Koncernkontoret Finansenheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Koncernkontoret Finansenheten"

Transkript

1 Koncernkontoret Finansenheten Jan-Åke Andersson Redovisningscheferna Utbyte av Betalterminaler Den regiongemensamma upphandlingen av banktjänster omfattade också tjänsten betalterminaler. Swedbank, med Babs Paylink som underleverantör av betalterminaler, tilldelades uppdraget. Swedbank har nu beslutat att det ekonomiska ansvaret för kortbedrägerier övergår till de kunder som inte medverkar till ett utbyte till terminaler med EMV-standard. För att uppfylla säkerhetskraven, d v s att det ekonomiska ansvaret för bedrägerier kvarstår hos Swedbank, krävs att Region Skåne byter samtliga nuvarande terminaler till EMV-terminaler. Dessa uppfyller kraven att kunna läsa chipkort och att identifikation sker med PIN-kod. Nuvarande betalterminaler beräknas bytas ut under våren En projektgrupp bestående av representanter från RS-IT och Finansenheten har tittat på säkerheten i kortbetalningarna och hur kommunikationen skall ske. Det finns två alternativ, analogt via telenätet eller digitalt, vilka beskrivs nedan. Oavsett vilket alternativ som väljs kommer kostnaden att minska för respektive säljställe/enhet, vilket framgår av kostnadskalkyl (bilaga 2). I bilaga 3 finns de två terminaltyper som är upphandlade. Xentan är BABS ersättningsmodell för den nu vanligast förekommande Smashterminalen. Ytterligare information om modellerna finns på För att uppnå antalet terminaler som prissättningen i kostnadskalkylen bygger på och för att underlätta administrationen vidutbytet, kommer beställning av betalterminaler ske centralt via Finansenheten. Varje förvaltning/enhet gör själv en bedömning av vilken typ av terminal resp. anslutning som önskas (analog eller digital kommunikation). Beställning av terminal sker på beställningsblankett (bilaga 1), vilken mailas/skickas ifylld till Finansenheten, Karolina Thornström, senast 30 april. Beställningen skall undertecknas av behörig attestant. Om terminal önskas för digital anslutning måste beställning göras av datajack om detta inte finns. Detta sker på vanligt vis via lokal IT beställningsansvarig i beställningsportalen för IT-tjänster. Adress: Skånehuset, Kristianstad. Telefon: Växel Fax: Bankgiro: Organisationsnummer:

2 Anslutningsmöjligheter Betalterminalen gör det möjligt, att förutom alternativet med vanlig analog telekommunikation, även skicka korttransaktioner via Bredband. Detta sker via det gemensamma datanätverket SkåNet. Analog anslutning Terminalen ansluts på traditionellt sätt via analogt telefonjack via telekommunikation. Ett telefonabonnemang krävs och varje transaktion genererar en samtalskostnad. Terminalens placering blir knuten till platsen där telefonjacket finns. Tekniken är väl beprövad, men bedöms av terminalleverantören som något långsammare jämfört med bredband. Digital anslutning Terminalen ansluts till ett befintligt eller nybeställt datajack på samma sätt som en PC. Terminalen kan vid behov flyttas på ett flexiblare sätt i lokalen. Inga kostnader uppstår för uppkoppling eller transaktioner. Tekniken är nyare än den analoga och inte lika beprövad. Den digitala tekniken möjliggör att olika tillämpningar och behov kan lösas i samma infrastruktur, vilket gör den totalt mer kostnadseffektiv på sikt. Terminalleverantören bedömer kommunikationssättet som snabbare än analog överföring. Lennart Henricson Jan-Åke Andersson

3 Bilaga 1 Beställning av betalterminal (utbyte av befintligt terminal) Babsnummer Marknadsnamn (enhet) Besöksadress Postnummer/ort Kontaktperson Telefonnummer Anslutningsalternativ. Analog kommunikation Digital kommunikation Datajack är beställt via Regionfastigheter Behov av fler betalterminaler, ange antal Terminaltyp Xenta Verifone Vx510 Godkännes (behörig attestant) Blanketten skickas till: Region Skåne Karolina Thornström Finansenheten Skånehuset Kristianstad

4 Bilaga 2 KOSTNADSKALKYL Nuvarande avtal Nytt avtal Nytt avtal Nytt avtal analog Nytt avtal digital analog Smash analog Xenta digital Xenta Verifone Vx510 Verifone Vx510 Månadshyra BABS år kr 341 kr 341 kr 253 kr 253 kr Månadshyra BABS år kr 291 kr 291 kr 216 kr 216 kr Månadshyra BABS år kr 194 kr 194 kr 172 kr 172 kr Telekostnad / månad 245 kr 245 kr 0 kr 245 kr 0 kr Intern kostnad / mån. datauttag 0 kr 0 kr 156 kr 0 kr 156 kr Engångskostnad datauttag 0 kr 0 kr kr 0 kr kr Kostnad för 3 år kr kr kr kr kr Kostnad för 4 år kr kr kr kr kr Kostnad för 5 år kr kr kr kr kr

5 Bilaga 3

6

7 Koncernkontoret Finansenheten Jan-Åke Andersson Programkontoret Rapport uppdrag: Utbyte av kortterminaler, Etapp 1 Enligt uppdragsbeskrivningen i uppdrag om utbyte av kortterminaler skall projektgruppen rapportera etapp 1 till uppdragsgivaren för vägval och finansiering. Projektgruppen lämnar härmed följande rapport. Under februari och mars månad har en projektgrupp bestående av totalt fyra personer med representanter från Finansenheten och RS-IT haft ett antal möten. Kommunikationssätt och säkerhet kring betalningstrafiken har utretts grundligt. Det finns två anslutningsmöjligheter för betalterminaler, analog och digital anslutning. För analog anslutning krävs ett telefonjack, vilket finns framdraget hos våra enheter. Det är en väl beprövad teknik, men kan uppfattas som något långsam. En fast månadskostnad tillkommer för trafikavgifter. Den digitala tekniken kräver ett datajack. Överföring av information sker snabbare jämfört med den analoga tekniken. Det har utretts vem som har det ekonomiska ansvaret för kortbedrägerier vid olika kommunikationssätt. Swedbank ansvarar för bedrägerier om BABS-terminaler med EMVstandard används vid kommunikationsättet IP över sjunet, IP med BTB (krypteringsbox) samt vid analog kommunikation. Det har säkerställts att ingen känslig information, t ex personnummer, följer med i transaktioner som ej krypteras. Säkerheten har bedömts som god vid användning på ovanstående redovisat sätt. Lindängens vårdcentral har som pilot installerat EMV-terminal med kommunikationssätt IP över sjunet med tillfredsställande resultat. Vidare har diskussion förts beträffande val av olika modeller av betalterminaler. Det finns två alternativ, Verifone Vx510 och Xenta. Den senare modellen är lämplig på ställen med många transaktioner och består av två delar, en för kunden och en för kassören. Båda modellerna uppfyller säkerhetskraven. Adress: Skånehuset, Kristianstad. Telefon: Växel Fax: Bankgiro: Organisationsnummer:

8 Kostnaderna för installation av ev datajack uppgår till c:a kr/uttag som bekostas av respektive förvaltning. Vid de säljställen sjunet inte är framdraget, rekommenderas fortsatt analog kommunikation. En ekonomisk kalkyl för respektive modell och kommunikationssätt, som också belastar resp. förvaltning, framgår av bilaga. Utifrån underlaget i utredningen i etapp 1 är projektgruppens förslag att gå vidare med etapp 2. Gruppen har delvis påbörjat arbetet i etapp 2. Bl a är inventering av alla kortterminaler genomförd. Tillvägagångssättet för beställningar är planerad att genomföras via ett brev med kostnadskalkyl och beställningsblankett som skickas ut till alla innehavare av betalterminal. Utkast till brev med kostnadskalkyl och beställningsblankett bifogas. Finansenheten planerar därefter samordna gemensam beställning av terminaler hos terminalleverantören BABS Paylink. Ev nya datajack beställs direkt via Regionfastigheter av respektive förvaltnings ITsamordnare. Tidplan för utbyte inkl leveransplan, support och ansvarsgränser mellan olika aktörer återstår att utreda i etapp 2. För projektgruppen Jan-Åke Andersson

AVTAL Inlösen av korttransaktioner Svenska Golfförbundet

AVTAL Inlösen av korttransaktioner Svenska Golfförbundet AVTAL Inlösen av korttransaktioner Svenska Golfförbundet 1(3) KUNDEN Kundens juridiska namn Babsnummer (ifylles av Babs) Organisationsnummer Postadress Postnummer och ort E-postadress Telefonnummer och/eller

Läs mer

Uppdrag Regional lösning för distansmöte vid samordnad vård- och omsorgsplanering

Uppdrag Regional lösning för distansmöte vid samordnad vård- och omsorgsplanering Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 1.0 Utgåva (1)8 Godkänt av : Godk datum: Uppdrag Regional lösning för distansmöte vid samordnad vård- och omsorgsplanering

Läs mer

Örebro kommun. Trygghetslarm Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-12-08 Antal sidor: 12

Örebro kommun. Trygghetslarm Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-12-08 Antal sidor: 12 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 3 6. Ansvarig nämnd/styrelse 3 7. Metod 3 8. Projektorganisation

Läs mer

Mienet föreningsinfo februari 2011

Mienet föreningsinfo februari 2011 1 Mienet föreningsinfo februari 2011 Hej alla medlemmar i Mienet! Här kommer lite information om vad som händer på fiberfronten. Men först en liten vädjan om pengar. Inträdesavgift Som ni väl kom ihåg

Läs mer

Kortbetalningars konsekvenser för handeln

Kortbetalningars konsekvenser för handeln Kortbetalningars konsekvenser för handeln Denna informationsskrift är framtagen för att ge bättre kunskap om kortbetalningar inom svensk detaljhandel. Maj 2014 2(9) Betalningsmarknaden i förändring Kontant

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag.

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag. IT-pIan 2015-2017 IT-planen i Osby kommun revideras årligen i samband med kommunens budgetarbete. IT-planen arbetas fram i respektive förvaltning, för att därefter beslutas av nämnden. Nämndemas förslag

Läs mer

Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst. Hantering av räkenskapsinformation. 2012:31 version 3

Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst. Hantering av räkenskapsinformation. 2012:31 version 3 Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst Hantering av räkenskapsinformation 2012:31 version 3 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Motion färdtjänstkort som kan laddas med pengar

Motion färdtjänstkort som kan laddas med pengar 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Björn Johansson Avd.chef kollektivtrafik Regional samhällsplanering Bjorn.k.johansson@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-09-28 RS120174 Regionstyrelsen Motion

Läs mer

Dokumentstyrningsplan

Dokumentstyrningsplan Enheten för dokumentstyrning Kerstin Svensson Dokumentstyrningsstrateg 044-309 34 68, 0768-89 02 63 Datum 1 (17) Dokumentstyrningsplan Postadress: 291 89 Kristianstad Organisationsnummer: 23 21 00-0255

Läs mer

Försöksverksamhet med. videokonferens DV-RAPPORT 2004:1. Redovisning av ett regeringsuppdrag

Försöksverksamhet med. videokonferens DV-RAPPORT 2004:1. Redovisning av ett regeringsuppdrag Försöksverksamhet med videokonferens DV-RAPPORT 2004:1 Redovisning av ett regeringsuppdrag Producerad av Informationssekretariatet, Domstolsverket, diarienummer 1509-1997 Tryckt av Tabergs tryckeri AB,

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar.

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade

Läs mer

Telia Betal. En guide för dig som ska välja kortterminal och kommunikationstjänst

Telia Betal. En guide för dig som ska välja kortterminal och kommunikationstjänst Telia Betal En guide för dig som ska välja kortterminal och kommunikationstjänst Innehåll Generationsskifte inom betalningslösningar 3 Rollistan 4 Så fungerar Telia Betal 6 Frågor och svar 8 Tänk på det

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Nacka kommun Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 8 2.1. Bakgrund... 8 2.2. Syfte och avgränsning... 8 2.3. Metod... 9 3. Beslut i kommunstyrelse

Läs mer

Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet

Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2011-06-29 Dnr: Dokumentförvaltare: Lars Jonsson, Johan Åbrandt Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: Fastställd Dokumentid: Inkoppling av annan huvudman

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet Trygghetslarm Uppföljning av funktion och säkerhet ISBN 978-91-85999-95-8 Artikelnr 2009-126-25 Publicerad www.socialstyrelsen.se, januari 2009 Sättning Maj-Len Sjögren 2 Förord Under hösten 2006 blev

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

VÄGLEDNING OCH CHECKLISTA. Trygghetslarm. KOMMUNAL ehälsa. Trygghetslarm vägledning och checklista 1

VÄGLEDNING OCH CHECKLISTA. Trygghetslarm. KOMMUNAL ehälsa. Trygghetslarm vägledning och checklista 1 VÄGLEDNING OCH CHECKLISTA Trygghetslarm KOMMUNAL ehälsa Trygghetslarm vägledning och checklista 1 Trygghetslarm vägledning och checklista 2 Innehåll På väg till framtidens välfärdskommun... 4 Vägledng/checklista

Läs mer

Inbyteskampanj 2008. ISDN Duos

Inbyteskampanj 2008. ISDN Duos Inbyteskampanj 2008 ISDN Duos Nu ges företag och organisationer en unik chans att uppgradera sin telefoni till IP från Mitel. Mitels över 30 åriga erfarenhet inom kommunikationslösningar ligger till grund

Läs mer

Förslag om införande av planeringssystem i hemtjänsten

Förslag om införande av planeringssystem i hemtjänsten 1 (13) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Jan Idefjärd, Jan Nilsson Vård- och omsorgsnämnden Förslag om införande av planeringssystem i hemtjänsten I denna pm redovisas en uppföljning av försöksverksamhet

Läs mer

Stora möten med distansmedverkan

Stora möten med distansmedverkan Stora möten med distansmedverkan Rapport från pilotstudie Sid 1/10 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Syfte och mål... 3 3. Genomförande... 3 4. Resultat... 5 4.1 Upplevelser från deltagare... 5 4.2 Upplevelser

Läs mer

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15 LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar MANUAL Beställa och leveranskvittera Uppdaterad: 2012-02-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL FÖR BESTÄLLARE Innehåll 1.Bakgrund - införande

Läs mer

Ärende 14. Slutrapport - pilotprojekt för införande av surfplattor i Karlskoga kommun

Ärende 14. Slutrapport - pilotprojekt för införande av surfplattor i Karlskoga kommun Ärende 14 Slutrapport - pilotprojekt för införande av surfplattor i Karlskoga kommun Tjänsteskrivelse KS 2012.0046 Handläggare: Kristofer Gisslén Kommunstyrelsen Slutrapport - pilotprojekt för införande

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 Handlingar till Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 KALLELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde: Plats: Forum,

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Bilaga till revisionsrapport - underlag November 2010 Lars-Åke Ullström Robert Heed Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1. Intern

Läs mer

ehälsa i landstingen

ehälsa i landstingen ehälsa i landstingen Augusti 2014 Inventering på uppdrag av SLIT-gruppen Sammanställd av Lars Jerlvall och Thomas Pehrsson 1(20) Innehåll Sammanfattning... 3 Fakta i sammadrag.... 3 Bakgrund... 4 Förutsättningar

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer