Årsmöteshandlingar 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöteshandlingar 1"

Transkript

1 Årsmöteshandlingar 1

2 Innehållsförteckning Förord Formalia - Ordlista - Arbetsordning - Dagordning Föregående verksamhetsår - Verksamhetsberättelse - Ekonomisk berättelse och balansräkning - Bokslut - Revisionsberättelse Framtiden - Proposition 1 Stadgar - Proposition 2 Läroverksfejdsrepresentant - Proposition 3 Verksamhetsplanen - Proposition 4 Stadgerevidering - Proposition 5 Solidaritetsfonden - Motion 1framvaskad av kårmötet: Angående alla medlemmars lika värde - Motion 2 framvaskad av kårmötet: Regarding a second vegetarian alternative - Motion 3 framvaskad av kårmötet: Angående verka för en demokratisk, jämställd och antirasistisk miljö på skolan Valbilaga Valblankett 1 Valblankett 2 2

3 Förord Kära medlemmar, Det började med en vinst av Läroverksfejden, det gick vidare till en introduktionsperiod, en rekordstor insparksfest, ett unikt mentorskapsprogram, massa nya föreningar, ett partnerskap med en elevkår i Belarus och ungefär 55 andra olika typer av elevkårsarrangemang. Nu har vi dock kommit till slutet på detta verksamhetsår, och det är med stolthet och vemod som jag nu välkomnar er alla till det viktigaste arrangemanget på året: Årsmötet. På årsmötet kommer vi blicka tillbaka in i organisationen för se hur det har gått under det gångna verksamhetsåret. Vi kommer också se framåt för bestämma hur elevkåren ska se ut i framtiden. Det är på årsmötet som alla medlemmar har chansen påverka, vara med, och bestämma över sin egen skoltid. Det är inte bara en värdefull rättighet, det är också en viktig skyldighet. Elevkårer och elevorganiseringens rötter kommer ifrån idén om fackförbunden, idén om man tillsammans kan ena sig mot högre auktoriteter och få sin röst hörd. Det är den tanken som har lagt grunden för mitt engagemang, och det är det som gör Elevkåren relevant och viktig. Det har varit en stor ära och ett sant nöje få leda Kungsholmens Gymnasiums Elevkår under verksamhetsåret 2013/2014 tillsammans med de kompetenta människor och medlemmar som haft förtroendeuppdrag under året. Det är nu dags tacka för oss och lämna över denna fantastiska organisation till ett gäng andra duktiga medlemmar. Vi lämnar över en Elevkår som präglas av engagemang och potential, i ett Sverige där elevkårer växer och blir starkare överallt. Elevkårernas stormaktstid är här, så missa inte chansen hoppa på tåget. Välkomna till Kungsholmens Gymnasiums Elevkårs årsmöte 2014! Love Lyssarides Ordförande

4 FORMALIA 4

5 Ordlista Acklamation Endast ja-rop vid omröstning. Vill du inte bifalla ett förslag, ropa inte nej vid fråga om bifalla. Vänta till fråga om avslag och säg ja. Reservation Protest mot beslut som ska protokollföras. Används vanligen i extremfall då du senare kan komma stå till svars för något du inte vill stå för. Adjungering Då utomstående part (icke medlem) bjudits in, måste dessa adjungeras för få rätt yttra sig. Revidering Ändring. Stadgar Organisationens regler. Ansvarsfrihet Godkännande av styrelsens uppdrag under det gångna året. Ansvarsfrihet beviljas vanligen om inte grovt stadgebrott begåtts och avgående styrelse bör hållas till svars juridiskt. Att-sats Det konkreta förslaget man ska ta ställning till. Organisationens stadgar består av paragrafer och -satser. Bordlägga Att lämna en fråga för ta upp den vid ett senare tillfälle Motion Ett förslag till mötet från en medlem Mötespresidiet De personer som leder årsmötet dvs. mötesordförande och mötessekreterare Orningsfråga En fråga som rör det praktiska mötet vilket bryter talarlistan. T.ex när har vi paus? Valberedning De som förbereder valet av förtroendevalda. Verksamhetsberättelse Här berättar styrelsen vad som gjorts under året Yrkande Är ett förslag som alla på mötet med förslagsrätt får lägga under mötet. 5

6 Arbetsordning Styrelsen föreslår årsmötet besluta: Att årsmötet fastställer arbetsordningen till följande Yttrande- och förslagsrätt Alla medlemmar samt årsmötespresidiet har yttrande- och förslagsrätt. Kårmötet Propositioner och motioner som behandlats av Kårmötet 28/ är inte öppna för deb eller revidering. Talarlista och talartider Som förstagångstalare i en diskussion sätts du först på talarlistan. Som andragångstalare hamnar du på kö bakom de som ännu inte har talat. Talarlistan kan brytas med ordningsfråga eller om den är tom. Talartid för styrelse samt revisorer tillika valberedning: Oändlig Föredragande av proposition: Oändlig Föredragande av motion: 5 min Förstagångstalare i deb: 2 min + förtur i talarlistan Andragångstalare i deb: 1 min Replik: 20 sek Kandidatanförande: 2 min Plädering vid personval: 2 min Rösträtt Alla närvarande medlemmar som är upptagna i årsmötets röstlängd har rösträtt. Röstlängden justeras på begäran inför omröstning. Omröstning När årsmötet verkar redo gå till beslut kommer mötesordförande fråga om årsmötet är redo gå till beslut i frågan. Mötesordförande kommer därefter redovisa de förslag som inkommit samt föreslå i vilken ordning dessa ska behandlas. I första hand sker omröstning med acklamation (Ja-rop), i andra hand votering (uppvisande av röstkort) och i tredje hand rösträkning (räknande av röstkort). Vid personval sker omröstning med acklamation då det bara finns en kandidat till posten och om det finns fler än en kandidat: med sluten omröstning. Sakupplysning Mötesordförande beslutar om sakupplysning beviljas. Replik Ordföranden beslutar om replik beviljas. Efter replik kan ordföranden bevilja kontrareplik, enligt samma princip som för replik. Ordningsfrågor Ordningsfrågor bryter talarlistan. Streck i deben Ibland kan en deb dra ut något på tiden utan några nya argument presenteras. Om detta är fallet kan man yrka på streck i deben. Då bryts talarlistan och mötet tar sen ett beslut om streck i deben. Då streck i deben sätts, sätter de som önskar 6

7 tala upp sig på talarlistan. Vid beslut om streck i deben får inga fler yrkanden eller yttranden inkomma. Reservation Eventuella reservationer ska anmälas till mötespresidiet direkt efter beslutet det gäller fats. Reservationen ska skriftligen lämnas till mötesordföranden senast vid Årsmötets avslutande. Reservationer protokollförs. Personval Endast nominerade eller väckta kandidaturer kan behandlas. Du väcker din kandidatur skriftligen till mötespresidiet om du inte ingår i valberedningens förslag till Kårledning. Nomineringsstoppet sätts enligt följande: Till Styrelseposter: innan punkten Val av ordförande behandlas. Till Utskottsordförande: innan punkten Val av Ordförande för Påverkansutskottet behandlas. Till Revisor tillika Valberedning samt Läroverksfejdsrepresentant: i enlighet med Utskottsordförande Pläderingar Varje kandidats pläderingar är begränsade till tre pläderingar per kandidat. Endast medlemmar i Kåren kan plädera. 7

8 Dagordning Dag 1 Öppningsanförande av partiledare Jonas Sjöstedt 1 Årsmötets öppnande 2. Val av årsmötets ordförande, sekreterare och justerare tillika rösträknare 3. Fastställande av röstlängd 4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 5. Fastställande av dagordning 6. Behandling av propositioner 7. Behandling av motioner 8. Presentation och godkännande av verksamhetsberättelsen och bokslut 9. Behandling av revisionsberättelsen 10. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen Mötet ajourneras. Dag 2 11 Öppningsanförande av riksdagsledamot Fredrick Federley 11. Val av Ordförande 12. Val av Vice ordförande 13. Val av Operativ chef 14. Val av Skmästare 15. Val av Sekreterare 16. Val av Marknadsföringsansvarig 17. Val av Ledamöter 18. Val av Ordförande för Påverkansutskottet 19. Val av Ordförande för Sociala utskottet 8

9 20. Val av Ordförande för Serviceutskottet 21. Val av Ordförande för Föreningsutskottet 22. Val av revisorer tillika valberedning 23. Val av Läroverksfejdsrepresentant 23. Övriga frågor 24. Årsmötets avslutande 9

10 Föregående Verksamhetsår 10

11 Verksamhetsberättelse 2013/2014 Under verksamhetsåret 2013/2014 har styrelsen bestått av följande förtroendevalda: Ordförande: Love Lyssarides Vice ordförande: Henrietta Cahn Operativ chef: Amalia Holm Bjelke Kassör: Carl Kristiansson Sekreterare: Lovisa Attebrant Ordförande för Sociala Utskottet: Alexander Brhall Ordförande för Påverkansutskottet: Olivia Björklund Dahlgren Ordförande för Föreningsutskottet: Oliver Stenbom Marknadsföringsansvarig: Moa Peldán Carlsson Näringslivsansvarig: Maria Oknemark Det nya verksamhetsåret påbörjades den 28 mars i och med årsmötets avslutande, och den nya styrelsen tillträdde officiellt i början av april. Styrelsen skickade tre representanter till Sveriges Elevkårers nationella evenemang Upptakt13. Det första uppdraget för den nya styrelsen blev ta över arbetet med Läroverksfejden, som pågick under överlämningsperioden. Kungsholmens Gymnasiums Elevkår var medarrangör av tävlingen tillsammans med elevkårerna vid Norra Real, Östra Real och Södra Latin. Till deltävlingen i retorik, den deltävling Kungsholmen är värd för, valdes operativ chef Amalia Holm Bjelke som konferencier då ordföranden, som traditionellt sett är konferencier, deltog som tävlande. Deltävlingen gick mycket bra och allt flöt på som det skulle. Biljettförsäljningen blev väldigt lyckad, likaså försäljningen av LvF-tröjan, designad av Oliver Stenbom. Internt rekryterade utskottsordförandena respektive stabmedlemmar via intervjuer i samarbete med Operativ Chef. Även stabmedlemmar för marknadsföringsstaben rektyrerades. Efter staberna rektyrerats hölls en dagslång Utskotts-kick-off ledd av Operativ Chef på Skeppsholmen. Föreningsutskottet bistod snart Kårens föreningar i arrangemanget av den mycket uppskade Summerfestival till vilken gäster och deltagare kom från hela Stockholm Efter firandet av vinsten i Läroverksfejden flyttades fokus tillbaka till den egna skolan, och framför allt till de blivande studenterna. Sociala Utskottet planerade och genomförde, i samarbete med skolledningen, Gubbrunchen på studentdagen. Två dagar innan, den 3 juni, anordnades även Gubbmiddagen, ett helt nytt arrangemang som innefade middag för alla avgångselever med lärare på Lidingö Sjövilla. Gubbmiddagen anordnades i Kårens namn och drevs av en utomstående projektgrupp bestående av två medlemmar. Båda dessa evenemang hade som syfte ge de blivande studenterna en möjlighet tacka av varandra och lärare. För Gubbrunchen valdes Love Lyssarides och Emma Zachrisson till toastmasters. Senare på kvällen under studentdagen arrangerades även Slutskivan i lokalen Kolingsborg vid Slussen. Efter skolavslutning och studenternas utspring från skolan var det dags planera det nya skolåret. Det här gjordes genom ett förberedande möte 11

12 dagen efter treornas student, samt under det årliga Sommarmötet. Introduktionen för årskurs ett planerades, och inkluderade evenemang som Meet n Greet och fadderskapssystemet, Karnevalen, Insparksfesten, Smiska Fisk, Kick-Off och Föreningsmässa. Presidiet närvarade vid de nyblivna elevernas upprop i aulan, och samtliga elever fick möjligheten träffa hela styrelsen i danssalen under rundturen i skolan dagen efter. Meet n Greet ägde rum samma dag som rundvandringen i skolan med faddrarna, och var en kombinerad picknick och poängjakt som gjordes klassvis. De nya ettorna blev genom poängjakten uppmuntrade ta kontakt med elever i andra klasser, med stabmedlemmar och med styrelsen. Nästan alla nya elever närvarade och Meet n Greet blev ett av de mest lyckade introduktionsevenemangen under hösten. I sann Kungsholmen-anda arrangerades även Karnevalen, detta år med temat Första Gången ( The First Time på engelska). Insparksfesten hölls på Slakthuset och blev Stockholms största insparksfest med 700 biljetter sålda. Även Smiska Fisk, Kick-Off och Föreningsmässan blev väldigt lyckade och uppskade evenemang. Många föreningar deltog i Föreningsmässan, visade upp sig och värvade nya medlemmar. Senare under hösten började kåren sälja studentmössor till treorna och skolkläder till samtliga medlemmar. Utprovningar av studentmössor arrangerades där medlemmarna fick se de tillgängliga alternativen samt prova sig till rätt storlek. Skolklädeskollektionen utökades och var större än någonsin, och med över 550 produkter sålda blev försäljningen även mer lyckad än tidigare år. Påverkansutskottet och Sociala utskottet höll öppna medlemsmöten och majoriteten av de projekt som kom ur dessa genomfördes framgångsrikt. Exempel på dessa är Halloweenfesten, Jul på KG och Speed Dating. I november månad blev det dags för Sveriges Elevkårers årsmöte som ägde rum på Stockholms Universitet, och som representanter för Kungsholmens Gymnasiums Elevkår valdes ordförande Love Lyssarides och vice ordförande Henrietta Cahn. Delegaterna från elevkåren lyckades tillsammans med några andra elevkårer få ett yrkande bifallet gällande Sveriges Elevkårers officiella engelska namn. I slutet av höstterminen såg styrelsen tillbaka på den del av verksamhetsåret som passerat och fokuserade på se över hur organisationen kan utvecklas i linje med långtidsvisionen och göras ännu bättre. Fokus under det gångna verksamhetsåret har legat på stärka utskotten och slutligen frigöra dem från styrelsen för deras utveckling mot självständighet ska kunna fortgå i samma raska takt. Under året har initiativ för stärka staberna, så som tröjor för respektive utskott, individuellt skolfoto för respektive utskottsstab, utskrivna kontaktuppgifter till alla stabmedlemmar på Kårens hemsida samt en Stabkamp genomförts. Vidare lades ett förslag på en ny organisationsstruktur fram av styrelsen till Elevkårsmötet som ägde rum den 28 januari. Med en motionsworkshop som startskott har även flera evenemang anordnats i förberedande syfte inför årsmötet. 12

13 Den 23 januari var det dags för öppet hus på Kungsholmens Gymnasium, vilket kåren arrangerade tillsammans med skolledning och studievägledare. Detta samarbete ledde till mycket bra förutsättningar för elevkårens representation på evenemanget, vilket resulterade i hela styrelsen och samtliga stabmedlemmar var på plats och berättade om vår verksamhet för de blivande ettorna samt kring 20 föreningar fick chansen visa upp sin verksamhet och bidra till skolans dragningskraft i de framtida elevernas ögon då hela skolans matsal ställdes till Kårens förfogande. Styrelsen publicerade den utredande rapport som Operativ Chef uppdraggats skriva om alternativa sätt finansiera elevkårsverksamhet vilken mottog god respons från omvärlden. Sammanfningsvis har det varit ett mycket bra år för Elevkåren. Styrelsen har inte bara fullföljt verksamhetsplanen, utan också slagit rekord i antalet medlemmar av den operativa kroppen, samt mängd faktiska aktiviteter för medlemmar. Styrelsen ser med blida ögon på året som gått. Elevkåren har tagit ett stort steg mot den autonoma, transparanta, välojlade motor till organisation man önskar vara. Påverkansutskottet Rektorsutfrågningar Elevkårens Elevmentorskap Stipendieväggen Candy Crush Juluppdrag Julpynt Valdeb Medlemsmöten Deltagit vid Skolkonferansen Individuella vägledande medlemssamtal Föreningsutskottet Summer Festival Föreningsmässan UBA-möten Utvecklingssamtal med föreningar Föreningsworkshops Introducerat föreningsutvecklare Magasinet Now what? Beviljat föreningars bidragsansökningar Underhållit Föreningsrummet 5320 Distruberat samt kontrollerat föreningsnycklar Sociala Utskottet Killergame Slutskiva Gubbmiddag Gubbrunch Insparksfest Halloweenfest Skidresa Kryssningen Speed dating 13

14 Medlemsmöten Julkalendervisning Fadder of the Year The Final Hang på Jonny Andra elevkårsevenemang Läroverksfejden Årets Lärare Studentfotografering Sommarmötet Elevkårens dag med ettorna (faddersystem) Survival Guide Meet n Greet Styrelseträff I danssalen Diverse instagram-tävlingar Karnevalen Karnevalsplanering Smiska Fisk Elevkårens Kick-Off Raoul Wallenberg Akademins utbildning i självledarskap Studentmössor Mössutprovning Skolkläder Gymnasiemässan Stabkampen Arrangering av Öppet Hus Project SARA Motionsworkshop Elevkårsmöte Utskottskickoff 14

15 Kårseminarium Mottagande av studiebesök Medverkan på Sveriges Elevkårers årsmöte Medverkan på Upptakt13 Medverkan på Sveriges Elevkårers lokala utbildningar Medverkan på skolkonferenser Medverkan på demonstration mot rasism Möten med skolledningen Möten med föräldraföreningen Utvecklat Faddersystem 15

16 Ekonomisk berättelse och Balansräkning Kungsholmens Gymnasiums Elevkårs verksamhet har under detta år finansierats av bidrag från Elevkårens moderorganisation Sveriges Elevkårer samt sponsring från externa företag. Detta är i linje med det principprogram som antogs på årsmötet Inkomster från diverse event och försäljningar har tillkommit, och vinst har tagits ut vid olika tillfällen, men aldrig på bekostnad av medlemmen i form av överpriser. I framarbetandet av en budget för verksamhetsåret lade styrelsen fram en tydlig linje för decentralisera Elevkåren genom ge Elevkårens verkställande organ, utskotten, större frihet genom en egen budget. Utskottsordföranden har tillsammans med sin utskottsstab sedan internt planerat sin verksamhet utefter den budget som styrelsen lade fram. De faktiska ekonomiska transaktionerna har dock fortfarande sköts av Elevkårsstyrelsens kassör. Styrelsen hade också en vision om stärka Elevkårens likviditet genom förhandla gynnsamma avtal. Detta har genomsyrat hela den ekonomiska verksamheten och samtliga förhandlingar som Elevkåren varit en del av. Det enskilt största ekonomiska lyftet under året var avtalet gällande studentmössor och skolkläder från CL Seifert där Elevkåren genom lyckade förhandlingar erhöll en provision på SEK samtidigt som prisklasserna på studentmössor och skolkläder var samma som förra året och på andra skolor. Tanken med detta är göra Elevkåren ekonomiskt självständig och oberoende från andra organisationer och bidragsgivare. Styrelsen anser Elevkåren har gått många steg i rätt riktning för uppfylla detta mål. Styrelsen se tidigt en målsättning dela ut fyra gånger så mycket föreningsbidrag som föregående år för stärka föreningsverksamheten inom Elevkåren. Elevkåren har under verksamhetsåret löpande delat ut SEK i bidrag till officiella elevföreningar i enlighet med utstakade riktlinjer för bidragsgivande, en tillfredställande ökning med 237% från föregående år. Elevkårens kassör har även omstrukturerat bokföringssystemet för göra det mera förståeligt och transparent. Samtliga inkomster och utgifter har bokförts och presenterats i periodsrapporter för medlemmarna två gånger under verksamhetsåret. Elevkåren har haft en omsättning på SEK och gjort en vinst på SEK detta bokföringsår (första mars 2013 t.o.m sista februari 2014) vilken kommer läggas till den tidigare bufferten. Efter detta verksamhetsår så är Elevkårens ekonomiska balans således kronor, en mycket god start för nästa verksamhetsår. 16

17 Bokslut 17

18 18

19 Revisionsberättelse INLEDNING Revisorna Klas Wetterberg, Axel Thörn, Oscar Theblin och Ida Wallin fick på årsmötet 2013 uppdraget granska elevkårens under det verksamhetsåret som började i mars samma år. Det första revisorerna gjorde var lägga upp en plan för vilka tillvägagångsätt som skulle användas för på ett rättvist sätt kunna granska elevkårsstyrelsens arbete. Revisorerna har under året läst alla protokoll som styrelsen producerat, deltagit på möten med styrelsen och presidiet, men även haft enskilda samtal med delar av styrelsen. Dessutom har revisorerna deltagit på flera av de större evenemangen som elevkårsstyrelsen varit med organisera. Revisorerna har även erbjudit stöd när styrelsen aktivt sökt efter det, även om det inte är revisorernas huvudsakliga uppgift. Överlag har styrelsen varit kommunikativa och revisorerna har haft en god insyn på flera plan. Om medlemmar vill ta del av den kommunikation som finns revisorer och styrelsen emellan finns allt dokumenterat i protokoll eller skriftliga konversationer. Nedan redovisas revisionens granskning i fem punkter: Måluppfyllelser, Medlemmar, Ekonomisk Redovisning, Stadgebrott samt Styrelse- och utskottsarbete. MÅLUPPFYLLELSER På årsmötet 2013 klubbades en nys stadga, en verksamhetsplan, ett visionsdokument och ett principprogram. Verksamhetsplanen har följts och verksamheterna därunder har alla utvecklats till det positiva. Styrelsen har även verkat för komma närmare Elevkårens vision. Trots man inte har ökat i absolut medlemsantal har det fortfarande blivit ett mer naturligt val gå med i Elevkåren tack vare bred föreningsverksamhet och god uppföljning av deras respektive medlemmar. Principprogrammet har tyvärr inte följts i lika stör utsträckning, något revisorerna ser allvarligt på. På många punkter har man skött arbetet exemplariskt, men öka transparensen i Elevkårens arbete är en punkt som man först under andra halvan av verksamhetsåret arbetade ordentligt med. Det har varit färre medlemsmöten än väntat, den första kvartalsrapporten uteblev och protokoll från flera möten laddades upp sent eller med bortredigerade beslut. Revisorerna ser en utveckling i Elevkåren där bristande transparens leder till det endast är en kärngrupp av medlemmar som intresserar sig för och aktivt söker vägar utöva inflytande i organisationen. För en stark demokrati skulle ett större ansvar nå ut till en bredare publik krävas. MEDLEMMARNA Det absoluta antalet medlemmar har hållits jämnt med föregående år. Däremot har man ur bidragsgrundande synpunkt minskat medlemsantalet med 23% vilket revisorerna ser mycket allvarligt på. Under början av hösten orsakade dessutom den nya hemsidan problem när många medlemmars uppgifter tappades bort, ett misstag som dock reparerades snabbt. Styrelsen har, enligt revisorerna, inte arbetat tillräckligt grundligt med få ett högre medlemsantal, men med organisationens i övrigt stabila ekonomi får det inte allvarliga konsekvenser. 19

20 En mycket positivt utveckling som revisorerna har sett är många av medlemmarnas ägandekänsla i organisationen har stärkts avsevärt under året. Utskotten har haft fler sökande än någonsin tidigare, Kårmötet såg motionärer i plural och påverkansarbetet tillhör det bästa bland elevkårerna i Sverige. EKONOMISK REDOVISNING Den ekonomiska redovisningen har under året varit god och utförlig samt skapat en mycket god bild för revisorerna hur det ekonomiska arbetet bedrivits under verksamhetsåret. Elevkårens likviditet har ökat avsevärt under året och arbetet mot målet om ekonomisk självständighet har delvis påbörjats. Balansräkning och resultaträkning har presenterats i ett adekvat format med fullständiga verifikationer. STADGEBROTT Inledningsvis under verksamhetsåret bröt styrelsen kontinuerligt mot stadgan när man inte justerade protokoll från styrelsemöten. Stadgebrottet kan dock ses som mycket lindrigt och i övrigt har revisionen inte iakttagit övriga överträdelser. Om styrelsen anger själva de begått stadgebrott eller det inte kommit revisorerna tilldel, så reserverar revisorerna sig mot detta inte presenteras i denna revisionsberättelse. STYRELSE- OCH UTSKOTTSARBETE Elevkårens styrelsearbete har, med endast ett fåtal undantag, under verksamhetsåret 13/14 mött medlemmarnas och revisorernas förväntningar. Samarbeten mellan olika ansvarsområden i styrelsen har standardiserats och skötts med ett stort mervärde för medlemmarna som resultat. Man har blivit en mer delegerande styrelse och kan på så sätt bredda Elevkårens verksamhet. Styrelsen har dessutom ökat medlemmarnas insyn i styrelsearbetet och den förtroendevalda gruppen har haft en mycket stark legitimitet i medlemmarnas ögon, ett kvitto på väl utfört arbete. Tidvis har dock styrelsen gett intryck av vara odynamisk och personliga konflikter har infekterat professionella relationer i styrelsearbetet. Vissa ledamöter har dessutom haft svårt anpassa sig till omorganisationen som klubbades vid Årsmötet 2013 då en Operativ Chef valdes in. Bristande förståelse för uppdraget som utskottsordförande ledde till ett minskat förtroende hos vissa staber och i ett fall även till ett redan marknadsfört evenemang ställdes in. Sett till det hela har dock alla styrelseposter i förhållande till föregående verksamhetsåret utvecklat sina respektive ansvarsområden och revisorerna är nöjda med ledamöternas insatser Revisorerna för Kungsholmens Gymnasiums Elevkår verksamhetsåret yrkar Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 20

21 FRAMTIDEN 21

22 Proposition 1 Stadgar Elevkårsstyrelsen föreslår i denna proposition Att följande nya stadgar antas av årsmötet Elevkårens årsmöte 2013 antog ett nytt visionsdokument där organisationens struktur sågs över och där en ny långsiktig plan slogs fast. Visionen bestod av flera steg och flera förändringar som skulle ske över tid. Denna stadgerevidering ligger i linje med det visionsdokument som antogs på årsmötet 2013 men ska inte ses som den färdiga revideringen, utan snarare ett steg på vägen för utveckla organisationen. Den grundläggande idén bakom visionen och denna stadgerevidering är göra Elevkåren större och mer omfande för då kunna åstadkomma större ting. Detta görs genom ett flertal antal åtgärder: Kort sammanfat innebär denna proposition: Att utskottens verksamhet exklusivt är elevkårens kärna, det ni medlemmar dagligen ser. Att styrelsen ska ägna sig åt mer "visionerande" icke områdesbaserad verksamhet, en instans som en så stor och välutvecklad kår som vi har kräver Att Kungsholmens Gymnasiums Elevskyddsombud inte väljs på elevkårens årsmöte då dessa ska representera alla skolans elever och inte endast elevkårens medlemmar Bifogat till denna text finns styrelsens förslag på nya stadgar med revideringar som antogs vi Kårmötet 28/ Den nuvarande stadgan finns tillgänglig på elevkårens hemsida: 22

23 Stadgar för Kungsholmens Gymnasiums Elevkår Föreslagna till kårmötet X.XX 1 Syfte mom 1 Kungsholmens Gymnasiums Elevkårs syfte är verka för sina medlemmar och arbeta för deras ekonomiska, ideella, sociala, akademiska och elevfackliga intressen. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är Kungsholmens Gymnasiums Elevkår och refereras i fortsättningen till som "Elevkåren". mom 2 Organisationens engelska namn är The Student Union at Kungsholmens Gymnasium mom 3 Elevkåren är en ideell organisation. mom 4 Elevkårens högst beslutande organ är i följande ordning årsmötet, elevkårsmöten och därefter styrelsemöten. mom 5 Elevkåren är partipolitiskt, ideologiskt och religiöst obunden. mom 6 Elevkåren har sitt säte i Stockholm. 3 Medlemskap mom 1 Alla elever på Kungsholmens gymnasium har rätt bli medlemmar i Elevkåren. mom 2 För bli medlem krävs: Personen är inskriven som elev på Kungsholmens gymnasium Eleven ansöker om ett medlemskap i Elevkåren Eleven betalar en eventuell medlemsavgift mom 3 Som medlem har man rätt till: Erhålla närvaro-, yttrande-, yrkande- och rösträtt vid elevkårsmöten och årsmötet Erhålla närvarorätt på styrelsemöten Medverka på Elevkårens aktiviteter mom 4 Ett medlemskap i Kungsholmens Gymnasiums Elevkår gäller i 3år. mom 5 Medlemskapet avslutas om: 23

24 4 Årsmötet Medlemmen inte längre är inskriven på Kungsholmens gymnasium Medlemmen blivit utesluten ur Elevkåren Medlemmen själv önskar avsluta medlemskapet mom 1 Årsmötet är Elevkårens högsta beslutande organ. mom 2 Årsmötet ska hållas i mars månad varje år. mom 3 Årsmötet ska utlysas minst 4 veckor innan mötet. mom 4 Propositioner till årsmötet ska finnas tillgängliga för medlemmarna 3 veckor innan mötet. mom 5 Motioner till årsmötet ska finnas tillgängliga för medlemmarna 1 vecka före mötet. mom 6 Årsmöteshandlingar innehållande propositioner, verksamhetsberättelse, motioner och eventuella motionssvar, bokslut samt revisionsberättelse ska finnas tillgängliga senast 3 skoldagar innan årsmötet. mom 7 Alla Elevkårens medlemmar har närvaro-, yttrande-, yrkande- och rösträtt vid årsmötet. mom 8 Revisorerna har närvaro- och yttranderätt samt yrkanderätt i fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen och i ordningsfråga. mom 9 Alla medlemmar äger en röst vardera på årsmötet. mom 10 Åtminstone dessa punkter ska behandlas under Årsmötet: Årsmötets öppnande Val av årsmötets ordförande, sekreterare och justerare tillika rösträknare Fastställande av röstlängd Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande Fastställande av dagordning Behandling av propositioner Behandling av motioner Presentation och godkännande av verksamhetsberättelsen och bokslut Behandling av revisionsberättelsen Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen Val av Ordförande Val av Vice ordförande Val av Skmästare Val av Operativ chef Val av Sekreterare Val av Marknadsföringsansvarig Val av 3 st ledamöter Val av Ordförande för Påverkansutskottet 24

25 Val av Ordförande för Sociala utskottet Val av Ordförande för Serviceutskottet Val av Ordförande för Föreningsutskottet Val av revisorer tillika valberedning Övriga frågor Årsmötets avslutande mom 11 mom 12 mom 13 mom 14 mom 15 mom 16 Verksamhetsåret sträcker sig mellan två ordinarie årsmöten. Styrelsen tillträder fjorton (14) dagar efter det ordinarie årsmötet. Bokföringsåret påbörjas 1 mars och avslutas sista februari varje år. Alla handlingar samt mötesprotokoll från årsmötet ska vara utskrivna, justerade och finnas tillgängliga för Elevkårens medlemmar senast fyra veckor efter årsmötet. Ett extra årsmöte ska hållas om en majoritet av revisorerna, en majoritet av medlemmarna eller styrelsen kräver det. För extra årsmöte gäller motsvarande stadga som för ordinarie årsmöte, med enda skillnaden ett extra årsmöte kan hållas när som helst under året. 5 Elevkårsmöte mom 1 Ett elevkårsmöte är efter årsmötet Elevkårens högsta beslutande organ. mom 2 Ett elevkårsmöte är behörigt fa beslut ifall: Kallelse till mötet gått ut minst fyra skoldagar före mötet Röstlängden på elevkårsmötet minst är styrelsens röstlängd plus 1% av Elevkårens medlemmar mom 3 Sammankallande till ett elevkårsmöte kan göras av styrelsen eller ett föregående elevkårsmöte. mom 4 Protokoll skall föras vid elevkårsmöten och justeras inom tre veckor efter mötets avslutande, samt hållas tillgängligt för samtliga medlemmar. 6 Föreningsutskottet mom 1 Föreningsutskottet är ett underorgan till elevkåren där särskild verksamhet bedrivs. mom 2 Föreningsutskottets syfte är tillvarata Elevkårens föreningars intressen. Mom 3 Föreningsutskottets engelska namn är The Association Committee. Mom 4 Föreningsutskottet leds av en av årsmötet vald ordförande. Mom 5 Föreningsutskottet består utav en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare samt minst en övrig ledamot. Mom 6 Utskottet väljs av utskottets ordförande i samråd med operativ chef. Mom 7 Utskottet kan upplösas med kvalificerad majoritet på ett utskottsmöte eller ett elevkårsmöte som följer på valet. 25

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen.

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen. Norra Reals Elevkårs Stadga Med organisationsnummer 802408 7036 Antogs på årsmötet 25 mars 2015 1 Organisationen mom 1 Elevkårens juridiska namn är Norra Reals Elevkår. mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta

Läs mer

ELEVKÅRENS SJÄTTE KÅRMÖTE - MÖTESHANDLINGAR -

ELEVKÅRENS SJÄTTE KÅRMÖTE - MÖTESHANDLINGAR - ELEVKÅRENS SJÄTTE KÅRMÖTE - MÖTESHANDLINGAR - 2015 FRÅGOR OM VALPROCESSEN OCH KANDIDATURER? Amalia Holm Bjelke Tidigare ordförande för påverkansutskottet och kårens första Operativa Chef. Numer revisor

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

Guide till SECO:s exempelstadga

Guide till SECO:s exempelstadga Guide till SECO:s exempelstadga Guide till SECO:s exempelstadga Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta för medlemsorganisationerna

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Formalia och årsmötespraxis

Formalia och årsmötespraxis Formalia och årsmötespraxis Årsmöte 2013 Arbetsordning för årsmöte 2013-03-26 1. Närvarande-, yttrande- och förslagsrätt Alla medlemmar i The Core har rätt att närvara på årsmötet. Dessa har också yttrande-

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Kvartalsredovisning 2015/16!

Kvartalsredovisning 2015/16! Kvartalsredovisning 2015/16 2015-06-01 2015-08-31 Kungsholmens Gymnasiums Elevkår org. nr. 802452-2438 INNEHÅLL Förord 2 Verksamhetsberättelse i kort.2 Resultaträkning 7 Balansräkning..8 Noter till delårsbokslut

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Årsmöte 2015 Kallelse

Årsmöte 2015 Kallelse Årsmöte 2015 Kallelse Välkommen till Sveriges Elevråds Årsmöte 2015! Det börjar lida mot hösten, vilket betyder att det är dags för Sveriges Elevråds årsmöte 2015. Sveriges Elevråd är medlemmarnas organisation.

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Organisationen Elevrådets sammansättning Elevrådets sammansättning Klassrepresentanternas åliggande Möten Klassråd:

Organisationen Elevrådets sammansättning Elevrådets sammansättning Klassrepresentanternas åliggande Möten Klassråd: Elevrådets stadgar Stadgar antagna vid årsmöte år 2000. Ändringar godkändes under de två påföljande stormöten, den 27 april samt den 23 september år 2011. Ändringar godkändes under de två påföljande stormöten,

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Exempelstadga med instruktion

Exempelstadga med instruktion Exempelstadga med instruktion Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta för medlemsorganisationerna har Sveriges Elevråd tagit fram

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA. Stadgar. antagna vid föreningens konstituerande möte

Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA. Stadgar. antagna vid föreningens konstituerande möte Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA Stadgar antagna vid föreningens konstituerande möte 2013-06-24 1 Namn och säte Föreningens namn är Svensk Förening för Läkare inom Prehospital

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Inledning av Scoutrådets ordförande Hej! Det årsmöte vi samlas till i år är speciellt. Det är det årsmöte där vi rapporterar om verksamhetsåret 2012, det

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Psykologstudent Sverige Stadgar

Psykologstudent Sverige Stadgar Psykologstudent Sverige Stadgar 1 Föreningens namn, organisationsnummer och form 1.1 Psykologstudent Sverige, förkortas PS. 1.2 Föreningens organisationsnummer är 802441 7688. 1.3 Föreningen drivs av psykologstudenter,

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Stadgar för föreningen Stockholm Pride

Stadgar för föreningen Stockholm Pride Stadgar för föreningen Stockholm Pride Senast antagna på årsmöte den 16 mars 2014 1 Ändamål och organisation Stockholm Pride är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 2015-03-24 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom RFSL - Riksförbundet

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av mötesordförande b) Val av mötessekreterare c) Val av justerare tillika rösträknare 3. Fråga om stadgeenlig kallelse utfärdats 4. Fastställande

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation.

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation. Stadgar Personalvetare i Lund Reviderade på årsmötet 260215 1. Ändamål 1.1 Syfte Föreningen PiL Personalvetare i Lund är en studentledd intresseorganisation för studerande med anknytning till Personal-

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 1 Föreningens namn Uppsala Peace and Development Students Association 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Föreningen heter MENSEN Forum för menstruation (MENSEN). Hädanefter kallad föreningen.

Föreningen heter MENSEN Forum för menstruation (MENSEN). Hädanefter kallad föreningen. MENSENS stadgar 1 Namn Föreningen heter MENSEN Forum för menstruation (MENSEN). Hädanefter kallad föreningen. 2 Ändamål 2.1 Föreningen är en religiöst och partipolitiskt obunden demokratisk och feministisk

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Sveriges elevråd - SVEAs stadgar

Sveriges elevråd - SVEAs stadgar Sveriges elevråd - SVEAs stadgar Kapitel 1 Organisation 1.1 Namn, säte och förbund Sveriges elevråd SVEA (Sweden s student councils SVEA) är ett förbund av och för elevråd. Sveriges elevråd SVEA är en

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Sveriges Elevkårer

Stadgar för Sveriges Elevkårer Stadgar för Sveriges Elevkårer Senast reviderade och antagna under Årsmötet 2013 Innehållsförteckning 1 Syfte 2 2 Organisation 2 3 Medlemskap 3 4 Enskild anslutning 3 5 Kongress och årsmöte 4 6 Styrelsen

Läs mer

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade 110227 vid årsmöte SYFTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen är en ideell förening. Föreningen har som syfte att erbjuda sina medlemmar ett alternativ till det kommersiella

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Stadgar för Kvinnokören Embla

Stadgar för Kvinnokören Embla Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 1 Kapitel 2 Medlemskap... 1 Kapitel 3 Räkenskaper... 1 Kapitel 4 Styrelsen... 2 Kapitel 5 Företrädare... 2 Kapitel 6 Valberedningen... 2 Kapitel 7 Repertoarkommitté...

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

Kårföreningar och verksamhet som utförs på delegation av kårledningen

Kårföreningar och verksamhet som utförs på delegation av kårledningen Stadgar för Handelshögskolans i Göteborg studentkår Innehåll Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Kapitel

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSTEATERN

STADGAR FÖR RIKSTEATERN STADGAR FÖR RIKSTEATERN Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern är en sammanslutning av Riksteaterföreningar och andra anslutna organisationer. Till Riksteatern

Läs mer

Antagna stadgar för Sveriges Medicinska Fotterapeuter SMF tagna 20150418. 1 NAMN OCH SÄTE

Antagna stadgar för Sveriges Medicinska Fotterapeuter SMF tagna 20150418. 1 NAMN OCH SÄTE Antagna stadgar för Sveriges Medicinska Fotterapeuter SMF tagna 20150418. 1 NAMN OCH SÄTE mom. 1 Organisationens namn är Sveriges Medicinska Fotterapeuter. Vilket förkortas SMF. mom. 2 Organisationens

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer