsbidrag? 3 Vem kan söka vårdnadsbidrag 4 Kan äldre syskon ha barnomsorgsplats? 4 Vem kan

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS!

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! TVSPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2014! 1 Hej! I din hand håller du ett program med spännande aktiviteter som du kan ta del av under höstlovet. Om det inte

Läs mer

Sportlovsprogram. 18-24 feb 2013. Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar.

Sportlovsprogram. 18-24 feb 2013. Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar. Sportlovsprogram 18-24 feb 2013 Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar. Nominera till Ask & Embla Priset Sista dag för nominering är 31 mars Som ung i Sölvesborg

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola September 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckan invigs söndagen den 13 september av kommunstyrelsens

Läs mer

Evenemang våren 2012. Biblioteken i Lessebo kommun

Evenemang våren 2012. Biblioteken i Lessebo kommun Evenemang våren 2012 Biblioteken i Lessebo kommun Kurt Henriksson Boda Kurre berättar om sitt artistliv Glasblåsaren från Boda blev rikskändis som akrobaten Boda-Kurre. Tid. måndag 9/1 kl. 17.00 LCHF:

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun Burlövs kommun Bild: Jimmy Wallin Februarilovet Burlövs kommun 2014 MÅNDAG 17 FEBRUARI Snusk och annat förbjudet med Dan Höjer Det är nog svårt att tänka sig en mer passande än författaren Dan Höjer när

Läs mer

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning!

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sportlovs- ******************************** program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sumobrottning Paintball

Läs mer

Sportlovs- program 2013 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290

Sportlovs- program 2013 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 Sportlovs- Nöjeshuset ******************************** program 2013 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 Gokart Drop in alla dagar Kl. 12:00 17:00 Tel. 0471-125 55 www.nojeshuset.nu Bowling

Läs mer

Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn

Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn Program Hösten 2017 Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn Sagostunder Att läsa och lyssna tillsammans är toppen! På våra sagostunder läser vi både ur de allra senaste bilderböckerna och

Läs mer

Program barn & unga. Våren 2015. Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00

Program barn & unga. Våren 2015. Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00 Älmhlts Bibliotek Program barn & nga Våren 2015 http://bibliotek.almhlt.se Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00 Tors kl. 9.00 19.00 Fre kl. 9.00 17.00 Lör kl. 10.00 14.00

Läs mer

Höstlovet. Burlövs kommun 2012

Höstlovet. Burlövs kommun 2012 Höstlovet Burlövs kommun 2012 2 MÅNDAG 29 OKTOBER Fotbollsturnering Lillevångshallen kl 10 Anmäl er till fältgruppen senast 23/10 Kontakt: 0708-40 11 05 Funballz i stora bassängen (Simkunnighet krävs).

Läs mer

Välkommen till AKC Årsmöte

Välkommen till AKC Årsmöte Nr 127, mars 2015 Välkommen till AKC Årsmöte Datum: söndag den 15 mars 2015 Tid: 14:00 Plats: Föreningens lokaler I och med detta meddelas följande: 1- Kallelse, dagordning, verksamhetsrapport * Du kallas

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

SOMMARENS AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGA

SOMMARENS AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGA SOMMARENS AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGA 1 Sommarläsning på Biblioteken i Borås Är du mellan 7 12 år och gillar du att prata och tipsa om böcker du lyssnat på eller läst, träffa kompisar och fika? Biblioteken

Läs mer

2008-08-06. Resultat av enkät angående vårdnadsbidrag samt underlag för vidare diskussion. Bakgrund och syfte

2008-08-06. Resultat av enkät angående vårdnadsbidrag samt underlag för vidare diskussion. Bakgrund och syfte Dokumentnamn Enkät vårdnadsbidrag Datum 2008-08-06 Adress Jan Rosenfeld Diarienummer 1(6) Resultat av enkät angående vårdnadsbidrag samt underlag för vidare diskussion Bakgrund och syfte På kommunfullmäktiges

Läs mer

Obs Bilderna kanske inte är helt korrekta, text ändringar kan förekomma

Obs Bilderna kanske inte är helt korrekta, text ändringar kan förekomma Skolvalet I den här manualen beskrivs hur du ska utföra skolvalet. Tacka Ja till den reserverade skolan (CTRL+Vänsterklick för att använda länken) Söka till annan skola Tack nej till den reserverade skolan

Läs mer

KUL I LOV 2012 20-24 februari

KUL I LOV 2012 20-24 februari KUL I LOV 20-24 februari KUL I LOV KÖP KUL I LOV KORT 30 KRONOR För att deltaga i det här häftets aktiviteter måste du köpa ett KUL I LOVKORT för 30 kronor. Korten kommer att säljas på följande ställen

Läs mer

Passar alla åldrar, utom sagostunden som är för 3-5 åringar.

Passar alla åldrar, utom sagostunden som är för 3-5 åringar. Sportlov i Kulturhuset Måla till vårt rymdlandskap (aliens, planeter eller rymdraketer) (plats:biblioteket) Må, ti, ons & fre kl 13-15 (ej torsdag) Testa dansmatta Winx Club, Nintendo wii (plats: sagostundsrummet,

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga

Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola September 2014 1 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan inleds den 7 september kl.14.00 med tal av Liliana Lindström och lite barsnack

Läs mer

Information från Värnamo Kommun. Höstlovsprogram

Information från Värnamo Kommun. Höstlovsprogram Information från Värnamo Kommun Höstlovsprogram För barn och ungdomar 26 okt - 2 nov 2014 Program KomTek Gummifabriken Pyssla, pimpa och löd Välkommen till en kreativ verkstad där du skapar genom att pyssla,

Läs mer

Vårdnadshavare som ansöker om bidrag, för- och efternamn. Maka/make/sambo till ovanstående vårdnadshavare, för- och efternamn

Vårdnadshavare som ansöker om bidrag, för- och efternamn. Maka/make/sambo till ovanstående vårdnadshavare, för- och efternamn Ansökan om vårdnadsbidrag Upplands-Bro tillhanda senast den 20:e i månaden före önskad start. Var vänlig texta tydligt. Ansökan skickas till Kundcenter, Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen. De personuppgifter

Läs mer

Fritids. Vanliga frågor om

Fritids. Vanliga frågor om Vanliga frågor om Fritids På Fritids kan barn från Förskoleklass till årskurs 6 vistas medan föräldrarna arbetar eller studerar. Fritidshemmets uppgift är att ge barn en god omsorg och stimulera deras

Läs mer

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun Samarbetspartners Navets Fritidsgård Kulturförvaltningen Medborgarförvaltningen Visit Värnamo Gummifabriken Träffpunkt Vråen Tekniska Kontoret Sörsjö Ridskola Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo

Läs mer

Sportlov. Hörby 16-20 februari 2015

Sportlov. Hörby 16-20 februari 2015 Sportlov 2015 2015 Hörby 16-20 februari 2015 Skapa på museet och se den fantastiska utställningen Undrien Kom till Undrien, hälsa på i Trottoarien! Se den fantastiska utställningen och låt fantasin flöda

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

KULTURFESTIVALEN 2013

KULTURFESTIVALEN 2013 VARMT VÄLKOMNA TILL 22 25/10 2013 MEDBORGARHUSET, VÄNNÄS Kulturfestivalen 2013 har som mål att visa på mångfalden och att lyfta fram de intellektuellt funktionshindrade och övriga funktionshindrade i ett

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015 Höstlov 2015 Hörby 26 oktober 1 november 2015 Prova på karate med Hörby Karateklubb Kom och prova karate med oss på Älvdalsskolan. 7-12 år tisdag 27/10 och torsdag 29/10 18.00-19.00. 13 år och uppåt tisdag

Läs mer

Svar på medborgarförslag om att vårdnadsbidraget införs i Arboga kommun

Svar på medborgarförslag om att vårdnadsbidraget införs i Arboga kommun ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-01-10 Blad 12 Ks 9 Au 173 Dnr 261/2010-101 Svar på medborgarförslag om att vårdnadsbidraget införs i Arboga kommun Till kommunfullmäktiges

Läs mer

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen 2007-04-24 1(4) Tid 19.00 21.30 Plats Närvarande Presidium: Skepplanda Bibliotek Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande Sekreterare: Inbjudna: Antal övriga mötesdeltagare:

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8?

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? HÖRBY KARATE KLUBB Kom och testa karate med oss på Älvdalsskolan! Tisdag 19/2 och Torsdag 21/2 18.00-19.00, Lördag 23/2 10.00-11.30 Medtag gympakläder! SATSERUPS IDROTTS/BYAFÖRENING

Läs mer

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-09-20

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-09-20 Tid och plats: den 20 september 2012 kl 15.00-17.00 på Ekebyhovs slott Närvarande: Ingemar Hertz (M), ordförande Gunnar Pihl (FP) Carina Braun (M) Lena Holst (MP) Sivert Åkerljung ( KD) Lars Holmström

Läs mer

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler VÄLKOMMEN till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Information om våra regler Vem kan få plats Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan ansöka

Läs mer

Torsås. kommun. Sportlov februari. Program

Torsås. kommun. Sportlov februari. Program Torsås kommun Sportlov 2014 17 23 februari Program Måndagen den 17/2 Innebandy för alla i Torsås sporthall kl. 10.00 12.00. Samling kl. 10.00. Innebandyklubbor finns att låna. Arr: Skol-IF Innefotboll

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sportlov 14-18 februari 2011

Sportlov 14-18 februari 2011 Sportlov 14-18 februari 2011 www.mariestad.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Allmänhetens åkning 3 Spela badminton 3 Ungdomskulturhuset Elvärket 4 SportlovsLan på Elvärket 5 Sportlovskul på

Läs mer

Höstlovet Burlövs kommun 2013

Höstlovet Burlövs kommun 2013 Höstlovet Burlövs kommun 2013 2 ~28 OKTOBER - 2 NOVEMBER~ Internationellt fotokonstprojekt Är du en ung Burlövsbo mellan 15 och 18? Intresserad av fotografi? Vill du prova en gammal fotokonst metod? Ta

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

UtKI ö 6C- A rek."-- C

UtKI ö 6C- A rek.-- C a KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UtKI ö 6C- A rek."-- C Handläggare Datum Diarienummer Carlsson Karin 2015-04-30 UBN-2015-2105 Utbildningsnämnden Regler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Läs mer

Stöd ett barn. Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson

Stöd ett barn. Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson Stöd ett barn Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson Om den här broschyren Hej! Vad kul att du läser den här broschyren! Det betyder förhoppningsvis att du vill lära dig mer om de olika uppdragen

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek Program hösten 2013 Sjöbo bibliotek Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 9 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 9 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 9 2014 Till elever Veckans ordspråk: Det största förtroende en människa kan ge en annan människa är självförtroende. Stig Johansson Hej! Välkomna

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Program. Bellevuegårdsbiblioteket

Program. Bellevuegårdsbiblioteket Program Bellevuegårds Hösten 2014 Vi gör mer än lånar ut böcker! Biblioteken är viktiga för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Det slår

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

LÖRDAGSKUL! LAHOLMS BIBLIOTEK VÅR 2015

LÖRDAGSKUL! LAHOLMS BIBLIOTEK VÅR 2015 LÖRDAGSKUL! PÅ LAHOLMS BIBLIOTEK VÅR 2015 LÖRDAGSKUL - FÖR BARN PÅ LAHOLMS BIBLIOTEK! I vår blir det författarbesök, musikprogram, barnboksfest, teaterföreställningar och sagostund med polisen. För platser

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Jämjö Östra rektorsområde 20120112 Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 31 januari 2012, kl. 18.00-18.30 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

#sumpanlov. Sagoläsning. Dans och pyssel. I Sundbyberg finns det massor av gratis höstaktiviteter för barn och unga! PSST!

#sumpanlov. Sagoläsning. Dans och pyssel. I Sundbyberg finns det massor av gratis höstaktiviteter för barn och unga! PSST! Dans och pyssel Sagoläsning Höstlovsdisco #sumpanlov PSST! I Sundbyberg finns det massor av gratis höstaktiviteter för barn och unga! SUNDBYBERG.SE/SUMPANLOV Här hittar du allt kul som händer i Sundbyberg

Läs mer

10.00 Musik med Erik, Idrott i Tippenhallen. Glöm ej idrottkläder, inneskor och handduk. Lämna in idrottsläxan om mat och rörelse.

10.00 Musik med Erik, Idrott i Tippenhallen. Glöm ej idrottkläder, inneskor och handduk. Lämna in idrottsläxan om mat och rörelse. KLASS vecka DENNA VECKA: Meddelande: Kom ihåg att logga in på schoolsoft och läsa ditt barns IUP!! OBS Alla barn behöver fylla på sina extrakläderslådor. Det är blött nu... Vi arbetar här: Alex Helin Sjukanmälan:

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Helsingborgs Tennisklubb www.htktennis.com

Helsingborgs Tennisklubb www.htktennis.com Välkomna till ett nytt och fräscht HTK 2015. Klubben har gjort en fantastisk resa de senaste åren som nu börjar landa i en stabil organisation. HTK känner att det är viktigt att skilja på barn-, ungdoms

Läs mer

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Fokus Föräldrar 2015 Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Sundbybergs stad satsar på föräldrar! Nu är det återigen dags för årets föräldravecka.

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01 Reviderad KUN 2012-05-15 65 KF 2012-06-18 109 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2012-07-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för

Läs mer

R-Nytt Nr 1-2015 1 1

R-Nytt Nr 1-2015 1 1 R-Nytt Nr 1-2015 1 1 Ansvarig utgivare: Thomas Andreasson Telefon: 0512-50754 Mobil: 0730-841989 Epost: ordf@cc-r.se Örlenbadets Familjecamping Campingvägen 8 543 94 Tibro Telefon 0504-222 55 E-post: cc-orlen@tibronet.se

Läs mer

BIBLIOTEKET BJUDER NY PÅ NÄTET HÖGLÄSNING TRÄDGÅRDSKVÄLL FÖRFATTARAFTON. och mycket annat

BIBLIOTEKET BJUDER NY PÅ NÄTET HÖGLÄSNING TRÄDGÅRDSKVÄLL FÖRFATTARAFTON. och mycket annat BIBLIOTEKET BJUDER TRÄDGÅRDSKVÄLL FÖRFATTARAFTON NY PÅ NÄTET HÖGLÄSNING och mycket annat 24 SEPT (lör) kl. 18:30-20:00 Poesicafé (Laholms kulturnatt) Stadsbiblioteket.Ta tillfället i akt och läs upp dina

Läs mer

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-05-24

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-05-24 Tid och plats: den 24 maj 2012 kl 15.00-17.00 på Ekebyhovs slott Närvarande: Gunnar Pihl (FP), vice ordförande Carina Braun (M) Sivert Åkerljung ( KD) Lena Holst (MP) Lars Holmström (S) Bengt Tedemyr,

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Tjänstegarantier Norsjö kommun

Tjänstegarantier Norsjö kommun Tjänstegarantier Norsjö kommun Vad innebär tjänstegarantier? För att stärka kvalitén på de tjänster vi erbjuder våra invånare har Norsjö kommun tagit fram tjänstegarantier inom en rad olika områden. En

Läs mer

Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette Åkerström Kördel, Elinor

Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette Åkerström Kördel, Elinor JONNY VILL VARA ENSAM Om trötta föräldrar och karusellen med professionella Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette

Läs mer

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-03-15

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-03-15 Tid och plats: den 15 mars 2012 kl 15.00-17.00 på Ekebyhovs slott Närvarande: Ingemar Hertz (M), ordförande Carina Braun (M) Gunnar Pihl (FP) Lena Lönnquist (C) Lars Holmström (S) Bengt Tedemyr, Företagarna

Läs mer

RYMDBALETT! FILMKLUBBEN PYSSEL PROVA PÅ TENNIS! SKRIV SPÖKHISTORIER HÖSTLOVSPROGRAM 2016!

RYMDBALETT! FILMKLUBBEN PYSSEL PROVA PÅ TENNIS! SKRIV SPÖKHISTORIER HÖSTLOVSPROGRAM 2016! RYMDBALETT! FILMKLUBBEN PYSSEL SKRIV SPÖKHISTORIER PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2016! 1 Öppettider och kontaktuppgifter Kultur & Fritid, Burlövs kommun Kultur i Burlöv, Möllegården kultur 040-625 63

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 februari 2011 TALARE Örebro universitet Umeå kommun Jan Brännström Jan Hjelte Uppsala

Läs mer

REGLER OCH INFORMATION FÖR VAL AV SKOLA LÄSÅRET 2010/11. Perioden för skolval är den 12 januari till den 7 februari 2010.

REGLER OCH INFORMATION FÖR VAL AV SKOLA LÄSÅRET 2010/11. Perioden för skolval är den 12 januari till den 7 februari 2010. januari 2010 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2 186 21 VALLENTUNA TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 849 10 buf.@vallentuna.se www.vallentuna.se buf@vallentuna.se REGLER OCH INFORMATION FÖR VAL

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas målsättning år 2010/11 Vi arbetar

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Sportlov. Hörby februari 2016

Sportlov. Hörby februari 2016 Sportlov 2016 2016 Hörby 22-26 februari 2016 Skapa och pyssla: Sportlov på museet Sporta inomhus på museet. Hos oss kan du sporta med andra redskap; sax, penna, garn, färger och mycket annat. Du gör utsmyckningar

Läs mer

Sportlov! 22-26 FEBRUARI 2010

Sportlov! 22-26 FEBRUARI 2010 Sportlov! 22-26 FEBRUARI 2010 Dags för sportlov! Vi hoppas att du ska koppla av från skolan genom att delta i många olika aktiviteter. Tänk på följande när du anmäler dig: Titta noga på vilka tider aktiviteterna

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Oktober

Vad händer i Färgelanda? Oktober Vad händer i Färgelanda? Oktober Världens Barn Gala Torsdag 2 oktober kl. 18.30 Färgelanda Sporthall Lilla Bandet Jenny och Frank Margareta Haglund med familj DNA and The Cellarboys Färgelanda Judoklubb

Läs mer

NyhetsBrevnr 2 2013. Tinnitus - en dold folksjukdom

NyhetsBrevnr 2 2013. Tinnitus - en dold folksjukdom Vintern är på väg över mot vår, solen kikar fram bakom molnen och påsken står för dörren. På ABF är verksamheten i full gång. Här kan du läsa om några av våra nyheter. Håll även utkik efter intressant,

Läs mer

Projektfinal 21-27 november 2015

Projektfinal 21-27 november 2015 Projektfinal 21-27 november 2015 Projektet Olika avtryck har genomförts i Arvika, Eda och Årjäng under åren 2013-2015. Arvsfonden har finansierat projektet och de samverkande organisationerna har varit

Läs mer

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 5 (26 30 januari 2015)

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 5 (26 30 januari 2015) VÄLKOMMASKOLAN VECKA 5 (26 30 januari 2015) Sista dag/tid för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till vksinfo@gallivare.se Denna veckas innehåll: Matsedel Personal Skolkataloger SYV informerar

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Mötesprotokoll Näringslivsrådet. Ordförande ... Plats och tid Ekebyhovs slott kl. 15:00

Mötesprotokoll Näringslivsrådet. Ordförande ... Plats och tid Ekebyhovs slott kl. 15:00 Plats och tid Ekebyhovs slott kl. 15:00 Övriga närvarande Protokollet omfattar paragraferna Ingemar Hertz (M) (ordförande) Gunnar Pihl (FP) (vice ordförande) Lena Samuelsson (KD) Hanna Svensson (S) Lena

Läs mer

Information om fritids

Information om fritids Information om fritids Barn- och utbildningsförvaltningen 2018-01-02 Var finns fritids? Fritids finns i skolans lokaler. Barnet går på det fritids som tillhör den skola där barnet är placerat. När har

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

KULTURNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 3 november 2008

KULTURNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 3 november 2008 3 november 2008 Tid och plats Måndagen den 3 november 2008, kl 17.30 19.15 i kommunhuset, rum 386 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev vintern 2012

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev vintern 2012 Hunden i Söderköping Hundföretagare i samarbete Det mesta för din hunds bästa AlphaOhm Fysioterapi Carinas Hundvård Catharinas Agilitycenter Hundforum Hund & Katt shopen Pensionat Tass & Hov Nyhetsbrev

Läs mer

Aktiviteter för barn, ungdom och vuxna i Nybro kommun

Aktiviteter för barn, ungdom och vuxna i Nybro kommun Aktiviteter för barn, ungdom och vuxna i Nybro kommun I Love Music Camp ett camp för ungdomar med funktionsnedsättning Prova på, upptäck och lär dig vad det handlar om att arbeta inom upplevelseindustrin!

Läs mer

Sportlovs- program 2014 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 eller 072-2461285

Sportlovs- program 2014 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 eller 072-2461285 Sportlovs- Nöjeshuset ******************************** program 2014 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 eller 072-2461285 Sportlovsöppet (bad) i Emmaboda Bad och Träningscenter Mån: 13:00

Läs mer

kalle ankas stora lästävling!

kalle ankas stora lästävling! kalle ankas stora lästävling! Välkommen till Kalle Ankas stora lästävling! Detta är ett initiativ från serietidningen Kalle Anka & C:o för att främja läsförståelse och skapa intresse för läsning bland

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer