Kluster i praktiken. (Finns dom?) Bo Wictorin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kluster i praktiken. (Finns dom?) Bo Wictorin"

Transkript

1 Kluster i praktiken. (Finns dom?) Bo Wictorin

2 Det är uppenbart att: människor och företag (i en tilltagande grad) är koncentrerade till vissa platser företag inom vissa branscher är mer koncentrerade till vissa platser än andra företag inom vissa branscher (eller andra grupper av företag) under vissa perioder växer snabbare på vissa platser än andra.

3 Det finns flera och olika förklaringar till varför!

4 Bakgrund När det gäller kluster det vill säga likartade eller komplementära företag kan fördelarna exempelvis tänkas bestå i: Stor lokal marknad och växande avkastning (Krugman) Sporrande konkurrenter (Porter) Möjligheter till flexibelt samarbete med andra (Piore&Sabel) Lokala institutioner, medborgaranda (Putnam) Arbetskraftsrörlighet och kunskapsspridning (Saxenian)

5 Saknas empiriska belägg Få studier som kan visa effekter för företags prestationer i synnerhet generella studier Inget tyder på att företag med lokala/regionala affärsrelationer skulle vara särskilt konkurrenskraftiga Mer tyder på ett motsatt samband, dvs företag med mer geografiskt spridda affärsrelationer tycks ha en konkurrensfördel

6 Ett produktionssystem i geografin

7 Samlokaliseringsfördelarna måste i så fall vara några andra. Lokal arbetsmarknad, informella samarbeten, kunskapsspridning Fördelar med en gemensam specialiserad arbetskraft: Anpassning till konjunkturvariationer Arbetskraftsrörlighet och kunskapsspridning

8 Frågor som jag ställt mig: Är samlokaliserade företag (likartade eller komplementära) mer produktiva än andra? Finns det ett positivt samband mellan produktivitet och: geografisk koncentration av likartade verksamheter geografisk koncentration av specialiserad arbetskraft den specialiserade arbetskraftens rörlighet den regionala marknadens storlek

9 Svårt att i praktiken riktigt veta när man skall kalla en grupp av företag ett kluster eller inte! Vilka företag är lika och i vilka avseenden? Vilka är komplementära och hur då? När är något koncentrerat? Vilken arbetskraft är specialiserad? Hur rörlig är en lagom rörlig arbetskraft? Hur skall produktionssystemets geografiska gränser bestämmas? Hur stor är regionen? m m

10 Vad är likartade (och komplementära) företag: I. Aktiviteter A B C D E F Produktions- System Företag 1 Företag 2. II Företag 3 Företag 4 Företag 5

11 Vad är specialiserad arbetskraft? Tabell 2:1 Överrepresenterade utbildningsinriktningar för arbetskraft med minst treårig eftergymnasial utbildning inom ett urval av branscher, i rangordning samt andel sysselsatta av det totala antalet förvärvsarbetande med motsvarande utbildningsnivå inom branschen år 2001(inom parentes). Eloch optikindustri Transportmedelsindustri Bank- och kreditinstitut Bransch/ Utbildningsinriktning Maskinindustri Data Maskinteknik 1 (29 %) 5 (12 %) 2 (35 %) Materialteknik 2 (3 %) 5 (2 %) Flygteknik 3 (2 %) 3 (4 %) 5 (1 %) El/teleteknik 4 (1 %) 1 (1 %) 4 (1 %) 4 (1 %) Teknik, övrigt 5 (6 %) Elektronik 2 (19%) 2 (6 %) Fysik/teknisk fysik 3 (10 %) Driftteknik 4 (2 %) Fordonsteknik 1 (1 %) Data 5 (3 %) 1 (23 %) Matte/statistik 3 (3 %) Företagsekonomi 1 (55 %) Juridik 2 (11 %) Ekonomi/adm 3 (7 %) Samhällsbyggnads 4 (1 %) Källa: Länsstyrelserna i Stockholm-Mälarregionen

12 Exempel på överrepresenterade yrken inom Örebro läns arbetsmarknadsregioner Örebro FA Karlskoga FA Hällefors FA Ludvika FA Statistiker Maskiningenjör Ugnsoperatör FoU- chefer Språkvetare Telefonister Skogsbrukare Civ.ing. elkraft Röntgensjuksk. Kriminalvårdare Maskinoper. inom bageri & konfektyr Elingenjörer & eltekniker Kriminalvårdare Smeder Driftchefer Skogsbrukare Odlare av jordbr. växter Processoper. Kemisk basind. Förare jord- och skogsbr. maskiner Elmontörer & elreparatörer Gruv- & bergarb. Tråddragare Serveringspers. Truckförare Skomakare Verktygsmaskop. Ugnsoperatör Tråddragare Lab.ingenjör Svetsare Mask.oper. inom ammunition& sprängämnen Mskinoper. Inom läkemedel & hygientekn.ind. Maskinoperatörer Inom bryggeri

13 Vad är geografisk koncentration Geografi = lokal arbetsmarknad Koncentration = lokaliseringskvot

14 LA data specialister LA (98) Km 1 Bo Wictorin, jan 2006

15 Datakluster Maskinkluster Gummikluster Datakluster Maskinkluster Gummikluster Antal sysselsatta Antal sysselsatta Antal sysselsatta Bo Wictorin, 2006

16 Tabell 4:2 Branschkoncentrationer i datanäringen, maskin- och gummiindustrin där lokaliseringskvoten motsvarar en statistiskt signifikant residual (z>1,96). Lokal arbetsmarknad Lokaliseringskvot z- värde Antal sysselsatta Branschens arbetsproduktivitet (kkr/sysselsatt) Maskinindustri Emmaboda 11,69 5, Laxå 11,43 5, Ljungby 8,35 3, Markaryd 7,22 2, Gummiindustri Perstorp 38,83 7, Gislaved 17,76 3, Värnamo 17,42 3, Datanäringen Härjedalen 2,96 5, <400*) Stockholm 1,93 3, Ljusdal 1,75 2, Linköping 1,41 2,

17 Slutsatser: Inget stöd för att det skulle finnas ett samband mellan geografisk koncentration av likartade verksamheter respektive specialiserad arbetskraft och arbetsproduktivitet. Tydligt samband mellan den specialiserade arbetskraftens rörlighet och arbetsproduktivitet i vissa branscher (data), men inte andra. (Gäller kvalificerad arbetskraft i humankapitalberoende näringar.) Förmåga att verka på en internationell marknad viktigare än lokala kunder. Regionens storlek ingen förklaring till skillnader i arbetsproduktivitet i genomsnitt, men tydligt samband mellan regionstorlek och spridning (data).

18 Eskilstuna och krisen inom fordonsindustrin Hösten 2008: Skapa oss snabbt en bild av läget Fördel: Väl fungerande samarbete mellan alla lokala aktörer sedan tidigare Gemensam bild av läget viktigt: Finanskrisen inget tillfälligt tvärtom: omfattande och bestående strukturförändringar Agerade snabbt Lättare att få pengar till saker man redan gör än sådan man eventuellt planerar att göra

19 Samverkande parter Eskilstuna Fabriksförening Almi Företagspartner i Sörmland AB Teknikföretagen Robotdalen Volvo CE Mälardalens Högskola Arbetsförmedlingen Eskilstuna Kommun Trygghetsrådet IF Metall Unionen ESKILSTUNA FABRIKSFÖRENING Företag i samverkan

20 Mål: Primärt företagens långsiktiga utveckling Men också: Varslad personal Uppsagd personal Anställd personal ESKILSTUNA FABRIKSFÖRENING Företag i samverkan

21 Företag Almi Företagspartner i Sörmland AB ESKILSTUNA FABRIKSFÖRENING Företag i samverkan

22 R & D och forskning Mälardalens Högskola ESKILSTUNA FABRIKSFÖRENING Företag i samverkan

23 Personal Arbetsförmedling ESKILSTUNA FABRIKSFÖRENING Företag i samverkan

24 Några slutsatser: Koordinera och samordna insatser Viktigt med starkt engagemang och ett gott samarbetsklimat Näringslivet i första hand bärare av sin egen framtid Veta vad man vill och agera Långa sikten Kunskapsutveckling kritisk massa Breda samarbeten vidga marknaden, tänk inte bara lokalt eller regionalt Ständig uppföljning av gjorda insatser och aktiviteter Generella och företagsanpassade insatser varje företag (affär) är unikt, men många har också mycket gemensamt

Skaraborg och Kunskapsekonomin

Skaraborg och Kunskapsekonomin RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2007:5 Skaraborg och Kunskapsekonomin En utredning av regionens utvecklingsförutsättningar - 2 - Skaraborg och Kunskapsekonomin En utredning av regionens utvecklingsförutsättningar

Läs mer

Örebro läns kompetenskarta. Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november

Örebro läns kompetenskarta. Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november Örebro läns kompetenskarta Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november 1 Orsaker till tilltagande arbetskraftsbrist: Befolkningsutvecklingen En allt mer specialiserad arbetsmarknad BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

En ny Ekonomisk geografi

En ny Ekonomisk geografi En ny Ekonomisk geografi Ett regionalt perspektiv på en global förändring i Östra mellansverige RAPPORT 5:2013 AttrAherAr företag och individer ökad marknadspotential ökad täthet ökad tillgänglighet växande

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Del1: Arbetsmarknaden för kvalificerad arbetskraft 2011-09-12 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar

Läs mer

YTTRANDE ÖVER -REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR STOCKHOLMS-REGIONEN-RUFS 2010, SAMRÅDSFÖRSLAG -FÖRSLAG TILL MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

YTTRANDE ÖVER -REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR STOCKHOLMS-REGIONEN-RUFS 2010, SAMRÅDSFÖRSLAG -FÖRSLAG TILL MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Kommunstyrelsen Datum 1 (12) Kommunledningskontoret Näringsliv KS/KF2008:226 Lennart Nilsson, 016-710 83 37 Kommunstyrelsen YTTRANDE ÖVER -REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR STOCKHOLMS-REGIONEN-RUFS 2010, SAMRÅDSFÖRSLAG

Läs mer

Om Mälardalen. tillväxten och dess förutsättningar

Om Mälardalen. tillväxten och dess förutsättningar Om Mälardalen tillväxten och dess förutsättningar Om Mälardalen tillväxten och dess förutsättningar Ett näringspolitiskt program för Mälardalen utarbetat av; Unionen Bergslagen, Unionen Mälardalen, Unionen

Läs mer

Regioner, handel och tillväxt

Regioner, handel och tillväxt Regioner, handel och tillväxt Marknadskunskap för Stockholmsregionen Rapport 6 1998 Regionplane- och trafikkontoret Tryck från Regionplane- och trafikkontoret Rapporter 1995:1 Regionplanering i praktiken

Läs mer

Kortversion. Växande branscher. om Stockholmsregionens samspel med övriga landet. Ett urval av resultaten från rapporten Storstadspolitik 8:2003

Kortversion. Växande branscher. om Stockholmsregionens samspel med övriga landet. Ett urval av resultaten från rapporten Storstadspolitik 8:2003 Kortversion Växande branscher om Stockholmsregionens samspel med övriga landet Ett urval av resultaten från rapporten Storstadspolitik 8:2003 Beställ gratis från Regionplane- och trafikkontoret Box 4414

Läs mer

VR 2009:31. Kartläggning av svenska klusterinitiativ

VR 2009:31. Kartläggning av svenska klusterinitiativ VINNOVA Rapport VR 2009:31 Kartläggning av svenska klusterinitiativ Jonnie Nordensky Titel: Kartläggning av svenska klusterinitiativ Författare: Jonnie Nordensky Serie: VINNOVA Rapport VR 2009:31 ISBN

Läs mer

Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion

Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion Utvecklingsavd/Stadsledningskontoret Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion Utredningar & rapporter nr 2 Sep 2009 Referent: Olof Häggström 1 (27) Förord Syftet med föreliggande rapport är

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Stockholm 2013-12-18 Pär Lindquist, Daniel Hallencreutz Innehåll Innehåll... 2 1 Vårt uppdrag... 3 1.1 Metod... 3 1.2 Om enkäten... 3

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland

Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En rapport framtagen

Läs mer

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON Förord Denna rapport är en sammanfattning av den forskning om sambanden mellan kunskapsnätverk och dess betydelse för

Läs mer

MARKNADSANALYS ROSENKRAFT

MARKNADSANALYS ROSENKRAFT l RAPPORT MARKNADSANALYS ROSENKRAFT 2013-05-29 2013-05-29 Uppdrag: 247838, Undersökningen Rosenkraft Titel på rapport: Marknadsanalys Rosenkraft Status: Slutrapport Datum: 2013-05-29 Medverkande Beställare:

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Konferensdag: Strategisk kompetensförsörjning. Hagfors Hotell 14 november 2003.

Konferensdag: Strategisk kompetensförsörjning. Hagfors Hotell 14 november 2003. Konferensdag: Strategisk kompetensförsörjning. Hagfors Hotell 14 november 2003. 1. Sammanfattning av förmiddagens seminerier. Nedan följer ett sammandrag av förmiddagens presentationer. Inger Karlsson

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

Regionernas tillstånd 2007

Regionernas tillstånd 2007 Regionernas tillstånd 2007 En rapport om tillväxtens förutsättningar i svenska regioner TEMA Regionala framtidsbilder Regionernas tillstånd 2007 En rapport om tillväxtens förutsättningar i svenska regioner

Läs mer

Entreprenörskapets framgångsfaktorer:

Entreprenörskapets framgångsfaktorer: #2 2008 Entreprenörskapets framgångsfaktorer: Vad är det som gör att vissa lyckas starta företag och andra inte? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln 2 Första numret av E-spegeln handlade om hur

Läs mer

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL EN RAPPORT AV SVENSKT NÄRINGSLIV OCH PTK Sverker Rudeberg Helena Hedlund Juni 2011 2 Förord Uppdrag Svenskt Näringsliv och PTK har den gemensamma

Läs mer

Begrepp inom regional utveckling

Begrepp inom regional utveckling Att arbeta med regional utveckling är att möta och använda många begrepp från forskningen. Men hur använder vi dem? Menar alla alltid detsamma eller har begrepp som innovationssystem, kluster och trippelhelix

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 VÄSTERBOTTENS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 VÄSTERBOTTENS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 ÄSTERBOTTENS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Text: Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 06 11 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Planerings- och trafikutskottet. Regionförstoring i Stockholm- Mälarregionen 1993-2005 - med utblick mot 2030

Planerings- och trafikutskottet. Regionförstoring i Stockholm- Mälarregionen 1993-2005 - med utblick mot 2030 Planerings- och trafikutskottet Regionförstoring i Stockholm- Mälarregionen 1993-2005 - med utblick mot 2030 Mälardalsrådet arbetar för att ge förutsättningar för en flerkärnig struktur i Stockholm- Mälarregionen.

Läs mer

A2003:018. En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund

A2003:018. En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund A2003:018 En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 063

Läs mer

Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet. och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet.

Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet. och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet. Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet. På Södermanlands landsbygdting den 11 april 2014 Vi har gjort en resa

Läs mer