Sammanfattning på lättläst svenska. Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning på lättläst svenska. Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018"

Transkript

1 Sammanfattning på lättläst svenska Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest

2 Partiledarnas förord: Det här lovar Alliansen väljarna Alliansen är partierna Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna tillsammans. Alliansen har en gemensam bild av hur Sverige ska se ut i framtiden: Vi vill ha ett Sverige som håller ihop, där människan är viktigast. Vi vill ha ett Sverige där alla som vill arbeta och kan jobba har ett jobb att gå till. Vi vill ha ett Sverige där den person som har en idé också kan göra idén verklig, vågar starta företag och se företaget växa. Vi vill ha ett Sverige där vi kan få skydd och stöd om vi får det svårt, om vi blir sjuka eller om vi inte längre orkar ta hand om oss själva. Vi vill ha ett Sverige där alla har samma chans att bli bättre på det de kan och där alla kan känna sig trygga. Vårt samhälle byggs av människor tillsammans, av familjen, vänner, klasskompisar och arbetskamrater. När man känner gemenskap och litar på världen och människorna i den så känner man också att livet har en mening. Man känner att man är med i samhället och tror på framtiden. Allt detta behöver vi för att vi ska ha en bra välfärd som vi betalar för tillsammans. Välfärden är skolorna, vården och omsorgen. Vi är stolta över vad vi har gjort. Men vi vill göra mer. Vi vill fortsätta att bygga Sverige, och vill ge mycket pengar till vägar, bredband, tåg och bostäder. Vi vill att det ska gå att skapa nya jobb och företag i hela landet. Vi ska arbeta för att fler än fem miljoner människor ska ha ett jobb att gå till år Vi vill fortsätta med att arbeta för en skola som ger barnen kunskaper. Alla föräldrar ska känna sig trygga med att deras barn behandlas väl, lär sig mycket och får lära sig sådant som man behöver veta för att klara sig som vuxen. Vi vill att vården ska bli bättre och lättare att komma till. Vi vill göra Sverige tryggare, genom att minska brottsligheten och genom att stärka vårt försvar. Vi vill att våra barn och ungdomar ska ha en bra uppväxt. Vi vill att människor ska kunna åldras tryggt och fortsätta att ha makten att själv bestämma över sitt liv. Vi vill att ekonomin ska växa samtidigt som vi minskar klimatutsläppen. Alliansen har tagit ansvar för Sverige i åtta år. Vi har använt våra pengar på ett klokt vis trots att Sverige gått igenom en svår ekonomisk kris. Idag är det över fler människor som har ett jobb att gå till än vad det var år Människor har fått mer pengar kvar av lönen. Då blir det enklare att klara sig själv och skapa ett gott liv åt sig själv och andra. Genom våra nya lagar om valfrihet har beslut flyttats från politiker till människor själva. Vi har ökat stödet till personer med lite pengar. 2 Vi bygger Sverige

3 Vi har gjort det bättre för företagen och fått skolorna att lära ut kunskaper igen. Aldrig tidigare har välfärden haft så mycket pengar. Vi har gett mycket pengar till infrastruktur och forskning. Infrastruktur är vägar, tåg och internet till exempel. Vi är tydliga med vad vi vill göra och vi håller vad vi lovar. Fredrik Reinfeldt Jan Björklund Annie Lööf Göran Hägglund Vi har skapat mer sätt att få förnybar energi och minskat klimatutsläppen. Förnybar energi är energi som aldrig tar slut som till exempel, vind och vatten. Vi har stärkt Sveriges försvar. Vi tar också stort ansvar för att ge människor på flykt en ny och ljusare framtid. Jämställdheten har ökat genom att fler kvinnor arbetar mer och har fått högre lön. Vi lever i en orolig tid. Allt fler människor i Europas närhet flyr från krig, förtryck och förföljelse. En del av människorna väljer att komma till vårt land med hopp om ett bättre liv. Alliansen vill ha ett välkomnande samhälle som visar människor respekt, tolerans och öppenhet. De människor som kommer till Sverige blir en del av vårt samhälle och gör Sverige till ett bättre land genom jobb, företagande, olika erfarenheter och kulturell mångfald. Tillsammans bygger vi Sveriges framtid. Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna söker gemensamt väljarnas förtroende för nästa mandatperiod. Vi har visat att vi kan ta ansvar. Vi vill fortsätta att bygga Sverige och göra vårt land ännu bättre. Vi bygger Sverige 3

4 Vi vill att över 5 miljoner personer ska ha arbete år 2020 VI VILL BYGGA ETT SVERIGE MED FLER JOBB, FLER FÖRETAG, FLER VÄGAR, TÅG OCH BOSTÄDER. Därför vill vi bland annat: Vi vill bygga nya stambanor för höghastighetståg på sträckorna mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Vi vill bygga nya stambanor för höghastighetståg på sträckorna mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Vi vill undersöka om det går att bygga en till bro mellan Sverige och Danmark. Vi vill undersöka om det går att bygga ut järnvägen i norra Sverige där företagen, kommunerna och regionerna är med och betalar. Vi vill ha mer kollektivtrafik och annan infrastruktur i Stockholm, Göteborg och Skåne för att få fler företag att börja bygga hus. Infrastruktur är också vägar, bredband och telefoni bland annat. Vi vill ha fler tunnelbanelinjer och annan spårbunden trafik. Förbifart Stockholm ska byggas. Vi vill också undersöka om vi kan ha råd med en östlig förbindelse som knyter samman trafiken kring Stockholm och som inte kommer in på nationalstadsparken. Vi kommer inte att införa en kilometerskatt eftersom det skulle drabba företag på landsbygden. Vi vill tillåta en högre vikt på lastbilar så att det blir lättare för skogsindustrin och gruvindustri att transportera sina varor. Vi kommer inte att lägga ner Bromma flygplats. Kommunerna och länsstyrelserna ska arbeta snabbare. Vi vill öka tillgången på byggklar mark genom att ha nya regler som är mindre stränga för buller. När vi bygger många bostäder samtidigt blir det också billigare att bygga för då kan vi köpa mycket material billigare. Vi vill snabba på byggprocessen genom att ändra på reglerna för att överklaga byggbeslut och minska kraven på att ha detaljplaner. Vi vill också att byggnadsnämnden och kommunstyrelsen ska kunna säga ja till fler detaljplaner. Fastighetsägare ska inte behöva söka så många bygglov. Vi vill att ansökningsavgiften för bygglov ska bli billigare om kommunerna inte håller tiden med att svara. Vi vill ändra på kulturmiljökraven och reglerna för arkeologiska undersökningar för att det ska bli enklare att börja bygga. Vi vill att strandskyddet ska ändras i hela landet. Det ska bli lättare för människor och företag att bygga nära stränder. Men i områden där många vill bygga ska det fortfarande finnas ett starkt skydd. 4 Vi bygger Sverige

5 Vi vill ha en person som arbetar med att förhandla om studentbostäder för att se till att det byggs studentbostäder snabbt. Vi vill utreda om studentbostäder måste vara ännu mer tillgängliga, och se om vi kan göra andra byggregler för studentbostäder enklare. Vi vill utreda en egen boendeform för unga med begränsad hyrestid. På samma sätt som i studentbostäder ska byggföretagen kunna följa mindre stränga regler om buller. Vi vill att Akademiska hus ska skapa fler studentbostäder. Det ska vara tydligare att bolagets inriktning omfattar byggande och förvaltande av studentbostäder. Vi vill låta universiteten och högskolorna ordna bostäder. VI VILL VARA VÄRLDENS BÄSTA LAND FÖR FÖRETAG Vi vill skapa nya regler och lagar som gör det lättare för människor att starta företag. Därför vill vi bland annat: Den tid som det tar att starta ett företag ska bli hälften så kort. De som vill starta aktiebolag idag måste ha ett aktiekapital. Vi vill att den summan ska bli lägre så att det bli lättare att starta aktiebolag. Vi vill att det ska bli enklare för företagen att ta kontakt med myndigheterna. Vi vill att myndigheten Skatteverket i uppdrag ska föreslå hur man ska kunna minska allt arbete som det tar att betala skatterna för företagen. Vi vill höja den undre gränsen för förenklad faktura för att göra det lättare för företagen att sköta mervärdesskatten. Vi vill att företagen bättre ska kunna skydda sina idéer genom att ge ett fortsatt uppdrag till Patentverket och Vinnova. Vi vill ställa krav på att alla myndigheter och kommuner sätter en tydlig tidsgräns för handläggningstider. Vi vill att fler livskraftiga företag med betalningssvårigheter ska få möjlighet till en andra chans. Vi vill därför se över Lagen om företagsrekonstruktion. Vi vill korta handläggningstiderna för tvistemål. Vi vill sänka företagens kostnader för sjuklöner genom ett nytt högkostnadsskydd som är särskilt bra för de små och medelstora företagen. LÄTTARE ATT FÅ JOBB Det ska bli lättare att få jobb. Därför vill vi bland annat: Vi vill införa en matchningsanställning som ska finnas förutom sysselsättningsfasen i jobb- och utvecklingsgarantin. Personer med a-kassa ska kunna vara med i kortare utbildning och ha kvar sin a-kasseersättning. Vi vill förlänga provanställningstiden från 6 till 12 månader. Vi vill ge Arbetsförmedlingen pengar för att stoppa långtidsarbetslöshet och skapa mer kontakter med arbetsgivare. Vi vill ge yrkesintroduktionsstöd för personer som varit arbetslösa en längre tid, vilket gör att en arbetsgivare får ekonomiskt stöd för att anställa en långtidsarbetslös.»» Vi vill att Samhall ska kunna erbjuda tillfälliga anställningar. Samhall ska framförallt ge unga stöd Vi bygger Sverige 5

6 för att bli anställda hos en annan arbetsgivare, utan att försämra anställningstryggheten för dem som nu är anställda i Samhall. Vi vill ge unga utan grundläggande högskolebehörighet eller gymnasieexamen och som har en funktionsnedsättning möjlighet att vara med i kurser vid folkhögskola i upp till fem månader. Personer som övergår från Jobb- och utvecklingsgarantin till reguljära studier, och som efter avslutade studier vill gå tillbaka till Jobb- och utvecklingsgarantin, ska få samma ersättningsnivå på aktivitetsstödet som tidigare. Vi vill att fler personer som man tror har stor risk att bli långtidsarbetslösa ska kunna få tidiga insatser på Arbetsförmedlingen, till exempel praktik och förstärkt förmedlingsstöd. Vi vill ge pengar till mer forskning för att utveckla och sprida nya och bättre behandlingsmetoder för personer med psykisk ohälsa. Frågan om en allmän arbetslöshetsförsäkring utreds just nu. När kommittén lämnar sitt förslag kommer alliansen att ta ställning till det. VI VILL HA ETT JÄMSTÄLLT ARBETSLIV Kvinnor och män ska kunna göra karriär på samma villkor, därför vill vi bland annat: Vi kommer att behålla RUT-avdraget. Vi vill förstärka jämställdhetsbonusen för de föräldrar som delar jämnt på föräldraledigheten. Vi vill utveckla ett verktyg som arbetsgivare kan använda. Med hjälp av verktyget ska arbetsgivaren kunna se om och hur kvinnor och män riskerar att bli sjuka av sitt arbete. Vi vill att Arbetsmiljöverket ska fortsätta arbetet med att hindra att kvinnor tvingas lämna arbetslivet i förtid på grund av problem som de får av sitt arbete. Vi vill utreda om det går att förändra pensionssystemet. Vi vill att mer, eller delar av den intjänade pensionen, fördelas lika mellan makar om de inte själva säger nej till det. FLER JOBB FÖR UNGA Vi vill sänka socialavgifterna ännu mer för ungdomar under 23 år till 10,21 procent. Vi vill ta bort nedsättningen för personer som fyllt 25 år. Vi vill öka arbetsgivarnas ansvar för lärlingsutbildningarna så att utbildningarna ännu bättre kan anpassas till arbetsmarknadens behov. Ett första steg är att genomföra en försöksverksamhet kring lärlingsutbildning på gymnasiet där branscher och arbetsgivare har ökat inflytande och ansvar. Det kallar vi för branschlärlingar. Vi vill införa arbetsträning och förstärkt arbetsträning som insatser inom jobbgarantin för ungdomar. Vi vill höja lärlingsersättningen för att göra lärlingsutbildningen mer populär. Vi vill att fler ungdomar ska slutföra sin gymnasieutbildning. Därför vill vi att unga ska få den högre bidragsnivån inom studiemedlet.»» Vi vill att även arbetslösa under 20 år ska kunna få Starta-Eget-bidrag. 6 Vi bygger Sverige

7 Vi vill öka och permanenta stödet till dem som arbetar för att främja entreprenörskap i skolan, högskolan och yrkeshögskolan genom Ung Företagsamhet och Drivhuset. På så sätt främjas nyföretagandet bland Sveriges elever och studenter. Vi vill att Drivhusets verksamhet även ska gälla för studenterna i Yrkeshögskolan. MAN SKA KUNNA JOBBA LÄNGRE Vi vill att fler personer ska kunna arbeta längre tid i livet. Därför vill vi: Vi vill att fler människor ska vilja arbeta längre. Därför vill vi se över gränserna för när man ska få börja ta ut inkomstgrundad allmän pension, garantipension och äldreförsörjningsstöd samt för uttag av pension som grundas på avdragsgill avgift. Vi vill att rätten att få ha kvar sitt job ska gälla till 69 år istället för, som idag, till 67 år. Vi vill säga ja till en plan för Life-Science och fortsätta att öka stödet till svensk forskning på detta område. Vi vill analysera behovet av en patentpool i anslutning till Patentverket för att se till att man ska kunna få patent snabbare. TRYGG ENERGI ÄR VIKTIGT FÖR JOBBEN Vi står fast vid Alliansens energiöverenskommelse, som ger konsumenter och industri en trygg energiförsörjning, ekologisk hållbarhet och god konkurrenskraft.»» Vi vill bygga ut den förnybara energiproduktionen, få bort ut fossila bränslen och arbeta för att kunna byta ut gamla kärnkraftverk mot nya. MER PENGAR TILL FORSKNING OCH UPPFINNINGAR GER MER KUNSKAP OCH BÄTTRE KONKURRENS När regeringen lägger ett förslag till riksdagen kallas det proposition. Vi vill lägga en forskningsproposition som ännu mer kommer att se till att Sverige har bra forskning. Vi vill betala 800 miljoner kronor under en tid av tio år till mer forskning och fler utbildningsplatser inom produktion och logistik i Södertälje tillsammans med AstraZeneca och Scania. Vi bygger Sverige 7

8 Ökad sammanhållning MER STÖD TILL UTSATTA OMRÅDEN Vi vill fördubbla lönetillägget för förstelärartjänster i utanförskapsområden till kronor per månad. Vi vill skapa ännu fler karriärtjänster för utanförskapsområdena. Då skulle vi få dubbelt så många förstelärare. Vi vill flytta myndigheternas arbetsplatser och på så sätt skapa fler arbetstillfällen och få områdena att bli mer lockande. STÄRKT SKYDD FÖR UTSATTA BARN Vi vill utse en nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården. Samordnaren ska ge stöd till socialtjänsten genom att bland annat sprida goda exempel. Vi vill skapa ett kunskapscentrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Vi vill att socialtjänsten oftare ska fundera på om barn som är placerade i familjehem ska få vårdnadsöverflyttning eller bli adopterade. Vi vill arbeta för att föräldrar ska kunna samarbeta bättre när de ska träffa sina barn som de har delad vårdnad om. PENGAR TILL BARNS OCH UNGAS PSYKISKA HÄLSA Vi vill betala en miljard kronor mellan åren 2016 och 2018 för att förebygga och minska psykisk ohälsa bland barn och unga. Pengarna ska öka kunskaperna om barns och ungas psykiska ohälsa, öka tillgängligheten till stöd och vård, samt öka samverkan mellan skola, sjukvård och socialtjänst. Vi vill införa ett krav på kommunerna att erbjuda föräldrar att vara med i minst ett föräldrastödsprogram under barnets uppväxt. 8 Vi bygger Sverige

9 Ett öppet Sverige Vi vill att de länder som bryter mot EU:s asylregler ska ställas inför domstol. Vi vill undersöka hur kommunerna lättare ska kunna ta emot flyktingar. Vi vill undersöka vad vi kan göra för att fler kommuner ska ta emot flyktingar. Vi vill ge myndigheten Migrationsverket chans att ordna och ha ett anläggningsboende. Vi vill förenkla systemet för statlig ersättning till kommunerna för kostnader för asylsökande och för att de tar emot nyanlända. Vi vill förenkla systemet för att kunna se hur bra det fungerar. Vi vill att det ska bli enklare för dem som kommer hit att få ett arbete. En utredning ska komma på ett bra system för mottagande av asylsökande och nyanlända som snabbt ger arbete för dem som fått uppehållstillstånd. Vi vill att arbetare från andra länder ska vilja komma hit. Det ska vi göra genom att korta handläggningstiden för att anställa utländsk arbetskraft. Flyktingguider är personer som frivilligt använder sin egen tid för att träffa flyktingar. Vi vill stärka arbetet med flyktingguider. På så sätt blir fler människor i samhället med och hjälper till. Vi vill ge flyktingar med uppehållstillstånd chans att lära sig svenska redan under tiden som de bor i anläggningsboende. Vi vill att det ska vara möjligt att läsa på Komvux samtidigt som man har ett instegsjobb. Vi vill att SFI mer ska målgruppsanpassas. Det ska finnas individuella studieplaner. SFI ska göras till en del av Komvux. Vi vill att de som lär sig svenska samtidigt ska kunna förbättra sina ämneskunskaper och yrkeskunskaper. Vi vill att det ska bli lättare att tentera av delar av grundvux. Då undviker vi dubbelläsning. De personer som går på SFI-kurs ska inte samtidigt behöva gå Svenska som andraspråk inom grundvux. Vi vill att de gymnasiala introduktionsprogrammen ska bli bättre, och då mest språkintroduktion. Vi vill ge mer pengar till den satsning på arbetsförberedande etableringskurser som redan finns vid folkhögskolorna. Idag får arbetslösa ungdomar mellan 20 och 24 år förhöjt studiebidrag. Vi vill att detta också ska gälla för nyanlända invandrare i samma ålder som gått klart sin etableringsplan. När man översätter ett utländskt betyg till ett svensk betyg kallas det validering. Vi vill förbättra valideringen, bland annat genom att ge mer pengar så att det går snabbare. Vi vill fortsätta bygga ut de kompletterande högskoleutbildningarna för att utländska akademiker lättare ska få jobb, framförallt inom bristyrken som vården. Vi vill förstärka Almis rådgivning till företagare med utländsk bakgrund, den så kallade IFS-rådgivningen. Vi bygger Sverige 9

10 Utbildning bygger Sverige starkt MER KUNSKAP I SKOLAN Vi vill ha fler utbildade lärare. Vi vill ha fler karriärtjänster i skolan. Vi ska göra särskilda satsningar i utanförskapsområden. Vi vill ha fler speciallärare. Vi vill minska klasstorleken i lågstadiet. Vi vill satsa på ett fortsatt mattelyft. Vi vill satsa på ett fortsatt läslyft. Vi vill införa en tioårig grundskola så att också de yngsta eleverna får rätt till stöd för att lära sig skriva, läsa och räkna. Vi vill införa fler matematiklektioner i högstadiet. Vi vill ha 100 timmar mer undervisning i ämnet idrott och hälsa i grundskolan. Barnen ska kunna läsa enklare texter, skriva och räkna redan under det första skolåret. Därför behöver lärarna ett bedömningsstöd, det vill säga en checklista. Vi vill införa betyg från årskurs 4. Vi vill ha mer undervisningstid i svenska för nyanlända elever och andra elever med liknande behov. Nyanlända elever ska snabbt få sina kunskaper bedömda. Då får de snabbt får plats i en passande årskurs och undervisningsgrupp. Vi vill ha tydligare regler för förberedelseklasser, bland annat för att undvika att eleverna blir kvar för länge i dessa, och öka möjligheterna för nyanlända att under en tid få arbeta mer med ämnet svenska. Kommuner och friskolor ska ge läxhjälp till alla elever. Skolorna måste kunna ordna sommarskola för elever i årskurs åtta och nio som riskerar att inte komma in på gymnasiet. Vi vill förlänga skolplikten med ett år för elever i nuvarande årskurs nio som inte kan komma in på gymnasiet. RÄTT ATT VÄLJA SKOLA Vi kommer att behålla det fria skolvalet. Vi vill att de personer och företag som driver skolor ska kunna sköta skolan länge. Vi vill att myndigheten Skolinspektionen ska undersöka personer eller företag innan de får starta skolor eller när skolor byter ägare. Vi vill att myndigheter ska kunna kontrollera skolors ekonomi. Vi vill också införa meddelarskydd för anställda i fristående skolor. Det betyder att en anställd ska kunna berätta om något fel som skolan gör och få vara anonym. Offentlighetsprincipen ska också gälla för skolorna. Det betyder att alla ska kunna läsa de papper som skolorna skriver och de brev som kommer in. Vi vill att det ska finnas lättillgänglig och bra information om alla skolor i kommunen, så att det blir lättare för föräldrar och elever att välja skola. TRYGGHET OCH RO I SKOLAN Vi vill att skolor ska kunna ge elever på gymnasiet och högstadiet ett skriftligt ordningsomdöme. Ordningsomdömet ska inte ingå i slutbetyget. Vi vill stärka elevhälsan. 10 Vi bygger Sverige

11 LÄRARYRKET SKA BLI FINARE Vi vill ha fler platser på förskoleutbildningarna, lärarutbildningarna och speciallärarutbildningen. Vi vill att de som utbildar sig till speciallärare, specialpedagoger och ämneslärare i matematik, biologi, kemi, fysik eller teknik ska tjäna mer pengar på det. Vi vill skapa fler vägar in i läraryrket för dem som redan har ämneskunskaper genom kompletterande utbildningar. Vi vill att förstelärarna ska bli fler i skolan. Vi vill införa digitaliserade nationella prov. Proven ska rättas av någon utanför skolan. Detta vill vi för att ge lärarna mer tid för undervisning och för att rättningen ska bli mer rättvis. Fram till nu har det funnits individuella utvecklingsplaner i årskurs 4 och 5. De ska tas bort när vi inför betyg i dessa årskurser. Då får lärarna mer tid att undervisa. EN GYMNASIESKOLA FÖR JOBBEN Vi vill att fler elever ska söka till teknik- och vårdprogrammen. Det ska vi göra genom att låta utbildningarna leda fram till yrkena gymnasieingenjör och undersköterska. FRITIDSHEM FÖR TRYGGHET, KUNSKAP OCH SAMMANHÅLLNING Vi vill minska storleken på barngrupperna på fritids genom ett stöd till dem som har små barngrupper eller som minskar storleken på stora barngrupper. BRA FÖRSKOLA OCH BARNOMSORG Vi vill förstärka myndigheten Skolinspektionens tillsyn över förskolan. Skolinspektionen ska kunna besöka ett antal förskolor i varje kommun och undersöka hur de arbetar. Vi vill att Skolinspektionen genomför en särskild treårig kvalitetsgranskning. Skolinspektionen ska särskilt undersöka barngruppernas storlek. Vi vill minska storleken på barngrupperna i förskolan. Det ska vi göra genom ett stöd till dem som har små barngrupper eller som minskar storleken på stora barngrupper. Vi vill öka antalet platser på förskollärarutbildningen. Vi vill förlänga förskolelyftet till och med år Vi vill genomföra ett förskolechefslyft mellan åren 2015 till 2018 för att utveckla det pedagogiska ledarskapet i förskolan. HÖGRE UTBILDNING FÖR KUNSKAP Vi vill öka antalet platser för bland annat lärare, specialistsjuksköterskor och barnmorskor och göra en särskild satsning för att vidareutbilda förskollärare till att bli behöriga också för lågstadiet. Totalt kommer det att bli en ökning med ungefär studenter för varje år.»» Vi vill höja studiemedlet så att studenterna får 1000 kronor extra i månaden. Vi bygger Sverige 11

12 Ökad tillgänglighet och bättre vård ÖKAD TILLGÄNGLIGHET OCH BÄTTRE KVALITET Vi har gett en miljard till att minska köerna i vården. Det kallar vi kömiljarden. Vi vill att kömiljarden utvecklas till en samordnings- och tillgänglighetsmiljard. Det betyder att förutom att fortsätta arbeta med tillgänglighet och korta köer ska pengarna också öka vårdens vilja att ta ett helt ansvar för patienten. Vi vill ge 500 miljoner varje år under åren 2015 till 2018 på att förkorta väntetiderna inom cancervården. Pengarna ska även gå till att få en snabb diagnos. Vi vill samla vård för mycket svårt cancersjuka på ett mindre antal sjukhus för att vården ska kunna bli mycket bättre. Vi vill inrätta en nationell kunskapsguide för vårdens personal. STÄRK VÅRDEN AV ÄLDRE De kommuner och landsting som skriver ett avtal om samarbete för att göra vården bättre för äldre ska få ett statligt bidrag. Vi vill ta fram en nationell demensplan för att sprida mer kunskap om demenssjukdomar. Demensplanen ska också göra att man använder sina pengar bättre genom forskningssamarbeten, bättre vård och stöd till anhöriga. UTBILDA FLER LÄKARE OCH SJUKSKÖTERSKOR Vi vill utöka antalet platser på barnmorskeutbildningen. Vi vill utöka antalet platser på specialistsjuksköterskeutbildningen. VI VILL STOPPA OHÄLSA Vi vill höja skatten på alkohol. Vi vill höja skatten på tobak. Vi vill utveckla och förbättra hälso-och sjukvården för personer med kroniska sjukdomar genom att fortsätta arbetet inom ramen för den nationella strategin. STÄRK PATIENTENS STÄLLNING Vi vill stärka patientens ställning ännu mer genom att skapa en digital tjänst - Hälsa För Mig - där man enkelt ska kunna samla och spara information om sin egen hälsa. 12 Vi bygger Sverige

13 Ett bra och tryggt land att åldras i HÄLSOSAMMARE VARDAG Vi vill ta fram vägledningar och utbildningsmaterial som handlar om aktivering av äldre och tidig upptäckt och behandling av psykisk ohälsa. Vi vill undersöka vad man kan och vet om rehabilitering och hemsjukvård bland äldre. Vi vill att äldre människors ska kunna vara med i kulturlivet genom satsningen Kultur för äldre. Vi vill att alla kommuner ska kunna erbjuda trygghetsboende eller särskilt boende utan biståndsbedömning. Vi vill att alla kommuner ska vara skyldiga att erbjuda plats i ett trygghetsboende för alla som är över 85 år och som fått ja till hemtjänst. Vi vill att investeringsstödet till trygghetsboende och särskilt boende förlängs och förstärks för att se till att det finns fler äldrebostäder. BÄTTRE MAT I ÄLDREOMSORG OCH SKOLOR Vi vill genomföra ett nationellt måltidslyft för äldreomsorgen och förskolan. De mesta av pengarna ska gå till äldreomsorgen. Pengarna gör det möjligt för kommuner och privata företag som driver äldreomsorg eller förskolor att söka bidrag för att göra måltiderna bättre. Vi vill fortsätta ge stöd åt kompetenscentrumet för måltider i vård, skola och omsorg. RÄTTEN ATT VÄLJA Vi vill att kommunerna måste ha valfrihet för äldre, antingen genom upphandling, ramavtal eller lagen om valfrihet, LOV. Vi vill att varje äldre person ska få ännu mer att säga till om när det gäller över omsorgens innehåll genom att skapa en förenklad biståndsprövning. Vi vill utveckla ett system tillsammans med kommunerna för att stärka kommunernas egenkontroll av verksamhet. Vi vill att Inspektionen för vård och omsorg ska utveckla sin tillsyn till att även gälla för hur kommunerna gör sin egenkontroll. Vi vill få bättre äldrevård genom att ha ett bättre bedömningsverktyg. STÄRK PERSONALEN I ÄLDREOMSORGEN Vi vill förlänga omvårdnadslyftet för att fortsätta stärka kunskapen bland personal inom äldreomsorgen. Vi vill fortsätta ledarskapsutbildningen för chefer i äldreomsorgen. Vi bygger Sverige 13

14 Ett tryggare samhälle ETT TRYGGARE SAMHÄLLE UTAN BROTT Vi vill skärpa straffen för dråp, synnerligen grov misshandel, grov misshandel, grovt rån, grov utpressning, grovt olaga hot och grovt olaga tvång. Vi vill införa synnerligen grov våldtäkt och oaktsamhetsbrott avseende våldtäkt som nya brott. Vi vill se över våldtäktsbrottet och fundera mer på frågan om brist på samtycke. Vi vill skärpa straffet för narkotikabrott. Vi vill skärpa straffet för köp av sexuell handling av barn. Vi vill skärpa kriminaliseringen för brott som begås inom ramen för organiserad, kriminell verksamhet. Vi vill skärpa straffen för människohandel och koppleri, det vill säga förmedla sexuella tjänster. Vi vill att det ska bli lättare för polisen att ta det som kriminella äger. Vi vill stoppa handeln med pass. Därför ska det bli svårare och dyrare att få ut flera pass. Personer som känner till att brott begås ska tala om det för polisen. Det ska bli högre straff för de personer som inte gör det. Det finns personer som reser utomlands för att träna för krig åt terrorstämplade grupper. Vi vill underöka om man kan göra det till ett brott. Vi vill också undersöka om det ska gå att ta deras pass. Vi tycker att den person som gör ett nytt brott och döms till ett nytt fängelsestraff ska avtjäna minst tre fjärdedelar av det nya straffet. Vi vill att den person som gör nya brott efter att ha släppts ur fängelse ska få hela sin villkorliga dom borttagen. En person som är misstänkt för ett brott men som hjälper polisen med brottet ska kunna få ett kortare straff. Om en person i fängelse inte sköter sig i fängelset ska personen inte få villkorlig frigivning. Vi vill se nya former för samverkan mellan Kriminalvården och andra för att förbättra möjligheterna för en person att få ett liv fritt från brott. Vi vill att Kriminalvården ska arbeta mer med särskilda utslussningsåtgärder för att förbereda dem som sitter i fängelse för livet efter tiden på fängelse. Vi vill att fler ska kunna få en yrkesutbildning på fängelset. EN BRA START I LIVET Vi vill använda helgavskiljning med fotboja som straff för unga i åldern 15 till 18 år. Vid helgavskiljning måste den unge en viss tid vara i hemmet eller på annan plats på vissa bestämda tider. Vi vill att polis och socialtjänst som upptäcker unga i riskzonen ska kontakta föräldrarna för ett samtal. 14 Vi bygger Sverige

15 EN TRYGGARE VARDAG Vi vill införa ett nytt brott: inbrottsstöld. Brottet ska ha ett minsta straff på fängelse i ett år. Vi vill minska straffrabatten vid flerfaldig brottslighet. Vi vill att identitetsstöld ska bli ett brott. Vi vill höja kraven på identitetskort och bankkort. Vi vill skärpa lagarna mot så kallade bluffakturor. Vi vill att försök till häleri ska bli ett brott. VÅLD I NÄRA RELATIONER Vi vill att man ska kunna använda elektronisk fotboja vid fler fall av kontaktförbud. Vi kommer att undersöka hur det har gått med de nya strängare lagarna mot grov kvinnofridskränkning. Om de nya lagarna inte fungerar är Alliansen beredd att skärpa straffen ännu mer. Vi vill ge Länsstyrelsen pengar för insatser som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor, att barn bevittnar våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Vi vill göra mer för att stoppa att unga blir gifta mot sin vilja. Vi vill att kvinnojourer och tjejjourer ska få pengar som ska räcka länge så att de kan fortsätta sitt viktiga arbete. Vi vill ge fortsatt stöd till verksamhet som arbetar för att stoppa våld och övergrepp. TRYGGHET OCH JÄMSTÄLLDHET FÖR UNGA Vi vill att brotten olaga hot, ofredande, förtal och förolämpning blir tydligare och mer moderna. Vi vill stärka skyddet mot spridning av integritetskänsligt material som till exempel hämndporr, det vill säga när någon hämnas på en före detta partner genom att lägga ut sexbilder eller sexfilmer på internet. Vi vill skärpa straffet för grooming. Grooming är när en vuxen lockar ett barn på internet att göra sexuella handlingar med den vuxne. DUKTIGARE POLISER Vi vill att polisen ska göra bara endast vissa saker. Andra arbetsuppgifter som polisen haft kan andra myndigheter göra istället. Då kan polisen arbeta bättre. Vi vill se över hur polisen sköter och utreder anmälan om sexualbrott och fundera på om det behövs förändringar. Vi vill att civila utredare ska kunna få samma rättigheter som en polisman. KUNNIGA KONSUMENTER KAN PÅVERKA»» Vi vill att företag som säljer egna produkter eller får provision vid försäljning till konsumenter inte ska få kalla sig oberoende rådgivare. Vi bygger Sverige 15

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Valmanifest A5.indd 4 2014-08-30 17:13:15 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

Fler jobb och företag i hela Sverige

Fler jobb och företag i hela Sverige Fler jobb och företag i hela Sverige Inledning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap i skolan, högre kvalitet

Läs mer

Utbildning bygger Sverige starkt

Utbildning bygger Sverige starkt Utbildning bygger Sverige starkt Inledning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap i skolan, högre kvalitet

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE 31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM 2011 2014 2/18 3/22 Innehållsförteckning ANSVAR...3 4 ETT FRAMGÅNGSRIKT SVERIGE...4 5 1. 100 000 FLER JOBB,

Läs mer

Ett starkare Sverige

Ett starkare Sverige Ett starkare Sverige Gemensam budgetmotion för 2015 1. Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA.

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Till alla. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Sid. 10 En ambitiös jobbpolitik. För

Läs mer

MANIFEST VAL- I I III I I II I I II II II I I II I II I I. OCH 89 vallöften. för. ett. mänskligare. I sverige I I I I II II I II II I I I I I I I I I

MANIFEST VAL- I I III I I II I I II II II I I II I II I I. OCH 89 vallöften. för. ett. mänskligare. I sverige I I I I II II I II II I I I I I I I I I VAL- MANFEST 13 VAL- MANFEST Steg OCH 89 vallöften för ett mänskligare sverige 13 steg och 89 vallöften för ett mänskligare Sverige Kristdemokraterna ser tre viktiga uppgifter under den kommande mandatperioden.

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att vara anställd Att söka arbete Att starta eget företag Arbetslöshetsförsäkringen Att betala

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Riksdagens årsbok 2008/09 på lättläst svenska. Information om riksdagens beslut under hösten 2008 och våren 2009

Riksdagens årsbok 2008/09 på lättläst svenska. Information om riksdagens beslut under hösten 2008 och våren 2009 Riksdagens årsbok 2008/09 på lättläst svenska Information om riksdagens beslut under hösten 2008 och våren 2009 På bilden ser du Riksdagshuset. Vattnet framför Riksdagshuset heter Stockholms ström. Riksdagshuset

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att söka arbete Att starta eget företag Att betala skatt Folkbokföring Socialförsäkringen Utbildning

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Att ta hand om barn och unga Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Skolan och demokrati Ekonomiskt stöd till familjer Foto:

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

ungdoms- manifest September 2010

ungdoms- manifest September 2010 ungdomsmanifest September 2010 ge ungas drömmar en chans Dagens unga är morgondagens lärare, entreprenörer, maskinoperatörer, politiker och generaldirektörer. Unga människor är en enorm resurs och vi politiker

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Vårdnad av barn Föräldrarollen Ekonomiskt stöd till familjer Socialtjänstlagen Barnomsorg Grundskola Gymnasium Skolan och

Läs mer

www.stockholm.socialdemokraterna.se

www.stockholm.socialdemokraterna.se VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och

Läs mer

Samhällsinformation för nyanlända i Östergötland Lättläst Svenska

Samhällsinformation för nyanlända i Östergötland Lättläst Svenska Samhällsinformation för nyanlända i Östergötland Lättläst Svenska 1 1. Det svenska politiska systemet Sverige är en demokrati och det svenska folket väljer de personer som ska styra Sverige. Vart fjärde

Läs mer

1 Det svenska politiska systemet

1 Det svenska politiska systemet 1 Det svenska politiska systemet Rösträtt och valsystem Sverige är en demokrati och det svenska folket väljer de personer som ska styra Sverige. Det är val vart fjärde år. Sverige styrs på tre olika nivåer:

Läs mer

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Välkommen Välkommen Alla tryck och andra rättigheter är skyddade Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Namn enl. bokstavsordning Anahid Khachadorian Anna Lytsy

Läs mer