Verksamhetsberättelse. Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse. Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm"

Transkript

1 2006 Verksamhetsberättelse Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm 1

2 Verksamhetsberättelse 2006 Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm (EPI) bildades 1963 och är en intresseförening för människor med epilepsi och deras anhöriga i Stockholms stad och län. EPI ingår i Svenska Epilepsiförbundet (SEF). Vid årsskiftet 2006/2007 hade föreningen 811 medlemmar. Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm är en länsförening, vilket innebär ansvar för påverkan på samhället genom information, intressepolitisk verksamhet och kontakt med olika enheter inom sjukvården, försäkringskassan, färdtjänst och inom arbetsmarknaden. Föreningen ägnar sig också åt direkt stödverksamhet genom bl a råd och stöd till enskilda personer som lever med epilepsi samt närstående. Föreningen har under de senaste tre åren utvecklat en verksamhet med rehabiliteringsinriktade självhjälpskurser som drivs i samarbete med Stora Sköndal och med stöd av Stockholms Läns Landsting. Ett omfattande arbete med att strukturera ansökningsförfarandet till fonder och stiftelser för dessa kurser har gjorts under året. Föreningen bedriver också medlemsverksamhet genom olika aktiviteter såsom medlemsmöten, informationsmöten för nya medlemmar, utflykter och direkt riktad verksamhet till speciella grupper, t ex föräldrar samt barn och ungdomar med epilepsi. Under hösten startade vi en sångkör som vänder sig till alla föreningens medlemmar. Epikören uppträdde första gången tillsammans på föreningens stora julfest som lockade mer än 70 personer. Omslagsbild: Från ACT-veckan på Kaggeholm. Foto: Hanna Granroth Foto, om inte annat anges: Katarina Nyberg. Styrelse Ordförande Katarina Nyberg Vice ordförande Daniella Fredriksson Ledamöter Margot Granvik Ragnar Helin Berit Magaard Berit Fekete (t o m ) Suppleanter Camilla Elwing Johansson Johan Wiklander Adjungerad Annika Thyselius (ungdomsgruppen t o m 0608) 2 3

3 Verksamhetsrevisor Suppleant Auktoriserad revisor Jessica Stjernström Kicki Wennerberg Arto Taxell, Revisorshuset Styrelsen har haft 12 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. Styrelsens ledamöter har deltagit vid en utbildningshelg med ABF, samt anordnat två egna utbildningstillfällen. Under året har ett årsmöte ägt rum. Kansli Birgitta Pigeon vikarierade som ombudsman t o m 18 januari. Helena Lif, ombudsman, återkom i tjänst efter föräldraledighet 16 jan. Under året har hon arbetat mycket med Fokusrapporten om epilepsi, genomförande av ACTveckan, epilepsi och inlärning samt finansiering av föreningens medlemsverksamhet. Teresa Janzon har genomfört fyra självhjälpsgrupper samt arbetat med finansiering av dessa, börjat arbeta fram ett coachingprogram, planerat Öppna Hus och andra medlemsaktiviteter som t ex sångkören. Teresa arbetar med informationsfrågor, mediakontakter och ingår i redaktionsgruppen för medlemstidningen Synapsen, som hon också medarbetar i. Inger Karlsson arbetar med administration och ekonomi. Hon sköter även uppdatering av föreningens hemsida och ingår i redaktionsgruppen för medlemstidningen Synapsen. Hon ansvarar för annonsförsäljningen i samarbete med en extern arbetsgrupp. Kansliet arbetar också med uppsökande verksamhet. Ett exempel på det är att inför kickoffen kring epilepsi och inlärning, som hölls i november, blev alla medlemmar som har barn mellan 0-19 år kontaktade. Året som gått Det var en ganska ny styrelse under För att hitta bra och stimulerande samarbetsformer har vi haft diskussioner om vad vi som ideellt engagerade mäktar med och vad vi bör prioritera. Det har varit valår. Den besvärliga situationen inom epilepsivården har haft högsta prioritet när det gäller påverkansarbete. Vi har haft kontakter med politiker, företrädare för vården, med media och givetvis med föreningens Från vänster: Lena- Maj Anding (mp), Teresa Janzon, Inger Ros (s), Helena Lif, Katarina Nyberg, Birgitta Sevefjord (v) och Christina Fleetwood. medlemmar i det påverkansarbetet. Under året har vi bl a haft fyra träffar med Lars-Olof Ronnevi, chef för neurologkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset, KUS, Torbjörn Tomson, överläkare på KUS Solna, och Ulla Lindbom, överläkare på KUS Huddinge. 16 juni uppvaktade representanter för föreningen sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros (s), sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Sevefjord (v) och gruppledare Lena-Maj Anding (mp). Under hösten har vi haft träffar med ett parti i den borgerliga landstingsalliansen och kontakter med de övriga (som ett resultat av de kontakterna besökte biträdande sjukvårdslandstingsrådet Lars Joakim Lundquist (m) föreningskansliet i jan. 2007). Katarina Nyberg och Margot Granvik, styrelseledamot, besökte efter valet Pia Lidwall, ordförande för Kristdemokraternas landstingsgrupp och partisekreteraren Gabriele Radler Liljeberg för ett samtal om situationen inom epilepsivården. Vi har funderat en hel del över hur vi kan förnya medlemsaktiviteterna och utveckla nya former som möter medlemmarnas behov. Införandet av Öppet Hus och ungdomarnas träffpunkt på VeteKatten är exempel på det. Fikaträff på dagtid för föräldrar likaså. För att få inspiration gjorde styrelsen bl a under hösten ett studiebesök kombinerat med styrelseutbildning på Afasiföreningens center i Sabbatsbergsområdet. 4 5

4 Foto: Helena Lif Bland annat har föreningen sökt produktionsstöd från Specialpedagogiska Institutet, SIT, för att producera en pedagogisk handledning för skolpersonal som arbetar med elever med epilepsi. Ansökan avslogs. Föreningen har arbetat vidare med att utreda SITs uppdrag genom att analysera SITs regleringsbrev, samt föra samtal med SIT och peka på vikten av att den speciella inlärningsproblematik som epilepsi kan ge upphov till blir tagen på allvar. För att lösa det akuta behovet av information om epilepsi startade föreningen en informatörsutbildning av föräldrar som kan bli skolinformatörer. Föreningen arbetar fortsatt med olika strategier för att få Specialpedagogiska institutet att utbilda en eller flera specialpedagoger som skulle kunna stötta skolan.eftersom skolfrågor är en nationell angelägenhet arbetar föreningen även för att Epilepsiförbundet ska intressera sig för frågan. Yogaövning i att andas, ACT-veckan. Under våren 2006 hade föreningen besök från Finlands Epilepsiförbund av en grupp volontärer som fått utbildning i att informera om epilepsi. Det blev ett bra tillfälle till erfarenhetsutbyte om utbildning av informatörer. En riktigt spännande sak som vi genomförde i september var ACT-veckan (ACT, Acceptance and Comittment Therapy). Nio unga personer fick pröva en kognitiv behandlingsmetod kombinerad med yoga, som ett komplement till den medicinska grundbehandlingen. ACT-veckan hölls på Kaggeholms kursgård på Ekerö i samarbete med psykologer från Uppsala universitet, yogainstruktörer från Indien och epilepsisjuksköterskan Anna Gafvelin från Sachsska Barnsjukhuset. För deltagarna var det en fantastisk vecka. Flera deltagare var helt anfallsfria under veckan och alla hade en plan för vad de ville förändra när de åkte hem. Ett styrelsemöte förlades på Stiftelsen Stora Sköndal. Det kombinerades med ett studiebesök där styrelsen fick träffa epilepsiteamet vid den neurologiska rehabiliteringskliniken. Under året har fyra självhjälpskurser med temat Att leva med epilepsi genomförts. Kursledare är Teresa Janzon. Kurserna genomförs i nära samarbete med Stora Sköndal. Epilepsiföreningen har under året arbetat för att uppmärksamma den speciella inlärningsproblematik som kan finnas hos barn med epilepsi, som en långsammare inlärningsprocess, brister i förmåga att processa viss typ av information, minnesproblem, brist på automatisering, ojämnhet i inlärningsförmåga samt svårigheter att orientera sig och hitta strukturer. Skrivelser under verksamhetsåret Uppdragsbeskrivning primärvårdsrehabilitering Patientperspektiv på rehabilitering, Medicinska programarbetet Synpunkter till fokusrapporten om epilepsi, Stockholms läns landsting Remiss om mobbing, Svenska Epilepsiförbundet Övriga engagemang Deltagande i neurorehabiliteringsseminarium. Frågan om ett handikappens hus. Bidrag till flera forskningsprojekt bl a; Mirja Johansons forskning om medvetande och psykologisk anfallskontroll samt Tobias Lundgren/JoAnne Dahls forskning om Acceptance and Comittment Therapy. Ansökan till Allmänna Arvfonden om projekt kring informatörsutbildning. Sjukvårdskontakter/uppvaktningar Karolinska universitetssjukhusets neurologavdelning (25/1, 14/6, 22/8, 5/12) Stiftelsen Stora Sköndal 28/8 Danderyds medicinklinik 8/2 Informationsverksamhet En ny presentationsbroschyr, Har du också äppelepsi? producerades. Några medlemmar ställer upp som informationsombud och ser till att både 6 7

5 broschyren och tidningen Synapsen finns på mottagningar i vården och andra ställen där den kan nå ut till allmänheten. Medlemstidningen Synapsen har utkommit med fyra nummer. Utvecklingsarbete pågår. Föreningen har en växande informationsverksamhet som framför allt efterfrågas av skolor, assistansföretag, gruppboenden och daglig verksamhet för personer med hjärnskada och/eller utvecklingsstörning. Temaföreläsningar i samarbete med ABF Torsdag 9 februari. Ann-Sofie Eriksson, ansvarig för barnenheten vid Specialsjukhuset för epilepsi, SSE, i Sandvika, Norge, berättade om verksamheten vid epilepsisjukhuset. Torsdag 9 mars. JoAnne Dahl, psykologiprofessor, och Tobias Lundgren, leg psykolog, Uppsala Universitet, föreläste om hur man kan använda alternativa metoder för att höja livskvaliteten för människor med epilepsi. Torsdag 20 april. Näringsterapeut Gabriella Gello föreläste på temat Epilepsi, kost och motion. Torsdag 28 september. Neurolog Jan-Eric Wedlund från Stiftelsen Stora Sköndal föreläste på temat Rehabilitering på Stiftelsen Stora Sköndal om att arbeta med epilepsi i ett helhetsperspektiv. Torsdag 19 oktober. Hur påverkas arbetsminne och koncentrationsförmåga av epilepsi?. Helena Westerberg, psykolog och forskare vid Karolinska Institutet. Torsdag 30 november. Information från Astrid Lindgrens barnsjukhus om aktuell forskning om epilepsi. Per Åmark, barnneurolog vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Medlemsverksamhet Den 8 mars slog föreningen upp portarna för den nya träffpunkten för alla medlemmar, Öppet Hus. Ambitionen är att det ska vara återkommande medlemsmöten i form av Öppet Hus med spännande och intressanta frågor i fokus. Öppet Hus rymmer också samvaro med möjlighet att träffas och prata över en kopp kaffe. Öppet Hus, 8 mars: Det första Öppna Huset hade tema Minnet. Fredrik Johansson från Resursteamet berättade om hur hjärnan och minnet fungerar och om olika strategier för att stärka minnet. Föreningen har påbörjat arbetet med att bygga upp en verksamhet med minnesträning. Öppet Hus, 27 april: Prova på -kväll i körsång med musikpedagogen Maria Paulin. Ett mycket uppskattat inslag som ledde till att Epi-kören startade i september. Öppet Hus, 1 juni: Mina spår i Kilimanjaro. En spännande berättelse där medlemmen Eva Lindberg Njuguna visade bilder och berättade om sina år i Afrika. Öppet Hus, 21 september: Camilla Elwing Johansson, styrelseledamot, har epilepsi sedan tonåren. Hon berättade om sitt liv utifrån sin bok Tänk om jag inte vaknar upp igen. Öppet Hus, 26 oktober: Vilket stöd kan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan erbjuda? En arbetsförmedlare och en handläggare informerade och svarade på frågor. Öppet Hus, 7 december: Julfest för alla medlemmar. Julbord och sång av och med föreningens kör. Föreningens årliga utflykt gick den här gången till Södertälje. Temat för dagen var vetenskap och kultur. 20 maj var inte vårens soligaste dag. Det regnade ganska mycket så vid besöket på Torekällberget var det paraplyer som gällde. En god lunch serverades i Wendela Hebbes Hus. Besöket på Tom Tits var lika roligt för alla åldrar. Möte med nya medlemmar hölls i maj och november. Under verksamhetsåret har inbjudan till läger, kurser, seminarier och grupper förmedlats till medlemmarna bl a via Synapsen och hemsidan. Föreningens sångkör startar. Maria Paulin är körledare. Hon leder olika sångoch avslappningsövningar enligt alla kan sjunga -konceptet. Kören träffades 10 gånger under hösten och avslutade med att sjunga på föreningens julfest. Ungdomsverksamheten Ungdomsgruppen drog igång sommaren Sedan dess har allt fler hittat till ungdomsgruppens träffar och vi har gjort en hel del olika saker. Den återkommande träffpunkten på VeteKatten första torsdagen varje månad har lockat många och fortsätter även under Här har vi lärt känna varandra genom att fika, prata och planera nya aktiviteter och vi hoppas att ännu fler ungdomar vill komma och lära känna oss som redan hittat hit. Under året har vi förutom träffpunkten bland annat varit och bowlat, picknickat i Tantolunden, haft chokladprovning, besökt Skansens julmarknad m m. Den största utflykten vi gjort var heldagsturen till vikingabyn på Birka i Mälaren. 8 9

6 Vi var ett ganska stort gäng som tog båten dit på förmiddagen för att se oss omkring under en guidad tur och därefter lära oss ännu mer genom de utställningar, filmvisningar och vikingaföremål de ställer ut på Birka. Vädret var inte jättevarmt, men vårsolen värmde tillräckligt för att njuta av den medhavda matsäcken utomhus. När ungdomsverksamheten nu varit igång i snart två år har det blivit ett stabilt gäng som gärna hittar på saker men också är med och engagerar sig för att utveckla verksamheten. Fler tillkommer hela tiden, vilket är mycket roligt. Oavsett om man vill komma med på alla aktiviteter och engagera sig i verksamheten eller bara vill komma någon enstaka gång på en utflykt man tycker verkar särskilt rolig så är man mycket välkommen. Qigong. Kurser i österländsk gymnastik för barn och ungdomar med Claes Kente som är tränare i martial arts och qigong. Deltagarna får träna på balans och kroppskontroll, styrka och smidighet, samt avslappning. Det blir också en träffpunkt för barn och ungdomar med epilepsi. Träffar för anhöriga/föräldrar Fikaträff på dagtid för föräldrar, 10 mars. Föräldranätverket, träffar 31 januari och 4 april. Träff för föräldrar till ungdomar/unga vuxna, 20 november. Kick off för föräldrautbildningen till skolinformatörer hölls 28 november. Aktiviteter ACT-veckan. Kurs med kognitiv beteendeterapi och yoga på Ekerö för unga med epilepsi. Träffpunkt för ungdomar/bowling/julmarknad. Föräldranätverksträff, Sachsska kliniken, Södersjukhuset. Öppet hus: Prova på körsång. Bildande av egen kör. Vårutflykt till Södertälje. Heldagsutflykt till Birka. Julfest med julbord. Foto: Berit Magaard Inger provar på att gå med styltor och Ulla gungar i bakgrunden. Ungdomsgruppen på väg mot Birka

7 Nya verksamheter Påbörjat verksamhet med att bygga upp minnesträning för personer med epilepsi. Tillfällen att prova på österländsk gymnastik och yoga för unga personer med epilepsi. Träff för föräldrar med vuxna barn med epilepsi. Tematräff om elever med epilepsi och inlärningsproblem. Föräldraträffar för föräldrar med flerhandikappade barn med epilepsi. Föreningens egen kör bildas. Informationsverksamhet Informatörsuppdrag Solna stad, Ersta-Sköndal Högskola, Epilepsienheten på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Informatörsutbildning för fyra nya informatörer i förbundets regi. Media Reportage om epilepsivården i SVT, ABC-nytt, juni. Valdebatt P1 den 9 augusti. Pressmeddelanden i juni samt oktober. Representation Svenska Epilepsiförbundet Styrelseledamot Börje Vestlund Studie- och informatörskommitté Leif Källström Socialmedicinskt utskott Christina Fleetwood HSO i Stockholms län Styrelseledamot Region Christina Fleetwood Börje Vestlund Kommunala uppdrag Kommun-HSO Sthlm, revisor Kommun-HSO barngruppen ABF i Stockholms län och stad Handikappkommitté Börje Vestlund Katarina Nyberg Leif Källström Kongresser Katarina Nyberg och Ragnar Helin deltog i den tionde europeiska konferensen om epilepsi och samhälle som hölls i Köpenhamn 2 4 augusti. Övrigt Katarina Nyberg och Sofia Sahl representerade föreningen vid ett föräldramöte på Astrid Lindgrens barnsjukhus 14 november. Slutord Det har varit ett intensivt arbete under verksamhetsåret med att prioritera och fokusera på frågor som kommer medlemmar tillgodo på allra bästa sätt. Tankar om att bygga upp ett epilepsicentrum med verksamheter och komplementära insatser för medlemmar har diskuterats. Vi fortsätter arbetet med att utveckla föreningens verksamhet. Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla personer som på olika sätt bidragit med sin tid och sitt engagemang i föreningens arbete. Många viktiga frågor väntar och vi ser fram emot ett lika givande verksamhetsår Samverkansråd Region o trafikplanekontoret Landstingsstyrelsen Beställare Vård BOSSE råd och stöd SLL/Handikapp & Habilitering Kris- och samtalsteamet Börje Vestlund Christina Fleetwood Christina Fleetwood Helena Lif Helena Lif Helena Lif 12 13

8 BOKSLUT Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm. Org.nr Resultaträkning, perioden 1/1-31/ Intäkter Medlemsavgifter /not 1/ Försäljning Medlemsaktiviteter + kursverksamhet Landstingsbidrag Kommunala bidrag Bidrag ABF Lönebidrag Övriga bidrag /not 2/ Övriga intäkter + gåvor /not 3/ Summa rörelseintäkter Kostnader Medlems- + kursverksamhet Styrelse och arbetsutskott Utbildning styrelse/förtroendevalda Nationella kurser, SEF-kongresser Internationella kurser Lokalkostnader Datatillbehör Kontorsmaterial Trycksaker /not 4/ Informationsmaterial Telefon Internet Porto /not 4/ Revisionsarvode Medl.avg. till SEF, andra föreningar Köpta tjänster /not 4, not 5/ Diverse övriga kostnader /not 6/ Personalkostnader inkl. arvoden Summa kostnader Balansräkning per den 31/ Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa, bank och plusgiro Skattekonto Övriga interimsfordringar /not 7 / Skattefordran ROBUR fond /not 8/ Kundfordringar Övriga förskott Summa omsättningstillgångar Inventarier Summa tillgångar Skulder och Eget kapital Skulder Leverantörsskulder /not 9/ Personalens källskatt Avräkning sociala avgifter Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Skuld särskild löneskatt Övr. interimsskulder /not 10/ Företagsanknutna pensionsmedel Förskottsbet. medlemsavgifter Summa skulder Eget kapital Balanserat resultat Redovisat resultat Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital Avskrivning inventarier Resultat efter avskrivningar Förlust avyttring av andelar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella intäkter/kostnader Årets resultat

9 Noter till bokslutet: Not 1. Per den 31/ hade föreningen 811 betalande medlemmar. Not 2. Övriga bidrag Självhjälpskursverksamheten: :-. Barnverksamhet: :-. Ungdomsverksamheten: 5 800:-. Kursvecka, ACT: :-. Övrig verksamhet: :-. Not 3. Övriga intäkter och gåvor Informatörsverksamhet :-. Synapsen annonsintäkter :-.Kopieringsmaskin :-. Gåvor 5 660:-. Övrigt 275:-. Not 4. Synapsen Föreningens medlemstidning Synapsens kostnader fördelas enligt följande:inköpta tjänster: :-. Tryckning: :-. Porto: 15441:-, Övrigt: 139:-. Not 5. Köpta tjänster Atrox, hemsidan: 8 750:-. Bokslutsarbete: 6 500:-. Informatörer: 5 850:-. Datasupport: :-. Självhjälpskursen: :-. Synapsen: :-. Not 6. Div. övriga kostnader Kopieringsmaskin :-. Synapsen: 139:-. Övriga omkostnader: 1 494:-. Avgift idrottsförvaltning Sthlm: 1 000:-. Facklitteratur 1 918:-. Försäkringspremier 4 881:-. Uppvaktningar, gåvor 3 069:-. Avgifter till KFO 2 691:-. Bankavgifter 3 666:-. Not 7. Övriga interimsfordringar Förutbetalda kostnader: Visma SPCS AB, 1 142:-. Eniro :-, Team Digital Office 3 108:-, Atrox 311:-, Idrottsförvaltningen 1 000:-, Telia 1 699:-, HSO :-, RBU 160:-, Upplupna intäkter: ABF :-, AF-rehab :- Not 8. Robur-fonden Under året har inlösen av andelar skett för : var marknadsvärdet :33. Så länge ingen försäljning sker redovisas endast andelarnas anskaffningsvärde. Not 9. Leverantörsskulder Idrottsförvaltningen 1 000:-, Telia 5 788:-, Kontorskompaniet 1 620:-, Granvik Produktion 8 000:-, Neuropsykologerna i Stockholm AB 9 120:-. Not 10. Övriga interimsskulder Förutbetalda intäkter: Kundfordran från FNjS, RBU, HL, ILCO 2 435:-. Fondbidrag till Självhjälpskurser samt barn- och ungdomsverksamhet från Timmermansbrödernas Hjälpfond :-, Bertil Settergrens Testamentsstiftelse :-, PUA Byggnadsstiftelse :- samt verksamhetsbidrag från Stockholms kommun :- Upplupna kostnader: Swedbank 215:-, Friskvårdsavtal 2 700:- samt Computercorner VERKSAMHETSPLAN Medlemsstöd och aktiviteter Råd och stöd till medlemmar Utveckla verksamheten med självhjälpskurser Starta anhöriggrupper Utveckla föräldranätverket med fokus på skolfrågor och inlärningsproblematik Utflykter Fortsätta med österländsk gymnastik för barn Ökad information om kost och hälsa Ungdomsverksamhet Fortsätta med sångkör Föreläsningar / Öppet Hus med olika teman Informationsmöten för nya medlemmar Uppsökande verksamhet Utbildning Styrelse och personalutbildning Deltagande i epilepsikongresser, nationellt/internationellt Utbildning för informatörer Informationsverksamhet Synapsen, 4 nr/år Hemsida Spridning av informationsmaterial Mottagning av studiebesök Utarbeta ett utbildningsmaterial om epilepsi och inlärning för skolpersonal Intressepolitik i prioritetsordning Arbeta för att stärka epilepsivården Verka för ökade möjligheter till rehabilitering och arbete Fortsatt samarbete med forskare inom epilepsiområdet Samverkan med andra patientföreningar inom neurologiområdet Samarbete med epilepsiteamen och Stora Sköndals neurologrehab Samarbete med SEF och andra epilepsiföreningar i övergripande frågor Samarbete med Läns- och Kommun-HSO 16 17

10 Administrativa uppgifter Medlemsregister Ekonomihantering Hantera skrivelser och protokoll Bidragsansökningar Distribution av informationsmaterial Utvecklingsarbete i prioritetsordning Skapa en informatörsutbildning Epilepsicentrum inom föreningens ram Patientskola Utveckla en modell för coaching i syfte att utbilda funktionärer och styrelseledamöter Noter till budgetförslag: Not 1: Övriga bidrag kronor är de fondmedel vi har klart till idag: till Självhjälpsverksamhet till barn- och ungdomsverksamhet Not 2: Resultat Ett underskott på :- redovisas Arbetet med att söka pengar till verksamheten pågår ständigt. Målsättningen är att få in fondmedel så resultatet blir +/-0 Budgetförslag 2007 Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm Reviderad Budget Utfall Budget INTÄKTER Medlemsavgifter Försäljning material Medlemsaktiviteter + kursverksamhet Landstingsbidrag Kommunalt bidrag Bidrag ABF Lönebidrag Övriga bidrag, not Övriga intäkter, gåvor Summa rörelseintäkter Finansiella intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Medlemsverksamhet Medlemsverksamhet+kursverksamhet Styrelse och arbetsgrupper Utbildning styrelse/förtroendevalda Nationella kurser, SEF-kongress Internationella kurser Övriga kostnader Lokalkostnader Datatillbehör Kontorsmaterial Trycksaker Informationsmaterial Telefon Internet Porto Revisionsarvode Föreningsavgifter Köpta tjänster Diverse övriga kostnader Personalkostnader Löner inkl. arvoden Utbildning personal Avskrivningar + finansiella Avskrivningar Förlust avyttring SUMMA KOSTNADER RESULTAT, not 2 Underskott/överskott

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2006 För Margareta Christenssons minnesfond till stöd för personer med epilepsi, deras anhöriga och insatser av betydelse för epilepsivården i Stockholms län. Fondens ändamål är att främja goda levnadsförhållanden för personer med epilepsi och deras anhöriga samt att stödja en utveckling av epilepsivården i Stockholms län. Detta ska ske genom utdelning av bidrag, stipendier och/ eller pris eller annan åtgärd fondutskottet finner förenlig med fondens syfte. Under 2006 har följande personer ingått i fondutskottet: Katarina Nyberg, ordförande, Johan Wiklander, ledamot, Ragnar Helin, ledamot samt Inger Karlsson, sekreterare. Fondutskottet har haft ett protokollfört möte under verksamhetsåret. Fondutskottet har tagit emot två ansökningar om stipendium under 2006.Utdelningen grundar sig på 2005 års utdelning. Följande ansökningar beviljades: Eva Ericsson, erhöll ett bidrag om kronor för täckande av kostnader i samband med hennes arbete med läkemedelsbiverkningar av Sabrilex. Anna Johansson, erhöll ett litteraturbidrag om kronor i samband med studier. Ytterligare ett bidrag har utbetalats till Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm, kronor, som bidrag till produktion och spridning av föreningens nya broschyr om epilepsi. Fondutskottet fick i uppdrag av Epilepsiföreningens årsmöte att se över fondens stadgar vad gäller paragraf 6, vad gäller val av ledamöter och mandattiden. En översyn av stadgarna kommer att föreslås Epilepsiföreningens årsmöte

12 RESULTATRÄKNING för perioden 1/1-31/ Margareta Christenssons minnesfond Intäkter Utdelning Ränta Försäljning värdepapper Summa intäkter Kostnader Utdelning fondmedel Övriga förvaltningskostnader Försäljning värdepapper 725 Summa kostnader Årets resultat BALANSRÄKNING per den 31/ Margareta Christenssons minnesfond Tillgångar Fondkonto ROBUR /not 1/ Summa tillgångar Skulder och Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat S:a skulder/eget kapital Not. 1 Under året har Roburfonder lösts in till ett värde av kr. Kapitalförlust: 725 kr. Anskaffningsvärdet redovisas var marknadsvärdet kr

13 Föreningens sångkör som bildades under Föreningens julbord lockade många medlemmar! Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm S:t Göransgatan 84, 3 tr Stockholm. Tel: Fax: E-post: Hemsida: 24

Verksamhetsberättelse. Epilepsiföreningen. i Stor-Stockholm - 1 -

Verksamhetsberättelse. Epilepsiföreningen. i Stor-Stockholm - 1 - Verksamhetsberättelse 2010 Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm - 1 - Innehållsförteckning: Styrelse... 3 Året som gått... 3 Kansli... 4 Medlemsverksamhet... 4 Information och utbildning... 5 Aktuellt inom

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Epilepsiföreningen. i Stor-Stockholm - 1 -

Verksamhetsberättelse. Epilepsiföreningen. i Stor-Stockholm - 1 - Verksamhetsberättelse 2009 Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm - 1 - Innehållsförteckning: Styrelse... 3 Året som gått... 3 Kansli... 3 Medlemsverksamhet... 4 Information och utbildning... 5 Påverkansarbete...

Läs mer

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2012

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2012 Medlemsblad för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm År 2012 nr 1, Årgång 31 Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2012 JANUARI Torsdag 5 januari Ungdomarnas träffpunkt, Måndag 9 januari

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRNSKADEFÖRBUNDET HJÄRNKRAFT ÖREBRO LÄN 2012 Länsföreningen avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2012 Styrelsen Styrelsen har

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm, EPI, bildades 1963 och är en intresseförening för människor med epilepsi och deras anhöriga i Stockholms stad och län. EPI ingår i Svenska

Läs mer

RFHL Stockholm. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

RFHL Stockholm. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för RFHL Stockholm Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

2014-01-01 2013-01-01 2014-12-31 2013-12-31 Intäkter

2014-01-01 2013-01-01 2014-12-31 2013-12-31 Intäkter Resultaträkning 2014-01-01 2013-01-01 2014-12-31 2013-12-31 Intäkter Not Medlemsavgifter 330639 305328 Gåvor och bidrag 1 1174474 1374174 Övriga verksamhetsintäkter 2 944519 2383555 Övriga intäkter 3 424394

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor -Stockholm hösten 2011

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor -Stockholm hösten 2011 Medlemsblad för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm År 2011 nr 3, Årgång 30 Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor -Stockholm hösten 2011 Augusti-september Torsdag 1 september Måndag 5 september Tisdag

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för HYLLIE FÖRETAGSGRUPP Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING för HYLLIE FÖRETAGSGRUPP Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för HYLLIE FÖRETAGSGRUPP 846502-7772 Räkenskapsåret 2015.01.01 2015.12.31 Hyllie Företagsgrupp Ideell Förening Org nr 846502-7772 Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Bokslut och revision 2013

Bokslut och revision 2013 Bokslut och revision 2013 Budget 2014 1 Södermanlands Handikappidrottsförbund 818000-5145 Resultaträkning not. 2013 2012 Intäkter Verksamhetsintäkter 2 765 500 1 017 503 Övriga föreningsintäkter " 1 306

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse Org nr 802424-7986 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 Innehåll: Sid 2-3 Sid 4 Sid 5 Sid 6-8 Sid 9 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor -Stockholm hösten 2010

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor -Stockholm hösten 2010 Medlemsblad för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm År 2010 nr 3, Årgång 29 Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor -Stockholm hösten 2010 Onsdag 1 september Torsdag 2 september Tisdag 7 september Söndag

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2015 Medlemsantal och medlemsavgift Vid utgången av 2015 hade föreningen totalt 688 (617) medlemmar, 418 (371) kvinnor och 269 (239) män. Av

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND ÅRSBOKSLUT 2013 sid 2 Org.nr. 845001-0049. RESULTATRÄKNING (kr) 2013 2012. Övriga intäkter 0 0

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND ÅRSBOKSLUT 2013 sid 2 Org.nr. 845001-0049. RESULTATRÄKNING (kr) 2013 2012. Övriga intäkter 0 0 RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND ÅRSBOKSLUT 2013 sid 2 RESULTATRÄKNING (kr) 2013 2012 INTÄKTER Total insamling och försäljning not 1 7 836 9 443 Andel av medlemsavg från Riks 61 406 59 963 Projektbidrag

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2011/013-003 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Årsredovisning. Riksförbundet Cystisk Fibros

Årsredovisning. Riksförbundet Cystisk Fibros Årsredovisning Riksförbundet Cystisk Fibros 1 januari - 31 december 2012 Innehåll Årsredovisning Förvaltningsberättelse 2 Räkenskaper... 4 Revisionsberättelse 10 1 Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal PROTOKOLL Nr 10 år 10 Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal Närvarande 18.00-21.00 Anders Ohlsson (ordförande, vice kassör) Stefan Sjöström (kassör) Veronika Franzén (vice sekreterare) Cheryl Sjöström (ord

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Org.nr Räkenskapsåret

Å R S B O K S L U T. för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Org.nr Räkenskapsåret Å R S B O K S L U T för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 - tilläggsupplysningar

Läs mer

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Bilaga X

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Bilaga X 1 Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsen för Mälarens vattenvårdsförbund får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011. Styrelse och funktionärer

Läs mer

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2013 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 2013 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 Årsredovisning för Näringsliv i Lanna-Bredaryd Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 2 av 7 Styrelsen för föreningen Näringsliv i Lanna-Bredaryd

Läs mer

Dagordning för årsstämma

Dagordning för årsstämma Dagordning för årsstämma Årsmötets öppnande 1. Val av ordförande för årsmötet 2. Val av protokollförare 3. Val av rösträknare 4. Val av justerare, vilka jämte årsmötets ordförande justerar årsmötesprotokollet

Läs mer

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämman öppnades av WED-Förbundet Region Stockholms ordförande Birgitta Westin. 1. Johnny Karlsson valdes till ordförande för årsstämman.

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2013

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2013 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 Årsredovisning för Näringsliv i Lanna-Bredaryd Räkenskapsåret 2013 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 2 av 7 Styrelsen för föreningen Näringsliv i Lanna-Bredaryd

Läs mer

HANDELSKLUBBEN.SE BORÅS INDUSTRI- OCH HANDELSKLUBB ÅRSREDOVISNING 2015

HANDELSKLUBBEN.SE BORÅS INDUSTRI- OCH HANDELSKLUBB ÅRSREDOVISNING 2015 BORÅS INDUSTRI- OCH HANDELSKLUBB ÅRSREDOVISNING 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse...4 Resultaträkning...7 Balansräkning...8 Noter...10 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm januari-maj 2015

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm januari-maj 2015 Medlemsblad för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm År 2015 nr 1, Årgång 34 Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm januari-maj 2015 Januari Kursstart: Österländsk gymnastik Kursstart: Träslöjd

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr

Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer 4(13) Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Verksamhetens totala 16 512 16 668 13 464

Läs mer

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2014

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2014 Medlemsblad för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm År 2014 nr 1, Årgång 33 Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2014 Januari Kursstart: Österländsk gymnastik Kursstart: Träslöjd Torsdag

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sörfjärdens vägförening Org nr 717910-2244 Styrelsen för Sörfjärdens vägförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007-07-01 2008-04-30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningens vägnät

Läs mer

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 214 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 214 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Årsbokslut. Svensk Förening För Allmänmedicin

Årsbokslut. Svensk Förening För Allmänmedicin Årsbokslut för Svensk Förening För Allmänmedicin 802009-5397 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 12 31 Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2010-07-01-2011-12-31. Svensk Förening För

Läs mer

Hylliedals Samfällighetsförening

Hylliedals Samfällighetsförening Årsbokslut för Hylliedals Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hylliedals Samfällighetsförening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och för Hylliedals Samfällighetsförening, får

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer Årsbokslut för räkenskapsåret 2015 Styrelsen för Svenska Roddförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Årsredogörelse. Org.nr 81 60 00-4357. Räkenskapsåret 2013 01 01 2013 12 31

Årsredogörelse. Org.nr 81 60 00-4357. Räkenskapsåret 2013 01 01 2013 12 31 Årsredogörelse Org.nr 81 60 00-4357 Räkenskapsåret 2013 01 01 2013 12 31 1 Vad hände 2013? När man blickar tillbaka på vad som hänt under 2013 så är vi nöjda med vad vi gjort under året. Mycket av vårt

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2009-07-01 2010-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen för Svensk Hemslöjd

Årsredovisning. Föreningen för Svensk Hemslöjd Årsredovisning för Föreningen för Svensk Hemslöjd Räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Föreningen för Svensk Hemslöjd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor -Stockholm våren 2011

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor -Stockholm våren 2011 Medlemsblad för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm År 2011 nr 1, Årgång 30 Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor -Stockholm våren 2011 Torsdag 13 januari Tisdag 25 januari Måndag 31 januari Torsdag

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET 802008-1587 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01 2015-12-31 Förbundsstyrelsen för Svenska Frisbeesportförbundet avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2-3 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2008

RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2008 RESULTATRÄKNING INTÄKTER 31/12/08 31/12/07 Medlemsavgifter Not 1 176,450 kr 185,400 kr Seminarieavgifter Not 2 8,000 kr 4,000 kr Räntor Not 3 16,458 kr 13,219 kr Övrigt 0 kr 1,255 kr Summa intäkter 200,908

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december, 2011

Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december, 2011 Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december, 2011 Föreningen hade den 31/12 2011 totalt 1620 medlemmar, att jämföra med föregående år 1747. Det är oroväckande att vi tappat så många medlemmar. Men vi är

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT. TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD

REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT. TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD Stockholm den 24 september 2012 Till våra lokalföreningar Inbjudan till representantskapet tisdagen den 30 oktober

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

SYNAPSEN. Epilepsiföreningens medlemstidning. Krisläge i epilepsivården. Atlas, första epihunden. En dag i kringelstan. Så kan man stå emot anfall

SYNAPSEN. Epilepsiföreningens medlemstidning. Krisläge i epilepsivården. Atlas, första epihunden. En dag i kringelstan. Så kan man stå emot anfall Epilepsiföreningens medlemstidning SYNAPSEN 2006 nr 2 Årgång 25 Krisläge i epilepsivården Läs mer sid 4 5 Atlas, första epihunden Läs mer sid 6 En dag i kringelstan Läs mer sid 12 13 Så kan man stå emot

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer Årsredovisning för 802001-1303 Räkenskapsåret 2015 07 01 2016 06 30 Document id: 689ce571-f601-4adc-8aed-dbf34df3b21d. Page 1 of 9. 1 (7) Styrelsen för, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDET SMIF Förbundsstyrelsen, protokoll nr 2 2011-02-22

SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDET SMIF Förbundsstyrelsen, protokoll nr 2 2011-02-22 SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDET SMIF Förbundsstyrelsen, protokoll nr 2 2011-02-22 Tid och plats: Närvarande, beslutande Övriga Anmält förhinder Studieförbundet Vuxenskolan, Västerås Tisdagen den 22 februari 2011,

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte Justerat

Protokoll fört vid Årsmöte Justerat 1 (5) Protokoll fört vid Årsmöte 2015-05-11 Justerat 2015-06-08 1 Mötets öppnande Ordförande Lena Ringstedt hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Fråga om kallelsen skett i behörig ordning

Läs mer

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011.

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. Årsstämman äger rum i matsalen i Brunns skola, Ingarö Onsdagen den 28 mars 2012 klockan 19.00

Läs mer

Kallelse ÅRSMÖTE 2016 i Söder-Marums vägförening Lördagen den 18 juni kl. 10.00, Medborgarhuset

Kallelse ÅRSMÖTE 2016 i Söder-Marums vägförening Lördagen den 18 juni kl. 10.00, Medborgarhuset Kallelse ÅRSMÖTE 2016 i Söder-Marums vägförening Lördagen den 18 juni kl. 10.00, Medborgarhuset Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av ordförande för årsmötet

Läs mer

Stockholms Köpmansklubb

Stockholms Köpmansklubb Verksamhetsberättelse Stockholms Köpmansklubb 2014-01-01-2014-12-31 Stockholms Köpmansklubb 1(6) VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse 2014 Stockholms Köpmansklubbs Nämnd får härmed avgiva redogörelse

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer