Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Nynäshamn (9)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Nynäshamn 2011 1 (9)"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Nynäshamn (9)

2 1 (8) Verksamhetsberättelse 2011 IF Friskis&Svettis Nynäshamn får härmed avge berättelse för föreningens verksamhet under tiden 1 januari december Styrelsen har bestått av: Gunilla Sandman Elisabeth Melin Cejie Jaana Hedrén Mikael Eklund Lena Roman Katarina Fernström Maud Sjödén Micael Flyborg Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot, avgick under verksamhetsåret Suppleant, blev ordinarie ledamot Suppleant Suppleant, avgick under verksamhetsåret I och med att två medlemmar avgick blev det vakanser bland suppleanterna. Ledargruppen har bestått av: Ledare Helene Berg, Eva Berglund, Yvonne Björnén, Annica Cedergren, Mikael Eklund, Anneli Kaare, Madeleine Karlsson, Agneta Lindberg, Göran Lindberg, Susanne Lindqvist, Marcus Lundell, Anneli Nilsson, Maria Nilsson, AnnaKarin Othberg, Jessica Sanchez, Marie Sannerud, Elin Strålind, Peter Strålind, Lena Ulin Gyminstruktörer Emma Gelin, Fredrik Karlsson, Mattias Lindqvist, Eric Thölix Värdgruppen har bestått av: Caroline Ahlstedt, Malin Alfredsson, Jenny Andersen, Maria Backlund, Anita Brink, Rebecca Briving, Birgitta Didrikson, Marie-Louise Ellingsen, Camilla Engström, Lisa Forslin, Ing-Marie Glanell, Marie Grönberg, Eva Gudmunds, Ulf Hallgren, Birgitta Hamrin, Nina Högberg, Sandra Höög, Linda Karlsson, Lotti Koskela, Karin Lidström, Eva Lindberg, Anna Lindström, Jörgen Lundqvist, Kerstin Modin, Rebecka Nero, Åsa Remmerth, Maud Sjödén, Malin Sjödin, Christina Sjöholm, Ylva Skilberg, Sofi Smedberg, Annika Sundberg, Amanda Sundquist, Sanna Svanström, Mimmi Thiel, Mats Wahlberg, Tanja Wallier, Lennart Öst Styrelsen Styrelsens uppdrag har varit att leda och föra föreningen framåt. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 12 protokollförda styrelsemöten. Styrelsens arbete har bland annat bestått av följande: Sammanställa verksamhetsplan för kommande period

3 2 (8) Sköta föreningens löpande ekonomi Kontakt och kommunikation med Friskis&Svettis Riks Kontakter med externa samarbetspartners ex hyresvärdar, kommunen Fortsatt utvecklande av samarbetsformer med Samhall Planering av utbud samt träningstider under terminerna, sommar- och julperioderna tillsammans med ledare och värdar Planering av aktiviteter utanför den ordinarie verksamheten Ansökan och bokning av träningslokaler Ansökan om aktivitetsstöd för ungdomar Beslut om nyutbildning och vidareutbildning av ledare, värdar och styrelse Styrelsen representeras i nätverket Region Stockholm Medverkan i Ordförande Nätverk Stockholm Medverkan i kommunens föreningsmöten Inhämtning av kunskap/kompetens/erfarenhet kring verksamhet i egen lokal Ledarna Med anledning av att föreningen beslutat etablera en egen träningsanläggning behövde ledargruppen förstärkas med fler ledare såväl som gyminstruktörer. Sammanlagt har föreningen haft 24 aktiva ledare och instruktörer under året. Yvonne Björnén, som var ledare i föreningen på slutet av 90-talet och i början av 2000-talet kom tillbaka som ledare. Yvonne tog över Core efter Anneli Nilsson som flyttat från kommunen. Vi tappade två jympaledare, Anneli Kaare och Jessica Sanchez, men istället fick vi in Annica Cedergren på Medel och Lena Ulin på Bas. Eva Berglund har vidareutbildat sig till Seniorledare. Marcus Lundell utbildades till Ute-ledare, Marcus tog över jogging och crosstraining passen efter Anneli. I och med att verksamheten kommer att breddas har ledare utbildats för flera nya pass. Marie Sannerud blev Step-ledare, ett pass vi kunde starta med trots att vi inte hade egen lokal ännu. Peter Strålind och Göran Lindberg utbildades till Cirkelgym-ledare och Helene Berg till Indoor-walking-ledare. Av förklarliga skäl kunde inte de passen starta under verksamhetsåret, och ledarna har därför praktiserat i andra föreningar i Stockholmsområdet. Även gyminstruktörerna har praktiserat i andra föreningar. Under våren fick vi hjälp av Karen Marie Elvström, som vikarierade på Dans-passet för Madeleine då hon var skadad. Ledargruppen har under året haft 3 ledarträffar.

4 3 (8) För att spara pengar och därmed underlätta för etableringen av en egen träningsanläggning förändrades formerna för ledararvode under höstterminen. Ledarna avstod från att delta vid Svettisdagarna. Värdarna Värdansvarig under året har varit Barbro Jägberger. Vid årsmötet 2011 avgick Barbro från styrelsen men hon fortsatte som värdansvarig. Maud Sjödin, som valdes in den nya styrelsen, bistod Barbro vilket även Linda Karlsson från värdgruppen gjorde. Värdansvariga har sett till att det funnits värdar på passen under terminerna och sommaren. Vi har eftersträvat att det skall vara två värdar på varje pass, men i vissa fall har det inte lyckats. I Svandammsskolan där vi använder skolans musikanläggning går det i undantagsfall att vara en ensam värd. Värdansvariga har också ansvarat för rekrytering och utbildning av nya värdar. Ett antal utbildningsträffar har genomförts under året. Totalt har 38 värdar varit aktiva under året. Etableringen av en egen träningsanläggning innebär en stor förändring av värdrollen. Under ledning av Barbro Jägberger genomfördes en rad aktiviteter inom projekt Träningsverkstan med syfte att forma värd/receptionistrollen i vår förening. Mycket av arbetet bestod i att hämta in kunskaper och erfarenheter från andra föreningar. Vi fick extra mycket hjälp från F&S Södertälje. Bl a genomfördes informations- och inspirationsträffar med olika representanter från F&S Södertälje. Arbetet resulterade i de nya rollerna Receptionist, Gymvärd och Passvärd definierades. Den nya verksamheten i egen lokal kommer att kräva att fler engagerar sig på ideell basis. Samtidigt som befintliga värdar fick välja inriktning pågick ett intensivt rekryteringsarbete. Träningspassen Grunden för träningsverksamheten har varit jympan med intensiteterna bas, medel. Utöver denna grund har vi även erbjudit följande: Jympa o Start o Familj/Junior (4-6 år med förälder, 7-10 år själva) o Puls (bas) o Station (medel) o Intensiv (under höstterminen) Övrig gruppträning o Core o Dans o Step Träna ute o Löppass o Crosstraining (under höstterminen)

5 4 (8) Under höstterminen ändrade brandkåren sina tider i Svandammsskolan från kl 18 till kl 19. Eftersom brandkårens träningstider prioriteras tappade vi många populära tider. Höstschemat kom att innehålla alldeles för många pass med starttid kl 20, vilket de flesta tycker är för sent. Sannolikt tappade vi en hel del medlemmar på grund av detta. I Sorunda erbjöds två vuxenpass och ett för barn per vecka. I Ösmo erbjöds ett pass per vecka. På grund av för lågt intresse togs Knatte/Familj-passet i Nynäshamn bort till. Totalt erbjöds medlemmarna ett schema med 18 aktiviteter per vecka under såväl vårterminen som höstterminen. Under sommaren erbjöds 24 jympapass, 5 löppass samt 3 familj/junior. Samtliga utomhuspass var gratis. Under julperioden erbjöds 9 träningspass, samtliga gratis. Sammanlagt genomfördes 653 träningspass under verksamhetsåret. Medlemmar Medlemsantalet fortsatte att sjunka under En betydligt sämre tilldelning av halltider under höstterminen kan säkert vara en förklaring. Vid årets slut hade medlemsantalet sjunkit till 794. Genomförda aktiviteter Utöver ordinarie träningsverksamhet har följande genomförts: Under september genomfördes Let s Move, en gemensam kampanj i Stockholms-regionen. Deltagande vid Föreningsdagen Föreningsdagen anordnades samtidigt som Skärgårdsdagarna, en helg där mycket folk är ute på stan och i hamnen. Dålig placering vid Svandammsparkens södra ände gjorde tyvärr att antalet besökare var lågt. Medverkan i Föreningsmöten på kommunen Medverkan i ett Folkhälsoseminarium anordnat av Nynäshamns kommun där föreningen fick möjlighet att visa på den breda verksamhet vi har. Kick-off med funktionärer och med inbjuden gäst från annan förening Rekrytering och intervjuer av sökande till Verksamhetschefs-tjänsten Anställning av receptionist Linda Karlsson inför lokalstarten Mikael blev inbjuden som gästledare hos F&S Trosa under deras sommarjympa Deltagande på julmarknaden Informationsbord utanför Coop under helgerna i december, försäljning av lotter och presentkort, information om nya lokalen Elin Strålind deltog vid F&S Riks Träningskonferens

6 5 (8) Etablering av egen träningsanläggning 2011 blev det sista året med verksamhet i kommunens anläggningar i tätorten Nynäshamn. I mars kunde äntligen ett hyresavtal skrivas på efter långa och tidvis hårda förhandlingar med KFF. Projekt Träningsverkstan som hade stått i ett slags vänteläge under kontraktsförhandlingarna kunde startas upp igen. Hösten blev en mycket speciell period i föreningens historia. Det var många funktionärer som var i projekt Träningsverkstan, samtidigt som den ordinarie verksamheten rullade på. Roland Junerud, som gjort en stor och värdefull insats under projektets inledande faser med förstudie och förhandlingar, klev åt sidan under sommaren. Projektledarrollen togs över av Lars-Gösta Ekström som tillsammans med Gary Hägre ledde projektet under genomförandefasen. Projektets styrgrupp bestod av Gunilla Sandman, Elisabeth Melin Cejie samt Mikael Eklund. Ekonomi Föreningens kassör har varit Jaana Hedrén. Anakta Redovisning AB har anlitats för bokföring, deklaration och årsbokslut. Verksamheten har finansierats av års- och terminsavgifter från medlemmar. Den 18 oktober hade vi ett extra årsmöte. Där togs ett beslut att vi skulle ta ett lån på Det behövdes för att göra investeringar inför inflyttning i ny lokal. Lånet togs den 18 november. Under 2011 gjorde föreningen ett minusresultat ( kr) på grund av att medlemsantalet sjönk och minskad försäljning av träningskort. När det gäller föreningens ekonomi i övrigt hänvisas till resultat- och balansräkning. Medlemsadministration Kenneth Karlsson har varit ansvarig för medlemsadministrationen. Själva arbetet med registrering och utskick av medlemskort har utförts av Samhall. Aktivitetsbidrag Kenneth Karlsson, med viss hjälp från Mikael Eklund, har arbetat med sammanställning av aktivitetsstödslistor och ansökningar om statligt och kommunalt verksamhetsbidrag. Registrering av aktivitetsstödslistorna från lokalerna har utförts av Samhall. Registrering och sammanställning sker med hjälp av funktioner i medlemsregistret.

7 6 (8) Musikanläggningar Kenneth Karlsson har i rollen som musikanläggningsansvarig under året Ansvarat för drift och underhåll, d v s reparationer, ljudtester, uppdateringar och förebyggande underhåll Vid årets slut hade föreningen följande i sin ägo: 3 kompletta egna anläggningar (CD- och MD-spelare, mixer, slutförstärkare samt högtalare). En används i Viaskolan och en i Ösmo sporthall. Den tredje finns på vårt kansli. 3 MD-spelare, varav 2 som kopplas in i de fasta anläggningarna i Svandammsskolan och Kyrkskolan samt 1 i reserv Utrustning för inspelning av MD i Kansli-PC Program för mixning av musik och bränning av CD i Kansli-PC 3 trådlösa mikrofonheadset, varav ett äldre i reserv och ett nyinköpt. Alla ledare bränner egna CD-skivor, de flesta på sina privata datorer. Inspelningsmöjligheterna på kansliet används därför i allt mindre omfattning. Datorutrustning Mikael Eklund har i rollen som dataansvarig under 2010 givit föreningen datasupport. Kenneth Karlsson har ansvarat för underhåll kansliet datautrustning, en PC med tillhörande skrivare. Underhållsarbetet har mest bestått av inköp av förbrukningsmaterial till skrivaren (toner, trummor och liknande). Medlemsregister Mikael Eklund har ansvarat för föreningens medlemsregister. Styrelsens medlemmar samt Medlemsadministrationen har haft möjlighet att installera Medlemsregistret på privat dator. Databasen har funnits tillgänglig på en server som Mikael tillhandahållit. Kansli En arbetsdag/ storstädning genomfördes på kansliet under hösten för att bringa ordning på allt material inför flytten till Träningsverkstan. Kläder Inga-Lill Lundqvist är klädansvarig för föreningen. Stadium Promotion är Friskis&Svettis officiella klädleverantör. Stadium ställer mycket tydliga krav på sina leverantörer. All klädproduktion ska ske under acceptabla förhållanden vad gäller miljö, arbetsvillkor och sociala aspekter. Barnarbete accepteras inte, transporter sker med det miljövänligaste alternativet och alla bomullsplagg framställs i ekologisk bomull. De här kraven specificeras noggrant i

8 7 (8) "Stadiums Code of Conduct" en uppförandekod, som alla leverantörer tagit del av och skrivit under. Designen är F&S egen i färgerna rött och vitt. Den gamla kollektionen, där blåa byxor ingick, är på väg att fasas ut. Utbildning och uppföljning Elin Strålind har ansvarat för ledarnas utbildningar. Maria Nilsson har vidareutbildats till ledaruppföljare (LUF:are). Därmed har föreningen åter en egen LUF:are. Kontaktperson för allmänhet/motionärer Katarina Fernström har haft ansvar för mobiltelefonen, dit allmänhet som önskar information kan ringa. Telefonnumret finns på hemsidan samt meddelas på telefonsvarare då förenings kansli är obemannat. Även föreningens e-post har hanterats av Katarina. Hemsida Mikael Eklund har förvaltat den tekniska lösningen för föreningens hemsida. Adressen till hemsidan är som tidigare Friskispressen Under året har föreningen delat ut Friskispressen till alla medlemmar. Totalt 5 nummer har delats ut. Avslutning Vi är en stor och viktig förening i kommunen, som erbjuder möjligheter för många att träna på olika nivåer, nu kommer vi att kunna höja ribban vad gäller detta och erbjuda ett helt koncept för träning med både gruppjympa och gym och styrketräning i grupp på olika sätt. Vi har satsat på att söka nya ledare på olika sätt. Genom rekrytering och utbildning av nya ledare har vi satsat på både förnyelse och kontinuitet i föreningen inför kommande år. I mars 2011 skrev vi avtal med KFF om lokal i Sjötelegrafen. Vår Projektgrupp för egen träningslokal kunde starta på riktigt. Arbetet blev intensivt med många personers ideella insatser som hjälp. Kraften i att personer engagerar sig ideellt i något de tror på och vill vara en del av har visat sig enorm. Många har på den här resan lärt sig mycket både vad gäller ren kompetens men också i hur man försöker dra åt samma håll men kanske inte alltid ror i samma takt. Vi har med gemensamma krafter fått vara med om något fantastiskt vi

9 8 (8) har lyckats föra detta drömprojekt i hamn och måste påminna oss själva om vilket bra jobb vi har gjort tillsammans! Budskapet det ska vara lustfyllt att träna är vår ledstjärna och styrka i verksamheten. Våra medlemmar ska minnas träningen med ett leende det är det som gör att vi kommer tillbaka Styrelsen vill rikta ett stort tack, främst till alla medlemmar som tränat med oss under året och givetvis även till alla funktionärer för allt fantastiskt arbete som utförts. Vår målsättning är att du som motionär går hem med en lyckokänsla från våra pass. Underskrifter Nynäshamn Gunilla Sandman Mikael Eklund Jaana Hedrén Elisabeth Melin-Cejie Katarina Fernström

1 (10) 201 ÅRSBERÄTTELSE Årsberättelse Friskis&Svettis Nynäshamn 2013 3

1 (10) 201 ÅRSBERÄTTELSE Årsberättelse Friskis&Svettis Nynäshamn 2013 3 1 (10) ÅRSBERÄTTELSE 2013 Årsberättelse 2013 2 (10) IF Friskis&Svettis Nynäshamn avger härmed berättelse för föreningens verksamhet under tiden 1 januari 2013 31 december 2013. FÖRENINGEN Under 2013 fyllde

Läs mer

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN ÅRSBERÄTTELSE 2014 1 SNABBFAKTA OM FÖRENINGEN 2014 2428st medlemmar 80 ideella funktionärer 20 olika pass per vecka 1700 kvm lokalyta varav 1280 kvm träningsyta 2st anställda

Läs mer

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 IF Friskis&Svettis Västerås 2010 1 IF Friskis&Svettis Västerås Verksamhetsberättelse 2010 INNEHÅLL Välkommen 3 Ordförande har ordet 4 Händelser under

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. friskis&svettis göteborg. tvåtusenelva

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. friskis&svettis göteborg. tvåtusenelva VERKSAMHETSBERÄTTELSE friskis&svettis göteborg tvåtusenelva 1 1 IF FRISKIS&SVETTIS GÖTEBORGS VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL Ordförande har ordet 3 Verksamhetschefen berättar 4 Händelser under året 5 Värderingar

Läs mer

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 2012 Verksamhetsberättelse Vi vet hur vi gör! När jag ser 2012 års verksamhet i backspegeln så kan jag se att det är ett år då vi förstärkt, byggt ut, renoverat och ventilerat. Det

Läs mer

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Vi på Friskis&Svettis Nynäshamn vill blicka framåt och vara en förening i tiden, utöka verksamheten i både smått och stort och ägna mer tid och tankar

Läs mer

träningsglädje verksamhetsberättelse miljö teknik svett spinning gruppträning gym hemsida medlemmar funktionärer personal styrelse

träningsglädje verksamhetsberättelse miljö teknik svett spinning gruppträning gym hemsida medlemmar funktionärer personal styrelse svett hemsida bokslut 2012 sociala medier verksamhetsberättelse miljö teknik träningsglädje medlemmar funktionärer personal styrelse spinning gym gruppträning Friskis&Svettis Göteborg Friskis&Svettis Göteborgs

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Nicklas Anderberg Katarina Zambrell

Läs mer

Verksamhets. berättelse2012. Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata

Verksamhets. berättelse2012. Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata Verksamhets berättelse2012 Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata Ordförande Styrelsens årsberättelse 2012 Så lägger vi 2012 till handlingarna, ett år som inte liknar något annat i modern Friskis&Svettis

Läs mer

Haninge 3-2014. TRÄNING Att träningen är rolig är det som håller träningslusten. längden.

Haninge 3-2014. TRÄNING Att träningen är rolig är det som håller träningslusten. längden. Haninge 3-2014 Möjligheter Att jobba ideellt ger bra meriter Här har Rebecka hittat träning som tar bort pluggstressen och dessutom uppdraget i receptionen som ger henne bra arbetsmeriter. SID 4 Ett festligt

Läs mer

Haninge. ung spinning funktionell träning core & core/spinning. Friskispressen. Allträningskort. sänkt pris. nu 2900:- taktik och träning

Haninge. ung spinning funktionell träning core & core/spinning. Friskispressen. Allträningskort. sänkt pris. nu 2900:- taktik och träning Friskispressen Haninge missa inte! sänkt pris Allträningskort nu 2900:- foto: anna henriksson taktik och träning FOKUS PÅ ung spinning funktionell träning core & core/spinning Ordföranden har ordet GOTT

Läs mer

Eskilstuna. Gymmet växer och blir Multihall. En nyhet som får dig att sväva. Indoor walking. Nya möjligheter

Eskilstuna. Gymmet växer och blir Multihall. En nyhet som får dig att sväva. Indoor walking. Nya möjligheter Välkommen till Sveaplan Träning på hög nivå! Att må bra och ha kul är det viktigaste Andreas Mallin, gyminstruktör Nya möjligheter Gymmet växer och blir Multihall Ett stort gym med moderna träningsmaskiner,

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

volleyboll en framtidssport, attraktivt, fri från våld, teknisk, explosiv och spännande.

volleyboll en framtidssport, attraktivt, fri från våld, teknisk, explosiv och spännande. 1 Styrelsen för HYLTE VOLLEY Bollklubb lämnar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2003-07-01 2004-06-30. 1. FÖRORD. Vi tar en fjärdeplats i grundserien på samma poäng som Falkenbergs VBK.

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Stockholm 4. Träna fritt i Stockholms parker hela sommaren. Få tips och övningar till din sommarträning av Friskis&Svettis Personliga tränare.

Stockholm 4. Träna fritt i Stockholms parker hela sommaren. Få tips och övningar till din sommarträning av Friskis&Svettis Personliga tränare. Stockholm 4 2014 RULLA FRAM Inlines passar dig som vill träna din kondition och åkteknik på ett varierat och tryggt sätt med erfarna inlinesledare. Du får en skön träningsupplevelse utomhus och gemenskap

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2013 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 24 mars, 2014 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 2 4 6 8 FOKUSOMRÅDE: Profilfrågan FOKUSOMRÅDE: Antidiskriminering med fokus på kön och sexualitet FOKUSOMRÅDE: Lokal utveckling FOKUSOMRÅDE: Stabil organisationsutveckling

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Å rsredovisning. Friskis&Svettis Skara. Innehåll. Friskis&Svettis Skara Årsredovisning 2014_C3 1 ( 8) Räkenskapsår 1 januari 31 december 2014

Å rsredovisning. Friskis&Svettis Skara. Innehåll. Friskis&Svettis Skara Årsredovisning 2014_C3 1 ( 8) Räkenskapsår 1 januari 31 december 2014 Friskis&Svettis Skara Årsredovisning 2014_C3 1 ( 8) Å rsredovisning Friskis&Svettis Skara Räkenskapsår 1 januari 31 december 2014 Organisationsnummer 868400-9932 Innehåll Verksamhetsberättelse... 2 Verksamheten...

Läs mer

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning Guide till dig som är ansvarig för din förenings gruppträning KORPENS GRUPPTRÄNINGSSGUIDE 2 Varför denna guide? Den här guiden är främst till för dig som är gruppträningsansvarig i din förening. Kanske

Läs mer

Styrelsens verksamhetsår

Styrelsens verksamhetsår Verksamhetsberättelse 2008 Innehållsförteckning Styrelsens verksamhetsår 3 Organisation och arbete 3 Bemanning 5 Ekonomi 6 Medlemmar 7 Kanalplan - Vår arena 7 Nytt i Gula Villan 8 Varumärket Hammarby Damfotboll

Läs mer

GympaNYTTigt. December 2014

GympaNYTTigt. December 2014 GympaNYTTigt December 2014 Gruppfoto Norrlandsgymnaster under Norrlansmästerskapen i Kvinnlig Artistisk Gymnastik, Gävle 1014 FOTO: Elisabeth Berglund INNEHÅLL Ordföranden har ordet... 3 Nya medarbetare...

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Ordföranden sammanfattar året... 5 Bryggan i korthet... 5 Verksamhetens övergripande mål... 5 Därför behövs Bryggan... 6 Ett kallare samhällsklimat... 6 Dagligen påverkas 30 000

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK BERÄTTELSE, VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, BUDGET OCH INKOMNA MOTIONER

SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK BERÄTTELSE, VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, BUDGET OCH INKOMNA MOTIONER SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK BERÄTTELSE, VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, BUDGET OCH INKOMNA MOTIONER Här kommer handlingarna till Svenska Tecknares årsmöte. Årsmötet

Läs mer