Att ta reda på människors behov

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att ta reda på människors behov"

Transkript

1 ARTIKLAR FÖR ELEVER

2

3 Uppdrag 1- Flygövervakning Att ta reda på människors behov Att snabbt reagera på en nödsituation kan innebära skillnaden mellan liv och död. En framgångsrik katastrofinsats innebär att man hittar de hungriga människorna, tar reda på vad de är i behov av och sedan listar ut den snabbaste vägen att få fram mat till dem. Därför skickar FN:s Världslivsmedelsprogram, WFP, ut personal som tar reda på vad man behöver göra för att hjälpa till på bästa sätt. I Food Force får man prova på att styra en helikopter över ett katastrofområde för att skaffa sig en bild av läget och människornas behov. Flygbild över Kenya - Så kan det gå till i verkligheten också, säger Heidi Haugen som arbetar på WFP:s kontor i Senegals huvudstad Dakar. Men det är inte så ofta det går till så. Oftast åker man ut till byar med bil för att kunna träffa folk och höra vad de behöver. Andra gånger kan man sitta inne på kontoret och studera satellitbilder över katastrofområdet. Heidi kommer från Norge och är 30 år gammal. Hon började arbeta på WFP:s huvudkontor i Italien, men bestämde sig sedan för att åka till Senegal för att fortsätta sitt arbete där. - Jag ville vara ute i fält och vara närmare de människor som jag jobbar för, säger hon. Hon arbetar nu med 18 olika afrikanska länder, bland annat Sierra Leone. I nödsituationer måste man först ta reda på hur många människor som drabbats och om de har mat så att de kan överleva. Sedan måste man lista ut vilket som är det bästa sättet att hjälpa till. Är det framförallt rent dricksvatten som behövs eller är det kanske frön och jordbruksverktyg? /Anna Yla-Kauttu Helikopter i Madagaskar

4 Att diskutera: - Varför kan vissa grupper av människor, såsom barn och sjuka, vara i ett större behov än andra utav att få gratis mat vid en katastrof? I Sierra Leone har det varit inbördeskrig i många år. Även om situationen har blivit bättre är landet fortfarande osäkert. Heidi har flera gånger arbetat med att åka ut i landet för att ta reda på vad människor behöver för hjälp. Hon berättar att det första man gör under ett sådant uppdrag är att bestämma vilka grupper man behöver vet mer om. Det kan vara vissa grupper som behöver extra mycket stöd om såsom barn, flyktingar, kvinnor och hiv/aids-sjuka. Det går inte att besöka alla byar eftersom det skulle ta för lång tid och kosta för mycket pengar. Därför väljer man ut några byar och antar att situationen i de närliggande är liknande. WFP åker ut till byarna för att ta reda på hur situationen ser ut. Vem är det som behöver hjälp och hur många är det? Är det alla eller är det bara hushåll med äldre, eller med små barn? Är det djuruppfödare som inte kommer klara av att mätta sina magar, eller är det andra också? Och är det verkligen mat de behöver, eller är det snarare mediciner och verktyg? - När man har fått svar på alla dessa frågor, berättar Heidi, kan man sätta ihop ett hjälpprogram för landet. - Det bästa med mitt jobb är att få komma ut och prata med människor, se hur de har det och vad man kan hjälpa till med. I några av de små byarna har det kanske aldrig varit människor från andra delar av världen förut, säger Heidi. Ofta är arbetet svårt. WFP vill inte använda mer tid och pengar än nödvändigt på att ta reda på behoven eftersom man vill att så mycket av pengarna som möjligt ska kunna användas till att ge mat till människorna. - Samtidigt måste man ha en klar bild av problemet för att kunna hjälpa. Det är en svår balansgång, förklarar Heidi.

5 Uppdrag 2 Matpaket Att arbeta som dietist för WFP Att snabbt få fram mat till ett katastrofområde är viktigt. Det är också viktigt att förstå vilken sorts mat som behövs. Det är avgörande att maten är näringsriktig och passar de människor som behöver hjälp. Yvonne Forsén kommer från Sverige och har arbetat som dietist för FN:s Världslivsmedelsprogram, WFP, i fem år. Nu arbetar hon på WFP:s kontor i Thailand och har haft fullt upp med att planera insatser i Bangladesh efter en stor cyklon. Som dietist är hennes viktigaste uppgift att sätta ihop matpaket till dem som drabbats av en katastrof. Yvonne åker ofta till katastrofplatser bara två dagar efter att till exempel en naturkatastrof har inträffat. Jorge Gamboa Ett matpaket kan bestå av olja, ris, bönor och mjöl - Efter att den första analysen av läget är färdig, säger Yvonne, har man fått en bild av ungefär hur många som behöver hjälp, hur mycket hjälp de behöver och under hur lång tid. Det kan vara väldigt olika från gång till gång. Om människor blivit hemlösa, som efter cyklonen i Bangladesh, har de ofta ingen möjlighet att laga mat som vanligt. Då behöver WFP dela ut färdig mat som inte behöver tillagas. Det finns till exempel högenergikex som är en slags kaka med högt närings- och vitamininnehåll. Högenergikexen delar WFP oftast bara ut under en kort period för att människor ska överleva tills man har möjlighet att ge dem bättre mat. En vanlig matranson består sedan av olika basvaror som flingor, olja och baljväxter. Ibland kan man lägga till olika varor såsom kött eller fisk, grönsaker och frukt, energiberikade flingor, socker och kryddor. De personer som har förlorat sitt hem har oftast inte någon annan mat än den som de får från WFP. Klimatet har också betydelse. Yvonne berättar att i Nordkorea kan det bli minus tjugo grader på vintern. Då måste folk äta mera mat för att klara sig.

6 När alla olika faktorer har tagits med i beräkningen börjar Yvonne räkna ut vilken sorts mat som ska delas ut. Man räknar på näringsinnehållet i de olika matvarorna och sätter ihop näringsriktiga portioner. Dessutom ska den mat man delar ut likna den som människorna är vana vid. I Bangladesh är det främst ris som är basfödan, men även vete går bra. - Det svåraste med arbetet är att hitta de rätta produkterna, säger Yvonne. I Bangladesh var det svårt att få fram mat som passade barn under två år. Ibland kan det vara så att människorna som får maten inte riktigt vet hur den ska tillagas. Ute på landet i Bangladesh är det många som inte kan läsa och skriva. Då fungerar inte skrivna instruktioner bra. Istället åker man runt och visar. Matleverans i Bangladesh - Människor tar tag i sin situation på ett sätt som är väldigt imponerande, säger Yvonne. Hon ser sällan människor som bara sitter och väntar på hjälp. - Oftast är de igång med att ordna upp sina liv redan dagen efter att något har hänt. Folk kan vara mycket ledsna men vill göra saker bättre igen. Redan när Yvonne studerade till dietist på universitetet i Göteborg visste hon att hon ville arbeta i utvecklingsländer. När hennes klasskamrater gjorde sina praktikplatser på sjukhus i Sverige åkte hon till Indien för att jobba. Att diskutera: - Varför är det så viktigt att maten är näringsriktig? Människor i Bangladesh som fått högenergikex

7 Uppdrag 3- Airdrop Att leverera mat med flygplan i södra Sudan I extrema nödsituationer kan det ibland inte finnas något annat sätt att nå behövande människor än via så kallat airdrop. Det innebär att maten delas ut direkt från ett flygplan. Matsäckarna lastas i flygplanet I Sudan har ett inbördeskrig rasat mellan de norra och de södra delarna av landet sedan Det skrevs ett fredsavtal 2005, men mycket återstår för att bygga upp den södra delen av landet. Omkring två miljoner människor har dött i kriget. I södra Sudan har 4 miljoner människor varit tvungna att lämna sina hem och fly till andra delar av landet har flytt till andra länder. Samtidigt fortsätter den mycket svåra konflikten i området Darfur i västra Sudan. Nästan 29 miljoner människor uppskattas där vara i behov av mathjälp. Striderna, folkförflyttningar och återkommande torka har försvårat produktionen av mat och ibland har matleveranser via flyg varit den enda lösningen. Mikael Bjerrum kommer ifrån Danmark och arbetar på FN:s Världslivsmedelsprograms, WFP, kontor i Köpenhamn. Han har varit i Sudan och levererat mat med flygplan. Mikael berättar att från en flygplats i grannlandet Kenya genomför WFP stora flygleveranser med mat till Darfur. Maten transporteras först med lastbilar från Kenya. För att vara säkra på att säckarna inte förstörs när de slår i marken packas de i tre extra säckar som sys ihop. Innehållet markeras med olika färger, blått för kornblandningar, rött för majs- och sojablandningar, gult för baljväxter och grönt för socker. Flygplanet kan transportera 16 ton livsmedel packat i två rader. Det räcker till mat för 880 människor i en hel månad. Säckarna släpps iväg en och en ur flygplanet. -Männen som jobbar längst bak i flygplanet har säkerhetslinor och bälten på sig i fall att de skulle råka halka, säger Mikael.

8 När flygplanet befinner sig över platsen där maten ska landa får inga människor eller djur vara där. Nere på marken i ett tydligt markerat område står därför en WFP-medarbetare med en radio. Han eller hon ger piloten en signal när området är tomt och det är säkert att släppa ner maten. Mitt i området gör man ett kryss. Om piloten träffar krysset kallas det Bull s Eye (tjurens öga). - Piloterna har gjort sitt arbete många gånger och de är väldigt duktiga på att träffa rätt, berättar Mikael. I området I södra Sudan där säckarna släpps ner står en medarbetare från WFP När det är dags att släppa ner säckarna går flyget ner på en höjd av 250 meter och sänker farten så mycket som möjligt till omkring 100 kilometer i timmen. 10 sekunder innan man når platsen kommer det en ljudsignal. Då reser planet upp nosen 15 grader och luckan längst bak i flygplanet öppnas. När säckarna sedan släpps faller de med samma snabba hastighet som flygplanet åker i. Tackvare att säckarna är förseglade med de tre extra säckarna är det ytterst sällan som någon av dem går sönder när de slår i marken. Mikael berättar att även när maten delas ut från flygplan på det här sättet är det noga planerat vilka som får den. Innan man kan göra airdrop har man skickat ut WFP-personal som tagit reda på vilka som behöver hjälp och var maten ska släppas ner. De finns sedan på plats och ser till både att ingen skadas när säckarna släpps ner och att rätt personer får maten. Att diskutera: - Varför kan det behövas flygplan för att kunna nå fram med maten?

9 Uppdrag 4 - Köp och leverera Att köpa in mat är lite som att lägga pussel FN:s Världslivsmedelsprogram, WFP, är helt beroende av att få pengar från regeringar runt om i världen för att kunna skaffa fram och leverera mat till behövande människor. Maten måste köpas in till bästa möjliga pris och samtidigt måste man ta hänsyn till både omedelbara och långsiktiga konsekvenser. Luca Romano Mohamed Bashir och hans assistent räknar ut hur mycket mat man köpt in från en producent i Sudan Bo Bjerken kommer från Danmark och har arbetat många år inom WFP. -Att köpa in mat är en liten del i en lång kedja, säger han. Först inträffar någonting. Det kan vara en jordbävning, en tsunami, en översvämning eller att ett krig bryter ut. När man har fått en bild av hur många människor som har drabbats, hur mycket och vilken sorts mat som behövs så gör man en så kallad matkorg, en lista över vad som behövs. Man måste också gå ut med en vädjan om pengar, så att regeringar som Sveriges, kan börja bidra. Först därefter kan man handla maten. - Det går till så att WFP har kontakt med ett stort antal matgrossister och producenter över hela världen, berättar Bo. När någonting sedan händer så meddelar man alla grossister i närheten vad man behöver. Därefter får de komma med ett prisförslag och en uppskattning av hur lång tid de behöver på sig för att leverera maten. Penny Ferguson På besök hos en producent i Uganda som säljer mat till WFP Var och av vem man ska köpa in mat från är ofta en svår avvägning. Om man köper in all mat lokalt så kan matpriset stiga så mycket att människorna som bor där inte längre får råd att köpa sin egen mat. Tar man däremot in mycket mat utifrån och delar ut den gratis så är det många som inte längre köper mat från de lokala bönderna. I sådana fall kan många bönder få svårt att klara sig. De kan då inte längre sälja det de har odlat. Därför vill man inte bara köpa in mat från andra länder eller bara köpa in mat lokalt. -Man måste nå en bra balans, säger Bo.

10 Vintern 2004 arbetade Bo med att få ut mat till befolkningen i Irak. Då inträffade Tsunamin i Indiska Oceanen och han fick istället åka till Sri Lanka i tre månader för att arbeta med återuppbyggnaden. Där arbetade han bland annat med matinköp. Då var det framförallt ris, vetemjöl och bönor som människorna behövde. WFP köpte då en del mat lokalt i Sri Lanka och en del köpte man i Thailand. En annan viktig sak som man måste tänka på är priset. Ett lågt pris innebär att man får mer mat för pengarna. Då kan man hjälpa fler. En del producenter kan erbjuda billig mat men behöver flera månader för att leverera. Då måste man kanske välja ett dyrare alternativ. Ju närmare platser man köper maten från, desto billigare och snabbare blir transporten. - Sammantaget är det lite som att lägga ett pussel. Det gäller att använde de pengar och den mat man har fått in för att mätta så många munnar som möjligt. Maten ska vara billig och inte ta för lång tid. Den ska gärna komma från samma område som där de hungriga befinner sig, med får inte förstöra för det lokala jordbruket, sammanfattar Bo köpte WFP 80 procent av maten i utvecklingsländer och allra mest köptes från Uganda. Att köpa mat lokalt reducerar inte bara tiden och kostnaderna för transporter utan det gynnar även den lokala ekonomin och tar till vara den inhemska mattraditionen. /R. Grossma WFP får inte bara donationer i form av pengar. Det kan också vara livsmedel som till exempel mjöl, bönor, olja, ris, salt eller socker. Att diskutera: - Varför måste man så noga tänka på alla konsekvenser innan man handlar in mat till människor vid katastrofer?

11 Uppdrag 5 - Leverera mat Att transportera mat för WFP är ibland ett riskfyllt uppdrag FN:s Världlivsmedelsprograms, WFP, logistiker arbetar för att leverera rätt mängd mat till de rätta människorna, på rätt plats och tidpunkt, och till det rätta priset. De bygger en distributionskedja mellan givarna och de behövande människorna. - När vi tar emot donationer i form av pengar försöker vi köpa mat så nära katastrofområdet som möjligt. Vi vill inte slösa någon tid eller några pengar på transporter i onödan, säger Maggie Carrington som arbetar för WFP i New York. WFP har större logistisk kapacitet och ett större transportnätverk än någon annan humanitär organisation. Under en genomsnittlig dag har WFP cirka 30 fartyg, lastbilar och 70 flygplan som transporterar mat runt om i världen levererade WFP över fyra miljoner ton mat via luften, på land och med båt. Båtar transporterar de största lasterna. Lastbilar är ofta den sista länken i transportkedjan. De transporterar en stor del av maten, ofta på svårframkomliga vägar och i osäkra områden. Där vägarna är helt oframkomliga använder sig WFP av andra metoder. Det kan vara åsnor i Anderna, motorbåtar på Moçambiques floder, kameler i Sudan och elefanter i Nepal. WFP hyr många av sina lastbilar och förare från lokala transportfirmor. Går inte det använder WFP sina egna lastbilar. Lastbilarna varierar mycket i storlek. Från små bilar för lokala leveranser till stora långtradare som kan lasta så mycket som 40 ton. Men det är inte bara landskapet och terrängen som kan skapa problem för WFP:s transporter. Landminor och rebellstyrkor kan vara ett stort hot mot lastbilar och den personal som försöker leverera mat till olika krisdrabbade platser. /Fidel Mazobe En lastbil i Liberia

12 -Det finns rebellstyrkor och banditer som attackerar våra lastbilar. Det är särskilt vanligt när det är krig i landet, säger Maggie. Ofta vill de bara stjäla maten. Detta är ett stort problem exempelvis i Darfur i Sudan där det sedan början av 2008 har stulits över 60 lastbilar. Flera lastbilsförare har kidnappats och ibland till och med dödats. Trots det har andra lastbilsförare med stor risk för sin säkerhet fortsatt att förse befolkningen med denna livsviktiga service. Ebenezer Tagoe som är chef för WFP i Sudan berättar; - Den stora osäkerheten på vägarna innebär inte bara ett hot mot förarna utan också mot de sårbara människor som är i behov av maten för sin överlevnad. När osäkerheten på vägarna blir allt för stor är WFP ibland tvungen att använda flygplan eller helikoptrar istället. Det är säkrare men kostar väldigt mycket pengar. Pengar som annars kunde användas för att köpa in mer mat. Att diskutera: - Varför är det så viktigt att maten når fram? /Rein Skullerud Åsnor i Pakistan /Jim Holmes Elefanter i Kambodja

13 Uppdrag 6 - Framtida jordbruk Att bygga upp ett samhälle När matbiståndet nått ett krisdrabbat samhälle är det bara början. När den akuta nödsituationen är över börjar arbetet för att samhället återigen ska klara sig på egen hand. Som man får lära sig i det sista uppdraget i Food Force är det viktigt att man arbetar med långsiktiga utvecklingsprojekt för att samhället ska kunna bli självförsörjande. Man måste till exempel få igång jordbruket och den egna matproduktionen och se till att sjukvården fungerar. Men en annan mycket viktig sak för samhällets framtid, kanske den allra viktigaste, är att barnen får gå i skolan. Utvecklingsprojekt kan även användas i förebyggande syfte och för att ge människor en möjlighet att ta sig ur fattigdomsfällan. Längst ner i dalen ser man på bilden en skolbyggnad FN:s Världslivsmedelsprogram, WFP, har framgångsrikt i nästan 40 år försett skolor i utvecklingsländer med gratis skolmat som en motivation för barn från fattiga familjer att gå i skolan. Det har gjort stor skillnad för många människor och samhällen. Idén bakom skolmatsprogrammen är enkel. Mat lockar hungriga barn till skolan. En utbildning ökar barnens valmöjligheter i livet och hjälper dem att ta sig ur fattigdomsfällan. Detta gynnar hela deras samhälle. Löftet om ett gratis och näringsrikt mål mat om dagen lockar barn till skolan, ökar den regelbundna närvaron och förbättrar barnens förmåga att lära sig. För ett hungrigt barn är det svårt att koncentrera sig på lektionerna. I Bhutan samarbetar WFP med regeringen och förser omkring 200 skolor och barn med gratis skolmat. I Bhutan har nästan en tredjedel av befolkningen inte alltid tillräckligt med mat, något som brukar kallas matosäkerhet. Klimatet är en stor utmaning för människorna i Bhutan. Under regnperioden kan till exempel vägar till avlägsna områden bli avstängda i flera månader. För många barn i Bhutan som inte går i skolan är alternativet att arbeta hemma. Till exempel med att sköta om familjens boskap. Eleverna på en skola i Butan äter lunch

14 Kristine Korsgaard kommer från Danmark och arbetar för WFP i Bhutan. Hon ser till att skolmaten når ut till barn som ska få den. Hon åker ut och besöker skolor. Hon ser om allt fungerar som det ska och försöker lösa de problem som kan finnas. Det kan vara allt från att laga matsäckar som har gått sönder till att kontrollera skolbyggnader. - Det är ett roligt men fysiskt hårt arbete, berättar Kristine. Landet är väldigt bergigt och ofta får man gå långa sträckor för att nå de platser som man ska besöka. Men gå långt får även många skolbarn göra. Eftersom terrängen är bergig ligger platserna där människorna bor ofta väldigt utspridda. Samhällena kan vara mycket små och ofta saknas vägar och en närliggande skola. Vissa barn kan därför behöva gå i fler timmar för att komma till skolan. Bland det bästa med arbetet tycker Kristine är att se att maten barnen får i skolan är en höjdpunkt på deras dag. När hon träffar representanter från Bhutans regering har de ofta själva fått skolmat från WFP när de var små. De har därför egen erfarenhet och förståelse för hur viktigt det är. - Också när man åker runt i landet märker man hur människorna i Bhutan värdesätter vårt arbete, berättar Kristine, och att vi verkligen gör en skillnad. Skolmatsutdelning Vill du och din klass arbeta för att fler barn i fattiga länder ska få tillgång till skolmat så kan ni engagera er i Svenska FN-förbundets kampanj Skolmat blir kunskap och på så sätt stödja barnen och WFP. Läs mer på Kinley Drupkpa som går i en skola i Bhutan där eleverna får mat från WFP berättar i en uppsats: Jag minns att jag en kväll frågade min pappa varför jag inte kunde få gå i skolan som andra barn? Min pappa rufsade om mitt hår och sa att jag snart skulle förstå. Men en vinter kom min farbror till vår by och det blev vändpunkten i mitt liv. Han berättade för min pappa om en skola som gav gratis mat till barnen tack vare andra rikare länder. Min pappa som visste hur gärna jag ville gå i skola bestämde i den stunden att jag skulle få gå i den skolan. Att diskutera: - Vad innebär det för dig att du får gratis skolmat? - Vad innebär det för ett barn som lever i fattigdom att få gratis skolmat?

15 För mer information:

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

FN:s åtta millenniemål

FN:s åtta millenniemål Lär dig mer om FN:s åtta millenniemål Studiematerial från Hungerprojektet 1 Välkomna till Hungerprojektets studiematerial om FN:s millenniemål! Mycket har blivit bättre i världen under de senaste 20 åren.

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

FN:s fältarbete. Långsiktig kamp för en bättre värld. Ny utredning om Dag Hammarskjölds död. Jan Eliassons budskap till svensk FN-rörelse

FN:s fältarbete. Långsiktig kamp för en bättre värld. Ny utredning om Dag Hammarskjölds död. Jan Eliassons budskap till svensk FN-rörelse Utges av Svenska FN-förbundet 3/2012 Ny utredning om Dag Hammarskjölds död sidan 17 Jan Eliassons budskap till svensk FN-rörelse sidan 18 Allt om FN-förbundets kongress i Jönköping sidan 20 FN:s fältarbete

Läs mer

innehåll inledning jag och maten kyrkan och maten världens mat vi kan påverka världens mat mer att läsa och lära 57

innehåll inledning jag och maten kyrkan och maten världens mat vi kan påverka världens mat mer att läsa och lära 57 rätten till mat version 1.0 2011 innehåll inledning Om Världens kurs 4 Till ledarna 5 jag och maten Övning Mitt bästa matminne 7 Övning Middagsbjudningen 7 Övning Utmaningen 8 Övning Heta stolen 8 Pratstund

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Klimat och miljö BARNENS#3 FRAMTID. barnen drabbas hårdast

Klimat och miljö BARNENS#3 FRAMTID. barnen drabbas hårdast BARNENS#3 EN TIDNING FRÅN PLAN SVERIGE NUMMER 3 : 2008 FRAMTID Klimat och miljö barnen drabbas hårdast Plan startar klimatforskning Filippinerna: ungdomar förebygger naturkatastrofer Sierra Leone: kunskap

Läs mer

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 1 2008 Aktuell insamling: Brunn till skola i Mali Pia möter sitt fadderbarn i Uganda På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna Gåvokatalogen Över 20 000 kycklingar

Läs mer

TVÅ VECKOR I EN ANNAN VÄRLD

TVÅ VECKOR I EN ANNAN VÄRLD Peder Skrivares skola Varberg TVÅ VECKOR I EN ANNAN VÄRLD - Volontärarbete i Nicaragua Lisa Mattsson & Josefin Johansson Omvårdnadsprogrammet åk 3 20 april, 2007 Handledare: Lars-Magnus Nordhall Innehållsförteckning

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet.

När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet. När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet. När pengarna inte räcker BRIS, SOS Barnbyar 2012 Form. Susann Karlsson Nemirovsky Redaktör. Agnete Dannenberg Texter.

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? INNEHÅLL En fantastisk möjlighet!... 4 Vad är utveckling?... 6 Hur tror du världen ser ut?... 11 Blir världen bättre?... 17 Framsteg du (kanske) inte kände till?... 30 Stora utmaningar

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 2 2012. Barnen får. Fadderresa till Ecuador. Företagssamarbeten. Möte med en familj i Indien

Barnfondens faddertidning nummer 2 2012. Barnen får. Fadderresa till Ecuador. Företagssamarbeten. Möte med en familj i Indien Barnfondens faddertidning nummer 2 2012 Barnen får säga sitt Fadderresa till Ecuador Möte med en familj i Indien Företagssamarbeten Barnen är med i vårt arbete I länder som Sverige har de flesta barn möjlighet

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Innehåll BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Siffror om utvecklingen i världen Copyright: FN:s utvecklingsorgan UNDP Text: Staffan Landin Grafisk design och produktion: Per Wilkens, David Falda Svensson,

Läs mer

Sveket mot Centralafrika»Grymheterna pågår mitt framför våra ögon« Swaziland. En hivfri generation? Så kommer pengarna fram

Sveket mot Centralafrika»Grymheterna pågår mitt framför våra ögon« Swaziland. En hivfri generation? Så kommer pengarna fram Dorassio L, 23 år, väntar på sin femte operation. Han är en av alla dem som drabbats av våldet i Centralafrikanska republiken. #1 2014 läkare utan gränser Swaziland En hivfri generation? Insamling Så kommer

Läs mer

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I denna skrift ingår översättning, sammanfattning och bearbetning av följande

Läs mer

ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR ALFABETA

ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR ALFABETA ALFABETA ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR Nyfiken på mer? Titta in på www.alfabeta.se Copyright 2011 text: Anna Häggblom-Stålhammar Grafisk form: Pelle Olsson Alfabeta Bokförlag AB, Stockholm ISBN 978-91-501-1101-9

Läs mer

ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR ALFABETA

ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR ALFABETA ALFABETA ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR Nyfiken på mer? Titta in på www.alfabeta.se Copyright 2011 text: Anna Häggblom-Stålhammar Grafisk form: Pelle Olsson Alfabeta Bokförlag AB, Stockholm ISBN 978-91-501-1101-9

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Afghanistan & millenniemålen

Afghanistan & millenniemålen Produktion Det här utbildningsmaterialet är framtaget inom ramen för Svenska Afghanistankommitténs vänskoleprojekt där den slovakiska partnerorganisationen People in Peril Association har stått för den

Läs mer

livsfarliga resan Migration Den Anhörig Stolthet blandat med oro Jämställt Är genus relevant i fält? #2 2015 läkare utan gränser

livsfarliga resan Migration Den Anhörig Stolthet blandat med oro Jämställt Är genus relevant i fält? #2 2015 läkare utan gränser Läkare Utan Gränser är med och räddar 369 personer från en träbåt i Medelhavet. #2 2015 läkare utan gränser Anhörig Stolthet blandat med oro Jämställt Är genus relevant i fält? Migration Den livsfarliga

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Oljepalmen. klasar. Det kan finnas upp till 4 000 frukter i varje klase. Varje frukt är starkt glänsande orange.

Oljepalmen. klasar. Det kan finnas upp till 4 000 frukter i varje klase. Varje frukt är starkt glänsande orange. Oljepalmen Oljepalmer växer naturligt i Afrika. Därifrån har de spridits och de odlas nu på många håll i tropikerna. Det går att skörda en stor mängd oljepalmfrukter från varje palm, och ett område med

Läs mer

med oxfam mot fattigdom

med oxfam mot fattigdom OXFAM ÄR EN GLOBAL UTVECKLINGSORGANISATION SOM MOBILISERAR MÄNNISKOR I KAMPEN MOT FATTIGDOM Rosa telefoner och spargrupper för långsiktig förändring i landsbygdens Kambodja. //SID 6 Hjälpen som når fram

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

det enda som räknas Socialt entreprenörskap på riktigt Björn Söderberg med Lisa-Linnea och Mattias Flising

det enda som räknas Socialt entreprenörskap på riktigt Björn Söderberg med Lisa-Linnea och Mattias Flising det enda som räknas det enda som räknas Socialt entreprenörskap på riktigt Björn Söderberg med Lisa-Linnea och Mattias Flising 2012 BookHouse Editions Det enda som räknas, socialt entreprenörskap på riktigt

Läs mer

MAT EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET

MAT EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET i fo k u s : MAT EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET AKUT! BARNEN I AFRIKAS HORN ÖVERLEVER INTE SVÄLTEN återrapport VATTEN rapport RESULTAT NR 2 2011 INNEHÅLL 2 I FOKUS: MAT En mänsklig rättighet GHANA En hungrig prins

Läs mer