Arbetsmiljö. Med målet att rökdyka med 1+3 under våren. Mina styrkor kan även vändas till svagheter. Föreningen Sveriges Brandbefäl nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmiljö. Med målet att rökdyka med 1+3 under våren. Mina styrkor kan även vändas till svagheter. Föreningen Sveriges Brandbefäl nr 1 2013"

Transkript

1 Föreningen Sveriges Brandbefäl nr Arbetsmiljö Med målet att rökdyka med 1+3 under våren. Sid 20 Sid 18 Sid 14 Sid 11 Mina styrkor kan även vändas till svagheter. Artikel: Erfarenheterna från branden på Camel. Artikel: Höga Kusten- Ådalen provar nytt. Artikel: Delaktighet viktigt vid förändring. Porträtt: Patrik Bylin Räddningschef i Luleå.

2 Vad gör jag nu? en film om insatsplanering 5 Ledare: Främst inom samhälls - skydd och beredskap 6 Aktiviteter i Länsföreningarna: Ett utbytesår i Edmonton Räddningsledaren Föreningen Sveriges Brandbefäl, Stockholm Tfn Aktiviteter i Länsföreningarna: Försäkringsbranschen har ordet Årgång Föreningstyrelsen: En aktiv styrelse ger en aktivare organisation 11 Räddningsledaren är medlemstidning för Föreningen Sveriges Brandbefäl och utkommer med fyra nummer per år. Tryckupplaga: ex. Ansökan om medlemskap och adressändringar gör du via hemsidan 11 Porträtt av en räddningschef: Patrik Bylin, Räddningstjänsten i Luleå 13 Arbetsmiljö: Byggreglerna och vår arbetsmiljö Ansvarig utgivare Ulf Lago e-post 14 Arbetsmiljö: Förändringsarbete på Södertörns Brandförsvarsförbund telefon Chefredaktör Nenne Hagman e-post mobil Arbetsmiljö: Kolfiber den nya uppmärksammade faran 18 Arbetsmiljö: Rökdykning med Redaktion Evelina Edström e-post mobil Arbetsmiljö: En vanlig rökdykarinsats förändras till livräddningsinsats av egen personal Erfarenheterna från branden på resturang Camel 1:a angreppsväg Kök Det är många frågetecken som ett brandbefäl ställs inför på en skadeplats och varje olycka är en ny situation. En insatsplanering kan vara det som avgör om insatsen lyckas. Annonser & Material Dennis Sandström, Adviser tfn e-post Grafisk produktion Mattias Sjöstedt e-post För riktigheten i signerade inlägg/artiklar svarar respektive författare. Texter och bilder är skyddade enligt upphovsrätten. 23 Skadeplatskonferensen i Karlstad Olycksutredning Tillbud vid rökdykning 28 Studienytt: LIA-praktiken sprids ut 29 Brand 2013: Olika förutsättningar likvärdigt skydd 30 IRL: Yttrandefrihet kontra Lojalitet Sovrum Hall Murstock TV 2:a angreppsväg Vardagsrum 25 I filmen Vad gör jag nu? får vi träffa personer från både räddningstjänst och företag som arbetar med insatsplanering i olika verksamheter. Filmen ger olika infallsvinklar på varför det är viktigt med insatsplanering. Syftet med filmen är att i utbildningssammanhang vara ett komplement till muntlig information för att skapa förståelse för behovet av insatsplanering. De företag som jobbar med insatsplanering har en högre beredskap om en olycka inträffar och de ekonomiska konsekvenserna blir mindre om något händer. En insatsplan är ett beslutsstöd som ständigt behöver revideras och anpassas till verkligheten. Pris: 1500 SEK (medlem 1350 SEK) exkl. moms. Beställningsnr: Omslagsbild Foto: Räddningstjänsten Falkenberg Motiv: Släckningsarbete vid villabrand i Tångabo. Nästa nummer av Räddningsledaren 23 maj Manusstopp 1 april. Tryckt av Accidenstryckeriet, Sundsvall på Svanen-godkänt papper. 31 MSB vänder blicken mot räddningstjänsterna och SBB är med i utvecklingsarbetet 32 Internationellt: Reseberättelse från studieveckan i Danmark 34 Internationellt: Kvinnor inom räddningstjänsten 35 Notiser 30 Beställa filmen på eller kontakta oss på telefon Räddningsledaren nr

3 Ledaren nr Föreningen för brandbefäl som vill utveckla och utvecklas SBB är sedan 1958 den enda yrkesföreningen för brandbefäl utan fackliga eller politiska bindningar. Vårt oberoende gör oss till en stark och pålitlig röst i utvecklingen av svensk räddningstjänst. Våra medlemmar gör oss till en verkningsfull organisation som myndigheter och andra intressenter gärna lyssnar till. Vi använder vår samlade kompetens och erfarenhet till att påverka utvecklingen av räddningstjänsten genom olika aktiviteter på lokal och nationell nivå som gynnar kunskapsspridning, erfarenhetsåterföring och samverkan. Föreningens bas är våra länsföreningar! Läs vår medlemstidning Räddningsledaren 4 nr/år Som medlem får du tillgång till nationella och internationellt nätverk möjlighet att delta i utvecklingsprojekt medlemstidningen 4 gånger per år delta i föreningens olika aktiviteter Bli medlem idag på Främst inom samhällsskydd och beredskap Brandbefälet, främst inom samhällsskydd och beredskap. Det år så vår vision lyder. Till visionen är sex mål kopplade, och det första målet lyder: Brandbefälet leder det lokala arbetet inom samhällsskydd och beredskap. En intressant fråga är hur det ser ut idag. Har brandbefälet framträdande roller? Ja, jag tycker mig se att brandbefäl har framträdande roller i de allra flesta kommuner. I små och medelstora kommuner har ofta uppgiften att leda och samordna kommunens arbete inom samhällsskydd och beredskap lagts på räddningstjänsten. Det ligger nära till hands att sammankoppla det arbete som sker med olyckor med det som sker med kriser. Räddningstjänstens och brandbefälets kompetens kommer mycket väl till pass i detta arbete, och för kommunen är det ett rationellt och effektivt sätt att utnyttja resurser och kompetens. Kunniga brandbefäl inom räddningstjänsten Ser vi till de större kommunerna så är det inte lika vanligt att uppgiften att leda och samordna arbetet inom samhällsskydd och beredskap ligger på räddningstjänsten. Ofta har kommunen en egen säkerhetsfunktion för detta arbete. Säkerhetschefer, säkerhetsstrateger eller säkerhetssamordnare har ofta en bakgrund som brandbefäl inom räddningstjänsten. En naturlig samverkanspart Min slutsats är att brandbefälet idag är främst inom samhällsskydd och beredskap, och att brandbefälet leder detta arbete i de flesta kommuner idag. Samverkan med brandbefälsföreningen borde därför vara naturligt, inte bara när det gäller frågor kopplade till räddningstjänst. Det borde vara naturligt att se brandbefälsföreningen som en naturlig samverkanspart i frågor som rör hela hotskalan från små olyckor till stora kriser. Intresset för ledande befattningar minskar Att brandbefälen idag har ledande befattningar innebär inte att det kommer se ut så i framtiden. Vi har under några år sett att färre och färre brandbefäl intresserar sig för ledande befattningar inom räddningstjänsten. Denna utveckling har säkert många olika förklaringar. En kan vara att när det skrivs om brandbefäl i lokaltidningar eller branschtidningar, så lyfts oftast mörka sidor och svåra delar av chefsrollen fram. Detta ger både en felaktig och orättvis bild av hur det är att inneha ledande befattningar i räddningstjänsten. Artikelserie om brandbefäl Tidningen Räddningsledaren vill vända utvecklingen genom att förstärka det positiva istället för att lyfta fram det negativa. Därför inleder vi nu en artikelserie om brandbefäl som har ledande befattningar inom räddningstjänsten och som tycker detta är det bästa yrke man kan ha. På detta sätt vill vi bidra till att teckna en ljusare och rättvisare bild av hur det är att inneha ledande befattningar i räddningstjänsten. Vi tror räddningstjänsten utvecklas bäst genom att lyfta fram det positiva istället för det negativa! Enklare att dela erfarenheter I slutet av januari hade föreningsstyrelsen det första telefenmötet. På mötet kunde vi stämma av arbetsläget i de fyra projekt vi beslutade att starta (dessa beskrevs i förra numret av Räddningsledaren). Varje länsförening fick också berätta vilka aktiviteter som var på gång. Det har ju länge efterfrågats ett sätt för länsföreningarna att utbyta förslag på och erfarenhet av medlemsaktiviteter. Telefonmötet var ett ypperligt tillfälle för detta och min förhoppning är att dessa kommer leda till ännu mer medlemsaktiviteter. Tema arbetsmiljö Antalet döda och skadade inom räddningstjänsten i Sverige är lågt vid en internationell jämförelse. Låt oss inte bara vara stolta över vår arbetsmiljö idag, den måste hela tiden utvecklas, utan låt oss även bidra till att exportera vår modell till andra länder. Därför är det spännande att vi i brandbefälsföreningen arbetar just med säkerhetsfrågor inom ramen för FEUs (det internationella brandbefälssamarbetet) visions arbete. Detta nummer av tidningen kommer att distribueras till alla räddningstjänster i Sverige. Vi vill nämligen att fler ska inse vilken bra tidning man får som medlem. Trevlig läsning! Ulf Lago Ordförande Föreningen Sveriges Brandbefäl Räddningsledaren nr

4 Aktiviteter i länsföreningarna stockholm-gotland Aktiviteter i länsföreningarna stockholm-gotland Medlemsmöte och kamratafton om ett utbytesår i Edmonton Varje år i december brukar länsföreningen Stockholm-Gotland ha ett medlemsmöte med tillhörande kamratafton. Denna gång fick brandmannen Mattias Lassén, som tilldelades Länsföreningens stipendie år 2010, berätta om sin utbytestid i Edmonton, Kanada. Han bytte rakt av med en kanadensare jobb, bostad och bil. Ta del av delar av hans berättelse här. Även i Kanada samlar man in pengar för att bekämpa cancer. Många husfasader är gjorda av vinyl och kan smälta vid närliggande bränder. I Edmonton ligger husen ofta tätt intill varandra. Under ett år från 1 oktober 2011 till och med sista september 2012 hade jag förmånen att arbeta som brandman i staden Edmonton i södra Kanada, norr om Calgary. Ett år som jag aldrig kommer att glömma. Ett år av personlig utveckling, resor, möten med nya människor och inte minst utvecklande det mig i min yrkesroll. Att under ett år integrera mig i det kanadensiska systemet och jämföra och reflektera, har varit väldigt givande. Att göra något som detta vill jag verkligen rekommendera andra! Det kan handla om saker som vi tar för givet och som de på andra sidan Atlanten inte ens har reflekterat över. Semester på sommaren är till exempel långt ifrån självklart. Många sjukvårdslarm Mellan 65 70% av larmen är sjukvårdslarm. Vi åkte tillsammans med ambulansen på nästan alla sjukvårdslarm som kom in till larmcentralen. Allt ifrån oklara problem, överdoser och bröstsmärtor till förlossningar. Utrustningen vi hade var likvärdig den som finns inom den svenska räddningstjänsten defibrillator, syrgas och förband. Större bemanning än hemmavid Bemanningsmässigt är de väldigt många fler än hemmavid. Där är det bara några kilometer mellan brandstationerna. Vissa stationer har en bil/enhet och andra har två. Varje bil är en helt individuell enhet med ett befäl, en chaufför och två brandmän. Målet är att första enheten ska vara på plats inom fyra minuter. Inom åtta minuter ska det finnas fyra enheter på plats två släckbilar, en stegbil och en räddningsbil. Vid bekräftade bränder kommer ytterligare ett par enheter initialt. Husbränderna sprider sig ofta Husen står tätt och ofta är det två meter mellan ytterväggarna. Ibland är det så tätt att takfötterna tar i varandra. Det är snarare en regel än ett undantag att en villabrand sprider sig till de närliggande husen. Att fasaderna är byggda vinyl gör ju inte saken bättre avseende brandrisken. Husfasaderna på andra sidan gatan från ett brinnande hus smälter Brandmannen Mattias Lassén känner att han utvecklats på flera plan efter sitt utbytesår i Kanada. En vanlig villabrand Vid en vanlig villabrand så tar befälet på plats befäl och leder insatsen från början till slut. Han sitter kvar i framsätet på den bil han kommer i och leder hela insatsen från hytten via radio: Pump 1 In command. Rescue 1 Fire attack (rökdykning) och så vidare. Befälet på R1 och hans två brandmän går in med uppgift att släcka. Pump 2 Primary search. Oftast sök utan slang och endast för att söka av huset. Ladder 2 Ventilation. Man skapar frånluft och placerar ut stora elfläktar i tilluften. Safety officer Det kommer även en distriktschef till platsen en Safety officer i en egen bil och hans uppgift är att hålla koll på all säkerhet på platsen som till exempel el, gas, skyddsutrustning, rasrisk och annat. Denne är även ett stöd till befälet som leder insatsen. (I förra numret av Räddningsledaren nummer , kan ni läsa en artikel om funktionen Safety officer/säkerhetsbefäl ur ett internationellt perspektiv utan specifik koppling till denna artikel). Virtual Incident Response Training RescueSim är en övningsmjukvara som förbereder räddningspersonal för verkliga incidenter i en virtuell miljö. RescueSim ger insatspersonal möjligheten att uppleva olyckor precis som de skulle i verkliga livet. De får bedöma situationen och avgöra den bästa strategin för insats, implementera det och sedan observera konsekvenserna av deras beslut. RescueSim erbjuder viktiga fördelar: Öva personal, närsomhelst och varsomhelst utan tidskrävande planering och förberedelse Förbättra operationell beredskap i insatsorganisationer Inlärning av nya färdigheter i en säker miljö Öva er ledningsfunktion i över 30 olika miljöer Inget system med rökdykarledare Vid min första villabrand pågick Fire attack, Primary search och Secon dary search samtidigt. Totalt var vi nio stycken inne i ett 2-planshus om cirka 70x2 kvm, där branden var begränsad till köket. Det var trångt. Alla krockar med alla och det var svårt ha koll på vem som är vem. Detta kändes mycket ovant för min del. Det finns inget system med rökdykar ledare, däremot har de en hel grupp på tre individer, startklar utanför om det skulle behövas. Villorna är väldigt opålitliga och jag hörde många historier där brandmän ramlat igenom golven eller fått tak över sig. Andra förutsättningar och rutiner Sammanfattat så är de många fler brandmän, fler brandstationer, kortare framkörningar, fler sjukvårdslarm, likvärdig utrustning, inga fystester, alltid gemensam matlagning, samma arbetstider, högre lön och man har betydligt närmare världens bästa skidåkning. Text & foto: Mattias Lassén, brandman Brandkåren Attunda Öva alla typer av olyckor, närsomhelst! Förberedelse för Säkert och kostnadseffektivt alla tänkbara olyckor! Emergency Airports Ports Railways Industrial Offshore Tunnels Highways Highrise Wildfires Shipboard RescueSim.indd 1 04-Feb-13 14:09:05 6 Räddningsledaren nr Räddningsledaren nr Digitally signed by Amal DN: cn=amal, o, ou, nl, c=nl Date: :10:00 +01'00'

5 Aktiviteter i länsföreningarna västra götaland Aktiviteter i länsföreningarna västra götaland Västra Götaland lyssnar på försäkringsbranschen Försäkringsbranschen sitter på facit. Bränderna är dyrare idag. Av vilka anledningar? Så inledde Länsförsäkringars representant Hans-Eric Zetterström det seminarium som anordnades för omkring 60 brandbefäl på Gårda Brandstation i Göteborg den 3 december förra året. Brandskadekostnaderna har under en längre tidsperiod pendlat runt 3,5 miljarder, men från 2006 fram till nu runt 4,6 miljarder kronor. Det finns en trend att räddningstjänsten avslutar räddningsinsatsen innan ägaren har förmåga att ta sitt ansvar, menar Hans-Eric Zetterström. Hans visade exempel på erfarenheter med kraftiga fördyringar på grund av återantändningar efter brand och oskäligt höga räkningar från räddningstjänsten för bevakning efter brand. Det finns en trend att räddningstjänsten avslutar räddningsinsatsen innan ägaren har förmåga att ta sitt ansvar. Vad ingår i begreppet räddningsinsats? Därefter tog seminariets moderator Leif Isberg vid och sammanfattade vad Lagen om skydd mot olyckor (LSO) säger om avslut av räddningsinsats, överlämnande av ansvaret till ägaren och bevakning efter brand. Detta följdes av en diskussion hur vi tillämpar dessa begrepp, till exempel Eftersläckning. Ingår dessa åtgärder i räddningstjänstskedet eller 8 Räddningsledaren nr ej? Vårt språkbruk/nomenklatur är inte konsekvent och samstämmigt avseende Eftersläckning, kunde konstateras. Leif betonade även att vi inte får glömma av vår omsorg till dem vi är till för och att se till helheten vid en händelse. Cellplaster allt vanligare Cecilia Uneram från Brandskyddsföreningen inledde nästa block med att lyfta problematiken med cellplastbränder genom att belysa befintligt regelverk och genom erfarenheter från inträffade händelser. Byggbranschen använder numera i allt större utsträckning cellplast som bygg material. Cecilia påtalade att de byggnadstekniska brandskyddsreglerna huvudsakligen tar sats i personskydd och inifrån byggnader. Det som nu händer är konsekvenser av att det inte finns regelverk som lägger restriktioner på användandet av cellplast i samtliga delar av byggnationer. Detta har även en kraftigt negativ påverkan på personskyddet, enligt Cecilia. Seminariets moderator Leif Isberg samt föreläsarna Hans-Eric Zetterström från Länsförsäkringar och Cecilia Uneram från Brandskyddsföreningen. Exempel med chanslös insatspersonal Hon visade också ett antal exempel på bränder där insatspersonalen varit chanslösa i att utföra sitt arbete eftersom brandutvecklingen gått mycket snabbare och mer oväntad på grund av cellplastinblandningen i byggnadskonstruktionerna. Det mest skrämmande exemplet som visades var en brand i ett höghus från Frankrike där fasadmaterialet innehöll cellplast. Där började branden började på första våningen, inne på en balkong och spred sig sedan overkligt fort upp till översta våningen, innan räddningstjänsten ens hunnit påbörja en släckinsats. Uppmuntrar en reaktion från branschen Budskapet från Cecilia var att detta förhållandevis billiga byggmaterial sannolikt kommer att användas i större utsträckning och utan restriktioner framöver såvida inte en reaktion kommer från räddningstjänsterna eller andra aktörer. För brandbefälet innebär detta att vi inte kommer att kunna läsa av om det finns cellplaster i byggnader och i och med det ställas inför oväntade brandförlopp med mycket snabb rökspridning. Detta påverkar personsäkerheten för de boende och även för vpra brandmän. Gemensam röst för att påverka En reflektion som då infinner sig är hur och på vilket sätt vi inom räddningstjänsterna kan framföra vår röst. Räddningstjänsterna erbjuds möjlighet att yttra sig när Boverket gör förändringar i regelverket. Men synpunkterna får inte alltid genomslag. I detta sammanhang är det av största vikt att vi som brandbefäl går samman för att våra erfarenheter och åsikter ska få bättre genomslag. Ensam är man inte stark konstaterade vi på seminariet. Att uttala oss samfällt i SBBs namn kan vara ett sätt att bättre kunna påverka utvecklingen. Det var en bra uppslutning till seminariet på Gårda brandstation i Göteborg. Safedriving 24 AB har sedan 2006 inriktat sig på produkter för säker körning. Huvudsortimentet består av fordonskameror med ett brett utbud av backkameror, krankameror samt GPS-navigatorer. I sortimentet finns också en serie produkter för trådlös däcktrycksövervakning (TPMS / DTÖ). Det är av största vikt att vi som brandbefäl går samman för att våra erfarenheter och åsikter ska få bättre genomslag. Ensam är man inte stark. Översiktssystem 360 Ett system för total översikt runt ditt fordon. Systemet består av fyra kameror och en kontrollbox. Systemet sammanflätar bilderna från kamerorna runt fordonet och genererar en översiktsbild i 360 utan döda vinklar. Utmärkt vid precisionskörning i trånga utrymmen, passager och i stora folksamlingar (ex. dagis, skolor & på olycksplatser). Kontrollboxen kan kopplas till befintlig monitor eller användas med Safedrivings original. Försäkringsbolagen tuffar till sig Hans-Eric beskrev försäkringsbranschens villkor och förutsättningar i allmänhet och Länsförsäkringars i synnerhet. För Länsförsäkringars del är det kunderna som är ägare. Som representant för ägarna kan inte Länsförsäkringar acceptera kostnadsökningar utan vidare. Av denna anledning börjar branschen nu att gå samman och ifrågasätta skälen till varför kostnaderna ökar. Han förutspår att det kommer att bli allt vanligare att försäkringsbolagen kommer att börja ifrågasätta kvaliteten i räddningstjänstens insatser. Hans-Erik avslutade med att den kritik och eventuella rättsprocesser som kan komma att öka, inte handlar om att sätta dit enskilda räddningsledare. Det är mer ett uttryck för ett vedertaget försäkringsjuridiskt arbetssätt där man kommer att rikta anspråk mot kommunernas ansvarsförsäkring i det fall man anser att kommunens räddningsinsats inte genomförts på det sätt man anser vara rimligt. Text & foto: Bo Carlsson & C-G Hermansson, Brandbefälsföreningen Västra Götaland

6 föreningsstyrelsen uppsala porträttet patrik bylin En aktiv styrelse genererar en aktivare organisation I samband med Brand 2013 i Piteå kommer föreningsstyrelsen traditionsenligt träffas. Men innan dess kommer styrelsen även ha två telefonmöten. Genom fler möten kommer styrelsen blir mer aktiv och styrande, vilket är av avgörande betydelse. Det finns en tendens att intensiteten i styrelsens arbete håller en hög nivå inför, under och en stund efter våra fysiska möten. En aktiv styrelse är länken till aktiva medlemmar och utan aktiva medlemmar kan ingen förening utvecklas. För att hålla intensiteten på en hög nivå även mellan de fysiska mötena, har vi valt att hålla korta telefonmöten. Enklare att dela erfarenheter På telefonmötena kommer vi naturligtvis stämma av arbetsläget i våra fyra projekt, men det ska även vara en möjlighet för länsföreningarna att dela erfarenheter på medlemsaktiviteter. Det har länge efterfrågats ett sätt för länsföreningarna att utbyta förslag på och erfarenhet av medlemsaktiviteter. Telefonmöten är ett ypperligt tillfälle för detta och min förhoppning är att dessa kommer leda till ännu mer medlemsaktiviteter. Fyra strategiska projekt De fyra projekt som vi driver handlar om en ny hemsida, om stabila intäkter, om en medlemstrategi samt att skapa en AKTIVITET! struktur för hur vi ska bemanna olika projekt. Alla projekt ska vara klara innan föreningsstyrelsemötet i maj. Det är ett högt uppsatt mål och vi måste arbeta hårt för att nå dessa. Revidering av mål Vid föreningsstyrelsen arbetades en verk samhetsplan för 2013 fram. Denna kan du se på vår hemsida. I samband med detta arbete kom vi till insikten att några av våra nuvarande mål bör ses över i sin formulering. Vision och mål beslutas av kongressen men förarbetet måste föreningsstyrelsen göra. Detta arbete måste vi inleda efter föreningsstyrelsemötet i maj. MSB-projekt Vid vårt senaste möte i Uppsala hade vi besök av Jan Wisén, som berättade om intresset att samarbeta med oss. Sedan dess har vi fått möjlighet att delta i tre projekt; Ledning och samverkan, Effektiva räddningsinsatser och Insats rapport. Läget i dessa projekt kommer redovisas vid styrelsens möten, men även alla medlemmar kommer att få fortlöpande information. Text: Ulf Lago, ordförande SBB Foto: Nenne Hagman SBB Porträtt av en räddningschef Räddningschef Patrik Bylin i Luleå. Varför valde du att arbeta inom räddningstjänsten och vad är det som fått att dig att stanna kvar i branschen? Det var slumpen som avgjorde arbetsinriktning. Efter lumpen arbetade jag inom Ford några år men bästa kompisen flyttade till Lund och började plugga. Han tyckte jag skulle hänga på så jag satte mig ner med utbildningskatalogen för att hitta en utbildning som passade mig. Jag hittade brandingenjör och tyckte att det lät spännande, jag sökte och påbörjade utbildningen år Valet av arbetsplats har jag aldrig ångrat och anledningen till att jag fortfarande är kvar är nog att ingen dag är den andra lik. Det är alltid kul att gå till jobbet. Vad är det mest utmanande med att vara räddningschef, enligt dig? Det mest utmanande med arbetet som Utmaningen ligger i att få anställda och organisationen att ändra verksamheten för att det gynnar verksamheten och inte för att chefen säger det. Sedan måste man även som chef vara medveten om att förändring tar tid att genomföra. räddningschef är att utveckla verksamheten på rätt sätt. Räddningstjänsten är en konservativ och traditionsbunden verksamhet som under de senaste åren tvingats bredda sin verksamhet. Utmaningen i denna breddning ligger i att få anställda och organisationen att ändra fakta Namn: Patrik Bylin. Ålder: 46 år. Arbetsplats: Räddningstjänsten i Luleå kommun. Yrke: Räddningschef, tillträdde år Bakgrund: Född och uppvuxen i Borås, gjorde lumpen och jobbade sedan några år för att därefter plugga till brandingenjör i Lund. Arbetade på dåvarande Räddningsverket innan anställning inom Luleå räddningstjänst Intressen: Familjen och stugan i Luleå skärgård. Drivkrafter: Att få människor och organisationer att utvecklas. Bästa boktipset: Deckare, speciellt Millennium-triologin av Stieg Larsson. verksamheten för att det gynnar verksamheten och inte för att chefen säger det. Sedan måste man även som chef vara medveten om att förändring tar tid att genomföra. Vilka är dina styrkor och svagheter som ledare, enligt dig? Mina styrkor ligger i att jag är bra på att lyssna på vad alla har att säga och att låta alla komma till tals. Jag är lyhörd för förändringar och problem och tar gärna åt mig bra synpunkter om verksamheten eller mitt sätt att leda verksamheten på. Jag förespråkar en öppen dialog inom organisationen. Mina styrkor kan även vändas till svagheter då ett beslut kan dra ut på tiden om alla ska uttala sin åsikt i frågan. Att vara lyhörd och lyssna på alla fungerar inte i alla situationer och därför är det viktigt att anpassa efter situationen. 10 Räddningsledaren nr Räddningsledaren nr

7 porträttet patrik bylin Arbetsmiljö Byggreglerna Vilka är de största framtidsfrågorna för Sveriges räddningstjänster just nu, enligt dig? Den största framtidsfrågan är hur vi ska kunna hänga med i den utveckling som sker med ökade krav och osäker ekonomi. Även om ekonomin är stabil i dag vet man inte vad som händer inom en snar framtid. Vad satsar ni mest på i ert förbund/ er räddningstjänst under de närmaste åren? Utökad samverkan mellan räddningstjänsterna. Utnyttja de resurser och den kompetens som finns inom den egna verksamheten. Har du haft några förebilder genom åren kopplat till ledarskap? Vilka och på vilket sätt i så fall? Inga som jag kommer på sådär. Det finns ett antal tidigare chefer som har inverkat på mitt sätt att leda en organisation men ingen speciell. Vilket råd har du till brandbefäl som kanske tvekar att bli chef? Att våga ta steget, få personer ångrar sitt beslut. Att kunna påverka sin arbetsplats är en stor förmån och som jag ser det finns det fler fördelar än nackdelar med att vara chef. Varför är det viktigt att brandbefäl har en ledande roll i det lokala säkerhetsarbetet? För att som brandbefäl har man en bred kunskap kring olyckor vilket kan gynna samhället. Kunskapen kring samordning bör användas i större utsträckning i det lokala säkerhetsarbetet. Text: Evelina Edström, SBB Foto: Privat & Räddningstjänsten i Luleå Att rädda liv, egendom och miljö Boken ges ut av Brandskyddsfören ingens förlag och går att beställa via Att kunna påverka sin arbetsplats är en stor förmån och det finns fler fördelar än nackdelar med att vara chef. Efter mer än 80 års erfarenhet inom brandyrket har Kaare Brandsjö nu givit ut en bok som skildrar en del händelser och upplevelser. Syftet med boken är att väcka intresset för branschen, säger Kaare. Kaare Brandsjö har ägnat hela sitt yrkes liv åt brandyrket. Han började som brandman redan på 30-talet och har genom åren även verkat som räddningsledare och brandingenjör. Han vill väcka intresse för brandyrket, och som sägs i räddningstjänstlagen att rädda liv, egendom och miljö. Med mer än 80 års erfarenhet menar han att inget annat yrke är så omväxlande och kan ge så många olika upplevelser som brandyrket i dess former. Boken skildrar händelser och upplevelser under hans långa och mycket innehållsrika liv. Förhoppningsvis ska den ge en uppfattning om brandyrkets manga olika verksamhetsgrenar. Kanske kan den även locka unga läsare att välja brandyrket som livsuppgift. Text: Brandskyddsföreningen Foto: Nenne Hagman, SBB Byggreglerna och vår arbetsmiljö Att påstå att den nya plan- och bygglagen eller de nya byggreglerna i sig haft en direkt inverkan på räddningstjänstens arbetsmiljö vore felaktigt. Förändringarna för räddningstjänstens arbetsmiljö är snarare ett resultat av samhällets utveckling i stort än förändringarna i regelverken. De nya reglerna uppmärksammar däremot att ett par områden som kan påverka räddningspersonalens arbetsmiljö i ett senare skede om de inte behandlas tidigt i byggprocessen. De senaste förändringarna i Plan- och bygglagen (PBL), Plan och byggförordningen (PBF) och Boverkets byggregler (BBR) syftade aldrig till att förändra den totala säkerhetsnivån i samhället, till varken det bättre eller sämre, för byggnadsverk i Sverige. På den punkten har regering, riksdag och Boverket varit mycket tydliga. Däremot skulle lagstiftningen och dess förordningar och föreskrifter förenklas, förtydligas samt göras mer funktionsbaserade. Vi måste ha olika verktyg i vår verktygslåda för att kunna möta nya typer av byggnader, nya typer av byggnadsmaterial och nya typer av utformningar. Fortsatt svårt att läsa av nya byggnader Och just det funktionsbaserade brandskyddet skapar förutsättningar för ett mer varierat byggande anpassat efter specifika verksamheter. Detta ställer krav på dels oss som räddningstjänst men även på fastighetsägare och verksamheter. Ingen ny byggnad kommer vara den andra lik, passa alla verksamheter och att läsa av byggnaden utifrån kommer bli allt svårare. Det är funktionen och byggnadens totala robusthet som ska nå upp till samhällets minimikrav, vilket i allt större utsträckning går att uppfylla på olika sätt. Kostnadseffektivitet och minimikraven Av de funktionsbaserade byggreglerna, men kanske framförallt från teknikutvecklingen i samhället i stort, främjas även utvecklingen av nya byggmaterial och byggtekniker anpassade för att på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt nå upp till samhällets minimikrav. Detta gör att tidigare inbyggda marginaler är borta. Ett exempel på det är väggen har precis 60 minuters brandmotstånd och inte som förut drygt 60 minuter. Dessa byggmaterial ger även, till skillnad från sten och trä, en direkt påverkan på luften runt omkring oss med ökade krav på självskydd. Men det är viktigt att poängtera att denna förändring har skett över tiden. Uppsjö av olika typer av lösningar De nya PBL, PBF och BBR uppmärksammar dock ett par punkter som om de inte hanteras i byggprocessen eller inom räddningstjänstens egna organisation direkt kommer påverka vår arbetsmiljö och förutsättningarna för en räddningsinsats. Som exempel kan nämnas utrymningsplatser, räddningshissar, ökad komplexitet i tekniska system, låsning av brandgasventilatorer och så vidare. Behandlas inte dessa delar i byggprocessen kommer det finnas en uppsjö av olika typer av lösningar hos respektive räddningstjänst. Vilket i sin tur kommer skapa problem i händelse av räddningsinsats. Kräver olika verktyg i verktygslådan Detta sammantaget sätter fingret på en väldigt viktig punkt, räddningstjänsten behöver inte förändra sina arbetsmetoder och insatstaktiken för att vi vill. Vi måste förändras oss för att hänga med i utvecklingen och för att det är en förutsättning att lyckas med framtida räddningsinsatser. Vi måste ha olika verktyg i vår verktygslåda för att kunna möta nya typer av byggnader, nya typer av byggnadsmaterial och nya typer av utformningar. Gör vi inte det kommer vi få problem med vår arbetsmiljö. Nya släck- och insatsmetoder är inget krav, det är en förutsättning för att lyckas med räddningsinsatser i ett allt mer varierat byggnadsbestånd. Peter Arnevall. Text: Peter Arnevall, Brandingenjör, Uppsala Brandförsvar 12 Räddningsledaren nr Räddningsledaren nr

Kunskap & Kompetens. Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp

Kunskap & Kompetens. Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp Föreningen Sveriges Brandbefäl nr 4 2012 Kunskap & Kompetens Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Sid 12 Sid 22 Sid 17 Sid 20 Sid 35 Användarna

Läs mer

» Journalister har väl traditionellt haft ett visst motstånd mot att granska just räddningstjänsten.«

» Journalister har väl traditionellt haft ett visst motstånd mot att granska just räddningstjänsten.« NR 4 2014 I FOKUS: Media» Det vore olyckligt om vi vid nästa stora händelse inte hade lärt oss något av den här händelsen. Journalister har väl traditionellt haft ett visst motstånd mot att granska just

Läs mer

Kommunikation som ledningsstöd

Kommunikation som ledningsstöd ledaren Räddnings Svenska Brandbefälets Riksförbund nr 4 2011 Kommunikation som ledningsstöd Kommu ni - ka tion kan inte ändra fakta Sid 12 Tema: Kommunikation inget självändamål. Att växa från liten begränsad

Läs mer

Kunskap + erfarenhet = effektiv insats

Kunskap + erfarenhet = effektiv insats ledaren Räddnings Svenska Brandbefälets Riksförbund nr 3 2011 Kunskap + erfarenhet = effektiv insats Det borde införas en norm för räddningsinsatser Vad har man som organisation att vinna på jämställdhet?

Läs mer

Släckmetoder I FOKUS: » Det är mycket viktigt med rätt utförd och rätt doserad träning.«

Släckmetoder I FOKUS: » Det är mycket viktigt med rätt utförd och rätt doserad träning.« NR 1 2014 I FOKUS: Släckmetoder» Det är mycket viktigt med rätt utförd och rätt doserad träning. Det finns behov av att anpassa ledarstilen efter vad gruppen behöver. genom att ta saker för givet kan det

Läs mer

Designskolan i UMEÅ presenterar del2

Designskolan i UMEÅ presenterar del2 brandmännens riksförbunds branschtidning Information till dig i räddningstjänsten som ser mer än sambandet mellan kvalitet och säkerhet N3 10 Proud member of the European and the International Firefighters

Läs mer

Uppåt hos sotarna på Gotland

Uppåt hos sotarna på Gotland Räddningsverkets tidning Nr 1 Februari 2006 Uppåt hos sotarna på Gotland sidan 10 Brandsäkerhet vid nybygge Samhället på väg förlora kontrollen sidan 6 Toppmilitär tar täten på Räddningsverket sidan 4

Läs mer

Sirenen. Brandmän lär elever för livet. Handikappbussen en dödsfälla. nr 4 2002. Storstäderna misslyckas med mångfalden. Rapport från Brand 2002

Sirenen. Brandmän lär elever för livet. Handikappbussen en dödsfälla. nr 4 2002. Storstäderna misslyckas med mångfalden. Rapport från Brand 2002 Sirenen Räddningsverkets tidning nr 4 2002 Brandmän lär elever för livet sidan 6 Handikappbussen en dödsfälla sid 24-25 Rapport från Brand 2002 sid 7-11 Storstäderna misslyckas med mångfalden sid 12-13

Läs mer

Svåraste insatsen i modern tid

Svåraste insatsen i modern tid Räddningsverkets tidning Nr 7 November 2005 Svåraste insatsen i modern tid sidan 3 Brandmannens nya roll sidan 6 2 inledaren Sirenen Nr 7 2005 Vilken beredskap för internationella katastrofer ska vi ha?

Läs mer

En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #13 2012

En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #13 2012 paus sid 18 reportage sid 16 De utmanade gladiatorerna Båstad ska bli bäst på trygghet TJUGOFYRA7 En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #13 2012 SMO-studerande på MSB i Sandö

Läs mer

Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008. Insats skogsbrand. Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen

Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008. Insats skogsbrand. Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008 Insats skogsbrand Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen 2 inledaren Sirenen Nr 5 Augusti 2008 Dramatisk sommar och stormig höst

Läs mer

Kräver obligatorisk incidentrapportering

Kräver obligatorisk incidentrapportering intervju sid 16 Forskning sid 20 Säker på sitt Malmö Skiftet äger räddningstjänsten En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #15 2012 beredskap Det kan vi lära från Utøya Hjärtat

Läs mer

SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013

SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013 SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013 Sammanställt av Rådet för RIB konferenserna Johan Fors, Räddningstjänsten Storgöteborg Eva Marie Wiik Hultén, Räddningstjänsten Storgöteborg Jimmy Haglund,

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Slutrapport för projekt:

Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats Projektledare Malin Johansson Version:1.0 Slutrapport Datum 2012-04-02 Sid 1 Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats i SDF Angered SLUTRAPPORT Sid 2 (30)

Läs mer

TRYGG. Kvinna, brandman och chef. RiB:are. Facket. Klimatet påverkar räddningsarbetet. eftertraktade brandmän. Försäkrad genom

TRYGG. Kvinna, brandman och chef. RiB:are. Facket. Klimatet påverkar räddningsarbetet. eftertraktade brandmän. Försäkrad genom TRYGG INFORMATION TILL DIG I RÄDDNINGSTJÄNSTEN SOM SER SAMBANDET MELLAN KVALITET OCH SÄKERHET RiB:are eftertraktade brandmän Klimatet påverkar räddningsarbetet Försäkrad genom Facket - livet, hemmet, barnen,

Läs mer

Hård kritik mot SOS Alarm Livsfarliga förseningar

Hård kritik mot SOS Alarm Livsfarliga förseningar Räddningsverkets tidning Nr 7 November 2008 Hård kritik mot SOS Alarm Livsfarliga förseningar Brandskydd utom kontroll Brandutredare löser brott 2 inledaren Sirenen Nr 7 November 2008 Globaliseringen påverkar

Läs mer

Tiotusentals vill ha antiviraler. Ibland smartast att inte samverka. Jag är inte ute för att provocera SAMVERKAN SID 14 INTERVJUN SID 16

Tiotusentals vill ha antiviraler. Ibland smartast att inte samverka. Jag är inte ute för att provocera SAMVERKAN SID 14 INTERVJUN SID 16 SAMVERKAN SID 14 INTERVJUN SID 16 Ibland smartast att inte samverka Jag är inte ute för att provocera En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #3 2009 Punkteringssprej ökad risk

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Brand scoopet. Framtidens larmställ? Nytänk för. 365 dagar på 5 minuter Om. DESSUTOM Cancerforskning Webb Sportlov. sida 6

Brand scoopet. Framtidens larmställ? Nytänk för. 365 dagar på 5 minuter Om. DESSUTOM Cancerforskning Webb Sportlov. sida 6 Brand scoopet Nr 1/2014 Framtidens larmställ? sida 6 Nytänk för sågar sida 15 365 dagar på 5 minuter Om 2013 års verksamhet mittuppslaget "Fokus just nu är rekrytering och det ser bra ut, vi har ett av

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011.

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Förord AFA Försäkring har genomfört preventionsprojektet Hot och våld på uppdrag

Läs mer

Tjejerna räddar deltidensidan 12

Tjejerna räddar deltidensidan 12 Räddningsverkets tidning Nr 6 Oktober 2007 Tjejerna räddar deltidensidan 12 Klimatutredningen: Stoppa sjönära byggande sidan 6 Remiss om ny myndighet: Kommunerna sågar utbildningsförslaget sidan 3 inledaren

Läs mer

förebyggande sid 18 säkerhet sid 21 En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #10 2011

förebyggande sid 18 säkerhet sid 21 En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #10 2011 förebyggande sid 18 säkerhet sid 21 Tar sju steg med brandskyddet Vården gör jobbet i Uppsala En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #10 2011 losstagning Norge drar snabbare

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer