Alla kommuner i Umeåregionen utom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alla kommuner i Umeåregionen utom"

Transkript

1 Gruppförsändelse till hushållen 3 04 Utgiven av kommunstyrelsen i Vännäs kommun. Ansvarig utgivare Lennart Olofsson. Växeln, hallå - hallå! Alla kommuner i Umeåregionen utom Nordmaling har upphandlat en gemensam växelorganisation. Växeln placeras i Bjurholm och drivs på entreprenad av Proffice med 8-10 anställda. Fördelarna med en gemensam växel är lägre kostnad, kortare svarstider och enklare hantering vid frånvaro. Vännäs kommuns växel har fungerat som informationsnav, telefonisterna har svarat på många av allmänhetens frågor, t.ex. affärernas öppettider, Länstrafikens tidtabell etc. Den servicen kommer den nya växeln i Bjurholm inte att kunna ge. Vi ber om överseende med att det kan bli vissa inkörningsproblem under hösten. Vid byte av system tar det alltid tid innan allt fungerar fullt ut. Direktvalsnummer till många av kommunens arbetsställen och anställda finns i telefonkatalogens gröna sidor. Kommunens telefonnummer är oförändrat fjortontusen d.v.s Lennart Olofsson, kommunchef KULTURKUL i Vännäs 8-13/11 Årets tema är Rocken 50 år. Det blir konserter, utställningar, berättarkväll m.m. Håll ögon och öron öppna för mer information! Vännäs kulturgrupp I detta nummer... Öppna nämndssammanträden Kollektivtrafik - Referensgrupp Bredband och KabelTV Avfall Umeåregionen Kontaktfamilj/-person Sotning Vännäs Familjecenter Växtkraft-pengar Frivilligcenter Kultur Bibliotekens öppettider Risklinjen Ikaros Skrotbilskampanj Stipendier Allmänhetens tider Vännäs Filmstudio Föreningsstipendium m.m. Kommunal Information finns även på kommunens hemsida

2 ÖPPNA nämndssammanträden Kommunfullmäktige beslutade den 16 februari 2004 att tillåta kommunens nämnder att ha sammanträden där allmänheten får vara åhörare. Den som vill sitta med vid ett nämndssammanträde måste följa några enkla regler: Han eller hon har ingen yttranderätt på sammanträdet. Detta gäller även om ärendet rör eller påverkar honom eller henne. Han eller hon får inte heller delta i beslutet eller kommentera det. Om nämnden ska behandla ett ärende som rör myndighetsutövning mot enskild eller om ärendet är sekretessbelagt, måste allmänheten lämna sammanträdeslokalen. Nämndens ordförande ansvarar för att informera om när allmänheten av dessa skäl måste lämna sammanträdet. För allmänna frågor kring öppna sammanträden, kontakta: Karolina Forsgren, Datum och tider hösten 2004 Eventuellt kan datum och tid komma att ändras. Det är därför lämpligt att alltid fråga respektive förvaltning om när och var sammanträdet äger rum. Kommunstyrelsen har öppna sammanträden 13 september kl 15.00, 18 oktober kl och 15 november kl Barn- och utbildningsnämnden har öppna sammanträden 28 september kl 13.00, 28 oktober kl och 8 december kl Vård- och omsorgsnämnden har öppna sammanträden 21 september kl 10.00, 20 oktober kl 10.00, 17 november kl och 15 december kl Plan- och miljönämnden har öppet sammanträde 13 december kl En lista över vilka ärenden som behandlas på varje sammanträde går att få på kommunens webbplats via länken Kommunala protokoll. Listan finns tillgänglig några dagar före sammanträdet. Kontaktpersoner För fullständiga sammanträdeshandlingar eller information om sammanträdesdatum, plats och tider, kontakta respektive nämnds kontaktperson: Kommunstyrelsen Karolina Forsgren, Barn- och utbildningsnämnden Karl-Erik Persson, Vård- och omsorgsnämnden Barbro Junevall, Plan- och miljönämnden Ulla Dunder, Referensgrupp - kollektivtrafik Vi vill komma i kontakt med pendlare, både hel- och deltidsarbetande/ studerande, som reser med olika bussturer. Vi vill även få kontakt med personer som skulle ha nyttjat kollektivtrafiken om busstider och färdvägar passat. Pendlingsgruppen träffas tre gånger per år (kvällstid) för att diskutera olika lösningar till förbättrad kollektivtrafik. Kontakta Gunnel Granath, kommunledningskontoret, för närmare information. Den högsta lyckan i livet är att vara älskad för sin egen skull eller rättare sagt, trots att man är den man är. Victor Hugo Allt som jag vet lärde jag mig efter det jag fyllt trettio. Georges Clemenceau För kabelutsättning tv-nät och fiber - ring senast tre arbetsdagar före grävning 2

3 Avfallsanläggningen vid Starrberget är öppen: helgfria vardagar Torsdagar Returcentrums öppettider: Mån, tis, ons, fre Tors Spela BOULE inomhus i vinter! Boulebanan i gamla Gothnells källare, Vännäsby öppnar den 1 oktober. ÖPPETTIDER: måndag och torsdag kl För upplysningar och bokningar annan tid - kontakta Stellan Brändström eller Kjell Westbrand Vännäsby Boule och Bangolf Bredband och Kabel-TV i Vännäs... vad händer? Tvåan Vännfors och Spöland har bildat en ekonomisk förening som driver arbetet med att skapa ett byanät bestående av fiberuppkoppling till alla intresserade. I skrivande stund pågår upphandlingar. Ett spännande projekt som främst drivs av byarna med visst stöd från Vännäs kommun. För mer information se Vännäs och Vännäsby tätorter Det har länge erbjudits fast uppkoppling i Vännäs centralort i form av ADSL och via kabel-tv-nätet, i Vännäsby via kabel-tv-nätet. Under sommaren har telestationen i Vännäsby utrustats för ADSL. Under hösten kommer VDSL (ett snabbare ADSL) att introduceras i Vännäs och Vännäsby. Uppkopplingar som erbjuds via Vännäs kommun är kabel-tv-uppkopplingar samt fiberuppkopplingar. Här kan vi erbjuda fast uppkoppling från 265 kr/mån samt fast uppkoppling via fiber från 302 kr/mån. Samtliga fastighetsägare som är anslutna till kabel-tvnätet har möjlighet att ansluta till vår internetuppkoppling med en anslutningsavgift på endast 995 kr (fastighetens kabel-tv-nät måste uppfylla våra krav). Internet via kabel-tv är oerhört populärt i Vännäs, var tredje som har kabel-tv har också Internet via samma nät. Och under hösten kommer Kabel-tv Internet att byggas om för att kunna höja kapaciteten samt förbättra nätets responstider. Detta för att kunna erbjuda en ännu bättre uppkoppling till våra kunder. För den som inte nöjer sig med det vanliga har vi givit begränsade erbjudanden om fiberuppkoppling. Detta ger marknadens bästa uppkoppling till ett lågt månadspris. Framtidens nät med möjligheter för framtidens lösningar som bl.a. IP-telefoni och IP-TV. Fiber! Många har frågat när vi kommer att kunna erbjuda fiberuppkoppling till fler. Svaret är att vi håller på att spänna bågen och under hösten och vintern kommer vi att skicka ut enkäter till alla kvarter i Vännäs och Vännäsby som ligger inom vårt räckhåll. Prioriteringen för vilka kvarter som kommer att byggas ut beror på anslutningsgrad och på avstånd till närmaste anslutningspunkt. Mer information kommer att läggas ut på Roger Svensson, Kommunikationsansvarig, Vännäs kommun 3

4 Bibliotek 2007 satsar på att bli bäst i landet Under våren har Bibliotek 2007 haft många aktiviteter för att öka medborgarnas tillgänglighet till biblioteken med hjälp av Internet. Databaserna Artikelsök och EBSCO är nu tillgängliga hemifrån via Internet. Via Artikelsök kan man dessutom komma åt artiklar i fulltextdatabasen Mediaarkivet som bl.a. innehåller artiklar från VK, Aftonbladet och många andra tidningar. Umeåregionens bibliotek är ett av bara två bibliotek i landet som ger medborgarna tillgång till denna tjänst. Dessutom kommer projektet att under året starta digitalt mediebibliotek med bl.a. kortfilm från Film i Västerbotten. Tillgången på e-böcker kommer också att öka då studentlitteraturs e-böcker görs tillgängliga via Internet. Det koncept med en intelligent handske som togs fram av Designhögskolan under etapp ett har rönt stort intresse. Samarbetet med Designhögskolan planeras fortsätta i etapp två, nu med fokus på att utveckla tillgänglighet och interaktivitet i bibliotekens webb, så att den blir ännu mer informativ. Målet är att ta fram ett koncept för Sveriges bästa bibliotekswebb. Effektivisering i fokus Ett av Umeåregionens mål är att effektivisera den kommunala förvaltningen. Vi håller nu på att se om vi kan effektivisera lönehanteringen i regionen. Idag använder kranskommunerna löne- och PA-systemet WM Data och Umeå kommun använder Palett som ägs av Parere. Under våren har WM Data köpt Parere, vilket öppnar nya möjligheter till samverkan kring de båda systemen. Det finns flera sätt att samverka kring frågan och vi har genomfört en förstudie på tre möjliga samverkanslösningar: 1. Enbart kranskommunerna samverkar kring lönehanteringen. 2. Alla sex kommunerna samverkar kring lönehanteringen. 3. Lönehanteringen läggs ut på entreprenad. Umeåregionens samarbete har verkligen fått upp farten! Kontaktfamiljer/-personer sökes Handikappomsorgen i Vännäs söker personer och familjer som kan tänka sig att göra en insats för barn, ungdomar och vuxna med olika funktionshinder. I första hand behöver vi människor som kan vara ett stöd till barn och ungdomar. Som stödperson kan man fungera som kontaktperson, ledsagare eller avlösare. Man kan också bli stödfamilj och ta emot ett barn med funktionshinder i sitt eget hem. För dessa uppdrag utgår ersättning enligt särskild taxa. Intresserad? Ta kontakt med: Roger Larsson, Rita Wiklander, UTGIVNINGSPLAN KI Nummer Manusstopp Utgivningsdag dec 9-10 jan -05 Kommunledningskontoret Vännäs Skidfestival 8-9 januari 2005 (se kommande annons) Spölands IF/Vännäs Skidklubb Vännäs Kommunserie på skidor (se kommande annons) Spölands IF, Tväråbäcks IK, Vännäs Skidklubb 4

5 Förändringar inom SOTARENS verksamhetsområde I och med den nya lagen om skydd mot olyckor som trädde i kraft den 1 januari 2004 delas sotning och brandskyddskontroll upp. Den största förändringen med den nya lagen blir att för imkanaler (spisfläkt) i bostadskök är det inte längre krav på rensning. Dock gäller rensningsplikt för storkök/restauranger. En ny möjlighet blir att kunna få sota själv. Det här är en del av nyheterna i den nya lagen. Kommunen har fortfarande ansvaret för sotningsverksamheten. Sotning (rensning) skiljs från brandskyddskontrollen. Dessa båda moment gjordes tidigare samtidigt. Detta bör medföra en noggrannare och mer omfattande brandskyddskontroll. Hur ofta olika installationer ska sotas bestäms enligt nya lagen av varje kommun. Fristerna för brandskyddskontrollen bestäms däremot av Räddningsverket. Här redovisas en del av rensningsfristerna som Vännäs kommun fastställt att börja gälla från 1 augusti 2004 och brandskyddskontrollerna som Räddningsverket fastställt att börja gälla från 1 januari 2005: Eldning med fasta bränslen 3 ggr/år. Konventionella pannor, flisoch sågspånseldade pannor. 2 ggr/år. Pannor med keramisk inklädd förbränningskammare eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning. 2 ggr/år. Pannor som eldas med pellets. Flytande bränslen 1 gång/år. Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja och pannans märkeffekt överstiger 60 kw. 2 ggr/år. Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja och pannans märkeffekt är högst 60 kw. Lokaleldstäder (öppenspisar, kaminer eller kakelugnar) 1 gång/år. Avser eldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning. 4 år mellan rensningarna. Avser eldstäder som inte utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där den är uppställd eller för matlagning. 8 år mellan rensningarna. Eldstad som är belägen i ett fritidshus. OBS! Det finns inget som hindrar att man själv eller genom sotarens försorg rensar/sotar oftare än vad som är föreskrivet. Frister för brandskyddskontroll Värmepannor som eldas med: Fasta bränslen och tung eldningsolja, 2 år mellan kontrollerna. Lätt eldningsolja, 4 år mellan kontrollerna. Lokaleldstäder Som huvudsaklig källa för uppvärmning av det utrymme som de är uppställda i, 2 år mellan kontrollerna. Ej som huvudsaklig källa för uppvärmning av det utrymme som de är uppställda i, 8 år mellan kontrollerna. Om de står i fritidshus, 8 år mellan kontrollerna. Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar för enskilt hushåll, 8 år mellan kontrollerna. Riktlinjer för egensotning Eftersom kommunen har det yttersta ansvaret för sotningen, är det också kommunen som anger riktlinjer för hanteringen. Räddningstjänsten har fått i delegation av räddningsnämnden att pröva varje enskilt fall och har tagit fram riktlinjer för vad som krävs för att få sota själv. Viktigt är att kunskaper finns om hur rensningen ska gå till samt att redskap finns för att kunna göra ett fackmässigt arbete. Vidare bör den som ska sota själv ha de fysiska egenskaper som krävs för att kunna vara på taket och skorstenen. Det är endast den som äger och bor i fastigheten som kan få tillstånd att rensa/sota sin panna och skorsten själv. Räddningstjänsten 5

6 Öppen Förskola Nyckelpigan Här arbetar förskollärarna Ann-Catrine Konradsson och Gunilla Jämte. En plats där föräldrar med små barn träffar andra vuxna, umgås, utvecklar lekar och tillsammans med personalen är delaktiga i verksamheten. Allmänna öppettider Måndag, torsdag Tisdag Onsdag, babyöppet Syskongrupper med föranmälan onsdag Nytt för i år: tisdag årsgrupp för barn som inte går i förskola. Även här föranmälan Ungdomsmottagning Välkommen till oss för att diskutera allt som gäller din hälsa. Det kan gälla frågor om kärlek och relationer, sexualitet och preventivmedel, abort eller något annat som du funderar över. Ungdomsmottagningen i Vännäs drivs av vårdcentralen i Vännäs. Vi är till för dig, kille eller tjej, som ännu inte fyllt 21 år. Hos oss kan du träffa barnmorska, läkare och sjuksköterska beroende på dina behov. Vi omfattas av samma tystnadsplikt som alla andra inom hälso- och sjukvården. Ditt besök hos oss är alltid gratis, oavsett vem du besöker. Ungdomsmottagningen i Vännäs är medlem i Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar. Medarbetare: Anna-Britta Degerlund, barnmorska Lotta Sjöström, sjuksköterska Ulf Lindström, distriktsläkare Öppethållande: Helgfria tisdagar kl Drop-in-mottagning Familjerådgivning Familjerådgivningen vänder sig huvudsakligen till par med olika svårigheter i samlevnaden, oavsett om man har för avsikt att separera eller förbättra sitt förhållande. Ni ringer själva och beställer tid. Det kan bli ett eller flera samtal. Gemensamt samtal är vanligast men du kan också komma ensam. Du/Ni kan söka familjerådgivning... När man känner att förändring är nödvändig. När man vill kunna tala bättre med varandra. När man vill att samlivet och arbetet i hemmet ska fungera bättre. När man flyttat isär och det ofta blir bråk om barnen. Värt att veta. Familjerådgivare är socionomer med vidareutbildning. Vi har tystnadsplikt. Vi för inga journaler. Besöken kostar 150 kr/samtal men är avgiftsbefriade för familjer med barn 0-6 år. Familjerådgivare Kristina Moberg träffas på Familjecenter, Umevägen 6. Tidsbeställning sker per Barnhälsovård (BVC) Här träffar du distriktssköterskorna Monica Eklund och Gunilla Lingesten. Till oss kan du komma med ditt barn för att väga och mäta samt för att få hälsorådgivning under småbarnstiden. Öppna mottagningstider Tisdag (Gunilla) Torsdag (Monica) Annan tid efter överenskommelse. Telefontid: Måndag, onsdag, torsdag, fredag Tisdag Vännäs Familjecenter Umevägen 6 VÄXTKRAFT-pengar till Vännäs föreningar Länsstyrelsen har beviljat projektstöd till att utreda förutsättningarna för föreningar, kommun och myndigheter att samverka kring personal, anläggningar, evenemang och kompetensutveckling. Initiativtagare till projektet har varit Vännäs AIK och det ska bedrivas under ett halvår fram till 15 maj Henric Jakobsson, ordf i VAIK:s U- sektion är säker på att föreningslivet kan hitta många områden där man kan nå längre om man samverkar. VAIK:s förhoppning är att många andra föreningar nappar på de möjligheter som bidraget (75% från EU:s strukturfonder och 25% från statliga medel) på kr öppnar. Projektbeskrivningen är medvetet bred på många områden och t.ex. kompetensutveckling inom styrelsearbete och föreningsadministration är helt klart genomförbara. Först på agendan står en inventering av ytterligare intressenter, så en inbjudan till träff i slutet på september är på gång. Det går också bra att ta kontakt per telefon med VAIK om man vill veta mer. Antingen Henric Jakobsson, , eller Tommy Bodin, ,

7 Frivilligcenters målsättning är att utveckla och fördjupa stödet till anhöriga/närstående till någon som vårdas i hemmet eller bor i särskilt boende. Vårutflykten 2004 Ännu en termin av gemenskap i Vännäs FrivilligCenter kan vi lägga bakom oss. Torsdagen den 10 juni avslutade vi med en heldag i vårt vackra Pengsjö. Dagen bjöd oss på både sol och grönska. Visserligen hade vi, de flesta av oss, både jacka och strumpbyxor, men observera att solen sken. Efter noggrann planering av både dagsprogram och förtäring befann vi oss nu på Pengsjögården. I köket ställde Eva Olsson upp med hjälp av en grupp frivilliga, Gunilla, Gunnel och Marianne m.fl. Under dagen intogs lunch, fika och middag. Alla deltagare blev nöjda, glada och belåtna. En av eldsjälarna på den goda viljans område, Pengsjös Inga Johansson, gav oss byns historia från en aktiv tid som jordbruksbygd. Bönderna var många och korna likaså. Men allt är inte svunnen tid, Pengsjö kan fortfarande visa upp en levande landsbygd. Ett besök på Pengsjömuseet ingick också i dagspro-grammet, med en mycket välguidad promenad bland de små grånande husen med dess innehåll av gamla bruksföremål. En satsning av Pengsjöbygdens Intresseförening, EU-bidrag och engagemang av bygdens son Sven-Erik Nyman, släkt med museets grundare i rakt nedstigande led, har lett till en renovering av en större museilokal. Bland många hundra föremål finns det nu möjlighet till servering i museet. Efter kaffe i Byastugan åkte vi tillbaka till Pengsjögården för att avnjuta en fantastisk sång- och musiktimme, även här med bygdens lokala musikförmågor, Karlsson Jämte Wallström. Vilka höjdare! Under massornas jubel framförde de bl.a. låten Vänliga Vännäs inför en 34-hövdad åhörarskara. Gruppen trakterade ett flertal instrument. Tala om förmågor! Spontana inhopp i programmet framfördes av Karin Johansson som delade med sig av sin tid som Pengsjöbo. Marita Häggström om sina upplevelser av en tänkt vistelse som barn på kolonin. Det fanns ju en tid då Pengsjögården fungerade som sommarkollo för barn i kommunen. En god middag avnjöts med kaffe och tack. Dagen kunde genomföras genom vänligt inställda sponsorer: studieförbunden Sensus, ABF och Vuxenskolan samt Vännäs Rotaryklubb och Vännäs kommun. Tack får vi säga till alla inblandade i denna utflyktsdag i Vännäs FrivilligCenters anda. Marita Häggström Deltagarna framför Pengsjö museum. Höstprogrammet Stödsamtal erbjuds onsdagar med Yvonne Sydlén och relse samt matlagning torsdagar med Marita Häggström enligt överenskommen tid. Mathållning, Parkinsons och Äldrepsyk. Föreläsningar planeras inom områdena Anhörigvård, De fem anhörigstödsgrupperna fortsätter att träffas Kafé för anhöriga med vänner en gång per månad. regelbundet var 14:e dag. Avlösning av anhöriga i hemmet utökas. Två studiecirklar är planerade i musik, sång och rö- Höstavslutning för frivilliga och anhöriga. Välkommen till Vännäs Frivilligcenter vardagar kl När du är ute och promenerar - titta in på en kopp med dopp! Tel

8 BIOPREMIÄR i Vännäs Missa inte chansen att få uppleva Mikael Niemis succéroman på film! Populärmusik från Vittula Fredag 24 sept kl Söndag 26 sept kl och 19.00! Sagolåda Filmversionen av Mikael Niemis bästsäljande roman om Matti, hans bästa kompis Niila och deras uppväxt i Tornedalen. Och om drömmen att bli rockstjärnor. I rollerna bl.a. Niklas Ulfvarsson, Max Enderfors, Björn Kjellman, Göran Forsmark. Regi: Reza Bagher. Kulturavdelningen PROGRAM HÖSTEN / Jesusbarnets första mirakel Musikens Hus av Dario Fo. Missa inte denna fantastiska föreställning! 20/ Konsert med Medborgarhuset TOMMY KÖRBERG Förköp: Biblioteket Vännäs, ICA Kvantum, Ericssons kiosk V-by. Bilj. fr. 1/9 16/ Populärmusik från Vittula Hjåggsjö skola Mer information om denna föreställning kommer... JANUARI 2005 Huset Ett musikaliskt äventyr i Lindgren-land med Gunnar Eklund. Musik: Caj Nyqvist Västerbottensteatern och Norrlandsoperan En del av våra arrangemang genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, ABF och Vännäs församling. Stöd kulturen genom att bli medlem - företagare eller privatperson - i Vännäs Musik- och Teaterförening. Anmälan till Gudrun Elofsson, , eller på Barnkultur på biblioteken Solägget med Elsa Beskows klassiska saga! Framförs av Ingrid Nordin, lördag 30/10. Från 4 år. Vännäs bibliotek: kl Vännäsby bibliotek: kl Gratis biljetter kan hämtas på biblioteken. Alfons Åberg känner alla Musikteater med Michael Lie. Familjeföreställning från ca 3 år. Vännäs bibliotek 27/11 kl Vännäsby bibliotek 27/11 kl Gratis biljetter kan hämtas på biblioteken. Kulturavdelningen Bibliotekens öppettider VÄNNÄS BIBLIOTEK Måndag Tisdag , Onsdag Torsdag , Fredag Lördag OBS! NYTT TEL.NR! VÄNNÄSBY BIBLIOTEK Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Stängt Ser du någon olycksfallsrisk i din omgivning, ring Risklinjen! Det kan rädda liv. Du kan ringa dygnet runt (samtalskostnad endast en markering) Ring om t.ex. Farliga produkter - Brunnar utan lock - Trasiga lekredskap - Hål i gatan - Kvarglömda redskap, skrot, gifter - Farliga trafikmiljöer - Farliga trapphus. 8

9 Hälsningar från FRITIDSGÅRDEN Tack alla ungdomar och ledare som följde med på den hemliga resan på skolavslutningen! Den kvällen blir något att minnas när mörkret och kylan sätter in. För er som inte var med kan jag berätta att vi åkte buss ner till Paradisbadet. Sedan åkte vi till Norrmjöle havsbad och spelade brännboll, hade tiokamp och käkade korv som Konsum i Vännäs sponsrat oss med. Fram emot småtimmarna styrde bussen hemåt och alla var nöjda, glada men ganska trötta. Det var en härlig avslutning på terminen! Nu är vi igång med en ny termin och det känns spännande att få möta de nya 7:orna. Vi har också det trevliga nöjet att få välkomna en ny anställd, Viktoria Björk. Våra öppettider: Måndag Torsdag Tisdag Fredag Onsdag Stängt Du är välkommen från åk 7 och uppåt. Varje kväll är det två ledare som jobbar. Välkommen, även du som är förälder! Linda Nygren m. personal Skrotbilskampanj Vännäs kommun deltar i Håll Sverige Rents nya Skrotbilskampanj, som startade i Västerbottens län den 26 augusti. Allmänheten kan anmäla upphittade skrotbilar via webbplatsen eller per tel (vardagar kl ). Kampanjen vill minska den onödiga miljöbelastningen från övergivna skrotbilar i natur och bostadsområden och samtidigt medvetandegöra bilägare om att det är ett miljöbrott att underlåta att skrota en uttjänt bil. Förra gången kampanjen drevs anmäldes närmare skrotbilar i Västerbottens län. 649 av dessa kom från Vännäs. Stipendier ur fonder Medel ur nedanstående fonder kommer att utdelas i enlighet med bestämmelserna i respektive fond. Utdelningar från fonderna är avsedda för kommunbor eller för personer boende utanför kommunen som har anknytning till kommunen i någon mån. 1. K A Johanssons minnesfond Till studerande på eftergymnasial nivå som visat intresse för samhällsfrågor eller till personer som genom sina insatser visat intresse för samhällsfrågor i svenskt eller internationellt perspektiv. 2. Palmer Åströms minnesfond För studerande vid musikskolor. 3. J A Nymans hembygds- och kulturfond Till personer som visat intresse för hembygds- och kulturfrågor. 4. Edvin och Gerda Anderssons stipendiefond Till unga intresserade jord- och skogsbrukare inom Vännäs kommun. 5. Vännäs kommuns jordbruksfond Till stipendier för de ungdomar som yrkesutbildar sig inom jordbrukets område eller till andra som gjort framsteg inom jordbruksnäringen. Skriftlig ansökan eller förslag på stipendiat ska inges till kommunstyrelsen, Vännäs kommun, Vännäs senast 29 oktober Utdelningen sker vid kommunfullmäktiges sammanträde 29 november Kommunstyrelsen Upplyst Mamma frågar lilla Mona: - Har ni sexualupplysning i skolan? - Nej vi har vanliga lysrör. Söker två - God dag, jag hörde att ni söker en kassör. - Ja, faktum är att vi söker två. Den förra och en ny. 9

10 Allmänhetens BADMINTON Idrottshallen Hammar n Hösten 2004 och våren 2005 Tisdagar kl Fredagar kl Dessutom under jul-, nyårs- och trettond.helgen 25/12 Lördag kl /12 Söndag kl /12 Tisdag kl /12 Onsdag kl /12 Fredag kl /1 Lördag kl /1 Tisdag kl /1 Onsdag kl En till två banor per tillfälle. Arr Vännäs AIK Badminton Tekniska förvaltningen Allmänhetens åkning VÄNNÄS ISHALL fr.o.m. vecka 39 Måndagar kl (obs! puckfritt!) Fredagar kl Söndagar kl (obs! puckfritt!) Söndagstiden utgår vid eventuella cuper, se anslag i ishallen. Dessutom under jul- och nyårshelgen 27/12 Måndag kl /12 Tisdag kl /12 Onsdag kl /12 Torsdag kl /12, 31/12-1/1 är ishallen stängd. Tekniska förvaltningen, gatu/fritid Vännäs Gymnastikförening Dag Tid Aktivitet Lokal Ledare Vuxengymnastik måndag Medel Hammar gymsal Inger Westerlund måndag Intensiv Liljahallen Gunnel Dahlström onsdag Medel Hammar gymsal Inger Westerlund Seniorgympa tisdag Lätt Hammar gymsal Birgitta Karlsson Ungdom och vuxen onsdag Aerobic power Hammar gymsal Anette Henriksson Barn - Anmälan - först till kvarn! torsdag Barngym Bråns skola Åsa, år måndag Barngym Vännäsby IH Susanne, år måndag Pyttedans/gym Hammar gymsal Sofie, födda 2000 Sofia, torsdag Kids Aerobic Hammar gymsal Anette, år lördag Pyttegym Vännäsby IH Sara, Linda, söndag Barn 6-9 år Vännäsby IH Ulrika, All verksamhet startar vecka 39 Kommer i höst: Nybörjare Jazzdans med Sofia H, 8-10 år, se senare affischering. 10

11 Filmerna visas torsdagar kl på medborgarhusets bio vännäs filmstudio 23.9 Guds stad 30.9 The Mother Lost in Translation Detaljer grams Trasdockan Noi Albinoi Magdalenasystrarna Mannen på tåget Prinsessan och krigaren film är bäst på bio! Medlemskort: 200:- (ger inträde till samtliga filmer) Studerande: 150:- I rättssalen - Det har kommit till vår kännedaom att er hund har jagat en man på cykel. - Nej, det här är ju löjligt. Min hund kan inte cykla. Elljus Motionsspår Vännäs Läger Under skidsäsongen är Liljahallen öppen för dusch, bastu och omklädning måndag-torsdag kl lördag-söndag kl Under skollov är Liljahallen låst! Tekniska förvaltningen Nu är det jul igen!...ja, inte riktigt, men tiden går fortare än man tror och snart är det dags för traditionsenlig julskyltning/julmarknad. Är du intresserad av att medverka med din affär, ditt företag eller din förening - eller som privatperson? Ta då kontakt med någon av kontaktpersonerna nedan! Företagarnas Riksorganisation: Lena Carneland Svensk Handel: Inger Jeppsson Vännäs kommun: Stefan Leiding, turismhandläggare Skidåkning med HUND får endast ske vid fritidsområdets elljusspår följande tider: Måndagar kl Onsdagar kl Fredagar kl Söndagar kl OBS! Opreparerade spår på söndagar! För närmare upplysning ring eller Tekniska förvaltningen Föreningsstipendium Kommunstyrelsen i Vännäs delar ut stipendium för att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom föreningslivet. Stadgar för stipendiet kan rekvireras eller hämtas på tekniska förvaltningen, Förslag på stipendiat/er inlämnas senast 1 november till Vännäs kommun, Tekniska förvaltningen, Gatu/ fritid, Medborgarhuset, Vännäs. 11

12 1. Tavlans plats, 2.Väg till Midstugan, 3. Dalstugan, värmestuga, fikaförsäljning, wc, 4. Skiduthyrning, 5. Liftkur, 6. Grillplatser, 7. Halfpipe/Bigjump, 8. Bygellift, 9. Tallrikslift, 10. Stora backen, 11. Familjebacken, 12. Midstugan. Öppettider Tisd & torsd Lörd & sönd Juldagen - Trettondag jul } Sportlov Påsklov Fikaförsäljning, Dalstugan Lörd & sönd Skiduthyrning Köldgräns -20 C. Vid förfrågning: Biljettpriser Halvdag, fr kr Dagkort 90 kr Kvällskort 70 kr Dagkort, familj max 6 pers 250 kr Veckokort 350 kr Säsongskort: Junior/Senior 550 kr Familj max 6 pers kr Medlem i Friluftsfrämjandet betalar 450 kr resp :- för säsongskort! Alpina Klubben Vännäs Klubben för alla åldrar. Träningstider: Månd & onsd Tel Alpina Klubbens egna masterskapstävling äger rum på träningskvällar i samtliga discipliner HEAD/Tyrolia Testcenter Bokning Midstugan och backen Skidskola börjar vecka 4 (två lö o. sö kl 9-11) Anmälan till Mats-Åke , Fredrik Anmälan snowboard till Robert Vi har Sveriges BÄSTA half-pipe! Fettisdagens kväll firas med semlor och fackelskidåkning Alpina Klubben Vännäs Verksamheter på Middagsberget Alpina klubben Vännäs har en verksamhet där vi ger ungdomar möjlighet att bli allsidiga skidåkare. Vår inriktning är alpin tävlingsidrott. Vi tränar normalt på Middagsberget måndagar och onsdagar under vintertid. För er som vill pröva på den alpina sporten startar vi upp nya träningsgrupper under hösten. Vi börjar under oktober med bus och lek inomhus för att sedan gå över till skidåkning så fort snötillgången tillåter. För information om träningstider, se hemsidan. AKV:s arrangemang på Middagsberget: KVANTUM CUP - inget datum fastställt. Funderingar om vår verksamhet? Kontakta Alpina Klubben Vännäs: Tomas Edeblom, Hans Olsson, , Alpina Klubben Vännäs hemsida:

kommuninfo Kommunal information från Vännäs kommun Nr 2 Juni 2011 ODR Total till Vännäs kommun

kommuninfo Kommunal information från Vännäs kommun Nr 2 Juni 2011 ODR Total till Vännäs kommun kommuninfo Kommunal information från Vännäs kommun Nr 2 Juni 2011 ODR Total till Vännäs kommun Kommunens kvalitet i korthet Vännäs kommun har tillsammans med ca 130 andra kommuner deltagit i projektet

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kon takten Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! på oss

Läs mer

Alla höstens nyheter är nu på plats, Välkommen! ÖCKERÖ KOMMUN INFORMERAR sid 8-12. Ny uppdaterad webbshop www.hvitavillan.se

Alla höstens nyheter är nu på plats, Välkommen! ÖCKERÖ KOMMUN INFORMERAR sid 8-12. Ny uppdaterad webbshop www.hvitavillan.se ÖCKERÖ TORSLANDA ÅRGÅNG 14 SEPTEMBER OKTOBER 2005 Klåvavägen 23, Hönö Telefon 031-96 89 70 Öppet: To 12.00-19.00 Fre 12.00-18.00 Lör 10.00-14.00 Alla höstens nyheter är nu på plats, Välkommen! Ny uppdaterad

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Hem för ensamkommande Godkänd lättläst webb Attraktivare kommun Information om myggprojektet i Deje FABO planerar nya

Läs mer

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern information från vaxholms stad nr 4 2012 vaxholm Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholms skolpoliser hjältar i vardagen Vaxholmsbarn fick energi på teatern Projekt Campus Vaxholm Liv, lust och

Läs mer

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 1 mars 2010 forshaga.se Forshaga Ju-jutsuklubb på plats i nyrenoverad dojo s. 4 Positivt resultat för Deje Simhall

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! Gilla oss på Facebook Den 6 juli är det dags för Sveriges största Epa-träff 2 x historiska

Läs mer

SPORTLOVSTIPS KOMMUNIKATÖRER HJÄLPER ASYLSÖKANDE KONTAKTFAMILJ NUMMER ETT 2014. Uppdrag samhällsorientering, sid 15

SPORTLOVSTIPS KOMMUNIKATÖRER HJÄLPER ASYLSÖKANDE KONTAKTFAMILJ NUMMER ETT 2014. Uppdrag samhällsorientering, sid 15 NOLASKOGS EN TIDNING FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN NUMMER ETT 2014 KOMMUNIKATÖRER HJÄLPER ASYLSÖKANDE Uppdrag samhällsorientering, sid 15 KONTAKTFAMILJ Ett helt vanligt hem, sid 10 SPORTLOVSTIPS Läs mer om

Läs mer

Den lokala UKM-festivalen s. 4-5 KICK OFF för Kulturhuset i Deje Folkets hus s. 6 Sanering av Deje bruk s. 7 Planer för nytt bostadshus i Deje s.

Den lokala UKM-festivalen s. 4-5 KICK OFF för Kulturhuset i Deje Folkets hus s. 6 Sanering av Deje bruk s. 7 Planer för nytt bostadshus i Deje s. Den lokala UKM-festivalen s. 4-5 KICK OFF för Kulturhuset i Deje Folkets hus s. 6 Sanering av Deje bruk s. 7 Planer för nytt bostadshus i Deje s. 9 Påminnelse om sotningsregler s. 10 Kontakten nr 2 mars,

Läs mer

Starten har gått för Framtid Ånge

Starten har gått för Framtid Ånge OKTOBER 2003 Klart vatten i Klaraborg sid 10 Högskolestudier i Ånge sid 12 Starten har gått för Framtid Ånge sid 4-6 INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I ÅNGE KOMMUN NOTERAT KONSUMENTRÅD

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År

God Jul & Gott Nytt År Fixar-Bror ger snabb hjälp Nystartad forskarförening Teckningstävling avgjord Älvsbyföretag med anor NR 4 / 2006 INFORMATION FRÅN ÄLVSBYNS KOMMUN God Jul & Gott Nytt År KRÖNIKAN Så gick det till när farfar

Läs mer

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar Mälarnära..... samhällsinformation från Upplands-bro kommun n 4:2013 Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro Under hösten deltar Upplands-Bro kommun i två nationella satsningar i matematik, Pisa

Läs mer

Nr 8 december 2003 www.forshaga.se. seklingnatta 2003 s. 4

Nr 8 december 2003 www.forshaga.se. seklingnatta 2003 s. 4 Nr 8 december 2003 www.forshaga.se seklingnatta 2003 s. 4 Öppet hus på dagcenter s. 2 Julklappsutdelning s. 6 Budget 2004 s. 7 Grossbolsgatan, ett viktigt projekt under mark s. 14-15 Stipendiater och Sm-vinnare

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Klappat och klart! tack! Stort & hjärtligt. Vi har allt till Fars Dag! manuella delikatessen! Inte tvärtom. Köp presenterna till Far hos oss!

Klappat och klart! tack! Stort & hjärtligt. Vi har allt till Fars Dag! manuella delikatessen! Inte tvärtom. Köp presenterna till Far hos oss! Lödöse 020-66 00 10 Köttbullar 1 kg, ICA Gäller mot kupong, t o m 10/11-2013 D Paula Örn (S) Eleven ska välja skola! Inte tvärtom paula.orn@ale.se Nr 40 vecka 4 2013 År 18 100% täckning Telefon: 0303-74

Läs mer

Största omvandlingen. i modern tid... sid 13-16. Vävning... sid 12 Tingebro... sid 25. SOCIALA MEDIER... sid 4-5. LAN på sportlovet...

Största omvandlingen. i modern tid... sid 13-16. Vävning... sid 12 Tingebro... sid 25. SOCIALA MEDIER... sid 4-5. LAN på sportlovet... Nr 1 - januari 2015 Högsby Fågelfors Grönskåra Berga Långemåla Ruda Fagerhult SOCIALA MEDIER... sid 4-5 Största omvandlingen Foto: Gunilla C Johansson, FOJAB arkitekter i modern tid... sid 13-16 LAN på

Läs mer

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag!

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag! Träskoposten Nr 1 2003 Träsko osten Långasjö socken Nyhetsblad förp Nr 1 mars 2003 Årets förening i Emmaboda kommun - Långasjö HästSportKlubb! Glada representanter för Långasjö HästSportKlubb, från vänster

Läs mer

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Välkommen Välkommen Alla tryck och andra rättigheter är skyddade Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Namn enl. bokstavsordning Anahid Khachadorian Anna Lytsy

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Söndagskura på Kulturhuset Instagramkampanjen @delaforshaga Vi lyfter språket Kommunens webb nu responsiv Säker i mörkret

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 4 Oktober 2007

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 4 Oktober 2007 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 4 Oktober 2007 NR 4-2007 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE...2 HÖGSTA BETYG TILL MAJKEN...3 KULTUR- OCH FRITIDSVANE- UNDERSÖKNING...4 GA-HALLEN

Läs mer

April 2010 Nr 2 Årgång 1

April 2010 Nr 2 Årgång 1 April 2010 Nr 2 Årgång 1 Nu har Du fått tidning nr två i lådan. I detta nummer presenterar vi 2010 års styrelse i Norrköping och ny förening i Finspång, vi berättar om vårens träffar och aktiviteter som

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring

Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring Information från Sjöbo kommun #3 2013 I detta nummer: Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring Sjöbo - en plats för tillväxt. Varsågod! Sjöbomagasinet delas ut

Läs mer

Kontakten nr 6 oktober, 2007 s.

Kontakten nr 6 oktober, 2007 s. Forshagas nya centrum s. 4 Nytt anhörigcentrum invigt s.5 Arbetsidécentrum firar 10 år av positiva resultat s. 6 Ung Kultur Möts - länsfestivalen till Forshaga kommun 2008 s.11 Kontakten nr 6 oktober,

Läs mer

Nu släcks ljuset i fabriken Och Inlands maskiner har redan tystnat. www.axums.se 50% TOTAL UTFÖRSÄLNING!

Nu släcks ljuset i fabriken Och Inlands maskiner har redan tystnat. www.axums.se 50% TOTAL UTFÖRSÄLNING! Lödöse 0520-66 00 10 Vi bjuder på en kopp färskbryggt kaffe från: Ord.pris 10:- Gäller mot kupong, t o m 29/4-12 Nr 16 vecka 17 2012 År 17 100% täckning Nu släcks ljuset i fabriken Och Inlands maskiner

Läs mer

STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA PENGAR

STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA PENGAR EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2003 8:E ÅRGÅNGEN STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA

Läs mer