Verksamhetsberättelse. Trollhättans lokalavdelning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse. Trollhättans lokalavdelning 2014-01-01-2014-12-31"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Trollhättans lokalavdelning

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE LÄRARFÖRBUNDETS LOKALAVDELNING I TROLLHÄTTAN Medlemsantalet i lokalavdelningen var vid årets början 2066 och vid årets slut STYRELSE Ordförande Jenny Andersson 1 år 2014 Ledamot Camilla Härsjö 2 år Lennart Karlsson 2 år Therese Carlsson 2 år Ulrika Ljung 2 år Eva-Lena Melander 2 år Åsa Zetterberg 2 år Urbhan Johansson 2 år Peter Larsson 2 år Ann-Britt Mashallah 2 år Christian Ek-Andersson 2 år Sara Lindh 1 år 2014 Revisor Roxana Junhamn 1 år 2014 Ing-Marie Johansson 1 år 2014 Revisorsuppleant Gerd Ryrhed Sandahl 1 år 2014 Ewa-Lott Holmdahl 1 år 2014 Valberedning Carita Åhlund 1 år 2014 Susanne Modh Lopakka 1 år 2014 Berit Boholm 1 år 2014

3 VALKRETSOMBUD Ledamot Jenny Andersson Åsa Zetterberg Therese Carlsson Camilla Härsjö Urbhan Johansson Peter Larsson Lennart Karlsson Ulrika Ljung Eva-Lena Melander Ann-Britt Mashallah Christian Ek-Andersson Sara Lindh Anita Binder Suppleant Anneli Berntsson Carina Nordén Elisabet Apelskog Birgitta Lundström Sanela Matic Helena Kullberg Carita Åhlund Stefan Nordlundh Karin Nordlundh Berit Boholm Ewa-Lott Holmdahl Kari Tervo Susanne Modh Lopakka

4 SAMMANTRÄDEN OCH MÖTEN UNDER VERKSAMHETSÅRET STYRELSEN Styrelsen har haft 10 protokollförda styrelsemöten under Styrelsens presidium har bestått av Jenny Andersson, Åsa Zetterberg, Eva-Lena Melander och Peter Larsson. Presidiet har regelbundet återkommande möten under terminerna, då det diskuteras pågående frågor och förberedelser inför styrelsemöten. Presidiet har mandat att fatta beslut mellan styrelsemötena. Styrelsen träffar regelbundet politikerna. OMBUDSMÖTEN och ombudsutbildningar Under 2014 har vi haft ombudsmöten för varje område, där vi förberett samverkansmöten på områdesnivå och enhetsnivå. Det har också varit goda möjligheter att ta upp de frågor som varje ombud vill diskutera, och ämnena har därför skiftat mycket. Vi ser att det gör vår kommunikation och organisation tightare. Vi har också haft en heldags ombudsutbildning per termin, dit alla ombud kallas. Under våren handlade det om avtal och facklig samtalsteknik i olika sammanhang. Under hösten var temat budget, där Lena Relfsson från Trollhättan Stad redde ut en hel del av våra frågor. Vid skolavslutningen hade vi i år inte något drop-in, utan varje ombud fick en blomstercheck i posten. Istället startade vi höstterminen med en kick-off-aktivitet på N3. Vi hade också en julavslutning för alla ombud. Vi har också genomfört grundläggande ombudsutbildning och skyddsombudsutbildning under både vår och höst. Flera ombud har gått FIA, den regionala vidareutbildningen för ombud. MEDLEMSMÖTEN OCH ANDRA AKTIVITETER Under 2014 har vi erbjudit våra medlemmar olika tillfällen till medlemsmöten, utbildningar eller andra aktiviteter. Dessa tillfällen har handlat om: Olika kategoriträffar Årsmötet Träffar för långtidssjukskrivna Lärarförbundet/Global Kursen Ny lärare för studenter och ny personal i yrket Lärarkväll - digitalisering Lärarmötet - relationer (Vbg) och hållbart arbetsliv (Skövde) Medlemsdrop-in med julklapp Politikerdebatt Adventsfirande för pensionärer och föräldralediga After Work på Pither s

5 UTBILDNINGSVERKSAMHET Under 2014 har vi haft och deltagit i olika former av utbildningsverksamhet. Dessa har varit: Grundläggande ombudsutbildningar för nya ombud både vår och höst Grundläggande skyddsombudsutbildning under hösten Ombudsutbildning heldag för alla ombud Styrelseutbildningar Styrelseutvecklingsdagar Regionala utbildningar för fackliga förtroendemän REPRESENTATION Lärarförbundets avdelning i Trollhättan är representerat i: FSG,förvaltningens samverkansgrupp, UTB, KFF, samt ASF, Trollhättans Stad CSG, centrala samverkansgruppen, Trollhättans Stad Stadsportens redaktionskommitté, Trollhättans Stad lönestrategigruppen, Trollhättans Stad möten med personalutskottet, Trollhättans Stad rehabiliteringsgruppen, Trollhättans Stad skadligt bruk-grupp, Trollhättans Stad möten med personalutskottet, Trollhättans Stad informella politiker- och tjänstemannaträffar, Trollhättans Stad sjukfrånvarogruppen Trollhättans Stad DFG, VFG-gy, VFG-adm, VFG-vux, Kunskapsförbundet Väst arbetsgrupp systematiskt arbetsmiljöarbete, Kunskapsförbundet Väst Utbildningsnämnden, Trollhättans Stad (närvarorätt) Kultur och Fritidsnämnden, Trollhättans Stad (närvarorätt) ordförandeträffar, valkretsen Lärarförbundet huvudskyddsombuds-/arbetsskadeträffar, regionen Lärarförbundet fackliga dialogmöten med Fridaskolan facklig samverkan med Svenska kyrkan

6 Verksamhetsplan 2014 Målen för vår lokalavdelning är de som är prioriterade av förbundsstyrelsen för I denna verksamhetsplan specificerar vi hur vi ska arbeta för att nå dem. Kongressmål: Vi är medlemmar Trollhättans lokalavdelning ska vid årets slut ha ökat i medlemsantal genom att: Vi ska göra Lärarförbundet synligt och attraktivt för nuvarande och framtida medlemmar. Vi ska arbeta för att vi har aktiva och synliga ombud på våra arbetsplatser. Vi ska driva medlemsnära frågor, informera och stötta våra medlemmar i yrkets vardagsfrågor. Vi ska skapa tillfällen där våra medlemmar träffas, kan utbyta erfarenheter, utvecklas inom professionen och ha roligt tillsammans. Utvärdering: Vi har gjort Lärarförbundet synligt och attraktivt genom att göra många arbetsplatsbesök. Vi har påbörjat ett arbete med att stötta ombuden än mer, och många ombud är aktiva och synliga. Genom att ha en stab som svarar på telefon och mail har vi kunnat fånga upp medlemmars frågor, och vi prioriterar enskilda medlemmars ärenden. Vi har skapat tillfällen att träffas, men vi vill skapa ännu fler nästkommande år! Kongressmål: Lärares löner ökar mer än andras Så här arbetar vi, styrelse, ombud och medlemmar, lokalt mot målet: Vi ska vara aktiva i debatten samt bygga relationer med media och politik som stärker vårt arbete för mer pengar till lärares löner och yrkets attraktivitet. Vi erbjuder tillfällen för information och diskussion kring lönefrågor. Vi ska arbeta för att våra avtal tillämpas och efterlevs fullt ut. Vi ska arbeta för att utbildningsfrågor, lärares arbetsvillkor och lärares löner blir 2014 års viktigaste fråga i kommunalvalet. Utvärdering: Vi har haft informella möten med politiker, vi har kontakt med media och det har funnits tillfällen att diskutera lön, men alla dessa områden vill vi förbättra och utveckla. Vi arbetar intensivt med att avtal ska tillämpas och efterlevas fullt ut. Vi har under valåret gjort olika kampanjer för att hålla lärarnas frågor i fokus.

7 Kongressmål: Ett steg närmare ett hållbart och utvecklande lärarliv Vi, styrelse, ombud och medlemmar, ska arbeta för att tillsammans slå vakt om vårt yrkes professionalitet. arbeta med arbetsbelastning och arbetsmiljö på strukturell och organisatorisk nivå samt stötta enskilda medlemmar. verka för att alla arbetsuppgifter ska rymmas inom var och ens arbetstid. vara aktiva och pådrivande för att få ökade och rätt styrda resurser. vara aktiva parter i samverkan och förhandling med arbetsgivaren. verka för goda villkor för olika skeden i läraryrket, och se till att dessa efterlevs. Verksamhetsplanen kommer att konkretiseras i en handlingsplan som publiceras på hemsidan. Utvärdering: Vi har arbetat för att slå vakt om vårt yrkes professionalitet. Vi har arbetat för att alla arbetsuppgifter ska rymmas inom arbetstiden både på grupp- och individnivå, men vi behöver hitta nya vägar för att arbeta med arbetsbelastning. Vi är aktiva parter i samverkan och förhandling, och agerar pådrivande för ökade och rätt styrda resurser. Villkoren för introduktionsår har förändrats, och det har påverkat möjligheterna att agera, men det är ett område där vi behöver arbeta vidare utifrån de nya förutsättningarna.

8 Verksamhetsberättelse för pensionärsverksamheten i Trollhättan Inger Gustavsson, Torsten Rosenberg och Bernth Gruvander Under 2014 har avdelningens drygt 200 pensionärer, i likhet med tidigare år, inbjudits till ett antal arrangemang, vilka redovisas nedan. Målsättningen har fortsatt varit att erbjuda våra pensionärskollegor ett varierat utbud av aktiviteter. De medel som lokalavdelningens styrelse ställt till förfogande har av oss, pensionärsansvariga, företrädesvis blivit använda till att täcka kostnader för föredragshållare, lokaler, guider, entréer samt för att delfinansiera bussutflykter. Vi framför ett stort tack till lokalavdelningsstyrelsen för det stöd som ges till verksamheten och för det goda samarbetet vi haft under året. ÅRETS AKTIVITETER 23 januari Våra kollegor Barbro och Hasse Svensson inledde, som traditionen bjuder, verksamhetsåret genom att i ord och bild presentera EGYPTEN - FARAONERNAS LAND. 62 personer infann sig till detta möte. 28 februari SÅNG OCH MUSIK Maj-Britt Wallgren och Irene Hansson underhöll 56 närvarande. 12mars Lokalavdelningens styrelse inbjöd till avdelningens ÅRSMÖTE med sedvanliga förhandlingar, förtäring och underhållning. Denna gång var pensionärsskaran representerad av 5 medlemmar. 9 april Jan Uddén från Bohusläns museum presenterade programmet VÅREN för 53 deltagare 27 maj BUSSRESA till Kållandsö med båttur, besök på Victoriahuset och Spiken. 57 personer var med på resan. 21 augusti SENSOMMARRESA TILL BOHUSLÄN Resmål var Sundsby säteri och Klädesholmen. I resan deltog 53 personer 17 september REGIONAL PENSIONÄRSKONFERENS, som denna gång var förlagd till Skövde. Från vår lokalavdelning deltog 4 medlemmar.. 23 oktober TROLLHÄTTAN FÖRR OCH NU. Jan-Olof Dahlberg berättade och visade bilder från vår stad. Denna gång mötte 60 personer upp

9 28 november Lokalavdelningens styrelse bjöd på ADVENTSKAFFE samt sång av elever från Magnus Åbergsgymnasiet. Cirka 70 personer deltog 12 december Återigen dags för JULBORD på MÅGOTT där 33 personer lät sig väl smaka av en mängd anrättningar Enligt uppdrag Bernth Gruvander Verksamhetsberättelse för studerandeverksamheten i Trollhättan I år har vi 573 studerandemedlemmar, jämfört med 572 st vid samma tid år Vi (engagerade studenter och studerandeinformatörer) har funnits för studenterna på Högskolan Väst en till två dagar i veckan. Under året har vi haft möten för studenter och annonserat detta på högskolan och på vår facebook-sida. Vi har haft en utdaterad hemsida som har visat viktig information för lärarstudenter. Vi har haft god kontakt med studenterna, lärare och övrig personal på högskolan. Vi höll den årliga bowlingkvällen med quiz (frågetävling). Vi deltog på vårens och höstens studerandeinformatörskonferenser. Vi deltog i Lärarförbundet Students kampanj om politisk påsk, i vilken studenter fick kryssa i de viktigaste punkterna för deras utbildning. Det överlämnades till lokala politiker. Vi hjälpte till med Lärarförbundets valkampanj Skolan först! genom att dela ut olika infoblad och sätta upp affischer på högskolan. Vi anordnade en Lärarstudentkväll om VFU där studenter bjöds in att delta i en diskussion om hur deras verksamhetsförlagda utbildning är organiserad. Vi anordnade en festlig sommaravslutning på Världsmiljödagen för alla lärarstudenter med mat, facklig information, kubb och brännboll. Några av våra engagerade studenter deltog vid Lärarförbundet Students sommarkurs utanför Stockholm. Vi anordnade ett uppskattat klassmingel för nyantagna lärarstudenter, vilket innebar en möjlighet att träffa blivande studerandekamrater och se skolan före uppstart. Vi medverkade vid Högskolan Västs uppstartsdag för nya lärarstudenter och rekryterade nya medlemmar. De fick ett välkomstpaket och blev bjudna på fika. Vi bjöd in till en lunchträff för studenter som intresserade sig i fackliga frågor. Vi har anordnat Ny lärare-kursen under hösten. Vi deltog med fyra delegater vid Lärarförbundet Students lärarstudentmöte (tidigare Rikskonferensen). Enligt uppdrag Christian Ek-Andersson

10 SLUTORD 2014 Att summera ett år är aldrig lätt präglades av både val och vår egen kongress. Ett år av beslut, inom så många områden. Men beslut ska bli aktivitet och handling, för att betyda något. Lärarförbundet Trollhättans 2014 består av så många medlemmars olika aktiviteter. Vi har peppat varandra på arbetsplatsen och i sociala media och deltagit i diskussioner om skolans och vårt yrkes utveckling. Det har inte saknats stoff: året då politikerna tävlade om att sätta skolan högst på dagordningen var året då alla älskade en lärare. Avdelningens verksamhet består också av ombud som fixat vikarie för att kunna utbilda sig, som stöttat medlemmar på fikaraster och lite närsomhelst, och inte minst i mötet med arbetsgivaren drivit på, uppmärksammat, gett förslag och ställt besvärliga frågor när det behövts. Detta vardagliga, men medvetna, arbete är en stöttepelare för hela avdelningen. Vår verksamhet består också av styrelseledamöter som svarat i telefon och på mail, delat ut chilifrön, beställt nyckelband och annat. De har också med energi fördjupat sig i fackliga frågor och utvecklat sina kunskaper, i oräkneliga antal kurstimmar. För att vara bäst när det gäller: i förhandling och överläggning om medlemmars rättigheter, i möten med politiker som inte alltid är så bekanta med skolan, och i vårt gemensamma ansvar att utveckla Lärarförbundet till att ännu tydligare bli det självklara valet för Sveriges lärare. Tillsammans har vi arbetat för vårt gemensamma mål: goda villkor för lärare och skolan. Vi har satsat engagemang och tid. I vardagen och med långsiktiga mål. Men också i stunden och genom att tänka i nya banor. Tack alla som hjälpts åt att driva utveckling under 2014! Jenny Andersson, ordförande

11 AVSLUTNING Till sist vill styrelsen framföra ett stort tack till alla fackliga förtroendemän i lokalavdelningen som deltagit i det fackliga arbetet under verksamhetsåret Trollhättan Jenny Andersson ordförande Åsa Zetterberg Eva-Lena Melander Ulrika Ljung Camilla Härsjö Peter Larsson Urbhan Johansson Ann-Britt Mashallah L Therese Carlsson Sara Lindh Lennart Karlsson Ledamot Christian Ek-Andersson

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

SjuHall. Tillsammans är vi Unionen! NUMMER 2 2010 SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Ulricehamn. Bollebygd Borås. Tranemo. Mark.

SjuHall. Tillsammans är vi Unionen! NUMMER 2 2010 SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Ulricehamn. Bollebygd Borås. Tranemo. Mark. NUMMER 2 2010 Bollebygd Borås Ulricehamn Tillsammans är vi Unionen! Mark Svenljunga Tranemo Varberg SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Falkenberg Tiden går fort! Det är nu snart ett år sedan jag

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Lärarförbundets riksavdelning för SPSM Medlemsantal I dag (2014-12-31) finns 439 medlemmar registrerade. Styrelsen har haft följande sammansättning Ordförande Helle Rönneke (2

Läs mer

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013 mälardalens frilansklubbs årsmöte 21/2 2013 verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013 sammansättning av styrelsen Karin Tideström Gert Lundstedt Beata Hansson Suzanne Vikström Elisabet Wahl Nils

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Vi har under 2014 tagit viktiga steg för att komma närmare våra medlemmar, för att påverka allmänheten, och för att förändra förutsättningarna för Sveriges lärarstudenter. Vi

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 MEDLEMSCENTER SKÄRHOLMEN Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 Sektion 27 omfattar förvaltningarna Östermalm, Södermalm, Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen, Social- Arbetsmarknadsförvaltningen. hemsida

Läs mer

Styrelsens förslag är samma nivå som fastställdes vid förra årsmötet - 27 kronor/månad*

Styrelsens förslag är samma nivå som fastställdes vid förra årsmötet - 27 kronor/månad* Dagordning --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Frilans Syds årsmöte 8 mars 2015 kl 18:00 (prick) i Skånskans Hörsal i Malmö

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ST inom Migrationsverket Sektion Väst VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för ST inom Migrationsverket, Sektion Väst, för tiden 2014-03-01 2014-12-31. Årsmötet ägde rum den 28 februari 2014

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014

Verksamhetsberättelse år 2014 Centerpartiet Norrtälje kommun Verksamhetsberättelse år 2014 Kretsstyrelse: Ordf. Anders Olander Norrtälje Gunnar Englund Väddö Carina Jansson Gottröra Anita Engdahl Norrtälje Åsa Wärlinder Estuna Bengt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: www.hgfnorrmalm.se 2 Årsmöte

Läs mer

STUDinfo. vårterminen 2013

STUDinfo. vårterminen 2013 STUDinfo vårterminen 2013 Håll dig uppdaterad gilla FSAstud på Facebook! Engagera dig du också! Nästa termin vill vi påverka ännu mer, anordna fler aktiviteter och ha ännu roligare. Då behöver vi fler

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Lärarförbundet 2013-04. Grafisk form: Åsa Nilsson, AB Grafisk Stil. Innehåll Allt börjar med en bra lärare...4 Verksamhetsberättelse 2012...7 Mål 1: Vi är 233 000 medlemmar varav

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011

ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för ICF Sweden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 1 NHR I NORRKÖPING, LOKALFÖRENING FÖR NEUROLOGISKT HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUND Föreningens geografiska område: Norrköping, Finspång, Valdemarsvik, Söderköping och Åtvidabergs kommun

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande Dagordning Medlemsmöte 11/12-2012 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 2 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert

Läs mer

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer