Tjänsteboxar 1 7 Marknad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteboxar 1 7 Marknad"

Transkript

1 Tjänsteboxar 1 7 Marknad 1. PRISSTRATEGI Ta rätt betalt och skapa bättre lönsamhet Översyn av aktuell prisstrategi, identifiering av möjligheter och analys av förutsättningar baserat på verksamheten. Framtagning av grundläggande kalkyler och beräkningsmallar som underlag för prissättningsstrategier och framtagning av ny prismodell. Resultatet blir ett förslag på optimerad prissättning med fokus på lönsamhet. Omfattning och pris per uppdrag: 8 h, kr (Pris före projektsubvention: kr) Reseersättning: 18 kr per mil med utgångspunkt från Karlskrona. Logi, vid behov, till självkostnadspris. Leverantör: Peter och Partner AB 3. NYA MARKNADER 2 Öka kunskapen om marknadspotentialen hos en ny målgrupp 1-2 kunder som representerar målgruppen väljs ut för djupare dialog och intervjuer. Gemensamt möte med en eller flera potentiella kunder. Målet är att bedöma marknadspotentialen samt skaffa underlag för marknadskommunikation och säljinsatser. Resultatet levereras i en skriftlig rapport och muntlig genomgång på telefon. Omfattning och pris per uppdrag: 12 h, kr (Pris före projektsubvention: kr) Leverantör: CS Business Consulting AB 2. NYA MARKNADER 1 Utvärdera möjliga målgrupper som kan utgöra nya marknader Fokus läggs på några potentiella marknader och informationsinsamling runt dessa. Tillsammans med dig görs en jämförelse av de olika målgrupperna och en strategi för hur det fortsatta arbetet läggs upp. Testmarknadsföring till några potentiella kunder på den marknad som bedömts bäst. Resultatet presenteras i en skriftlig rapport och en muntlig genomgång på telefon. Omfattning och pris per uppdrag: 9 h, kr (Pris före projektsubvention: kr) Leverantör: CS Business Consulting AB

2 4. SÄLJSTRATEGI Få ut så mycket som möjligt av försäljningsinvesteringen Gemensam genomgång av nuläge, förutsättningar och målsättningar. Genomgång av lämpliga säljkanaler. Resultatet blir en företagsanpassad säljstrategi. Leverantör: Västervik Framåt, Jeanette Köster 6. KUNDSEGMENTERING Marknadsför och sälj rätt produkter till rätt kunder Uppdelning av kundmassan i olika grupper utifrån preferenser, geografi och kommunikationsmetoder etc. Genomgång av vilka produkter/tjänster som kan marknadsföras till vilken kundgrupp. Omfattning och pris per uppdrag: 8 h, kr (Pris före projektsubvention: kr) Leverantör: Västervik Framåt, Karl Barath 5. KUNDLÖNSAMHETSANALYS Analysera och klassificera kunderna utifrån deras lönsamhet för ditt företag En analys av befintlig kundstock ur ett totalekonomiskt lönsamhetsperspektiv enligt ABC-metodiken (aktivitetsbaserad kostnadsfördelning). Förslag på utveckling av befintlig säljstatistik för kontinuerlig uppföljning och styrning. Förslag på verktyg att arbeta med för fortsatt analysarbete. Omfattning och pris per uppdrag: 10 h, kr (Pris före projektsubvention: kr) Leverantör: Västervik Framåt, Martin Jonsson 7. MARKNADSPLAN, ENKEL Skapa en plan för genomtänkta marknadsaktiviteter Skapande av en struktur för en komplett marknadsplan anpassad till företagets behov. Framtagande av en tydlig plan för aktiviteter mot marknaden under det närmaste verksamhetsåret. Målet är att skapa förutsättning för dig att själv upprätta kommande marknadsplaner. Leverantör: Västervik Framåt, Karl Barath Projekt Maxa Tillväxten finansieras av: Sparbanksstiftelsen Tjustbygden VILL NI VARA MED? Magnus Boberg , Jeanette Köster ,

3 Tjänsteboxar 8 15 Marknadsföring 8. MÄSSDELTAGANDE Förbered dig för ett framgångsrikt mässdeltagande Genomgång av hur du kan använda sociala medier för att maximera mässans utfall. Taktiskt upplägg på hur ni kan agera i montern, använda aktiviteter och samverka med andra mässdeltagare. Konsultation kring hur du följer upp mässan på bästa sätt. Omfattning och pris per uppdrag: 11 h, kr (Pris före projektsubvention: kr) Reseersättning: 45 kr per mil. Logi kr per natt vid behov. Leverantör: Ypsilon 10. E-HANDEL Välj rätt e-handelslösning för ditt behov Identifiering av företagets behov kring e-handelslösning. Konsultation kring val av e-handelsplattform och betallösningar, utifrån era behov och förutsättningar. Resultatet blir en dokumentation med lösningsförslag. Omfattning och pris per uppdrag: 10 h, kr (Pris före projektsubvention: kr) Reseersättning: Sträckor utöver två mil från Västerviks tätort faktureras med 30 kr per mil. Leverantör: Dynamic Media AB 9. WEBBPLATS Utforma webbplatsen för att skapa optimal nytta Konsultation kring vad din webbsida ska förmedla och innehålla för att vara till så stor nytta som möjligt. Konsultation kring val av plattform, färgskala, typsnitt och funktioner. Resultatet blir en kravspecifikation för en ny eller omarbetad webbplats. Omfattning och pris per uppdrag: 10 h, kr (Pris före projektsubvention: kr) Reseersättning: Sträckor utöver två mil från Västerviks tätort faktureras med 30 kr per mil. Leverantör: Dynamic Media AB 11. SÄLJANDE KUNDMÖTEN Få ut mesta möjliga av kundbesöken Förberedelser och upplägg för kundmötet med identifiering av utmaningar, tips för kvalitativ mötesbokning och lämplig argumentation under mötet. Agerande under kundmötet för att få fram kundens behov och skapa förtroende. Uppföljning av mötet och förslag på upprätthållande av motivationen i säljarbetet. Omfattning och pris per uppdrag: 10 h, kr (Pris före projektsubvention: kr) Leverantör: Västervik Framåt, Ragnar Åhgren

4 12. INTERNETMARKNADSFÖRING Skapa en bra annonskampanj på Google eller Facebook* Konsultation runt val av kanal, period, landningssidor och budget för en lyckad annonskampanj på Facebook eller med Google AdWords. Uppsättning av annonskampanj med Google AdWords eller på Facebook utifrån era budskap och målgrupper. Omfattning och pris per uppdrag: 10 h, kr (Pris före projektsubvention: kr) Reseersättning: Sträckor utöver två mil från Västerviks tätort faktureras med 30 kr per mil. *Löpande kampanjkostnader från Google eller Facebook, som klickkostnader etc tillkommer. Leverantör: Dynamic Media AB 14. GRAFISK PROFIL/LOGOTYPE Ta fram en logotyp eller en grafisk profil utifrån befintlig logotype Inledande konsultation runt förutsättningar och förväntningar. Två logotypeförslag inkl. två korrekturtillfällen vardera. eller Två förslag på grafisk profil för Powerpoint, brevpapper och kuvert inkl. två korrekturtillfällen. Omfattning och pris per uppdrag: 10 h, kr (Pris före projektsubvention: kr) Reseersättning: Sträckor utöver två mil från Västerviks tätort faktureras med 30 kr per mil. Leverantör: Dynamic Media AB 13. SOCIALA MEDIER Använd rätt kanal och rätt budskap i sociala medier Konsultation kring målsättningar med närvaro i sociala medier och val av rätt kanaler med rätt budskap. Hjälp att skapa konton och att komma igång. eller Hjälp att implementera sociala medier på er webbplats om de tekniska förutsättningarna finns. Omfattning och pris per uppdrag: 10 h, kr (Pris före projektsubvention: kr) Reseersättning: Sträckor utöver två mil från Västerviks tätort faktureras med 30 kr per mil. Leverantör: Dynamic Media AB 15. SÄLJKANALER Identifiera och utvärdera nya säljkanaler Identifiering av potentiella säljkanaler genom insamling av information om marknaden via intervjuer och/ eller internet. Dialog med ett antal säljkanaler för att säkerställa relevans och intresse. Resultatet levereras i en skriftlig rapport och muntlig genomgång på telefon. Omfattning och pris per uppdrag: 10 h, kr (Pris före projektsubvention: kr) Leverantör: CS Business Consulting AB Projekt Maxa Tillväxten finansieras av: Sparbanksstiftelsen Tjustbygden VILL NI VARA MED? Magnus Boberg , Jeanette Köster ,

5 Tjänsteboxar Produkter, tjänster & sortiment 16. STRATEGISK PRODUKTUTVECKLING Optimera dina produkter och tjänster efter marknadens behov Genomgång av befintliga produkter med gemensam analys av trender i försäljnings- och lönsamhetsutveckling. Granskning av kundnytta, behov och möjligheter för att utveckla, förändra och optimera produkterna. Gemensamt upprättas en åtgärdsplan. Leverantör: Västervik Framåt, Reine Magnusson 17. STRATEGISK KONCEPTUTVECKLING Skapa mervärdeskoncept runt dina produkter och tjänster Analys av befintliga produkt- och marknadskoncept utifrån olika marknaders behov. Definiering av åtgärdsbehov för att stärka konceptens position på aktuella marknader, utifrån kund- och konkurrentperspektiv. Gemensamt upprättas en åtgärdsplan. Leverantör: : Västervik Framåt, Reine Magnusson

6 19. IDÈGENERING Ta fram nya eller kompletterande idéer Genomförande av idéutvecklingsprocess utifrån dina befintliga erbjudanden. Syftet är att skapa nya eller kompletterande idéer samt att skapa insikt i en metodik för idégenerering och prioritering. Leverantör: Västervik Framåt, Karl Barath 18. PAKETERING Få din kund att förstå hela värdet av det du säljer Hjälp att identifiera kundnyttan i företagets utbud och dialog runt hur den kan skapa största möjliga värde för kunden. Översyn av hur dina produkter och tjänster presen teras och hjälp att förpacka tydliga erbjudanden. Omfattning och pris per uppdrag: 10 h, kr (Pris före projektsubvention: kr) Leverantör: Västervik Framåt, Jeanette Köster Projekt Maxa Tillväxten finansieras av: Sparbanksstiftelsen Tjustbygden VILL NI VARA MED? Magnus Boberg , Jeanette Köster ,

7 Tjänsteboxar Ledarskap & Organisation 20. ARBETSRÄTT Få koll på de arbetsrättsliga regler som berör din verksamhet Konsultation kring hur du kan hantera personalrelaterade eller specifika situationer i din verksamhet enligt gällande lagstiftning. Introduktion i arbetsrätt, LAS, medbestämmandelagen, föräldraledighetslagen, semesterlagen mfl. Förtydligande av de lagar och paragrafer som har störst betydelse för din verksamhet och situation. Omfattning och pris per uppdrag: 8 h, kr (Pris före projektsubvention: kr) Leverantör: LiAh Consulting 22. KOMPETENSKARTLÄGGNING Utvärdera behov av kompetensutveckling och utbildning Nulägesanalys av befintliga kompetenser kopplat till uppgifter och mål. Har ni rätt kompetenser för att hantera era uppgifter effektivt och för att kunna växa enligt företagets målsättningar? GAP analys (dvs skillnaden mellan nuläge och förväntat behov) och rekommendationer på eventuella åtgärder. Resultatet sammanställs i enkel rapport. Omfattning och pris per uppdrag: 8 h, kr (Pris före projektsubvention: kr) Reseersättning: 18 kr per mil med utgångspunkt från Karlskrona. Logi, vid behov, till självkostnadspris. Leverantör: Peter och Partner Utbildning AB 21. REKRYTERA RÄTT Ta fram kravprofil och relevanta intervjufrågor Genomgång av hur du gör en professionell rekrytering. Sammansättning av en kravprofil för den tjänst du ska rekrytera till. Genomgång av intervjuteknik och hjälp att ta fram relevanta frågeställningar för tjänsten. Omfattning och pris per uppdrag: 8 h, kr (Pris före projektsubvention: kr) Leverantör: LiAh Consulting

8 23. AKTIVT STYRELSEARBETE Förbättra tillväxten och resultatet genom ett aktivt styrelsearbete Genomgång av styrande dokument och genomförande av en kompetenskartläggning. Hjälp att sätta bra strukturer för styrelsearbetet som är anpassade för verksamheten. Deltagande av en adjungerad styrelseledamot under ett år (fyra möten). Leverantör: Västervik Framåt, Managementteamet 25. EFFEKTIVARE MÖTEN Effektivisera informationsöverföring och beslutsprocesser Hjälp att utvärdera vilka möten som behövs, vad som ska uppnås, vilka personer som ska närvara etc. Hitta sätt att planera mötet för bästa utfall med genomgång av hur mötet leds, tider hålls och att diskussioner leder till mötets målsättning. Hjälp att ta fram struktur för mötesprotokoll. Omfattning och pris per uppdrag: 8 h, kr (Pris före projektsubvention: kr) Leverantör: Västervik Framåt, Ragnar Åhgren 24. FÖRETAGSFÖRVÄRV Förbered ett förvärv eller en fusion Genomgång av vad fusioner och förvärv innebär, samt olika typer av förvärv. Tydliggörande av synergier och motiv samt vad det kan ge för positiva resultat. Genomgång av risker. Omfattning och pris per uppdrag: : 8 h, kr (Pris före projektsubvention: kr) Leverantör: Västervik Framåt, Ragnar Åhgren Projekt Maxa Tillväxten finansieras av: Sparbanksstiftelsen Tjustbygden VILL NI VARA MED? Magnus Boberg , Jeanette Köster ,

9 Tjänsteboxar Ekonomi & Administration 26. KALKYLERING Få hjälp med beräkningar Hjälp med t ex offertkalkylering, investeringskalkylering eller produktkalkylering. Analys av eventuell befintlig modell, samt förslag på förbättringar. Konstruktion av beräkningsmodell i Excel. Omfattning och pris per uppdrag: 8 h, kr (Pris före projektsubvention: kr) Leverantör: Västervik Framåt, Martin Jonsson 27. KASSAFLÖDESANALYS Förbättra likviditeten Analys av befintligt kassaflöde för att identifiera förbättringspunkter. Förslag på handlingsplan. Förslag på nya arbetssätt för ett fortsatt effektivt arbete. Omfattning och pris per uppdrag: 10 h, kr (Pris före projektsubvention: kr) Leverantör: Västervik Framåt, Martin Jonsson

10 29. BUDGET & PROGNOSER Skapa budget och/eller prognoser för planering och uppföljning Analys av eventuellt befintligt systemstöd. Förslag på verksamhetsanpassad budgetmodell. Konstruktion av budgetmodell i Excel och förslag på användning för planering och uppföljning. Leverantör: Västervik Framåt, Martin Jonsson 28. EKONOMISKA FRAMGÅNGSFAKTORER Uppmärksamma ekonomiska avvikelser i god tid Utvärdering och förslag på lämpliga KPI (Key Performance Indicator). Framtagning av modeller för uppföljning. Resultatet blir en grund för att fånga upp tidiga signaler för vidare åtgärder. Leverantör: Västervik Framåt, Martin Jonsson Projekt Maxa Tillväxten finansieras av: Sparbanksstiftelsen Tjustbygden VILL NI VARA MED? Magnus Boberg , Jeanette Köster ,

11 Maxa Tillväxten Generationsskiften/ företagsöverlåtelser 1. GENERATIONSSKIFTE MED PWC Generationsskifte med tre delmoment. Innehållet i uppdraget kan även anpassas till företagets situation för överlåtelse till anställd eller en helt extern överlåtelse. Analys: Genomgång med familjen som ger en neutral parts syn på bolagets styrkor och svagheter samt belysning på skattesituationen, olika valmöjligheter, rättvisefrågor, familjejuridiska konsekvenser och finansieringsfrågor. Därefter beslut om att gå vidare. Omfattning och pris för moment analys: 7 h, kr (Pris före projektsubvention: kr) Förberedelser: Djupare analys med framtagande av olika handlingsalternativ och konsekvenser ur ett skattemässigt och juridiskt perspektiv. Omfattning och pris för moment analys och förberedelser: 20 h, kr (Pris före projektsubvention: kr) Genomförande: Framtagande av handlingsplan, fastställande av behov av avtal och andra juridiska dokument. Guidning, uppföljning och avstämning under processen. Omfattning och pris per helt uppdrag: 25 h, kr (Pris före projektsubvention: kr) Tillkommer: Kostnad för upprättandet av juridiska dokument. Övrigt: Leverantören tillämpar FARs allmänna villkor för rådgivning.

12 2. GENERATIONSSKIFTE MED LRF Konsult Generationsskiften i tre steg. Steg ett: Inledande rådgivning med genomgång av förutsättningar, kartläggning av er situation med önskemål och förutsättningar samt förslag på olika lösningar för ett ägarskifte. Steg två: Konkreta förslag till överlåtelseformer med för- och nackdelar och hänsyn till skatterättsliga, civilrättsliga och familjerättsliga lagar för att hitta det alternativ som samtliga parter blir nöjda med. Steg tre: Handlingar och avtal upprättas, tex gåvohandlingar, köpekontrakt, testamenten, lagfartsansökningar mm. Omfattning och pris per uppdrag: 25 h, kr (Pris före projektsubvention: kr) Projekt Maxa Tillväxten finansieras av: Sparbanksstiftelsen Tjustbygden VILL NI VARA MED? Magnus Boberg , Jeanette Köster ,

13 Maxa Tillväxten Säljuppdrag Introduktion och förberedelser för personlig försäljning. Företaget beskriver sina målsättningar och marknader. Utbildning i företagets produkter/tjänster. Resultatet blir ett underlag för att påbörja ett operativt säljarbete efter introduktionen. Omfattning och pris per uppdrag: 5 h, kr (Pris före projektsubvention: 3 900kr) Leverantör: Rävlyan AB, Kenneth Maklin För fortsatt säljarbete efter introduktionen, rekommenderar vi att avtal skrivs mellan Rävlyan AB och företaget. Förslagsvis ett avtal på ett år med en månads uppsägningstid. Riktpris är då 425kr + provision 7,5 15%. Resor med bil debiteras med 2,95kr/km och hotellövernattningar och andra kostnader debiteras som utlägg mot faktiska kostnader.

14 Projekt Maxa Tillväxten finansieras av: Sparbanksstiftelsen Tjustbygden VILL NI VARA MED? Magnus Boberg , Jeanette Köster ,

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors. Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer. i Kalmar och Kronobergs län

Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors. Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer. i Kalmar och Kronobergs län Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Här är kurskatalogen för dig som deltar i projektet Kompetensutveckling för

Läs mer

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE KAPITELNAMN CHEF & LEDARE CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap Vårt utbud för chefer som vill utvecklas består

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

Varför en bok om 167 handfasta tips som förbättrar lönsamheten?

Varför en bok om 167 handfasta tips som förbättrar lönsamheten? Innehåll Varför en bok med 167 handfasta tips som ökar din lönsamhet? Vi på Sinf 5 tips om lyckade kompanjonskap 5 tips om styrelsearbete 5 tips om verksamhetsplanering 5 tips om budget 5 tankar om externa

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer

CRM Vägen till tillväxt!

CRM Vägen till tillväxt! CRM Vägen till tillväxt! Strategisk användning av CRM Lyft företaget Utnyttja de många möjligheterna I TimeLog anser vi att den strategiska användningen av ett CRM-system är vägen till tillväxt. Vi vill

Läs mer

MÅNGFALDSRÅDGIVNING. Ett arbetsmaterial med tips, processfrågor och övningar för dig som vill erbjuda mångfaldsrådgivning till småföretagare

MÅNGFALDSRÅDGIVNING. Ett arbetsmaterial med tips, processfrågor och övningar för dig som vill erbjuda mångfaldsrådgivning till småföretagare MÅNGFALDSRÅDGIVNING -EN METOD FÖR AHA-UPPLEVELSER OCH ÖKAD AFFÄRSNYTTA Ett arbetsmaterial med tips, processfrågor och övningar för dig som vill erbjuda mångfaldsrådgivning till småföretagare Producerad

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER Av Sveriges Annonsörers mediekommitté för internetreklam 2012 INNEHÅLL 1. ELVA SAKER ATT TÄNKA PÅ 3 1.1 VAR FINNS DINA KUNDER 3 1.2 FÖRSTÅ KANALEN 3 1.3 VAD SÄGS OM DITT VARUMÄRKE?

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL. Consensus Utbildning AB

AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL. Consensus Utbildning AB AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL Consensus Utbildning AB Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag, SAUF, intygar härmed att kvalitetssystemet hos ovan nämnda företag har undergått granskning och befunnits

Läs mer

Bilaga 1 Kravprofil. Riktlinjer för rekrytering. inom Linköpings kommun

Bilaga 1 Kravprofil. Riktlinjer för rekrytering. inom Linköpings kommun Bilaga 1 Kravprofil Riktlinjer för rekrytering inom Linköpings kommun Bilaga 1 Kravprofil 2 Bakgrund Enligt Linköpings kommuns personalpolitiska program ska personalansvarig chef ha tillgång till professionellt

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Dags att sälja företaget? Vissa affärer gör man bara en gång

Dags att sälja företaget? Vissa affärer gör man bara en gång Dags att sälja företaget? Vissa affärer gör man bara en gång Avantus hjälper er att förbereda och genomföra en försäljning för bästa resultat och högsta värde 0 Nu måste jag göra något! Flertalet företagsförsäljningar

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

Windows Office. IT-Grund med Windows. Excel 2010 Lycksele 13/8 2012 Jokkmokk 20/8 2012 Kiruna 20/3 2013. Word 2010

Windows Office. IT-Grund med Windows. Excel 2010 Lycksele 13/8 2012 Jokkmokk 20/8 2012 Kiruna 20/3 2013. Word 2010 Windows Office IT-Grund med Windows Vill du lära dig hur en dator verkligen fungerar? Du kommer att få lära dig många tidsbesparande funktioner och möjligheter med operativsystemet Windows 7. Att få grundläggande

Läs mer

SDF + IMF Peter Tilling dothat 2010

SDF + IMF Peter Tilling dothat 2010 Starta och driva eget företag + lite internetmarknadsföring SDF + IMF Peter Tilling dothat 2010 Peter Tilling hjälper företag med marknadsföring/fsg via webb bygger konsultgrupp spec. på Google/soc.medier

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Marknadsföring. Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg

Marknadsföring. Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg Marknadsföring Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg MARKNADSFÖRING Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare Åsa Gerdes Metoder, teorier och verktyg Tack

Läs mer