Montage av YTONG Energy+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Montage av YTONG Energy+"

Transkript

1 Montage av YTONG Energy+ Allmänt Förvaring av YTONG Energy+ YTONG Energy + avlastas och förvaras på plant och jämnt underlag. YTONG Energy + leveras på pallar, inpackade i folie och bör packas upp först när de ska monteras. Uppackade YTONG Energy + ska förslutas för att skydda mot fukt. Ytong Lim, murbruk och tillbehör förvaras torrt. Hantering YTONG Energy + hanteras med hjälp av Ytong Montagetång. Pallar med YTONG Energy + kan flyttas med pallyft. Block läggs på två tomma, staplade pallar för att undgå lyft under knähöjd. Inpassning YTONG Energy + är oarmerade och anpassas lätt på alla sidor. Använd med fördel Ytong Bordssåg. Mindre inpassningar kan ordnas med handsåg. Se för övrigt Xella Danmarks verktygskatalog. Vinterbyggen Vid vinterbyggen, d.v.s. vid temperaturer under 5 C, används Ytong Lim, Vinter som härdar vid temperaturer ned till - C. Limytorna ska vara isfria. Salt eller andra upptiningmedel får inte användas. 1 Lättbetonghålmått: Porebetonhulmål: Kom i håg Husk avdrag fradrag för for puts puds och og pladefals smigplattor 24M 1,5M 15x25 21x19 0M Bruksfog Mørtelfuge -30 mm -30 mm Tagforankring Takförankring Fig.1. Inpassning vägg- och fönsterhöjder 94 YTONG Energy +

2 20 Niveaufri adgang Princip tegning Detail nr:20 Kvalitetssäkring Limfogar kontrolleras, se EC 6. Vid traditionellt byggande utfört i medelkonsekvensklass CC2 och normal säkerhetsklass omfattar kontrollen visuell kontroll enligt Stikprøveplan samt kontroll av att övrigt utförande uppfyller kraven i monteringsanvisningen. 2 Note: Opbygning af fugtafvisninde lag iht. producenten. Udvendig opbygning af dræn og belægning iht. rådgiver Modulmått Ytong produkter är anpassade till ett lodrätt modulmått, vilket gör det enkelt att uppföra väggar i alla höjder. Se fig. [1] Stabilitet Bygget ska dimensioneras med hänsyn till projektmaterialet. Var särskilt uppmärksam på den projekterandes anvisningar rörande dimensioner, antal och placering av beslag m.m. till stabilisering mot vindbelastning och glidning. Projektering och dimensionering ska utföras av rådgivande ingenjör Säkerhet Skyddsskor ska användas. När kran används ska skyddshjälm användas. Vid inpassning av block med skärande eller slipande verktyg används mask med filter mot findamm. Vid uppblandning av Ytong Lim används skyddsglasögon. För övrigt hänvisar vi till arbetstillsynen rörande lyftanvisningar m.m. Se Ställningar Ställningar används enligt gällande regler. Vid byggen som är över en våning i höjd sätts fallskydd och räckverk upp. 9 Betonplade 62 Trykfast isolering Lodrätt snitt sockel/yttervägg 30 Opklodsning Vindues eller dørparti Fugtspærre og radonspærre YTONG Tilpasningssten x0 45 Karm 2 Fugtafvisende lag 23 Sockelskena 50 Betonfundament 211 Gulvbrædder 36 Betongsula 5 Lecaterm-blok 212 Strøer Bæredygtig Sockelputs/utkast jord 214 Rist Isolering 50 Betongfundament 52 Lecatermblock Min. 40 mm bred isoleringsplatta 70 Kantisolering 92 Fuktspärr och radonspärr YTONG Energy+ Ytong Grundputs och slutputs Detail nr: 4 inger Lodrätt snitt fönster 43 Karm Fönsterkarm YTONG Energy+ Ytong Grundputs och slutputs Lodrätt snitt takförankring 7 Rem 25 Utväxling mellan spärr 71 M15 gjängstång 151 Ø50 utborrning 152 Bjälksko 43 Skiffersålbænk Vindue YTONG Energy + 95 Elastisk fuge

3 stk vinkelbeslag pr. max 500 mm c/c i porebetonblokke. Fastgjort med 2 stk 5x mm skruer med Dübel Brandfuge på bagstop - Som SikacrylB mm YTONG porebeton Porebetonpuds 5mm Porebetonpuds Vinduesmontage efter producentens 20 Kalksandsten blok, Densitet 2kg/m ³ anvisninger Detail nr:19b 213 Montage 5 Krav på underlaget Underlaget ska vara stabilt och ha nödvändig bärkraft enligt projektmaterialet. För montering utan betongsula ska underlaget vara mycket jämnt; endast mindre, lokala ojämnheter på +/- 1 mm mätt över en 2 meter riktllinje tillåts. För montering med betongsula tillåts lokala ojämnheter upp till mm. För att förhindra fuktuppstigning i ytterväggen läggs murpapp ut, som förs in över terrängdäcket till skydd mot uppstigande radon, se Bygningsreglementet. Indvendigt bygningshjørne Ydervæg: YTONG Massivblok Hjørneskinne Vindue mm YTONG porebeton 213 Karmopbygning iht producenten Detail nr:a Montering utan betongsula Ytong Lim läggs på fundamentet i YTONG Energy + bredd, och murpapp läggs ut i det våta limmet. Ytong Lim läggs ut ovanpå papperet i blockens bredd. Se till att det är så mycket lim att YTONG Energy + har full kontakt med underlaget. Var uppmärksam på hur blocken vänder sig. Det 15,5 cm breda, bärande lagret ska vändas mot murens invändiga sida. Indvendig bygningshjørne (vandret snit) Note: Monteres i forbandt Utvändigt hörn 6 Hjørneskinne - Flæst 22 ind i forpladen Vindue 117 Evt. skyggeliste mm YTONG porebeton Montering med betongsula Galgar ska resas i hörnen. Första skiftet nivelleras in efter utspänt mursnöre och gjuts med jordfuktigt bruk C 0/ eller KC 35//0. Gjuthöjden ska vara upp till 25 mm. Bruket komprimeras och skärs av i plan med väggytan. Kilar tas bort när bruket är tillräckligt härdat och hålen efterfylls med bruk. Var uppmärksam på hur blocken vänder sig. Det 15,5 cm breda, bärande lagret ska vändas mot murens invändiga sida. Vinduesmontage efter producentens anvisninger 19 Invändigt utåtgående hörn Detail nr:19b Limning och fogarmering YTONG Energy + limmas i förband enl. EC 6. Ytong Lim läggs ut på 2-3 monterade block med Ytong Limslev i passande bredd. Därefter rullas fogarmeringsnätet resp. 3 cm eller 4 cm brett beroende på murtjocklek. Nätet trycks ned i limmet med stålbrädet. Därefter dras fåror i limmet med den lilla tandspackeln för att säkra god vidhätfning för de nya blocken. YTONG Energy + block påförs lim på ändytan och sätts i förband i den våta liggfogen. För att säkra full limtäckning passas den sista YTONG Energy + in i varje skifte, varpå den kilskärs, påförs lim och monteras. Fogarmeringsnät används i varje skifte. Överskottslim skrapas bort efter 2 timmar.. 7A Vinduesmontage efter producentens anvisninger mm YTONG porebeton Porebetonpuds Detail nr:19a Hörn Inåtgående hörn utförs i förband utan tillskärning enligt fig. [6]. Utåtgående hörn kan avslutas med en mm Ytong-platta för att säkra förband och fast underlag. Se fig. [5]. 7B Hjørneskinne - Flæst 22 ind i forpladen 117Vindue 117 Evt. skyggeliste mm YTONG porebeton Vågrätt snitt fönsterfoder 96 YTONG Energy + 22 Hörnprofil 43 Karm 22 Hjørneskinne Fönster Vindue 117 List Ytong Evt. skyggeliste mm Ytong Grundputs och slutputs mm YTONG porebeton

4 6 Lodret skillevæg/tilslutning ydervæg Ydervæg: YTONG Massivblok YTONG Storblok cm YTONG 5 Energy + Detail nr:17 Indervæg: I bygning YTONG Plade YTONG Blok Min. 20 mm blød isolering 2 stk vinkelbeslag (3,x0) pr. max x 0 mm Geficell PE - folie på mm c/c i porebetonblokke. Fastgjort helvægselement med 2 stk 5x mm skruer med Dübel 115 Dilatationsprofil Ydervæg/skillevæg Brandfuge på bagstop - Som SikacrylB Tilslutning til ydervæg med samlebeslag 20 Kalksandsten blok Note: Antal beslag og befæstigelser dimensioneres efter nærmere beregning. Vägganslutningar Avstyvande skiljevägg fastgörs till yttermuren med vinkelbeslag eller ankare. Se fig. [], [9A] och [9B]. 142 Fals Vid fönster och dörrar med hålbredd upp till 120 cm muras fals av mm Ytong Plattor. Se fig. [7]och []. Balker Bärande balker läggs av på falsen och ev. bakmur med min. 250 mm underlag och alltid enligt projektmaterialet. Ickebärande balker ska ha minst 50 mm underlag i vardera ände. Balker fullimmas på anslags- och ändytor. Bärande balker får inte kortas av. Prefabricerade balker fås i längder upp till 225 cm. Vid användning av betongbalker monteras dessa på platsen och påförs efterföljande Ytong Multipor isoleringsplattor och avslutas med en cm balk som görs fast med plugg. Vid spännvidd upp till 550 cm används U-skallar, vari man lägger armeringsjärn - eller profil för gjutning enligt projektbeskrivningen. För att ta höjd för köldbrygga pålimmas Ytong Multipor eller tryckfast isolering på balkens utvändiga sida. Se fig. [14] och [15]. 0 Fastgörning av skiljevägg YTONG 35 MassivblokYtong Lim 74 Samlingsbeslag Detail nr:0a YTONG Plade Elastisk fog YTONG Massiv blok Invändig vägg:. 74 Ytong Platta/Element Bør afsluttes med en elatisk fuge pga revner YTONG Energy+ 142 Væg: mm Lodret skel (vandret snit) Ydervæg: YTONG Storblok Indervæg: YTONG lim, både på eksi. og skillevæg Lejlighedsskel, udvendig Samlebeslag, centreres, overlæg mm, eller karmskrue mm. Brores i 45 Rækkehuse/Etagebyggeri Dobbeltvægge med isolering Note: Der må ikke anvendes bindere, ledere eller andre faste forbindelser mellem YTONG Plade, Elemtent, Blok dobbeltvæggens vægdele. Udsparinger for vand- og elinstallationer bør begrænses mest muligt i lejlighedsskel. 9A Vandret snit Lodret snit Pelare Pelare fastgörs mot vägg med HE-ankare. Pelare kan täckas in med U-block, så att materialskifte i väggytan undviks. Se fig. [12]. Som alternativ till stålpelare kan avstyvande Ytong Block byggas in enl. projektmaterialet. Se fig. [13]. 115 A Lodret skel (vandret snit) Ydervæg: YTONG Massivblok YTONG Storblok Detail nr:0b Indervæg: YTONG Plade YTONG Massiv blok Lejlighedsskel, udvendig Lydkrav: 55 db Rækkehuse/Etagebyggeri 240 mm Kalksandstensvæg Vågrätt snitt, lägenhetsgräns Min. 20 mm blød isolering Note: Udsparinger for vand- og elinstallationer bør begrænses mest muligt i lejlighedsskel. 61 Mineraluld 9B Vinkel/samlebeslag, centreres, overlæg mm 115 Dilatationsprofil 142 Væg:YTONG Plade, Elemtent, Blok U-værdi=0,15 115W/mK, Densitet=0kg/m ³ B Brandfuge på bagstop 20 Kalksandsten blok Mineralull - Som SikacrylB 61 Mineralull Samlingsbeslag 115 Dilatationsprofil Brandfog på bakstopp 142 Vägg: Ytong YTONG Energy+ mm Mineralull Ytong Grundputs och slutputs 20 Vägg: Silka 0YTONG Energy + 97 Vågrätt snitt, lägenhetsgräns Min. 20 mm blød isolering 2 stk vinkelbeslag (3,x0) pr. max 500 mm c/c i porebetonblokke. Fastgjort med 2 stk 5x mm skruer med Dübel 115 Dilatationsprofil 5 x 0 mm Geficell PE - folie på helvægselement

5 Etagedæk, vederlag (lodret snit) Ydervæg: YTONG Massivblok Detail nr:7b Ydervæg/Etageadskillelse/Bærende kant/dækelement Ingen lydkrav Säkring mot glidning Väggen kan säkras mot glidning enl. projektets stabilitetsberäkningar ev. genom fastgörning med vinkelbeslag. 11 Bolig A Stabilisering Om så föreskrivits stabiliseras väggen med gängstänger, vilka görs fast i sockeln och förs genom blocken i ø50 mm utborrning till murkronan där de spänns fast. Se fig. [4] min. 70 mm Ringankare Om så föreskrivits monteras ringankare längs våningsskillnaden/takfoten. Gängstänger för stabilisering kan föras igenom ringankaret. Monteringstoleranser Var uppmärksam på de toleranser som ska hållas med hänsyn till väggens bärförmåga, se EC 6. Överkanten på väggen för högst avvika mm från lodrätt plan, och väggen får högst bukta mm i lodrätt plan. Löpande avstyvning Väggar som inte avstyvas mot tillstödjande vägg ska avstyvas mitt under monteringen med justerbara skråstyvare. Väggar upp till 3 m höjd och väggar i byggnader upp till 2 våningar avstyvas per cm. Vid högre väggar ska avstyvningen dimensioneras. Skråstyvare görs fast med 4 st. franska skruvar 0 mm i väggen och 7 motsvarande i golvet. Var uppmärksam på ev. golvvärme. Avstyvning ska vara kvar 12 tills byggnaden är stabiliserad med skalmur eller förankrad takkonstruktion. Vågrätt snitt, lägenhetsskillnad Dækelement YTONG mm Randblok Udstøbning Isolering evt YTONG multipor, Däckelement Ø50-0mm forskydningsknast monteres i YTONG lim 7 Fugearmering Betongsula 79 Ø dorn, sømmet i 201 Ringanker Isolering monterad i Ytong Lim 7 Fogarmering 79 Ø dorn, spikad i 1 Ytong Randblock mm YTONG Energy+ mm Ø50-0 mm förskjutningshake Vinduespille mellem vinduer (HE120-B) Ytong Grundputs och slutputs 201 Ringankare Etagedæk, parallelt med dæk (lodret snit) Ydervæg: YTONG Massivblok L Ydervæg/Etageadskillelse/Fri kant/dækelement Ingen lydkrav Detail nr:7a x 15 Vågrätt snitt, pelare L max. = 120 cm 43 Karm Bolig A Vindue monteres iht. vinduesproducentens anvisninger 66 25mm isolering..fönster monteras enl. fönstertillverkarens mm isolering 1 0 mm YTONG anvisningar mm porebeton mm isolering Porebetonpuds mm 6 55 mm isolering 206 HE120-B stålsøjle 1 0 mm Ytong mm lättbetong min. 30 mm Ytong Grundputs och slutputs 206 HE 120-B stålpelare 79 Mål 1:5 Dækelement Udstøbning Ø50-0mm forskydningsknast Isolering evt YTONG multipor, monteres i YTONG lim 79 Ø dorn, sømmet i 201 Ringanker YTONG mm Randblok 9 YTONG Energy +

6 5 Murkrone, tagdæk (lodret snit) Ydervæg: YTONG Massivblok Detail nr:5 Murkrone/tagdækelement/vederlag NOTE:Hvis det er nødvendigt med afstivning af murkronen kan der anvendes forankringsstænger som føres op og udstøbes i Ø0 hul Spackel Limfogarna skrapas 1-2 timmar efter limning. Skåror, hål efter avstyvning m.m. och dåligt utförda limfogar spacklas med Ytong Reparationsmurbruk, när väggen. är torr. När spackelmassan är torr slipas väggen plan. Ytorna ska ha en planhet på. 5 mm mätt över en 2 meter riktlängd. Dörr och fönsterhål +/- 5 mm. Skarvar ska vara utjämnade till 1 mm differens mätt över en 0 mm riktlängd. Spackelmassa ska sitta fast och får inte smulas vid lätt slipning. Dampspære ikke nødvendigt ved kombination multipor/ Porebeton Putssystem Ytong Grundputs ska användas till uppbyggning av klimatskärmen som består av: ca 6 mm grundputs, där Ytong Nät placeras i den yttersta 1/3 av grundputsen. Som slutputs ska en puts på Silikatbas användas till utvändiga ytor. 201 min. 75 mm 7 indue (lodret snit) TONG Plade G Element G Blok För vidare ytbehandling hänvisar vi till riktlinjerna i projektmaterialet eller i Malerfagligt Behandlings-katalog, MBK. Avfallssystem Enl. projektmaterialet avtalas omfång av avhämtning av avfall i därför uppställda containers. Som avhämtas och levereras tillbaka till fabriken för att därefter uppnå 0 % recycling. ed udhæng/25 gitterspær/bærende overligger else afhænger om der pudses før eller efter montagen ontage efter producentens anvisninger. t vindue 0 mm indbyrdes afstand mellem alle remme. mm afstand mellem forskalling 15 og omkransende remme/vægge. 0 mm afstand mellem organiske loftbeklædninger og remme/vægge. emme bør samles i lænderetning med f.eks. sømplade. Detail nr:6 5 Takfot med uthäng, gallerspärr 7 Rem centrerad över balk 15 Ytong Bärande balk 22 Hörnprofil Fönster 62 Tryckfast isolering Vinkelbeslag mot spärr 0 mm Ytong Platta Ytong Grundputs och slutputs mm YTONG porebeton Dækelement Murkrona, takelement, underlag Udstøbning Isolering evt YTONG multipor, monteres i YTONG lim Takelement Vinkelbeslag Ø50-0mm forskydningsknast 7 FugearmeringBetongsula 79 Ø dorn, sømmet i 201 Ringanker Ytong Multipor Isolering 5 Tagisolering, evt YTONG multipor Vinkelbeslag 7 Fogarmering. 79 Ø dorn, spikad i 5 Takisolering..Ytong mm YTONG Energy+ Ø50-0 mm förskjutningshake 201 Ringankare YTONG xx0 mm blokke, Rem 3x0mm centrere over overligger 1 El rør 22mm 11 Loft 5 Tagisolering, evt YTONG multipor 15 Bærende overligger 93 Dampspærre limet/klæbet til væg 22 Hjørneskinne Elastisk fuge Vindue YTONG mm Randblok 62 Trykfast isolering evt YTONG multipor Vinkelbeslag YTONG Energy + 99

7 Ytong putssystem - utförande Allmänt Fasaden ska vara utfört så att det inte förekommer vågräta, putsade ytor där vatten kan samlas. Eventuella skador på fasaden - småhål, avslag och hålor - lagas med Ytong Reparationsmurbruk senast dagen efter. Reparationsmurbruket ska vara helt torrt, innan putsning påbörjas. Putsning ska inte utföras i direkt solljus eller vid temperaturer under 0 C. Man putsar i ett lager. Lagertjocklek 4-6 mm. Sockelprofiler, hörn och dilatationsfogar Sockelprofiler monteras i Ytong Grundputs med en räthet på +/- 5 millimeter per. 2 m. Använd mursnöre. På hörn och omkring dörr- och fönsterfals monteras hörnprofiler med nätarmering i Ytong Grundputs. Lod kontrolleras från båda sidor. Avvikelse max. +/- 5 mm per. 2 m. Nätarmeringen trycks på plats och jobbas in i putslagret. Hörnprofiler får inte spikas, då det drar så att de blir skeva. Över genomgående dilatationsfogar monteras dilatationsprofiler i Ytong Grundputs. Puts med nätarmering Ytong Grundputs påförs fasaden med putsverktyg av rostfritt stål eller harts, eller så används sprutputsmaskin. För avriktning används 1 m riktlängd. Lägg på 2-3 mm Ytong Grundputs. Armeringsnätet arbetas fast i den våta putsen med minst 0 mm överlägg. Vid hörn- och dilatationsprofiler skärs nätet av längs metallkanten. Vid fönster- och dörröppningar monteras ytterligare kvadratiska nätstycken, minst mm, längs hörnen. Därefter påförs ytterligare puts, så att nätarmeringen är helt dold. Armeringsnätet ska ligga i putslagrets yttersta tredjedel. Putsen rätas av. Putsen slipas med slipbrädet till en glatt och sammanhängande yta. Fasaden är klar att sluputsas med diffusionsöppen silikatputs, när grundputsen är helt torr. Som tumregel är torktiden 1 dygn per millimeter lagertjocklek. Utfallskrav Planheten på slutputslaget ska vara +/- 5 mm mätt över 2 m riktlängd. Det får inte finnas synliga spår efter putsverktyg. 0 YTONG Energy +

8 Xella Sverige AB Derbyvägen 6E S Malmö Tfn.: Fax: DEVISION 2401

Ytong - originalet. Ytong takbjälklag 200 mm. 300 mm Ytong Balk med 60 mm Multipor. Bärande: Ytong 200 mm. Icke bärande: Ytong 100 mm

Ytong - originalet. Ytong takbjälklag 200 mm. 300 mm Ytong Balk med 60 mm Multipor. Bärande: Ytong 200 mm. Icke bärande: Ytong 100 mm Ytong originalet Ytong - originalet Ytong var det första varumärket för lättbetong och tillverkades för första gången redan 1929 av Yxhultbolaget vid Hällabrottet i Kumla. Ytong är således originalet och

Läs mer

Xella Sverige Sortimentlista 2010

Xella Sverige Sortimentlista 2010 Xella Sverige Sortimentlista 2010 1 Innehåll Xella Sverige Xella Sverige AB tillhör världens största producent av lättbetong, Xella International GmbH Tyskland. Med välkända varumärken som Ytong satsar

Läs mer

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.15.300 - kommer under 2015 U-värde (putsad vägg): 0,462 Vikt per block: 4,5 kg

Läs mer

Stenhus. I samarbete med

Stenhus. I samarbete med Stenhus I samarbete med Vi hjälper dig (att hitta) hem Att köpa ett nytt hus är en stor affär en av livets största. Detta ställer väldigt höga krav på oss som leverantör. Att vi håller vad vi lovar och

Läs mer

Termoblocket. Arbetsanvisning. Augusti 2010

Termoblocket. Arbetsanvisning. Augusti 2010 Augusti 2010 Att tänka på vid beställning, leverans och montering av lättbetong Arbetsplatsen ligger ofta i ett område där ordinarie vägar ej är färdiga eller inte har namn. Informera därför vår kundservice

Läs mer

Arbetsbeskrivning. Ytongblock Arbetsbeskrivning

Arbetsbeskrivning. Ytongblock Arbetsbeskrivning Ytongblock Arbetsbeskrivning Ytongblock Arbetsbeskrivning 1 Ytongblocken levereras plastade på pall som väger mellan 700-800 kg (beroende på densitet). Materialet levereras på trailerbilar med kapell.

Läs mer

FERMACELL Powerpanel H 2 O Oorganisk våtrumsskiva Projektering och montering

FERMACELL Powerpanel H 2 O Oorganisk våtrumsskiva Projektering och montering FERMACELL Powerpanel H 2 O Oorganisk våtrumsskiva Projektering och montering FERMACELL Powerpanel H 2 O:s egenskaper i våtrum: Cementbaserad skiva, kan inte brytas ned av fukt Oorganisk skiva, bidrar därmed

Läs mer

Arbetsanvisning Ergotherm Ergotherm Plus 350

Arbetsanvisning Ergotherm Ergotherm Plus 350 Lättklinkerblock med isolering Finja Betong Arbetsanvisning Ergotherm Ergotherm Plus 350 För Ergotherm Plus 400 hänvisas till separat arbetsanvisning. Produktfakta Normalblock 10 600 195 Hörn-/avslutningsblock

Läs mer

Arbetsanvisning Maxit Puts

Arbetsanvisning Maxit Puts Arbetsanvisning Maxit Puts ARBETSANVISNING Puts på Träullit helväggselement och Träullsplatta Puts på Träullit helväggselement och Träullsplatta Arbetsanvisning Rev. 4 juli 2008 Ställning Illustrationen

Läs mer

Arbetsanvisning Mursystem Exakt

Arbetsanvisning Mursystem Exakt Lättklinker Finja Betong Arbetsanvisning Mursystem Exakt Mursystem Exakt Genom att välja Mursystem Exakt har du tagit första steget till snabbmurade och välisolerade väggar både ovan och under mark. Med

Läs mer

Gyptone BIG system Monteringsanvisning

Gyptone BIG system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning/användning Gyptone BIG är ett akustikundertak av gips som har stora designmässiga fördelar eftersom det inte förekommer några synliga skarvar. Gyptone

Läs mer

Ytong U-balk Armeringstabeller

Ytong U-balk Armeringstabeller Dato: Mars 212 - Blad: 212 - Side: 1/ Ytong U-balk Xella Sverige AB Derbyvägen 6E SE-212 3 Malmö Telefon.: 4 9 33 7 Fax: 4 9 33 77 www.xella.se Dato: Mars 212 - Blad: 212 - Side: 2/ Förutsättningar och

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Produkter till Vägg & golv

Produkter till Vägg & golv Produkter till Vägg & golv PUTSNÄT STÅLNÄT Svetsat trådnät spolat på rulle, varmförzinkat efter svetsning. Min. 350 g zink/m2 trådyta. Används som putsbärare och armering i putsbruk till fasadbeklädnad

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION ISOKERN AIR

MONTERINGSINSTRUKTION ISOKERN AIR Tips! Kontakta din kommuns byggnadskontor för att få veta vilka regler som gäller på din ort samt om det behövs bygglov/bygganmälan. Innan du påbörjar installationen är det bra att tala med sotaren. Han

Läs mer

Siporex-innerväggar. Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock. build with ease

Siporex-innerväggar. Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock. build with ease Siporex-innerväggar Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock build with ease Innerväggsplatta V550 68 / 88 / 100 x 575 x 575 TJOCKLEK OCH STORLEK BRANDKLASS LJUDISOLERING ST/PALL VIKT

Läs mer

Tilläggsvägledning. Hellimning

Tilläggsvägledning. Hellimning Tilläggsvägledning Hellimning Juni 2014 1 Hellimning med Stauf produkter Douglas, Furu, Ek För att få ett lyckat resultat är det viktigt att golvet läggs korrekt, och att beskrivna produkter används enligt

Läs mer

fermacell Produktöversikt

fermacell Produktöversikt fermacell Produktöversikt 2 Innehåll Produkter n fermacell Fibergips rak kant 4 n fermacell Fibergips spackelkant 5 n fermacell Golvelement 6 n fermacell Powerpanel H 2O 7 n fermacell Powerpanel H 2O spackelkant

Läs mer

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Torrbruk Finja Betong Gipsputs -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Gipsputs - ett lättarbetat putsbruk för en sund inomhusmiljö Gipsputs är ett lättarbetat putsbruk som bidrar till

Läs mer

MONtERINGSANVISNING ASFAlt VINDtÄt

MONtERINGSANVISNING ASFAlt VINDtÄt MONTERINGSANVISNING Asfalt vindtät Förvaring/lagring Vindtätskivorna ska förvaras torrt och vara torra vid montering. Före montering bör skivorna acklimatiseras så att fuktigheten motsvarar genomsnittsfuktigheten

Läs mer

Isolera utvändigt så får du en villa i energiklass

Isolera utvändigt så får du en villa i energiklass Lätt Svårighetsgrad: Det är lättare att arbeta med dessa produkter än vanligt putsbruk, men man ska kunna hantera en putsbräda. Tidsåtgång: 4 veckor, om du koncentrerar dig på jobbet och inte måste skaffa

Läs mer

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader CHECKLISTA 1av 6 CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader 1. UNDERLAG: 1.1 Placering av reglar: C 600, maximum. Byggskiva > 8 mm. Se till att reglar sitter

Läs mer

Montageguide. FERMACELL fibergips

Montageguide. FERMACELL fibergips Montageguide FERMACELL fibergips Varför välja FERMACELL fibergips Ställ krav på din byggskiva! Det räcker med ett lager för att ändra på din tidigare vanor FERMACELL fibergips kan spara dig mycket. Ett

Läs mer

fermacell Montageguide

fermacell Montageguide fermacell Montageguide 2 Varför välja fermacell fibergips Det räcker med ett lager för att ändra på din tidigare vanor fermacell fibergips kan spara dig mycket tid. Ett enkelt lager är ofta tillräckligt

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

Blocken limmas fast på väggen som stora, lätta kakelplattor.

Blocken limmas fast på väggen som stora, lätta kakelplattor. Lätt Svårt Svårighetsgrad: Det är mycket lätt att arbeta med blocken så detta är ett riktigt gör det själv-projekt. Tidsåtgång: Om bakgrunden gjorts klar tar arbetet två dagar. PrisBild: Lite drygt 000

Läs mer

Projekteringshandbok YTONG Energy+

Projekteringshandbok YTONG Energy+ Projekteringshandbok YTONG Energy+ Denna publikation är tryckt på FSC-märkt papper i enlighet med Xellas hållbarhetspolicy Innehåll Sida Sida Innehåll... 3 YTONG Energy + YTONG Energy +...4 Hållbarhet...5

Läs mer

Varför bygga trähus eller trähus med puts när du kan bygga mycket lättare?

Varför bygga trähus eller trähus med puts när du kan bygga mycket lättare? Varför bygga trähus eller trähus med puts när du kan bygga mycket lättare? Undvik bekymmer och njut av att bygga nytt, bygga om eller bygga till med Ytong. ytong.tv Besök Ytong.tv idag och Bli inspirerad

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor.

Läs mer

Monteringsanvisning för Glaspartier Ultra

Monteringsanvisning för Glaspartier Ultra 2011-02-15 ULTRA Monteringsanvisning för Glaspartier Ultra Skjutbara fönsterpartier 2 och 3-delade 2+2 spv och 3+3 spv Skjutbara dörrpartier 2 och 3-delade 2+2 spv och 3+3 spv Fasta fönster 1, 2, och 3-delade

Läs mer

Mosaikparkett Basparkett

Mosaikparkett Basparkett Monteringsanvisning Mosaikparkett Basparkett Har Du ytterligare frågor - kontakta Din återförsäljare eller Hørning Parket A/S Tel. +45 70 27 66 00 2 HØRNING mosaikparkett har en normal tjocklek på 8 mm

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Leca Isoblock. Arbetsanvisning

Leca Isoblock. Arbetsanvisning Leca Isoblock Arbetsanvisning Inledning Leca Isoblock är ett sammansatt block med isolering av poly uretan mellan två Leca murblock. Isoleringen produceras i en specialbyggd maskin vilket innebär att murblocken

Läs mer

Monteringsanvisning Iso-Fin

Monteringsanvisning Iso-Fin Fasadputssystem Finja Betong Monteringsanvisning Iso-Fin Underlaget Underlaget, d v s den yta som Finja Iso-Fin skall monteras på, skall vara jämn. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta. Löst hängande

Läs mer

Brandskydd av stålkonstruktioner

Brandskydd av stålkonstruktioner PROMATECT -H Brandskydd av stålkonstruktioner Vers. 0-05 PROMATECT -H PROMATECT-H er en obrännbar skiva som används för brandskydd av stål och betong konstruktioner i miljöer där det förekommer fukt PROMATECT-H

Läs mer

Puts på konstruktioner

Puts på konstruktioner Puts på konstruktioner av LECA Lättklinkerbetong Murverk och element System- och arbetsanvisning Innehållsförteckning Puts på konstruktioner av LECA lättklinkerbetong Puts på konstruktioner av LECA lättklinkerbetong

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställande sätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta eller

Läs mer

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05 Bruksanvisning Så ska framtiden byggas Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong Godkännandebevis 0204/05 Kan laddas ned från www.bewi.com Grundarbete Grundarbete Sidan 2 Flexibel bredd Sidan 3 Flexibel

Läs mer

Roth Universal Spånskivesystem

Roth Universal Spånskivesystem Roth Universal Spånskivesystem Helspontade skivor för förläggning flytande eller på reglar GOLVVÄRMESYSTEM Beskrivning Roth Universal Spånskivesystem är utvecklat för användning både på vanligt träbjälklag

Läs mer

Serpovent G2 fasadsys tem utan isolering. Montageanvisning

Serpovent G2 fasadsys tem utan isolering. Montageanvisning Serpovent G2 fasadsys tem utan isolering Montageanvisning Stomme/Underlag Montage anvisning Serpovent G2 fasadsystem utan isolering Serpovent G2 fasadsystem kan monteras på konstruktioner av träreglar

Läs mer

SAFEBLOCK E Monteringsvägledning för Ø150 / Ø180 / Ø200 T450-N1-D-3-G(0)

SAFEBLOCK E Monteringsvägledning för Ø150 / Ø180 / Ø200 T450-N1-D-3-G(0) SAFEBLOCK E Monteringsvägledning för Ø150 / Ø180 / Ø200 T450-N1-D-3-G(0) Tack för att Ni valde Safeblock E Denna monteringsinstruktion är sk "tillhörande handling" för besiktningsmannen och skall finnas

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställande sätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta eller

Läs mer

Finja Betong. Arbetsanvisning Iso-Vent

Finja Betong. Arbetsanvisning Iso-Vent Fasad Finja Betong Arbetsanvisning Iso-Vent 2 Förberedelser Underlag Underlaget som Finja Iso-Vent ska monteras på ska vara jämnt. Eventuella särskilda åtgärder på underlaget framgår av en byggplatshandling.

Läs mer

Framtidens leverantör av byggsystem Ytong Prisbok

Framtidens leverantör av byggsystem Ytong Prisbok Framtidens leverantör av byggsystem Ytong Prisbok Följ med på en världssuccé och upplev skillnaden VÄLKOMMEN TILL YTONG Vi hoppas att du tar dig tid att jämföra våra priser och produkter för att se vad

Läs mer

LECA Isoblock. Arbetsanvisning

LECA Isoblock. Arbetsanvisning LECA Isoblock Arbetsanvisning Inledning LECA Isoblock är ett sammansatt block med isolering av polyuretan mellan två LECA murblock. Isoleringen produceras i en specialbyggd maskin vilket innebär att murblocken

Läs mer

LECA Garage. Grund och golv

LECA Garage. Grund och golv LECA Garage Grund och golv Grundläggning på icke tjälfarlig undergrund När du fått byggnadslov och igångsättningstillstånd får du börja bygga. Börja med att gräva en grop för att få reda på hur undergrunden

Läs mer

SYSTEM 10H MONTERINGSANVISNING SKÄRMVÄGGAR. produktma ab

SYSTEM 10H MONTERINGSANVISNING SKÄRMVÄGGAR. produktma ab SYSTEM 10H MONTERINGSANVISNING SKÄRMVÄGGAR produktma ab 2 Monteringsanvisning Skärmväggar 1. 2. Profiler, beslag och detaljer 1. Vägganslutning 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. Överliggare 3. Golvpelare 4. Hörnprofil

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Lusthus

MONTERINGSANVISNING Lusthus UTG 2013 MONTERINGSANVISNING Lusthus www.grastorpstugan.se VIKTIG INFORMATION (Lusthus) Husen är före leverans behandlade med en färglös impregnerande grundolja. Denna behandling ger ett temporärt skydd

Läs mer

Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt

Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt Fasadputssystem Finja Betong Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt Underlaget Underlaget, d v s den yta som Finja Iso-Fin skall monteras på, skall vara jämn. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta.

Läs mer

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av Monteringsanvisning Okt 2003 Utgåva 2 ROT-GOLV Montering på underlag av Befintliga trägolv Mellanbjälklag av betong/lättbetong Produktbeskrivning ROT-golv, E1. Not och fjäder 4 sidor. Tjocklek: Format:

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Lättklinkerblock med isolering. Arbetsanvisning Ergotherm Plus 400

Lättklinkerblock med isolering. Arbetsanvisning Ergotherm Plus 400 Lättklinkerblock med isolering Finja Betong Arbetsanvisning Ergotherm Plus 400 Produktfakta Normalblock 7 Passblock 500 190 90 Hörnblock vänster & höger U-block till normalblock 115 400 Isolering U-block

Läs mer

Bender Lättklinkerblock

Bender Lättklinkerblock Ett klassiskt och ergonomiskt block för murning av grunder, väggar, garage, uteplatser eller hela hus. Skapa den perfekta utegrillen med en fin bänk och du har en underbar grillplats. Bara fantasin sätter

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

klima golv golvskivan till golvvärme GODKÄNNELSE MK5.33/1804

klima golv golvskivan till golvvärme GODKÄNNELSE MK5.33/1804 klima golv golvskivan till golvvärme GODKÄNNELSE MK5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 novopan.dk salg@novopan.dk 1 NOVOPAN KLIMAGOLV - ligger varmt Ett nytt,

Läs mer

Xella Sverige Sortimentlista 2017

Xella Sverige Sortimentlista 2017 Xella Sverige Sortimentlista 2017 Sortimentlista 2017 Ytong Block st/pall m 2 /pall m 3 /pall Densi kg/m 3 st/m 2 Lim åtgång kg/m 2 10013453 Ytong 25 200 300 416 25,05 0,63 876 2,10 575 16,6 1,7 10013440

Läs mer

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter:

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Värmeisolering (U-värde) Skapa lufttäthet Hindra utifrån kommande fukt Stoppa inifrån kommande fukt Förhindra kapillärsugning

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME Detta är en generell monteringsanvisning för pulpetstomme. Vissa punkter kommer inte utföras beroende på om du har

Läs mer

MONTERINGSANVISNING TYCROC TWP BYGGSKIVA FÖR VÄGGAR OCH GOLV

MONTERINGSANVISNING TYCROC TWP BYGGSKIVA FÖR VÄGGAR OCH GOLV TYCROC TWP BYGGSKIVA FÖR VÄGGAR OCH GOLV Underlaget där Tycroc TWP-byggskivor ska monteras bör vara torrt, starkt, styvt och stabilt, fritt från smuts, olja och övriga smörjmedel samt inte fruset. SKÄRNING

Läs mer

maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank

maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank 1 Sander Pruijssers [spr@ivarssonsverige.se]; Maxit Serposol putslösning på fibersilikatskivan ivarit RendaCo, 10 mm. Ventilerat system, utomhus.

Läs mer

Lätta, oorganiska innerväggselement Ytong Innerväggselement

Lätta, oorganiska innerväggselement Ytong Innerväggselement Lätta, oorganiska innerväggselement Ytong Innerväggselement Ytong Innerväggselement Speciellt utvecklade innerväggselement för flerfamiljshus Med introducerar Ytong en unik lösning för snabbt och ekonomisk

Läs mer

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Rev.nr 140224 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock Innehållsförteckning A Väggbalk

Läs mer

Multiplattan innervägg

Multiplattan innervägg Multiplattan innervägg Teknik och arbetsanvisning Juni 2012 System för multiplattan innervägg Monteras enkelt och snabbt. Behagligt inomhusklimat. Med vårt system för multiplattan innervägg blir byggprocessen

Läs mer

Fasadbeklädnad, tilläggsisolering Termisk isolering på murverk i yttervägg

Fasadbeklädnad, tilläggsisolering Termisk isolering på murverk i yttervägg 53 IBE.231 Fasadbeklädnad, tilläggsisolering Termisk isolering på murverk i yttervägg Tvåstegstätad tilläggsisolering med puts Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion

Läs mer

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsanvisning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsanvisning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsanvisning Produktbeskrivning / användning Rigitone BIG, kant A1, är ett akustikundertak som ger möjlighet att skapa stora, obrutna perforerade undertak utan

Läs mer

Bender Boston Antik - det bästa av två sidor!

Bender Boston Antik - det bästa av två sidor! bender boston antik Bender - det bästa av två sidor! En helt ny typ av mursten med granitkaraktär från BENDERS som både är knäckt och tumlad. Murstenen har en sinnrik konstruktion med ett patenterat plastlås

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1066 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1066 sida 1(2) RÅNÄS 7,8 m² (Svenska 2012-12-11) LEVERANSBESKRIVNING 2006-10-27 TAK Underlagspapp, råspont 17, takåsar 45 x 95, enkel vindskiva 16 x 95, takfotsregel 35 x 35. Taklutning ca 13 o. YTTERVÄGG Timmerprofil

Läs mer

DeLaval skyddsskivor för vägg Produktdata. DeLaval skyddsskivor för vägg. Produktdata. Bruksanvisning i orginal. Tekniska data

DeLaval skyddsskivor för vägg Produktdata. DeLaval skyddsskivor för vägg. Produktdata. Bruksanvisning i orginal. Tekniska data Bruksanvisning i orginal DeLaval skyddsskivor för vägg DeLaval skyddsskivor för vägg ger väggar i mjölkningsstall, mjölkrum, serviceutrymmen m.m en yta som är hygienisk och lätt att rengöra. DeLaval skyddsskivor

Läs mer

Eter-Color. ett naturligt och starkt val. Genomfärgad fibercement. Stark kvalitet naturliga, spännande färger. Minimalt underhåll

Eter-Color. ett naturligt och starkt val. Genomfärgad fibercement. Stark kvalitet naturliga, spännande färger. Minimalt underhåll April 2012 2.122 SE Eter-Color ett naturligt och starkt val Genomfärgad fibercement Stark kvalitet naturliga, spännande färger Minimalt underhåll Till alla slags fasadbeklädnader Eter-Color är en väderbeständig

Läs mer

Den andra delen innehåller allmänna anvisningar som bl.a. kan användas vid planering av stommens montage och vid upprättande av bygghandlingar.

Den andra delen innehåller allmänna anvisningar som bl.a. kan användas vid planering av stommens montage och vid upprättande av bygghandlingar. SWT-ANVISNINGAR V2.2 INLEDNING SWT-systemet består av både stålpelare och stålbalkar för fasader och byggnaders inre och dess system är avsett för att bära vertikala laster. Systemets komponenter kan delas

Läs mer

Förberedelse 3. Tätning av stomme 4. Vi tillhandahåller för utlåning 5. Taksäkerhet 5. Inmätning av stomme 6. Lossning av element 6.

Förberedelse 3. Tätning av stomme 4. Vi tillhandahåller för utlåning 5. Taksäkerhet 5. Inmätning av stomme 6. Lossning av element 6. Innehåll Förberedelse 3 Tätning av stomme 4 Vi tillhandahåller för utlåning 5 Taksäkerhet 5 Inmätning av stomme 6 Lossning av element 6 Lyft av element 6 Inpassning av element 7 Hopdragning av element

Läs mer

Monteringsanvisningar Vindskydd Stabil Gran

Monteringsanvisningar Vindskydd Stabil Gran Monteringsanvisningar Vindskydd Stabil Gran FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställandesätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta

Läs mer

Spar pengar och få samtidigt högre kvalitet med FERMACELL Fibergips

Spar pengar och få samtidigt högre kvalitet med FERMACELL Fibergips Spar pengar och få samtidigt högre kvalitet med FERMACELL Fibergips Vad är FERMACELL Fibergips? FERMACELL Fibergips är godkänt av SITAC till väggar i våtrum. FERMACELL Fibergips består av 80% gips och

Läs mer

Finja Betong. Arbetsanvisning Iso-Fin

Finja Betong. Arbetsanvisning Iso-Fin Fasad Finja Betong Arbetsanvisning Iso-Fin 2 Förberedelser Underlaget Underlaget som Finja Iso-Fin ska monteras på ska vara jämnt. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta. Löst hängande befintlig puts

Läs mer

SKÖTSEL- OCH MONTERINGSANVISNING

SKÖTSEL- OCH MONTERINGSANVISNING 1 Version/datum 2007-01-15 SKÖTSEL- OCH MONTERINGSANVISNING AV FUNCTION Tack för att du valde AV Function som din förvaringsmöbel för din audio- och videoutrustning. Den tillverkas i Litauen av skickliga

Läs mer

Monteringsanvisning. Floorett V20/V313-P5. Hur enkelt som helst! Före montering:

Monteringsanvisning. Floorett V20/V313-P5. Hur enkelt som helst! Före montering: Monteringsanvisning SfB Rk 2 BSAB KEJ.23 Oktober 2012 Ersätter maj 2011 Floorett V20/V313-P5 Hur enkelt som helst! Golvskiva 22 mm för skarvning på reglar sid 2-3 Före montering: Golvskiva 22 mm för flytande

Läs mer

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Sida 1/19 Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Till modell 712, 714 och 716 monteras sockelprofilerna till långsidan, med hjälp av en skruvplattan. Skruvplattan monteras invändigt i sockelprofilen.

Läs mer

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid fastigheter Lufttätning av i alla väder oavsett årstid Minskad energiförbrukning Visste du att svenska hus förlorar en betydande del av sin värme genom luftläckage? Med 3M 0E FAST F kan du snabbt och enkelt

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 6 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen. Relativ

Läs mer

RENOVERING MED GIPSSKIVOR

RENOVERING MED GIPSSKIVOR RENOVERING MED GIPSSKIVOR SKIVTYPER Norgips gipsskivor är lämpliga för renovering både om man vill ha en snygg yta och när man skall göra en mera omfattande förbättring av befintlig konstruktion. Nästan

Läs mer

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats Läggningsanvisningar för Unilink Allmänt Unilink är ett nyskapande system för installation av laminatgolv utan lim. Panelerna kan klickas ihop tack vare den sinnrika formen på noten och sponten. Se bild

Läs mer

Serporoc Fasadsystem Checklista/egenkontroll/avvikelserapport

Serporoc Fasadsystem Checklista/egenkontroll/avvikelserapport Checklista/egenkontroll/avvikelserapport INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Objektsinformation 2 Etablering 3 Mottagningskontroll 4 Ställning 5 Stomme/underlag vid nyproduktion 6 Stomme/underlag vid renovering

Läs mer

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg Monteringsanvisning Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg September 2010 (ers. september 2001) Information SVERIGE Tarkett AB Box 4538 191 24 Sollentuna Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83 info.se@tarkett.com

Läs mer

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV LÄGGNINGSANVISNING BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV PRODUKTINFORMATION Europeisk ekstav med ca. 3,6 mm slitskikt, färdigslipad till 120 korn. Stavformat L=340 mm, B=68 mm, T=13 mm. 1st fp.

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL LÄGGNINGSANVISNING BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT Vid inköp av golv rekommenderas alltid ca. 5% marginal/spill för bearbetning och materialanpassning. Läs igenom hela läggningsinstruktionen noga innan

Läs mer

Universal Max. Information & Installationsanvisning

Universal Max. Information & Installationsanvisning Universal Max Information & Installationsanvisning INFORMATION OM INSTALLATION OCH ANVÄNDANDE 1. Skorstenens diameter samt höjd skall överensstämma med kraven som eldstaden den anslutits till kräver. 2.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAKSTOMME

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAKSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAKSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAK- STOMME Detta är en generell monteringsanvisning för sadeltakstomme. Vissa punkter kommer inte utföras beroende på om

Läs mer

Arbetsanvisning Iso-Plus

Arbetsanvisning Iso-Plus Fasadputssystem Finja Betong Arbetsanvisning Iso-Plus 2 Förberedelser Underlaget Underlaget, d.v.s. den yta som Finja Iso-Plus skall monteras på, skall vara jämn. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta.

Läs mer

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Svenska sid 1/5, 070619 Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar förläggningen Anslutning av transformator och termostat

Läs mer

Limma trä och parkett

Limma trä och parkett Limma trä och parkett Handledning för dig som gör det själv Viktigt att tänka på Fukt Träet får inte vara för torrt eller fuktigt (Cascol Polyuretanlim 1809 kräver dock en viss fuktighet för att härda).

Läs mer

Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014

Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014 Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014 Kölskyddet som har en blandning av EPDM och SBR kan limmas mot plast, bly och järn. Den yta som limning sker mot ska vara behandlad

Läs mer

Montage av stängsel. Materiel. Verktyg

Montage av stängsel. Materiel. Verktyg Stängselmontage Montage av stängsel Materiel Stängsel levereras vanligen i rullar om 25 meter vardera, i höjder om 600, 800, 1000, 1200, 1500, 1800 och 2000 mm, samt 2000 mm med tre rader taggtråd (industristandard).

Läs mer

Sto Scandinavia AB I Fasad. Fasadsystem StoNordic Putssystem

Sto Scandinavia AB I Fasad. Fasadsystem StoNordic Putssystem Sto Scandinavia AB I Fasad Fasadsystem StoNordic Putssystem StoNordic Putssystem I Fördelar Systemet för alla underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Putssystem är kompletta system med utprovade

Läs mer

Boston Antik - det bästa av två sidor!

Boston Antik - det bästa av två sidor! Bender - det bästa av två sidor! En helt ny typ av mursten med granitkaraktär från BENDERS som både är knäckt och tumlad. Murstenen har en sinnrik konstruktion med ett patenterat plastlås som gör det möjligt

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus Hårda skivor för brandskydd av stålkonstruktioner Hårdskiva Plus är en skiva för användning bland annat till brandskydd av bärande stålkonstruktioner. Skivorna består av kalciumsilikat förstärkt med cellulosafibrer

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DLW WALLFLEX PUR

MONTERINGSANVISNING DLW WALLFLEX PUR 1 FÖRUTSÄTTNINGAR MONTERINGSANVISNING DLW WALLFLEX PUR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor. Vidhäftningsförsämrande fläckar av färg, olja e d tas bort. 1.2 Underlag

Läs mer

Arbetsanvisning Iso-Min

Arbetsanvisning Iso-Min Fasadputssystem Finja Betong Arbetsanvisning Iso-Min 2 Förberedelser Underlaget Underlaget, d.v.s. den yta som Finja Iso-Min skall monteras på, skall vara jämn. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta.

Läs mer

TRÄTÄLJA ROSENBORG MÅRBACKA

TRÄTÄLJA ROSENBORG MÅRBACKA 1 --0 Allmänna råd och anvisningar Läs igenom bruksanvisningen noga. Monteringen av murspisen bör överlåtes till en fackman. Våra återförsäljare kan självklart hjälpa till med monteringen. Beträffande

Läs mer

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Glastak

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Glastak Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Glastak Rev.nr 150720 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock Innehållsförteckning

Läs mer