VEM BETALAR FÖR DINA BANANER?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VEM BETALAR FÖR DINA BANANER?"

Transkript

1 VEM BETALAR FÖR DINA BANANER? En granskning av arbetarnas situation på Doles och Chiquitas plantager i Costa Rica.

2 ActionAid är en internationell organisation som i 35 år har bekämpat fattigdom och orättvisa. I alla projekt och kampanjer har vi alltid störst fokus på vi vet att jämställdhet och rättigheter är nyckeln till framgång i kampen mot fattigdom. ActionAid arbetar alltid i nära relation till de fattiga för att tillsammans med dem hitta vägar ut ur fattigdomen. Vårt arbete når idag 13 miljoner människor i 40 länder. I maj 2006 öppnade ActionAid ett kontor i Sverige. Fotograf Carina Wint Copyright ActionAid/Carina Wint OBS! PERSONERNA PÅ BILDERNA HAR INGENTING MED STUDIEN ATT GÖRA. Sammanställd december 2007

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Bananindustrin i Costa Rica Bananerna i Sverige Arbetssituation på plantagerna Livsmedelskedjornas etiska åtaganden Slutsats Fotnötter... 14

4 1. INLEDNING ActionAid driver en global kampanj för att stoppa hungern och stärka människors rätt till mat. Som en del av den kampanjen arbetar ActionAid med att exponera företag som kränker mänskliga rättigheter, speciellt rätten till mat. Många produkter som vi konsumerar i Sverige, och som livsmedelsbutikerna säljer, produceras i fattiga länder. Livsmedelskedjorna är därför viktiga aktörer med ett stort ansvar för att de varor som säljs i Sverige produceras under ansvarsfulla förhållanden. I Sverige står för över 90 procent av marknaden 1. De har alla olika uppförandekoder och etiska policys som ska garantera att de produkter som de säljer inte kränker arbetarnas rättigheter. En viktig produkt för livsmedelskedjorna är bananer. Vi i Sverige äter mest bananer i världen, om man inte räknar in länder där bananer odlas och utgör en viktig basföda. Mer en än tredjedel av alla bananer som importeras till Sverige kommer från Costa Rica, främst via multinationella företag som Dole och Chiquita. ActionAid har undersökt 2 bananarbetarnas situation i Costa Rica och även tittat på hur de svenska livsmedelskedjorna lever upp till sina åtaganden. I studien från Costa Rica vittnar fackföreningarna och arbetarna på Doles och Chiquitas plantager om låga löner som inte räcker till familjens grundläggande trakasserier mot fackmedlemmar, diskriminering av kvinnor, om att hälsan äventyras av besprutning och om trakasserier av fackföreningar. De arbetsvillkor som beskrivs i studien går helt emot livsmedelskedjornas egna etiska policys och ActionAid uppmanar livsmedelskedjorna att: ta ansvar för arbetsförhållandena hos sina underleverantörer och inte acceptera kränkningar av kräva av Dole och Chiquita att de ger arbetarna en lön att leva på och acceptabla arbetsvillkor. genomföra kontroller på plantagerna i vilka de involverar fackföreningar och arbetare. se till att inköpspriset sätts på en sådan nivå att det är möjligt för producenterna att betala ut löner som det går att leva på. 2. BANANINDUSTRIN I COSTA RICA Bananindustrin har stor betydelse för Costa Rica och cirka en fjärdedel. Med andra ord är bananproduktionen av stor ekonomisk betydelse. Bananerna odlas dels på små familjeägda odlingar där bananer på totalt hektar i Costa Rica. De multinationella företagen kontrollerar cirka 50 procent av produktionen i landet och ungefär 80 procent av 000 personer varav ungefär en tredjedel direkt i odlingar och sorteringsanläggningar. bananerna från Costa Rica till Europa och 58 procent till Nordamerika.

5 3. BANANINDUSTRIN I SVERIGE Bananerna som säljs i Sverige kommer framförallt bananerna som importeras kommer direkt till Sverige. direktimporterade bananerna kommer två tredjedelar från Costa Rica. På andra plats kommer Panama. Av den totala importen kommer ungefär en tredjedel från Costa Rica. Antagligen är siffran högre då statistiken inte avslöjar ursprungslandet för de bananerna som inte förtullas i Sverige. En del av bananerna som importeras och Finland 3. I Sverige äter vi mest bananer i världen om man inte räknar in länder där bananer odlas och utgör en viktig basföda. Bananer är också den frukt som vi äter mest av, vi äter hela 19 kilo per person och år. Det är fem kilo mer än Danmark och hela sju kilo mer än i Finland. De tre (där butikerna Willys och Hemköp ingår), köper framför allt sina bananer från några få stora fruktimportörer. Banankompaniets bananer kommer främst från Costa Rica, Colombia, Panama och Dominikanska Republiken. Banankompaniet har idag fem egna mogningsanläggningar för bananer: i Helsingborg, Göteborg, Västerås, Årsta och i Stockholms Frihamn. AB Citrusfrukter/Everfresh AB Citrusfrukter är i dag en del av Everfresh Group som till 60 procent ägs av det irländska stora fruktbolaget Fyffes. Bolaget har mogningsanläggningar för bananer i Helsingborg och Stockholm. De importerar framförallt bananer från Fyffes och Chiquita men i viss mån även från Del Monte. Everfresh levererar bananer till bland annat Coop. Bananerna kommer delvis från Costa Rica ICA Bland annat köps bananer från Costa Rica och mogningsanläggningar övertogs den 2004 av Chiquita. Banankompaniet/Saba Banankompaniet är ett dotterbolag till Saba Trading som importerar och distribuerar frukt, grönsaker och blommor. Både Banankompaniet och Saba Trading ägs av Dole. Företagen importerar både Doles egna bananer och från Dole, men inte från Chiquita. Tabell 1: Bananimport Land Ton T SEK Costa Rica Colom bia Ecuador Panama Tabell 2: Bananexport Land Ton T SEK Nederländerna Norge Tyskland Lettland Danmark Finland Frankrike Totalt Källa: SCB statistik, 2006 Nederländerna Tyskland Storbritannien Belgien Danmark Finland Frankrike 1 9 Afrika Afrika Totalt Källa: SCB statistik, 2006

6 4. ARBETSSITUATIONEN PÅ BANANPLANTAGERNA Metod Granskningen av bananarbetarnas villkor i Costa Rica bygger dels på information från lokala fackföreningar och organisationen Banana Link, dels på intervjuer som genomförts med arbetare på plantager som ägs av och levererar bananer till bananföretagen Dole och Chiquita. några stycken är från hösten 2006 och presenterade i Banana Links rapport Collateral damage. Granskningen och intervjuerna från 2007 är genomförda av de costaricanska fackföreningarna SITRAP och SITAGAH på uppdrag av ActionAid. Under 2007 har totalt 38 arbetare intervjuats som är knutna till tolv plantager som tillhör Dole och Chiquita. Organisationen Banana Link har sammanställt materialet baserat på intervjuerna och bakgrundsmaterial från fackföreningarna. Låga löner Timlöner har till stor del ersatts med att arbetarna på bananplantagerna i Costa Rica jobbar på ackord. Ackordslönen gäller inte bara för arbetarna på förpackningsanläggningar. Fackföreningarna i Costa Rica vittnar om att det har inneburit att lönerna har minskat. När jag gick med i facket år 2001 tjänade jag colones (1 341 kronor) 4 på två veckor 5, sedan sänktes lönen till (1 198 kronor) och nu tjänar jag (859 kronor) 6 Långa dagar Med den låga ackordslönen är det i princip omöjligt att studie som utfördes 2004 på uppdrag av Banana Link 7 visade att arbetarna på bananplantagen ofta arbetar 12 timmar om dagen, och ibland så mycket som 15 timmar per dag. Detta för att tjäna minimilönen som idag är 5 arbetare tjäna minimilönen för 8 timmars arbete. Jag jobbar 12 timmar om dagen och tjänar colones (75 Kronor), men enligt lagen borde jag få (118 Kronor) för de timmarna, 8 Ingen löneförhöjning Med ackordslön får arbetarna ingen löneförhöjning som kompenserar för de stigande levnadskostnaderna. Endast de få arbetare med timlön får löneförhöjningar

7 sätt att spara in på utgifterna. Arbetare anser dessutom att tremånaderskontrakten är ett sätt för arbetsgivare att utöva social kontroll, då klagomål från arbetarnas sida minskar deras chanser att bli anställda på nytt. Fattigdomsnivån ökar I en sammanfattning om mänskliga rättigheter i Costa Rica år 2006, skriver det svenska utrikesdepartementet att minimilönen är inte tillräcklig för att ge en familj en godtagbar tillvaro 9. Fackföreningar och arbetare i Costa Rica berättar att arbetarnas möjligheter att förbättra sin situation minskar ständigt på grund av de låga lönerna. Fattigdomsnivån ökar då de låga lönerna inte räcker till grundläggande behov som mat, vatten, bostad, transport till jobbet, skolavgifter, hälsovård och rekreation 10. Barn är undernärda Undernäring hos arbetarnas barn förekommer. Många av arbetarnas barn lider mer eller mindre av undernäring. Familjerna tvingas att vända sig till regeringens program 11, vilket förser dem med 4 paket mjölk i månaden 12 underviktig[...]; läkaren säger att han borde vara större och väga mer för sin ålder 13 arbetare. Problemet med undernärda barn är relativt nytt. Att staten måste ha program för att göra något åt undernäringsproblemet hos barn till plantagearbetare är ofattbart, eftersom företagen generar så mycket rikedom, anser fackföreningarna. Fler tillfälliga anställningar De kallade oss till ett möte där de berättade att vi skulle få sparken följande dag. Sedan anställdes vi igen. Men lönerna halverades rades. Semestern sänktes till 14 dagar från en månad. 14, säger en Costa Rica. Enligt fackföreningen SITRAP sjönk antalet fastanställda på bananplantagen i Costa Rica från 80 procent år 2000 till endast månaden 40 procent Genom att byta ut arbetarnas fasta anställningar mot tillfälliga, eller genom att anställa via mellanhänder, minskar plantagen sina utgifter. Samtidigt försämras plantagearbetarnas möjligheter att kräva högre löner och bättre arbetsförhållanden. När kontrakten upphör anställs arbetarna igen omedelbart. Många av arbetarnas barn lider mer eller mindre av undernäring. Familjerna tvingas att vända sig till regeringens program, vilket förser dem med 4 paket mjölk i Tremånaderskontrakt Även om en arbetare jobbar på samma plantage hela tiden, ses denne inte som en fast anställd. Enligt SITRAP behöver arbetsgivare inte betala lika mycket sociala avgifter för tillfälligt anställda som de gör för sin fasta personal. De osäkra anställningsformerna blir därför ett sätt att spara in på utgifterna. Arbetare anser dessutom att tremånaderskontrakten är ett sätt för arbetsgivare att utöva social kontroll, då klagomål från arbetarnas sida minskar deras chanser att bli anställda på nytt. Försämrade rättigheter arbetstryggheten försämrats, vi förlorar våra rättigheter. Eftersom vi inte har några fasta kontrakt har det hänt att företaget vägrar att ge oss de papper som är nödvändiga för att en anställd ska kunna söka vård för arbetsrelaterade skador 16, berättar en arbetare på Chiquita. anställda här som inte får ta del av några av de förmåner de har rätt till. Det är ännu värre om de arbetar för en mellanhand. De invandrade arbetarna är de som blir utsatta för den värsta diskrimineringen 17, berättar en fastanställd på Dole. Mellanhänder Plantageägarna använder sig allt oftare av mellanhänder. Det är ett sätt för dem att minska sina omkostnader. En arbetare på en plantage som levererar till Dole berättar: Företag slåss om att få arbetare från mellanhänder, då slipper de ansvaret för rättigheter och förmåner. Ibland får arbetarna ingen lön. Plantagen gör ingenting. händernas ansvar 18. Drar sjukvård från lönen Jämfört med direkta arbetsgivare behandlas oftast arbetarna sämre av mellanhänderna. De av mellanhänder har inte tillgång till sjukvård eller de förmåner de enligt lag är berättigade till, så som semester, permitteringslön och övertidsersättning. Mellanhänderna drar av sjukvårdsbidrag från lönen men de betalar inte in dem till ansvariga institutioner 19,

8 Gästarbetare från Nicaragua Många nya arbetare i Costa Rica kommer från grannlandet Nicaragua, som idag står för 50 procent av all arbetskraft på bananplantagen i Costa Rica, enligt SITRAP. 20 Jag har ingen arbetstrygghet, ingen rätt till anständig behandling eller möjlighet att gå med i facket, 21 säger en invandrad kvinna från Nicaragua som arbetar för Dole. Fackföreningar motarbetas Costaricansk lagstiftning erkänner fackföreningar och förbjuder diskriminering av fackmedlemmar och konventioner. Dessutom har Chiquita (2001) 22 och Dole (2007) 23 tecknat avtal där de bekräftar sin respekt för fackföreningsfrihet och arbetares rättigheter. Men i verkligheten hindras arbetare på Chiquitas och Doles plantager från att bilda enskilda föreningar och kämpa tillsammans för bättre löner och arbetsvillkor. Psykologiskt krig Arbetare från båda företagen talar om ett psykologiskt krig mot fackmedlemmar. COBALs [Chiquitas] antifackliga kampanj styrs av personalledningen som hotar att sparka och svartlista oss och våra familjer, 25 att deras representanter utestängs från plantager där regelbundet. 26 De isolerar fackmedlemmarna från våra kollegor, trakasserar oss medan vi jobbar, betalar oss mindre, de är verbalt aggressiva och de försöker att göra bort oss framför våra kollegor, 27 arbetare. Svartlistade arbetare har blivit uppsagda på grund av att de är medlemmar i fackföreningen. Eftersom dessa arbetare ofta svartlistas blir det även svårt att få jobb på andra

9 plantager i närheten. Det skapar svårigheter för arbetarna att försörja sig. När arbetarna sparkas utan att få någon ersättning, tar pengarna snabbt slut. De som drabbas hårdast av bristen på pengar och mat är kvinnorna och barnen, 28 berättar en Chiquita arbetare. Alternativ till fackförbund Många bananplantager avråder sina anställda från att bli fackmedlemmar. Istället förespråkar de så kallade Deras representanter lägger sig i förhållandet mellan anställda och arbetsgivare, vilket är olagligt [...] och de försöker att hindra oss från att bli fackmedlemmar. Plantagen håller antifackliga föredrag och ger oss oss att gå med Plantagen 31 Försämrad hälsa Plantagearbetarnas hälsa riskeras av arbetsgivarnas ansvarslöshet, trots att de costaricanska lagarna om arbetarskydd och miljö är ganska strikta. Dole och Chiquita har också en policy om att inte bespruta med svampdödande medel eller nematicider då personal är ute och arbetar på plantagen. Varken lagen eller företagens policy respekteras. Arbetare och fackföreningarna vittnar om att barn som går i skolan med kemikalier, liksom bostadsområden på eller intill plantagerna. Flygbesprutning De besprutar oss ofta när vi arbetar i fält. Företaget har en policy men den upprätthålls inte, 32 arbetare. Trots att det ska gå 72 timmar innan vi jobbar i områden som har besprutats, blir vi inte informerade och måste jobba där i alla fall 33, arbetare. Vi får ingen förvarning, berättar en annan arbetare hos Doles leverantör om besprutningen. Förra veckan jobbade jag på fältet när de började bespruta. Jag försökte skydda mig, men det fanns inga gömställen. Flygplanet kom tillbaka och jag blev besprutad ytterligare en gång. Jag berättade för förmannen vad jag hade varit med om och han svarade: Du ljuger och om du klagar igen så drar vi av lön för tiden det tog för dig att klaga, även om andra arbetare intygar att det du säger är sant 34. skäl: plantagen informerar inte arbetare om att besprutning pågår; arbetare känner inte till hälsoeffekterna av kemikalierna; arbetare som jobbar på ackord förlorar inkomst om de inte uppnår plantagens produktivitetsmål; och ledningen bryr sig inte om arbetarnas hälsa. Kvinnors situation Kvinnorna är ofta de mest utsatta. De förlorar sina heltidsanställningar och tvingas till farligare, sämre betalda och mer osäkra anställningar hos mellanhänder. Idag utgör kvinnor endast fem procent av arbetskraften på bananplantagerna i Costa Rica, uppskattar den berättar att för åtta år sedan var majoriteten av dem som Företaget vill inte anställa kvinnor, för de blir med barn eller sjuka. Nuförtiden vill företaget bara ha uthålliga unga män som inte klagar. 35 kvinnorna. inga jobb det är ett problem, särskilt för kvinnor med tillfälliga anställningar och invandrade kvinnor 36, berättar kvinnor får tillgång till arbete, rättigheter och möjligheter, Kvinnornas framtid är mycket osäker då de i praktiken stängs ute från bananplantagerna. För de kvinnor som är ensamstående med barn, är deras möjligheter att livnära sig mycket små.

10 5. LIVSMEDELSKEDJORNAS ETISKA ÅTAGANDEN Policys har alla etiska policys och uppförandekoder. Gemensamt är att inget bolag accepterar att de varor som de säljer, produceras så att arbetarnas grundläggande rättigheter kränks. De tre företagens policys är baserade på FN:s deras policys att: De anställda ska ha en säker arbetsmiljö och deras hälsa ska inte äventyras. De anställda ska ha rätt att sluta kollektivavtal och ansluta sig till en fackförening De anställda ska ha acceptabla arbetsvillkor när det gäller arbetstid, ledighet och minst den lagstadgade minimilönen. Inga anställda ska diskrimineras ICA:s löften Enligt ICA:s miljö och kvalitetspolicy 37 ska produkter som säljs på ICA tillverkas på ett sätt som bland annat innebär att inga anställda diskrimineras, de anställda ska ha en säker arbetsmiljö och deras hälsa ska inte användas. Vidare ska de anställda ha rätt att ansluta sig till fackföreningar och sluta kollektivavtal. De anställda ska även ha acceptabla anställningsvillkor med avseende på lön, arbetstid och ledighet. ICA:s krav grundar sig på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och ILO:s kärnkonventioner. Kraven ställs på leverantörer och, enligt ICA:s årsredovisning 38, följs de upp revisioner enligt det så kallade Business Social Revisioner ICA är sedan 2005 medlem i BSCI, ett europeiskt nätverk med syfte att skapa gemensamma kriterier för sociala revisioner på produktionsnivå. Inom BSCI genomförs revisioner av tredje part i länder som anses vara riskländer 39. Revisionen omfattar frågor om anställningsförhållanden som diskriminering, lön, arbetstider, ung arbetskraft, hälsa, säkerhet och sjukvård. En handlingsplan upprättas då leverantörer inte uppfyller kriterier, och planen följs upp efter ett år. ICA menar att de får tillgång till revisionsresultat och att de använder dem som underlag till dialog om förbättringar med leverantörer. Vid de revisioner som gjordes hos ICA:s leverantörer under 2006, har avvikelser förekommit inom ledningsarbete, dokumentation, arbetsskydd och arbetstider. ICA har ett ansvar att genom revisioner eller andra strategier ha kunskap om arbetsförhållanden hos alla sina leverantörer, men det är revisioner inte har gjorts. Företaginitiativ Genom sitt medlemskap i FN:s företagsinitiativ Global Compact, ställer sig ICA också bakom tio internationella principer om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och att motverka korruption. ICA har även anslutit sig till är det svenska initiativet Globalt Ansvar. Samtidigt som dessa initiativ är viktiga, är de frivilliga initiativ som Global Compact och Global Ansvar inte att se om företagen följer principerna eller några sanktionsmöjligheter om så inte skulle vara fallet. Flera företag som har anslutet sig till dessa initiativ fortsätter att kränka mänskliga rättigheter. COOP:s löften Enligt Coop Nordens uppförandekod 40 ska alla deras varor och tjänster produceras på sätt som inte kränker arbetarnas rättigheter eller mänskliga rättigheter. Till i Coop bland annat följa lokala lagar om minimilön och frivillig övertid. Lönen ska dessutom alltid vara tillräcklig för att möta grundläggande behov. Dessutom förbjuder de barnarbete. Coops krav utgår från FN:s och ILO:s erkända mänskliga och fackliga rättigheter. Kontakt med leverantörer Coop Nordens etiska riktlinjer förmedlas till leverantörerna. Både leverantörerna och deras underleverantörer måste leva upp till standarden. De måste kontinuerligt arbeta för att försäkra sig om att de etiska riktlinjerna följs. Coop kräver dessutom att leverantörer till Coop Norden ska kunna dokumentera att produktionen sker i överensstämmelse med Coop Nordens etikpolicy, samt att de utvecklar rutiner för att

11

12 genom dialog följa upp att leverantörerna arbetar aktivt i enlighet med dem vid produktion, distribution och försäljning av varor till Coop Norden. Om inte företaget lever upp till riktlinjerna måste företaget komma överens med Coop om en plan för att nå dit inom en rimlig tidsrymd. Enligt uppförandekoden har även Coop rätt att kräva en skriftlig förklaring hur företaget lever upp till kraven. Därutöver måste leverantören ge Coop rätt att oanmäld besöka leverantören. 41 ska alla arbetare som garanteras grundläggande rättigheter. Ingen arbetare ska diskrimineras och de ska ha tillgång till relevant skyddsutrustning. Dessutom ska arbetare kunna åtnjuta fackföreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar och anställningskontrakt. De anställda ska även ha acceptabla anställningsvillkor med Uppförandekoden är baserad på FN och ILO:s konventioner om arbetarnas rättigheter, samt FN:s och påstår att vid varje omförhandling av avtal med en leverantör av egna märkesvaror skrivs koden in i avtalet. ILO-konventionerna och FN:s universella förklaring om de mänskliga rättigheterna Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s enligt fyra universella mänskliga rättigheter: Rätten att bilda och ansluta sig till organisationer och till kollektiv förhandling Rätten till skydd från diskriminering på arbetsplatsen Frihet från barnarbete FN:s generalförsamling antog 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. I dessa ingår: Rätten till en rättvis och tillfredställande ersättning som ger henne/honom och hennes/ hans familj en människovärdig tillvaro Rätten till en levnadsstandard tillräcklig för den egna mat, kläder, ostad och hälsovård om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och FN:s kvinnokonvention. för mänskliga rättigheter uppmärksammas särskilt i leverantörskontakter i utvecklingsländer och länder i med agenter och leverantörer. 42 sin uppförandekod genomföra oanmälda besök till alla fabriker som producerar deras varor. Inspektioner fabriker som tillverkar varor som de säljer, för att få bättre kunskap om arbetarnas rättigheter, säkerhet och produktionsanläggningar tillsammans med lokala inspektörer för att ta reda på hur man lever upp till det egna landets lagar om arbetsvillkor och arbetares rättigheter, samt ILO:s konventioner om arbetares att de återkommer följande år för att säkerställa att att avsluta samarbete med en leverantör först vid inspektioner för att kontrollera bananarbetarnas villkor i Costa Rica. Istället förlitar sig bolaget dels på Doles eget Chiquita och Dole syftar bland annat till att säkerställa att företagen betalar en lön som räcker för arbetarnas och deras familjers grundläggande behov, men också facklig frihet och rätten att skapa kollektivavtal, att ingen diskrimineras, att arbetstiden inte överstiger 48 timmar i veckan och att övertidsarbete är frivilligt, men inte mer än 12 timmar i veckan, samt att arbetsmiljön är säker och av utomstående kontrollanter.chiquita är dessutom som innebär att en tredjepart kontrollerar verksamheten enligt en standard som väger samman vissa ekologiska, ekonomiska och sociala krav. Vad gäller de sociala minst ska nå upp till minimilönen och vissa krav ställs också på arbetstider. Ingen diskriminering får förekomma, krav ställs också på rättvis behandling, goda arbetsvillkor och facklig frihet.

13 6. SLUTSATS Bananindustrin är ekonomiskt viktig för Costa Rica och för de arbetare som är knutna till industrin. Samtidigt visar vittnesmålen från arbetarna att allt inte står rätt till på bananplantagerna. Arbetarna vittnar om löner som inte räcker till en rimlig levnadsnivå, undernärda barn, trakasserier och osäkra anställningsförhållanden. policys och uppförandekoder som de tre stora svenska Livsmedelskedjorna måste ta ansvar Livsmedelskedjorna måste nu ta ansvar för arbetsförhållandena hos sina underleverantörer och inte Det bör bland annat innebära att: livsmedelskedjorna kräver att Dole och Chiquita ger arbetarna en lön att leva på och acceptabla arbetsvillkor; att de genomför kontroller på plantagerna i vilka de involverar fackföreningar och arbetare och att de ser till att inköpspriset sätts på en sådan nivå att det är möjligt för producenterna att betala ut löner som det går att leva på. Regeringen bör utreda Granskningen visar vidare att frivilliga initiativ ofta inte klarar av att skapa de förbättringar som måste till för att fattiga arbetare ska få sina rättigheter respekterade. Regeringen bör därför även utreda hur den genom lagstiftning och internationella initiativ kan försvåra för företag att kränka mänskliga rättigheter i fattiga länder.

14 7. FOTNÖTTER 1. Nordiska Ministerrådet Nordic food markets a taste for competition, november 2005:70 2. Fackföreningar i Costa Rica och organisationen Banana Link har på uppdrag av ActionAid, genomfört undersökningar i Costa Rica. Under 2007 har 38 arbetare intervjuats på tolv olika plantager som ägs av Dole och Chiquita. Intervjuer från en undersökning som genomfördes 2006 används också. 3. Jordbruksverket Rapport 2006:12: Marknadsöversikt bananer 2006: Två arbetsveckor är 12 dagar, och högst 96 timmar enligt lag 6. SITAGAH intervju, november ASEPROLA/The Cooperative Group wage study, november 2004, 8. SITAGAH intervju, november Utrikes Departamentet Männskliga Rättigheter i Costa Rica år 2006, 10. ASEPROLA/The Cooperative Group, som tilldelar gratis mjölk till fattiga familjer 12. SITRAP intervjuer, november SITRAP intervju, november Intervju, oktober 2006 i Banana Link Collateral Damage, London: november 2006:11, org.uk/joomla/images/stories/documents/2007/august/ 15. Banana Link, 2006: SITAGAH intervju, november SITRAP intervju, november SITAGAH intervju, november Banana Link, 2006; Banana Links bidrag till Competition Commission Grocery Market Inquiry 2006, 27. SITRAP intervju, november SITAGAH intervju, november SITRAP intervju, november föreningarna 31. Banana Link, personlig kommunikation, november SITRAP intervju, november SITAGAH intervju, november Intervju, oktober 2006 i Banana Link, 2006: Intervju, oktober 2006 i Banana Link, 2006: SITRAP intervju, november Riskländer: Bangladesh, Bulgarien, Burma, Filippinerna, Kambodja, Indien, Indonesien, Kina, Malaysia, Pakistan, Rumänien, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Turkiet, Vietnam, samt lnder i Afrika, Sydamerika och Centralamerika. ICA Årsredovisning 2006: cy+f%f6r+etisk+handel och COOP Etik Präglar Inköpen www Banana Link, 2006: SITRAP intervju, november bacr07.htm 24. ITUC rapporten i WTO Policy Review Brussels: april 25. SITAGAH intervju, november 2007

15

16

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 1 Inledning 1.1 Uppförandekodens grundval: Internationella standarder Denna uppförandekod ( uppförandekoden ) grundar sig på de allmänna principerna i FN:s allmänna förklaring

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 INNEHÅLL 1 Rusta uppförandekod... 3 2 Lagliga krav... 3 3 Affärsetik... 4 4 Barnarbete... 4 5 Säkerhet... 4 6 Arbetarnas rättigheter... 6 7 Arbetsmiljö i fabrikerna...

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Uppförandekod. CSR Sid 1 (11) Copyright 2009, 2009 by FTA Foreign Trade Association, Brussels The English version is the legally binding one.

Uppförandekod. CSR Sid 1 (11) Copyright 2009, 2009 by FTA Foreign Trade Association, Brussels The English version is the legally binding one. Sid 1 (11) Uppförandekod BSCI 2.3-11/09 Sid 2 (11) Uppförandekod 1 Bakgrund I enlighet med ILO:s konventioner, FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s konventioner om barns rättigheter

Läs mer

Uppföljning: Importen av frukt till Sverige

Uppföljning: Importen av frukt till Sverige Uppföljning: Importen av frukt till Sverige Februari 2009 Författare: Annika Torstensson Foto framsida: Latinamerikagrupperna Publicering: Februari, 2009 Webbplats: www.swedwatch.org Denna skrift har publicerats

Läs mer

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen.

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen. Uppförandekod 1 Introduktion Med ambitionen att kontinuerligt förbättra vår produktionsmiljö och arbetsvillkor ur etiska och sociala aspekter arbetar vi med vår uppförandekod som minimistandard. Uppförandekoden

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Inga schyssta bananer

Inga schyssta bananer Inga schyssta bananer Chiquita och de andra bananjättarna vägrar konsumenternas krav på schyssta bananer får inte hota vinsten. Svaret har blivit rättvisa och ekologiska bananer på låtsas. Arbetaren åkte

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Uppförandekod för leverantörer Hållbar upphandling med gemensam styrka Gemensam uppförandekod för leverantörer Sedan 2006 samarbetar Stockholms läns landsting, Region

Läs mer

Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande

Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande Detta är en vägledning för entreprenörer som har Trafikkontorets sociala kontraktsvillkor inskrivna i sina avtal. Syftet är att underlätta

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen

solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen Ingen solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen Vi reser mer än någonsin Rese- och turismsektorn är en av världens största branscher och står för nio procent av världens BNP.

Läs mer

Ethical Trading Initiative (ETI)

Ethical Trading Initiative (ETI) INITIATIV Sammanfattning Fair Wear Foundation (FWF) för textilindustrin med fokus på arbetsvillkor i. Fair Labor Association (FLA) verifieringssystem som arbetar för förbättring av arbetsvillkoren bland

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving

Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving Bakgrund I rapporten Ingen solskenshistoria granskade Fair Trade Center och Schyst resande 2012 arbetsvillkoren på hotell i Thailand

Läs mer

Sammanfattning av rapporten Leksakstillverkning i Kina en uppföljning av sociala kriterier för Göteborgs kommun, 2009-12-02

Sammanfattning av rapporten Leksakstillverkning i Kina en uppföljning av sociala kriterier för Göteborgs kommun, 2009-12-02 Sammanfattning av rapporten Leksakstillverkning i Kina en uppföljning av sociala kriterier för Göteborgs kommun, 2009-12-02 Göteborgs Upphandlingsbolag är ett kommunägt företag. Företagets huvuduppgift

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56

Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-11-20 FALKENBERG 328 Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Uppförandekod INLEDNING

Uppförandekod INLEDNING Uppförandekod INLEDNING Denna uppförandekod omfattar samtliga leverantörer och deras underleverantörer och alla övriga affärspartner till H&M Hennes & Mauritz AB (publ.), ett svenskregistrerat aktiebolag

Läs mer

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod 1 Har ert företag en egen uppförandekod? Om ja, vänligen ladda upp er egen uppförandekod. 2 Har ert företag

Läs mer

Mänskliga rättigheter. ILO:s arbete för mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter. ILO:s arbete för mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter ILO:s arbete för mänskliga rättigheter 2 3 I detta utbildningshäfte beskrivs i korthet ILO:s arbete för mänskliga rättigheter och ILO-arbetet i Sverige. Se även övriga utbildningshäften

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

CY innehåll 1.0 POli

CY innehåll 1.0 POli te r & ar m b än et PO LI sk sf CY fö li ör r ga h å rä l tt la ig nd he e n oc h m än sk lig a rä tt ig he te r Sv er ig e po lic y fö r ar be ts fö rh ål la nd en Po licy Ca rl sb er g innehåll 1.0 Föreningsfrihet

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren)

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren) 2014-09-23 CSR-Policy Corporate Social Responsibility Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF (Utfärdare: Eric Widegren) Innehåll 1 CSR-Policy... 3 2 A-lotterierna-koncernens CSR-arbete...

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag nsvarig för dokumentet: Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Wulff Group/ Wulff-Group Plc. (Wulff) är en professionell sälj- och marknadsorganisation av kontorsmaterial. Vår vision är

Läs mer

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good.

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good. SEGERS skin good religion corporate sex time color logistics YES TO SOCIAL RESPONSIBILITY worth social workwear environment strong CSR code of conduct supplier rights financial VI SÄGER JA TILL SOCIALT

Läs mer

Information till utländska bärplockare

Information till utländska bärplockare Information till utländska bärplockare Dessa regler gäller för utländska bärplockare Det här är en informationsbroschyr från Arbetsmiljöverket för dig som vill arbeta som bärplockare i Sverige. Arbetsmiljöverket

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling - om möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsvillkor Upphandlingsdagarna 29 januari 2015 Lisa Sennström Definition av socialt ansvarsfull upphandling

Läs mer

Dominos leverantörskod

Dominos leverantörskod Printing Sciences plc Dominos leverantörskod Uttalande av Nigel Bond Domino-gruppen har en stark etisk grund och vi är stolta över våra resultat efter många år av både ansvarsfullt uppträdande och ett

Läs mer

Samordna avtalsförhandlingar

Samordna avtalsförhandlingar Avtalsförhandlingar och dialog mellan arbetsmarknadens parter inom offentliga tjänster EPSU:s 4:e avtalskonferens Samordna avtalsförhandlingar En översikt av EPSU:s nuvarande avtalspolitik och förslag

Läs mer

Introduktionstext till tipspromenaden

Introduktionstext till tipspromenaden Introduktionstext till tipspromenaden 1,2 miljarder människor lever i dag i extrem fattigdom. Världens ledare i FN har beslutat om en handlingsplan för att utrota fattigdomen. Denna handlingsplan består

Läs mer

Innehåll. 1.0 Arbete och mänskliga rättigheter 2.0 Hälsa och säkerhet 3.0 Miljö 4.0 Affärsetik

Innehåll. 1.0 Arbete och mänskliga rättigheter 2.0 Hälsa och säkerhet 3.0 Miljö 4.0 Affärsetik up p le fö ve r lic r an a en n de st tö ko ag re d ar r o fö e ch r Innehåll 1.0 Arbete och mänskliga rättigheter 2.0 Hälsa och säkerhet 3.0 Miljö 4.0 Affärsetik Bakgrund Carlsberg-gruppens uppförandekod

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKODEN ÄR FASTSTÄLLD AV LKAB:S STYRELSE AUGUSTI 2013 2 Uppförandekod för LKAB Värderingar FN:s Global Compact FN:s Global Compact är det globala näringslivets upprop

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Etiska riktlinjer för insamlingsarbete och policy för kapitalförvaltning. antagna 2009-04-24 senast reviderade 2013-04-13

Etiska riktlinjer för insamlingsarbete och policy för kapitalförvaltning. antagna 2009-04-24 senast reviderade 2013-04-13 Etiska riktlinjer för insamlingsarbete och policy för kapitalförvaltning antagna 2009-04-24 senast reviderade 2013-04-13 Etiska riktlinjer för insamlingsarbete i Lilla barnets fond Insamlingsarbete Lilla

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod Att sälja till E.ON och hur vi köper in i enlighet med vår etiska kod E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-gruppen, som är världens största privatägda energikoncern. E.ON Sverige har drygt 6 000 medarbetare

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

MALL FÖR BEDÖMNING AV SVAR FRÅN LEVERANTÖRERNA

MALL FÖR BEDÖMNING AV SVAR FRÅN LEVERANTÖRERNA MALL FÖR BEDÖMNING AV SVAR FRÅN LEVERANTÖRERNA Anvisningar för utvärdering och jämförelse av svaren i det frågeformulär som används för uppföljning av uppförandekod. Centrala utgångspunkter Frågorna gäller

Läs mer

Tema: Ekonomiska frizoner

Tema: Ekonomiska frizoner !! Ekonomiska frizoner är ett hot mot den globala fackföreningsrörelsen. I zonerna finns många miljoner anställda, men nästan ingen tillåts att gå med i facket. Ofta är facklig verksamhet förbjuden i zonerna.

Läs mer

Tema: Ekonomiska frizoner

Tema: Ekonomiska frizoner ! Tema: Ekonomiska frizoner Bild omslag:: Metallindustriarbetare i Gujarat, Indien.! TEMA är en serie skrifter som ges ut av LO-TCO Biståndsnämnd för att tematiskt belysa och diskutera aktuella frågor

Läs mer

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015.

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande Varför en uppförandekod? Södras uppförandekod sammanfattar de

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag

EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag Introduktion Antagen av EPSU:s styrelse det 4 juni 2007 Det finns flera anledningar till att vi behöver samordna

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Lavaldomen Betydelse för småföretag? Bakgrund November 2004. Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad av fackförbundet Byggnads. Laval vill inte teckna svenskt kollektivavtal. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa aktörer solkar ner vårt rykte och förstör för de hederliga

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Sid 1 (5) Inledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedan kallat KVD) är en verksamhet som omfattar auktionsförsäljning på Internet genom marknadsplatserna kvd.se,

Läs mer