För dig som är anställd i Stockholm stad! Verksamhetsberättelse 2011 STAR. Datum:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För dig som är anställd i Stockholm stad! Verksamhetsberättelse 2011 STAR. Datum: 2012-03-29"

Transkript

1 För dig som är anställd i Stockholm stad! Verksamhetsberättelse 2011 Datum:

2 :s STYRELSE OCH LEDAMÖTER VERKSAMHETSÅRET 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Ordförande Magnus Järnefors Kassör Birgit Andersson Skärholmen SDF Sekreterare Hans Gabrielson Kungsholmen SDF Vice ordförande Staffan Odencrants Östermalms SDF Ord. Ledamöter Ann Ahlstedt Utbildningsförvaltningen Åse Vestlund Södermalms SDF Irma Knuuttila Skärholmen SDF Suppleanter: Ulla Rutgersson Utbildningsförvaltningen Liisa Anzengruber Hägersten-Liljeholmens SDF Revisorer Ann-Marie Strömberg Socialförvaltningen Marie Lööw Utbildningsförvaltningen Revis. suppl. Ingrid Johansson Hägersten-Liljeholmens SDF Sektionsledare: Bordtennis Vakant Dans Lars Wassenius Utbildningsförvaltningen Friluft :s kansli Kultur :s kansli Pistolskytte Olle Sjölund Hägersten-Liljeholmens SDF Innebandy vakant Kort om är en ideell förening för anställda inom Stadsdelsförvaltningarna, Utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Miljöförvaltningen, SISAB, Äldreförvaltningen, Serviceförvaltningen, Bostadsförmedlingen och Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms Stad. Tyngdpunkten på :s verksamhet har alltid legat på motionsnivå, oavsett prestations- och ambitionsnivå. skall vara en förening för alla, som är intresserade av sitt välbefinnande och en trevlig samvaro med sina arbetskamrater. anordnar bl.a. kommunalmästerskap samt olika typer av friskvårds och trivselaktiviteter. Nyckelord i sammanhanget är god hälsa, trygghet, trivsel och gemenskap.

3 Ordförande har ordet Vi har haft ett händelserikt år i med en nytillkommen förvaltning, Arbetsmarknadsförvaltningen med ca 600 anställda. En satsning kommer att göras för att dessa skall lära känna s aktiviteter. Under året kan vi se att våra 6 till antalet hälsoträffar varit välbesökta inte minst den sista då Lars-Erik Uneståhl medverkade för att tala om mental träning. När det gäller våra aktiviteter så är det Zumba som slår det mesta när det gäller popularitet. Vi har fått lov att säga nej till deltagare då utrymme i lokalen saknades. Vår stegtävling -steget lockade till sig 1392 deltagare. I utvärderingen svarar 74% att stegtävlingen hade inspirerats att fortsätta motionera samt att trivseln hade förbättrats på arbetsplatsen under tävlingen. Som ny arrangör till -steget har vi anlitat Motionsplatsen. Dessa erbjöd ett lägre pris till deltagarna och ett prisbord med fler attraktiva priser än tidigare arrangör. Vi har kunnat se att vårat -nytt nu finns på samtliga arbetsplatser vilket gläder oss för vi vet att alla ännu inte besökt vår hemsida för att få information om oss. Ny samarbetspart för detta år har varit Maxpuls.se. En sportbutik på nätet med fri frakt. Tyvärr har samarbetspartners minskat i antal vilket gör att -nytt i framtiden kommer kosta oss mer än tidigare då våra samarbetspartner har bekostat tryckkostnaden. Kulturen verkar vara det som många medlemmar gärna vill delta i. Under året har vi haft 10 st subventionerade erbjudanden där samtliga tillfällen blivit slutsålda. s subventionerar 50 kr/medlem och tillfälle. Jag vill avsluta med att tacka alla, ombud, ledare, ledamöter, hälsocoacher, ja alla som bidragit till att så många väljer för att må bra på och utanför sin arbetsplats. Nu tar vi nya tag och ser fram emot 2012 då fyller 15 år. Möten och sammankomster har under det gångna året haft: 9 st Styrelsemöten 1 st Årsmöte 1 st Planeringsdag 10 st Kulturarrangemang 6 st Hälso/Coachträffar 2 st Kommunala mästerskap 1 st Ombudsträff 2 st Chefsseminarium 2 st Infoträffar på förvaltningar 1 st Hälsodag i skola

4 Representation Verksamhetsberättelse 2011 Vår ordförande och kassör har representerat i SKIMFs styrelse samt VU. (Verkställande utskott) har varit med i ett hälsonätverk som drivs av Hälsokompetens Sverige AB och är ett företag inom Kompetensgruppen. Dessa har erbjudit 2 nätverksträffar under året där ordföranden varit närvarande. Kansliet Bemanningen: Ruben Aranda 50 % tjänst Magnus Järnefors 40% tjänst Huvudsakliga arbetsuppgifter har varit att arrangera aktiviteter, ha kontakt med ombuden, ta emot anmälningar till aktiviteter, arrangera kommunalmästerskap, bereda styrelsemöten, bearbeta uppdrag från styrelsen, skriva avtal med :s samarbetspartner, framställa och sända ut informationsmaterial samt lägga fram förslag på eventuella framtida aktiviteter. Med hjälp av kopieringsmaskin, fax, internpost och vanlig post samt även via e-post har vi fått ut omkring ex som innehållit :s verksamhet och friskvårdsbudskap. Kansliet har varit bemannat måndag fredag. Information Under året har fortsatt arbetet med att sprida information om den egna verksamheten i syfte att väcka intresse för motion och friskvård. Information har riktats till arbetsplatserna och till de anställda inom de förvaltningar och bolag som är anslutna till. I informationsarbetet har vi arbetat utifrån följande aktiviteter; Via möten på förvaltningar och enheter Via utskick till förvaltningarnas friskvårdsansvariga, hälsocoacher, ombud. Direkt till medlemmar, telefon och e-postkontakt samt s hemsida Chefsseminarier, minimässor där våra samarbetspartner medverkat Coachutbildningar Hälsoträffar Planeringsdag Styrelsen planerade framtida verksamheter den 28 oktober.

5 Ombudsträff 5 dec Fotografiska museet. 21 deltagare bjöds på guidad visning och god mat som tack för deras insats under året. Hälsoträffar har fortsatt satsningen på hälsocoacher/friskvårdsintresserade genom att inbjuda till sk. hälsoträffar ute på förvaltningana.programmet har varit seminarier från någon känd person inom hälsa. Hälsoträffarna har varit öppna för alla förvaltningar som tillhört, detta för att rekrytera fler medlemmar. har bjudit på mat efter träffen. 8 februari Socialförvaltningen, 25 deltagare 6 april Eriksdalsbadet, 44 deltagare 15 juni inställd 30 augusti Thorhildsplans gymnasium, 21 deltagare 29 september Socialförvaltningen, 11 deltagare 18 oktober Eriksdalsbadet, 7 deltagare 23 nov Thorhildsplans gymnasium, 92 deltagare Programmet har haft följande rubriker; 8/2 Vad behöver du tänka på om du har ett stillasittande arbete 6/4 Mental träning 30/8 Diversity Icebreaker 29/9 Skapa motivation, smarta val, Träning på jobbet, 18/10 Upplevelsebaserad inlärning stärka stresshantering 23/11 Från olust till arbetslust med hjälp av mental träning Aktivitetststräffar/Informationsmöten 15 juni - informationsmöte om för enhetschefer i Spånga-Tensta 7 september -information om för Arbetsmarknadsförvaltningens chefer Chefsseminarium Den 24 februari inbjöds staden chefer till en inspirationsföreläsning med rallyprinsessan Annie Seel, Ingen minns en fegis Mart Jürisoo, företagsläkare talade om vad chefer och ledning bör känna till om den åldrande arbetskraften. Även Idrottsförvaltningen var representerad av Lena Björklund Norman med Nycklar till bestående livsstilsförändringar. 45 deltagare. Den 21 september ägde höstens kostnadsfri chefsseminarium rum. Utvecklare av mentalträning inom idrotten, Lars-Eric Uneståhl medverkade. Christer Olsson talade om Arbetsglädje är ett annat ord för effektivitet. 42 deltagare.

6 s hemsida på webben Information om har mer och mer gått mot att vi uppdaterar vår hemsida Detta för att minska tryckkostnader samt att spara på miljön. Vi har tydliggjort var s hemsida finns att hitta, allt för att medlemmarna själva lättare skall kunna söka information. Verksamhetsberättelse 2011 nytt nytt är vår broschyr som utkommer 2 ggr om året, vår och höst. I den presenteras aktuella aktiviteter och rabatter som föreningen erbjuder. Broschyren har en upplaga på ex. Förvaltningars vaktmästeri hjälper flitigt till att distribuera till alla enheter. Tryckkostnaden har till stor del betalats av våra samarbetspartner genom att de får vara synliga i vår broschyr. Hälsocoachutbildning Coachens viktigaste uppgift är hjälp till självhjälp att få verktyg för att kunna motivera sina arbetskamrater till att vilja förändra sin livsstil, erbjuda olika friskvårdsaktiviteter och erbjuda alternativ som passar var och ens behov och individuella förutsättningar. Målet för coachen är att närmsta chef har skrivit under en handlingsplan där de tillsammans diskuterar sig fram om hur friskvården kan bedrivas. Alla hälsocoacher har fått ett coachkort vid första kursen. Detta berättigar innehavaren att pröva på :s aktiviteter utan kostnad. Kurserna har varit öppna vilket inneburit att deltagare från olika förvaltningar har genomgått utbildningen. En möjlighet till fortbildning som hälsocoach har funnits genom steg 2,3 och steg 4 utbildningar. Mer teori och även praktik har ingått i dessa steg. Totalt har 90 nya coacher utbildats under året. Det stora flertalet har över förväntan varit mycket nöjda och velat haft mer tid för utbildningen. Allt för Hälsan Till mässan Allt för Hälsan i Älvsjö fick medlemmar 40 kr betalt av om man skickat in sin entrébiljett till s kansli.

7 Hälsodagen Hälsodagen är ett samarbete med Korpen Stockholm och vänder sig till den som arbetar inom skolan. Syftet är att inspirera och motivera deltagarna och stärka sig själv och sin hälsa. Dagen består av inspirerande föreläsningar om hälsa och hälsofrämjande ledarskap. Man fick prova på Boule samt Zumba. Representanter för har också informerat om s verksamhet. Ett syfte med hälsodagen är att vi hoppas ledningen bekostar en fortsatt fysisk aktiviteter på arbetsplatsen. Under året har haft endast 1 st hälsodag, 7 september, halvdag, Arbetsmarknadsförvaltningen. Jobbtorget på Rosendahlsgatan. -steget -steget I november startade s stegräknartävling. Målet var att förbättra vårt välbefinnande genom att öka vår vardagsmotion. Alla som gick minst steg om dagen hade chans att vinna priser vid varje etappmål och givetvis vid slutmålet där priser lottades ut till alla lag som kommit i mål. Ett -medlemskap för 2012 ingick i deltagaravgiften. Totalt deltog 1339 personer i tävlingen, vilket är en mycket bra siffra. Alla fick en reflexbricka samt en info-folder i fickformat om. Medlemsantal Redovisning av antalet medlemmar under verksamhetsår Medlemmar

8 Här följer en redovisning av de olika sektionernas berättelser för verksamhetsåret 2011 Bordtennis Verksamhetsberättelse 2011 Speldag, måndagar i Bäckahagens skola. 5-8 deltagare. har bekostat Korpens seriespel för deltagarna. Friluftsektionen Långholmsloppet den 19 maj deltog 22 lag från av totalt 29 st lag. Dricka till deltagarna bjöd på. Efter tävlingen satt lagen i gröngräset och njöt av sina medhavda picknickkorgar. Fina priser fanns att hämta vid prisbordet som arrangörerna (Eldqvarns IF) tagit fram. Körsång som Friskvård Måndagar där alla kan sjunga och är med och väljer sånger. Inga förkunskaper eller notläsning krävs. Totalt 40 deltagare. Kultur/subventionerade biljetter Kultur har visat sig vara lika bra för hälsan som allt annat inom friskvårds utbudet. s styrelse beslöt därför att subventionera med 50 kr/biljett till följande arrangemang. Stormen 27/1 11 deltagare Jeppe på berget 29/9 20 deltagare Messias 1/2 20 deltagare Revisorn 12/10 15 deltagare Tartuffe 25/3 15 deltagare Fröken Julie 8/11 20 deltagare Anna Karenina 19/4 25 deltagare INKA skatter 30/11 20 deltagare Hair 3/5 15 deltagare Blev det inte mer 13/12 10 deltagare På samtliga ställen har köpt biljetter för grupprabatterat pris. Sömnskola Föreläsningar blandat med gruppdiskussioner och prova -på -aktiviteter 5 tillfällen plus uppföljningstillfälle med mental träning. Totalt 16 deltagare. Grounding Grounding bygger på rörelser från den afrikanska dansen, men utan hopp och häftiga huvudrörelser och dansas barfota. Onsdagar , Lindeparken Totalt 28 deltagare. Qi gong Lugna mjuka rörelser i kombination med andning och koncentration. Tisdagar på S:t Eriks gymnasium. Totalt 15 deltagare.

9 Innebandysektionen Det har varit ett träningstillfälle i veckan. Måndagar, Nytorpskolan. Vi har också haft lag i korpserien. 1 mixlag och 1 herrlag. Totalt 14 deltagare. Pistolskyttesektionen Pistolsektionen har haft ett bra verksamhetsår Under våren och hösten har vi bedrivit skytte varje söndag kl hos Spårvägens skytteförening. Linedance Att dansa linedance innebär att du tränar koordinationsförmågan, konditionen och stärker så väl muskler som skelett. Allt detta till underbar musik. En bra träning för alla åldrar. Vi har haft nybörjar- och fortsättningskurser och tagit med Zumban i dansen. Måndagar Totalt 48 deltagare Magdans Nybörjarkurs med uppvärmning, grundteknik och kombinationer som stärker kroppens muskler. Onsdagar Fortsättning, kombinationer och koreografi. Onsdagar Totalt 35 deltagare. Ryggvänlig gympa Vi haft ryggvänlig gympa tisdagar Ledare har instruerat i hur man kan använda rubberband för att stärka ryggen. 40 deltagare. Kubanska danser Salsa, Mambo, Chacha har dansats mellan på måndagar. Totalt 19 deltagare. Bugg Motionsdans Snurrbugg tisdagar Under ledning av EBBA dansklubb förnyas och utvecklas din dans i denna kurs. Totalt 40 deltagare. Zumba Dansbaserad träningsmetod som fokuserar på de latinska dansstegen. Måndagar Enskedeskolan Tisdagar S:t Eriks gymnasium (fortsättning) Tisdagar (nybörjare) Totalt 159 deltagare.

10 Avtal/Samarbetspartner Att vara med som samarbetspart i innebär att man får medverka med sitt utbud av friskvårdsaktiviteter i broschyren nytt. Storleken, text och utformning av annonsen får varje samarbetspart själv bestämma efter eget önskemål. Under våren 2011 hade vi 13 st samarbetspartner (hösten 2011,12 st) Verksamhetsberättelse 2011 Friskis och Svettis Friskis och Svettis erbjuder ett brett utbud av träning på 14 anläggningar på stan med över 700 pass i veckan. De har bl. a. Gruppträning/Gympa, Styrketräning & Spinning. :s medlemmar har haft rabatt på Allträningskortet med 10 % Yoga-AC Doverlid Yoga lär dig hantera din vardag med mindre stress och medveten närvaro. Kurser som erbjuds är gravidyoga och kundaliniyoga med rabatterade priser för medlem. Samtal OnLine En portal via vår hemsida med Coacher och Samtalsterapefter med kunskap och erfarenhet om, familj/relation,arbetsliv, personlig kris, stress. Maxpuls.se Sportbutik på nätet med fri frakt. Medlemmar i har haft 10 % rabatt. EQI Consulting AB EQI Consulting arbetar med allt från föreläsningar och utbildningar till att hantera större processer. HälsoDialog nå många medarbetare och skapa intressanta arbetsträffar. Utvecklingssamtal utveckling på ett kul sätt Horse Assisted Education utvecklas med hjälp av hästar

11 Promas Erbjuder vid tecknande av avtal 3 månaders gratis användning av Promas återhämtningsfåtöljer till s förvaltningar, Motionsplatsen Arrangör av s stegtävling -steget som levererade en stegräknare som kan förvaras i fickan, väskan eller hänga runt halsen. Den räknar steg, distans och förbrukade kalorier. Som slutmålspriser bidrog motionsplatsen med; - ett weekendpaket för två personer på Blue Hotel värde 6000 kr - 5 st heldagsbesök på Spa Blue Hamam, värde 5000 kr Balans Erbjuder Hälsoplan, Hälsokontroller+, Rehab, Coaching, Yoga samt Balansjakt. Balansjakten har blivit stort inom Stockholms stad. Balans jakten går ut på att komma i rörelse, promenera, cykla, jogga gå till jobbet och bilda lag om fem personer samt döpa laget. Registrering av sin aktivitet görs varje vecka via en webbsida som alla har tillgång till. De lag som får mest poäng under en månad kan vinna fina priser. Korpen Stockholm Korpen leder Hälsodagar på skolor i syfte att inspirera och motivera till fysisk aktivitet. :s medlemmar fick 10% rabatt för deltagande i Korpens aktiviteter under 2011.

12 Avtal / Samarbetspartner (forts.) Verksamhetsberättelse 2011 Simning :s medlemmar har haft subventionerad entré till stadens 14 simhallar. Mot uppvisande av :s medlemskort har de betalat endast 40 kr vid varje besök. Eriksdalsbadet och Husbybadet har kostat 50 kr. Ett medföljande barn under 4 år går gratis i kombination med kortet. betalar 50 kr av medlemsavgiften till Idrottsförvaltningen för subventionen av besöken. Må bra kurser, Idrottsförvaltningen Idrottsförvaltningens MåBra kurser hålls av personal med friskvårdoch hälsopedagogutbildning. -medlemmar har 20% rabatt på ordinarie kurspris. Idrottsförvaltningen arrangerar även föreläsningar och friskvårdsdagar med olika aktiviteter efter önskemål. MåBra Kom i Form kom igång med fysisk aktivitet 8 veckor, 12 tim Motivationskurs till ett liv med mer ork genom att komma igång med regelbunden motion. Du får både teori och fri träning under hela kursperioden. Kurserna ger dig kunskap och verktyg för bestående livsstilsförändringar. Boule & Tapas Boule & Tapas kan erbjuda; Kick-off, Konferens med middag och 3 kamp Boule- Bågskytte Blåsrör Rabatterat pris för hyra av boulebana SATS -medlemmar får 15% rabatt på SATS medlemsavgift. Du kan få hjälp av personliga tränare som ger dig lite extra kunskap och inspiration.

13 Avtal/Samarbetspartner (forts.) Muskelakuten Våra medlemmar får en halvtimmes massage för 180 kr med en begränsning till en behandling per månad. Behandlingar har varit främst med klassisk massage och naprapati. har subventionerat behandlingarna med 90 kr/behandling och medlem. Massage på arbetsplatsen (Företagsmassage) Muskelakuten, som har 10 års erfarenhet, kommer ut till arbetsplats vardagar mellan kl. 8 och 21 och erbjuder 30-minuter klassisk massage och/eller naprapati behandlingar till rabatterat pris. Bokning kan göras via Internet. Medicinsk Yoga Medicinsk Yoga är en yogaform som fungerar på alla och som anpassas och fokuserar på deltagarens behov. Svensk forskning med mycket goda resultat har gjorts på ryggproblem, hjärtproblem och utmattningssymtom mm. Yoga Liv ger medlemmar i % rabatt på sina kurser. Gruppträningskort subventionerar 10 ggr gruppträningskort på Idrottsförvaltningens sim- och idrottsanläggningar. Om man skickar in ett förbrukat 10 ggr kort till kansliet så har man 200 kr i bidrag att få tillbaka. Enskede racket hall Mot uppvisat medlemskort har man fått rabatt hos Enskede rackethall på följande aktiviteter: Tennis Badminton Squash

14 Arrangemang Kommunalmästerskap Verksamhetsberättelse 2011 har arrangerat KM i Golf, KM i Boule medlemmar har under året deltagit i stadens kommunala mästerskap i följande grenar: Boule, S:t Eriksloppet, Schack, Långholmsloppet, Golf. För vidare information se s hemsida/resultatlistor. Årsmötet Den 31 mars hade vi på restaurang Flitiga Lisa vårt årsmöte. 36 deltagare kom och fick njuta av en god middag med Prova på Zumba med hjälp av William Flores som lät oss ledas i denna fantastiskt medryckande dans.

15 Slutord Verksamhetsåret 2011 hoppas vi har givit Er glädje och lust till att hålla friskvården levande ut på arbetsplatserna. Genom att arrangera stegtävlingar som inspirerar till vardagsmotion och socialt umgänge på arbetsplatsen, försöker vi bidra till ett ökat välbefinnande och hälsa hos individen. Vi kommer att fortsätta vara stadens spjutspets i hälsofrågor för att underlätta för den anställde att utöva någon aktivitet i sin vardag. En satsning på stadens chefer kommer att göras under år 2012.Dessa måste veta att hälsa är en resurs som går att utveckla och att friskvård är en kvalificerad form av personalutveckling i en modern organisation. Låt oss hjälpa åt att få behålla hälsa och må bra, så att vi har tillräckligt med resurser för att klara vardagens krav och att förverkliga våra personliga mål i livet. Magnus Järnefors Birgit Andersson Staffan Odencrants Hans Gabrielson Irma Knuuttila Ulla Rutgersson Liisa Anzengruber Ann Ahlstedt Åse Vestlund

16 Verksamhetsår 2011 i bilder

nytt STAR www.starstockholm.se IDROTT, MOTION, HÄLSA, KULTUR FÖR DIG...

nytt STAR www.starstockholm.se IDROTT, MOTION, HÄLSA, KULTUR FÖR DIG... Höst 2012 Årg. 15, nr. 2 IDROTT, MOTION, HÄLSA, KULTUR FÖR DIG... STAR nytt...som är anställd inom Stadsdelsförvaltningarna, Utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Miljöförvaltningen, SISAB, Stockholms

Läs mer

nytt STAR www.starstockholm.se IDROTT, MOTION, HÄLSA, KULTUR FÖR DIG...

nytt STAR www.starstockholm.se IDROTT, MOTION, HÄLSA, KULTUR FÖR DIG... Vår 2013 Årg. 16, nr 1 IDROTT, MOTION, HÄLSA, KULTUR FÖR DIG... STAR nytt...som är anställd inom Stadsdelsförvaltningarna, Utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Miljöförvaltningen, SISAB, Stockholms

Läs mer

nytt Star www.starstockholm.se Idrott, hälsa, kultur för dig...

nytt Star www.starstockholm.se Idrott, hälsa, kultur för dig... Höst 2011 Årg. 14, nr. 2 Idrott, motion, hälsa, kultur för dig... Star nytt...som är anställd inom Stadsdelsförvaltningarna, Utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Miljöförvaltningen, SISAB, Stockholms

Läs mer

nytt STAR www.starstockholm.se IDROTT, MOTION, HÄLSA, KULTUR FÖR DIG...

nytt STAR www.starstockholm.se IDROTT, MOTION, HÄLSA, KULTUR FÖR DIG... Vår 2016 Årg. 19, nr 1 STAR nytt IDROTT, MOTION, HÄLSA, KULTUR FÖR DIG......som är anställd inom Stadsdelsförvaltningarna, Utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Miljöförvaltningen, SISAB, Stockholms

Läs mer

nytt STAR www.starstockholm.se IDROTT, MOTION, HÄLSA, KULTUR FÖR DIG...

nytt STAR www.starstockholm.se IDROTT, MOTION, HÄLSA, KULTUR FÖR DIG... Höst 2015 Årg. 18, nr 2 STAR nytt IDROTT, MOTION, HÄLSA, KULTUR FÖR DIG......som är anställd inom Stadsdelsförvaltningarna, Utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Miljöförvaltningen, SISAB, Stockholms

Läs mer

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 8 9 oktober Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 Livsglädje att leva livet hela livet Det finns så mycket att njuta av och bli glad av i livet,

Läs mer

PRELIMINÄRT PROGRAM FÖR AFTONBLADET SÖNDAGS MÅ- BRA RESA

PRELIMINÄRT PROGRAM FÖR AFTONBLADET SÖNDAGS MÅ- BRA RESA PRELIMINÄRT PROGRAM FÖR AFTONBLADET SÖNDAGS MÅ- BRA RESA Måndag 9/1 15.30 17.00 Bassängtid simma i din egen takt och väck kroppen efter flygresan 18.00 Rundvandring på anläggningen 18.20 Välkomstmöte Tisdag

Läs mer

nytt Star Idrott, hälsa, kultur för dig...

nytt Star Idrott, hälsa, kultur för dig... Höst 2010 Årg. 13, nr. 2 Idrott, motion, hälsa, kultur för dig... Star nytt...som är anställd inom Stadsdelsförvaltningarna, Utbildningsförvaltningen, Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, Miljöförvaltningen,

Läs mer

nytt Star www.starstockholm.se Idrott, hälsa, kultur för dig...

nytt Star www.starstockholm.se Idrott, hälsa, kultur för dig... Vår 2011 Årg. 14, nr. 1 Idrott, motion, hälsa, kultur för dig... Star nytt...som är anställd inom Stadsdelsförvaltningarna, Utbildningsförvaltningen, Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, Miljöförvaltningen,

Läs mer

Star nytt. Idrott, hälsa, kultur för dig...

Star nytt. Idrott, hälsa, kultur för dig... Vår 2010 Årg. 13, nr. 1 Idrott, motion, hälsa, kultur för dig... Star nytt...som är anställd inom Stadsdelsförvaltningarna, Utbildningsförvaltningen, Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, Miljöförvaltningen,

Läs mer

nytt Star www.starstockholm.se Idrott, motion, hälsa, kultur för dig...

nytt Star www.starstockholm.se Idrott, motion, hälsa, kultur för dig... Vår 2014 Årg. 17, nr 1 Star nytt Idrott, motion, hälsa, kultur för dig......som är anställd inom Stadsdelsförvaltningarna, Utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Miljöförvaltningen, SISAB, Stockholms

Läs mer

2009-12-09 SIDAN 1. Medarbetarenkät 2009. Stockholms stad

2009-12-09 SIDAN 1. Medarbetarenkät 2009. Stockholms stad SIDAN 1 Medarbetarenkät 2009 Stockholms stad Högt betyg, tydliga förbättringar Nöjd Medarbetarindex, NMI 62 (2008 NMI 59) Tydlig förbättring av trivsel och hälsa Arbetsmotivation och ansvarstagande högt

Läs mer

Friskvårdsaktiviteter

Friskvårdsaktiviteter Friskvård 2014-2016 Friskvårdsaktiviteter Det finns många olika typer av definitioner på friskvård, alltifrån att enbart handla om fysiska aktiviteter till att omfatta alla aktiviteter som syftar till

Läs mer

nytt STAR www.starstockholm.se IDROTT, MOTION, HÄLSA, KULTUR FÖR DIG...

nytt STAR www.starstockholm.se IDROTT, MOTION, HÄLSA, KULTUR FÖR DIG... Vår 2015 Årg. 18, nr 1 STAR nytt IDROTT, MOTION, HÄLSA, KULTUR FÖR DIG......som är anställd inom Stadsdelsförvaltningarna, Utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Miljöförvaltningen, SISAB, Stockholms

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Vice ordförande Studieorganisatör Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Suppleanter:

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-18. Friskis&Svettis Halmstad

Verksamhetsplan 2016-18. Friskis&Svettis Halmstad Verksamhetsplan 2016-18 Friskis&Svettis Halmstad Friskis&Svettis Halmstad Friskis&Svettis är en idrottsförening med anslutning till Riksidrottsförbundet och består av 159 ideella föreningar. Varje förening

Läs mer

Hälso- och friskvårdspolicy

Hälso- och friskvårdspolicy 1 Hälso- och friskvårdspolicy 2007 2 Hälso- och friskvårdspolicy för Klippans kommun Hälsa en del av kompetensen Medarbetarnas hälsa, utveckling och arbetsglädje är nyckeln till en framgångsrik och effektiv

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 47, 2011-10-17. Bjurholms kommun FRISKVÅRDSPROGRAM. För samtliga anställda med månadslön

Antagen av kommunfullmäktige 47, 2011-10-17. Bjurholms kommun FRISKVÅRDSPROGRAM. För samtliga anställda med månadslön [Skriv text] ARARBLKJS Antagen av kommunfullmäktige 47, 2011-10-17 Bjurholms kommun FRISKVÅRDSPROGRAM För samtliga anställda med månadslön 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Friskvårdspolicy... 4 Syfte...

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Nora kommun

FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Nora kommun FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Nora kommun 2017 Folkhälsoenheten Innehåll Kontaktuppgifter... 3 Dans... 4 Kroppskännedom... 4 Styrketräning... 5 Vattenaktiviteter... 5 För pensionärer...

Läs mer

nytt Star www.starstockholm.se Idrott, motion, hälsa, kultur för dig...

nytt Star www.starstockholm.se Idrott, motion, hälsa, kultur för dig... Höst 2013 Årg. 16, nr 2 Idrott, motion, hälsa, kultur för dig... Star nytt...som är anställd inom Stadsdelsförvaltningarna, Utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Miljöförvaltningen, SISAB, Stockholms

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Nora kommun

FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Nora kommun FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Nora kommun 2016 Folkhälsoenheten Innehåll Kontaktuppgifter... 3 Dans... 4 Gympa... 4 Kroppskännedom... 5 Styrketräning... 5 Vattenaktiviteter... 5 För

Läs mer

Fritidsaktiviteter. Cirklar och gruppverksamhet för personer med funktionsnedsättning hösten 2015. VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Fritidsaktiviteter. Cirklar och gruppverksamhet för personer med funktionsnedsättning hösten 2015. VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Fritidsaktiviteter Cirklar och gruppverksamhet för personer med funktionsnedsättning hösten 2015. VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET 2 (7) Fritid är viktigt! Med en aktiv fritid mår du bättre, orkar mer och känner

Läs mer

nytt Star www.starstockholm.se Idrott, hälsa, kultur för dig...

nytt Star www.starstockholm.se Idrott, hälsa, kultur för dig... Vår 2012 Årg. 15, nr. 1 Idrott, motion, hälsa, kultur för dig... Star nytt...som är anställd inom Stadsdelsförvaltningarna, Utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Miljöförvaltningen, SISAB, Stockholms

Läs mer

FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Nora kommun

FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Nora kommun FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Nora kommun 2017 Folkhälsoenheten Innehåll Kontaktuppgifter... 3 Dans... 4 Kroppskännedom... 4 Styrketräning... 4 Vattenaktiviteter... 5 För pensionärer...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2009

Verksamhetsberättelse för 2009 1 Verksamhetsberättelse för 2009 Styrelse Ordinarie ledamöter Margareta Ljungström KLK ordförande Ing-Marie Jungegård TSF sekreterare Carina Klang Svensson SOC kassör Lena Andersson TSF Carina Alvén KFF

Läs mer

Vecka 41 är Kulturvecka!

Vecka 41 är Kulturvecka! Vecka 41 är Kulturvecka! Begreppet kultur är inte alltid så lätt att förklara eftersom det har många betydelser, men mest tänker vi kanske på människans skapande och kreativitet såsom konst, litteratur,

Läs mer

Apollo presenterar i samarbete med AerobicWeekends Sweden. Hitta träningsglädjen!

Apollo presenterar i samarbete med AerobicWeekends Sweden. Hitta träningsglädjen! Apollo presenterar i samarbete med AerobicWeekends Sweden Vi erbjuder ett unikt tillfälle till inspiration, välbefinnande och värme FormaKroppen Träningsresa Följ med på en unik resa till Playitas Resort

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept FaR

Fysisk aktivitet på Recept FaR Fysisk aktivitet på Recept FaR Aktivitetskatalog för Varberg Vårterminen 2010 Hänvisningsnivåer i FaR-verksamhet Nivå 1 Recept till anpassad FaR-verksamhet med FaR-ledare Nivå 2 Recept till ordinarie föreningsverksamhet

Läs mer

Hälsoteket i Angered

Hälsoteket i Angered A K T I V I T E T S P R O G R A M VI N T E R Hälsoteket i Angered 27 Januari 28 Maj 204 VÅ R H Ö S T S O M M A R Vi som jobbar på Hälsoteket Drop-in hälsa och FaR (Fysisk aktivitet på recept) Emma Helena

Läs mer

Välkommen till oss! Aktivitetsprogram 14 JANUARI 24 MAJ 2013. Hälsoteket Östra Göteborg. Hälsoteket Östra Göteborg

Välkommen till oss! Aktivitetsprogram 14 JANUARI 24 MAJ 2013. Hälsoteket Östra Göteborg. Hälsoteket Östra Göteborg Östra Göteborg Bergsjön Ivelind Design Aktivitetsprogram 14 JANUARI 24 MAJ 2013 Kontakt Samordnare/Hälsoinformatör anna.laursdotter.garpvall@ostra.goteborg.se 031-365 44 70 Kortedala GÖTEBORG Hälsoinformatör

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE Styrelsens sammansättning Gert Nilsson Anders Carlsson Irma Sundh Ann Salomonsson Olle Lundgren Daniel Pollak Sven Jansson Staffan

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på Recept Fysisk aktivitet på Recept Aktivitetshäfte för Kiruna Vårterminen 2013 Deltagande aktörer Actic Adolf Hedinsvägen 37 0980-702 88 981 33 Kiruna www. Friskis & Svettis c/o Berit Karkiainen Hjalmar Lundbohmsvägen

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Eva Ekström Ergonom, sjukgymnast 0515-852 15. Malin Ljus Friskvårdskonsulent 0515-852 13

Eva Ekström Ergonom, sjukgymnast 0515-852 15. Malin Ljus Friskvårdskonsulent 0515-852 13 Den här foldern är till för dig som är anställd i Falköpings kommun. Vi vill ge dig inspiration till aktiv friskvård och bättre hälsa. Basprogrammen är helt kostnadsfria och vi hoppas att du ska hitta

Läs mer

Star nytt. Idrott, motion, kultur för dig...

Star nytt. Idrott, motion, kultur för dig... Höst 2009 Årg. 12, nr. 2 Star nytt Idrott, motion, kultur för dig......som är anställd inom Stadsdelsförvaltningarna, Utbildningsförvaltningen, Socialtjänstförvaltningen, Miljöförvaltningen, SISAB, Äldreförvaltningen

Läs mer

Vi ger ditt företag ett lyft!

Vi ger ditt företag ett lyft! Vi ger ditt företag ett lyft! www.lsc.nu Friska människor bygger starka företag Att sprida en hälsosam livssyn och få fler människor att uppleva fördelarna med ett aktivt och sunt liv. Det är drivkraften

Läs mer

Länsföreningen Skåne HjärtLung

Länsföreningen Skåne HjärtLung Länsföreningen Skåne HjärtLung En av fördelarna med att engagera sig i HjärtLungs arbete är möjligheten att lära sig nya saker. Det kan vara kunskap om sig själv, nya sätt att skapa relationer eller helt

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

nytt STAR www.starstockholm.se IDROTT, MOTION, HÄLSA, KULTUR FÖR DIG...

nytt STAR www.starstockholm.se IDROTT, MOTION, HÄLSA, KULTUR FÖR DIG... Höst 2014 Årg. 17, nr 2 STAR nytt IDROTT, MOTION, HÄLSA, KULTUR FÖR DIG......som är anställd inom Stadsdelsförvaltningarna, Utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Miljöförvaltningen, SISAB, Stockholms

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Som medlem i Hälsoklubben får du:

Som medlem i Hälsoklubben får du: Visst vill vi vara friska och må bra, men ibland hinner eller orkar man inte ta hand om sig själv så bra som man borde. I Hälsoklubben får du den inspiration och motivation du behöver för att steg för

Läs mer

Välkommen till oss! Hälsoteket Östra Göteborg. Hälsoteket Östra Göteborg. Gamlestaden, Kviberg, Kortedala, Utby och Bergsjön

Välkommen till oss! Hälsoteket Östra Göteborg. Hälsoteket Östra Göteborg. Gamlestaden, Kviberg, Kortedala, Utby och Bergsjön Hälsoteket Östra Göteborg Bergsjön Ivelind Design Aktivitetsprogram 27 AUGUSTI 7 DECEMBER 2012 Kontakt Samordnare/Hälsoinformatör anna.laursdotter.garpvall@ostra.goteborg.se 031-365 44 70 Kortedala GÖTEBORG

Läs mer

FYSISK AKTIVITET FÖR VUXNA I DALS-EDS KOMMUN

FYSISK AKTIVITET FÖR VUXNA I DALS-EDS KOMMUN FYSISK AKTIVITET FÖR VUXNA I DALS-EDS KOMMUN Höstterminen 2012 Minst en halvtimmes fysisk aktivitet varje dag är toppen- håller igång både kroppen och knoppen! För uppgifter om priser och medlemsavgifter

Läs mer

Träningsbelastningar kan också varieras på olika sätt. Det kan handla om:

Träningsbelastningar kan också varieras på olika sätt. Det kan handla om: TRÄNINGSLÄRA Glädjefaktorn I vårt moderna samhälle har vi byggt bort de flesta möjligheter till naturlig motion. Många gör sitt bästa för att slippa anstränga sig. Vissa är så ovana vid fysisk belastning

Läs mer

AKTIVITETSKATALOG HÖSTTERMINEN

AKTIVITETSKATALOG HÖSTTERMINEN HYLTE AKTIVITETSKATALOG HÖSTTERMINEN 2014 Hänvisningsnivåer i FaR-verksamhet Aktivitetskatalogen är ett hjälpmedel för dig som skriver ut Fysisk aktivitet på Recept (FaR). FaR räknas inte som en sjukvårdande

Läs mer

Luleå kommun som attraktiv arbetsgivare ser medarbetarens hälsa som en framgångsfaktor.

Luleå kommun som attraktiv arbetsgivare ser medarbetarens hälsa som en framgångsfaktor. LULEÅ KOMMUN Dnr 2 (10) Förord Luleå kommun som attraktiv arbetsgivare ser medarbetarens hälsa som en framgångsfaktor. Min förhoppning är att riktlinjerna ger ett enhetligt synsätt och kommer att stärka

Läs mer

Goda vanor fysisk aktivitet

Goda vanor fysisk aktivitet Goda vanor fysisk aktivitet Varför ska jag röra på mig? För att må bra. Kroppens organ samt muskler och skelett påverkas positivt. Jag får ett bättre skydd mot sjukdom och smitta. Jag orkar mer i vardagen.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på Recept Fysisk aktivitet på Recept Aktivitetshäfte för Piteå Höstterminen 2013 AKTÖRER Actic Norra Björklundsvägen 4 0911-69 63 90 941 31 Öjebyn www.nautilus.com Betty-Anne 3f. Storgatan 45 0730-80 63 22 Personlig

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog för Lindesberg - Storå

FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog för Lindesberg - Storå FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog för Lindesberg - Storå 2014 Folkhälsoenheten Innehåll Kontaktuppgifter... 3 Bollaktiviteter... 4 Gympa... 4 Kroppskännedomsträning... 4 Styrketräning...

Läs mer

Korpen Stockholms Motionsidrottsförening

Korpen Stockholms Motionsidrottsförening 1(11) Korpen Stockholms Motionsidrottsförening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA Ägare: Idrottsföreningen Friskis & Svettis JÄRFÄLLA Datum: 2003-02-02 Sid 1 av 7 1. Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Uppföljning rörelseglada barn

Uppföljning rörelseglada barn Bilaga 3 Uppföljning rörelseglada barn Pilotprojekt i Ystads Barn och Elevhälsa 7-8 Backaskolan, Blekeskolan, Köpingebro skola och Östraskolan Ystad kommun Kultur och utbildning Barn och Elevhälsan Kerstin

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på Recept Fysisk aktivitet på Recept Aktivitetshäfte för Malmberget/Gällivare Vårterminen 2016 DELTAGANDE AKTÖRER Anna Haapaniemi tel. 070-319 81 84 happa78@hotmail.com Laponia Fysiocenter Järnvägsgatan 4 tel. 0970-233

Läs mer

Der Startschuss für Teamgeist, Spaß und Gesundheit bei der Arbeit!

Der Startschuss für Teamgeist, Spaß und Gesundheit bei der Arbeit! VARBERGS PIGGASTE Stegtävling Malmö - Varberg, 29 april till 28 maj Antar ni utmaningen? Der Startschuss für Teamgeist, Spaß und Gesundheit bei der Arbeit! Vilka är Varbergs piggaste arbetsplatser? Gå

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Stadgar för Rättviks. Rättvik 2014-

Stadgar för Rättviks. Rättvik 2014- Rättvik 2014- Rättviks gymnastikklubb är en ideell förening med verksamhet i Rättviks kommun. Föreningen har som mål att bedriva motions- och hälsofrämjande aktiviteter i olika former - för alla åldrar.

Läs mer

Innehållet i detta nummer:

Innehållet i detta nummer: s FACKlan Kommunal Stockholms Län Sektion Skärholmen MEDLEMSTIDNING Nr 2 juni 2015 Postadress: Telefon- och besökstid: KOMMUNAL Sektion Skärholmen Måndag 08.30 16.00 Box 503 Tisdag 08.30 16.00 127 26 Skärholmen

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr

TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr 802418-4213 Ett verksamhetsår i en ny världsdel! Höjdpunkten under verksamhetsåret 2013 var World Transplant Games

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Helsingborgs Tennisklubb www.htktennis.com

Helsingborgs Tennisklubb www.htktennis.com Välkomna till ett nytt och fräscht HTK 2015. Klubben har gjort en fantastisk resa de senaste åren som nu börjar landa i en stabil organisation. HTK känner att det är viktigt att skilja på barn-, ungdoms

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Söderhamns Gymnastikförening redovisar här sin verksamhetsberättelse för perioden 2012-01-01 -- 2012-12-31 1. Fakta om verksamhetsåret Styrelse På föreningens årsmöte den 3/3

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015. Personalföreningen Region Jämtland Härjedalen. Ansvarig: Jonas Törngren

Verksamhetsberättelse 2015. Personalföreningen Region Jämtland Härjedalen. Ansvarig: Jonas Törngren Verksamhetsberättelse 2015 Personalföreningen Region Jämtland Härjedalen Ansvarig: Jonas Törngren Verksamhetsberättelse 2015 Personalföreningen RJH 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 SYFTE MED

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse FÖRENINGEN LÄSTRINGEBYGDEN Verksamhetsberättelse För år 2014 Föreningen Lästringebygden 2015-01-22 Verksamhetsberättelse för år 2014, innehållande Miljöplan, Balans- och Resultaträkning, Budgetförslag

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Verksamhetsberättelse för SMC Gotland

Verksamhetsberättelse för SMC Gotland Verksamhetsberättelse för SMC Gotland Verksamhetsåret omfattar tiden 1 september 2012 t.o.m. 31 augusti 2013 Styrelse Styrelsen har under det gångna året bestått av följande personer: Ordförande Vice ordförande

Läs mer

FaR-aktiviteter, Timrå

FaR-aktiviteter, Timrå FaR-aktiviteter, Timrå Ändringar i aktiviteterna meddelas till: Med reservation för ej uppdaterade uppg. Kursivt = Ej uppdaterade uppgifter Ingela Thorin tel: 060-594203, mobil: 070-109 03 36, e-post:

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2015 Dagordning för årsmötet den 16 februari 2016 1 Mötets öppnande 2 Parentation 3 Godkännande av dagordning 4 Nya medlemmar hälsas välkomna 5 Val av ordförande för

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Varberg kommuns Personalförening Koman Å R S B E R Ä T T E L S E

Varberg kommuns Personalförening Koman Å R S B E R Ä T T E L S E Varberg kommuns Personalförening Koman 2013 Å R S B R Ä T T L S De senaste åren har vi i styrelsen medvetet arbetat med att nå fler medlemmar. Genom att använda ombud, delta på introduktionsdagarna för

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på Recept Fysisk aktivitet på Recept Aktivitetshäfte för Piteå Vårterminen 2013 AKTÖRER Actic Norra Björklundsvägen 4 0911-69 63 90 941 31 Öjebyn www.nautilus.com Iyengar Yogaskolan Yogahuset,prästgårdsgatan 11

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på Recept Fysisk aktivitet på Recept Aktivitetshäfte för Malmberget/Gällivare Vårterminen 2008 DELTAGANDE AKTÖRER Korpen Järnvägsgatan 3 tel. 0970-22703 Gällivare/ Malmberget 983 32 Malmberget www.korpen.se/gallivare_malmberget

Läs mer

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan.

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Elevens kodnummer:, I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt

Läs mer

GK Engelholmsgymnasterna

GK Engelholmsgymnasterna GK Engelholmsgymnasterna Årsbokslut för räkenskapsåret 2014-07-01-2015-06-30 Styrelsen för GK Engelholmsgymnasterna avger härmed följande årsbokslut Innehåll Verksamhetsberättelse 2 Resultaträkning 9 Balansräkning

Läs mer

BRUNNSVIKENS KANOTKLUBB

BRUNNSVIKENS KANOTKLUBB BRUNNSVIKENS KANOTKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2013 DAGORDNING STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE DAGORDNING 2014-03- 27 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden

Läs mer

Malmö Kommunanställdas Konstförening. Stadgar

Malmö Kommunanställdas Konstförening. Stadgar Malmö Kommunanställdas Konstförening Stadgar Antagna 2015-02-12 1. Konstföreningens namn är Malmö Kommunanställdas Konstförening (MKK) med säte i Malmö. 2. Konstföreningens syfte och verksamhet Föreningen

Läs mer

Presentation. Sofi Andersson Tele Skåneidrotten. Regionalt ansvarig för Senior Sport School i Skåne

Presentation. Sofi Andersson Tele Skåneidrotten. Regionalt ansvarig för Senior Sport School i Skåne Presentation Sofi Andersson Sofi.Andersson@skaneidrotten.se Tele. 010-476 56 67 Skåneidrotten Regionalt ansvarig för Senior Sport School i Skåne Arbetar från Ystad, men har Skåne som arbetsfält. Skåneidrotten

Läs mer

Tips på aktiviteter vår & sommar 2016

Tips på aktiviteter vår & sommar 2016 Allt är kostnadsfritt och utan anmälan! Tips på aktiviteter vår & sommar 2016 Rådgivning: Fysisk aktivitet Har du funderingar kring hur fysisk aktivitet kan främja din hälsa? Kom och få kortare personlig

Läs mer

Träningsschema för Blodomloppet den 28 maj 2014 10 km Komponerat av Eva Brolin, Personlig tränare Korpen Luleå

Träningsschema för Blodomloppet den 28 maj 2014 10 km Komponerat av Eva Brolin, Personlig tränare Korpen Luleå Träningsschema för Blodomloppet den 28 maj 2014 10 km Komponerat av Eva Brolin, Personlig tränare Korpen Luleå 19 veckor till start (Om vädret inte tillåter löpning utomhus så träna alt träning eller löpband)

Läs mer

HÄLSOTEKET. Örgryte-Härlanda. Sommaren 2014

HÄLSOTEKET. Örgryte-Härlanda. Sommaren 2014 HÄLSOTEKET Örgryte-Härlanda Sommaren 2014 Välkommen att delta på våra inspirerande aktiviteter i sommar! Hälsoteket i Örgryte-Härlanda är till för att ge dig förutsättningar för en hälsosam livsstil. I

Läs mer

ZHelhet. Program. entaio m. Motion Motivation Möten Mat

ZHelhet. Program. entaio m. Motion Motivation Möten Mat ZHelhet entaio m 4e Motion Motivation Möten Mat Program Turkiet / Side 8 oktober 2011 Vår idé om helhetstänk / Zentaio: ZHelhet entaio m 4e Motion Motivation Möten Mat Alla gör vi vår egen resa, ensam

Läs mer