För dig som är anställd i Stockholm stad! Verksamhetsberättelse 2011 STAR. Datum:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För dig som är anställd i Stockholm stad! Verksamhetsberättelse 2011 STAR. Datum: 2012-03-29"

Transkript

1 För dig som är anställd i Stockholm stad! Verksamhetsberättelse 2011 Datum:

2 :s STYRELSE OCH LEDAMÖTER VERKSAMHETSÅRET 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Ordförande Magnus Järnefors Kassör Birgit Andersson Skärholmen SDF Sekreterare Hans Gabrielson Kungsholmen SDF Vice ordförande Staffan Odencrants Östermalms SDF Ord. Ledamöter Ann Ahlstedt Utbildningsförvaltningen Åse Vestlund Södermalms SDF Irma Knuuttila Skärholmen SDF Suppleanter: Ulla Rutgersson Utbildningsförvaltningen Liisa Anzengruber Hägersten-Liljeholmens SDF Revisorer Ann-Marie Strömberg Socialförvaltningen Marie Lööw Utbildningsförvaltningen Revis. suppl. Ingrid Johansson Hägersten-Liljeholmens SDF Sektionsledare: Bordtennis Vakant Dans Lars Wassenius Utbildningsförvaltningen Friluft :s kansli Kultur :s kansli Pistolskytte Olle Sjölund Hägersten-Liljeholmens SDF Innebandy vakant Kort om är en ideell förening för anställda inom Stadsdelsförvaltningarna, Utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Miljöförvaltningen, SISAB, Äldreförvaltningen, Serviceförvaltningen, Bostadsförmedlingen och Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms Stad. Tyngdpunkten på :s verksamhet har alltid legat på motionsnivå, oavsett prestations- och ambitionsnivå. skall vara en förening för alla, som är intresserade av sitt välbefinnande och en trevlig samvaro med sina arbetskamrater. anordnar bl.a. kommunalmästerskap samt olika typer av friskvårds och trivselaktiviteter. Nyckelord i sammanhanget är god hälsa, trygghet, trivsel och gemenskap.

3 Ordförande har ordet Vi har haft ett händelserikt år i med en nytillkommen förvaltning, Arbetsmarknadsförvaltningen med ca 600 anställda. En satsning kommer att göras för att dessa skall lära känna s aktiviteter. Under året kan vi se att våra 6 till antalet hälsoträffar varit välbesökta inte minst den sista då Lars-Erik Uneståhl medverkade för att tala om mental träning. När det gäller våra aktiviteter så är det Zumba som slår det mesta när det gäller popularitet. Vi har fått lov att säga nej till deltagare då utrymme i lokalen saknades. Vår stegtävling -steget lockade till sig 1392 deltagare. I utvärderingen svarar 74% att stegtävlingen hade inspirerats att fortsätta motionera samt att trivseln hade förbättrats på arbetsplatsen under tävlingen. Som ny arrangör till -steget har vi anlitat Motionsplatsen. Dessa erbjöd ett lägre pris till deltagarna och ett prisbord med fler attraktiva priser än tidigare arrangör. Vi har kunnat se att vårat -nytt nu finns på samtliga arbetsplatser vilket gläder oss för vi vet att alla ännu inte besökt vår hemsida för att få information om oss. Ny samarbetspart för detta år har varit Maxpuls.se. En sportbutik på nätet med fri frakt. Tyvärr har samarbetspartners minskat i antal vilket gör att -nytt i framtiden kommer kosta oss mer än tidigare då våra samarbetspartner har bekostat tryckkostnaden. Kulturen verkar vara det som många medlemmar gärna vill delta i. Under året har vi haft 10 st subventionerade erbjudanden där samtliga tillfällen blivit slutsålda. s subventionerar 50 kr/medlem och tillfälle. Jag vill avsluta med att tacka alla, ombud, ledare, ledamöter, hälsocoacher, ja alla som bidragit till att så många väljer för att må bra på och utanför sin arbetsplats. Nu tar vi nya tag och ser fram emot 2012 då fyller 15 år. Möten och sammankomster har under det gångna året haft: 9 st Styrelsemöten 1 st Årsmöte 1 st Planeringsdag 10 st Kulturarrangemang 6 st Hälso/Coachträffar 2 st Kommunala mästerskap 1 st Ombudsträff 2 st Chefsseminarium 2 st Infoträffar på förvaltningar 1 st Hälsodag i skola

4 Representation Verksamhetsberättelse 2011 Vår ordförande och kassör har representerat i SKIMFs styrelse samt VU. (Verkställande utskott) har varit med i ett hälsonätverk som drivs av Hälsokompetens Sverige AB och är ett företag inom Kompetensgruppen. Dessa har erbjudit 2 nätverksträffar under året där ordföranden varit närvarande. Kansliet Bemanningen: Ruben Aranda 50 % tjänst Magnus Järnefors 40% tjänst Huvudsakliga arbetsuppgifter har varit att arrangera aktiviteter, ha kontakt med ombuden, ta emot anmälningar till aktiviteter, arrangera kommunalmästerskap, bereda styrelsemöten, bearbeta uppdrag från styrelsen, skriva avtal med :s samarbetspartner, framställa och sända ut informationsmaterial samt lägga fram förslag på eventuella framtida aktiviteter. Med hjälp av kopieringsmaskin, fax, internpost och vanlig post samt även via e-post har vi fått ut omkring ex som innehållit :s verksamhet och friskvårdsbudskap. Kansliet har varit bemannat måndag fredag. Information Under året har fortsatt arbetet med att sprida information om den egna verksamheten i syfte att väcka intresse för motion och friskvård. Information har riktats till arbetsplatserna och till de anställda inom de förvaltningar och bolag som är anslutna till. I informationsarbetet har vi arbetat utifrån följande aktiviteter; Via möten på förvaltningar och enheter Via utskick till förvaltningarnas friskvårdsansvariga, hälsocoacher, ombud. Direkt till medlemmar, telefon och e-postkontakt samt s hemsida Chefsseminarier, minimässor där våra samarbetspartner medverkat Coachutbildningar Hälsoträffar Planeringsdag Styrelsen planerade framtida verksamheter den 28 oktober.

5 Ombudsträff 5 dec Fotografiska museet. 21 deltagare bjöds på guidad visning och god mat som tack för deras insats under året. Hälsoträffar har fortsatt satsningen på hälsocoacher/friskvårdsintresserade genom att inbjuda till sk. hälsoträffar ute på förvaltningana.programmet har varit seminarier från någon känd person inom hälsa. Hälsoträffarna har varit öppna för alla förvaltningar som tillhört, detta för att rekrytera fler medlemmar. har bjudit på mat efter träffen. 8 februari Socialförvaltningen, 25 deltagare 6 april Eriksdalsbadet, 44 deltagare 15 juni inställd 30 augusti Thorhildsplans gymnasium, 21 deltagare 29 september Socialförvaltningen, 11 deltagare 18 oktober Eriksdalsbadet, 7 deltagare 23 nov Thorhildsplans gymnasium, 92 deltagare Programmet har haft följande rubriker; 8/2 Vad behöver du tänka på om du har ett stillasittande arbete 6/4 Mental träning 30/8 Diversity Icebreaker 29/9 Skapa motivation, smarta val, Träning på jobbet, 18/10 Upplevelsebaserad inlärning stärka stresshantering 23/11 Från olust till arbetslust med hjälp av mental träning Aktivitetststräffar/Informationsmöten 15 juni - informationsmöte om för enhetschefer i Spånga-Tensta 7 september -information om för Arbetsmarknadsförvaltningens chefer Chefsseminarium Den 24 februari inbjöds staden chefer till en inspirationsföreläsning med rallyprinsessan Annie Seel, Ingen minns en fegis Mart Jürisoo, företagsläkare talade om vad chefer och ledning bör känna till om den åldrande arbetskraften. Även Idrottsförvaltningen var representerad av Lena Björklund Norman med Nycklar till bestående livsstilsförändringar. 45 deltagare. Den 21 september ägde höstens kostnadsfri chefsseminarium rum. Utvecklare av mentalträning inom idrotten, Lars-Eric Uneståhl medverkade. Christer Olsson talade om Arbetsglädje är ett annat ord för effektivitet. 42 deltagare.

6 s hemsida på webben Information om har mer och mer gått mot att vi uppdaterar vår hemsida Detta för att minska tryckkostnader samt att spara på miljön. Vi har tydliggjort var s hemsida finns att hitta, allt för att medlemmarna själva lättare skall kunna söka information. Verksamhetsberättelse 2011 nytt nytt är vår broschyr som utkommer 2 ggr om året, vår och höst. I den presenteras aktuella aktiviteter och rabatter som föreningen erbjuder. Broschyren har en upplaga på ex. Förvaltningars vaktmästeri hjälper flitigt till att distribuera till alla enheter. Tryckkostnaden har till stor del betalats av våra samarbetspartner genom att de får vara synliga i vår broschyr. Hälsocoachutbildning Coachens viktigaste uppgift är hjälp till självhjälp att få verktyg för att kunna motivera sina arbetskamrater till att vilja förändra sin livsstil, erbjuda olika friskvårdsaktiviteter och erbjuda alternativ som passar var och ens behov och individuella förutsättningar. Målet för coachen är att närmsta chef har skrivit under en handlingsplan där de tillsammans diskuterar sig fram om hur friskvården kan bedrivas. Alla hälsocoacher har fått ett coachkort vid första kursen. Detta berättigar innehavaren att pröva på :s aktiviteter utan kostnad. Kurserna har varit öppna vilket inneburit att deltagare från olika förvaltningar har genomgått utbildningen. En möjlighet till fortbildning som hälsocoach har funnits genom steg 2,3 och steg 4 utbildningar. Mer teori och även praktik har ingått i dessa steg. Totalt har 90 nya coacher utbildats under året. Det stora flertalet har över förväntan varit mycket nöjda och velat haft mer tid för utbildningen. Allt för Hälsan Till mässan Allt för Hälsan i Älvsjö fick medlemmar 40 kr betalt av om man skickat in sin entrébiljett till s kansli.

7 Hälsodagen Hälsodagen är ett samarbete med Korpen Stockholm och vänder sig till den som arbetar inom skolan. Syftet är att inspirera och motivera deltagarna och stärka sig själv och sin hälsa. Dagen består av inspirerande föreläsningar om hälsa och hälsofrämjande ledarskap. Man fick prova på Boule samt Zumba. Representanter för har också informerat om s verksamhet. Ett syfte med hälsodagen är att vi hoppas ledningen bekostar en fortsatt fysisk aktiviteter på arbetsplatsen. Under året har haft endast 1 st hälsodag, 7 september, halvdag, Arbetsmarknadsförvaltningen. Jobbtorget på Rosendahlsgatan. -steget -steget I november startade s stegräknartävling. Målet var att förbättra vårt välbefinnande genom att öka vår vardagsmotion. Alla som gick minst steg om dagen hade chans att vinna priser vid varje etappmål och givetvis vid slutmålet där priser lottades ut till alla lag som kommit i mål. Ett -medlemskap för 2012 ingick i deltagaravgiften. Totalt deltog 1339 personer i tävlingen, vilket är en mycket bra siffra. Alla fick en reflexbricka samt en info-folder i fickformat om. Medlemsantal Redovisning av antalet medlemmar under verksamhetsår Medlemmar

8 Här följer en redovisning av de olika sektionernas berättelser för verksamhetsåret 2011 Bordtennis Verksamhetsberättelse 2011 Speldag, måndagar i Bäckahagens skola. 5-8 deltagare. har bekostat Korpens seriespel för deltagarna. Friluftsektionen Långholmsloppet den 19 maj deltog 22 lag från av totalt 29 st lag. Dricka till deltagarna bjöd på. Efter tävlingen satt lagen i gröngräset och njöt av sina medhavda picknickkorgar. Fina priser fanns att hämta vid prisbordet som arrangörerna (Eldqvarns IF) tagit fram. Körsång som Friskvård Måndagar där alla kan sjunga och är med och väljer sånger. Inga förkunskaper eller notläsning krävs. Totalt 40 deltagare. Kultur/subventionerade biljetter Kultur har visat sig vara lika bra för hälsan som allt annat inom friskvårds utbudet. s styrelse beslöt därför att subventionera med 50 kr/biljett till följande arrangemang. Stormen 27/1 11 deltagare Jeppe på berget 29/9 20 deltagare Messias 1/2 20 deltagare Revisorn 12/10 15 deltagare Tartuffe 25/3 15 deltagare Fröken Julie 8/11 20 deltagare Anna Karenina 19/4 25 deltagare INKA skatter 30/11 20 deltagare Hair 3/5 15 deltagare Blev det inte mer 13/12 10 deltagare På samtliga ställen har köpt biljetter för grupprabatterat pris. Sömnskola Föreläsningar blandat med gruppdiskussioner och prova -på -aktiviteter 5 tillfällen plus uppföljningstillfälle med mental träning. Totalt 16 deltagare. Grounding Grounding bygger på rörelser från den afrikanska dansen, men utan hopp och häftiga huvudrörelser och dansas barfota. Onsdagar , Lindeparken Totalt 28 deltagare. Qi gong Lugna mjuka rörelser i kombination med andning och koncentration. Tisdagar på S:t Eriks gymnasium. Totalt 15 deltagare.

9 Innebandysektionen Det har varit ett träningstillfälle i veckan. Måndagar, Nytorpskolan. Vi har också haft lag i korpserien. 1 mixlag och 1 herrlag. Totalt 14 deltagare. Pistolskyttesektionen Pistolsektionen har haft ett bra verksamhetsår Under våren och hösten har vi bedrivit skytte varje söndag kl hos Spårvägens skytteförening. Linedance Att dansa linedance innebär att du tränar koordinationsförmågan, konditionen och stärker så väl muskler som skelett. Allt detta till underbar musik. En bra träning för alla åldrar. Vi har haft nybörjar- och fortsättningskurser och tagit med Zumban i dansen. Måndagar Totalt 48 deltagare Magdans Nybörjarkurs med uppvärmning, grundteknik och kombinationer som stärker kroppens muskler. Onsdagar Fortsättning, kombinationer och koreografi. Onsdagar Totalt 35 deltagare. Ryggvänlig gympa Vi haft ryggvänlig gympa tisdagar Ledare har instruerat i hur man kan använda rubberband för att stärka ryggen. 40 deltagare. Kubanska danser Salsa, Mambo, Chacha har dansats mellan på måndagar. Totalt 19 deltagare. Bugg Motionsdans Snurrbugg tisdagar Under ledning av EBBA dansklubb förnyas och utvecklas din dans i denna kurs. Totalt 40 deltagare. Zumba Dansbaserad träningsmetod som fokuserar på de latinska dansstegen. Måndagar Enskedeskolan Tisdagar S:t Eriks gymnasium (fortsättning) Tisdagar (nybörjare) Totalt 159 deltagare.

10 Avtal/Samarbetspartner Att vara med som samarbetspart i innebär att man får medverka med sitt utbud av friskvårdsaktiviteter i broschyren nytt. Storleken, text och utformning av annonsen får varje samarbetspart själv bestämma efter eget önskemål. Under våren 2011 hade vi 13 st samarbetspartner (hösten 2011,12 st) Verksamhetsberättelse 2011 Friskis och Svettis Friskis och Svettis erbjuder ett brett utbud av träning på 14 anläggningar på stan med över 700 pass i veckan. De har bl. a. Gruppträning/Gympa, Styrketräning & Spinning. :s medlemmar har haft rabatt på Allträningskortet med 10 % Yoga-AC Doverlid Yoga lär dig hantera din vardag med mindre stress och medveten närvaro. Kurser som erbjuds är gravidyoga och kundaliniyoga med rabatterade priser för medlem. Samtal OnLine En portal via vår hemsida med Coacher och Samtalsterapefter med kunskap och erfarenhet om, familj/relation,arbetsliv, personlig kris, stress. Maxpuls.se Sportbutik på nätet med fri frakt. Medlemmar i har haft 10 % rabatt. EQI Consulting AB EQI Consulting arbetar med allt från föreläsningar och utbildningar till att hantera större processer. HälsoDialog nå många medarbetare och skapa intressanta arbetsträffar. Utvecklingssamtal utveckling på ett kul sätt Horse Assisted Education utvecklas med hjälp av hästar

11 Promas Erbjuder vid tecknande av avtal 3 månaders gratis användning av Promas återhämtningsfåtöljer till s förvaltningar, Motionsplatsen Arrangör av s stegtävling -steget som levererade en stegräknare som kan förvaras i fickan, väskan eller hänga runt halsen. Den räknar steg, distans och förbrukade kalorier. Som slutmålspriser bidrog motionsplatsen med; - ett weekendpaket för två personer på Blue Hotel värde 6000 kr - 5 st heldagsbesök på Spa Blue Hamam, värde 5000 kr Balans Erbjuder Hälsoplan, Hälsokontroller+, Rehab, Coaching, Yoga samt Balansjakt. Balansjakten har blivit stort inom Stockholms stad. Balans jakten går ut på att komma i rörelse, promenera, cykla, jogga gå till jobbet och bilda lag om fem personer samt döpa laget. Registrering av sin aktivitet görs varje vecka via en webbsida som alla har tillgång till. De lag som får mest poäng under en månad kan vinna fina priser. Korpen Stockholm Korpen leder Hälsodagar på skolor i syfte att inspirera och motivera till fysisk aktivitet. :s medlemmar fick 10% rabatt för deltagande i Korpens aktiviteter under 2011.

12 Avtal / Samarbetspartner (forts.) Verksamhetsberättelse 2011 Simning :s medlemmar har haft subventionerad entré till stadens 14 simhallar. Mot uppvisande av :s medlemskort har de betalat endast 40 kr vid varje besök. Eriksdalsbadet och Husbybadet har kostat 50 kr. Ett medföljande barn under 4 år går gratis i kombination med kortet. betalar 50 kr av medlemsavgiften till Idrottsförvaltningen för subventionen av besöken. Må bra kurser, Idrottsförvaltningen Idrottsförvaltningens MåBra kurser hålls av personal med friskvårdoch hälsopedagogutbildning. -medlemmar har 20% rabatt på ordinarie kurspris. Idrottsförvaltningen arrangerar även föreläsningar och friskvårdsdagar med olika aktiviteter efter önskemål. MåBra Kom i Form kom igång med fysisk aktivitet 8 veckor, 12 tim Motivationskurs till ett liv med mer ork genom att komma igång med regelbunden motion. Du får både teori och fri träning under hela kursperioden. Kurserna ger dig kunskap och verktyg för bestående livsstilsförändringar. Boule & Tapas Boule & Tapas kan erbjuda; Kick-off, Konferens med middag och 3 kamp Boule- Bågskytte Blåsrör Rabatterat pris för hyra av boulebana SATS -medlemmar får 15% rabatt på SATS medlemsavgift. Du kan få hjälp av personliga tränare som ger dig lite extra kunskap och inspiration.

13 Avtal/Samarbetspartner (forts.) Muskelakuten Våra medlemmar får en halvtimmes massage för 180 kr med en begränsning till en behandling per månad. Behandlingar har varit främst med klassisk massage och naprapati. har subventionerat behandlingarna med 90 kr/behandling och medlem. Massage på arbetsplatsen (Företagsmassage) Muskelakuten, som har 10 års erfarenhet, kommer ut till arbetsplats vardagar mellan kl. 8 och 21 och erbjuder 30-minuter klassisk massage och/eller naprapati behandlingar till rabatterat pris. Bokning kan göras via Internet. Medicinsk Yoga Medicinsk Yoga är en yogaform som fungerar på alla och som anpassas och fokuserar på deltagarens behov. Svensk forskning med mycket goda resultat har gjorts på ryggproblem, hjärtproblem och utmattningssymtom mm. Yoga Liv ger medlemmar i % rabatt på sina kurser. Gruppträningskort subventionerar 10 ggr gruppträningskort på Idrottsförvaltningens sim- och idrottsanläggningar. Om man skickar in ett förbrukat 10 ggr kort till kansliet så har man 200 kr i bidrag att få tillbaka. Enskede racket hall Mot uppvisat medlemskort har man fått rabatt hos Enskede rackethall på följande aktiviteter: Tennis Badminton Squash

14 Arrangemang Kommunalmästerskap Verksamhetsberättelse 2011 har arrangerat KM i Golf, KM i Boule medlemmar har under året deltagit i stadens kommunala mästerskap i följande grenar: Boule, S:t Eriksloppet, Schack, Långholmsloppet, Golf. För vidare information se s hemsida/resultatlistor. Årsmötet Den 31 mars hade vi på restaurang Flitiga Lisa vårt årsmöte. 36 deltagare kom och fick njuta av en god middag med Prova på Zumba med hjälp av William Flores som lät oss ledas i denna fantastiskt medryckande dans.

15 Slutord Verksamhetsåret 2011 hoppas vi har givit Er glädje och lust till att hålla friskvården levande ut på arbetsplatserna. Genom att arrangera stegtävlingar som inspirerar till vardagsmotion och socialt umgänge på arbetsplatsen, försöker vi bidra till ett ökat välbefinnande och hälsa hos individen. Vi kommer att fortsätta vara stadens spjutspets i hälsofrågor för att underlätta för den anställde att utöva någon aktivitet i sin vardag. En satsning på stadens chefer kommer att göras under år 2012.Dessa måste veta att hälsa är en resurs som går att utveckla och att friskvård är en kvalificerad form av personalutveckling i en modern organisation. Låt oss hjälpa åt att få behålla hälsa och må bra, så att vi har tillräckligt med resurser för att klara vardagens krav och att förverkliga våra personliga mål i livet. Magnus Järnefors Birgit Andersson Staffan Odencrants Hans Gabrielson Irma Knuuttila Ulla Rutgersson Liisa Anzengruber Ann Ahlstedt Åse Vestlund

16 Verksamhetsår 2011 i bilder

Star nytt. Idrott, hälsa, kultur för dig...

Star nytt. Idrott, hälsa, kultur för dig... Vår 2010 Årg. 13, nr. 1 Idrott, motion, hälsa, kultur för dig... Star nytt...som är anställd inom Stadsdelsförvaltningarna, Utbildningsförvaltningen, Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, Miljöförvaltningen,

Läs mer

Star nytt. Idrott, motion, kultur för dig...

Star nytt. Idrott, motion, kultur för dig... Höst 2009 Årg. 12, nr. 2 Star nytt Idrott, motion, kultur för dig......som är anställd inom Stadsdelsförvaltningarna, Utbildningsförvaltningen, Socialtjänstförvaltningen, Miljöförvaltningen, SISAB, Äldreförvaltningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 IF Friskis&Svettis Västerås 2010 1 IF Friskis&Svettis Västerås Verksamhetsberättelse 2010 INNEHÅLL Välkommen 3 Ordförande har ordet 4 Händelser under

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Målsättning och motivation EN HÄLSOMANIFESTATION FÖR ALLA I TÄBY! Pigg hjärna och kropp på äldre dar. Fysisk aktivitet en billig hälsoinvestering

Målsättning och motivation EN HÄLSOMANIFESTATION FÖR ALLA I TÄBY! Pigg hjärna och kropp på äldre dar. Fysisk aktivitet en billig hälsoinvestering friska täby dagarna OMSLAG 25 26 APRIL, NYA UTETORGET, TÄBY CENTRUM Pigg hjärna och kropp på äldre dar EN HÄLSOMANIFESTATION FÖR ALLA I TÄBY! Målsättning och motivation Fysisk aktivitet en billig hälsoinvestering

Läs mer

träningsglädje verksamhetsberättelse miljö teknik svett spinning gruppträning gym hemsida medlemmar funktionärer personal styrelse

träningsglädje verksamhetsberättelse miljö teknik svett spinning gruppträning gym hemsida medlemmar funktionärer personal styrelse svett hemsida bokslut 2012 sociala medier verksamhetsberättelse miljö teknik träningsglädje medlemmar funktionärer personal styrelse spinning gym gruppträning Friskis&Svettis Göteborg Friskis&Svettis Göteborgs

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning 2013 Inledning...2 Verksamhetsberättelse 2013...2 Förbundsstämma och extra medlemsmöte...2 Styrelse, revisorer, valberedning 2013...2 Föreningarna... 3 Verksamhet...4

Läs mer

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 MEDLEMSCENTER SKÄRHOLMEN Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 Sektion 27 omfattar förvaltningarna Östermalm, Södermalm, Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen, Social- Arbetsmarknadsförvaltningen. hemsida

Läs mer

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning Guide till dig som är ansvarig för din förenings gruppträning KORPENS GRUPPTRÄNINGSSGUIDE 2 Varför denna guide? Den här guiden är främst till för dig som är gruppträningsansvarig i din förening. Kanske

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. friskis&svettis göteborg. tvåtusenelva

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. friskis&svettis göteborg. tvåtusenelva VERKSAMHETSBERÄTTELSE friskis&svettis göteborg tvåtusenelva 1 1 IF FRISKIS&SVETTIS GÖTEBORGS VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL Ordförande har ordet 3 Verksamhetschefen berättar 4 Händelser under året 5 Värderingar

Läs mer

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 September 2014 Nr 4 Ulrika Myhr med sin hund Rocky - Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Innehåll

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2014 Innehållsförteckning Inledning...2 Verksamhetsberättelse 2014...2 Förbundsstämma...2 Styrelse, revisorer, valberedning 2014...2 Föreningarna... 3 Verksamhet...4 Hur uppfylldes verksamhetsmålen?...4

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets Konferens i Kalmar

Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets Konferens i Kalmar 2 0 0 7 Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets Konferens i Kalmar innehåll Plan för RM-tävlingar 2008 och KAF-Nytt denna gång ----------------------------3 Fullträff för Kalmar

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer

Innehållet i detta nummer:

Innehållet i detta nummer: s FACKlan Kommunal Stockholms Län Sektion Skärholmen MEDLEMSTIDNING Nr 1 april 2014 Postadress: Telefon- och besökstid: KOMMUNAL Sektion Skärholmen Måndag 08.30 16.00 Box 503 Tisdag 08.30 16.00 127 26

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Attention Uppsala önskar medlemmarna en god jul och ett gott nytt år!

Attention Uppsala önskar medlemmarna en god jul och ett gott nytt år! Uppsala December 2013 Innehåll Vårens cafékvällar, NPF-träffar och anhörigträffar... sid 2 Hjälpa till?... sid 3 Föreningen Verkstan... sid 3 Kallelse till årsmöte 2014... sid 4 Inbjudan till workshop

Läs mer

MANDATUM. tredje numret UPPDRAGSLETARNA ÖRESUND AB HÄR ÄR VÅR NYA NÄRINGSLIVSTIDNING NR 3. från innehållet. ängelholms ff. fokus på nya företag

MANDATUM. tredje numret UPPDRAGSLETARNA ÖRESUND AB HÄR ÄR VÅR NYA NÄRINGSLIVSTIDNING NR 3. från innehållet. ängelholms ff. fokus på nya företag UPPDRAGSLETARNA ÖRESUND AB maj 2015 NR.3 MANDATUM från innehållet ängelholms ff fokus på nya företag en artikel om vi-känsla rotary luntertun nästa nummer: om rögle i framtiden HÄR ÄR VÅR NYA NÄRINGSLIVSTIDNING

Läs mer

B Porto betalt Sverige

B Porto betalt Sverige B Porto betalt Sverige Reumatikerföreningen KUNGSBACKA REUMATIKERBLADET Våren 2015 REUMATIKERFÖRENINGEN KUNGSBACKA Industrigatan 2C 43432 Kungsbacka 0300 70228 e-post: r.kungsbacka@gmail.com https://kungsbacka.reumatikerforbundet.org

Läs mer

HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L

HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L Förebyggande arbete för en hållbar arbetshälsa Lägesrapport i december 2002 KAROLINSKA INSTITUTET INSTITUTIONEN FÖR KLINISK NEUROVETENSKAP SEKTIONEN

Läs mer

Välkommen till sommarkvällarna

Välkommen till sommarkvällarna NU följ med bland de senaste nyheterna och aktiviteterna från Furuboda kommer ut 4 gånger per år nr 2 2014 Ur innehållet: Vår + terminsslut = Skolresa för AKO! Assistentkursen praktik - jobb Årshögtid

Läs mer

Navet - Nätverk för administratörer vid Umeå universitet

Navet - Nätverk för administratörer vid Umeå universitet NAVET Umeå universitets administratörer bildade i februari 2000 ett nätverk som går under namnet Navet. Det krävs inget medlemskap, utan nätverket är till för alla administratörer vid Umeå universitet.

Läs mer

Eskilstuna. Gymmet växer och blir Multihall. En nyhet som får dig att sväva. Indoor walking. Nya möjligheter

Eskilstuna. Gymmet växer och blir Multihall. En nyhet som får dig att sväva. Indoor walking. Nya möjligheter Välkommen till Sveaplan Träning på hög nivå! Att må bra och ha kul är det viktigaste Andreas Mallin, gyminstruktör Nya möjligheter Gymmet växer och blir Multihall Ett stort gym med moderna träningsmaskiner,

Läs mer

First tee. 15 år med Bredareds Golfklubb. - sid 17-18. Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007. Nya tag för miljön - Sid 3

First tee. 15 år med Bredareds Golfklubb. - sid 17-18. Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007. Nya tag för miljön - Sid 3 First tee Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007 15 år med Bredareds Golfklubb - sid 17-18 Nytt juniorår - Sid 12 Nya tag för miljön - Sid 3 Vårens Kurser - Sid 5 Huvudsponsorer HEJ ALLA GLADA

Läs mer

Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund

Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Förbunds Nytt Nr 1 2002 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets Konferens 6 SSIF/KAF-spelen 13 smått & gott 16 Förbunds Nytt nr 1 april 2002 Redaktör och ansvarig utgivare: Olle Wegner

Läs mer

PULS SPINNING INDOORWALKING INDIVIDUELL GYMTRÄNING. Träningsguide. Ett fullspäckat schema. - en karta över all vår träning på mittuppslaget!

PULS SPINNING INDOORWALKING INDIVIDUELL GYMTRÄNING. Träningsguide. Ett fullspäckat schema. - en karta över all vår träning på mittuppslaget! Friskis&Svettis Ängelholm föreningen! Friskis&Svettis Ängelholm är en ideell idrottsförening med visionen att få människor att le när dom tänker på träning. FLER NYHETER Senior station CirkelFuncgym CirkelFuncgym

Läs mer

Kvinnlig hälsa i olika åldrar

Kvinnlig hälsa i olika åldrar www.formochfigur.se Mötesplatsen för kvinnor med intresse av hälsa & livsstil Kvinnlig hälsa i olika åldrar Om att bli medlem Träningen som passar oss kvinnor så bra Detta ingår i ditt medlemskap Kvinnor

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer