Stöden ta reda på vad som gäller!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller!"

Transkript

1 Stöden ta reda på vad som gäller! Stöd till landsbygden

2 Innehåll

3 Innehåll Innehåll I år är det mycket nytt med jordbrukarstöden...5 Gårdsstöd...8 Förgröningsstöd...14 Stöd till unga jordbrukare...20 Nötkreatursstöd...22 Miljöersättningar och ersättningar för ekologisk produktion...24 Ersättning för ekologisk produktion Ersättning för omställning till ekologisk produktion Miljöersättning för betesmarker och slåtterängar Miljöersättning för restaurering av betes marker och slåtterängar Miljöersättning för fäbodar Miljöersättning för vallodling Miljöersättning för skötsel av våtmarker och dammar Miljöinvesteringar inom jordbruk...36 Nationellt stöd...37 Kompensationsstöd...38 Ersättning för kastrering av grisar...40 Ersättning för extra djuromsorg för suggor...40 Vissa företag kan inte få jordbrukarstöd...41 Tvärvillkor...42 Gödselgasstöd...44 Företagsstöd...45 Projektstöd...46 Förenklingsresan ska göra din vardag enklare...47 Svåra ord? På vår webbplats finns en ordlista med förklaringar till viktiga ord, till exempel: ekologiska fokusarealer permanent gräsmark stödrätt åtagande Du hittar orden och förklaringarna här:

4 Här får du hjälp Det här kan du läsa om i broschyren Den här broschyren är framför allt till för dig som söker stöd i SAM-ansökan. I broschyren kan du läsa en kort beskrivning av alla stöd som du kan söka. Du kan läsa allt om stöden här: Broschyren trycktes innan EU-kommissionen godkänt landsbygdsprogrammet. Det innebär att de slutliga reglerna för stöden i landsbygdsprogrammet tyvärr kan skilja sig från det som står i broschyren. Vilka stöd som ingår i landsbygdsprogrammet kan du se på sidan 5. Här kan du få hjälp Läs och ställ frågor på Jordbruksverkets webbplats På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa om alla regler för stöden. Där kan du också ställa frågor till både länsstyrelsen och Jordbruksverket. Du kan ställa frågorna under en flik som heter Fråga oss. Besök länsstyrelsen eller gå på kurs Många länsstyrelser ordnar kurser eller håller öppet hus för att informera dig om stöden och hur du söker dem. Ring till oss Ring till länsstyrelsen eller till Jordbruksverket om du har frågor om jordbrukarstöden och SAM Internet. Veckorna innan sista dag för SAM-ansökan kan du också ringa på kvällar och helger. Vårt gemensamma telefonnummer är Om du bor i Västernorrlands län ska du ringa Håll koll på vad som är på gång Prenumerera på vårt nyhetsbrev om stöd till landsbygden. Anmäl dig som prenumerant här: Webbadresser som är bra att ha när du söker stöd Information om stödregler: SAM Internet och information om SAM-ansökan: Mina sidor: Stödguiden: Länsstyrelsernas gemensamma webbplats: Miljöhusesyn: 4

5 Mycket nytt I år är det mycket nytt med jordbrukarstöden I år införs en ny jordbrukspolitik inom EU som ska gälla till och med år Därför är det många ändringar i stöden. Här är en översikt över de stöd som finns. De här stöden ingår inte i landsbygdsprogrammet. Gårdsstöd Förgröningsstöd Nötkreatursstöd Stöd till unga jordbrukare Nationellt stöd Ersättning för kastrering av grisar De här stöden ingår i landsbygdsprogrammet. En levande landsbygd LANDSBYGDS- PROGRAMMET Miljöersättningar Ersättningar för ekologisk produktion Kompensationsstöd Ersättningar för extra djuromsorg Miljöinvesteringar Företagsstöd Projektstöd 5

6 Mycket nytt Några stöd försvinner De här stöden försvinner år 2015: stöd för kvalitetscertifiering stöd till mervärden i jordbruket Dessutom så försvinner mjölkkvoterna från den 1 april i år. Du kan läsa mer om mjölkkvoterna här: Ta reda på vilka stöd du kan söka med Stödguiden Med e-tjänsten Stödguiden kan du snabbt och enkelt ta reda på vilka stöd som just du kan söka. Skriv in var du bor och vad du producerar så visar Stödguiden vilka stöd du kan söka. Du hittar Stödguiden här: Så här är stöden uppdelade Inom EU finns en gemensam jordbrukspolitik med olika stöd. En del av stöden ingår i landsbygdsprogrammet och en del ligger utanför landsbygdsprogrammet. Du kan se vilka stöd som ingår i landsbygdsprogrammet och vilka som inte ingår på bilden på sidan 5. Sverige har tagit fram ett nytt förslag till landsbygdsprogram för perioden När den här broschyren trycktes var landsbygdsprogrammet tyvärr inte beslutat. Landsbygdsprogrammets mål är att stödja en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling av landsbygden i Sverige. Pengarna till stöden i landsbygdsprogrammet kommer både från EU och Sverige. Syftet med gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreatursstöd och stöd till unga jordbrukare är att se till att jordbruksföretag har en skälig inkomst. Många av reglerna för de stöden bestäms gemensamt av EU-länderna och pengarna till stöden kommer från EU. För nationellt stöd och ersättning för kastrering av grisar bestämmer Sverige själva reglerna och pengarna kommer bara från Sverige. 6

7 Mycket nytt Så här går det till när det kommer nya stöd och regler Det är många inblandade när det kommer nya stöd och regler. Därför tar det också lång tid för alla att komma överens. Så här går det till: Alla länder i EU bestämmer tillsammans övergripande regler för de flesta stöden. Sveriges regering bestämmer övergripande regler för stöden i Sverige. En del av de här reglerna finns i landsbygdsprogrammet som måste godkännas av EU-kommissionen. Jordbruksverket bestämmer detaljreglerna för Sverige och betalar ut pengarna till dig. Länsstyrelsen handlägger din ansökan om stöd och fattar beslut om de flesta stöden.

8 Innehåll Gårdsstöd Gårdsstöd Gårdsstödet finns kvar men i år ändras reglerna en del. Det här är de viktigaste ändringarna: Stödrätternas värde sänks med nästan 50 procent från år 2014 till Pengarna förs i stället över till tre nya stöd: förgröningsstöd, stöd till unga jordbrukare och nötkreatursstöd. Du som får gårdsstöd får automatiskt förgröningsstöd under förutsättning att du följer villkoren för förgröningsstöd. Förgröningsstödet är ungefär 30 procent av det du fick i gårdsstöd De kommande åren ändras stödrätternas värden stegvis så att alla jordbrukares stödrätter blir lika mycket värda år Det blir hårdare krav på att du faktiskt använder marken för att du ska få gårdsstöd. Du får bara behålla så många stödrätter som du redovisar mark för i SAM-ansökan 2015 och som du får gårdsstöd för. Det finns inte längre några regioner för stödrätterna. Tänk på att om du vill köpa stödrätter utan mark så behöver du göra det före den 12 maj som är sista dag för SAM-ansökan Det beror på att de stödrätter som lantbrukare inte har mark för i SAM-ansökan den 12 maj upphör att gälla. Därför blir det svårt att få tag i stödrätter efter den 12 maj. Stödet i korthet Du kan få gårdsstöd för jordbruksmark som du har rätt att bruka och sköta redovisar i SAM-ansökan har stödrätter för. För att få gårdsstöd måste du ha minst 4 hektar jordbruksmark och stödrätter för minst 4 hektar. Det måste du ha senast den 12 maj. För att få gårdsstöd ska du ha rätt att använda marken och ansvara för driften och förvaltningen av marken den 15 juni. Tänk på att du som använder och ansvarar för marken den 15 juni och som redovisat marken i SAM-ansökan också är ansvarig för det här: De tvärvillkor som gäller marken ska följas under hela året. Marken ska vara jordbruksmark under hela året. 8

9 Gårdsstöd Innehåll Nya regler för gårdsstödet om hur du ska sköta din jordbruksmark All jordbruksmark som du söker gårdsstöd för år 2015 ska du bruka och sköta. Som jordbruksmark räknas åkermark, betesmark och slåtteräng. I år har reglerna för hur du ska sköta din jordbruksmark ändrats. Om du bara söker gårdsstöd ska det tydligt synas att du gjort något av det här på varje skifte senast den 31 oktober: odlat låtit beta putsat slagit av jordbearbetat Se också till att marken inte försumpas. Det finns några undantag På skyddszoner på åkermark ska det huvudsakligen växa gräs på marken. Växtligheten får inte hindras av för mycket buskar och träd. Tänk på att det finns fler villkor för skyddszoner när det gäller användning av vissa kemikalier. Om du har permanenta grödor på åkermark, till exempel salix och fruktodling, ska du sköta om odlingen på vanligt sätt. Det kan till exempel vara att du beskär träd och föryngrar plantor vid behov. Tänk på det här! Det finns inget krav på att växtrester på träda ska tas bort. Du får inte putsa träda under perioden 1 mars 30 juni. Regeln finns för att skydda häckande fåglar. Om du putsar en naturbetesmark ska den vara minst lika välputsad som om djur hade betat där. Det finns fler villkor om du också söker miljöersättning Om du förutom gårdsstöd också söker miljöersättning finns det fler villkor för hur du ska sköta din mark. De villkoren kan du läsa om här: Från år 2016 kommer reglerna för hur du ska sköta marken för att få gårdsstöd att ändras lite. 9

10 Innehåll Gårdsstöd Du kan få gårdsstöd för vissa betesmarker med många träd som du tidigare inte har fått gårdsstöd för Tidigare har du inte kunnat få gårdsstöd för marker med många träd. Nu finns ett nytt sätt att bedöma hur stor areal betesmark som du kan få gårdsstöd för. Det innebär att en del lantbrukare kan söka gårdsstöd för lite mer betesmark i år än vad de hittills har kunnat göra. Du kan läsa mer här: Du behöver stödrätter En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få en viss summa pengar i gårdsstöd. Hur mycket pengar du får i gårdsstöd beror alltså på hur mycket dina stödrätter är värda. För varje hektar jordbruksmark som du vill ha gårdsstöd för behöver du ha en stödrätt. Du ska ha stödrätter för minst 4 hektar och minst 4 hektar jordbruksmark den 12 maj för att få gårdsstöd. Stödrätterna är inte knutna till ett visst skifte utan det gäller bara att du har lika många stödrätter som antal hektar mark som du vill ha gårdsstöd för. Alla stödrätter gäller för all typ av mark. Värdet är inte längre uppdelat i grundbelopp och tilläggsbelopp.

11 Gårdsstöd Innehåll Stödrätternas värde sänks Dina stödrätters värde sänks med nästan 50 procent år Dina stödrätter är alltså värda ungefär hälften så mycket pengar som de var värda förra året. Pengarna förs i stället över till några nya stöd. De nya stöden är: förgröningsstöd stöd till unga jordbrukare nötkreatursstöd I september får du besked om dina stödrätters värde I september får du ett preliminärt besked om hur mycket dina stödrätter är värda år Det fastställda värdet får du besked om när du får beslutet om utbetalning av gårdsstöd. I SAM Internet och på Mina sidor kan du fram till september bara se dina stödrätters värde för år Det är alltså inte det värdet som kommer att gälla för år Anledningen till att vi inte kan visa det nya värdet är att vi inte kan bestämma det förrän alla lantbrukare har skickat in SAM-ansökan och länsstyrelsen har hunnit behandla dem. Alla stödrätter ska bli lika mycket värda År 2020 ska alla stödrätter i Sverige vara lika mycket värda. Det innebär att dina stödrätters värde kommer att ändras varje år fram till år Efter att vi år 2015 sänkt stödrätternas värde med nästan 50 procent höjs värdet på vissa stödrätter stegvis och för andra minskar värdet stegvis under perioden Ändringarna blir lika stora varje år. Du kan få hjälp med att räkna ut dina stödrätters värden under åren här: 11

12 Innehåll Gårdsstöd Du får bara behålla de stödrätter som du har mark för Du får bara behålla så många stödrätter som du redovisar mark för i SAM-ansökan 2015 och som du får gårdsstöd för. De stödrätter som du inte får gårdsstöd för upphör att gälla. Det gäller oavsett om du äger eller hyr dem. Det är i första hand de stödrätter som har lägst värde som upphör att gälla. Inför SAM-ansökan är det alltså bra att se till att du har rätt antal stödrätter för den mark du ska söka stöd för. Hur många stödrätter du får behålla får du ett preliminärt besked om i september. Om du har för många stödrätter Om du har för många stödrätter kan du föra över stödrätter som du inte behöver till någon annan senast den 12 maj. Du kan också lämna tillbaka dem till Jordbruksverket innan dess. Du kan söka stödrätter ur den nationella reserven Det finns en nationell reserv för stödrätter som vissa kan söka stödrätter från. Du kan söka stödrätter om du tillhör någon av de här grupperna: Du är högst 40 år det år du söker stödrätter ur nationella reserven och har startat ett jordbruk för första gången år 2010 eller senare. Du har startat ett jordbruk år 2013 eller senare. Du har betesmark som blivit godkänd för gårdsstöd under 2014 eller 2015 och som du inte fått stödrätter för tidigare. Betesmark som blivit godkänd för gårdsstöd kan till exempel vara restaurerad betesmark betesmark som har varit nerlagd och tagits tillbaka i produktion helt ny betesmark betesmark som tidigare bara varit godkänd för miljöersättningar för betesmarker med särskilda värden men som nu också är godkänd för gårdsstöd. 12

13 Gårdsstöd Innehåll Du kan föra över stödrätter till en annan person Lantbrukare kan föra över stödrätter mellan varandra på olika sätt. Du kan köpa och sälja stödrätter. Du kan hyra, hyra ut och lämna tillbaka hyrda stödrätter. Stödrätterna är inte knutna till någon region. Det går alltså att föra över stödrätter mellan lantbrukare överallt i landet. Tänk på att efter den 12 maj går det i praktiken bara att köpa stödrätter om du tar över mark samtidigt. Det beror på att de stödrätter som lantbrukare inte har mark för den 12 maj upphör att gälla. Om du har stödrätter för färre än 4 hektar är den 12 maj sista dag för att ta emot stödrätter från någon annan för att du ska få gårdsstöd år Om du har stödrätter för 4 hektar eller mer den 12 maj kan du ta emot stödrätter från någon annan till och med den 15 juni. Du för över stödrätter på Mina sidor som du hittar här: Så här söker du Du söker gårdsstödet i SAM Internet. Sista dag att söka är den 12 maj. Så här mycket pengar kan du få Hur mycket pengar du får i gårdsstöd beror på hur mycket dina stödrätter är värda. Dina stödrätter är värda cirka hälften så mycket som de var värda förra året. Du som får gårdsstöd får automatiskt förgröningsstöd under förutsättning att du följer villkoren för förgröningsstöd. Förgröningsstödet är ungefär 30 procent av vad du fick i gårdsstöd Om du får mer än euro i gårdsstöd minskar stödet Om ditt gårdsstöd blir mer än euro drar Jordbruksverket av 5 procent av det belopp som är över euro. Den summan vi drar av förs över till landsbygdsprogrammet. Läs om alla regler för gårdsstödet här: 13

14 Innehåll Förgröningsstöd Förgröningsstöd Det finns ett nytt stöd som kallas förgröningsstöd. Det är ett stöd för jordbruksmetoder som är bra för klimatet och miljön. Du som söker gårdsstöd söker automatiskt även förgröningsstöd. För att få förgröningsstöd måste du få gårdsstödet utbetalt och följa de villkor för förgröningsstödet som gäller dig. I vissa fall kan du få förgröningsstöd utan att följa villkoren Om du har mark med certifierad ekologisk produktion får du förgröningsstöd utan att du behöver följa villkoren för förgröningsstödet på den marken. Om du söker gårdsstöd bara för betesmark är det inga särskilda villkor för förgröningsstödet som du måste följa för att få det utbetalt. Betesmark är jordbruksmark som inte är åkermark som du sköter med bete, avslagning eller putsning samt där det växer gräs eller örter som är dugligt som foder. Det finns fler fall där du kan få förgröningsstöd utan att du behöver följa alla villkor för förgröningsstödet. Du kan läsa mer om dessa undantag här:

15 Förgröningsstöd Innehåll Stödet i korthet Det här är villkoren för förgröningsstödet som du kan behöva följa: Vissa lantbrukare behöver odla minst 2 eller 3 grödor på åkermarken. Vissa lantbrukare behöver ha minst 5 procent av åkermarken som så kallade ekologiska fokusarealer. Vilka av dessa villkor som gäller för dig beror på var i Sverige du har din jordbruksmark och hur mycket åkermark du har. I SAM Internet kan du få hjälp att ta reda på om du uppfyller villkoren för förgröningsstödet. När du har fyllt i alla uppgifter om din mark kan du klicka fram en ruta som visar om du uppfyller villkoren utifrån de uppgifter som du har fyllt i. Men tänk på att det är först när länsstyrelsen har behandlat din ansökan och gjort eventuella kontroller som du kan få ett beslut. I tabellen ser du vad som kan gälla dig beroende på hur mycket åkermark du har. Men för att veta säkert måste du läsa mer här: Innan du räknar ut hur mycket åkermark du har ska du räkna bort åkermark med permanenta grödor som till exempel fruktodling. Du ska också räkna bort åkermark med så kallad permanent gräsmark. Det är åkermark som har använts för vallodling minst 5 år i rad och i vissa fall även träda. Läs mer om vilken typ av åkermark du ska räkna bort här: Antal hektar åkermark som du har kvar efter att du räknat bort mark med permanenta grödor och mark som har använts för vallodling minst 5 år i rad (i vissa fall även träda) Du behöver odla minst 2 eller 3 grödor Du behöver ha ekologiska fokusarealer Mindre än 10 hektar Nej Nej hektar Ja, du kan behöva odla Nej minst 2 grödor hektar Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor Mer än 30 hektar Ja, du kan behöva odla minst 3 grödor Ja, du kan behöva ha ekologiska fokusarealer Ja, du kan behöva ha ekologiska fokusarealer 15

16 Innehåll Förgröningsstöd Så här många grödor behöver du odla beroende på var i Sverige du har din jordbruksmark Ett av villkoren för förgröningsstödet är att du ska odla minst 2 eller 3 grödor på din mark. Hur många grödor du ska ha beror på var i landet du har din jordbruksmark och hur många hektar åkermark du har. Antal hektar åkermark som du har kvar efter att du räknat bort mark med permanenta grödor och mark som har använts för vallodling minst 5 år i rad (i vissa fall även träda) Mer än hälften av din jordbruksmark ligger i det som år 2014 var stödområde 1, 2, 3 eller f (det blå området på kartan) Mer än hälften av din jordbruksmark ligger i det som år 2014 var stödområde 4, 5 eller 9 (det grå området på kartan) Mindre än 10 hektar Så få grödor du vill Så få grödor du vill hektar Minst 2 grödor Minst 2 grödor Mer än 30 hektar Minst 2 grödor Minst 3 grödor Du som har mer än hälften av din jordbruksmark i det grå området på kartan behöver odla minst 2 grödor om du har hektar åkermark kvar när du räknat bort viss åkermark. Om du har mer än 30 hektar åkermark kvar behöver du odla minst 3 grödor. Du som har mer än hälften av din jordbruksmark i det blå området på kartan behöver odla minst 2 grödor om du har mer än 10 hektar åkermark kvar när du räknat bort viss åkermark. I det här området behöver du aldrig odla fler än 2 grödor oavsett hur mycket åkermark du har. Du kan läsa mer om kravet på 2 eller 3 grödor, vad som räknas som en gröda och vilka undantag som finns här: 16

17 Förgröningsstöd Innehåll Du kan behöva ha minst 5 procent av din åkermark som ekologiska fokusarealer Om du har mer än hälften av din jordbruksmark i slättbygd och vissa andra områden i Götaland och Svealand och har mer än 15 hektar åkermark ska du ha minst 5 procent av åkermarken som så kallade ekologiska fokusarealer. Ekologiska fokusarealer är områden som kan förbättra den biologiska mångfalden. Det betyder inte att de behöver vara ekologiskt odlade. I tabellen på nästa sida kan du se vad du kan välja att ha som ekologiska fokusarealer. Det finns detaljerad information om i vilka områden i Sverige som du behöver ha ekologiska fokusarealer här:

18 Innehåll Förgröningsstöd Ekologiska fokusarealer och deras omräkningsfaktorer Ekologisk fokusareal Träda 1 Salix 0,3 De kvävefixerande grödorna ärter, 0,7 konservärter, bönor (utom bruna bönor), sötlupin, vicker, kikärter, lusern och klöver. Dessa ska odlas i renbestånd. Obrukade fältkanter, det vill säga en remsa utmed åkerkanten där du inte har någon produktion Vallinsådd i en huvudgröda 0,3 Omräkningsfaktor 9 multiplicerat med varje löpmeter obrukad fältkant. 1 löpmeter motsvarar alltså 9 kvadratmeter ekologisk fokusareal. De ekologiska fokusarealerna räknas om med olika omräkningsfaktorer. Det betyder till exempel att 1 hektar träda räknas som 1 hektar ekologisk fokusareal, medan 1 hektar salix räknas som 0,3 hektar ekologisk fokusareal. De obrukade fältkanterna får vara 1 20 meter breda men du räknar antal löpmeter multiplicerat med 9. Det spelar alltså ingen roll om fältkanten är bredare än 1 meter. Det är längden på fältkanten som räknas. 1 löpmeter meter fältkant motsvarar 9 kvadratmeter ekologisk fokusareal och löpmeter fältkant motsvarar 0,9 hektar ekologisk fokusareal. Du kan läsa mer om ekologiska fokusarealer och vilka undantag som finns från det här villkoret här: 18

19 Förgröningsstöd Innehåll Sverige ska behålla betesmarker och marker som har använts för vallodling eller träda minst 5 år i rad Det finns också ett villkor i förgröningsstödet som innebär att Sverige som land ska bevara en viss andel av jordbruksmarken som så kallad permanent gräsmark. Permanent gräsmark är betesmark och slåtteräng samt åkermark som har använts för vallodling minst 5 år i rad. Betesmark är jordbruksmark som inte är åkermark som du sköter med bete, avslagning eller putsning samt där det växer gräs eller örter som är dugligt som foder. Även träda kommer att räknas som permanent gräsmark från och med i år om den ligger 5 år eller mer på samma mark eller bildar en serie tillsammans med vall som legat minst 5 år i rad. Om andelen permanent gräsmark sjunker med mer än 5 procent i Sverige kan vissa lantbrukare behöva återställa åkermark till vall eller träda som då måste ligga i minst 5 år i rad. Du kan läsa mer om detta här: Så här söker du Du söker förgröningsstödet i SAM Internet genom att du söker gårdsstöd. Sista dag att söka är den 12 maj. Så här mycket pengar kan du få Hur mycket pengar du får i förgröningsstöd beror på hur mycket jordbruksmark du söker gårdsstöd för och hur mycket dina stödrätter för gårdsstödet är värda. Stödet är ungefär 55 procent av värdet på dina stödrätter som du får gårdsstöd för. Man kan också säga att förgröningsstödet i år är ungefär 30 procent av det du fick i gårdsstöd år 2014 om du söker gårdsstöd för lika mycket mark. Läs om alla regler och få hjälp med att räkna ut hur mycket pengar du kan få i förgröningsstöd här: 19

20 Stöd Innehåll till unga jordbrukare Stöd till unga jordbrukare Det finns ett nytt stöd till dig som är 40 år eller yngre och som har startat ett jordbruksföretag för första gången. Stödet i korthet Du kan få stödet om du uppfyller de här villkoren: Du är 40 år eller yngre det första året som du söker stödet. Du har startat ett jordbruksföretag för första gången år 2010 eller senare. Du får gårdsstöd. Du kan få stödet för högst 90 hektar. Du kan som mest få stödet varje år i 5 år från det år som du startade verksamheten. Det betyder att om du till exempel söker stödet 2 år efter att du har startat din verksamhet får du bara stödet i 3 år. Om du har ett aktiebolag eller handelsbolag Om ett aktiebolag eller handelsbolag söker stödet måste minst en person som är 40 år eller yngre det år som bolaget söker stödet äga en del i företaget och vara firmatecknare för att företaget ska kunna få stödet. Du behöver stödrätter för gårdsstödet För att få stödet till unga jordbrukare behöver du ha stödrätter för gårdsstödet. Om du inte har stödrätter sedan tidigare kan du få det från den nationella reserven. Du kan läsa mer om det på sidan 12. Om du har stödrätter sedan tidigare så behåller du dem. Du kan också söka startstöd Om du är yngre än 40 år och har startat ett företag inom jordbruk, trädgård eller rennäring kan du också söka startstöd i landsbygdsprogrammet. Läs mer under företagsstöd på sidan

21 Stöd till unga jordbrukare Innehåll Så här söker du Du söker stöd till unga jordbrukare i SAM Internet. Sista dag att söka är den 12 maj. Så här mycket pengar kan du få Stödet till unga jordbrukare kommer troligtvis att vara mellan euro för varje hektar jordbruksmark som du får gårdsstöd för. Du kan få stödet för högst 90 hektar. Först när vi vet hur många hektar som vi ska betala ut stöd för i Sverige vet vi exakt hur mycket du får för varje hektar. För 2014 års stöd var 1 euro ungefär 9,15 kronor. Läs om alla regler för stödet till unga jordbrukare här:

22 Nötkreatursstöd Innehåll Nötkreatursstöd Det finns ett nytt stöd som du kan söka om du har nötkreatur. Stödet i korthet Du kan få stödet för alla dina nötkreatur som är över 1 år. Det är viktigt att du följer de regler som finns om att djuren ska vara märkta och journalförda och att alla djurens händelser ska rapporteras till CDB inom 7 dagar. Om du missar att följa någon av de reglerna får du avdrag på ditt nötkreatursstöd. De här nötkreaturen kan du få stöd för När vi räknar ut hur många djur som du ska få stöd för hämtar vi uppgifter från CDB. År 2015 kan du få stöd för de djur som du har haft under perioden 1 januari juli Om du har haft djuret under hela perioden får du fullt stöd och om du har haft djuret under till exempel halva perioden får du ett halvt stöd. Ett annat sätt att uttrycka det på är att du får fullt stöd för medelantalet djur som är över 1 år under perioden. År 2016 får du stöd för de nötkreatur som du har haft under perioden 1 augusti juli Så här söker du Du söker nötkreatursstöd i SAM Internet genom att ange det eller de produktionsplatsnummer som du har nötkreatur på. Sista dag att söka är den 12 maj. Då måste du ha angett minst ett produktionsplatsnummer. 22

23 Nötkreatursstöd Innehåll Så här mycket pengar kan du få Du får cirka 85 euro för varje djur som du har under hela perioden. År 2015 får du fullt stöd trots att den perioden är kortare. Först när vi vet hur många djur som vi ska betala ut stöd för i Sverige vet vi exakt hur mycket du får för varje djur. För 2014 års stöd var 1 euro ungefär 9,15 kronor. Exempel på hur du räknar ut stödet Djur Antal dagar som du haft djuret under perioden 1/1 31/ Beräkning A /212 1 B /212 0,5 C 89 89/212 0,42 Summa och medelantal /212 1,92 Antal djur som du får stöd för Läs om alla regler för nötkreatursstödet här: 23

24 Miljöersättningar och ersättningar för ekologisk produktion Miljöersättningar och ersättningar för ekologisk produktion Det finns flera olika miljöersättningar och två ersättningar för ekologisk produktion. I år är några av ersättningarna nya och några har funnits tidigare. För de ersättningar som har funnits tidigare så ändras en del av reglerna. När du odlar och sköter din mark på vissa sätt som är bra för miljön kan du söka miljöersättningar och ersättningar för ekologisk produktion. För att få de här ersättningarna behöver du ha ett åtagande. Ett åtagande är en överenskommelse där du lovar att sköta din mark eller dina djur enligt reglerna för den ersättning du söker så länge åtagandet gäller. Ersättningarna är en del av landsbygdsprogrammet Miljöersättningar och ersättningar för ekologisk produktion är en del av landsbygdsprogrammet. När den här broschyren trycktes var tyvärr inte det nya landsbygdsprogrammet beslutat. I år är det därför osäkert exakt vilka villkor du ska uppfylla för de nya åtagandena som du söker. Om du inte är nöjd med de nya villkoren har du som vanligt möjlighet att dra tillbaka din ansökan om åtagande och utbetalning innan kontroll eller beslut om åtagande och utbetalning. 24

25 Miljöersättningar och ersättningar för ekologisk produktion Ersättningar som du kan söka nya åtaganden för De här ersättningarna kan du söka nya åtaganden för i år: ekologisk produktion omställning till ekologisk produktion betesmarker och slåtterängar restaurering av betesmarker och slåtterängar fäbodar vallodling skötsel av våtmarker och dammar År 2016 kan du troligtvis också söka nya åtaganden för de här miljöersättningarna: minskat kväveläckage skyddszoner hotade husdjursraser De här miljöersättningarna kommer inte att finnas längre men om du har ett åtagande sedan tidigare så fortsätter det som vanligt: natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet miljöskyddsåtgärder certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion naturfrämjande insatser på åkermark 25

26 Miljöersättningar och ersättningar för ekologisk produktion Om du har ett åtagande sedan tidigare Om du har ett åtagande sedan tidigare så fortsätter det att gälla hela åtagandeperioden ut med, i de flesta fall, de regler som gällde när du gick in i åtagandet. Det är först när åtagandet går ut som du kan gå in i ett nytt åtagande. Du kan inte öka ett pågående åtagande. Men om du har ett pågående åtagande för betesmarker och slåtterängar eller för certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion kan du lägga till mark. Då måste du också ansöka om att få ett nytt motsvarande åtagande för den nya marken och för all mark som ingår i ditt pågående åtagande. Ditt pågående åtagande kommer då att avslutas och ersättas med ett nytt. Grundregeln är att du måste lägga till minst 0,1 hektar för att du ska kunna få ett nytt åtagande. Du kan läsa mer om vad som gäller här:

27 Miljöersättningar och ersättningar för ekologisk produktion Ersättning för ekologisk produktion Det har tidigare funnits en miljöersättning för certifierad ekologisk produktion och kretsloppsinriktad produktion. Nu finns det i stället en ersättning för ekologisk produktion en ersättning för omställning till ekologisk produktion. Ersättningen i korthet Du kan få ersättning för ekologisk produktion som är certifierad. Det gäller både växtodling och djurhållning. Du ska vara anmäld till ett företag som certifierar din produktion senast den 12 maj. För att få ersättning för djurhållning måste du också ha certifierad växtodling. Men för att få ersättning för växtodling behöver djuren inte vara certifierade. För att du ska få ersättningen behöver du sköta din mark och dina djur både enligt de regler som gäller för certifierad ekologisk produktion och de som gäller för ersättningen. Det är företaget som certifierar din produktion som kontrollerar att du följer reglerna för certifieringen. Jordbruksverket och länsstyrelsen kontrollerar att du följer reglerna för ersättningen. Hur mycket pengar du kan få var inte bestämt när den här broschyren trycktes. Om du har mark med certifierad ekologisk produktion får du förgröningsstöd utan att du behöver följa villkoren för förgröningsstödet på den marken. Så här söker du För att få ersättningen behöver du först söka ett åtagande som gäller i 5 år. För att få pengarna måste du också söka utbetalning varje år. Det gör du i SAM Internet. Sista dag att söka är den 12 maj. Läs om alla regler för ersättningen här: 27

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

SAM-ansökan 2015. så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben

SAM-ansökan 2015. så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben SAM-ansökan 2015 så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben Information 2 Innehåll Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Vi gör färre små ändringar på blocken efter att SAM Internet öppnat... 5 Vi

Läs mer

Nyheter och översikt 2012

Nyheter och översikt 2012 Nyheter och översikt 2012 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden Innehåll Vad kan du läsa om i broschyren?... 4 Nyheter år 2012... 5 Viktiga datum... 19 Tycker du att det är svårt att söka stöd? Använd

Läs mer

Så här gör du SAM-ansökan

Så här gör du SAM-ansökan Den här informationen hittar du också i broschyren Nyheter och översikt 2014 på sidorna 17 25 Så här gör du SAM-ansökan Du gör din SAM-ansökan i SAM Internet. SAM Internet är en tjänst på Jordbruksverkets

Läs mer

Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen

Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen Bengt Andréson Lantbruksekonom Hushållningssällskapet i Värmland Frikoppling 2005-2012 Stöd kopplade till produktionen har successivt tagits bort Ex:

Läs mer

Nyheter och översikt 2013

Nyheter och översikt 2013 Nyheter och översikt 2013 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden Innehåll Det här kan du läsa om i broschyren...4 Här kan du få hjälp...4 Ställ frågor till oss på webben...5 Är det första gången du

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2013 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet...5 Du kan få fram en meny genom att högerklicka på kartan...5 Det är möjligt att skicka in en ansökan tre

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av en ny ansökansföreskrift

Konsekvensutredning med anledning av en ny ansökansföreskrift KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-8210/14 UTREDNING 2015-01-07 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning med anledning av en ny ansökansföreskrift A Allmänt I den här föreskriften kommer det att finnas samlade

Läs mer

Välkomna till Framtidslandskapet!

Välkomna till Framtidslandskapet! Välkomna till Framtidslandskapet! Vad är meningen med projektet Framtidslandskapet? Framtidslandskapet är ett projekt som syftar till att öka samarbetet mellan myndighet och folk som bor och verkar i området

Läs mer

Nytt landsbygdsprogram!

Nytt landsbygdsprogram! Nytt landsbygdsprogram! En introduktion till landsbygdsprogrammet 2007 2013 Innehåll Nytt landsbygdsprogram!...........................4 Vad är nytt i programmet?.....................4 Hur och när får

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2014 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Ny startsida i SAM Internet...5 Inget lösenord till SAM Internet i SAM-utskicket...5 I år kan du logga

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2014 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Ny startsida i SAM Internet...5 Inget lösenord till SAM Internet i SAM-utskicket...5 I år kan du logga

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Näsgård EU-modul är en tilläggs modul och är därmed inte tillgänglig i alla versioner av programmet

Näsgård EU-modul är en tilläggs modul och är därmed inte tillgänglig i alla versioner av programmet EU modul Generellt Näsgård EU-modul läser in förutsättningar angående åttagande och stödrätter från utläst XML fil från SAM Internet aktuellt ansökningsår och sammanställer utifrån dessa och inlagda uppgifter

Läs mer

En bisyssla som ger mervärden och viktiga ekosystemtjänster s. 8. no 1:2015. Vad gäller för stödrätter? Förgröningsstödet vad är det?

En bisyssla som ger mervärden och viktiga ekosystemtjänster s. 8. no 1:2015. Vad gäller för stödrätter? Förgröningsstödet vad är det? Nytt inom lantbruk och landsbygd i Norrbottens län och Västerbottens län no 1:2015 En bisyssla som ger mervärden och viktiga ekosystemtjänster s. 8 Vad gäller för stödrätter? Förgröningsstödet e-legitimation

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014 SKNT -Orsa Den 3 oktober 2014 Information från Länsstyrelsen Mikael Selander, chef Näringslivenheten Kirsten Berlin, Projektledare för processtöd Björn Forsberg, chef Landsbygdsenheten Vad är på gång 2014

Läs mer

9 Stödåtgärder. EU:s jordbrukspolitik

9 Stödåtgärder. EU:s jordbrukspolitik 9 Stödåtgärder 113 9 Stödåtgärder I kapitel 9 redovisas direktstöden till det svenska jordbruket inom ramen för EU:s jordbrukspolitik. Redovisningen omfattar även direktstöden till rennäringen samt till

Läs mer

Nyheter inför SAM 2012

Nyheter inför SAM 2012 871 86 HÄRNÖSAND Besöksadress Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Telefon 0611-34 90 00 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland Nyheter inför SAM 2012 Nr 1 2012 Landsbygden Den största nyheten inför SAM ansökan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder; SFS 2002:971 Utkom från trycket den 13 december 2002 utfärdad den 28 november

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder; SFS 2015:406 Utkom från trycket den 26 juni 2015 Utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Gemensamma

Läs mer

KONTROLLINSTRUKTION FÖR AREALBASERADE KONTROLLER Nya stöden 2015 VERSION 2

KONTROLLINSTRUKTION FÖR AREALBASERADE KONTROLLER Nya stöden 2015 VERSION 2 BESLUT Dnr 3.4.20-5266/15 2015-06-24 Stödprocessavdelningen KONTROLLINSTRUKTION FÖR AREALBASERADE KONTROLLER Nya stöden 2015 VERSION 2 Jordbruksverket 551 82 Jönköping www.jordbruksverket.se jordbruksverket@jordbruksverket.se

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar 1. Läs om miljöinvesteringarna i broschyren Miljöersättningar 2007. Broschyren innehåller detaljerade villkor för miljöinvesteringarna.

Läs mer

Sammanställning rådgivare/handläggare

Sammanställning rådgivare/handläggare Bilaga 3 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning rådgivare/handläggare 1. Vad anser du om att vi har använt demonstrationsgårdar inom projektet Mångfald på slätten? Medelvärde 4,63

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du få avdrag på ditt företagsstöd. Bilaga 1

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! 1 På Stödrättsbörsen behöver du bara genom bifogad blankett anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris. Efter att du placerat din order sköter Stödrättsbörsen

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! På Stödrättsbörsen behöver du bara en blankett för att anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris, därefter sköter Stödrättsbörsen resten. Vi letar

Läs mer

MILJÖEKONOMI 8 april 2015 Jordbrukspolitiken kan bli mer träffsäker

MILJÖEKONOMI 8 april 2015 Jordbrukspolitiken kan bli mer träffsäker MILJÖEKONOMI 8 april 2015 Jordbrukspolitiken kan bli mer träffsäker Björn Carlén Konjunkturinstitutet 2014 års rapport fokuserar på jordbruksstödens träffsäkerhet 1. Redogör för rapporten Miljö, ekonomi

Läs mer

Syfte- att bidra till miljömålen

Syfte- att bidra till miljömålen Greppa Näringen -ett redskap för åtgärder Stina Olofsson, Jordbruksverket Kristianstad 2010-12-02 Syfte- att bidra till miljömålen Begränsad klimatpåverkan Ingen övergödning Giftfri miljö Foto: Stina Olofsson

Läs mer

En svala gör ingen sommar

En svala gör ingen sommar Inbjudan med program En svala gör ingen sommar Jordbruksverkets miljömålseminarium om Ett rikt odlingslandskap 2014 Foto: Johan Wallander När: 10 och 11 november 2014 Var: Scandic Klara, Slöjdgatan 7,

Läs mer

Jordbiten. Tema Generationsskifte. Nr 1 /2015. Aktuell information från landsbygdsavdelningen Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Jordbiten. Tema Generationsskifte. Nr 1 /2015. Aktuell information från landsbygdsavdelningen Länsstyrelsen i Västra Götalands län Jordbiten Aktuell information från landsbygdsavdelningen Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 1 /2015 Tema Generationsskifte Ledaren Vem ska ta över gården? Eller ska man säga; vem ska utveckla familjeföretaget

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! 1 På Stödrättsbörsen behöver du bara genom bifogad blankett anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris. Efter att du placerat din order sköter Stödrättsbörsen

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som vill ansöka om utbetalning

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! På Stödrättsbörsen behöver du bara genom bifogad blankett anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris. Efter att du placerat din order sköter Stödrättsbörsen

Läs mer

Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 Pasi Kemi, Jordbruksverket

Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 Pasi Kemi, Jordbruksverket Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 Pasi Kemi, Jordbruksverket 1 Gemensamma mål för alla EUprogram 2 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 3 Fokusområden Prioriteringar Prioriteringar

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om statligt stöd till produktion

Läs mer

Välkommen till nätverksträff den 9 november

Välkommen till nätverksträff den 9 november 1(9) Dnr 49-5199/11 2011-11-02 Landsbygdsavdelningen E-post: nyttlandsbygdsprogram@jordbruksverket.se Välkommen till nätverksträff den 9 november Tyck till om nästa landsbygdsprogram! Tillsammans med dina

Läs mer

Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen!

Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen! Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen! På vilka sätt är vi beroende av naturen och vad är ekosystemtjänster? Eleverna får i denna uppgift definiera ekosystemtjänster samt fundera på vilka tjänster vi

Läs mer

Övervakningskommittén 1(22) för landsbygdsprogrammet

Övervakningskommittén 1(22) för landsbygdsprogrammet 1(22) Övervakningskommittén 1(22) 5 oktober 2012 Lägesrapport per den 30 juni 2012 Highlights Totalt utbetalt 23 592 mnkr sedan programstart 1 339 mnkr utbetalt januari-juni 2012 77 procent beviljat av

Läs mer

Anvisning till blanketten Företagsstöd affärsplan

Anvisning till blanketten Företagsstöd affärsplan Anvisning till blanketten Företagsstöd affärsplan Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten Företagsstöd - affärsplan? Söker du tagsstöd måste du i

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! På Stödrättsbörsen behöver du bara genom bifogad blankett anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris. Efter att du placerat din order sköter Stödrättsbörsen

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Gruppdiskussion Kompetensutveckling

Gruppdiskussion Kompetensutveckling Gruppdiskussion Kompetensutveckling Åkermark/Åkermarkslandskap Kopiera biologisk mångfald till Greppa (egen modul). Kopiera biologisk mångfald till behörighetskurs för användning av bekämpningsmedel. Ta

Läs mer

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Politiska reformerna MacSharry 1992 från prisstöd till direkt inkomststöd Agenda 2000 bl.a. slaktbidrag, extensifieringsersättning

Läs mer

Miljöutbildning och rådgivning för jordbrukare

Miljöutbildning och rådgivning för jordbrukare Miljöutbildning och rådgivning för jordbrukare Rapport från en statistisk undersökning genomförd våren 2006 Rapport 2006:19 Foto: Mats Pettersson Miljöutbildning och rådgivning för jordbrukare Rapport

Läs mer

GÅRDSSTÖD OCH MODULERING 2009

GÅRDSSTÖD OCH MODULERING 2009 GÅRDSSTÖD OCH MODULERING 2009 Anna Myréen / Mavi Helsingfors 17.2.2009 Obs. Bara gällande rättsakter och författningar är officiella källor. PRESENTATIONENS INNEHÅLL Huvudpunkterna i presentationen Stödberättigande

Läs mer

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden):

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden): Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Konsekvensutredning för ny föreskrift

Konsekvensutredning för ny föreskrift Myndighet Jordbruksverket Konsekvensutredning för ny föreskrift Diarienummer 4.5.16-4330/14 Rubrik Statens jordbruksverks föreskrifter om pilotprojektet för statligt stöd till produktion av biogas från

Läs mer

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenförvaltning i Europa God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenråd som förvaltingsform? Avgränsning Frivillighet Lokal förankring Finansiering av Vattenråd: - Startstöd

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Cecilia Blomkvist, Lassegårdens

Läs mer

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Anmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

I detta nummer. Ledare nr. 1, 2015. Nytt gårdsstöd 2015. Bra luft till djuren. Föranmälan av kontroll. Forskningsprojekt om bemötande

I detta nummer. Ledare nr. 1, 2015. Nytt gårdsstöd 2015. Bra luft till djuren. Föranmälan av kontroll. Forskningsprojekt om bemötande I detta nummer Ledare nr. 1, 2015 Nytt gårdsstöd 2015 Bra luft till djuren Föranmälan av kontroll Forskningsprojekt om bemötande Växjö Matlandethuvudstad 2015 Spridning av stallgödsel Aktiviteter vintern/våren

Läs mer

Ändra innan din gård blir kontrollerad. Minska arealerna i ansökan före kontroll. I SAM Internet om du har skickat in ansökan via SAM Internet.

Ändra innan din gård blir kontrollerad. Minska arealerna i ansökan före kontroll. I SAM Internet om du har skickat in ansökan via SAM Internet. 871 86 HÄRNÖSAND Besöksadress Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Telefon 0611-34 90 00 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland Nr 4 2011 Kom ihåg att vissa ändringar i SAM-ansökan kan utföras efter 15 juni

Läs mer

MILJÖRESA I TID OCH RUM - Stöd för miljövänligt jordbruk. Teoridel Utförs i skolan

MILJÖRESA I TID OCH RUM - Stöd för miljövänligt jordbruk. Teoridel Utförs i skolan MILJÖRESA I TID OCH RUM - Stöd för miljövänligt jordbruk Teoridel Utförs i skolan Som förberedelse inför besöket på Fredriksdal och för att kunna redovisa resultaten av din uppgift för klassen, bör du

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna

Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna Företagsstöd och projektstöd möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna Är du verksam på landsbygden och vill satsa på något nytt? Kanske utveckla ditt företag eller

Läs mer

Ansökan om stöd Nokås 1(12)

Ansökan om stöd Nokås 1(12) Ansökan om stöd Nokås 1(12) Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om stöd för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer som certifieras

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer som certifieras 195 I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar redovisas även i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

Greppa Näringen. Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne

Greppa Näringen. Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne Greppa Näringen Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne Karlskrona 22 april Vad är Greppa Näringen? Resultat för Blekinge Skyddszoner och fosforläckage Material från Greppa Näringen Allmänt Rådgivningsprojekt

Läs mer

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 63 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag

Läs mer

Kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet Kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet - Rapport från en statistisk undersökning genomförd våren 2010 Landsbygdsföretag är mycket nöjda med de utbildningsinsatser de har deltagit i via landsbygdsprogrammet,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder; SFS 2010:276 Utkom från trycket den 20 april 2010 utfärdad den 31 mars 2010. Regeringen

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer som certifierats

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Den ekologiska produktionen. Ekologiskt odlade arealer som certifierats 11 Ekologisk produktion 199 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Nr 1 mars 2009. Lantbruksenheten. En dag i mars i Ebbarp.

Nr 1 mars 2009. Lantbruksenheten. En dag i mars i Ebbarp. Nr 1 mars 2009 Lantbruksenheten En dag i mars i Ebbarp. Innehåll: Lantbruksdirektören har ordet 1 Personalförändringar på lantbruk 1 Informationsträffar 2 SAM Internet 2 Ekologiska produktionsformer 3

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

KÄLLUNDAGRISENS LIV MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS GRISFAMILJEN FLYTTAR UT GRISARNA SOM SKA BLI MAT RULLANDE GRISHUS

KÄLLUNDAGRISENS LIV MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS GRISFAMILJEN FLYTTAR UT GRISARNA SOM SKA BLI MAT RULLANDE GRISHUS I den här utställningen får du lära dig om hur grisarna har det här på Källunda. Följ tavlorna runt för att få veta hur grisarnas liv ser ut. MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS

Läs mer

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Christel Cederberg Greppa Näringen Utbildning Jordbruket och klimatet Nässjö 12 mars 214 Resultat och diskussion från forskningsprojekt

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! På Stödrättsbörsen behöver du bara en blankett för att anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris, därefter sköter Stödrättsbörsen resten. Vi letar

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! På Stödrättsbörsen behöver du bara en blankett för att anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris, därefter sköter Stödrättsbörsen resten. Vi letar

Läs mer

Ansökan om stöd Ädellövskogsbruk

Ansökan om stöd Ädellövskogsbruk Ansökan om stöd Ädellövskogsbruk 1(11) Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om stöd till ädellövskogsbruk enligt förordning (2010:1879)

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd

Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Använd checklistan så undviker du de vanligaste misstagen! 1. Har du läst igenom

Läs mer

Jordbiten. Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Nr 1 /2010

Jordbiten. Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Nr 1 /2010 Jordbiten Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 1 /2010 SAM-ansökan 2010 Ledaren Spännande nyheter i landsbygdsprogrammet! När detta läses har förhoppningsvis

Läs mer

Artikel 19, Jordbruks- och affärsutveckling. Innehållsförteckning

Artikel 19, Jordbruks- och affärsutveckling. Innehållsförteckning Artikel 19, Jordbruks- och affärsutveckling Innehållsförteckning Artikel 19, Jordbruks- och affärsutveckling... 1 Beskrivning av delåtgärd 6.1, Startstöd... 8 Beskrivning av delåtgärd 6.4. Investeringar

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet. Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet. Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion

Läs mer

Synpunkter på utkast till föreskrift om miljöersättningar m m Ert Dnr 19-9225/06, utkast daterat 29 september

Synpunkter på utkast till föreskrift om miljöersättningar m m Ert Dnr 19-9225/06, utkast daterat 29 september PETER EINARSSON Tel & fax 0477 401 60 E-post peter.einarsson@ekolantbruk.se 5 oktober 2006 Till Jordbruksverket Gunilla Kock gunilla.kock@sjv.se Synpunkter på utkast till föreskrift om miljöersättningar

Läs mer

Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015

Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015 1 Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015 14. Kompensationsersättning Nytt 2015 Ettårig ersättning (ingen förbindelse) Gårdsspecifika begränsningar för trädesareal och betalningsbelopp Kompensationsersättningen

Läs mer

Kartläggningen ska kunna styrkas med fakturor eller liknande. a) använd mängd direkt energi i relation till areal för växtodlingen (kwh per hektar)

Kartläggningen ska kunna styrkas med fakturor eller liknande. a) använd mängd direkt energi i relation till areal för växtodlingen (kwh per hektar) Ändringar i IP SIGILL Mjölk_tillvalsregler klimat_111215.doc Förändringar i IP SIGILL Mjölk, tillvalsregler för klimatcertifiering Nummer Befintlig regeltext/verifiering Ny formulering 1 K Rubrik: 1K Energianvändning

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Sökande Person/organisationsnummer

Sökande Person/organisationsnummer BMB Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Sidan 1av 7 ANMÄLAN om miljöfarlig verksamhet, 21 Förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Djurhållning

Läs mer

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv Genresursarbete i Sverige Vårt nationella kulturarv Varför bevara genetisk mångfald? Den genetiska variationen bland domesticerade djur och odlade växter är viktig att bevara i ett långsiktigt perspektiv

Läs mer

Omläggning till Ekologisk växtodling. Gösta Roempke HS Konsult Föredrag Skövde 2011-01-27

Omläggning till Ekologisk växtodling. Gösta Roempke HS Konsult Föredrag Skövde 2011-01-27 Omläggning till Ekologisk växtodling Gösta Roempke HS Konsult Föredrag Skövde 2011-01-27 Marknaden ekospannmål 2007 uppdelning av 150 000 ton 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Livsmedel Export

Läs mer

Den helhet som tvärvillkoren utgör.

Den helhet som tvärvillkoren utgör. Tvärvillkor Den helhet som tvärvillkoren utgör. Krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden Dikes- och åkerrenar och jordmånens skick Bekämpning av flyghavre och jätteloka Odling enligt god jordbrukarsed

Läs mer

REGIONAL HANDLINGSPLAN FÖR LANDSBYGDSPROGRAMMET OCH HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET 2014-2020. Länsstyrelsen i Jönköpings län

REGIONAL HANDLINGSPLAN FÖR LANDSBYGDSPROGRAMMET OCH HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET 2014-2020. Länsstyrelsen i Jönköpings län REGIONAL HANDLINGSPLAN FÖR LANDSBYGDSPROGRAMMET OCH HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET 2014-2020 Länsstyrelsen i Jönköpings län FÖRORD Landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet inleder 2014 en ny programperiod

Läs mer

SYSTEMET FÖR JORDBRUKSRÅDGIVNING. En gårds miljöplan. Anvisning för rådgivare

SYSTEMET FÖR JORDBRUKSRÅDGIVNING. En gårds miljöplan. Anvisning för rådgivare SYSTEMET FÖR JORDBRUKSRÅDGIVNING En gårds miljöplan Anvisning för rådgivare 1. Inledning I de här anvisningarna för en miljöplan i systemet för jordbruksrådgivning presenteras i koncentrerad form anvisningar

Läs mer

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet 1 (7) Juli 2011 Detta dokument gäller i: Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Örebro län Västmanlands län Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Markhistoriska kunskapers betydelse för naturvården - i naturliga fodermarker

Markhistoriska kunskapers betydelse för naturvården - i naturliga fodermarker Markhistoriska kunskapers betydelse för naturvården - i naturliga fodermarker Anna Dahlström Avdelningen för agrarhistoria, SLU Kristianstad, 5 april 2006 Vad är problemet med historielöshet i naturvården?

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Naturskyddsföreningens granskning av partiernas ekolöften

Naturskyddsföreningens granskning av partiernas ekolöften Naturskyddsföreningens granskning av partiernas ekolöften Naturskyddsföreningen har ombetts av Coop att kommentera de ekolöften som riksdagspartierna har gett Coop som svar på följande fråga; Omställningen

Läs mer

Beskrivning av strategi

Beskrivning av strategi Beskrivning av strategi 5.1 Rättfärdigande av utvalda behov att jobba med i landsbygdsprogrammet, samt val av mål, prioriteringar och fokusområden baserat på SWOT- och behovsanalys. Bakgrund Med lantbruk

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan företagsstöd

Anvisning till blanketten Ansökan företagsstöd Anvisning till blanketten Ansökan företagsstöd VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som har startat ett jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag eller etablerat dig som

Läs mer

2012-02- 01. Innehåll

2012-02- 01. Innehåll Innehåll Principer för ekologiskt lantbruk Rötning för produktion av biogas och biogödsel Effekter på växtodlings- och djurgårdar Rötning och grunder för ekologiskt lantbruk Slutsatser Andersson & Edström,

Läs mer

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk.

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Erfarenheter från en mindre försöksgård i Uppland. Kristina Belfrage Mats Olsson 5 km Matproduktionen i framtiden Minskad tillgång på areal : konkurrens

Läs mer

Ett rikt odlingslandskap

Ett rikt odlingslandskap Ett rikt odlingslandskap underlag för fördjupad utvärdering 2008 Rapport 2007:15 Foto: Mats Pettersson Ett rikt odlingslandskap underlag för fördjupad utvärdering 2008 Miljöenheten 2007-09-27 Referens

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Rådgivning och utbildning i landsbygdsprogrammet

Bibliografiska uppgifter för Rådgivning och utbildning i landsbygdsprogrammet Bibliografiska uppgifter för Rådgivning och utbildning i Författare Bunnvik C. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Ingår i... Utgivare Ekologisk odling av grönsaker på friland. Kurspärm Jordbruksverket 2003

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer