Sammanfattning på lättläst svenska. Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning på lättläst svenska. Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018"

Transkript

1 Sammanfattning på lättläst svenska Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest

2 Partiledarnas förord: Det här lovar Alliansen väljarna Alliansen är partierna Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna tillsammans. Alliansen har en gemensam bild av hur Sverige ska se ut i framtiden: Vi vill ha ett Sverige som håller ihop, där människan är viktigast. Vi vill ha ett Sverige där alla som vill arbeta och kan jobba har ett jobb att gå till. Vi vill ha ett Sverige där den person som har en idé också kan göra idén verklig, vågar starta företag och se företaget växa. Vi vill ha ett Sverige där vi kan få skydd och stöd om vi får det svårt, om vi blir sjuka eller om vi inte längre orkar ta hand om oss själva. Vi vill ha ett Sverige där alla har samma chans att bli bättre på det de kan och där alla kan känna sig trygga. Vårt samhälle byggs av människor tillsammans, av familjen, vänner, klasskompisar och arbetskamrater. När man känner gemenskap och litar på världen och människorna i den så känner man också att livet har en mening. Man känner att man är med i samhället och tror på framtiden. Allt detta behöver vi för att vi ska ha en bra välfärd som vi betalar för tillsammans. Välfärden är skolorna, vården och omsorgen. Vi är stolta över vad vi har gjort. Men vi vill göra mer. Vi vill fortsätta att bygga Sverige, och vill ge mycket pengar till vägar, bredband, tåg och bostäder. Vi vill att det ska gå att skapa nya jobb och företag i hela landet. Vi ska arbeta för att fler än fem miljoner människor ska ha ett jobb att gå till år Vi vill fortsätta med att arbeta för en skola som ger barnen kunskaper. Alla föräldrar ska känna sig trygga med att deras barn behandlas väl, lär sig mycket och får lära sig sådant som man behöver veta för att klara sig som vuxen. Vi vill att vården ska bli bättre och lättare att komma till. Vi vill göra Sverige tryggare, genom att minska brottsligheten och genom att stärka vårt försvar. Vi vill att våra barn och ungdomar ska ha en bra uppväxt. Vi vill att människor ska kunna åldras tryggt och fortsätta att ha makten att själv bestämma över sitt liv. Vi vill att ekonomin ska växa samtidigt som vi minskar klimatutsläppen. Alliansen har tagit ansvar för Sverige i åtta år. Vi har använt våra pengar på ett klokt vis trots att Sverige gått igenom en svår ekonomisk kris. Idag är det över fler människor som har ett jobb att gå till än vad det var år Människor har fått mer pengar kvar av lönen. Då blir det enklare att klara sig själv och skapa ett gott liv åt sig själv och andra. Genom våra nya lagar om valfrihet har beslut flyttats från politiker till människor själva. Vi har ökat stödet till personer med lite pengar. 2 Vi bygger Sverige

3 Vi har gjort det bättre för företagen och fått skolorna att lära ut kunskaper igen. Aldrig tidigare har välfärden haft så mycket pengar. Vi har gett mycket pengar till infrastruktur och forskning. Infrastruktur är vägar, tåg och internet till exempel. Vi är tydliga med vad vi vill göra och vi håller vad vi lovar. Fredrik Reinfeldt Jan Björklund Annie Lööf Göran Hägglund Vi har skapat mer sätt att få förnybar energi och minskat klimatutsläppen. Förnybar energi är energi som aldrig tar slut som till exempel, vind och vatten. Vi har stärkt Sveriges försvar. Vi tar också stort ansvar för att ge människor på flykt en ny och ljusare framtid. Jämställdheten har ökat genom att fler kvinnor arbetar mer och har fått högre lön. Vi lever i en orolig tid. Allt fler människor i Europas närhet flyr från krig, förtryck och förföljelse. En del av människorna väljer att komma till vårt land med hopp om ett bättre liv. Alliansen vill ha ett välkomnande samhälle som visar människor respekt, tolerans och öppenhet. De människor som kommer till Sverige blir en del av vårt samhälle och gör Sverige till ett bättre land genom jobb, företagande, olika erfarenheter och kulturell mångfald. Tillsammans bygger vi Sveriges framtid. Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna söker gemensamt väljarnas förtroende för nästa mandatperiod. Vi har visat att vi kan ta ansvar. Vi vill fortsätta att bygga Sverige och göra vårt land ännu bättre. Vi bygger Sverige 3

4 Vi vill att över 5 miljoner personer ska ha arbete år 2020 VI VILL BYGGA ETT SVERIGE MED FLER JOBB, FLER FÖRETAG, FLER VÄGAR, TÅG OCH BOSTÄDER. Därför vill vi bland annat: Vi vill bygga nya stambanor för höghastighetståg på sträckorna mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Vi vill bygga nya stambanor för höghastighetståg på sträckorna mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Vi vill undersöka om det går att bygga en till bro mellan Sverige och Danmark. Vi vill undersöka om det går att bygga ut järnvägen i norra Sverige där företagen, kommunerna och regionerna är med och betalar. Vi vill ha mer kollektivtrafik och annan infrastruktur i Stockholm, Göteborg och Skåne för att få fler företag att börja bygga hus. Infrastruktur är också vägar, bredband och telefoni bland annat. Vi vill ha fler tunnelbanelinjer och annan spårbunden trafik. Förbifart Stockholm ska byggas. Vi vill också undersöka om vi kan ha råd med en östlig förbindelse som knyter samman trafiken kring Stockholm och som inte kommer in på nationalstadsparken. Vi kommer inte att införa en kilometerskatt eftersom det skulle drabba företag på landsbygden. Vi vill tillåta en högre vikt på lastbilar så att det blir lättare för skogsindustrin och gruvindustri att transportera sina varor. Vi kommer inte att lägga ner Bromma flygplats. Kommunerna och länsstyrelserna ska arbeta snabbare. Vi vill öka tillgången på byggklar mark genom att ha nya regler som är mindre stränga för buller. När vi bygger många bostäder samtidigt blir det också billigare att bygga för då kan vi köpa mycket material billigare. Vi vill snabba på byggprocessen genom att ändra på reglerna för att överklaga byggbeslut och minska kraven på att ha detaljplaner. Vi vill också att byggnadsnämnden och kommunstyrelsen ska kunna säga ja till fler detaljplaner. Fastighetsägare ska inte behöva söka så många bygglov. Vi vill att ansökningsavgiften för bygglov ska bli billigare om kommunerna inte håller tiden med att svara. Vi vill ändra på kulturmiljökraven och reglerna för arkeologiska undersökningar för att det ska bli enklare att börja bygga. Vi vill att strandskyddet ska ändras i hela landet. Det ska bli lättare för människor och företag att bygga nära stränder. Men i områden där många vill bygga ska det fortfarande finnas ett starkt skydd. 4 Vi bygger Sverige

5 Vi vill ha en person som arbetar med att förhandla om studentbostäder för att se till att det byggs studentbostäder snabbt. Vi vill utreda om studentbostäder måste vara ännu mer tillgängliga, och se om vi kan göra andra byggregler för studentbostäder enklare. Vi vill utreda en egen boendeform för unga med begränsad hyrestid. På samma sätt som i studentbostäder ska byggföretagen kunna följa mindre stränga regler om buller. Vi vill att Akademiska hus ska skapa fler studentbostäder. Det ska vara tydligare att bolagets inriktning omfattar byggande och förvaltande av studentbostäder. Vi vill låta universiteten och högskolorna ordna bostäder. VI VILL VARA VÄRLDENS BÄSTA LAND FÖR FÖRETAG Vi vill skapa nya regler och lagar som gör det lättare för människor att starta företag. Därför vill vi bland annat: Den tid som det tar att starta ett företag ska bli hälften så kort. De som vill starta aktiebolag idag måste ha ett aktiekapital. Vi vill att den summan ska bli lägre så att det bli lättare att starta aktiebolag. Vi vill att det ska bli enklare för företagen att ta kontakt med myndigheterna. Vi vill att myndigheten Skatteverket i uppdrag ska föreslå hur man ska kunna minska allt arbete som det tar att betala skatterna för företagen. Vi vill höja den undre gränsen för förenklad faktura för att göra det lättare för företagen att sköta mervärdesskatten. Vi vill att företagen bättre ska kunna skydda sina idéer genom att ge ett fortsatt uppdrag till Patentverket och Vinnova. Vi vill ställa krav på att alla myndigheter och kommuner sätter en tydlig tidsgräns för handläggningstider. Vi vill att fler livskraftiga företag med betalningssvårigheter ska få möjlighet till en andra chans. Vi vill därför se över Lagen om företagsrekonstruktion. Vi vill korta handläggningstiderna för tvistemål. Vi vill sänka företagens kostnader för sjuklöner genom ett nytt högkostnadsskydd som är särskilt bra för de små och medelstora företagen. LÄTTARE ATT FÅ JOBB Det ska bli lättare att få jobb. Därför vill vi bland annat: Vi vill införa en matchningsanställning som ska finnas förutom sysselsättningsfasen i jobb- och utvecklingsgarantin. Personer med a-kassa ska kunna vara med i kortare utbildning och ha kvar sin a-kasseersättning. Vi vill förlänga provanställningstiden från 6 till 12 månader. Vi vill ge Arbetsförmedlingen pengar för att stoppa långtidsarbetslöshet och skapa mer kontakter med arbetsgivare. Vi vill ge yrkesintroduktionsstöd för personer som varit arbetslösa en längre tid, vilket gör att en arbetsgivare får ekonomiskt stöd för att anställa en långtidsarbetslös.»» Vi vill att Samhall ska kunna erbjuda tillfälliga anställningar. Samhall ska framförallt ge unga stöd Vi bygger Sverige 5

6 för att bli anställda hos en annan arbetsgivare, utan att försämra anställningstryggheten för dem som nu är anställda i Samhall. Vi vill ge unga utan grundläggande högskolebehörighet eller gymnasieexamen och som har en funktionsnedsättning möjlighet att vara med i kurser vid folkhögskola i upp till fem månader. Personer som övergår från Jobb- och utvecklingsgarantin till reguljära studier, och som efter avslutade studier vill gå tillbaka till Jobb- och utvecklingsgarantin, ska få samma ersättningsnivå på aktivitetsstödet som tidigare. Vi vill att fler personer som man tror har stor risk att bli långtidsarbetslösa ska kunna få tidiga insatser på Arbetsförmedlingen, till exempel praktik och förstärkt förmedlingsstöd. Vi vill ge pengar till mer forskning för att utveckla och sprida nya och bättre behandlingsmetoder för personer med psykisk ohälsa. Frågan om en allmän arbetslöshetsförsäkring utreds just nu. När kommittén lämnar sitt förslag kommer alliansen att ta ställning till det. VI VILL HA ETT JÄMSTÄLLT ARBETSLIV Kvinnor och män ska kunna göra karriär på samma villkor, därför vill vi bland annat: Vi kommer att behålla RUT-avdraget. Vi vill förstärka jämställdhetsbonusen för de föräldrar som delar jämnt på föräldraledigheten. Vi vill utveckla ett verktyg som arbetsgivare kan använda. Med hjälp av verktyget ska arbetsgivaren kunna se om och hur kvinnor och män riskerar att bli sjuka av sitt arbete. Vi vill att Arbetsmiljöverket ska fortsätta arbetet med att hindra att kvinnor tvingas lämna arbetslivet i förtid på grund av problem som de får av sitt arbete. Vi vill utreda om det går att förändra pensionssystemet. Vi vill att mer, eller delar av den intjänade pensionen, fördelas lika mellan makar om de inte själva säger nej till det. FLER JOBB FÖR UNGA Vi vill sänka socialavgifterna ännu mer för ungdomar under 23 år till 10,21 procent. Vi vill ta bort nedsättningen för personer som fyllt 25 år. Vi vill öka arbetsgivarnas ansvar för lärlingsutbildningarna så att utbildningarna ännu bättre kan anpassas till arbetsmarknadens behov. Ett första steg är att genomföra en försöksverksamhet kring lärlingsutbildning på gymnasiet där branscher och arbetsgivare har ökat inflytande och ansvar. Det kallar vi för branschlärlingar. Vi vill införa arbetsträning och förstärkt arbetsträning som insatser inom jobbgarantin för ungdomar. Vi vill höja lärlingsersättningen för att göra lärlingsutbildningen mer populär. Vi vill att fler ungdomar ska slutföra sin gymnasieutbildning. Därför vill vi att unga ska få den högre bidragsnivån inom studiemedlet.»» Vi vill att även arbetslösa under 20 år ska kunna få Starta-Eget-bidrag. 6 Vi bygger Sverige

7 Vi vill öka och permanenta stödet till dem som arbetar för att främja entreprenörskap i skolan, högskolan och yrkeshögskolan genom Ung Företagsamhet och Drivhuset. På så sätt främjas nyföretagandet bland Sveriges elever och studenter. Vi vill att Drivhusets verksamhet även ska gälla för studenterna i Yrkeshögskolan. MAN SKA KUNNA JOBBA LÄNGRE Vi vill att fler personer ska kunna arbeta längre tid i livet. Därför vill vi: Vi vill att fler människor ska vilja arbeta längre. Därför vill vi se över gränserna för när man ska få börja ta ut inkomstgrundad allmän pension, garantipension och äldreförsörjningsstöd samt för uttag av pension som grundas på avdragsgill avgift. Vi vill att rätten att få ha kvar sitt job ska gälla till 69 år istället för, som idag, till 67 år. Vi vill säga ja till en plan för Life-Science och fortsätta att öka stödet till svensk forskning på detta område. Vi vill analysera behovet av en patentpool i anslutning till Patentverket för att se till att man ska kunna få patent snabbare. TRYGG ENERGI ÄR VIKTIGT FÖR JOBBEN Vi står fast vid Alliansens energiöverenskommelse, som ger konsumenter och industri en trygg energiförsörjning, ekologisk hållbarhet och god konkurrenskraft.»» Vi vill bygga ut den förnybara energiproduktionen, få bort ut fossila bränslen och arbeta för att kunna byta ut gamla kärnkraftverk mot nya. MER PENGAR TILL FORSKNING OCH UPPFINNINGAR GER MER KUNSKAP OCH BÄTTRE KONKURRENS När regeringen lägger ett förslag till riksdagen kallas det proposition. Vi vill lägga en forskningsproposition som ännu mer kommer att se till att Sverige har bra forskning. Vi vill betala 800 miljoner kronor under en tid av tio år till mer forskning och fler utbildningsplatser inom produktion och logistik i Södertälje tillsammans med AstraZeneca och Scania. Vi bygger Sverige 7

8 Ökad sammanhållning MER STÖD TILL UTSATTA OMRÅDEN Vi vill fördubbla lönetillägget för förstelärartjänster i utanförskapsområden till kronor per månad. Vi vill skapa ännu fler karriärtjänster för utanförskapsområdena. Då skulle vi få dubbelt så många förstelärare. Vi vill flytta myndigheternas arbetsplatser och på så sätt skapa fler arbetstillfällen och få områdena att bli mer lockande. STÄRKT SKYDD FÖR UTSATTA BARN Vi vill utse en nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården. Samordnaren ska ge stöd till socialtjänsten genom att bland annat sprida goda exempel. Vi vill skapa ett kunskapscentrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Vi vill att socialtjänsten oftare ska fundera på om barn som är placerade i familjehem ska få vårdnadsöverflyttning eller bli adopterade. Vi vill arbeta för att föräldrar ska kunna samarbeta bättre när de ska träffa sina barn som de har delad vårdnad om. PENGAR TILL BARNS OCH UNGAS PSYKISKA HÄLSA Vi vill betala en miljard kronor mellan åren 2016 och 2018 för att förebygga och minska psykisk ohälsa bland barn och unga. Pengarna ska öka kunskaperna om barns och ungas psykiska ohälsa, öka tillgängligheten till stöd och vård, samt öka samverkan mellan skola, sjukvård och socialtjänst. Vi vill införa ett krav på kommunerna att erbjuda föräldrar att vara med i minst ett föräldrastödsprogram under barnets uppväxt. 8 Vi bygger Sverige

9 Ett öppet Sverige Vi vill att de länder som bryter mot EU:s asylregler ska ställas inför domstol. Vi vill undersöka hur kommunerna lättare ska kunna ta emot flyktingar. Vi vill undersöka vad vi kan göra för att fler kommuner ska ta emot flyktingar. Vi vill ge myndigheten Migrationsverket chans att ordna och ha ett anläggningsboende. Vi vill förenkla systemet för statlig ersättning till kommunerna för kostnader för asylsökande och för att de tar emot nyanlända. Vi vill förenkla systemet för att kunna se hur bra det fungerar. Vi vill att det ska bli enklare för dem som kommer hit att få ett arbete. En utredning ska komma på ett bra system för mottagande av asylsökande och nyanlända som snabbt ger arbete för dem som fått uppehållstillstånd. Vi vill att arbetare från andra länder ska vilja komma hit. Det ska vi göra genom att korta handläggningstiden för att anställa utländsk arbetskraft. Flyktingguider är personer som frivilligt använder sin egen tid för att träffa flyktingar. Vi vill stärka arbetet med flyktingguider. På så sätt blir fler människor i samhället med och hjälper till. Vi vill ge flyktingar med uppehållstillstånd chans att lära sig svenska redan under tiden som de bor i anläggningsboende. Vi vill att det ska vara möjligt att läsa på Komvux samtidigt som man har ett instegsjobb. Vi vill att SFI mer ska målgruppsanpassas. Det ska finnas individuella studieplaner. SFI ska göras till en del av Komvux. Vi vill att de som lär sig svenska samtidigt ska kunna förbättra sina ämneskunskaper och yrkeskunskaper. Vi vill att det ska bli lättare att tentera av delar av grundvux. Då undviker vi dubbelläsning. De personer som går på SFI-kurs ska inte samtidigt behöva gå Svenska som andraspråk inom grundvux. Vi vill att de gymnasiala introduktionsprogrammen ska bli bättre, och då mest språkintroduktion. Vi vill ge mer pengar till den satsning på arbetsförberedande etableringskurser som redan finns vid folkhögskolorna. Idag får arbetslösa ungdomar mellan 20 och 24 år förhöjt studiebidrag. Vi vill att detta också ska gälla för nyanlända invandrare i samma ålder som gått klart sin etableringsplan. När man översätter ett utländskt betyg till ett svensk betyg kallas det validering. Vi vill förbättra valideringen, bland annat genom att ge mer pengar så att det går snabbare. Vi vill fortsätta bygga ut de kompletterande högskoleutbildningarna för att utländska akademiker lättare ska få jobb, framförallt inom bristyrken som vården. Vi vill förstärka Almis rådgivning till företagare med utländsk bakgrund, den så kallade IFS-rådgivningen. Vi bygger Sverige 9

10 Utbildning bygger Sverige starkt MER KUNSKAP I SKOLAN Vi vill ha fler utbildade lärare. Vi vill ha fler karriärtjänster i skolan. Vi ska göra särskilda satsningar i utanförskapsområden. Vi vill ha fler speciallärare. Vi vill minska klasstorleken i lågstadiet. Vi vill satsa på ett fortsatt mattelyft. Vi vill satsa på ett fortsatt läslyft. Vi vill införa en tioårig grundskola så att också de yngsta eleverna får rätt till stöd för att lära sig skriva, läsa och räkna. Vi vill införa fler matematiklektioner i högstadiet. Vi vill ha 100 timmar mer undervisning i ämnet idrott och hälsa i grundskolan. Barnen ska kunna läsa enklare texter, skriva och räkna redan under det första skolåret. Därför behöver lärarna ett bedömningsstöd, det vill säga en checklista. Vi vill införa betyg från årskurs 4. Vi vill ha mer undervisningstid i svenska för nyanlända elever och andra elever med liknande behov. Nyanlända elever ska snabbt få sina kunskaper bedömda. Då får de snabbt får plats i en passande årskurs och undervisningsgrupp. Vi vill ha tydligare regler för förberedelseklasser, bland annat för att undvika att eleverna blir kvar för länge i dessa, och öka möjligheterna för nyanlända att under en tid få arbeta mer med ämnet svenska. Kommuner och friskolor ska ge läxhjälp till alla elever. Skolorna måste kunna ordna sommarskola för elever i årskurs åtta och nio som riskerar att inte komma in på gymnasiet. Vi vill förlänga skolplikten med ett år för elever i nuvarande årskurs nio som inte kan komma in på gymnasiet. RÄTT ATT VÄLJA SKOLA Vi kommer att behålla det fria skolvalet. Vi vill att de personer och företag som driver skolor ska kunna sköta skolan länge. Vi vill att myndigheten Skolinspektionen ska undersöka personer eller företag innan de får starta skolor eller när skolor byter ägare. Vi vill att myndigheter ska kunna kontrollera skolors ekonomi. Vi vill också införa meddelarskydd för anställda i fristående skolor. Det betyder att en anställd ska kunna berätta om något fel som skolan gör och få vara anonym. Offentlighetsprincipen ska också gälla för skolorna. Det betyder att alla ska kunna läsa de papper som skolorna skriver och de brev som kommer in. Vi vill att det ska finnas lättillgänglig och bra information om alla skolor i kommunen, så att det blir lättare för föräldrar och elever att välja skola. TRYGGHET OCH RO I SKOLAN Vi vill att skolor ska kunna ge elever på gymnasiet och högstadiet ett skriftligt ordningsomdöme. Ordningsomdömet ska inte ingå i slutbetyget. Vi vill stärka elevhälsan. 10 Vi bygger Sverige

11 LÄRARYRKET SKA BLI FINARE Vi vill ha fler platser på förskoleutbildningarna, lärarutbildningarna och speciallärarutbildningen. Vi vill att de som utbildar sig till speciallärare, specialpedagoger och ämneslärare i matematik, biologi, kemi, fysik eller teknik ska tjäna mer pengar på det. Vi vill skapa fler vägar in i läraryrket för dem som redan har ämneskunskaper genom kompletterande utbildningar. Vi vill att förstelärarna ska bli fler i skolan. Vi vill införa digitaliserade nationella prov. Proven ska rättas av någon utanför skolan. Detta vill vi för att ge lärarna mer tid för undervisning och för att rättningen ska bli mer rättvis. Fram till nu har det funnits individuella utvecklingsplaner i årskurs 4 och 5. De ska tas bort när vi inför betyg i dessa årskurser. Då får lärarna mer tid att undervisa. EN GYMNASIESKOLA FÖR JOBBEN Vi vill att fler elever ska söka till teknik- och vårdprogrammen. Det ska vi göra genom att låta utbildningarna leda fram till yrkena gymnasieingenjör och undersköterska. FRITIDSHEM FÖR TRYGGHET, KUNSKAP OCH SAMMANHÅLLNING Vi vill minska storleken på barngrupperna på fritids genom ett stöd till dem som har små barngrupper eller som minskar storleken på stora barngrupper. BRA FÖRSKOLA OCH BARNOMSORG Vi vill förstärka myndigheten Skolinspektionens tillsyn över förskolan. Skolinspektionen ska kunna besöka ett antal förskolor i varje kommun och undersöka hur de arbetar. Vi vill att Skolinspektionen genomför en särskild treårig kvalitetsgranskning. Skolinspektionen ska särskilt undersöka barngruppernas storlek. Vi vill minska storleken på barngrupperna i förskolan. Det ska vi göra genom ett stöd till dem som har små barngrupper eller som minskar storleken på stora barngrupper. Vi vill öka antalet platser på förskollärarutbildningen. Vi vill förlänga förskolelyftet till och med år Vi vill genomföra ett förskolechefslyft mellan åren 2015 till 2018 för att utveckla det pedagogiska ledarskapet i förskolan. HÖGRE UTBILDNING FÖR KUNSKAP Vi vill öka antalet platser för bland annat lärare, specialistsjuksköterskor och barnmorskor och göra en särskild satsning för att vidareutbilda förskollärare till att bli behöriga också för lågstadiet. Totalt kommer det att bli en ökning med ungefär studenter för varje år.»» Vi vill höja studiemedlet så att studenterna får 1000 kronor extra i månaden. Vi bygger Sverige 11

12 Ökad tillgänglighet och bättre vård ÖKAD TILLGÄNGLIGHET OCH BÄTTRE KVALITET Vi har gett en miljard till att minska köerna i vården. Det kallar vi kömiljarden. Vi vill att kömiljarden utvecklas till en samordnings- och tillgänglighetsmiljard. Det betyder att förutom att fortsätta arbeta med tillgänglighet och korta köer ska pengarna också öka vårdens vilja att ta ett helt ansvar för patienten. Vi vill ge 500 miljoner varje år under åren 2015 till 2018 på att förkorta väntetiderna inom cancervården. Pengarna ska även gå till att få en snabb diagnos. Vi vill samla vård för mycket svårt cancersjuka på ett mindre antal sjukhus för att vården ska kunna bli mycket bättre. Vi vill inrätta en nationell kunskapsguide för vårdens personal. STÄRK VÅRDEN AV ÄLDRE De kommuner och landsting som skriver ett avtal om samarbete för att göra vården bättre för äldre ska få ett statligt bidrag. Vi vill ta fram en nationell demensplan för att sprida mer kunskap om demenssjukdomar. Demensplanen ska också göra att man använder sina pengar bättre genom forskningssamarbeten, bättre vård och stöd till anhöriga. UTBILDA FLER LÄKARE OCH SJUKSKÖTERSKOR Vi vill utöka antalet platser på barnmorskeutbildningen. Vi vill utöka antalet platser på specialistsjuksköterskeutbildningen. VI VILL STOPPA OHÄLSA Vi vill höja skatten på alkohol. Vi vill höja skatten på tobak. Vi vill utveckla och förbättra hälso-och sjukvården för personer med kroniska sjukdomar genom att fortsätta arbetet inom ramen för den nationella strategin. STÄRK PATIENTENS STÄLLNING Vi vill stärka patientens ställning ännu mer genom att skapa en digital tjänst - Hälsa För Mig - där man enkelt ska kunna samla och spara information om sin egen hälsa. 12 Vi bygger Sverige

13 Ett bra och tryggt land att åldras i HÄLSOSAMMARE VARDAG Vi vill ta fram vägledningar och utbildningsmaterial som handlar om aktivering av äldre och tidig upptäckt och behandling av psykisk ohälsa. Vi vill undersöka vad man kan och vet om rehabilitering och hemsjukvård bland äldre. Vi vill att äldre människors ska kunna vara med i kulturlivet genom satsningen Kultur för äldre. Vi vill att alla kommuner ska kunna erbjuda trygghetsboende eller särskilt boende utan biståndsbedömning. Vi vill att alla kommuner ska vara skyldiga att erbjuda plats i ett trygghetsboende för alla som är över 85 år och som fått ja till hemtjänst. Vi vill att investeringsstödet till trygghetsboende och särskilt boende förlängs och förstärks för att se till att det finns fler äldrebostäder. BÄTTRE MAT I ÄLDREOMSORG OCH SKOLOR Vi vill genomföra ett nationellt måltidslyft för äldreomsorgen och förskolan. De mesta av pengarna ska gå till äldreomsorgen. Pengarna gör det möjligt för kommuner och privata företag som driver äldreomsorg eller förskolor att söka bidrag för att göra måltiderna bättre. Vi vill fortsätta ge stöd åt kompetenscentrumet för måltider i vård, skola och omsorg. RÄTTEN ATT VÄLJA Vi vill att kommunerna måste ha valfrihet för äldre, antingen genom upphandling, ramavtal eller lagen om valfrihet, LOV. Vi vill att varje äldre person ska få ännu mer att säga till om när det gäller över omsorgens innehåll genom att skapa en förenklad biståndsprövning. Vi vill utveckla ett system tillsammans med kommunerna för att stärka kommunernas egenkontroll av verksamhet. Vi vill att Inspektionen för vård och omsorg ska utveckla sin tillsyn till att även gälla för hur kommunerna gör sin egenkontroll. Vi vill få bättre äldrevård genom att ha ett bättre bedömningsverktyg. STÄRK PERSONALEN I ÄLDREOMSORGEN Vi vill förlänga omvårdnadslyftet för att fortsätta stärka kunskapen bland personal inom äldreomsorgen. Vi vill fortsätta ledarskapsutbildningen för chefer i äldreomsorgen. Vi bygger Sverige 13

14 Ett tryggare samhälle ETT TRYGGARE SAMHÄLLE UTAN BROTT Vi vill skärpa straffen för dråp, synnerligen grov misshandel, grov misshandel, grovt rån, grov utpressning, grovt olaga hot och grovt olaga tvång. Vi vill införa synnerligen grov våldtäkt och oaktsamhetsbrott avseende våldtäkt som nya brott. Vi vill se över våldtäktsbrottet och fundera mer på frågan om brist på samtycke. Vi vill skärpa straffet för narkotikabrott. Vi vill skärpa straffet för köp av sexuell handling av barn. Vi vill skärpa kriminaliseringen för brott som begås inom ramen för organiserad, kriminell verksamhet. Vi vill skärpa straffen för människohandel och koppleri, det vill säga förmedla sexuella tjänster. Vi vill att det ska bli lättare för polisen att ta det som kriminella äger. Vi vill stoppa handeln med pass. Därför ska det bli svårare och dyrare att få ut flera pass. Personer som känner till att brott begås ska tala om det för polisen. Det ska bli högre straff för de personer som inte gör det. Det finns personer som reser utomlands för att träna för krig åt terrorstämplade grupper. Vi vill underöka om man kan göra det till ett brott. Vi vill också undersöka om det ska gå att ta deras pass. Vi tycker att den person som gör ett nytt brott och döms till ett nytt fängelsestraff ska avtjäna minst tre fjärdedelar av det nya straffet. Vi vill att den person som gör nya brott efter att ha släppts ur fängelse ska få hela sin villkorliga dom borttagen. En person som är misstänkt för ett brott men som hjälper polisen med brottet ska kunna få ett kortare straff. Om en person i fängelse inte sköter sig i fängelset ska personen inte få villkorlig frigivning. Vi vill se nya former för samverkan mellan Kriminalvården och andra för att förbättra möjligheterna för en person att få ett liv fritt från brott. Vi vill att Kriminalvården ska arbeta mer med särskilda utslussningsåtgärder för att förbereda dem som sitter i fängelse för livet efter tiden på fängelse. Vi vill att fler ska kunna få en yrkesutbildning på fängelset. EN BRA START I LIVET Vi vill använda helgavskiljning med fotboja som straff för unga i åldern 15 till 18 år. Vid helgavskiljning måste den unge en viss tid vara i hemmet eller på annan plats på vissa bestämda tider. Vi vill att polis och socialtjänst som upptäcker unga i riskzonen ska kontakta föräldrarna för ett samtal. 14 Vi bygger Sverige

15 EN TRYGGARE VARDAG Vi vill införa ett nytt brott: inbrottsstöld. Brottet ska ha ett minsta straff på fängelse i ett år. Vi vill minska straffrabatten vid flerfaldig brottslighet. Vi vill att identitetsstöld ska bli ett brott. Vi vill höja kraven på identitetskort och bankkort. Vi vill skärpa lagarna mot så kallade bluffakturor. Vi vill att försök till häleri ska bli ett brott. VÅLD I NÄRA RELATIONER Vi vill att man ska kunna använda elektronisk fotboja vid fler fall av kontaktförbud. Vi kommer att undersöka hur det har gått med de nya strängare lagarna mot grov kvinnofridskränkning. Om de nya lagarna inte fungerar är Alliansen beredd att skärpa straffen ännu mer. Vi vill ge Länsstyrelsen pengar för insatser som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor, att barn bevittnar våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Vi vill göra mer för att stoppa att unga blir gifta mot sin vilja. Vi vill att kvinnojourer och tjejjourer ska få pengar som ska räcka länge så att de kan fortsätta sitt viktiga arbete. Vi vill ge fortsatt stöd till verksamhet som arbetar för att stoppa våld och övergrepp. TRYGGHET OCH JÄMSTÄLLDHET FÖR UNGA Vi vill att brotten olaga hot, ofredande, förtal och förolämpning blir tydligare och mer moderna. Vi vill stärka skyddet mot spridning av integritetskänsligt material som till exempel hämndporr, det vill säga när någon hämnas på en före detta partner genom att lägga ut sexbilder eller sexfilmer på internet. Vi vill skärpa straffet för grooming. Grooming är när en vuxen lockar ett barn på internet att göra sexuella handlingar med den vuxne. DUKTIGARE POLISER Vi vill att polisen ska göra bara endast vissa saker. Andra arbetsuppgifter som polisen haft kan andra myndigheter göra istället. Då kan polisen arbeta bättre. Vi vill se över hur polisen sköter och utreder anmälan om sexualbrott och fundera på om det behövs förändringar. Vi vill att civila utredare ska kunna få samma rättigheter som en polisman. KUNNIGA KONSUMENTER KAN PÅVERKA»» Vi vill att företag som säljer egna produkter eller får provision vid försäljning till konsumenter inte ska få kalla sig oberoende rådgivare. Vi bygger Sverige 15

16 Världsledande för miljö och klimat EN KLIMATPOLITIK OCH ENERGIPOLITIK SOM HÅLLER LÄNGE Vi vill kontrollera klimat- och energipolitiken år 2015 för att se hur energisystemet utvecklats i jämförelse med de mål som vi satt upp till Vi vill sänka skatten för egenproducerad förnybar el. Vi vill att det ska enklare att få tillstånd att ansluta en ny kund till elnätet. Vi vill fortsätta arbetet med att hjälpa svensk miljöteknikexport, det vill säga att Sverige säljer miljöteknik till andra länder. MILJÖVÄNLIGA TRANSPORTER Vi vill att fler ska köra miljövänliga bilar. Därför vill vi bland annat: Vi vill låta dem som kör andra generationens biodiesel HVO slippa betala fordonsskatt. Vi vill att de som köper en miljöanpassad bil ska få en bonus. Gamla bilar som släpper ut mycket koldioxid ska istället få högre fordonsskatt. Vi vill införa ett statligt stöd till utbyggnad av laddstolpar för elbilar. ETT KLIMATAVTAL FÖR HELA VÄRLDEN Vi vill att Sverige ska få andra länder i världen att skriva under ett klimatavtal där de största utsläppsländerna tar ett större ansvar. Vi vill att Sverige ska arbeta för att EU i snart fattar beslut om ett klimat- och energiramverk för år Vi vill fortsätta med att ge pengar och även ge ännu mer pengar till de svenska klimatinvesteringarna i andra länder. Det kan vara att hjälpa andra länder med miljöteknik. EN MILJÖ UTAN GIFTER Vi vill ge kommunerna bättre stöd när de ska göra upphandlingar. Då kan kommunerna ställa miljö- och hälsokrav vid kommunal upphandling. Vi vill också stödja kommunerna så de kan upphandla giftfritt till sina förskolor. Vi vill införa en skatt på miljö- och hälsofarliga kemikalier. Vi vill göra det ännu enklare för hushållen att lämna in material till återvinning, återanvändning och insamling, inte minst tyger, kläder och elektronik. LEVANDE VATTEN OCH RENARE HAV Vi vill förbättra övervakningen av vattenmiljön och havsmiljön och satsa på ett nytt forskningsfartyg. Vi ska skapa fler skyddade havs- och sjöområden. 16 Vi bygger Sverige

17 En politik för hela Sverige MILJÖVÄNLIGT GER MER PENGAR Vi vill ge mer pengar till landsbygdsprogrammet för utveckling av landsbygden, bättre miljö och fler jobb i hela landet. Vi vill skapa ett nationellt skogsprogram. Vi vill fortsätta satsningen på Matlandet Sverige. Vi vill ha en nationell livsmedelsstrategi, det vill säga en plan för hur svensk mat ska vara och varifrån den ska komma. Vi vill förlänga VisitSwedens satsning och marknadsföring av Sverige som besöksmål. Vi vill förlänga satsningen på projektet Hus med historia, som handlar om underhåll och utveckling av hembygdsgårdar. Vi vill att man ska använda mindre antibiotika i sjukvården och i livsmedelsproduktionen. Vi vill arbeta för att förbättra djurskyddet i EU och för att alla EU-länder ska följa samma regler för djurskydd. Myndigheten Livsmedelsverket ska arbeta för säkra livsmedel men vi vill också att de ska tänka på att göra det lättare för företagen som arbeta med mat. Vi vill kunna minska alla de regler som företagen måste följa. BÄTTRE BREDBAND OCH TELEFONI Vi vill till och med år 2020 ge 3,25 miljarder kronor till att bygga snabbt bredband på landsbygden. Vi vill förbättra möjligheterna till mobil kommunikation i hela landet, bland annat genom att frigöra utrymmet på det så kallade 700 MHz-bandet. TILLGÅNG TILL SERVICE Vi vill ge 700 miljoner kronor mer åren 2014 till 2020 för att förbättra servicen på landsbygden. Vi vill stötta lanthandlare och bensinmackar, öka tillgängligheten till offentlig service i glesbygd, och förbättra livskvaliteten på landet genom att till exempel ge stöd till idrottsanläggningar och elljusspår och öka tillgängligheten till lokal service. Myndigheter ska samarbeta, offentliga och kommersiella företag ska samarbeta för att skapa en god offentlig och kommersiell service i hela landet. Vi vill undersöka om det går att flytta myndigheter till landsbygden. Då blir det fler arbeten där. VILDA DJUR OCH JAKT Vi vill samla viltförvaltning och jaktfrågor i en ny myndighet. Vi vill införa ett undantag från tillståndsplikten för kameraövervakning av vilt, Vi bygger Sverige 17

18 men med beaktande av integritetsaspekten. Vi vill se över reglerna för vapenlicenser så att det blir enklare för jägare. Vi vill få EU att låta Sverige själv bestämma vilka djur och växter som är hotade. Vi vill fortsätta med jakt på varg.»» Vi vill ge mer pengar till dem som får sina tamdjur rivna och dödade av rovdjur. 18 Vi bygger Sverige

19 Ett samhälle i gemenskap FAMILJEN Vi vill ta bort plikten att anmäla vård av sjukt barn samma dag som barnet insjuknar. Vi vill att föräldrar ska få föräldrapenning för hela inskolningen. Vi vill ge den andra föräldern rätt till ersättning för att följa med till mödravården. Vi vill ta bort anmälan för flerbarnstillägg för barn som har fyllt 16 år. ETT STARKARE SAMHÄLLE Vi vill ha fler och starkare ideella organisationer. Därför vill vi ta bort ansöknings- och årsavgiften för organisationer som godkänns som gåvomottagare. Vi vill göra det lättare för organisationer att vara med i offentliga upphandlingar. Därför har vi satt igång en utredning om det. Vi vill att ideella organisationer ska kunna arbeta bättre, genom att ta bort onödiga regler som de måste följa. Vi vill öka stödet till trossamfunden, och till säkerhetsarbete för att stoppa attacker mot samfundens medlemmar eller deras lokaler. KULTUR FÖR ALLA Vi vill att skollagen ska bli tydligare. Det ska bli tillåtet att sjunga psalmer i skolorna. ETT STARKARE FÖRSVAR Vi vill ge mer pengar till övningar och personal. Vi vill köpa ett nytt system för att skydda Sverige från luften, ha fler ubåtar, ett sjömålsrobotsystem och fler Gripenplan. Vi vill ha fler militärer på och runt Gotland. Vi vill ha mer personal i Hemvärnet. IDROTT Vi vill ge pengar till idrotts- och fritidsanläggningar på landsbygden. Vi bygger Sverige 19

Utbildning bygger Sverige starkt

Utbildning bygger Sverige starkt Utbildning bygger Sverige starkt Inledning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap i skolan, högre kvalitet

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-26 Mer kunskap bygger Sverige starkt Svensk utbildning ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Fler jobb och företag i hela Sverige

Fler jobb och företag i hela Sverige Fler jobb och företag i hela Sverige Inledning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap i skolan, högre kvalitet

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 2014-08-28 Ett tryggare Sverige I Sverige ska människor kunna leva i trygghet, utan att behöva oroa

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna Alliansen har en gemensam vision för Sverige. Vi vill ha ett Sverige som håller ihop, som sätter

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola 2014-03-11 Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Alliansregeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Utbildningen i Sverige ska ha

Läs mer

Landet Demokratien. Om arbetsbladet

Landet Demokratien. Om arbetsbladet Om arbetsbladet I den här övningen får eleverna i grupper fundera, argumentera och ta ställning i demokratifrågor. Ämnets aktualitet och förankring i skolans styrdokument gör att övningen kan användas

Läs mer

Ungas tankar om ett bättre samhälle

Ungas tankar om ett bättre samhälle Ungas tankar om ett bättre samhälle Politiska motioner skapade av ungdomar i Malmö och Skåne genom workshoparbete inom projektet Ungt valdeltagand i Malmö och Skåne - fokus: supervalåret 2014. Genom wokshops

Läs mer

Statsbudgeten för 2015 Alliansens förslag

Statsbudgeten för 2015 Alliansens förslag 2014-12-05 1 (13) CIRKULÄR 14:52 Ekonomi och styrning Signild Östgren EJ Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Statsbudgeten för 2015 Alliansens förslag Den 3 december beslutade riksdagen att anta Alliansens

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom

Läs mer

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla Rött Blått politik för fler jobb och trygghet för alla Ge 100 000 soloföretagare möjlighet att anställa en medarbetare genom sänkt arbetsgivaravgift. Ge 7 500 arbetslösa akademiker arbete eller praktik

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Stoppa våldet i nära relationer

Motion till riksdagen: 2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Stoppa våldet i nära relationer Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Stoppa våldet i nära relationer Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Kvinnors rätt till trygghet

Kvinnors rätt till trygghet Kvinnors rätt till trygghet Fem konkreta insatser för kvinnofrid som kommer att ligga till grund för våra löften i valmanifestet Inledning Ett av svensk jämställdhetspolitisks viktigaste mål är att mäns

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Omfattande reformarbete

Omfattande reformarbete 2017-09-14 Omfattande reformarbete Politikutveckling och omprövning för att lösa samhällsproblem Fem reformgrupper tillsattes hösten 2016 Brett arbete med företrädare från hela landet Regelbunden intern

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Kommittémotion otion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. () Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Sammanfattning oderaterna vill förbättra integrationen med tidiga insatser

Läs mer

Tomas Tobé Riksdagsledamot Gävleborgs län. Margareta B Kjellin. Lars Beckman. Riksdagsledamot Gävleborgs län

Tomas Tobé Riksdagsledamot Gävleborgs län. Margareta B Kjellin. Lars Beckman. Riksdagsledamot Gävleborgs län Svensk skola står inför stora utmaningar. Under mer än 20 år har svenska elevers kunskapsresultat fallit. Samtidigt har läraryrkets status försämrats. Alliansen har påbörjat arbetet för att vända den här

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

2014-03-30. Mer matematik i högstadiet

2014-03-30. Mer matematik i högstadiet 2014-03-30 Mer matematik i högstadiet Mer matematik i högstadiet Vi vill se mer kunskap i skolan, så att alla elever har möjlighet att nå kunskapsmålen. Alla ska få den grund som behövs för att kunna förverkliga

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2574 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Motion till riksdagen: 2014/15:2574 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2574 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2015

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

EkonomiNytt 17/2014 2014-12-05

EkonomiNytt 17/2014 2014-12-05 Ekonomi Nytt Nummer 17/2014 2014-12-05 Dnr SKL 14/6621 Signild Östgren m.fl. 08-452 77 45 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer Lt Landstingsekonomer

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs.

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Att välja Sveriges framtid. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Fo r fler jobb, för ordning i ekonomin och för en baẗtre skola. Rösta om jobben. Sverige ska snart välja politik. Ska jobben bli fler

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2839 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion till riksdagen: 2014/15:2839 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2839 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för

Läs mer

Inga fler sovmorgnar

Inga fler sovmorgnar Socialdemokraterna 2010-09-06 Inga fler sovmorgnar Ungas framtid går före stora skattesänkningar 2 (10) Innehållsförteckning 1. Nu ger även moderata väljare tummen ner för regeringens passiva politik...

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer

Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer för fler jobb i årets budgetmotion Sverige står inför

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat Stockholm 2013-04-30 6 av 10 elever går i skolor med försämrade resultat 2 (8) 6 av 10 svenska elever går i skolor som försämrat sina resultat sedan 2006 59 procent av Sveriges elever går i grundskolor

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Grundskolan och fritidshem

Grundskolan och fritidshem Den svenska skolan för nyanlända För barn 7 15 år Grundskolan och fritidshem Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Fritidshem

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Sammanfattning Små och medelstora företag är motorn för hållbar tillväxt runt om i hela Sverige. Fyra

Läs mer

Ett starkare Sverige 2014-11-10

Ett starkare Sverige 2014-11-10 Ett starkare Sverige 2014-11-10 En utmanande omvärld - Snabbare tillväxt i USA men fortsatta svårigheter i eurozonen och Japan - Det globala konkurrenstrycket hårdnar - Tillväxtekonomierna anpassar sig

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun.

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. Till dig som väljer väg för Sverige. Sverige är ett land att vara stolt över. Jag vet det. Min uppväxt, min trygghet

Läs mer

HÖGRE SKOLRESULTAT STOPP FÖR VINSTJAKTEN

HÖGRE SKOLRESULTAT STOPP FÖR VINSTJAKTEN HÖGRE SKOLRESULTAT STOPP FÖR VINSTJAKTEN STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON 28 AUGUSTI 2014 VI PRIORITERAR INVESTERINGAR I SKOLAN I varje budget har vi prioriterat mer resurser till skolan för en jämlik

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Aktivt skolval, karriärtjänster i utanförskapsområdena, tioårig grundskola och åtgärder för nyanlända elever i grundskolan

Aktivt skolval, karriärtjänster i utanförskapsområdena, tioårig grundskola och åtgärder för nyanlända elever i grundskolan Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3070 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) Aktivt skolval, karriärtjänster i utanförskapsområdena, tioårig grundskola och åtgärder för nyanlända elever i

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2983 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion till riksdagen: 2014/15:2983 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 24 Näringsliv Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2983 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET.

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. VI ÄLSKAR VÄLFÄRD MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Den ska omfatta alla oavsett inkomst och finansieras solidariskt. Välfärden ska hålla en hög kvalitet och styras

Läs mer

Högre kvalitet i förskolan

Högre kvalitet i förskolan Stockholm 26 augusti 2010 Högre kvalitet i förskolan Första delen av den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/6 I dag presenterar vi rödgröna partier den första delen av vår regeringsplattform om förskolan

Läs mer

Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola 2013-01-30

Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola 2013-01-30 Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola 2013-01-30 Prioriteringar inför kongressen Jobben först: Full sysselsättning är vår övergripande politiska prioritering. Skapandet av fler jobb och aktiva insatser

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Lag och rätt. Vecka 34-38

Lag och rätt. Vecka 34-38 Lag och rätt Vecka 34-38 Brottet Ett brott begås Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas. Paret som är ute på sin kvällspromenad ser vad som händer Anmälan och förundersökning Paret

Läs mer

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010.

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Bra boende på äldre dar i Örebro Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet kan ge dig information om hur vi socialdemokrater

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

- Hur länge finns han kvar i det registret? - I fem år från dagen för domen.

- Hur länge finns han kvar i det registret? - I fem år från dagen för domen. När klassen arbetar med fallet om hot och våld i kärleksrelationen mellan Claes och Eva, kanske ni funderar kring det straff som Claes dömdes till. Vi har talat med Johan Ström, som är specialist på relationsvåld

Läs mer

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling 2011 2014 Socialdemokraterna i Katrineholm Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm i jobb

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Norrbotten - Vi vill mer!

Norrbotten - Vi vill mer! Norrbotten - Vi vill mer! - Folkpartiet liberalerna i Norrbottens valmanifest 2014-2018 1 Vi vill mer! Det är ett viktigt val Sverige och Norrbotten står inför. På vissa håll i Norrbotten måste vi få fler

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN

HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN MILJÖPARTIET DE GRÖNA Riksdagen 100 12 Stockholm Torsdagen den 23 november 2011 Mynttorget 2 (besöksadress) HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN TIO FÖRSLAG FÖR EN GOD OMSORG sid 2 av 7 Sverige är

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

FRAMTIDEN BÖRJAR I SKOLAN. Håkan Bergman

FRAMTIDEN BÖRJAR I SKOLAN. Håkan Bergman FRAMTIDEN BÖRJAR I SKOLAN Håkan Bergman Tre fokus för högre kunskapsresultat Tidiga insatser Skickliga lärare Jämlik skola Stödinsatser i skolan sätts in för sent Andel elever med åtgärdsprogram i årskurs

Läs mer

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Promemoria 2010-10-07 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Bakgrund Den 1 december 2010 träder en reform för att påskynda nyanlända

Läs mer

Trygghet i det lilla är trygghet i det stora

Trygghet i det lilla är trygghet i det stora Trygghet i det lilla är trygghet i det stora Trygghet i det lilla är trygghet i det stora. I ett tryggt samhälle lever vi i gemenskap. Vi ser varandra, vi bryr oss om och vågar sätta gränser. Vi växer

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till?

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till? Flyktingmottagande i Bjuvs kommun Hur kan du göra för att hjälpa till? Just nu kommer det många människor till Sverige som är på flykt från förtryck, övergrepp och förföljelse. I denna folder har vi samlat

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag Bilaga 1: Redovisning av statistik statsbidrag Utbildningsnämnden Innehåll 1 Statistik för förskola pedagogisk omsorg... 2 1.1 Personaltäthet utbildningsnivå i förskolor i Danderyd... 2 2 Statistik för

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB 5 10 15 20 25 30 35 40 SSU är Östergötlands starkaste röst för progressiva idéer och för en politik som vågar sätta människan före marknadens intressen. Vår idé om det

Läs mer

För ditt barn 1 6 år Förskolan och förskoleklassen. Den svenska skolan för nyanlända

För ditt barn 1 6 år Förskolan och förskoleklassen. Den svenska skolan för nyanlända För ditt barn 1 6 år Förskolan och förskoleklassen Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär-

Läs mer