Nätadministration. Tele- och datanätets hantering, tjänster och fakturering. FCAPS -modellen. Fault Management. Hantering av felsituationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nätadministration. Tele- och datanätets hantering, tjänster och fakturering. FCAPS -modellen. Fault Management. Hantering av felsituationer"

Transkript

1 1 Nätadministration Tele- och datanätets hantering, tjänster och fakturering T Läroböcker berättar ofta mycket om hur teknologier Mycket viktigare är att veta vad göra när någonting inte Tele- och datanätens administration innehåller förutom felkorrigering även preventiva åtgärder samt samling av data för planering Telenätet strävar till 99,999% tjänstenivå FCAPS -modellen Fault Management FCAPS-modellen är en del av ITU:s Telecommunications Management Network (TMN) standard Ramverk för administration och hantering av telenät FCAPS idén passar även i datanät Fault Management Hantering av felsituationer Configuration Management Hantering och provisionering av konfiguration Accounting Samling av data från nätet Performance Management Uppföljning och optimering av prestationsförmåga Security Management Hantering av säkerhet och framför allt åtkomstkontroll (access control) Identifiering, isolering och korrigering av nätets störningar Kontinuerlig uppföljning av trafiken är den vanligaste metoden att identifiera störningar SNMP, CMIP, TMN -standarderna för samling av information från systemet Trafikmängder, tillgänglighet, mängden transmissionsfel o.s.v. Kommersiella och självgjorda verktyg På lång sikt är målet att identifiera trender och utveckla lösningar Problemlösning i nätvärlden Hantering av felsituationer Olyckor kommer att ske Gör en lista på åtgärder på förhand Planera diagnostisering och reservera verktyg Lita inte för mycket på mätare Om nätövervakningsterminalens kabel är lös, verkar hela Internet vara sönder Håll dig lugn och avancera systematiskt Börja med att kontrollera kablarna Om all tid går till att reda ut felsituationer, är något fel Administratorn styr nätet, inte tvärtom Felhantering kräver en egen process, som måste planeras på förhand, t.ex.: 1. Ta emot alarmet/anmälan 2. Red ut symptomen 3. Öppna en datapost (tikett) i felhanteringssystemet 4. Rapportera vid behov 5. Red ut verkliga orsaken till störningen 6. Fixa problemet 7. Dokumentera lösningen 8. Rapportera till databasen och stäng tiketten

2 2 Configuration Management Accounting Administration av nätets fysiska delar och deras program samt inställningar Tilläggning, borttagning och uppdatering av apparater Fysiska installationer Inställningar för program som implementerar tjänster (provisioning) Såväl routers som www-servrar Versionskontroll och rollback-funktion Apparatregister Preventiv service I större system är konfigurationhantering mycket viktigt T.ex. 100 ATM-växlar runt om landet, uppdaterign av program, dålig planering leder till 100 besök i filialerna Autokonfiguration är en populär egenskap T.ex. kabelmodem, plug and play -standarder Statistik över användningen samt analys av data Informationen används ofta även för fakturering Producerar lätt mycket stora datamängder, ifall resolutionen är hög T.ex. varje IP-paket registreras Varje samtal däremot lönar det sig att registrera Trafikmängden i en växel just nu är oftast inte det som frågas, utan växeln har en paket- eller dataräknare vars värde frågas och jämförs med värdet från föregående läsning Fråga ofta - noggrann bild av trafiken Fråga sällan - medeltal som inte visar trafiktoppar Denna data används förutom för fakturering även t.ex. för uppföljning av prestationsförmåga och förutsäga kommande behov Även för att identifiera missbruk Performance Management Security Management Följer med olika mätare för prestationsförmåga Målet att optimera utnyttjandet av investeringar Målet att identifiera flaskhalsar Olika mätare, t.ex. Trafiken över olika länkar (förbindelser) Tillräcklighet av minne och CPU i aktiva apparater Skivutrymme i olika servrar Optimeringen strävar till tillräckligt bra optimering 90% är ett bra mål här I planeringen måste även felsituationer beaktas Redundans, överkapacitet Begränsning av erbjudna tjänsten Planeringen måste göras på lång sikt T.ex. garantering av tillräcklig kapacitet kan kräva beställningar ett år i förväg Hantering av resurser med hjälp av åtkomstkontroll Hantering av användaridentifierare Logiskt separerade skikt i telenätet I produktion av IP-baserade tjänster är det vanligt att bygga ett skilt kontrollnät för styrning av apparater som producerar tjänsterna Säkerhetstjänster kan också erbjudas till kunden VPN-nät Brandmur Innehållsfiltrering Övervaknings- och hanteringsverktyg för nät och tjänster Simple Network Management Protocol SNMP är ett mycket populärt protokoll för övervakning av aktiva element i TCP/IP-världen Väljare, växlar, skrivare o.s.v. Även för övervakning av tjänster I apparaten som övervakas finns ett agent-program, som samlar information och presenterar den ett MIB-definierat format Management Information Base (MIB) är en beskrivning av data T.ex. tid sedan senaste start, tabell med IP-adresser Så gott som alla SNMP-apparater stöder allmänna MIB-2 definitioner och dessutom utvidgningar enligt behov Tillverkarens utvidgningar Tillämpningarnas utvidgningar Övervakande apparat frågar (polling) värdet för vissa fält och visar nätets eller apparatens tillstånd

3 3 Användning av SNMP Övervakning eller styrning? Övervakningsterminal Väljare Växel Övervakade element har agentprogram Server Även om SNMP innehåller ordet "management", är det i praktiken närmast frågan om samling av information T.ex. konfigurationerna för en router kopieras ofta som fil med SCP (SSH:s kopieringsprogram) Bl.a. därför att man på det här sättet automatiskt får en säkerhetskopia på maskinen som filen skapades på I telenätet används Common Management Information Protocol (CMIP), som är mångsidigare är SMTP I sen större installation finns typiskt ett stort antal olika verktyg för följning och konfigurering av nätet och tjänsterna Hantering av tjänster och tjänstenivå Tjänsternas betydelse och kraven för deras tillgänglighet är växande Allt flere företag förlorar direkt pengar om WWW inte Tjänstehantering är en växande bransch Lösningar är t.ex. HA-arkitekturer eller CDN High Availability Feltoleranta arkitekturer, grundtekniken redundans Content Delivery Network Servernät med innehållet på flere servrar, förfrågningar styrs till geografiskt närmaste server med hjälp av DNS Telenätets fakturering Faktureringens grunder Telenätets fakturering Fakturering är en av telenätets viktigaste uppgifter Ur flere miljoner dataposter sammanställs månatligen fakturor Ursprungligen skrev telefonoperatörerna utnyttjade tjänster på papperslappar Möjligt tack vare billig arbetskraft Med de mekaniska centralerna kom pulsräknare (elektromekanisk apparat) som kopplades till abonnentlinjerna Koppling av ett samtal kopplade även räknaren till en pulsgenerator Höjd taxa (t.ex. fjärrsamtal) åstadkoms med höjd pulsfrekvens I moderna centraler baserar sig faktureringen på datateknik kunden kan faktureras per minut eller sekund, för vissa tjänster o.s.v. Telefonnätets apparater genererar standardiserade faktureringsdataposter Call Detail Record (CDR) Genererade dataposter (tiketter) samlas i stora databaser och ur dessa genereras fakturor (telefonräkningar) etc WAP GW SMSC GPRS MSC gw MSC IN CDR Provisioning Mediation Prissättning Utskrift Kundhantering Faktureringssystemet Fakturering Leverering

4 4 Call Detail Record Faktureringsprocessen CDR-formatet är relativt standardiserat och kan innehålla information som: Uppringt / mottaget / vidarekopplat Grundtjänst (GSM): tal / data / fax / SMS Mervärdestjänst Intelligenta nätets trigger Händelsens tidpunkt och längd Anroparens faktureringsidentifierare (IMSI, MSISDN) Anropade partens identifierare, identifierare för vidarekoppling (C-tilaaja) Parallellt med CDR-dataposterna har även XMLbaserade IP Detail Record(IPDR) blivit allt populärare för IP-baserade tjänster Nätets apparater och tjänster producerar data om användningen I CDR-format eller något annat Mediations-funktionen (mediation) samlar, kombinerar, korrelerar och normaliserar samlad data i ett jämförbart format för vidare processering Dataposter med: vem, när, vad, (vart, varför) Prissättning (rating) lägger till ett pris för händelser enligt olika regler I faktureringen (billing) kombineras kundens händelser till en räkning som beaktar olika rabatter, skatter, o.s.v. I utskriften (presentation) samlas kundens räkningar till en utformad helhet som skrivs ut och skickas till kunden Varför så många skeden? Realtidsfakturering Telenätets apparater kommer från olika tillverkare och tidsperioder Mediationens uppgift är att täcka dessa skillnader Realtidsfakturering skulle kräva större system än en process som körs satsvis Volymerna är verkligen stora Samtalets eller tjänstens slutliga pris är inte nödvändigtvis klart när tjänsten levereras Mängdrabatt, o.s.v. Tjänsteutbudet är mångsidigt I Internet finns mera tjänster, men telenätets tjänster är integrerade sinsemellan och i infrastrukturen "Hot Billing" Behövs för bl.a. saldobegränsningar och i förväg betalda kundanslutningar I Finland är i förväg betalda ett litet segment, i vissa länder är det mycket viktigt bl.a. eftersom kreditrisken här är mindre I teorin avbryts tjänsten när kundens betalning är använd I praktiken svårt bland annat på grund av parallella tjänster och integrationskrav Processering i realtid är dyrt Faktureringsgrunder Till slut I och med att nya och Internet-baserade tjänster blir vanliga, möter faktureringen nya utmaningar Tjänsteproducenten har olika alternativ för prissättning Månadsavgift (ADSL, GPRS, lokalsamtal) Tidsbaserad (tal, kretskopplad data, videokonferens) Volymbaserad (per MB: GPRS, WLAN) Meddelandbaserad (SMS, ) Transaktionsbaserad (video on demand, musikfiler) Klickbaserad (reklam (negativ fakturering)) Sidbaserad (fax) Skottbaserad (i spel) Eller kombination av föregående Priset kan också variera beroende på olika faktorer som dygnets tid, paketlösningar, o.s.v. Fakturering är en livsviktig process för teleoperatörer Teleoperatörerna är även de enda organisationerna som kan effektivt fakturera ca. 10 cents händelser Operatörerna har ofta flere olika faktureringssystem av historiska skäl Fasta nät, mobilnät, Internet Flere skilda räkningar är lättare för kunden än en stor (?) När Saunalahti i tiderna kombinerades av ett halvdussin Internet-operatörer, fungerade trafiken nog, men faktureringen var tilltrasslad i flere månader

5 5 So Long Source and No Money will get you through the hard times better than Money and No Source. Bob Kodner Facts without theory are useless Theory without facts is bullshit Unknown When in fear, and when in doubt; Run in circles, scream and shout! Unknown

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner IT-kommissionen Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner Benny Stridsberg Rapport 67/2003 IT-kommissionen, 103 33 Stockholm. Telefon: 08-405 10 00 ii Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Läs mer

IP-TELEFONI EN FÖRSTUDIE EXAMENSARBETE 10P C-NIVÅ

IP-TELEFONI EN FÖRSTUDIE EXAMENSARBETE 10P C-NIVÅ IP-TELEFONI EN FÖRSTUDIE EXAMENSARBETE 10P C-NIVÅ HANDLEDARE: HÅKAN GULLIKSSON, TFE UTFÖRT AV: ROGER GRANBERG, MIKAEL PETERSON PROGRAM: ELEKTROINGENJÖRSPROGRAMMET II FÖRORD Detta examensarbete är del av

Läs mer

Introduktion till IP Internet Protocol

Introduktion till IP Internet Protocol Introduktion till IP Internet Protocol Introduktion till IP Internet Protocol.SE:s Internetguide, nr 1 Version 1.01 2008 Håkan Lindberg 2007 Text och bilder skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls

Läs mer

Övervakning i tele- och datanätverk

Övervakning i tele- och datanätverk Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Institutionen för informatik Övervakning i tele- och datanätverk Rapporten redogör för problematiken vid övervakning av tjänster i tele- och datanätverk. Syftet

Läs mer

IP TELEFONI I STADSNÄT

IP TELEFONI I STADSNÄT Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 040615 IP TELEFONI I STADSNÄT Abstrakt Inom många städer har det de senaste åren skett en omfattande utbyggnad av stadsnäten. I takt

Läs mer

EXAMENSARBETE IP-TELEFONI STEFAN HOLMGREN OLA LUNDQVIST. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ

EXAMENSARBETE IP-TELEFONI STEFAN HOLMGREN OLA LUNDQVIST. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ 2002:209 SHU EXAMENSARBETE IP-TELEFONI Framtiden för telekommunikation? STEFAN HOLMGREN OLA LUNDQVIST Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen för Industriell

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Utveckling av ett timrapporteringsverktyg med SharePoint

Utveckling av ett timrapporteringsverktyg med SharePoint Utveckling av ett timrapporteringsverktyg med SharePoint Santtu Ilama Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Informationsteknik Helsingfors 2009 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Informationsteknik

Läs mer

Databasreplikering av Kunddata i en DMZ miljö

Databasreplikering av Kunddata i en DMZ miljö Databasreplikering av Kunddata i en DMZ miljö Vian Abduljalil Datavetenskapliga Programmet Ämne: Datateknik Nivå: C Högskolepoäng: 15 Program/Utbildning: Datavetenskap Kurskod : CDT307 Handledare: Dag

Läs mer

IP-telefoni -en teknisk undersökning

IP-telefoni -en teknisk undersökning Examensarbete Våren 2011 Sektionen för Hälsa och Samhälle Avdelning Computer Science IT-drifttekniker inriktning System Management IP-telefoni -en teknisk undersökning Författare Joakim Bergqvist Daniel

Läs mer

Routing av IP-telefoni med TRIP

Routing av IP-telefoni med TRIP Routing av IP-telefoni med TRIP Lars Olsson Per Bergman Lidebrandt Examensarbete Kungliga Tekniska Högskolan - Datateknik Januari 2002 Sammanfattning: Om telefoni över Internet gradvis slår igenom så kommer

Läs mer

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C Dnr 2008/9 transmissionstjänster - C Bilaga 2 Innehåll 1 Allmänt 2 2 Fasta operatörstjänster 2 2.1 Funktionella krav på tjänster 2 2.2 Säkerhetskrav på tjänsten 23 2.3 Krav på service och tillgänglighet

Läs mer

Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning

Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Rapportnummer PTS-ER-2011:16 Datum 15 juni 2011 Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Rapportnummer

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

IP-Telefoni VoIP Voice Over IP

IP-Telefoni VoIP Voice Over IP IP-Telefoni VoIP Voice Over IP Joakim Storrank, 25460 Institutionen för Informationsbehandling Åbo Akademi ABSTRAKT VoIP gör det möjligt att ringa telefonsamtal med hjälp av ett datornätverk, t.ex Internet.

Läs mer

Val av Kommunikationslösning

Val av Kommunikationslösning BILAGA 1 Val av Kommunikationslösning TRYGGHETSLARM - KOMMUNAL ehälsa Val av Kommunikationslösning 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bakgrund... 3 Problemställning... 4 Förutsättningar för

Läs mer

Annons Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet Annons DIN GUIDE TILL IP-BASERAD KOMMUNIKATION MARS 2005. Varför IP-telefoni?

Annons Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet Annons DIN GUIDE TILL IP-BASERAD KOMMUNIKATION MARS 2005. Varför IP-telefoni? Annons Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet Annons En analytikers bild Anna Bager är välmeriterad Research Manager och Telekom-analytiker på IDC Nordics Sverigekontor. Hon ger oss en ögonblicksbild

Läs mer

Operatörsneutrala nät - en studie av nät på lokal och kommunal nivå Rapport 41/2001

Operatörsneutrala nät - en studie av nät på lokal och kommunal nivå Rapport 41/2001 Operatörsneutrala nät - en studie av nät på lokal och kommunal nivå Rapport 41/2001 IT-kommissionen Adress: Observatoriet för IT-infrastruktur, IT-kommissionen, 103 33 Stockholm Besöksadress: Regeringsgatan

Läs mer

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 LAN-UPPGRADERING Dennis Israelsson Lagom & Gott Ljud AB Examinator, Mats Björkman Akademisk handledare, Hans Bjurgren Företagets handledare, Mikael Sjöman Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 Sammanfattning

Läs mer

Introduktion till Informationssäkerhet

Introduktion till Informationssäkerhet Anders Berndt Arena College Höstterminen 2002 Introduktion till Informationssäkerhet Sammanfattning Den här rapporten belyser olika faktorer inom informationssäkerhet. Utvecklingen rusar framåt, systemen

Läs mer

e-handel En studie om tillit och säkerhet inom den elektroniska handeln e-commerce - A study of trust and safety of the electronic trade Edib Alic

e-handel En studie om tillit och säkerhet inom den elektroniska handeln e-commerce - A study of trust and safety of the electronic trade Edib Alic e-handel En studie om tillit och säkerhet inom den elektroniska handeln e-commerce - A study of trust and safety of the electronic trade Edib Alic Kandidatuppsats i informatik Rapport nr. 2009-002 ISSN:

Läs mer

Jonas Grönroos DEN ELEKTRONISKA EKONOMIFÖRVALTNINGENS LÅNGSAMMA UTVECKLING

Jonas Grönroos DEN ELEKTRONISKA EKONOMIFÖRVALTNINGENS LÅNGSAMMA UTVECKLING Jonas Grönroos DEN ELEKTRONISKA EKONOMIFÖRVALTNINGENS LÅNGSAMMA UTVECKLING Företagsekonomi och turism 2011 1 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Jonas Grönroos

Läs mer

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB MICS CRM - Säljstödssystem CRM utan att krångla till det! Marknadens mest logiska system! Företags information Personer på företagen. Händelser, dokument och E-mail på dina företag. All information på

Läs mer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Författare: Johnny Leidegren Projektledare DTLS BoråsStad Version nr Datum

Läs mer

Utvärdering av protokollet SOAP

Utvärdering av protokollet SOAP Utvärdering av protokollet SOAP Är SOAP framtidens kommunikationsprotokoll i distribuerade datorsystem över Internet? Evaluation of the SOAP protocol Is SOAP the future communication protocol in distributed

Läs mer

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg Examensarbete The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook av Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg LITH-IDA-EX-ING--06/007--SE 2006-06-05 Linköpings universitet Institutionen

Läs mer

Svenska delen av Internet

Svenska delen av Internet Svenska delen av Internet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Statskontorets sammanfattning 7 2 Bakgrund 12 2.1 Uppdraget 12 2.2 Förtydligande och avgränsning av uppdraget 13 2.3 Genomförande av utredningen 14

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques 1 Visual adaptive web-shopping using personalization techniques Denis Kulenovic (dkc98002@student.mdh.se) Per-Erik Hinderson (phn98027@student.mdh.se) Handledare: Peter Funk Datum: 2003-05-17 2 Abstract

Läs mer

RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862. Trådlösa LAN. En teknisk marknadsbeskrivning

RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862. Trådlösa LAN. En teknisk marknadsbeskrivning DATUM RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862 Trådlösa LAN En teknisk marknadsbeskrivning Förord Förord PTS hanterar idag frågor inom ett stort antal teknikområden såsom telefoni, Internet

Läs mer