Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen"

Transkript

1 Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen 1

2 Snabba fakta ttf-koncernen Mål & RESULTAT Mål Resultat Ägare: Taxi Trafikförening upa med 882 taxiägare som medlemmar. Eget kapital: 139 miljoner kronor. Transportintäkter: miljoner kronor exkl. moms. Antal årsanställda: 189 varav 131 kvinnor. Antal förare: varav 185 kvinnor. Antal bilar: inkl. reservbilar. Hemsida: Omsättning totalt* mkr mkr Omsättning per timme* 315 kr 294 kr Resultat i TTF 4,6 mkr 3,1 mkr Andel automatiska bokningar 38 % 29 % EBITDA i ett schablonåkeri* 12 % 11,83 % CO 2-minskning* 65 % 69 % * Taxi Stockholm AB 2

3 Året i korthet > nya förare rekryteras under året. > Omorganiseringar och förstärkning av kompetens genomförs för att ha rätt kompetens på rätt plats. > Ett nytt strategiskt styrkort ritas som bättre balanserar löpande arbete och utveckling. > Värmdö Taxi införlivas i Taxi Stockholm. > Implementeringen av två stora teknikinvesteringar i bilen, Vectoroch EMV-terminaler genomförs. > Metoden Redan där börjar användas för effektiv verksamhetsutveckling. > Intern kommunikation får ett större fokus på åkare och förare. Syftet är att stärka laget Taxi Stockholm. Fem år i sammandrag för ttf-koncernen, KKR Totala transportintäkter, exkl. moms 1) Omsättning per timme, exkl. moms Fakturerade transporter Serviceavgifter från anslutna åkerier Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Avkastning på eget kapital 2) 2,3 % 19,50 % 8,60 % 3,50 % 14,00 % Balansomslutning Soliditet 46,0 % 44,0 % 44,6 % 42,8 % 40,7 % Medelantal anslutna fordon (st) 3) Antal årsanställda Lönesummor ) Totala transportintäkter avser intäkterna för samtliga transporter som utförs av åkerier under varumärket Taxi Stockholm AB och Värmdö Taxi AB, dvs även transporter där medlemsåkerierna erhållit kontant betalning. Beloppen är avstämda mot rörliga serviceavgifter (2,8 %) och avser totalt inkört exkl. moms. 2) Avkastning på eget kapital beräknas som Resultat efter finansiella poster/snitt eget kapital. 3) Exkl. reservbilar, inkl. 56 bilar anslutna till Värmdö Taxi. Miljöarbete utsläpp CO 2 fordonspark Vi kör tio varv runt jorden varje dag men vi påverkar miljön med bara tre varv. Vår vision är att uppnå en fossilfri transporttjänst i framtiden och vara en viktig del av kollektivtrafiken i ett hållbart samhälle. Taxi Stockholm är dessutom miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004, vilket innebär att vi uppfyller 55 tuffa krav och arbetar med ständiga förbättringar. g/km Målet till år 2012 är 60 g/km År 131st 154 st 200 st st Totalt fordon. Andel miljöbilar 91 %. Diesel Hybrid Etanol Biogas 3

4 På förändringsresa mot högt uppsatta mål Förändring är inte ett undantagstillstånd. Förändring sker i vardagen och är ibland knappt märkbar, konstaterar Tanja Ilic, VD på Taxi Stockholm. Förverkligandet av visionen att vara mer än bara taxi och att alltid överträffa kundens förväntningar kräver innovation och konkreta handlingar. Och en insikt om att många små steg för oss framåt. Taxi Stockholms förändringsresa går mot högt uppsatta mål. > Förändringar sker ofta i tysthet. De utgörs av enskilda händelser som hänger ihop i ett större, ofta komplext sammanhang och ställer krav på förståelse för omvärldens påverkan, flexibilitet samt förnyelse i organisationen. Genom att göra det vi är bra på ännu bättre gör vi en positionsförflyttning från att vara transportföretag till att bli ett serviceinriktat logistikföretag i tiden, säger Dimitrios Faniadis, Taxi Stockholms styrelseordförande. Med insikt om att förändring kräver tid och energi har Taxi Stockholm utvecklat sitt arbetssätt och skapat en metod för effektivt förändringsarbete: Redan där. Syftet är att bli mer lättillgängliga, mer agerande och uppnå snabbare utveckling. Vi behöver ha förändring som drivkraft för att nå de ambitiösa mål vi satt upp och inte stanna i nöjdrutan, säger Tanja Ilic, VD. Satsningar som gett goda resultat Året som gått är präglat av förändringsarbete i hela organisationen. Utveckling av medarbetare är grundläggande för det långsiktiga arbetet med att effektivisera samt automatisera och därmed sätta kunden i centrum. Vi kan inte göra som vi alltid har gjort. Ska vi uppnå målet att ha branschens bästa lönsamhet för de anslutna åkerierna krävs nya vägar, säger Dimitrios. Snabbhet, flexibilitet samt innovation är en förutsättning för att ligga i framkant. Under året slutfördes implementeringen av ny teknik i bilarna och den virtualiserade IT-plattformen. Teknisk utveckling är en förutsättning för att motsvara framtidens krav, inte minst när det gäller nya bokningsvägar. Nya automatiska bokningsvägar som applikationer för smartphones och sms-bokningar har varit framgångsrika och bokningarna via dessa kanaler har ökat. Det är en utmaning eftersom det för en del kunder är en självklar och efterlängtad utveckling medan det för andra tar längre tid att förändra sitt sätt att boka, konstaterar Tanja. Rekrytering och utbildning är andra områden som varit framgångsrika. Målsättningen att rekrytera 500 nya förare resulterade i den fantastiska siffran nya förare, vilket är ett kvitto på hur attraktivt Taxi Stockholm är i branschen. Målet att utbilda 400 förare genom effektivare utbildningar och en utbyggnad av utbildningslokalerna är också överträffat. Nästa steg är att öka kvaliteten ytterligare på den stolta förarkår vi har, säger Tanja. Bakslag som fört oss framåt Taxi Stockholm visade prov på snabbhet och flexibilitet under den ostadiga världskonjunkturen 2011 genom att agera i tid. Anställningsstopp och stopp av hyllförsäljningar av ingångar till Taxi Stockholm var nödvändiga åtgärder. Vi kan konstatera att svängningarna mellan högkonjunktur och lågkonjunktur kommer med tätare intervaller och det gäller att vara redo, säger Dimitrios. Årets uppstart av arbetet med att skapa strukturerad omvärldsanalys kommer att bidra till ökad beredskap för de snabbare cyklerna i framtiden. I slutet av 2011 tog Uppdrag Gransknings besiktning av 4

5 Dimitrios Faniadis, styrelseordförande och Tanja Ilic, VD, på väg in i framtidens taxi. taxibranschen mycket energi. Intensivt arbete och självrannsakan resulterade i en insikt om att Taxi Stockholm måste säkra kvaliteten för att möta kundens förväntningar på en trygg och seriös aktör på marknaden. Bättre kommunikation med Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen är ett krav för hela taxibranschen. Det vi gjorde bra i läget som uppstod var att snabbt skapa en beredskapsplan som följer det kvalitetsarbete vi har för att vara ISOcertifierade. Det visar att vi är seriösa och pålitliga, konstaterar Tanja. den bästa kompetensen genom att visa upp att vi är ett innovativt och modernt företag. Taxi Stockholm ska vara den lärande organisationen. Genom att stärka åkarna i rollen som arbetsgivare blir Taxi Stockholm mer attraktivt att jobba för. Vi kommer att satsa på utbildning av våra åkare i syfte att ge dem stöd i rollen som professionella företagare under 2012, tillägger Dimitrios. Ansvar och lagarbete En förutsättning för utveckling är lagarbete och att alla tar ansvar. Ökad tillgänglighet i högtrafik under 2011 är resultatet av ett bättre samarbete i hela Taxi Stockholm. Framdrift bygger på insikt om att alla små steg laget gemensamt tar för oss framåt. Det är vi som måste göra jobbet och vi är alla budbärare för Taxi Stockholms varumärke, säger Tanja. En strategisk plan för att förbättra lagarbetet är nödvändig för företagets utveckling. Vi arbetar ännu mer systematiskt med att utveckla och följa upp dessa frågor. Framtiden kräver allas ansvar och godtar inga ursäkter, tillägger Dimitrios. Taxi Stockholm har påbörjat en resa som gett strategiskt fokus och en stärkt organisation. Ett ledarskapsprogram i serviceorganisationen genomfördes under året i syfte att uppnå ett utvecklande ledarskap. Vi arbetar för att ständigt bli bättre och förbättra samarbetet mellan åkare, förare och organisation, säger Tanja. Attraktiv arbetsgivare I syfte att nå visionen om att vara top-of-mind som arbetsgivare i segmenten studenter och välutbildade vill Taxi Stockholm attrahera Framtidens taxi går mot skräddarsydda lösningar Taxi Stockholm ska fortsätta vara ledande genom att ständigt överträffa kundens förväntningar, ha de bästa förarna och driva ett målinriktat miljöarbete. Vi behöver förstå vår plats i kundernas hållbarhetskedja och vi har i dag ett högt anseende inom miljöområdet, säger Tanja. Taxi Stockholm är en del av det hållbara resandet i det kollektiva samhället och ingår i Fördubblingsprojektet inom Svensk Kollektivtrafik med målsättningen fördubbla antalet kollektiva resor till år Att påverka utvecklingen av bytespunkter och betalsystem är viktigt i arbetet för att vara en del av hela resan. Stockholms vattenvägar kommer att utgöra en viktig del av kollektivtrafiken i framtiden och Taxi Stockholm erbjuder bland annat Båttaxi. Kunderna har behov av anpassade tjänster, vi måste hänga med, vara förutseende och öka mervärdet för kunderna, tillägger Dimitrios. Taxi Stockholm vill vara en integrerad del av kundens vardag och erbjuda en lösning för den som t.ex. behöver få ihop familjelogistiken med resa från jobbet, dagishämtning och matinköp. Vår förändringsresa har siktet inställt på att finnas på plats, Redan där, när kunden tänker taxi, avslutar Dimitrios. 5

6 Framgång tack vare laget och miljöfokus Bra lagarbete där alla tar ansvar och vill litet mer för Taxi Stockholm framåt. Utveckling och framgång är resultatet av allas kreativitet, innovationsförmåga och drivkraft att ständigt vilja bli bättre. Bättre på att ta ansvar när det gäller såväl verksamhet som människa och miljö. > Tack vare gott lagarbete och engagemang har Taxi Stockholm rört sig framåt under ett år då förändringarnas vindar blåst och världskonjunkturen varit i gungning. Det kompetensskifte som skett under året lägger grunden för vidare utveckling av Taxi Stockholm tillsammans med ett arbete för ständiga förbättringar. Var och en i Taxi Stockholm har på sitt ansvar att alltid utvärdera och förbättra sitt arbete. CO Antal CO 2 Utsläpp per Kilometer 2008 inköpta gasbilar Stockholms Stads miljöbilsgräns Snitt utsläpp fossilt CO 2 per km År År Metoden för effektivare företagsövergripande förbättringsarbete heter Redan där. Med en steg-för-steg metodik och tankesättet Plan Do Check Act är målsättningen att få snabbare utveckling och uppnå ständiga förbättringar. Visionen är att när kunden tänker taxi är Taxi Stockholm redan där. Förändringens år i stort och smått De förändringar som gjorts under 2011 spänner över hela organisationen och omfattar allt från finjusteringar till större satsningar. Två viktiga områden är ny teknik och förbättrad lönsamhet för våra åkare. IT-avdelningen har haft ett händelserikt år med stort fokus på teknik i bilen, lansering av automatiska bokningar och en ny virtuell IT-plattform som spar el och utrymme. De automatiska bokningsvägarna via applikationer för smartphones och smsbokningar har resulterat i att automatiska bokningar uppgått till 29 procent under året. Målsättningen är att under 2012 nå det ambitiösa målet 40 procent. Bättre lönsamhet i åkerierna är det viktigaste målet. För att uppnå det har Taxi Stockholm tagit fram bättre prognoser för när bilen bör vara ute samt övergripande mål för åkeriets lönsamhet. Under 2011 har nya, förbättrade avtal med de bästa leverantörerna tagits fram, fler förare rekryterats och ett arbete pågår för att förebygga skador som genererar förluster. En utbildning för åkare under 2012 syftar till att stärka åkarnas roll som företagare och ge bättre lönsamhet. 6

7 Gunnar Welander, miljöchef På väg mot en fossilfri transporttjänst Taxi Stockholms bilar kör sammanlagt en sträcka som motsvarar tio varv runt jorden varje dag. Vägtransporter har normalt stor miljöpåverkan, främst genom utsläpp av koldioxid, kväveoxider och partiklar. Vi kör mycket, men tack vare vår miljösatsning har vi minskat utsläppen med 70 procent och står rakryggade, säger Gunnar Welander, miljöchef på Taxi Stockholm. Miljöarbetet har lett till att endast tre av de tio varv vi kör per dag orsakar klimatpåverkande koldioxidutsläpp.* Visionen är att uppnå en fossilfri transporttjänst i framtiden och vara en viktig del av kollektivtrafiken i ett hållbart samhälle. Genom tydliga mål och kontinuerlig uppföljning säkerställer Taxi Stockholm att arbetet sker i denna riktning. Det stärker yrkesstoltheten att kunna bedriva sin verksamhet med minsta möjliga klimatpåverkan, säger Gunnar. I dag utgör biogasbilar 70 procent av vår bilpark och vi köper i snitt mer än en biogasbil om dagen. Nästa steg blir att testa elbilar och hitta en modell som uppfyller kraven för yrkestrafik, tillägger han. Samarbete för minskad miljöpåverkan Utöver satsningen på biogasbilar omfattar miljöarbetet bland annat dubbdäcksförbud, källsortering och att inte acceptera miljödieslar som miljöbilar. Vi är det enda av de stora bolagen som inte accepterar miljödieslar och anledningen till det är att vi vill minimera vår klimatpåverkan, konstaterar Gunnar. Bättre luftkvalitet, ökad kollektivtrafik och minskat buller är miljöfrågor Taxi Stockholm verkar för genom att vara en del av Stockholms Klimatpakt samt Fördubblingsprojektet inom Svensk Kollektivtrafik som syftar till att fördubbla det kollektiva resandet till år Vi är två miljoner människor som lever med trafikinfarkten i Stockholm varje dag och Taxi Stockholm verkar för att förändra situationen, säger Gunnar. Ett kostnadseffektivt, flexibelt och miljöanpassat transportnät är målsättningen med samarbetet med den övriga kollektivtrafiken. I bolaget X2AB bedrivs utvecklingsprojekt med målsättningen att kollektivtrafiken, som Taxi Stockholm är en viktig en del av, blir en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle och ett attraktivt alternativ till egen bil. Det ska vara ett effektivt och miljösmart alternativ att ta taxi i stället för bil såväl privat som i tjänsten. Med ett medvetet val kan resenären bidra till att minska miljöpåverkan, säger Gunnar. Elin Stenkvist, växeloperatör * CO 2-utsläppet utgår från Transportstyrelsens värde för blandad körning. Reduktion görs med 82 % för biogasbilar och 42 % för Etanolbilar. 7

8 Om Taxi Stockholm Målsättningen att rekrytera 500 nya förare överträffade Taxi Stockholm med över 100 % och gjorde det bästa året i företagets historia. Under året uppgick rekryteringen av nya förare till 1 069, vilket motsvarar pass per år, och målsättningen är att fortsätta rekrytera fler förare med bibehållen kvalitet. > Med fler förare i laget står Taxi Stockholm väl rustade inför nästa utmaning: att se till att förarna är ute på rätt tider genom förbättrat samarbete och ett bra schema. Viktigast av allt är att kunden får en bil, detta uppnår vi genom ökad tillgänglighet och att vara på rätt plats när kunden tänker taxi. Hej 2011 Arbetet med företagskulturen Hej har fortsatt under 2011 med fokus på att vara vänliga, hjälpsamma, uppmärksamma och hjärtliga i alla möten med medarbetare och kunder. Under året har Taxi Stockholm arbetat med bland annat intern benchmarking i kundmötet, Bästa sättet, och med ett ledarskapsprogram i serviceorganisationen som ska ge ett utvecklande ledarskap. Hej går 2012 in i ett nytt skede med Hej Åkare. Syftet är att höja kompetensen hos åkarna och stödja dem i rollen som företagare och arbetsgivare. Några av de största utmaningarna är att tydliggöra åkarnas förväntningar på Taxi Stockholm samt tydliggöra vilken verksamhet serviceorganisationen inte ska bedriva. Prioriterade övergripande mål till 2015 > Att öka omsättningen i koncernen till lägst 2,6 miljarder kronor. > Att EBITDA i ett schablonåkeri är minst 12 procent. > Att inkört per timme och bil är minst 425 kronor. > Att andelen automatiska bokningar ska uppgå till 55 procent. > Att minska koldioxidutsläppen med 85 procent jämfört med Mission Vi tar ansvar Vi vill höja oss över taxibranschens normer och sätta nivån för hur vi agerar efter vår egen värdegrund. Därför arbetar Taxi Stockholm alltid seriöst och med respekt och ansvar för vår omvärld. Det bygger en stolthet för vårt yrke och ett engagemang hos alla inom Taxi Stockholm. Det borgar för att var och en bär sitt eget ansvar för att vi alltid ska fortsätta vara nummer ett och för att vi ska fortsätta att utveckla vår marknadsposition tillsammans genom att bygga vår egen framgång. Vår framgång som företag bygger vi genom att utveckla oss och genom att hålla en hög kvalitet samt genom medarbetarnas vilja att prestera. Organisation Under varumärket Taxi Stockholm AB och Värmdö Taxi samverkar medlemsåkerierna genom beställningscentralen. Taxi Stockholm har varit en del av Stockholm och Stockholms utveckling sedan 1899 och utför nu drygt 8 miljoner köruppdrag per år. Följ Taxi Stockholm

9 Organisationsschema Medlemmar Taxi Trafikförening u.p.a Taxi Stockholm AB Stockholms Taxi Intresse AB Taxi Special Stockholm TTF Värmdö Taxi AB Svea Taxi Allians AB (67,5 %) Taxiutrustning i Stockholm AB Taxiteknik på Landsort AB (75 %)

10 Förvaltningsberättelse Koncernredovisning Styrelsen för Taxi Trafikförening u.p.a får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Verksamhetens art och inriktning Taxi Trafikförening upa (TTF) består av medlemsåkerier som utgör transportorganisationen. Medlemsåkerierna är knutna till Taxi Stockholm AB genom ett transportöravtal. Taxi Stockholm utgör en beställningscentral och serviceorganisation som arbetar på uppdrag av TTF. TTF ska genom dotterbolaget Taxi Stockholm skilja sig avsevärt från konkurrenterna genom att alltid överträffa kundens förväntan samt vara en ansvarsfull samhällsaktör som är mer än bara taxi och ha Sveriges bästa serviceorganisation för åkerierna. En företagsövergripande metod för verksamhetsutveckling, Redan där, har utarbetats under Metoden ska utveckla kärnan i vår verksamhet i snabbare takt. Det handlar om ett förändringsarbete som organisationen måste genomgå samt att inkludera förare och åkare i denna utveckling. Väsentliga händelser under 2011 > Fram till maj hade vi en starkt uppåtgående trend men senare på året såg vi en avmattning i omsättningen. > Stockholms stad genomför många trafikarbeten vilket starkt har påverkat vår framkomlighet och därmed också vår tillgänglighet för kunderna. Detta har i sin tur lett till mindre antal körningar. > Swedavia inför nya avgifter på sina terminaler, Arlanda och Bromma flygplatser, vilket påverkar våra kunder och medarbetare i hög utsträckning. Ärendet om Swedavias avgifter på Arlanda drevs av annan part till Marknadsdomstolen vilket resulterade i att avgiften fick sänkas. Taxi Stockholm har deltagit aktivt i allmänna debatten kring det ökade antalet terminalägare som lägger extra avgifter på kunderna utan att öka servicegraden. > Integration av Taxi Stockholm och dotterbolaget Värmdö Taxi genomförs. Värmdö Taxis växel flyttar in till Taxi Stockholms lokaler. > Lokalerna i fastigheten på Luntmakargatan byggs om för att vi ska klara att stanna på adressen då en flytt till större och för oss bättre anpassade lokaler skjutits på framtiden. > Vi förändrar hur vi strategiskt styr och leder bolaget för att ha en balans i löpande arbetet och den långsiktiga utveckling vi gör för att nå kostnadseffektivitet, öka omsättningen och utveckla framtidens affärer. Taxi Stockholm har under året genomfört ett antal omorganiseringar: > En förstärkning kring intern kommunikation föranledde en omorganisation av våra internkommunikatörer med fokus på förar- och åkarperspektivet. Syftet är att stärka laget Taxi Stockholm till att dra mot samma mål och tala samma språk. > Omorganiseringar och kompetenshöjande utbildningar inom ledarskap och projektledning startar för att alltid ha rätt kompetens i företaget. Detta är ett pågående arbete som kommer att fortsätta under > Taxi Stockholm har även genomfört omorganisationer inom redovisnings- och ekonomiavdelningen. Vi anställde den 3 oktober en ny ekonomi- och administrativ chef, Anders Emmoth. > Vi tillsatte en ny operativ chef för växel och trafikledning med fokus på att leda bilen rätt till kund, Britta Kronekvist började den 3 oktober. > IT-miljön virtualiseras för att vara mer effektiv i kostnads- och miljöhänseende. > Implementeringen av två stora teknikinvesteringar i bilen, Vector- och EMV-terminaler, slutförs. Under 2012 fortsätter utvecklingen av de tekniska plattformar som implementerades under > Taxi Stockholm medverkar i Fördubblingsprojektet för att vara med och påverka utvecklingen av Stockholms infrastruktur och synliggöra att taxi är en nödvändig del av framtida kollektiva trafiklösningar. > Taxi Stockholm har ökat sin andel i Svea Taxi Allians till 67,5 procent i linje med ägardirektiven för att stärka nätverket, förenkla beslutsprocessen och för att övertyga alla partners om att Taxi Stockholm tänker ta sitt ansvar för att Svea ska vara det ledande nätverket, som står för kvalitetssäker taxi i hela landet. Omvärld och utveckling Stockholm utvecklas och inflyttningen kommer att innebära en ökande trängsel. Kollektivtrafikens utformning blir allt viktigare och där ska Taxi Stockholm visa hur vi kan komplettera andra trafikslag. Från 2012 träder en ny kollektivtrafikslagstiftning i kraft som medför nya möjligheter för taxi att samverka med kollektivtrafiken och vara en del av utvecklingen i Stockholms och landets infrastruktur. Det kommer att bli nödvändigt att använda vattenvägarna för att lösa delar av trängseln och där har vi redan börjat positionera oss med vårt båttaxikoncept. 10

11 Omvärlden förändras allt snabbare. Vi utvecklar vår verksamhet för att anpassa oss till de konjunkturväxlingar och omvärldsförändringar som kommer i allt snabbare takt. Kunskap om dessa förändringar och en flexibel verksamhet är nycklar till vår framgång. Hållbarhet och ansvar Taxi Stockholm är aktör i en omvärld och vi vill ta ansvar för den omvärlden. Därför är vårt miljöarbete viktigt för oss och vi är miljöcertifierade enligt ISO Det är också ett krav som finns i stora upphandlingar i allt större utsträckning, men det är också viktigt för den enskilde resenären, vilket vi kan se i våra kundundersökningar. Taxi Stockholm tar också ansvar genom att följa lagar och regler och affärsmässig konkurrens är centralt för Taxi Stockholm sedan lång tid tillbaka. Vi förstärker och förbättrar våra processer i allt vi gör. Det ger en legitimitet och kvalitet och ska tåla att granskas. Marknad och kunder Omvärlden formar nya kundkrav. Vi har en ambition att leda utvecklingen för att motsvara de kraven. Det är innovativa lösningar som stärker oss och leder oss in i framtiden. Kunderna förväntar sig att vi förstår deras behov och vi kommer att få allt större krav på flexibilitet och anpassning på individnivå. Det innebär att vi behöver ha Smarta och flexibla lösningar, som iphone, SMS och Android och en professionell kundtjänst som möter kunden. Liksom vår tjänst behöver anpassas efter hur omvärlden förändras så behöver vår marknadsföring och dialog med kunderna göra det. Vi testar nya sätt att lansera våra tjänster och utvärderar noggrant. Detsamma gäller för arbetsmarknaden där vi med framgång provat på nya sätt att rekrytera. Vår årliga kundundersökning visar även 2011 att vi ligger mycket bra till när det gäller spontan kännedom om vårt varumärke, även i jämförelse med våra konkurrenter, men de mindre bolagen i Stockholm får alltmer kännedom. Kunderna är mycket villiga att rekommendera Taxi Stockholm till andra. Att framkomligheten varit dålig i Stockholms infrastruktur 2011 märks dessvärre även i undersökningen där en av de punkter som ligger i topp gällande hur vi kan påverka kundernas inställning till vårt varumärke är att det är lätt att få tag i en bil. Våra ägare TTF är en ekonomisk förening där medlemmarna utgörs av taxiåkerier anslutna till Taxi Stockholm. Antal medlemmar var vid årets slut 882 (föregående år 873). Dessa hade 2011 tillsammans anslutna taxibilar (varav 48 reserv bilar) var antalet anslutna bilar (varav 24 reservbilar). Våra medarbetare Ägarna har prioriterat rekrytering och utbildning av förare och det kommer att ge effekt på hur många bilar som är ute och på vår tillgänglighet. Under 2011 har vi rekryterat och utbildat 684 förare. Vid årets slut hade vi förare, av dem var 185 kvinnor. Andelen kvinnliga förare var alltså 3,9 procent, vilket ska jämföras med andelen 2010 som var 3,4 procent. Omorganisationer under 2011 har lett till att ny kompetens tillförts Taxi Stockholm, både i ledning och på andra nivåer. Vi fortsätter att organisera serviceorganisationen för att ha rätt kompetens för framtiden och använda den på rätt sätt. Vi ska ha fokus på de avdelningar som huvudsakligen utgör vår tjänst, Operations och Åkeriservice. Antalet årsanställda i Taxi Stockholm AB var vid årets slut 189 (2010 var det 158). I augusti 2011 infördes ett anställningsstopp som en åtgärd för att hålla personalkostnader nere i den förväntade lågkonjunkturen. Förslag till resultatdisposition Fritt eget kapital i koncernen uppgår till kronor. Till föreningsstämman beslut redovisas: Ansamlad förlust från föregående år Årets resultat Styrelsen föreslår att: i ny räkning överföres Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tilläggsupplysningar. Framtid Taxi Stockholm står inför ett investeringsbehov som sträcker sig 2 6 år framåt. Det gäller att skifta från radio till 3G/4G och vårt affärssystem som är bolagets hjärta bör bytas ut det är företagskritiskt. Dessutom står vi snart inför ett nytt val av telefoni i växeln. vi är också fastighetägareoch vår fastighet kräver ständigt förbättringar och för det krävs investeringar de närmaste tio åren. 11

12 Resultaträkning koncernen Kkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 6, 7, 8, 9, 10, Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar -7 0 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Minoritetens andel i årets resultat Årets resultat

13 Kassaflödesanalys koncernen Kkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager och pågående arbeten Förändring kundfordringar Förändring av kortfristiga fordringar Förändring leverantörsskulder Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Förvärv av koncernbolag Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 39 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållna/lämnade aktieägartillskott Amortering av lån Förändring av insatskapital Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets början Förvärvat bolag Likvida medel vid årets slut Förändring vid årets slut

14 Balansräkning koncernen tillgångar, Kkr Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Balanserade utgifter för programvaror Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Minoritetsintresse Minoritetsintresse Omsättningstillgångar Varulager Handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

15 Balansräkning koncernen EGET KAPITAL OCH SKULDER, Kkr Not Eget kapital 15 Insatskapital Bundna reserver Uppskrivningsfond Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Minoritetsintresse Minoritetsintresse Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatteskuld Långfristiga skulder Latent skatteskuld Övriga skulder Kortfristiga skulder 16 Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till intresseföretag Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter 17 Ansvarsförbindelser 17 15

16 Resultaträkning moderföreningen Kkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Rörelseresultat 0 0 Resultat efter finansiella poster 0 0 Resultat före skatt 0 0 Årets resultat 0 0 Balansräkning moderföreningen tillgångar, Kkr Not Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 0 Kassa och bank 0 0 Summa omsättningstillgångar 14 0 SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER, Kkr Eget kapital 15 Bundet eget kapital Insatskapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0 35 Summa kortfristiga skulder 0 35 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter 17 Ansvarsförbindelser 17 16

17 Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för större företag. Redovisningsrådets rekommendation RR 9, beträffande redovisning av inkomstskatter tillämpas. Från och med år 2002 sker uppskrivning av Byggnader och Mark i dotterbolag till taxeringsvärdet på respektive årsbokslutsdag. Principerna är för övrigt oförändrade jämfört med förgående år om inte annat anges. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Varulager har värderats enligt lägsta värdets princip. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Koncernredovisning Koncernens resultat- och balansräkningar omfattar alla företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt har med än hälften av aktiernas röstvärde. Koncernredovisningen har upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning. Samtliga förvärv av företag har redovisats enligt förvärvsmetoden. Obeskattade reserver redovisade i de enskilda koncernföretagen uppdelas i koncernens balansräkning i en kapitaldel och en skattedel. Kapitaldelen har förts till bundna reserver. Skattedelen redovisas som långfristig skuld under rubriken latent skatteskuld. Övriga tilläggsupplysningar till resultat- och balansräkningen återfinns i nedanstående noter. Noterna avser, om ej annat angivits, koncernen. Noter, kkr NOT 1 NETTOOMSÄTTNING NOT 4 ANTAL anställda, LÖNER, ersättningar Fakturering transporter Serviceavgifter Övriga rörelseintäkter Moderföretagets nettoomsättning utgörs av serviceavgifter som i sin helhet förmedlats vidare till verksamhetsbolaget. Av Övriga rörelseintäkter 2010 utgörs kkr av en krediterad anläggningstillgång där koppling till debetfakturan i inventarieregistret inte skett i systemet. NOT 2 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER Inköpta transporter Övriga kostnader I övriga kostnader för 2011 ingår reparationer av fastigheten med 628 kkr (f å kkr). NOT 3 REVISORS arvode och KOSTNADSERSÄTTNINGAR Baker Tilly Stint AB Revisionsuppdrag Andra uppdrag Antal anställda Varav män Antal anställda Varav män Moderbolaget Dotterföretag, total Tjänstemän* Operatörer för Taxi Stockholm AB Operatörer för Värmdö Taxi AB** Taxiutrustning i Stockholm AB * Tjänstemän avser samtliga anställda i koncernen. ** Operatörer som arbetar för Värmdö Taxi AB är anställda i Taxi Stockholm AB. Löner och ersättningar Sociala kostnader Löner och ersättningar Sociala kostnader Moderbolaget Dotterföretag Styrelse och VD Övriga anställda Av koncernens sociala kostnader avser kkr (föregående år kkr) pensionskostnader, varav 735 kkr (föregående år 471 kkr) avser gruppen styrelse och VD. Styrelsen består av 7 ledamöter, varav två arbetstagarrepresentanter, varav en kvinnlig arbetstagarrepresentant. Taxi Stockholm AB har med verkställande direktör träffat avtal om avgångsvederlag vid en eventuell uppsägning. Villkoren i avtalet innebär att om det sker en uppsägning från Taxi Stockholm AB:s sida äger VD rätt till ett avgångsvederlag motsvarande en årslön. 17

18 NOT 5 SKATT NOT 9 BYGGNADER OCH MARK Förändring uppskjuten skatt Skatt föregående år 0-78 Aktuell skatt NOT 6 GOODWILL Förvärvad goodwill skrivs av med 20 % per år. Ingående anskaffningsvärden Förvärvat bolag anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar avskrivningar Utgående redovisat värde Anskaffningsvärde och uppskrivningar motsvarar årligen taxeringsvärdet på årsbokslutsdagen. Byggnader skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden femtio år. Ingående anskaffningsvärden anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar avskrivningar Ingående uppskrivningar Årets uppskrivningar uppskrivningar Utgående redovisat värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark NOT 7 BALANSERADE UTGIFTER FÖR PROGRAMVAROR Avskrivning görs med 10 % per år. Ingående anskaffningsvärden Förvärvade verksamheter Försäljningar/utrangeringar anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Förvärvade verksamheter Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar avskrivningar Utgående redovisat värde NOT 8 ÖVRIGA IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Avskrivning görs med 10 % per år. Ingående anskaffningsvärden Förvärvade verksamheter Försäljningar/utrangeringar anskaffningsvärden NOT 10 MASKINER OCH ANDRA ANLÄGGNINGAR PRODUKTION Maskiner och andra anläggningar produktion skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden, tre till sju år, med hänsyn till väsentligt restvärde. Ingående anskaffningsvärden Inköp Förvärvande verksamhet Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Förvärvande verksamheter Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Årets avskrivningar avskrivningar Utgående redovisat värde Ingående avskrivningar Förvärvade verksamheter Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar avskrivningar Utgående redovisat värde

19 NOT 11 INVENTARIER och INSTALLATIONER administration NOT 15 FÖRÄNDRING av EGET KAPITAL Inventarier och installationer administration skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden, tre till tjugo år, med hänsyn till väsentligt restvärde. Ingående anskaffningsvärden Förvärvande verksamheter Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Förvärvande verksamheter Omklassificeringar Årets avskrivningar avskrivningar Utgående redovisat värde Koncernen Insats- Uppskrivningsfond Bundna Fria Årets reserver reserver kapital resultat Belopp vid årets ingång Upplösning av uppskrivningsfond Förändring insatskapital 287 Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Effekt av ägarförändring 7 Förskjutning mellan bundna och fria reserver Årets resultat Belopp vid årets utgång Moderbolaget Insatskapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång Förändring insatskapital 287 Disposition enligt beslut av årets årsstämma: 0 0 Årets resultat 0 Belopp vid årets utgång NOT 12 ANDELAR I DOTTERFÖRETAG Andel i % Antal andelar Bokfört värde Org nr Dotterföretag Taxi Stockholm AB Dotterdotterföretag Stockholm Taxi Intresse AB Taxi Special Stockholm TTF Svea Taxi Allians AB , ,5 Värmdö Taxi AB Dotterdotterdotterföretag Taxiutrustning i Stockholm AB Taxiteknik på Landsort AB NOT 16 NOT 17 Skulder till kreditinstitut Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Koncernen För skulder till kreditinstitut: Maskiner och inventarier med äganderättsförbehåll Fastighetsinteckning Företagsinteckningar, Handelsbanken Företagsinteckning eget förvar Moderföretaget Säkerheter i eget förvar: Fastighetsinteckning NOT 13 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG Andel i % Antal andelar Bokfört värde Org nr AXEO Taxisamverkan AB NOT 14 FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG Moderföretagets balansräkning består så gott som uteslutande av föreningsmedlemmars inbetalda insatser. Dessa medel utgör en del av verksamhetsbolagets långfristiga finansiering. 19

20 NOT 18 FÖRUTBETALDA KOSTNADER Och UPPLUPNA INTÄKTER NOT 20 ÖVRIGA KORTFRISTIGA PLACERINGAR Upplupen kundfakturering Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Periodiserade leverantörsfakturor Hyresavräkning Bokfört värde Marknadsvärde NOT 19 UPPLUPNA KOSTNADER Och FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupen semesterlön Upplupen löneskatt Upplupna kostnader fastigheten Övriga upplupna kostnader

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Å R S R E D O V I S I G

Å R S R E D O V I S I G Å R S R E D O V I S I G för BRF Borgmästargården i Gävle Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2009-03-10--2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer