GEOHYDROlOGISKA FORSKNINGSGRUPPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GEOHYDROlOGISKA FORSKNINGSGRUPPEN"

Transkript

1 CHALMERS TEKNISKA HOGSKOLA GEOHYDROlOGISKA FORSKNINGSGRUPPEN lnstitutionerna ffir: Geologi Geoteknik med grundlaggning ISSN UDK Vattenbyggnad Vattenforst)rjnings- och avloppsteknik Reserapport fran studieresa i USA samt deltagande i 2nd International Symposium on Land Subsidence i Anaheim, USA. 29 nov - 17 dec 1976 LEIF CARLSSON Meddelande nr 21 GOTEBORG 1977

2 ISSN s Chalmers tekniska ska Pack

3

4 1 vid iet i besvara 1 7

5 divi i in om inom ett

6 3 1 utom Konikow til och utveckl Leonard och omfattar model mode i hela Amerika Vid divi ion mitt dit folk kal in distrikten att ban- med med text och stillbi stribueras ut till distrikten form Ett jerat gram for erholls och i del att komma framtiden blemen de rala vis scm dock taterna som ger til etc I hur er och Det ar utveck- 1 berattade om i i Missouri

7 indelade i olika

8 t En av samt man till staterna att folj arbeten tion) utforda i de olika from sant inverkan av eva- 1

9 i mo En vi i mindre ar 1 for ref mi i ol svarta ar att man inte se komma forbi i var den erades utan om etc med har ller uran eller kalium anvandbar i samband av radioaktivt

10 7 For Ocks sitt das metod ska har Daniel berattade om i var Nevada vid att ika Som har han vant s av tritium och svavel Tekniken att vatten ur brunn och en annan brunn man tion av i i vilka till dell del Burt som hette various of 1 conterminous United

11 7 av har la in det 0 0 i USA I Medi stort up men det upp over var varmt till botten fots man upp till jup man nu ett andra

12 9 l I detta skulle namnda televeiwern med Av betet att detta forvantades 5 skede hade en numerisk modell upprattats over akviferen Fortfarande var 1 den okand En annan, dvs man icerade har undersoktest som etc i de individuella olika up besok hos Olika iska under""''-'"' som och bail diskuterades En metod som ust i var drillsteams test, dvs k T-testen Den til satt att man studerar hur ett l avlastas. Metoden ar beskriven i diverse handbocker Olika diskuterades och insamlades Vidare erholls litteratur rorande s test etc Kl och Snotil omfattade bl a upp till Loveland i F Denver till San Francisco over Nevadaoknen och Sierra Nevada till San Francisco Massarsch, KTH runt Univers of Civil en utfard med Massarsch till San Francisco samt besokte i Lawrence Hall ovanfor Berke visades i utstal de aktiviteter sam bedrivs eller bedrivits vid universitetet i Berke

13 j hostmote i Francisco Union ordnar under e Mellan den jatte tionde december halls hotell Jack Tar och Hal Inn 1976 hostmote$ Motet indelat, liksom hela AGU i foljande sektioner Union (U) (G) and (M) { 0) ) Solar Solar Solar Solar General ( ) ( Solar Solar and (SS) Den ska sektionen hade ande program

14

15

16 20 km AGU om mote i Francisco ion Californiens i Fresno i f Av denna ick s att Californien of the world betraffande antalet orsaker ti me av skan orsakade olika orsaker ti maximal och ca under Under 20 sam var 1 ar markerade i Cal samt ionsrouteno sam har ektet exkursionen var Santa Clara ar i norr av San, i vaster och av Diablo... av Santa Cruz an mot il vilket Utveckl 1900 och 1945 har det medfort urban vatten som

17 FigUJt 1. Ka.Jtta ovejt CaLLfioJtnien med mcvdzejtad exfzumioyll>jtou;te_. mmkejtajt omjtaden med as Santa 1 dock av i ar 0 i Runt till ca idor

18 FigWt Z mag as till in om 1932 (P7) som av FigWt 3

19 har 1 mot genom unsom 1 0 Vid en av i av matare 300 m in om av ades som i konstanta 4.

20 1 ti 1 i vatten avstora til skottet i 185 Milj till forstarktill ektet information om 1 Santa val kommer magasinerats i stora kanaler leds vattinfiltration i damminska En harvid ca 6 men med minskas 1 infiltrat for att efter ca Bas tas ur ned till 15 skiktet i dammbalken schak-

21 aktiva Clara val j klaras Holl tiv forka vi i per losas och i Vid utru som i i lativt

22 FiguJL 5 oeh H horisontelln senaste 20 miljoner rort s 290 kilometer ses ha rum torde under de 100 mer an 500 km ha rum I som sker vid enstaka 11 senaste storre rorelserna var av och i norra cisco) Vid den (av som i rade j men den i tre tioner januari om och folj av San Lui s

23 0 Diablo mellan fjarde s ion State Water ject Den voaren i USA Med menas en servoar som inte kan med vatten utan vatten dit Vatten till Luis reservoaren deltat huvudsakl under vinter och overskott av vatten net via kanalsystem vatt- 6 det i reservoaren for Nar Sacramento-San har ont om vatten leds magasinet vatten tillbaka i kanalsystem som kallas California Samma maskiner som upp vattnet till reservoaren kan as for att alstra nar vattnet fors till Sektionen av California trams San Lui reservoaren ar bredd 11 och 34 m nedtill med ett up av 10 6 meter San Luis reservoaren totalt milj vatten Den har vid maximal en av 51 samt ett up av 83,5 m Genom reservoaren ita 1 vilken alluvium blivit nedsankt till 520 m up ista studieobj var marksattn inom val Denna de /3 av Central Val i Californien sa Nevada i vaster av i seder av och i norr av vid sammanflodet mel och Sacramentofloderna Den relativt flacka dalbotten omfattar ca jordbruksmark Da ar ca 400 km i nordvas stl r och km bred

24 1 FigUJL 6 ove.jt San Luio JtUe.Jtvoatten oc_h O'Nw FoJtebay. San axel i nordvas och s meter av marina tiara och kvartara ett s llt Under sen kritatid over tusen i detta finns ter- San val ar storsta lda lla i USA Varmt imat jordar

25 och val n till nummer ett ur man I nom 1 j j FiguJt J J oaqui.n vallrltj.

26 23 0 till I in om ) " j och til rellt f Grundvattentil alluviala co ran c En Salint Corcoran 1 i val kan genein ta av Cor- 1 ovan namnda Sam av 9 saknas Corcoran i astra delar var ar in en for vari t. enorm vastra sida dar 1950-tal 1 av allt i USA En utbredd fram till mitten av 19 den totalt total val milj stora up andra varldsiellt inom dess 1900 och har 9 anges och motsvarande m och,... ~...,..... i teter

27 8 G~olog~k p~o6il g~nom San Joaquin vall~y 9 Kumulativa volym~ av uttaget g~undvatt~n ~ad~ m~~attning~ i San Joaquin vall~y

28 1 0 7 till i medeltal per an av 1960 hade att i tas 150 m Dessa brunnar har av till nordostra delar startades 1950 genom tillkomst av Friant-Kern kanalen Denna st och 1966 var aven den vastra sidan startade skanal att i borjan av talet 1968 ektet California 1970 detta... '-' skanal mountain i seder kanal Resultatet av dessa stora heir vari t ett minskat genom, stioch fornia State Water ect ar vard en kort se ektet har till te inte endast att leverera forsorj och utan inne till vatten for kval och rekreation Projektet startar i nordostra av Californien med de kallade Feather River lakes Oroville dammen kontrollerar vattnet i Feather River och kraftstationen Edward Mkwh per I f 10 och 11 visas och profil Oroville Lake vattnet i sitt lopp ned till Genom North och South Bay t levereras vatten till San Frani inklusive Santa Clara val Cal fornia t som stracker s mer an 710 km vatten ned till sodra Californien Via pumpstationer vattnet ned till om Los les, se 10 och 11 Totalt ar California State Water Project 965 km langt nar vattnet de i Californien har det nastan m upp havets

29 F rtgujt 10 Totalt sek i leverera % av jades for huvudsakl dvs ca 165 beraknas varvid San I under 1976 ca 64 och 942 for kommunal lifornia Water ect levererade 1

30 7 I II I I

31 den maximala in om nastan till 9 m kan katastrofala liknande dem vi kan se i ej iakttas i San val eller demonstrera Skadorna finns dock dar i form av forandrade i systemen skador brunnar etc skador till miljontals dollar All a Tre av itiva effekter ar Det vatten som har ar dock i genom till att reducera 3 har och ett for "cyclicsoliderade ar mojl an de av magasinen in om det utom skadl ef (Flera av vid AGU:s mote berorde denna av jort ett start falt dar enormt inhamtats vardefull in ion och llnaden mellan Santa Clara och San betraffande jl for att tall a i de som genom avsankts ar foljande I Santa Clara val forekom tatande over infil I San varfor vi kunde tillforas akviferen val forekommer ett makt an de over akviferen varfor iltrat icke ar mojl For att har tall a och vattenbehovet losas med

32 Anaheim 0 km j med fi (The om San studerats av i i jordar med vat tenj skulle orsaka skador kana lerna tentata ste dels skt med denna vatav jordar kart s forkonsol av dessa jordar utarbetas test tite tillkom for att i hand svaret ler lo till jande stal 1 Det mest jutn 2" Den och vat ten som erfordras for fullt ldande av Utveckl av till vat tenfor forkonso fekter av av stora vatten 5 Basta kanalsektioner och i satt- j startade 1958 i ett 4 stort vid och avslutades av de under var maximalt 3,5 m 2 5 m Vibrofloation testades ocksa ej vara en l metod i dessa f sediment vidare farden gjordes besok vid en djurfarm kor fanns samt vid en bomullsfabrik dar

33 erholl 9 j med tomda olj j oljan bl j och kval besok av folj

34 31 1 As iation ical ro Int rnational Association of (IAH) Soc for Soil and Founda- tion the ( ISSMFE) ted Nations tural US National Committe American ical siet -...~..L(...I.\..A,'I;,;;..,;;;) inom arbetet det internationella iska Problemen var de ternan som innesom IHD fattades i som I ls i de t forst:a som nu andra iet var att samla de interna- iet iet tionella specialisterna sultat av och arbete samt att uterfarenheter ~~T~~~siet var indelat i 8 tekniska sektioner samt en falt ljande tur MONDAY, DECEMBER 13, 1976 TECHNICAL SESSION I ( h) Chairman: J. F. Poland CASE HISTORIES, GROUND WATER 1 SOKI YAHAHOTO: Recent trend of land in 2. R. K. GABRYSCH: Land-surface subsidence in the Houston Galveston region, Texas 3 F. KURM~OCHI, M. ISHII. and T. ENDO: Recent tendencies land subsidence in Tokyo. TECHNICAL SESSION II ( h) Chairmen: Dennis R. Allen and Ben E. CASE HISTORIES, GROUND WATER, continued FIGUEROA VEGA E. GERMAN: Subsidence of the City a historical review

35 land JESUS ALBERRO, ROBERTO artificial inducing and. UESHITA: 7 T. KUWAHARA, in the. UESHITA and PI IIDA: Analysis of subsidence. 8. CARBOGNIN P. GATTO, G. MOZZI G. GAMBOLATI and G. trend in the subsidence of Venice SANTIAGO HARCHINI urban zones; application for 10. CARL C. WINIKKA and PAUL D. WOLD: Land subsidence in central Arizona 11 AOKI Land subsidence in Niigata 12. BEN E. LOFGREN: of subsidence San 3. JOSEPH F. POLAND: Land subsidence recovery. Santa Clara Valley, Cal by artesian-head TUESDAY, DECEMBER TECHNICAL SESSION II ( ) Chairmen: Stanley Davis and R. Allen Freeze MATHEMATICAL MODELS N NA RAS I l\f1an WITHERSPOON land subsidence in shallow ground Numerical model systems D. JOHN FINNEMORE and L. GILLA"1: mathematical models of land 7. A. KASHEF and due to 11 CHANG: Determination of land subsidence by numerical analysis LIPPMANN, T. NARASIHHAN, and Numerical simulation of reservoir dominated geothermal systems in liquid modeling of leaky 20 K HARADA, and T. SHIBASAKI: fu!alysis land subsidence by the cal dimensional multi-aqui model T. SIBASAKI andy. TAKAHASI Land subsidence and regional resource planning s. Analysis of long term oedometer test

36 ( h) 3 0. Castle HEASUREHENT OF SUBSIDENCE 23. S. R. HOLDMlL Mathematical treatment of California leveling data determine heights and changes 24. W. D. KAHN and from space 0. VONBUN: Detectability of land subsidence OIL AND GAS FIELDS 25 o. and D. ESCOJIDO: Subsidence in the Bolivar Coast 26. J B SCHOONBEEK: Land subsidence as a result of gas extraction in Groningen The Netherlands 27. R. C. ERICKSON: Subsidence control and urban oil case history - Beverly Hills (East) Oil California KENNETH L LEE: Calculated and observed subsidence and horizontal movements Baldwin Hills, California Subsidence i ty: Methods for Chairman: J F. Poland INJECTION SYSTEMS :n 32. G. L. in and H. J LECHTENBERG: Problems in Wilmington Oil Field, California J A. RANCILIO: Injection well and maintenance JM1ES B FAIRCHILD and KARL H. WIEBE: soils and salinity barrier California Subsidence of organic in coastal Orange County, WEDNESDAY, DECEHBER 15 FIELD TRIP Chairman: Dennis R. Allen h, Field to Long Beach and to Wilmington Oil Field 0900 Slide talk h Lunch, Queen Mary Tour subsided areas 1500 ect and injection wells of the Los Flood Control District to Anaheim

37 TECHNICAL CASE HISTORIES GROUND CHAROEN PIANCHAROEN uat!~r v~, Thailand and land 35. BALASUBRAHANIAM: Soi 1 in QHAN-MIN WU: Groundwater Basin land SUBSIDENrE DUE TO COAL MINING 38 C S. GLOE Land subsidence related Latrobe Valley. Victoria, 39 W. The characteristi of a subsidence area of coal mining SUBSIDENCE A."lD FAULTING 40 THOMAS L. HOLZER: Ground failure in areas of decline in the United States 41 c. KREITLER: Fault control Galveston, Texas land subsidence 42. ROBERT D. NASON to subsidence Instrumentally measured fault movements due TECHNICAL SESSION 1700 h) Chairmen: Richard Pari and G. V. Chi SUBSIDENCE IN CARBONATE ROCKS RICHARD PARIZEK: Nature and causes of land subsidences karst terranes 44 V. T. STRINGFIELD and J. R. RAPP: Land subsidence from withdrawal of water in carbonate rocks 45 J. G. NEWTON: Induced sinkholes - Alabama continuing PHILIP E LMJfOREAUX: cs 47. J. 48. STEWART: Florida Sinkholes

38 35 FREDERICKSON: Foundation on subsiding soils 56 consolidation constants subsidence calculations 57. SATO and K. WATANABE: Prediction of land subsidence by means of time series analysis of water-level fluctuation in observation well Quality of of land subsid- Delta-Mendota and San Luis Canals in Cal 59. J. HAC MILLAN L. NAFF and W GELHAR: Prediction and numerical simulation of subsidence associated with groundwater withdrawal in the Tularosa Basin New TECHNICAL SESSION VII ( h) Chairmen: Soki Yamamoto and A. I. LEGAL AND ECONOMIC ASPECTS 60. RITA SINGER: Legal implications of land subsidence in the San Valley 61 LONNIE L. JONES: Economic effects of land subsidence due to excessive withdrawal in the Texas Gulf Coast area GEOLOGIC ASPECTS 62. EDWARD B. HANDS: Some data subsiding coastal regions on erosion and ORGANIC SOILS, SUBSIDENCE 63. JOHN C. STEPHENS and ERNEST H. STEWART: Effect of climate on subsidence of organic soils 64. R. L. TATE: Nitrification in Everglades histosols tial role in soil subsidence A poten~

39 symposiet av underett start intresse speciellt vad i leror zometersonder samt bi ovan ion till Lo les hamn d~r markav olj I Los finns ett flertal olje t av vilka Wil- ~r det Detta f~lt ~r bel s och land.. Detta 1 vatten och land lt Oljef~ltet borjade stora under jan av 1940-talet och storleken av 1950-talet (1952 var 60 em per ordes av den slutl torlek d~r 3-20 m var En j med marks~ttn i oljef~lt visar att ~r storre Wil Detta anses bero foljande Storre andel okonsoliderade eller koniderade sediment i de olj zo- Start an tal successivt sediment marks~ttn ett start som inte kan b~ra j av okonsoliderade var nu 8 7 m enorma och kos samtid medfort en sian av Los hamn med varv och indus tier lla

40 i 1 0 j 1 5 gavs 11 1

41 att av olja ske vatten f6r att mo Denna av ut mot Stilla Oceanen och ion en bes6ktes olj l och jektion kons jord Los hamn Dessutom med maximal hamnen Lunch som nu j som hotell och res i Los les

42 water ust'd j(>r public supplies, by Stares may not add to totals because of independent rounding] served Wakr withdrawn Wakr dclivncd Water Surface Cround Surface Industrial and DomL stic All water consumed All water water capita water water commercial USe a llli (mgd) (thousands) (mgd) (thousands) (mgd) (gpd) (mgj) uses losses 1 mgd (mgt!) Alabama , (J Alaska )3 II Arit.ona <)0 160 Arkansas California , , (J20 2.KOO Colorado... 30() I,980 7') 3! ()j Connecticut... 5<) I\)() 120 Delaware Florida... 4, I () (;corgi a lawaii (J () 110 4h Idaho :\ Illinois... 3, , ndiana Iowa Kansas , Kentucky , () (l Louisiana , ') ,.., l\bii1l' I M01ryland ,750 J.l () \bssadwsetts Michigan....3()0 5,500 () lms CAO MinrJL sota... l,500 I.250 2,750!()() !0 34 ~lississippi ! ! (J] \lissouri , ()() 250 l)5 Montana...! () 85 llo () ss NdHaska I.120 ISO I (l8 4(l! ! jl) ljs...:. 2<) I 283 ) ,.., 128 l)()() l

43 7L Pennsylvania.... Rhode Island.... South l,.., Soutl1 Tennessee Vermont.... ].() , 20 9, l I 30.7 Washington.... Virginia.... Wisconsin.... Wyoming , , , ' l ! , -.., of Columbia Rico United !Includes public use. Including Puerto Rico.

44 .. in States ].7 76 ] 5 90 ').!' ") H !! I 45 ") l3.l 13 l Georgia ioo Hawaii l Illinois... I ! l ~.... ~ I !50 Kansas !30 Kentucky J I ll 89 1)0 '"! /... '... I n l\bryland I Massachusetts Michigan : Minnesota... 0 l !70...,..., Missouri ( n \ w I ! 8 82

45 52.,., 22.2 Tennessee Virginia of Columbia Rico l R United 1 1ncluding Rico.

46

47 l ::! q:_ l () 1 Oklahoma... 8 l Oregon Pennsylvania I 0 2!2 Rhode Island _ South Carolina "l South Dakota Tennessee fi Texas... 8, Utah...,300 3, Vermont Virginia Washington , , West Virginia Wisconsin Wyoming ! () ,300 District of Columbia Puerto Rico... J United Excluding conveyance losses by evapotranspiration. Puerto Rico.

48 55,000 70

49 West Virginia.... Wisconsin :2 7, , ,800 5, ,700 5, , Columbia ,400, , I Fxcluding irrigation conveyance losses by evapotranspiration. :Including Puerto Rico.

50 2 B. um 17 I

51

52

53 ovejl the tunnel. Jteg-Lon o6 ( Mo Jt 6 ei.dt, ) a cay-filled v~l ley is i 1 Ius lying tunnels act as drains, particularly in tectonic pore ter pressure first in the pervious bottom laye and then gradually in the overlying clay layer. age fficient of the aquifer is usually about 1 to 10 respectively. The l rate varies but t to 1 lume ith time be large of the groundwater table. The si on and the 1 initial te p sure i 1 the soil ly ng tunnel increases normally linearly wi r the urface layers is normally the same s illustrated in fig. 2

54 . 3. E6~ea o6 a iowejrj.ng o~ the_.-i.11 a deep cl.ay OYI

55 is re to thir have ful 1y large and flow laye been lowered in the ion. This will only clay in compa ison with l be relatively sma11. po pressure distribu i a pore water pressu in the pervious bottom layers th the result. 1 ring of he groundwater l ) for di ferent boundary condit ith time has calculated in a pervious sand The indicated isochrones 1 clays in Sweden are to sl i t1y overconsoli ) while the shears rength. The compressibi 1 i is hi iezometric level can cause large level in Sweden level in the surface layers is in gene ring the thawing period and reaches its ing just before the thawing period. The level can vary from a few centime ures were in Sweden during use of the ionally low groundwa A 1 so in 1 can be calculated t ic head and the compressibili nstruments have been devel s that the ffects of a lowering of the g tensson, 1 ). Pumping and i ti used analyse the raul ic prope ti Koze rs k i 1 and the de fo (Alte 1 fig. 5 to luate th~ in luence of methods w1ich can reduce

56

57 0 0 ' '~.,. I I I! I ~ I I I I i I!..---i.. i i i ~ I l l i I I! : j! l Fig 5. ChangeA pwnping The groundwater to tunnels. The rebound in 3n apparent lowering in the Old Town { 11 Gam1 rain water-, when g te r d i groundwa r 1 drain pipes and parki He 11 g ren ( 1 luenced g 6

58 7 6.

59 r i of in the pi 1es are closel is distributed be pi 1 of idence of the pile wi 11 be app rrounding soil The supported structu d i rent i 1 subsidences. (raked piles) which 3re not ver ir u rounding soil settles. Such s to resist the lateral ea buildings o othe structures 1 ra 1 is tance of a pi 1 e in the pile wi 11 correspond to imum bending moment in of the reinforcment is modera shown Broms and Fred ided when 1 rge subsidences are ild ng can be resisted, for exampl the soil bel the building. on isting structures has been ubu s illust ted in fig. in Stockholm ( r~n Sund, with about 3m since the turn caused water. a t Ka r 1 a p 1 an i n into a lying tunnel, r level (Morfeldt et al 1 located at the bottom of has necessary to reconsttuct he groundwater level of l Court Building (' has partly been caused tunnels is abou 70 of 20 r from consolidation i have been observed t Hudd about 10 km south of Stockholm which have been caused of the groundwater level and partly a fill which was r

60 by!j <.denc.e. befo the construction of the center. The height gradually been increased in order to maintain the initial el ground surface. the weight of he fil 1 exceeds a criti on he shear strength of the underlying soft clay, t pil s below a building are l teral ly displaced, as illustrated This occurs when the weight of the fil 1 at foundation level where cu is the undrained shear strength of the soft clay as de rmi vane or unconfined compression tests. A lowering of the groundwater affects the settlements, not only outside a pile supported building, also below the building so tha a void is created below the t due to the lateral displacements of the subsoil can ven ed using li t backfill material, e.g. ex shale ( 1 supporting the fill on separate piles around the pe imete ture. These embankment piles will also reduce the negative skinfric i the main ructural piles below the building. a feet the subs:dence and methods which can to prevent subsidences caused water lea into tunnels have studied intensively in during Li last ten years as well gal pects of the problem (Jan son and Winqvist 1 ). P ti ry measures can be taken: a) before the cons a tunnel avoiding areas which can be affected subsidence du i the canst uction e.g. pregrouting c) fte the construction of ne1 grou ing in o r to uce t.he lea or by artifici 1 infiltra~ tion of water to main ain the pore wa er pressure in the compressibl l s. It is often ible to decrease he subsidences in soft clays inq. A fill is hen pi aced over the area and is removed when the

61 1 0

62 Piezomet r:: '-<.g. 9. Cha~g~ {n pi~zom~c!~vel6 du~ in_f ~ction o ~ wa.tea ( Gedda and Rj_A_;., ~, a a. Map a~d 6 e.c-uo~ ovejr. :th~ ajt~a ( 1, 2 3 b. 4 Me_ in j ~cu.o n w eil.-6 ). 91toundwa:t~!L f~ve be.~ojte :t~ne.llng " b~6ojt~ inj ~ctio n " dujl.-i.ng {J1 _1 c.r Clogging in and around injection wells has been tion rate and piezometric head in the aquifer the Tunnels have also been used as injection gall ri level in the bottom layers can he be closely cont b:.j1es which are connected with a water reservoir. In costs of a tunnel, when used as an injection gall tenth the estimated costs of underpinning due to et al, in print). Reference areas are required in Grder to evalua the groundwater 1 eve l is caused bv a of the c 1 1 1

63 . it l s ical maps founda ion cos iffe(ent lanning st of compress on prope i 1. (In ish): P-L. in environmental con Soil Mechanics and inte tion unde ing, Chal Gothenburg, Sweden t i f i c i l recharge in to rock. ( In ").)., K. Lundstrom, L. tunnel to prevent small seal Council for Bu i'l ding Research on structures due to settlements Stockholm. (In Swedi ). causes, consequences ineerin~ Sciences, iksson A.,, Failure of lements: Proc. 6. Eu i ng Vo , pp, Vienna. luation of the hydraulic diffusi Chalmers University of Techno Pub 1, B 1 : 3. i, B. 1, Injection of water into limited aquifers: ':ordic Hydrological p I II I I I t i ve skin friction on 1 pi 1 Geotechnical Institute, No 25, pp, Stockho 1m.. B. 1 t i ve k i n f r i ion Proc. 7. Int. Conf. Soi 1 Mech. and Found infiltration of to the Swedish c~uncil for pp uroani tion on the rologisk Konferens, Stockholm I n Swed i s h). 1 2

64 rt Roosaa, H. 1 equil ib ium (In Swedish). round wa r ' pp 20- of the po ish): ish, Pore pressure sounding ins rument: urement of Soil ropertics, Ral ith ground water i fo Building Research of the ren, Vol

65

66 Chalmers GEOHYDROLOGI FORSKNINGSGRUPPEN Institutionerna for Geo Geoteknik g Va n.t 1 Urbaniser och sprocessens ( nr 2 Leif Carl son Evaluer av akvi data med a av 1973 nr 3 Leif Carlsson Eva av diffusivitet med hja 1973 av Del 2. li sdata. nr Viktor Arnell Nederbordsmatare stallning av olika nr 5 Viktor Arnell Intensitets for haft regn i nr 6 Urbaniseringsprocessens inverkan och grundvattenbildning. ( ) nl./.l Holm Per l Inqenj ka tor lit turstudi r. g eo

67 nr 8 j nr 12 Viktor 1 Sven lt smodell flode inom sgruppen i lande nr nr 13 Viktor Arnell Sven lt nr 14 Per-Arne Ma st Gi l ttnets sammansa i storm water quali Interim from in Got lish summary V i.k.l>t Arnell, Sven fe}t Ander Sj. GiLbert Svensson: tten ~ads ~ d konferens om urban og l r. :,

68 3 nr 16 Leif vat ten om urban Leif Carlsson Klas 11, son och Per 1 senterade vid i i 1975 nr 17 Olov Holmstrand i ett 197 nr 18 nr 19 Viktor Arnell, Jan Falk, Per-Arne Urban Storm Water in Sweden In lish 1977 st: nr 20 viktor Arnell S av amerikansk teknik. Resa i nr 21 Leif Carlsson: USA samt sium on Land Subs 17 dec studieresa i i 2nd International i Anaheim USA 9 nov - nr 22 nr 3 Viktor Arnell vid dirnens av tern med hja av detaljcrade beller. rakn En inledande studie 1977.

Värdering av samverkan mellan universitet och samhälle 25 november 2014. Maria Landgren Chefsstrateg

Värdering av samverkan mellan universitet och samhälle 25 november 2014. Maria Landgren Chefsstrateg Värdering av samverkan mellan universitet och samhälle 25 november 2014 Maria Landgren Chefsstrateg Sverige rankas högt - innovation och konkurrenskraft Innovation Union Scoreboard 2014 Global Competitiveness

Läs mer

Dakota. Massachusetts Nevada. New Jersey Kansas Kalifornien Arizona Mexico. Arkansas. Georgia Texas Louisiana Florida

Dakota. Massachusetts Nevada. New Jersey Kansas Kalifornien Arizona Mexico. Arkansas. Georgia Texas Louisiana Florida USA Alaska Stilla havet Washington Montana North Oregon Dakota Minnesota Vermont Maine Idaho South Wisconsin New Hampshire Wyoming Dakota Michigan New York Massachusetts Nevada Nebraska Iowa Pennsylvania

Läs mer

AMERIKANSKA REVOLUTIONEN

AMERIKANSKA REVOLUTIONEN AMERIKANSKA REVOLUTIONEN W ashington Montana North Dakota Minnesota New Hampshire Vermont Maine Massa- Oregon W isconsin chusetts Idaho W yoming South Dakota Michigan New York Rhode Island Connecticut

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

GÄVLE 3.2.2016 Anna Ryymin Salla Salovaara

GÄVLE 3.2.2016 Anna Ryymin Salla Salovaara GÄVLE 3.2.2016 Anna Ryymin Salla Salovaara LOCATION AND CONNECTIONS TO OTHER CITIES E4 E16 Gävle-Uppsala 110 km: 75 min by car, 60 min by train Gävle-Arlanda 140 km: 90 min by car, 60 min by train Gävle-Stockholm

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30 Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad Jessica Benson & Oskar Räftegård SP Karlstad 2014-09-30 Grundläggande om geoenergi Byggnadens värmebehov Fastighetsgräns KÖPT ENERGI Användning Återvinning Behov Energiförlust

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Sten Bergström SMHI

Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Sten Bergström SMHI Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Sten Bergström SMHI http://www.nasa.gov/topics/earth/features/ temp-analysis-2009.html Årsmedeltemperaturen ( C) i Sverige Baserad

Läs mer

Förbundsutskott 32, broar och tunnlar

Förbundsutskott 32, broar och tunnlar Förbundsutskott 32, broar och tunnlar Utmärkelse till en framstående konstruktion inom bro- och tunnelområdet www.nvfnorden.org Stadgar i korthet: För ingenjörskonsten viktiga konstruktioner Behöver inte

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Signild Nerheim SMHI

Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Signild Nerheim SMHI Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Signild Nerheim SMHI Vad händer med havet? Global höjning av vattenståndet i havet 1993-2005 uppmätt med sateliter http://earthobservatory.nasa.gov/iotd/view.php?id=6638

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

Olika uppfattningar om torv och

Olika uppfattningar om torv och Olika uppfattningar om torv och hållbar utveckling KSLAs och torvkongressens konferens om torv den 31 augusti 2011 Magnus Brandel, projektledare Svenska torvproducentföreningen Denna presentation diskuterar

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a

Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a Serie RO (Rapport Oceanografi) The series of RO (Reports of Oceanography) 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Läs mer

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Project funding and reporting, Thomas Prade & Mikael Lantz (2016) Grass for biogas - Arable land as carbon sink. Report 2016:280. Energiforsk,

Läs mer

Kompletteringsutbildning på svenska

Kompletteringsutbildning på svenska Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 58 26.05.2015 Kompletteringsutbildning på svenska 368/00/01/02/2015 Soh 58 Svenska sektionen 7.4 2015 42: Svenska sektionen beslöt ta upp till behandling

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Parking garage, Gamletull. MDM-piles, pre-installation testing RÄTT FRÅN GRUNDEN!

Parking garage, Gamletull. MDM-piles, pre-installation testing RÄTT FRÅN GRUNDEN! Parking garage, Gamletull MDM-piles, pre-installation testing Gamletull, MDM-pålar 1 CPT tests Gamletull, MDM-pålar 2 CPT test results Cone resistance Undrained shear strength Gamletull, MDM-pålar 3 Interpretation

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

EXPEDITIONSRAPPORT FRÅN U/F ARGOS CRUISE REPORT FROM R/V ARGOS

EXPEDITIONSRAPPORT FRÅN U/F ARGOS CRUISE REPORT FROM R/V ARGOS Lars Andersson Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut Oceanografiska Laboratoriet 2005-12-05 Dnr: Mg 2005-265 EXPEDITIONSRAPPORT FRÅN U/F ARGOS CRUISE REPORT FROM R/V ARGOS Expeditionens varaktighet:

Läs mer

Komponenter Removed Serviceable

Komponenter Removed Serviceable Komponenter Removed Serviceable Presentatör Jonas Gränge, Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Fartygs- och luftfartygsenheten Sektionen för Underhållsorganisationer 1 145.A.50(d): När en

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Värmepumpar i ett nytt. Vision 2020 2050. Monica Axell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Värmepumpar i ett nytt. Vision 2020 2050. Monica Axell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Värmepumpar i ett nytt teknologiskt perspektiv Vision 2020 2050 Monica Axell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Tydliga tecken! Hot eller Möjlighet??????? Temperaturen ökar! Havsytan stiger! Krympande

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

E4 Sundsvall Sundsvallsbron

E4 Sundsvall Sundsvallsbron E4 Sundsvall Sundsvallsbron E4 Sundsvall LEVERANTÖRSDAG EN NY VÄG. 1000 2009 NYA MÖJLIGHETER One new road. 1000 new opportunities. Ove Malmberg, Assistant Project Manager 2 2014-10-10 Project E4 Sundsvall

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Sammanfattning hydraulik

Sammanfattning hydraulik Sammanfattning hydraulik Bernoullis ekvation Rörelsemängdsekvationen Energiekvation applikationer Rörströmning Friktionskoefficient, Moody s diagram Pumpsystem BERNOULLI S EQUATION 2 p V z H const. Quantity

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Goteborg Angered 1 Angered. Resta stenar. Inv. nr. Fyndrapporter 1969

Goteborg Angered 1 Angered. Resta stenar. Inv. nr. Fyndrapporter 1969 Goteborg Angered 1 Angered Resta stenar Inv. nr. Fyndrapporter 1969 ANGERED * FORNLAMNING NR 19:1 INOM GDTEBORGS STAD 385 19:1 RESTA STENAR Tva resta stenar, tidigare undersbkta och flyttade. LAGE OCH

Läs mer

Bernoullis ekvation Rörelsemängdsekvationen Energiekvation applikationer Rörströmning Friktionskoefficient, Moody s diagram Pumpsystem.

Bernoullis ekvation Rörelsemängdsekvationen Energiekvation applikationer Rörströmning Friktionskoefficient, Moody s diagram Pumpsystem. 010-04-6 Sammanfattning Bernoullis ekvation Rörelsemängdsekvationen Energiekvation applikationer Rörströmning Friktionskoefficient, Moody s diagram Pumpsystem BERNOULLI S EQUATION p V z H const. g Quantity

Läs mer

There and back again: En forskares berättelse om en resa till ishavet

There and back again: En forskares berättelse om en resa till ishavet There and back again: En forskares berättelse om en resa till ishavet 1 Michael Tjernström, 1 Peggy Achtert, 2 Barbara Brooks, 2 Ian Brooks, 3 Paul Johnston, 3 Matthew Shupe, 3 Ola Persson, 2 John Prytherch,

Läs mer

Salmonella control in pig production in Sweden. Helene Wahlström, Zoonosiscenter, SVA

Salmonella control in pig production in Sweden. Helene Wahlström, Zoonosiscenter, SVA Salmonella control in pig production in Sweden Helene Wahlström, Zoonosiscenter, SVA s ZoonosCenter Historik salmonella Imp. Alvesta 9000 90 1:st 1:st salmonellaregulation SWEDISH SALMONELLA CONTROL PROGRAMMES

Läs mer

DE TRE UTMANINGARNA..

DE TRE UTMANINGARNA.. DE TRE UTMANINGARNA.. SYSTEM MATERIAL PROCESSER PROTOTYP UTVECKLING SERIE UTVECKLINGSFASER NY LEVERANTÖR System Process AS9100 NadCap Geometri Legering In718/ Ti Rf/ Al Standard ISO9000 TID RESAN MOT MÅLET

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Water management in Sweden

Water management in Sweden Water management in Sweden Niclas Bäckman, Principal Scientist and Coordinator Environmental monitoring and Analysis, County Administrative Board of Östergötland Different levels of water management in

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung.

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung. Observationshotellet The observation hotel Fanny Vallo Handledare/ Supervisor B Bojan Boric Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung Examinator/ Examiner Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Globala energitrender, klimat - och lite vatten

Globala energitrender, klimat - och lite vatten , klimat - och lite vatten Markus Wråke International Water Day 2014 Stockholm March 21 Källor när inget annat anges är IEA Global energitillförsel - en tråkig historia Världens energitillförsel är lika

Läs mer

Renoviction? Social and economic aspects on the regeneration of public housing estates. Mats Johan Lundström, FFS

Renoviction? Social and economic aspects on the regeneration of public housing estates. Mats Johan Lundström, FFS Renoviction? Social and economic aspects on the regeneration of public housing estates Mats Johan Lundström, FFS Renoviction Renovation + eviction Eviction of tenants resulting from a planned renovation

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Design Service Goal. Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List. Presentatör

Design Service Goal. Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List. Presentatör Design Service Goal Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List Presentatör Thobias Log Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt,

Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt, Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt, robert.feldt@bth.se Vad är på gång i forskningen? (ICST 2015 & 2016) Security testing Mutation testing GUI testing Model-based

Läs mer

Är passivhus lämpliga i fjärrvärmeområden?

Är passivhus lämpliga i fjärrvärmeområden? Är passivhus lämpliga i fjärrvärmeområden? Leif Gustavsson Energiting Sydost 2011 5 maj 2011 Linnéuniversitetet, Växjö Världens primärenergianvändning 2007 ( 500 Exajoul) Olja 34% Kol 26% Gas 21% Totalt

Läs mer

FÖRBÄTTRA DIN PREDIKTIVA MODELLERING MED MACHINE LEARNING I SAS ENTERPRISE MINER OSKAR ERIKSSON - ANALYSKONSULT

FÖRBÄTTRA DIN PREDIKTIVA MODELLERING MED MACHINE LEARNING I SAS ENTERPRISE MINER OSKAR ERIKSSON - ANALYSKONSULT FÖRBÄTTRA DIN PREDIKTIVA MODELLERING MED MACHINE LEARNING I SAS ENTERPRISE MINER OSKAR ERIKSSON - ANALYSKONSULT VEM ÄR JAG? VAD SKA VI GÖRA? Pimafolket Vilka då? Diabetes Typ 2 Regressionsanalys Machine

Läs mer

Arbetsplatsträff 8 mars 2011

Arbetsplatsträff 8 mars 2011 Arbetsplatsträff 8 mars 2011 1. Vetenskapsrådets utvärdering. 2. Rapport från rekryteringsgruppen för matematisk statistik. 3. Pågående rekryteringar. 4. Procentsatser för stödverksamhet. 5. Ny studierektor

Läs mer

Implication of the Selfoss declaration for regeneration

Implication of the Selfoss declaration for regeneration Foryngelse i skogreisingsområder Bergen, Norge, 28.-30. september 2009 Implication of the Selfoss declaration for regeneration Hrefna Jóhannesdóttir Icelandic Forest Research Station NordGen Skog conference

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE Modell : SW-III / Model : SW-III ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2014-03-26 OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

00-0718. Mitsubishi Montero io 10/1999» Pajero Pinin 3-5 platser 642-0200

00-0718. Mitsubishi Montero io 10/1999» Pajero Pinin 3-5 platser 642-0200 00-0718 120 Mitsubishi Montero io 10/1999» Pajero Pinin 3-5 platser 642-0200 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-5 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+30) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

EXPEDITIONSRAPPORT FRÅN U/F ARGOS CRUISE REPORT FROM R/V ARGOS

EXPEDITIONSRAPPORT FRÅN U/F ARGOS CRUISE REPORT FROM R/V ARGOS Bengt Yhlen Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut Oceanografiska Laboratoriet 2003-11-28 Dnr: Mg 2003-230 EXPEDITIONSRAPPORT FRÅN U/F ARGOS CRUISE REPORT FROM R/V ARGOS Expeditionens varaktighet:

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Skiffergas förändrade förutsättningar på de globala energimarknaderna?

Skiffergas förändrade förutsättningar på de globala energimarknaderna? Skiffergas förändrade förutsättningar på de globala energimarknaderna? Stockholm, 6 december 2011 Mikael Eriksson Arktis Ryssland Ukraina Central asien Kaukasus Libyen Turkiet Cypern Israel Irak Energi

Läs mer

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS Range Features PRODUCT OVERVIEW Lampfinish Lampform coated elliptical Färgtemperatur (K) 2000 CRI (Ra) 20 Dimbart Yes EAN-kod 5410288208435 Energiklass A+ Sockel/Bas Modell E40 SHP Watt (nominell) (W)

Läs mer

Helsinki, 30 November 2011. Väino Tarandi, KTH & buildingsmart SWEDEN

Helsinki, 30 November 2011. Väino Tarandi, KTH & buildingsmart SWEDEN Väino Tarandi, KTH & buildingsmart Swedish initiatives NVDB Swedish Transport Administration VisuCity Research project Detailing level - lanes Abstraction levels Phenomena linked to net links Trafikverket

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for Parcel Search 2011-10-18 Version: 1 Doc. no.: I04306 Sida 2 av 5 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2011-10-18 1.0.0 PD First public version.

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone David Andersson BUM 733 684 Stämpel/Etikett Security stamp/label ÅTDRAGNINGSMOMENT TIGHTENING TORQUE Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept.

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification

Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification Stämpel/Etikett Security stamp/lable Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification Granskad av Reviewed by Göran

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

Internationella forskarsymposiet. 26 oktober 1 november

Internationella forskarsymposiet. 26 oktober 1 november Internationella forskarsymposiet 26 oktober 1 november Inbjudan Ett femtiotal av världens mest framstående forskare kommer den 26 oktober till den 1 november 2008 till Lund och Malmö. Under sin vecka i

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 19 maj 2015

Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 19 maj 2015 Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 19 maj 2015 Incidence and outcome of paracetamol poisoning Rolf Gedeborg Associate Professor, Scientific Director of Epidemiology and Pharmacovigilance Unit for Scientific

Läs mer

manual Facial spa Art nr: 48682 Rubicson 2016-06-08

manual Facial spa Art nr: 48682 Rubicson 2016-06-08 manual Facial spa Art nr: 8682 EN NO SV 2016-06-08 Rubicson ENGLISH Overview Use Fill the container ENGLISH 1. Make sure that the power cord is not connected to a wall socket. 1 2 2. Remove the funnel

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1999-01-15 1 1 (1+27) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer