LOGIKMODUL EX-13 För belysnings- och ventilationsstyrning vid närvarodetektering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOGIKMODUL EX-13 För belysnings- och ventilationsstyrning vid närvarodetektering"

Transkript

1 LOGIKODUL EX13 För belysnings och ventilationsstyrning vid närvarodetektering Best.nr: Beskrivning B. Belysningsstyrning i två lokaler EX13 kan även ställas in för att styra två separata lokaler med var sin närvarodetektor. I Varje lokal kan två belysningsnivåer/grupper hanteras. Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 EX13 Logikmodul EX13 EX13 är en logikmodul för differentierad styrning av belysning i fyra grupper samt för ventilationsstyrning. EX13 är avsedd att användas med t.ex. närvarodetektorn PD2200. Då närvaron upphör släcks belysningen automatiskt efter inställd tidsfördröjning (ställs in i detektorn). Belysningen kan även släckas manuellt. Varje belysningsgrupp kan ställas in för automatisk eller manuell tändning eller för extern styrning. EX13 har även ingång för en ljussensor (LS10), som automatiskt blockerar tändning av grundljuset om det naturliga ljuset är tillräckligt. EX13 kan även programmeras för styrning av två separata lokaler med var sin närvarodetektor. I varje lokal kan två belysningsrgupper hanteras.. Belysningsstyrning i en lokal EX13 kan användas för styrning av differentierad belysning i en lokal med en närvarodetektor, t.ex. PD2200. Belysningen kan styra fyra olika belysningsgrupper och EX13 kan även styra ventilationen med till och frånslagsfördröjning. 1 2 Två lokaler med två belysningsnivåer i varje Belysningsstyrning i delbar lokal I delbara lokaler (t.ex. gymnastiksalar med vikvägg) kan en magnetkontakt koppla om mellan gemensam eller individuell funktion i lokalhalvorna. 2 Grupp 1 Grupp 2 agnetkontakt Vikvägg Grupp Grupp 3 4 Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 EX13 EX En lokal med fyra belysningsnivåer. Delbar lokal med två belysningsnivåer i varje halva. EXTROI B Tel:

2 2. In och utgångar 1. Ingångarna 1 4 (plint 16): Hit ansluts momentant slutande kontakter som styr respektive reläutgång (1 4) och tänder eller släcker belysningen varannan gång man trycker in knappen Ut Relä 2 Relä 3 Relä ic Elektronik B Sweden EX13 ver. 1.0 Out 2 Out 3 = utomatic start = block input = anuell start Photo Reläutgångarna 14:s funktion väljs med byglar. Logik Logik Logik Logik In Flera momentant slutande kontakter kan parallellkopplas till varje ingång. Lysdioden för respektive ingång lyser med fast sken när ingången är sluten. Extronic Elektronik B Sweden EX13 ver. 1.0 Relä 2 Relä 3 Relä In Tryckknapp Out 2 Out 3 Out 4 Delay 0ut = utomatic start = block input = anuell start In2 In3 in Sens. ax ect Delay larm onnect Func () STRT Fläkt Funktiotorintorin 12 VD ek ek eringång 2 gång 1 Ingångar matning rea reas 1 12 VD Utan bygel ger en fjärde funktion, köpa tid, med följande funktion: Belysningen tänds manuellt och lyser tills närvaro detekteras. Därefter fungerar kanalen som vanligt och när detekteringen upphör släcks belysningen efter inställd fördröjning (i detektorn). 2. Ingången ering (, plint 78): Hit kan en ljussensor LS10 med slutande kontakt (best. nr ) anslutas. är det naturliga ljuset ökar minskar motståndet i ljussensorn, det blir kontakt mellan plint 7 och 8, och den automatiska upptändningen av belysningen blockeras. är det naturliga ljuset minskar, så ökar motståndet i ljussensorn. Den gröna lysdioden indikerar ering av automatisk start. Slutning mellan plint 7 och 8 blockerar upptändning. rt nput in ax De De Bygel ingångsfunktion Indikeringsdioder under locket Reläutgångarna, plint 1 4 styrs individuellt med fyra byglar. Varje utgång kan programmeras på tre sätt enligt följande: = utomatisk start; belysningen tänds automatiskt vid detektering. = ering ( ), automatisk start skan blockeras via blockeringsingången, t.ex. av en ljussensor eller ett kopplingsur med slutande kontaktfunktion. Är ingången ej blockerad tänds belysningen automatiskt vid inträde i lokalen. = anuell, belysningen tänds aldrig automatiskt. Tändning sker med ansluten momentant slutande kontakt. För utgångarna 1 4 gäller att belysningen kan tändas och släckas manuellt med momentant slutande kontakter, anslutna till respektive ingång. Önskad ljusnivå där ljussensorn ska blockera upptändning kan ställas in med potentiometern Sens. För ökad känslighet vrids potentiometern medurs ering Fl Potentiometer för inställning av ljussensorns känslighet. EXTROI B Tel:

3 3. och ect Delay OBS! Ventilationen (relä 5) kan inte stängas av manuellt. Reläutgången 5 (Delay out) (plint 910) Utgången 5 är avsedd för ventilations eller belysningsstyrning och har två tidsfunktioner som ställs in med två potentiometrar. Ut Reläutgång 5:s funktion vid larm: Larm är anslutet till funktionsingången (plint 1112) och funktonsväljaren är i läge Single rea. Om potentiometern för tillslagsfördröjning är inställd på 0 (noll) drar alltir relä 5 direkt. Om potentiometern är inställd på längre tid än 0 släpper relä 5 för att stänga av fläkten. 4. Funktionsingången (Func, plint 1112): Bygeln Ingångsfunktion ger funktionsingången olika funktioner. Läge Single area Timer Till Timer Från En inställbar tillslagsfördröjning förhindrar att ventilationen startar vid kortare närvaro. är närvaron upphör går fläktarna under inställd frånslagsfördröjning så att utventilationen av lokalen säkerställs. Ventilationen kan även startas manuellt med en impulstryckknapp, men kan ej stängas av manuellt. Inställningen sker genom att respektive potentiometer ställs in på önskad fördröjning. är tilllagsfördröjningen och är frånslagsfördröjningen. Hit kan en momentant slutande kontakt anslutas för manuell start av ventilationsfläkten via reläutgång 5. Tillslagsfördröjning: För att undvika att uppstart av ventilation sker vid ett kortare uppehåll i lokalen finns en ställbar fördröjningstid mellan 0 1 timma. Utgången aktiveras först efter att närvarodetektorn detekterat ständig närvaro under hela fördröjningstiden. Frånslagsfördröjning: För att säkerställa utventilation av lokalen efter en längre närvaro kan en frånslagsfördröjning mellan 0 2 timmar ställas in. In Logik 9 10 an start ektor Delay 0ut 5:e belysningsgrupp Utgången Delay Out kan även användas för en 5:e belysningsgrupp med automatisk tändning eller för att efter inställd frånslagsfördröjning släcka belysningen helt i applikationer med nivåväljaren V2. ll inställning sker enkelt med byglar och funktionen indikeras med lysdioder vid ingångar och utgångar. Tillslagsfördröjning belysning: är ett larm är anslutet till funktionsingången Func (plint1112) eller när utgången Delay Out används för styrning av belysning, (t.ex. i applikationer med V2) måste potentiometern O vara inställd på noll. larm onnect () STRT etect Delay Func 2 1 rea reas 12 VD Här är bygeln för ingångsfunktion i läge Single rea. En centralapparat för inbrotts och/eller brandlarm med slutande funktion kan anslutas. Vid larm tänds full belysning och ventilationsfläktarna stängs av. Om potentiometern för tillslagsfördröjning är inställd på 0 (noll) aktiveras relä 14 och relä 5 stängs av. Läge areas ed en slutande kontakt kopplas ingång 1 och 3 samt 2 och 4 samman, så att belysningen i båda lokalerna kan manövreras från en kontakt (ingång 1 eller 3 respektive 2 eller 4). (nvändbart t.ex. i gymnastikhallar med vikvägg.) Om EX13 används i en idrottshall med vikvägg kan en brytande magnetkontakt anslutas till ingången Funktion och känna av om väggen är öppen eller stängd. ect Func 2 Delay 1 12 VD Bygel i läge reas Fläkt larm onnect () STRT Är väggen öppen (magnetkontakten sluten) synkroniseras grupp 1 med 3 och grupp 2 med grupp 4. innebär att om ingång 1 påverkas så aktiveras både grupp 1 och 3. Är väggen stängd (magnetkontakten bruten) styrs alla grupperna separat rea reas Lyser när vikväggen är öppen agnetkontakt O Bilden visar magnetkontakten när väggen är öppen. EXTROI B Tel:

4 5. ektoringångar ektoringång 1 och 2 (plint 1516 och 1314): Hit ansluts närvarodetektorer med slutande funktion. Då närvarodetektorn inte detekterar närvaro släpper relä 14. Ingångsfunktion väljs med en bygel när EX13 ska användas för belysningsstyrning i en lokal ( Single rea ) eller två separata lokaler ( two areas ) med två närvarodetektorer. Utgångar Relä 2 Relä 3 Relä Extronic Elektronik B Sweden EX13 ver. 1.0 In1 Out 2 Out 3 Out 4 Delay 0ut = utomatic start = block input = anuell start In2 In3 larm onnect in ax () STRT 12 rea en lokal ect Delay larm onnect Funktionsläge Single rea Ingång 1, plint 1516 styr all belysning som är ansluten till reläutgång 1 4. Kan tända belysningen automatiskt om utgångsbyglarna är i läge eller. Ingång 2, plint 1314, om t.ex.en hjälpdetektor D350 är ansluten, tänder den inte belysningen, men tänd belysning hålls tänd. Kan aldrig tända belysningen, endast hålla den tänd. Func 12 2 () STRT rea reas 1 12 VD (ektoringång 2, hjälpdetektor, ) ektoringång 1, huvuddetektor, slutande 34 etect Delay Func 2 1 rea reas 12 VD Här är bygeln för ingångsfunktion i läge Single rea. 34 rea Funktionsläge reas reas två lokaler Relä 2 Relä 3 Relä Extronic Elektronik B Sweden EX13 ver. 1.0 In1 Out 2 Out 3 Out 4 Delay 0ut = utomatic start = block input = anuell start In2 In3 Utgångar in ax ect Delay larm onnect Ingång 1, plint 1516 styr en ansluten detektor den belysningen som är ansluten till reläutgång 3 och 4. Ingång 2, plint 1314 styr en ansluten detektor den belysningen som är ansluten till reläutgång 1 och 2. Utan bygel; en variant av reas som används när de fyra grupperna ska arbeta separat. ktiveras funktionsingången ( Func ) medför det endast att detektorerna kopplas ihop. Belysningen kan släckas och tändas individuellt (enligt utgångarnas programmering) i lokalhalvorna även när väggen är öppen. Är väggen stängd fungerar styrningen separat för respektive lokalhalva Strömförsörjning 12 VD (1015 VD) (plint 1718): Hit ansluts spänningsmatning från t.ex. EXE2000. Func () STRT rea reas 1 12 VD ektoringång 2 slutande kontakt () ektoringång 1, slutande kontakt () reas EXTROI B Tel:

5 Security EXTROI EXTROI Voltage: 230 V ~ Voltage: 13,65 urrent: ax 0,2 urrent: ax 1, VD 3. Inkoppling Denna bild visar ett principschema för hur olika typer av utrustning ansluts till EX13. Belysningssteg 4 Belysningssteg 3 Ventilation Belysningssteg 2 Belysningssteg 1 Brandlarmtryckknapp Relä 2 Relä 3 Relä V ontrol unit for presence detection EX13 Extronic B Stockholm Sweden 12 VD urrent at rest: m urrent, 5 relays active:... ax. 250 m 5 / 250 V resistive load Stabilized power supply EXE2000 Extronic B Stockholm Sweden 15 & 17=I 230 V~ Primary Secondary 10 & 12 = OUTPUT 11 & 13 = OUTPUT entralapparat Rökdetektorer Fläkt ek ek Funktion torin torin 12 VD gång 2gång 1 Ljus ut Ingångar sensor Larm D350 EXTROI Tryckknappar ingång 14 (styr respektive reläutgång) LS10 Ljussensor Ventilation kustisk detektor IRdetektor. Belysningsstyrning i en lokal ta exempel visar ett kopplingsschema för en anläggning som är lämplig i t.ex. skolsalar, konferensrum eller liknande lokaler. Belysningen styrs individuellt i fyra grupper. Belysningsgrupp Belysningsgrupp B Belysningsgrupp B D Belysningsgrupp D na anpassas efter lasten. OBS! Bygeln för ingångsfunktion ska vara i läge Single rea, se vidare avsnittet 4. Inställningar. Likriktare EXE2000 Logikmodul. EX13. IRdetektor PD2200 L1 faser Se även applikationsexempel på OBSERVER! nvänd separat kontaktor vid anslutning av lysrör och större induktiva laster. Stabilized power supply EXE2000 Extronic B Stockholm Sweden 15 & 17=I 230 V~ Primary Secondary 10 & 12 = OUTPUT Voltage: 230 V ~ Voltage: 13,65 11 & 13 = OUTPUT urrent: ax 0,2 urrent: ax 1, BD Bolckering Fläkt Larm ontrol unit for presence detection EX13 Extronic B Stockholm Sweden 916 VD urrent at rest: m urrent, 5 relays active:... ax. 250 m 5 / 250 V resistive load 12 VD Tryckknappar med momentan slutning 1x4x0,25mm 2 EXTROI TP EXTROI B Tel:

6 Security EXTROI 2 30 VD Voltage: 230 V ~ Voltage: 13,65 urrent: ax 0,2 urrent: ax 1,5 Security EXTROI EXTROI Voltage: 230 V ~ Voltage: 13,65 urrent: ax 0,2 urrent: ax 1,5 EXTROI 2 30 VD 2 30 VD 2 30 VD B. Belysningsstyrning i två lokaler här kopplingsexemplet visar en anläggning för styrning av belysningen i två lokaler. I varje lokal kan två belysningsgrupper styras individuellt. Systemet kan t.ex. användas i två lektionssalar eller konferensrum.. Huvudbelysning sal 1 B. Tavelbelysning sal 1 na anpassas efter lasten. B. Huvudbelysning sal 2 D. Tavelbelysning sal 2 D OBS! Bygeln för ingångsfunktion ska vara i läge reas, se vidare avsnittet 4. Inställningar. L1 faser Likriktare EXE2000 Logikmodul. EX13. IRdetektor PD2200 sal2 IRdetektor PD2200 sal1 Stabilized power supply EXE2000 ontrol unit for presence detection EX13 Extronic B Stockholm Sweden 15 & 17=I 230 V~ Primary 10 & 12 = OUTPUT 11 & 13 = OUTPUT Secondary Extronic B Stockholm Sweden 916 VD urrent at rest: m urrent, 5 relays active:... ax. 250 m 5 / 250 V resistive load EXTROI EXTROI Bolckering Fläkt Larm 12 VD TP TP 1x4x0,25mm 2 anuell tändning/ BD anuell tändning/ släckning sal1 släckning sal 2 Tryckknappar med momentan slutning. Belysningsstyrning i delbar lokal här kopplingsexemplet visar ett system som är lämpligt t.ex. i idrottshalllar som kan delas av med en vikvägg. Varje halva av lokalen har individuellt närvarostyrd belysning när vikväggen är stängd. Önskas automatisk tändning av grundljuset ska programmeringsbyglarna för utgångarna 1 och 3 vara i läge uto. Belysningen kan även tändas och släckas manuellt med impulstryckknappar. Belysningen släcks automatiskt efter sista detektering och inställd fördröjningstid (57min.). Om vikväggen är öppen (magnetkontakten sluten) tänds grundljuset i hela hallen vid inträde oavsett vilken detektor som detekterar närvaro. faser L1 Grundbelysning Spelbelysning IRdetektor PD2200 EXTROI Belysning hall 1 TP Stabilized power supply EXE2000 Extronic B Stockholm Sweden 15 & 17=I 230 V~ Primary Secondary 10 & 12 = OUTPUT 11 & 13 = OUTPUT Likriktare EXE2000 Vikvägg agnetkontakt () i vikvägg. Sluten när vikväggen är öppen. Relä 2 Relä 3 Relä 4 Grundbelysning ontrol unit for presence detection EX13 Extronic B Stockholm Sweden 9 16 VD urrent at rest: m urrent, 5 relays active:... ax. 250 m 5 / 250 V resistive load ek ek Bolckeringång 1 gång 2 Fläkt Larm torin torin 12 VD Belysning hall 2 Spelbelysning na anpassas efter lasten. IRdetektor PD2200 EXTROI 1x4x0,25mm 2 1x4x0,25mm 2 TP faser L1 OBS! Bygeln för ingångsfunktion ska vara i läge reas, se vidare avsnittet 4. Inställningar. B D omentant slutande kontakter. EXTROI B Tel:

7 Likriktare EXE Extrautrustning Best. nr , Enr En 13,65 V (12 V) likriktare för montering på DIskena som passar i normkapsling och är strömbegränsad/kortslutningssäker, max 1,5. agnetkontakt O Best. nr , Enr En magnetkontakt med växlande kontaktfunktion för utanpåliggande montage. Den kan användas för att öka komforten t.ex. vid dolda dörrar eller som gränslägesbrytare på vikväggar i idrottshallar. anöveravstånd 25 mm. PD2200 Best. nr: 13140, Enr PD2200 är en passiv IRdetektor avsedd för närvarodetektering. Den har en mycket känslig pyroelektrisk sensor som reagerar på förändringar i värmestrålningen. Elektroniken och programvaran i PD2200:s mikroprocessor är speciellt konstruerade för närvarodetektering. Digitalt veckokopplingsur S V Best. nr B Programmerbart ur med två kanaler och dygns eller veckoprogram. Programmeringen av uret är enkel. kustisk hjälpdetektor D350 Best. r , Enr D350 är en akustisk detektor avsedd för styrning av belysning i kombination med IRdetektor. Den lyssnar endast på ett begränsat frekensområde ungefär mellan 3 och 7 khz och tänder belysningen när ljud inom det angivna frekvensområdet detekteras, innan IRdetektorn detekterar närvaro. Ljussensor LS10 Best. nr , Enr Ljussensor för anslutning till V3TR m.fl. Ljussensorn ger ljusnivån i lokalen. 5. Teknisk specifikation Spänning: 12 VD Ström: 30 m i vila 250 m max, alla reläerna aktiva. Effektförbrukning: 0,4 W i vila, max 3,5 W Resistiv last: ax 5 /relä, resistiv last. ått: 105 x 90 x 75 mm (6 moduler) ormkapsling för montering på DIskena. EXTROI B Tel:

LUXCONTROL. data & instruktion. 201004 smartdim SM lp Reservation för fel och tekniska ändringar

LUXCONTROL. data & instruktion. 201004 smartdim SM lp Reservation för fel och tekniska ändringar LUXCONTROL smartdim SM lp data & instruktion 201004 smartdim SM lp Reservation för fel och tekniska ändringar luxcontrol smartdim Digital styrmodul till PCA/TE one4all/pcd smartdim SM lp Styrning med dagsljussensor/tryckknapp/rörelsedetektor

Läs mer

INFORMATION AVSEENDE ARMATURER MED HF-DON

INFORMATION AVSEENDE ARMATURER MED HF-DON 2007-09-13 1(4) INFORMATION AVSEENDE ARMATURER MED HF-DON ALLMÄNT OM HF Idag är de flesta lysrörsarmaturer bestyckade med HF-don som driver lysrören med hög frekvens. HF-don ger flimmerfritt ljus, spar

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok CL-164 V1.2

Installatörs- och användarhandbok CL-164 V1.2 Installatörs- och användarhandbok UNICODE CL-164 V1.2 . Ver. 1.2 UNICODE 1. INTRODUKTION UNICODE CL-164 CL-164 består av knappsats KP-513 samt kontrollenheten CC-434. Kontrollenheten har två reläer som

Läs mer

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av ThermOmatic ERA 10 Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9 Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION! Så här fungerar ERA Utrustning består av ERA eftersträvar att hålla inställd

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

An-10 Trådlös Belysningsstyrning

An-10 Trådlös Belysningsstyrning NÄRVAROSENSORER TRÅDLÖS BELYSNINGSSTYRNING Trådlös Belysningsstyrning AN-10 är ett unikt trådlöst system konstruerat för belysningsstyrning. kan verka enskilt eller vara en del av ett nytt eller befintligt

Läs mer

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm HANDHAVANDE PowerMaster-10 G2 Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 Förord... 3 Översikt... 3 Systemets funktioner...

Läs mer

2354235 11/2008. Altivar 12. Frekvensomvandlare för asynkronmotorer. Användarmanual 10/2009 BBV28581. www.schneider-electric.com

2354235 11/2008. Altivar 12. Frekvensomvandlare för asynkronmotorer. Användarmanual 10/2009 BBV28581. www.schneider-electric.com 2354235 11/2008 Altivar 12 Frekvensomvandlare för asynkronmotorer Användarmanual 10/2009 BBV28581 www.schneider-electric.com Innehåll Viktiga upplysningar 4 Innan du börjar 5 Dokumentets struktur 7 Inställningar

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning radiomottagare för infällt montage VC420-II radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II

Monterings- och bruksanvisning radiomottagare för infällt montage VC420-II radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II L L N N Centronic VarioControl VC420-II VarioControl VC410-II Centronic VarioControl VC420-II 4034 200 221 0 IP 20 µ 3 A 230 V~ 230 V/50 Hz Ind. Ind. N L sv Monterings- och bruksanvisning radiomottagare

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720 användarmanual 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Vi gratulerar till köpet av WSC720 och tackar för att du valt

Läs mer

ELFA AB 2007. Faktasidor

ELFA AB 2007. Faktasidor ELFA AB 2007 Faktasidor Faktasidor Säkringar 1723 Jordfelsbrytare 1723-1724 Ljus och lampor 1724-1727 Strömställare och reläer 1727-1729 Givare 1729 Impulsräknare och tidmätare 1729-1730 Larm 1730 Fläktar

Läs mer

Quality international level INTRA 50. Bruksanvisning

Quality international level INTRA 50. Bruksanvisning EN ISO 9001 Quality international level INTRA 50 I NT-SET-50, 51 Bruksanvisning INTRA En Automatik med induktivt signalöverföringssystem för användning med elektriska säkerhetslister på automatiska skjutgrindar/portar.

Läs mer

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E Från och med programversion 1.13 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets ursprungsspråk är svenska Reservation för ändringar. www.swegon.com

Läs mer

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 Innehåll Användarhandledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul)

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Driftinstruktion Montage, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

ADAPT Parasol EX b Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation

ADAPT Parasol EX b Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Frihängande komfortmodul för behovsstyrd ventilation och Swegons

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10 G2. Fullt övervakat trådlöst larmsystem. www.visonic.com

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10 G2. Fullt övervakat trådlöst larmsystem. www.visonic.com INSTALLATIONSMANUAL PowerMaster-10 G2 Fullt övervakat trådlöst larmsystem www.visonic.com 1. INTRODUKTION... 3 1.1 Systemfunktioner... 3 2. VÄLJA INSTALLATIONSPLATS... 7 3. POWERMASTER-10 G2 INSTALLATION...

Läs mer

Luftbehandling konstant lokaltemperatur, tre utgångar 1994.05

Luftbehandling konstant lokaltemperatur, tre utgångar 1994.05 INCENTIVE-GRUPPEN TA R Luftbehandling konstant lokaltemperatur, tre utgångar C-3-5 994.05 TA R är en regulator i Control 80-systemet och är avsedd för reglering av rumstemperaturen i luftbehandlingssystem.

Läs mer

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner Luftbehandlingsaggregat GB SE er Ver. no. 1.1-0-07 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 Fig. 5 3 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 4 Beskrivning fig. 3-6 TA 450 EL TA 650-2000 EL W TA 1500-4500 HW Fig. 9 A. Speed transformer B.

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING AUTOMIX 10 AUTOMIX 10 (SE) 0508 MONTERINGS- OH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 10 är en avancerad, kompakt shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golvärmeanläggningar. Installationen görs

Läs mer

Vad är och var finns elektronik?

Vad är och var finns elektronik? Vad är och var finns elektronik? Inom området elektricitet eller el-lära finns ett delområde som kallas elektronik. Kunskapen om elektriciteten började slå igenom i samhället i slutet på 1800-talet. Vi

Läs mer

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Innehållsförteckning 1. Introduktion...5 1.1 Omfattning... 5 1.2 Standarder och regler...5 1.3 Angående guidens layout...

Läs mer

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT OMNI 10 OMNI 20 ADAPT SV/ BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion 1 Medföljande tillbehör 2 Viktig säkerhetsinformation 3 Ovansida och knappreglage 5 Undersida och knappreglage 6 Ovan-, undersida och knappreglage

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

Mät spänning med ett oscilloskop

Mät spänning med ett oscilloskop elab010a Mät spänning med ett oscilloskop Namn Datum Handledarens sign. Laboration Det användbara oscilloscopet Oscilloskopet är ett av de viktigaste mätinstrumenten för den som arbetar med elektronik.

Läs mer

PowerMaster-10. Installationsmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem

PowerMaster-10. Installationsmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Installationsmanual Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Installatörsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...4 SPECIFIKATIONER...4 1 Funktionell...4 2 Trådlös...5 3

Läs mer