LOGIKMODUL EX-13 För belysnings- och ventilationsstyrning vid närvarodetektering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOGIKMODUL EX-13 För belysnings- och ventilationsstyrning vid närvarodetektering"

Transkript

1 LOGIKODUL EX13 För belysnings och ventilationsstyrning vid närvarodetektering Best.nr: Beskrivning B. Belysningsstyrning i två lokaler EX13 kan även ställas in för att styra två separata lokaler med var sin närvarodetektor. I Varje lokal kan två belysningsnivåer/grupper hanteras. Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 EX13 Logikmodul EX13 EX13 är en logikmodul för differentierad styrning av belysning i fyra grupper samt för ventilationsstyrning. EX13 är avsedd att användas med t.ex. närvarodetektorn PD2200. Då närvaron upphör släcks belysningen automatiskt efter inställd tidsfördröjning (ställs in i detektorn). Belysningen kan även släckas manuellt. Varje belysningsgrupp kan ställas in för automatisk eller manuell tändning eller för extern styrning. EX13 har även ingång för en ljussensor (LS10), som automatiskt blockerar tändning av grundljuset om det naturliga ljuset är tillräckligt. EX13 kan även programmeras för styrning av två separata lokaler med var sin närvarodetektor. I varje lokal kan två belysningsrgupper hanteras.. Belysningsstyrning i en lokal EX13 kan användas för styrning av differentierad belysning i en lokal med en närvarodetektor, t.ex. PD2200. Belysningen kan styra fyra olika belysningsgrupper och EX13 kan även styra ventilationen med till och frånslagsfördröjning. 1 2 Två lokaler med två belysningsnivåer i varje Belysningsstyrning i delbar lokal I delbara lokaler (t.ex. gymnastiksalar med vikvägg) kan en magnetkontakt koppla om mellan gemensam eller individuell funktion i lokalhalvorna. 2 Grupp 1 Grupp 2 agnetkontakt Vikvägg Grupp Grupp 3 4 Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 EX13 EX En lokal med fyra belysningsnivåer. Delbar lokal med två belysningsnivåer i varje halva. EXTROI B Tel:

2 2. In och utgångar 1. Ingångarna 1 4 (plint 16): Hit ansluts momentant slutande kontakter som styr respektive reläutgång (1 4) och tänder eller släcker belysningen varannan gång man trycker in knappen Ut Relä 2 Relä 3 Relä ic Elektronik B Sweden EX13 ver. 1.0 Out 2 Out 3 = utomatic start = block input = anuell start Photo Reläutgångarna 14:s funktion väljs med byglar. Logik Logik Logik Logik In Flera momentant slutande kontakter kan parallellkopplas till varje ingång. Lysdioden för respektive ingång lyser med fast sken när ingången är sluten. Extronic Elektronik B Sweden EX13 ver. 1.0 Relä 2 Relä 3 Relä In Tryckknapp Out 2 Out 3 Out 4 Delay 0ut = utomatic start = block input = anuell start In2 In3 in Sens. ax ect Delay larm onnect Func () STRT Fläkt Funktiotorintorin 12 VD ek ek eringång 2 gång 1 Ingångar matning rea reas 1 12 VD Utan bygel ger en fjärde funktion, köpa tid, med följande funktion: Belysningen tänds manuellt och lyser tills närvaro detekteras. Därefter fungerar kanalen som vanligt och när detekteringen upphör släcks belysningen efter inställd fördröjning (i detektorn). 2. Ingången ering (, plint 78): Hit kan en ljussensor LS10 med slutande kontakt (best. nr ) anslutas. är det naturliga ljuset ökar minskar motståndet i ljussensorn, det blir kontakt mellan plint 7 och 8, och den automatiska upptändningen av belysningen blockeras. är det naturliga ljuset minskar, så ökar motståndet i ljussensorn. Den gröna lysdioden indikerar ering av automatisk start. Slutning mellan plint 7 och 8 blockerar upptändning. rt nput in ax De De Bygel ingångsfunktion Indikeringsdioder under locket Reläutgångarna, plint 1 4 styrs individuellt med fyra byglar. Varje utgång kan programmeras på tre sätt enligt följande: = utomatisk start; belysningen tänds automatiskt vid detektering. = ering ( ), automatisk start skan blockeras via blockeringsingången, t.ex. av en ljussensor eller ett kopplingsur med slutande kontaktfunktion. Är ingången ej blockerad tänds belysningen automatiskt vid inträde i lokalen. = anuell, belysningen tänds aldrig automatiskt. Tändning sker med ansluten momentant slutande kontakt. För utgångarna 1 4 gäller att belysningen kan tändas och släckas manuellt med momentant slutande kontakter, anslutna till respektive ingång. Önskad ljusnivå där ljussensorn ska blockera upptändning kan ställas in med potentiometern Sens. För ökad känslighet vrids potentiometern medurs ering Fl Potentiometer för inställning av ljussensorns känslighet. EXTROI B Tel:

3 3. och ect Delay OBS! Ventilationen (relä 5) kan inte stängas av manuellt. Reläutgången 5 (Delay out) (plint 910) Utgången 5 är avsedd för ventilations eller belysningsstyrning och har två tidsfunktioner som ställs in med två potentiometrar. Ut Reläutgång 5:s funktion vid larm: Larm är anslutet till funktionsingången (plint 1112) och funktonsväljaren är i läge Single rea. Om potentiometern för tillslagsfördröjning är inställd på 0 (noll) drar alltir relä 5 direkt. Om potentiometern är inställd på längre tid än 0 släpper relä 5 för att stänga av fläkten. 4. Funktionsingången (Func, plint 1112): Bygeln Ingångsfunktion ger funktionsingången olika funktioner. Läge Single area Timer Till Timer Från En inställbar tillslagsfördröjning förhindrar att ventilationen startar vid kortare närvaro. är närvaron upphör går fläktarna under inställd frånslagsfördröjning så att utventilationen av lokalen säkerställs. Ventilationen kan även startas manuellt med en impulstryckknapp, men kan ej stängas av manuellt. Inställningen sker genom att respektive potentiometer ställs in på önskad fördröjning. är tilllagsfördröjningen och är frånslagsfördröjningen. Hit kan en momentant slutande kontakt anslutas för manuell start av ventilationsfläkten via reläutgång 5. Tillslagsfördröjning: För att undvika att uppstart av ventilation sker vid ett kortare uppehåll i lokalen finns en ställbar fördröjningstid mellan 0 1 timma. Utgången aktiveras först efter att närvarodetektorn detekterat ständig närvaro under hela fördröjningstiden. Frånslagsfördröjning: För att säkerställa utventilation av lokalen efter en längre närvaro kan en frånslagsfördröjning mellan 0 2 timmar ställas in. In Logik 9 10 an start ektor Delay 0ut 5:e belysningsgrupp Utgången Delay Out kan även användas för en 5:e belysningsgrupp med automatisk tändning eller för att efter inställd frånslagsfördröjning släcka belysningen helt i applikationer med nivåväljaren V2. ll inställning sker enkelt med byglar och funktionen indikeras med lysdioder vid ingångar och utgångar. Tillslagsfördröjning belysning: är ett larm är anslutet till funktionsingången Func (plint1112) eller när utgången Delay Out används för styrning av belysning, (t.ex. i applikationer med V2) måste potentiometern O vara inställd på noll. larm onnect () STRT etect Delay Func 2 1 rea reas 12 VD Här är bygeln för ingångsfunktion i läge Single rea. En centralapparat för inbrotts och/eller brandlarm med slutande funktion kan anslutas. Vid larm tänds full belysning och ventilationsfläktarna stängs av. Om potentiometern för tillslagsfördröjning är inställd på 0 (noll) aktiveras relä 14 och relä 5 stängs av. Läge areas ed en slutande kontakt kopplas ingång 1 och 3 samt 2 och 4 samman, så att belysningen i båda lokalerna kan manövreras från en kontakt (ingång 1 eller 3 respektive 2 eller 4). (nvändbart t.ex. i gymnastikhallar med vikvägg.) Om EX13 används i en idrottshall med vikvägg kan en brytande magnetkontakt anslutas till ingången Funktion och känna av om väggen är öppen eller stängd. ect Func 2 Delay 1 12 VD Bygel i läge reas Fläkt larm onnect () STRT Är väggen öppen (magnetkontakten sluten) synkroniseras grupp 1 med 3 och grupp 2 med grupp 4. innebär att om ingång 1 påverkas så aktiveras både grupp 1 och 3. Är väggen stängd (magnetkontakten bruten) styrs alla grupperna separat rea reas Lyser när vikväggen är öppen agnetkontakt O Bilden visar magnetkontakten när väggen är öppen. EXTROI B Tel:

4 5. ektoringångar ektoringång 1 och 2 (plint 1516 och 1314): Hit ansluts närvarodetektorer med slutande funktion. Då närvarodetektorn inte detekterar närvaro släpper relä 14. Ingångsfunktion väljs med en bygel när EX13 ska användas för belysningsstyrning i en lokal ( Single rea ) eller två separata lokaler ( two areas ) med två närvarodetektorer. Utgångar Relä 2 Relä 3 Relä Extronic Elektronik B Sweden EX13 ver. 1.0 In1 Out 2 Out 3 Out 4 Delay 0ut = utomatic start = block input = anuell start In2 In3 larm onnect in ax () STRT 12 rea en lokal ect Delay larm onnect Funktionsläge Single rea Ingång 1, plint 1516 styr all belysning som är ansluten till reläutgång 1 4. Kan tända belysningen automatiskt om utgångsbyglarna är i läge eller. Ingång 2, plint 1314, om t.ex.en hjälpdetektor D350 är ansluten, tänder den inte belysningen, men tänd belysning hålls tänd. Kan aldrig tända belysningen, endast hålla den tänd. Func 12 2 () STRT rea reas 1 12 VD (ektoringång 2, hjälpdetektor, ) ektoringång 1, huvuddetektor, slutande 34 etect Delay Func 2 1 rea reas 12 VD Här är bygeln för ingångsfunktion i läge Single rea. 34 rea Funktionsläge reas reas två lokaler Relä 2 Relä 3 Relä Extronic Elektronik B Sweden EX13 ver. 1.0 In1 Out 2 Out 3 Out 4 Delay 0ut = utomatic start = block input = anuell start In2 In3 Utgångar in ax ect Delay larm onnect Ingång 1, plint 1516 styr en ansluten detektor den belysningen som är ansluten till reläutgång 3 och 4. Ingång 2, plint 1314 styr en ansluten detektor den belysningen som är ansluten till reläutgång 1 och 2. Utan bygel; en variant av reas som används när de fyra grupperna ska arbeta separat. ktiveras funktionsingången ( Func ) medför det endast att detektorerna kopplas ihop. Belysningen kan släckas och tändas individuellt (enligt utgångarnas programmering) i lokalhalvorna även när väggen är öppen. Är väggen stängd fungerar styrningen separat för respektive lokalhalva Strömförsörjning 12 VD (1015 VD) (plint 1718): Hit ansluts spänningsmatning från t.ex. EXE2000. Func () STRT rea reas 1 12 VD ektoringång 2 slutande kontakt () ektoringång 1, slutande kontakt () reas EXTROI B Tel:

5 Security EXTROI EXTROI Voltage: 230 V ~ Voltage: 13,65 urrent: ax 0,2 urrent: ax 1, VD 3. Inkoppling Denna bild visar ett principschema för hur olika typer av utrustning ansluts till EX13. Belysningssteg 4 Belysningssteg 3 Ventilation Belysningssteg 2 Belysningssteg 1 Brandlarmtryckknapp Relä 2 Relä 3 Relä V ontrol unit for presence detection EX13 Extronic B Stockholm Sweden 12 VD urrent at rest: m urrent, 5 relays active:... ax. 250 m 5 / 250 V resistive load Stabilized power supply EXE2000 Extronic B Stockholm Sweden 15 & 17=I 230 V~ Primary Secondary 10 & 12 = OUTPUT 11 & 13 = OUTPUT entralapparat Rökdetektorer Fläkt ek ek Funktion torin torin 12 VD gång 2gång 1 Ljus ut Ingångar sensor Larm D350 EXTROI Tryckknappar ingång 14 (styr respektive reläutgång) LS10 Ljussensor Ventilation kustisk detektor IRdetektor. Belysningsstyrning i en lokal ta exempel visar ett kopplingsschema för en anläggning som är lämplig i t.ex. skolsalar, konferensrum eller liknande lokaler. Belysningen styrs individuellt i fyra grupper. Belysningsgrupp Belysningsgrupp B Belysningsgrupp B D Belysningsgrupp D na anpassas efter lasten. OBS! Bygeln för ingångsfunktion ska vara i läge Single rea, se vidare avsnittet 4. Inställningar. Likriktare EXE2000 Logikmodul. EX13. IRdetektor PD2200 L1 faser Se även applikationsexempel på OBSERVER! nvänd separat kontaktor vid anslutning av lysrör och större induktiva laster. Stabilized power supply EXE2000 Extronic B Stockholm Sweden 15 & 17=I 230 V~ Primary Secondary 10 & 12 = OUTPUT Voltage: 230 V ~ Voltage: 13,65 11 & 13 = OUTPUT urrent: ax 0,2 urrent: ax 1, BD Bolckering Fläkt Larm ontrol unit for presence detection EX13 Extronic B Stockholm Sweden 916 VD urrent at rest: m urrent, 5 relays active:... ax. 250 m 5 / 250 V resistive load 12 VD Tryckknappar med momentan slutning 1x4x0,25mm 2 EXTROI TP EXTROI B Tel:

6 Security EXTROI 2 30 VD Voltage: 230 V ~ Voltage: 13,65 urrent: ax 0,2 urrent: ax 1,5 Security EXTROI EXTROI Voltage: 230 V ~ Voltage: 13,65 urrent: ax 0,2 urrent: ax 1,5 EXTROI 2 30 VD 2 30 VD 2 30 VD B. Belysningsstyrning i två lokaler här kopplingsexemplet visar en anläggning för styrning av belysningen i två lokaler. I varje lokal kan två belysningsgrupper styras individuellt. Systemet kan t.ex. användas i två lektionssalar eller konferensrum.. Huvudbelysning sal 1 B. Tavelbelysning sal 1 na anpassas efter lasten. B. Huvudbelysning sal 2 D. Tavelbelysning sal 2 D OBS! Bygeln för ingångsfunktion ska vara i läge reas, se vidare avsnittet 4. Inställningar. L1 faser Likriktare EXE2000 Logikmodul. EX13. IRdetektor PD2200 sal2 IRdetektor PD2200 sal1 Stabilized power supply EXE2000 ontrol unit for presence detection EX13 Extronic B Stockholm Sweden 15 & 17=I 230 V~ Primary 10 & 12 = OUTPUT 11 & 13 = OUTPUT Secondary Extronic B Stockholm Sweden 916 VD urrent at rest: m urrent, 5 relays active:... ax. 250 m 5 / 250 V resistive load EXTROI EXTROI Bolckering Fläkt Larm 12 VD TP TP 1x4x0,25mm 2 anuell tändning/ BD anuell tändning/ släckning sal1 släckning sal 2 Tryckknappar med momentan slutning. Belysningsstyrning i delbar lokal här kopplingsexemplet visar ett system som är lämpligt t.ex. i idrottshalllar som kan delas av med en vikvägg. Varje halva av lokalen har individuellt närvarostyrd belysning när vikväggen är stängd. Önskas automatisk tändning av grundljuset ska programmeringsbyglarna för utgångarna 1 och 3 vara i läge uto. Belysningen kan även tändas och släckas manuellt med impulstryckknappar. Belysningen släcks automatiskt efter sista detektering och inställd fördröjningstid (57min.). Om vikväggen är öppen (magnetkontakten sluten) tänds grundljuset i hela hallen vid inträde oavsett vilken detektor som detekterar närvaro. faser L1 Grundbelysning Spelbelysning IRdetektor PD2200 EXTROI Belysning hall 1 TP Stabilized power supply EXE2000 Extronic B Stockholm Sweden 15 & 17=I 230 V~ Primary Secondary 10 & 12 = OUTPUT 11 & 13 = OUTPUT Likriktare EXE2000 Vikvägg agnetkontakt () i vikvägg. Sluten när vikväggen är öppen. Relä 2 Relä 3 Relä 4 Grundbelysning ontrol unit for presence detection EX13 Extronic B Stockholm Sweden 9 16 VD urrent at rest: m urrent, 5 relays active:... ax. 250 m 5 / 250 V resistive load ek ek Bolckeringång 1 gång 2 Fläkt Larm torin torin 12 VD Belysning hall 2 Spelbelysning na anpassas efter lasten. IRdetektor PD2200 EXTROI 1x4x0,25mm 2 1x4x0,25mm 2 TP faser L1 OBS! Bygeln för ingångsfunktion ska vara i läge reas, se vidare avsnittet 4. Inställningar. B D omentant slutande kontakter. EXTROI B Tel:

7 Likriktare EXE Extrautrustning Best. nr , Enr En 13,65 V (12 V) likriktare för montering på DIskena som passar i normkapsling och är strömbegränsad/kortslutningssäker, max 1,5. agnetkontakt O Best. nr , Enr En magnetkontakt med växlande kontaktfunktion för utanpåliggande montage. Den kan användas för att öka komforten t.ex. vid dolda dörrar eller som gränslägesbrytare på vikväggar i idrottshallar. anöveravstånd 25 mm. PD2200 Best. nr: 13140, Enr PD2200 är en passiv IRdetektor avsedd för närvarodetektering. Den har en mycket känslig pyroelektrisk sensor som reagerar på förändringar i värmestrålningen. Elektroniken och programvaran i PD2200:s mikroprocessor är speciellt konstruerade för närvarodetektering. Digitalt veckokopplingsur S V Best. nr B Programmerbart ur med två kanaler och dygns eller veckoprogram. Programmeringen av uret är enkel. kustisk hjälpdetektor D350 Best. r , Enr D350 är en akustisk detektor avsedd för styrning av belysning i kombination med IRdetektor. Den lyssnar endast på ett begränsat frekensområde ungefär mellan 3 och 7 khz och tänder belysningen när ljud inom det angivna frekvensområdet detekteras, innan IRdetektorn detekterar närvaro. Ljussensor LS10 Best. nr , Enr Ljussensor för anslutning till V3TR m.fl. Ljussensorn ger ljusnivån i lokalen. 5. Teknisk specifikation Spänning: 12 VD Ström: 30 m i vila 250 m max, alla reläerna aktiva. Effektförbrukning: 0,4 W i vila, max 3,5 W Resistiv last: ax 5 /relä, resistiv last. ått: 105 x 90 x 75 mm (6 moduler) ormkapsling för montering på DIskena. EXTROI B Tel:

Logikmodul EX-13 Installationsanvisning

Logikmodul EX-13 Installationsanvisning Logikmodul EX-13 Installationsanvisning Best. nr 13164 E-nr. 13 060 52 1. Beskrivning B. Belysningsstyrning i två lokaler EX-13 kan även ställas in för att styra två separata lokaler med var sin närvarodetektor.

Läs mer

Logikmodul EX-22 Installationsanvisning

Logikmodul EX-22 Installationsanvisning Logikmodul EX-22 Installationsanvisning Best. nr 13166 E-nr. 13 060 67 Beskrivning Belysningsgrupp A har digital ljusreglering som med ansluten ljussensor ger automatisk ljusreglering. Alternativt kan

Läs mer

NIVÅVÄLJARE NV-3TR Installationsanvisning Best.nr: 13170 E-nr. 19 048 32

NIVÅVÄLJARE NV-3TR Installationsanvisning Best.nr: 13170 E-nr. 19 048 32 NIVÅVÄLJARE Installationsanvisning Best.nr: 13170 E-nr. 19 048 32 Beskrivning Reglerig med hjälp av ljussensor. Närvaro Reglerig av effekt Timer upp till två timmar. Ej närvaro imal belysningsnivå Vila

Läs mer

NIVÅVÄLJARE NV-4T, v1.0 Installationsanvisning Best.nr: 13171, E-nr

NIVÅVÄLJARE NV-4T, v1.0 Installationsanvisning Best.nr: 13171, E-nr Beskrivning (grundfunktion) NIVÅVÄLJARE, v1.0 Installationsanvisning Best.nr: 13171, E-nr. 19 048 38 EXTRONIC Version 1.0 Level switch For 1-10 V regulating of luminaires with dimmable HF ballasts for

Läs mer

NIVÅVÄLJARE NP-2T DL v1.0 Installationsanvisning

NIVÅVÄLJARE NP-2T DL v1.0 Installationsanvisning IVÅVÄLJARE v1. Installationsanvisning Best. nr 1318 E-nr. 13 6 8 Beskrivning ivåväljaren är avsedd för Dynamisk belysningsstyrning av dimbara armaturer med digital DALI- styrning i syfte att minska lysrörsarmaturernas

Läs mer

Närvarodetektor (Dubbeldetektor) PD-2210HF Installationsanvisning (Finns för nerladdning på www.extronic.se)

Närvarodetektor (Dubbeldetektor) PD-2210HF Installationsanvisning (Finns för nerladdning på www.extronic.se) Närvarodetektor (Dubbeldetektor) PD-2210HF Installationsanvisning (Finns för nerladdning på www.extronic.se) Best. nr 13136, E-nr. 13 060 25 Denna manual är ej avsedd som underlag för projektering! Vi

Läs mer

NÄRVARODETEKTOR PD-2200 och PD-2400 Installationsanvisning Best.nr: 13140 / 13144, E-nr. 19 037 63 / 19 048 31

NÄRVARODETEKTOR PD-2200 och PD-2400 Installationsanvisning Best.nr: 13140 / 13144, E-nr. 19 037 63 / 19 048 31 2A 30 VDC NÄRVARODETEKTOR PD-2200 och PD-2400 Installationsanvisning Best.nr: 13140 / 13144, E-nr. 19 037 63 / 19 048 31 Denna manual är ej avsedd som underlag för projektering! Vi vill utfärda en varning

Läs mer

NIVÅVÄLJARE NV-3TR Installationsanvisning Best.nr: E-nr

NIVÅVÄLJARE NV-3TR Installationsanvisning Best.nr: E-nr NIVÅVÄLJARE Installationsanvisning Best.nr: 13170 E-nr. 19 048 32 Beskrivning Reglerig med hjälp av ljussensor. Närvaro Reglerig av effekt Timer upp till två timmar. Ej närvaro imal belysningsnivå Vila

Läs mer

NIVÅVÄLJARE NV-4T v2.1 Installationsanvisning Best. nr 13171, E-nr

NIVÅVÄLJARE NV-4T v2.1 Installationsanvisning Best. nr 13171, E-nr NIVÅVÄLJARE v2.1 Installationsanvisning Best. nr 13171, E-nr 13 060 66 Beskrivning Kopplingsur Tryckknappar (tillval) Sjukhuskorridor Armaturer n är avsedd att användas i belysningsanläggningar med dimbara

Läs mer

Tänk på att den renaste kilowatt timmen är den som aldrig behöver produceras. Anna-Lena Gustafsson VD Extronic Elektronik AB

Tänk på att den renaste kilowatt timmen är den som aldrig behöver produceras. Anna-Lena Gustafsson VD Extronic Elektronik AB Förord Vår filosofi är att belysningsstyrning inte ska vara ett hinder, det ska vara en möjlighet. En möjlighet att spara energi, en möjlighet att skapa komfort, en möjlighet att skapa ett enkelt handhavande

Läs mer

Timerkort EXT-2. Installationsanvisning. Best.nr: FAST PULS SLUTANDE - BRYTANDE TIMER F< >P BLINK NO NC C NO NC C IN GND+12. Två fritt växlande

Timerkort EXT-2. Installationsanvisning. Best.nr: FAST PULS SLUTANDE - BRYTANDE TIMER F< >P BLINK NO NC C NO NC C IN GND+12. Två fritt växlande kort EXT- stallationsanvisning Best.nr: 468 Beskrivning Programmerbart timerkort (tidrelä) användbart för en mängd olika applikationer. Kortet kan monteras i centralapparaten eller i en separat plastkapsling

Läs mer

NIVÅVÄLJARE NP-3T DL v1.0 Installationsanvisning

NIVÅVÄLJARE NP-3T DL v1.0 Installationsanvisning NIVÅVÄLJARE v1. Installationsanvisning Best. nr 13181 E-nr. 13 81 Reglering Reglering av effekt Beskrivning Nivåväljare är avsedd för dagsljusreglering med Dynamisk belysningsstyrning av dimbara armaturer

Läs mer

AKUSTISK DETEKTOR AD-500/600, version 5.3 Installationsanvisning

AKUSTISK DETEKTOR AD-500/600, version 5.3 Installationsanvisning KUSTISK ETEKTOR 500/600, version 5.3 Installationsanvisning est.nr: 500, 13095; 600, 13091 Svenskt patent nr 92014935 Installationsanvisningen till detektorerna 500/600 är omfattande: en ger bland annat

Läs mer

AKUSTISK DETEKTOR AD-500/600, version 5.3 Installationsanvisning

AKUSTISK DETEKTOR AD-500/600, version 5.3 Installationsanvisning KUSTISK ETEKTOR 500/600, version 5.3 Installationsanvisning est.nr: 13095/13091 Enr. 13 060 10/13 060 12 Svenskt patent nr 92014935 Installationsanvisningen till detektorerna 500/600 är omfattande: en

Läs mer

NÄRVARODETEKTOR PD-33 DL v 1.0 Installationsanvisning

NÄRVARODETEKTOR PD-33 DL v 1.0 Installationsanvisning NÄRVARODETEKTOR PD-33 DL v 1.0 Installationsanvisning Best. nr 13150, E-nr. 13 060 85 Innehåll Introduktion...1 Driftsättning...1 Grundläggande begrepp...1 Inställningar i detektorn...2 : Direkt styrning

Läs mer

corridorfunction data & instruktion 2010-09 corridorfuction data & instruktion med reservation för ändringar.

corridorfunction data & instruktion 2010-09 corridorfuction data & instruktion med reservation för ändringar. corridorfunction data & instruktion 2010-09 corridorfuction data & instruktion med reservation för ändringar. corridorfunction Innehåll: 1. Allmän information 2. Installation 3. Driftsättning 4. Produktöversikt

Läs mer

UDR Bakdörrslarm. Ljud och Blixtljus ((utgått)

UDR Bakdörrslarm. Ljud och Blixtljus ((utgått) UDR Bakdörrslarm Ljud Ljud och Blixtljus 1-9033-1 ((utgått) 1-9033-2 UDR är ett bakdörrslarm med eller utan blixtljus, som kan användas till en utrymningsdörr eller för övervakning av en dörr som man vill

Läs mer

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort FUNKTION / PRESTANDA Monteringsalternativ: Slingövervakningsmodulen kan anslutas till alla 24Vdc strömförsörjningsenheter. I vissa modeller av

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

NÄRVARODETEKTORER PD-C360i/24 DUODIMplus

NÄRVARODETEKTORER PD-C360i/24 DUODIMplus NÄRVARODETEKTORER SE PD-C360i/24 DUODIMplus NÄRVARODETEKTORER PD-C360i/24 DUODIMplus TRE ZONER, TVÅ DIMBARA, EN LÖSNING: DUODIMplus HÖGSTA BETYG FÖR ENERGIEFFEKTIVITET DUODIMplus FRÅN ESYLUX FÖRENAR NÄRVARODETEKTOR,

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL

INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL Styr- och övervakningsenhet INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL 2011-05-25 info@hagabindustri.se Install 130626 Styr- och övervakningsenhet INKOPPLING AV SPJÄLL ellan spjäll och används 4-ledare

Läs mer

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar G5996.8 Sv Installationsanvisning Övervaknings- och motioneringssystem 1 Inkopplingsanvisning 1.1 Allmänt Kontrollenhet innehåller elektroniska komponenter som vid felaktigt handhavande kan skadas. Innan

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

switchdim data & instruktion 2010-09 switchdim data & instruktion med reservation för ändringar.

switchdim data & instruktion 2010-09 switchdim data & instruktion med reservation för ändringar. switchdim data & instruktion 2010-09 switchdim data & instruktion med reservation för ändringar. switchdim Innehåll: 1. Allmän information 2. Användarbeskrivning 3. Installation 4. Tekniska data 5. Minnesfunktion

Läs mer

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion Brandlarmscentral ALPHA Best nr. 21200 Introduktion Installationsanvisning Beskrivning av ingångarnas funktion Till skillnad från vad man kan tro så skickar även en ingång ut en spänning. Strömmen som

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

PTS BELYSNINGSSYSTEM Bilaga 1, Typrum

PTS BELYSNINGSSYSTEM Bilaga 1, Typrum 20161230 1 (7) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten PTS BELYSNINGSSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND HUVUDKONTOR Nyköping besök Repslagaregatan 19 tfn 015524 50 00 fax 015524 58 28 FILIALKONTOR Box 6034, 630 06 Eskilstuna

Läs mer

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 ABC-KSUB/KSUB-LIGHT STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 beskrivning: KSUB är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar

Läs mer

SEHA Styr- och övervakningsenhet

SEHA Styr- och övervakningsenhet 1. INKOPLLIN AV TÄLLDON (BRANDPJÄLL PJ1 PJ8, TRYCKAVLATNINPJÄLL PJ9) BYLAR FR VALBARA INTÄLLNINAR KABELTYP en kan anslutas med t.ex. EKKX 1x4x0.5 om avståndet mellan ställdon och övervakningsenhet understiger

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Produktnyheter ABB i-bus EIB

Produktnyheter ABB i-bus EIB Produktnyheter 2003 ABB i-bus EIB ABB I-bus EIB Strömförsörjningsenheter ABB:s sortiment av EIB strömförsörjning är marknadens bredaste och modernaste. Det sträcker sig från 320mA till 640mA med anslutningsmöjligheter

Läs mer

Videoapparat SB4714W/2 & SB4701W/A. Installation och handhavande SB4714W/2

Videoapparat SB4714W/2 & SB4701W/A. Installation och handhavande SB4714W/2 Videoapparat SB7W/ & SB70W/A Installation och handhavande 86-05-9 SB70W/A SB7W/ Instruktioner Bewator avsäger sig allt ansvar för alla typer av oriktig användning av utrustningen, modifieringar av något

Läs mer

R.S.E Belastningsvakt. Vakten med pris som de billiga men funktion som de dyra.

R.S.E Belastningsvakt. Vakten med pris som de billiga men funktion som de dyra. R.S.E Belastningsvakt. Vakten med pris som de billiga men funktion som de dyra. Belastningsvakten används för att koppla bort vissa oprioriterade laster under kortare belastningstoppar. Vakten arbetar

Läs mer

modulardim Digital ljusstyrning

modulardim Digital ljusstyrning modulardim Digital ljusstyrning med styrmoduler Flexibilitet och perfekt ljuskontroll modulardim modulardim bygger på TridonicAtcos beprövade -teknologi och är ett perfekt hjälpmedel för att åstadkomma

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

Teknisk information. Vippströmställare. Huvuddata för referensprodukt. E-nummer 18 213 87. 1 x 1.5 mm 2 till 2 x 2.5 mm 2 EK- och FK-ledare

Teknisk information. Vippströmställare. Huvuddata för referensprodukt. E-nummer 18 213 87. 1 x 1.5 mm 2 till 2 x 2.5 mm 2 EK- och FK-ledare Strömställare Strömställare ELP03026 E-nummer 18 213 87 Vippströmställare Trapp/1-pol (6/1) 16AX Märkspänning 250 V~ Anslutningar Skruv - Pozidrive 1 (+/-) Överkopplingsklämmor 2 st 1 x 1.5 mm 2 till 2

Läs mer

NIVÅVÄLJARE NV-2T v2.1 Installationsanvisning Best.nr: 13169, E-nr

NIVÅVÄLJARE NV-2T v2.1 Installationsanvisning Best.nr: 13169, E-nr NIVÅVÄLJARE NV2T v2.1 Instaationsanvisning Best.nr: 1316, Enr. 13 6 63 Beskrivning Nivåväjaren NV2T är avsedd för Dynamisk beysningsstyrning av dimbara armaturer med styrning i syfte att minska ysrörsarmaturernas

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 004 Februari 2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet (Slavenhet) ingår i vårt SART-system, övriga produkter som ingår är huvudenhet SEHA-CO, slavenhet SEHA-RD och SEHA-SLQ/R. Slavenhet till huvudenhet SEHA-CO för individuell styrning och övervakning av spjäll

Läs mer

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst styr- och övervakningssystem Det trådlösa Styr- och övervakningssystemet EKO-TME/TSE används för automatisk övervakning och funktionskontroll av olika brandspjäll

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

FUNKTIONSVALSHANDLING 3RE-3DR-WEBB

FUNKTIONSVALSHANDLING 3RE-3DR-WEBB Ingång (se ritning ovan tryckknappa r, larm mm) funktion 1,2,3 eller A, B, C... AA Modul (sändande modul) 1 RE01A (IN1) 2 RE01A (IN2) Typ av styrning (tryckknapp, närvarodetektor kort puls, strömbrytere

Läs mer

Kallelse- och signalsystem

Kallelse- och signalsystem P P P P med signalknapp med dragkontakt Sladdtryckknapp med telepropp E 0 0 E 0 E 0 E 0 0 Anropsapparater: Spänningsmatas från ens systemspänningsutgång. Matningsspänning: Max DC. V AC/DC Optiskindikering:

Läs mer

NIVÅVÄLJARE NV-3TR Installationsanvisning Best. nr 13170 E-nr. 13 060 60

NIVÅVÄLJARE NV-3TR Installationsanvisning Best. nr 13170 E-nr. 13 060 60 NIVÅVÄLJARE NV-3TR Installationsanvisning Best. nr 13170 E-nr. 13 060 60 Beskrivning NV-3TR är en nivåväljare för Dynamisk belysningsstyrning av dimbara armaturer, som även tar hänsyn till yttre ljus från

Läs mer

GUIDE FÖR PROGRAMMERING AV NORDIC-SYSTEM

GUIDE FÖR PROGRAMMERING AV NORDIC-SYSTEM GUIDE FÖR PROGRAMMERING AV NORDIC-SYSTEM. ALLMÄNT: Systemet behöver INGEN dator för att programmeras. Istället aktiveras ett programmeringsläge genom att en magnet placeras på företagslogotypen på någon

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Modulkomponenter. Belysningsstyrning

Modulkomponenter. Belysningsstyrning 96 Modulkomponenter Belysningsstyrning 97 Närvarodetektor-enkelt och energisparande Närvarodetektor och konstantljusreglering i en komponent klarar att reglera belysningen, beroende på dagsljus och närvaro.

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

MANUAL OCH INKOPPLINGSANVISNING FÖR LARMPANEL LAN 53-2 / Version 2

MANUAL OCH INKOPPLINGSANVISNING FÖR LARMPANEL LAN 53-2 / Version 2 MNUL OH INKOPPLINGSNVISNING FÖR LRMPNEL LN - / - Version LRMPNEL LN 00-00 RUT Lerbacksgatan Nässjö Tel: 00-0 0 Fax: 00-0 I/ Version R Innehållsförteckning Larmpanelens fram / baksida... llmänt... - Inkoppling...

Läs mer

Nya "dimensioner" Den första universaldimmern för alla typer av belysningar

Nya dimensioner Den första universaldimmern för alla typer av belysningar Nya "dimensioner" Den första universaldimmern för alla typer av belysningar Nya "dimensioner" Den första universaldimmern för alla dimbara ljuskällor Då man inom EU har fastställt att man skall fasa ut*

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 003 April 2005 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14 Larmkommunikation Installationsanvisning 0 X 70 Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 999-0- 999-0- Innehållsförteckning Allmänt 3 Installation Förberedelser Installera larmsändaren 5 Prova

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 10 REV

Läs mer

LUXCONTROL modulardim

LUXCONTROL modulardim LUXCONTROL modulardim data & instruktion 2010-04 modulardim data & instruktion med reservation för ändringar. Digital styrmodul för PCA/TE one4all/pcd modulardim BASIC Styrmodul för 3 kanaler Styrmodulen

Läs mer

WaterFuse - Offentlig miljö

WaterFuse - Offentlig miljö WaterFuse - Offentlig miljö Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm Programmering

Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm Programmering +P1 M1 M2 - + P1 M3 M4 - NC C NO +A +R Preliminär manual Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm LABORATIONSPLATTA LARMSYSTEM KSENIA Borra hål 4 mm Centralapparat lares 16IP CA El/teknikrum +P i1 i2 -

Läs mer

Installationshandbok. Styrsystem 9 30061.1003.S.01. SMD-styrenhet utan frekvensomriktare

Installationshandbok. Styrsystem 9 30061.1003.S.01. SMD-styrenhet utan frekvensomriktare Installationshandbok Styrsystem 9 30061.1003.S.01 2 Installationshandbok Styrsystem 9 Installationshandbok Styrsystem 9 3 Innehåll 1.0 Styrsystem 1.2 Kabel med 5-polig EU-stickkontakt 1.3 Manöverorgan

Läs mer

>>> LEXIC ANALOGA OCH DIGITALA KOPPLINGSUR. kopplingsurssfären. > Det analoga uret Plug & Play med digitala egenskaper som automatiskt

>>> LEXIC ANALOGA OCH DIGITALA KOPPLINGSUR. kopplingsurssfären. > Det analoga uret Plug & Play med digitala egenskaper som automatiskt LEXIC ANALOGA OCH DIGITALA KOPPLINGSUR >>> För alla behov Legrands kopplingsur har under många år legat i framkant när det gäller kvalitet och utveckling. Nu kommer vi med flera nyheter, både när det gäller

Läs mer

Styr- och övervakningsenhet KSUB PMDU/KSUB/SE/2

Styr- och övervakningsenhet KSUB PMDU/KSUB/SE/2 PMDU//SE/2 Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 Användning är en styr- och övervakningsenhet avsedd för att styra brandspjäll och fläktar på ett flexibelt sätt. kan användas fristående (stand alone)

Läs mer

Proffs på sensor-produkter Närvaro- och rörelsevakter

Proffs på sensor-produkter Närvaro- och rörelsevakter Närvaro- och rörelsevakter Tack HD! Du är verkligen bäst i klassen! Din närvaro - är allt som behövs! Välj närvarovakt ur serie Control Pro för att få en fungerande närvarostyrning. Då behövs inget mer

Läs mer

5-29 Distribuerade I/O

5-29 Distribuerade I/O 5-29 Distribuerade I/O XFL 521, 522, 523 AND 524 MODULER AMA 8, UFB.5 BESKRIVNING SPECIFIKATION DATA 2-tråds LON bus mellan regulatorer och I/O Inga ytterligare plintar behövs Addresseras med hexadecimal

Läs mer

BAS-SMS RT Inkopplings exempel

BAS-SMS RT Inkopplings exempel BAS-SMS RT Inkopplings exempel Vers. 1.0 120410 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Anslutning av BAS-UPS R med larm vid spänningsbortfall 4-5 Larm till 3 mottagare med kvittering 6-7 Larm till

Läs mer

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 öppnar för ett tryggare samhälle Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR KVALIFICERADE ELLER UTBILDADE TEKNIKER. ALLT ICKE AUKTORISERAT ARBETE

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

RLS RÖKLUCKESTYRNING

RLS RÖKLUCKESTYRNING RLS40-100-500-600 RÖKLUCKESTYRNING BESKRIVNING Styrenheter manövrering av rökluckor med omkopplare och elektronik för styrning från brandlarmcentral eller liknande. RLS40 med inbyggd strömförsörjning och

Läs mer

ABC-JK200. STYr och övervakningsenhet. gäller från tillverkningsvecka 2009.34 och serienummer 9348942.4

ABC-JK200. STYr och övervakningsenhet. gäller från tillverkningsvecka 2009.34 och serienummer 9348942.4 gäller från tillverkningsvecka 2009.34 och serienummer 9348942.4 ABC-JK200 STYr och övervakningsenhet BESKriVNiNg: ABC-JK200 är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

Öppnaknapp Scoria Touch

Öppnaknapp Scoria Touch Öppnaknapp är en öppnaknapp som fungerar dels som oberoende öppnaknapp (Stand Alone) i direkt samverkan med ett elektriskt lås, eller ansluten till ett passersystems undercentral. 1.0 Beskrivning 1.1 Introduktion

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING SPISVAKT S MED RÖKDETEKTOR

INSTALLATIONSANVISNING SPISVAKT S MED RÖKDETEKTOR INSTALLATIONSANVISNING SPISVAKT S MED RÖKDETEKTOR Spisvakt S kan monteras på takdosa med dolt kablage eller eftermontage med utanpåliggande kablage. I elcentralen monteras en kontaktor som matar spisen.

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Beskrivning generellt Styr- och övervakningssystem EKO-MKE/SKE är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION

LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION 1. Lysdioder för ärvärdesvisning. 2. Ratt för inställning av gränsvärde. 3. Omkopplare för avläst värde ( x1, x3, x10 ) 4. Nätspänningsindikering. 5. Indikering

Läs mer

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC Så att fler rum kan bli trygga! SKISS P950 Pruta aldrig på tryggheten Tänk dig en handikapptoalett, där du valt larmet. I fem år har det suttit där oanvänt. Allt som

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

Styr- och övervakningsenhet SUSB PMDU/SUSB/SE/1. Beskrivning

Styr- och övervakningsenhet SUSB PMDU/SUSB/SE/1. Beskrivning TROX Sverige AB Johanneslundsvägen 3 SE-194 61 Upplands Väsby Telefon +46 8 594 114 70 Fax +46 8 594 114 71 e-mail info@trox.se www.trox.se Styr- och övervakningsenhet SUSB PMDU/SUSB/SE/1 Maxdata Möjlighet

Läs mer

LUXCONTROL. data & instruktion. 201004 smartdim SM lp Reservation för fel och tekniska ändringar

LUXCONTROL. data & instruktion. 201004 smartdim SM lp Reservation för fel och tekniska ändringar LUXCONTROL smartdim SM lp data & instruktion 201004 smartdim SM lp Reservation för fel och tekniska ändringar luxcontrol smartdim Digital styrmodul till PCA/TE one4all/pcd smartdim SM lp Styrning med dagsljussensor/tryckknapp/rörelsedetektor

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Observer 110 0355 02 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Om anvisningarna inte följs kan skador på enheten, bränder eller

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

Net2 Plus Dörrcentral

Net2 Plus Dörrcentral INS-30172 Dörrcentral Svenska Rev. 2012.01 SE Inledning Dörrcentralen kan anslutas till dator via TCP/IP eller RS485. (Direktanslutning av RS485 till PC endast med tillbehöret Net2USB/RS485 Interface).

Läs mer

Dubbeltimerkort. Artikelnummer: 5315

Dubbeltimerkort. Artikelnummer: 5315 Med detta programmerbara dubbel timer-kort (tidrelä) kan en mängd olika funktioner uppnås. Det genererar: fördröjt tillslag, fördröjt frånslag med tider från 1 sek. till 64 tim. kort puls efter lång tid

Läs mer

KSUE STYR OCH ÖVER- VAKNINGSENHET. Beskrivning. Montage Avsedd att monteras på vägg- Spänningsmatning 230 VAC 50 Hz 100VA Avsäkras med minimum 2A.

KSUE STYR OCH ÖVER- VAKNINGSENHET. Beskrivning. Montage Avsedd att monteras på vägg- Spänningsmatning 230 VAC 50 Hz 100VA Avsäkras med minimum 2A. KSUE STYR OCH ÖVER- VAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2011.47 Beskrivning KSUE är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll. KSUE kan anslutas

Läs mer

Bevent Rasch RCTC. - Brand Övervakningssystem

Bevent Rasch RCTC. - Brand Övervakningssystem Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCTC 2014-10-20 Centralenhet RCTC Central för anslutning av spjällmoduler RCTU Med expansionsenheter kan upp till 236 spjäll hanteras Inbyggt ur med ställbar funktionstest

Läs mer

Larm innan inkräktaren bryter sig in! Teletec Connect AB 08-602 16 00

Larm innan inkräktaren bryter sig in! Teletec Connect AB 08-602 16 00 Utomhusla Larm innan inkräktaren bryter sig in! 42 rm OPTEX presenterar ett brett sortiment av utomhusdetektorer, både med passiva IRdetektorer och aktiva linjedetektorer. En dröm om en perfekt larmanläggning,

Läs mer

INNEHÅLL. Leverans/betalningsvillkor:

INNEHÅLL. Leverans/betalningsvillkor: PRODUKTKATALOG 2011 INNEHÅLL Dokumentskåp Sid 16 Driftlarmspanel Sid 11 Dörrlarm Sid 7-8 Indikering Sid 3-5 Indikeringstablå Sid 9-11 Kodlåslarm Sid 8 Kundräknare Sid 16 Relä (typ mini) Sid 15 Reläinterface

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet

Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet Reviderad: Datum: 2010-02-01 Antal sid: 11 REV 0.2 Ändamål

Läs mer

ESIM364. Inkopplingsanvisning

ESIM364. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM364 kommunicerar via och behöver därför placeras där du har bästa möjliga -täckning. Enheten

Läs mer