Projekt och samarbeten på Kulturhuset Tensta Träff

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt och samarbeten på Kulturhuset Tensta Träff 2008-2012."

Transkript

1 Projekt och samarbeten på Kulturhuset Tensta Träff År Projekt: Cultural Animation (föredrag) Initiativ: Föreningen Kulturhuset Tensta Träff. Motivering: I Sverige finns ingen utbildning som fokuserar på publikarbete och kulturförmedling till nya publikgrupper. Detta är första gången en existerande utbildning på Warszawas universitet presenteras i Sverige. Kulturarbetet i Tensta behöver professionaliseras. Samarbetspartners: Polska Institutet, Warszawas universitet, PhD Zofia Dworakowska. Resultat: Den 28 november höll Z. Dworakowska ett introducerande föredrag om Cultural Animation som idé, metod och utbildning. Föredraget filmades. Ladda ner filmen här: Vision: Att på sikt etablera en utbildning av liknande slag i Stockholm. Kostnad: ca (resor, hotel, föredragsarvode, teknik, film) 2. Projekt: Barnpedagogiskt seminarium Initiativ: Föreningen Kulturhuset Tensta Träff. Motivering: 2012 hade av den polska staten utnämnts till minnesår för den polske läkaren, författaren och pedagogen Janusz Korczak. Han är inte mycket känd i Sverige. Programmet syftade till att presentera hans pedagogik i relation till de andra mer kända pedagogerna Freire och Malaguzzi. Samarbetspartners: Förskolan Stormhatten och Centrala Tensta Förskolor sdf, Svenska Korczaksällskapet och Vänföreningen för Museet de polska judarnas historia. Resultat: Den 18 oktober lyssnade ca. 100 förskolepedagoger från Tensta centrala förskolor på 3 föredrag om nämnda pedagoger. Kostnad: ca

2 3. Projekt: Parabola filmfestival Initiativ: Föreningen Kulturhuset Tensta Träff Motivering: För andra året i rad undersöks förutsättningarna för etablerandet av en återkommande filmfestival med lokal prägel. Samarbetspartners: FIA-Stockholm, Tensta Marknad och en lång rad konstnärer och produktionsgrupper från flera länder (Polen, Slovakien, Grekland, Kina, Sverige). Resultat: Under Tensta Marknad den 1 september genomfördes Parabola. En chartrad buss från Södermalm till Tensta gav inget resultat. Filmprogrammets huvudnummer en film producerad i Tensta väckte inte heller uppmärksamhet. Marknadsdagens tusentals besökare genererade inte heller fler besökare. (Se separat utvärdering). Kostnad: ca Projekt: danska staten skänker konstverk till Tensta. Initiativ: Danmarks ambassad i Sthlm. Motivering: att under Danmarks EU-ordförandeskap våren 2012 genom ett kulturprojekt bidra till att nyansera den i Sverige negativa bilden av dansk invandringspolitik. (Ambassadens motivering) Åtgärd: Konstnärsgruppen WOOLOO (Martin Rosengaard och Sixten Kai Nielsen) involverar lokala boende i skapande av ett offentligt konstverk att placeras permanent utanför Kulturhuset Tensta Träff. Att skapa massmediaintresse kring projektet. Samarbetspartners: Statens styrelse för Kunst i Köpenhamn, Danmarks Ambassad i Stockholm, WOOLOO, Stockholm Konst, SISAB, Ross Tensta gymnasium, pyroteknisk firma, lokal bronsgjutare, Kungliga Konsthögskolan (för seminarium om projektet) Resultat: under våren 2012 genomfördes work shop med Ross Tensta gymnasiums elever och placerades en bronsskulptur i silverpilsparken utanför Kulturhuset Tensta Träff i samband med gymnasiets skolavslutning. En lokal festlig invigning genomfördes 7 juni. Tre artiklar i SvD och en i Lokaltidningen Mitti. SVT-ABC den 7 juni. Se invigning: Vision: att genom involvering av lokalt boende skapa gemenskap och 2

3 lokala traditioner kring ett konstverk. Stärka Kulturhusets identitet i gemenskap med Ross Tensta gymnasium. Kostnad: Danska staten betalade. Kulturhuset Tensta Träff bidrog med konsulting och lokal förankring och smärre kringkostnader. År Projekt: Operaföreställning Zemire & Azor Initiativtagare: Kungliga Operan, Elinsborgsskolan i Tensta Motivering: redovisning av 3 års utlokaliserad verksamhet på lokala Elinsborgsskolan. Kulturhuset Tensta Träff sista pusselbiten som möjliggör 6 operaföreställningar i Tensta. Åtgärd: Renovera scen, täcka hyreskostnader, ordna el-sponsring. Samarbetspartners: Kungliga Operan, Kungliga Hovkapellet, Musikhögskolan, Elinsborgsskolan, Stadsdelsförvaltningen Spånga-Tensta, stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta, filmbolag, SISAB, två skolklasser åk 6. Resultat: 6 operaföreställningar på Kulturhuset Tensta Träff personer i publiken varav 50% barn. Film i HD-kvalitet (ca. 50 min) med premiär mars Erbjuds till visning över hela landet på Folkets Hus biografer. Vision: erbjuda högkvalitativ kultur i Tensta Kostnad: Kungliga Operan produktion. Kulturhuset Tensta Träff renovering av scen. SISAB installation av extra 64 Amp el-handske , Stadsdelsnämnden Spånga-Tensta hyreskostnader , Ross Tensta gymnasium hyreskostnader Totalt: Projekt: Filmfestival Parabola Initiativ: Kulturhuset Tensta Träff Motivering: etablera ett nytt kulturarrangemang som förstärker Tensta Marknad Åtgärd: Genomförande av 11 timmars film- och performanceprogram den 3 sept. Samarbetspartners: nätverk av 20-talet konstnärer och producenter runt FIA Stockholm (Animationsfilmfestivalen), Tensta marknadskommitté, 3

4 Medborgarkontoret Stadsdelsförvaltningen Spånga-Tensta Resultat: 100 personer i besökande publik. Test för framtida projekt. Vision: uppmuntra nätverket kring FIA Stockholm att hitta nya arbetssätt inriktat mot förorten med involvering av lokalbefolkning-nya publikgrupper. En liten filmproduktionsstudio knuten till Kulturhuset Tensta Träff. Kostnad: (Sthlms kulturförvaltning) 3. Projekt: Järva Bygdekontor Initiativ: Kulturhuset Tensta Träff, Länsbygdekontoret i Sthlms län och Föreningen Blå Bandet i Spånga. Motivering: att stärka civilsamhället, de lokala föreningarna. Åtgärd: Bildande av Järva Bygdekontor våren Tillsättande av 6 mån projektledare. Samarbetspartners: arbetsgrupp bestående av Länsbygderådet i Sthlms län, Föreningen Blå Bandet i Spånga, Norra Järva hembygdsförening, Resultat: våren 2012 formellt etablerande av organisation, val av styrelse, fastställande av stadgar och verksamhetsplan. Vision: att stärka de lokala s.k. invandrarföreningarna och uppmuntra till samarbete och projekt inom organisationen Hela Sverige ska leva. Empowerment. Kostnad: 6 mån projektledare. Betalas av Föreningen Blå Bandet i Spånga. År Projekt: Ungdomsteater Leyla & Majnun Initiativtagare: Kulturhuset Tensta Träff Motivering: Hjälpa Kulturskolan i Tensta att hitta nya arbetsmetoder och lokal förankring. Bidra till gemenskap och samarbete i huset Tensta Träff. Åtgärd: översättning av persisk/arabisk text (Kulturhuset Tensta Träff), rekrytering av 40 st elever från Ross Tensta gymnasium, organisering av 4

5 2 månaders repetitioner, genomförande av 6 st föreställningar på olika platser i Stockholm under kommunens kulturprogram Love 2010 (Kulturskolan i Tensta), efterarbete med utbetalning av sommarjobbslön i efterskott enligt överenskommelse (Tensta Community Center). Samarbetspartners: Kulturskolan i Tensta, Ross Tensta gymnasium, Tensta Community Center, Sthlms kulturförvaltning. Resultat: 20 st elever genomför hela projektet. Kulturskolan i Tensta visar nytt effektivt arbetssätt. Etablerar en kreativ samarbetsrelation med Kulturhuset Tensta Träff. Vision: Kulturhuset Tensta Träff ska vara en aktiv och kompetent samarbetspartner i lokal kulturproduktion. Kostnad: exkl. sommarjobb. (Kulturförvaltningen) 2. Projekt: IT-Ikapp Initiativtagare: Kista Folkhögskola Motivering: Lära äldre ovana datoranvändare att e-mejla, söka på internet och betala räkningar över nätet. Åtgärd: installerande av datorrum på Kulturhuset Tensta Träff. Organisering av 15-timmars grundkurser i datoranvändning. Samarbetspartners: Kista Folkhögskola (hårdvara), Stockholms universitet (mjukvara), domänstiftelsen.se (projektägare), ABF-Västerort (instruktörer), Kulturhuset Tensta Träff (lokal och rekrytering av kursdeltagare) Resultat: Verksamheten fortsätter ännu våren Totalt antal kursdeltagare: 50 pers. Vision: effektiv rekrytering och utbildning av ovana datoranvändare i att betala sina räkningar över internet. Empowerment. 5

6 År Projekt: Tryckeri Motivering: att skapa ett verktyg med utvecklingsmöjligheter. Åtgärd: Inköp av 3 tryckerimaskiner och bladsorterare. Anställning av tryckare på Fas3. Samarbetspartners: Kulturförvaltningen (finansiering), Åsö Föreningsråd (överlämnande av maskiner och praktisk hjälp) och Föreningen Blå bandet i Spånga (Fas3) Resultat: skapat en arbetsplats för en person 75% med lönebidrag (2011). Inkomster genom kunduppdrag. För få kunder. Vision: bistå lokala föreningar med trycksaker, möjliggöra textbaserade projekt, få tryckeriet ekonomiskt vinstgivande. Kostnad: (Sthlms kulturförvaltning) 2. Projekt: Seminarieserie euroislam & fundamentalism Initiativtagare: Nalin Pekgül, Västerorts s-kvinnor Motivering: aktivera lokala föreningar i lokala och aktuella samhällsfrågor på ett sätt som även intresserar utomstående. Åtgärd: planering av 7 mötestillfällen med föredrag och diskussion. Samarbetspartners: Västerorts s-kvinnor (initiativtagare), Anatoliska Mångkulturella föreningen (initiativtagare), Tarunno Shongo ungdomsförening (initiativtagare), Nalin Pekül (initiativtagare), Rinkeby Folkets Hus, ABF Västerort, Kjell Hedqvist (bitr. förest. RFH), Khadafi Hussein (projektledare RFH), prof. Mohammad Fazelhashemi, Uppsala univ, Abdelkader Habib, rektor Kista Folkhögskola, Abdel Wadoud, moskéföreståndare Rinkeby, Deltagare: Lokala muslimska fraktioner och grupperingar, moskéföreträdare i Tensta och Rinkeby, stadsdelsförvaltningsledningen i Spånga-Tensta och Kista- Rinkeby, lokalpolitiker, utifrånkommande organisationer som Sveriges Unga Muslimer, Muslimska Mänskliga Rättighets Kommittén, Afrosvenskarna, Antidiskrimineringsbyrån, Försvarshögskolan, 6

7 Resultat: offentliggöra en känslig lokal situation, internationella utblickar med experter, stort lokalt intresse, konfliktparter samtalar med varandra, massmedialt intresse. Massmedia: Arbetet: Arbetet: Expressen: Stockholms Internationella: Stockholms Fria: Khadafi Hussein: Kommunalarbetaren: Kommunalarbetaren: Kommunalarbetaren: Vision: att desarmera potentiella konflikter, försvara demokratiska värden, bidra till lokalt samhällsansvar och dialog Kostnad: (Sthlms kulturförvaltning) År 2008 Projekt: Film Problemet med Tensta, 52 min Ladda ner: Initiativtagare: Kulturhuset Tensta Träff. Motivering: Lägesbeskrivning av civilsamhället inför övertagandet av Tensta Träff i föreningsdrift. Hembygdshistoria. Åtgärd: planering, samtal med filminspelning 7

8 Samarbetspartners: Mäster Olofsgårdens filmverkstad (Babis Tsokas) Deltagare: bl.a. prof. Nora Rähtzel, Umeå univ. Kristina Hellqvist, Svenska Kyrkans internationella kansli, Uppsala, Erik Stenberg, prefekt KTH Arkitektur, Kurdo Baksi, författare och journalist, Pontus Herin, författare och journalist, Lisa Kings, doktorand, Södertörns Högskola, lokala föreningsaktiva. Totalt 15 pers. Resultat: Film visad för lokalpolitiker i maj Vision: bidra till en lokal och professionell diskussion om civilsamhället. Kostnad: 0 Gregor Wroblewski Ordf. Föreningen Kulturhuset Tensta Träff

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Livstycket bildades som en ideell förening 1992 i Tensta. Föreningen skall arbeta för invandrares/flyktingars gemenskap med svenskar. Detta ska ske genom att främja invandrares/flyktingars

Läs mer

Redovisning av förstudie till projektet KULTURAKADEMIN i Stockholm

Redovisning av förstudie till projektet KULTURAKADEMIN i Stockholm Redovisning av förstudie till projektet KULTURAKADEMIN i Stockholm 1 Innehållsförteckning Sid Bakgrund 3 Genomförande 4 Resultat 6-31 Göra studiebesök och skapa kontaktnät. 8 Undersöka och få ökad kännedom

Läs mer

Internet för alla. Erfarenheter av utbildning i Internetkunskap från pilotprojekt som.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har bedrivit.

Internet för alla. Erfarenheter av utbildning i Internetkunskap från pilotprojekt som.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har bedrivit. Internet för alla Erfarenheter av utbildning i Internetkunskap från pilotprojekt som.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har bedrivit. Förord Idag står 1,7 miljoner svenskar helt utanför Nätet, oftast

Läs mer

I fokus 2012. Verksamhetsberättelse 2012. genom att fler kommunbygderåd eller bygdekontor bildas. mellan sektorn och det offentliga

I fokus 2012. Verksamhetsberättelse 2012. genom att fler kommunbygderåd eller bygdekontor bildas. mellan sektorn och det offentliga Verksamhetsberättelse 2012 I fokus 2012 Stöd för lokalt utvecklingsarbete genom att fler kommunbygderåd eller bygdekontor bildas Överenskommelse- och dialogprocesser mellan sektorn och det offentliga Skapa

Läs mer

Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun. i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola

Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun. i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola Slutrapport från MARS-projektet oktober 2004 Mediepedagogik ett förhållningssätt

Läs mer

Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport

Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport. Kulturrådets skriftserie 2012:1 Innehåll Förord 5 Inledning 6 Sammanfattning 8 Slutsatser

Läs mer

COMMUNITY-KONST. Community-Konst Konferens den 11 april 2011. Stiftelsen framtidens kultur i samverkan med Mångkulturellt Centrum

COMMUNITY-KONST. Community-Konst Konferens den 11 april 2011. Stiftelsen framtidens kultur i samverkan med Mångkulturellt Centrum COMMUNITY-KONST 1 Community-Konst Konferens den 11 april 2011 Stiftelsen framtidens kultur i samverkan med Mångkulturellt Centrum COMMUNITY-KONST Stiftelsen framtidens kultur genomförde i samverkan med

Läs mer

Fritids- och kulturförvaltningen

Fritids- och kulturförvaltningen Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2014-06-03 Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen den 11:e

Läs mer

ARVSFONDENS FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2012

ARVSFONDENS FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2012 ARVSFONDENS FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2012 I september 2012 delade Arvsfonden ut drygt 58,5 miljoner kronor till 59 projekt. Av dessa var 29 projekt fortsättningsärenden och fick dela på 28,7 miljoner

Läs mer

Tack! Vi vill rikta ett stort tack till vår huvudfinansiär Allmänna Arvsfonden, som möjliggjort Förorten i Centrums sociala förändringsarbete.

Tack! Vi vill rikta ett stort tack till vår huvudfinansiär Allmänna Arvsfonden, som möjliggjort Förorten i Centrums sociala förändringsarbete. ÅRSREDOVISNING 2013 We have a dream, that one day, the world will be a place where people will not be juged by the colour of their skin, the way they talk, their ethnicity or the place they live in, but

Läs mer

I din hand håller du utvärdering och redovisning av projektet RESiDANS 2009-2013. får kan rätt fel 2009 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Projektledning

I din hand håller du utvärdering och redovisning av projektet RESiDANS 2009-2013. får kan rätt fel 2009 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Projektledning REDOVISNING 2009-2013 I din hand håller du utvärdering och redovisning av projektet RESiDANS 2009-2013. Projektet RESiDANS innebar att en etablerad koreograf/projektår gavs möjlighet att skapa en föreställning

Läs mer

SLUTRAPPORT. DIGITAL LIVE ARENA Kultur online

SLUTRAPPORT. DIGITAL LIVE ARENA Kultur online DIGITAL LIVE ARENA Kultur online Utvecklingsprojekt 20122013: En satsning på infrastruktur och kommunikation för att tillmötesgå samtidens kulturkonsumenter genom digital kulturdistribution SLUTRAPPORT

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

Redovisning av genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014

Redovisning av genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014 Rapport Datum 2015-02-16 Dnr 1.1.2-383-2015 Version 1.0 Redovisning av genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014 I regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende Riksantikvarieämbetet

Läs mer

ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014

ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014 ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014 I oktober 2014 fördelade Arvsfonden 69,2 miljoner kronor till 46 stycken projekt. Av dessa var 21 stycken projekt nya och de fick dela på 30,6 miljoner kronor. ABF Norr,

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 GFC STOCKHOLM BY NIGHT 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 2. Teknik!!!!!!!!!!! 3 3. Plats!!!!!!!!!!! 3!

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2010 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Tre år går fort när man har

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 antogs av landstingets kulturnämnd den 25 april och av landstingsfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening Verksamhetsberättelse 2009 BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening INLEDNING...4 VISION OCH STRATEGI...5 VÄRDEGRUND...5 VERKSAMHET...5 KUNSKAPSLEDANDE I SAMHÄLLSOMSTÄLLNING...5 AVSIKTSFÖRKLARINGAR...5

Läs mer

Kort om Fritidsforum

Kort om Fritidsforum Kort om Fritidsforum Fritidsforum är en ideell organisation bildad 1937. Vi arbetar för människoras tillgång till mötesplatser, inte bara för stunden, utan även för framtiden. Tillgång till demokratiska

Läs mer

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 I juni 2015 fördelade Arvsfonden 87,8 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 48 stycken fortsättningsprojekt och de fick dela på 60,3 miljoner kronor.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för. Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013

Verksamhetsberättelse för. Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013 Verksamhetsberättelse för Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013 1. Inledning... 3 2. Organisation... 4 2.1 Personal... 4 2.1.1 Kompetensutveckling... 5 3. Verksamhet... 5 3.1 Individärenden... 5

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Utvärdering av Ross Tensta-satsningen

Utvärdering av Ross Tensta-satsningen Mål & Resultat No 8 Utvärdering av Ross Tensta-satsningen En skola där eleverna blir sedda och lärarlaget är ett säkerhetsnät Utgiven av utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, 2013 Adress: Box 22049,

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

Fritids- och kulturförvaltningen

Fritids- och kulturförvaltningen Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2014-02-25 Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen den 12:e

Läs mer

http://www.kulturdatabasen.se/survey/print/37/ Sida 1 av 22 Kvalitativ uppföljning 2013 Senast ändrad av: Senast ändrad 14:52:55 Jeanette Wetterström (JW) (E: jeanette.wetterstrom@lul.se, T: ) Landstinget

Läs mer