Stöden ta reda på vad som gäller!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller!"

Transkript

1 Stöden ta reda på vad som gäller! Stöd till landsbygden

2 Innehåll

3 Innehåll Innehåll I år är det mycket nytt med jordbrukarstöden...5 Gårdsstöd...8 Förgröningsstöd...14 Stöd till unga jordbrukare...20 Nötkreatursstöd...22 Miljöersättningar och ersättningar för ekologisk produktion...24 Ersättning för ekologisk produktion Ersättning för omställning till ekologisk produktion Miljöersättning för betesmarker och slåtterängar Miljöersättning för restaurering av betes marker och slåtterängar Miljöersättning för fäbodar Miljöersättning för vallodling Miljöersättning för skötsel av våtmarker och dammar Miljöinvesteringar inom jordbruk...36 Nationellt stöd...37 Kompensationsstöd...38 Ersättning för kastrering av grisar...40 Ersättning för extra djuromsorg för suggor...40 Vissa företag kan inte få jordbrukarstöd...41 Tvärvillkor...42 Gödselgasstöd...44 Företagsstöd...45 Projektstöd...46 Förenklingsresan ska göra din vardag enklare...47 Svåra ord? På vår webbplats finns en ordlista med förklaringar till viktiga ord, till exempel: ekologiska fokusarealer permanent gräsmark stödrätt åtagande Du hittar orden och förklaringarna här:

4 Här får du hjälp Det här kan du läsa om i broschyren Den här broschyren är framför allt till för dig som söker stöd i SAM-ansökan. I broschyren kan du läsa en kort beskrivning av alla stöd som du kan söka. Du kan läsa allt om stöden här: Broschyren trycktes innan EU-kommissionen godkänt landsbygdsprogrammet. Det innebär att de slutliga reglerna för stöden i landsbygdsprogrammet tyvärr kan skilja sig från det som står i broschyren. Vilka stöd som ingår i landsbygdsprogrammet kan du se på sidan 5. Här kan du få hjälp Läs och ställ frågor på Jordbruksverkets webbplats På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa om alla regler för stöden. Där kan du också ställa frågor till både länsstyrelsen och Jordbruksverket. Du kan ställa frågorna under en flik som heter Fråga oss. Besök länsstyrelsen eller gå på kurs Många länsstyrelser ordnar kurser eller håller öppet hus för att informera dig om stöden och hur du söker dem. Ring till oss Ring till länsstyrelsen eller till Jordbruksverket om du har frågor om jordbrukarstöden och SAM Internet. Veckorna innan sista dag för SAM-ansökan kan du också ringa på kvällar och helger. Vårt gemensamma telefonnummer är Om du bor i Västernorrlands län ska du ringa Håll koll på vad som är på gång Prenumerera på vårt nyhetsbrev om stöd till landsbygden. Anmäl dig som prenumerant här: Webbadresser som är bra att ha när du söker stöd Information om stödregler: SAM Internet och information om SAM-ansökan: Mina sidor: Stödguiden: Länsstyrelsernas gemensamma webbplats: Miljöhusesyn: 4

5 Mycket nytt I år är det mycket nytt med jordbrukarstöden I år införs en ny jordbrukspolitik inom EU som ska gälla till och med år Därför är det många ändringar i stöden. Här är en översikt över de stöd som finns. De här stöden ingår inte i landsbygdsprogrammet. Gårdsstöd Förgröningsstöd Nötkreatursstöd Stöd till unga jordbrukare Nationellt stöd Ersättning för kastrering av grisar De här stöden ingår i landsbygdsprogrammet. En levande landsbygd LANDSBYGDS- PROGRAMMET Miljöersättningar Ersättningar för ekologisk produktion Kompensationsstöd Ersättningar för extra djuromsorg Miljöinvesteringar Företagsstöd Projektstöd 5

6 Mycket nytt Några stöd försvinner De här stöden försvinner år 2015: stöd för kvalitetscertifiering stöd till mervärden i jordbruket Dessutom så försvinner mjölkkvoterna från den 1 april i år. Du kan läsa mer om mjölkkvoterna här: Ta reda på vilka stöd du kan söka med Stödguiden Med e-tjänsten Stödguiden kan du snabbt och enkelt ta reda på vilka stöd som just du kan söka. Skriv in var du bor och vad du producerar så visar Stödguiden vilka stöd du kan söka. Du hittar Stödguiden här: Så här är stöden uppdelade Inom EU finns en gemensam jordbrukspolitik med olika stöd. En del av stöden ingår i landsbygdsprogrammet och en del ligger utanför landsbygdsprogrammet. Du kan se vilka stöd som ingår i landsbygdsprogrammet och vilka som inte ingår på bilden på sidan 5. Sverige har tagit fram ett nytt förslag till landsbygdsprogram för perioden När den här broschyren trycktes var landsbygdsprogrammet tyvärr inte beslutat. Landsbygdsprogrammets mål är att stödja en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling av landsbygden i Sverige. Pengarna till stöden i landsbygdsprogrammet kommer både från EU och Sverige. Syftet med gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreatursstöd och stöd till unga jordbrukare är att se till att jordbruksföretag har en skälig inkomst. Många av reglerna för de stöden bestäms gemensamt av EU-länderna och pengarna till stöden kommer från EU. För nationellt stöd och ersättning för kastrering av grisar bestämmer Sverige själva reglerna och pengarna kommer bara från Sverige. 6

7 Mycket nytt Så här går det till när det kommer nya stöd och regler Det är många inblandade när det kommer nya stöd och regler. Därför tar det också lång tid för alla att komma överens. Så här går det till: Alla länder i EU bestämmer tillsammans övergripande regler för de flesta stöden. Sveriges regering bestämmer övergripande regler för stöden i Sverige. En del av de här reglerna finns i landsbygdsprogrammet som måste godkännas av EU-kommissionen. Jordbruksverket bestämmer detaljreglerna för Sverige och betalar ut pengarna till dig. Länsstyrelsen handlägger din ansökan om stöd och fattar beslut om de flesta stöden.

8 Innehåll Gårdsstöd Gårdsstöd Gårdsstödet finns kvar men i år ändras reglerna en del. Det här är de viktigaste ändringarna: Stödrätternas värde sänks med nästan 50 procent från år 2014 till Pengarna förs i stället över till tre nya stöd: förgröningsstöd, stöd till unga jordbrukare och nötkreatursstöd. Du som får gårdsstöd får automatiskt förgröningsstöd under förutsättning att du följer villkoren för förgröningsstöd. Förgröningsstödet är ungefär 30 procent av det du fick i gårdsstöd De kommande åren ändras stödrätternas värden stegvis så att alla jordbrukares stödrätter blir lika mycket värda år Det blir hårdare krav på att du faktiskt använder marken för att du ska få gårdsstöd. Du får bara behålla så många stödrätter som du redovisar mark för i SAM-ansökan 2015 och som du får gårdsstöd för. Det finns inte längre några regioner för stödrätterna. Tänk på att om du vill köpa stödrätter utan mark så behöver du göra det före den 12 maj som är sista dag för SAM-ansökan Det beror på att de stödrätter som lantbrukare inte har mark för i SAM-ansökan den 12 maj upphör att gälla. Därför blir det svårt att få tag i stödrätter efter den 12 maj. Stödet i korthet Du kan få gårdsstöd för jordbruksmark som du har rätt att bruka och sköta redovisar i SAM-ansökan har stödrätter för. För att få gårdsstöd måste du ha minst 4 hektar jordbruksmark och stödrätter för minst 4 hektar. Det måste du ha senast den 12 maj. För att få gårdsstöd ska du ha rätt att använda marken och ansvara för driften och förvaltningen av marken den 15 juni. Tänk på att du som använder och ansvarar för marken den 15 juni och som redovisat marken i SAM-ansökan också är ansvarig för det här: De tvärvillkor som gäller marken ska följas under hela året. Marken ska vara jordbruksmark under hela året. 8

9 Gårdsstöd Innehåll Nya regler för gårdsstödet om hur du ska sköta din jordbruksmark All jordbruksmark som du söker gårdsstöd för år 2015 ska du bruka och sköta. Som jordbruksmark räknas åkermark, betesmark och slåtteräng. I år har reglerna för hur du ska sköta din jordbruksmark ändrats. Om du bara söker gårdsstöd ska det tydligt synas att du gjort något av det här på varje skifte senast den 31 oktober: odlat låtit beta putsat slagit av jordbearbetat Se också till att marken inte försumpas. Det finns några undantag På skyddszoner på åkermark ska det huvudsakligen växa gräs på marken. Växtligheten får inte hindras av för mycket buskar och träd. Tänk på att det finns fler villkor för skyddszoner när det gäller användning av vissa kemikalier. Om du har permanenta grödor på åkermark, till exempel salix och fruktodling, ska du sköta om odlingen på vanligt sätt. Det kan till exempel vara att du beskär träd och föryngrar plantor vid behov. Tänk på det här! Det finns inget krav på att växtrester på träda ska tas bort. Du får inte putsa träda under perioden 1 mars 30 juni. Regeln finns för att skydda häckande fåglar. Om du putsar en naturbetesmark ska den vara minst lika välputsad som om djur hade betat där. Det finns fler villkor om du också söker miljöersättning Om du förutom gårdsstöd också söker miljöersättning finns det fler villkor för hur du ska sköta din mark. De villkoren kan du läsa om här: Från år 2016 kommer reglerna för hur du ska sköta marken för att få gårdsstöd att ändras lite. 9

10 Innehåll Gårdsstöd Du kan få gårdsstöd för vissa betesmarker med många träd som du tidigare inte har fått gårdsstöd för Tidigare har du inte kunnat få gårdsstöd för marker med många träd. Nu finns ett nytt sätt att bedöma hur stor areal betesmark som du kan få gårdsstöd för. Det innebär att en del lantbrukare kan söka gårdsstöd för lite mer betesmark i år än vad de hittills har kunnat göra. Du kan läsa mer här: Du behöver stödrätter En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få en viss summa pengar i gårdsstöd. Hur mycket pengar du får i gårdsstöd beror alltså på hur mycket dina stödrätter är värda. För varje hektar jordbruksmark som du vill ha gårdsstöd för behöver du ha en stödrätt. Du ska ha stödrätter för minst 4 hektar och minst 4 hektar jordbruksmark den 12 maj för att få gårdsstöd. Stödrätterna är inte knutna till ett visst skifte utan det gäller bara att du har lika många stödrätter som antal hektar mark som du vill ha gårdsstöd för. Alla stödrätter gäller för all typ av mark. Värdet är inte längre uppdelat i grundbelopp och tilläggsbelopp.

11 Gårdsstöd Innehåll Stödrätternas värde sänks Dina stödrätters värde sänks med nästan 50 procent år Dina stödrätter är alltså värda ungefär hälften så mycket pengar som de var värda förra året. Pengarna förs i stället över till några nya stöd. De nya stöden är: förgröningsstöd stöd till unga jordbrukare nötkreatursstöd I september får du besked om dina stödrätters värde I september får du ett preliminärt besked om hur mycket dina stödrätter är värda år Det fastställda värdet får du besked om när du får beslutet om utbetalning av gårdsstöd. I SAM Internet och på Mina sidor kan du fram till september bara se dina stödrätters värde för år Det är alltså inte det värdet som kommer att gälla för år Anledningen till att vi inte kan visa det nya värdet är att vi inte kan bestämma det förrän alla lantbrukare har skickat in SAM-ansökan och länsstyrelsen har hunnit behandla dem. Alla stödrätter ska bli lika mycket värda År 2020 ska alla stödrätter i Sverige vara lika mycket värda. Det innebär att dina stödrätters värde kommer att ändras varje år fram till år Efter att vi år 2015 sänkt stödrätternas värde med nästan 50 procent höjs värdet på vissa stödrätter stegvis och för andra minskar värdet stegvis under perioden Ändringarna blir lika stora varje år. Du kan få hjälp med att räkna ut dina stödrätters värden under åren här: 11

12 Innehåll Gårdsstöd Du får bara behålla de stödrätter som du har mark för Du får bara behålla så många stödrätter som du redovisar mark för i SAM-ansökan 2015 och som du får gårdsstöd för. De stödrätter som du inte får gårdsstöd för upphör att gälla. Det gäller oavsett om du äger eller hyr dem. Det är i första hand de stödrätter som har lägst värde som upphör att gälla. Inför SAM-ansökan är det alltså bra att se till att du har rätt antal stödrätter för den mark du ska söka stöd för. Hur många stödrätter du får behålla får du ett preliminärt besked om i september. Om du har för många stödrätter Om du har för många stödrätter kan du föra över stödrätter som du inte behöver till någon annan senast den 12 maj. Du kan också lämna tillbaka dem till Jordbruksverket innan dess. Du kan söka stödrätter ur den nationella reserven Det finns en nationell reserv för stödrätter som vissa kan söka stödrätter från. Du kan söka stödrätter om du tillhör någon av de här grupperna: Du är högst 40 år det år du söker stödrätter ur nationella reserven och har startat ett jordbruk för första gången år 2010 eller senare. Du har startat ett jordbruk år 2013 eller senare. Du har betesmark som blivit godkänd för gårdsstöd under 2014 eller 2015 och som du inte fått stödrätter för tidigare. Betesmark som blivit godkänd för gårdsstöd kan till exempel vara restaurerad betesmark betesmark som har varit nerlagd och tagits tillbaka i produktion helt ny betesmark betesmark som tidigare bara varit godkänd för miljöersättningar för betesmarker med särskilda värden men som nu också är godkänd för gårdsstöd. 12

13 Gårdsstöd Innehåll Du kan föra över stödrätter till en annan person Lantbrukare kan föra över stödrätter mellan varandra på olika sätt. Du kan köpa och sälja stödrätter. Du kan hyra, hyra ut och lämna tillbaka hyrda stödrätter. Stödrätterna är inte knutna till någon region. Det går alltså att föra över stödrätter mellan lantbrukare överallt i landet. Tänk på att efter den 12 maj går det i praktiken bara att köpa stödrätter om du tar över mark samtidigt. Det beror på att de stödrätter som lantbrukare inte har mark för den 12 maj upphör att gälla. Om du har stödrätter för färre än 4 hektar är den 12 maj sista dag för att ta emot stödrätter från någon annan för att du ska få gårdsstöd år Om du har stödrätter för 4 hektar eller mer den 12 maj kan du ta emot stödrätter från någon annan till och med den 15 juni. Du för över stödrätter på Mina sidor som du hittar här: Så här söker du Du söker gårdsstödet i SAM Internet. Sista dag att söka är den 12 maj. Så här mycket pengar kan du få Hur mycket pengar du får i gårdsstöd beror på hur mycket dina stödrätter är värda. Dina stödrätter är värda cirka hälften så mycket som de var värda förra året. Du som får gårdsstöd får automatiskt förgröningsstöd under förutsättning att du följer villkoren för förgröningsstöd. Förgröningsstödet är ungefär 30 procent av vad du fick i gårdsstöd Om du får mer än euro i gårdsstöd minskar stödet Om ditt gårdsstöd blir mer än euro drar Jordbruksverket av 5 procent av det belopp som är över euro. Den summan vi drar av förs över till landsbygdsprogrammet. Läs om alla regler för gårdsstödet här: 13

14 Innehåll Förgröningsstöd Förgröningsstöd Det finns ett nytt stöd som kallas förgröningsstöd. Det är ett stöd för jordbruksmetoder som är bra för klimatet och miljön. Du som söker gårdsstöd söker automatiskt även förgröningsstöd. För att få förgröningsstöd måste du få gårdsstödet utbetalt och följa de villkor för förgröningsstödet som gäller dig. I vissa fall kan du få förgröningsstöd utan att följa villkoren Om du har mark med certifierad ekologisk produktion får du förgröningsstöd utan att du behöver följa villkoren för förgröningsstödet på den marken. Om du söker gårdsstöd bara för betesmark är det inga särskilda villkor för förgröningsstödet som du måste följa för att få det utbetalt. Betesmark är jordbruksmark som inte är åkermark som du sköter med bete, avslagning eller putsning samt där det växer gräs eller örter som är dugligt som foder. Det finns fler fall där du kan få förgröningsstöd utan att du behöver följa alla villkor för förgröningsstödet. Du kan läsa mer om dessa undantag här:

15 Förgröningsstöd Innehåll Stödet i korthet Det här är villkoren för förgröningsstödet som du kan behöva följa: Vissa lantbrukare behöver odla minst 2 eller 3 grödor på åkermarken. Vissa lantbrukare behöver ha minst 5 procent av åkermarken som så kallade ekologiska fokusarealer. Vilka av dessa villkor som gäller för dig beror på var i Sverige du har din jordbruksmark och hur mycket åkermark du har. I SAM Internet kan du få hjälp att ta reda på om du uppfyller villkoren för förgröningsstödet. När du har fyllt i alla uppgifter om din mark kan du klicka fram en ruta som visar om du uppfyller villkoren utifrån de uppgifter som du har fyllt i. Men tänk på att det är först när länsstyrelsen har behandlat din ansökan och gjort eventuella kontroller som du kan få ett beslut. I tabellen ser du vad som kan gälla dig beroende på hur mycket åkermark du har. Men för att veta säkert måste du läsa mer här: Innan du räknar ut hur mycket åkermark du har ska du räkna bort åkermark med permanenta grödor som till exempel fruktodling. Du ska också räkna bort åkermark med så kallad permanent gräsmark. Det är åkermark som har använts för vallodling minst 5 år i rad och i vissa fall även träda. Läs mer om vilken typ av åkermark du ska räkna bort här: Antal hektar åkermark som du har kvar efter att du räknat bort mark med permanenta grödor och mark som har använts för vallodling minst 5 år i rad (i vissa fall även träda) Du behöver odla minst 2 eller 3 grödor Du behöver ha ekologiska fokusarealer Mindre än 10 hektar Nej Nej hektar Ja, du kan behöva odla Nej minst 2 grödor hektar Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor Mer än 30 hektar Ja, du kan behöva odla minst 3 grödor Ja, du kan behöva ha ekologiska fokusarealer Ja, du kan behöva ha ekologiska fokusarealer 15

16 Innehåll Förgröningsstöd Så här många grödor behöver du odla beroende på var i Sverige du har din jordbruksmark Ett av villkoren för förgröningsstödet är att du ska odla minst 2 eller 3 grödor på din mark. Hur många grödor du ska ha beror på var i landet du har din jordbruksmark och hur många hektar åkermark du har. Antal hektar åkermark som du har kvar efter att du räknat bort mark med permanenta grödor och mark som har använts för vallodling minst 5 år i rad (i vissa fall även träda) Mer än hälften av din jordbruksmark ligger i det som år 2014 var stödområde 1, 2, 3 eller f (det blå området på kartan) Mer än hälften av din jordbruksmark ligger i det som år 2014 var stödområde 4, 5 eller 9 (det grå området på kartan) Mindre än 10 hektar Så få grödor du vill Så få grödor du vill hektar Minst 2 grödor Minst 2 grödor Mer än 30 hektar Minst 2 grödor Minst 3 grödor Du som har mer än hälften av din jordbruksmark i det grå området på kartan behöver odla minst 2 grödor om du har hektar åkermark kvar när du räknat bort viss åkermark. Om du har mer än 30 hektar åkermark kvar behöver du odla minst 3 grödor. Du som har mer än hälften av din jordbruksmark i det blå området på kartan behöver odla minst 2 grödor om du har mer än 10 hektar åkermark kvar när du räknat bort viss åkermark. I det här området behöver du aldrig odla fler än 2 grödor oavsett hur mycket åkermark du har. Du kan läsa mer om kravet på 2 eller 3 grödor, vad som räknas som en gröda och vilka undantag som finns här: 16

17 Förgröningsstöd Innehåll Du kan behöva ha minst 5 procent av din åkermark som ekologiska fokusarealer Om du har mer än hälften av din jordbruksmark i slättbygd och vissa andra områden i Götaland och Svealand och har mer än 15 hektar åkermark ska du ha minst 5 procent av åkermarken som så kallade ekologiska fokusarealer. Ekologiska fokusarealer är områden som kan förbättra den biologiska mångfalden. Det betyder inte att de behöver vara ekologiskt odlade. I tabellen på nästa sida kan du se vad du kan välja att ha som ekologiska fokusarealer. Det finns detaljerad information om i vilka områden i Sverige som du behöver ha ekologiska fokusarealer här:

18 Innehåll Förgröningsstöd Ekologiska fokusarealer och deras omräkningsfaktorer Ekologisk fokusareal Träda 1 Salix 0,3 De kvävefixerande grödorna ärter, 0,7 konservärter, bönor (utom bruna bönor), sötlupin, vicker, kikärter, lusern och klöver. Dessa ska odlas i renbestånd. Obrukade fältkanter, det vill säga en remsa utmed åkerkanten där du inte har någon produktion Vallinsådd i en huvudgröda 0,3 Omräkningsfaktor 9 multiplicerat med varje löpmeter obrukad fältkant. 1 löpmeter motsvarar alltså 9 kvadratmeter ekologisk fokusareal. De ekologiska fokusarealerna räknas om med olika omräkningsfaktorer. Det betyder till exempel att 1 hektar träda räknas som 1 hektar ekologisk fokusareal, medan 1 hektar salix räknas som 0,3 hektar ekologisk fokusareal. De obrukade fältkanterna får vara 1 20 meter breda men du räknar antal löpmeter multiplicerat med 9. Det spelar alltså ingen roll om fältkanten är bredare än 1 meter. Det är längden på fältkanten som räknas. 1 löpmeter meter fältkant motsvarar 9 kvadratmeter ekologisk fokusareal och löpmeter fältkant motsvarar 0,9 hektar ekologisk fokusareal. Du kan läsa mer om ekologiska fokusarealer och vilka undantag som finns från det här villkoret här: 18

19 Förgröningsstöd Innehåll Sverige ska behålla betesmarker och marker som har använts för vallodling eller träda minst 5 år i rad Det finns också ett villkor i förgröningsstödet som innebär att Sverige som land ska bevara en viss andel av jordbruksmarken som så kallad permanent gräsmark. Permanent gräsmark är betesmark och slåtteräng samt åkermark som har använts för vallodling minst 5 år i rad. Betesmark är jordbruksmark som inte är åkermark som du sköter med bete, avslagning eller putsning samt där det växer gräs eller örter som är dugligt som foder. Även träda kommer att räknas som permanent gräsmark från och med i år om den ligger 5 år eller mer på samma mark eller bildar en serie tillsammans med vall som legat minst 5 år i rad. Om andelen permanent gräsmark sjunker med mer än 5 procent i Sverige kan vissa lantbrukare behöva återställa åkermark till vall eller träda som då måste ligga i minst 5 år i rad. Du kan läsa mer om detta här: Så här söker du Du söker förgröningsstödet i SAM Internet genom att du söker gårdsstöd. Sista dag att söka är den 12 maj. Så här mycket pengar kan du få Hur mycket pengar du får i förgröningsstöd beror på hur mycket jordbruksmark du söker gårdsstöd för och hur mycket dina stödrätter för gårdsstödet är värda. Stödet är ungefär 55 procent av värdet på dina stödrätter som du får gårdsstöd för. Man kan också säga att förgröningsstödet i år är ungefär 30 procent av det du fick i gårdsstöd år 2014 om du söker gårdsstöd för lika mycket mark. Läs om alla regler och få hjälp med att räkna ut hur mycket pengar du kan få i förgröningsstöd här: 19

20 Stöd Innehåll till unga jordbrukare Stöd till unga jordbrukare Det finns ett nytt stöd till dig som är 40 år eller yngre och som har startat ett jordbruksföretag för första gången. Stödet i korthet Du kan få stödet om du uppfyller de här villkoren: Du är 40 år eller yngre det första året som du söker stödet. Du har startat ett jordbruksföretag för första gången år 2010 eller senare. Du får gårdsstöd. Du kan få stödet för högst 90 hektar. Du kan som mest få stödet varje år i 5 år från det år som du startade verksamheten. Det betyder att om du till exempel söker stödet 2 år efter att du har startat din verksamhet får du bara stödet i 3 år. Om du har ett aktiebolag eller handelsbolag Om ett aktiebolag eller handelsbolag söker stödet måste minst en person som är 40 år eller yngre det år som bolaget söker stödet äga en del i företaget och vara firmatecknare för att företaget ska kunna få stödet. Du behöver stödrätter för gårdsstödet För att få stödet till unga jordbrukare behöver du ha stödrätter för gårdsstödet. Om du inte har stödrätter sedan tidigare kan du få det från den nationella reserven. Du kan läsa mer om det på sidan 12. Om du har stödrätter sedan tidigare så behåller du dem. Du kan också söka startstöd Om du är yngre än 40 år och har startat ett företag inom jordbruk, trädgård eller rennäring kan du också söka startstöd i landsbygdsprogrammet. Läs mer under företagsstöd på sidan

21 Stöd till unga jordbrukare Innehåll Så här söker du Du söker stöd till unga jordbrukare i SAM Internet. Sista dag att söka är den 12 maj. Så här mycket pengar kan du få Stödet till unga jordbrukare kommer troligtvis att vara mellan euro för varje hektar jordbruksmark som du får gårdsstöd för. Du kan få stödet för högst 90 hektar. Först när vi vet hur många hektar som vi ska betala ut stöd för i Sverige vet vi exakt hur mycket du får för varje hektar. För 2014 års stöd var 1 euro ungefär 9,15 kronor. Läs om alla regler för stödet till unga jordbrukare här:

22 Nötkreatursstöd Innehåll Nötkreatursstöd Det finns ett nytt stöd som du kan söka om du har nötkreatur. Stödet i korthet Du kan få stödet för alla dina nötkreatur som är över 1 år. Det är viktigt att du följer de regler som finns om att djuren ska vara märkta och journalförda och att alla djurens händelser ska rapporteras till CDB inom 7 dagar. Om du missar att följa någon av de reglerna får du avdrag på ditt nötkreatursstöd. De här nötkreaturen kan du få stöd för När vi räknar ut hur många djur som du ska få stöd för hämtar vi uppgifter från CDB. År 2015 kan du få stöd för de djur som du har haft under perioden 1 januari juli Om du har haft djuret under hela perioden får du fullt stöd och om du har haft djuret under till exempel halva perioden får du ett halvt stöd. Ett annat sätt att uttrycka det på är att du får fullt stöd för medelantalet djur som är över 1 år under perioden. År 2016 får du stöd för de nötkreatur som du har haft under perioden 1 augusti juli Så här söker du Du söker nötkreatursstöd i SAM Internet genom att ange det eller de produktionsplatsnummer som du har nötkreatur på. Sista dag att söka är den 12 maj. Då måste du ha angett minst ett produktionsplatsnummer. 22

23 Nötkreatursstöd Innehåll Så här mycket pengar kan du få Du får cirka 85 euro för varje djur som du har under hela perioden. År 2015 får du fullt stöd trots att den perioden är kortare. Först när vi vet hur många djur som vi ska betala ut stöd för i Sverige vet vi exakt hur mycket du får för varje djur. För 2014 års stöd var 1 euro ungefär 9,15 kronor. Exempel på hur du räknar ut stödet Djur Antal dagar som du haft djuret under perioden 1/1 31/ Beräkning A /212 1 B /212 0,5 C 89 89/212 0,42 Summa och medelantal /212 1,92 Antal djur som du får stöd för Läs om alla regler för nötkreatursstödet här: 23

24 Miljöersättningar och ersättningar för ekologisk produktion Miljöersättningar och ersättningar för ekologisk produktion Det finns flera olika miljöersättningar och två ersättningar för ekologisk produktion. I år är några av ersättningarna nya och några har funnits tidigare. För de ersättningar som har funnits tidigare så ändras en del av reglerna. När du odlar och sköter din mark på vissa sätt som är bra för miljön kan du söka miljöersättningar och ersättningar för ekologisk produktion. För att få de här ersättningarna behöver du ha ett åtagande. Ett åtagande är en överenskommelse där du lovar att sköta din mark eller dina djur enligt reglerna för den ersättning du söker så länge åtagandet gäller. Ersättningarna är en del av landsbygdsprogrammet Miljöersättningar och ersättningar för ekologisk produktion är en del av landsbygdsprogrammet. När den här broschyren trycktes var tyvärr inte det nya landsbygdsprogrammet beslutat. I år är det därför osäkert exakt vilka villkor du ska uppfylla för de nya åtagandena som du söker. Om du inte är nöjd med de nya villkoren har du som vanligt möjlighet att dra tillbaka din ansökan om åtagande och utbetalning innan kontroll eller beslut om åtagande och utbetalning. 24

25 Miljöersättningar och ersättningar för ekologisk produktion Ersättningar som du kan söka nya åtaganden för De här ersättningarna kan du söka nya åtaganden för i år: ekologisk produktion omställning till ekologisk produktion betesmarker och slåtterängar restaurering av betesmarker och slåtterängar fäbodar vallodling skötsel av våtmarker och dammar År 2016 kan du troligtvis också söka nya åtaganden för de här miljöersättningarna: minskat kväveläckage skyddszoner hotade husdjursraser De här miljöersättningarna kommer inte att finnas längre men om du har ett åtagande sedan tidigare så fortsätter det som vanligt: natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet miljöskyddsåtgärder certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion naturfrämjande insatser på åkermark 25

26 Miljöersättningar och ersättningar för ekologisk produktion Om du har ett åtagande sedan tidigare Om du har ett åtagande sedan tidigare så fortsätter det att gälla hela åtagandeperioden ut med, i de flesta fall, de regler som gällde när du gick in i åtagandet. Det är först när åtagandet går ut som du kan gå in i ett nytt åtagande. Du kan inte öka ett pågående åtagande. Men om du har ett pågående åtagande för betesmarker och slåtterängar eller för certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion kan du lägga till mark. Då måste du också ansöka om att få ett nytt motsvarande åtagande för den nya marken och för all mark som ingår i ditt pågående åtagande. Ditt pågående åtagande kommer då att avslutas och ersättas med ett nytt. Grundregeln är att du måste lägga till minst 0,1 hektar för att du ska kunna få ett nytt åtagande. Du kan läsa mer om vad som gäller här:

27 Miljöersättningar och ersättningar för ekologisk produktion Ersättning för ekologisk produktion Det har tidigare funnits en miljöersättning för certifierad ekologisk produktion och kretsloppsinriktad produktion. Nu finns det i stället en ersättning för ekologisk produktion en ersättning för omställning till ekologisk produktion. Ersättningen i korthet Du kan få ersättning för ekologisk produktion som är certifierad. Det gäller både växtodling och djurhållning. Du ska vara anmäld till ett företag som certifierar din produktion senast den 12 maj. För att få ersättning för djurhållning måste du också ha certifierad växtodling. Men för att få ersättning för växtodling behöver djuren inte vara certifierade. För att du ska få ersättningen behöver du sköta din mark och dina djur både enligt de regler som gäller för certifierad ekologisk produktion och de som gäller för ersättningen. Det är företaget som certifierar din produktion som kontrollerar att du följer reglerna för certifieringen. Jordbruksverket och länsstyrelsen kontrollerar att du följer reglerna för ersättningen. Hur mycket pengar du kan få var inte bestämt när den här broschyren trycktes. Om du har mark med certifierad ekologisk produktion får du förgröningsstöd utan att du behöver följa villkoren för förgröningsstödet på den marken. Så här söker du För att få ersättningen behöver du först söka ett åtagande som gäller i 5 år. För att få pengarna måste du också söka utbetalning varje år. Det gör du i SAM Internet. Sista dag att söka är den 12 maj. Läs om alla regler för ersättningen här: 27

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Jordbruksverkets syn på gårdsstödsreformen och de nationella val som behöver göras

Jordbruksverkets syn på gårdsstödsreformen och de nationella val som behöver göras 1 YTTRANDE Dnr 3.4.17 11374/2013 2013-11-04 Jordbruksverkets syn på gårdsstödsreformen och de nationella val som behöver göras Landsbygdsdepartementet har bett Jordbruksverket om verkets syn på gårdsstödsreformen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder; SFS 2015:406 Utkom från trycket den 26 juni 2015 Utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Gemensamma

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 2011-05-20 preliminär Årsrapport 2010 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 Innehåll 1 Inledning... 7 1.1 Omfattning... 7 1.1.1 Kort redovisning av utfallet för programmet... 7

Läs mer

case 2: LANDSBYGDENS NATUR- OCH KULTURARV HAR FÖRVALTATS VÄL OCH UPPLEVS MER SOM EN POTENTIAL ÄN EN BELASTNING

case 2: LANDSBYGDENS NATUR- OCH KULTURARV HAR FÖRVALTATS VÄL OCH UPPLEVS MER SOM EN POTENTIAL ÄN EN BELASTNING Erfarenheter av Landsbygdsprogram för Sv erige 2007-2012 (2013) case 2: LANDSBYGDENS NATUR- OCH KULTURARV HAR FÖRVALTATS VÄL OCH UPPLEVS MER SOM EN POTENTIAL ÄN EN BELASTNING Foto: Petter Gustafsson HÅLLBAR

Läs mer

Ändra innan din gård blir kontrollerad. Minska arealerna i ansökan före kontroll. I SAM Internet om du har skickat in ansökan via SAM Internet.

Ändra innan din gård blir kontrollerad. Minska arealerna i ansökan före kontroll. I SAM Internet om du har skickat in ansökan via SAM Internet. 871 86 HÄRNÖSAND Besöksadress Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Telefon 0611-34 90 00 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland Nr 4 2011 Kom ihåg att vissa ändringar i SAM-ansökan kan utföras efter 15 juni

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Bilaga 1 Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd inklusive projektstöd till bredband. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du

Läs mer

Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar

Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar En sammanställning av den regionala naturvårdens kunskaper och erfarenheter Jordbruksverket Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Rapport 2004:11

Läs mer

Fler får pengar tidigt sid 4 Våtmarken som förenar sid 8 Har du en åker i Brasilien? sid 12

Fler får pengar tidigt sid 4 Våtmarken som förenar sid 8 Har du en åker i Brasilien? sid 12 Fler får pengar tidigt sid 4 Våtmarken som förenar sid 8 Har du en åker i Brasilien? sid 12 Brist på svensk ekomjölk sid 13 Större skörd med bioångning sid 14 Spa för hästar ett projekt i tiden sid 6-7

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Jordbiten. Tema Samverkan. Nr 2 /2014. Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Jordbiten. Tema Samverkan. Nr 2 /2014. Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Jordbiten Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 2 /2014 Tema Samverkan Ledaren Samverkan ett måste för landsbygden Vi har under föregående Landsbygdsprogram

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Jordbiten. På gång i höst s. 29-31. Att driva gårdsbutik s. 4-9 Sök stöd för förnybar energi s. 10-11. Växtföljden påverkar bördigheten s.

Jordbiten. På gång i höst s. 29-31. Att driva gårdsbutik s. 4-9 Sök stöd för förnybar energi s. 10-11. Växtföljden påverkar bördigheten s. Jordbiten Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 3 /2010 Att driva gårdsbutik s. 4-9 Sök stöd för förnybar energi s. 10-11 Växtföljden påverkar bördigheten s.

Läs mer

Kraven kostar Jordbruksföretagarens administrativa kostnader för myndighets- och branschkrav

Kraven kostar Jordbruksföretagarens administrativa kostnader för myndighets- och branschkrav Kraven kostar Jordbruksföretagarens administrativa kostnader för myndighets- och branschkrav Är det inte mat snart? Tiden det tar att uppfylla branschens och myndigheternas administrativa krav för en representativ

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua 12-3269/07. Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 - vad fick vi för pengarna?

Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua 12-3269/07. Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 - vad fick vi för pengarna? Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua 12-3269/07 Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 - vad fick vi för pengarna? FÖRORD Har Miljö- och landsbygdsprogrammet gjort den nytta

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du få avdrag på ditt företagsstöd. Bilaga 1

Läs mer

Ett rikt odlingslandskap

Ett rikt odlingslandskap Ett rikt odlingslandskap underlag för fördjupad utvärdering 2008 Rapport 2007:15 Foto: Mats Pettersson Ett rikt odlingslandskap underlag för fördjupad utvärdering 2008 Miljöenheten 2007-09-27 Referens

Läs mer

Jordbiten. Turistens väg till landsbygden s. 8-10. Utnyttja betet maximalt s. 6-7 Säkra tillgången på goda gubbar s. 18-19

Jordbiten. Turistens väg till landsbygden s. 8-10. Utnyttja betet maximalt s. 6-7 Säkra tillgången på goda gubbar s. 18-19 Jordbiten Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 2 /2009 Utnyttja betet maximalt s. 6-7 Säkra tillgången på goda gubbar s. 18-19 Noggrann hygien ger hög kvalitet

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2010. Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu

EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2010. Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2010 Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu Uppgifter om verksamheten 2010 För- och efternamn Fastighetsbeteckning (om brukning sker på flera

Läs mer

Lantbruks Info. Nr 1 Februari 2007

Lantbruks Info. Nr 1 Februari 2007 Nr 1 Februari 2007 Lantbruks Info Fårvallning på Hjälmö. Foto: Christina Fagergren Länsstyrelsen i Stockholms län Hantverkargatan 29 Box 22067 104 22 Stockholm Tel: 08-785 40 00 (vxl) Fax: 08-650 77 40

Läs mer

Konsekvenser vid utebliven fusion mellan Milko och Arla

Konsekvenser vid utebliven fusion mellan Milko och Arla Rapport Diarienummer 100-5756-11 Konsekvenser vid utebliven fusion mellan Milko och Arla Konsekvenserna för Jämtlands län Omslagsbild Marie Birkl Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län November 2011 Beställningsadress

Läs mer

Kombination av styrmedel till natur- och kulturmiljövärden i odlings- och skogslandskapet. Möjligheter och begränsningar

Kombination av styrmedel till natur- och kulturmiljövärden i odlings- och skogslandskapet. Möjligheter och begränsningar Kombination av styrmedel till natur- och kulturmiljövärden i odlings- och skogslandskapet Möjligheter och begränsningar Kombination av styrmedel till natur- och kulturmiljövärden i odlings- och skogslandskapet

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Författare Anonym Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Utgivare Huvudspråk Målgrupp Jordbruksverket

Läs mer

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Goda exempel Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Förord Naturbetesmarker och ängar finns över hela landet, men deras karaktär och förutsättningarna för att sköta dem varierar kraftigt. Det

Läs mer

gröna bladet Tvärvillkorskontroll? -Så här kan du förbereda dig! Förlängning av miljöstödsåtaganden Nr 5 September 2013

gröna bladet Tvärvillkorskontroll? -Så här kan du förbereda dig! Förlängning av miljöstödsåtaganden Nr 5 September 2013 Information från Länsstyrelsen i Örebro län TELEFON: 019-19 30 00 orebro@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/orebro En samlande kraft! Innehåll: Tvärvillkor Nya hygienregler Unga företagare på landsbygden

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Beskrivning av åtgärder i landsbygdsprogrammet 2014-2020

Beskrivning av åtgärder i landsbygdsprogrammet 2014-2020 Beskrivning av åtgärder i landsbygdsprogrammet 2014-2020 (med svenska namn på åtgärderna) CCI Programtyp Land Region 2014SE06RDNP001 Landsbygdsutvecklingsprogram Sverige SE - National Programperiod 2014-2020

Läs mer