Årsmöteshandlingar 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöteshandlingar 1"

Transkript

1 Årsmöteshandlingar 1

2 Innehållsförteckning Förord Formalia - Ordlista - Arbetsordning - Dagordning Föregående verksamhetsår - Verksamhetsberättelse - Ekonomisk berättelse och balansräkning - Bokslut - Revisionsberättelse Framtiden - Proposition 1 Stadgar - Proposition 2 Läroverksfejdsrepresentant - Proposition 3 Verksamhetsplanen - Proposition 4 Stadgerevidering - Proposition 5 Solidaritetsfonden - Motion 1framvaskad av kårmötet: Angående alla medlemmars lika värde - Motion 2 framvaskad av kårmötet: Regarding a second vegetarian alternative - Motion 3 framvaskad av kårmötet: Angående verka för en demokratisk, jämställd och antirasistisk miljö på skolan Valbilaga Valblankett 1 Valblankett 2 2

3 Förord Kära medlemmar, Det började med en vinst av Läroverksfejden, det gick vidare till en introduktionsperiod, en rekordstor insparksfest, ett unikt mentorskapsprogram, massa nya föreningar, ett partnerskap med en elevkår i Belarus och ungefär 55 andra olika typer av elevkårsarrangemang. Nu har vi dock kommit till slutet på detta verksamhetsår, och det är med stolthet och vemod som jag nu välkomnar er alla till det viktigaste arrangemanget på året: Årsmötet. På årsmötet kommer vi blicka tillbaka in i organisationen för se hur det har gått under det gångna verksamhetsåret. Vi kommer också se framåt för bestämma hur elevkåren ska se ut i framtiden. Det är på årsmötet som alla medlemmar har chansen påverka, vara med, och bestämma över sin egen skoltid. Det är inte bara en värdefull rättighet, det är också en viktig skyldighet. Elevkårer och elevorganiseringens rötter kommer ifrån idén om fackförbunden, idén om man tillsammans kan ena sig mot högre auktoriteter och få sin röst hörd. Det är den tanken som har lagt grunden för mitt engagemang, och det är det som gör Elevkåren relevant och viktig. Det har varit en stor ära och ett sant nöje få leda Kungsholmens Gymnasiums Elevkår under verksamhetsåret 2013/2014 tillsammans med de kompetenta människor och medlemmar som haft förtroendeuppdrag under året. Det är nu dags tacka för oss och lämna över denna fantastiska organisation till ett gäng andra duktiga medlemmar. Vi lämnar över en Elevkår som präglas av engagemang och potential, i ett Sverige där elevkårer växer och blir starkare överallt. Elevkårernas stormaktstid är här, så missa inte chansen hoppa på tåget. Välkomna till Kungsholmens Gymnasiums Elevkårs årsmöte 2014! Love Lyssarides Ordförande

4 FORMALIA 4

5 Ordlista Acklamation Endast ja-rop vid omröstning. Vill du inte bifalla ett förslag, ropa inte nej vid fråga om bifalla. Vänta till fråga om avslag och säg ja. Reservation Protest mot beslut som ska protokollföras. Används vanligen i extremfall då du senare kan komma stå till svars för något du inte vill stå för. Adjungering Då utomstående part (icke medlem) bjudits in, måste dessa adjungeras för få rätt yttra sig. Revidering Ändring. Stadgar Organisationens regler. Ansvarsfrihet Godkännande av styrelsens uppdrag under det gångna året. Ansvarsfrihet beviljas vanligen om inte grovt stadgebrott begåtts och avgående styrelse bör hållas till svars juridiskt. Att-sats Det konkreta förslaget man ska ta ställning till. Organisationens stadgar består av paragrafer och -satser. Bordlägga Att lämna en fråga för ta upp den vid ett senare tillfälle Motion Ett förslag till mötet från en medlem Mötespresidiet De personer som leder årsmötet dvs. mötesordförande och mötessekreterare Orningsfråga En fråga som rör det praktiska mötet vilket bryter talarlistan. T.ex när har vi paus? Valberedning De som förbereder valet av förtroendevalda. Verksamhetsberättelse Här berättar styrelsen vad som gjorts under året Yrkande Är ett förslag som alla på mötet med förslagsrätt får lägga under mötet. 5

6 Arbetsordning Styrelsen föreslår årsmötet besluta: Att årsmötet fastställer arbetsordningen till följande Yttrande- och förslagsrätt Alla medlemmar samt årsmötespresidiet har yttrande- och förslagsrätt. Kårmötet Propositioner och motioner som behandlats av Kårmötet 28/ är inte öppna för deb eller revidering. Talarlista och talartider Som förstagångstalare i en diskussion sätts du först på talarlistan. Som andragångstalare hamnar du på kö bakom de som ännu inte har talat. Talarlistan kan brytas med ordningsfråga eller om den är tom. Talartid för styrelse samt revisorer tillika valberedning: Oändlig Föredragande av proposition: Oändlig Föredragande av motion: 5 min Förstagångstalare i deb: 2 min + förtur i talarlistan Andragångstalare i deb: 1 min Replik: 20 sek Kandidatanförande: 2 min Plädering vid personval: 2 min Rösträtt Alla närvarande medlemmar som är upptagna i årsmötets röstlängd har rösträtt. Röstlängden justeras på begäran inför omröstning. Omröstning När årsmötet verkar redo gå till beslut kommer mötesordförande fråga om årsmötet är redo gå till beslut i frågan. Mötesordförande kommer därefter redovisa de förslag som inkommit samt föreslå i vilken ordning dessa ska behandlas. I första hand sker omröstning med acklamation (Ja-rop), i andra hand votering (uppvisande av röstkort) och i tredje hand rösträkning (räknande av röstkort). Vid personval sker omröstning med acklamation då det bara finns en kandidat till posten och om det finns fler än en kandidat: med sluten omröstning. Sakupplysning Mötesordförande beslutar om sakupplysning beviljas. Replik Ordföranden beslutar om replik beviljas. Efter replik kan ordföranden bevilja kontrareplik, enligt samma princip som för replik. Ordningsfrågor Ordningsfrågor bryter talarlistan. Streck i deben Ibland kan en deb dra ut något på tiden utan några nya argument presenteras. Om detta är fallet kan man yrka på streck i deben. Då bryts talarlistan och mötet tar sen ett beslut om streck i deben. Då streck i deben sätts, sätter de som önskar 6

7 tala upp sig på talarlistan. Vid beslut om streck i deben får inga fler yrkanden eller yttranden inkomma. Reservation Eventuella reservationer ska anmälas till mötespresidiet direkt efter beslutet det gäller fats. Reservationen ska skriftligen lämnas till mötesordföranden senast vid Årsmötets avslutande. Reservationer protokollförs. Personval Endast nominerade eller väckta kandidaturer kan behandlas. Du väcker din kandidatur skriftligen till mötespresidiet om du inte ingår i valberedningens förslag till Kårledning. Nomineringsstoppet sätts enligt följande: Till Styrelseposter: innan punkten Val av ordförande behandlas. Till Utskottsordförande: innan punkten Val av Ordförande för Påverkansutskottet behandlas. Till Revisor tillika Valberedning samt Läroverksfejdsrepresentant: i enlighet med Utskottsordförande Pläderingar Varje kandidats pläderingar är begränsade till tre pläderingar per kandidat. Endast medlemmar i Kåren kan plädera. 7

8 Dagordning Dag 1 Öppningsanförande av partiledare Jonas Sjöstedt 1 Årsmötets öppnande 2. Val av årsmötets ordförande, sekreterare och justerare tillika rösträknare 3. Fastställande av röstlängd 4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 5. Fastställande av dagordning 6. Behandling av propositioner 7. Behandling av motioner 8. Presentation och godkännande av verksamhetsberättelsen och bokslut 9. Behandling av revisionsberättelsen 10. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen Mötet ajourneras. Dag 2 11 Öppningsanförande av riksdagsledamot Fredrick Federley 11. Val av Ordförande 12. Val av Vice ordförande 13. Val av Operativ chef 14. Val av Skmästare 15. Val av Sekreterare 16. Val av Marknadsföringsansvarig 17. Val av Ledamöter 18. Val av Ordförande för Påverkansutskottet 19. Val av Ordförande för Sociala utskottet 8

9 20. Val av Ordförande för Serviceutskottet 21. Val av Ordförande för Föreningsutskottet 22. Val av revisorer tillika valberedning 23. Val av Läroverksfejdsrepresentant 23. Övriga frågor 24. Årsmötets avslutande 9

10 Föregående Verksamhetsår 10

11 Verksamhetsberättelse 2013/2014 Under verksamhetsåret 2013/2014 har styrelsen bestått av följande förtroendevalda: Ordförande: Love Lyssarides Vice ordförande: Henrietta Cahn Operativ chef: Amalia Holm Bjelke Kassör: Carl Kristiansson Sekreterare: Lovisa Attebrant Ordförande för Sociala Utskottet: Alexander Brhall Ordförande för Påverkansutskottet: Olivia Björklund Dahlgren Ordförande för Föreningsutskottet: Oliver Stenbom Marknadsföringsansvarig: Moa Peldán Carlsson Näringslivsansvarig: Maria Oknemark Det nya verksamhetsåret påbörjades den 28 mars i och med årsmötets avslutande, och den nya styrelsen tillträdde officiellt i början av april. Styrelsen skickade tre representanter till Sveriges Elevkårers nationella evenemang Upptakt13. Det första uppdraget för den nya styrelsen blev ta över arbetet med Läroverksfejden, som pågick under överlämningsperioden. Kungsholmens Gymnasiums Elevkår var medarrangör av tävlingen tillsammans med elevkårerna vid Norra Real, Östra Real och Södra Latin. Till deltävlingen i retorik, den deltävling Kungsholmen är värd för, valdes operativ chef Amalia Holm Bjelke som konferencier då ordföranden, som traditionellt sett är konferencier, deltog som tävlande. Deltävlingen gick mycket bra och allt flöt på som det skulle. Biljettförsäljningen blev väldigt lyckad, likaså försäljningen av LvF-tröjan, designad av Oliver Stenbom. Internt rekryterade utskottsordförandena respektive stabmedlemmar via intervjuer i samarbete med Operativ Chef. Även stabmedlemmar för marknadsföringsstaben rektyrerades. Efter staberna rektyrerats hölls en dagslång Utskotts-kick-off ledd av Operativ Chef på Skeppsholmen. Föreningsutskottet bistod snart Kårens föreningar i arrangemanget av den mycket uppskade Summerfestival till vilken gäster och deltagare kom från hela Stockholm Efter firandet av vinsten i Läroverksfejden flyttades fokus tillbaka till den egna skolan, och framför allt till de blivande studenterna. Sociala Utskottet planerade och genomförde, i samarbete med skolledningen, Gubbrunchen på studentdagen. Två dagar innan, den 3 juni, anordnades även Gubbmiddagen, ett helt nytt arrangemang som innefade middag för alla avgångselever med lärare på Lidingö Sjövilla. Gubbmiddagen anordnades i Kårens namn och drevs av en utomstående projektgrupp bestående av två medlemmar. Båda dessa evenemang hade som syfte ge de blivande studenterna en möjlighet tacka av varandra och lärare. För Gubbrunchen valdes Love Lyssarides och Emma Zachrisson till toastmasters. Senare på kvällen under studentdagen arrangerades även Slutskivan i lokalen Kolingsborg vid Slussen. Efter skolavslutning och studenternas utspring från skolan var det dags planera det nya skolåret. Det här gjordes genom ett förberedande möte 11

12 dagen efter treornas student, samt under det årliga Sommarmötet. Introduktionen för årskurs ett planerades, och inkluderade evenemang som Meet n Greet och fadderskapssystemet, Karnevalen, Insparksfesten, Smiska Fisk, Kick-Off och Föreningsmässa. Presidiet närvarade vid de nyblivna elevernas upprop i aulan, och samtliga elever fick möjligheten träffa hela styrelsen i danssalen under rundturen i skolan dagen efter. Meet n Greet ägde rum samma dag som rundvandringen i skolan med faddrarna, och var en kombinerad picknick och poängjakt som gjordes klassvis. De nya ettorna blev genom poängjakten uppmuntrade ta kontakt med elever i andra klasser, med stabmedlemmar och med styrelsen. Nästan alla nya elever närvarade och Meet n Greet blev ett av de mest lyckade introduktionsevenemangen under hösten. I sann Kungsholmen-anda arrangerades även Karnevalen, detta år med temat Första Gången ( The First Time på engelska). Insparksfesten hölls på Slakthuset och blev Stockholms största insparksfest med 700 biljetter sålda. Även Smiska Fisk, Kick-Off och Föreningsmässan blev väldigt lyckade och uppskade evenemang. Många föreningar deltog i Föreningsmässan, visade upp sig och värvade nya medlemmar. Senare under hösten började kåren sälja studentmössor till treorna och skolkläder till samtliga medlemmar. Utprovningar av studentmössor arrangerades där medlemmarna fick se de tillgängliga alternativen samt prova sig till rätt storlek. Skolklädeskollektionen utökades och var större än någonsin, och med över 550 produkter sålda blev försäljningen även mer lyckad än tidigare år. Påverkansutskottet och Sociala utskottet höll öppna medlemsmöten och majoriteten av de projekt som kom ur dessa genomfördes framgångsrikt. Exempel på dessa är Halloweenfesten, Jul på KG och Speed Dating. I november månad blev det dags för Sveriges Elevkårers årsmöte som ägde rum på Stockholms Universitet, och som representanter för Kungsholmens Gymnasiums Elevkår valdes ordförande Love Lyssarides och vice ordförande Henrietta Cahn. Delegaterna från elevkåren lyckades tillsammans med några andra elevkårer få ett yrkande bifallet gällande Sveriges Elevkårers officiella engelska namn. I slutet av höstterminen såg styrelsen tillbaka på den del av verksamhetsåret som passerat och fokuserade på se över hur organisationen kan utvecklas i linje med långtidsvisionen och göras ännu bättre. Fokus under det gångna verksamhetsåret har legat på stärka utskotten och slutligen frigöra dem från styrelsen för deras utveckling mot självständighet ska kunna fortgå i samma raska takt. Under året har initiativ för stärka staberna, så som tröjor för respektive utskott, individuellt skolfoto för respektive utskottsstab, utskrivna kontaktuppgifter till alla stabmedlemmar på Kårens hemsida samt en Stabkamp genomförts. Vidare lades ett förslag på en ny organisationsstruktur fram av styrelsen till Elevkårsmötet som ägde rum den 28 januari. Med en motionsworkshop som startskott har även flera evenemang anordnats i förberedande syfte inför årsmötet. 12

13 Den 23 januari var det dags för öppet hus på Kungsholmens Gymnasium, vilket kåren arrangerade tillsammans med skolledning och studievägledare. Detta samarbete ledde till mycket bra förutsättningar för elevkårens representation på evenemanget, vilket resulterade i hela styrelsen och samtliga stabmedlemmar var på plats och berättade om vår verksamhet för de blivande ettorna samt kring 20 föreningar fick chansen visa upp sin verksamhet och bidra till skolans dragningskraft i de framtida elevernas ögon då hela skolans matsal ställdes till Kårens förfogande. Styrelsen publicerade den utredande rapport som Operativ Chef uppdraggats skriva om alternativa sätt finansiera elevkårsverksamhet vilken mottog god respons från omvärlden. Sammanfningsvis har det varit ett mycket bra år för Elevkåren. Styrelsen har inte bara fullföljt verksamhetsplanen, utan också slagit rekord i antalet medlemmar av den operativa kroppen, samt mängd faktiska aktiviteter för medlemmar. Styrelsen ser med blida ögon på året som gått. Elevkåren har tagit ett stort steg mot den autonoma, transparanta, välojlade motor till organisation man önskar vara. Påverkansutskottet Rektorsutfrågningar Elevkårens Elevmentorskap Stipendieväggen Candy Crush Juluppdrag Julpynt Valdeb Medlemsmöten Deltagit vid Skolkonferansen Individuella vägledande medlemssamtal Föreningsutskottet Summer Festival Föreningsmässan UBA-möten Utvecklingssamtal med föreningar Föreningsworkshops Introducerat föreningsutvecklare Magasinet Now what? Beviljat föreningars bidragsansökningar Underhållit Föreningsrummet 5320 Distruberat samt kontrollerat föreningsnycklar Sociala Utskottet Killergame Slutskiva Gubbmiddag Gubbrunch Insparksfest Halloweenfest Skidresa Kryssningen Speed dating 13

14 Medlemsmöten Julkalendervisning Fadder of the Year The Final Hang på Jonny Andra elevkårsevenemang Läroverksfejden Årets Lärare Studentfotografering Sommarmötet Elevkårens dag med ettorna (faddersystem) Survival Guide Meet n Greet Styrelseträff I danssalen Diverse instagram-tävlingar Karnevalen Karnevalsplanering Smiska Fisk Elevkårens Kick-Off Raoul Wallenberg Akademins utbildning i självledarskap Studentmössor Mössutprovning Skolkläder Gymnasiemässan Stabkampen Arrangering av Öppet Hus Project SARA Motionsworkshop Elevkårsmöte Utskottskickoff 14

15 Kårseminarium Mottagande av studiebesök Medverkan på Sveriges Elevkårers årsmöte Medverkan på Upptakt13 Medverkan på Sveriges Elevkårers lokala utbildningar Medverkan på skolkonferenser Medverkan på demonstration mot rasism Möten med skolledningen Möten med föräldraföreningen Utvecklat Faddersystem 15

16 Ekonomisk berättelse och Balansräkning Kungsholmens Gymnasiums Elevkårs verksamhet har under detta år finansierats av bidrag från Elevkårens moderorganisation Sveriges Elevkårer samt sponsring från externa företag. Detta är i linje med det principprogram som antogs på årsmötet Inkomster från diverse event och försäljningar har tillkommit, och vinst har tagits ut vid olika tillfällen, men aldrig på bekostnad av medlemmen i form av överpriser. I framarbetandet av en budget för verksamhetsåret lade styrelsen fram en tydlig linje för decentralisera Elevkåren genom ge Elevkårens verkställande organ, utskotten, större frihet genom en egen budget. Utskottsordföranden har tillsammans med sin utskottsstab sedan internt planerat sin verksamhet utefter den budget som styrelsen lade fram. De faktiska ekonomiska transaktionerna har dock fortfarande sköts av Elevkårsstyrelsens kassör. Styrelsen hade också en vision om stärka Elevkårens likviditet genom förhandla gynnsamma avtal. Detta har genomsyrat hela den ekonomiska verksamheten och samtliga förhandlingar som Elevkåren varit en del av. Det enskilt största ekonomiska lyftet under året var avtalet gällande studentmössor och skolkläder från CL Seifert där Elevkåren genom lyckade förhandlingar erhöll en provision på SEK samtidigt som prisklasserna på studentmössor och skolkläder var samma som förra året och på andra skolor. Tanken med detta är göra Elevkåren ekonomiskt självständig och oberoende från andra organisationer och bidragsgivare. Styrelsen anser Elevkåren har gått många steg i rätt riktning för uppfylla detta mål. Styrelsen se tidigt en målsättning dela ut fyra gånger så mycket föreningsbidrag som föregående år för stärka föreningsverksamheten inom Elevkåren. Elevkåren har under verksamhetsåret löpande delat ut SEK i bidrag till officiella elevföreningar i enlighet med utstakade riktlinjer för bidragsgivande, en tillfredställande ökning med 237% från föregående år. Elevkårens kassör har även omstrukturerat bokföringssystemet för göra det mera förståeligt och transparent. Samtliga inkomster och utgifter har bokförts och presenterats i periodsrapporter för medlemmarna två gånger under verksamhetsåret. Elevkåren har haft en omsättning på SEK och gjort en vinst på SEK detta bokföringsår (första mars 2013 t.o.m sista februari 2014) vilken kommer läggas till den tidigare bufferten. Efter detta verksamhetsår så är Elevkårens ekonomiska balans således kronor, en mycket god start för nästa verksamhetsår. 16

17 Bokslut 17

18 18

19 Revisionsberättelse INLEDNING Revisorna Klas Wetterberg, Axel Thörn, Oscar Theblin och Ida Wallin fick på årsmötet 2013 uppdraget granska elevkårens under det verksamhetsåret som började i mars samma år. Det första revisorerna gjorde var lägga upp en plan för vilka tillvägagångsätt som skulle användas för på ett rättvist sätt kunna granska elevkårsstyrelsens arbete. Revisorerna har under året läst alla protokoll som styrelsen producerat, deltagit på möten med styrelsen och presidiet, men även haft enskilda samtal med delar av styrelsen. Dessutom har revisorerna deltagit på flera av de större evenemangen som elevkårsstyrelsen varit med organisera. Revisorerna har även erbjudit stöd när styrelsen aktivt sökt efter det, även om det inte är revisorernas huvudsakliga uppgift. Överlag har styrelsen varit kommunikativa och revisorerna har haft en god insyn på flera plan. Om medlemmar vill ta del av den kommunikation som finns revisorer och styrelsen emellan finns allt dokumenterat i protokoll eller skriftliga konversationer. Nedan redovisas revisionens granskning i fem punkter: Måluppfyllelser, Medlemmar, Ekonomisk Redovisning, Stadgebrott samt Styrelse- och utskottsarbete. MÅLUPPFYLLELSER På årsmötet 2013 klubbades en nys stadga, en verksamhetsplan, ett visionsdokument och ett principprogram. Verksamhetsplanen har följts och verksamheterna därunder har alla utvecklats till det positiva. Styrelsen har även verkat för komma närmare Elevkårens vision. Trots man inte har ökat i absolut medlemsantal har det fortfarande blivit ett mer naturligt val gå med i Elevkåren tack vare bred föreningsverksamhet och god uppföljning av deras respektive medlemmar. Principprogrammet har tyvärr inte följts i lika stör utsträckning, något revisorerna ser allvarligt på. På många punkter har man skött arbetet exemplariskt, men öka transparensen i Elevkårens arbete är en punkt som man först under andra halvan av verksamhetsåret arbetade ordentligt med. Det har varit färre medlemsmöten än väntat, den första kvartalsrapporten uteblev och protokoll från flera möten laddades upp sent eller med bortredigerade beslut. Revisorerna ser en utveckling i Elevkåren där bristande transparens leder till det endast är en kärngrupp av medlemmar som intresserar sig för och aktivt söker vägar utöva inflytande i organisationen. För en stark demokrati skulle ett större ansvar nå ut till en bredare publik krävas. MEDLEMMARNA Det absoluta antalet medlemmar har hållits jämnt med föregående år. Däremot har man ur bidragsgrundande synpunkt minskat medlemsantalet med 23% vilket revisorerna ser mycket allvarligt på. Under början av hösten orsakade dessutom den nya hemsidan problem när många medlemmars uppgifter tappades bort, ett misstag som dock reparerades snabbt. Styrelsen har, enligt revisorerna, inte arbetat tillräckligt grundligt med få ett högre medlemsantal, men med organisationens i övrigt stabila ekonomi får det inte allvarliga konsekvenser. 19

20 En mycket positivt utveckling som revisorerna har sett är många av medlemmarnas ägandekänsla i organisationen har stärkts avsevärt under året. Utskotten har haft fler sökande än någonsin tidigare, Kårmötet såg motionärer i plural och påverkansarbetet tillhör det bästa bland elevkårerna i Sverige. EKONOMISK REDOVISNING Den ekonomiska redovisningen har under året varit god och utförlig samt skapat en mycket god bild för revisorerna hur det ekonomiska arbetet bedrivits under verksamhetsåret. Elevkårens likviditet har ökat avsevärt under året och arbetet mot målet om ekonomisk självständighet har delvis påbörjats. Balansräkning och resultaträkning har presenterats i ett adekvat format med fullständiga verifikationer. STADGEBROTT Inledningsvis under verksamhetsåret bröt styrelsen kontinuerligt mot stadgan när man inte justerade protokoll från styrelsemöten. Stadgebrottet kan dock ses som mycket lindrigt och i övrigt har revisionen inte iakttagit övriga överträdelser. Om styrelsen anger själva de begått stadgebrott eller det inte kommit revisorerna tilldel, så reserverar revisorerna sig mot detta inte presenteras i denna revisionsberättelse. STYRELSE- OCH UTSKOTTSARBETE Elevkårens styrelsearbete har, med endast ett fåtal undantag, under verksamhetsåret 13/14 mött medlemmarnas och revisorernas förväntningar. Samarbeten mellan olika ansvarsområden i styrelsen har standardiserats och skötts med ett stort mervärde för medlemmarna som resultat. Man har blivit en mer delegerande styrelse och kan på så sätt bredda Elevkårens verksamhet. Styrelsen har dessutom ökat medlemmarnas insyn i styrelsearbetet och den förtroendevalda gruppen har haft en mycket stark legitimitet i medlemmarnas ögon, ett kvitto på väl utfört arbete. Tidvis har dock styrelsen gett intryck av vara odynamisk och personliga konflikter har infekterat professionella relationer i styrelsearbetet. Vissa ledamöter har dessutom haft svårt anpassa sig till omorganisationen som klubbades vid Årsmötet 2013 då en Operativ Chef valdes in. Bristande förståelse för uppdraget som utskottsordförande ledde till ett minskat förtroende hos vissa staber och i ett fall även till ett redan marknadsfört evenemang ställdes in. Sett till det hela har dock alla styrelseposter i förhållande till föregående verksamhetsåret utvecklat sina respektive ansvarsområden och revisorerna är nöjda med ledamöternas insatser Revisorerna för Kungsholmens Gymnasiums Elevkår verksamhetsåret yrkar Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 20

21 FRAMTIDEN 21

22 Proposition 1 Stadgar Elevkårsstyrelsen föreslår i denna proposition Att följande nya stadgar antas av årsmötet Elevkårens årsmöte 2013 antog ett nytt visionsdokument där organisationens struktur sågs över och där en ny långsiktig plan slogs fast. Visionen bestod av flera steg och flera förändringar som skulle ske över tid. Denna stadgerevidering ligger i linje med det visionsdokument som antogs på årsmötet 2013 men ska inte ses som den färdiga revideringen, utan snarare ett steg på vägen för utveckla organisationen. Den grundläggande idén bakom visionen och denna stadgerevidering är göra Elevkåren större och mer omfande för då kunna åstadkomma större ting. Detta görs genom ett flertal antal åtgärder: Kort sammanfat innebär denna proposition: Att utskottens verksamhet exklusivt är elevkårens kärna, det ni medlemmar dagligen ser. Att styrelsen ska ägna sig åt mer "visionerande" icke områdesbaserad verksamhet, en instans som en så stor och välutvecklad kår som vi har kräver Att Kungsholmens Gymnasiums Elevskyddsombud inte väljs på elevkårens årsmöte då dessa ska representera alla skolans elever och inte endast elevkårens medlemmar Bifogat till denna text finns styrelsens förslag på nya stadgar med revideringar som antogs vi Kårmötet 28/ Den nuvarande stadgan finns tillgänglig på elevkårens hemsida: 22

23 Stadgar för Kungsholmens Gymnasiums Elevkår Föreslagna till kårmötet X.XX 1 Syfte mom 1 Kungsholmens Gymnasiums Elevkårs syfte är verka för sina medlemmar och arbeta för deras ekonomiska, ideella, sociala, akademiska och elevfackliga intressen. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är Kungsholmens Gymnasiums Elevkår och refereras i fortsättningen till som "Elevkåren". mom 2 Organisationens engelska namn är The Student Union at Kungsholmens Gymnasium mom 3 Elevkåren är en ideell organisation. mom 4 Elevkårens högst beslutande organ är i följande ordning årsmötet, elevkårsmöten och därefter styrelsemöten. mom 5 Elevkåren är partipolitiskt, ideologiskt och religiöst obunden. mom 6 Elevkåren har sitt säte i Stockholm. 3 Medlemskap mom 1 Alla elever på Kungsholmens gymnasium har rätt bli medlemmar i Elevkåren. mom 2 För bli medlem krävs: Personen är inskriven som elev på Kungsholmens gymnasium Eleven ansöker om ett medlemskap i Elevkåren Eleven betalar en eventuell medlemsavgift mom 3 Som medlem har man rätt till: Erhålla närvaro-, yttrande-, yrkande- och rösträtt vid elevkårsmöten och årsmötet Erhålla närvarorätt på styrelsemöten Medverka på Elevkårens aktiviteter mom 4 Ett medlemskap i Kungsholmens Gymnasiums Elevkår gäller i 3år. mom 5 Medlemskapet avslutas om: 23

24 4 Årsmötet Medlemmen inte längre är inskriven på Kungsholmens gymnasium Medlemmen blivit utesluten ur Elevkåren Medlemmen själv önskar avsluta medlemskapet mom 1 Årsmötet är Elevkårens högsta beslutande organ. mom 2 Årsmötet ska hållas i mars månad varje år. mom 3 Årsmötet ska utlysas minst 4 veckor innan mötet. mom 4 Propositioner till årsmötet ska finnas tillgängliga för medlemmarna 3 veckor innan mötet. mom 5 Motioner till årsmötet ska finnas tillgängliga för medlemmarna 1 vecka före mötet. mom 6 Årsmöteshandlingar innehållande propositioner, verksamhetsberättelse, motioner och eventuella motionssvar, bokslut samt revisionsberättelse ska finnas tillgängliga senast 3 skoldagar innan årsmötet. mom 7 Alla Elevkårens medlemmar har närvaro-, yttrande-, yrkande- och rösträtt vid årsmötet. mom 8 Revisorerna har närvaro- och yttranderätt samt yrkanderätt i fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen och i ordningsfråga. mom 9 Alla medlemmar äger en röst vardera på årsmötet. mom 10 Åtminstone dessa punkter ska behandlas under Årsmötet: Årsmötets öppnande Val av årsmötets ordförande, sekreterare och justerare tillika rösträknare Fastställande av röstlängd Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande Fastställande av dagordning Behandling av propositioner Behandling av motioner Presentation och godkännande av verksamhetsberättelsen och bokslut Behandling av revisionsberättelsen Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen Val av Ordförande Val av Vice ordförande Val av Skmästare Val av Operativ chef Val av Sekreterare Val av Marknadsföringsansvarig Val av 3 st ledamöter Val av Ordförande för Påverkansutskottet 24

25 Val av Ordförande för Sociala utskottet Val av Ordförande för Serviceutskottet Val av Ordförande för Föreningsutskottet Val av revisorer tillika valberedning Övriga frågor Årsmötets avslutande mom 11 mom 12 mom 13 mom 14 mom 15 mom 16 Verksamhetsåret sträcker sig mellan två ordinarie årsmöten. Styrelsen tillträder fjorton (14) dagar efter det ordinarie årsmötet. Bokföringsåret påbörjas 1 mars och avslutas sista februari varje år. Alla handlingar samt mötesprotokoll från årsmötet ska vara utskrivna, justerade och finnas tillgängliga för Elevkårens medlemmar senast fyra veckor efter årsmötet. Ett extra årsmöte ska hållas om en majoritet av revisorerna, en majoritet av medlemmarna eller styrelsen kräver det. För extra årsmöte gäller motsvarande stadga som för ordinarie årsmöte, med enda skillnaden ett extra årsmöte kan hållas när som helst under året. 5 Elevkårsmöte mom 1 Ett elevkårsmöte är efter årsmötet Elevkårens högsta beslutande organ. mom 2 Ett elevkårsmöte är behörigt fa beslut ifall: Kallelse till mötet gått ut minst fyra skoldagar före mötet Röstlängden på elevkårsmötet minst är styrelsens röstlängd plus 1% av Elevkårens medlemmar mom 3 Sammankallande till ett elevkårsmöte kan göras av styrelsen eller ett föregående elevkårsmöte. mom 4 Protokoll skall föras vid elevkårsmöten och justeras inom tre veckor efter mötets avslutande, samt hållas tillgängligt för samtliga medlemmar. 6 Föreningsutskottet mom 1 Föreningsutskottet är ett underorgan till elevkåren där särskild verksamhet bedrivs. mom 2 Föreningsutskottets syfte är tillvarata Elevkårens föreningars intressen. Mom 3 Föreningsutskottets engelska namn är The Association Committee. Mom 4 Föreningsutskottet leds av en av årsmötet vald ordförande. Mom 5 Föreningsutskottet består utav en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare samt minst en övrig ledamot. Mom 6 Utskottet väljs av utskottets ordförande i samråd med operativ chef. Mom 7 Utskottet kan upplösas med kvalificerad majoritet på ett utskottsmöte eller ett elevkårsmöte som följer på valet. 25

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI

Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI Index Contact information for The Swedish Pirate Party...3 Party leader...3 Named coordinator...3 Generic "info" email...3 Press contact...3

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 ÖVRIGA HANDLINGAR 2015 1 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 6: Ekonomi Innehåll Möteshandlingarna som berör Medicine Studerandes Förbunds (MSF:s) ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2012 och

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer