Att ta reda på människors behov

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att ta reda på människors behov"

Transkript

1 ARTIKLAR FÖR ELEVER

2

3 Uppdrag 1- Flygövervakning Att ta reda på människors behov Att snabbt reagera på en nödsituation kan innebära skillnaden mellan liv och död. En framgångsrik katastrofinsats innebär att man hittar de hungriga människorna, tar reda på vad de är i behov av och sedan listar ut den snabbaste vägen att få fram mat till dem. Därför skickar FN:s Världslivsmedelsprogram, WFP, ut personal som tar reda på vad man behöver göra för att hjälpa till på bästa sätt. I Food Force får man prova på att styra en helikopter över ett katastrofområde för att skaffa sig en bild av läget och människornas behov. Flygbild över Kenya - Så kan det gå till i verkligheten också, säger Heidi Haugen som arbetar på WFP:s kontor i Senegals huvudstad Dakar. Men det är inte så ofta det går till så. Oftast åker man ut till byar med bil för att kunna träffa folk och höra vad de behöver. Andra gånger kan man sitta inne på kontoret och studera satellitbilder över katastrofområdet. Heidi kommer från Norge och är 30 år gammal. Hon började arbeta på WFP:s huvudkontor i Italien, men bestämde sig sedan för att åka till Senegal för att fortsätta sitt arbete där. - Jag ville vara ute i fält och vara närmare de människor som jag jobbar för, säger hon. Hon arbetar nu med 18 olika afrikanska länder, bland annat Sierra Leone. I nödsituationer måste man först ta reda på hur många människor som drabbats och om de har mat så att de kan överleva. Sedan måste man lista ut vilket som är det bästa sättet att hjälpa till. Är det framförallt rent dricksvatten som behövs eller är det kanske frön och jordbruksverktyg? /Anna Yla-Kauttu Helikopter i Madagaskar

4 Att diskutera: - Varför kan vissa grupper av människor, såsom barn och sjuka, vara i ett större behov än andra utav att få gratis mat vid en katastrof? I Sierra Leone har det varit inbördeskrig i många år. Även om situationen har blivit bättre är landet fortfarande osäkert. Heidi har flera gånger arbetat med att åka ut i landet för att ta reda på vad människor behöver för hjälp. Hon berättar att det första man gör under ett sådant uppdrag är att bestämma vilka grupper man behöver vet mer om. Det kan vara vissa grupper som behöver extra mycket stöd om såsom barn, flyktingar, kvinnor och hiv/aids-sjuka. Det går inte att besöka alla byar eftersom det skulle ta för lång tid och kosta för mycket pengar. Därför väljer man ut några byar och antar att situationen i de närliggande är liknande. WFP åker ut till byarna för att ta reda på hur situationen ser ut. Vem är det som behöver hjälp och hur många är det? Är det alla eller är det bara hushåll med äldre, eller med små barn? Är det djuruppfödare som inte kommer klara av att mätta sina magar, eller är det andra också? Och är det verkligen mat de behöver, eller är det snarare mediciner och verktyg? - När man har fått svar på alla dessa frågor, berättar Heidi, kan man sätta ihop ett hjälpprogram för landet. - Det bästa med mitt jobb är att få komma ut och prata med människor, se hur de har det och vad man kan hjälpa till med. I några av de små byarna har det kanske aldrig varit människor från andra delar av världen förut, säger Heidi. Ofta är arbetet svårt. WFP vill inte använda mer tid och pengar än nödvändigt på att ta reda på behoven eftersom man vill att så mycket av pengarna som möjligt ska kunna användas till att ge mat till människorna. - Samtidigt måste man ha en klar bild av problemet för att kunna hjälpa. Det är en svår balansgång, förklarar Heidi.

5 Uppdrag 2 Matpaket Att arbeta som dietist för WFP Att snabbt få fram mat till ett katastrofområde är viktigt. Det är också viktigt att förstå vilken sorts mat som behövs. Det är avgörande att maten är näringsriktig och passar de människor som behöver hjälp. Yvonne Forsén kommer från Sverige och har arbetat som dietist för FN:s Världslivsmedelsprogram, WFP, i fem år. Nu arbetar hon på WFP:s kontor i Thailand och har haft fullt upp med att planera insatser i Bangladesh efter en stor cyklon. Som dietist är hennes viktigaste uppgift att sätta ihop matpaket till dem som drabbats av en katastrof. Yvonne åker ofta till katastrofplatser bara två dagar efter att till exempel en naturkatastrof har inträffat. Jorge Gamboa Ett matpaket kan bestå av olja, ris, bönor och mjöl - Efter att den första analysen av läget är färdig, säger Yvonne, har man fått en bild av ungefär hur många som behöver hjälp, hur mycket hjälp de behöver och under hur lång tid. Det kan vara väldigt olika från gång till gång. Om människor blivit hemlösa, som efter cyklonen i Bangladesh, har de ofta ingen möjlighet att laga mat som vanligt. Då behöver WFP dela ut färdig mat som inte behöver tillagas. Det finns till exempel högenergikex som är en slags kaka med högt närings- och vitamininnehåll. Högenergikexen delar WFP oftast bara ut under en kort period för att människor ska överleva tills man har möjlighet att ge dem bättre mat. En vanlig matranson består sedan av olika basvaror som flingor, olja och baljväxter. Ibland kan man lägga till olika varor såsom kött eller fisk, grönsaker och frukt, energiberikade flingor, socker och kryddor. De personer som har förlorat sitt hem har oftast inte någon annan mat än den som de får från WFP. Klimatet har också betydelse. Yvonne berättar att i Nordkorea kan det bli minus tjugo grader på vintern. Då måste folk äta mera mat för att klara sig.

6 När alla olika faktorer har tagits med i beräkningen börjar Yvonne räkna ut vilken sorts mat som ska delas ut. Man räknar på näringsinnehållet i de olika matvarorna och sätter ihop näringsriktiga portioner. Dessutom ska den mat man delar ut likna den som människorna är vana vid. I Bangladesh är det främst ris som är basfödan, men även vete går bra. - Det svåraste med arbetet är att hitta de rätta produkterna, säger Yvonne. I Bangladesh var det svårt att få fram mat som passade barn under två år. Ibland kan det vara så att människorna som får maten inte riktigt vet hur den ska tillagas. Ute på landet i Bangladesh är det många som inte kan läsa och skriva. Då fungerar inte skrivna instruktioner bra. Istället åker man runt och visar. Matleverans i Bangladesh - Människor tar tag i sin situation på ett sätt som är väldigt imponerande, säger Yvonne. Hon ser sällan människor som bara sitter och väntar på hjälp. - Oftast är de igång med att ordna upp sina liv redan dagen efter att något har hänt. Folk kan vara mycket ledsna men vill göra saker bättre igen. Redan när Yvonne studerade till dietist på universitetet i Göteborg visste hon att hon ville arbeta i utvecklingsländer. När hennes klasskamrater gjorde sina praktikplatser på sjukhus i Sverige åkte hon till Indien för att jobba. Att diskutera: - Varför är det så viktigt att maten är näringsriktig? Människor i Bangladesh som fått högenergikex

7 Uppdrag 3- Airdrop Att leverera mat med flygplan i södra Sudan I extrema nödsituationer kan det ibland inte finnas något annat sätt att nå behövande människor än via så kallat airdrop. Det innebär att maten delas ut direkt från ett flygplan. Matsäckarna lastas i flygplanet I Sudan har ett inbördeskrig rasat mellan de norra och de södra delarna av landet sedan Det skrevs ett fredsavtal 2005, men mycket återstår för att bygga upp den södra delen av landet. Omkring två miljoner människor har dött i kriget. I södra Sudan har 4 miljoner människor varit tvungna att lämna sina hem och fly till andra delar av landet har flytt till andra länder. Samtidigt fortsätter den mycket svåra konflikten i området Darfur i västra Sudan. Nästan 29 miljoner människor uppskattas där vara i behov av mathjälp. Striderna, folkförflyttningar och återkommande torka har försvårat produktionen av mat och ibland har matleveranser via flyg varit den enda lösningen. Mikael Bjerrum kommer ifrån Danmark och arbetar på FN:s Världslivsmedelsprograms, WFP, kontor i Köpenhamn. Han har varit i Sudan och levererat mat med flygplan. Mikael berättar att från en flygplats i grannlandet Kenya genomför WFP stora flygleveranser med mat till Darfur. Maten transporteras först med lastbilar från Kenya. För att vara säkra på att säckarna inte förstörs när de slår i marken packas de i tre extra säckar som sys ihop. Innehållet markeras med olika färger, blått för kornblandningar, rött för majs- och sojablandningar, gult för baljväxter och grönt för socker. Flygplanet kan transportera 16 ton livsmedel packat i två rader. Det räcker till mat för 880 människor i en hel månad. Säckarna släpps iväg en och en ur flygplanet. -Männen som jobbar längst bak i flygplanet har säkerhetslinor och bälten på sig i fall att de skulle råka halka, säger Mikael.

8 När flygplanet befinner sig över platsen där maten ska landa får inga människor eller djur vara där. Nere på marken i ett tydligt markerat område står därför en WFP-medarbetare med en radio. Han eller hon ger piloten en signal när området är tomt och det är säkert att släppa ner maten. Mitt i området gör man ett kryss. Om piloten träffar krysset kallas det Bull s Eye (tjurens öga). - Piloterna har gjort sitt arbete många gånger och de är väldigt duktiga på att träffa rätt, berättar Mikael. I området I södra Sudan där säckarna släpps ner står en medarbetare från WFP När det är dags att släppa ner säckarna går flyget ner på en höjd av 250 meter och sänker farten så mycket som möjligt till omkring 100 kilometer i timmen. 10 sekunder innan man når platsen kommer det en ljudsignal. Då reser planet upp nosen 15 grader och luckan längst bak i flygplanet öppnas. När säckarna sedan släpps faller de med samma snabba hastighet som flygplanet åker i. Tackvare att säckarna är förseglade med de tre extra säckarna är det ytterst sällan som någon av dem går sönder när de slår i marken. Mikael berättar att även när maten delas ut från flygplan på det här sättet är det noga planerat vilka som får den. Innan man kan göra airdrop har man skickat ut WFP-personal som tagit reda på vilka som behöver hjälp och var maten ska släppas ner. De finns sedan på plats och ser till både att ingen skadas när säckarna släpps ner och att rätt personer får maten. Att diskutera: - Varför kan det behövas flygplan för att kunna nå fram med maten?

9 Uppdrag 4 - Köp och leverera Att köpa in mat är lite som att lägga pussel FN:s Världslivsmedelsprogram, WFP, är helt beroende av att få pengar från regeringar runt om i världen för att kunna skaffa fram och leverera mat till behövande människor. Maten måste köpas in till bästa möjliga pris och samtidigt måste man ta hänsyn till både omedelbara och långsiktiga konsekvenser. Luca Romano Mohamed Bashir och hans assistent räknar ut hur mycket mat man köpt in från en producent i Sudan Bo Bjerken kommer från Danmark och har arbetat många år inom WFP. -Att köpa in mat är en liten del i en lång kedja, säger han. Först inträffar någonting. Det kan vara en jordbävning, en tsunami, en översvämning eller att ett krig bryter ut. När man har fått en bild av hur många människor som har drabbats, hur mycket och vilken sorts mat som behövs så gör man en så kallad matkorg, en lista över vad som behövs. Man måste också gå ut med en vädjan om pengar, så att regeringar som Sveriges, kan börja bidra. Först därefter kan man handla maten. - Det går till så att WFP har kontakt med ett stort antal matgrossister och producenter över hela världen, berättar Bo. När någonting sedan händer så meddelar man alla grossister i närheten vad man behöver. Därefter får de komma med ett prisförslag och en uppskattning av hur lång tid de behöver på sig för att leverera maten. Penny Ferguson På besök hos en producent i Uganda som säljer mat till WFP Var och av vem man ska köpa in mat från är ofta en svår avvägning. Om man köper in all mat lokalt så kan matpriset stiga så mycket att människorna som bor där inte längre får råd att köpa sin egen mat. Tar man däremot in mycket mat utifrån och delar ut den gratis så är det många som inte längre köper mat från de lokala bönderna. I sådana fall kan många bönder få svårt att klara sig. De kan då inte längre sälja det de har odlat. Därför vill man inte bara köpa in mat från andra länder eller bara köpa in mat lokalt. -Man måste nå en bra balans, säger Bo.

10 Vintern 2004 arbetade Bo med att få ut mat till befolkningen i Irak. Då inträffade Tsunamin i Indiska Oceanen och han fick istället åka till Sri Lanka i tre månader för att arbeta med återuppbyggnaden. Där arbetade han bland annat med matinköp. Då var det framförallt ris, vetemjöl och bönor som människorna behövde. WFP köpte då en del mat lokalt i Sri Lanka och en del köpte man i Thailand. En annan viktig sak som man måste tänka på är priset. Ett lågt pris innebär att man får mer mat för pengarna. Då kan man hjälpa fler. En del producenter kan erbjuda billig mat men behöver flera månader för att leverera. Då måste man kanske välja ett dyrare alternativ. Ju närmare platser man köper maten från, desto billigare och snabbare blir transporten. - Sammantaget är det lite som att lägga ett pussel. Det gäller att använde de pengar och den mat man har fått in för att mätta så många munnar som möjligt. Maten ska vara billig och inte ta för lång tid. Den ska gärna komma från samma område som där de hungriga befinner sig, med får inte förstöra för det lokala jordbruket, sammanfattar Bo köpte WFP 80 procent av maten i utvecklingsländer och allra mest köptes från Uganda. Att köpa mat lokalt reducerar inte bara tiden och kostnaderna för transporter utan det gynnar även den lokala ekonomin och tar till vara den inhemska mattraditionen. /R. Grossma WFP får inte bara donationer i form av pengar. Det kan också vara livsmedel som till exempel mjöl, bönor, olja, ris, salt eller socker. Att diskutera: - Varför måste man så noga tänka på alla konsekvenser innan man handlar in mat till människor vid katastrofer?

11 Uppdrag 5 - Leverera mat Att transportera mat för WFP är ibland ett riskfyllt uppdrag FN:s Världlivsmedelsprograms, WFP, logistiker arbetar för att leverera rätt mängd mat till de rätta människorna, på rätt plats och tidpunkt, och till det rätta priset. De bygger en distributionskedja mellan givarna och de behövande människorna. - När vi tar emot donationer i form av pengar försöker vi köpa mat så nära katastrofområdet som möjligt. Vi vill inte slösa någon tid eller några pengar på transporter i onödan, säger Maggie Carrington som arbetar för WFP i New York. WFP har större logistisk kapacitet och ett större transportnätverk än någon annan humanitär organisation. Under en genomsnittlig dag har WFP cirka 30 fartyg, lastbilar och 70 flygplan som transporterar mat runt om i världen levererade WFP över fyra miljoner ton mat via luften, på land och med båt. Båtar transporterar de största lasterna. Lastbilar är ofta den sista länken i transportkedjan. De transporterar en stor del av maten, ofta på svårframkomliga vägar och i osäkra områden. Där vägarna är helt oframkomliga använder sig WFP av andra metoder. Det kan vara åsnor i Anderna, motorbåtar på Moçambiques floder, kameler i Sudan och elefanter i Nepal. WFP hyr många av sina lastbilar och förare från lokala transportfirmor. Går inte det använder WFP sina egna lastbilar. Lastbilarna varierar mycket i storlek. Från små bilar för lokala leveranser till stora långtradare som kan lasta så mycket som 40 ton. Men det är inte bara landskapet och terrängen som kan skapa problem för WFP:s transporter. Landminor och rebellstyrkor kan vara ett stort hot mot lastbilar och den personal som försöker leverera mat till olika krisdrabbade platser. /Fidel Mazobe En lastbil i Liberia

12 -Det finns rebellstyrkor och banditer som attackerar våra lastbilar. Det är särskilt vanligt när det är krig i landet, säger Maggie. Ofta vill de bara stjäla maten. Detta är ett stort problem exempelvis i Darfur i Sudan där det sedan början av 2008 har stulits över 60 lastbilar. Flera lastbilsförare har kidnappats och ibland till och med dödats. Trots det har andra lastbilsförare med stor risk för sin säkerhet fortsatt att förse befolkningen med denna livsviktiga service. Ebenezer Tagoe som är chef för WFP i Sudan berättar; - Den stora osäkerheten på vägarna innebär inte bara ett hot mot förarna utan också mot de sårbara människor som är i behov av maten för sin överlevnad. När osäkerheten på vägarna blir allt för stor är WFP ibland tvungen att använda flygplan eller helikoptrar istället. Det är säkrare men kostar väldigt mycket pengar. Pengar som annars kunde användas för att köpa in mer mat. Att diskutera: - Varför är det så viktigt att maten når fram? /Rein Skullerud Åsnor i Pakistan /Jim Holmes Elefanter i Kambodja

13 Uppdrag 6 - Framtida jordbruk Att bygga upp ett samhälle När matbiståndet nått ett krisdrabbat samhälle är det bara början. När den akuta nödsituationen är över börjar arbetet för att samhället återigen ska klara sig på egen hand. Som man får lära sig i det sista uppdraget i Food Force är det viktigt att man arbetar med långsiktiga utvecklingsprojekt för att samhället ska kunna bli självförsörjande. Man måste till exempel få igång jordbruket och den egna matproduktionen och se till att sjukvården fungerar. Men en annan mycket viktig sak för samhällets framtid, kanske den allra viktigaste, är att barnen får gå i skolan. Utvecklingsprojekt kan även användas i förebyggande syfte och för att ge människor en möjlighet att ta sig ur fattigdomsfällan. Längst ner i dalen ser man på bilden en skolbyggnad FN:s Världslivsmedelsprogram, WFP, har framgångsrikt i nästan 40 år försett skolor i utvecklingsländer med gratis skolmat som en motivation för barn från fattiga familjer att gå i skolan. Det har gjort stor skillnad för många människor och samhällen. Idén bakom skolmatsprogrammen är enkel. Mat lockar hungriga barn till skolan. En utbildning ökar barnens valmöjligheter i livet och hjälper dem att ta sig ur fattigdomsfällan. Detta gynnar hela deras samhälle. Löftet om ett gratis och näringsrikt mål mat om dagen lockar barn till skolan, ökar den regelbundna närvaron och förbättrar barnens förmåga att lära sig. För ett hungrigt barn är det svårt att koncentrera sig på lektionerna. I Bhutan samarbetar WFP med regeringen och förser omkring 200 skolor och barn med gratis skolmat. I Bhutan har nästan en tredjedel av befolkningen inte alltid tillräckligt med mat, något som brukar kallas matosäkerhet. Klimatet är en stor utmaning för människorna i Bhutan. Under regnperioden kan till exempel vägar till avlägsna områden bli avstängda i flera månader. För många barn i Bhutan som inte går i skolan är alternativet att arbeta hemma. Till exempel med att sköta om familjens boskap. Eleverna på en skola i Butan äter lunch

14 Kristine Korsgaard kommer från Danmark och arbetar för WFP i Bhutan. Hon ser till att skolmaten når ut till barn som ska få den. Hon åker ut och besöker skolor. Hon ser om allt fungerar som det ska och försöker lösa de problem som kan finnas. Det kan vara allt från att laga matsäckar som har gått sönder till att kontrollera skolbyggnader. - Det är ett roligt men fysiskt hårt arbete, berättar Kristine. Landet är väldigt bergigt och ofta får man gå långa sträckor för att nå de platser som man ska besöka. Men gå långt får även många skolbarn göra. Eftersom terrängen är bergig ligger platserna där människorna bor ofta väldigt utspridda. Samhällena kan vara mycket små och ofta saknas vägar och en närliggande skola. Vissa barn kan därför behöva gå i fler timmar för att komma till skolan. Bland det bästa med arbetet tycker Kristine är att se att maten barnen får i skolan är en höjdpunkt på deras dag. När hon träffar representanter från Bhutans regering har de ofta själva fått skolmat från WFP när de var små. De har därför egen erfarenhet och förståelse för hur viktigt det är. - Också när man åker runt i landet märker man hur människorna i Bhutan värdesätter vårt arbete, berättar Kristine, och att vi verkligen gör en skillnad. Skolmatsutdelning Vill du och din klass arbeta för att fler barn i fattiga länder ska få tillgång till skolmat så kan ni engagera er i Svenska FN-förbundets kampanj Skolmat blir kunskap och på så sätt stödja barnen och WFP. Läs mer på Kinley Drupkpa som går i en skola i Bhutan där eleverna får mat från WFP berättar i en uppsats: Jag minns att jag en kväll frågade min pappa varför jag inte kunde få gå i skolan som andra barn? Min pappa rufsade om mitt hår och sa att jag snart skulle förstå. Men en vinter kom min farbror till vår by och det blev vändpunkten i mitt liv. Han berättade för min pappa om en skola som gav gratis mat till barnen tack vare andra rikare länder. Min pappa som visste hur gärna jag ville gå i skola bestämde i den stunden att jag skulle få gå i den skolan. Att diskutera: - Vad innebär det för dig att du får gratis skolmat? - Vad innebär det för ett barn som lever i fattigdom att få gratis skolmat?

15 För mer information:

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR

JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR I. DE NATURLIGA MILJÖERN II. RESURSERNA 1) SÖTVATTNET 2) MARKEN 3) SKOGEN 4) HAVEN OCH OCEANERNA III. MÄNNISKAN

Läs mer

Forskningsrapport Söråker s Robotics. Tsunami

Forskningsrapport Söråker s Robotics. Tsunami Forskningsrapport Söråker s Robotics Tsunami En tsunami är som en jättestor våg, om det börjar koka/bubbla i vattnet så är det en chans att en tsunami är på väg. Om en tsunami kommer så krossar den allt

Läs mer

Unga röster om ek om e o

Unga röster om ek om e o Unga röster om eko Unga röster om eko Här i Sverige jobbar få människor som bönder. Men i många fattiga länder på södra halvklotet ser det annorlunda ut. Här bor de flesta på landet och arbetar inom lantbruket.

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS!

FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS! FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS! * Man slänger mat för flera miljarder kronor i Sverige varje år. * Räknar man hela Europas matsvinn så kastar vi så mycket att en yta lika stort som landet Belgien odlas helt

Läs mer

Klimatrollspel. Pressmeddelanden

Klimatrollspel. Pressmeddelanden Pressmeddelanden Under pågående förhandlingar kan delegationerna utsättas för särskilda utmaningar genom att de via ett pressmeddelande får ta del av ett krisscenario som till exempel en svår livsmedelskris.

Läs mer

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ MAT OCH MILJÖ DET HÄR FAKTABLADET ÄR FRAMTAGEN TILL ÖVNINGARNA HEJ SKOLMAT. HELA MATERIALET FINNS FÖR NEDLADDNING PÅ WWW.LIVSMEDELSVERKET.SE Mat och måltider spelar en viktig roll i våra liv. Mat kan vara

Läs mer

Mål resurshushållning i kursplanen

Mål resurshushållning i kursplanen RESURSHUSHÅLLNING Mål resurshushållning i kursplanen Ha kunskaper om resurshushållning för att kunna välja och använda metoder, redskap och teknisk utrustning för matlagning Kunna planera, tillaga, arrangera

Läs mer

Upptäck Jordens resurser

Upptäck Jordens resurser Upptäck Jordens resurser Hur tar vi hand om jordens resurser, människor och miljö så att en hållbar utveckling blir möjlig? Upptäck Jordens resurser tar upp de delar ur kursplanen i geografi i Lgr 11 som

Läs mer

Flodvattnet fördärvade Minória Manuels odlingar

Flodvattnet fördärvade Minória Manuels odlingar Minória Manuel pekar på åkern som blev dränkt då floden Zambezi svämmade över. Flodvattnet fördärvade Minória Manuels odlingar På åkern sjunker fötterna djupt ner i varm gyttja. Här och där finns fortfarande

Läs mer

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag.

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag. Mat är inte bara energi, mat bidrar också till ökat immunförsvar och gör att vi kan återhämta oss bättre och läka. Maten är vår bästa medicin tillsammans med fysisk aktivitet. Det är ett återkommande problem

Läs mer

Tio steg till goda matvanor

Tio steg till goda matvanor Tio steg till goda matvanor Intresset för mat och hälsa har aldrig varit större. Samtidigt har trenderna och myterna om mat i massmedia aldrig varit fler. I den här broschyren ges du goda råd om bra matvanor

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Miljömåltider i Göteborgs Stad

Miljömåltider i Göteborgs Stad Miljömåltider i Göteborgs Stad LAGA MAT EFTER SÄSONG! I Göteborgs Stad arbetar vi för att alla måltider som serveras ska vara miljömåltider. En miljömåltid är baserad på miljömärkta råvaror, är säsongsanpassad,

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

fantastiska saker med Oxfam

fantastiska saker med Oxfam 8 fantastiska saker med Oxfam HEJ! OCH VÄLKOMMEN TILL OXFAM Det unika med Oxfam är kombinationen av brinnande engagemang, kunskap, kompetens och en ständig strävan efter att utvecklas och bli bättre. För

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Världen har blivit varmare

Världen har blivit varmare Klimatsmart mat Hur vi genom vårt matval kan bidra till att minska effekterna av klimatförändringarna - Samtidigt som vi äter bra för oss Världen har blivit varmare Vad har hänt? Människans utsläpp av

Läs mer

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Att ÄTA RÄTT betyder att maten ger dig näring och energi så att du kan vara koncentrerad på lektionerna och orkar ROCKA FETT på rasterna och på fritiden. SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Kroppen,

Läs mer

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM Om materialet Angela och Juliana har världens tuffaste jobb att vara kvinna och bruka jorden i ett

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. Månadens PRIO-lektion Oktober Nyhetsrapporterningen har under höstterminens hittills handlat mycket om människor på flykt, framför allt från krigets Syrien. Nu har du chans att testa en provlektion med

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 Av: Michael Hjelt Act Now for Climate Justice är en kampanj som leds av ACT Alliance, en koalition av mer än 140 organisationer och kyrkor som jobbar tillsammans

Läs mer

Kost och träning Sömn och vila Hälsa

Kost och träning Sömn och vila Hälsa Kost och träning Sömn och vila Hälsa Kost och träning Vi är skapta för att röra på oss, annars bryts musklerna ner. Starkt skelett minskar risken för benbrott och stukade leder. Mat är vår bensin för att

Läs mer

Ekologiskt fotavtryck

Ekologiskt fotavtryck Resursanvändning Ekologiskt fotavtryck Ditt ekologiska fotavtryck = din påverkan på miljön Det finns 2 perspektiv då man mäter hur mycket enskilda personer eller länder påverkar miljön Produktionsperspektiv

Läs mer

William, Timmy, Emanuel ochnicholas. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser.

William, Timmy, Emanuel ochnicholas. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser. Vi tycker att om man har max 3 km till jobbet ska man gå eller cykla för att bilar släpper ut mycket avgaser. Vi

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap år 7

Hem- och konsumentkunskap år 7 Hem- och konsumentkunskap år 7 följa ett recept planera och organisera arbetet vid matlagning (bli färdig med måltidens delar i ungefär samma tid) baka med jäst och bakpulver tillaga en måltid (koka och

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8 MAT OCH HÄLSA Hem- och konsumentkunskap år 8 Mål med arbetsområdet Kunna namnge de sex näringsämnena och veta vilka som ger oss energi Ha kännedom om begreppet energi; vad det behövs för, vilka mått som

Läs mer

Hur mycket tillsatt socker innehåller dessa livsmedel? Väg upp sockermängden för jämförelse. 2 dl söta flingor, olika sorter gram 33 cl läsk gram

Hur mycket tillsatt socker innehåller dessa livsmedel? Väg upp sockermängden för jämförelse. 2 dl söta flingor, olika sorter gram 33 cl läsk gram 6 Problemet med socker Socker är en typ av kolhydrat och den används som energi i vår kropp. Som kolhydrat betraktad är socker varken bättre eller sämre än någon annan. Det är helt enkelt högoktanigt bränsle.

Läs mer

På fritiden tycker jag mycket om att åka båt och att fiska. Jag brukar grilla fisken över en eld, det är jätte-mysigt. Hälsningar Antonio Rodríguez

På fritiden tycker jag mycket om att åka båt och att fiska. Jag brukar grilla fisken över en eld, det är jätte-mysigt. Hälsningar Antonio Rodríguez Jag heter Antonio och jag arbetar som tandläkare. En tandläkare hjälper människor med deras tänder. Om du inte går till tandläkaren så kommer du att få hål i tänderna och väldigt ont. Att gå till tandläkaren

Läs mer

Personspår. Enkla grunder av Mikael Wilmarsgård

Personspår. Enkla grunder av Mikael Wilmarsgård Personspår Enkla grunder av Mikael Wilmarsgård Vad är personspåret för hunden? Innan vi tränat hunden till något så kan vi konstatera att hunden har ett välutvecklat luktsinne. Om hunden inte hittar ett

Läs mer

FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER

FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER På vilket sätt tror du att nyckelpigan kan hjälpa ekobonden? FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER PÅ RIKTIGt Nyckelpigor, parningsdofter och annat smart När äpplen eller annan frukt odlas kan det komma insekter

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

Rapport Suruc 3. Inledning

Rapport Suruc 3. Inledning Rapport Suruc 3. Inledning Börjar denna rapport från vår tredje insats nere i Surucområdet för Syriska flyktingar till Turkiet, på ett litet annat sätt. Kan bara försöka förmedla situationen flyktingar

Läs mer

Man blir ARG, det är obegripligt. Det här är 4 av 100 miljoner barn! Är det någon idé?

Man blir ARG, det är obegripligt. Det här är 4 av 100 miljoner barn! Är det någon idé? Presentation av SOS Barnbyar/Skolpresentation manus 2015-03-11 Presentation Presentera dig/er Vad tänker ni när ni hör SOS Barnbyar? Inled med en film Ex Filmen om Leon (Skoljoggen) Centralafrikanska republiken

Läs mer

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg.

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Banverkets säkerhetsarbete Banverket har som mål att skapa ett transportsystem som både ur

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Småfisk skyddar mot febersjukdom i Kambodja

Småfisk skyddar mot febersjukdom i Kambodja Under regnperioden samlar Ses Saruns familj vatten i stora kärl. I kärlen lägger man fiskar så att vattnet ska hållas rent. Småfisk skyddar mot febersjukdom i Kambodja I de stora grå kärlen av lera finns

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge?

Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge? Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge? Karin Kauppi dietist/verksamhetsutvecklare Hälsofrämjande sjukvård Akademiska sjukhuset Levnadsvanedagen 6 maj 2015 Det går att förebygga

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Palleböcker 1 2 Facit

Palleböcker 1 2 Facit böcker 1 2 Facit Paket 1 PALLE PASSAR EN KATT passar en katt -3 1.4 2.4 3.4 6.4 8.4 7.4 10.4 11.4 12.4 13.4 14.4 Vem frågar? Kim Kim Kan du? 15. 6 S E M E S T E R F A M N E N V A S K E N 4.4M A G E 5.4A

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

God mat + Bra miljö = Sant

God mat + Bra miljö = Sant God mat + Bra miljö = Sant Vad vi äter spelar roll - både för hälsan och miljön! Här berättar vi mer om hur vår mat påverkar miljön och hur du själv kan bidra med dina beslut Sju smarta regler för maten

Läs mer

H ÄLSA Av Marie Broholmer

H ÄLSA Av Marie Broholmer H ÄLSA Av Marie Broholmer Innehållsförteckning MAT FÖR BRA PRESTATION... 3 Balans... 3 Kolhydrater... 3 Fett... 3 Protein... 3 Vatten... 4 Antioxidanter... 4 Måltidssammansättning... 4 Före, under och

Läs mer

Kemiska ämnen som vi behöver

Kemiska ämnen som vi behöver Kemiska ämnen som vi behöver Vatten Mineraler (t ex koksalt) Vitaminer Proteiner- kött, fisk, ägg, mjölk, baljväxter Kolhydrater- ris, pasta, potatis, bröd, socker Fetter- smör, olivolja osv Tallriksmodellen

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Hej! a. Äter du riktig frukost? Nyhetsbrev, december 2008

Hej! a. Äter du riktig frukost? Nyhetsbrev, december 2008 Nyhetsbrev, december 2008 Hej! Efter sommarens sköna avkoppling och höstens allt mörkare verklighet har vi nu fått vinterns mörker och kyla. Kanske har du haft tid att fundera på olika saker under sommaren/hösten?

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

Redovisning: Resebidrag film. Resa till Turkiet, Grekland och. Period: 1 9:e september 2012. Fredrik Egerstrand, filmregissör.

Redovisning: Resebidrag film. Resa till Turkiet, Grekland och. Period: 1 9:e september 2012. Fredrik Egerstrand, filmregissör. Redovisning: Resebidrag film. Resa till Turkiet, Grekland och Period: 1 9:e september 2012 Fredrik Egerstrand, filmregissör. Göteborg Fredrik Egerstrand 20121002 Göteborg Reseberättelse. Göteborg-Erbil-Diyarbakir-Istanbul-Doyran

Läs mer

DITT TESTAMENTE Hur du kan förändra världen med oss.

DITT TESTAMENTE Hur du kan förändra världen med oss. FOTO: ActionAid DITT TESTAMENTE Hur du kan förändra världen med oss. Nya läromedel i San Carlos Alzatate, Guatemala. Du kan ge fler flickor en framtid Majoriteten av världens fattiga är kvinnor eller flickor.

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

AKTIVA TIPS OCH GODA RECEPT FÖR ETT FRISKARE LIV

AKTIVA TIPS OCH GODA RECEPT FÖR ETT FRISKARE LIV AKTIVA TIPS OCH GODA RECEPT FÖR ETT FRISKARE LIV Hej! Mat och fysisk aktivitet är båda viktiga ingredienser för ett hälsosamt liv som senior! Med den här broschyren vill vi ge dig inspiration till att

Läs mer

Förskolans mat Verksamhetsplan för köket

Förskolans mat Verksamhetsplan för köket Förskolans mat Verksamhetsplan för köket 2014-2015 Innehåll Förskolans visioner och arbete runt måltiderna... 3 Bra principer för maten... 4 Ekologiska råvaror... 4 Sockerpolicy... 4 Saltpolicy... 5 Kontinuerliga

Läs mer

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: - Namn: Peggy norman Resa: Transylvanien Datum: 7 juli 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra Kommentar

Läs mer

Vad svarade eleverna?

Vad svarade eleverna? Vad tycker eleverna om sina skolor? Vad svarade eleverna? Tjej 78 50 % Kille73 47 % Vill inte svara 8 5 % Vad är det bästa med din skola? att man känner alla. maten och att fröknarna har tid med en bra

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Delprov B Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m.

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Annorlunda superhjältar. Av: Åk 2 från Jäderfors, Gullhed, Hedäng och Montessoriskolan

Annorlunda superhjältar. Av: Åk 2 från Jäderfors, Gullhed, Hedäng och Montessoriskolan Annorlunda superhjältar Av: Åk 2 från Jäderfors, Gullhed, Hedäng och Montessoriskolan Superhunden med skiftnyckeln och solglasögonen kan fånga flygplan med sin stora tass och laga dem så att de inte kraschar

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

NÄRINGSLÄRA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

NÄRINGSLÄRA. www.almirall.com. Solutions with you in mind NÄRINGSLÄRA www.almirall.com Solutions with you in mind ALLMÄNNA RÅD Det har inte vetenskapligt visats att en särskild diet hjälper vid MS, inte heller att några dieter är effektiva på lång sikt. Nuvarande

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 28 Fredag 16 september 2011 NORRBOTTEN Det finns jobb hos LKAB LKAB behöver anställa nya medarbetare. Dom kommande tre åren behöver gruvföretaget 1200 nya arbetare. - Vi försöker få

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

Förändringar i ECR- Tidsfönster. Vad har vi gjort och vad kan vi göra för att förbättra lanseringsprocessen?

Förändringar i ECR- Tidsfönster. Vad har vi gjort och vad kan vi göra för att förbättra lanseringsprocessen? Förändringar i ECR- Tidsfönster Vad har vi gjort och vad kan vi göra för att förbättra lanseringsprocessen? 1 Innehåll Effektmätning av ECR-tidsfönster Förbättringsområden inom ECR-Tidsfönster Vad kan

Läs mer

diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH

diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH Vad tänker du på när du hör ordet Afrika? Bilder av Afrika I filmen Citizen Oketch får vi följa med George och Esther Oketch och deras fyra barn i vardagen i ett slumområde

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

Åk 5 Kompis med kroppen. Namn: Rotsaksgruppen: 1 2 3 4 5 6 7 8. Bladgrönsaksgruppen: 21 22 23 24 25. Citrusgruppen: 58 59 60 61 62 63 64 65

Åk 5 Kompis med kroppen. Namn: Rotsaksgruppen: 1 2 3 4 5 6 7 8. Bladgrönsaksgruppen: 21 22 23 24 25. Citrusgruppen: 58 59 60 61 62 63 64 65 Åk 5 Kompis med kroppen Namn: Känner du igen mig? Frukter och grönsaker kan delas in i olika grupper. Det finns kålväxter, lökväxter, citrusfrukter och många andra. Ofta namnges gruppen efter hur de växer

Läs mer

Bilaga 14TEK25-1. SkolmatSverige.se Skolmåltidens kvalitet ur helhetsperspektiv

Bilaga 14TEK25-1. SkolmatSverige.se Skolmåltidens kvalitet ur helhetsperspektiv Bilaga 14TEK5-1 SkolmatSverige.se Skolmåltidens kvalitet ur helhetsperspektiv Verktyget Bilaga 14TEK5-1 Bilaga 14TEK5-1 Verktyget Hjälper skolor och kommuner att utvärdera, dokumentera och utveckla kvaliteten

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT Miljö- och klimatbiståndet syftar till bättre miljö, hållbart nyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar.

Läs mer

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös Enkla råd är svåra att ge Matproduktion genom tiderna Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 8, Konsum8onens klimatpåverkan 1 Växthuseffekten De

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Information om nödhjälp p g a naturkatastrof

Information om nödhjälp p g a naturkatastrof Information om nödhjälp p g a naturkatastrof Med följande information vill vi tacka Cura cultura och Khala Uma som sedan många år hjälper oss med sitt solidariska arbete. Vi vill också tacka Musikhögskolan

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Din kompis: Vaddå ekologiskt vin från Australien, hur ekologiskt är det med något från andra sidan jordklotet?

Din kompis: Vaddå ekologiskt vin från Australien, hur ekologiskt är det med något från andra sidan jordklotet? Din kompis: Vaddå ekologiskt vin från Australien, hur ekologiskt är det med något från andra sidan jordklotet? Du: Ekologiskt har inget med frakten att göra. Att vinet är ekologiskt betyder bland annat

Läs mer

Kost & Livsstil. Du är vad du äter

Kost & Livsstil. Du är vad du äter Frågeformulär Kost & Livsstil Besvara varje fråga med det svar som bäst passar in på dig. Det är viktigt att du besvarar frågorna så noggrant och ärligt som möjligt. Det finns inga korrekta eller felaktiga

Läs mer

Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er.

Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er. HEMKUNSKAP ÅK 9 Praktisk uppgift databas hk29e2.sav Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er. 1 Val av maträtter (sid 3 i elevhäftet)

Läs mer

Beställ varor när du vill Dygnet runt 7 dagar i veckan året om

Beställ varor när du vill Dygnet runt 7 dagar i veckan året om Beställ varor när du vill Dygnet runt 7 dagar i veckan året om Med Mårdskog & Lindkvist Matgrossistens webbshop kan du beställa varor precis när det passar dig. Den är enkel att använda och hjälper dig

Läs mer

Odling Från havet Odlingsområden Jordbruksområden Miljöeffekter

Odling Från havet Odlingsområden Jordbruksområden Miljöeffekter Tigerräkor Från havet till tallriken I Sydamerika och Asien arbetar en stor del av befolkningen med tigerräkodling. Under de senaste årtiondena har de fått stor konkurrens av västerländska företag efter

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 31 Fredag 7 oktober 2011. om kvällarna, bussarna i Luleå har rosa säten och en del parkeringsplatser är rosa.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 31 Fredag 7 oktober 2011. om kvällarna, bussarna i Luleå har rosa säten och en del parkeringsplatser är rosa. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 31 Fredag 7 oktober 2011 NORRBOTTEN Rosa månad mot cancer Mycket i Luleå är färgat rosa nu i oktober. Till exempel ska basketlaget Northland spela i rosa tröjor. -Vi spelar i rosa

Läs mer

Bokashi. Kökskompostering med Bokashi. bokashi.se

Bokashi. Kökskompostering med Bokashi. bokashi.se Bokashi Kökskompostering med Bokashi bokashi.se Gör jord av ditt matavfall Matjord istället för sopor Jord är något vi tar för givet, något som bara finns. Men egentligen har vi inte så mycket odlingsjord

Läs mer