Alla kommuner i Umeåregionen utom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alla kommuner i Umeåregionen utom"

Transkript

1 Gruppförsändelse till hushållen 3 04 Utgiven av kommunstyrelsen i Vännäs kommun. Ansvarig utgivare Lennart Olofsson. Växeln, hallå - hallå! Alla kommuner i Umeåregionen utom Nordmaling har upphandlat en gemensam växelorganisation. Växeln placeras i Bjurholm och drivs på entreprenad av Proffice med 8-10 anställda. Fördelarna med en gemensam växel är lägre kostnad, kortare svarstider och enklare hantering vid frånvaro. Vännäs kommuns växel har fungerat som informationsnav, telefonisterna har svarat på många av allmänhetens frågor, t.ex. affärernas öppettider, Länstrafikens tidtabell etc. Den servicen kommer den nya växeln i Bjurholm inte att kunna ge. Vi ber om överseende med att det kan bli vissa inkörningsproblem under hösten. Vid byte av system tar det alltid tid innan allt fungerar fullt ut. Direktvalsnummer till många av kommunens arbetsställen och anställda finns i telefonkatalogens gröna sidor. Kommunens telefonnummer är oförändrat fjortontusen d.v.s Lennart Olofsson, kommunchef KULTURKUL i Vännäs 8-13/11 Årets tema är Rocken 50 år. Det blir konserter, utställningar, berättarkväll m.m. Håll ögon och öron öppna för mer information! Vännäs kulturgrupp I detta nummer... Öppna nämndssammanträden Kollektivtrafik - Referensgrupp Bredband och KabelTV Avfall Umeåregionen Kontaktfamilj/-person Sotning Vännäs Familjecenter Växtkraft-pengar Frivilligcenter Kultur Bibliotekens öppettider Risklinjen Ikaros Skrotbilskampanj Stipendier Allmänhetens tider Vännäs Filmstudio Föreningsstipendium m.m. Kommunal Information finns även på kommunens hemsida

2 ÖPPNA nämndssammanträden Kommunfullmäktige beslutade den 16 februari 2004 att tillåta kommunens nämnder att ha sammanträden där allmänheten får vara åhörare. Den som vill sitta med vid ett nämndssammanträde måste följa några enkla regler: Han eller hon har ingen yttranderätt på sammanträdet. Detta gäller även om ärendet rör eller påverkar honom eller henne. Han eller hon får inte heller delta i beslutet eller kommentera det. Om nämnden ska behandla ett ärende som rör myndighetsutövning mot enskild eller om ärendet är sekretessbelagt, måste allmänheten lämna sammanträdeslokalen. Nämndens ordförande ansvarar för att informera om när allmänheten av dessa skäl måste lämna sammanträdet. För allmänna frågor kring öppna sammanträden, kontakta: Karolina Forsgren, Datum och tider hösten 2004 Eventuellt kan datum och tid komma att ändras. Det är därför lämpligt att alltid fråga respektive förvaltning om när och var sammanträdet äger rum. Kommunstyrelsen har öppna sammanträden 13 september kl 15.00, 18 oktober kl och 15 november kl Barn- och utbildningsnämnden har öppna sammanträden 28 september kl 13.00, 28 oktober kl och 8 december kl Vård- och omsorgsnämnden har öppna sammanträden 21 september kl 10.00, 20 oktober kl 10.00, 17 november kl och 15 december kl Plan- och miljönämnden har öppet sammanträde 13 december kl En lista över vilka ärenden som behandlas på varje sammanträde går att få på kommunens webbplats via länken Kommunala protokoll. Listan finns tillgänglig några dagar före sammanträdet. Kontaktpersoner För fullständiga sammanträdeshandlingar eller information om sammanträdesdatum, plats och tider, kontakta respektive nämnds kontaktperson: Kommunstyrelsen Karolina Forsgren, Barn- och utbildningsnämnden Karl-Erik Persson, Vård- och omsorgsnämnden Barbro Junevall, Plan- och miljönämnden Ulla Dunder, Referensgrupp - kollektivtrafik Vi vill komma i kontakt med pendlare, både hel- och deltidsarbetande/ studerande, som reser med olika bussturer. Vi vill även få kontakt med personer som skulle ha nyttjat kollektivtrafiken om busstider och färdvägar passat. Pendlingsgruppen träffas tre gånger per år (kvällstid) för att diskutera olika lösningar till förbättrad kollektivtrafik. Kontakta Gunnel Granath, kommunledningskontoret, för närmare information. Den högsta lyckan i livet är att vara älskad för sin egen skull eller rättare sagt, trots att man är den man är. Victor Hugo Allt som jag vet lärde jag mig efter det jag fyllt trettio. Georges Clemenceau För kabelutsättning tv-nät och fiber - ring senast tre arbetsdagar före grävning 2

3 Avfallsanläggningen vid Starrberget är öppen: helgfria vardagar Torsdagar Returcentrums öppettider: Mån, tis, ons, fre Tors Spela BOULE inomhus i vinter! Boulebanan i gamla Gothnells källare, Vännäsby öppnar den 1 oktober. ÖPPETTIDER: måndag och torsdag kl För upplysningar och bokningar annan tid - kontakta Stellan Brändström eller Kjell Westbrand Vännäsby Boule och Bangolf Bredband och Kabel-TV i Vännäs... vad händer? Tvåan Vännfors och Spöland har bildat en ekonomisk förening som driver arbetet med att skapa ett byanät bestående av fiberuppkoppling till alla intresserade. I skrivande stund pågår upphandlingar. Ett spännande projekt som främst drivs av byarna med visst stöd från Vännäs kommun. För mer information se Vännäs och Vännäsby tätorter Det har länge erbjudits fast uppkoppling i Vännäs centralort i form av ADSL och via kabel-tv-nätet, i Vännäsby via kabel-tv-nätet. Under sommaren har telestationen i Vännäsby utrustats för ADSL. Under hösten kommer VDSL (ett snabbare ADSL) att introduceras i Vännäs och Vännäsby. Uppkopplingar som erbjuds via Vännäs kommun är kabel-tv-uppkopplingar samt fiberuppkopplingar. Här kan vi erbjuda fast uppkoppling från 265 kr/mån samt fast uppkoppling via fiber från 302 kr/mån. Samtliga fastighetsägare som är anslutna till kabel-tvnätet har möjlighet att ansluta till vår internetuppkoppling med en anslutningsavgift på endast 995 kr (fastighetens kabel-tv-nät måste uppfylla våra krav). Internet via kabel-tv är oerhört populärt i Vännäs, var tredje som har kabel-tv har också Internet via samma nät. Och under hösten kommer Kabel-tv Internet att byggas om för att kunna höja kapaciteten samt förbättra nätets responstider. Detta för att kunna erbjuda en ännu bättre uppkoppling till våra kunder. För den som inte nöjer sig med det vanliga har vi givit begränsade erbjudanden om fiberuppkoppling. Detta ger marknadens bästa uppkoppling till ett lågt månadspris. Framtidens nät med möjligheter för framtidens lösningar som bl.a. IP-telefoni och IP-TV. Fiber! Många har frågat när vi kommer att kunna erbjuda fiberuppkoppling till fler. Svaret är att vi håller på att spänna bågen och under hösten och vintern kommer vi att skicka ut enkäter till alla kvarter i Vännäs och Vännäsby som ligger inom vårt räckhåll. Prioriteringen för vilka kvarter som kommer att byggas ut beror på anslutningsgrad och på avstånd till närmaste anslutningspunkt. Mer information kommer att läggas ut på Roger Svensson, Kommunikationsansvarig, Vännäs kommun 3

4 Bibliotek 2007 satsar på att bli bäst i landet Under våren har Bibliotek 2007 haft många aktiviteter för att öka medborgarnas tillgänglighet till biblioteken med hjälp av Internet. Databaserna Artikelsök och EBSCO är nu tillgängliga hemifrån via Internet. Via Artikelsök kan man dessutom komma åt artiklar i fulltextdatabasen Mediaarkivet som bl.a. innehåller artiklar från VK, Aftonbladet och många andra tidningar. Umeåregionens bibliotek är ett av bara två bibliotek i landet som ger medborgarna tillgång till denna tjänst. Dessutom kommer projektet att under året starta digitalt mediebibliotek med bl.a. kortfilm från Film i Västerbotten. Tillgången på e-böcker kommer också att öka då studentlitteraturs e-böcker görs tillgängliga via Internet. Det koncept med en intelligent handske som togs fram av Designhögskolan under etapp ett har rönt stort intresse. Samarbetet med Designhögskolan planeras fortsätta i etapp två, nu med fokus på att utveckla tillgänglighet och interaktivitet i bibliotekens webb, så att den blir ännu mer informativ. Målet är att ta fram ett koncept för Sveriges bästa bibliotekswebb. Effektivisering i fokus Ett av Umeåregionens mål är att effektivisera den kommunala förvaltningen. Vi håller nu på att se om vi kan effektivisera lönehanteringen i regionen. Idag använder kranskommunerna löne- och PA-systemet WM Data och Umeå kommun använder Palett som ägs av Parere. Under våren har WM Data köpt Parere, vilket öppnar nya möjligheter till samverkan kring de båda systemen. Det finns flera sätt att samverka kring frågan och vi har genomfört en förstudie på tre möjliga samverkanslösningar: 1. Enbart kranskommunerna samverkar kring lönehanteringen. 2. Alla sex kommunerna samverkar kring lönehanteringen. 3. Lönehanteringen läggs ut på entreprenad. Umeåregionens samarbete har verkligen fått upp farten! Kontaktfamiljer/-personer sökes Handikappomsorgen i Vännäs söker personer och familjer som kan tänka sig att göra en insats för barn, ungdomar och vuxna med olika funktionshinder. I första hand behöver vi människor som kan vara ett stöd till barn och ungdomar. Som stödperson kan man fungera som kontaktperson, ledsagare eller avlösare. Man kan också bli stödfamilj och ta emot ett barn med funktionshinder i sitt eget hem. För dessa uppdrag utgår ersättning enligt särskild taxa. Intresserad? Ta kontakt med: Roger Larsson, Rita Wiklander, UTGIVNINGSPLAN KI Nummer Manusstopp Utgivningsdag dec 9-10 jan -05 Kommunledningskontoret Vännäs Skidfestival 8-9 januari 2005 (se kommande annons) Spölands IF/Vännäs Skidklubb Vännäs Kommunserie på skidor (se kommande annons) Spölands IF, Tväråbäcks IK, Vännäs Skidklubb 4

5 Förändringar inom SOTARENS verksamhetsområde I och med den nya lagen om skydd mot olyckor som trädde i kraft den 1 januari 2004 delas sotning och brandskyddskontroll upp. Den största förändringen med den nya lagen blir att för imkanaler (spisfläkt) i bostadskök är det inte längre krav på rensning. Dock gäller rensningsplikt för storkök/restauranger. En ny möjlighet blir att kunna få sota själv. Det här är en del av nyheterna i den nya lagen. Kommunen har fortfarande ansvaret för sotningsverksamheten. Sotning (rensning) skiljs från brandskyddskontrollen. Dessa båda moment gjordes tidigare samtidigt. Detta bör medföra en noggrannare och mer omfattande brandskyddskontroll. Hur ofta olika installationer ska sotas bestäms enligt nya lagen av varje kommun. Fristerna för brandskyddskontrollen bestäms däremot av Räddningsverket. Här redovisas en del av rensningsfristerna som Vännäs kommun fastställt att börja gälla från 1 augusti 2004 och brandskyddskontrollerna som Räddningsverket fastställt att börja gälla från 1 januari 2005: Eldning med fasta bränslen 3 ggr/år. Konventionella pannor, flisoch sågspånseldade pannor. 2 ggr/år. Pannor med keramisk inklädd förbränningskammare eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning. 2 ggr/år. Pannor som eldas med pellets. Flytande bränslen 1 gång/år. Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja och pannans märkeffekt överstiger 60 kw. 2 ggr/år. Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja och pannans märkeffekt är högst 60 kw. Lokaleldstäder (öppenspisar, kaminer eller kakelugnar) 1 gång/år. Avser eldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning. 4 år mellan rensningarna. Avser eldstäder som inte utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där den är uppställd eller för matlagning. 8 år mellan rensningarna. Eldstad som är belägen i ett fritidshus. OBS! Det finns inget som hindrar att man själv eller genom sotarens försorg rensar/sotar oftare än vad som är föreskrivet. Frister för brandskyddskontroll Värmepannor som eldas med: Fasta bränslen och tung eldningsolja, 2 år mellan kontrollerna. Lätt eldningsolja, 4 år mellan kontrollerna. Lokaleldstäder Som huvudsaklig källa för uppvärmning av det utrymme som de är uppställda i, 2 år mellan kontrollerna. Ej som huvudsaklig källa för uppvärmning av det utrymme som de är uppställda i, 8 år mellan kontrollerna. Om de står i fritidshus, 8 år mellan kontrollerna. Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar för enskilt hushåll, 8 år mellan kontrollerna. Riktlinjer för egensotning Eftersom kommunen har det yttersta ansvaret för sotningen, är det också kommunen som anger riktlinjer för hanteringen. Räddningstjänsten har fått i delegation av räddningsnämnden att pröva varje enskilt fall och har tagit fram riktlinjer för vad som krävs för att få sota själv. Viktigt är att kunskaper finns om hur rensningen ska gå till samt att redskap finns för att kunna göra ett fackmässigt arbete. Vidare bör den som ska sota själv ha de fysiska egenskaper som krävs för att kunna vara på taket och skorstenen. Det är endast den som äger och bor i fastigheten som kan få tillstånd att rensa/sota sin panna och skorsten själv. Räddningstjänsten 5

6 Öppen Förskola Nyckelpigan Här arbetar förskollärarna Ann-Catrine Konradsson och Gunilla Jämte. En plats där föräldrar med små barn träffar andra vuxna, umgås, utvecklar lekar och tillsammans med personalen är delaktiga i verksamheten. Allmänna öppettider Måndag, torsdag Tisdag Onsdag, babyöppet Syskongrupper med föranmälan onsdag Nytt för i år: tisdag årsgrupp för barn som inte går i förskola. Även här föranmälan Ungdomsmottagning Välkommen till oss för att diskutera allt som gäller din hälsa. Det kan gälla frågor om kärlek och relationer, sexualitet och preventivmedel, abort eller något annat som du funderar över. Ungdomsmottagningen i Vännäs drivs av vårdcentralen i Vännäs. Vi är till för dig, kille eller tjej, som ännu inte fyllt 21 år. Hos oss kan du träffa barnmorska, läkare och sjuksköterska beroende på dina behov. Vi omfattas av samma tystnadsplikt som alla andra inom hälso- och sjukvården. Ditt besök hos oss är alltid gratis, oavsett vem du besöker. Ungdomsmottagningen i Vännäs är medlem i Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar. Medarbetare: Anna-Britta Degerlund, barnmorska Lotta Sjöström, sjuksköterska Ulf Lindström, distriktsläkare Öppethållande: Helgfria tisdagar kl Drop-in-mottagning Familjerådgivning Familjerådgivningen vänder sig huvudsakligen till par med olika svårigheter i samlevnaden, oavsett om man har för avsikt att separera eller förbättra sitt förhållande. Ni ringer själva och beställer tid. Det kan bli ett eller flera samtal. Gemensamt samtal är vanligast men du kan också komma ensam. Du/Ni kan söka familjerådgivning... När man känner att förändring är nödvändig. När man vill kunna tala bättre med varandra. När man vill att samlivet och arbetet i hemmet ska fungera bättre. När man flyttat isär och det ofta blir bråk om barnen. Värt att veta. Familjerådgivare är socionomer med vidareutbildning. Vi har tystnadsplikt. Vi för inga journaler. Besöken kostar 150 kr/samtal men är avgiftsbefriade för familjer med barn 0-6 år. Familjerådgivare Kristina Moberg träffas på Familjecenter, Umevägen 6. Tidsbeställning sker per Barnhälsovård (BVC) Här träffar du distriktssköterskorna Monica Eklund och Gunilla Lingesten. Till oss kan du komma med ditt barn för att väga och mäta samt för att få hälsorådgivning under småbarnstiden. Öppna mottagningstider Tisdag (Gunilla) Torsdag (Monica) Annan tid efter överenskommelse. Telefontid: Måndag, onsdag, torsdag, fredag Tisdag Vännäs Familjecenter Umevägen 6 VÄXTKRAFT-pengar till Vännäs föreningar Länsstyrelsen har beviljat projektstöd till att utreda förutsättningarna för föreningar, kommun och myndigheter att samverka kring personal, anläggningar, evenemang och kompetensutveckling. Initiativtagare till projektet har varit Vännäs AIK och det ska bedrivas under ett halvår fram till 15 maj Henric Jakobsson, ordf i VAIK:s U- sektion är säker på att föreningslivet kan hitta många områden där man kan nå längre om man samverkar. VAIK:s förhoppning är att många andra föreningar nappar på de möjligheter som bidraget (75% från EU:s strukturfonder och 25% från statliga medel) på kr öppnar. Projektbeskrivningen är medvetet bred på många områden och t.ex. kompetensutveckling inom styrelsearbete och föreningsadministration är helt klart genomförbara. Först på agendan står en inventering av ytterligare intressenter, så en inbjudan till träff i slutet på september är på gång. Det går också bra att ta kontakt per telefon med VAIK om man vill veta mer. Antingen Henric Jakobsson, , eller Tommy Bodin, ,

7 Frivilligcenters målsättning är att utveckla och fördjupa stödet till anhöriga/närstående till någon som vårdas i hemmet eller bor i särskilt boende. Vårutflykten 2004 Ännu en termin av gemenskap i Vännäs FrivilligCenter kan vi lägga bakom oss. Torsdagen den 10 juni avslutade vi med en heldag i vårt vackra Pengsjö. Dagen bjöd oss på både sol och grönska. Visserligen hade vi, de flesta av oss, både jacka och strumpbyxor, men observera att solen sken. Efter noggrann planering av både dagsprogram och förtäring befann vi oss nu på Pengsjögården. I köket ställde Eva Olsson upp med hjälp av en grupp frivilliga, Gunilla, Gunnel och Marianne m.fl. Under dagen intogs lunch, fika och middag. Alla deltagare blev nöjda, glada och belåtna. En av eldsjälarna på den goda viljans område, Pengsjös Inga Johansson, gav oss byns historia från en aktiv tid som jordbruksbygd. Bönderna var många och korna likaså. Men allt är inte svunnen tid, Pengsjö kan fortfarande visa upp en levande landsbygd. Ett besök på Pengsjömuseet ingick också i dagspro-grammet, med en mycket välguidad promenad bland de små grånande husen med dess innehåll av gamla bruksföremål. En satsning av Pengsjöbygdens Intresseförening, EU-bidrag och engagemang av bygdens son Sven-Erik Nyman, släkt med museets grundare i rakt nedstigande led, har lett till en renovering av en större museilokal. Bland många hundra föremål finns det nu möjlighet till servering i museet. Efter kaffe i Byastugan åkte vi tillbaka till Pengsjögården för att avnjuta en fantastisk sång- och musiktimme, även här med bygdens lokala musikförmågor, Karlsson Jämte Wallström. Vilka höjdare! Under massornas jubel framförde de bl.a. låten Vänliga Vännäs inför en 34-hövdad åhörarskara. Gruppen trakterade ett flertal instrument. Tala om förmågor! Spontana inhopp i programmet framfördes av Karin Johansson som delade med sig av sin tid som Pengsjöbo. Marita Häggström om sina upplevelser av en tänkt vistelse som barn på kolonin. Det fanns ju en tid då Pengsjögården fungerade som sommarkollo för barn i kommunen. En god middag avnjöts med kaffe och tack. Dagen kunde genomföras genom vänligt inställda sponsorer: studieförbunden Sensus, ABF och Vuxenskolan samt Vännäs Rotaryklubb och Vännäs kommun. Tack får vi säga till alla inblandade i denna utflyktsdag i Vännäs FrivilligCenters anda. Marita Häggström Deltagarna framför Pengsjö museum. Höstprogrammet Stödsamtal erbjuds onsdagar med Yvonne Sydlén och relse samt matlagning torsdagar med Marita Häggström enligt överenskommen tid. Mathållning, Parkinsons och Äldrepsyk. Föreläsningar planeras inom områdena Anhörigvård, De fem anhörigstödsgrupperna fortsätter att träffas Kafé för anhöriga med vänner en gång per månad. regelbundet var 14:e dag. Avlösning av anhöriga i hemmet utökas. Två studiecirklar är planerade i musik, sång och rö- Höstavslutning för frivilliga och anhöriga. Välkommen till Vännäs Frivilligcenter vardagar kl När du är ute och promenerar - titta in på en kopp med dopp! Tel

8 BIOPREMIÄR i Vännäs Missa inte chansen att få uppleva Mikael Niemis succéroman på film! Populärmusik från Vittula Fredag 24 sept kl Söndag 26 sept kl och 19.00! Sagolåda Filmversionen av Mikael Niemis bästsäljande roman om Matti, hans bästa kompis Niila och deras uppväxt i Tornedalen. Och om drömmen att bli rockstjärnor. I rollerna bl.a. Niklas Ulfvarsson, Max Enderfors, Björn Kjellman, Göran Forsmark. Regi: Reza Bagher. Kulturavdelningen PROGRAM HÖSTEN / Jesusbarnets första mirakel Musikens Hus av Dario Fo. Missa inte denna fantastiska föreställning! 20/ Konsert med Medborgarhuset TOMMY KÖRBERG Förköp: Biblioteket Vännäs, ICA Kvantum, Ericssons kiosk V-by. Bilj. fr. 1/9 16/ Populärmusik från Vittula Hjåggsjö skola Mer information om denna föreställning kommer... JANUARI 2005 Huset Ett musikaliskt äventyr i Lindgren-land med Gunnar Eklund. Musik: Caj Nyqvist Västerbottensteatern och Norrlandsoperan En del av våra arrangemang genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, ABF och Vännäs församling. Stöd kulturen genom att bli medlem - företagare eller privatperson - i Vännäs Musik- och Teaterförening. Anmälan till Gudrun Elofsson, , eller på Barnkultur på biblioteken Solägget med Elsa Beskows klassiska saga! Framförs av Ingrid Nordin, lördag 30/10. Från 4 år. Vännäs bibliotek: kl Vännäsby bibliotek: kl Gratis biljetter kan hämtas på biblioteken. Alfons Åberg känner alla Musikteater med Michael Lie. Familjeföreställning från ca 3 år. Vännäs bibliotek 27/11 kl Vännäsby bibliotek 27/11 kl Gratis biljetter kan hämtas på biblioteken. Kulturavdelningen Bibliotekens öppettider VÄNNÄS BIBLIOTEK Måndag Tisdag , Onsdag Torsdag , Fredag Lördag OBS! NYTT TEL.NR! VÄNNÄSBY BIBLIOTEK Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Stängt Ser du någon olycksfallsrisk i din omgivning, ring Risklinjen! Det kan rädda liv. Du kan ringa dygnet runt (samtalskostnad endast en markering) Ring om t.ex. Farliga produkter - Brunnar utan lock - Trasiga lekredskap - Hål i gatan - Kvarglömda redskap, skrot, gifter - Farliga trafikmiljöer - Farliga trapphus. 8

9 Hälsningar från FRITIDSGÅRDEN Tack alla ungdomar och ledare som följde med på den hemliga resan på skolavslutningen! Den kvällen blir något att minnas när mörkret och kylan sätter in. För er som inte var med kan jag berätta att vi åkte buss ner till Paradisbadet. Sedan åkte vi till Norrmjöle havsbad och spelade brännboll, hade tiokamp och käkade korv som Konsum i Vännäs sponsrat oss med. Fram emot småtimmarna styrde bussen hemåt och alla var nöjda, glada men ganska trötta. Det var en härlig avslutning på terminen! Nu är vi igång med en ny termin och det känns spännande att få möta de nya 7:orna. Vi har också det trevliga nöjet att få välkomna en ny anställd, Viktoria Björk. Våra öppettider: Måndag Torsdag Tisdag Fredag Onsdag Stängt Du är välkommen från åk 7 och uppåt. Varje kväll är det två ledare som jobbar. Välkommen, även du som är förälder! Linda Nygren m. personal Skrotbilskampanj Vännäs kommun deltar i Håll Sverige Rents nya Skrotbilskampanj, som startade i Västerbottens län den 26 augusti. Allmänheten kan anmäla upphittade skrotbilar via webbplatsen eller per tel (vardagar kl ). Kampanjen vill minska den onödiga miljöbelastningen från övergivna skrotbilar i natur och bostadsområden och samtidigt medvetandegöra bilägare om att det är ett miljöbrott att underlåta att skrota en uttjänt bil. Förra gången kampanjen drevs anmäldes närmare skrotbilar i Västerbottens län. 649 av dessa kom från Vännäs. Stipendier ur fonder Medel ur nedanstående fonder kommer att utdelas i enlighet med bestämmelserna i respektive fond. Utdelningar från fonderna är avsedda för kommunbor eller för personer boende utanför kommunen som har anknytning till kommunen i någon mån. 1. K A Johanssons minnesfond Till studerande på eftergymnasial nivå som visat intresse för samhällsfrågor eller till personer som genom sina insatser visat intresse för samhällsfrågor i svenskt eller internationellt perspektiv. 2. Palmer Åströms minnesfond För studerande vid musikskolor. 3. J A Nymans hembygds- och kulturfond Till personer som visat intresse för hembygds- och kulturfrågor. 4. Edvin och Gerda Anderssons stipendiefond Till unga intresserade jord- och skogsbrukare inom Vännäs kommun. 5. Vännäs kommuns jordbruksfond Till stipendier för de ungdomar som yrkesutbildar sig inom jordbrukets område eller till andra som gjort framsteg inom jordbruksnäringen. Skriftlig ansökan eller förslag på stipendiat ska inges till kommunstyrelsen, Vännäs kommun, Vännäs senast 29 oktober Utdelningen sker vid kommunfullmäktiges sammanträde 29 november Kommunstyrelsen Upplyst Mamma frågar lilla Mona: - Har ni sexualupplysning i skolan? - Nej vi har vanliga lysrör. Söker två - God dag, jag hörde att ni söker en kassör. - Ja, faktum är att vi söker två. Den förra och en ny. 9

10 Allmänhetens BADMINTON Idrottshallen Hammar n Hösten 2004 och våren 2005 Tisdagar kl Fredagar kl Dessutom under jul-, nyårs- och trettond.helgen 25/12 Lördag kl /12 Söndag kl /12 Tisdag kl /12 Onsdag kl /12 Fredag kl /1 Lördag kl /1 Tisdag kl /1 Onsdag kl En till två banor per tillfälle. Arr Vännäs AIK Badminton Tekniska förvaltningen Allmänhetens åkning VÄNNÄS ISHALL fr.o.m. vecka 39 Måndagar kl (obs! puckfritt!) Fredagar kl Söndagar kl (obs! puckfritt!) Söndagstiden utgår vid eventuella cuper, se anslag i ishallen. Dessutom under jul- och nyårshelgen 27/12 Måndag kl /12 Tisdag kl /12 Onsdag kl /12 Torsdag kl /12, 31/12-1/1 är ishallen stängd. Tekniska förvaltningen, gatu/fritid Vännäs Gymnastikförening Dag Tid Aktivitet Lokal Ledare Vuxengymnastik måndag Medel Hammar gymsal Inger Westerlund måndag Intensiv Liljahallen Gunnel Dahlström onsdag Medel Hammar gymsal Inger Westerlund Seniorgympa tisdag Lätt Hammar gymsal Birgitta Karlsson Ungdom och vuxen onsdag Aerobic power Hammar gymsal Anette Henriksson Barn - Anmälan - först till kvarn! torsdag Barngym Bråns skola Åsa, år måndag Barngym Vännäsby IH Susanne, år måndag Pyttedans/gym Hammar gymsal Sofie, födda 2000 Sofia, torsdag Kids Aerobic Hammar gymsal Anette, år lördag Pyttegym Vännäsby IH Sara, Linda, söndag Barn 6-9 år Vännäsby IH Ulrika, All verksamhet startar vecka 39 Kommer i höst: Nybörjare Jazzdans med Sofia H, 8-10 år, se senare affischering. 10

11 Filmerna visas torsdagar kl på medborgarhusets bio vännäs filmstudio 23.9 Guds stad 30.9 The Mother Lost in Translation Detaljer grams Trasdockan Noi Albinoi Magdalenasystrarna Mannen på tåget Prinsessan och krigaren film är bäst på bio! Medlemskort: 200:- (ger inträde till samtliga filmer) Studerande: 150:- I rättssalen - Det har kommit till vår kännedaom att er hund har jagat en man på cykel. - Nej, det här är ju löjligt. Min hund kan inte cykla. Elljus Motionsspår Vännäs Läger Under skidsäsongen är Liljahallen öppen för dusch, bastu och omklädning måndag-torsdag kl lördag-söndag kl Under skollov är Liljahallen låst! Tekniska förvaltningen Nu är det jul igen!...ja, inte riktigt, men tiden går fortare än man tror och snart är det dags för traditionsenlig julskyltning/julmarknad. Är du intresserad av att medverka med din affär, ditt företag eller din förening - eller som privatperson? Ta då kontakt med någon av kontaktpersonerna nedan! Företagarnas Riksorganisation: Lena Carneland Svensk Handel: Inger Jeppsson Vännäs kommun: Stefan Leiding, turismhandläggare Skidåkning med HUND får endast ske vid fritidsområdets elljusspår följande tider: Måndagar kl Onsdagar kl Fredagar kl Söndagar kl OBS! Opreparerade spår på söndagar! För närmare upplysning ring eller Tekniska förvaltningen Föreningsstipendium Kommunstyrelsen i Vännäs delar ut stipendium för att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom föreningslivet. Stadgar för stipendiet kan rekvireras eller hämtas på tekniska förvaltningen, Förslag på stipendiat/er inlämnas senast 1 november till Vännäs kommun, Tekniska förvaltningen, Gatu/ fritid, Medborgarhuset, Vännäs. 11

12 1. Tavlans plats, 2.Väg till Midstugan, 3. Dalstugan, värmestuga, fikaförsäljning, wc, 4. Skiduthyrning, 5. Liftkur, 6. Grillplatser, 7. Halfpipe/Bigjump, 8. Bygellift, 9. Tallrikslift, 10. Stora backen, 11. Familjebacken, 12. Midstugan. Öppettider Tisd & torsd Lörd & sönd Juldagen - Trettondag jul } Sportlov Påsklov Fikaförsäljning, Dalstugan Lörd & sönd Skiduthyrning Köldgräns -20 C. Vid förfrågning: Biljettpriser Halvdag, fr kr Dagkort 90 kr Kvällskort 70 kr Dagkort, familj max 6 pers 250 kr Veckokort 350 kr Säsongskort: Junior/Senior 550 kr Familj max 6 pers kr Medlem i Friluftsfrämjandet betalar 450 kr resp :- för säsongskort! Alpina Klubben Vännäs Klubben för alla åldrar. Träningstider: Månd & onsd Tel Alpina Klubbens egna masterskapstävling äger rum på träningskvällar i samtliga discipliner HEAD/Tyrolia Testcenter Bokning Midstugan och backen Skidskola börjar vecka 4 (två lö o. sö kl 9-11) Anmälan till Mats-Åke , Fredrik Anmälan snowboard till Robert Vi har Sveriges BÄSTA half-pipe! Fettisdagens kväll firas med semlor och fackelskidåkning Alpina Klubben Vännäs Verksamheter på Middagsberget Alpina klubben Vännäs har en verksamhet där vi ger ungdomar möjlighet att bli allsidiga skidåkare. Vår inriktning är alpin tävlingsidrott. Vi tränar normalt på Middagsberget måndagar och onsdagar under vintertid. För er som vill pröva på den alpina sporten startar vi upp nya träningsgrupper under hösten. Vi börjar under oktober med bus och lek inomhus för att sedan gå över till skidåkning så fort snötillgången tillåter. För information om träningstider, se hemsidan. AKV:s arrangemang på Middagsberget: KVANTUM CUP - inget datum fastställt. Funderingar om vår verksamhet? Kontakta Alpina Klubben Vännäs: Tomas Edeblom, Hans Olsson, , Alpina Klubben Vännäs hemsida:

Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll

Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll Upprättad: Fastställd: Reviderad: 2012-04-04/MN 2012-04-04/TT 2015-03-09/MA /MA Sida 1(5) Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll Ansvar I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, 3 kap 4 ges

Läs mer

Har erforderlig kunskap om eldstaden och tillkommande anordningar för att kunna utföra rengöring

Har erforderlig kunskap om eldstaden och tillkommande anordningar för att kunna utföra rengöring Skickas till: Piteå räddningstjänst Kolugnsvägen 1 941 38 Piteå ANSÖKAN OM ATT SJÄLV FÅ RENGÖRA (SOTA) SÖKANDE/FASTIGHETSÄGARE Efternamn, Förnamn Adress Personnummer Postnummer/ort Telefonnummer Fastighet

Läs mer

Till Dig som själv vill svara för rengöring enlig Lag om skydd mot olyckor.

Till Dig som själv vill svara för rengöring enlig Lag om skydd mot olyckor. Till Dig som själv vill svara för rengöring enlig Lag om skydd mot olyckor. I och med att LAG OM SKYDD MOT OLYCKOR trädde ikraft den 1 januari 2004 försvann det gamla sotningsbegreppet. I sotning ingick

Läs mer

Sotning och brandskydd

Sotning och brandskydd Sotning och brandskydd Innehåll 3 Grundläggande information 5 Tidsintervaller för sotning 6 Tidsintervaller för brandskyddskontroll 7 Frågor och svar 8 Kontakta oss Räddningstjänsten Falköping Tidaholm

Läs mer

Allmän information om sotning

Allmän information om sotning Allmän information om sotning Innehåll Sotning och brandskyddskontroll... 2 Vem bestämmer om sotningen?... 2 Sotning och brandskyddskontroll... 2 Sotning... 2 Imkanaler... 3 Brandskyddskontroll... 3 Brandvarnare

Läs mer

Allmän information om sotning

Allmän information om sotning Allmän information om sotning Innehåll Sotning och brandskyddskontroll sidan 3-5 Vem bestämmer om sotningen? Sotning och brandskyddskontroll Sotning Imkanaler Brandskyddskontroll Brandvarnare och släckutrustning

Läs mer

Säsongen 2014-2015. En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund www.gallosk.se

Säsongen 2014-2015. En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund www.gallosk.se Säsongen 2014-2015 En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund Ordförande Ordförande Lars Eklund, 0693-208 44 Hannåsen 130, 840 50 Gällö Vice Ordförande Barbro Henriksson,

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Nämnd, förvaltning: Handläggare: Datum: Räddningstjänsten Christer Holmström. Förändrad lagstiftning rengöring av fasta förbränningsanordningar

Nämnd, förvaltning: Handläggare: Datum: Räddningstjänsten Christer Holmström. Förändrad lagstiftning rengöring av fasta förbränningsanordningar Nämnd, förvaltning: Handläggare: Datum: Räddningstjänsten Christer Holmström Förändrad lagstiftning rengöring av fasta förbränningsanordningar Den 1 januari 2004 trädde Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778

Läs mer

HÖSTLOVSBIO PÅ PARK BIO, VARA

HÖSTLOVSBIO PÅ PARK BIO, VARA HÖSTLOVSBIO PÅ PARK BIO, VARA LYCKAN, KÄRLEKEN OCH MENINGEN MED LIVET Fred 29/10 19.30 Lörd 30/10 19.30 Sönd 31/10 19.00 Onsd 3/11 19.30 Barntillåten. Biljettpris 75 kr THE LAST AIRBENDER IN 3D Fred 5/11

Läs mer

Höstens Fritidsprogram

Höstens Fritidsprogram Höstens Fritidsprogram 2011 Hej, Nu är det dags för ett nytt fritidsprogram. I höstens program hoppas jag att du hittar något kul att göra. Glöm inte att titta in på Fritidens hemsida www.fffvarberg.se

Läs mer

SKIDSPÅR i DALA-JÄRNA i mån av bra snötillgång:

SKIDSPÅR i DALA-JÄRNA i mån av bra snötillgång: SPORTLOVSPROGRAM 2015 SKIDSTUGAN I VANSBRO: Skidspår alternativt från 2 km till 10 km, elljusspår 2,5 km. Grillplats med slogbod. VAIK SKIDOR för upplysning telefonsvarare 0281-713 01 SKIDSPÅR i DALA-JÄRNA

Läs mer

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning!

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sportlovs- ******************************** program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sumobrottning Paintball

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Öppet för alla AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens invånare där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8?

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? HÖRBY KARATE KLUBB Kom och testa karate med oss på Älvdalsskolan! Tisdag 19/2 och Torsdag 21/2 18.00-19.00, Lördag 23/2 10.00-11.30 Medtag gympakläder! SATSERUPS IDROTTS/BYAFÖRENING

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider R T P - Malmö Verksamheten fjärde kvartalet 2003 Datum på nyhetsbrevet 21 september GOD JUL & GOTT NYTT ÅR I det här numret: God Jul & Gott Nytt År 1 1 Aktiviteter 2 Kalender 3 Telefonlista 4 Det känns

Läs mer

SPORTLOVS PROGRAM. 5 OS-tävlingar. LINDESBERG 2014 för dig i 4-9:an. ...där alla kan bli vinnare!! (men i vissa fall även andra åldersgrupper) Sälen

SPORTLOVS PROGRAM. 5 OS-tävlingar. LINDESBERG 2014 för dig i 4-9:an. ...där alla kan bli vinnare!! (men i vissa fall även andra åldersgrupper) Sälen Sälen SPORTLOVS PROGRAM LINDESBERG 2014 för dig i 4-9:an (men i vissa fall även andra åldersgrupper) Skridskor Biljard för tjejer ACTIC Hockey utan skridskor? 5 OS-tävlingar Curling Bowling Skytte Pulkarace

Läs mer

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet.

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-01-14 ÅIK:s Gympa Nr 1-3 ** start v4 ** Prova på GRATIS första veckan! Pris till den deltagare som har högst närvaro på 1 aktivitet.

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2015

SPORTLOVSPROGRAM 2015 SPORTLOVSPROGRAM 2015 HEJ! Nu är det dags för sportlov på södra Öland! Hoppas du har sett fram mot det och hinner göra mycket kul under lovet. I sportlovsprogrammet hittar du vad som händer på biblioteken

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013

SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013 SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013 Föreningen RegioLan presenterar LAN 2013 i Sporthall. När: lördag 16/2 till tisdag 19/2. Tid: Insläpp 15.00 lördagen den 16:e. Under lanet anordnas turneringar

Läs mer

Kultur 2014 i Nordmalings kommun - sammanställning

Kultur 2014 i Nordmalings kommun - sammanställning Kultur 2014 i Nordmalings kommun - sammanställning Kulturhuvudstadsåret 2014 delas in enligt samernas åtta årstider: (December-Mars); vinter (Mars-April); (April-Maj); Försommar (Juni); Sommar (Juni-Juli);

Läs mer

Sportlovsprogram 2015

Sportlovsprogram 2015 Sportlovsprogram 2015 Lördag 14 februari Lilla Lospåret Hurtigtorpet Lördag kl. 11.00 Hällefors skidklubb. För mer information och anmälan se hemsidan. Hellefors E-sports Club har SPORTLOVSLAN lördag -

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu!

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015 Höstlov 2015 Hörby 26 oktober 1 november 2015 Prova på karate med Hörby Karateklubb Kom och prova karate med oss på Älvdalsskolan. 7-12 år tisdag 27/10 och torsdag 29/10 18.00-19.00. 13 år och uppåt tisdag

Läs mer

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00.

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00. På sportlovet har vi öppet som vanligt! Vi kommer att ha olika aktiviteter, men givetvis är det fritt att bara hänga! www.tomelilla.se/soffta eller Soffta (the Official page) på Facebook ~~~~~ Bordtennishallen

Läs mer

Årgång 17 nr 2 2015-02-23

Årgång 17 nr 2 2015-02-23 Segeltorp PRO-Nytt Årgång 17 nr 2 2015-02-23 Medlemsmöten Alla medlemsmöten hålls i Segeltorpsskolans gamla matsal. Beräknad mötestid ca 2 timmar. Resten av vårens möten är planerade till 14/3, 11/4 och

Läs mer

SPORTLOVS PROGRAM. LINDESBERG 2015 för dig i 4-9:an. (men i vissa fall även andra åldersgrupper) MÄSTARE

SPORTLOVS PROGRAM. LINDESBERG 2015 för dig i 4-9:an. (men i vissa fall även andra åldersgrupper) MÄSTARE SPORTLOVS PROGRAM Pulkarace Parkour Curling LINDESBERG 2015 för dig i 4-9:an (men i vissa fall även andra åldersgrupper) ACTIC Dans Skridskor Bowling Fotbollsturnering MÄSTARE Skytte Mästartröja Bollspel

Läs mer

3V BLADET IDROTT FÖR ALLA

3V BLADET IDROTT FÖR ALLA 3V BLADET IDROTT FÖR ALLA Hösten 2009 - Våren 2010 Göteborg VÄLKOMMEN TILL 3V HIF DU HÅLLER I DIN HAND VÅRT PROGRAM OM IDROTTSAKTIVITETER FÖR HÖSTTERMINEN 2009 TILL VÅRTERMINENS SLUT 2010 Som medlem i

Läs mer

Kursprogram Våren 2015

Kursprogram Våren 2015 Kursprogram Våren 2015 VUXENSKOLAN BORÅS OBS! Ny adress Druveforsvägen 8 504 33 Borås växel 0771-50 20 20 Välkommen till Vuxenskolan Sjuhärad Studieförbundet Vuxenskolan verkar för att personer med intellektuella

Läs mer

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS!

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! TVSPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2014! 1 Hej! I din hand håller du ett program med spännande aktiviteter som du kan ta del av under höstlovet. Om det inte

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

BOULEHALLEN I VARBERG

BOULEHALLEN I VARBERG BOULEHALLEN I VARBERG Boulodromen.se stod färdig för invigning den 28 oktober 2006 efter två års projektering och planering. Ägare är Alliansen Varbergs Boulehall som är en sammanslutning av åtta föreningar

Läs mer

HÖSTPROGRAM. Biblioteken i Lomma och Bjärred

HÖSTPROGRAM. Biblioteken i Lomma och Bjärred HÖSTPROGRAM 2012 Biblioteken i Lomma och Bjärred ONSDAGKVÄLLAR - föreläsningar av kommuninvånare eller av personer som har någon annan anknytning till kommunen Spelberoende 29 augusti Spelberoendes förening

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se 1 RTP-Malmö www.malmo.rtp.se Verksamheten fjärde kvartalet 2004 Ordförande har ordet Hej på Er igen! Jag får börja med att ta tillbaka mina ord om sommaren. Hur som helst blev den bra mot slutet. Jag tog

Läs mer

Testa treet-dance måla graffi ti! Tennis Cirkus Bibliote kets fi lmvisning ysk Fifaturnering väl med semlor FEBRUARILOV 2015

Testa treet-dance måla graffi ti! Tennis Cirkus Bibliote kets fi lmvisning ysk Fifaturnering väl med semlor FEBRUARILOV 2015 nce a d Streets T es ta måla graffiti! C i irkus Tenn Bibl ning iotekets filmvis y skv ä M g Fifaturnerin ll med semlor FEBRUARILOV 2015 1 Här hittar du en massa roliga saker att göra under februarilovet.

Läs mer

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se Ett häfte samlat med aktiviteter från studieförbund, föreningar och organisationer i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Ystad kommuner. Alternativet riktar sig till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

kl.17.30-18.30 nybörjare 6-8 år

kl.17.30-18.30 nybörjare 6-8 år SPORTLOVSDISCO PÅ ÄLVKULLEN FREDAG 19/2 HEDROK i stora salen på Älvkullen LÖRDAG 20/2 från kl. 13.00 ÅK. 4-uppåt Lågstadiet kl. 18.00-19.30 Mellanstadiet kl. 19.45-22.30 Prova på figurspel,kortspel,sällskapsspel

Läs mer

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Inspirationsföreläsning av stig WIKLUND Stig har mentalt tränat många kända idrottare och företagare till

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

VECKA 8. Sjöbo kommun

VECKA 8. Sjöbo kommun VECKA 8 Sjöbo kommun Sportlovsprogrammet 2015 Äntligen är det sportlov! Det finns massor av roliga aktiviteter att välja bland under hela veckan - även om det inte är snö. En del av aktiviteterna kräver

Läs mer

Kommunbladet nummer 1, januari 2014. Ny internet-tjänst på skolorna. Ny skol-lag. Information från Norsjö kommun på lättläst svenska.

Kommunbladet nummer 1, januari 2014. Ny internet-tjänst på skolorna. Ny skol-lag. Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Kommunbladet nummer 1, januari 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Ny internet-tjänst på skolorna Skolorna i Norsjö kommun kommer att börja använda en ny internet-tjänst, där föräldrar,

Läs mer

Fritidsbladet. Aktiviteter

Fritidsbladet. Aktiviteter Fritidsbladet Aktiviteter Sommar 2015 Aktivitetsinformation Bokning Ange alltid namn födelsenummer (underlag till faktureringen), adress, samt telefonnummer, när du anmäler dig till en aktivitet. Du måste

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

Aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna i Vimmerby kommun

Aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna i Vimmerby kommun Aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna i Vimmerby kommun Det finns några platser kvar. Även du som är runt 20 år kan anmäla dig! (23/10) I Love Music Camp ett camp för ungdomar med funktionsnedsättning

Läs mer

Kommunbladet sommaren 2014

Kommunbladet sommaren 2014 Kommunbladet sommaren 2014 Ett urval av information från Norsjö kommun på lättläst svenska. National-dagen i Norsjö Den 6 juni är det Sveriges national-dag och det firar vi med olika aktiviteter i Norsjö.

Läs mer

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 www.mjolby.se I det här häftet finns information om saker att göra på fritiden för barn och unga med funktionsnedsättning

Läs mer

i Tierps kommun 2011 Lördag 19 februari Söndag 20 februari

i Tierps kommun 2011 Lördag 19 februari Söndag 20 februari 1 2011 i Tierps kommun 2011 Reservation för eventuella ändringar Programmet uppdaterat 2011-02-11 De program som kräver snö kan komma att ställas in vid snöbrist Lördag 19 februari Kl. 10.00-13.00 Utan

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015 Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter VALHALLAVÄGEN 38s 10 SÖRBYVÄGEN ÖPPETTIDER FÖR VÅRA LOKALER VALHALLAVÄGEN

Läs mer

Program för SPORTLOVET. Dals-Eds kommun

Program för SPORTLOVET. Dals-Eds kommun Program för SPORTLOVET 2013 Dals-Eds kommun Sportlovsprogram 2013 i Ed Fredag 15/2 18.30-23.00 Ungdomens Hus Ungdomens Hus Från åk 7 och upp till 20 år (åk 7 går hem kl 22) Tel.nr 192 95 Lördag 16/2 18.30-23.00

Läs mer

1. INFORMATION SOM BERÖR SAMTLIGA: NYHET! AKTIVA FÖRÄLDRAR HJÄLPER KLUBBEN :D

1. INFORMATION SOM BERÖR SAMTLIGA: NYHET! AKTIVA FÖRÄLDRAR HJÄLPER KLUBBEN :D Stockholms SS Nyhetsbrev November 2011 Kära schackförälder, året går mot sitt slut och det börjar bli dags att avrunda höstterminen med några punkter. Eftersom vi hittills inte hunnit skicka några nyhetsbrev

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM KRISTINESTAD 2015

SPORTLOVSPROGRAM KRISTINESTAD 2015 SPORTLOVSPROGRAM KRISTINESTAD 2015 Kristinestads Bildnings- och fritidscentral har sammanställt programbladet för sportlovsveckan i Kristinestad som innehåller en mängd olika aktiviteter. Sportlovsprogram

Läs mer

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Evenemangslista Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Folkrörelsernas arkiv för Värmland firar 60-årsjubileum fredagen den 8 maj 2009 kl 14.00 i Arkivcentrum Värmland,

Läs mer

Eksjö bibliotek med filialer. Vårprogram. med 100-årsfirande Eksjö stadsbibliotek och filialer

Eksjö bibliotek med filialer. Vårprogram. med 100-årsfirande Eksjö stadsbibliotek och filialer Vårprogram Eksjö bibliotek med filialer Vå r p r o g r a m med 100-årsfirande Eksjö stadsbibliotek och filialer Vårprogram 2015 www.eksjo.se/biblioteket stadsbiblioteket@eksjo.se 0381-361 00 Biblioteket

Läs mer

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska!

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Toronto Kalendern Kära Sweor, Mars 2011 Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Vi har många skojiga och intressanta evenemang på gång. Jag hoppas att det finns

Läs mer

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför?

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber Ekonomisk Förening Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Bli medlem i Torestorps Fiber Ekonomisk Förening idag och visa därmed ditt

Läs mer

Vi ber om din hjälp med pengar till en hjärtstartare!

Vi ber om din hjälp med pengar till en hjärtstartare! Postens Gruppförsändelse 2012 10 11 Årg. 39 v. 41 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Vi ber om din hjälp med pengar till en hjärtstartare! Den placeras

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Sommarlov i Ale 2013

Sommarlov i Ale 2013 Sommarlov i Ale 2013 Utomhusbad i Ale Vi finns på plats för märkestagning >>Hultasjön v 28,32 och 33 >>Vimmersjön v. 33 Personalen i Skepplanda simhall hälsar alla barn välkomna till årets märkestagning.

Läs mer

Film från Örnsköldsviks museum: Sidensjö 1946, (41 min) Samarr. ABF. Bingo (återkommer varje tisdag!) Hanna Mattebo, sång & musik Samarr.

Film från Örnsköldsviks museum: Sidensjö 1946, (41 min) Samarr. ABF. Bingo (återkommer varje tisdag!) Hanna Mattebo, sång & musik Samarr. VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Aktiviteter Sätt guldkant på tillvarondin eller någon annans Juli-Aug-Sept 2014 Juli V.27 Måndag 30 juni Tisdag 1 juli Onsdag 2 juli Torsdag 3 juli V.28 Måndag 7 juli Film från Örnsköldsviks

Läs mer

Till vattenskidskolans elever och föräldrar.

Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Då har vi bara några veckor kvar med dragbåten i sjön för detta år men jag vill passa på att tacka för gott samarbete och önskar alla tillbaka i vår och på

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Gratis sommarlovsaktiviteter 2015

Gratis sommarlovsaktiviteter 2015 Gratis sommarlovsaktiviteter 2015 Skellefteå kommun Fotboll - Norrlångträsk Var: fotbollsplanen Norrlångträsk När: Måndagar Tid: 19.00 Ungefär När barnen får sommarlov till och med cirka 15 augusti Kontaktperson:

Läs mer

BODSJÖBLADET - BODSJÖ - EN ICKE OBETYDLIG VÄRLDSDEL - Informationsblad för er i Bodsjöbygden med omnejd. Nr 5 september 2014

BODSJÖBLADET - BODSJÖ - EN ICKE OBETYDLIG VÄRLDSDEL - Informationsblad för er i Bodsjöbygden med omnejd. Nr 5 september 2014 BODSJÖBLADET - BODSJÖ - EN ICKE OBETYDLIG VÄRLDSDEL - Informationsblad för er i Bodsjöbygden med omnejd. Nr 5 september 2014 FREDAGSAKTIVITETERNA HAR STARTAT Varje fredag mellan 18.00-21.00 Välkomna! Adress:

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN HÖSTEN 2014 SAGOSKOJ PÅ LOMMA BIBLIOTEK BIBLIOTEKEN! Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs Följ med Saga och Vilda Hilda in i sagornas förtrollade värld!

Läs mer

Höstlovet Burlövs kommun 2013

Höstlovet Burlövs kommun 2013 Höstlovet Burlövs kommun 2013 2 ~28 OKTOBER - 2 NOVEMBER~ Internationellt fotokonstprojekt Är du en ung Burlövsbo mellan 15 och 18? Intresserad av fotografi? Vill du prova en gammal fotokonst metod? Ta

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012

Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012 Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012 Äldreomsorgen i Gällivare Kommun Gällivare Kommun och socialnämnden ser det sociala

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET VINTER 2011 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det gamla året är snart slut och det nya hälsar vi välkommet. Jag tackar er alla för det gångna året och för allt ni har gjort för föreningen. Jag hoppas mycket på ert

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

VECKOBLAD v. 49 2008 Elever

VECKOBLAD v. 49 2008 Elever VECKOBLAD v. 49 2008 Elever Veckans ordspråk: Man ser direkt om någon är kär för då blir de alldeles röda i ögonen. Martin 9 år Hej! Vintern var här!! Snöbollarna med dem!!! Snöbollskastningen skötte ni

Läs mer

Skövde Fågelklubb. Program våren 2015. www.skovdefagelklubb.se. Foto: K-O Hvass

Skövde Fågelklubb. Program våren 2015. www.skovdefagelklubb.se. Foto: K-O Hvass Skövde Fågelklubb Program våren 2015 Foto: K-O Hvass www.skovdefagelklubb.se Skövde Fågelklubb Adressen är Norra Bergvägen 21, Skövde, detta är också vår klubblokal. Banggiro är: 489-7930 Post skickas

Läs mer

Aktiviteter. April-Maj-Juni 2014 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN. April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo. Onsdag 2 april Kl.13.00-15.00 Tema: Påskpyssel

Aktiviteter. April-Maj-Juni 2014 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN. April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo. Onsdag 2 april Kl.13.00-15.00 Tema: Påskpyssel VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Aktiviteter Sätt guldkant på tillvarondin eller någon annans April-Maj-Juni 2014 April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo Se sista sidan för mer som händer VARJE VECKA Onsdag

Läs mer

Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05

Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05 Taxor och avgifter Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05 I denna folder finner du upplysningar om vad kostnaden är för att nyttja en samlingslokal eller idrottshall i Lomma kommun. Här finner du även uppgifter

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer