Stöden ta reda på vad som gäller!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller!"

Transkript

1 Stöden ta reda på vad som gäller! Stöd till landsbygden

2 Innehåll

3 Innehåll Innehåll I år är det mycket nytt med jordbrukarstöden...5 Gårdsstöd...8 Förgröningsstöd...14 Stöd till unga jordbrukare...20 Nötkreatursstöd...22 Miljöersättningar och ersättningar för ekologisk produktion...24 Ersättning för ekologisk produktion Ersättning för omställning till ekologisk produktion Miljöersättning för betesmarker och slåtterängar Miljöersättning för restaurering av betes marker och slåtterängar Miljöersättning för fäbodar Miljöersättning för vallodling Miljöersättning för skötsel av våtmarker och dammar Miljöinvesteringar inom jordbruk...36 Nationellt stöd...37 Kompensationsstöd...38 Ersättning för kastrering av grisar...40 Ersättning för extra djuromsorg för suggor...40 Vissa företag kan inte få jordbrukarstöd...41 Tvärvillkor...42 Gödselgasstöd...44 Företagsstöd...45 Projektstöd...46 Förenklingsresan ska göra din vardag enklare...47 Svåra ord? På vår webbplats finns en ordlista med förklaringar till viktiga ord, till exempel: ekologiska fokusarealer permanent gräsmark stödrätt åtagande Du hittar orden och förklaringarna här:

4 Här får du hjälp Det här kan du läsa om i broschyren Den här broschyren är framför allt till för dig som söker stöd i SAM-ansökan. I broschyren kan du läsa en kort beskrivning av alla stöd som du kan söka. Du kan läsa allt om stöden här: Broschyren trycktes innan EU-kommissionen godkänt landsbygdsprogrammet. Det innebär att de slutliga reglerna för stöden i landsbygdsprogrammet tyvärr kan skilja sig från det som står i broschyren. Vilka stöd som ingår i landsbygdsprogrammet kan du se på sidan 5. Här kan du få hjälp Läs och ställ frågor på Jordbruksverkets webbplats På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa om alla regler för stöden. Där kan du också ställa frågor till både länsstyrelsen och Jordbruksverket. Du kan ställa frågorna under en flik som heter Fråga oss. Besök länsstyrelsen eller gå på kurs Många länsstyrelser ordnar kurser eller håller öppet hus för att informera dig om stöden och hur du söker dem. Ring till oss Ring till länsstyrelsen eller till Jordbruksverket om du har frågor om jordbrukarstöden och SAM Internet. Veckorna innan sista dag för SAM-ansökan kan du också ringa på kvällar och helger. Vårt gemensamma telefonnummer är Om du bor i Västernorrlands län ska du ringa Håll koll på vad som är på gång Prenumerera på vårt nyhetsbrev om stöd till landsbygden. Anmäl dig som prenumerant här: Webbadresser som är bra att ha när du söker stöd Information om stödregler: SAM Internet och information om SAM-ansökan: Mina sidor: Stödguiden: Länsstyrelsernas gemensamma webbplats: Miljöhusesyn: 4

5 Mycket nytt I år är det mycket nytt med jordbrukarstöden I år införs en ny jordbrukspolitik inom EU som ska gälla till och med år Därför är det många ändringar i stöden. Här är en översikt över de stöd som finns. De här stöden ingår inte i landsbygdsprogrammet. Gårdsstöd Förgröningsstöd Nötkreatursstöd Stöd till unga jordbrukare Nationellt stöd Ersättning för kastrering av grisar De här stöden ingår i landsbygdsprogrammet. En levande landsbygd LANDSBYGDS- PROGRAMMET Miljöersättningar Ersättningar för ekologisk produktion Kompensationsstöd Ersättningar för extra djuromsorg Miljöinvesteringar Företagsstöd Projektstöd 5

6 Mycket nytt Några stöd försvinner De här stöden försvinner år 2015: stöd för kvalitetscertifiering stöd till mervärden i jordbruket Dessutom så försvinner mjölkkvoterna från den 1 april i år. Du kan läsa mer om mjölkkvoterna här: Ta reda på vilka stöd du kan söka med Stödguiden Med e-tjänsten Stödguiden kan du snabbt och enkelt ta reda på vilka stöd som just du kan söka. Skriv in var du bor och vad du producerar så visar Stödguiden vilka stöd du kan söka. Du hittar Stödguiden här: Så här är stöden uppdelade Inom EU finns en gemensam jordbrukspolitik med olika stöd. En del av stöden ingår i landsbygdsprogrammet och en del ligger utanför landsbygdsprogrammet. Du kan se vilka stöd som ingår i landsbygdsprogrammet och vilka som inte ingår på bilden på sidan 5. Sverige har tagit fram ett nytt förslag till landsbygdsprogram för perioden När den här broschyren trycktes var landsbygdsprogrammet tyvärr inte beslutat. Landsbygdsprogrammets mål är att stödja en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling av landsbygden i Sverige. Pengarna till stöden i landsbygdsprogrammet kommer både från EU och Sverige. Syftet med gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreatursstöd och stöd till unga jordbrukare är att se till att jordbruksföretag har en skälig inkomst. Många av reglerna för de stöden bestäms gemensamt av EU-länderna och pengarna till stöden kommer från EU. För nationellt stöd och ersättning för kastrering av grisar bestämmer Sverige själva reglerna och pengarna kommer bara från Sverige. 6

7 Mycket nytt Så här går det till när det kommer nya stöd och regler Det är många inblandade när det kommer nya stöd och regler. Därför tar det också lång tid för alla att komma överens. Så här går det till: Alla länder i EU bestämmer tillsammans övergripande regler för de flesta stöden. Sveriges regering bestämmer övergripande regler för stöden i Sverige. En del av de här reglerna finns i landsbygdsprogrammet som måste godkännas av EU-kommissionen. Jordbruksverket bestämmer detaljreglerna för Sverige och betalar ut pengarna till dig. Länsstyrelsen handlägger din ansökan om stöd och fattar beslut om de flesta stöden.

8 Innehåll Gårdsstöd Gårdsstöd Gårdsstödet finns kvar men i år ändras reglerna en del. Det här är de viktigaste ändringarna: Stödrätternas värde sänks med nästan 50 procent från år 2014 till Pengarna förs i stället över till tre nya stöd: förgröningsstöd, stöd till unga jordbrukare och nötkreatursstöd. Du som får gårdsstöd får automatiskt förgröningsstöd under förutsättning att du följer villkoren för förgröningsstöd. Förgröningsstödet är ungefär 30 procent av det du fick i gårdsstöd De kommande åren ändras stödrätternas värden stegvis så att alla jordbrukares stödrätter blir lika mycket värda år Det blir hårdare krav på att du faktiskt använder marken för att du ska få gårdsstöd. Du får bara behålla så många stödrätter som du redovisar mark för i SAM-ansökan 2015 och som du får gårdsstöd för. Det finns inte längre några regioner för stödrätterna. Tänk på att om du vill köpa stödrätter utan mark så behöver du göra det före den 12 maj som är sista dag för SAM-ansökan Det beror på att de stödrätter som lantbrukare inte har mark för i SAM-ansökan den 12 maj upphör att gälla. Därför blir det svårt att få tag i stödrätter efter den 12 maj. Stödet i korthet Du kan få gårdsstöd för jordbruksmark som du har rätt att bruka och sköta redovisar i SAM-ansökan har stödrätter för. För att få gårdsstöd måste du ha minst 4 hektar jordbruksmark och stödrätter för minst 4 hektar. Det måste du ha senast den 12 maj. För att få gårdsstöd ska du ha rätt att använda marken och ansvara för driften och förvaltningen av marken den 15 juni. Tänk på att du som använder och ansvarar för marken den 15 juni och som redovisat marken i SAM-ansökan också är ansvarig för det här: De tvärvillkor som gäller marken ska följas under hela året. Marken ska vara jordbruksmark under hela året. 8

9 Gårdsstöd Innehåll Nya regler för gårdsstödet om hur du ska sköta din jordbruksmark All jordbruksmark som du söker gårdsstöd för år 2015 ska du bruka och sköta. Som jordbruksmark räknas åkermark, betesmark och slåtteräng. I år har reglerna för hur du ska sköta din jordbruksmark ändrats. Om du bara söker gårdsstöd ska det tydligt synas att du gjort något av det här på varje skifte senast den 31 oktober: odlat låtit beta putsat slagit av jordbearbetat Se också till att marken inte försumpas. Det finns några undantag På skyddszoner på åkermark ska det huvudsakligen växa gräs på marken. Växtligheten får inte hindras av för mycket buskar och träd. Tänk på att det finns fler villkor för skyddszoner när det gäller användning av vissa kemikalier. Om du har permanenta grödor på åkermark, till exempel salix och fruktodling, ska du sköta om odlingen på vanligt sätt. Det kan till exempel vara att du beskär träd och föryngrar plantor vid behov. Tänk på det här! Det finns inget krav på att växtrester på träda ska tas bort. Du får inte putsa träda under perioden 1 mars 30 juni. Regeln finns för att skydda häckande fåglar. Om du putsar en naturbetesmark ska den vara minst lika välputsad som om djur hade betat där. Det finns fler villkor om du också söker miljöersättning Om du förutom gårdsstöd också söker miljöersättning finns det fler villkor för hur du ska sköta din mark. De villkoren kan du läsa om här: Från år 2016 kommer reglerna för hur du ska sköta marken för att få gårdsstöd att ändras lite. 9

10 Innehåll Gårdsstöd Du kan få gårdsstöd för vissa betesmarker med många träd som du tidigare inte har fått gårdsstöd för Tidigare har du inte kunnat få gårdsstöd för marker med många träd. Nu finns ett nytt sätt att bedöma hur stor areal betesmark som du kan få gårdsstöd för. Det innebär att en del lantbrukare kan söka gårdsstöd för lite mer betesmark i år än vad de hittills har kunnat göra. Du kan läsa mer här: Du behöver stödrätter En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få en viss summa pengar i gårdsstöd. Hur mycket pengar du får i gårdsstöd beror alltså på hur mycket dina stödrätter är värda. För varje hektar jordbruksmark som du vill ha gårdsstöd för behöver du ha en stödrätt. Du ska ha stödrätter för minst 4 hektar och minst 4 hektar jordbruksmark den 12 maj för att få gårdsstöd. Stödrätterna är inte knutna till ett visst skifte utan det gäller bara att du har lika många stödrätter som antal hektar mark som du vill ha gårdsstöd för. Alla stödrätter gäller för all typ av mark. Värdet är inte längre uppdelat i grundbelopp och tilläggsbelopp.

11 Gårdsstöd Innehåll Stödrätternas värde sänks Dina stödrätters värde sänks med nästan 50 procent år Dina stödrätter är alltså värda ungefär hälften så mycket pengar som de var värda förra året. Pengarna förs i stället över till några nya stöd. De nya stöden är: förgröningsstöd stöd till unga jordbrukare nötkreatursstöd I september får du besked om dina stödrätters värde I september får du ett preliminärt besked om hur mycket dina stödrätter är värda år Det fastställda värdet får du besked om när du får beslutet om utbetalning av gårdsstöd. I SAM Internet och på Mina sidor kan du fram till september bara se dina stödrätters värde för år Det är alltså inte det värdet som kommer att gälla för år Anledningen till att vi inte kan visa det nya värdet är att vi inte kan bestämma det förrän alla lantbrukare har skickat in SAM-ansökan och länsstyrelsen har hunnit behandla dem. Alla stödrätter ska bli lika mycket värda År 2020 ska alla stödrätter i Sverige vara lika mycket värda. Det innebär att dina stödrätters värde kommer att ändras varje år fram till år Efter att vi år 2015 sänkt stödrätternas värde med nästan 50 procent höjs värdet på vissa stödrätter stegvis och för andra minskar värdet stegvis under perioden Ändringarna blir lika stora varje år. Du kan få hjälp med att räkna ut dina stödrätters värden under åren här: 11

12 Innehåll Gårdsstöd Du får bara behålla de stödrätter som du har mark för Du får bara behålla så många stödrätter som du redovisar mark för i SAM-ansökan 2015 och som du får gårdsstöd för. De stödrätter som du inte får gårdsstöd för upphör att gälla. Det gäller oavsett om du äger eller hyr dem. Det är i första hand de stödrätter som har lägst värde som upphör att gälla. Inför SAM-ansökan är det alltså bra att se till att du har rätt antal stödrätter för den mark du ska söka stöd för. Hur många stödrätter du får behålla får du ett preliminärt besked om i september. Om du har för många stödrätter Om du har för många stödrätter kan du föra över stödrätter som du inte behöver till någon annan senast den 12 maj. Du kan också lämna tillbaka dem till Jordbruksverket innan dess. Du kan söka stödrätter ur den nationella reserven Det finns en nationell reserv för stödrätter som vissa kan söka stödrätter från. Du kan söka stödrätter om du tillhör någon av de här grupperna: Du är högst 40 år det år du söker stödrätter ur nationella reserven och har startat ett jordbruk för första gången år 2010 eller senare. Du har startat ett jordbruk år 2013 eller senare. Du har betesmark som blivit godkänd för gårdsstöd under 2014 eller 2015 och som du inte fått stödrätter för tidigare. Betesmark som blivit godkänd för gårdsstöd kan till exempel vara restaurerad betesmark betesmark som har varit nerlagd och tagits tillbaka i produktion helt ny betesmark betesmark som tidigare bara varit godkänd för miljöersättningar för betesmarker med särskilda värden men som nu också är godkänd för gårdsstöd. 12

13 Gårdsstöd Innehåll Du kan föra över stödrätter till en annan person Lantbrukare kan föra över stödrätter mellan varandra på olika sätt. Du kan köpa och sälja stödrätter. Du kan hyra, hyra ut och lämna tillbaka hyrda stödrätter. Stödrätterna är inte knutna till någon region. Det går alltså att föra över stödrätter mellan lantbrukare överallt i landet. Tänk på att efter den 12 maj går det i praktiken bara att köpa stödrätter om du tar över mark samtidigt. Det beror på att de stödrätter som lantbrukare inte har mark för den 12 maj upphör att gälla. Om du har stödrätter för färre än 4 hektar är den 12 maj sista dag för att ta emot stödrätter från någon annan för att du ska få gårdsstöd år Om du har stödrätter för 4 hektar eller mer den 12 maj kan du ta emot stödrätter från någon annan till och med den 15 juni. Du för över stödrätter på Mina sidor som du hittar här: Så här söker du Du söker gårdsstödet i SAM Internet. Sista dag att söka är den 12 maj. Så här mycket pengar kan du få Hur mycket pengar du får i gårdsstöd beror på hur mycket dina stödrätter är värda. Dina stödrätter är värda cirka hälften så mycket som de var värda förra året. Du som får gårdsstöd får automatiskt förgröningsstöd under förutsättning att du följer villkoren för förgröningsstöd. Förgröningsstödet är ungefär 30 procent av vad du fick i gårdsstöd Om du får mer än euro i gårdsstöd minskar stödet Om ditt gårdsstöd blir mer än euro drar Jordbruksverket av 5 procent av det belopp som är över euro. Den summan vi drar av förs över till landsbygdsprogrammet. Läs om alla regler för gårdsstödet här: 13

14 Innehåll Förgröningsstöd Förgröningsstöd Det finns ett nytt stöd som kallas förgröningsstöd. Det är ett stöd för jordbruksmetoder som är bra för klimatet och miljön. Du som söker gårdsstöd söker automatiskt även förgröningsstöd. För att få förgröningsstöd måste du få gårdsstödet utbetalt och följa de villkor för förgröningsstödet som gäller dig. I vissa fall kan du få förgröningsstöd utan att följa villkoren Om du har mark med certifierad ekologisk produktion får du förgröningsstöd utan att du behöver följa villkoren för förgröningsstödet på den marken. Om du söker gårdsstöd bara för betesmark är det inga särskilda villkor för förgröningsstödet som du måste följa för att få det utbetalt. Betesmark är jordbruksmark som inte är åkermark som du sköter med bete, avslagning eller putsning samt där det växer gräs eller örter som är dugligt som foder. Det finns fler fall där du kan få förgröningsstöd utan att du behöver följa alla villkor för förgröningsstödet. Du kan läsa mer om dessa undantag här:

15 Förgröningsstöd Innehåll Stödet i korthet Det här är villkoren för förgröningsstödet som du kan behöva följa: Vissa lantbrukare behöver odla minst 2 eller 3 grödor på åkermarken. Vissa lantbrukare behöver ha minst 5 procent av åkermarken som så kallade ekologiska fokusarealer. Vilka av dessa villkor som gäller för dig beror på var i Sverige du har din jordbruksmark och hur mycket åkermark du har. I SAM Internet kan du få hjälp att ta reda på om du uppfyller villkoren för förgröningsstödet. När du har fyllt i alla uppgifter om din mark kan du klicka fram en ruta som visar om du uppfyller villkoren utifrån de uppgifter som du har fyllt i. Men tänk på att det är först när länsstyrelsen har behandlat din ansökan och gjort eventuella kontroller som du kan få ett beslut. I tabellen ser du vad som kan gälla dig beroende på hur mycket åkermark du har. Men för att veta säkert måste du läsa mer här: Innan du räknar ut hur mycket åkermark du har ska du räkna bort åkermark med permanenta grödor som till exempel fruktodling. Du ska också räkna bort åkermark med så kallad permanent gräsmark. Det är åkermark som har använts för vallodling minst 5 år i rad och i vissa fall även träda. Läs mer om vilken typ av åkermark du ska räkna bort här: Antal hektar åkermark som du har kvar efter att du räknat bort mark med permanenta grödor och mark som har använts för vallodling minst 5 år i rad (i vissa fall även träda) Du behöver odla minst 2 eller 3 grödor Du behöver ha ekologiska fokusarealer Mindre än 10 hektar Nej Nej hektar Ja, du kan behöva odla Nej minst 2 grödor hektar Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor Mer än 30 hektar Ja, du kan behöva odla minst 3 grödor Ja, du kan behöva ha ekologiska fokusarealer Ja, du kan behöva ha ekologiska fokusarealer 15

16 Innehåll Förgröningsstöd Så här många grödor behöver du odla beroende på var i Sverige du har din jordbruksmark Ett av villkoren för förgröningsstödet är att du ska odla minst 2 eller 3 grödor på din mark. Hur många grödor du ska ha beror på var i landet du har din jordbruksmark och hur många hektar åkermark du har. Antal hektar åkermark som du har kvar efter att du räknat bort mark med permanenta grödor och mark som har använts för vallodling minst 5 år i rad (i vissa fall även träda) Mer än hälften av din jordbruksmark ligger i det som år 2014 var stödområde 1, 2, 3 eller f (det blå området på kartan) Mer än hälften av din jordbruksmark ligger i det som år 2014 var stödområde 4, 5 eller 9 (det grå området på kartan) Mindre än 10 hektar Så få grödor du vill Så få grödor du vill hektar Minst 2 grödor Minst 2 grödor Mer än 30 hektar Minst 2 grödor Minst 3 grödor Du som har mer än hälften av din jordbruksmark i det grå området på kartan behöver odla minst 2 grödor om du har hektar åkermark kvar när du räknat bort viss åkermark. Om du har mer än 30 hektar åkermark kvar behöver du odla minst 3 grödor. Du som har mer än hälften av din jordbruksmark i det blå området på kartan behöver odla minst 2 grödor om du har mer än 10 hektar åkermark kvar när du räknat bort viss åkermark. I det här området behöver du aldrig odla fler än 2 grödor oavsett hur mycket åkermark du har. Du kan läsa mer om kravet på 2 eller 3 grödor, vad som räknas som en gröda och vilka undantag som finns här: 16

17 Förgröningsstöd Innehåll Du kan behöva ha minst 5 procent av din åkermark som ekologiska fokusarealer Om du har mer än hälften av din jordbruksmark i slättbygd och vissa andra områden i Götaland och Svealand och har mer än 15 hektar åkermark ska du ha minst 5 procent av åkermarken som så kallade ekologiska fokusarealer. Ekologiska fokusarealer är områden som kan förbättra den biologiska mångfalden. Det betyder inte att de behöver vara ekologiskt odlade. I tabellen på nästa sida kan du se vad du kan välja att ha som ekologiska fokusarealer. Det finns detaljerad information om i vilka områden i Sverige som du behöver ha ekologiska fokusarealer här:

18 Innehåll Förgröningsstöd Ekologiska fokusarealer och deras omräkningsfaktorer Ekologisk fokusareal Träda 1 Salix 0,3 De kvävefixerande grödorna ärter, 0,7 konservärter, bönor (utom bruna bönor), sötlupin, vicker, kikärter, lusern och klöver. Dessa ska odlas i renbestånd. Obrukade fältkanter, det vill säga en remsa utmed åkerkanten där du inte har någon produktion Vallinsådd i en huvudgröda 0,3 Omräkningsfaktor 9 multiplicerat med varje löpmeter obrukad fältkant. 1 löpmeter motsvarar alltså 9 kvadratmeter ekologisk fokusareal. De ekologiska fokusarealerna räknas om med olika omräkningsfaktorer. Det betyder till exempel att 1 hektar träda räknas som 1 hektar ekologisk fokusareal, medan 1 hektar salix räknas som 0,3 hektar ekologisk fokusareal. De obrukade fältkanterna får vara 1 20 meter breda men du räknar antal löpmeter multiplicerat med 9. Det spelar alltså ingen roll om fältkanten är bredare än 1 meter. Det är längden på fältkanten som räknas. 1 löpmeter meter fältkant motsvarar 9 kvadratmeter ekologisk fokusareal och löpmeter fältkant motsvarar 0,9 hektar ekologisk fokusareal. Du kan läsa mer om ekologiska fokusarealer och vilka undantag som finns från det här villkoret här: 18

19 Förgröningsstöd Innehåll Sverige ska behålla betesmarker och marker som har använts för vallodling eller träda minst 5 år i rad Det finns också ett villkor i förgröningsstödet som innebär att Sverige som land ska bevara en viss andel av jordbruksmarken som så kallad permanent gräsmark. Permanent gräsmark är betesmark och slåtteräng samt åkermark som har använts för vallodling minst 5 år i rad. Betesmark är jordbruksmark som inte är åkermark som du sköter med bete, avslagning eller putsning samt där det växer gräs eller örter som är dugligt som foder. Även träda kommer att räknas som permanent gräsmark från och med i år om den ligger 5 år eller mer på samma mark eller bildar en serie tillsammans med vall som legat minst 5 år i rad. Om andelen permanent gräsmark sjunker med mer än 5 procent i Sverige kan vissa lantbrukare behöva återställa åkermark till vall eller träda som då måste ligga i minst 5 år i rad. Du kan läsa mer om detta här: Så här söker du Du söker förgröningsstödet i SAM Internet genom att du söker gårdsstöd. Sista dag att söka är den 12 maj. Så här mycket pengar kan du få Hur mycket pengar du får i förgröningsstöd beror på hur mycket jordbruksmark du söker gårdsstöd för och hur mycket dina stödrätter för gårdsstödet är värda. Stödet är ungefär 55 procent av värdet på dina stödrätter som du får gårdsstöd för. Man kan också säga att förgröningsstödet i år är ungefär 30 procent av det du fick i gårdsstöd år 2014 om du söker gårdsstöd för lika mycket mark. Läs om alla regler och få hjälp med att räkna ut hur mycket pengar du kan få i förgröningsstöd här: 19

20 Stöd Innehåll till unga jordbrukare Stöd till unga jordbrukare Det finns ett nytt stöd till dig som är 40 år eller yngre och som har startat ett jordbruksföretag för första gången. Stödet i korthet Du kan få stödet om du uppfyller de här villkoren: Du är 40 år eller yngre det första året som du söker stödet. Du har startat ett jordbruksföretag för första gången år 2010 eller senare. Du får gårdsstöd. Du kan få stödet för högst 90 hektar. Du kan som mest få stödet varje år i 5 år från det år som du startade verksamheten. Det betyder att om du till exempel söker stödet 2 år efter att du har startat din verksamhet får du bara stödet i 3 år. Om du har ett aktiebolag eller handelsbolag Om ett aktiebolag eller handelsbolag söker stödet måste minst en person som är 40 år eller yngre det år som bolaget söker stödet äga en del i företaget och vara firmatecknare för att företaget ska kunna få stödet. Du behöver stödrätter för gårdsstödet För att få stödet till unga jordbrukare behöver du ha stödrätter för gårdsstödet. Om du inte har stödrätter sedan tidigare kan du få det från den nationella reserven. Du kan läsa mer om det på sidan 12. Om du har stödrätter sedan tidigare så behåller du dem. Du kan också söka startstöd Om du är yngre än 40 år och har startat ett företag inom jordbruk, trädgård eller rennäring kan du också söka startstöd i landsbygdsprogrammet. Läs mer under företagsstöd på sidan

21 Stöd till unga jordbrukare Innehåll Så här söker du Du söker stöd till unga jordbrukare i SAM Internet. Sista dag att söka är den 12 maj. Så här mycket pengar kan du få Stödet till unga jordbrukare kommer troligtvis att vara mellan euro för varje hektar jordbruksmark som du får gårdsstöd för. Du kan få stödet för högst 90 hektar. Först när vi vet hur många hektar som vi ska betala ut stöd för i Sverige vet vi exakt hur mycket du får för varje hektar. För 2014 års stöd var 1 euro ungefär 9,15 kronor. Läs om alla regler för stödet till unga jordbrukare här:

22 Nötkreatursstöd Innehåll Nötkreatursstöd Det finns ett nytt stöd som du kan söka om du har nötkreatur. Stödet i korthet Du kan få stödet för alla dina nötkreatur som är över 1 år. Det är viktigt att du följer de regler som finns om att djuren ska vara märkta och journalförda och att alla djurens händelser ska rapporteras till CDB inom 7 dagar. Om du missar att följa någon av de reglerna får du avdrag på ditt nötkreatursstöd. De här nötkreaturen kan du få stöd för När vi räknar ut hur många djur som du ska få stöd för hämtar vi uppgifter från CDB. År 2015 kan du få stöd för de djur som du har haft under perioden 1 januari juli Om du har haft djuret under hela perioden får du fullt stöd och om du har haft djuret under till exempel halva perioden får du ett halvt stöd. Ett annat sätt att uttrycka det på är att du får fullt stöd för medelantalet djur som är över 1 år under perioden. År 2016 får du stöd för de nötkreatur som du har haft under perioden 1 augusti juli Så här söker du Du söker nötkreatursstöd i SAM Internet genom att ange det eller de produktionsplatsnummer som du har nötkreatur på. Sista dag att söka är den 12 maj. Då måste du ha angett minst ett produktionsplatsnummer. 22

23 Nötkreatursstöd Innehåll Så här mycket pengar kan du få Du får cirka 85 euro för varje djur som du har under hela perioden. År 2015 får du fullt stöd trots att den perioden är kortare. Först när vi vet hur många djur som vi ska betala ut stöd för i Sverige vet vi exakt hur mycket du får för varje djur. För 2014 års stöd var 1 euro ungefär 9,15 kronor. Exempel på hur du räknar ut stödet Djur Antal dagar som du haft djuret under perioden 1/1 31/ Beräkning A /212 1 B /212 0,5 C 89 89/212 0,42 Summa och medelantal /212 1,92 Antal djur som du får stöd för Läs om alla regler för nötkreatursstödet här: 23

24 Miljöersättningar och ersättningar för ekologisk produktion Miljöersättningar och ersättningar för ekologisk produktion Det finns flera olika miljöersättningar och två ersättningar för ekologisk produktion. I år är några av ersättningarna nya och några har funnits tidigare. För de ersättningar som har funnits tidigare så ändras en del av reglerna. När du odlar och sköter din mark på vissa sätt som är bra för miljön kan du söka miljöersättningar och ersättningar för ekologisk produktion. För att få de här ersättningarna behöver du ha ett åtagande. Ett åtagande är en överenskommelse där du lovar att sköta din mark eller dina djur enligt reglerna för den ersättning du söker så länge åtagandet gäller. Ersättningarna är en del av landsbygdsprogrammet Miljöersättningar och ersättningar för ekologisk produktion är en del av landsbygdsprogrammet. När den här broschyren trycktes var tyvärr inte det nya landsbygdsprogrammet beslutat. I år är det därför osäkert exakt vilka villkor du ska uppfylla för de nya åtagandena som du söker. Om du inte är nöjd med de nya villkoren har du som vanligt möjlighet att dra tillbaka din ansökan om åtagande och utbetalning innan kontroll eller beslut om åtagande och utbetalning. 24

25 Miljöersättningar och ersättningar för ekologisk produktion Ersättningar som du kan söka nya åtaganden för De här ersättningarna kan du söka nya åtaganden för i år: ekologisk produktion omställning till ekologisk produktion betesmarker och slåtterängar restaurering av betesmarker och slåtterängar fäbodar vallodling skötsel av våtmarker och dammar År 2016 kan du troligtvis också söka nya åtaganden för de här miljöersättningarna: minskat kväveläckage skyddszoner hotade husdjursraser De här miljöersättningarna kommer inte att finnas längre men om du har ett åtagande sedan tidigare så fortsätter det som vanligt: natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet miljöskyddsåtgärder certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion naturfrämjande insatser på åkermark 25

26 Miljöersättningar och ersättningar för ekologisk produktion Om du har ett åtagande sedan tidigare Om du har ett åtagande sedan tidigare så fortsätter det att gälla hela åtagandeperioden ut med, i de flesta fall, de regler som gällde när du gick in i åtagandet. Det är först när åtagandet går ut som du kan gå in i ett nytt åtagande. Du kan inte öka ett pågående åtagande. Men om du har ett pågående åtagande för betesmarker och slåtterängar eller för certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion kan du lägga till mark. Då måste du också ansöka om att få ett nytt motsvarande åtagande för den nya marken och för all mark som ingår i ditt pågående åtagande. Ditt pågående åtagande kommer då att avslutas och ersättas med ett nytt. Grundregeln är att du måste lägga till minst 0,1 hektar för att du ska kunna få ett nytt åtagande. Du kan läsa mer om vad som gäller här:

27 Miljöersättningar och ersättningar för ekologisk produktion Ersättning för ekologisk produktion Det har tidigare funnits en miljöersättning för certifierad ekologisk produktion och kretsloppsinriktad produktion. Nu finns det i stället en ersättning för ekologisk produktion en ersättning för omställning till ekologisk produktion. Ersättningen i korthet Du kan få ersättning för ekologisk produktion som är certifierad. Det gäller både växtodling och djurhållning. Du ska vara anmäld till ett företag som certifierar din produktion senast den 12 maj. För att få ersättning för djurhållning måste du också ha certifierad växtodling. Men för att få ersättning för växtodling behöver djuren inte vara certifierade. För att du ska få ersättningen behöver du sköta din mark och dina djur både enligt de regler som gäller för certifierad ekologisk produktion och de som gäller för ersättningen. Det är företaget som certifierar din produktion som kontrollerar att du följer reglerna för certifieringen. Jordbruksverket och länsstyrelsen kontrollerar att du följer reglerna för ersättningen. Hur mycket pengar du kan få var inte bestämt när den här broschyren trycktes. Om du har mark med certifierad ekologisk produktion får du förgröningsstöd utan att du behöver följa villkoren för förgröningsstödet på den marken. Så här söker du För att få ersättningen behöver du först söka ett åtagande som gäller i 5 år. För att få pengarna måste du också söka utbetalning varje år. Det gör du i SAM Internet. Sista dag att söka är den 12 maj. Läs om alla regler för ersättningen här: 27

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

Du behöver odla minst 2 eller 3 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor

Du behöver odla minst 2 eller 3 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor 1(13) Förgröningsstöd 2016 Här finns den information som gällde för förgröningsstödet 2016. Du som söker gårdsstöd söker också förgröningsstöd. Förgröningsstödet är ett stöd för jordbruksmetoder som är

Läs mer

Gårdsstöd och förgröningsstöd 2015-2020

Gårdsstöd och förgröningsstöd 2015-2020 Gårdsstöd och förgröningsstöd 2015-2020 Lars Hansson Stödkommunikationsenheten Jordbruksverket Gårdsstöd oförändrat i grunden EU:s definitioner och villkor styr stödberättigandet Minst 4 hektar och 4 stödrätter

Läs mer

En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha gårdsstöd för måste du ha en stödrätt.

En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha gårdsstöd för måste du ha en stödrätt. 1(5) Stödrätter 2015 Här finns den information som gällde för stödrätter 2015. En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha gårdsstöd för

Läs mer

De här tvärvillkoren försvinner också men reglerna finns fortfarande kvar i den svenska lagstiftningen:

De här tvärvillkoren försvinner också men reglerna finns fortfarande kvar i den svenska lagstiftningen: 1(9) Tvärvillkor 2015 Här finns den information som gällde för tvärvillkor 2015. Det finns lagar och regler som bidrar till att bevara jordbruksmarken i gott skick. De finns för att förbättra miljö för

Läs mer

Direktstöd 2015-2020

Direktstöd 2015-2020 Direktstöd 2015-2020 Direktstöd är de EU-finansierade jordbrukarstöden, utom ersättningarna i landsbygdsprogrammet. Från 2015 är direktstöden: Gårdsstöd Förgröningsstöd Stöd till unga jordbrukare Nötkreatursstöd

Läs mer

SAM-ansökan 2015. så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben

SAM-ansökan 2015. så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben SAM-ansökan 2015 så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben Information 2 Innehåll Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Vi gör färre små ändringar på blocken efter att SAM Internet öppnat... 5 Vi

Läs mer

Kompensationsstöd 2015

Kompensationsstöd 2015 Kompensationsstöd 2015 Här finns den information som gällde för kompensationsstödet 2015. Namnet på ersättningen är ändrat till kompensationsstöd. Syftet med kompensationsstödet är att ge ersättning till

Läs mer

Miljöersättning för bruna bönor på Öland

Miljöersättning för bruna bönor på Öland Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(13) Texten är från 2010-08-10 JS6003 Version 2 Miljöersättning för bruna

Läs mer

Vem behöver blanketten? Vad kan du överta med den här blanketten?

Vem behöver blanketten? Vad kan du överta med den här blanketten? Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande 2015 Följ anvisningen så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in ansökan i rätt tid! Observera att länsstyrelserna har särskilda

Läs mer

ÖVERTAGANDE av SAM-ansökan och åtagande 2017

ÖVERTAGANDE av SAM-ansökan och åtagande 2017 Observera att ansökan om utbetalning sker i SAM-ansökan 07! Gäller övertagandet ett helt jordbruksföretag överlåtaren har lämnat in SAM-ansökan ska blanketten komma in till länsstyrelsen i övertagarens

Läs mer

Miljöersättning för våtmarker

Miljöersättning för våtmarker Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(22) Texten är från 2010-03-12 Artikelnummer JS6001 Version 2 Miljöersättning

Läs mer

SJVFS 2014:37. Bilaga 1

SJVFS 2014:37. Bilaga 1 Bilaga 1 Blanketter för ansökan om gårdsstöd, stöd för kvalitetscertifiering, kompensationsbidrag, nationellt stöd, stöd till mervärden i jordbruket, tilldelning ur den nationella reserven, överföring

Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet 2014-2020 1 Varför dessa stöd? Landsbygdsprogrammet 2014-2020 ska bidra till att nå målen i Europa 2020-strategin genom att främja: Miljö och klimat Jordbrukets konkurrenskraft inklusive

Läs mer

När du odlar och sköter din mark på ett sätt som är bra för miljön kan du söka miljöersättning.

När du odlar och sköter din mark på ett sätt som är bra för miljön kan du söka miljöersättning. 1(15) Miljöersättningar När du odlar och sköter din mark på ett sätt som är bra för miljön kan du söka miljöersättning. Miljöersättningarna ingår i landsbygdsprogrammet 2014-2020 och bidrar till att nå

Läs mer

Energi, klimat och landsbygdsutveckling 2014-2020

Energi, klimat och landsbygdsutveckling 2014-2020 Energi, klimat och landsbygdsutveckling 2014-2020 Foto: Nils-Erik Nordh Lena Niemi Hjulfors, klimatenheten, Jordbruksverket. lena.niemi@jordbruksverket.se Ny gemensam jordbrukspolitik 2015 Förändringar

Läs mer

Rå dgivning fö rgrö ning

Rå dgivning fö rgrö ning Rå dgivning fö rgrö ning Rådgivare: Datum för rådgivningen: Lantbrukare/företag: Checkpunkt Checklista FÖRGRÖNING Logga in i SAM Internet, ta fram karta och skiften, Förgröningsstöd. Fyll i vad som gäller

Läs mer

Stöd till unga jordbrukare 2016

Stöd till unga jordbrukare 2016 1(8) Stöd till unga jordbrukare 2016 Här finns den information som gällde för stödet till unga jordbrukare 2016. Det finns ett stöd till dig som är 40 år eller yngre och som har startat ett jordbruksföretag

Läs mer

Bra att veta innan du börjar använda SAM Internet

Bra att veta innan du börjar använda SAM Internet Lättläst svenska www.jordbruksverket.se/saminternet SAM Internet är en tjänst på Jordbruksverkets webbplats där du söker jordbrukarstöd. I SAM Internet kan du också söka nya åtaganden för miljöersättningar

Läs mer

Stödrätter för gårdsstöd 2016

Stödrätter för gårdsstöd 2016 1(7) Stödrätter för gårdsstöd 2016 Här finns den information som gällde för stödrätter 2016. En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha

Läs mer

Så här gör du SAM-ansökan

Så här gör du SAM-ansökan Den här informationen hittar du också i broschyren Nyheter och översikt 2014 på sidorna 17 25 Så här gör du SAM-ansökan Du gör din SAM-ansökan i SAM Internet. SAM Internet är en tjänst på Jordbruksverkets

Läs mer

Nyheter och översikt 2012

Nyheter och översikt 2012 Nyheter och översikt 2012 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden Innehåll Vad kan du läsa om i broschyren?... 4 Nyheter år 2012... 5 Viktiga datum... 19 Tycker du att det är svårt att söka stöd? Använd

Läs mer

Ovanstående gäller inte för företag med ekologisk produktion. Om man omfattas av undantag, oavsett skäl, så får man ändå del av stödet.

Ovanstående gäller inte för företag med ekologisk produktion. Om man omfattas av undantag, oavsett skäl, så får man ändå del av stödet. Förgröningsstödet Sammanfattning av förgröningsstödet Det är tre villkor som ska uppfyllas: 1. Lantbrukare ska odla minst tre grödor på sin åkermark. Den största grödan får utgöra maximalt 75 % av arealen

Läs mer

EU-stöd Ingemar Henningsson HIR Skåne

EU-stöd Ingemar Henningsson HIR Skåne EU-stöd 2017 Ingemar Henningsson 0706628403 HIR Skåne Tillbakablick på 2016 Utbetalningar av Gårds, Förgröning, Unga, Nötstöd (kurs 9,62) 70% oktober, 20% December resten Juni 17? Nya miljöstöd sena utbetalningar

Läs mer

Övertagande. Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande SAM-ansökan. Vem behöver blanketten?

Övertagande. Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande SAM-ansökan. Vem behöver blanketten? Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande 2014 Följ anvisningen så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in den i rätt tid! Observera att länsstyrelserna har särskilda

Läs mer

Prioritering 4 Återställa, bevara och förbättra ekosystem kopplade till jordbruket

Prioritering 4 Återställa, bevara och förbättra ekosystem kopplade till jordbruket Prioritering 4 Återställa, bevara och förbättra ekosystem kopplade till jordbruket Miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och miljöinvesteringar Linda Qvarnemark, Miljöersättningsenheten

Läs mer

Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen

Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen Bengt Andréson Lantbruksekonom Hushållningssällskapet i Värmland Frikoppling 2005-2012 Stöd kopplade till produktionen har successivt tagits bort Ex:

Läs mer

Nyheter och översikt 2014

Nyheter och översikt 2014 Nyheter och översikt 2014 Stöd till landsbygden Innehåll Det här kan du läsa om i broschyren... 4 Här kan du få hjälp... 4 Är det första gången du söker stöd?... 5 Vill du ha koll på vad som är på gång?...

Läs mer

Förgröningsstödet. Nyheter och bakgrund. Britta Lundström Rådgivningsenheten Norr

Förgröningsstödet. Nyheter och bakgrund. Britta Lundström Rådgivningsenheten Norr Förgröningsstödet Nyheter och bakgrund Britta Lundström Rådgivningsenheten Norr britta.lundstrom@jordbruksverket.se Arbete som pågår Förenklingar på EU-nivå - Enkät om förgröningsstödet bland EU:s aktörer

Läs mer

Nyheter och översikt 2013

Nyheter och översikt 2013 Nyheter och översikt 2013 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden Innehåll Det här kan du läsa om i broschyren...4 Här kan du få hjälp...4 Ställ frågor till oss på webben...5 Är det första gången du

Läs mer

EU-stöd Ingemar Henningsson HIR Skåne

EU-stöd Ingemar Henningsson HIR Skåne EU-stöd 2016 Ingemar Henningsson 070-6628403 HIR Skåne Tillbaka blick på 2015 Utbetalningar av Gårds, Förgröning, Unga, Nötstöd det mesta under December (kurs 9,41) Gamla Miljöstöd delbetalning början

Läs mer

Kompensationsbidrag. Texten är från JS8001 Version 2

Kompensationsbidrag. Texten är från JS8001 Version 2 Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(23) Texten är från 2010-03-12 JS8001 Version 2 Kompensationsbidrag 2(23)

Läs mer

Förläng dina åtaganden senast 3 oktober! För dig som har åtaganden för miljöersättningar som gäller till och med Ja Ja Ja

Förläng dina åtaganden senast 3 oktober! För dig som har åtaganden för miljöersättningar som gäller till och med Ja Ja Ja För dig som har åtaganden för miljöersättningar som gäller till och med 2013 Ja Ja Ja Foto: Shutterstock Foto: Urban Wigert Foto: Smålandsbilder.se Förläng dina åtaganden senast 3 oktober! Du ska skicka

Läs mer

Miljöersättning för minskat kväveläckage

Miljöersättning för minskat kväveläckage Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(25) Texten är från 2010-08-10 JS6008 Version 3 Miljöersättning för minskat

Läs mer

Ny jordbrukspolitik. Pelare 1 gårdsstödet Pelare 2 landsbygdsprogrammet

Ny jordbrukspolitik. Pelare 1 gårdsstödet Pelare 2 landsbygdsprogrammet Ny jordbrukspolitik Pelare 1 gårdsstödet Pelare 2 landsbygdsprogrammet Gårdsstödet För vem? Aktiv brukare Tvingande negativlista (direktstödsförordningen) Ett minsta skötselkrav på jordbruksmark Småbrukare

Läs mer

Miljöersättning för hotade husdjursraser

Miljöersättning för hotade husdjursraser Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(12) Texten är från 2010-02-23 JS6005 Miljöersättning för hotade husdjursraser

Läs mer

Nyheter och översikt 2011

Nyheter och översikt 2011 Nyheter och översikt 2011 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden 2 Innehåll Vad kan du läsa om i broschyren?... 4 Nyheter 2011... 5 Viktiga datum...11 Tycker du det är krångligt att söka stöd? Använd

Läs mer

I den här tabellen kan du se hur mycket pengar du kan få för följande ersättningar

I den här tabellen kan du se hur mycket pengar du kan få för följande ersättningar I den här tabellen kan du se hur mycket pengar du kan få för följande ersättningar Sid 1 kompensationsbidrag, sid 2-11 miljöersättningar, sid 12-19 regionala prioriterade ersättningar, sid 19 ersättning

Läs mer

Lägesrapport för landsbygdsprogrammet

Lägesrapport för landsbygdsprogrammet Lägesrapport för landsbygdsprogrammet per den 2 maj 2016 Ansökningar om stöd Statistiken bygger på ansökningar som har kommit in till den 2 maj 2016. Drygt 6 100 ansökningar kommit in, totalt ansökt belopp

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala kompletterande insatser Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala kompletterande insatser som du kan söka i ditt län. På länsstyrelsens

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Lägesrapport om genomförandet av landsbygdsprogrammet

Lägesrapport om genomförandet av landsbygdsprogrammet Övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet 2016-05-25 ÖK-sekretariatet Lägesrapport om genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014-2020 Bakgrund Jordbruksverket har tagit fram en lägesrapport för genomförandet

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Gårdsstöd Villkor för gårdsstödet 2015

Gårdsstöd Villkor för gårdsstödet 2015 1(15) Gårdsstöd 2015 Det här är information som gällde för gårdsstödet 2015. Gårdsstödet är ett arealbaserat inkomststöd som syftar till att främja lantbruket. Det ska bidra till ökad konkurrenskraft och

Läs mer

INNEHÅLL HUR PÅVERKAS KALKYLEN FÖR DIKOR OCH UNGNÖT AV LANDSBYGDSPROGRAMMET?

INNEHÅLL HUR PÅVERKAS KALKYLEN FÖR DIKOR OCH UNGNÖT AV LANDSBYGDSPROGRAMMET? HUR PÅVERKAS KALKYLEN FÖR DIKOR OCH UNGNÖT AV LANDSBYGDSPROGRAMMET? LARS-ERIK LUNDKVIST, LRF Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund INNEHÅLL Investeringar Betesmark Vall EKO Skyddszon, fånggröda, vårplöjning

Läs mer

EU-nyheter. Emma Hjelm, HIR Malmöhus

EU-nyheter. Emma Hjelm, HIR Malmöhus EU-nyheter 2013 Emma Hjelm, HIR Malmöhus SAM 2013 18 april sista ansökningsdag SAMI öppnar 14 februari Utskick med lösenord: 14 februari Ändrade block är rödmarkerade i SAMI i år! Max tre ändringar per

Läs mer

Gårdsstödet i korthet

Gårdsstödet i korthet Gårdsstödet 2008 Innehåll Gårdsstödet i korthet.............................. 4 Vill du veta mer?................................. 6 Nyheter........................................ 7 Undvik att få avdrag

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala markklasser inom miljö ersättningen för betesmarker och slåtterängar Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala markklasser som är

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala markklasser inom miljö ersättningen för betesmarker och slåtterängar Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala markklasser som är

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala kompletterande insatser Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala kompletterande insatser som du kan söka i ditt län. På länsstyrelsens

Läs mer

A Allmänt. KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06. Stödkommunikationsenheten

A Allmänt. KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06. Stödkommunikationsenheten KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning med anledning av ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd

Läs mer

Anvisning till blanketten

Anvisning till blanketten Anvisning till blanketten Ansökan miljöinvestering - fast ersättning 2014-2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du när du ska söka stöd till miljöinvesteringar med fast ersättning

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Välkomna till Framtidslandskapet!

Välkomna till Framtidslandskapet! Välkomna till Framtidslandskapet! Vad är meningen med projektet Framtidslandskapet? Framtidslandskapet är ett projekt som syftar till att öka samarbetet mellan myndighet och folk som bor och verkar i området

Läs mer

Stöd till landsbygden

Stöd till landsbygden -så här gör du! Stöd till landsbygden Innehåll Kort om SAM-ansökan Lättläst svenska 4 Använd checklistan! 8 Vill du veta mer? 10 Nyheter 2011 12 Tänk på det här! 14 Sök i SAM Internet! 18 Sammanställningen

Läs mer

Om att arbeta för ett rikt odlingslandskap med ett förändrat landsbygdsprogram

Om att arbeta för ett rikt odlingslandskap med ett förändrat landsbygdsprogram Om att arbeta för ett rikt odlingslandskap med ett förändrat landsbygdsprogram Missade att meddela att ni är varmt välkomna på Jordbruksverkets miljömålsseminarium den 10-11 november i Stockholm. Mer information

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2013 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet...5 Du kan få fram en meny genom att högerklicka på kartan...5 Det är möjligt att skicka in en ansökan tre

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Vilka stöd finns att söka?

Vilka stöd finns att söka? För en levande, smart och hållbar landsbygd Vill du starta eller investera i ett företag på landsbygden? Vill du tillsammans med andra utveckla bygden där du bor? Då kan du söka företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Arealbaserade jordbrukarstöd så undviker du vanliga fel. En sammanfattning av fel som ofta upptäcks i samband med fältkontroll i Skåne och Blekinge

Arealbaserade jordbrukarstöd så undviker du vanliga fel. En sammanfattning av fel som ofta upptäcks i samband med fältkontroll i Skåne och Blekinge Arealbaserade jordbrukarstöd så undviker du vanliga fel En sammanfattning av fel som ofta upptäcks i samband med fältkontroll i Skåne och Blekinge Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Arealbaserade

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av en ny ansökansföreskrift

Konsekvensutredning med anledning av en ny ansökansföreskrift KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-8210/14 UTREDNING 2015-01-07 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning med anledning av en ny ansökansföreskrift A Allmänt I den här föreskriften kommer det att finnas samlade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om EU:s direktstöd för jordbrukare; SFS 2014:1101 Utkom från trycket den 30 september 2014 utfärdad den 11 september 2014. Regeringen föreskriver följande. Grundläggande

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

Nytt landsbygdsprogram!

Nytt landsbygdsprogram! Nytt landsbygdsprogram! En introduktion till landsbygdsprogrammet 2007 2013 Innehåll Nytt landsbygdsprogram!...........................4 Vad är nytt i programmet?.....................4 Hur och när får

Läs mer

Landsbygdsprogrammet. Inga riktade stöd för kulturmiljöer i odlingslandskapet Inga riktade stöd för natur- och kultur vid/i åkermark

Landsbygdsprogrammet. Inga riktade stöd för kulturmiljöer i odlingslandskapet Inga riktade stöd för natur- och kultur vid/i åkermark Landsbygdsprogrammet Flera förändringar för Ett rikt odlingslandskap Miljöersättningen för natur- och kulturmiljöer försvinner Utvald miljö försvinner Men vissa delar blir nationella Andra tas bort: Restaurering

Läs mer

Stödrättigheter ger: grundstöd förgröningsstöd stöd till unga odlare. (hette gårdsstöd förut)

Stödrättigheter ger: grundstöd förgröningsstöd stöd till unga odlare. (hette gårdsstöd förut) Stödrättigheter ger: grundstöd förgröningsstöd stöd till unga odlare (hette gårdsstöd förut) Nya stödregioner: AB C Stödrättigheternas ägande- och besittningsrättförhållanden kvarstår kontrollera 103A!

Läs mer

Medlemsstat: Sverige. Programändring nr. 8. Promemoria. Jordbruksdepartementet

Medlemsstat: Sverige. Programändring nr. 8. Promemoria. Jordbruksdepartementet Promemoria 2010 09 23 Jordbruksdepartementet Enheten för landsbygdens tillväxt kansliråd Ulrika Askling Telefon 08-405 31 85 Mobil 070-650 48 33 Telefax 08-405 49 72 Förslag till ändring av Sveriges landsbygdsprogram

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2014 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Ny startsida i SAM Internet...5 Inget lösenord till SAM Internet i SAM-utskicket...5 I år kan du logga

Läs mer

Artikel 29, Ekologiskt jordbruk. Innehållsförteckning. Övergripande

Artikel 29, Ekologiskt jordbruk. Innehållsförteckning. Övergripande Artikel 29, Ekologiskt jordbruk Innehållsförteckning Artikel 29, Ekologiskt jordbruk... 1 Övergripande... 1 Beskrivning av delåtgärd 11.1, Omställning till ekologisk produktion... 5 Beskrivning av delåtgärd

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2014 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Ny startsida i SAM Internet...5 Inget lösenord till SAM Internet i SAM-utskicket...5 I år kan du logga

Läs mer

Näsgård EU-modul är en tilläggs modul och är därmed inte tillgänglig i alla versioner av programmet

Näsgård EU-modul är en tilläggs modul och är därmed inte tillgänglig i alla versioner av programmet EU modul Generellt Näsgård EU-modul läser in förutsättningar angående åttagande och stödrätter från utläst XML fil från SAM Internet aktuellt ansökningsår och sammanställer utifrån dessa och inlagda uppgifter

Läs mer

ANSÖKAN MILJÖINVESTERING - fast ersättning 2014-2020

ANSÖKAN MILJÖINVESTERING - fast ersättning 2014-2020 SJV FPMB 12:29 2015-08 ANSÖKAN MILJÖINVESTERING - fast ersättning 2014-2020 Använd den här blanketten när du ska söka stöd till miljöinvesteringar med fast ersättning inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Läs mer

Guide till SAM Internet 2011

Guide till SAM Internet 2011 Guide till SAM Internet 2011 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet 7 Skicka in din underskrift senast den 15 juni 7 Titta på film om SAM Internet 7 Chatta med oss 7 Nu kan

Läs mer

I detta nummer: Landsbygdsdirektören har ordet

I detta nummer: Landsbygdsdirektören har ordet I detta nummer: Landsbygdsdirektören har ordet Ska du använda växtskyddsmedel? Var med och ansök om pengar för vattenvård Utbetalning av jordbrukarstöd Felaktiga utbetalningar efter fältkontroll Mindre

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder; SFS 2012:539 Utkom från trycket den 31 juli 2012 utfärdad den 19 juli 2012. Regeringen

Läs mer

Nyheter om EU-stöden

Nyheter om EU-stöden Nyheter om EU-stöden Jordbrukardag Alnarp 9 januari 2012 Emma Hjelm & Anders Adholm HIR Malmöhus AB Inför SAM-ansökan 2012 Några viktiga hållpunkter och datum 2012. Processen för återkrav av felaktigt

Läs mer

Guide till SAM Internet 2010

Guide till SAM Internet 2010 Guide till SAM Internet 2010 SAM Internet är till för dig som vill söka jordbrukarstöd snabbt och enkelt med hjälp av datorn. Här kan du läsa om hur du söker stöd i SAM Internet. Du kan också läsa om nyheter

Läs mer

Visst var det bättre förr (2015)

Visst var det bättre förr (2015) Visst var det bättre förr (2015) Stödrättigheter ger: grundstöd 111 /ha förgröningsstöd 65 /ha stöd till unga odlare 50 /ha Stödregioner: AB C Stödrättigheternas ägande- och besittningsrättförhållanden

Läs mer

Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis

Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis Innehåll Vad är tillstånd för grönsaker, bär och matpotatis?...........5 Kan jag få tillstånd för grönsaker, bär och matpotatis?........5 Hur får jag tillstånd

Läs mer

Förgröningsstöd. Neuvo 2020 Hösten 2014. Materialet bygger på den information som var tillgänglig vid tidpunkten för presentationen.

Förgröningsstöd. Neuvo 2020 Hösten 2014. Materialet bygger på den information som var tillgänglig vid tidpunkten för presentationen. Förgröningsstöd Neuvo 2020 Hösten 2014 Förgröningsstöd Ett nytt direkt EU-stöd Cirka 157 miljoner per år Två stödregioner och stödnivåer: AB och C Tre krav: Diversifiering av grödor Bevarande av permanent

Läs mer

Hotade husdjursraser miljöersättning

Hotade husdjursraser miljöersättning Hotade husdjursraser 2008 miljöersättning Nytt landsbygdsprogram 2007 2013................. 4 Innehåll Hotade husdjursraser............................. 4 Vem kan få ersättning?.......................

Läs mer

Klicka här för att ändra format. Vad krävs för att nå målet ett rikt odlingslandskap? Kristin Ovik

Klicka här för att ändra format. Vad krävs för att nå målet ett rikt odlingslandskap? Kristin Ovik Klicka här för att ändra format Vad krävs för att nå målet ett rikt odlingslandskap? Kristin Ovik Vad är ett rikt odlingslandskap? Resultat av äldre tiders markanvändning Landskap med många livsmiljöer

Läs mer

I Näsgård Mark finns möjlighet att beräkna gårdens behov av grödor och ekologiska fokusarealer (EFA) som behövs enligt förgröningsstödet.

I Näsgård Mark finns möjlighet att beräkna gårdens behov av grödor och ekologiska fokusarealer (EFA) som behövs enligt förgröningsstödet. Förgröningstödet 2015 Allmänt OBS I Näsgård Mark finns möjlighet att beräkna gårdens behov av grödor och ekologiska fokusarealer (EFA) som behövs enligt förgröningsstödet. Beräkningen skall ses som ett

Läs mer

Handjursbidrag. Texten är från Artikelnummer JS2001 Version 2

Handjursbidrag. Texten är från Artikelnummer JS2001 Version 2 Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(19) Texten är från 2010-05-26 Artikelnummer JS2001 Version 2 Handjursbidrag

Läs mer

Sök. Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor miljöersättningar

Sök. Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor miljöersättningar Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor 2012 1. Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för ersättningen som du tänker söka. Läs mer

Läs mer

En bisyssla som ger mervärden och viktiga ekosystemtjänster s. 8. no 1:2015. Vad gäller för stödrätter? Förgröningsstödet vad är det?

En bisyssla som ger mervärden och viktiga ekosystemtjänster s. 8. no 1:2015. Vad gäller för stödrätter? Förgröningsstödet vad är det? Nytt inom lantbruk och landsbygd i Norrbottens län och Västerbottens län no 1:2015 En bisyssla som ger mervärden och viktiga ekosystemtjänster s. 8 Vad gäller för stödrätter? Förgröningsstödet e-legitimation

Läs mer

SAM Internet 2009 så här gör du!

SAM Internet 2009 så här gör du! så här gör du! Innehåll Kort om SAM-ansökan i SAM Internet Lättläst svenska.........4 SAM Internet enklare än du tror..........................6 Nyheter 2009...........................................8

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekter det blir om någon reglering inte kommer till stånd

Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekter det blir om någon reglering inte kommer till stånd Dnr: 4.1.16-11746/17 2017-10-12 Miljöersättningsenheten Konsekvensutredning förslag till föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar,

Läs mer

Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för utökad klövhälsovård för mjölkkor. Vem ska använda blanketten?

Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för utökad klövhälsovård för mjölkkor. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för utökad klövhälsovård för mjölkkor Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för ersättningen som du tänker söka. Läs mer

Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden Programmet ska ge: lönsamma och livskraftiga företag aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande

Läs mer

Allmänt. Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall.

Allmänt. Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall. 1(58) KONSEKVENS- UTREDNING Dnr: 4.1.16-12074/14 2015-06-01 Miljöersättningsenheten Konsekvensutredning med anledning av förslag till Statens jordbruksverks nya föreskrifter och allmänna råd om miljöersättningar,

Läs mer

Anvisning till blanketten

Anvisning till blanketten Anvisning till blanketten Ansökan miljöinvestering - faktiska utgifter 2014-2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du när du ska söka stöd till en miljöinvestering inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och

Läs mer

Regelverket inom ekologisk produktion

Regelverket inom ekologisk produktion Regelverket inom ekologisk produktion www.jordbruksverket.se/ekoregler www.ifoam.org www.organic-farming.eu ann-marie.dock-gustavsson@jordbruksverket.se niels.andresen@jordbruksverket.se Disposition Regelverket

Läs mer

Övervakningskommittén 1(9) för landsbygdsprogrammet

Övervakningskommittén 1(9) för landsbygdsprogrammet 1(9) Övervakningskommittén 1(9) för landsbygdsprogrammet 29-30 maj 2013 Lägesrapport per den 31 mars 2013 Highlights Totalt utbetalt 28 378 mnkr sedan programstart 654 mnkr utbetalt 2013 Q1 86 procent

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2016:33 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter

Läs mer