BOHUSKUSTENS VATTENV Änos pöneunrn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOHUSKUSTENS VATTENV Änos pöneunrn"

Transkript

1 VATTENV Änos pöneunrn Protokol I från Boh uskustens Vattenvå rdsförbu nd Årsmöte 27 mars 2Ot4 Plats: Bohusläns museum Mötet började med ett föredrag av Agneta Sander om vattenvårdsförbundets roll. Närvarande Ombud/beslutande: Ronald Hagbert - Sotenäs kommun Jeanette Werner - Göteborgs kommun Lina Johansson - Tjörns kommun Lars Georgsson - Strömstad kommun Ulla Buhr - Orust kommun Marie - Louise Johansson - Borealis Mihkel Laks - Volvo personvagnar Hans Nordlund - Lysekils kommun Rolf Hermansson - Tanum kommun Anders Åström - Gryaab Sara Ljung - Preemraff Lysekil Ove Wiktorsson - Kungälv övriga: Nils Karlsson - revision Maria Hubenette - Kungälv/ref.grp Jonny Andersson - Valberedningen Ann Christina Andersson - Göteborg/ styrelsen Agneta Granberg - Göteborg /styrelsen Åsa Karlsson - Valberedningen Ulf Gustafsson - Strömstad /styrelsen Eva Abrahamsson - Sotenäs /styrelsen Torunn Skau - Tjänsteman BVVF Granberg - rande Torunn Skau - sekreterare Anders Åström - justerare J ette Werner - justerare Sida 1 av 6

2 VATTENV ÄnnsroRBUND 5r SZ s s 510 s11 Årsmötets öppnonde Styrelsens ordförande Agneta Granberg öppnade mötet. Godkönnande ov dagord ning Årsmötet besluter att godkänna dagordningen F a ststti I I o nde ov röstl ti ng d Arsmötet besluter att awakta med att fastställa röstlängd tills det eventuellt blir nödvändigt att fastställa ett beslut med hjälp av uppräkning av röster. Vol ov ordförande Ärsmötet besluter att välja Agneta Granberg till ordförande för mötet. Val av två justerare Årsmötet beslutar att välja Anders Äström och Jeanette Werner till justerare. Sty re I se n s ve rkso mhetsbe rötte I se och å rs re d ovi sni n g Årsmötet besluter att godkänna verksamhetsberättelsen och årsredovisn ingen. Ärsmötet beslutar att anteckna revisionsberättelsen till protokollet. bill Revisionsberöttelsen b l 2 Det föreligger en upprättad revisionsberättelse från revisorerna. Närvarande revisorn N i ls Ka rlsson föred ra r revisionsberättelsen. Faststöllonde av resultot och bolansrtickning Det föreligger upprättat bokslut för BVVF för Balansräkningen per den 3L december 2013 omsluter kr och resultaträkningen omsluter kr. Ärsmötet beslutar att godkänna upprättat bokslut för 2013' Frâga om ansvorsfrihet för styrelsen Ârsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Foststtillande av antolet styrelseledamöter och suppleonter Årsmötet beslutar attantal ordinarie ledamöter i styrelsen ska vara L7 (sjutton) varav L3 (tretton) utgör kommunala representanter och 4 (fyra) representerar industrin samt lika många suppleanter med samma fördelning kommun/industri. Vol av styrelseledamöter och suppleonter Årsmötet beslutar att godkänna valberedningens förslag Sida 2 av 6 *M Pt,

3 VATTENV ÄnnspöneuNn Valberedningens förslag till ledamöter och ersättare Ordinorie: Agneta Granberg (M) Göteborg Ann-Christine Andersson (S) Göteborg Berne Petersson (KD) Tjörn Jan Hansson (M)öckerö Owe Wictorsson (C) Kungälv Jakob Hallman (KD) Stenungsund Lars Georgsson (S) Strömstad Rolf Hermansson (C) Tanum Eva Abrahamsson (M) Sotenäs Hans Nordlund (M) Lysekil Per-Arne Brink (S) Munkedal Mikael Staxäng (M) Uddevalla Bo Andersson (C)Orust Marie-Louise Johansson Borealis AB Mihkel Laks Volvo personvagnar AB Anders Åström Gryaab AB Agneta Stenberg Orkla Food Sverige AB (Abba) Ersöttore Torbjörn Ott (S) Göteborg Paul Flisak (M) Göteborg Claes Jansson (S) Tjörn Marianne lönn (FP) Öckerö Leif Hogstam (S) Kungälv Christer Ahlen (S) Stenungsund Bengt Bivrin (MP) Strömstad Niklas Berglund (S) Tanum Vivianne Gustavsson (S) Sotenäs Jerry Jakobsson (S) Lysekil Camilla Espenkrona (M) Munkedal Anna-Lena Heydar (S) Uddevalla Ulla Buhr (S) Orust lngela Frössling lneos Sverige AB Edvard Molitor Göteborgs Hamn AB Sara Ljung Preemraff Lysekil Morgan Bråse Klädesholmen Seafood AB Val av ordföronde och vice ordföronde i styrelsen Ärsmötet beslutar att välja Agneta Granberg - Göteborgs kommun till ordförande och Rolf Hermansson - Tanums kommun, till vice ordförande. Val ov revisorer och suppleønter Valberedningen föreslår Olle Pehrsson, Ernst and Young till revisor med Kristina Baaz som ersättare samt Nils Karlsson, Munkedals kommun och Henry Bäckström, Munkedals kommun som förtroendevalda revisorer Sida 3 av w 6 fl

4 VATTENV Ännsnönsul{p Årsmötet beslutar att godkänna valberedningens förslag. S14 51s Val av valberedning Årsmötet beslutar att välja Åsa Karlsson, Lisbeth Boethius och Jonny Andersson till valberedningen. Åsa Karlsson är sammankallande. F o ststö I I o nd e ov o rbetsp rog ra m. Styrelsen föreslår arbetsprogram för 2014 (bilaga Årsmötet beslutar att godkänna arbetsprogrammet. bil bil4 En kort genomgång av budgeten framförs. Årsmötet antecknar informationen men fastställer inte budgeten 20L4, för att på så sätt ge styrelsen möjlighet att göra justeringar i den. Fasttillonde øv budget. Faststcillande ov orvoden till styrelseledamöter och revisorer Det föreligger förslag från valberedningen: Ordf. får 80 % av Prisbasbeloppet (44 400kr), det blir kr 1ör 2014 Vice ordf. 1är 25 % av Prisbasbeloppet (44 400kr), det blir kr 1ör 2OL4 tjänstgörande ledamöter får kronor per möte att revisorer får kronor i arvode per möte reseersättning utgå r e nligt skatteverkets ri ktli njer förlorad arbetsinkomst ansvarar hemmakommunen för att ersätta 518 Årsmötet beslutar att godkänna valberedningens förslag. Faststöllonde ov medlemsavgift och ovgifter för kontrollprogrom styrelsen föreslår att avgifterna ska vara oförändrade för Medlemsavgifter ldeella medlemmar VGregionen LRF s lndustri (22 företag) s00 Kommun lnvånore Andelstal Medlemsøvgift Strömstad TL s 000 Tanum Sotenäs Munkedal Lysekil L L s Sida 4 av fi

5 VATTENV ÅRDSFönsullo Orust 7s t4l Uddevalla 52LsL Göteborg Stenungsund Kungälv 4L564 Tjörn L49M öckerö L2s20 T2 4L L L s 000 Avgift för kontrollprogrom 2075 Medlem 2015 Abba Seafood AB Akzo Nobel AB Arctic Paper Munkedals AB Borealis AB Domstein Enghav Sverige AB Gryaab AB Göteborgs Hamn AB Göteborgs Stad Hydro Polymers AB Klädesholmens Seafood AB Kungälvs kommun Lysekils kommun EXXONMOBIL AB MP-Produkter Munkedals kommun Nynäs Refining AB Orusts kommun Perstorp Oxo AB Preem Raff Göteborg RECI lndustriab Renova AB Preemraff Lysekil St1 Refinery AB Sotenäs kommun Stenungsunds kommun Strömstads kommun Tanums kommun Tjörns kommun Uddevalla Hamnterminal AB s t64l LL662 s s s Sida 5 av 6

6 BOHUSKUSTEN VATTENV ÄnospönsuNn Uddevalla kommun Wallhamn AB VattenfallAB Volvo Personvagnar AB Öckero kommun 226t42 2s Årsmötet beslutar att godkänna förslaget till medlemsavgifter och avgifter för kontrollprogram för L9 övrigo anmälda tirenden lnga övriga anmälda ärenden. 520 Mötet avslutas. 46 Sida 6 av 6 ru /,f

BOHUSKUSTENS. Bohuskustens vattenvårdsförbund. Ve rksa m hetsbe rätte lse. Förslag till beslut. Datum L5O429. Till årsmötet

BOHUSKUSTENS. Bohuskustens vattenvårdsförbund. Ve rksa m hetsbe rätte lse. Förslag till beslut. Datum L5O429. Till årsmötet Bohuskustens vattenvårdsförbund BOHUSKUSTENS Datum L5O429 Till årsmötet Ve rksa m hetsbe rätte lse Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2OL4 har upprättats och bilagts årsmöteshand li ngarna. Förslag

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun Årsstämma 1 (15) TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA Plats: Årsta Slott, Haninge Dag: Tisdag den 22 maj 2007 Närvarande ägare: Närvarande övriga: Gilbert de Wendel, Haninge

Läs mer

Förbundsfullmäktige 2015-01-07

Förbundsfullmäktige 2015-01-07 1 (11) Tid och plats Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18.00 18.25, Gårda Brandstation ande Ledamöter Göteborg Ingrid Andreae (S) Tord Karlsson (S) Henrik Munck (MP) Kristina Bergman Alme (FP) Ann Karlsson

Läs mer

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning Förbundsmöte 2011-05-13 1 (22) Plats och tid Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00 Beslutande Enligt bilagda närvaroförteckning Övriga deltagare Stig Ålund Marianne Ivarsson Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

PROTOKOLL 1(7) Datum 2007-05-24

PROTOKOLL 1(7) Datum 2007-05-24 Slag av sammanträde Fullmäktigesammanträde PROTOKOLL 1(7) Plats World Trade Center, Stockholm Sekreterare Ingvar Högström Protokolljusterare Lars Karlsson och Irene Morgan Styrelsens ordförande Hans Tilly

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

Handlingar till sammanträde med GRs förbundsfullmäktige valda för 2015-2018 2014-12-16

Handlingar till sammanträde med GRs förbundsfullmäktige valda för 2015-2018 2014-12-16 Handlingar till sammanträde med GRs förbundsfullmäktige valda för 2015-2018 2014-12-16 Ärende 2 2014-12-01 GRs förbundsfullmäktige 2015-2018 Ledamöter Ersättare Göteborg Anneli Hulthén (S) Johan Nyhus

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Korpens representantskap 11 maj 2014 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut samt motioner

Korpens representantskap 11 maj 2014 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut samt motioner Korpens representantskap 11 maj 2014 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut samt motioner Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A,

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) Datum 2008-05-29

PROTOKOLL 1(6) Datum 2008-05-29 Slag av sammanträde Fullmäktigesammanträde PROTOKOLL 1(6) Plats World Trade Center, Stockholm Sekreterare Ingvar Högström Protokolljusterare Lars Lindholm och Jill Bengtsson Styrelsens ordförande Hans

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 2009-05-05 på Fatburen konferens, Askersunds kommun

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 2009-05-05 på Fatburen konferens, Askersunds kommun Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 05-05 på Fatburen konferens, skersunds kommun Närvarande: Kjell ldsten (Vvf), Ingemar Bergbom (m), Per-Olof Berlin (m), Dan Björk (m), Ola

Läs mer

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet.

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet. PROTOKOLL fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum Tid 19 mars 2013, kl 13 Plats ClarionWinn Hotel, Gävle Närvarande 48 medlemmar 1 Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande

Läs mer

Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1.

Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1. Sidan 1 av 5 Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1. 1 Ordförande Anders Fredriksson hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade 2005 års bolagsstämma

Läs mer

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.25 1 (6) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Utses justera Bo Dahlqvist

Läs mer

Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11

Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11 Årsmötesprotokoll Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11 på Sikargården i Norrköping. 1. Mötet öppnas av ordförande Roine Lindberg som hälsar alla varmt välkomna. 2.

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Årsmötet Protokoll 2009-04-24

Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Tid: Fredagen den 24 april 2008 kl. 08.00 09.30 Plats: Närvarande: Hemavan Se bilagd närvarolista 1 Öppnande Föreningens ordförande Anders

Läs mer