Ekerö kan få egen rockfestival!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekerö kan få egen rockfestival!"

Transkript

1 SPORTLOV! Tips & idéer för sportlovslediga på sidan 8 Nytt vatten i kranen. Nu är den nya vattenledningen från Norsborgs vattenverk invigd. På Mälarens botten finns nu en tre mil lång vattenledning som löper hela vägen till kommungränsen vid Herresta. Sid 3 foto: johan elfver foto margareta stehr Barnens Eget Bibliotek firar 1 år! Kalas i Stenhamra när Barnens Eget Bibliotek firar 1 årsjubileum med utdelning av årets trolldiplom och vi bjuder på en retrospektiv utställning i Galleri Granit. Sid 6 Sid Musik och rörelse från Ungt Initiativs kickoff i januari. Ekerö kan få egen rockfestival! festival Hultsfred har det Roskilde har det. Snart kanske även Ekerö har en egen musikfestival. Ungdomsföreningen Festivalverket från Ekerö kommun, arbetar för fullt för att realisera drömmen om Katapultfestivalen på Skå flygfält på Färingsö. Om festivalen kan realiseras så kommer den att äga rum mellan den juli och uppta cirka 600 hektar mark. Tanken är att det ska bjudas på allt ifrån etablerade artister till rookies och lokala band, workshops, poetry slam, stand up. Förhoppningen är att festivalen ska bli känd i hela Sverige och locka många, inte bara en viss målgrupp. Därför hoppas Festivalverket på att få en bra blandning av artister. Några önskeartister som i skrivande stund är uppe för diskussion är Thomas Di Leva, Timbuktu och Mikael Wiehe, John Ossi, Promoe, Melody Club, Laleh m.fl. Festivalverket har fått stipendiet Ungt initiativ på kronor av Ekerö kommun för att stötta projektet. Läs mer på sid 4-5. VARSÅGOD! Du får vårens kulturfolder & föräldrabroschyren

2 02 Ekerö kommun Jag har varit i Ekerö kommun nu i snart fem månader och tycker att det är utomordentligt roligt att komma till arbetet varje morgon. Ekerö är en spännande kommun. Som ny kommundirektör har jag förmånen att få träffa många trevliga människor varje dag och samtidigt få ta del av och upptäcka nya sidor av kommunen. Det är en stor utmaning att leda en privat verksamhet, det har jag själv erfarenhet av, men att leda en offentlig verksamhet är många gånger en ännu större utmaning. Det finns många parter att ta hänsyn till utöver våra uppdragsgivare, de förtroendevalda, där medborgarna, företagare och föreningslivet utgör några. Ekeröbornas stora engagemang i olika frågor är på många sätt imponerande och ställer höga krav på oss anställda i kommunen. Ekerö kommun är och upplevs av många som attraktiv och många vill flytta hit. Det gör att vår samhällsplanering måste vara aktiv och ha ett tydligt framtidsperspektiv med respekt för de fina värden som vi samtidigt vill bevara. Nu pågår ett utvecklingsarbete där förändringen av Ekerö centrum och Stenhamra centrum är väsentliga delar tillsammans med Ekerös hållning i frågan om förbifart Stockholm. Den intensiva rapporteringen om krisen i världens ekonomier har inte lämnat någon av oss oberörd. Vi vet att vi nu och kanske en relativt lång tid framåt har en samhällsekonomi som inte är den stabilaste och som vi måste hantera på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Som ny på den här posten har jag ambitionen att se till att kommunens verksamheter fortsatt sköts och utvecklas på ett professionellt och effektivt sätt - Du skall som Ekeröbo känna Dig nöjd med och stolt över Din kommun. Ekerös företagare är inte fullt ut nöjda med kommunens service och handläggningstider. Jag kommer inte att låta mig nöja med mindre än att vi ställt detta till rätta. Om Du har siktet inställt på sportlov vill jag önska Dig ett riktigt trevligt sådant! Lars Hortlund, Kommundirektör Bästa läsare Jag önskar dig en god fortsättning på det nya året även om vi har varit tillbaka på våra jobb sedan en tid. Från och med i år så startar Ekerö kommuns egen informationstidning på allvar. Förra året kom vi ut med ett provexemplar som har rönt stor uppskattning från många läsare. I nuläget har Ekerö kommun en stabil ekonomisk situation trots alla larmrapporter om finanskris från omvärlden. Men trots en stark budget måste Ekerö kommun möta framtiden med försiktighet och omdöme. Därför följer vi utvecklingen mycket noggrant. De senaste veckorna har jag tillsammans med kommunens tjänstemän förhandlat med Vägverket om Förbifart Stockholm. Ekerö kommun är för tillväxt och utveckling och har sedan länge lämnat ett villkorat ja till Förbifarten, men det är med reservation för att trafiksituationen inte får bli sämre för Ekeröborna på Ekerövägen. informationsstation Stockholmspanelen är en interaktiv informationsstation där användaren kan hitta allt det som Stockholm har att erbjuda i kombination med ett brett utbud av digitala tjänster. Fyra stationer finns nu på fyra kommunala platser. Det är i kommunhusets reception, i biblioteken i Ekerö centrum och Stenhamra samt vid turistinformationen vid Träkvistavallen. Det finns planer I Ekerö kommun finns det en bred politisk samsyn när det gäller våra villkor för Förbifarten. Framförallt ställer vi krav på att Ekerövägens breddning ska ske parallellt med projektet Förbifart Stockholm och att det ska upprättas tillfälliga hamnar för att frakta bort bergmassorna. Alternativet skulle istället bli lastbilar per dag på Ekerövägen under nästan tio års tid. Det tänker vi inte acceptera! Vägverket är en tuff förhandlare men mitt och kommunstyrelsens mål är att vara lika tuffa förhandlare om våra villkor som vi värnar för Ekeröbornas bästa. Slutligen vill jag önska alla medborgare i Ekerö kommun ett riktigt trevligt sportlov och kör försiktigt om ni ska på långresa! Peter Carpelan (m) Kommunstyrelsens ordförande på att Stockholmspanelen också ska placeras ut på andra publika ställen i kommunen. Stockholmspanelen är ett led i den satsning som bl.a. turistorganisationen Stockholm Visitors Board gör för att marknadsföra Stockholm och Stockholmsområdet som Stockholm the Capital of Scandinavia. Ekerö kommun ingår i ett samarbete inom näringslivsområdet som Ansvarig utgivare: Lars Hortlund Redaktion: Hans Lundin, Johan Elfver, Karin Lidström, Anna Levahn Grafisk form: Margareta Stehr Designo redigering: Johan Elfver, Karin Lidström, Anna Levahn Medverkande reporter: Camilla Edenschiöld Tryckeri: Uffe Tryckare AB Upplaga: ex adress: Box 205, Ekerö Tfn: (vx) E-post: kallas för Stockholm Business Alliance (SBA). Därför är det naturligt att vi nu också gör det möjligt för allmänheten som besöker dessa platser att ta del av allt det som man kan hitta fram till via Stockholmspanelen. Ekerö Tidning Utgivningsplan februari 4 april 30 maj september* okt/nov* december* Med reservation för förändringar *Datum meddelas senare foto: ove westerberg

3 03 Nyheter Nytt vatten i kranen Jens Persson (c) kommunalråd Strängnäs, Erik Wassén, ordf Stockholm Vatten AB och Peter Carpelan (m) kommunaråd Ekerö inviger den nya vattenledningen. vatten Onsdag den 11 februari var det invigning för den nya vattenledningen från Norsborgs vattenverk. Ur kranarna kommer det nu att porla vatten från Norsborgs vattenverk i Stockholm. Vattenledningen mellan Stockholm och Strängnäs, som varje dygn ska förse invånarna i Strängnäs med kubikmeter av Stockholms goda vatten. I mars ansluter sig även fler delar av Ekerö kommun till ledningen. Miljövänlig teknik Näringslivschefen Leif Altner och Thomas Jemt, JM Airtech AB. företag Ekerö kommuns nye närings livschef Leif Altner har sedan starten träffat massor av duktiga företagare på Ekerö. Nyligen var Leif med vid det första spadtaget för Ekerös senaste tillskott av miljöteknikföretag när företaget JM Airtech AB flyttar sina lokaler till Ekerö kommun. I juni 2006 tecknades ett samarbetsavtal kring vattenförsörjning mellan Ekerö, Strängnäs och Stockholm Vatten. Sommaren 2007 togs det första spadtaget, ett viktigt steg för Strängnäs och Ekerö som insett att de hade behov av större volymer och bra dricksvatten till en rimlig kostnad då befolkningen i de bägge kommunerna beräknas öka. Det är ett viktigt projekt för Stockholm Vatten, som är den ledande JM Airtech AB har specialiserat sig på miljövänliga lösningar för avisning och tvätt inom tåg och flyg och ägs och drivs av entreprenören Thomas Jemt. - Det är mycket roligt att innovativa företag som JM Airtech flyttar till Ekerö och särskilt spännande är det att vi får ytterligare ett miljöteknikföretag i Ekerö kommun. Jag är övertygad om att den här etableringen kommer att generera ytterligare företag, säger Leif Altner. Bygget av den nya lokalen ligger i området Brygga på Ekerö och kommer att bli ett forskningscenter inom miljöteknik. - Ekerö kommun känns som en bra plats att etablera sig på för ett miljöteknikföretag som oss, med sin närhet till vatten och natur, säger Thomas Jemt. Den 1 juni beräknas bygget stå klart. foto: johan elfver vattenleverantören i Sverige och som idag försörjer över 1,2 miljoner människor med vatten Idag ligger den 3 mil långa vattenledningen på Mälarens botten - med start vid Norsborgs vattenverk och slut vid kommungränsen i Herresta och är redo för effektiv och säker vattenleverans. I arbetet med vattenledningen som består av miljövänlig polyeten vidtogs särskilda skyddsåtgärder och miljöhänsyn. Bland annat samarbetade byggentreprenören JVAB och Sweco med marinarkeologer så att skeppsvrak inte skulle skadas av vattenledningen. - Genom att idag inviga den nya vattenledningen drar vi igång ett långvarigt samarbete. Ett samarbete som stämmer väl in på vår vision att förse allt fler kommuner och kunder med vatten- och avloppstjänster och därmed nyttja bolagets produktionsanläggningar fullt ut. Vi är glada att erbjuda Ekerö- och Strängnäsborna ett vatten i världsklass, säger Stockholm Vattens VD Gösta Lindh. Ekerö kommun kommer att den 3 mars ansluta de vattenledningar Certifiering stolta Färentuna skola har återigen fått kvalitetsutmärkelsen Investors in People, IiP. Certifieringen fick skolan första gången 2005 och för att få behålla kvalitetsstämpeln lagerkransen, så har de under hösten genomgått en omcertifieringsprocess som lyckligtvis höll hela vägen. Skolan fick ta emot som försörjer fastigheter med kommunalt vatten till Stockholm Vatten AB:s vattenverk i Norsborg. Genom att ansluta det kommunala vattenledningsnätet till Stockholms ledningsnät kommer att höja kapaciteten i den framtida vattenförsörjningen för Ekerö kommun. Detta berör i första hand dem som redan är anslutna till kommunalt vatten och bor i Stenhamra, Södra Färingsö, Mörby, Svartsjö, Degerby, Brunna, Älvnäs, Ekerö sommarstad, Munsö, Adelsö eller Ekerö Sundby. Ekerö kommun ber om överseende för eventuella olägenheter som kan uppstå i samband med inkopplingen. Det kan inträffa att vattnet är rostfärgat och/eller grumligt efter omkopplingen. Avlagringar kan lossa från ledningarna när vattenhastigheten ändras. Vattnet är inte farligt att dricka. Den som har ytterligare frågor kan kontakta Tekniska kontorets kundtjänst foto: färentuna skola certifieringspriset vid en ceremoni i närvaro av Jan Runesten (m) ordf. i Barn o ungdomsnämnden och Eva Meyer Orsén, examinator från IiP i slutet av förra året. Färentuna skola är mycket stolta och glada över detta! Läs mer: 7 viktiga mål för att höja kapaciteten antog kommunfullmätige sju mål för Ekerö kommun. De är vägledande för hela organisationen i dess utvecklingsarbete. Målformuleringarna har en koppling till allianspartiernas s.k. regeringsförklaring för mandatperioden Arbetet med att uppnå dessa mål ska finnas med som en naturlig del i varje års budgetarbete. Målen ska revideras varje år inför kommunfullmäktiges budgetbeslut. Mål 1 - Grundskola Ekerö kommun ska senast 2010 vara en av landets 10 bästa skolkommuner. Mål 2 - Näringsliv Ekerö kommuns näringsliv ska uppleva en förbättrad servicegrad och ett förbättrat näringslivsklimat. Mål 3 - Äldreomsorg Ekerö kommun ska vara en bra kommun att åldras i. Mål 4 - Samhällsutveckling Samhällsplaneringen ska gynna kollektivtrafiken och förbättra framkomlighet på våra vägar. Mål 5 - Klimatpåverkan Kommunen ska verka för minskad klimatpåverkan genom effektivare energianvändning och transporter. Mål 6 - Kultur Kulturen ska vara en strategisk resurs för samhällsutvecklingen och för den enskilda medborgaren. Mål 7 - Ekonomi Årets resultat ska uppgå till 1 % av skattenettot (inkl kommunal fastighetsavgift) med inriktning att uppnå 1,5 %. Läs mer om målen i sin helhet på

4 04 Kick Off Ungt Initiativ foto: margareta stehr personal kom tillbaka var bullret borta och miljön hade förändrats utseendemässigt. Där fanns blå moln av s.k ljudbafflar i taket, ljuddämpande tavlor på väggarna och särskilt ljuddämpande gardinvepor i fönstren. En bullerskärm hade också satts dit för att motverka skramlet av diskplock. - De ljuddämpande materialen har förbättrat akustiken och ljudfoto: margareta stehr Ekerö kan få en egen musikfestival! Hultsfred har det Roskilde har det. Snart kanske även Ekerö har en egen musikfestival. Ungdomsföreningen Festivalverket från Ekerö kommun, arbetar för fullt för att realisera drömmen om Katapultfestivalen på Skå flygfält på Färingsö...festivalen ska bli känd i hela Sverige och locka många Om festivalen kan realiseras så kommer den att äga rum mellan den juli och uppta cirka 600 hektar mark. Tanken är att det ska bjudas på allt ifrån etablerade artister till rookies och lokala band, workshops, poetry slam, stand up. Företag och föreningar kommer även få möjlighet att köpa marknadsbord. Projektet drivs helt och hållet av föreningen Festivalverket som består av ungdomar från Ekerö, men även ungdomar från andra delar av Stockholm, med stöd av Ekerö kommun. Tanken är att ändra lite på de ungas syn på Ekerö. - Många tycker att det inte händer något på Ekerö. Vi hoppas att vi kan ändra på det genom att försöka dra igång en festival, säger Johan Låås som är en av de ungdomar som driver projektet. Stipendium Förhoppningen är att festivalen ska bli känd i hela Sverige och locka många, inte bara en viss målgrupp. Därför hoppas Festivalverket på att få en bra blandning av artister. Några önskeartister som i skrivande stund är uppe för diskussion är Thomas Di Leva, Timbuktu och Mikael Wiehe, John Ossi, Promoe, Melody Club, Laleh m.fl. Festivalverket har fått stipendiet Ungt initiativ på kronor av Ekerö kommun för att stötta projektet. Föreningen har även blivit beviljade pengar från MOKS (Musik- och kulturföreningar i Sverige), och sökt stipendium från Skandia, Ungdomsstyrelsen och skriver just nu på en arvfondsansökan. Men för att festivalen ska bli verklighet behövs sponsorer och stöd av både större och mindre företag. Mälaröarnas Nyheter och IK Stym är två företag som stöttar idag. Förutom stipendiepengar hjälper kommunen till med alla tillstånd, promotion mot sponsorer, ordningshållning och press- och mediarelationer. Kommunens ungdomscoach, Ann Birging tycker att projektet är helt fantastiskt, både ur ungdomsperspektiv och samhällsperspektiv. Det är betydelsefullt att ungdomarna anordnar en festival och visar en sån entreprenörsanda. Det behöver vi, och vi behöver stötta ungdomarna i detta. Festivalen i sig kan sätta Ekerö på kartan och generera stora inkomster för företagarna i kommunen. De bokningsbolag som vi har träffat säger spontant att Stockholm behöver en stor campingfestival. Vi har tittat på siffror från Hultfreds kommun, och där har festivalen bidragit till att nya företag har bildats, både gymnasieskolor och högskolor har startat och framför allt ökar intäkterna för kommunen och företagen, säger Ann Birging. Camilla Edenschiöld Läs mer på www. katapultfestivalen.se Lunch i lugn och ro Tappströmsskolans matsal. Tappströmskolan Ljudnivån i svenska skolor blir bara högre och högre. När kommunen fick ett föreläggande av Arbetsmiljöverket att åtgärda matsalen i Tappströmsskolan så anlitades ett företag som såg till att dämpa ljuden betydligt. Företaget Dekorativ Akustik kallades in och fick i uppdrag att akustikrenovera matsalen under jullovet När elever och foto: johan elfver miljön i matsalen. Vi är mycket nöjda, säger Caroline Lidström som är biträdande rektor för Tappströmsskolan. Buller har länge varit känt som ett stort arbetsmiljöproblem i skolorna. - Vi kommer att fortsätta arbeta i Tappströmsskolan, med bland annat en musiksal och en gymnastiksal. Det känns bra att man från skolhåll är så nöjda med det arbete vi gjort, att det har den effekt som var tänkt, säger Helena Magnusson som driver Dekorativ Akustik. Camilla Edenschiöld Bygglovhandläggare till näringslivet Ulla Wildsjö, ny bygglovhandläggare. foto: joahn elfver snabbare handläggning Som företagare måste man ansöka om bygglov för de flesta ny- om- och tillbyggnationer, men även för andra åtgärder som innebär förändring av lokalen. Många av de frågor som inkommer till Ekerö kommuns Stadsarkitektkontor kommer från Ekerös företagare. Vi har därför sett ett behov av att ha en bygglovhandläggare som arbetar renodlat med dessa frågor, säger Erik Barkman, tf chef på Stadsarkitektkontoret. På Stadsarkitektkontoret kan du som företagare bland annat få hjälp med upplysningar om bygglov, marklov, bygganmälan och strandskyddsdispenser. Ulla Wildsjö arbetar som bygglovhandläggare på Stadsarkitektkontoret med inriktning mot Ekerös företagare. Reglerna kring bygglov och anmälan kan ibland tyckas svåra och krångliga men vår ambition är att processen skall bli så smidig som möjligt, säger Ulla Wildsjö. Mer information på och

5 05 FAKTA SNABB SLANT Pengar att söka för den som är ung och har en idé eller ett projekt! De som är mellan år och skriven i kommunen kan få en Snabb slant till sitt projekt. Det kan gälla att anordna något tillfälligt, som en fotoutställning, en gruppresa eller något annat. Bidraget är på max kronor och de som söker behöver inte bilda en förening. Snabb slant är i första hand ett engångsbelopp och kan bara sökas en gång för samma projekt. Ungt initiativ vänder sig till ungdomar som är mellan 13 och 23 år och bor i Ekerö och har startat en förening. De kan söka medel upp till kronor hos kulturnämnden för att förverkliga just sitt projekt. Ekerö kommun har en egen ungdomscoach, Ann Birging, som hjälper och stöttar ungas egna initiativ med att samverka med kommunala verksamheter och andra aktörer för att ungdomarnas förslag ska kunna genomföras. foto: margareta stehr Representanter från olika verksamheter för att diskutera det fortsatta utvecklingsarbetet. Fr.v: Annika Magnusson, ungdomssamordnare, Eva Darselius, förskolechef, Anders Anagrius, chef skola/förskola. Satsning på unga Illustration Katrin Rosemaysdotter Obs! Bilden är beskuren. stöd Ekerö kommun driver ett samarbetsprojekt tillsammans med landstinget och polisen m.fl. för att utveckla det förebyggande arbetet kring barn och ungdomar som riskerar att fara illa. Projeket, som är statsfinansierat, handlar om att ta ett helhetsgrepp om stödet till barn, unga och familjer. Det omfattar alla, från småbarn till ungdomar. Fokus för arbetet har varit barnets utveckling och alla verksamheter som möter barn och unga har bjudits in att delta. I projektet deltar ca 80 personer från bl.a. mödravården, barnavården, den öppna förskolan, familjecentrum, dagbarnvårdarna, förskolan, skolan, elevvården, fritidsgårdarna, föreningarna, kyrkan, socialtjänsten polisen och barn- och ungdomspsykiatrin. -Utvecklingsarbetet startade med att ta reda på vilken oro för barn och unga i Ekerö som företrädare för olika verksamheter känner, berättar Elisbeth Lauritzen, projektledare från Ekerö kommun. Deltagarna har definerat åtta typfall av barn och ungdomar med skilda problembilder, åldrar och kön. Typfallen har varit utgånspunkten för inventeringen av vilka områden som behöver förbättras i Ekerö, fortsätter Elisabeth. Under hösten 2008 har åtta arbetsgrupper bildats som arbetar med olika utvecklingsområden. Kvinnliga ambassadörer redo förebilder Fyra av Ekerös kvinnliga entreprenörer har valts ut som ambassadörer i regeringens kampanj för att öka kvinnligt företagande. Ambassadörerna har nu haft sitt första gemensamma uppstartsmöte i Ekerö presenterade regeringen en lista med 880 namn på kvinnliga ambassadörer runt om i landet. Fyra av ambassadörerna är Ekeröföretagare. Ambassadörerna skall inspirera kvinnor till att se företagandet som ett möjligt karriärsval och för att öka kunskaperna om vad företagande innebär. De utvalda Ekeröföretagarna är: Eija Källi, Concresco AB Eva Fröberg, Agenturfirman Eva Fröberg, Ann-Christin L Frickner, Equiterapeut samt Birgitta Dahl, Nyvana Företagsmassage AB Vi är stolta över att fyra av ambassdörerna är Ekeröföretagare och vill få framföra våra gratulationer till den hedrande utmärkelsen och lyckönskningar i det kommande arbetet, säger Leif Alter, näringslivschef i Ekerö kommun. Vill boka in en av ambassadörerna för en inspirerande föreläsning besök Eija Källi, Birgitta Dahl, Eva Fröberg och Ann-Christin L Frickner. Kom och lyssna på fyra Ambassadörer för kvinnligt företagande i Sverige och få svar på dina frågor och funderingar! Eija Källi - Concresco AB, Eva Fröberg - Agenturfirman Eva Fröberg, Ann-Christin L Frickner - Equiterapeut, Birgitta Dahl - Nyvana Företagsmassage AB Tid: 31 mars 2009 kl Plats: Ekebyhovs Slott Dryck och tilltugg serveras för självkostnadspris. Föranmälan krävs: Anmälan på tel eller e-post: Näringslivschefen i Ekerö Kommun Leif Altner och Nyföretagarcentrum närvarar. -Arbetsgrupperna arbetar bl.a. för bättre samarbete med och ökat stöd till föräldrar, bättre samarbete mellan olika verksamheter samt utvecklat stöd till förskolan och skolan, berättar Elisbeth. De arbetar också för att utveckla gemensamma metoder och strategier för att t.ex. minska mobbning och olovlig frånvaro i skolan, säger hon. Projektet kommer att avslutas i juni 2009 och resultera i en lokal plan för Ekerö kommun för det fortsatta förebyggande arbetet kring barn och ungdomar. -Redan nu märker vi dock av de synnergieffekter ett sådant här samarbetsprojekt ger, säger Elisbeth.

6 06 Kultur Ögon för ön Kultur & Bibliotek Ekerö satsar just nu på Våga berätta historien fortsätter på biblioteken. I urminnes tider har berättandet kittat oss samman och berättelsens kraft är fortfarande stark, lustfylld och nödvändig. Som en del av temåret inbjuder biblioteket och Galleri Granit alla invånare som vill att bidra till fotoutställningen Ögon för ön. Genom att fotografera eller leta fram gamla fotografier på favoritplatser från Mälaröarna hoppas vi kunna skapa en utställning som ger glimtar från många olika platser från öarna säger Cecilia Bengtsson, en av initiativtagarna till bibliotekets storsatsning. Vill du vara med och visa din bild av Ekerö? Fotografier i alla former, gamla som nya lämnas till biblioteket i Ekerö C och på Barnens Eget Bibliotek i Stenhamra senast 30/4.Vernissage 10 maj kl. 13 på Galleri Granit, Barnens Eget bibliotek i Stenhamra. Trådlöst på biblioteken foto: mari eriksson bilden är beskuren Snart kan du surfa trådlöst på Ekerös bägge bibliotek. Lördag 28/2 i Ekerö C och söndag 1/3 i Stenhamra tas det trådlösa nätet i bruk. För att kunna använda trådlös nät behöver du ha bibliotekskort samt bärbar dator med trådlös nätverkskort. Dagen till ära bjuder biblioteket premiärsurfarna på kaffe. Ekebyhovs slottsbibliotek, interiörbild från början av 1900-talet. Kulturskatt på Ekebyhovs slott Historien om Ekebyhovs slottsbibliotek Johan Ihre ( ) var vid sidan av Linné, en av Uppsalas universitets mest lysande stjärnor under 1700-talet och kanske en av Sveriges främsta humanistiska forskare någonsin. Han var professor i latinsk poesi och sedermera i politik och vältalighet. Han gav ut kända verk såsom det latinsksvensk, svensk-latinska lexikonet Glossarium Sviogothicom. Han blev adlad i mitten av 1700-talet. Det var hans son, Albrecht Ihre Barnens Eget Bibliotek 1år! som köpte Ekebyhov Albrecht ärvde faderns ofantliga boksamling som innehöll allt ifrån språkvetenskap, historia, medicin, geografi, naturkunskap, biografier, reseskildringar till trädgårdsböcker. Ekebyhov hyste således ett av landets förnämsta privatbibliotek. Böckerna har under Ihres tid på Ekebyhov blivit donerade till olika vetenskapliga institutioner såsom Karolinska institutet, Kungliga biblioteket, Vetenskapsakademin, Svenska akademin, Uppsala universitetsbibliotek med flera. kalas Nu fyller Barnens Eget Bibliotek i Stenhamra ett år. Under detta år har det gamla filialbibioteket i Stenhamra Centrum gått från nedläggningshotat till publiksensation. Nu kan man glädjas åt kraftig ökning av utlåningen. Den 5 april förra året slog Barnens Eget Bibliotek i Stenhamra upp dörrarna för första gången. På invigningen uppträdde bland annat Georg Riedel som dessutom belönades med det nyinstiftade Trolldiplomet (formgivet av den framstående illustratören Stina Wirsén) för sina insatser inom barnkulturområdet. Detta var början på ett mycket framgångsrikt år. Innan dess hette Barnens Eget Bibliotek Bibilioteks filialen i Stenhamra och hade under många år dragits med ständigt foto: från ekebyhovs slott samling Det som blev kvar i biblioteket såldes i samband med Ekerö kommuns förvärv av Ekebyhovs slott 1980 till auktionshuset i Sotheby s i London för runt en miljon kronor. Idag är Biblioteket fyllt med böcker som skänkts till slottet av privatpersoner och föreningar. Ambitionen och planen för slottets bibliotek är att inventera dagens boksamling och se över bibliotekets funktion. Bland annat ska det resultera i en utställning av de böcker som finns kvar av vikande utlåningssiffror. Sen sommaren 2007 får den nytillträdde chefen för Ekerö Kultur & Bibliotek, Lennart Lundblad en vision om vad som borde göras. -Det började som en vild tanke, med alla barnfamiljer som finns här. Vad som behövs i Stenhamra är ju ett barnbibliotek, berättar Lennart Lundblad. Som nytillträdd chef för verksamheten Agneta Asp inventerar bokhyllorna. Johan Ihres berömda bibliotek. Ekebyhovs slott ägs av Ekerö kommun och används under veckodagarna för kurser och konferenser. Under veckosluten arrangeras kulturevenemang och kaféverksamhet av Ekebyhovs slotts Intresseförening med sina drygt 60-tal medlemsföreningar. kändes det angeläget för Lennart Lundblad att snabbt finna vägen mot framtiden. Då visionen väl var formulerad så gick det snabbt. Redan till årsskiftet var beslutet fattat att starta försöksverksamheten Barnens Eget Bibliotek i Stenhamra. Därefter följde intensiva månader av planering och renovering. Lokalerna behövde få sig en ansiktslyftning. Bland annat inreddes en caféhörna för föräldrar att sitta ner i. Att tänka målgruppsorienterat med dagens barn och nutidens föräldrar för ögonen har givit resultat. Utlåningen har ökat med 59 procent under det första halvåret.ettårsjubileet uppmärksammas med en retrospektiv utställning med före/efter-bilder i bibliotekets nya galleri: Galleri Granit. Dessutom håller juryn för Trolldiplomet som bäst på att se över nomineringarna och utse årets pristagare. Vinnare kommer att tillkännages på jubileumsceremonin den 5 april.

7 Vårdnadsbidrag i Ekerö kommun hemma med barn Det kommunala vårdnadsbidraget som nu går att söka innebär 3000 kronor skattefritt i månaden till föräldrar med barn mellan ett till tre år. Förutsatt att barnet inte är i förskolans verksamhet. Bidraget, som finns tillgängligt att söka från och med 1 januari, ska ge ökad valfrihet åt föräldrar, och en mjukare övergång mellan föräldraledighet och arbete. För att få bidraget, måste barnet vara folkbokfört i kommunen. Det går tidigast att få bidrag efter det att föräldrapenning (med anledning av barns födelse) har utbetalats i 250 dagar. Den som har till exempel a-kassa, aktivitetsstöd, ålderspension eller sjukpenning som varat mer än 365 dagar kan inte bli beviljad vårdnadsbidrag. Bidraget kan inte heller lämnas i kombination med föräldrapenning för barnets syskon. Beslutet är en del av regeringens familjepolitik, och går ut på att ge föräldrar mer tid med sina barn. - I januari och februari har vi fått in cirka 15 ansökningar. Det får räknas som få. Vi är ett nätverk av kranskommuner som samarbetar kring bl.a vårdnadsbidraget, och ingen av dessa kommuner har fått in särskilt många ansökningar, säger Margareta Svensson vid nämndkontoret barn och ungdom. Den som vill ansöka eller läsa mer om vårdnadsbidrag hittar ansökningsblanketter och information på Ekerö kommuns hemsida Camilla Edenschiold Vårdnadsbidraget är frivilligt. Bara de kommuner som vill, behöver införa det. Syftet är att öka föräldrarnas valfrihet. Vill man ordna barnomsorgen på något annat sätt än genom till exempel kommunal förskola ska man få ekonomisk möjlighet att göra det. Bidraget ges till föräldrar med barn som är mellan ett och tre år. Vårdnadsbidraget är skattefritt och kan som mest uppgå till kronor per barn och månad. Det kan inte kombineras med andra ersättningar som föräldrapenning, a-kassa, aktivitetsstöd, introduktionsersätt ning för flyktingar, sjuk- och aktivitetsersättning eller ålderspension. Vårdnadsbidrag kan inte sökas om barnet går i vanlig förskola på heltid. Om barnet går i förskola på deltid kan man få vård nadsbidrag för den övriga tiden. Vårdnadsbidraget kan betalas ut även om båda föräldrarna jobbar heltid. Bidraget räknas som en inkomst och påverkar rätten till annan ekonomisk hjälp, som socialbidrag och bostadsbidrag. 07 VILL DU VARA MED OCH SKAPA ÅRETS MUSIKHÄNDELSE I EKERÖ? FESTIVALVERKET presenterar Etablerade artister - Lokala band - Workshops - Poetry slam - Stand up - Dans juli 2009 på Skå flygfält STOCKHOLMS ENDA CAMPINGFESTIVAL! Vi söker fler samarbetspartners Är ditt företag en av dem? Festivalverket är en ungdomsförening från Ekerö som arbetar för att skapa ett levande musik och kulturliv för unga i Ekerö. Ekerö kommun stödjer deras initiativ! Ring eller maila Nu är det dags för skolval! Från den 19 januari 27 februari ska du göra skolval till förskoleklass och år 6 på På e-tjänsten Dexter Barn och utbildning, verksamhet Grundskola, hittar du utbudet av skolor i Ekerö kommun, både kommunala och enskilda. Önskar du skolbarnomsorg (fritidshem) måste ansökan för detta göras på e-tjänsten Dexter Barn och utbildning, verksamhet Barnomsorg, som också nås via Användaruppgifter och information om skolvalet har skickats till berörda vårdnadshavare. Om du inte har fått informationen, kontakta nämndkontoret barn och ungdom på tfn Var med och släck ljuset en timme för klimatet den 28 mars kl Ekerö kommun deltar i världens största klimatmanifestation tillsammans med 377 städer i 74 länder i Earth Hour. Världen förenas i en enkel handling att släcka ljuset under 1 timme. Läs mer på Enkelt och smidigt! Varsågod! I det här nummret av Ekerö Tidning har vi nöjet att skicka med Ekerö Kultur och biblioteks fullspäckade vårprogram samt en informationsfolder för dig som är förälder och bor i Ekerö kommun. foto: johan elfver Hallå där Annie Karlsson! Blivande förskolechef på Knalleborg och Gräsåkers förskola. Annie kommer närmast från Stenhamra förskola där hon jobbat i ett och ett halvt år. Annie efterträder Eva Darselius som blivit ny förskoleansvarig i Ekerö kommun. - Jag tycker att det är mycket roligt och spännande att få ansvaret för dessa två fina förskolor. Nyligen besökte jag besökte Gräsåkers förskola och kan konstatera att skolan har blivit mycket fin efter renoveringen som äntligen är klar, säger Annie Karlsson. Annie har jobbat inom förskoleverksamhet i både kommunal och privat sektor. Annie börjar den 23 februari.

8 SPORTLOV v.9 Ett axplock av aktiviteter i Ekerö kommun! foto: ia nemüller Internetcafe för ungdomar ITLadan 20/2-27/2 kl Kom och spela med kompisarna. Vi har många PC-spel och Nintendo Wii. Nintendo Wii. Kostnad: 15 kr / timme, Wii = gratis Kontakt: Hampus Wik Läs mer på hemsidan Gör rymdraketer, leta stjärnor och massor av annat kul på biblioteket i Ekerö C och Barnens Eget Bibliotek i Stenhamra. Biblioteket i Ekerö C, öppettider: mån 10-20, tis 10-20, ons 10-20, tor 10-20, fre 10-17, lör Barnens Eget Bibliotek i Stenhamra, öppettider: mån 14-19, tis 10-14, ons 10-14, tors 14-19, sön Sportlovskrubb på Ekebyhovs slott för alla sportlovslediga under v Missa inte fettisdagen då det står Gulaschsoppa och semlor på menyn. Lö/sö håller slottskaféet öppet Ekerö Squaredancers har dansuppvisning och prova på! Ekebyhovsbacken har öppet alla dagar under sportlovet. Skridskoåkning i Allhallen, Svanhagen Öppettider för allmänheten: lör 21/ , sön 22/ , tor 26/2 & fre 27/ , lör 28/ , sön 1/ Skridskoåkning i Vikingahallen, Träkvistavallen. Öppettider för allmänheten: må-fre , lör , sön Magisk söndag i Barnens Eget Bibliotek i Stenhamra. Söndag 22 februari kl Trollkarlar och häxor intar biblioteket och kl. 14 trollar magikern Dozzie. Kom gärna utklädd! Helt BaRockt på sportlovet! Skapande verkstad. Måndag 23 februari kl Barn och ungdomar inbjuds att tillsammans med konstnärerna Nicos Terzis och Laercio Redondo gestalta utställningen i Galleri Utkiken. Kom och ha kul! Rek ålder: från 4 år. Fri entré! Plats: Galleri Utkiken, Kulturhuset, Ekerö C Danser och trumrytmer från barocken! Tisdag 24 februari kl 10 ca och onsdag 25 februari kl 10 ca Barnen får lära sig danser och rytmer ur Barockens svängiga musik under ledning av Steve Player och Göran Månsson, två framstående musiker, specialiserade inom den tidiga musiken. Välkommen till en rytmisk verkstad! Rek ålder: från 6 år och uppåt. Fri entré! Plats: Kulturskolans lokaler i Tappström Häxans ö - En spännande operaupplevelse för barn. Tisdag 24 februari kl 13 och onsdag 25 februari kl 13 Följ med till den förtrollade sagoön där häxor, hjältar, flodväsen och monsterkörer bor! Rek ålder: från 5 år och uppåt. Fri entré! Plats: Erskinesalen, Kulturhuset, Ekerö C. Reservera gratis platsbiljetter på eller tfn: Arr: Föreningen Helt Barockt, Ekerö kulturnämnd, Ekerö kulturskola Idrottslyftet Måndag 23/2 SKÅ IK Hockey hockey, instruktörer på isen. Kontakt: Camilla Blomstrand Ekerö IK Bordtennis Närlundaskolan kl Ålder 7-12 år Kontakt: Gösta Tisdag 24/2 SKÅ IK Hockey hockey, instruktörer på isen Kontakt: Camilla Blomstrand Ekerö IK Bordtennis Närlundaskolan kl Ålder 7-12 år Kontakt: Gösta Mälarö golfklubb Prova på Golf kl Tappströmskolans gymnastiksal Kontakt: Magnus Österlund Onsdag 25/2 SKÅ IK Hockey & hockey, instruktörer på isen Kontakt: Camilla Blomstrand Skå IK Brottning Ett prova på pass särskild anpassat nybörjare Uppgårdskolans Gymnastiksal kl Kontakt: Leif: Torsdag 26/2 Färingsö ridskola Prova på ridning Kl och kl 11 Boka direkt: Mälarö golfklubb Prova på Golf kl Tappströmskolans gymnastiksal Kontakt: Magnus Österlund Brommagymnasterna Tappströmskolan kl Ålder: årskurs 6 Veronica: Stenhamra fritidsgård Fre 20/2 "Vem vill bli miljonär" frågesport, Lör 21/2 5-kamp, Mån 23/2 Bakning, Tis 24/2 Singstar-turnering, Ons 25/2 Pyssel, Fre 27/2 "Deal or no deal", Lör 28/2 Biljardturnering Träkvista fritidsgård Tis 24/2 Bakning, Ons 25/2 Bordshockeyturnering, Tor 26/2 TV-spelskväll, Fre 27/2 Music Quiz, Lör 28/2 3-manna fotbollsturnering Kontakt:Martin Rask

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag

För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag Enköpings kommun Ett bidrag som är ett alternativ för dig som förälder som vill vara hemma längre med ditt barn än vad föräldrapenningen medger. Ett kommunalt

Läs mer

Information om vårdnadsbidrag

Information om vårdnadsbidrag Information om vårdnadsbidrag Innehållsförteckning Vad är ett vårdnadsbidrag? 3 För vilka barn kan man söka vårdnadsbidrag? 3 Vem kan söka vårdnadsbidrag 4 Kan äldre syskon ha barnomsorgsplats? 4 Vem kan

Läs mer

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning!

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sportlovs- ******************************** program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sumobrottning Paintball

Läs mer

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS!

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! TVSPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2014! 1 Hej! I din hand håller du ett program med spännande aktiviteter som du kan ta del av under höstlovet. Om det inte

Läs mer

Vårdnadshavare som ansöker om bidrag, för- och efternamn. Maka/make/sambo till ovanstående vårdnadshavare, för- och efternamn

Vårdnadshavare som ansöker om bidrag, för- och efternamn. Maka/make/sambo till ovanstående vårdnadshavare, för- och efternamn Ansökan om vårdnadsbidrag Upplands-Bro tillhanda senast den 20:e i månaden före önskad start. Var vänlig texta tydligt. Ansökan skickas till Kundcenter, Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen. De personuppgifter

Läs mer

KUL I LOV 2012 20-24 februari

KUL I LOV 2012 20-24 februari KUL I LOV 20-24 februari KUL I LOV KÖP KUL I LOV KORT 30 KRONOR För att deltaga i det här häftets aktiviteter måste du köpa ett KUL I LOVKORT för 30 kronor. Korten kommer att säljas på följande ställen

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun Burlövs kommun Bild: Jimmy Wallin Februarilovet Burlövs kommun 2014 MÅNDAG 17 FEBRUARI Snusk och annat förbjudet med Dan Höjer Det är nog svårt att tänka sig en mer passande än författaren Dan Höjer när

Läs mer

Testa treet-dance måla graffi ti! Tennis Cirkus Bibliote kets fi lmvisning ysk Fifaturnering väl med semlor FEBRUARILOV 2015

Testa treet-dance måla graffi ti! Tennis Cirkus Bibliote kets fi lmvisning ysk Fifaturnering väl med semlor FEBRUARILOV 2015 nce a d Streets T es ta måla graffiti! C i irkus Tenn Bibl ning iotekets filmvis y skv ä M g Fifaturnerin ll med semlor FEBRUARILOV 2015 1 Här hittar du en massa roliga saker att göra under februarilovet.

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Höstlovet Burlövs kommun 2013

Höstlovet Burlövs kommun 2013 Höstlovet Burlövs kommun 2013 2 ~28 OKTOBER - 2 NOVEMBER~ Internationellt fotokonstprojekt Är du en ung Burlövsbo mellan 15 och 18? Intresserad av fotografi? Vill du prova en gammal fotokonst metod? Ta

Läs mer

Sportlovs- program 2014 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 eller 072-2461285

Sportlovs- program 2014 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 eller 072-2461285 Sportlovs- Nöjeshuset ******************************** program 2014 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 eller 072-2461285 Sportlovsöppet (bad) i Emmaboda Bad och Träningscenter Mån: 13:00

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun Samarbetspartners Navets Fritidsgård Kulturförvaltningen Medborgarförvaltningen Visit Värnamo Gummifabriken Träffpunkt Vråen Tekniska Kontoret Sörsjö Ridskola Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015 Höstlov 2015 Hörby 26 oktober 1 november 2015 Prova på karate med Hörby Karateklubb Kom och prova karate med oss på Älvdalsskolan. 7-12 år tisdag 27/10 och torsdag 29/10 18.00-19.00. 13 år och uppåt tisdag

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

UtKI ö 6C- A rek."-- C

UtKI ö 6C- A rek.-- C a KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UtKI ö 6C- A rek."-- C Handläggare Datum Diarienummer Carlsson Karin 2015-04-30 UBN-2015-2105 Utbildningsnämnden Regler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8?

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? HÖRBY KARATE KLUBB Kom och testa karate med oss på Älvdalsskolan! Tisdag 19/2 och Torsdag 21/2 18.00-19.00, Lördag 23/2 10.00-11.30 Medtag gympakläder! SATSERUPS IDROTTS/BYAFÖRENING

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01 Reviderad KUN 2012-05-15 65 KF 2012-06-18 109 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2012-07-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för

Läs mer

INFORMATION OCH REGLER

INFORMATION OCH REGLER INFORMATION OCH REGLER TILL DIG SOM HAR BARN I KOMMUNAL FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM Barn och utbildningsförvaltningen Reviderad 20110727 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KOMMUNENS SKYLDIGHET...3 2

Läs mer

BARN & UNGA. Kulturspäckad höst på Lindängenbiblioteket! Sommarbokenfest. Sagostunder. Sångstunder

BARN & UNGA. Kulturspäckad höst på Lindängenbiblioteket! Sommarbokenfest. Sagostunder. Sångstunder BARN & UNGA Kulturspäckad höst på Lindängenbiblioteket! Vi hoppas att ni vill besöka oss i höst, då vi har en mängd spännande aktiviteter och program för alla åldrar! Nytt för terminen är bland annat Kulturögonblick

Läs mer

Ansökan om vårdnadsbidrag

Ansökan om vårdnadsbidrag Ansökan om vårdnadsbidrag 1 Barnets uppgifter: Namn Personnummer Mottagare av vårdnadsbidrag, vårdnadshavare Namn Personnummer Adress E-postadress Telefon, mobiltelefon Kontoförande bank Clearingnummer

Läs mer

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-06-04 av Kommunstyrelsen 90 och 2014-06-18 av Kommunfullmäktige 49 Senast

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 2015-09-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 2015-09-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor UN.2013.30 Dokumentinformation Riktlinje för förskola, pedagogisk

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-03-15

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-03-15 Tid och plats: den 15 mars 2012 kl 15.00-17.00 på Ekebyhovs slott Närvarande: Ingemar Hertz (M), ordförande Carina Braun (M) Gunnar Pihl (FP) Lena Lönnquist (C) Lars Holmström (S) Bengt Tedemyr, Företagarna

Läs mer

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år.

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. OXL100 v 1.0 2006-11-13 1 (11) Fastställd UN 29 2013-05-02 Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. Postadress Besöksadress Telefon/Fax

Läs mer

Eksjö bibliotek med filialer. Vårprogram. med 100-årsfirande Eksjö stadsbibliotek och filialer

Eksjö bibliotek med filialer. Vårprogram. med 100-årsfirande Eksjö stadsbibliotek och filialer Vårprogram Eksjö bibliotek med filialer Vå r p r o g r a m med 100-årsfirande Eksjö stadsbibliotek och filialer Vårprogram 2015 www.eksjo.se/biblioteket stadsbiblioteket@eksjo.se 0381-361 00 Biblioteket

Läs mer

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun 1 (6) Riktlinjer för tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Sävsjö kommun Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 120426 147 Sidan 2 av 6 Riktliner för tillhandahållande

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Mitt bibliotek Våren 2015

Mitt bibliotek Våren 2015 Biblioteken i E-post: molndals.stadsbibliotek@molndal.se Webbplats: bibliotek.molndal.se Öppettider och telefonnummer s stadsbibliotek tfn 315 16 00 Mån - tors 10.00-20.00 Fre 10.00-19.00 Lör 10.00-14.00

Läs mer

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad. Nämnd med ansvar för barnomsorg Paktamedlemmar Kommunalt vårdnadsbidrag

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad. Nämnd med ansvar för barnomsorg Paktamedlemmar Kommunalt vårdnadsbidrag UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 08:36 Diarienr: 08/2104 Diarienr Lf: Arbetsgivarpolitik: Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Externmedverkan: Vårdnadsbidrag

Läs mer

Regler och information. förskola pedagogisk omsorg fritidshem

Regler och information. förskola pedagogisk omsorg fritidshem Regler och information förskola pedagogisk omsorg fritidshem Handläggare: Britt-Marie Rastman Datum: 2011-06-07 Reviderad 2014-03-31 Ytterligare formalia BoU-nämnden 2011-06-09 37 BoU-nämnden 2014-04-16

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

SPORTLOV. www.upplands-bro.se

SPORTLOV. www.upplands-bro.se SPORTLOV 2015 www.upplands-bro.se SPORTLOV PÅ KONSTSKOLAN CIRKUSSKOLA! VECKOPROGRAM: Måndag 23/2 kl 13.00 15.00 Smyckesverkstad: kom och gör ditt eget macraméarmband. Material finns på plats. Tisdag 24/2

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03. Vecka 03 201301 19-20. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03. Vecka 03 201301 19-20. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03 Vecka 03 201301 19-20 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 8 2015 Till elever Veckans ordspråk: Med en liten bil hittar man snabbare parkeringsplats. I gengäld får man leta längre efter bilen. På Klagshamns rektorsområde ska elever, personal och föräldrar

Läs mer

Tjänstegarantier Norsjö kommun

Tjänstegarantier Norsjö kommun Tjänstegarantier Norsjö kommun Vad innebär tjänstegarantier? För att stärka kvalitén på de tjänster vi erbjuder våra invånare har Norsjö kommun tagit fram tjänstegarantier inom en rad olika områden. En

Läs mer

Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Styrdokument 1 (5) 2014-05-12 Fastställd: Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-16 55 Gäller för: Barn- och utbildningsnämnden Dokumentansvarig: Reviderad: Dnr : BUN2014/60-4 Regler och avgifter för förskola,

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler VÄLKOMMEN till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Information om våra regler Vem kan få plats Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan ansöka

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Styrdokument 1 (5) 2015-05-19 Fastställd: BON 2015-06-16 68 Gäller för: Bildning- och omsorgsnämnden Dokumentansvarig: Helen Petersson Reviderad: Dnr : BON2015/196 Regler och avgifter för förskola, fritidshem

Läs mer

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen!

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! 1 ht 2013 vt 2014 2008 Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! Hajens telefonnummer: 240466 Hajens mobil: 076/7688595 Valens telefonnummer: 240465 Valens mobil: 070/3642466 Venhaga förskola avd.

Läs mer

Information för val av skola ht 2014

Information för val av skola ht 2014 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Information för val av skola ht 2014 Innehåll 1. Val av skola i korthet... 2 2. Vilka ska välja skola?... 2 2.1 Förskoleklass... 2 2.2 Elever som ska börja årskurs 7 och

Läs mer

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan!

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan! Spara! Viktig information Välkommen till förskolan! Innehållsförteckning Förskola och pedagogisk omsorg för alla barn 6 Olika barnomsorgsformer 6 Allmän förskola 7 Familjecentraler, öppen förskola och

Läs mer

Avgifter och regler för barnomsorgen i Sävsjö kommun

Avgifter och regler för barnomsorgen i Sävsjö kommun 2015-05-01 Avgifter och regler för barnomsorgen i Sävsjö kommun Barnomsorgstaxa Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun har beslutat att följande maxtaxa skall gälla för barnomsorgen fr.o.m. 2015-07-01. Inkomsttaket

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

SPORTLOVS PROGRAM. LINDESBERG 2015 för dig i 4-9:an. (men i vissa fall även andra åldersgrupper) MÄSTARE

SPORTLOVS PROGRAM. LINDESBERG 2015 för dig i 4-9:an. (men i vissa fall även andra åldersgrupper) MÄSTARE SPORTLOVS PROGRAM Pulkarace Parkour Curling LINDESBERG 2015 för dig i 4-9:an (men i vissa fall även andra åldersgrupper) ACTIC Dans Skridskor Bowling Fotbollsturnering MÄSTARE Skytte Mästartröja Bollspel

Läs mer

Sändningsmaterial vecka 7 201202/18-19

Sändningsmaterial vecka 7 201202/18-19 Nu lyssnar ni på det programmet på radio RIU 98,90. Man kan också lyssna live på Radio RIU eller gamla program på vår hemsida: www.siuppsala.se/radio. SIU:s Nyheter Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar

Läs mer

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Evenemangslista Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Folkrörelsernas arkiv för Värmland firar 60-årsjubileum fredagen den 8 maj 2009 kl 14.00 i Arkivcentrum Värmland,

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet För ytterligare information, ta kontakt med ansvarig verksamhetschef. Förskoleverksamhet Josefine Pettersson, förskolechef, skolbarnomsorg i Åkullsjön,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 5 (26 30 januari 2015)

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 5 (26 30 januari 2015) VÄLKOMMASKOLAN VECKA 5 (26 30 januari 2015) Sista dag/tid för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till vksinfo@gallivare.se Denna veckas innehåll: Matsedel Personal Skolkataloger SYV informerar

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 www.mjolby.se I det här häftet finns information om saker att göra på fritiden för barn och unga med funktionsnedsättning

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (8) Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 Fastställt av biträdande rektor Ingrid Söderberg 2011-04-29 Perspektivmålen i styrkortet beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-25.

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Februari - mars 2015. Skarpnäcks Kulturhus. Programblad

Februari - mars 2015. Skarpnäcks Kulturhus. Programblad Februari - mars 2015 Skarpnäcks Kulturhus Programblad Sportlov vecka 9 21 februari Konsert - Trumma kl. 13.00 (c:a 30 min) Mikael och Niclas förvandlar vattenkannor, krukor och rör till ett trumset och

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2014-06-11, 57 Gäller från 2014-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult

Läs mer

kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre

kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre 1 Sommar 2015 kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre KULTURGUIDE Kultur- och fritidsförvaltningen, sommar 2015 Välkommen att ta del av sommarens kulturguide 2015! I Simrishamns kulturguide

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2006-02-15 2. 1 Dnr 06/BUN47 611. Barn- och ungdomsnämndens beslut

Barn- och ungdomsnämnden 2006-02-15 2. 1 Dnr 06/BUN47 611. Barn- och ungdomsnämndens beslut 2006-02-15 2 1 Dnr 06/BUN47 611 Uppföljning av läs- och skrivundersökning år 3 och 8 under 2005, information Göran Hedström, produktionschef informerade nämnden om uppföljningen av läs- och skrivundersökning

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. 2012-03-21 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset.

Sammanträdesprotokoll. 2012-03-21 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset. BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-03-21 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Lennart Nilsson (M) ordförande Jan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Mer information finns på www.trelleborg.se/hostlov och www.facebook.com/kulturfritidtrelleborg.

Mer information finns på www.trelleborg.se/hostlov och www.facebook.com/kulturfritidtrelleborg. Höstlovskul vecka 44 Höstlovslediga barn är välkomna till Badhuset, Biblioteket, fritidsgårdarna, Parken och Söderslättshallen vecka 44! På programmet finns bland annat dans, innefotbollsturnering, gipsporträtt,

Läs mer

FRISKIS. Heta nyheter i sommar. Friskis&Svettis Båstad Ängelholm. Sommar 2015. Smarta Sommarkortet. Outdoor Fusion. Familjen Friskis.

FRISKIS. Heta nyheter i sommar. Friskis&Svettis Båstad Ängelholm. Sommar 2015. Smarta Sommarkortet. Outdoor Fusion. Familjen Friskis. Sommar 2015 FRISKIS Friskis&Svettis Båstad Ängelholm Smarta Sommarkortet Heta nyheter i sommar Outdoor Fusion Familjen Friskis Outdoor Kids Höstnyheter - smygtitt Öppna och läs mer! 8 Träna till fantastiskt

Läs mer

Öppethållande. Vinterfoder åt kaninerna.

Öppethållande. Vinterfoder åt kaninerna. Öppethållande Måndagar Fredagar 8.00-17.00 Kvällsöppet Tisdagar-Torsdagar 17.00-20.00. Lördagar STÄNGT Söndagar 9.00-16.00 Vinterfoder åt kaninerna. Tfn: 040-19 00 00 Mail: almviks4h@gmail.com Hemsida:

Läs mer

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01. Innehåll Verksamhetsformer... 3 Rätt till plats...

Läs mer

Sommarläger i Åsbro för dig som slutar årskurs 6 Träffa nya vänner, paddla kanot, teambuilding, mys vid lägerelden och mycket mer!

Sommarläger i Åsbro för dig som slutar årskurs 6 Träffa nya vänner, paddla kanot, teambuilding, mys vid lägerelden och mycket mer! 2014 RESOR Resa till Skara sommarland Dagsresa till Skara sommarland för sol, bad och äventyr Dag: 12 augusti Tid: 09.00-19.00 (avresa från Kumla busstation, kom i god tid) Ålder: 13 år och äldre, yngre

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2 Mötesprotokoll 2012-10-03

Kommunala pensionärsrådet 2 Mötesprotokoll 2012-10-03 Kommunala pensionärsrådet 2 Plats: Debatten, kommunhuset, onsdagen den 3 oktober 2012, kl. 08.30 11.10 Närvarande: Cecilia Norlin (M), ordförande Christina Blom Andersson (KD) Inger Andersen (S), vice

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb 2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08 Avgifter och regler Förskola Familjedaghem Fritidshem Fritidsklubb Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01 Innehållsförteckning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PLATS

RIKTLINJER FÖR PLATS RIKTLINJER FÖR PLATS inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö kommun Fastställda av kommunstyrelsen 2015-06-02, 193 och gäller från och med 2015-08-01. Innehållsförteckning Rätt till plats

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!! GULDPALTEN

!!!!!!!!!!!!!!!! GULDPALTEN GULDPALTEN En stund då vi hyllar Piteås kreatörer och kulturarbetare. En kväll när vi visar upp det bästa vi har och känner stolthet. En årligt återkommande högtid att längta efter. GULDPALTEN Sökande

Läs mer

Våren I SAMVERKAN MED

Våren I SAMVERKAN MED HIK Kick Off:s övriga aktiviteter: Boccia Kungsgårdshallen Lördagar 13.00 15.00 Kontaktperson: Emelie Andersson 0431 0723 68 16 17 I SAMVERKAN MED Bowling Måndagar 15.30 16.30 Nybörjare & Motion 16.30

Läs mer

Evenemangslista. Värmlands Museum december 2008

Evenemangslista. Värmlands Museum december 2008 Evenemangslista Värmlands Museum december 2008 Utställningar Fransson skottar snö en utställning om Sverige och Förintelsen 26.4 2009 Öivind Harsem i Cyrillusrummen 18.1 2009 Selma Lagerlöf berättelserna

Läs mer

SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP

SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP Karolina Källoff karolina.kalloff@mah.se Studenthälsan DAGENS AGENDA Vad är prokrastinering och varför skjuter vi

Läs mer

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet.

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-01-14 ÅIK:s Gympa Nr 1-3 ** start v4 ** Prova på GRATIS första veckan! Pris till den deltagare som har högst närvaro på 1 aktivitet.

Läs mer

Fakta om The Glass Factory i Boda. the glass factory. Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda

Fakta om The Glass Factory i Boda. the glass factory. Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda the glass factory Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda 1 Bakgrund Hösten 2008 köpte Emmaboda kommun Kosta Bodas historiska glas. Glassamlingen omfattar 30 000 unika konstglasobjekt

Läs mer

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag?

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Förskola erbjuds barn från ett år till dess de börjar förskoleklass eller grundskola/grundsärskola.

Läs mer

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 1 Det goda boendet Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 Inledning För Socialdemokraterna är rätten till en egen bostad en social rättighet. Alla människor, och inte bara

Läs mer