WEB CONNECT ANALYSIS Bruksanvisning BMI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WEB CONNECT ANALYSIS Bruksanvisning BMI"

Transkript

1 WEB CONNECT ANALYSIS Bruksanvisning BMI

2 Innehåll 1. Inledning Avsedd användning Säkerhetsanvisningar Varför är kroppsanalys meningsfullt? Bio-impedans-analys (BIA) Body Mass Index (BMI) Vägningsregler 8 2. Idrifttagande Beskrivning av apparaten Systemförutsättningar Installation Isättning eller byte av batterier Aktivera anslutningen mellan webboxen och vågen Meddelanden Skapa manuell IP-inställning Inställning av användarkonto Inmatning av personliga data I Måttenheter (kg-lb-st) I Målvikt Kroppsanalys Det personliga kontot Huvudmenyn Diagram Tabeller Feedback Radera konto Meddelanden Tekniska Data Försäkran om överensstämmelse Avfallshantering Service och support Garanti 22 2

3 1. Inledning 1.1 Avsedd användning Genom den professionella bio-impedans-fl erfrekvensmätningen levererar Web Connect Analysis alltid exakta uppgifter om kroppsvikt och andelarna muskler, fett och vatten. Kroppsanalysvågen ger på så sätt en perfekt överblick. Tillsammans med det personliga kontot i webben erbjuder SOEHNLE därför en fi tnessplattform för människor som vill vara friska och aktiva. Med våra produkter vill vi hjälpa dig att ta ansvar för din kropp. Om du är osäker på vilka åtgärder som är lämpliga för just ditt välbefi nnande, så bör du absolut begära professionell rådgivning av en läkare eller kostrådgivare. Den här kroppsanalysvågen är avsedd för personer från 17 år. Upp till 8 personer kan vara registrerade på vågen. Vågen är inte lämpad för medicinsk eller kommersiell användning. Läs denna bruksanvisning, i synnerhet säkerhetsanvisningarna noga och följ skötselråden. Spara bruksanvisningen för framtida frågor. Ytterligare information fi nns på vår hemsida 3

4 1.2 Säkerhetsanvisningar Fara Felaktig användning kan medföra risker som kan leda till dödsfall eller svåra skador. Varning Felaktig användning kan i vissa situationer leda till skador och hälsorisker. Försiktigt! Felaktig användning kan leda till person- och sakskador. Observera Viktig information Fara Använd aldrig denna apparat tillsammans med elektroniska medicinska apparater t.ex. pace-maker elektroniska livsuppehållande system som till exempel hjärt-lungmaskiner elektroniska medicinska apparater t.ex. EKG-utrustning Apparaten kan orsaka funktionsstörningar hos de ovannämnda elektroniska medicinska utrustningarna. Använd inte apparaten på hala golvbeläggningar. Om plattformens yta eller dina fötter är våta finns risk att halka. Torka av fötterna och plattformen innan du ställer dig på den. Kasta aldrig använda batterier i elden. Explosionsrisk. Kortslut aldrig batterier. Varning Låt en läkare eller en dietspecialist ge dig råd inför en planerad viktminskning. Förvara apparaten oåtkomligt för små barn. Hjälp handikappade som vill använda apparaten. Stå alltid på rätt ställe på vågen och aldrig på hörn eller kanter. Stå stilla medan analysen pågår. Tänk på att använda rätt typ av batterier. Sätt i batterierna åt rätt håll. Vid byte av batteri ska alltid nya batterier användas och aldrig batterier från olika tillverkare, med olika laddning eller med tydliga skador det kan leda till överhettning eller explosioner. Förvara alltid batterier utom räckhåll för barn. 4

5 Försiktigt! De enskilda delarna av denna apparat får inte monteras isär, repareras eller byggas om. Batterier innehåller kemikalier. Om dessa läcker ut, kan de orsaka sakskador och kroppsskador. Om man får batterisyra i ögonen, måste man omedelbart skölja med riktigt med vatten och därefter omedelbart uppsöka sjukvården. Ta bort batterierna ur apparaten om den inte ska användas under en lång tid. Anvisningar Mätresultatet kan bli fel - i närheten av mobiltelefoner - i närheten av värmekällor eller på platser där temperaturen varierar - där luftfuktigheten är hög - på platser som är utsatta för vibrationer och stötar - på heltäckningsmattor. Ställ därför alltid vågen på ett fast och jämnt underlag. Utsätt inte apparaten för direkt solbestrålning. Avfallshantera använda batterier enligt bestämmelserna i landet där du vistas. Rengör apparatens delar endast med en fuktig trasa och om nödvändigt med ett skonsamt rengöringsmedel. Frätande eller nötande rengöringsmedel leder till skador. 5

6 1.3 Varför är kroppsanalys meningsfullt? Balanserad och kontrollerad kost och motion är den egentliga hemligheten bakom god hälsa, normalvikt och allmänt välbefinnande. En Soehnle kroppsanalysvåg hjälper till genom att mäta hälsorelevanta kroppsvärden. Av hälsoexperter rekommenderade värden Män Kvinnor Ålder Kroppsfett Kroppsfett Kroppsvatten Muskelandel Kroppsvatten Muskelandel lite normal mycket väldigt mycket normal normal lite normal mycket väldigt mycket normal normal < > 24 > 58.5 > 38 < > 33 > 52.5 > < > 24 > 57 > 38 < > 36 > 49.5 > < > 26 > 56 > 38 < > 38 > 47.5 > < > 28 > 55 > 38 < > 40 > 46.5 > < > 30 > 54 > 38 < > 42 > 46 > < > 34 > 53 > 38 < > 47 > 45 > 28 * Baserat på NIH/WHO:s BMI-riktlinjer (USA:s nationella hälsoinstitut / Världshälsoorganisationen). 1.4 Bio-impedans-analys (BIA) BIA är den allmänt använda mätmetoden för Body Balance kroppsanalysvågar. Värdena såsom kroppsfett, kroppsvatten och muskelmassa mäts inte direkt, utan man gör en mätning av kroppens elektriska motstånd (impedans). Motståndsmätningen sker via 4 elektrodytor på vågens plattform. En helt ofarlig, svag elektrisk ström skickas genom kroppen (< 0,1 ma). Strömmen går lättare genom kroppsvätskan (vatten) som finns i högre grad i musklerna än i kroppsfettet. Ju högre motstånd den elektriska signalen utsätts för i kroppen, desto högre är andelen kroppsfett och andelen kroppsvatten är lägre. Det gäller även tvärt om: Ju högre den procentuella muskelandelen är, desto högre är den procentuella andelen vatten och den procentuella fettandelen därmed lägre. 6

7 1.5 Body Mass Index (BMI) Som grund för beräkningen är Body Mass Index - ett tal för beräkning av hur kroppsvikten påverkar hälsan. BMI beräknas genom kroppsvikten i kilo delat med kvadraten på kroppslängden i meter. (Exempel: BMI = 75 kg 1,75 m x 1,75 m = 24,5) Klassifikation av kroppsvikten enligt BMI (Källa: Världshälsoorganisationen, 2000) BMI (kg/m²) Klassificering < 18.5 Undervikt Normalvikt Övervikt 30.0 Fetma Fetma, grad I Fetma, grad II 40.0 Fetma, grad III 7

8 1.6 Vägningsregler En vuxen människas vikt kan variera med 2-3 kilo under dagen. Därför är det viktigt att ha konstanta vägningsförhållanden för att viktkontrollen ska vara tillförlitlig. Därför ska man helst väga sig nykter alltid vid samma tid utan kläder Se till att plattformen står fast och säkert. Textila eller mjuka golvbeläggningar kan starkt påverka mätresultaten. För att vägningsresultatet inte ska bli fel bör plattformen ha stått stilla de sista tre minuterna före vägningen. Kroppsanalysen Stå barfota på plattformen Stå symmetriskt på plattformen. Ojämn belastning kan ge ett felaktigt mätresultat Stå stilla Håll inte i någonstans och stöd dig inte på något Väg dig alltid på samma ställe. Olika omgivningsförhållanden såsom golvbeläggningar, temperatur och luftfuktighet kan orsaka olika mätresultat. Omständigheter som påverkar kroppsanalysen Bioimpedansmetoden kan resultera i starkt varierande kroppsvärden under dagens lopp. Det beror inte på att Body Balance kroppsanalysvågen skulle ha dålig noggrannhet, utan på att kroppens vattenbalans varierar under dagen. Under nattsömnen kan kroppen förlora upp till 2-3 kilo kroppsvatten. Direkt efter uppvaknandet är kroppen därför i normala fall dehydrerad (uttorkad). Ju mindre vatten det finns i kroppen, desto högre är motståndet och därmed den beräknade fettandelen. Däremot blir den beräknade muskelandelen lägre. Under dagens lopp fylls vattenreserverna på och mätvärdena blir åter normala. I normala fall rekommenderar man vägning direkt efter uppstigandet på morgonen, men kroppsanalysen fungerar bättre på kvällen. För kroppsanalysen är tiden mellan 18 och 20 lämpligast. 22 % 21 % 20 % 19 % 18 % 17 % Kroppsfett Tid 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 8

9 Flera omständigheter som påverkar kroppsanalysen Förutom den dagliga variationen hos mätvärdena kan det uppstå skillnader på grund av ändringar i vattenbalansen på grund av maten, vätskeupptagning, mens, sjukdom, träning och bad. Orimliga värden kan förekomma hos Personer med feber, ödem eller osteoporos Personer som genomgår dialysbehandling Personer som tar medicin mot kardiovaskulära sjukdomar Gravida kvinnor Ungdomar under 17 år Personer med asiatiskt eller afrikanskt ursprung 9

10 2. Idrifttagande 2.1 Beskrivning av vågen Skala À Á Â Ã Ä Å Æ Web Box 19 Ç È Displayfält 2. Vågplattform 3. Aktiveringsknapp 4. Batterilock 5. Batterifack 6. Vågcell 14. Kontakt till nätaggregat 15. Återställningsknapp 16. Bredband-gränssnitt 17. Internetindikering 18. Nätverksindikering 19. Nätaggregat 20. Internetkabel 7. Mätvärde 8. Svagt batteri 9. Internetanslutningen avbruten 10. Beräkna sändningsdata 11. Dataöverföring 12. Mätning av kroppsfettet 13. Vägningsenhet 10

11 2.2 Systemförutsättningar 1. Bredbandsrouter med en fri LAN-anslutning (10 Mbit/s) och internetåtkomst 2. Nätaktiverad enhet (t.ex. smartphone, surfplatta eller dator) med den senaste generationens webbläsare. Ingen program- eller appinstallation behövs. 3. Giltig e-postadress för registrering i portalen. 2.3 Installation 1. Anslut webboxen till elnätet via nätaggregatet. 2. Anslut webboxen till routern med nätverkskabeln. När båda LED-lamporna lyser är anslutningen klar. Om en eller båda LED-lamporna blinkar ska man felsöka enligt indikeringen. WAN = Kontrollera internetanslutningen LAN = Kontrollera routern eller anslutningen till routern 2.4 Isättning eller byte av batterier Öppna batterifacket på vågplattformen. Sätt i batterierna. Se till att batterierna är vända åt rätt håll. Obs! Vid byte av batterier ska man alltid använda nya batterier av samma typ och aldrig batterier av olika sorter eller olika laddningsgrad. Som alternativ till vanliga alkaliska batterier rekommenderas NiMh-batterier med låg självurladdning (Low Self Discharge). Viktigt: Laddbara batterier måste laddas upp utanför apparaten. Det går inte att ladda batterierna via USBanslutningen i fjärrkontrollen. 11

12 Synkronisera anslutningen mellan webboxen och vågen Avståndet mellan webboxen och vågen ska vara max 20 cm under synkroniseringen. Tryck på knappen på vågens baksida för att synkronisera. När [ ] visas har synkroniseringen lyckats. Om vågen däremot visar E8 här synkroniseringen misslyckats. 2.6 Meddelanden Symptom Orsak Lösning LAN- och WAN-LED lyser inte LAN- och WAN-LED blinkar Fel i ström-försörjningen Webboxen kommunicerar inte med routern Kontrollera nätanslutningen till webboxen 1) Kontroller nätanslutningen till routern 2) Kontrollera anslutningen mellan webbox och router Soehnle-portalen är inte tillgänglig. Det kan ha olika orsaker. LAN-LED lysr, WAN-LED blinkar LAN and WAN LED light up. Data transmission was successful but data is not displayed in the personal account Nätverket är OK. Webboxen kommunicerar ändå inte med portalen Portalen är offline. Kontrollera om du kan öppna portalen i en webbläsare. Om det inte går måste du vänta tills portalen åter är tillgänglig. Om du däremot kan öppna portalen i en webbläsare, har felet interna orsaker. 1) Om DHCP-funktionen var inställd på routern: Tryck på webboxens återställningsknapp för att återgå till fabriksinställningarna. 2) Om DHCP-funktionen inte var inställd på routern: Gör då enligt kapitel 2.7 Ingen användare vald Skapa en användare, se kapitel 2.8 Data kan inte automatiskt tilldelas en användare Följ stegen i kapitel 3 för att tilldela data till en användare 12

13 2.7 Skapa manuell IP-inställning I några få fall måste man arbeta med manuellt skapade IPadresser. Det kan hända t.ex. om DHCP-funktionen på routern är deaktiverad. Gör i detta fall så här: 1. Webboxen måste vara på (båda LED-lamporna blinkar). 2. Tryck på återställningsknappen i ca 5 sekunder. Båda LED-lamporna lyser samtidigt. Släpp knappen när båda LED-lamporna börjar blinka. 3. Anslut då webboxen och datorn med nätverkskabeln. 4. Nätverksanslutningarna kommer man till med Start => Systemstyrning => Nätverksanslutningar. 5. Klicka på LAN-anslutning (vid Win95 med höger musknapp) och välj Egenskaper. 6. Markera vid Internetprotokoll (TCP/IP) och välj Egenskaper. 7. Här kan man välja mellan att hämta IP-adressen automatiskt eller att ställa in den manuellt. Du bestämmer dig för Använd följande IP-adress och för in följande IP-adress: subnät-mask: och bekräftar. 8. Skriv sedan in följande i din webbläsare: Då visas inmatningsmasken här bredvid. Den måste innehålla exakt dessa uppgifter. Korrigera vid behov och bekräfta. 9. Nu kan webboxen anslutas via routern (kapitel 2.3). 13

14 2.8 Inställning av användarkonto 1. Besök webbsidan my.soehnle.com/new 2. Välj önskat språk. 3. Gå till registrera och skriv in ditt användarnamn och din individuella E-postadress. Anvisning: Vågen kan användas av upp till 8 personer. Varje användare måste ha en egen E-postadress. 4. Fortsätt med Skicka. 5. Nu får du ett mejl med ditt användarnamn och lösenord. Anvisning: Du kan alltid se dina personliga data i ditt inloggningsområde. 6. Välj Start och skriv in ditt användarnamn och ditt lösenord. Fortsätt med Logga in. 7. Skriv in webboxens (Bridge) och vågens ID-nummer. De finns på undersidan av respektive produkt. Anvisning: Observera att vågen och webboxen måste vara driftsklara och att det måste finnas en internetanslutning (WAN och LAN lyser) för att synkroniseringen ska ske. Starta synkroniseringen. 8. Ställ dig inom 5 minuter barfota och helst utan kläder på vågen och stå stilla tills indikeringen slocknar. 9. Bekräfta med Ja när din vikt står i My Soehnle. 10. Sedan följer inskrivningen av personliga data (kapitel 2.8.1) 14

15 2.9 Inmatning av personliga data Som avslutning av skapandet av användarkontot måste flera personliga data skrivas in. Dessa uppgifter är absolut nödvändiga för att tolka mätvärdena. 1. Välj språk 2. Ange kön 3. Skriv in det namn som du vill bli tilltalad med 4. Ställ in födelsedatum 5. Skriv in din längd 6. Välj aktivitetsgrad 7. Välj önskade måttenheter för indikeringen 8. Skriv in målvikt. 9. Här kan användarnamnet ändras 10. Skriv in här om du vill ändra lösenord. 11. Här kan E-postadressen ändras 12. Bekräfta uppgifterna med Verkställ. Anvisning: Du kan när som helst ändra dina personliga uppgifter. Kontot kan även raderas helt. Logga ut med Logga ut. 15

16 3. Kroppsanalys Kroppsanalysen förutsätter att man är barfota. Dina personliga data måste först ha skrivits in. För att mätningarna ska bli entydiga och jämförbara, ska man väga sig med så lite kläder som möjligt och under samma förutsättningar (tid, måltider etc.). Anvisning: Det måste finnas en internetanslutning för att data ska föras in i ditt personliga konto. Utan internetanslutning visas endast vikten. Mätdata sparas inte. 1. Ställ dig på plattformen. 2. Din vikt visas. Stå stilla så länge kroppsanalysen pågår och data överförs. Uppgifterna läggs automatiskt in i ditt personliga konto. Observera I sällsynta fall kan vågen inte hitta något konto automatiskt. Då måste användaren välja minne manuellt. I sitt personliga konto får användaren ett meddelande att data inte kan läggas till någon användare. Ta fram listan och överför uppgifterna till ditt konto eller tryck på Ignorera. Då finns uppgifterna kvar för alla andra användare. 16

17 4. Det personliga kontot 4.1 Huvudmenyn 1. Gå in på my.soehnle.com och ange ditt användarnamn och lösenort och tryck på Logga in. 2. Du kommer då till huvudmenyn. Dina sist beräknade värden liksom skillnaden till din önskevikt visas. Härifrån länkas till ytterligare informationssidor: Diagram Tabeller Min profil (se kapitel 2.7.1) 4.2 Diagram Välj observationsperiod och parametern som ska visas. Kroppsvikt Fettandel Kroppsvattenandel Muskelmassa Med Filtrera data kan du göra en individuell inställning av observationsperiod och vilka parametrar som ska visas. 17

18 4.3 Tabeller Gå till Tabell. Välj observationsperiod (vecka, månad, halvår, år eller helt individuellt via Filtrera data ) vars värden ska visas. När du klickar på ett enskilt värde vid! kann du redigera dessa data eller skriva in en kommentar. Med Lägg till data manuellt kan du lägga till viktvärden och kommentarer utan att använda vågen. 5. Feedback Anmärkningar på programmet eller produkten kan du skickas till oss via Min profil/feedback. 6. Radera konto Via Radera min profil/konto kan du radera ditt personliga konto. Efter en säkerhetsfråga och bekräftelse är alla uppgifter oåterkalleligen raderade 18

19 7. Åtgärdande av störningar Symptom Orsak till felet: Lösning No display Indikering medan produkten aktiveras eller synkroniseras Inga batterier eller tomma batterier Batterierna ligger fel 1. Radioförbindelsen är bruten 2. För långt mellan vågen och webboxen under aktiveringen Nätverksfel Lägg i eller byt batterier Sätt in batterier rätt Aktivera produkten med 20 cm mellan vågen och webboxen Kontrollera nätverksförbindelsen Produkten har inte synkroniserats Synkronisera produkten (se kapitel 2.5) Bredbandsfel WAN-LED blinkar Kontrollera internetanslutningen Svaga batterier Byt batterier Indikering medan produkten används 1. Anslutningen mellan våg och webbox är avbruten 2. Vågen är utanför radions räckvidd Dina mätresultat kan på grund av ett nätverksfel inte överföras Placera vågen inom webboxens radioräckvidd Bryt strömförsörjningen till webboxen i 30 sekunder. Kontrollera nätverksförbindelsen Överbelastning Belasta vågen med max 150 kg. BIA is not being displayed Last measured data is not being displayed in the personal account Användaren står inte barfota på vågen Mätdata kan inte läggas till en användare. Bredbandsfel WAN-LED blinkar Stig upp på vågen barfota Gå till ditt personliga konto och överta uppgifterna (se kapitel 3.0) Kontrollera internetanslutningen (se kapitel 3.0) 19

20 8. Tekniska Data Web Box - Radiofrekvens: 434 MHz Nätaggregat Modell: BLJ5W050100P-V Input: V~50/60Hz, 150mA Output: 5V 1000mA Våg - Bärkraft x Indelning = Max 150 kg x 100 g / Max 330 lb / 0.2 lb Mätnoggrannhet: Kroppsfettandel: 0,1% Kroppsvattenandel: 0,1% Muskelandel: 0,1% - Kroppslängd: cm - Ålder: år - 8 personspecifika minnen - Mätström: < 0,1 ma RMS, 50/5 khz - Radiofrekvens: 434 MHz - Batterier: 4 x 1,5 V AAA-batterier. Ingår i leveransen. Som alternativ till vanliga alkaliska batterier rekommenderas NiMh-batterier med låg självurladdning (Low Self Discharge). Viktigt Laddbara batterier måste laddas upp utanför apparaten. 20

21 9. Försäkran om överensstämmelse Härmed förklarar Soehnle, att denna apparat överensstämmer med grundläggande krav och övriga tillämpliga bestämmelser i direktiven 1999/5/EU. EU-konformitetsförklaringen finns under Trots att apparaten har testats och den inte överskrider gränsvärdena för emission av radiofrekvenser som fastställts i ovannämnda direktiv, kan det inte garanteras, att sådana interferenser ändå inte kan uppträda i vissa situationer. Man kan kontrollera sådana möjliga referenser genom att slå på och av vågen medan man övervakar radio- eller TV-mottagningen. Eventuella interferenser kan förhindras med en eller flera av följande åtgärder: Gör om antenninställningen för den apparat som störs. Öka avståndet mellan den störda apparaten och datorn. Eventuellt måste man få hjälp av en erfaren radio- och TV-tekniker. VIKTIGT! Ändringar av elektroniken eller höljet på denna apparat kräver uttryckligt tillstånd av Soehnle. Om dessa bestämmelser inte följs kan användaren i vissa fall fråntas rätten att använda apparaten. Elektromagnetiska störningar Under extrema elektromagnetiska betingelser exempelvis om en radio används i omedelbar närhet av vågen kan mätvärdena påverkas. När störningen upphört kan vågen åter användas normalt, eventuellt kan den behöva stängas av och slås på igen eller också kan man behöva ta ur och sätta i batterierna. Med reservation för tekniska ändringar. 10. Återvinning Avfallshantering av begagnade elektroniska apparater Symbolen på produkten eller förpackningen betyder att denna produkt inte får behandlas som vanliga hushållssopor, utan måste lämnas till ett mottagningsställe för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Utförligare informationer lämnas av kommunen, de kommunala avfallshanteringsföretagen eller företaget som sålt produkten. Avfallshantering av batterier Batterier får inte slängas i hushållssoporna. Du är såsom konsument enligt lag skyldig att lämna in förbrukade batterier till återvinning. Batterier kan lämnas vid återvinningsstationer på alla bostadsorter eller där batterier av respektive typ säljs. Pb = innehåller bly Cd = innehåller kadmium Hg = innehåller kvicksilver 21

22 11. Service och support Måndag - fredag kl 8:30-12 Tyskland Tel Internationellt Tel Garanti Soehnle garanterar under 3 år från inköpsdatum kostnadsfritt åtgärdande i form av byte eller reparation av brister som beror på material- eller tillverkningsfel. Förvara köpehandlingen på säkert ställe. I garantifall ska vågen tillsammans med köpehandlingen och den ifyllda garantiremsan lämnas till inköpsstället. Namn Adress Inköpsdatum Återförsäljare Felbeskrivning 22

23 Quality & Design by Leifheit AG Leifheitstraße Nassau / Germany Telefon Fax /2014 SV JFS

Bruksanvisning. Kroppssammansättningsmätare BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590

Bruksanvisning. Kroppssammansättningsmätare BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590 Bruksanvisning Kroppssammansättningsmätare BF212 All for Healthcare IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A 12K2590 BF212 Kroppssammansättningsmätare Tack för att du har köpt denna kroppssammansättningsmätare.

Läs mer

Elektronisk personvåg med kroppsanalys

Elektronisk personvåg med kroppsanalys B R U K S A N V I S N I N G Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 1 Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 Förutom vikt mäter vågen kroppsfett, vattenhalt,

Läs mer

Modell R6 Bruksanvisning

Modell R6 Bruksanvisning PULSE D I A /min mmhg SYS mmhg SET MEM HEM-6000-E_sv.fm Page 1 Monday, February 28, 2005 3:05 PM Blodtrycksmätare för handleden Modell R6 Bruksanvisning SV HEM-6000-E_sv.fm Page 2 Monday, February 28,

Läs mer

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA Innehåll c 1 F L 2 J b Tack för att du har köpt OMRON M3 digital automatisk blodtrycksmätare. OMRON M3 är en kompakt, helt automatisk blodtrycksmätare som fungerar enligt den oscillometriska principen.

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll Ägarmanual Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA Innehåll Innehåll 2 Övergripande instruktioner 3 Säkerhetsföreskrifter 4 Koppla in mottagaren 5 Kontrollpanel, fram och bak 6 Fjärrkontroll 7 Installation

Läs mer

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Bitmos GmbH, 36-6201.EN_SE_090206, Rev. 1 Återförsäljare: Infiniti Medical AB, www.infiniti.se 1 Allmänt... 5 1.1 Information om användarhandboken... 5 1.2 Symboler...

Läs mer

SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. www.icaretonometer.com 1

SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. www.icaretonometer.com 1 SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK 1 Icare tonometer PRO handbok Icare PRO (modell: TA03) ANVÄNDARHANDBOK TA03-003 SV-3.0 Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. I händelse

Läs mer

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning EnergyWatch Installationsmanual Vattenfall Försäljning Innehåll Denna installationsguide hjälper dig att installera EnergyWatch. Det är viktigt att du installerar delarna i rätt ordning! 1. Kontrollera

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

Nokia C2 05 Användarhandbok

Nokia C2 05 Användarhandbok Nokia C2 05 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Slå på eller stänga av

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 2680 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

SUUNTO QUEST Användarguide

SUUNTO QUEST Användarguide SUUNTO QUEST Användarguide sv 1 SÄKERHET..................................................................... 5 Olika typer av säkerhetsföreskrifter:.................................. 5 Säkerhetsföreskrifter:.................................................

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

ZAFIR 100 Batteriladdare

ZAFIR 100 Batteriladdare ZAFIR 100 Batteriladdare För blysyra batterier 14 150Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet av din nya professionella

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT PRO1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Basstation med icom. Bruksanvisning

Basstation med icom. Bruksanvisning Basstation med icom Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V2.01/2011-01/A+W/FO

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Den ultimata Android plattan för familjen BRUKSANVISNING

Den ultimata Android plattan för familjen BRUKSANVISNING Den ultimata Android plattan för familjen BRUKSANVISNING INNHOLD 1) FEATURES 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 Kartongens innehåll... Överblick... Laddning... Automatiskt lås... Startskärm...

Läs mer

GEBRAUCHSANWEISUNG...3 USERS GUIDE...23 ISTRUZIONI PER L USO...83 GEBRUIKERSHANDLEIDING...103 BRUKSANVISNING...123 BRUKSANVISNING...

GEBRAUCHSANWEISUNG...3 USERS GUIDE...23 ISTRUZIONI PER L USO...83 GEBRUIKERSHANDLEIDING...103 BRUKSANVISNING...123 BRUKSANVISNING... GEBRAUCHSANWEISUNG...3 USERS GUIDE...23 ISTRUZIONI PER L USO...83 GEBRUIKERSHANDLEIDING...103 BRUKSANVISNING...123 BRUKSANVISNING...143 KÄYTTÖOHJEET...143 BRUKSANVISNING SVENSKA INNAN DU ANVÄNDER STIMULATORN

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

ÄGARENS BRUKSANVISNING

ÄGARENS BRUKSANVISNING ÄGARENS BRUKSANVISNING AVN7P In-Car Audio Visual Navigation Tack för ditt val av denna mottagare. Läs noga igenom bruksanvisningen och lär dig korrekt användning. Förvara sedan bruksanvisningen på en säker

Läs mer

Digital DVB-C/T2-Mottagare

Digital DVB-C/T2-Mottagare Digital DVB-C/T2-Mottagare TT-micro TC821 HDTV Instruktionsmanual TechnoTrend Görler GmbH Ing.-Anton-Kathrein-Straße 2 D-83101 Rohrdorf-Thansau, Tyskland www.ttgoerler.com Rätten att ändra tekniska specifikationer

Läs mer

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE Användarhandbok Teknisk support Internationellt: www.sandisk.com/support Forum: http://forums.sandisk.com/sansa Kunskapsbas: http://kb.sandisk.com Mer information om den här produkten hittar du på www.sandisk.com/support/fuze

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...4 Inledning... 4 Förbjudet enligt lag...

Läs mer