För dig som är anställd i Stockholm stad! Verksamhetsberättelse 2011 STAR. Datum:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För dig som är anställd i Stockholm stad! Verksamhetsberättelse 2011 STAR. Datum: 2012-03-29"

Transkript

1 För dig som är anställd i Stockholm stad! Verksamhetsberättelse 2011 Datum:

2 :s STYRELSE OCH LEDAMÖTER VERKSAMHETSÅRET 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Ordförande Magnus Järnefors Kassör Birgit Andersson Skärholmen SDF Sekreterare Hans Gabrielson Kungsholmen SDF Vice ordförande Staffan Odencrants Östermalms SDF Ord. Ledamöter Ann Ahlstedt Utbildningsförvaltningen Åse Vestlund Södermalms SDF Irma Knuuttila Skärholmen SDF Suppleanter: Ulla Rutgersson Utbildningsförvaltningen Liisa Anzengruber Hägersten-Liljeholmens SDF Revisorer Ann-Marie Strömberg Socialförvaltningen Marie Lööw Utbildningsförvaltningen Revis. suppl. Ingrid Johansson Hägersten-Liljeholmens SDF Sektionsledare: Bordtennis Vakant Dans Lars Wassenius Utbildningsförvaltningen Friluft :s kansli Kultur :s kansli Pistolskytte Olle Sjölund Hägersten-Liljeholmens SDF Innebandy vakant Kort om är en ideell förening för anställda inom Stadsdelsförvaltningarna, Utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Miljöförvaltningen, SISAB, Äldreförvaltningen, Serviceförvaltningen, Bostadsförmedlingen och Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms Stad. Tyngdpunkten på :s verksamhet har alltid legat på motionsnivå, oavsett prestations- och ambitionsnivå. skall vara en förening för alla, som är intresserade av sitt välbefinnande och en trevlig samvaro med sina arbetskamrater. anordnar bl.a. kommunalmästerskap samt olika typer av friskvårds och trivselaktiviteter. Nyckelord i sammanhanget är god hälsa, trygghet, trivsel och gemenskap.

3 Ordförande har ordet Vi har haft ett händelserikt år i med en nytillkommen förvaltning, Arbetsmarknadsförvaltningen med ca 600 anställda. En satsning kommer att göras för att dessa skall lära känna s aktiviteter. Under året kan vi se att våra 6 till antalet hälsoträffar varit välbesökta inte minst den sista då Lars-Erik Uneståhl medverkade för att tala om mental träning. När det gäller våra aktiviteter så är det Zumba som slår det mesta när det gäller popularitet. Vi har fått lov att säga nej till deltagare då utrymme i lokalen saknades. Vår stegtävling -steget lockade till sig 1392 deltagare. I utvärderingen svarar 74% att stegtävlingen hade inspirerats att fortsätta motionera samt att trivseln hade förbättrats på arbetsplatsen under tävlingen. Som ny arrangör till -steget har vi anlitat Motionsplatsen. Dessa erbjöd ett lägre pris till deltagarna och ett prisbord med fler attraktiva priser än tidigare arrangör. Vi har kunnat se att vårat -nytt nu finns på samtliga arbetsplatser vilket gläder oss för vi vet att alla ännu inte besökt vår hemsida för att få information om oss. Ny samarbetspart för detta år har varit Maxpuls.se. En sportbutik på nätet med fri frakt. Tyvärr har samarbetspartners minskat i antal vilket gör att -nytt i framtiden kommer kosta oss mer än tidigare då våra samarbetspartner har bekostat tryckkostnaden. Kulturen verkar vara det som många medlemmar gärna vill delta i. Under året har vi haft 10 st subventionerade erbjudanden där samtliga tillfällen blivit slutsålda. s subventionerar 50 kr/medlem och tillfälle. Jag vill avsluta med att tacka alla, ombud, ledare, ledamöter, hälsocoacher, ja alla som bidragit till att så många väljer för att må bra på och utanför sin arbetsplats. Nu tar vi nya tag och ser fram emot 2012 då fyller 15 år. Möten och sammankomster har under det gångna året haft: 9 st Styrelsemöten 1 st Årsmöte 1 st Planeringsdag 10 st Kulturarrangemang 6 st Hälso/Coachträffar 2 st Kommunala mästerskap 1 st Ombudsträff 2 st Chefsseminarium 2 st Infoträffar på förvaltningar 1 st Hälsodag i skola

4 Representation Verksamhetsberättelse 2011 Vår ordförande och kassör har representerat i SKIMFs styrelse samt VU. (Verkställande utskott) har varit med i ett hälsonätverk som drivs av Hälsokompetens Sverige AB och är ett företag inom Kompetensgruppen. Dessa har erbjudit 2 nätverksträffar under året där ordföranden varit närvarande. Kansliet Bemanningen: Ruben Aranda 50 % tjänst Magnus Järnefors 40% tjänst Huvudsakliga arbetsuppgifter har varit att arrangera aktiviteter, ha kontakt med ombuden, ta emot anmälningar till aktiviteter, arrangera kommunalmästerskap, bereda styrelsemöten, bearbeta uppdrag från styrelsen, skriva avtal med :s samarbetspartner, framställa och sända ut informationsmaterial samt lägga fram förslag på eventuella framtida aktiviteter. Med hjälp av kopieringsmaskin, fax, internpost och vanlig post samt även via e-post har vi fått ut omkring ex som innehållit :s verksamhet och friskvårdsbudskap. Kansliet har varit bemannat måndag fredag. Information Under året har fortsatt arbetet med att sprida information om den egna verksamheten i syfte att väcka intresse för motion och friskvård. Information har riktats till arbetsplatserna och till de anställda inom de förvaltningar och bolag som är anslutna till. I informationsarbetet har vi arbetat utifrån följande aktiviteter; Via möten på förvaltningar och enheter Via utskick till förvaltningarnas friskvårdsansvariga, hälsocoacher, ombud. Direkt till medlemmar, telefon och e-postkontakt samt s hemsida Chefsseminarier, minimässor där våra samarbetspartner medverkat Coachutbildningar Hälsoträffar Planeringsdag Styrelsen planerade framtida verksamheter den 28 oktober.

5 Ombudsträff 5 dec Fotografiska museet. 21 deltagare bjöds på guidad visning och god mat som tack för deras insats under året. Hälsoträffar har fortsatt satsningen på hälsocoacher/friskvårdsintresserade genom att inbjuda till sk. hälsoträffar ute på förvaltningana.programmet har varit seminarier från någon känd person inom hälsa. Hälsoträffarna har varit öppna för alla förvaltningar som tillhört, detta för att rekrytera fler medlemmar. har bjudit på mat efter träffen. 8 februari Socialförvaltningen, 25 deltagare 6 april Eriksdalsbadet, 44 deltagare 15 juni inställd 30 augusti Thorhildsplans gymnasium, 21 deltagare 29 september Socialförvaltningen, 11 deltagare 18 oktober Eriksdalsbadet, 7 deltagare 23 nov Thorhildsplans gymnasium, 92 deltagare Programmet har haft följande rubriker; 8/2 Vad behöver du tänka på om du har ett stillasittande arbete 6/4 Mental träning 30/8 Diversity Icebreaker 29/9 Skapa motivation, smarta val, Träning på jobbet, 18/10 Upplevelsebaserad inlärning stärka stresshantering 23/11 Från olust till arbetslust med hjälp av mental träning Aktivitetststräffar/Informationsmöten 15 juni - informationsmöte om för enhetschefer i Spånga-Tensta 7 september -information om för Arbetsmarknadsförvaltningens chefer Chefsseminarium Den 24 februari inbjöds staden chefer till en inspirationsföreläsning med rallyprinsessan Annie Seel, Ingen minns en fegis Mart Jürisoo, företagsläkare talade om vad chefer och ledning bör känna till om den åldrande arbetskraften. Även Idrottsförvaltningen var representerad av Lena Björklund Norman med Nycklar till bestående livsstilsförändringar. 45 deltagare. Den 21 september ägde höstens kostnadsfri chefsseminarium rum. Utvecklare av mentalträning inom idrotten, Lars-Eric Uneståhl medverkade. Christer Olsson talade om Arbetsglädje är ett annat ord för effektivitet. 42 deltagare.

6 s hemsida på webben Information om har mer och mer gått mot att vi uppdaterar vår hemsida Detta för att minska tryckkostnader samt att spara på miljön. Vi har tydliggjort var s hemsida finns att hitta, allt för att medlemmarna själva lättare skall kunna söka information. Verksamhetsberättelse 2011 nytt nytt är vår broschyr som utkommer 2 ggr om året, vår och höst. I den presenteras aktuella aktiviteter och rabatter som föreningen erbjuder. Broschyren har en upplaga på ex. Förvaltningars vaktmästeri hjälper flitigt till att distribuera till alla enheter. Tryckkostnaden har till stor del betalats av våra samarbetspartner genom att de får vara synliga i vår broschyr. Hälsocoachutbildning Coachens viktigaste uppgift är hjälp till självhjälp att få verktyg för att kunna motivera sina arbetskamrater till att vilja förändra sin livsstil, erbjuda olika friskvårdsaktiviteter och erbjuda alternativ som passar var och ens behov och individuella förutsättningar. Målet för coachen är att närmsta chef har skrivit under en handlingsplan där de tillsammans diskuterar sig fram om hur friskvården kan bedrivas. Alla hälsocoacher har fått ett coachkort vid första kursen. Detta berättigar innehavaren att pröva på :s aktiviteter utan kostnad. Kurserna har varit öppna vilket inneburit att deltagare från olika förvaltningar har genomgått utbildningen. En möjlighet till fortbildning som hälsocoach har funnits genom steg 2,3 och steg 4 utbildningar. Mer teori och även praktik har ingått i dessa steg. Totalt har 90 nya coacher utbildats under året. Det stora flertalet har över förväntan varit mycket nöjda och velat haft mer tid för utbildningen. Allt för Hälsan Till mässan Allt för Hälsan i Älvsjö fick medlemmar 40 kr betalt av om man skickat in sin entrébiljett till s kansli.

7 Hälsodagen Hälsodagen är ett samarbete med Korpen Stockholm och vänder sig till den som arbetar inom skolan. Syftet är att inspirera och motivera deltagarna och stärka sig själv och sin hälsa. Dagen består av inspirerande föreläsningar om hälsa och hälsofrämjande ledarskap. Man fick prova på Boule samt Zumba. Representanter för har också informerat om s verksamhet. Ett syfte med hälsodagen är att vi hoppas ledningen bekostar en fortsatt fysisk aktiviteter på arbetsplatsen. Under året har haft endast 1 st hälsodag, 7 september, halvdag, Arbetsmarknadsförvaltningen. Jobbtorget på Rosendahlsgatan. -steget -steget I november startade s stegräknartävling. Målet var att förbättra vårt välbefinnande genom att öka vår vardagsmotion. Alla som gick minst steg om dagen hade chans att vinna priser vid varje etappmål och givetvis vid slutmålet där priser lottades ut till alla lag som kommit i mål. Ett -medlemskap för 2012 ingick i deltagaravgiften. Totalt deltog 1339 personer i tävlingen, vilket är en mycket bra siffra. Alla fick en reflexbricka samt en info-folder i fickformat om. Medlemsantal Redovisning av antalet medlemmar under verksamhetsår Medlemmar

8 Här följer en redovisning av de olika sektionernas berättelser för verksamhetsåret 2011 Bordtennis Verksamhetsberättelse 2011 Speldag, måndagar i Bäckahagens skola. 5-8 deltagare. har bekostat Korpens seriespel för deltagarna. Friluftsektionen Långholmsloppet den 19 maj deltog 22 lag från av totalt 29 st lag. Dricka till deltagarna bjöd på. Efter tävlingen satt lagen i gröngräset och njöt av sina medhavda picknickkorgar. Fina priser fanns att hämta vid prisbordet som arrangörerna (Eldqvarns IF) tagit fram. Körsång som Friskvård Måndagar där alla kan sjunga och är med och väljer sånger. Inga förkunskaper eller notläsning krävs. Totalt 40 deltagare. Kultur/subventionerade biljetter Kultur har visat sig vara lika bra för hälsan som allt annat inom friskvårds utbudet. s styrelse beslöt därför att subventionera med 50 kr/biljett till följande arrangemang. Stormen 27/1 11 deltagare Jeppe på berget 29/9 20 deltagare Messias 1/2 20 deltagare Revisorn 12/10 15 deltagare Tartuffe 25/3 15 deltagare Fröken Julie 8/11 20 deltagare Anna Karenina 19/4 25 deltagare INKA skatter 30/11 20 deltagare Hair 3/5 15 deltagare Blev det inte mer 13/12 10 deltagare På samtliga ställen har köpt biljetter för grupprabatterat pris. Sömnskola Föreläsningar blandat med gruppdiskussioner och prova -på -aktiviteter 5 tillfällen plus uppföljningstillfälle med mental träning. Totalt 16 deltagare. Grounding Grounding bygger på rörelser från den afrikanska dansen, men utan hopp och häftiga huvudrörelser och dansas barfota. Onsdagar , Lindeparken Totalt 28 deltagare. Qi gong Lugna mjuka rörelser i kombination med andning och koncentration. Tisdagar på S:t Eriks gymnasium. Totalt 15 deltagare.

9 Innebandysektionen Det har varit ett träningstillfälle i veckan. Måndagar, Nytorpskolan. Vi har också haft lag i korpserien. 1 mixlag och 1 herrlag. Totalt 14 deltagare. Pistolskyttesektionen Pistolsektionen har haft ett bra verksamhetsår Under våren och hösten har vi bedrivit skytte varje söndag kl hos Spårvägens skytteförening. Linedance Att dansa linedance innebär att du tränar koordinationsförmågan, konditionen och stärker så väl muskler som skelett. Allt detta till underbar musik. En bra träning för alla åldrar. Vi har haft nybörjar- och fortsättningskurser och tagit med Zumban i dansen. Måndagar Totalt 48 deltagare Magdans Nybörjarkurs med uppvärmning, grundteknik och kombinationer som stärker kroppens muskler. Onsdagar Fortsättning, kombinationer och koreografi. Onsdagar Totalt 35 deltagare. Ryggvänlig gympa Vi haft ryggvänlig gympa tisdagar Ledare har instruerat i hur man kan använda rubberband för att stärka ryggen. 40 deltagare. Kubanska danser Salsa, Mambo, Chacha har dansats mellan på måndagar. Totalt 19 deltagare. Bugg Motionsdans Snurrbugg tisdagar Under ledning av EBBA dansklubb förnyas och utvecklas din dans i denna kurs. Totalt 40 deltagare. Zumba Dansbaserad träningsmetod som fokuserar på de latinska dansstegen. Måndagar Enskedeskolan Tisdagar S:t Eriks gymnasium (fortsättning) Tisdagar (nybörjare) Totalt 159 deltagare.

10 Avtal/Samarbetspartner Att vara med som samarbetspart i innebär att man får medverka med sitt utbud av friskvårdsaktiviteter i broschyren nytt. Storleken, text och utformning av annonsen får varje samarbetspart själv bestämma efter eget önskemål. Under våren 2011 hade vi 13 st samarbetspartner (hösten 2011,12 st) Verksamhetsberättelse 2011 Friskis och Svettis Friskis och Svettis erbjuder ett brett utbud av träning på 14 anläggningar på stan med över 700 pass i veckan. De har bl. a. Gruppträning/Gympa, Styrketräning & Spinning. :s medlemmar har haft rabatt på Allträningskortet med 10 % Yoga-AC Doverlid Yoga lär dig hantera din vardag med mindre stress och medveten närvaro. Kurser som erbjuds är gravidyoga och kundaliniyoga med rabatterade priser för medlem. Samtal OnLine En portal via vår hemsida med Coacher och Samtalsterapefter med kunskap och erfarenhet om, familj/relation,arbetsliv, personlig kris, stress. Maxpuls.se Sportbutik på nätet med fri frakt. Medlemmar i har haft 10 % rabatt. EQI Consulting AB EQI Consulting arbetar med allt från föreläsningar och utbildningar till att hantera större processer. HälsoDialog nå många medarbetare och skapa intressanta arbetsträffar. Utvecklingssamtal utveckling på ett kul sätt Horse Assisted Education utvecklas med hjälp av hästar

11 Promas Erbjuder vid tecknande av avtal 3 månaders gratis användning av Promas återhämtningsfåtöljer till s förvaltningar, Motionsplatsen Arrangör av s stegtävling -steget som levererade en stegräknare som kan förvaras i fickan, väskan eller hänga runt halsen. Den räknar steg, distans och förbrukade kalorier. Som slutmålspriser bidrog motionsplatsen med; - ett weekendpaket för två personer på Blue Hotel värde 6000 kr - 5 st heldagsbesök på Spa Blue Hamam, värde 5000 kr Balans Erbjuder Hälsoplan, Hälsokontroller+, Rehab, Coaching, Yoga samt Balansjakt. Balansjakten har blivit stort inom Stockholms stad. Balans jakten går ut på att komma i rörelse, promenera, cykla, jogga gå till jobbet och bilda lag om fem personer samt döpa laget. Registrering av sin aktivitet görs varje vecka via en webbsida som alla har tillgång till. De lag som får mest poäng under en månad kan vinna fina priser. Korpen Stockholm Korpen leder Hälsodagar på skolor i syfte att inspirera och motivera till fysisk aktivitet. :s medlemmar fick 10% rabatt för deltagande i Korpens aktiviteter under 2011.

12 Avtal / Samarbetspartner (forts.) Verksamhetsberättelse 2011 Simning :s medlemmar har haft subventionerad entré till stadens 14 simhallar. Mot uppvisande av :s medlemskort har de betalat endast 40 kr vid varje besök. Eriksdalsbadet och Husbybadet har kostat 50 kr. Ett medföljande barn under 4 år går gratis i kombination med kortet. betalar 50 kr av medlemsavgiften till Idrottsförvaltningen för subventionen av besöken. Må bra kurser, Idrottsförvaltningen Idrottsförvaltningens MåBra kurser hålls av personal med friskvårdoch hälsopedagogutbildning. -medlemmar har 20% rabatt på ordinarie kurspris. Idrottsförvaltningen arrangerar även föreläsningar och friskvårdsdagar med olika aktiviteter efter önskemål. MåBra Kom i Form kom igång med fysisk aktivitet 8 veckor, 12 tim Motivationskurs till ett liv med mer ork genom att komma igång med regelbunden motion. Du får både teori och fri träning under hela kursperioden. Kurserna ger dig kunskap och verktyg för bestående livsstilsförändringar. Boule & Tapas Boule & Tapas kan erbjuda; Kick-off, Konferens med middag och 3 kamp Boule- Bågskytte Blåsrör Rabatterat pris för hyra av boulebana SATS -medlemmar får 15% rabatt på SATS medlemsavgift. Du kan få hjälp av personliga tränare som ger dig lite extra kunskap och inspiration.

13 Avtal/Samarbetspartner (forts.) Muskelakuten Våra medlemmar får en halvtimmes massage för 180 kr med en begränsning till en behandling per månad. Behandlingar har varit främst med klassisk massage och naprapati. har subventionerat behandlingarna med 90 kr/behandling och medlem. Massage på arbetsplatsen (Företagsmassage) Muskelakuten, som har 10 års erfarenhet, kommer ut till arbetsplats vardagar mellan kl. 8 och 21 och erbjuder 30-minuter klassisk massage och/eller naprapati behandlingar till rabatterat pris. Bokning kan göras via Internet. Medicinsk Yoga Medicinsk Yoga är en yogaform som fungerar på alla och som anpassas och fokuserar på deltagarens behov. Svensk forskning med mycket goda resultat har gjorts på ryggproblem, hjärtproblem och utmattningssymtom mm. Yoga Liv ger medlemmar i % rabatt på sina kurser. Gruppträningskort subventionerar 10 ggr gruppträningskort på Idrottsförvaltningens sim- och idrottsanläggningar. Om man skickar in ett förbrukat 10 ggr kort till kansliet så har man 200 kr i bidrag att få tillbaka. Enskede racket hall Mot uppvisat medlemskort har man fått rabatt hos Enskede rackethall på följande aktiviteter: Tennis Badminton Squash

14 Arrangemang Kommunalmästerskap Verksamhetsberättelse 2011 har arrangerat KM i Golf, KM i Boule medlemmar har under året deltagit i stadens kommunala mästerskap i följande grenar: Boule, S:t Eriksloppet, Schack, Långholmsloppet, Golf. För vidare information se s hemsida/resultatlistor. Årsmötet Den 31 mars hade vi på restaurang Flitiga Lisa vårt årsmöte. 36 deltagare kom och fick njuta av en god middag med Prova på Zumba med hjälp av William Flores som lät oss ledas i denna fantastiskt medryckande dans.

15 Slutord Verksamhetsåret 2011 hoppas vi har givit Er glädje och lust till att hålla friskvården levande ut på arbetsplatserna. Genom att arrangera stegtävlingar som inspirerar till vardagsmotion och socialt umgänge på arbetsplatsen, försöker vi bidra till ett ökat välbefinnande och hälsa hos individen. Vi kommer att fortsätta vara stadens spjutspets i hälsofrågor för att underlätta för den anställde att utöva någon aktivitet i sin vardag. En satsning på stadens chefer kommer att göras under år 2012.Dessa måste veta att hälsa är en resurs som går att utveckla och att friskvård är en kvalificerad form av personalutveckling i en modern organisation. Låt oss hjälpa åt att få behålla hälsa och må bra, så att vi har tillräckligt med resurser för att klara vardagens krav och att förverkliga våra personliga mål i livet. Magnus Järnefors Birgit Andersson Staffan Odencrants Hans Gabrielson Irma Knuuttila Ulla Rutgersson Liisa Anzengruber Ann Ahlstedt Åse Vestlund

16 Verksamhetsår 2011 i bilder

nytt STAR www.starstockholm.se IDROTT, MOTION, HÄLSA, KULTUR FÖR DIG...

nytt STAR www.starstockholm.se IDROTT, MOTION, HÄLSA, KULTUR FÖR DIG... Vår 2013 Årg. 16, nr 1 IDROTT, MOTION, HÄLSA, KULTUR FÖR DIG... STAR nytt...som är anställd inom Stadsdelsförvaltningarna, Utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Miljöförvaltningen, SISAB, Stockholms

Läs mer

nytt Star www.starstockholm.se Idrott, hälsa, kultur för dig...

nytt Star www.starstockholm.se Idrott, hälsa, kultur för dig... Höst 2011 Årg. 14, nr. 2 Idrott, motion, hälsa, kultur för dig... Star nytt...som är anställd inom Stadsdelsförvaltningarna, Utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Miljöförvaltningen, SISAB, Stockholms

Läs mer

nytt STAR www.starstockholm.se IDROTT, MOTION, HÄLSA, KULTUR FÖR DIG...

nytt STAR www.starstockholm.se IDROTT, MOTION, HÄLSA, KULTUR FÖR DIG... Höst 2015 Årg. 18, nr 2 STAR nytt IDROTT, MOTION, HÄLSA, KULTUR FÖR DIG......som är anställd inom Stadsdelsförvaltningarna, Utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Miljöförvaltningen, SISAB, Stockholms

Läs mer

nytt Star www.starstockholm.se Idrott, motion, hälsa, kultur för dig...

nytt Star www.starstockholm.se Idrott, motion, hälsa, kultur för dig... Vår 2014 Årg. 17, nr 1 Star nytt Idrott, motion, hälsa, kultur för dig......som är anställd inom Stadsdelsförvaltningarna, Utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Miljöförvaltningen, SISAB, Stockholms

Läs mer

nytt Star Idrott, hälsa, kultur för dig...

nytt Star Idrott, hälsa, kultur för dig... Höst 2010 Årg. 13, nr. 2 Idrott, motion, hälsa, kultur för dig... Star nytt...som är anställd inom Stadsdelsförvaltningarna, Utbildningsförvaltningen, Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, Miljöförvaltningen,

Läs mer

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 8 9 oktober Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 Livsglädje att leva livet hela livet Det finns så mycket att njuta av och bli glad av i livet,

Läs mer

Star nytt. Idrott, hälsa, kultur för dig...

Star nytt. Idrott, hälsa, kultur för dig... Vår 2010 Årg. 13, nr. 1 Idrott, motion, hälsa, kultur för dig... Star nytt...som är anställd inom Stadsdelsförvaltningarna, Utbildningsförvaltningen, Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, Miljöförvaltningen,

Läs mer

nytt STAR www.starstockholm.se IDROTT, MOTION, HÄLSA, KULTUR FÖR DIG...

nytt STAR www.starstockholm.se IDROTT, MOTION, HÄLSA, KULTUR FÖR DIG... Vår 2015 Årg. 18, nr 1 STAR nytt IDROTT, MOTION, HÄLSA, KULTUR FÖR DIG......som är anställd inom Stadsdelsförvaltningarna, Utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Miljöförvaltningen, SISAB, Stockholms

Läs mer

2009-12-09 SIDAN 1. Medarbetarenkät 2009. Stockholms stad

2009-12-09 SIDAN 1. Medarbetarenkät 2009. Stockholms stad SIDAN 1 Medarbetarenkät 2009 Stockholms stad Högt betyg, tydliga förbättringar Nöjd Medarbetarindex, NMI 62 (2008 NMI 59) Tydlig förbättring av trivsel och hälsa Arbetsmotivation och ansvarstagande högt

Läs mer

Hälso- och friskvårdspolicy

Hälso- och friskvårdspolicy 1 Hälso- och friskvårdspolicy 2007 2 Hälso- och friskvårdspolicy för Klippans kommun Hälsa en del av kompetensen Medarbetarnas hälsa, utveckling och arbetsglädje är nyckeln till en framgångsrik och effektiv

Läs mer

Apollo presenterar i samarbete med AerobicWeekends Sweden. Hitta träningsglädjen!

Apollo presenterar i samarbete med AerobicWeekends Sweden. Hitta träningsglädjen! Apollo presenterar i samarbete med AerobicWeekends Sweden Vi erbjuder ett unikt tillfälle till inspiration, välbefinnande och värme FormaKroppen Träningsresa Följ med på en unik resa till Playitas Resort

Läs mer

nytt Star www.starstockholm.se Idrott, hälsa, kultur för dig...

nytt Star www.starstockholm.se Idrott, hälsa, kultur för dig... Vår 2012 Årg. 15, nr. 1 Idrott, motion, hälsa, kultur för dig... Star nytt...som är anställd inom Stadsdelsförvaltningarna, Utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Miljöförvaltningen, SISAB, Stockholms

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Friskvårdsaktiviteter

Friskvårdsaktiviteter Friskvård 2014-2016 Friskvårdsaktiviteter Det finns många olika typer av definitioner på friskvård, alltifrån att enbart handla om fysiska aktiviteter till att omfatta alla aktiviteter som syftar till

Läs mer

Star nytt. Idrott, motion, kultur för dig...

Star nytt. Idrott, motion, kultur för dig... Höst 2009 Årg. 12, nr. 2 Star nytt Idrott, motion, kultur för dig......som är anställd inom Stadsdelsförvaltningarna, Utbildningsförvaltningen, Socialtjänstförvaltningen, Miljöförvaltningen, SISAB, Äldreförvaltningen

Läs mer

Vi ger ditt företag ett lyft!

Vi ger ditt företag ett lyft! Vi ger ditt företag ett lyft! www.lsc.nu Friska människor bygger starka företag Att sprida en hälsosam livssyn och få fler människor att uppleva fördelarna med ett aktivt och sunt liv. Det är drivkraften

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE Styrelsens sammansättning Gert Nilsson Anders Carlsson Irma Sundh Ann Salomonsson Olle Lundgren Daniel Pollak Sven Jansson Staffan

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Luleå kommun som attraktiv arbetsgivare ser medarbetarens hälsa som en framgångsfaktor.

Luleå kommun som attraktiv arbetsgivare ser medarbetarens hälsa som en framgångsfaktor. LULEÅ KOMMUN Dnr 2 (10) Förord Luleå kommun som attraktiv arbetsgivare ser medarbetarens hälsa som en framgångsfaktor. Min förhoppning är att riktlinjerna ger ett enhetligt synsätt och kommer att stärka

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 47, 2011-10-17. Bjurholms kommun FRISKVÅRDSPROGRAM. För samtliga anställda med månadslön

Antagen av kommunfullmäktige 47, 2011-10-17. Bjurholms kommun FRISKVÅRDSPROGRAM. För samtliga anställda med månadslön [Skriv text] ARARBLKJS Antagen av kommunfullmäktige 47, 2011-10-17 Bjurholms kommun FRISKVÅRDSPROGRAM För samtliga anställda med månadslön 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Friskvårdspolicy... 4 Syfte...

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Hälsoteket i Angered

Hälsoteket i Angered A K T I V I T E T S P R O G R A M VI N T E R Hälsoteket i Angered 27 Januari 28 Maj 204 VÅ R H Ö S T S O M M A R Vi som jobbar på Hälsoteket Drop-in hälsa och FaR (Fysisk aktivitet på recept) Emma Helena

Läs mer

Som medlem i Hälsoklubben får du:

Som medlem i Hälsoklubben får du: Visst vill vi vara friska och må bra, men ibland hinner eller orkar man inte ta hand om sig själv så bra som man borde. I Hälsoklubben får du den inspiration och motivation du behöver för att steg för

Läs mer

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan.

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Elevens kodnummer:, I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt

Läs mer

Varberg kommuns Personalförening Koman Å R S B E R Ä T T E L S E

Varberg kommuns Personalförening Koman Å R S B E R Ä T T E L S E Varberg kommuns Personalförening Koman 2013 Å R S B R Ä T T L S De senaste åren har vi i styrelsen medvetet arbetat med att nå fler medlemmar. Genom att använda ombud, delta på introduktionsdagarna för

Läs mer

Uppföljning rörelseglada barn

Uppföljning rörelseglada barn Bilaga 3 Uppföljning rörelseglada barn Pilotprojekt i Ystads Barn och Elevhälsa 7-8 Backaskolan, Blekeskolan, Köpingebro skola och Östraskolan Ystad kommun Kultur och utbildning Barn och Elevhälsan Kerstin

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på Recept Fysisk aktivitet på Recept Aktivitetshäfte för Malmberget/Gällivare Vårterminen 2008 DELTAGANDE AKTÖRER Korpen Järnvägsgatan 3 tel. 0970-22703 Gällivare/ Malmberget 983 32 Malmberget www.korpen.se/gallivare_malmberget

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter Coaching Stresshantering Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter 2015 Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar Ett familjeföretag som erbjudit utbildningar inom massage och friskvård

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Träningsschema för Blodomloppet den 28 maj 2014 10 km Komponerat av Eva Brolin, Personlig tränare Korpen Luleå

Träningsschema för Blodomloppet den 28 maj 2014 10 km Komponerat av Eva Brolin, Personlig tränare Korpen Luleå Träningsschema för Blodomloppet den 28 maj 2014 10 km Komponerat av Eva Brolin, Personlig tränare Korpen Luleå 19 veckor till start (Om vädret inte tillåter löpning utomhus så träna alt träning eller löpband)

Läs mer

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse 2014 Strängnäs GF Verksamhetsberättelse Året som gått Strängnäs GFs gångna år har sett annorlunda ut än tidigare år. Nya samarbeten har skapats, förändring i träning- och tävlingsplanering samt att föreningen

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1953 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1-7 - Förtroendevalda 1 - Medlemsföreningar 2 - SSIF-Spel/Riksmästerskap och övriga arrangemang 2 - Sammankomster 3 - Konferenser 4 - Utmärkelser

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

Der Startschuss für Teamgeist, Spaß und Gesundheit bei der Arbeit!

Der Startschuss für Teamgeist, Spaß und Gesundheit bei der Arbeit! VARBERGS PIGGASTE Stegtävling Malmö - Varberg, 29 april till 28 maj Antar ni utmaningen? Der Startschuss für Teamgeist, Spaß und Gesundheit bei der Arbeit! Vilka är Varbergs piggaste arbetsplatser? Gå

Läs mer

Företagshälsa. Sagas utbud och konsultativa tjänster. Saga. Mariatorget 5, 118 48 Stockholm Tel 070-34 40 593 www.saga-motion.se

Företagshälsa. Sagas utbud och konsultativa tjänster. Saga. Mariatorget 5, 118 48 Stockholm Tel 070-34 40 593 www.saga-motion.se Företagshälsa Sagas utbud och konsultativa tjänster Saga Mariatorget 5, 118 48 Stockholm Tel 070-34 40 593 www.saga-motion.se Innehåll Gruppträning 3 Personlig träning & Styrkeinstruktioner 4 Personlig

Läs mer

Gruppaktiviteter Huddinge Gym

Gruppaktiviteter Huddinge Gym Gruppaktiviteter Huddinge Gym Gruppaktivitetsschema... 2 Passförklaringar... 3 Kurser... 5 Japanskt Karate... 5 Zumba... 6 Magdans... Fel! Bokmärket är inte definierat. Yoga... 7 Pilates... 8 Kangoo Jumps...

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Enligt Arbetsmiljöpolicyn 1 ska alla verksamheter ha ett hälsofrämjande synsätt. Det innebär att vi utgår från det friska och förstärker det. I policyn och handlingsplanen

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Upptäck! äldreveckan Lundby stadsdelsförvaltning. 24 28 oktober Ett friskt och aktivt liv Program & aktiviteter

Upptäck! äldreveckan Lundby stadsdelsförvaltning. 24 28 oktober Ett friskt och aktivt liv Program & aktiviteter Upptäck! äldreveckan Lundby stadsdelsförvaltning 24 28 oktober Ett friskt och aktivt liv Program & aktiviteter 2011 1 Lundby stadsdelsförvaltning och Lundby pensionärsråd bjuder in till en spännande vecka

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

FYSISK AKTIVITET FÖR BARN OCH UNGDOMAR I DALS-EDS KOMMUN

FYSISK AKTIVITET FÖR BARN OCH UNGDOMAR I DALS-EDS KOMMUN FYSISK AKTIVITET FÖR BARN OCH UNGDOMAR I DALS-EDS KOMMUN Höstterminen 2012 En timmes fysisk aktivitet varje dag är toppen- håller igång både kroppen och knoppen! För uppgifter om priser och medlemsavgifter

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept. FaR

Fysisk aktivitet på Recept. FaR Fysisk aktivitet på Recept FaR Aktivitetskatalog för Hylte Kommun Höstterminen 2011 1 Hänvisningsnivåer i FaR-verksamhet Nivå 1 Recept till anpassade FaR-verksamheter med FaR-ledare Nivå 2 Recept till

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Friskvårdspolicy för Laholms kommun

Friskvårdspolicy för Laholms kommun Friskvårdspolicy för Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen: 2002-09-10 Reviderad: 2010-10-27 Friskvård är en del av helhetssynen på arbetsplatsen och hela dess arbetsmiljö. Positiva personalåtgärder

Läs mer

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 Förslag till Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 Val av ordförande till årsmöte 4 Val av sekreterare till årsmötet 5 Val av justeringsmän,

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Kom i form med oss på Mallorca

Kom i form med oss på Mallorca Kom i form med oss på Mallorca Pernilla Lisa Vicky Välkomna att åka med oss till denna underbara plats Can Martorell 11 18 oktober 2014 Här ger vi dig ett utbud av härlig träning för både kropp och själ.

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

kursprogram våren 2012 Örebro

kursprogram våren 2012 Örebro kursprogram våren 2012 Örebro välkommen till vårens kursprogram som fackförbundet Vision, i samverkan med sensus studieförbund, erbjuder dig som medlem! genom att erbjuda dig utbildningar, vill vi ge dig

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Pulsen. Årsmöte Mer träning för unga Kurser & Föreläsningar. Träningscoach. Vi människor och träning! NYHET. Nummer 1 2010

Pulsen. Årsmöte Mer träning för unga Kurser & Föreläsningar. Träningscoach. Vi människor och träning! NYHET. Nummer 1 2010 En ideell idrottsförening där alla vinner. Vi människor och träning! Pulsen Årsmöte Mer träning för unga Kurser & Föreläsningar Nummer 1 2010 Träningscoach NYHET FÖRELÄSNINGAR Alla föreläsningar är i Bätte

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

En hälso- och miljöaktivitet för arbetsplatser

En hälso- och miljöaktivitet för arbetsplatser En hälso- och miljöaktivitet för arbetsplatser Cykelutmaningen är en rolig lagtävling som uppmuntrar fler att använda arbetsrelaterade resor till regelbunden vardagsmotion, och samtidigt göra en insats

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du:

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du: Visst vill vi vara friska och hålla trivselvikten, men ibland hinner eller orkar man inte ta hand om sig själv så bra som man borde. I Hälsa Viktklubb får du den inspiration och motivation du behöver för

Läs mer

Askims Bridgeklubbs årsmöte 28/9 2015. Föredragningslista

Askims Bridgeklubbs årsmöte 28/9 2015. Föredragningslista Askims Bridgeklubbs årsmöte 28/9 2015 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista. 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare för mötet 4. Val av två justerare att jämte ordförande

Läs mer

Dansstudion. För hela Östergötland! FÖR mer information och anmälan folkuniversitetet.se/motala, linkoping, norrkoping

Dansstudion. För hela Östergötland! FÖR mer information och anmälan folkuniversitetet.se/motala, linkoping, norrkoping 1 Dansstudion För hela Östergötland! GRATIS PROVA-PÅ kurser! 2 Språk Konst Se hela vårt kursutbud i vårens kurskatalog samt på våra hemsidor: folkuniversitetet.se/motala, folkuniversitetet.se/linkoping,

Läs mer

Vi gör din röst hörd!

Vi gör din röst hörd! Vi gör din röst hörd! SPF bevakar dina intressen! - Har du tänkt på hur du vill du bo när du blir äldre? - Tycker du att det är rättvist att arbete och pension beskattas olika? - Vet du att i genomsnitt

Läs mer

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 DAGORDNING 2 (8) Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Parentationer (en tyst minut) 3. Fråga om mötet har behörig kallas 4. Fastställande av dagordning 5. Val av

Läs mer

Lugn och ro i harmoni...

Lugn och ro i harmoni... Lugn och ro i harmoni... Välkommen till Harmonigården! Vi vill vara Din inspiration och hjälp till ett mer harmoniskt och hälsosamt liv. SPA Vi erbjuder Dig vår kompetens, unika miljö och möjligheter till

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013 002 Lundaavdelningen 1(5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013 Till grund för Lundaavdelningens verksamhetsplanering finns förbundsmötets beslut och avdelningsstyrelsens tolkning av dessa. På

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet)

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) PRO-Skellefteå Program hösten 2014 och våren 2015 Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) Vi vill med vår verksamhet stimulera våra medlemmar till aktiviteter

Läs mer

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte.

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. Sida 1 av 5 STADGAR för Borås Bouleallians Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. STADGAR för den ideella föreningen Borås Bouleallians med säte i Borås kommun, bildad 2013-11-28.

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Friskvårdspolicy. Hälsa på arbetsplatsen. Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen?

Friskvårdspolicy. Hälsa på arbetsplatsen. Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen? Friskvårdspolicy Hälsa på arbetsplatsen Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen? Bertold Brecht Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS/ 02-026

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer