Systemlösningar telefoni Sida 1 (14)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systemlösningar telefoni 2003-07-01 Sida 1 (14)"

Transkript

1 Sida 1 (14) SYSTEMLÖSNINGAR TELEFONI Innehållsförteckning ALLMÄNT... 2 UPPBYGGNADSPRINCIPER AV TELEVÄXLAR... 2 Telenät... 2 EXTERNA ANSLUTNINGAR TILL VÄXEL... 3 Allmänt... 3 Telia... 3 Övriga operatörer (TELE2 m fl)... 3 Försvarslinjen (FTN/ATL)... 3 FORTIFIKATORISKA UTRYMMEN... 4 Televäxelrum... 4 Telia-ÖP (första kopplingspunkt)... 4 Övriga utrymmen... 4 KRINGUTRUSTNING... 5 Telefonapparater... 7 Hänvisningssystem... 8 Talsvar/Röstbrevlådesystem... 8 Hotbandspelare... 9 DECT-SYSTEM... 9 Larmar... 9 DATATRAFIK I TELEVÄXEL STRÖMFÖRSÖRJNING Allmänt Avbrottsfri kraft (UPS) Prioriterad kraft 230V~ V= IP TELEFONI MOBILA INSTALLATIONER... 13

2 Sida 2 (14) ALLMÄNT I kapitlet beskrivs generella systemlösningar för telefoni inom försvaret. Ansvaret för telefoni är idag centraliserat, varför detta avsnitt är orienterande. För mera detaljerad information hänvisas till respektive installationsanvisning: - Televäxel 400 M Televäxel 500 M UPPBYGGNADSPRINCIPER AV TELEVÄXLAR Vid uppbyggnad av en televäxel måste hänsyn tas till ett flertal kriterier: Antal användare (kunddata) Fastighetsnätets uppbyggnad (längder och kapacitet) Diversitetskrav Telefonisternas placering Lokaler m m Uppbyggnaden av växellösningen sker ofta med utflyttade abonnentsteg (RPM) dessa ansluts till växeln med en eller flera 2 Mbit/s. För att erhålla bättre diversitet kan fler växlar anslutas i en växelgrupp. Anslutning av växlarna kan ske i en flernodkonfiguration eller som separata noder. Detta alternativ är också vanligt för att spara in på telefonister. Telenät Fastighetsnätet för telefoni bör vid nybyggnation utformas enligt kapitel fastighetsnät. Det kan finnas ett gammalt fastighetsnät, tidigare Teliaägt, att ta hänsyn till. Dessa nät är oftast av sämre kvalitet med begränsningar för digitala telefoner och dataförbindelser. För anslutning mellan växlar och RPM nyttjas vanligen 75 ohm koaxialanslutning från växelkort till OK75, mellankopplad till transmissionsutrustning mot plats där RPM eller annan Nod/Växel finns.

3 Sida 3 (14) EXTERNA ANSLUTNINGAR TILL VÄXEL Allmänt Anslutning till olika operatörer som Telia, Tele2 m fl samt FTN (Försvarets telenät) sker i de flesta fall med 2 Mbit/s (ISDN eller P7/P8) anslutningar, 75 ohm koax (eller 120 ohm basbandsanslutning). Telias nya standard är 120 ohm basband men normalt leveras 75 ohm till FM, gamla anslutningar är alltid 75 ohm. ISDN är en standard för digital överföring av tele och data i telenätet. ISDN-anslutning tillhandahålls av ett flertal leverantörer och införs även i FTN. 2B+D, (Basic Access, BRI Basic Rate Interface, BRA Basic Rate Access), består av 2 st 64 kbit/s och 1 st 16 kbit/s kanaler. (Telias benämning - DUO) 30B+D, (Primary Access, PRI Primary Rate Interface, PRA Primary Rate Access), består av 30+1 st 64 kbit/s kanaler. (Telias benämning - MULTI) Telia Gränssnittet mot Telia finns i överlämningspunkten som av Telia kallas första kopplingspunkt men som även benämns Telia-ÖP. I denna punkt avslutar Telia sitt allmänna telenät, kopparkabeln avslutas med KK (LSA), där det definierade gränssnittet ligger i plinten som ansluter mot LSA-KK för fastighetsnätet. Digitala förbindelser på 2 Mbits eller mer avslutas i DDF (OK-75) eller ODF (OptoOK) i Telia-ÖP. Anslutning till dessa punkter sker med eget kablage (trunkkablar). Övriga operatörer (TELE2 m fl) Gränssnittet definieras lokalt med aktuell operatör, normalt ett antal 2 Mbit/s i DDF (OK75). Krav på eget utrymme finns normalt ej i samma omfattning som hos Telia. Försvarslinjen (FTN/ATL) Gränssnitt mot FTN finns normalt i DDF (OK75) i televäxelrummet. Transmissionsutrustning placeras normalt i samma utrymme som televäxeln.

4 Sida 4 (14) FORTIFIKATORISKA UTRYMMEN Televäxelrum Utrymme för televäxel och stödsystem, ofta samlokaliserat med transmissionsutrustning. Lokalen skall förses med tillträdesskydd och bör även utrustas med brandlarm, kylning och ventilation samt larm för vattenläckage. Ref: Central ackreditering (CAU) för respektive växel. Telia-ÖP (första kopplingspunkt) Av FM tillhandahållet utrymme för Telia gränssnitt, skall om möjligt vara placerat så att Telia personal kan ha åtkomst till utrymmet på egen hand. Telia kräver oftast att utrymmet ligger i nära anslutning till inkommande kablar. I Telia-ÖP skall plats finnas för all Teliaägd utrustning som KK, Optoutrustning samt eventuell ändutrustning PCM. I en mindre anläggning kan Telia-ÖP vara ett av Telia låst skåp. Övriga utrymmen Till en televäxel kan det finnas behov av utrymmen för telefonistarbetsplatser och driftoperatör. Tillträdesskydd skall finnas. Utrymme där telefonistfunktion bedrivs när televäxeln ej är bemannad, t ex under kvällar och helger. Ex vaktlokal, sambandscentral.

5 Sida 5 (14) KRINGUTRUSTNING Till en modern växel kan anslutas ett flertal olika nät och apparater enligt nedan. LOKAL TELEVÄXEL 400 LINJE Till samverkande TELEVÄXEL 400 DTU-CC DTU-CA (annan enhet/nod i växelgruppen) DTU-PU DTU-PU Utflyttat abonnentsteg (RPM) CB ALC DTU PU ATU/DTU DTU-PU DTU-PH ISDN, 30B+D ATN Talsvar DTU-PH 4tr 2B+D ATL CB-apparat Analog 2tr ALC ATU-EM 6-tråd (E&M) 2B+D 4 tr ATU-PD CB central /2-tråd PD P375/ISDNTA 2B+D 2 tr DLC S375 Specialapparat Terminal (DTE med V24- gränssnitt) LAM 2B+D 2 tr DLC 2B+D 4 tr ATU-LB 2-tråd LB (Fältapp) Telefonistapparat SV30 Flashkort till hänvisningssystem PM-OBS Telefonistapparat SV60 (SV-Nice) Externa anslutningar V24/V35/V36 Larm TA multi CIE 2B+D 4 tr Sevice PC (OM-PC) V24 BIM Ethernet CIE Stödsystem Sys Manager Bild från Tvx 400.

6 Sida 6 (14) TELEVÄXEL 500 ACL Analog 2tr CB-apparat Analog 2tr ALC A30 Fälttelefon m/37 (hotline) ALC A30 P6C/PRA ATN ATL Telefonistterminal LARM ALC A30 CXB PRC Manöverlåda Radio Headset EMR BAS TA-Multi Mot FM IP-nät via krypto och router Ra-modem EMT BAU NT TA RTE Radio 2/4/6/8-tr s&m sign Orderhögtalare OST ISDN utrustn. (max 8st) NCU-utrustning SUN-dator (stödsystem) (AMC) Modem GK-sign. Analog trunk Digitaltelefon Terminal/Dator Terminal/Dator AS8 DL8 OLTA Koax Fiber Bild från Tvx 500.

7 Sida 7 (14) Telefonapparater Telefonistapparat Speciella apparater för telefonisten avsedda att förmedla och ta emot samtal. Nyare telefonistapparater kan vara i form av en dator med speciell telefonistprogramvara, kort, och telefon (el dyl.) för anslutning av headset. Digitala apparater Systemtelefoner med sekreterarfunktion är lämplig även för grupper som gemensamt svarar på ett visst antal inkommande linjer (kundtjänst eller liknande). Telefonapparaterna har ibland en anslutning för data. Oftast 4-trådig anslutning. Oftast har digitala telefoner begränsning i trådlängd. Växlar har olika gränssnitt mot telefonapparater, därför bör man alltid ta reda på växeln anslutningsmöjligheter innan ej standard telefonapparater anskaffas. Analoga telefoner Vanliga telefoner 2-trådsanslutna. Telefonerna skall vara CE-märkta (eller T-märkta enligt äldre bestämmelser). Moderna telefonväxlar t ex Tvx 400, kräver oftast tonsignalering med DTMF. (Det går att specialanpassa anknytningslinjer i Tvx 400 för impulssignalering men det görs normalt inte). Nyare telefonapparater har oftast tonsignalering och som på en del typer behöver ställas in. Trådlösa telefoner Med trådlösa telefoner menas här jackansluten basstation och trådlösa telefoner. Möjlighet finns för samtal mellan telefoner och även till basstationen. Trådlösa telefoner finns av två typer, en analog variant och en digital (DECT). Den digitala kan anslutas med ett antal handenheter mot en och samma anknytning. FM avråder från användning av den analoga varianten då avlyssning är lättare än vid digital överföring. Räckvidden på denna typ av telefoner är begränsad och går inte att utöka. Som alternativ till trådlösa telefoner med jackanslutna basstationer finns även DECT-system som kan byggas ut som kringutrustning till televäxeln (se DECT-system). Kryptotelefon Kryptotelefon 760/T, M ansluts 2-trådigt analogt. Telefonen ingår i godkänt signalskyddssystem (MGL).

8 Sida 8 (14) Övrigt Ovan uppräknade telefonapparater är en del av den djungel av utrustningar som går att ansluta till en telefonväxel. Exempel på sådant som inte nämnts är faxar, modem, telefonsvarare m fl. Det är ett krav att anslutna enheter skall vara CE- eller T-märkta, vilket gäller för anslutna enheter som ej är speciellt anpassade för respektive växel. Hänvisningssystem Hänvisningsystemet (HVD) används till att meddela orsak till varför inte svar kan erhållas från en anknytning. I hänvisningssystemet finns en abonnentdatabas med uppgifter om alla anslutna anknytningar. Hänvisningssystemet är ej inbyggt i TVX 400 (eller TVX 500) utan ansluts mot växeln via en extern server. Från hänvisningsservern byggs ett LAN till telefonistplatser och eventuell driftoperatör. Hänvisningssystemet underlättar för telefonisten att se personuppgifter, anknytningsnr, frånvaroorsak och tid för återkomst m m. Ett avancerat hänvisningssystem kan ge möjlighet att från telefonisten skicka meddelanden till den som söks via elektronisk post (mail), personsökarsystem, GSM/SMS eller fax. Det går även att ansluta en del system till befintlig LAN så att samtliga PC-användare kan komma åt abonnentdatabasen och kan lägga in hänvisningsbesked från den egna arbetsplatsen men detta kräver en Färist mellan förbands-lan och telefoni/hänvisnings-lan. Talsvar/Röstbrevlådesystem Talsvar är ett stödsystem som förmedlar hänvisningsbesked eller annan information med hjälp av röstmeddelanden. Talsvarsutrustningen är i första hand till för att avlasta telefonisterna. Röstbrevlåda är ett komplement till talsvarsutrustningen där man med hjälp av knapptryckningar kan lämna talade meddelanden till anknytningsinnehavaren. Talsvar och röstbrevlådesystemär baserade på en server som ansluts till televäxeln. Anslutning av talsvar/röstbrevlådesystem sker i huvudsak via en eller flera 2 Mbit/s till växeln. Möjlighet kan finnas att även ansluta via analoga 2-trådsgränssnitt.

9 Sida 9 (14) Hotbandspelare Hotbandspelare är en utrustning för lagring av samtal till specifika anknytningar eller växelnumret. Samtalen registreras med klockslag och datum. Anslutning av hotbandspelare kan ske mot telefonistapparater, digitala och analoga telefoner. Det finns ett antal olika tekniska varianter på typer av hotbandspelare. Bandspelare som hanterar ett fåtal kanaler. Serverbaserade flerkanalsystem som hanterar samtal från många kanaler. DECT-SYSTEM Digital trådlös telefoni som är en integrerad del av växeln eller anslutes direkt till televäxeln. En eller ett flertal basstationer ansluts mot växeln. Aktuellt område som skall täckas med DECT, måste innan installation mätas in för att planera antalet basstationer. Mellan basstationer finns funktioner som roaming och hand-over (automatisk omkoppling mellan basstationer). Kabelanslutningarna av basstationerna har begränsningar i trådlängd, vilket måste beaktas i samband med uppbyggnad av växeln. Larmar Televäxeln ger ut larmar som kan ses av tekniker, driftoperatör/telefonist från sina respektive terminaler. De flesta Tvx 400 ansluts även till ett säkerhetsmodem, ofta via en FÖ-fjärrövervakare. Möjlighet finns därmed att ansluta växel mot extern larmanläggning för att hantera inkommande larmar från växel, talsvarssystem, HVD m m. Vidare åtgärder av erhållna larm sköts normalt via Stödcenter Tvx 400 på RAB i Örebro.

10 Sida 10 (14) DATATRAFIK I TELEVÄXEL En snabb utvecklingen sker för närvarande med integrering av data och tele. Detta medger bl a av att data kan förmedlas via telefonväxlar. I de flesta fall kan datatrafiken jämställas med all annan trafik (telefoni, fax osv.), således kan modemtrafik till och från anknytningar liksom faxtrafik förekomma utan att det på något sätt särbehandlas eller i övrigt uppmärksammas televäxeln. Datatrafik via modem kan även kopplas fram i större telefonväxlar Tvx 400 t ex via ISDN med modem typ TA Multi. I dessa fall används en ISDN-anknytning men är i övrigt jämförbar med vanlig telefoni. Sådan datatrafik kan förekomma internt i växeln men även externt via digitalt telenät. Telias ISDN-nät är särskilt anordnat för datatrafik av detta slag. Anm. Videokonferensutr behandlas närmare i separat avsnitt i lokala nät. Olika transmissionsmedia och kapacitet i växlar kan medföra att datahastigheten kan begränsas vid förmedlad trafik. En stelt uppkopplad förbindelse via växel medger andra möjligheter men har även nackdelar. Videokonferensutrustning Försvarslinjen (FTN/ATL) 2 Mb/s TVX 400 ISDN, S 0 4-tr TA Multi X.21 2 st TVX 400 LSA-KK Försvarslinjen (FTN/ATL) 2 Mb/s ISDN, S 0 X.21 Videokonferensutrustning TA Multi 4-tr 2 st Uppkoppling av förmedlad 2 x 64 kbit/s för videokonferens

11 Sida 11 (14) TVX 400 Försvarslinjen (FTN/ATL) 2 Mb/s ISDN, S0 4-tr TA Multi v. 36 Fibermodem Vågfälla Router v. 36 Elektronisk v. 36 Kryapp v. 36 tumme 961 Fibermodem RÖS-rum/ skåp *) Alt. LAM308 inkl gränssnittomvandlare (2022M-F, v. 24 / v. 36) Alt. Systemapparat SophoSet P375D (v. 24) Ex. Förmedlad 64 kbit/s med krypto. TVX 400 Försvarslinjen (FTN/ATL) 2 Mb/s ISDN, S 0 4-tr TA Multi v. 36 Fibermodem Vågfälla Router v. 36 Elektronisk v. 36 Kryapp v. 36 tumme 961 Fibermodem RÖS-rum/ skåp *) Alt. LAM308 inkl gränssnittomvandlare (2022M-F, v. 24 / v. 36) Alt. Systemapparat SophoSet P375D (v. 24) Ex. Uppringd semipermanent uppkopplad datatrafik.

12 Sida 12 (14) STRÖMFÖRSÖRJNING Allmänt Detta avsnitt är ett förtydligande av kapitel Strömförsörjning vad gäller teleinstallationer. Teleutrustningarna skall matas med Avbrottsfri kraft, C-kraft. För att batteriernas reservtid skall kunna begränsas till 1 timme bör nätmatning från Prioriterad kraft B-kraft eftersträvas. Se även Strömförsörjning avsnitten Definitioner strömförsörjning respektive Avbrottsfri kraft Avbrottsfri kraft (UPS) Exempel på utrustning som ansluts till UPS 230V~: Televäxelns styrdator (BIM i Tvx 400) Hänvisningsservrar Talsvarsserver Alla telefonistarbetsplatser Service PC Datorväxlare (Omkopplare som kopplar en uppsättningg bildskärm och tangentbord till flera datorer.) Kommunikationsutrustning för LAN m m FÖ Fjärrövervakare (om ej ansluten till 48V) Säkmodem (om ej ansluten till 48V) Prioriterad kraft 230V~ Utrustning som ej kräver avbrottsfri kraft ansluts till prioriterad kraft om sådan finns att tillgå. 48V= Exempel på utrustning som matas med 48V=: Televäxel och via den telefonistapparater (ej PC-baserade), systemtelefoner och de flesta andra telefoner. Transmissionsutrustning. FÖ Fjärrövervakare (kan alternativt vara kopplad till 230V UPS)

13 Sida 13 (14) Säkmodem (kan alternativt vara kopplat till 230V UPS) IP TELEFONI IP-telefoni avser lösningar där IP (Internet Protocol) används som bärare av telekommunikationen, vilket innebär att röstmeddelanden kan transporteras via datanätet. Principen för IP telefoni mellan A och B visas på nedanstående bild. Exempel med IP-telefoni Det vanligaste i dag är att använda olika plattformar för telefoni och datakommunikation men utvecklingen går mot användandet av en och samma plattform för all kommunikation. Den troliga lösningen för detta är antagligen IP eftersom IP-telefoni kan medföra att det blir enklare att integrera en befintlig kommunikationsplattform med andra system. IP telefoni används för närvarande inte i generella telefonväxlar inom FM. IP-telefoni kommer att beskrivas närmare i en senare utgåva av detta dokument. MOBILA INSTALLATIONER Se separat kapitel om Mobila nät

14 Sida 14 (14)

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C Dnr 2008/9 transmissionstjänster - C Bilaga 2 Innehåll 1 Allmänt 2 2 Fasta operatörstjänster 2 2.1 Funktionella krav på tjänster 2 2.2 Säkerhetskrav på tjänsten 23 2.3 Krav på service och tillgänglighet

Läs mer

Inbyteskampanj 2008. ISDN Duos

Inbyteskampanj 2008. ISDN Duos Inbyteskampanj 2008 ISDN Duos Nu ges företag och organisationer en unik chans att uppgradera sin telefoni till IP från Mitel. Mitels över 30 åriga erfarenhet inom kommunikationslösningar ligger till grund

Läs mer

Bilaga 2. Funktioner, produkter, tjänster och priser. Uppdaterad 2010-11

Bilaga 2. Funktioner, produkter, tjänster och priser. Uppdaterad 2010-11 Uppdaterad 2010-11 Bilaga 2 Uppdaterad 2010-11 2 (62) Innehåll 1 Produkter, tjänster och priser 3 2 Telefonisystem 3 2.1 Produkter 3 2.2 Service och underhåll 38 2.3 Produktrelaterade leverantörstjänster

Läs mer

Val av Kommunikationslösning

Val av Kommunikationslösning BILAGA 1 Val av Kommunikationslösning TRYGGHETSLARM - KOMMUNAL ehälsa Val av Kommunikationslösning 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bakgrund... 3 Problemställning... 4 Förutsättningar för

Läs mer

Eslövs kommun FÖRSTUDIE/FÖRSLAG: Avseende Telefonilösning för. 2009-04-25 Rev. 00. WSP IT Com

Eslövs kommun FÖRSTUDIE/FÖRSLAG: Avseende Telefonilösning för. 2009-04-25 Rev. 00. WSP IT Com FÖRSTUDIE/FÖRSLAG: Avseende Telefonilösning för Eslövs kommun 2009-04-25 Rev. 00 WSP IT Com Uppdragsnr: 10093239 2 (11) Innehåll 1 BAKGRUND... 3 1.1 MÅL... 3 2 BEFINTLIGA SYSTEM... 3 2.1 TELEFONISYSTEM...

Läs mer

Svenska delen av Internet

Svenska delen av Internet Svenska delen av Internet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Statskontorets sammanfattning 7 2 Bakgrund 12 2.1 Uppdraget 12 2.2 Förtydligande och avgränsning av uppdraget 13 2.3 Genomförande av utredningen 14

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL...3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER...3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC...3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER...3 PIN- OCH PUK-KODER...4

Läs mer

hemmanät Rekommendationer till fastighetsägare sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabo

hemmanät Rekommendationer till fastighetsägare sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabo hemmanät Rekommendationer till fastighetsägare sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag förord SABO tog hösten 2007 initiativ till ett branschgemensamt projekt kring hemmanät eller lägenhetsnät som vi

Läs mer

EÅ DATA AB Enhagsslingan. 23 187 40 Täby Tel. 08 55 67 17 44, Fax. 0702-45 19 07, E-post info@ea-data.com Internet www.ea-data.com

EÅ DATA AB Enhagsslingan. 23 187 40 Täby Tel. 08 55 67 17 44, Fax. 0702-45 19 07, E-post info@ea-data.com Internet www.ea-data.com Inbyteskampanj hösten 2009 Nu ges svenska företag en unik chans att uppgradera sin telefoni till IP från Mitel. Mitels över 30 åriga erfarenhet inom kommunikationslösningar ligger till grund för en av

Läs mer

För smart IP-telefoni

För smart IP-telefoni För smart IP-telefoni Det är dags att uppleva ipecs, en verklig IP-telefoniplattform 2 ipecs från LG-Ericsson är en kommunikationsplattform som är framtagen för att uppfylla de krav som din affärsverksamhet

Läs mer

För mer information, se www.lg-ericsson.com. Licencia Telecom AB

För mer information, se www.lg-ericsson.com. Licencia Telecom AB Systemspecifikation till ipecs Max antal linjer och anknytningar Max antal anknytningar IP-telefoner SoftPhones, VideoPhones WiFi-telefoner Analoga telefoner Max Dectbasar Max Decttelefoner Max basar i

Läs mer

Co-Location Helrack 42U från 3995:-/mån Exkl. moms och energi

Co-Location Helrack 42U från 3995:-/mån Exkl. moms och energi Hela denna bilaga är en annons från Nortech AB Producerad av www.indevel.se för Nortech Spara katalogen! Vårkatalog 2006 Varuhuset för telekommunikation och IT Högkvalitativa drifttjänster till konkurrenskraftiga

Läs mer

IP-TELEFONI EN FÖRSTUDIE EXAMENSARBETE 10P C-NIVÅ

IP-TELEFONI EN FÖRSTUDIE EXAMENSARBETE 10P C-NIVÅ IP-TELEFONI EN FÖRSTUDIE EXAMENSARBETE 10P C-NIVÅ HANDLEDARE: HÅKAN GULLIKSSON, TFE UTFÖRT AV: ROGER GRANBERG, MIKAEL PETERSON PROGRAM: ELEKTROINGENJÖRSPROGRAMMET II FÖRORD Detta examensarbete är del av

Läs mer

IP-telefoni för nybörjare

IP-telefoni för nybörjare IP-telefoni för nybörjare Erik Morin 1 Det talas mycket om IP och IP-telefoni... 2 Det talas mycket om IP och IP-telefoni... 3 Från ett system till ett annat De flesta användare behöver inte alls bry sig

Läs mer

Riktlinjer för telefoni

Riktlinjer för telefoni Innehåll rubrik Inledning 3 Växelfunktionen 3 Alla chefer 4 All personal 4 Personal med egen anknytning 4 Grupptelefon 4 Begränsning av räckvidd 5 Allmän handling 5 Nummerpresentation 5 Mobiltelefon 5

Läs mer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Författare: Johnny Leidegren Projektledare DTLS BoråsStad Version nr Datum

Läs mer

Operatörsneutrala nät - en studie av nät på lokal och kommunal nivå Rapport 41/2001

Operatörsneutrala nät - en studie av nät på lokal och kommunal nivå Rapport 41/2001 Operatörsneutrala nät - en studie av nät på lokal och kommunal nivå Rapport 41/2001 IT-kommissionen Adress: Observatoriet för IT-infrastruktur, IT-kommissionen, 103 33 Stockholm Besöksadress: Regeringsgatan

Läs mer

IT-drift för skolan. Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06

IT-drift för skolan. Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06 IT-drift för skolan Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06 Projekt INFRABAS För att stödja genomförandet av den nationella satsningen på IT i skolan, ITiS

Läs mer

Bilaga 2 Funktioner, produkter, tjänster och priser

Bilaga 2 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 93-25-09 transmissionstjänster - C 2 (102) Innehåll 1 Allmänt 7 2 Fasta operatörstjänster 8 2.1 Funktionella krav på tjänster 8 2.1.1 Anslutningar mot publika telenätet 8 2.1.1.1 Anslutning mot publika

Läs mer

DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN

DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN Förstudie Boden 2012-04-18 Tel.0921-690 10 info@itnorrbotten.se www.itnorrbotten. 2 (38) 3 (38) 1 Sammanfattning Förändringar i näten för telekommunikation d.v.s. övergången

Läs mer

Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning

Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Rapportnummer PTS-ER-2011:16 Datum 15 juni 2011 Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Rapportnummer

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

IP-telefoni -en teknisk undersökning

IP-telefoni -en teknisk undersökning Examensarbete Våren 2011 Sektionen för Hälsa och Samhälle Avdelning Computer Science IT-drifttekniker inriktning System Management IP-telefoni -en teknisk undersökning Författare Joakim Bergqvist Daniel

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Sonera Kommunikationstjänst VIP. 1.1 Tjänstelösning

Tjänstebeskrivning. Sonera Kommunikationstjänst VIP. 1.1 Tjänstelösning Tjänstebeskrivning Sonera Kommunikationstjänst VIP 1.1 Tjänstelösning Sonera Kommunikationstjänst VIP är en kommunikationslösning för företag som integrerar kommunikationstjänster samt kundtjänst-, samtalsförmedlings-

Läs mer

IP-telefoni ur ett sårbarhetsperspektiv

IP-telefoni ur ett sårbarhetsperspektiv Januari 2005 ISSN 1650-1942 Underlagsrapport Svante Barck-Holst, Henrik Christiansson, Arne Vidström IP-telefoni ur ett sårbarhetsperspektiv Försvarsanalys 172 90 Stockholm TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT

Läs mer

Aastra IntelliGate Innovativa kommunikationssystem

Aastra IntelliGate Innovativa kommunikationssystem Aastra IntelliGate Innovativa kommunikationssystem Systemarkitektur Innovation din kommunikationspartner Framgång bygger på effektivitet. Framför allt när det gäller kommunikation. Aastra har redan idag

Läs mer

En telefonväxel för alla företag.

En telefonväxel för alla företag. Powered by En telefonväxel för alla företag. En enkel telefonväxel för krävande företag. Tele2 Direct gör ditt företag effektivare och dina medarbetare mer tillgängliga. Ni behöver inte missa några inkommande

Läs mer

Systembeskrivning. Beslut och ledningsstöd. Räddningscentraler. Fastställd: 2011-11-07

Systembeskrivning. Beslut och ledningsstöd. Räddningscentraler. Fastställd: 2011-11-07 1 Systembeskrivning Beslut och ledningsstöd Räddningscentraler Fastställd: 2011-11-07 MSB:s kontaktperson: Thomas Igelström 010-240 53 07 2 3 Innehållsförteckning 1. Utalarmering... 5 1.1 System...5 1.1.1

Läs mer