Alla kommuner i Umeåregionen utom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alla kommuner i Umeåregionen utom"

Transkript

1 Gruppförsändelse till hushållen 3 04 Utgiven av kommunstyrelsen i Vännäs kommun. Ansvarig utgivare Lennart Olofsson. Växeln, hallå - hallå! Alla kommuner i Umeåregionen utom Nordmaling har upphandlat en gemensam växelorganisation. Växeln placeras i Bjurholm och drivs på entreprenad av Proffice med 8-10 anställda. Fördelarna med en gemensam växel är lägre kostnad, kortare svarstider och enklare hantering vid frånvaro. Vännäs kommuns växel har fungerat som informationsnav, telefonisterna har svarat på många av allmänhetens frågor, t.ex. affärernas öppettider, Länstrafikens tidtabell etc. Den servicen kommer den nya växeln i Bjurholm inte att kunna ge. Vi ber om överseende med att det kan bli vissa inkörningsproblem under hösten. Vid byte av system tar det alltid tid innan allt fungerar fullt ut. Direktvalsnummer till många av kommunens arbetsställen och anställda finns i telefonkatalogens gröna sidor. Kommunens telefonnummer är oförändrat fjortontusen d.v.s Lennart Olofsson, kommunchef KULTURKUL i Vännäs 8-13/11 Årets tema är Rocken 50 år. Det blir konserter, utställningar, berättarkväll m.m. Håll ögon och öron öppna för mer information! Vännäs kulturgrupp I detta nummer... Öppna nämndssammanträden Kollektivtrafik - Referensgrupp Bredband och KabelTV Avfall Umeåregionen Kontaktfamilj/-person Sotning Vännäs Familjecenter Växtkraft-pengar Frivilligcenter Kultur Bibliotekens öppettider Risklinjen Ikaros Skrotbilskampanj Stipendier Allmänhetens tider Vännäs Filmstudio Föreningsstipendium m.m. Kommunal Information finns även på kommunens hemsida

2 ÖPPNA nämndssammanträden Kommunfullmäktige beslutade den 16 februari 2004 att tillåta kommunens nämnder att ha sammanträden där allmänheten får vara åhörare. Den som vill sitta med vid ett nämndssammanträde måste följa några enkla regler: Han eller hon har ingen yttranderätt på sammanträdet. Detta gäller även om ärendet rör eller påverkar honom eller henne. Han eller hon får inte heller delta i beslutet eller kommentera det. Om nämnden ska behandla ett ärende som rör myndighetsutövning mot enskild eller om ärendet är sekretessbelagt, måste allmänheten lämna sammanträdeslokalen. Nämndens ordförande ansvarar för att informera om när allmänheten av dessa skäl måste lämna sammanträdet. För allmänna frågor kring öppna sammanträden, kontakta: Karolina Forsgren, Datum och tider hösten 2004 Eventuellt kan datum och tid komma att ändras. Det är därför lämpligt att alltid fråga respektive förvaltning om när och var sammanträdet äger rum. Kommunstyrelsen har öppna sammanträden 13 september kl 15.00, 18 oktober kl och 15 november kl Barn- och utbildningsnämnden har öppna sammanträden 28 september kl 13.00, 28 oktober kl och 8 december kl Vård- och omsorgsnämnden har öppna sammanträden 21 september kl 10.00, 20 oktober kl 10.00, 17 november kl och 15 december kl Plan- och miljönämnden har öppet sammanträde 13 december kl En lista över vilka ärenden som behandlas på varje sammanträde går att få på kommunens webbplats via länken Kommunala protokoll. Listan finns tillgänglig några dagar före sammanträdet. Kontaktpersoner För fullständiga sammanträdeshandlingar eller information om sammanträdesdatum, plats och tider, kontakta respektive nämnds kontaktperson: Kommunstyrelsen Karolina Forsgren, Barn- och utbildningsnämnden Karl-Erik Persson, Vård- och omsorgsnämnden Barbro Junevall, Plan- och miljönämnden Ulla Dunder, Referensgrupp - kollektivtrafik Vi vill komma i kontakt med pendlare, både hel- och deltidsarbetande/ studerande, som reser med olika bussturer. Vi vill även få kontakt med personer som skulle ha nyttjat kollektivtrafiken om busstider och färdvägar passat. Pendlingsgruppen träffas tre gånger per år (kvällstid) för att diskutera olika lösningar till förbättrad kollektivtrafik. Kontakta Gunnel Granath, kommunledningskontoret, för närmare information. Den högsta lyckan i livet är att vara älskad för sin egen skull eller rättare sagt, trots att man är den man är. Victor Hugo Allt som jag vet lärde jag mig efter det jag fyllt trettio. Georges Clemenceau För kabelutsättning tv-nät och fiber - ring senast tre arbetsdagar före grävning 2

3 Avfallsanläggningen vid Starrberget är öppen: helgfria vardagar Torsdagar Returcentrums öppettider: Mån, tis, ons, fre Tors Spela BOULE inomhus i vinter! Boulebanan i gamla Gothnells källare, Vännäsby öppnar den 1 oktober. ÖPPETTIDER: måndag och torsdag kl För upplysningar och bokningar annan tid - kontakta Stellan Brändström eller Kjell Westbrand Vännäsby Boule och Bangolf Bredband och Kabel-TV i Vännäs... vad händer? Tvåan Vännfors och Spöland har bildat en ekonomisk förening som driver arbetet med att skapa ett byanät bestående av fiberuppkoppling till alla intresserade. I skrivande stund pågår upphandlingar. Ett spännande projekt som främst drivs av byarna med visst stöd från Vännäs kommun. För mer information se Vännäs och Vännäsby tätorter Det har länge erbjudits fast uppkoppling i Vännäs centralort i form av ADSL och via kabel-tv-nätet, i Vännäsby via kabel-tv-nätet. Under sommaren har telestationen i Vännäsby utrustats för ADSL. Under hösten kommer VDSL (ett snabbare ADSL) att introduceras i Vännäs och Vännäsby. Uppkopplingar som erbjuds via Vännäs kommun är kabel-tv-uppkopplingar samt fiberuppkopplingar. Här kan vi erbjuda fast uppkoppling från 265 kr/mån samt fast uppkoppling via fiber från 302 kr/mån. Samtliga fastighetsägare som är anslutna till kabel-tvnätet har möjlighet att ansluta till vår internetuppkoppling med en anslutningsavgift på endast 995 kr (fastighetens kabel-tv-nät måste uppfylla våra krav). Internet via kabel-tv är oerhört populärt i Vännäs, var tredje som har kabel-tv har också Internet via samma nät. Och under hösten kommer Kabel-tv Internet att byggas om för att kunna höja kapaciteten samt förbättra nätets responstider. Detta för att kunna erbjuda en ännu bättre uppkoppling till våra kunder. För den som inte nöjer sig med det vanliga har vi givit begränsade erbjudanden om fiberuppkoppling. Detta ger marknadens bästa uppkoppling till ett lågt månadspris. Framtidens nät med möjligheter för framtidens lösningar som bl.a. IP-telefoni och IP-TV. Fiber! Många har frågat när vi kommer att kunna erbjuda fiberuppkoppling till fler. Svaret är att vi håller på att spänna bågen och under hösten och vintern kommer vi att skicka ut enkäter till alla kvarter i Vännäs och Vännäsby som ligger inom vårt räckhåll. Prioriteringen för vilka kvarter som kommer att byggas ut beror på anslutningsgrad och på avstånd till närmaste anslutningspunkt. Mer information kommer att läggas ut på Roger Svensson, Kommunikationsansvarig, Vännäs kommun 3

4 Bibliotek 2007 satsar på att bli bäst i landet Under våren har Bibliotek 2007 haft många aktiviteter för att öka medborgarnas tillgänglighet till biblioteken med hjälp av Internet. Databaserna Artikelsök och EBSCO är nu tillgängliga hemifrån via Internet. Via Artikelsök kan man dessutom komma åt artiklar i fulltextdatabasen Mediaarkivet som bl.a. innehåller artiklar från VK, Aftonbladet och många andra tidningar. Umeåregionens bibliotek är ett av bara två bibliotek i landet som ger medborgarna tillgång till denna tjänst. Dessutom kommer projektet att under året starta digitalt mediebibliotek med bl.a. kortfilm från Film i Västerbotten. Tillgången på e-böcker kommer också att öka då studentlitteraturs e-böcker görs tillgängliga via Internet. Det koncept med en intelligent handske som togs fram av Designhögskolan under etapp ett har rönt stort intresse. Samarbetet med Designhögskolan planeras fortsätta i etapp två, nu med fokus på att utveckla tillgänglighet och interaktivitet i bibliotekens webb, så att den blir ännu mer informativ. Målet är att ta fram ett koncept för Sveriges bästa bibliotekswebb. Effektivisering i fokus Ett av Umeåregionens mål är att effektivisera den kommunala förvaltningen. Vi håller nu på att se om vi kan effektivisera lönehanteringen i regionen. Idag använder kranskommunerna löne- och PA-systemet WM Data och Umeå kommun använder Palett som ägs av Parere. Under våren har WM Data köpt Parere, vilket öppnar nya möjligheter till samverkan kring de båda systemen. Det finns flera sätt att samverka kring frågan och vi har genomfört en förstudie på tre möjliga samverkanslösningar: 1. Enbart kranskommunerna samverkar kring lönehanteringen. 2. Alla sex kommunerna samverkar kring lönehanteringen. 3. Lönehanteringen läggs ut på entreprenad. Umeåregionens samarbete har verkligen fått upp farten! Kontaktfamiljer/-personer sökes Handikappomsorgen i Vännäs söker personer och familjer som kan tänka sig att göra en insats för barn, ungdomar och vuxna med olika funktionshinder. I första hand behöver vi människor som kan vara ett stöd till barn och ungdomar. Som stödperson kan man fungera som kontaktperson, ledsagare eller avlösare. Man kan också bli stödfamilj och ta emot ett barn med funktionshinder i sitt eget hem. För dessa uppdrag utgår ersättning enligt särskild taxa. Intresserad? Ta kontakt med: Roger Larsson, Rita Wiklander, UTGIVNINGSPLAN KI Nummer Manusstopp Utgivningsdag dec 9-10 jan -05 Kommunledningskontoret Vännäs Skidfestival 8-9 januari 2005 (se kommande annons) Spölands IF/Vännäs Skidklubb Vännäs Kommunserie på skidor (se kommande annons) Spölands IF, Tväråbäcks IK, Vännäs Skidklubb 4

5 Förändringar inom SOTARENS verksamhetsområde I och med den nya lagen om skydd mot olyckor som trädde i kraft den 1 januari 2004 delas sotning och brandskyddskontroll upp. Den största förändringen med den nya lagen blir att för imkanaler (spisfläkt) i bostadskök är det inte längre krav på rensning. Dock gäller rensningsplikt för storkök/restauranger. En ny möjlighet blir att kunna få sota själv. Det här är en del av nyheterna i den nya lagen. Kommunen har fortfarande ansvaret för sotningsverksamheten. Sotning (rensning) skiljs från brandskyddskontrollen. Dessa båda moment gjordes tidigare samtidigt. Detta bör medföra en noggrannare och mer omfattande brandskyddskontroll. Hur ofta olika installationer ska sotas bestäms enligt nya lagen av varje kommun. Fristerna för brandskyddskontrollen bestäms däremot av Räddningsverket. Här redovisas en del av rensningsfristerna som Vännäs kommun fastställt att börja gälla från 1 augusti 2004 och brandskyddskontrollerna som Räddningsverket fastställt att börja gälla från 1 januari 2005: Eldning med fasta bränslen 3 ggr/år. Konventionella pannor, flisoch sågspånseldade pannor. 2 ggr/år. Pannor med keramisk inklädd förbränningskammare eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning. 2 ggr/år. Pannor som eldas med pellets. Flytande bränslen 1 gång/år. Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja och pannans märkeffekt överstiger 60 kw. 2 ggr/år. Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja och pannans märkeffekt är högst 60 kw. Lokaleldstäder (öppenspisar, kaminer eller kakelugnar) 1 gång/år. Avser eldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning. 4 år mellan rensningarna. Avser eldstäder som inte utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där den är uppställd eller för matlagning. 8 år mellan rensningarna. Eldstad som är belägen i ett fritidshus. OBS! Det finns inget som hindrar att man själv eller genom sotarens försorg rensar/sotar oftare än vad som är föreskrivet. Frister för brandskyddskontroll Värmepannor som eldas med: Fasta bränslen och tung eldningsolja, 2 år mellan kontrollerna. Lätt eldningsolja, 4 år mellan kontrollerna. Lokaleldstäder Som huvudsaklig källa för uppvärmning av det utrymme som de är uppställda i, 2 år mellan kontrollerna. Ej som huvudsaklig källa för uppvärmning av det utrymme som de är uppställda i, 8 år mellan kontrollerna. Om de står i fritidshus, 8 år mellan kontrollerna. Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar för enskilt hushåll, 8 år mellan kontrollerna. Riktlinjer för egensotning Eftersom kommunen har det yttersta ansvaret för sotningen, är det också kommunen som anger riktlinjer för hanteringen. Räddningstjänsten har fått i delegation av räddningsnämnden att pröva varje enskilt fall och har tagit fram riktlinjer för vad som krävs för att få sota själv. Viktigt är att kunskaper finns om hur rensningen ska gå till samt att redskap finns för att kunna göra ett fackmässigt arbete. Vidare bör den som ska sota själv ha de fysiska egenskaper som krävs för att kunna vara på taket och skorstenen. Det är endast den som äger och bor i fastigheten som kan få tillstånd att rensa/sota sin panna och skorsten själv. Räddningstjänsten 5

6 Öppen Förskola Nyckelpigan Här arbetar förskollärarna Ann-Catrine Konradsson och Gunilla Jämte. En plats där föräldrar med små barn träffar andra vuxna, umgås, utvecklar lekar och tillsammans med personalen är delaktiga i verksamheten. Allmänna öppettider Måndag, torsdag Tisdag Onsdag, babyöppet Syskongrupper med föranmälan onsdag Nytt för i år: tisdag årsgrupp för barn som inte går i förskola. Även här föranmälan Ungdomsmottagning Välkommen till oss för att diskutera allt som gäller din hälsa. Det kan gälla frågor om kärlek och relationer, sexualitet och preventivmedel, abort eller något annat som du funderar över. Ungdomsmottagningen i Vännäs drivs av vårdcentralen i Vännäs. Vi är till för dig, kille eller tjej, som ännu inte fyllt 21 år. Hos oss kan du träffa barnmorska, läkare och sjuksköterska beroende på dina behov. Vi omfattas av samma tystnadsplikt som alla andra inom hälso- och sjukvården. Ditt besök hos oss är alltid gratis, oavsett vem du besöker. Ungdomsmottagningen i Vännäs är medlem i Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar. Medarbetare: Anna-Britta Degerlund, barnmorska Lotta Sjöström, sjuksköterska Ulf Lindström, distriktsläkare Öppethållande: Helgfria tisdagar kl Drop-in-mottagning Familjerådgivning Familjerådgivningen vänder sig huvudsakligen till par med olika svårigheter i samlevnaden, oavsett om man har för avsikt att separera eller förbättra sitt förhållande. Ni ringer själva och beställer tid. Det kan bli ett eller flera samtal. Gemensamt samtal är vanligast men du kan också komma ensam. Du/Ni kan söka familjerådgivning... När man känner att förändring är nödvändig. När man vill kunna tala bättre med varandra. När man vill att samlivet och arbetet i hemmet ska fungera bättre. När man flyttat isär och det ofta blir bråk om barnen. Värt att veta. Familjerådgivare är socionomer med vidareutbildning. Vi har tystnadsplikt. Vi för inga journaler. Besöken kostar 150 kr/samtal men är avgiftsbefriade för familjer med barn 0-6 år. Familjerådgivare Kristina Moberg träffas på Familjecenter, Umevägen 6. Tidsbeställning sker per Barnhälsovård (BVC) Här träffar du distriktssköterskorna Monica Eklund och Gunilla Lingesten. Till oss kan du komma med ditt barn för att väga och mäta samt för att få hälsorådgivning under småbarnstiden. Öppna mottagningstider Tisdag (Gunilla) Torsdag (Monica) Annan tid efter överenskommelse. Telefontid: Måndag, onsdag, torsdag, fredag Tisdag Vännäs Familjecenter Umevägen 6 VÄXTKRAFT-pengar till Vännäs föreningar Länsstyrelsen har beviljat projektstöd till att utreda förutsättningarna för föreningar, kommun och myndigheter att samverka kring personal, anläggningar, evenemang och kompetensutveckling. Initiativtagare till projektet har varit Vännäs AIK och det ska bedrivas under ett halvår fram till 15 maj Henric Jakobsson, ordf i VAIK:s U- sektion är säker på att föreningslivet kan hitta många områden där man kan nå längre om man samverkar. VAIK:s förhoppning är att många andra föreningar nappar på de möjligheter som bidraget (75% från EU:s strukturfonder och 25% från statliga medel) på kr öppnar. Projektbeskrivningen är medvetet bred på många områden och t.ex. kompetensutveckling inom styrelsearbete och föreningsadministration är helt klart genomförbara. Först på agendan står en inventering av ytterligare intressenter, så en inbjudan till träff i slutet på september är på gång. Det går också bra att ta kontakt per telefon med VAIK om man vill veta mer. Antingen Henric Jakobsson, , eller Tommy Bodin, ,

7 Frivilligcenters målsättning är att utveckla och fördjupa stödet till anhöriga/närstående till någon som vårdas i hemmet eller bor i särskilt boende. Vårutflykten 2004 Ännu en termin av gemenskap i Vännäs FrivilligCenter kan vi lägga bakom oss. Torsdagen den 10 juni avslutade vi med en heldag i vårt vackra Pengsjö. Dagen bjöd oss på både sol och grönska. Visserligen hade vi, de flesta av oss, både jacka och strumpbyxor, men observera att solen sken. Efter noggrann planering av både dagsprogram och förtäring befann vi oss nu på Pengsjögården. I köket ställde Eva Olsson upp med hjälp av en grupp frivilliga, Gunilla, Gunnel och Marianne m.fl. Under dagen intogs lunch, fika och middag. Alla deltagare blev nöjda, glada och belåtna. En av eldsjälarna på den goda viljans område, Pengsjös Inga Johansson, gav oss byns historia från en aktiv tid som jordbruksbygd. Bönderna var många och korna likaså. Men allt är inte svunnen tid, Pengsjö kan fortfarande visa upp en levande landsbygd. Ett besök på Pengsjömuseet ingick också i dagspro-grammet, med en mycket välguidad promenad bland de små grånande husen med dess innehåll av gamla bruksföremål. En satsning av Pengsjöbygdens Intresseförening, EU-bidrag och engagemang av bygdens son Sven-Erik Nyman, släkt med museets grundare i rakt nedstigande led, har lett till en renovering av en större museilokal. Bland många hundra föremål finns det nu möjlighet till servering i museet. Efter kaffe i Byastugan åkte vi tillbaka till Pengsjögården för att avnjuta en fantastisk sång- och musiktimme, även här med bygdens lokala musikförmågor, Karlsson Jämte Wallström. Vilka höjdare! Under massornas jubel framförde de bl.a. låten Vänliga Vännäs inför en 34-hövdad åhörarskara. Gruppen trakterade ett flertal instrument. Tala om förmågor! Spontana inhopp i programmet framfördes av Karin Johansson som delade med sig av sin tid som Pengsjöbo. Marita Häggström om sina upplevelser av en tänkt vistelse som barn på kolonin. Det fanns ju en tid då Pengsjögården fungerade som sommarkollo för barn i kommunen. En god middag avnjöts med kaffe och tack. Dagen kunde genomföras genom vänligt inställda sponsorer: studieförbunden Sensus, ABF och Vuxenskolan samt Vännäs Rotaryklubb och Vännäs kommun. Tack får vi säga till alla inblandade i denna utflyktsdag i Vännäs FrivilligCenters anda. Marita Häggström Deltagarna framför Pengsjö museum. Höstprogrammet Stödsamtal erbjuds onsdagar med Yvonne Sydlén och relse samt matlagning torsdagar med Marita Häggström enligt överenskommen tid. Mathållning, Parkinsons och Äldrepsyk. Föreläsningar planeras inom områdena Anhörigvård, De fem anhörigstödsgrupperna fortsätter att träffas Kafé för anhöriga med vänner en gång per månad. regelbundet var 14:e dag. Avlösning av anhöriga i hemmet utökas. Två studiecirklar är planerade i musik, sång och rö- Höstavslutning för frivilliga och anhöriga. Välkommen till Vännäs Frivilligcenter vardagar kl När du är ute och promenerar - titta in på en kopp med dopp! Tel

8 BIOPREMIÄR i Vännäs Missa inte chansen att få uppleva Mikael Niemis succéroman på film! Populärmusik från Vittula Fredag 24 sept kl Söndag 26 sept kl och 19.00! Sagolåda Filmversionen av Mikael Niemis bästsäljande roman om Matti, hans bästa kompis Niila och deras uppväxt i Tornedalen. Och om drömmen att bli rockstjärnor. I rollerna bl.a. Niklas Ulfvarsson, Max Enderfors, Björn Kjellman, Göran Forsmark. Regi: Reza Bagher. Kulturavdelningen PROGRAM HÖSTEN / Jesusbarnets första mirakel Musikens Hus av Dario Fo. Missa inte denna fantastiska föreställning! 20/ Konsert med Medborgarhuset TOMMY KÖRBERG Förköp: Biblioteket Vännäs, ICA Kvantum, Ericssons kiosk V-by. Bilj. fr. 1/9 16/ Populärmusik från Vittula Hjåggsjö skola Mer information om denna föreställning kommer... JANUARI 2005 Huset Ett musikaliskt äventyr i Lindgren-land med Gunnar Eklund. Musik: Caj Nyqvist Västerbottensteatern och Norrlandsoperan En del av våra arrangemang genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, ABF och Vännäs församling. Stöd kulturen genom att bli medlem - företagare eller privatperson - i Vännäs Musik- och Teaterförening. Anmälan till Gudrun Elofsson, , eller på Barnkultur på biblioteken Solägget med Elsa Beskows klassiska saga! Framförs av Ingrid Nordin, lördag 30/10. Från 4 år. Vännäs bibliotek: kl Vännäsby bibliotek: kl Gratis biljetter kan hämtas på biblioteken. Alfons Åberg känner alla Musikteater med Michael Lie. Familjeföreställning från ca 3 år. Vännäs bibliotek 27/11 kl Vännäsby bibliotek 27/11 kl Gratis biljetter kan hämtas på biblioteken. Kulturavdelningen Bibliotekens öppettider VÄNNÄS BIBLIOTEK Måndag Tisdag , Onsdag Torsdag , Fredag Lördag OBS! NYTT TEL.NR! VÄNNÄSBY BIBLIOTEK Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Stängt Ser du någon olycksfallsrisk i din omgivning, ring Risklinjen! Det kan rädda liv. Du kan ringa dygnet runt (samtalskostnad endast en markering) Ring om t.ex. Farliga produkter - Brunnar utan lock - Trasiga lekredskap - Hål i gatan - Kvarglömda redskap, skrot, gifter - Farliga trafikmiljöer - Farliga trapphus. 8

9 Hälsningar från FRITIDSGÅRDEN Tack alla ungdomar och ledare som följde med på den hemliga resan på skolavslutningen! Den kvällen blir något att minnas när mörkret och kylan sätter in. För er som inte var med kan jag berätta att vi åkte buss ner till Paradisbadet. Sedan åkte vi till Norrmjöle havsbad och spelade brännboll, hade tiokamp och käkade korv som Konsum i Vännäs sponsrat oss med. Fram emot småtimmarna styrde bussen hemåt och alla var nöjda, glada men ganska trötta. Det var en härlig avslutning på terminen! Nu är vi igång med en ny termin och det känns spännande att få möta de nya 7:orna. Vi har också det trevliga nöjet att få välkomna en ny anställd, Viktoria Björk. Våra öppettider: Måndag Torsdag Tisdag Fredag Onsdag Stängt Du är välkommen från åk 7 och uppåt. Varje kväll är det två ledare som jobbar. Välkommen, även du som är förälder! Linda Nygren m. personal Skrotbilskampanj Vännäs kommun deltar i Håll Sverige Rents nya Skrotbilskampanj, som startade i Västerbottens län den 26 augusti. Allmänheten kan anmäla upphittade skrotbilar via webbplatsen eller per tel (vardagar kl ). Kampanjen vill minska den onödiga miljöbelastningen från övergivna skrotbilar i natur och bostadsområden och samtidigt medvetandegöra bilägare om att det är ett miljöbrott att underlåta att skrota en uttjänt bil. Förra gången kampanjen drevs anmäldes närmare skrotbilar i Västerbottens län. 649 av dessa kom från Vännäs. Stipendier ur fonder Medel ur nedanstående fonder kommer att utdelas i enlighet med bestämmelserna i respektive fond. Utdelningar från fonderna är avsedda för kommunbor eller för personer boende utanför kommunen som har anknytning till kommunen i någon mån. 1. K A Johanssons minnesfond Till studerande på eftergymnasial nivå som visat intresse för samhällsfrågor eller till personer som genom sina insatser visat intresse för samhällsfrågor i svenskt eller internationellt perspektiv. 2. Palmer Åströms minnesfond För studerande vid musikskolor. 3. J A Nymans hembygds- och kulturfond Till personer som visat intresse för hembygds- och kulturfrågor. 4. Edvin och Gerda Anderssons stipendiefond Till unga intresserade jord- och skogsbrukare inom Vännäs kommun. 5. Vännäs kommuns jordbruksfond Till stipendier för de ungdomar som yrkesutbildar sig inom jordbrukets område eller till andra som gjort framsteg inom jordbruksnäringen. Skriftlig ansökan eller förslag på stipendiat ska inges till kommunstyrelsen, Vännäs kommun, Vännäs senast 29 oktober Utdelningen sker vid kommunfullmäktiges sammanträde 29 november Kommunstyrelsen Upplyst Mamma frågar lilla Mona: - Har ni sexualupplysning i skolan? - Nej vi har vanliga lysrör. Söker två - God dag, jag hörde att ni söker en kassör. - Ja, faktum är att vi söker två. Den förra och en ny. 9

10 Allmänhetens BADMINTON Idrottshallen Hammar n Hösten 2004 och våren 2005 Tisdagar kl Fredagar kl Dessutom under jul-, nyårs- och trettond.helgen 25/12 Lördag kl /12 Söndag kl /12 Tisdag kl /12 Onsdag kl /12 Fredag kl /1 Lördag kl /1 Tisdag kl /1 Onsdag kl En till två banor per tillfälle. Arr Vännäs AIK Badminton Tekniska förvaltningen Allmänhetens åkning VÄNNÄS ISHALL fr.o.m. vecka 39 Måndagar kl (obs! puckfritt!) Fredagar kl Söndagar kl (obs! puckfritt!) Söndagstiden utgår vid eventuella cuper, se anslag i ishallen. Dessutom under jul- och nyårshelgen 27/12 Måndag kl /12 Tisdag kl /12 Onsdag kl /12 Torsdag kl /12, 31/12-1/1 är ishallen stängd. Tekniska förvaltningen, gatu/fritid Vännäs Gymnastikförening Dag Tid Aktivitet Lokal Ledare Vuxengymnastik måndag Medel Hammar gymsal Inger Westerlund måndag Intensiv Liljahallen Gunnel Dahlström onsdag Medel Hammar gymsal Inger Westerlund Seniorgympa tisdag Lätt Hammar gymsal Birgitta Karlsson Ungdom och vuxen onsdag Aerobic power Hammar gymsal Anette Henriksson Barn - Anmälan - först till kvarn! torsdag Barngym Bråns skola Åsa, år måndag Barngym Vännäsby IH Susanne, år måndag Pyttedans/gym Hammar gymsal Sofie, födda 2000 Sofia, torsdag Kids Aerobic Hammar gymsal Anette, år lördag Pyttegym Vännäsby IH Sara, Linda, söndag Barn 6-9 år Vännäsby IH Ulrika, All verksamhet startar vecka 39 Kommer i höst: Nybörjare Jazzdans med Sofia H, 8-10 år, se senare affischering. 10

11 Filmerna visas torsdagar kl på medborgarhusets bio vännäs filmstudio 23.9 Guds stad 30.9 The Mother Lost in Translation Detaljer grams Trasdockan Noi Albinoi Magdalenasystrarna Mannen på tåget Prinsessan och krigaren film är bäst på bio! Medlemskort: 200:- (ger inträde till samtliga filmer) Studerande: 150:- I rättssalen - Det har kommit till vår kännedaom att er hund har jagat en man på cykel. - Nej, det här är ju löjligt. Min hund kan inte cykla. Elljus Motionsspår Vännäs Läger Under skidsäsongen är Liljahallen öppen för dusch, bastu och omklädning måndag-torsdag kl lördag-söndag kl Under skollov är Liljahallen låst! Tekniska förvaltningen Nu är det jul igen!...ja, inte riktigt, men tiden går fortare än man tror och snart är det dags för traditionsenlig julskyltning/julmarknad. Är du intresserad av att medverka med din affär, ditt företag eller din förening - eller som privatperson? Ta då kontakt med någon av kontaktpersonerna nedan! Företagarnas Riksorganisation: Lena Carneland Svensk Handel: Inger Jeppsson Vännäs kommun: Stefan Leiding, turismhandläggare Skidåkning med HUND får endast ske vid fritidsområdets elljusspår följande tider: Måndagar kl Onsdagar kl Fredagar kl Söndagar kl OBS! Opreparerade spår på söndagar! För närmare upplysning ring eller Tekniska förvaltningen Föreningsstipendium Kommunstyrelsen i Vännäs delar ut stipendium för att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom föreningslivet. Stadgar för stipendiet kan rekvireras eller hämtas på tekniska förvaltningen, Förslag på stipendiat/er inlämnas senast 1 november till Vännäs kommun, Tekniska förvaltningen, Gatu/ fritid, Medborgarhuset, Vännäs. 11

12 1. Tavlans plats, 2.Väg till Midstugan, 3. Dalstugan, värmestuga, fikaförsäljning, wc, 4. Skiduthyrning, 5. Liftkur, 6. Grillplatser, 7. Halfpipe/Bigjump, 8. Bygellift, 9. Tallrikslift, 10. Stora backen, 11. Familjebacken, 12. Midstugan. Öppettider Tisd & torsd Lörd & sönd Juldagen - Trettondag jul } Sportlov Påsklov Fikaförsäljning, Dalstugan Lörd & sönd Skiduthyrning Köldgräns -20 C. Vid förfrågning: Biljettpriser Halvdag, fr kr Dagkort 90 kr Kvällskort 70 kr Dagkort, familj max 6 pers 250 kr Veckokort 350 kr Säsongskort: Junior/Senior 550 kr Familj max 6 pers kr Medlem i Friluftsfrämjandet betalar 450 kr resp :- för säsongskort! Alpina Klubben Vännäs Klubben för alla åldrar. Träningstider: Månd & onsd Tel Alpina Klubbens egna masterskapstävling äger rum på träningskvällar i samtliga discipliner HEAD/Tyrolia Testcenter Bokning Midstugan och backen Skidskola börjar vecka 4 (två lö o. sö kl 9-11) Anmälan till Mats-Åke , Fredrik Anmälan snowboard till Robert Vi har Sveriges BÄSTA half-pipe! Fettisdagens kväll firas med semlor och fackelskidåkning Alpina Klubben Vännäs Verksamheter på Middagsberget Alpina klubben Vännäs har en verksamhet där vi ger ungdomar möjlighet att bli allsidiga skidåkare. Vår inriktning är alpin tävlingsidrott. Vi tränar normalt på Middagsberget måndagar och onsdagar under vintertid. För er som vill pröva på den alpina sporten startar vi upp nya träningsgrupper under hösten. Vi börjar under oktober med bus och lek inomhus för att sedan gå över till skidåkning så fort snötillgången tillåter. För information om träningstider, se hemsidan. AKV:s arrangemang på Middagsberget: KVANTUM CUP - inget datum fastställt. Funderingar om vår verksamhet? Kontakta Alpina Klubben Vännäs: Tomas Edeblom, Hans Olsson, , Alpina Klubben Vännäs hemsida:

I enlighet med lag 2003:778 om skydd mot olyckor

I enlighet med lag 2003:778 om skydd mot olyckor KS16-508 174 Rensningsfrister och brandskyddskontroll I enlighet med lag 2003:778 om skydd mot olyckor Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Version Antagen Giltig från och

Läs mer

Utgiven av kommunstyrelsen i Vännäs kommun. Ansvarig utgivare Lennart Olofsson. 1956-2006. Vännäs. Medborgarhus

Utgiven av kommunstyrelsen i Vännäs kommun. Ansvarig utgivare Lennart Olofsson. 1956-2006. Vännäs. Medborgarhus Gruppförsändelse till hushållen 3 06 Utgiven av kommunstyrelsen i Vännäs kommun. Ansvarig utgivare Lennart Olofsson. 1956-2006 Välkomna till Medborgarhuset Lördag 23 september med ny fräsch foajé och ny

Läs mer

Bilaga 1 - Frister för rengöring av fasta förbränningsanordningar

Bilaga 1 - Frister för rengöring av fasta förbränningsanordningar Bilaga 1 - er för rengöring av fasta 1.1 Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftsledare kan sotning

Läs mer

1 (5) STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE. Lokala föreskrifter om frister för rengöring (sotning mm) Antaget av Kommunfullmäktige , 37

1 (5) STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE. Lokala föreskrifter om frister för rengöring (sotning mm) Antaget av Kommunfullmäktige , 37 1 (5) STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Lokala föreskrifter om frister för rengöring (sotning mm) Antaget av Kommunfullmäktige 2004-06-23, 37 2 (5) LOKALA FÖRESKRIFTER OM FRISTER FÖR RENGÖRING (SOTNING)

Läs mer

Styrdokument. Sotningsfrister. Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 2.05) Antagen av kommunfullmäktige , 223

Styrdokument. Sotningsfrister. Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 2.05) Antagen av kommunfullmäktige , 223 Styrdokument Sotningsfrister Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 2.05) Antagen av kommunfullmäktige, 223 2 (5) Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige, 223 Gäller från 2006-01-01 3 (5)

Läs mer

S Frister för sotning Föreskrifter

S Frister för sotning Föreskrifter www.hassleholm.se S er för sotning Föreskrifter Diarienummer: 2015/437 170 Fastställt den: 2015-09-02 180 Fastställt av: Kommunstyrelsen För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar:

Läs mer

Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll

Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll Upprättad: Fastställd: Reviderad: 2012-04-04/MN 2012-04-04/TT 2015-03-09/MA /MA Sida 1(5) Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll Ansvar I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, 3 kap 4 ges

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om rengöring (sotning) Räddningstjänst och förebyggande

Läs mer

Har erforderlig kunskap om eldstaden och tillkommande anordningar för att kunna utföra rengöring

Har erforderlig kunskap om eldstaden och tillkommande anordningar för att kunna utföra rengöring Skickas till: Piteå räddningstjänst Kolugnsvägen 1 941 38 Piteå ANSÖKAN OM ATT SJÄLV FÅ RENGÖRA (SOTA) SÖKANDE/FASTIGHETSÄGARE Efternamn, Förnamn Adress Personnummer Postnummer/ort Telefonnummer Fastighet

Läs mer

Halmstads kommuns föreskrifter om rengöringsfrister (sotningsfrister) och brandskyddskontroll

Halmstads kommuns föreskrifter om rengöringsfrister (sotningsfrister) och brandskyddskontroll Halmstads kommuns föreskrifter om rengöringsfrister (sotningsfrister) och brandskyddskontroll beslutade av räddningsnämnden den 27 maj 2004 Halmstads kommun föreskriver följande med stöd av 3 kap. 1 förordning

Läs mer

Riktlinje för brandskyddskontroll och sotning(rengöring) inom Söderhamns kommun.

Riktlinje för brandskyddskontroll och sotning(rengöring) inom Söderhamns kommun. 2008-01-31 Riktlinje för brandskyddskontroll och sotning(rengöring) inom. Följande riktlinjer ansluter till de regler som gäller för rengöring (sotning) enligt lagen (2003:778) och förordningen (2003:789)

Läs mer

Till Dig som själv vill svara för rengöring enlig Lag om skydd mot olyckor.

Till Dig som själv vill svara för rengöring enlig Lag om skydd mot olyckor. Till Dig som själv vill svara för rengöring enlig Lag om skydd mot olyckor. I och med att LAG OM SKYDD MOT OLYCKOR trädde ikraft den 1 januari 2004 försvann det gamla sotningsbegreppet. I sotning ingick

Läs mer

Sammanfattning Ett förslag till sotningsfrister har upprättats av Storstockholms brandförsvar.

Sammanfattning Ett förslag till sotningsfrister har upprättats av Storstockholms brandförsvar. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 /i AU 1:15 Dnr. KS 2014/352-410 Fastställande av sotningsfrister Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

Läs mer

Tidsfrister för rengöring (sotning)

Tidsfrister för rengöring (sotning) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 16 (17) Sammanträdesdatum 2015-01-20 12 Tidsfrister för rengöring (sotning) Dnr 2015/54-4 INLEDNING Med anledning av ny författning och att tidigare beslut om tidsfrister

Läs mer

Säsongen 2014-2015. En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund www.gallosk.se

Säsongen 2014-2015. En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund www.gallosk.se Säsongen 2014-2015 En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund Ordförande Ordförande Lars Eklund, 0693-208 44 Hannåsen 130, 840 50 Gällö Vice Ordförande Barbro Henriksson,

Läs mer

Sotning och brandskydd

Sotning och brandskydd Sotning och brandskydd Innehåll 3 Grundläggande information 5 Tidsintervaller för sotning 6 Tidsintervaller för brandskyddskontroll 7 Frågor och svar 8 Kontakta oss Räddningstjänsten Falköping Tidaholm

Läs mer

Allmän information om sotning

Allmän information om sotning Allmän information om sotning Innehåll Sotning och brandskyddskontroll sidan 3-5 Vem bestämmer om sotningen? Sotning och brandskyddskontroll Sotning Imkanaler Brandskyddskontroll Brandvarnare och släckutrustning

Läs mer

SALTVIK. INFORMERAR april 4 / 2010 INSKRIVNING I SKOLORNA

SALTVIK. INFORMERAR april 4 / 2010 INSKRIVNING I SKOLORNA SALTVIK 4 / 2010 INFORMERAR april Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Skol-

Läs mer

Allmän information om sotning

Allmän information om sotning Allmän information om sotning Innehåll Sotning och brandskyddskontroll... 2 Vem bestämmer om sotningen?... 2 Sotning och brandskyddskontroll... 2 Sotning... 2 Imkanaler... 3 Brandskyddskontroll... 3 Brandvarnare

Läs mer

Kommunal föreskrift om sotningsfrister samt Riktlinjer för egensotning.

Kommunal föreskrift om sotningsfrister samt Riktlinjer för egensotning. Kommunal föreskrift om sotningsfrister samt Riktlinjer för egensotning. Förslag från bygg- och miljönämnden Antaget av kommunfullmäktige den 20 december 2004 Dnr KS2006/465 Kommunkansliet sotningsfr_04.doc

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Föreskrifter om sotningsfrister i Lekebergs kommun

Föreskrifter om sotningsfrister i Lekebergs kommun Föreskrifter om sotningsfrister i Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-10-21 Ansvarig för revidering: Nerikes brandkår Diarienummer: XKS 15-484 >Förskrift Förskrift 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Kampanj på kabel-tv/kabel-tv Internet

Kampanj på kabel-tv/kabel-tv Internet Gruppförsändelse till hushållen 3 07 Utgiven av kommunstyrelsen i Vännäs kommun. Ansvarig utgivare Lennart Olofsson.! Kampanj på kabel-tv/kabel-tv Internet Passa på att beställa nyanslutning av kabel-tv

Läs mer

Allmän information om sotning

Allmän information om sotning Allmän information om sotning Innehåll Sotning och brandskyddskontroll sidan 3-5 Vem bestämmer om sotningen? Sotnings och brandskyddskontroll Sotning Imkanaler Brandskyddskontroll Brandvarnare och släckutrustning

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

2010 Sotningsindex gällande fr.o.m. 2010-07-01 2,45%

2010 Sotningsindex gällande fr.o.m. 2010-07-01 2,45% Taxa för brandskyddskontroll och rengöring (sotning) i Gislaveds och Gnosjö kommuner Antagen att gälla från 2010-07-01 Taxan indexuppräknas årligen med index överenskommet mellan SKL (Sveriges kommuner

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

kommuninfo Specialnummer vård- och omsorg Kommunal information från Vännäs kommun November 2009 Gruppförsändelse till hushåll

kommuninfo Specialnummer vård- och omsorg Kommunal information från Vännäs kommun November 2009 Gruppförsändelse till hushåll kommuninfo Kommunal information från Vännäs kommun November 2009 Specialnummer vård- och omsorg Gruppförsändelse till hushåll Specialnummer från vård- & omsorg Ansvarig utgivare Ulf Norberg ulf.norberg@vannas.se

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Kommunbladet november 2015

Kommunbladet november 2015 Kommunbladet november 2015 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 8 2015. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under november månad? Ring växeln, telefon 0918-140

Läs mer

DISPENSANSÖKAN FÖR RENGÖRING AV FÖR-

DISPENSANSÖKAN FÖR RENGÖRING AV FÖR- DISPENSANSÖKAN FÖR RENGÖRING AV FÖR- BRÄNNINGSANORDNING MED TILLHÖRANDE RÖKKANALER Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Du medger att informationen du lämnar får lagras

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN. Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM

SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN. Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM September 2017 Hej. Ja då var sommaren över för denna gång sägs det, men vi kan ju alltid hoppas på en underbar höst istället.

Läs mer

Sportlovsprogram. 18-24 feb 2013. Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar.

Sportlovsprogram. 18-24 feb 2013. Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar. Sportlovsprogram 18-24 feb 2013 Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar. Nominera till Ask & Embla Priset Sista dag för nominering är 31 mars Som ung i Sölvesborg

Läs mer

Statens räddningsverks föreskrifter om sotnings- och kontrollfrister;

Statens räddningsverks föreskrifter om sotnings- och kontrollfrister; Sotningsfrister Sotning skall ske enligt de längsta tidsintervallerna som är reglerade i SRVFS 1996:6 (se bilaga) dock att de i dessa föreskrifter angivna sotnings- och kontrollfristerna får minskas så

Läs mer

Sportlov 14-18 februari 2011

Sportlov 14-18 februari 2011 Sportlov 14-18 februari 2011 www.mariestad.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Allmänhetens åkning 3 Spela badminton 3 Ungdomskulturhuset Elvärket 4 SportlovsLan på Elvärket 5 Sportlovskul på

Läs mer

Utgiven av kommunstyrelsen i Vännäs kommun. Ansvarig utgivare Lennart Olofsson.

Utgiven av kommunstyrelsen i Vännäs kommun. Ansvarig utgivare Lennart Olofsson. Gruppförsändelse till hushållen 3 05 Utgiven av kommunstyrelsen i Vännäs kommun. Ansvarig utgivare Lennart Olofsson. Den sjunde upplagan av Hela Sveriges FilmFestival, HSFF, hålls denna gång i Vännäs,

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8?

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? HÖRBY KARATE KLUBB Kom och testa karate med oss på Älvdalsskolan! Tisdag 19/2 och Torsdag 21/2 18.00-19.00, Lördag 23/2 10.00-11.30 Medtag gympakläder! SATSERUPS IDROTTS/BYAFÖRENING

Läs mer

SPORTLOV! För ett aktivt sportlov för barn och ungdomar!

SPORTLOV! För ett aktivt sportlov för barn och ungdomar! snämnden SPORTLOV! Aktiviteter i samarbete mellan Älmhults föreningar och Kultur- och Fritidsnämnden För ett aktivt sportlov för barn och ungdomar! Postadress Box 500, 343 23 Älmhult Besöksadress Stortorget

Läs mer

Författningssamling för Gotlands kommun TAXA FÖR RENGÖRING (SOTNING) Objektstid (minuter)

Författningssamling för Gotlands kommun TAXA FÖR RENGÖRING (SOTNING) Objektstid (minuter) TAXA FÖR RENGÖRING (SOTNING) Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-17. Ändrad 2005-02-14 och 2005-06-22. Gäller från och med 1 juli 2005. Taxa gällande för utförande av enligt lag (SFS 2003:778) om skydd

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

Dispensansökan för rengöring av förbränningsanordning med tillhörande rökkanaler

Dispensansökan för rengöring av förbränningsanordning med tillhörande rökkanaler EDA KOMMUN Dispensansökan för rengöring av förbränningsanordning med tillhörande rökkanaler Insändes till Arvika kommun, 156 Räddningstjänsten, Kopparvägen 1, 671 30 ARVIKA. Enligt lagen om skydd mot olyckor,

Läs mer

Om eldning sker för enskilt hushållsbehov för uppvärmning och matlagning ska sotning utföras enligt följande.

Om eldning sker för enskilt hushållsbehov för uppvärmning och matlagning ska sotning utföras enligt följande. NORRA JÄMTLANDS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND 2004-04-27 1(3) SOTNINGSFRISTER FÖR SOTNINGSDISTRIKTEN KROKOM, STRÖMSUND OCH ÖSTERSUND A. Värme-, varmvatten-, varmlufts-och ångpanna. Om pannan ingår i värmecentral

Läs mer

Sportlov. Hörby 16-20 februari 2015

Sportlov. Hörby 16-20 februari 2015 Sportlov 2015 2015 Hörby 16-20 februari 2015 Skapa på museet och se den fantastiska utställningen Undrien Kom till Undrien, hälsa på i Trottoarien! Se den fantastiska utställningen och låt fantasin flöda

Läs mer

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention 2014-02-06 1 (7) Rapport FRN 2014/56 Fritidsnämnden Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention Bakgrund En enkätundersökning i samarbete med Attention Nackas har genomförts under hösten 2013.

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola September 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckan invigs söndagen den 13 september av kommunstyrelsens

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

Statens räddningsverk föreskriver följande med stöd av 22 räddningstjänstförordningen (1986:1107).

Statens räddningsverk föreskriver följande med stöd av 22 räddningstjänstförordningen (1986:1107). Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter om sotnings- och kontrollfrister; beslutade den 28 november 1996.

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

Medborgarmöte torsdag 21 maj 18.30, se bilaga. Öppet Hus på Skogskapellet & kyrkogården

Medborgarmöte torsdag 21 maj 18.30, se bilaga. Öppet Hus på Skogskapellet & kyrkogården Hörnsjöbladet Maj 2015 Utges av Hörnsjö Intresseförening bg. 5959-2246 www.hornsjo.se Material för nästa blad ska vara inskickat senast den 20 maj för att garanteras plats. Privatpersoner och byns företagare

Läs mer

Kommunbladet december Kommunväxeln har ändrade öppet-tider under julhelgerna. Ansök om bygdemedel

Kommunbladet december Kommunväxeln har ändrade öppet-tider under julhelgerna. Ansök om bygdemedel Kommunbladet december 2016 Det här är en lättläst sammanfattning av information från Norsjö kommun. Kommunväxeln har ändrade öppet-tider under julhelgerna Fredag 23 december, fredag 30 december och torsdag

Läs mer

Din Fritid Våren 2016

Din Fritid Våren 2016 Vård- och omsorgsförvaltningen Stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning Fritidsverksamhet Din Fritid Våren 2016 Fritidsverksamhet för ungdomar och vuxna Innehåll Information Fritidsverksamheten....

Läs mer

Nämnd, förvaltning: Handläggare: Datum: Räddningstjänsten Christer Holmström. Förändrad lagstiftning rengöring av fasta förbränningsanordningar

Nämnd, förvaltning: Handläggare: Datum: Räddningstjänsten Christer Holmström. Förändrad lagstiftning rengöring av fasta förbränningsanordningar Nämnd, förvaltning: Handläggare: Datum: Räddningstjänsten Christer Holmström Förändrad lagstiftning rengöring av fasta förbränningsanordningar Den 1 januari 2004 trädde Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 178.4

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 178.4 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 178.4 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2004-12-20 137 2004-12-21 2004/399-174 Ks 2015-01-08 18 2015-01-01 2014/1115 SOTNINGSÄRENDE OCH BRANDSKYDDSKONTROLLTAXA

Läs mer

CENTRUMKYRKAN. i Skånes Fagerhult SEPTEMBER-NOVEMBER 2011 VÄLKOMMEN

CENTRUMKYRKAN. i Skånes Fagerhult SEPTEMBER-NOVEMBER 2011 VÄLKOMMEN CENTRUMKYRKAN i Skånes Fagerhult SEPTEMBER-NOVEMBER 2011 VÄLKOMMEN TÄNKVÄRT Du vet väl om att du är värdefull Du vet väl om att du är värdefull Att du är viktig här och nu Att du är älskad för din egen

Läs mer

HÖSTLOVSBIO PÅ PARK BIO, VARA

HÖSTLOVSBIO PÅ PARK BIO, VARA HÖSTLOVSBIO PÅ PARK BIO, VARA LYCKAN, KÄRLEKEN OCH MENINGEN MED LIVET Fred 29/10 19.30 Lörd 30/10 19.30 Sönd 31/10 19.00 Onsd 3/11 19.30 Barntillåten. Biljettpris 75 kr THE LAST AIRBENDER IN 3D Fred 5/11

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun

Aktiviteter i Eslövs kommun Aktiviteter i Eslövs kommun höst och vinter 2013 Öppet för alla! AKTIVITETER I ESLÖV Aktivitetshuset Karidal Karidal är en mötesplats för kommunens invånare där alla är lika välkomna. Här finns möjlighet

Läs mer

På Gång i Skälvums missionshus

På Gång i Skälvums missionshus På Gång i Skälvums missionshus Nr 4. dec 2014 - feb 2015 I detta nummer kan du läsa om... Pastorns sida... 2 Ordförarens sida... 3 Vinterns samlingar... 4 Källan... 6 Ekumenisk bönevecka... 7 equmenia/sku...

Läs mer

KARLSLUNDS MÖTESPLATS. MÅNADSPROGRAM December Västerås stad Västerås

KARLSLUNDS MÖTESPLATS. MÅNADSPROGRAM December Västerås stad Västerås MÅNADSPROGRAM December 2017 KARLSLUNDS MÖTESPLATS MÅNADSPROGRAM December 2017 Västerås stad 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Aktiviteter december 2017 Varje vecka: Måndag: Tisdag: 13.30 Sittande

Läs mer

Kultur- och fritid februari (vecka 8)

Kultur- och fritid februari (vecka 8) Kultur- och fritid 20-26 februari (vecka 8) 2017 Färgelanda fritidsgård Välkommen till Fritidsgården, vi har öppet under sportlovsveckan som vanligt! Öppettiderna är: Måndag 13.30-16.30 årskurs 4-6 17.00-19.00

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Psalmtoppen - vi sjunger och poängsätter några av tidernas bästa psalmer tillsammans. Film: Den ofrivillige golfaren en komedi av och med Lasse Åberg

Psalmtoppen - vi sjunger och poängsätter några av tidernas bästa psalmer tillsammans. Film: Den ofrivillige golfaren en komedi av och med Lasse Åberg Kvartalsprogram Juli-september 2017 Kom In- en mötesplats för alla daglediga Stängt v.30,31 Juli v.27 Öppettider 11-15 måndag 3 juli 13:00-ca13:45 Film: Drottning Silvia, tisdag 4 juli onsdag 5 juli torsdag

Läs mer

SKIDSPÅR i DALA-JÄRNA i mån av bra snötillgång:

SKIDSPÅR i DALA-JÄRNA i mån av bra snötillgång: SPORTLOVSPROGRAM 2015 SKIDSTUGAN I VANSBRO: Skidspår alternativt från 2 km till 10 km, elljusspår 2,5 km. Grillplats med slogbod. VAIK SKIDOR för upplysning telefonsvarare 0281-713 01 SKIDSPÅR i DALA-JÄRNA

Läs mer

Aktiviteter. Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15

Aktiviteter. Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15 Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15 B O E T S B Y A B L A D www.boetsbyalag.nu Tel: 0144-201 40 boetsbyalag@aries.vokby.se Aktiviteter Gubbagympa Tisdagar kl. 19.30 21.00 Boethallen Vid frågor

Läs mer

Halvvägs. Nr 3 juni 2015

Halvvägs. Nr 3 juni 2015 KLUBBNYTT Halvvägs Nr 3 juni 2015 2 Ordförande Hej. Vi välkomnar oss alla till vår midsommarfest vid Börje IP Fjälliden den 19/6. Klädning av midsommarstången sker dagen före den 18/6 kl 18.00 vid Fjälliden.

Läs mer

1. INFORMATION SOM BERÖR SAMTLIGA: NYHET! AKTIVA FÖRÄLDRAR HJÄLPER KLUBBEN :D

1. INFORMATION SOM BERÖR SAMTLIGA: NYHET! AKTIVA FÖRÄLDRAR HJÄLPER KLUBBEN :D Stockholms SS Nyhetsbrev November 2011 Kära schackförälder, året går mot sitt slut och det börjar bli dags att avrunda höstterminen med några punkter. Eftersom vi hittills inte hunnit skicka några nyhetsbrev

Läs mer

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning!

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sportlovs- ******************************** program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sumobrottning Paintball

Läs mer

Marknad. Hammarstrands. Fredag den 15 juli kl.10.00-16.00. Lions Hammarstrand Serverar KAMS fredagen den 15/7 COOP parkeringen. Välkomna!

Marknad. Hammarstrands. Fredag den 15 juli kl.10.00-16.00. Lions Hammarstrand Serverar KAMS fredagen den 15/7 COOP parkeringen. Välkomna! Fugelsta Marknad Vid Fugelsta Bygdegård, lördagen den 6 augusti. kl. 11-15. Tombola, älgkalvslotteri, knallar, kams, fika, hamburgare, m.m "Knallar" sökes, anmälan till tel nr. 070-327 99 36 alt. 070-793

Läs mer

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00.

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00. På sportlovet har vi öppet som vanligt! Vi kommer att ha olika aktiviteter, men givetvis är det fritt att bara hänga! www.tomelilla.se/soffta eller Soffta (the Official page) på Facebook ~~~~~ Bordtennishallen

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSBFS Remissutgåva Förslag till Myndigheten för

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 25 22,5 B. Kvinna 86 77,5 C. Annan 0 0 Min ålder A. yngre än 25 år 21 18,9 B. 26 45 år 32 28,8 C. 46 65 år 38 34,2 D. äldre än 65 20 18 Tid för mitt besök

Läs mer

Fredag 25/10 Ungdomsfestival UNF Närlundahallen

Fredag 25/10 Ungdomsfestival UNF Närlundahallen Här kan du läsa om lite olika saker som du kan aktivera dig med under höstlovet i år. Dåsportlovsprogrammet innehåller mycket fritids- och sportaktiviteter försöker vi till höstlovet nu erbjuda saker som

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider R T P - Malmö Verksamheten fjärde kvartalet 2003 Datum på nyhetsbrevet 21 september GOD JUL & GOTT NYTT ÅR I det här numret: God Jul & Gott Nytt År 1 1 Aktiviteter 2 Kalender 3 Telefonlista 4 Det känns

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015 Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter VALHALLAVÄGEN 38s 10 SÖRBYVÄGEN ÖPPETTIDER FÖR VÅRA LOKALER VALHALLAVÄGEN

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 SRVFS 2005:9 Statens räddningsverks föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Läs mer

Kommunbladet nummer 1, januari 2014. Ny internet-tjänst på skolorna. Ny skol-lag. Information från Norsjö kommun på lättläst svenska.

Kommunbladet nummer 1, januari 2014. Ny internet-tjänst på skolorna. Ny skol-lag. Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Kommunbladet nummer 1, januari 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Ny internet-tjänst på skolorna Skolorna i Norsjö kommun kommer att börja använda en ny internet-tjänst, där föräldrar,

Läs mer

SPORTLOV! Måndag 16/2

SPORTLOV! Måndag 16/2 Kultur och fritid SPORTLOV! Måndag 16/2 Haganäsbadet Tid: Simhallen har öppet 11.00-15.00. Plats: Haganäsbadet. Inträde: 20 kr för ungdomar 5-17 år och 35 kr för vuxna (+18 år). Minigolf Haganäs Spela

Läs mer

Torsås. kommun. Sportlov februari. Program

Torsås. kommun. Sportlov februari. Program Torsås kommun Sportlov 2014 17 23 februari Program Måndagen den 17/2 Innebandy för alla i Torsås sporthall kl. 10.00 12.00. Samling kl. 10.00. Innebandyklubbor finns att låna. Arr: Skol-IF Innefotboll

Läs mer

Sportlovsprogram 2015

Sportlovsprogram 2015 Sportlovsprogram 2015 Lördag 14 februari Lilla Lospåret Hurtigtorpet Lördag kl. 11.00 Hällefors skidklubb. För mer information och anmälan se hemsidan. Hellefors E-sports Club har SPORTLOVSLAN lördag -

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

FFS (3) LOKALA FÖRESKRIFTER OM FRISTER FÖR SOTNING/RENGÖRING m.m.

FFS (3) LOKALA FÖRESKRIFTER OM FRISTER FÖR SOTNING/RENGÖRING m.m. 1(3) LOKALA FÖRESKRIFTER OM FRISTER FÖR SOTNING/RENGÖRING m.m. Antagna av kommunfullmäktige den 24 november 2004 279 Föreskriften i sin helhet gäller från 2005-01-01 Med stöd av 3 kap. 4 Lagen (2003:778)

Läs mer

November / december 2013

November / december 2013 November / december 2013 Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare

Läs mer

SPORTLOVS PROGRAM. 5 OS-tävlingar. LINDESBERG 2014 för dig i 4-9:an. ...där alla kan bli vinnare!! (men i vissa fall även andra åldersgrupper) Sälen

SPORTLOVS PROGRAM. 5 OS-tävlingar. LINDESBERG 2014 för dig i 4-9:an. ...där alla kan bli vinnare!! (men i vissa fall även andra åldersgrupper) Sälen Sälen SPORTLOVS PROGRAM LINDESBERG 2014 för dig i 4-9:an (men i vissa fall även andra åldersgrupper) Skridskor Biljard för tjejer ACTIC Hockey utan skridskor? 5 OS-tävlingar Curling Bowling Skytte Pulkarace

Läs mer

Sotning och brandskyddskontroll

Sotning och brandskyddskontroll Sotning och brandskyddskontroll Björn Nordlund, Utredare Villaägarnas Riksförbund 1. SAMMANFATTNING 3 2. BRANDSKYDDSKONTROLL FALLET KENNETH LIND 3 3. SOTNINGSVERKSAMHETEN MÅSTE SES ÖVER 4 4. Bakgrund 5

Läs mer

SPORTLOVS PROGRAM. LINDESBERG 2013 för dig i 4-9:an. (men i flera fall även för andra åldersgrupper) Skytte. Curling. Bowling. Ishockey.

SPORTLOVS PROGRAM. LINDESBERG 2013 för dig i 4-9:an. (men i flera fall även för andra åldersgrupper) Skytte. Curling. Bowling. Ishockey. Skytte SPORTLOVS PROGRAM LINDESBERG 2013 för dig i 4-9:an (men i flera fall även för andra åldersgrupper) Curling Ishockey ACTIC Skidor Bowling Handboll Innebandy Skridskor Fotbollsturnering Simning Men

Läs mer

öppnat. 2. Val av justeringsperson. Beslutade att välja Mattias Andersson att jämte ordförande och sekreterare att justera dagens protokoll.

öppnat. 2. Val av justeringsperson. Beslutade att välja Mattias Andersson att jämte ordförande och sekreterare att justera dagens protokoll. 1 Tid: 2016-08-16 kl.18.30-20.45 Styrelsemöte med IK Graip Plats: Cementa Arena Närvarande: Maria Axemyr, ordf Anders Grönlund, v ordf Ingrid Rosenberg, kassör Yvonne Karlsson, sekr Mattias Andersson Magnus

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet.

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-01-14 ÅIK:s Gympa Nr 1-3 ** start v4 ** Prova på GRATIS första veckan! Pris till den deltagare som har högst närvaro på 1 aktivitet.

Läs mer

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek Program hösten 2013 Sjöbo bibliotek Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 Kontakt: Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 Hemsida: www.lund.se/kulan E-post: kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se

Läs mer

Årsavgift 150:- Huvudmedlem och stödjande medlem 90:- Familjemedlem med samma

Årsavgift 150:- Huvudmedlem och stödjande medlem 90:- Familjemedlem med samma 1 (6) Verksamhetsberättelse för 2008 Styrelsen för Afasiföreningen i Umeå får härmed avlämna följande berättelse över föreningens verksamhet under tiden 2008.01.01 2008.12.31 Medlemsantal 121 Styrelse

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 21 november 2014 Myndigheten

Läs mer

SPORTLOV! Måndag 16/2

SPORTLOV! Måndag 16/2 Kultur och fritid SPORTLOV! Måndag 16/2 Haganäsbadet Tid: Simhallen har öppet 11.00-15.00. Plats: Haganäsbadet. Inträde: 20 kr för ungdom 5-17 år och 35 kr för vuxen (+18 år). Tid: 9.00-12.00 skridskoåkning

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013

SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013 SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013 Föreningen RegioLan presenterar LAN 2013 i Sporthall. När: lördag 16/2 till tisdag 19/2. Tid: Insläpp 15.00 lördagen den 16:e. Under lanet anordnas turneringar

Läs mer

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS!

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! TVSPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2014! 1 Hej! I din hand håller du ett program med spännande aktiviteter som du kan ta del av under höstlovet. Om det inte

Läs mer

Fritidsaktiviteter. Cirklar och gruppverksamhet för personer med funktionsnedsättning hösten 2015. VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Fritidsaktiviteter. Cirklar och gruppverksamhet för personer med funktionsnedsättning hösten 2015. VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Fritidsaktiviteter Cirklar och gruppverksamhet för personer med funktionsnedsättning hösten 2015. VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET 2 (7) Fritid är viktigt! Med en aktiv fritid mår du bättre, orkar mer och känner

Läs mer