GEOHYDROlOGISKA FORSKNINGSGRUPPEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GEOHYDROlOGISKA FORSKNINGSGRUPPEN"

Transkript

1 CHALMERS TEKNISKA HOGSKOLA GEOHYDROlOGISKA FORSKNINGSGRUPPEN lnstitutionerna ffir: Geologi Geoteknik med grundlaggning ISSN UDK Vattenbyggnad Vattenforst)rjnings- och avloppsteknik Reserapport fran studieresa i USA samt deltagande i 2nd International Symposium on Land Subsidence i Anaheim, USA. 29 nov - 17 dec 1976 LEIF CARLSSON Meddelande nr 21 GOTEBORG 1977

2 ISSN s Chalmers tekniska ska Pack

3

4 1 vid iet i besvara 1 7

5 divi i in om inom ett

6 3 1 utom Konikow til och utveckl Leonard och omfattar model mode i hela Amerika Vid divi ion mitt dit folk kal in distrikten att ban- med med text och stillbi stribueras ut till distrikten form Ett jerat gram for erholls och i del att komma framtiden blemen de rala vis scm dock taterna som ger til etc I hur er och Det ar utveck- 1 berattade om i i Missouri

7 indelade i olika

8 t En av samt man till staterna att folj arbeten tion) utforda i de olika from sant inverkan av eva- 1

9 i mo En vi i mindre ar 1 for ref mi i ol svarta ar att man inte se komma forbi i var den erades utan om etc med har ller uran eller kalium anvandbar i samband av radioaktivt

10 7 For Ocks sitt das metod ska har Daniel berattade om i var Nevada vid att ika Som har han vant s av tritium och svavel Tekniken att vatten ur brunn och en annan brunn man tion av i i vilka till dell del Burt som hette various of 1 conterminous United

11 7 av har la in det 0 0 i USA I Medi stort up men det upp over var varmt till botten fots man upp till jup man nu ett andra

12 9 l I detta skulle namnda televeiwern med Av betet att detta forvantades 5 skede hade en numerisk modell upprattats over akviferen Fortfarande var 1 den okand En annan, dvs man icerade har undersoktest som etc i de individuella olika up besok hos Olika iska under""''-'"' som och bail diskuterades En metod som ust i var drillsteams test, dvs k T-testen Den til satt att man studerar hur ett l avlastas. Metoden ar beskriven i diverse handbocker Olika diskuterades och insamlades Vidare erholls litteratur rorande s test etc Kl och Snotil omfattade bl a upp till Loveland i F Denver till San Francisco over Nevadaoknen och Sierra Nevada till San Francisco Massarsch, KTH runt Univers of Civil en utfard med Massarsch till San Francisco samt besokte i Lawrence Hall ovanfor Berke visades i utstal de aktiviteter sam bedrivs eller bedrivits vid universitetet i Berke

13 j hostmote i Francisco Union ordnar under e Mellan den jatte tionde december halls hotell Jack Tar och Hal Inn 1976 hostmote$ Motet indelat, liksom hela AGU i foljande sektioner Union (U) (G) and (M) { 0) ) Solar Solar Solar Solar General ( ) ( Solar Solar and (SS) Den ska sektionen hade ande program

14

15

16 20 km AGU om mote i Francisco ion Californiens i Fresno i f Av denna ick s att Californien of the world betraffande antalet orsaker ti me av skan orsakade olika orsaker ti maximal och ca under Under 20 sam var 1 ar markerade i Cal samt ionsrouteno sam har ektet exkursionen var Santa Clara ar i norr av San, i vaster och av Diablo... av Santa Cruz an mot il vilket Utveckl 1900 och 1945 har det medfort urban vatten som

17 FigUJt 1. Ka.Jtta ovejt CaLLfioJtnien med mcvdzejtad exfzumioyll>jtou;te_. mmkejtajt omjtaden med as Santa 1 dock av i ar 0 i Runt till ca idor

18 FigWt Z mag as till in om 1932 (P7) som av FigWt 3

19 har 1 mot genom unsom 1 0 Vid en av i av matare 300 m in om av ades som i konstanta 4.

20 1 ti 1 i vatten avstora til skottet i 185 Milj till forstarktill ektet information om 1 Santa val kommer magasinerats i stora kanaler leds vattinfiltration i damminska En harvid ca 6 men med minskas 1 infiltrat for att efter ca Bas tas ur ned till 15 skiktet i dammbalken schak-

21 aktiva Clara val j klaras Holl tiv forka vi i per losas och i Vid utru som i i lativt

22 FiguJL 5 oeh H horisontelln senaste 20 miljoner rort s 290 kilometer ses ha rum torde under de 100 mer an 500 km ha rum I som sker vid enstaka 11 senaste storre rorelserna var av och i norra cisco) Vid den (av som i rade j men den i tre tioner januari om och folj av San Lui s

23 0 Diablo mellan fjarde s ion State Water ject Den voaren i USA Med menas en servoar som inte kan med vatten utan vatten dit Vatten till Luis reservoaren deltat huvudsakl under vinter och overskott av vatten net via kanalsystem vatt- 6 det i reservoaren for Nar Sacramento-San har ont om vatten leds magasinet vatten tillbaka i kanalsystem som kallas California Samma maskiner som upp vattnet till reservoaren kan as for att alstra nar vattnet fors till Sektionen av California trams San Lui reservoaren ar bredd 11 och 34 m nedtill med ett up av 10 6 meter San Luis reservoaren totalt milj vatten Den har vid maximal en av 51 samt ett up av 83,5 m Genom reservoaren ita 1 vilken alluvium blivit nedsankt till 520 m up ista studieobj var marksattn inom val Denna de /3 av Central Val i Californien sa Nevada i vaster av i seder av och i norr av vid sammanflodet mel och Sacramentofloderna Den relativt flacka dalbotten omfattar ca jordbruksmark Da ar ca 400 km i nordvas stl r och km bred

24 1 FigUJL 6 ove.jt San Luio JtUe.Jtvoatten oc_h O'Nw FoJtebay. San axel i nordvas och s meter av marina tiara och kvartara ett s llt Under sen kritatid over tusen i detta finns ter- San val ar storsta lda lla i USA Varmt imat jordar

25 och val n till nummer ett ur man I nom 1 j j FiguJt J J oaqui.n vallrltj.

26 23 0 till I in om ) " j och til rellt f Grundvattentil alluviala co ran c En Salint Corcoran 1 i val kan genein ta av Cor- 1 ovan namnda Sam av 9 saknas Corcoran i astra delar var ar in en for vari t. enorm vastra sida dar 1950-tal 1 av allt i USA En utbredd fram till mitten av 19 den totalt total val milj stora up andra varldsiellt inom dess 1900 och har 9 anges och motsvarande m och,... ~...,..... i teter

27 8 G~olog~k p~o6il g~nom San Joaquin vall~y 9 Kumulativa volym~ av uttaget g~undvatt~n ~ad~ m~~attning~ i San Joaquin vall~y

28 1 0 7 till i medeltal per an av 1960 hade att i tas 150 m Dessa brunnar har av till nordostra delar startades 1950 genom tillkomst av Friant-Kern kanalen Denna st och 1966 var aven den vastra sidan startade skanal att i borjan av talet 1968 ektet California 1970 detta... '-' skanal mountain i seder kanal Resultatet av dessa stora heir vari t ett minskat genom, stioch fornia State Water ect ar vard en kort se ektet har till te inte endast att leverera forsorj och utan inne till vatten for kval och rekreation Projektet startar i nordostra av Californien med de kallade Feather River lakes Oroville dammen kontrollerar vattnet i Feather River och kraftstationen Edward Mkwh per I f 10 och 11 visas och profil Oroville Lake vattnet i sitt lopp ned till Genom North och South Bay t levereras vatten till San Frani inklusive Santa Clara val Cal fornia t som stracker s mer an 710 km vatten ned till sodra Californien Via pumpstationer vattnet ned till om Los les, se 10 och 11 Totalt ar California State Water Project 965 km langt nar vattnet de i Californien har det nastan m upp havets

29 F rtgujt 10 Totalt sek i leverera % av jades for huvudsakl dvs ca 165 beraknas varvid San I under 1976 ca 64 och 942 for kommunal lifornia Water ect levererade 1

30 7 I II I I

31 den maximala in om nastan till 9 m kan katastrofala liknande dem vi kan se i ej iakttas i San val eller demonstrera Skadorna finns dock dar i form av forandrade i systemen skador brunnar etc skador till miljontals dollar All a Tre av itiva effekter ar Det vatten som har ar dock i genom till att reducera 3 har och ett for "cyclicsoliderade ar mojl an de av magasinen in om det utom skadl ef (Flera av vid AGU:s mote berorde denna av jort ett start falt dar enormt inhamtats vardefull in ion och llnaden mellan Santa Clara och San betraffande jl for att tall a i de som genom avsankts ar foljande I Santa Clara val forekom tatande over infil I San varfor vi kunde tillforas akviferen val forekommer ett makt an de over akviferen varfor iltrat icke ar mojl For att har tall a och vattenbehovet losas med

32 Anaheim 0 km j med fi (The om San studerats av i i jordar med vat tenj skulle orsaka skador kana lerna tentata ste dels skt med denna vatav jordar kart s forkonsol av dessa jordar utarbetas test tite tillkom for att i hand svaret ler lo till jande stal 1 Det mest jutn 2" Den och vat ten som erfordras for fullt ldande av Utveckl av till vat tenfor forkonso fekter av av stora vatten 5 Basta kanalsektioner och i satt- j startade 1958 i ett 4 stort vid och avslutades av de under var maximalt 3,5 m 2 5 m Vibrofloation testades ocksa ej vara en l metod i dessa f sediment vidare farden gjordes besok vid en djurfarm kor fanns samt vid en bomullsfabrik dar

33 erholl 9 j med tomda olj j oljan bl j och kval besok av folj

34 31 1 As iation ical ro Int rnational Association of (IAH) Soc for Soil and Founda- tion the ( ISSMFE) ted Nations tural US National Committe American ical siet -...~..L(...I.\..A,'I;,;;..,;;;) inom arbetet det internationella iska Problemen var de ternan som innesom IHD fattades i som I ls i de t forst:a som nu andra iet var att samla de interna- iet iet tionella specialisterna sultat av och arbete samt att uterfarenheter ~~T~~~siet var indelat i 8 tekniska sektioner samt en falt ljande tur MONDAY, DECEMBER 13, 1976 TECHNICAL SESSION I ( h) Chairman: J. F. Poland CASE HISTORIES, GROUND WATER 1 SOKI YAHAHOTO: Recent trend of land in 2. R. K. GABRYSCH: Land-surface subsidence in the Houston Galveston region, Texas 3 F. KURM~OCHI, M. ISHII. and T. ENDO: Recent tendencies land subsidence in Tokyo. TECHNICAL SESSION II ( h) Chairmen: Dennis R. Allen and Ben E. CASE HISTORIES, GROUND WATER, continued FIGUEROA VEGA E. GERMAN: Subsidence of the City a historical review

35 land JESUS ALBERRO, ROBERTO artificial inducing and. UESHITA: 7 T. KUWAHARA, in the. UESHITA and PI IIDA: Analysis of subsidence. 8. CARBOGNIN P. GATTO, G. MOZZI G. GAMBOLATI and G. trend in the subsidence of Venice SANTIAGO HARCHINI urban zones; application for 10. CARL C. WINIKKA and PAUL D. WOLD: Land subsidence in central Arizona 11 AOKI Land subsidence in Niigata 12. BEN E. LOFGREN: of subsidence San 3. JOSEPH F. POLAND: Land subsidence recovery. Santa Clara Valley, Cal by artesian-head TUESDAY, DECEMBER TECHNICAL SESSION II ( ) Chairmen: Stanley Davis and R. Allen Freeze MATHEMATICAL MODELS N NA RAS I l\f1an WITHERSPOON land subsidence in shallow ground Numerical model systems D. JOHN FINNEMORE and L. GILLA"1: mathematical models of land 7. A. KASHEF and due to 11 CHANG: Determination of land subsidence by numerical analysis LIPPMANN, T. NARASIHHAN, and Numerical simulation of reservoir dominated geothermal systems in liquid modeling of leaky 20 K HARADA, and T. SHIBASAKI: fu!alysis land subsidence by the cal dimensional multi-aqui model T. SIBASAKI andy. TAKAHASI Land subsidence and regional resource planning s. Analysis of long term oedometer test

36 ( h) 3 0. Castle HEASUREHENT OF SUBSIDENCE 23. S. R. HOLDMlL Mathematical treatment of California leveling data determine heights and changes 24. W. D. KAHN and from space 0. VONBUN: Detectability of land subsidence OIL AND GAS FIELDS 25 o. and D. ESCOJIDO: Subsidence in the Bolivar Coast 26. J B SCHOONBEEK: Land subsidence as a result of gas extraction in Groningen The Netherlands 27. R. C. ERICKSON: Subsidence control and urban oil case history - Beverly Hills (East) Oil California KENNETH L LEE: Calculated and observed subsidence and horizontal movements Baldwin Hills, California Subsidence i ty: Methods for Chairman: J F. Poland INJECTION SYSTEMS :n 32. G. L. in and H. J LECHTENBERG: Problems in Wilmington Oil Field, California J A. RANCILIO: Injection well and maintenance JM1ES B FAIRCHILD and KARL H. WIEBE: soils and salinity barrier California Subsidence of organic in coastal Orange County, WEDNESDAY, DECEHBER 15 FIELD TRIP Chairman: Dennis R. Allen h, Field to Long Beach and to Wilmington Oil Field 0900 Slide talk h Lunch, Queen Mary Tour subsided areas 1500 ect and injection wells of the Los Flood Control District to Anaheim

37 TECHNICAL CASE HISTORIES GROUND CHAROEN PIANCHAROEN uat!~r v~, Thailand and land 35. BALASUBRAHANIAM: Soi 1 in QHAN-MIN WU: Groundwater Basin land SUBSIDENrE DUE TO COAL MINING 38 C S. GLOE Land subsidence related Latrobe Valley. Victoria, 39 W. The characteristi of a subsidence area of coal mining SUBSIDENCE A."lD FAULTING 40 THOMAS L. HOLZER: Ground failure in areas of decline in the United States 41 c. KREITLER: Fault control Galveston, Texas land subsidence 42. ROBERT D. NASON to subsidence Instrumentally measured fault movements due TECHNICAL SESSION 1700 h) Chairmen: Richard Pari and G. V. Chi SUBSIDENCE IN CARBONATE ROCKS RICHARD PARIZEK: Nature and causes of land subsidences karst terranes 44 V. T. STRINGFIELD and J. R. RAPP: Land subsidence from withdrawal of water in carbonate rocks 45 J. G. NEWTON: Induced sinkholes - Alabama continuing PHILIP E LMJfOREAUX: cs 47. J. 48. STEWART: Florida Sinkholes

38 35 FREDERICKSON: Foundation on subsiding soils 56 consolidation constants subsidence calculations 57. SATO and K. WATANABE: Prediction of land subsidence by means of time series analysis of water-level fluctuation in observation well Quality of of land subsid- Delta-Mendota and San Luis Canals in Cal 59. J. HAC MILLAN L. NAFF and W GELHAR: Prediction and numerical simulation of subsidence associated with groundwater withdrawal in the Tularosa Basin New TECHNICAL SESSION VII ( h) Chairmen: Soki Yamamoto and A. I. LEGAL AND ECONOMIC ASPECTS 60. RITA SINGER: Legal implications of land subsidence in the San Valley 61 LONNIE L. JONES: Economic effects of land subsidence due to excessive withdrawal in the Texas Gulf Coast area GEOLOGIC ASPECTS 62. EDWARD B. HANDS: Some data subsiding coastal regions on erosion and ORGANIC SOILS, SUBSIDENCE 63. JOHN C. STEPHENS and ERNEST H. STEWART: Effect of climate on subsidence of organic soils 64. R. L. TATE: Nitrification in Everglades histosols tial role in soil subsidence A poten~

39 symposiet av underett start intresse speciellt vad i leror zometersonder samt bi ovan ion till Lo les hamn d~r markav olj I Los finns ett flertal olje t av vilka Wil- ~r det Detta f~lt ~r bel s och land.. Detta 1 vatten och land lt Oljef~ltet borjade stora under jan av 1940-talet och storleken av 1950-talet (1952 var 60 em per ordes av den slutl torlek d~r 3-20 m var En j med marks~ttn i oljef~lt visar att ~r storre Wil Detta anses bero foljande Storre andel okonsoliderade eller koniderade sediment i de olj zo- Start an tal successivt sediment marks~ttn ett start som inte kan b~ra j av okonsoliderade var nu 8 7 m enorma och kos samtid medfort en sian av Los hamn med varv och indus tier lla

40 i 1 0 j 1 5 gavs 11 1

41 att av olja ske vatten f6r att mo Denna av ut mot Stilla Oceanen och ion en bes6ktes olj l och jektion kons jord Los hamn Dessutom med maximal hamnen Lunch som nu j som hotell och res i Los les

42 water ust'd j(>r public supplies, by Stares may not add to totals because of independent rounding] served Wakr withdrawn Wakr dclivncd Water Surface Cround Surface Industrial and DomL stic All water consumed All water water capita water water commercial USe a llli (mgd) (thousands) (mgd) (thousands) (mgd) (gpd) (mgj) uses losses 1 mgd (mgt!) Alabama , (J Alaska )3 II Arit.ona <)0 160 Arkansas California , , (J20 2.KOO Colorado... 30() I,980 7') 3! ()j Connecticut... 5<) I\)() 120 Delaware Florida... 4, I () (;corgi a lawaii (J () 110 4h Idaho :\ Illinois... 3, , ndiana Iowa Kansas , Kentucky , () (l Louisiana , ') ,.., l\bii1l' I M01ryland ,750 J.l () \bssadwsetts Michigan....3()0 5,500 () lms CAO MinrJL sota... l,500 I.250 2,750!()() !0 34 ~lississippi ! ! (J] \lissouri , ()() 250 l)5 Montana...! () 85 llo () ss NdHaska I.120 ISO I (l8 4(l! ! jl) ljs...:. 2<) I 283 ) ,.., 128 l)()() l

43 7L Pennsylvania.... Rhode Island.... South l,.., Soutl1 Tennessee Vermont.... ].() , 20 9, l I 30.7 Washington.... Virginia.... Wisconsin.... Wyoming , , , ' l ! , -.., of Columbia Rico United !Includes public use. Including Puerto Rico.

44 .. in States ].7 76 ] 5 90 ').!' ") H !! I 45 ") l3.l 13 l Georgia ioo Hawaii l Illinois... I ! l ~.... ~ I !50 Kansas !30 Kentucky J I ll 89 1)0 '"! /... '... I n l\bryland I Massachusetts Michigan : Minnesota... 0 l !70...,..., Missouri ( n \ w I ! 8 82

45 52.,., 22.2 Tennessee Virginia of Columbia Rico l R United 1 1ncluding Rico.

46

47 l ::! q:_ l () 1 Oklahoma... 8 l Oregon Pennsylvania I 0 2!2 Rhode Island _ South Carolina "l South Dakota Tennessee fi Texas... 8, Utah...,300 3, Vermont Virginia Washington , , West Virginia Wisconsin Wyoming ! () ,300 District of Columbia Puerto Rico... J United Excluding conveyance losses by evapotranspiration. Puerto Rico.

48 55,000 70

49 West Virginia.... Wisconsin :2 7, , ,800 5, ,700 5, , Columbia ,400, , I Fxcluding irrigation conveyance losses by evapotranspiration. :Including Puerto Rico.

50 2 B. um 17 I

51

52

53 ovejl the tunnel. Jteg-Lon o6 ( Mo Jt 6 ei.dt, ) a cay-filled v~l ley is i 1 Ius lying tunnels act as drains, particularly in tectonic pore ter pressure first in the pervious bottom laye and then gradually in the overlying clay layer. age fficient of the aquifer is usually about 1 to 10 respectively. The l rate varies but t to 1 lume ith time be large of the groundwater table. The si on and the 1 initial te p sure i 1 the soil ly ng tunnel increases normally linearly wi r the urface layers is normally the same s illustrated in fig. 2

54 . 3. E6~ea o6 a iowejrj.ng o~ the_.-i.11 a deep cl.ay OYI

55 is re to thir have ful 1y large and flow laye been lowered in the ion. This will only clay in compa ison with l be relatively sma11. po pressure distribu i a pore water pressu in the pervious bottom layers th the result. 1 ring of he groundwater l ) for di ferent boundary condit ith time has calculated in a pervious sand The indicated isochrones 1 clays in Sweden are to sl i t1y overconsoli ) while the shears rength. The compressibi 1 i is hi iezometric level can cause large level in Sweden level in the surface layers is in gene ring the thawing period and reaches its ing just before the thawing period. The level can vary from a few centime ures were in Sweden during use of the ionally low groundwa A 1 so in 1 can be calculated t ic head and the compressibili nstruments have been devel s that the ffects of a lowering of the g tensson, 1 ). Pumping and i ti used analyse the raul ic prope ti Koze rs k i 1 and the de fo (Alte 1 fig. 5 to luate th~ in luence of methods w1ich can reduce

56

57 0 0 ' '~.,. I I I! I ~ I I I I i I!..---i.. i i i ~ I l l i I I! : j! l Fig 5. ChangeA pwnping The groundwater to tunnels. The rebound in 3n apparent lowering in the Old Town { 11 Gam1 rain water-, when g te r d i groundwa r 1 drain pipes and parki He 11 g ren ( 1 luenced g 6

58 7 6.

59 r i of in the pi 1es are closel is distributed be pi 1 of idence of the pile wi 11 be app rrounding soil The supported structu d i rent i 1 subsidences. (raked piles) which 3re not ver ir u rounding soil settles. Such s to resist the lateral ea buildings o othe structures 1 ra 1 is tance of a pi 1 e in the pile wi 11 correspond to imum bending moment in of the reinforcment is modera shown Broms and Fred ided when 1 rge subsidences are ild ng can be resisted, for exampl the soil bel the building. on isting structures has been ubu s illust ted in fig. in Stockholm ( r~n Sund, with about 3m since the turn caused water. a t Ka r 1 a p 1 an i n into a lying tunnel, r level (Morfeldt et al 1 located at the bottom of has necessary to reconsttuct he groundwater level of l Court Building (' has partly been caused tunnels is abou 70 of 20 r from consolidation i have been observed t Hudd about 10 km south of Stockholm which have been caused of the groundwater level and partly a fill which was r

60 by!j <.denc.e. befo the construction of the center. The height gradually been increased in order to maintain the initial el ground surface. the weight of he fil 1 exceeds a criti on he shear strength of the underlying soft clay, t pil s below a building are l teral ly displaced, as illustrated This occurs when the weight of the fil 1 at foundation level where cu is the undrained shear strength of the soft clay as de rmi vane or unconfined compression tests. A lowering of the groundwater affects the settlements, not only outside a pile supported building, also below the building so tha a void is created below the t due to the lateral displacements of the subsoil can ven ed using li t backfill material, e.g. ex shale ( 1 supporting the fill on separate piles around the pe imete ture. These embankment piles will also reduce the negative skinfric i the main ructural piles below the building. a feet the subs:dence and methods which can to prevent subsidences caused water lea into tunnels have studied intensively in during Li last ten years as well gal pects of the problem (Jan son and Winqvist 1 ). P ti ry measures can be taken: a) before the cons a tunnel avoiding areas which can be affected subsidence du i the canst uction e.g. pregrouting c) fte the construction of ne1 grou ing in o r to uce t.he lea or by artifici 1 infiltra~ tion of water to main ain the pore wa er pressure in the compressibl l s. It is often ible to decrease he subsidences in soft clays inq. A fill is hen pi aced over the area and is removed when the

61 1 0

62 Piezomet r:: '-<.g. 9. Cha~g~ {n pi~zom~c!~vel6 du~ in_f ~ction o ~ wa.tea ( Gedda and Rj_A_;., ~, a a. Map a~d 6 e.c-uo~ ovejr. :th~ ajt~a ( 1, 2 3 b. 4 Me_ in j ~cu.o n w eil.-6 ). 91toundwa:t~!L f~ve be.~ojte :t~ne.llng " b~6ojt~ inj ~ctio n " dujl.-i.ng {J1 _1 c.r Clogging in and around injection wells has been tion rate and piezometric head in the aquifer the Tunnels have also been used as injection gall ri level in the bottom layers can he be closely cont b:.j1es which are connected with a water reservoir. In costs of a tunnel, when used as an injection gall tenth the estimated costs of underpinning due to et al, in print). Reference areas are required in Grder to evalua the groundwater 1 eve l is caused bv a of the c 1 1 1

63 . it l s ical maps founda ion cos iffe(ent lanning st of compress on prope i 1. (In ish): P-L. in environmental con Soil Mechanics and inte tion unde ing, Chal Gothenburg, Sweden t i f i c i l recharge in to rock. ( In ").)., K. Lundstrom, L. tunnel to prevent small seal Council for Bu i'l ding Research on structures due to settlements Stockholm. (In Swedi ). causes, consequences ineerin~ Sciences, iksson A.,, Failure of lements: Proc. 6. Eu i ng Vo , pp, Vienna. luation of the hydraulic diffusi Chalmers University of Techno Pub 1, B 1 : 3. i, B. 1, Injection of water into limited aquifers: ':ordic Hydrological p I II I I I t i ve skin friction on 1 pi 1 Geotechnical Institute, No 25, pp, Stockho 1m.. B. 1 t i ve k i n f r i ion Proc. 7. Int. Conf. Soi 1 Mech. and Found infiltration of to the Swedish c~uncil for pp uroani tion on the rologisk Konferens, Stockholm I n Swed i s h). 1 2

64 rt Roosaa, H. 1 equil ib ium (In Swedish). round wa r ' pp 20- of the po ish): ish, Pore pressure sounding ins rument: urement of Soil ropertics, Ral ith ground water i fo Building Research of the ren, Vol

65

66 Chalmers GEOHYDROLOGI FORSKNINGSGRUPPEN Institutionerna for Geo Geoteknik g Va n.t 1 Urbaniser och sprocessens ( nr 2 Leif Carl son Evaluer av akvi data med a av 1973 nr 3 Leif Carlsson Eva av diffusivitet med hja 1973 av Del 2. li sdata. nr Viktor Arnell Nederbordsmatare stallning av olika nr 5 Viktor Arnell Intensitets for haft regn i nr 6 Urbaniseringsprocessens inverkan och grundvattenbildning. ( ) nl./.l Holm Per l Inqenj ka tor lit turstudi r. g eo

67 nr 8 j nr 12 Viktor 1 Sven lt smodell flode inom sgruppen i lande nr nr 13 Viktor Arnell Sven lt nr 14 Per-Arne Ma st Gi l ttnets sammansa i storm water quali Interim from in Got lish summary V i.k.l>t Arnell, Sven fe}t Ander Sj. GiLbert Svensson: tten ~ads ~ d konferens om urban og l r. :,

68 3 nr 16 Leif vat ten om urban Leif Carlsson Klas 11, son och Per 1 senterade vid i i 1975 nr 17 Olov Holmstrand i ett 197 nr 18 nr 19 Viktor Arnell, Jan Falk, Per-Arne Urban Storm Water in Sweden In lish 1977 st: nr 20 viktor Arnell S av amerikansk teknik. Resa i nr 21 Leif Carlsson: USA samt sium on Land Subs 17 dec studieresa i i 2nd International i Anaheim USA 9 nov - nr 22 nr 3 Viktor Arnell vid dirnens av tern med hja av detaljcrade beller. rakn En inledande studie 1977.

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30 Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad Jessica Benson & Oskar Räftegård SP Karlstad 2014-09-30 Grundläggande om geoenergi Byggnadens värmebehov Fastighetsgräns KÖPT ENERGI Användning Återvinning Behov Energiförlust

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a

Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a Serie RO (Rapport Oceanografi) The series of RO (Reports of Oceanography) 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Goteborg Angered 1 Angered. Resta stenar. Inv. nr. Fyndrapporter 1969

Goteborg Angered 1 Angered. Resta stenar. Inv. nr. Fyndrapporter 1969 Goteborg Angered 1 Angered Resta stenar Inv. nr. Fyndrapporter 1969 ANGERED * FORNLAMNING NR 19:1 INOM GDTEBORGS STAD 385 19:1 RESTA STENAR Tva resta stenar, tidigare undersbkta och flyttade. LAGE OCH

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Globala energitrender, klimat - och lite vatten

Globala energitrender, klimat - och lite vatten , klimat - och lite vatten Markus Wråke International Water Day 2014 Stockholm March 21 Källor när inget annat anges är IEA Global energitillförsel - en tråkig historia Världens energitillförsel är lika

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige 1 2006-11-14 kl.00:20 The Transformer fire at Ringhals During the night until Tuesday

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Gotland nytt område i övervakningen

Gotland nytt område i övervakningen INGEN ÖVERGÖDNING nytt område i övervakningen Sedan 1993 har en årlig miljöövervakning av de vegetationsklädda bottnarna i Asköområdet skett. Från år 2 ingår även fem lokaler på i det nationella programmet.

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Riksbanken och penningpolitiken

Riksbanken och penningpolitiken Inflationen långt under målet: Riksbanken åsidosätter inflationsmålet Riksbanken och penningpolitiken Lars E.O. Svensson Web: larseosvensson.se Blog: Ekonomistas.se Seminarium i Almedalen, -7- Översikt

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

RESEGUIDER OM USA OCH KANADA. EN ANNOTERAD FW(JRTECKNI.NG.

RESEGUIDER OM USA OCH KANADA. EN ANNOTERAD FW(JRTECKNI.NG. RESEGUIDER OM USA OCH KANADA. EN ANNOTERAD FW(JRTECKNI.NG. Inledning...sid 1..... 1 Serier 2 2. Monografier, systematiskt uppställda efter områden USA : allmänt... 6 USA : delstater Alabama... 11 Alaska...

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs

Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs World Federation Against Drugs World Federation Against Drugs bildades i Stockholm 2009. WFAD

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Bioenergi Sveriges största energislag! Naturgas Vindkraft 11,3 TWh, 5,3 TWh, Värmepumpar 3,0% 1,4% 3,8

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Camilla Westerlund Maria Viklander. Stadens vattensystem Luleå tekniska universitet

Camilla Westerlund Maria Viklander. Stadens vattensystem Luleå tekniska universitet Vägdagvatteninnehåll och variationer Camilla Westerlund Maria Viklander Stadens vattensystem Luleå tekniska universitet Vatten! Sta n är full av Vatten Robert Broberg Problem-kvantitet och kvalitet Vad?

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Magnus Nilsson Produktion

Magnus Nilsson Produktion Magnus Nilsson Produktion Förbehåll: Clean Power Plan består av tre gigantiska dokument på totalt över 3 000 sidor. Jag har själva läst knappt hälften. Allt är inte enkelt att förstå (om man säger ) och

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

awk, sed och grep awk döpt efter Aho Weinberger Kernighan (1977) sed en stream editor grep sed g/re/p bygger i viss mån på ed line editor

awk, sed och grep awk döpt efter Aho Weinberger Kernighan (1977) sed en stream editor grep sed g/re/p bygger i viss mån på ed line editor C&UNIX awk, sed och grep 1 awk, sed och grep awk döpt efter Aho Weinberger Kernighan (1977) sed en stream editor grep sed g/re/p bygger i viss mån på ed line editor C&UNIX ed 2 ed Standard unix editor

Läs mer

Oljetankar / Oil tanks

Oljetankar / Oil tanks Kraftigt gjuten konstruktion Uttag i konstruktionen för plantätning eller gummitätning mot lock Låg vikt God kylning på grund av aluminiums värmeledningsförmåga Tankbotten lutar från alla håll mpt dräneringspluggen

Läs mer

Mines, tunnels and lakes sources/sinks of energy, heating/cooling, examples

Mines, tunnels and lakes sources/sinks of energy, heating/cooling, examples Mines, tunnels and lakes sources/sinks of energy, heating/cooling, examples Peter.kjaerboe@energy.kth.se Near Ely northern Minnesota south of the Canadian border, Lake district, an abandoned and flooded

Läs mer

Solar angles Solar height h, Azimuth (bearing) a

Solar angles Solar height h, Azimuth (bearing) a AEBF1: L5 Sun and climate F5: Solar angles and climatic pre-conditions Why do we have so little sun during the winter? Architectural design regarding the outdoor climate Solar paths Solar angles Solar

Läs mer

The Empires Strike Back

The Empires Strike Back The Empires Strike Back Handelshögskolan Alumni, 14 mars 2012 Per-Olof Larsson, VD, School of Executive Education Från väst till öst Kinas ekonomi i ett historiskt perspektiv Andel av världens BNP 35 30

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

http://intranet/delade dokument/05. Remisshantering/5.1 Remisser under beredning/2013/2013-1 SIS 10687/Remiss10687.doc 2013-02-28

http://intranet/delade dokument/05. Remisshantering/5.1 Remisser under beredning/2013/2013-1 SIS 10687/Remiss10687.doc 2013-02-28 Implantat och biologisk säkerhet Implants for surgery - Wear of total knee prostheses - Part 4: Wear of the patella-femoral joint - Loading and displacement parameters for wear-testing machines and corresponding

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Handbok SSCd. Peter H. Grasch

Handbok SSCd. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda SSCd 7 2.1 Baskatalog.......................................... 7 2.2 Inställning.......................................... 7 2.3 Databas............................................

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

Stadskvaliteter efterfrågas

Stadskvaliteter efterfrågas Stadskvaliteter efterfrågas Alexander Ståhle Tekn dr stadsbyggnad SKAGEN Dagen 16 okt 2012 Vad händer i världens bästa städer? Världens bästa städer 1. New York 2. London 3. Toronto 4. Paris 5. Stockholm

Läs mer

Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks 2015-01-23

Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks 2015-01-23 2015-01-23 Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908 Styrelsens säte: Stockholm Växel:

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling Vågkraft Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Avd. För 751 05 Uppsala, Sweden Introduction PhD-student Uppsala University Avd. För Field of Research: Electromagnetic

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

17 januari 2014 sida 1 # 1 ERRATA ELEKTRODYNAMIK I NYTT LJUS UPPLAGA 1

17 januari 2014 sida 1 # 1 ERRATA ELEKTRODYNAMIK I NYTT LJUS UPPLAGA 1 17 januari 214 sida 1 # 1 ERRATA ELEKTRODYNAMIK I NYTT LJUS UPPLAGA 1 Sidan 47 Responsen, dvs. induktionsströmmen, är sådan att förändringar av systemets totaa ström motverkas. Induktionsströmmens riktning

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR 6 februari 2013 Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR NDR utveckling sedan 1996 Verktyg i förbättringsarbetet Mer än 1200 enheter online 2012 Nationella riktlinjer 100% av sjukhusklinikerna Kvalitetskontroll

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer