Build Up Skills Sverige - Yrkesarbetare i den svenska byggindustrin, BUSS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Build Up Skills Sverige - Yrkesarbetare i den svenska byggindustrin, BUSS"

Transkript

1 EM2000 W-4.0, MINNESANTECKNINGAR 1 (11) Datum Build Up Skills Sverige - Yrkesarbetare i den svenska byggindustrin, BUSS Kick-ff ch referensgruppsmöte 1, , Stckhlm, WSP Glben Nästa möte Nästa referensgruppsmöte 11 apr Preliminär tid ch plats: kl 9-12, Stckhlm WSP Glben Minnesanteckningarna delges alla i referensgruppen (närvarande ch ickenärvarande) Innehållsförteckning Mötesdeltagare:... 1 Energimyndigheten välkmnar, Tmas Berggren, Energimyndigheten... 2 Prjektpresentatin, Agneta Perssn ch Åke Blmsterberg, Energimyndigheten... 5 Presentatin av deltagande rganisatiner inkl. förväntningar, Åke Blmsterberg ch Andrea Öström, Energimyndigheten... 7 Genmgång av prjektets genmförande, Åke Blmsterberg, Energimyndigheten.. 8 Pwer pint presentatinerna från mötet bifgas. Mötesdeltagare: Anna Grahn Thren, BFAB. Thmas Krsell, SEK. Rbert af Wetterstedt, WSP. Bx Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefn Telefax Org.nr

2 2 (11) Lasse Tullstedt, BI, prjektpartner. Carls Anderssn, Passivhuscentrum. Magnus Everitt, VVS-företagen, prjektpartner.. Anna Lena Lane, SP, prjektpartner. Carl Magnus Capener, SP, prjektpartners. Jnny Jakbssn, Kmmunal. Margareta Hallander, FSEK, prjektpartner. Ygesh Kumar, Fastighetsägarna. Per Lilliehrn, Byggherrarna. Anders Olssn, Swedisl. Ltta Naglitsch, Sklverket, Bygg- ch anläggningsrådet. Ulf Petterssn, Elinstallatörerna, EIO. Rlf Levin, Byggnads, Yrkesnämnden för VVS branschen. Anna Petterssn, Energimyndigheten, NNE byggnader. Elisabeth Emdin, KYH. Martin Ancns, Ventilatinscentrum. Erik Österlund, Svensk Ventilatin. Britta Permats, Svensk Ventilatin. Cnny Petterssn, Swedisl/Byggmaterialindustrierna. Nils Gunnar Bergander, BYN. Åke Blmsterberg, WSP, prjektpartner ch krdinatr för Energimyndighetens räkning. Andrea Öström, WSP, prjektpartner för Energimyndighetens räkning.. Energimyndigheten välkmnar, Tmas Berggren, Energimyndigheten Byggnader står för en str del av energianvändningen, ett viktigt mråde för Energimyndigheten. Direktiv ch mål på energimrådet beslutas allt mer från EU ch Sverige får mindre inflytande. EUs mål Förnybar energi målet uppnås (Sverige idag 48%), Energieffektiviseringsmålet är svårt att nå.

3 3 (11) Direktiven Direktivet m Byggnaders energiprestanda [2010/31/EU] (EPBD2) Prpsitin i mars 2012, ska antas 9 juli Innehåll: Minimikrav på energiprestanda vid ny- ch mbyggnatin Energideklaratiner Nära nllenergibyggnader (NNE) EPBD2 prpsitinen kmmer trligen att innehålla: Svensk definitin av NNE byggnader, förslagsvis 50 % av BBR Natinell strategi för NNE byggnader Övriga förslag sm krävs för att genmföra EPBD2 Direktivet m effektivare slutanvändning av energi ch energitjänster [2006/32/EG] Energieffektiviseringsdirektivet. Klart m ett år, implementeras m 2 år. Sammanslagning av Energitjänstedirektivet 2006 ch Kraftvärmedirektivet 2004 Innehåll: Mål m årlig renvering av 3 % av ffentligt ägda byggnader Energiblag ska spara energi åt sina kunder mtsvarande 1,5 % av försäljningen Främja kraftvärme Finansiering av åtgärder

4 4 (11) Förslag på nytt mål från Sverige att minska energianvändningen med 80 % i befintliga byggnader jämfört med 2010 Energimyndighetens förslag till NNE-strategi Satsning på 500 demnstratinsbjeklt (småhus, flerbstadshus, lkaler mm) Öka kunskapen kring klimatskal, tekniska installatiner, förnybar energi. Utvärdera byggregler.

5 5 (11) Prjektpresentatin, Agneta Perssn ch Åke Blmsterberg, Energimyndigheten För att nå EUs mål måste utgångspunkten vara att först minimera energibehvet ch därefter se över vilken energikälla sm används. Mycket energieffektivt klimatskal Mycket energieffektiva installatiner En str andel av den energi sm behövs ska vara förnybar Stra infrmatins- ch utbildningsbehv för att kunna genmföra energieffektivt byggande i större skala Målgrupperna är bl.a. hantverkare ch deras lärare, befintliga ch kmmande Kan behövas certifiering för att säkerställa kunskapen Måste kartläggas vilken kunskap ch infrmatin sm behövs Prjektet - BUSS Build Up skills är en str satsning inm EUs Intelligent Energy Eurpe prgram (IEE). Ambitinen är att samtliga EU-länder ska delta i prjektet. Satsningen vid denna utlysning gällde alla verksamma vid byggarbetsplatser. Det inkm 41 ansökningar från 27 länder, varav 21 länder beviljades. Resterande EUländer ska få möjlighet att söka 2012 ch kmma med i prjektet juni En ansökan per land, vilket betyder att vi kan fkusera på våra behv.

6 6 (11) Syftet BUSS består av sex delprjekt (wrk package, WP): WP1 Prjektledning, Energimyndigheten WP2 Analys av nuläget, WSP WP3 Identifiering av kmpetensbehv, hinder ch lösningar, NCC WP4 Utveckling av handlingsplan, BI WP5 Aktiviteter för säkerställande av genmförandet, Energimyndigheten WP6 Deltagande i Eurpeiskt infrmatinsutbyte, Energimyndigheten

7 7 (11) Presentatin av deltagande rganisatiner inkl. förväntningar, Åke Blmsterberg ch Andrea Öström, Energimyndigheten Anna Grahn Thren, BFAB. Förväntningar vara bllplank, bidra med kunskap, Thmas Krsell, SEK. Förväntningar utgångspunkt i smarta nät, se till att använda elsystemet på rätt sätt, effektivare elanvändning. Rbert af Wetterstedt, WSP, Resurs i prjektet betnade vikten av kunskap att bygga för ett bra inmhusklimat såväl sm för låg energianvändning. Lasse Tullstedt, BI, prjektpartner ch WP-ledare för framtagandet av handlingsplanen. Förväntningar identifiera utbildningsbehven, viktigt med utvärderingen av nya gymnasiesklrna redan nu, ch säkra kmpetensförsörjningen. Carls Anderssn, Passivhuscentrum. Förväntningar bidra med kunskap, arbetar redan med utbildningar på mrådet, bl.a. ansökan m YH-utbildning för NNE-byggnader; Certifieringskurs Passivhus tillsammans med SP; Låganprjekt Utbildning av utbildare på Skanska, NCC, Peab tillsammans med SP; Utbildningspaket för gymnasiet. Magnus Everitt, VVS-företagen, prjektpartner. Förväntningar - viktigt m kmpetensutveckling av hantverkare, utvärdering av nya gymnasiesklrna redan nu. Anna Lena Lane, SP, prjektpartner. Förväntningar - bättre kll på utbildningsläget. Carl Magnus Capener, SP, prjektpartners. Förväntningar klargöra utbildningsbehven. Jnny Jakbssn, Kmmunal, representerar starna. Förväntningar satsning även på förvaltare ch driftpersnal behövs. Margareta Hallander, FSEK, prjektpartner. Förväntningar - stärka ch sprida kunskapen.

8 8 (11) Ygesh Kumar, Fastighetsägarna. Förväntningar - stärka kmpetensen även hs förvaltarna (drift ch skötselpersnal) där en str del av energin används, saknas i prjektupplägget. Per Lilliehrn, Byggherrarna. Förväntningar uppnå en sektrsgemensam infallsvinkel, inte för många avsändare ch budskap. Anders Olssn, Swedisl. Förväntningar en gemensam syn på byggandet. Ltta Naglitsch, Sklverket, Bygg- ch anläggningsrådet. Förväntningar medverka för att avgöra hur Sklverket ska kmma med i prjektet. Ulf Petterssn, Elinstallatörerna, EIO. Förväntningar verka för en effektivare elanvändning. Rlf Levin, Byggnads, Yrkesnämnden för VVS branschen. Förväntningar stärka utbildningsfrågrna. Anna Petterssn, Energimyndigheten, NNE byggnader. Förväntningar nå målen för energieffektivisering. Elisabeth Emdin, KYH. Förväntningar - påverka YH-myndigheten Martin Ancns, Ventilatinscentrum. Förväntningar bidra med sitt utbildningsmaterial inm ventilatinsteknik. Erik Österlund, Svensk Ventilatin. Britta Permats, Svensk Ventilatin. Förväntningar - bidra ch vara bllplank, ta fram gemensamt utbildningsmaterial, bevaka inmhusklimatet. Cnny Petterssn, Swedisl/Byggmaterialindustrierna. Förväntningar - utbilda ch påverka många aktörer, bl.a.byggmaterialindustrierna, samt att klimatskalet måste bli bättre, det saknas idag incitament. Nils Gunnar Bergander, BYN. Förväntningar bidra med kntakter ch input till gymnasiesklrna kring prgraminnehåll i deras utbildningar. Åke Blmsterberg, WSP. Förväntningar - ta fram en handlingsplan ch genmföra den Andrea Öström, WSP. Förväntningar ta fram ch förankra handlingsplanen. Genmgång av prjektets genmförande, Åke Blmsterberg, Energimyndigheten Hemsidan webbadress: sm kmmer att publiceras inm krt. Finns möjlighet att använda Build Up Skills hemsideprfil (sidhuvud mm). Fördel att prjektet får samma prfil sm de andra EU-prjekten. Fördelen är även att prjektet mer tydligt får en egen identitet utåt än när den är lagd under energimyndighetens hemsida där prfilen är låst. Nackdel att hemsidan då måste ligga utanför Energimyndighetens sida. Peer review Vi ska välja två prjekt/länder för peer review (expertgranskning) av prcess/rapprter, ta med fyra på önskelista. Förslag från prjektgruppen: Tyskland, Nrge, Danmark, Finland.

9 9 (11) Viktiga aspekter att beakta är vad vi kan har för utbyte, vad vi kan lära ss av dessa länder. Nrge valdes pga. likheter i strukturen ch klimatet. Tyskland för att deras prjekt gav intryck att vara välstrukturerat ch bra. Synpunkter från referensgruppen: Tyskland är definitivt intressant, vi kan lära ss av dem. Förslag att titta på Österrike På elsidan är Danmark mer likt Sverige än Nrge. Vi kan även lära av länder sm är diametralt mtsatta, exempelvis hur man i Sydeurpa hanterar kylbehvet. Man kanske ska beakta vart våra byggnadsarbetare åker (utmlands) ch vilka sm kmmer till ss. På ventilatinssidan är Sverige givarlandet. Förslagsvis ta kntakter med de länder vi vill samarbeta. Slutgiltigt förslag i priritetsrdning: Tyskland, Nrge, Danmark, Österrike Styrgrupp Styrgruppen ska styra prjektet ch stppa m nödvändigt. Deltagarna bör ha tydligt vanifrånperspektiv. Synpunkter från referensgruppen: Styrgruppen bör bidra till att uppnå en plitisk förankring, viktigt att beakta vilka nivåer. Kategrier: Beställarledet, ex Byggherrarna, VD Mats Björs Entreprenörer Leverantörerna, tillverkare av byggmaterial Departement/ministrar: näring, utbildning, miljö, arbetsmarknad Referensgruppen får gärna kmma med förslag. Referensgruppen Deltar i arbetet, WP 3-5, genm att ge synpunkter ch feedback på utkast, delta på wrkshps ch seminarier mm Deltar på 4 referensgruppsmöten Ingår i plattfrmen sm ska genmföra prjektet Nämns på hemsidan Tidsplan Prjektets tidsplan, se tabell nedan.

10 10 (11) Deliverables Prjektet ska leverera deliverables (rapprter mm) enligt tabell nedan. WP1 D1.1 Förteckning över styrgrupp Typ av redvisning Frmat Språk Målgrupp Electrnisk Svenska ch engelska D1.2 Prjekthemsida Hemsida - Svenska, engelska för viktiga sidr Wrk Redvis Redvisningsrubrik Package ning N Arbetsdkument Byggsektrn D1.3 Checklista för granskning av redvisning Elektrnisk Svenska Arbetsdkument Prjektgruppen WP2 D2.1 Analys av nuläget Rapprt Tryckt / elektrnisk/80 sidr Svenska ch engelska Byggsektrn ch Rapprt Elektrnisk/ 50 sidr Svenska WP3 D3.1 Utmaningar på byggplatsen vid byggande av näranll-energihus ch lågenergi- Byggsektrn

11 11 (11) renveringar Rapprt Elektrnisk/ 50 sidr Svenska D3.2 Färdigheter ch strukturer sm krävs för byggande av nära-nllenergihus ch lågenergirenveringar Byggsektrn ch WP4 D4.1 Rapprt från wrkshps Rapprt Elektrnisk/ 40 sidr Svenska Byggsektrn ch D4.2 Utkast till utbildnings/kvalifice ringsplaner/certifier ing Arbetsrapp rt Elektrnisk/ 50 sidr Svenska Prjektgruppen D4.3 Handlingsplan Rapprt Tryckt/ elektrnisk/6 0 sidr Svenska ch engelska WP5 D5.1 Åtagandebrev Rapprt Tryckt/elektr nisk/5 sidr Svenska Byggsektrn ch Byggsektrn ch D5.2 Sammanfattning av knferens Arbetsrapp rt Elektrnisk/ 40 sidr Svenska Prjektgruppen D5.3 Aktiviteter för säkerställande av genmförandet Rapprt Tryckt/ elektrnisk Svenska ch engelska Byggsektrn ch Andrea Öström, WSP

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

D3.2 Behov av kompetensutveckling vid produktion av la genergibyggnader och la genergirenovering av befintliga byggnader

D3.2 Behov av kompetensutveckling vid produktion av la genergibyggnader och la genergirenovering av befintliga byggnader D3.2 Behov av kompetensutveckling vid produktion av la genergibyggnader och la genergirenovering av befintliga byggnader Stefan Dehlin, 2012 10 12 (reviderad 2012-11-14) The sole responsibility for the

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

BUILD UP Skills Sverige Handlingsplan: Kompetensutveckling för energieffektivt byggande

BUILD UP Skills Sverige Handlingsplan: Kompetensutveckling för energieffektivt byggande BUILD UP Skills Sverige Handlingsplan: Kompetensutveckling för energieffektivt byggande Lars Tullstedt och Åsa Douhan, Sveriges Byggindustrier, 2013-02-11 rev 2013-04-12 1 Bilder på framsidan: Övre raden

Läs mer

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Knsekvensutredning Revidering av avsnitt 9 i Bverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t..m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Bverket juni 2006 Titel: Knsekvensutredning: Revidering av avsnitt 9 i Bverkets

Läs mer

Nula gesanalys av svensk byggnadsindustri och -utbildning mot energieffektiva byggnader

Nula gesanalys av svensk byggnadsindustri och -utbildning mot energieffektiva byggnader Nula gesanalysavsvensk byggnadsindustrioch-utbildningmot energieffektivabyggnader Åke Blomsterberg, WSP Environmental, 2012-09-04 1 The sole responsibility for the content of this publication etc lies

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser Kursbeskrivningar Alla våra kurser är uppdelade i endagarskurser, för att underlätta för dig att plcka ihp ett kursprgram sm passar dig. Kurserna är uppbyggda så att de kursdagar sm ligger i anslutning

Läs mer

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

Certifiera installatörer

Certifiera installatörer Certifiera installatörer Uppdrag 18 implementering av förnybartdirektivet ER 2011:24 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Åtgärdslistor från Skånskt Bostadsforum 2014-11-28 Konkreta förslag på åtgärder för att lösa problemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg?

Åtgärdslistor från Skånskt Bostadsforum 2014-11-28 Konkreta förslag på åtgärder för att lösa problemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg? Åtgärdslistr från Skånskt Bstadsfrum 2014-11-28 Knkreta förslag på åtgärder för att lösa prblemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg? Större möjlighet till delat huvudmannaskap i detaljplan Använd

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten Kvalitetsredvisning för försklrna i Kisa Trnhagen, Bäckgården, Berget ch Glimten 2009 / 2010 Innehållsförteckning Inledning Presentatin Organisatin Eknmi Frtbildning Insatser Åtgärder enligt förgående

Läs mer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekmmendatiner Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens vägval vid beslut

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2011-2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner... 3 Reginala miljömål... 4 Lkala miljömål för

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer

Informationsarkitektprogrammet

Informationsarkitektprogrammet MALMÖ HÖGSKOLA Centrum för Teknikstudier Examensarbete i Datavetenskap VT 2009 Infrmatinsarkitektprgrammet En jämförelse mellan Malmö högskla ch Högsklan i Brås Infrmatin architecture prgram a cmparisn

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus

15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus 15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus rapport från Samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt Innehåll Sammanfattning och förslag till åtgärder...

Läs mer

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ JÖNKÖPING$ LÄN Datum Beteckning R5514 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: P rjektägare: År ch m ånad för prjektstart: År ch månad lör prjektavslut: Status: l Tidigare

Läs mer

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015 2014-02-06 Verksamhetsplan Persnalenheten 2014-2015 Yvnne Anderssn Persnalenheten Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering... 3 2 Persnalenheten... 3 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé... 4 2.2 Hur

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 15

Styrelseprotokoll nr 15 2006-09-21 Styrelseprtkll nr 15 Närvarande: Hans Perssn Ordförande HansGöran Högquist Sveriges Kmmuner ch Landsting Annika Engström Riksidrttsförbundet Sven Bremberg Statens flkhälsinstitut Ulla-Kaisa

Läs mer

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme Innehåll Kraftringens prisändringsmdell för fjärrvärme... 1 1. Prisändringsplicy... 1 2. Åtagande m prisförändringar för 2015-2017 för näringsidkare... 2 2.1. Pris för 2015... 2 2.2. Indikatin för 2016...

Läs mer

Remissvar angående förslag och bedömningar avseende näranollenergibyggnader,

Remissvar angående förslag och bedömningar avseende näranollenergibyggnader, 2012-01- 16 1 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar angående förslag och bedömningar avseende näranollenergibyggnader, Direktiv 2010/31 Det är inte ekonomin eller konflikter med andra egenskapskrav

Läs mer

HP4NZEB Värmepumpsystem för Nära nollenergismåhus och flerfamiljshus

HP4NZEB Värmepumpsystem för Nära nollenergismåhus och flerfamiljshus Passivhus Norden 2013 HP4NZEB Värmepumpsystem för Nära nollenergismåhus och flerfamiljshus Svein Ruud Tekn. lic. Martin Persson M.Sc. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857 501 15 Borås Sweden,

Läs mer