Plats och tid Stadsbiblioteket, Rettigska rummet stora, onsdagen kl Mötets öppnande, upprop, tjänstgöringsordning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Stadsbiblioteket, Rettigska rummet stora, onsdagen 2014-11-05 kl. 13.30 - 1. Mötets öppnande, upprop, tjänstgöringsordning"

Transkript

1 Kallelse Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde Plats och tid Stadsbiblioteket, Rettigska rummet stora, onsdagen kl Gruppmöte Kl Majoriteten Rettigska stora Oppositionen Rettigska lilla Presskonferens Ca kl Ordförande Lars-Göran Ståhl (S) Förhinder anmäls till Kultur & fritid, tfn eller via mail: 1. Mötets öppnande, upprop, tjänstgöringsordning 2. Val av justerare 3. Fastställande av föredragningslista 4. Anmälan av beredning 23 oktober Informationsärenden 5. Gävle kommuns resepolicy Resepolicy för Gävle kommunkoncern 6. Förvaltningschefen informerar 7. Energieffektiviseringar 8. Revisionsrapport - Hantering av kontantförsäljning inom Gävle kommun Dnr 14KFN238 Revisionsrapport - Hantering av kontantförsäljning inom Gävle kommun Gävle kommun Box 801 Växel

2 Sid 2 (5) 9. Ungdomskulturstipendier 2014 Dnr 14KFN Ungdomsmusikstipendier 2014 Dnr 14KFN280 Beslutsärenden 11. Internbudget 2015 Kultur- och fritidsnämnden Dnr 14KFN284 Kultur och fritidsnämnden föreslås besluta Driftbudget - kommunbidrag exklusive kapitaltjänst Att tilldela Stab inklusive förvaltningsledning och nämnd tkr Att tilldela Bibliotek tkr Att tilldela Konserthus & Gävle symfoniorkester tkr Att tilldela Kultur tkr Att tilldela Fritid tkr Investeringsbudget Att tilldela Stab och Förvaltningschef 125 tkr Att tilldela Bibliotek tkr Att tilldela Konserthus och symfoniorkester tkr Att tilldela Kultur 700 tkr Att tilldela Fritid 800 tkr Fördelning av kommunbidrag till internbudget för Kultur- och fritidsnämnden 2015 gällande drift- och investeringsmedel. Tjänsteskrivelse- Internbudget 2015 för Kultur- och fritidsnämnden Internbudget för Kultur- och fritidsnämnden Återremiss - Översyn angående flytt av inventarier från Strömvallen till Sörby IP och Gunder Hägg-stadion Dnr 14KFN266 Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att uppdra åt förvaltningen att tillsammans med GFAB, Gästriklands idrottsförbund, Gästriklands fotbollsförbund, GIF-fotboll samt övriga berörda föreningar utreda Kultur & fritids fortsatta verksamhet vid Strömvallen. att, efter översyn redovisa resultat och eventuella förslag på förändringar. Den nya fotbollsarenan vid Gavlehov kommer att färdigställas under maj 2015, och därmed vara GIF:s nya hemmaarena för deras elitverksamhet. Idag är det huvudsakligen GIF som bedriver verksamhet vid Strömvallen och främst deras elitlag. Därtill bedriver Brynäs, IK Huge och VAIF viss träningsoch matchverksamhet för deras seniorlag och mestadels utanför ordinarie

3 Sid 3 (5) säsong. I samband med ny hemmarena för elitverksamheten har GIF utryckt önskemål om att flytta all sin ungdomsverksamhet till Sörby IP. I dagsläget skulle det betyda att GIF:s verksamhet vid Strömvallen upphör och endast ett fåtal seniorlag från andra föreningar skulle vara kvar och då främst för träning och match utanför ordinarie säsong. Mot bakgrund av detta finns nu ett behov för förvaltningen att se över verksamheten vid Strömvallen. Översynen kommer att ske i samråd med GFAB, GIF-fotboll, GIF-friidrott, Gästriklands idrottsförbund, Gästriklands fotbollsförbund samt övriga berörda föreningar kring Strömvallen idag. Tjänsteskrivelse - Översyn angående flytt av inventarier från Strömvallen till Sörby IP och Gunder Hägg-stadion Tjänsteskrivelse - Återremiss - Översyn angående flytt av inventarier från Strömvallen till Sörby IP och Gunder Hägg-stadion Protokollsutdrag KFN Remiss från Kulturdepartementet - Promemorian Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring ds 2014:34 Dnr 14KFN288 Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom förvaltningens yttrande. Kommunstyrelsen har från kultur- och fritidsnämnden begärt yttrande i ärenden om Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring, Ds 2014:34, ku2014/14927rfs, som är en remiss från Kulturdepartementet. En ny lag föreslås träda i kraft den 1 juli Den föreslås ersätta den s.k. förvarningslagen, Lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring. Förvaltningen ställer sig positiv till lagförslaget. Kommunerna ges i förslaget frihet att själva utforma hur bestämmelserna ska tillämpas. Om lagförslaget genomförs så innebär det att kommunens lokala regelverk, arkivreglementet, behöver ses över för att överensstämma med den nya lagtexten. Remiss - Promemorian Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring ds 2014: Sammanträdesdagar Kultur- och fritidsnämnden 2015 Dnr 14KFN303 Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att fastställa nedanstående sammanträdesdagar för 2015.

4 Sid 4 (5) Sammanträdena börjar kl Vid heldag kl jan (ons) Utbildningsdag ny mandatperiod 18 feb (ons) Sammanträde 9 mars (ons) Utbildning Roller Politiker och tjänstemän 18 mars (ons) Sammanträde 13 april (OBS mån) Sammanträde 27 maj (ons) Sammanträde 10 juni (ons) Sammanträde 19 aug (ons) Verksamhetsplanering heldag 23 september (ons) Sammanträde 4 november (ons) Sammanträde 16 december (ons) Sammanträde Tjänsteskrivelse Sammanträdesdager Kultur- och fritidsnämnden Arkivbeskrivning Kultur- och fritidsnämnden Dnr 14KFN304 Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att anta den av förvaltningen uppdaterade arkivbeskrivningen. Enligt både offentlighets- och sekretesslagen (kap.4, 2) och arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. I arkivlagen (6 ) kallas denna arkivbeskrivning. Beskrivningen har till syfte att ge en överblick över myndighetens organisation, arbetsuppgifter och hantering av allmänna handlingar. Arkivbeskrivningen revideras vid varje förändring i organisationen och omarbetas vid större förändringar. Tjänsteskrivelse - Arkivbeskrivning Kultur- och fritidsnämnden Arkivbeskrivning Kultur- och fritidsnämnden 16. Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Dnr 14KFN305 Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att fastställa dokumenthanteringsplanen för Kultur & fritid Gävle, samt att förvaltningschefen vid behov får fatta beslut om smärre ändringar i dokumenthanteringsplanen efter samråd med en arkivarie. Enligt kommunens arkivreglemente (Kf ), som grundar sig på arkivlagen, skall varje myndighet upprätta en dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen fungerar som styrdokument för flödet av allmänna handlingar inom verksamheten och anger vilka handlingar som får gallras, när detta ska ske, vilka handlingar som ska bevaras för framtiden, rutiner och förvaringsplatser för handlingarna. Planen ger en översikt och ökar möjligheten till insyn i förvaltningens verksamhet i enlighet med offentlighetsprincipen. Planen gör dokumenthanteringen och även

5 Sid 5 (5) arkivbildningen kontrollerbar. Dokumenthanteringsplanen underlättar vidare arbetet vid stadsarkivet inför slutarkiveringen. Tjänsteskrivelse - Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden 17. Karin och Erik Engmans stipendium 2014 Dnr 14KFN Kyrkans Ungdomsgårdars resestipendium 2014 Dnr 14KFN281 Informationsärenden 19. Redovisning av delegationsbeslut 2014 Dnr 14KFN59 Tjänsteskrivelse - Redovisning delegationsbeslut som redovisas Delegeringslista som redovisas till KFN Ekonomisk månadsrapport 2014 Dnr 14KFN76 Månadsrapport september med kommentar per avdelning Bilaga 1 - Ekonomiskt resultat september KFN Bilaga 2 - Ekonomiskt resultat september per avdelning 21. Rapporter från förtroendeuppdrag 22. Kontaktpolitikerna rapporterar 23. Övrigt

Gallring, Linköpings kommun

Gallring, Linköpings kommun 1 (6) E-Lin projektet 2013-10-28 Gallring, Linköpings kommun Delrapport 2 Innehåll Dokumenthistorik... 3 1. Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Målgrupp... 3 3. Frågeställningar... 4 4. Undersökning... 4 4.1

Läs mer

Revisionsrapport Tyresö Kommun

Revisionsrapport Tyresö Kommun Revisionsrapport Tillämpning av offentlighetsprincipen Helen Samuelsson Dahlstrand Tyresö Kommun Maj 2011 Tillämpning av offentlighetsprincipen 2011-05-25 Helen Samuelsson Dahlstrand Projektledare Jan

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-06-17 kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-06-17 kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-06-09 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-06-17 kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Översänder kallelse, tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 2012-06-18 1(16)

Kommunfullmäktiges handlingar 2012-06-18 1(16) Kommunfullmäktiges handlingar 2012-06-18 1(16) FÖREDRAGNINGSLISTA den 18 juni 2012 kl 15.00 (OBS tiden) i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Godkännande av dagordning... 2 2. Information Översiktsplan,

Läs mer

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle.

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle. Kallelse Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-09-02 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, 2014-09-02 kl. 08.30- Ordförande Carina Blank Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Nämnden för service och teknik

Nämnden för service och teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid: Götenesalen 8.30-8.50, 10.25-12.00 Beslutande: Ersättare: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Clemens Nordentoft (GF), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

Universitetens diarieföring

Universitetens diarieföring Juridiska avdelningen Caroline Cruz BESLUT Universitetens diarieföring Sammanfattning Justitiekanslern (JK) har i beslut den 17 mars 1999 bett Högskoleverket att ta initiativ till att skapa större enhetlighet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker Plats och tid Beslutande Ledamöter Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13:00-17:45 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Ylva Larsson (M) ersätter Thomas Bäuml (M)

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Styrdokument för den kommunala ärendehanteringen i Avesta kommun

Styrdokument för den kommunala ärendehanteringen i Avesta kommun Styrdokument för den kommunala ärendehanteringen i Avesta kommun 1 2 Innehållsförteckning Sid Inledning Syfte 3 Begreppet Allmän handling 3 Sekretess 4 Arbetsgång Postöppning 4 Hantering av personadresserad

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:70 1 (23) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Slutrapport från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Beredningen

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-28 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-28 1 2014-10-28 1 Tid och plats Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Representanter för personalorganisationerna Övriga närvarande Justerare Kl. 15.00-17.15 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande

Läs mer