Systemlösningar telefoni Sida 1 (14)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systemlösningar telefoni 2003-07-01 Sida 1 (14)"

Transkript

1 Sida 1 (14) SYSTEMLÖSNINGAR TELEFONI Innehållsförteckning ALLMÄNT... 2 UPPBYGGNADSPRINCIPER AV TELEVÄXLAR... 2 Telenät... 2 EXTERNA ANSLUTNINGAR TILL VÄXEL... 3 Allmänt... 3 Telia... 3 Övriga operatörer (TELE2 m fl)... 3 Försvarslinjen (FTN/ATL)... 3 FORTIFIKATORISKA UTRYMMEN... 4 Televäxelrum... 4 Telia-ÖP (första kopplingspunkt)... 4 Övriga utrymmen... 4 KRINGUTRUSTNING... 5 Telefonapparater... 7 Hänvisningssystem... 8 Talsvar/Röstbrevlådesystem... 8 Hotbandspelare... 9 DECT-SYSTEM... 9 Larmar... 9 DATATRAFIK I TELEVÄXEL STRÖMFÖRSÖRJNING Allmänt Avbrottsfri kraft (UPS) Prioriterad kraft 230V~ V= IP TELEFONI MOBILA INSTALLATIONER... 13

2 Sida 2 (14) ALLMÄNT I kapitlet beskrivs generella systemlösningar för telefoni inom försvaret. Ansvaret för telefoni är idag centraliserat, varför detta avsnitt är orienterande. För mera detaljerad information hänvisas till respektive installationsanvisning: - Televäxel 400 M Televäxel 500 M UPPBYGGNADSPRINCIPER AV TELEVÄXLAR Vid uppbyggnad av en televäxel måste hänsyn tas till ett flertal kriterier: Antal användare (kunddata) Fastighetsnätets uppbyggnad (längder och kapacitet) Diversitetskrav Telefonisternas placering Lokaler m m Uppbyggnaden av växellösningen sker ofta med utflyttade abonnentsteg (RPM) dessa ansluts till växeln med en eller flera 2 Mbit/s. För att erhålla bättre diversitet kan fler växlar anslutas i en växelgrupp. Anslutning av växlarna kan ske i en flernodkonfiguration eller som separata noder. Detta alternativ är också vanligt för att spara in på telefonister. Telenät Fastighetsnätet för telefoni bör vid nybyggnation utformas enligt kapitel fastighetsnät. Det kan finnas ett gammalt fastighetsnät, tidigare Teliaägt, att ta hänsyn till. Dessa nät är oftast av sämre kvalitet med begränsningar för digitala telefoner och dataförbindelser. För anslutning mellan växlar och RPM nyttjas vanligen 75 ohm koaxialanslutning från växelkort till OK75, mellankopplad till transmissionsutrustning mot plats där RPM eller annan Nod/Växel finns.

3 Sida 3 (14) EXTERNA ANSLUTNINGAR TILL VÄXEL Allmänt Anslutning till olika operatörer som Telia, Tele2 m fl samt FTN (Försvarets telenät) sker i de flesta fall med 2 Mbit/s (ISDN eller P7/P8) anslutningar, 75 ohm koax (eller 120 ohm basbandsanslutning). Telias nya standard är 120 ohm basband men normalt leveras 75 ohm till FM, gamla anslutningar är alltid 75 ohm. ISDN är en standard för digital överföring av tele och data i telenätet. ISDN-anslutning tillhandahålls av ett flertal leverantörer och införs även i FTN. 2B+D, (Basic Access, BRI Basic Rate Interface, BRA Basic Rate Access), består av 2 st 64 kbit/s och 1 st 16 kbit/s kanaler. (Telias benämning - DUO) 30B+D, (Primary Access, PRI Primary Rate Interface, PRA Primary Rate Access), består av 30+1 st 64 kbit/s kanaler. (Telias benämning - MULTI) Telia Gränssnittet mot Telia finns i överlämningspunkten som av Telia kallas första kopplingspunkt men som även benämns Telia-ÖP. I denna punkt avslutar Telia sitt allmänna telenät, kopparkabeln avslutas med KK (LSA), där det definierade gränssnittet ligger i plinten som ansluter mot LSA-KK för fastighetsnätet. Digitala förbindelser på 2 Mbits eller mer avslutas i DDF (OK-75) eller ODF (OptoOK) i Telia-ÖP. Anslutning till dessa punkter sker med eget kablage (trunkkablar). Övriga operatörer (TELE2 m fl) Gränssnittet definieras lokalt med aktuell operatör, normalt ett antal 2 Mbit/s i DDF (OK75). Krav på eget utrymme finns normalt ej i samma omfattning som hos Telia. Försvarslinjen (FTN/ATL) Gränssnitt mot FTN finns normalt i DDF (OK75) i televäxelrummet. Transmissionsutrustning placeras normalt i samma utrymme som televäxeln.

4 Sida 4 (14) FORTIFIKATORISKA UTRYMMEN Televäxelrum Utrymme för televäxel och stödsystem, ofta samlokaliserat med transmissionsutrustning. Lokalen skall förses med tillträdesskydd och bör även utrustas med brandlarm, kylning och ventilation samt larm för vattenläckage. Ref: Central ackreditering (CAU) för respektive växel. Telia-ÖP (första kopplingspunkt) Av FM tillhandahållet utrymme för Telia gränssnitt, skall om möjligt vara placerat så att Telia personal kan ha åtkomst till utrymmet på egen hand. Telia kräver oftast att utrymmet ligger i nära anslutning till inkommande kablar. I Telia-ÖP skall plats finnas för all Teliaägd utrustning som KK, Optoutrustning samt eventuell ändutrustning PCM. I en mindre anläggning kan Telia-ÖP vara ett av Telia låst skåp. Övriga utrymmen Till en televäxel kan det finnas behov av utrymmen för telefonistarbetsplatser och driftoperatör. Tillträdesskydd skall finnas. Utrymme där telefonistfunktion bedrivs när televäxeln ej är bemannad, t ex under kvällar och helger. Ex vaktlokal, sambandscentral.

5 Sida 5 (14) KRINGUTRUSTNING Till en modern växel kan anslutas ett flertal olika nät och apparater enligt nedan. LOKAL TELEVÄXEL 400 LINJE Till samverkande TELEVÄXEL 400 DTU-CC DTU-CA (annan enhet/nod i växelgruppen) DTU-PU DTU-PU Utflyttat abonnentsteg (RPM) CB ALC DTU PU ATU/DTU DTU-PU DTU-PH ISDN, 30B+D ATN Talsvar DTU-PH 4tr 2B+D ATL CB-apparat Analog 2tr ALC ATU-EM 6-tråd (E&M) 2B+D 4 tr ATU-PD CB central /2-tråd PD P375/ISDNTA 2B+D 2 tr DLC S375 Specialapparat Terminal (DTE med V24- gränssnitt) LAM 2B+D 2 tr DLC 2B+D 4 tr ATU-LB 2-tråd LB (Fältapp) Telefonistapparat SV30 Flashkort till hänvisningssystem PM-OBS Telefonistapparat SV60 (SV-Nice) Externa anslutningar V24/V35/V36 Larm TA multi CIE 2B+D 4 tr Sevice PC (OM-PC) V24 BIM Ethernet CIE Stödsystem Sys Manager Bild från Tvx 400.

6 Sida 6 (14) TELEVÄXEL 500 ACL Analog 2tr CB-apparat Analog 2tr ALC A30 Fälttelefon m/37 (hotline) ALC A30 P6C/PRA ATN ATL Telefonistterminal LARM ALC A30 CXB PRC Manöverlåda Radio Headset EMR BAS TA-Multi Mot FM IP-nät via krypto och router Ra-modem EMT BAU NT TA RTE Radio 2/4/6/8-tr s&m sign Orderhögtalare OST ISDN utrustn. (max 8st) NCU-utrustning SUN-dator (stödsystem) (AMC) Modem GK-sign. Analog trunk Digitaltelefon Terminal/Dator Terminal/Dator AS8 DL8 OLTA Koax Fiber Bild från Tvx 500.

7 Sida 7 (14) Telefonapparater Telefonistapparat Speciella apparater för telefonisten avsedda att förmedla och ta emot samtal. Nyare telefonistapparater kan vara i form av en dator med speciell telefonistprogramvara, kort, och telefon (el dyl.) för anslutning av headset. Digitala apparater Systemtelefoner med sekreterarfunktion är lämplig även för grupper som gemensamt svarar på ett visst antal inkommande linjer (kundtjänst eller liknande). Telefonapparaterna har ibland en anslutning för data. Oftast 4-trådig anslutning. Oftast har digitala telefoner begränsning i trådlängd. Växlar har olika gränssnitt mot telefonapparater, därför bör man alltid ta reda på växeln anslutningsmöjligheter innan ej standard telefonapparater anskaffas. Analoga telefoner Vanliga telefoner 2-trådsanslutna. Telefonerna skall vara CE-märkta (eller T-märkta enligt äldre bestämmelser). Moderna telefonväxlar t ex Tvx 400, kräver oftast tonsignalering med DTMF. (Det går att specialanpassa anknytningslinjer i Tvx 400 för impulssignalering men det görs normalt inte). Nyare telefonapparater har oftast tonsignalering och som på en del typer behöver ställas in. Trådlösa telefoner Med trådlösa telefoner menas här jackansluten basstation och trådlösa telefoner. Möjlighet finns för samtal mellan telefoner och även till basstationen. Trådlösa telefoner finns av två typer, en analog variant och en digital (DECT). Den digitala kan anslutas med ett antal handenheter mot en och samma anknytning. FM avråder från användning av den analoga varianten då avlyssning är lättare än vid digital överföring. Räckvidden på denna typ av telefoner är begränsad och går inte att utöka. Som alternativ till trådlösa telefoner med jackanslutna basstationer finns även DECT-system som kan byggas ut som kringutrustning till televäxeln (se DECT-system). Kryptotelefon Kryptotelefon 760/T, M ansluts 2-trådigt analogt. Telefonen ingår i godkänt signalskyddssystem (MGL).

8 Sida 8 (14) Övrigt Ovan uppräknade telefonapparater är en del av den djungel av utrustningar som går att ansluta till en telefonväxel. Exempel på sådant som inte nämnts är faxar, modem, telefonsvarare m fl. Det är ett krav att anslutna enheter skall vara CE- eller T-märkta, vilket gäller för anslutna enheter som ej är speciellt anpassade för respektive växel. Hänvisningssystem Hänvisningsystemet (HVD) används till att meddela orsak till varför inte svar kan erhållas från en anknytning. I hänvisningssystemet finns en abonnentdatabas med uppgifter om alla anslutna anknytningar. Hänvisningssystemet är ej inbyggt i TVX 400 (eller TVX 500) utan ansluts mot växeln via en extern server. Från hänvisningsservern byggs ett LAN till telefonistplatser och eventuell driftoperatör. Hänvisningssystemet underlättar för telefonisten att se personuppgifter, anknytningsnr, frånvaroorsak och tid för återkomst m m. Ett avancerat hänvisningssystem kan ge möjlighet att från telefonisten skicka meddelanden till den som söks via elektronisk post (mail), personsökarsystem, GSM/SMS eller fax. Det går även att ansluta en del system till befintlig LAN så att samtliga PC-användare kan komma åt abonnentdatabasen och kan lägga in hänvisningsbesked från den egna arbetsplatsen men detta kräver en Färist mellan förbands-lan och telefoni/hänvisnings-lan. Talsvar/Röstbrevlådesystem Talsvar är ett stödsystem som förmedlar hänvisningsbesked eller annan information med hjälp av röstmeddelanden. Talsvarsutrustningen är i första hand till för att avlasta telefonisterna. Röstbrevlåda är ett komplement till talsvarsutrustningen där man med hjälp av knapptryckningar kan lämna talade meddelanden till anknytningsinnehavaren. Talsvar och röstbrevlådesystemär baserade på en server som ansluts till televäxeln. Anslutning av talsvar/röstbrevlådesystem sker i huvudsak via en eller flera 2 Mbit/s till växeln. Möjlighet kan finnas att även ansluta via analoga 2-trådsgränssnitt.

9 Sida 9 (14) Hotbandspelare Hotbandspelare är en utrustning för lagring av samtal till specifika anknytningar eller växelnumret. Samtalen registreras med klockslag och datum. Anslutning av hotbandspelare kan ske mot telefonistapparater, digitala och analoga telefoner. Det finns ett antal olika tekniska varianter på typer av hotbandspelare. Bandspelare som hanterar ett fåtal kanaler. Serverbaserade flerkanalsystem som hanterar samtal från många kanaler. DECT-SYSTEM Digital trådlös telefoni som är en integrerad del av växeln eller anslutes direkt till televäxeln. En eller ett flertal basstationer ansluts mot växeln. Aktuellt område som skall täckas med DECT, måste innan installation mätas in för att planera antalet basstationer. Mellan basstationer finns funktioner som roaming och hand-over (automatisk omkoppling mellan basstationer). Kabelanslutningarna av basstationerna har begränsningar i trådlängd, vilket måste beaktas i samband med uppbyggnad av växeln. Larmar Televäxeln ger ut larmar som kan ses av tekniker, driftoperatör/telefonist från sina respektive terminaler. De flesta Tvx 400 ansluts även till ett säkerhetsmodem, ofta via en FÖ-fjärrövervakare. Möjlighet finns därmed att ansluta växel mot extern larmanläggning för att hantera inkommande larmar från växel, talsvarssystem, HVD m m. Vidare åtgärder av erhållna larm sköts normalt via Stödcenter Tvx 400 på RAB i Örebro.

10 Sida 10 (14) DATATRAFIK I TELEVÄXEL En snabb utvecklingen sker för närvarande med integrering av data och tele. Detta medger bl a av att data kan förmedlas via telefonväxlar. I de flesta fall kan datatrafiken jämställas med all annan trafik (telefoni, fax osv.), således kan modemtrafik till och från anknytningar liksom faxtrafik förekomma utan att det på något sätt särbehandlas eller i övrigt uppmärksammas televäxeln. Datatrafik via modem kan även kopplas fram i större telefonväxlar Tvx 400 t ex via ISDN med modem typ TA Multi. I dessa fall används en ISDN-anknytning men är i övrigt jämförbar med vanlig telefoni. Sådan datatrafik kan förekomma internt i växeln men även externt via digitalt telenät. Telias ISDN-nät är särskilt anordnat för datatrafik av detta slag. Anm. Videokonferensutr behandlas närmare i separat avsnitt i lokala nät. Olika transmissionsmedia och kapacitet i växlar kan medföra att datahastigheten kan begränsas vid förmedlad trafik. En stelt uppkopplad förbindelse via växel medger andra möjligheter men har även nackdelar. Videokonferensutrustning Försvarslinjen (FTN/ATL) 2 Mb/s TVX 400 ISDN, S 0 4-tr TA Multi X.21 2 st TVX 400 LSA-KK Försvarslinjen (FTN/ATL) 2 Mb/s ISDN, S 0 X.21 Videokonferensutrustning TA Multi 4-tr 2 st Uppkoppling av förmedlad 2 x 64 kbit/s för videokonferens

11 Sida 11 (14) TVX 400 Försvarslinjen (FTN/ATL) 2 Mb/s ISDN, S0 4-tr TA Multi v. 36 Fibermodem Vågfälla Router v. 36 Elektronisk v. 36 Kryapp v. 36 tumme 961 Fibermodem RÖS-rum/ skåp *) Alt. LAM308 inkl gränssnittomvandlare (2022M-F, v. 24 / v. 36) Alt. Systemapparat SophoSet P375D (v. 24) Ex. Förmedlad 64 kbit/s med krypto. TVX 400 Försvarslinjen (FTN/ATL) 2 Mb/s ISDN, S 0 4-tr TA Multi v. 36 Fibermodem Vågfälla Router v. 36 Elektronisk v. 36 Kryapp v. 36 tumme 961 Fibermodem RÖS-rum/ skåp *) Alt. LAM308 inkl gränssnittomvandlare (2022M-F, v. 24 / v. 36) Alt. Systemapparat SophoSet P375D (v. 24) Ex. Uppringd semipermanent uppkopplad datatrafik.

12 Sida 12 (14) STRÖMFÖRSÖRJNING Allmänt Detta avsnitt är ett förtydligande av kapitel Strömförsörjning vad gäller teleinstallationer. Teleutrustningarna skall matas med Avbrottsfri kraft, C-kraft. För att batteriernas reservtid skall kunna begränsas till 1 timme bör nätmatning från Prioriterad kraft B-kraft eftersträvas. Se även Strömförsörjning avsnitten Definitioner strömförsörjning respektive Avbrottsfri kraft Avbrottsfri kraft (UPS) Exempel på utrustning som ansluts till UPS 230V~: Televäxelns styrdator (BIM i Tvx 400) Hänvisningsservrar Talsvarsserver Alla telefonistarbetsplatser Service PC Datorväxlare (Omkopplare som kopplar en uppsättningg bildskärm och tangentbord till flera datorer.) Kommunikationsutrustning för LAN m m FÖ Fjärrövervakare (om ej ansluten till 48V) Säkmodem (om ej ansluten till 48V) Prioriterad kraft 230V~ Utrustning som ej kräver avbrottsfri kraft ansluts till prioriterad kraft om sådan finns att tillgå. 48V= Exempel på utrustning som matas med 48V=: Televäxel och via den telefonistapparater (ej PC-baserade), systemtelefoner och de flesta andra telefoner. Transmissionsutrustning. FÖ Fjärrövervakare (kan alternativt vara kopplad till 230V UPS)

13 Sida 13 (14) Säkmodem (kan alternativt vara kopplat till 230V UPS) IP TELEFONI IP-telefoni avser lösningar där IP (Internet Protocol) används som bärare av telekommunikationen, vilket innebär att röstmeddelanden kan transporteras via datanätet. Principen för IP telefoni mellan A och B visas på nedanstående bild. Exempel med IP-telefoni Det vanligaste i dag är att använda olika plattformar för telefoni och datakommunikation men utvecklingen går mot användandet av en och samma plattform för all kommunikation. Den troliga lösningen för detta är antagligen IP eftersom IP-telefoni kan medföra att det blir enklare att integrera en befintlig kommunikationsplattform med andra system. IP telefoni används för närvarande inte i generella telefonväxlar inom FM. IP-telefoni kommer att beskrivas närmare i en senare utgåva av detta dokument. MOBILA INSTALLATIONER Se separat kapitel om Mobila nät

14 Sida 14 (14)

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING , TEKNISK BESKRIVNING SIZE erbjuder anslutning av er företagsväxel med säker leverans och stabil teknik där alla samtal och eventuell internettrafik går i SIZE nät. Beroende på typ av växel och förbindelse

Läs mer

IP-telefoni för nybörjare

IP-telefoni för nybörjare IP-telefoni för nybörjare Erik Morin 1 Det talas mycket om IP och IP-telefoni... 2 Det talas mycket om IP och IP-telefoni... 3 Från ett system till ett annat De flesta användare behöver inte alls bry sig

Läs mer

Telefonipriser på Umeå universitet från 2011-03-01

Telefonipriser på Umeå universitet från 2011-03-01 Telefonipriser på Umeå universitet från 2011-03-01 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 2 Fasta teletjänster... 1 3 Mobil Telefoni... 2 3.1 Mobil anknytning... 3 3.2 Mobila Tilläggstjänster... 5 3.3 Mobila

Läs mer

Svenska kyrkans gemensamma telefoniplattform Hans Eskemyr Mattias Lindberg MLHE30/45

Svenska kyrkans gemensamma telefoniplattform Hans Eskemyr Mattias Lindberg MLHE30/45 Svenska kyrkans gemensamma telefoniplattform Hans Eskemyr Mattias Lindberg MLHE30/45 Webbenkäten undersökningen sa 85% - egen telefonväxel 63% - över hälften mobiltelefon 96% - anser sig ha god kostnadskontroll

Läs mer

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 2014-09-21 H. Stomberg/Vilket bredband?/bilaga 4 1 Vilket bredband? Hastigheten mäts i megabit per sekund (Mb/s). Fler

Läs mer

Sidnr 1 (7) Security Public. 2 Geografisk täckning 2. 3 Kundlaster kbit/s kbit/s kbit/s Strömförsörjning 3

Sidnr 1 (7) Security Public. 2 Geografisk täckning 2. 3 Kundlaster kbit/s kbit/s kbit/s Strömförsörjning 3 1 (7) DIGITEL 1 Inledning 2 2 Geografisk täckning 2 3 Kundlaster 2 3.1 64 kbit/s 2 3.2 1984 kbit/s 3 3.3 2048 kbit/s 3 3.4 Strömförsörjning 3 4 Gränssnitt och kontakttyper i Kundgränssnittet 4 5 Överlämning

Läs mer

Åskskydd. Om du behöver hjälp. Tekniska fakta. Telia Andi. Bruksanvisning

Åskskydd. Om du behöver hjälp. Tekniska fakta. Telia Andi. Bruksanvisning Åskskydd har redan vid tillverkningen fått ett gott skydd mot överspänningar från t.ex. åska. I vissa delar av landet, främst på landsbygden, är emellertid telefonledningarna speciellt utsatta för åska.

Läs mer

LexCom Home. LexCom Home Datafunktion kombinera trådbunden och trådlös internetaccess. Inkommande Fiber. konverteringsenhet.

LexCom Home. LexCom Home Datafunktion kombinera trådbunden och trådlös internetaccess. Inkommande Fiber. konverteringsenhet. LexCom Home LexCom Home Datafunktion kombinera trådbunden och trådlös internetaccess. Inkommande Fiber konverteringsenhet Koax från uttag RJ45 från Ethernet utgång Patchkabel till switch GUL LINJE, Alternativt

Läs mer

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION Phonera Växel Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION Med över 500 användbara funktioner är Phonera Växel en av de mest kompetenta och moderna virtuella växlarna på marknaden. Effektivare arbetssätt

Läs mer

Inkopplingsguide till Halmstads stadsnät 8-portars tjänstefördelare

Inkopplingsguide till Halmstads stadsnät 8-portars tjänstefördelare Inkopplingsguide till Halmstads stadsnät 8-portars tjänstefördelare Välkommen till Halmstads stadsnät! Du har gjort ett klokt val som anslutit dig till Halmstads stadsnät. Vi är glada att ha dig som kund.

Läs mer

Inkopplingsguide till Halmstads stadsnät 8-portars tjänstefördelare

Inkopplingsguide till Halmstads stadsnät 8-portars tjänstefördelare Inkopplingsguide till Halmstads stadsnät 8-portars tjänstefördelare Välkommen till Halmstads stadsnät! Du har gjort ett klokt val som anslutit dig till Halmstads stadsnät. Vi är glada att ha dig som kund.

Läs mer

Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet

Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet Över 90% av hushållen i Stockholm och en majoritet av företagen nås redan av framtidens kommunikationsmöjligheter genom att vara anslutna till Stokabs

Läs mer

Dubbelt så mycket till halva priset. Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet

Dubbelt så mycket till halva priset. Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet Dubbelt så mycket till halva priset Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet Vilka är vi? Internationell consulting gentemot operatörer, ISPer, service providers och företag. Från powerpoint

Läs mer

Inkopplingsguide till Halmstads stadsnät 5-portars tjänstefördelare

Inkopplingsguide till Halmstads stadsnät 5-portars tjänstefördelare Inkopplingsguide till Halmstads stadsnät 5-portars tjänstefördelare 2 Välkommen till Halmstads stadsnät! Du har gjort ett klokt val som anslutit dig till Halmstads stadsnät. Vi är glada att ha dig som

Läs mer

Effektiv och smidig kommunikation

Effektiv och smidig kommunikation Effektiv och smidig kommunikation TAL TEXT VIDEO TAL TEXT VIDEO Ökad tillgänglighet, förbättrad kundservice och effek tivare försäljning. Med våra unika kommunikationslösningar är det möjligt. Vi har en

Läs mer

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Bygga bostadsnät Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Innehåll Varför bostadsnät? 3 Bostadsnätets struktur 4 Bredbandskåpet 5 Uttagssnätet 7 Byggnation av

Läs mer

Din guide till IP. IP-DECT Behovet växer. Brandväggar Intertex hanterar det mesta. Gateways - Flytta samtalen till en billigare telefonlinje

Din guide till IP. IP-DECT Behovet växer. Brandväggar Intertex hanterar det mesta. Gateways - Flytta samtalen till en billigare telefonlinje for you Nummer 5 2010 Din guide till IP Ur innehållet IP-DECT Behovet växer Brandväggar Intertex hanterar det mesta Gateways - Flytta samtalen till en billigare telefonlinje TALK TELECOM Distribution,

Läs mer

Inbyteskampanj 2008. ISDN Duos

Inbyteskampanj 2008. ISDN Duos Inbyteskampanj 2008 ISDN Duos Nu ges företag och organisationer en unik chans att uppgradera sin telefoni till IP från Mitel. Mitels över 30 åriga erfarenhet inom kommunikationslösningar ligger till grund

Läs mer

Inkopplingsguide till Halmstads stadsnät. 5-portars tjänstefördelare för fiberanslutning

Inkopplingsguide till Halmstads stadsnät. 5-portars tjänstefördelare för fiberanslutning Inkopplingsguide till Halmstads stadsnät 5-portars tjänstefördelare för fiberanslutning 2 Välkommen till Halmstads stadsnät! Du har gjort ett klokt val som anslutit dig till Halmstads stadsnät. Vi är glada

Läs mer

Inkopplingsguide till Halmstads stadsnät 5-portars tjänstefördelare

Inkopplingsguide till Halmstads stadsnät 5-portars tjänstefördelare Inkopplingsguide till Halmstads stadsnät 5-portars tjänstefördelare Välkommen till Halmstads stadsnät! Du har gjort ett klokt val som anslutit dig till Halmstads stadsnät. Vi är glada att ha dig som kund.

Läs mer

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL TM ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL Ett smidigt och strukturerat nätverk för privat boende ELKO Link Home är ett flexibelt och framtidssäkert nätverk för bostäder och lägenheter. Det ger en universell och

Läs mer

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Bygga bostadsnät Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Innehåll Varför bostadsnät? 3 Bostadsnätets struktur 4 Bredbandskåpet 5 Uttagssnätet 7 Byggnation av

Läs mer

Inkopplingsguide till Halmstads stadsnät 5-portars tjänstefördelare för kopparanslutning

Inkopplingsguide till Halmstads stadsnät 5-portars tjänstefördelare för kopparanslutning Inkopplingsguide till Halmstads stadsnät 5-portars tjänstefördelare för kopparanslutning Välkommen till Halmstads stadsnät! Du har gjort ett klokt val som anslutit dig till Halmstads stadsnät. Vi är glada

Läs mer

2014-08-21 1 (8) Bilaga 2 Systembeskrivning A

2014-08-21 1 (8) Bilaga 2 Systembeskrivning A 2014-08-21 1 (8) Upprättat av: Reija Laurila Dokumentbeteckning Bilaga 2 Systembeskrivning 2014-08-21 Sida 2 (8) Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 3 2 Beskrivning... 3 3 Systemskiss... 7 2014-08-21

Läs mer

Produktspecifikation Bitstream FTTx

Produktspecifikation Bitstream FTTx Produktspecifikation Bitstream FTTx 1 Allmänt 2 2 Teknisk beskrivning 2 2.1 Nätnivåer 2 2.2 Anslutning av slutkundsplacerad utrustning 2 2.3 Tjänster & Prestanda 3 2.3.1 Internetaccess/Surf Consumer samt

Läs mer

DA HT2011: F18. Länklagret och uppkopplingstekniker Ann-Sofi Åhn

DA HT2011: F18. Länklagret och uppkopplingstekniker Ann-Sofi Åhn <ahn@dsv.su.se> DA HT2011: F18 Länklagret och uppkopplingstekniker Ann-Sofi Åhn Länklagret Applikationer Hanterar transport av data över ett medium -Trådbundna medier -Trådlösa medier Finns också protokoll

Läs mer

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI 2 ASCOM IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

for you Din guide till (S)IP Brandvägg Säkra upp med Patton Trådlöst Utökad kapacitet med Gigaset Hett - Videokonferenssystem från Yealink

for you Din guide till (S)IP Brandvägg Säkra upp med Patton Trådlöst Utökad kapacitet med Gigaset Hett - Videokonferenssystem från Yealink Din guide till (S)IP IP telephony for you Nummer 2 2015 Ur innehållet Brandvägg Säkra upp med Patton Trådlöst Utökad kapacitet med Gigaset Hett - Videokonferenssystem från Yealink TALK TELECOM Distribution,

Läs mer

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Consumer

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Consumer Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Consumer OBS! Denna version av dokumentet är preliminär och avsett att ge en indikation över den funktionalitet som kan erbjudas för TV access och Telefoni

Läs mer

Inkopplingsguide till Halmstads stadsnät. 5-portars tjänstefördelare för fiberanslutning

Inkopplingsguide till Halmstads stadsnät. 5-portars tjänstefördelare för fiberanslutning Inkopplingsguide till Halmstads stadsnät 5-portars tjänstefördelare för fiberanslutning 2 Välkommen till Halmstads stadsnät! Du har gjort ett klokt val som anslutit dig till Halmstads stadsnät. Vi är glada

Läs mer

Tekniska fakta. Telia Andi PLUS, revisionsläge R2 Terminaladapter för ISDN. Bruksanvisning

Tekniska fakta. Telia Andi PLUS, revisionsläge R2 Terminaladapter för ISDN. Bruksanvisning Tekniska fakta Terminaladapter för anslutning av analog teleutrustning (två linjer) till en nätterminal för EURO-ISDN-abonnemang. Möjlighet till nummerstyrning till de analoga linjerna. Stöder följande

Läs mer

Beskrivning av inkoppling i Halmstads stadsnät

Beskrivning av inkoppling i Halmstads stadsnät Bilaga 11: Maxinkoppling av BredbandsTV, dubbla teleabonnemang och router Andra telefonnummret Mini-switch Beskrivning av inkoppling i Halmstads stadsnät Första telefonnummret Halmstad 2009-06-08 ver 1

Läs mer

Prislista Telias avtal för mobila teletjänster för medlemmar i Plåtslageriernas och Mekaniska Verkstädernas Riksförbund (PLR/MVR)

Prislista Telias avtal för mobila teletjänster för medlemmar i Plåtslageriernas och Mekaniska Verkstädernas Riksförbund (PLR/MVR) Mobil telefoni Prislista Telias avtal för mobila teletjänster för medlemmar i Plåtslageriernas och Mekaniska Verkstädernas Detta avtal medger möjlighet till finansiering vid köp av ny mobiltelefon mot

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA 2015-03-27 VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA Hur kommer jag igång med HSB Bolina? Svar: Koppla in datorn i bredbandsuttaget i väggen och gå till www.bredbandswebben.se. Väl där så kan du se alla

Läs mer

Riktlinjer för telefoni

Riktlinjer för telefoni Innehåll rubrik Inledning 3 Växelfunktionen 3 Alla chefer 4 All personal 4 Personal med egen anknytning 4 Grupptelefon 4 Begränsning av räckvidd 5 Allmän handling 5 Nummerpresentation 5 Mobiltelefon 5

Läs mer

Gemensamt mål och gemensam telefonpolicy. SAMSA Samverkan Arjeplog, Malå, Sorsele och Arvidsjaur

Gemensamt mål och gemensam telefonpolicy. SAMSA Samverkan Arjeplog, Malå, Sorsele och Arvidsjaur Gemensamt mål och gemensam telefonpolicy SAMSA Samverkan Arjeplog, Malå, Sorsele och Arvidsjaur 1 Innehåll 1. Mål 3 2. Allmänt.3 3. Sekretess.3 4. Ansvar..3 4.1 Systemansvariga..3 4.2 Växelns ansvar 4

Läs mer

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One TA12027_Telenor One_utan_pris.indd 1 08-07-15 14.50.39 Jag kan aldrig tänka mig en traditionell växel igen. Fördelarna med att vara trådlös

Läs mer

ÖVERGÅNG TILL KOMMUNIKATIONSTORGET 2.0

ÖVERGÅNG TILL KOMMUNIKATIONSTORGET 2.0 ÖVERGÅNG TILL KOMMUNIKATIONSTORGET 2.0 Kommunerna i Västra Götaland har sedan 2008 haft en förbindelse med Västra Götalandsregionen kallad Kommunikationstorget. Via Kommunikationstorget går datatrafiken

Läs mer

Inkopplingsguide till Halmstads stadsnät 5-portars tjänstefördelare för kopparanslutning

Inkopplingsguide till Halmstads stadsnät 5-portars tjänstefördelare för kopparanslutning Inkopplingsguide till Halmstads stadsnät 5-portars tjänstefördelare för kopparanslutning Välkommen till Halmstads stadsnät! Du har gjort ett klokt val som anslutit dig till Halmstads stadsnät. Vi är glada

Läs mer

Kort projektpresentation. Ny telefonilösning

Kort projektpresentation. Ny telefonilösning Kort projektpresentation Ny telefonilösning Enköping den 11/11 2009 Stefan Hedlund Telefonispecialist Enköpings Kommun Lars Lindström Telefonikonsult Caperio AB Varför ny lösning? - 1) Kommunens krav på

Läs mer

Inkopplingsguide till HaboNet

Inkopplingsguide till HaboNet Inkopplingsguide till HaboNet 5-portars stadsnätsbox för fiberanslutning HaboNet Välkommen till Habos stadsnät - HaboNet! Du har gjort ett klokt val som anslutit dig till HaboNet. Vi är glada att ha dig

Läs mer

WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät

WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät Projektbeskrivning och funktionsspecifikation Henrik Karlsson, AmuHadar 1 2003-11-24 Innehållsförteckning Sammanfattning sid 2 Mål

Läs mer

Just nu är det väldigt lätt att bli hjälte på ditt företag. Med ett enda samtal kan du integrera Data, IT och Tele.

Just nu är det väldigt lätt att bli hjälte på ditt företag. Med ett enda samtal kan du integrera Data, IT och Tele. Just nu är det väldigt lätt att bli hjälte på ditt företag. Med ett enda samtal kan du integrera Data, IT och Tele. DITT är landets ledande företagsgrupp för Data-, IT- och Telelösningar Inom DITT samarbetar

Läs mer

Nytt avtal för telefoni 1 oktober 2013

Nytt avtal för telefoni 1 oktober 2013 Nytt avtal för telefoni 1 oktober 2013 Nytt avtal för telefoni startar den 1 oktober 2013 Östersunds kommun har nu tecknat ett nytt avtal som gäller telefoni. Både fast och mobil telefoni kommer att påverkas

Läs mer

PRODUKTSORTIMENT SIEMENS GIGASET

PRODUKTSORTIMENT SIEMENS GIGASET PRODUKTSORTIMENT SIEMENS GIGASET Siemens Gigaset (med basstation) Gigaset A140 Upplyst grafisk lättläst display Användarvänlig meny Telefonbok (20 namn/nummer) Klocka och datum Upp till 170 timmar passningstid

Läs mer

FUNKTIONSINSTALLATION STÖRPATGB 2022 /T

FUNKTIONSINSTALLATION STÖRPATGB 2022 /T Vårdsystem FM M7782-018351 Sida 1 av 14 MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN FUNKTIONSINSTALLATION STÖRPATGB 2022 /T Vårdbestämmelser Detta GT-schema behandlar stör-/övervakningsfunktion EA/SIS-UTR T2 /S,

Läs mer

Digital förmedling i försvarets telenät

Digital förmedling i försvarets telenät Digital förmedling i försvarets telenät Av GÖRAN KIHLSTRÖM Artikel ur TIFF nr 2 1979 Den mycket snabba utvecklingen inom komponentområdet har medfört helt nya möjligheter för systemuppbyggnad och materieltillverkning

Läs mer

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster.

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. Östersundsbostäders kommunikationsnät Användarguide Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. sid Bredband, telefoni och TV Vårt nya kommunikationsnät är ett öppet fiberoptiskt nät. Innehåll Så

Läs mer

SIP är vår arena! IP-DECT provkör Gigaset PRO. Microsoft Lync Nu tre starka leverantörer. VoIP gateways - Rädda situationen när Telia stänger ISDN

SIP är vår arena! IP-DECT provkör Gigaset PRO. Microsoft Lync Nu tre starka leverantörer. VoIP gateways - Rädda situationen när Telia stänger ISDN for you Nummer 2 2013 SIP är vår arena! Ur innehållet IP-DECT provkör Gigaset PRO Microsoft Lync Nu tre starka leverantörer VoIP gateways - Rädda situationen när Telia stänger ISDN TALK TELECOM Distribution,

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

Integrerade hemnätverk LexCom Home/Office

Integrerade hemnätverk LexCom Home/Office 0V V! SO ISDN R = * 7 4 # 0 9 8 SEKR Integrerade hemnätverk /Office Applikationsexempel LexCom IP lösning 007 Rum Digitalbox Scart Tele Tele T00 Line input WARNING Always check instructions for switch

Läs mer

Att ansluta en fastighet till Karlstads Stadsnät och bygga ett fastighetsnät. www.stadsnat.karlstad.se

Att ansluta en fastighet till Karlstads Stadsnät och bygga ett fastighetsnät. www.stadsnat.karlstad.se Att ansluta en fastighet till Karlstads Stadsnät och bygga ett fastighetsnät www.stadsnat.karlstad.se Inledning Att ansluta en fastighet till Karlstads Stadsnät innebär att i stort sett få obegränsade

Läs mer

Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben. Presentation för medlemmarna 11 mars 2009

Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben. Presentation för medlemmarna 11 mars 2009 Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben Presentation för medlemmarna 11 mars 2009 1 Uppdrag Kabel-TV Samfällighetens uppdrag. Bredband Intresseföreningens uppdrag. Beslut

Läs mer

Tunna klienter TTP (Tunn Teknisk Plattform)

Tunna klienter TTP (Tunn Teknisk Plattform) Utkast 2003-07-15 Sida 1 (5) Tunna klienter TTP (Tunn Teknisk Plattform) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemöversikt, exempel... 2 Vad är tunn klient? kort beskrivning av tekniken (TTP)... 3 Arkitektur... 3 Protokoll...

Läs mer

www.utfors.se Sten Nordell

www.utfors.se Sten Nordell www.utfors.se Sten Nordell Fortfarande en utmanare - Först med gratis Internet abonnemang - Först med lokalsamtalstaxa för telefoni i hela landet - Först med gratis telefoni inom och mellan företag i Norden

Läs mer

(FTTB = Fiber to the Building, lägenhets komplex där man ansluter byggnaden med en fiber och har koppar till lägenheterna.

(FTTB = Fiber to the Building, lägenhets komplex där man ansluter byggnaden med en fiber och har koppar till lägenheterna. 1 2 3 4 FTTH = Fiber to the Home Detta är vad som skall grävas ner i området, nyttja allmänna ytor i största möjliga mån. Avslutas med en Mediaomvandlare/tjänstefördelare i varje fastighet. (FTTB = Fiber

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 Detaljerad information Bakgrund En av bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. De boende

Läs mer

Välkomna till möte om Bredband 500-1000 Mbit. Samfälligheten Seraljen

Välkomna till möte om Bredband 500-1000 Mbit. Samfälligheten Seraljen Välkomna till möte om Bredband 500-1000 Mbit Samfälligheten Seraljen Projektgruppen Från Seraljen Imran Bukhari (191) Babis Karassavas (115) Leif Warbrandt (101) Från Ownit Kjell Lindqvist (Telenor Sverige)

Läs mer

Innehållsförteckning Introduktion Samtal Kvalitetsproblem Felsökning av terminal Fakturering Brandvägg

Innehållsförteckning Introduktion Samtal Kvalitetsproblem Felsökning av terminal Fakturering Brandvägg FAQ Innehållsförteckning 1 Introduktion 2 1.1 Kundspecifikt och allmänt 2 2 Samtal 2 2.1 Inga signaler går fram för inkommande samtal 2 2.2 Det går fram signaler men telefon ringer inte 2 2.3 Det är upptaget

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2014-01-01. Prislista, SDH SWEDEN

Gäller fr.o.m. 2014-01-01. Prislista, SDH SWEDEN under Avtal mellan Network Sales och Kunden 1 (12) Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Prislista, SDH SWEDEN Innehåll Sida 1 Allmänt 2 1.1 Struktur för priser 2 1.2 Villkor 2 1.2.1 Allmänt 2 1.2.2 Nyanläggning av

Läs mer

Att välja abonnemang

Att välja abonnemang Att välja abonnemang 1. Internetabonnemang (bredband) Fast anslutning o Telefonnätet (Telias gamla koppartråd) o Kabel-TV (t.ex. Comhem) o Fiber (t.ex. Stadsnät) Mobilt bredband Jag har av praktiska skäl

Läs mer

Kapitel 13: (Maria Kihl)

Kapitel 13: (Maria Kihl) Kapitel 13: Telefoninäten Jens A Andersson (Maria Kihl) Jämförelse med OSI-modellen OSI-modellen Applikation Presentation Session Transport Nät Länk Fysisk TCP/IP-modellen Applikation Transport Nät IP-bärande

Läs mer

VÄXEL 15 DL MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN

VÄXEL 15 DL MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Vårdsystem 80 M7782-009580 Sida av 4 FMV:AUH 4 6:899/96 MVSCHG TFNVÄXEL 5DL 994 VÄXEL 5 DL MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Förrådsbeteckning Referenser, Utrustning M84-80030 M82-800 Erforderliga instrument

Läs mer

Inbyteskampanj 2008. ISDN Multi

Inbyteskampanj 2008. ISDN Multi Inbyteskampanj 2008 ISDN Multi Nu ges företag och organisationer en unik chans att uppgradera sin telefoni till IP från Mitel. Mitels över 30 åriga erfarenhet inom kommunikationslösningar ligger till grund

Läs mer

Unified Communication. KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström

Unified Communication. KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström Unified Communication KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström Mark är levande byar, öppna landskap, vatten och djupa skogar Mark betyder gränsbygd

Läs mer

Produktspecifikation Bitstream DSL Business

Produktspecifikation Bitstream DSL Business Produktspecifikation Bitstream DSL Business 1 Allmänt 2 2 Teknisk beskrivning 2 2.1 Nätnivåer 2 2.2 Anslutning av Slutkundsutrustning 2 2.3 Tjänster och Prestanda 3 2.4 Hastigheter 3 2.5 VoIP access 4

Läs mer

Installationsguide. - Växellösning från Phonera

Installationsguide. - Växellösning från Phonera Installationsguide - Växellösning från Phonera Välkommen till Phonera! I den här försändelsen får du den utrustning som behövs för att du ska kunna börja använda din växeltjänst. Detta häfte hjälper dig

Läs mer

Din guide till IP. Interop Snom och Ascom hos Telia. WLAN Ascom i62 på lager. Ascom IP-DECT - larm och meddelandehantering. Ur innehållet TALK TELECOM

Din guide till IP. Interop Snom och Ascom hos Telia. WLAN Ascom i62 på lager. Ascom IP-DECT - larm och meddelandehantering. Ur innehållet TALK TELECOM for you Nummer 3 2011 Din guide till IP Ur innehållet Interop Snom och Ascom hos Telia WLAN Ascom i62 på lager Ascom IP-DECT - larm och meddelandehantering TALK TELECOM Distribution, Installation, Integration

Läs mer

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB 1 (6) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Fakturor... 4 3. Konsulter... 4 4. Webbportal... 4 5. Leveranstider... 4 6. Pris fasta operatörstjänster...

Läs mer

IP Telefoni en möjlighet som är här nu. Nortech, November 2008

IP Telefoni en möjlighet som är här nu. Nortech, November 2008 IP Telefoni en möjlighet som är här nu Nortech, November 2008 Agenda presentation Vad är IP Telefoni Historik och marknad Kundvärden och nya möjligheter Framtid och nya aktörer 2 Internet Telefoni Internet

Läs mer

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Riktlinjer Telefoni Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Innehållsförteckning Telefoni... 0 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Ansvar... 2 Chefens ansvar... 2 Anställds ansvar... 2 Hänvisning... 2 Hänvisning

Läs mer

TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN

TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN 1 Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-30, 65 1. INLEDNING TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN Kommunens uppgift är att inom olika områden erbjuda tjänster av hög kvalitet till medborgarna. För att kommunen

Läs mer

EÅ DATA AB Enhagsslingan. 23 187 40 Täby Tel. 08 55 67 17 44, Fax. 0702-45 19 07, E-post info@ea-data.com Internet www.ea-data.com

EÅ DATA AB Enhagsslingan. 23 187 40 Täby Tel. 08 55 67 17 44, Fax. 0702-45 19 07, E-post info@ea-data.com Internet www.ea-data.com Inbyteskampanj hösten 2009 Nu ges svenska företag en unik chans att uppgradera sin telefoni till IP från Mitel. Mitels över 30 åriga erfarenhet inom kommunikationslösningar ligger till grund för en av

Läs mer

Licencia NetEx. En telefonitjänst i molnet

Licencia NetEx. En telefonitjänst i molnet Licencia Netx n telefonitjänst i molnet Licencia Netx är en komplett virtuell telefonilösning som möter de krav som fast-, mobiloch IP-ansluten röstkommunikation ställer på en modern kommunikationsplattform.

Läs mer

Beskrivning av Elektronisk kommunikationstjänst

Beskrivning av Elektronisk kommunikationstjänst Produktblad 1/ 7 Beskrivning av Elektronisk kommunikationstjänst Bilaga till offert/avtal 1 Övergripande beskrivning Tjänsten fastighetsnät omfattar installations- eller servicearbete mellan TeliaSonera

Läs mer

Avaya IP Office. Allt-i-ett-lösningen för företag som vill växa. www.westcon.se

Avaya IP Office. Allt-i-ett-lösningen för företag som vill växa. www.westcon.se Avaya IP Office Allt-i-ett-lösningen för företag som vill växa. www.westcon.se Avaya IP Office Förenkla och effektivisera Förenkla Din kommunikation, minska Dina kostnader, effektivisera Din meddelandehantering,

Läs mer

Abonnemangets utformning

Abonnemangets utformning Abonnemangets utformning Fast telefoni Med vårt abonnemang kan ni fortsätta använda era vanliga telefoner hemma. Ni ansluter ert vanliga inkommande telefonjack i en dosa som omvandlar en digital signal

Läs mer

Nulägesbeskrivning för upphandling av fasta och mobila operatörstjänster till

Nulägesbeskrivning för upphandling av fasta och mobila operatörstjänster till Nulägesbeskrivning för upphandling av fasta och mobila operatörstjänster till GGV kommuner Version 1.0 1 (6) 2014-03-21 1 Inledning Gislaved-Gnosjö-Värnamo kommuner (i detta dokument benämnt GGV-kommuner)

Läs mer

Fastighetsnätets uppbyggnad

Fastighetsnätets uppbyggnad Fastighetsnätets uppbyggnad Vi skall försöka förklara hur fibernätet ansluts till huset och ge exempel på hur man kan bygga sitt eget nät inomhus. OBSERVERA ATT BILDERNA GER EXEMPEL HUR DE OLIKA KOMPONENTERNA

Läs mer

Denna beskrivning syftar till att ge lite hjälp och tips kring er anslutning och de tjänster som levereras via Stadsnätet.

Denna beskrivning syftar till att ge lite hjälp och tips kring er anslutning och de tjänster som levereras via Stadsnätet. En kort introduktion till Halmstads Stadsnät Denna beskrivning syftar till att ge lite hjälp och tips kring er anslutning och de tjänster som levereras via Stadsnätet. Stadsnätet byggs som en öppen marknadsplats

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Din guide till IP. Tema trådlöst IP DECT och WLAN. Porttelefonsystem Bild och ljud i porten via SIP. Övervaka talkvalitet VoIPFuture ny leverantör

Din guide till IP. Tema trådlöst IP DECT och WLAN. Porttelefonsystem Bild och ljud i porten via SIP. Övervaka talkvalitet VoIPFuture ny leverantör for you Nummer 4 2010 Din guide till IP Ur innehållet Tema trådlöst IP DECT och WLAN Porttelefonsystem Bild och ljud i porten via SIP Övervaka talkvalitet VoIPFuture ny leverantör Talk Telecom Distribution,

Läs mer

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Business

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Business Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Business 1 Allmänt 2 2 Teknisk beskrivning 2 2.1 Nätnivåer 2 2.2 Anslutning av Slutkundsutrustning 2 2.3 Hastigheter 3 2.4 Kvalitetsbegränsningar 4 2.5 Transparens

Läs mer

POST- OCH TELESTYRELSEN SVENSK TELEMARKNAD 2000 41. Tabell 1 Antal abonnemang och indirekt anslutna för fast telefoni (PSTN & ISDN) 2000-12-31

POST- OCH TELESTYRELSEN SVENSK TELEMARKNAD 2000 41. Tabell 1 Antal abonnemang och indirekt anslutna för fast telefoni (PSTN & ISDN) 2000-12-31 POST- OCH TELESTYRELSEN SVENSK TELEMARKNAD 2000 41 9 Marknadsdata 2000 9.1 Fast telefoni Tabell 1 Antal abonnemang och indirekt anslutna för fast telefoni (PSTN & ISDN) 2000-12-31 PSTN-abonnemang 3 870

Läs mer

Så går det till att koppla ihop en fastighet* med TeliaSoneras telenät i Sverige

Så går det till att koppla ihop en fastighet* med TeliaSoneras telenät i Sverige Anslutning till telenätet Informationsblad 1/ 3 Så går det till att koppla ihop en fastighet* med TeliaSoneras telenät i Sverige Målgrupp Denna information riktar sig till fastighetsägare kunder inom näringslivet

Läs mer

Godkännande av kundapplikationer

Godkännande av kundapplikationer samhällsskydd och beredskap 1 (9) Godkännande av kundapplikationer MSB-50.2 samhällsskydd och beredskap 2 (9) Innehållsförteckning 1 Alla applikationer måste godkännas... 3 1.1 Hur går ansökan om godkännande

Läs mer

Stora IT-dagen. Lund, 20 November 2002. Bredband När då? Hans Wallberg SUNET/UMDAC Umeå universitet Hans.Wallberg@umdac.umu.se

Stora IT-dagen. Lund, 20 November 2002. Bredband När då? Hans Wallberg SUNET/UMDAC Umeå universitet Hans.Wallberg@umdac.umu.se Stora IT-dagen Lund, 20 November 2002 Bredband När då? Hans Wallberg SUNET/UMDAC Umeå universitet Hans.Wallberg@umdac.umu.se Dagens Internet i Sverige Karaktär: Spridda bredbandsöar Fragmentarisk uppbyggnad

Läs mer

Prislista Teleabonnemang & ledningar

Prislista Teleabonnemang & ledningar Företag Prislista Teleabonnemang & ledningar Gäller: Telia Företagsabonnemang Telia Bredbandstelefoni Företag Telia SIP-anslutning Telia Direktansluten växelledning Telia Analog växelledning Telia ISDN

Läs mer

Instruktionsbok för Byalag som anlitar Telia som operatör

Instruktionsbok för Byalag som anlitar Telia som operatör Godkänd Instruktionsbok för Byalag 2011-11-14 1 (13) Uppgjord Telia Operator Business Leif Berglund Next 070-5650574 Ante Baric leif.a.berglundeliasonera.com Detta dokument reder ut hur en fastighetsanslutning

Läs mer

Användar guide för Stadsnät

Användar guide för Stadsnät Användar guide för 1 2 Innehåll Beställa och komma igång 4 Starta bredbandet idag 5 Ansluta 6 Bredband 7 Bredband Telefon 8 Bredband Telefon Tv 9 Bra att veta 10 Ordlista 11 Om är ett öppet nät byggt med

Läs mer

Trådlöst brandlarm. Systembeskrivning. Innehållet i detta dokument kan komma att ändras utan föregående varning. Honeywell Life Safety Sweden

Trådlöst brandlarm. Systembeskrivning. Innehållet i detta dokument kan komma att ändras utan föregående varning. Honeywell Life Safety Sweden Trådlöst brandlarm Honeywell Life Safety Sweden Systembeskrivning Innehållet i detta dokument kan komma att ändras utan föregående varning. Systembeskrivning trådlöst brandlarm Funktion Systemet tillhandahåller,

Läs mer

1 AVGIFTER FÖR ANSLUTNING INOM FRIOMRÅDET

1 AVGIFTER FÖR ANSLUTNING INOM FRIOMRÅDET PRISLISTA 2015 1(8) 1 AVGIFTER FÖR ANSLUTNING INOM FRIOMRÅDET Medlemsanslutning, koppar eller fiber - Inträdesavgift - Andelsinsats exkl. moms inkl. moms 1424,00 1765,76 76,00 76,00 1500,00 1860,00 - Grundavgift/månad

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

Bredbandsnät villa. Installationsguide

Bredbandsnät villa. Installationsguide Bredbandsnät villa Installationsguide Digitala tjänster nära dig. Vad roligt att just du har bestämt dig för att fiberansluta din villa till Ronnebyporten. I ett öppet bredbandsnät hittar du många fördelar.

Läs mer

2. Får jag bestämma var ni ska gräva? Ja, om det finns något känsligt i vägen vid grävning kan ni påverka var grävning ska ske.

2. Får jag bestämma var ni ska gräva? Ja, om det finns något känsligt i vägen vid grävning kan ni påverka var grävning ska ske. Vanliga frågor Anslutning 1. Ska ni gräva på min tomt eller gör jag det själv? Om det finns behov av grävning så gör vi det. Grävning och återställning ingår i kampanjerbjudandet. Finns det tomrör som

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

Framtiden för TV, Internet och telefoni. Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev

Framtiden för TV, Internet och telefoni. Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev Framtiden för TV, Internet och telefoni Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev Varför? Vår nuvarande leverans av TV som sker via kopparnätet är hotad av gamla kablar. TV bilden kommer succesivt

Läs mer

Vårdsystem 80 M Sida 1 av 9 FMV:AUH 14611:12061/96 MVSCHG TELEVXL TELEVÄXEL 400

Vårdsystem 80 M Sida 1 av 9 FMV:AUH 14611:12061/96 MVSCHG TELEVXL TELEVÄXEL 400 Vårdsystem 80 M7782-040 Sida av 9 FMV:AUH 46:206/96 MVSCHG TELEVXL 400 996 TELEVÄXEL 400 MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Allmänt. Allmänt. Materielomfattning Omfattar inte stödsystem mm som kan vara anslutna

Läs mer

Din guide till IP. IP-DECT Central Telefonbok i Ascom. VoIPgateways Kampanj ISDN till SIP. Snom One - IP-PBX för dig som vill ha allt på burk

Din guide till IP. IP-DECT Central Telefonbok i Ascom. VoIPgateways Kampanj ISDN till SIP. Snom One - IP-PBX för dig som vill ha allt på burk for you Din guide till IP Nummer 2 2011 Ur innehållet IP-DECT Central Telefonbok i Ascom VoIPgateways Kampanj ISDN till SIP Snom One - IP-PBX för dig som vill ha allt på burk TALK TELECOM Distribution,

Läs mer