Arbetsbeskrivningar för JF:s utskottsverksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsbeskrivningar för JF:s utskottsverksamhet"

Transkript

1 Arbetsbeskrivningar för JF:s utskottsverksamhet Arkivarie Arkivarien är den fristående tjänsteman som är ansvarig för JF:s arkiv i AF-borgen. Arkivarien är ansvarig för arkivets struktur och den löpande verksamheten såsom att bistå JF:s övriga tjänstemän med information och hjälp angående vad som ska arkiveras och hur detta ska göras. Arkivarien har även rätt att närvara vid alla seniorsmöten. Om du är intresserad av att arbeta för att JF:s historia och traditioner ska leva kvar i föreningen och tycker att det är spännande att rota runt i gamla klenoder, är arkivarieposten något för dig. Culpa Culpa är JF:s kör som är öppen för alla JF:s medlemmar oavsett musikalisk talang. Kören dirigeras av en professionell körledare men det är de två Sångförmännen i utskottet som organiserar och leder körens aktiviteter. Sångförmännen ansvarar för repetitionerna, bokar uppträdanden, körens sociala aktiviteter samt verkar för att skapa en god gemenskap mellan körens medlemmar. Culpa uppträder traditionellt på JF:s större fester såsom Novischfesten och Vårbalen samt sjunger in såväl våren som julen på juridicum. Culpa hjälper vid behov även JF:s andra utskott såsom Dolu pexet. Culpa arbetar aktivt med att sälja framträdanden såsom luciatåg till företag och myndigheter och har även möjlighet att arrangera egna konserter. Tycker du om sång i allmänhet och sjungande jurister i synnerhet och tycker att det verkar roligt att vara ansvarig för JF.s körverksamhet är Culpa något för dig. Dissidenten Reglemente Dolu pexet Dolus är JF:s spex som leds av tre tjänstemän, en första och en andra Spexmästare samt en regissör. Förste Spexmästare har det övergripande ansvaret för utskottet och dess aktiva. Detta innebär både administrativa och praktiska arbetsuppgifter. Exempel på ansvarsområden är samordning och sociala aktiviteter av och för utskottets aktiva, intern och extern informationsspridning samt praktiska frågor såsom lokalbokning. Andre Spexmästare är ekonomiskt ansvarig för utskottet och samarbetar med Näringslivsutskottets sponsansvarige och JF:s Vice ordförande gällande Dolus budget och

2 sponsring. Regissören utgör en del av manusgruppen och har till uppgift att aktivt främja den kreativa processen och säkerställa kvalitén på Dolus framträdanden. Dolus framträdanden kan bestå av såväl kortare sketcher under JF:s fester som kompletta spexföreställninger i AF-borgen inför sponsorer och betalande besökare. Husförman Husförmannen är den fristående tjänsteman som ansvarar för att JF:s lokal är i gott skick. Husförmannen utför på uppdrag från fullmäktige och styrelsen större förändringar av lokalen och är behjälplig med allt ifrån renovering till byte av glödlampor samt gör regelbundna inventeringar av lokalen. Har du idéer om hur JF:s lokal kan förbättras och tycker att det verkar roligt att på ett praktiskt sätt bidra till trivseln uppe på JF är posten som husförman något för dig. Informationsutskottet Informationsutskottet koordinerar JF:s interna och externa information och hjälper utskotten med informationsspridning, utformning av marknadsföring och tillgång till intern datalagrad information. Ordföramde Ordföranden har det övergripande ansvaret för utskottet och sköter de uppgifter som faller utanför Vice IT-ansvarig och Vice Jurifax ansvarsområden. Exempel på arbetsuppgifter är att hjälpa utskotten med utformning av affischer och övrigt material i speciella dataprogram. Ordföranden är även presidiet och styrelsen behjälplig med praktisk marknadsföring och ser till att informationsflödet fungerar i JF. Vice IT-ansvarig Vice IT-ansvarig sköter JF:s datorer och nätverk. Detta innebär ansvar för JF:s e-postadresser, installation av program, underhåll av datorerna samt att se till att datorerna på JF fungerar och är i gott skick. Vice IT- ansvarig är även behjälplig med JF:s och JiA:s hemsidor i den mån det behövs. Vice Jurifax Vice Jurifax ansvarar för framställningen och distributionen av JF:s informationsblad Jurifaxen. Jurifaxen syftar till att informera om JF:s verksamhet och marknadsföra föreningens olika evenemang, och finns tillgänglig i JF:s och Juridiska fakultetens lokaler. Om du tycker att det är spännande med informationsspridning och layout, eller är duktig på datorer och tekniska lösningar, och tycker du om att skriva texter till Jurifaxen och hjälpa JF:s utskott med marknadsföring av deras aktiviteter eller är intresserad av att vara en del av Informationsutskottets nya fotografpool, då är Informationsutskottet något för dig. Internationella utskottet Internationella utskottet är ansvarigt för JF:s kontakter med utländska juridiska studentföreningar och arrangerar aktiviteter som rör JF:s internationella samarbeten. Exempel på utskottets aktiviteter är studieresor till universitetsstäder i andra länder samt att bjuda in utländska studentföreningar till lämpliga JF-aktiviteter och se till att utländska gäster får ett trevligt besök.

3 Utskottet arbetar aktivt för kontakt och utbyte med andra juridiska studentföreningar på en internationell nivå samt förmedlar information om JF:s intresse av ett mer ingående internationellt samarbete. Utskottet ska undersöka möjligheterna till att få delar av sin verksamhet finansierad av stipendier och fokusera arbetet på länder och organisationer i Europa. Är du intresserad av internationellt samarbete och av att träffa juriststudenter från andra länder. Har du idéer på hur sådana samarbeten och möten skulle kunna gå till? Då är det Internationella utskottet något för dig. JiA-kommittén JiA står för Juristen i Arbete och arrangerar JF:s arbetsmarknadsdagar, JiA-dagarna. JiA arrangeras av JiA-generalen och vice JiA- generalen tillsammans med JiA-kommittén. Generalerna leder arbetet och kommittén består ca 12 personer med olika ansvarsområden (se nedan). Generalerna väljs på kalenderår och väljer kommittén under våren. Kommittén innehar tjänstemannastatus under hösten, vilket främst innebär att den får vara med på alla JF:s tjänstemannaaktiviteter under terminen. JiA-dagarna infaller på en onsdag och torsdag under den näst sista veckan i oktober. Onsdagen, Training Day, fokuserar på praktiska förberedelser inför arbetslivet såväl som inspirerande föredrag. Detta görs exempelvis genom träningsintervjuer, workshops och spännande föreläsare. Dagen avslutas med den traditionellt kontroversiella och mycket populära JiA-debatten. Under torsdagen äger mässan rum. Mässan består av en mängd utställande företag som ska återspegla den breda arbetsmarknad som finns för jurister. JiAdagarna avslutas med Höstfesten som anordnas av JF:s clubmästare, vilka även är med i kommittén. JiA anordnar även bland annat en Case-tävling som äger rum ca en vecka innan JiA-dagarna och kontaktsamtal och Heta stolen i samband med mässan. Ansvarsområden och kommittéposter: - Annons/Layout - Case - Debatt - Föredrag/Heta stolen - JiA-lounge - Kontaktsamtal - Mässa/Logistik - Training day - Höstfest (utgörs av JF:s clubmästeri) - Spons (utgörs av Näringslivsutskottets vice ordförande med sponsansvar)

4 JIPPO Juristernas Interna PartyPrisse Organisation JIPPO arrangerar JF:s interna sociala aktiviteter. Aktiviteterna syftar till att ge tjänstemän och aktiva en möjlighet att lära känna varandra och att skapa ett mervärde för engagerade i JF. Utskottet arrangerar under varje termin en kick-off för JF:s tjänstemän och en aktivafest för alla utskotts aktiva. Utskottet är även ansvarig för JF:s traditionella Julfest i december samt ytterligare en tjänstemannafest under våren. I uppgifterna ingår att bestämma tema, handla och lag mat, inköp av dryck, sköta bar och musik samt att hitta jobbare som kan hjälpa till under kvällen. Vet du hur man ordnar en riktigt lyckad fest och har idéer om roliga saker som man kan göra på en kick-off är JF:s interna festutskott någonting för dig. Karnevalsamiralitetet De två Karnevalsamiralerna är ansvariga för att anordna JF:s aktiviteter under Lundakarnevalen. Arbetet börjar med att i samarbete med styrelsen bestämma vad JF vill göra under karnevalsdagarna. Därefter tar amiralerna fram så många bra förslag som möjligt. Förslagen ska vara knutna till karnevalens tema och skickas in till karnevalskommittén. Amiralerna leder arbetet och väljer ut en kommitté på ca sju personer som tillsammans organiserar och utför JF:s aktiviteter. Lundakarnevalen äger rum vart fjärde år och JF:s arrangemang ser olika ut från år till år. Amiralsposterna kräver något galna och kreativa personer som även kan agera ansvarsfulla projektledare. Kulturutskottet Kulturutskottet arrangerar ett varierat utbud av olika kulturella upplevelser som JF:s medlemmar kan ta del av under året. Aktiviteterna kan röra sig om alltifrån ölprovning till muséebesök, quiz night, och temafester. Utskottet har exempelvis tidigare arrangerat lyckade danskurskvällar i anslutning till JF:s stora fester på höst- och vårterminen. Kulturutskottet har som målsättning att arrangera tre aktiviteter för JF:s medlemmar per termin. En av dessa aktiviteter ska rikta sig till en bredare grupp intressenter medan de andra två kan riktas till en smalare krets. Det står utskottet fritt att utöver detta arrangera interna aktiviteter som riktar sig till utskottets engagerade och aktiva. Kulturutskottet är för dig som gillar kultur och att prova på nya saker, vad utskottet ska hitta på för aktiviteter är upp till dig och de andra aktiva. Novischutskottet Novischutskottet anordnar JF:s novischperiod som är en välkomstverksamhet för de nya juriststudenterna varje termin. Utskottet leds av två Novischförmän som studerar på termin 2 som tillsammans med presidiet planerar de olika aktiviteterna för perioden. Därefter ansvarar de för utförandet av dessa i samarbete med presidiet, styrelsen och andra berörda utskott. Perioden avslutas med Novischfesten som arrangeras av clubmästeriet. Novischförmännen ska organisera en fadderverksamhet med ca 40 faddrar, också dessa från termin 2, som hjälper till att ta hand om JF:s nya medlemmar och att genomföra aktiviteterna. Utskottets målsättning är att ge de nya medlemmarna inblick i JF:s verksamhet, förståelse för hur det är att vara juriststudent i Lund samt erbjuda goda möjligheter att lära känna sina kurskamrater under trevliga former.

5 Novischperioden ska innehålla något som passar alla och exempel på aktiviteter är novischpubar, temasittningar, stadsvandringar och spelkvällar. Om du är kreativ, socialt kompetent och är en duktig organisatör och arbetsledare då är Novischförman något för dig. Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet ansvarar för JF:s kontakt med näringslivet genom att dels arrangera event i samarbete med företag och dels söka och hantera JF:s sponsring. Utskottets arbete styrs av en central ordförande som har det övergripande ansvaret för utskottets alla aktiviteter. Utöver denna tjänsteman finns det även tre vice ordföranden med mer specifika ansvar för olika områden, en eventansvarig, en sponsansvarig samt en praktikansvarig. Näringslivsutskottet är för dig som tycker att det är spännande med företagskontakt och vill arbeta med uppgifter som berör näringslivet. Eventansvarig JF erbjuder företag möjligheten att i samarbete med JF anordna events under verksamhetsåret. Exempel på event är företagskvällar, bowling eller exklusiva arrangemang såsom en frukost eller brunch. Näringslivsutskottet ska utöver detta ha tillgång till minst ett eftertraktat studiebesök på någon byrå eller något företag per år, till vilket utskottets aktiva kan ges förtur. Spons/marknadsföring Sponsansvarig är den som har det övergripande ansvaret för JF:s sponsarbete och posten väljs på kalenderår. Sponsansvarig är en del av JiA-kommittén och är där Sponsansvarig för JiAdagarna. Vidare ska Sponsansvarig hjälpa till med annonsförsäljning till Dissidenten och Jurifaxen. Samt i nära samarbete med JF:s Vice ordförande, ansvara för samordning av den sponsring utskotten behöver till exempelvis Vårbal och Spex. I den sponsansvariges uppgifter ingår även att söka punktsponsring såsom kaffemuggar, kaffe, frukt, lunchrabatter, tjänstemannatröjor etcetera. Praktikansvarig Praktikansvarig har hand om JF:s mentorskaps- och praktikprojekt. Mentorskapsprojektet syftar till tillhandahålla mentorer till intresserade medlemmar och löper under höstterminen. Mentorerna kan vara både statligt och privat anställda inom den juridiska sfären. Mentorskapsprojektet samarbetar med Sällskapet Lundjurister som bidrar med kontaktuppgifter till eventuella mentorer. Praktikansvarig sköter kontakt med mentorer, rekryteringen av studenter, marknadsföringen av projektet, och anordnandet av de sociala aktiviteter inom projektet såsom exempelvis en drink eller middag där alla studenter och mentorer kan träffas. Praktikprojektet syftar till att kunna erbjuda JF:s medlemmar praktik utöver den vecka som ingår i juristutbildningen. I regel rör det sig om några veckors obetald praktik under sommaren. Praktikansvarig leder arbetet och är tillsammans med de aktiva i utskottet ansvarig för att söka, tillhandahålla och marknadsföra praktikplatserna. Arbetet med praktikplaster sker löpande under vårterminen men är som mest intensivt från årsskiftet fram till slutet av februari och platserna bör anslås senast i mitten av april.

6 Programutskottet Programutskottet arrangerar JF:s större föredrag samt anordnar aktiviteter tillsammans med fakulteten. Föredragen ska beröra intressanta och relevanta aspekter av juridiken och rättssamhället. Utmaningen är att locka en bred publik med kända namn inom juridiken. Föredragen får gärna förenas med mingel på JF eller dylikt som syftar till att locka fler besökare och möjliggöra intressanta möten mellan föredragshållare och studenter. Utskottet ska ha som riktlinje att arrangera två föredrag och en mitterminspub med fakulteten per termin. Mitterminspuben anordnas för studenterna på termin 2. I övrigt ska utskottet vara öppet för ytterligare samarbete med fakulteten vid arrangemang som är av intresse för studenterna. Om du är intresserad av att bjuda in intressanta och stimulerande föredragshållare till JF och lyfta fram de ämnen som du tycker är mest spännande, samt att samarbeta med fakulteten så är programutskottet något för dig. SJM Svenska Juridiska Mästerskapen Svenska Juridiska Mästerskapet arrangeras i samarbete med Mannheimer Swartling Advokatbyrå och går av stapeln varje vår. SJM är en rikstäckande tävling i processrätt med lag som består av juriststudenter från olika universitet i Sverige. Utskottet anordnar Lunds lokalfinal och följer därefter med de två bästa lagen när de ska processa i riksfinalen inför Högsta domstolens ledamöter i Stockholm. Utskottet marknadsför tävlingen och de regler och kriterier som gäller för medverkan samt arbetar för ett högt antal deltagande lag. Utskottet sköter hanteringen av inlagor mellan lagen och berörda parter. Utskottet ansvarar även för lagen från Lund exempelvis genom att se till att de lag som går vidare till riksfinalen får så mycket hjälp som möjligt i sina förberedelser, exempelvis från fakulteten och tidigare SJMdeltagare. Idrottsutskottet Idrottsutskottets anordnar möjligheter för JF:s medlemmar att tillsammans utöva olika former av sportaktiviteter. Utskottet ordnar ett större sportevenemang eller turnering per termin där lag kan anmäla sig, exempelvis en fotbollsturnering. Utskottet har även möjlighet att ordna mindre aktiviteter såsom pokerkvällar. Om du tycker det är kul med sport och vill skapa ett forum för JF:s medlemmar att utöva sport tillsammans, och har bra idéer om roliga sportaktiviteter och evenemang är Sportutskottet något för dig. Tandem Tandemstafetten går av stapeln varje vår och går ut på att lag från olika studentorganisationer cyklar från Göteborg till Lund. Tandemgeneralerna organiserar JF:s deltagande och ansvarar för JF:s lag under stafetten. Arbetet innebär uppgifter såsom att sköta kontakten men IK, boka buss, söka sponsring, ordna så att JF har en tandemcykel samt se till att det finns lagtröjor till JF:s lagmedlemmar. Tandemgeneralerna marknadsför evenemanget och har det logistiska ansvaret för resan. Generalerna har hand om intresseanmälningar och information till JF:s lagmedlemmar samt verkar för att bygga en lagkänsla både innan och under tävlingen.

7 Om du tycker att det låter som en bra idé att cykla tandem från Göteborg till Lund och vill ansvara för en buss full med JF-medlemmar under drygt ett dygn så är tandemgeneral något för dig. Utbildningsutskottet Utbildningsutskottet består av fyra tjänstemän, Ordförande, Vice ordförande kursombud, Vice ordförande studiesocial och Vice ordförande fördjupning/master. Utbildningsutskottet sköter utbildningsbevakningen vid Juridiska fakulteten i Lund. Med hjälp av kursombuden ansvarar utskottet för att kontakten mellan JF och studenterna fungerar och för att studenternas åsikter presenteras för fakulteten och når berörda lärare. Tjänstemännen i Utbildningsutskottet leder interna möten med kursombuden och närvarar vid kursombudens mitterminskonferenser som stöd och hjälp. Utskottet diskuterar strategier för utbildningspåverkan, administrerar kursutvärderingar och deltar i utskottets olika evenemang. Ordförande Ordförande har det övergripande ansvaret för Utbildningsutskottet och att samarbetet mellan utskottets tjänstemän fungerar. Ordförande sammankallar till interna möten och agerar mötesordförande vid dessa. Vidare sitter Ordförande med i Nämnden för utbildning på grundoch avancerad nivå (NUGA) på fakulteten. Ordförande är även ledamot i JURO-samarbetet vilket innebär besök på andra studieorter i landet för att diskutera utbildningsfrågor på nationell nivå. Vice ordförande kursombud Vice ordförande kursombud är huvudansvarig för kursombuden och att dessa lär känna varandra och fungerar bra tillsammans. Detta kan göras genom exempelvis kick-offer, middagar och utbildningar exklusiva för kursombuden. Vice ordförande studiesocial Vice ordförande studiesocial är huvudansvarig för studenternas studiesociala miljö och sammankallar till fakultetens Studiesociala kommittés möten. Vice ordförande fördjupning/master Vice ordförande fördjupning/master är huvudansvarig för utbildningsbevakningen på fördjupnings- och masterkurserna. Arbetet innebär kontakt med kursansvariga lärare och organiserandet av studentinflytandet på avancerad nivå. Vice ordförande jämställdhet- och likabehandling Vice ordförande jämställdhet och likabehandling är huvudansvarig för JF:s jämställdhet och likabehandlingsgrupp och sammankallar till gruppens möten och leder arbetet, samt är representant på fakultetens Jämställdhet- och likabehandlingkommittés möten. International Student Committee International Student Committee (ISC) anordnar aktiviteter för och sköter kontakten med de medlemmar i JF som är utbytesstudenter vid Juridiska fakulteten. Utskottet samarbetar även med Lundaekonomerna och Teknologkåren under namnet JET-lag som ordnar ett antal pubar per termin för de internationella studenterna. Utskottet anordnar även aktiviteter som endast riktar sig till juridikstuderande utbytesstudenter och hjälper dessa att ta del av studentlivet i Lund. Utskottets målsättning är att i början av terminen anordna ett flertal aktiviteter under en mer intensiv period som sedan

8 följs av ett par aktiviteter under terminens gång. Utskottet arrangerar även större aktiviteter såsom en Julbuffé och en Påskbuffé. Exempel på aktiviteter är bowling och clubkvällar. Om du själv har varit utbytesstudent, eller bara tycker att det är spännande att träffa studenter från andra länder är ISC något för dig. Festmästeriet Festmästeriet organiserar och arbetar på JF:s fester och pubar och består av tre clubmästare, två pubmästare och två köksmästare. Clubmästeriet Clubmästarna planerar och arrangerar JF:s största fester under året, Vårbalen, Höstfesten, FEJM och två Novischfester. En av clubmästarna väljs på kalenderår och två clubmästare väljs på verksamhetsår. Clubmästarna utgör en del av JiA-kommittén som ansvariga för Höstfesten. Clubmästarna är ansvariga för alltifrån marknadsföring och sponsring, underhållning, meny och biljettförsäljning till bordsplacering. Clubmästarna leder arbetet och är tillsammans med pubmästarna ansvariga för att hitta jobbare till festerna. Pubmästeriet Pubmästarna är ansvariga för bar- och dryckesförsäljningen på JF såväl under interna aktiviteter som under de stora festerna. Pubmästarna är tillsammans med köksmästarna ansvariga för JF:s pub, After school, som arrangeras regelbundet under verksamhetsåret. Pubmästarna är utöver samarbetet med club- och köksmästeriet behjälpliga när det bedrivs barverksamhet på JF. Arbetet innebär planering av dryckesutbud och teman, inköp av alkohol och övrigt barmaterial, ansvar för barens skick och funktion samt barförsäljning och redovisning. Pubmästarna leder arbetet med barverksamheten och är arbetsledare för jobbarna. Pubmästarna är även ansvariga för att hitta jobbare till de olika aktiviteterna. Köksmästeriet Köksmästarna anordnar regelbundet under verksamhetsåret After school tillsammans med pubmästeriet. Köksmästeriet arrangerar även andra aktiviteter såsom exempelvis bjuda på semlor på fettisdagen. Köksmästarna hjälper även vid behov JF:s andra utskott med matlagning. Arbetet innebär planering av meny och teman, inköp av råvaror och övrigt material som behövs samt matlagning och servering. Köksmästarna leder arbetet med matlagning och är arbetsledare för jobbarna. Köksmästarna är även ansvariga för att hitta jobbare till de olika aktiviteterna. Om du är bäst på fest och tycker om att laga mat, stå i bar eller arrangera riktigit stora fester är festmästeriet något för dig.

Lysning av presidium, styrelse och tjänstemannakår Allmän information om ansökningsförfarandet, samt utskottsbeskrivningar.

Lysning av presidium, styrelse och tjänstemannakår Allmän information om ansökningsförfarandet, samt utskottsbeskrivningar. Lysning av presidium, styrelse och tjänstemannakår Allmän information om ansökningsförfarandet, samt utskottsbeskrivningar. 2015/2016 1 Lysning Juridiska Föreningen utlyser härmed följande poster (se nedan

Läs mer

Charlotte Akej. Namn: Charlotte Akej Termin: Termin 6 Telefon: 0768-58 22 60 Mailadress: lottah_@hotmail.com

Charlotte Akej. Namn: Charlotte Akej Termin: Termin 6 Telefon: 0768-58 22 60 Mailadress: lottah_@hotmail.com Fullmäktigekandidater 2011/2012 1 Charlotte Akej Namn: Charlotte Akej Termin: Termin 6 Telefon: 0768-58 22 60 Mailadress: lottah_@hotmail.com Chefredaktör för Dissidenten, JF:s kårtidning Kursombud, T6

Läs mer

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Gäller för samtliga ämbetsmän: Tjänstgöra vid caféet 2 gånger per termin Vid avslutat ämbete lämna över arbete till sin efterträdare, både muntligen

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala

Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala 1. Övergripande mål 1.1 En förening för alla Juridiska Föreningen i Uppsala ska verka för att göra föreningen mer öppen och tillgänglig för alla juriststudenter

Läs mer

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning.

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning. VERKSAMHETSPLAN 13/14 Utbildningsutskottet Utbildningsutskottet (UU) verkar för att skapa och bibehålla en hög kvalitet på utbildningen vid Företagsekonomiska Institutionen. Detta görs genom: att vara

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer

DISSIDENTEN. Arbetsmarknad GÖRAN LAMBERTZ I EXKLUSIV INTERVJU PÅ JOBBET MED POPJURISTEN STOR UNDERSÖKNING VAD VILL VI BLI?

DISSIDENTEN. Arbetsmarknad GÖRAN LAMBERTZ I EXKLUSIV INTERVJU PÅ JOBBET MED POPJURISTEN STOR UNDERSÖKNING VAD VILL VI BLI? DISSIDENTEN Juridiska Föreningen i Lund NR 3 2010 Arbetsmarknad PÅ JOBBET MED POPJURISTEN STOR UNDERSÖKNING VAD VILL VI BLI? GÖRAN LAMBERTZ I EXKLUSIV INTERVJU redaktion UNIVERSITETSVÄRLDEN 07 JF:s ordförande

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Dagordning(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tionde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 tisdagen den 4 november i konferensrummet Marie Curie.

Läs mer

AKTIVITETSGUIDE 2011 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN LTH

AKTIVITETSGUIDE 2011 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN LTH AKTIVITETSGUIDE 2011 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN LTH 1 Innehållsförteckning Styrelsen... 3 Funktionärsposter som väljs under höstterminsmötet... 4 Ordförande - Hammarhaj... 5 Kassör - Börshaj... 5 InfU -

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981 ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30 Org.nummer: 802011-9981 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 Året som gått... 1 Investeringar... 1 Medlemssystem... 1 Fakultetsbidraget... 2 Arvodering...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Välkommen till Teknologkårens arbetsmarknadsenhet. Vi jobbar med mötet mellan studenter och företag genom dels vår arbetsmarknadsvecka, LARV, och dels olika

Läs mer

Vårterminsmöte 19 mars 2013

Vårterminsmöte 19 mars 2013 Lund, 2013 03 05 Vårterminsmöte 19 mars 2013 M:A kl 17 Föredragningslista 1. TFMÖ 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 4. Fråga angående mötets behöriga utlysande

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Reglemente -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/31 Innehållsförteckning 1. Reglemente för ekonomi

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

Hej där! Lycka till med ditt mentorskap!

Hej där! Lycka till med ditt mentorskap! Hej där! Handboken som du nu håller i dina händer är sammanställd som ett introduktionsmaterial för dig som är ny mentor i Intize. Den berättar allt du behöver veta för att komma igång med ditt mentorskap.

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 AKTIVITETER 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 AKTIVITETER 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 AKTIVITETER 1 2 SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 AKTIVITETER SSUKLUBBENS aktiviteter I detta häfte läser

Läs mer