TALANGMARKNADEN 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TALANGMARKNADEN 2014"

Transkript

1 KOMPETENSFÖRSÖRJNING NYA SPELREGLER PÅ TALANGMARKNADEN 2014 Din guide till de nya verktygen, drivkrafterna och strategierna i modern kompetensförsörjning.

2 TRENDRAPPORT 2014 Innehåll Insightlabstudie: De största utmaningarna inom kompetensförsörjning idag 4 Fakta och siffror: en ny talangmarknad växer fram 6 Globaliseringen på gott och ont 6 Demografiska skiften kastar om tillgången på talang 6 Utbildning har blivit det viktigaste kapitalet i ett åldrande Europa 8 Ekonomiska förändringar påverkar talangutbud och efterfråga 9 Sverige: Ett specialiserat land med förtätad befolkning och växande kompetensgap 11 6 drivkrafter som präglar dagens talangmarknad 13 Drivkraft 1: Vi rör oss mot en öppen talangmarknad 13 Drivkraft 2: Från kortsiktig rekrytering till långsiktigt relationsbyggande 15 Drivkraft 3: Nya värderingar förändrar synen på arbete 17 Drivkraft 4: Teknikutvecklingen skapar nya beteenden och möjligheter 19 Drivkraft 5: Sociala medier förändrar kommunikation och relationer 21 Drivkraft 6: Satsningar på nya talanggrupper 23 Nya rekryteringskanaler och verktyg 25 Sociala medier 25 Talangnätverk och alumninätverk 30 Referensrekrytering 32 Mobil rekrytering 34 Nya digitala rekryteringsverktyg InsightLab

3 KOMPETENSFÖRSÖRJNING Om guiden Många faktorer samverkar just nu för att i grunden förändra arbetslivet och förutsättningarna för kompetensförsörjning. Med den här guiden vill vi göra det lättare för dig att förstå och tolka utvecklingen på talangmarknaden. I arbetet har vi gått igenom en stor mängd svenska och internationella rapporter och studier. V har också sökt efter intressanta exempel på arbetsgivare som tagit steget och förändrat sitt sätt att se på och bedriva sin kompetensförsörjning. Vi har även genomfört en egen undersökning bland 375 rekryterande chefer och personalansvariga för att se vilka de största utmaningarna och viktigaste prioriteringarna är just nu (se sid 4-5). Sammantaget växer ett mönster fram som vi hoppas förmedla på kommande sidor. Till stor del handlar det om en förändring av värderingar. Vi söker arbetsupplägg där meningsfullhet, hälsa, balans i livet och möjlighet att få utlopp för våra inneboende talanger ges mer utrymme än tidigare. Det syns tydligast i de yngre generationerna, men trenden är tydlig även i de äldre grupperna. Att ha ett employer brand som skickar rätt signaler blir därmed allt viktigare vilket vi också kan se i vår egen studie. Att vi söker sammanhang där vi känner samhörighet och att vi passar in gör också att rekrytering via nätverk och referenser ökar i omfattning. Denna utveckling stöds av tekniken. Plattformar som LinkedIn och Facebook öppnar upp för helt nya möjligheter att kommunicera med personer som har kompetenser, drivkrafter och personligheter som är intressanta för den egna verksamheten. Synen på kompetensförsörjning håller samtidigt på att breddas. Många söker nu knyta till sig kompetens på andra sätt än via traditionella anställningar. En trend över hela världen är att antalet egenföretagare, frilansare, konsulter, crowdsourcing-grupper och projektanställda växer. Utvecklingen är på gott och ont då den ger mer frihet och flexibilitet, men också större osäkerhet kring den egna framtiden. Framtiden kommer att kräva mer eftertanke och tydlighet kring vad vi står för och vår riktning (både som arbetsgivare och medarbetare), men också större flexibilitet och villighet att fortsätta utvecklas. Med förhoppning om inspirerande läsning! Thomas Nyberg, Insightlab Annika Lagerhorn, Annika Lagerhorn Consulting 2014 InsightLab 3

4 TRENDRAPPORT 2014 INSIGHTLABSTUDIE De största utmaningarna inom kompetensförsörjning idag Fakta om undersökningen Under perioden 7 april-18 april genomförde Insightlab en webbaserad undersökning bland 355 rekryterande chefer och personalansvariga. Syftet var att undersöka vilka utmaningar man står inför i sin kompetensförsörjning under de kommande 2-5 åren. Vi har också undersökt vilka prioriteringar man kommer att göra i val av rekryteringskanaler. Vilka är de största utmaningarna och prioriteringarna? Vilka är era största utmaningar och prioriteringar inom området kompetensförsörjning under de kommande 2-5 åren? Kommentar Stärka vårt varumärke som arbetsgivare Attrahera och rekrytera unga medarbetare Förbättra vår förmåga att behålla nyckelpersonal Få alla i organisationen engagerade i vår kompetensförsörjning Utveckla en tydligare talangstrategi som stödjer verksamhetsmålen Utforma bättre introduktionsprogram för nya medarbetare Förstå och använda sociala medier i vår rekrytering Utveckla mer innovativa sätt att rekrytera Bredda vår rekryteringsbas till nya grupper Effektivisera rekryteringen och sänka våra kostnader Säkra kortsiktiga rekryteringsbehov Bygga ett långsiktigt talangnätverk Skapa en effektivare urvalsprocess för att hitta rätt medarbetare Formulera ett tydligt EVP (Employer Value Proposition) Hantera uppsägningar och avgångar Använda nya kanaler i vår talangkommunikation Ta fram lösningar för mobil rekrytering 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Insikten om att varumärket som arbetsgivare är avgörande för det långsiktiga rekryteringsarbetet har slagit igenom på bred front. Denna fråga hänger nära ihop med utmaningen att attrahera och rekrytera unga medarbetare. Svaren visar också att kompetensförsörjning idag är hela organisationens angelägenhet. Tiden då ett fåtal personalspecialister och rekryterare säkrade kompetenstillförseln är förbi. Inte minst de sociala nätverken har skyndat på en utveckling där medarbetarnas rekommendationer i sina egna nätverk blir allt mer avgörande för att hitta och attrahera rätt kompetens. Jämför vi svaren på frågan vilka rekryteringskanaler som kommer att bli viktigare under InsightLab

5 KOMPETENSFÖRSÖRJNING kommande år ser vi att interna referenser och rekommendationer från medarbetarna ses som den näst viktigaste rekryteringskanalen efter annonsering och synlighet i just sociala medier. Högt på prioriteringslistan ligger också att utveckla en tydligare talangstrategi som stödjer verksamhetsmålen samt att förbättra den egna förmågan att behålla nyckelpersonal. Långt ner på listan kommer frågor som rör effektivare urvalsmetoder, mobil rekrytering och att använda nya kanaler i sin kommunikation. Sammantaget framträder en bild av att många organisationer idag ser över sin position på talangmarknaden med fokus på att förtydliga sin strategi och skapa ett brett internt engagemang kring frågan. Vilka kanaler kommer att bli viktigare kommande år? Vilka av följande rekryteringskanaler bedömer du kommer att vara viktigast för er under de kommande 2-5 åren? Interna referenser/rekrytering via våra egna medarbetare Annonser och jobbposter i sociala medier Headhunters, rekryteringsföretag Rekrytering via karriärcenter på högskolor och universitet Arbetsmarknadsdagar på universitet och högskolor Egna kandidatsökningar i sociala medier Platsannonser i tryckt media Nätrekryterare/jobbsajter Spontanansökningar (via mejl, egna hemsidan, osv) Jobbmässor Arbetsförmedlingen Riktade utskick av mejl eller sms till valda målgrupper Alumninätverk, återanställning av tidigare anställda TV- eller radioreklam Kommentar 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Sociala medier, och då framför allt de professionella nätverken som exempelvis LinkedIn, har på relativt kort tid förändrat förutsättningarna för kompetensförsörjningen. Att vara aktiv och synlig i sociala medier ses totalt sett som den viktigaste vägen för att säkra sin kompetensförsörjning. Denna kanal hänger till stor del samman med nummer ett på listan interna referenser och tips från de egna medarbetarna som inte sällan sker via de sociala medierna. Bland annat genom funktioner som automatiskt visar lediga jobb via medarbetarnas profilsidor på exempelvis LinkedIn. Generellt är det kanaler som gör det möjligt att aktivt nå specifika grupper som hamnar högt på listan InsightLab 5

6 TRENDRAPPORT 2014 Fakta och siffror: en ny talangmarknad växer fram VÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH TALANGMARKNA- DEN MED DEN. MÅNGA AV DE FÖRÄNDRINGAR SOM PÅGÅR ÄR SÅDANT SOM ARBETSGIVARE INTE KAN KONTROLLERA ELLER STYRA. Vad arbetsgivare kan göra är att hålla sig informerade om skeendena i omvärlden och dra så mycket nytta de kan av de möjligheter som samtidigt uppstår. Kunskap och proaktivitet brukar vara en god väg framåt när tiderna är osäkra. Nedan följer en kort presentation av de större förändringar som omdanar talangmarknaden i världen, Europa och Sverige. Globaliseringen på gott och ont Globaliseringen är ett slitet begrepp men har haft en dramatisk effekt på talangmarknader världen över. I samband med att Kina, Indien, Brasilien och forna Sovjetblocket under talet öppnade upp sina marknader och klev in på den globala arenan fördubblades den tillgängliga arbetskraften globalt. Samtidigt ökade konkurrensen. Ytterligare förändringar som har drivit upp konkurrensen de senaste 25 åren är liberaliseringen av finansmarknaderna och ökad frihandel. Globaliseringen har skapat både vinnare och förlorare på talangmarknaden. Förlorare är framför allt lågutbildade människor medan vinnarna är personer med eftertraktad kompetens vars valmöjligheter har ökat. Men även högutbildade världen över har idag oftare osäkra anställningar i form av visstidsanställning, provanställning och vikariat medan andelen fast anställda på arbetsmarknaden minskar. Fler valmöjligheter och ökad osäkerhet präglar med andra ord dagens talangmarknad. Demografiska skiften kastar om tillgången på talang Omfattande demografiska skiften kommer få stora effekter på talangförsörjningen både globalt och regionalt. En demografisk klyfta håller på att uppstå mellan länder med yngre medarbetare och länder med en åldrande och minskande arbetsstyrka. Trots en växande global befolkning minskar tillgången på utbildad och specialiserad arbetskraft, inte enbart längre i utvecklade länder såsom i Europa och Japan. Även i länder som Kina och Ryssland märks demografiska skiften. En åldrande befolkning och låga födelsetal tillsammans med stora pensionsavgångar har redan lett till brist på kompetens i Europa. I USA förutspår konsultfirman McKinsey att gruppen år kommer att minska med 15 procent fram till och med I andra industriländer är nedgången än mer markant som till exempel Tyskland eller Japan. Framväxande ekonomier som Indien har motsatt demografisk utveckling. Där är problemet istället att de unga som kliver in på arbetsmarknaden ofta saknar färdigheter eller värderingar som krävs i ett internationellt sammanhang. Framväxande ekonomier har många gånger själva ett stort behov av specialistkompetens. Källa: Globalt perspektiv på osäkra och otrygga anlitandeformer i arbetslivet, Mats Wingborg, Projekt Otrygga anlitandeformer, november 2012, Mats Wingborg och Arena Idé (Arena Idé ingår i Arenagruppen) InsightLab

7 KOMPETENSFÖRSÖRJNING Sjunkande andel arbetsföra i utvecklade länder Enligt en rapport från Ernst & Young från 2011, "Tracking Global Trends, beräknas jordens befolkning öka från 6,9 miljarder år 2010 till 7,6 miljarder år Samtidigt kommer andelen människor i arbetsför ålder att minska. I Europa beräknas gapet mellan de som lämnar arbetsmarknaden på grund av ålder och de unga som kliver in på arbetsmarknaden att vara 8,3 miljoner år Andra länder som kommer uppleva liknande problem inom en snar framtid är Ryssland, Kanada, Sydkorea och Kina. Ernst & Young bedömer att många arbetsgivare på grund av kompetensbristen kommer att få upp ögonen för grupper som tidigare inte fanns i radarn, framför allt kvinnor och äldre medarbetare. I USA tror Pew Research Center att generation U generation unretired kommer att bidra till en viktig del av tillväxten de kommande åren. Brist på rätt utbildning och kompetens i snabbväxande ekonomier Andra, yngre länder, kan tjäna på de demografiska förändringarna. En tredjedel av Indiens befolkning är under 15 år. Andra länder med en ung befolkning är Brasilien, Mexiko och Indonesien, men för att dra fördelar av detta krävs en god utbildningsnivå hos de unga generationerna. Omkring 30 procent av alla arbetsgivare i världen kommer att ha problem att rekrytera personal på grund av kompetensbrist de kommande åren. Detta gäller även i snabbväxande ekonomier. Även om allt fler utbildas är det inte tillräckligt många som examineras med den kompetens som globala arbetsgivare eftersöker. Över hela världen ökar efterfrågan på utbildad och specialiserad arbetskraft. Som resultat är arbetslösheten högre hos lågutbildade. ÖKAD RÖRLIGHET AV TALANG ÖVER NATIONS- GRÄNSERNA En annan effekt som Ernst & Young pekar på är att ekonomisk utveckling och ökad integration av marknader har lett till att många talangfulla människor väljer att arbeta utomlands. Migrationen över gränserna har ökat med 42 procent under de första tio åren under talet, från 150 miljoner till 214 miljoner, framför allt trafik till OECD-länderna. Den starka tillväxten i många utvecklingsregioner har dock börjat förändra migrationsmönstren. Medan många fortfarande söker arbete i utvecklade länder spår World Economic Forum att fler högutbildade människor kommer att börja återvända till sina hemländer. Ju högre efterfråga på utbildad arbetskraft desto mer kommer dessa medarbetares prioriteringar och preferenser att diktera hur framtidens arbetsplats ska se ut. Källor: Tracking Global Trends, Ernst & Young, 2011; Human Capital Trends 2013, U.S. Edition, Deloitte LÅGA FÖDELSETAL I SYN- NERHET I ÖSTRA OCH 2014 InsightLab 7

8 TRENDRAPPORT 2014 UTBILDNING HAR BLIVIT DET VIKTIGASTE KAPITALET I ETT ÅLDRANDE EUROPA Södra Europa Födelsetalen är låga i Europa. Enligt en rapport från forskningsinstitutet Berlin-Institute for Population and Development är genomsnittet i Europa idag 1,5 barn per kvinna. Få länder i Europa har födelsetal på åtminstone 1,7 den nivå där populationen kan behållas stabil med stöd av måttlig immigration. Undantag är Frankrike, Belgien, Nederländerna och de skandinaviska länderna. Island och Irland är de enda länderna med relativt höga födelsetal. Födelsetalen är lägst i områden i södra och östra Europa samt mer lantliga delar av Europa. Östra Europa upplever utöver låga födelsetal ett läge där många lämnar sina hemländer i jakt på jobb i västra Europa. Det är osannolikt att Europas befolkning kommer att växa mycket mer. Mer sannolikt är att Europas befolkning snart kommer att börja minska. I andra delar av världen, borträknat Ryssland, bidrar högre födelsetal till att befolkningen i bland annat Mellanöstern, Afrika, Asien och Latinamerika kommer att växa ytterligare ett tag. Men även här sjunker födelsetalen. Demografiska förändringar är med andra ord ett globalt fenomen där vi ser effekterna först i Europa. Bristande utbildning och högre arbetslöshet bland invandrare Kompetensglappet på arbetsmarknaden i Europa på grund av den åldrande befolkningen och de minskande födelsetalen kan i viss mån motverkas genom migration, givet att migranterna lyckas få anställning och kan bidra till nationens inkomst. Det pågår en konkurrens i Europa om migranter med eftersökta kompetenser såsom ingenjörer, forskare, läkare och sjuksköterskor. Generellt i Europa har dock migranterna lägre utbildning än infödda. Åldrande befolkning fler 65-åringar än 20-åringar år 2050 Befolkningen i Europa åldras. Berlin- Institute pekar på att 1950 var medianåldern i Europa 31 år hade den ökat till 38 år och den kommer sannolikt att öka till 48 år Europa kommer då att ha fler 65-åringar än 20-åringar. Å andra sidan förväntas hälsan öka hos den äldre befolkningen, vilket gör att fler kan förväntas fortsätta jobba en bra bit efter dagens pensionsålder. Källa: Europe s Demographic Future Growing Imbalances, Berlin-Institute for Population and Många länder brottas även med att arbetslösheten ofta är högre i grupper med invandrarbakgrund. Utbildning har blivit det viktigaste kapitalet Berlin-Institute konstaterar att utbildning har blivit det viktigaste kapitalet. I europeiska länder är många anställda numera högskoleutbildade och arbetslöshet är till stor del en fråga om utbildning. Det finns en stor efterfråga på kvalificerade medarbetare i hela Europa och efterfrågan stiger. Universitets- och högskoleutbildade löper lägre risk för arbetslöshet än personer med låg utbildning. Källa: Europe s Demographic Future Growing Imbalances, Berlin-Institute for Population and Development InsightLab

9 KOMPETENSFÖRSÖRJNING EKONOMISKA FÖRÄNDRINGAR PÅVERKAR TALANGUTBUD OCH EFTERFRÅGAN Stora förändringar sker i det ekonomiska landskapet utgjorde världens import och export omkring 30 procent av världens BNP. Idag utgör de mer än hälften, fastslår forskningsinstitutet Oxford Economics i en rapport från Denna strukturella förändring påverkar utbud och efterfråga på talang globalt. Ny distribution av talang Den nya globala distributionen av talang kommer att få stor effekt. De länder och regioner som kommer att ha ett överskott av talang fram till 2021 är Indien, Indonesien, Columbia och Sydafrika. Kina förväntas ha ett talangutbud i balans med efterfrågan. Samtidigt förväntas talangbrist uppstå i många mogna marknader som Nordamerika och Europa. Japan, som redan upplever minskande befolkning, hör till de länder som kommer att uppleva störst talangbrist Att hantera kompetensbristen i den industrialiserade världen och att rekrytera rätt talang i utvecklingsregioner kommer att vara en kritisk uppgift för arbetsgivare i framtiden, konstaterar Oxford Economics. I den utvecklade delen av världen kommer talangbrist att uppstå inom bland annat ledningspositioner och tekniska områden. En annan utmaning är var innovationscenters, produktdesign, avancerad forskning eller ingenjörsvetenskap ska lokaliseras geografiskt. Företag kommer också behöva bli mer proaktiva och samarbeta med myndigheter och utbildningsinstitutioner för att utveckla och utbilda medarbetare. Källa: Global Talent 2021, Oxford Economics, 2012 Matchningsproblemen på arbetsmarknaden ökar Sammantaget blir det allt svårare att hitta personal med rätt kompetens. En europeisk studie från jobbsajten Stepstone omfattande sju länder Belgien, Danmark, Frankrike, Nederländerna, Tyskland, Sverige och Österrike visar att matchningsproblemen på den europeiska arbetsmarknaden har ökat mellan åren Andelen arbetsgivare som upplever att de inte får tillräckligt många sökande har ökat från 30 procent år 2009 till 47 procent år Ökad efterfrågan på talang i snabbväxande ekonomier Trots att omkring 40 miljoner är arbetslösa i den industrialiserade världen visar Oxford Economics studier att många företag har svårt att hitta rätt personal. Studierna visar att morgondagens talangmarknad inte bara kommer att se annorlunda ut, utan också att vissa länder och branscher behöver anpassa sig snabbare för att kunna möta stora skiften i talangutbudet. Ett sådant skifte är efterfrågan på kvalificerad personal. Kraftigt ökad efterfråga har uppstått i snabbväxande regioner i Asien, liksom i Latinamerika, Mellanöstern och östra Europa. Under det senaste decenniet har många lågkvalificerade jobb utlokaliserats från industrialiserade länder till snabbväxande länder som Indien och Kina. Dessa länder håller dock på att utveckla högre kompetens i takt med att högre utbildning blir tillgänglig för allt fler. Talangpoolerna växer snabbast i Indien, följt av Brasilien, Indonesien, Turkiet och Kina. Mer än hälften av världens universitets- och högskoleutbildade kommer numera från utvecklingsregioner InsightLab 9

10 TRENDRAPPORT Allt fler arbetsgivare upplever dessutom att kvaliteten på ansökningarna sjunker. År 2012 hävdade 54 procent av arbetsgivarna att de flesta ansökningar de får in kommer från personer utan tillräckliga kvalifikationer, vilket kan jämföras med 35 procent år Matchningsproblemen på arbetsmarknaden har därmed förvärrats sett till både kvantitet och kvalitet. Stepstone anger flera möjliga orsaker såsom kompetensglapp, ekonomisk situation samt kravet på att löpande söka jobb för att få behålla sin arbetslöshetsersättning, vilket innebär att arbetssökande söker jobb som inte helt passar deras profil. I studien hävdade dock så många som 91 procent av arbetsgivarna att de kunde tänka sig att anställa en person som var mindre erfaren, men med potential att vidareutveckla den kompetens som behövs. Källa: Rekryteringstrender 2013: Europeiska rekryteringstrender , Stepstone Allt vanligare med osäkra anställningsformer även i utvecklade länder och bland högutbildade Samtidigt som jobbmöjligheterna förbättras för personer med eftertraktad kompetens påverkas många negativt. Enligt en rapport av Mats Wingborg och tankesmedjan Arena Idé, Globalt perspektiv på osäkra och otrygga anlitandeformer i arbetslivet, har otrygga anlitandeformer ökat i OECD-länderna under senare år. I västvärlden har osäkra jobb tidigare varit koncentrerade till småskalig handel, konstnärliga yrken och kvinnodominerade yrken inom service. Nu ökar otrygga anlitandeformer inom alla sektorer av arbetslivet, även mansdominerade yrken, industri och offentlig sektor samt på chefspositioner. I utvecklingsländer där otrygga anlitandeformer alltid har dominerat har de spridits till fler branscher och yrkesgrupper, från småskaligt jordbruk till industriarbetare, handelsanställda och offentliganställda. I synnerhet unga, kvinnor och migranter har osäkra jobb. Enligt International Labour Organisation (ILO) har andelen arbetstagare i världen med osäkra och otrygga arbeten ökat påtagligt det senaste decenniet. Minst hälften av världens arbetskraft är idag sysselsatt i osäkra och otrygga arbeten. Många av dem arbetar inom den informella ekonomin medan andra är tillfälligt inhyrda, arbetar på korttidskontrakt eller vikariat. Ytterligare en grupp är personer som mot sin vilja tvingas bli egenföretagare, så kallade pseudoegenföretagare. Därtill kommer grupper som saknar bestämda arbetstider, som jobbar ofrivillig deltid, arbetstagare som kan flyttas runt geografiskt och migrantarbetare som är låsta vid specifika kontrakt. I Europa har det i en lång rad länder blivit allt vanligare med tidsbegränsade kontrakt, säsongsarbetare och pseudoegenföretagare. Osäkra anlitandeformer leder ofta till sämre ekonomi och sämre socialt skydd, exempelvis sämre möjlighet till sjukförsäkring eller arbetslöshetsförsäkring. Även möjligheter till bolån försämras. Ekonomisk otrygghet i sin tur leder ofta till stress och försämrad hälsa. En konsekvens är ökade samhällskostnader inom bland annat sjukvård och socialvård. Att minska effekterna av osäkerheten och skapa hälsosamma arbetsvillkor kommer vara en utmaning framöver. Källa: Globalt perspektiv på osäkra och otrygga anlitandeformer i arbetslivet, Mats Wingborg, Projekt Otrygga anlitandeformer, november 2012, Mats Wingborg och Arena Idé (Arena Idé ingår i Arenagruppen) InsightLab

11 KOMPETENSFÖRSÖRJNING SVERIGE: ETT SPECIALISERAT LAND MED FÖRTÄTAD BEFOLKNING OCH VÄXANDE KOMPETENSGAP Megastäder och megaregioner Urbaniseringstrenden som drog igång med industrialismens intåg för 150 år sedan pågår än. Sverige blir ett allt mer förtätat land. En rapport från myndigheten Tillväxtanalys visar att Sverige har en mycket koncentrerad befolkning, i förhållande till landyta den sjätte mest koncentrerade befolkningen av OECD-länderna. Befolkningen i Sverige har koncentrerats i decennier och inget tyder på att trenden kommer förändras bodde knappt hälften av landets befolkning i de tre storstadsregionerna Stockholm, Malmö och Göteborg och stod för drygt hälften av de totala inkomsterna. Enligt en rapport från Arbetsmiljöverket har rörligheten mellan branscher i Sverige inte ökat; det finns ingen högre benägenhet idag att byta bransch jämfört med 1990-talet. Däremot har det skett en omfördelning av jobb över kommungränser mellan de jämförda åren 1993 Ökad efterfrågan på högre utbildning I Sverige har stora förändringar skett vad gäller utbildningsnivå under de senaste två decennierna. Enligt uppgifter från Arbetsmiljöverket utgjorde högutbildade med eftergymnasial utbildning en minoritet av arbetskraften på talet. Idag utgör de den största gruppen av arbetstagare i åldrarna år medan lågutbildade utgör en liten och krympande del. Den högre utbildningen återspeglar efterfrågan på kompetens. Efterfrågan på högre utbildad arbetskraft ökar och även bland äldre åldersgrupper har utbildningsnivån höjts. och Under perioden har andelen jobb i de svenska storstäderna och i förortskommunerna till storstäderna ökat, medan andelen jobb i andra kommuntyper har sjunkit, i synnerhet i glesbygdskommuner. Det speglar den kraftiga urbaniseringstrend som sker även på många andra håll i världen med utvecklingen av megastäder och megaregioner. Enligt Reglab, ett forum för regional utveckling, flyttar allt fler ungdomar i Sverige från landsbygden. Främsta skälet till långväga flyttningar bland unga är studier (50 procent) och arbete (20 procent). I gruppen år flyttar ca 50 procent för arbete och 10 procent för studier. En fragmenterad arbetsmarknad med ökade krav på specialistkompetens Urbaniseringen har bidragit till en ökning av pendlingsavstånden under senare år. Ytterligare en orsak till ökat pendlingsavstånd är enligt Arbetsmiljöverket krav på specialiserad kompetens, vilket kan göra det svårt att finna rätt kompetens på nära håll. I Sverige blir antalet arbetsplatser fler samtidigt som antalet anställda på arbetsplatserna minskar. Denna fragmentering av arbetsmarknaden speglar också det ökade kravet på specialistkompetens. Färre träder in på arbetsmarknaden än som lämnar den Det har talats i ganska många år om generationsväxlingen på arbetsmarknaden men de stora förändringarna har ännu inte visat sig. Enligt Arbetsförmedlingen beräknas omkring 1,6 miljoner lämna arbetslivet av åldersskäl mellan år 2010 och 2025, vilket kan jämföras med 1,35 miljoner under de 15 föregående 2014 InsightLab 11

12 TRENDRAPPORT 2014 åren. För första gången i modern tid kommer antalet nytillträdande ungdomar bli lägre än åldersavgångarna sett till riket som helhet. Enbart i tre län, Stockholm, Uppsala och Västra Götaland, kommer ungdomarna som träder in på arbetsmarknaden vara fler än antalet åldersavgångar. Skåne uppvisar balans mellan ungdomar som träder in och antalet åldersavgångar. Kännetecknande för dessa fyra län är att de alla har en storstad eller större stad i regionen, en relativt låg medelålder bland de sysselsatta och många universitetseller högskolestuderande i länet. Källor: Arbetsmarknad i förändring, Kunskapsöversikt, Arbetsmiljöverket, Rapport 2011:12; Orter med befolkningsökning - Exempel på attraktiva orter perioden , Tillväxtanalys, Rapport 2011:1; Tuff demografisk utveckling med utmaningar och möjligheter, Per Sandgren, Reglab, 2012; Generationsväxlingen på arbetsmarknaden i riket och i ett regionalt perspektiv, Arbetsförmedlingen, Brist på chefer En kompetens eller yrkesgrupp som det kommer råda brist på i Sverige de kommande åren är chefer. Enligt en rapport från chefsorganisationen Ledarna från 2013, Den borttappade generationen, har det genomsnittliga antalet sökande till chefstjänster utlysta via Arbetsförmedlingen mer än halverats sedan Många chefstjänster står vakanta både inom privat och offentlig sektor. Chefsyrket har högre medelålder än många andra yrken på grund av kraven på erfarenhet och påverkas för närvarande av stora pensionsavgångar. Ledarna menar att det inte kommer räcka med att rekrytera chefer bland medelålders medarbetare; arbetsgivare kan behöva lyfta upp yngre förmågor personer under 35 år. Den rådande trenden är dock att chefer under 35 blir allt färre. Enligt Ledarna ser Sveriges situation vad gäller chefsförsörjning sämre ut än inom många andra europeiska länder. I EU:s arbetskraftsundersökningar räknas chefer som unga om de är under 40 år. Enligt denna definition har Sverige en av de lägsta andelarna unga chefer i EU. Detta till trots tycks många arbetsgivare inte vara medvetna om problemet. En ljuspunkt är att intresset för att bli chef är högre bland personer under 35 år än någon annan ålderskategori. Vad arbetsgivare behöver göra är att fånga upp dem och se över arbetsvillkoren för chefer eftersom de kan avskräcka många unga. Källa: Den borttappade generationen om 48 pensionerade chefer per arbetsdag och bristen på unga ledare, Ledarnas framtidsbarometer 2013, Ledarna InsightLab

13 KOMPETENSFÖRSÖRJNING 6 drivkrafter som präglar dagens talangmarknad DRIVKRAFT 1: VI RÖR OSS MOT EN ÖPPEN TALANGMARKNAD Talangmarknaden blir alltmer öppen, både sett till hur människor söker jobb och till hur information sprids om arbetsgivare och arbetstagare. Öppenheten har både positiva och negativa följder. För arbetssökande öppnas jobbmöjligheter upp bokstavligen över hela världen och arbetsgivare kan söka kompetens på den internationella arenan. Samtidigt medför öppenheten en ökad konkurrens vilket pressar upp kraven på flexibilitet hos både arbetsgivare och arbetstagare. Talang rör sig över nationsgränserna Globaliseringen har lett till ökad rörlighet av talang över nationsgränserna vilket innebär att konkurrensen om talang numera är global. Migrationen över gränserna har ökat med 42 procent under de första tio åren under talet, från 150 miljoner till 214 miljoner, framför allt trafik till OECD-länderna, enligt en rapport från Ernst & Young. Arbetsplatser blir transparenta Internet och sociala medier leder till att arbetsplatser blir mer transparenta. Medarbetare kan idag informera en global publik om sina jobb, positivt som negativt, via sociala medier som bloggar, Twitter, LinkedIn, Facebook och Instagram. Arbetsgivare har dessutom börjat betygssättas av sina egna medarbetare på webbsidor som internationella Glassdoor Vi byter jobb oftare idag jämfört med för ett antal decennier sedan Inget tyder på att vi kommer byta jobb mindre ofta i framtiden, tvärtom. Studier av employer branding-företaget Universum visar att studenter idag tror att de kommer jobba för ungefär 20 arbetsgivare under sin karriär. Det kan jämföras med bara fem för ett antal år sedan. I Universums undersökning Karriärbarometern från 2013 ville hela 27 procent av Sveriges young professionals byta jobb inom det närmaste året det är mer än var fjärde medarbetare. (www.glassdoor.com), tyska Kununu (www. kununu.de) och svenska JobInside (www.jobinside.se). Talang kan marknadsföras öppet Även kompetens har blivit mer transparent. Arbetssökande behöver numera inte vänta på att platsannonser ska dyka upp, eller att en headhunter ska ringa. Numera kan de själva marknadsföra sig för arbetsgivare världen över genom sociala medier som LinkedIn och Facebook InsightLab 13

14 TRENDRAPPORT 2014 Flytande gränser för kompetens Globalt pågår en trend där färre är fast anställda och fler anlitas i kortare uppdrag, på konsultbasis, frilansbasis, i projektanställningar eller som inhyrd personal. Vi rör oss snabbt i en riktning där de kompetenser som en organisation behöver finns utanför de egna väggarna. Tidigare handlade det om att bygga processer för att rekrytera, utveckla och avveckla fast och tillfälligt anställda. Men tack vare bland annat globaliseringen, ny teknologi och kvalitativa onlineutbildningar tillgängliga över hela världen, blir talangmarknaden allt mer öppen och gränslös. En studie av ekonomitjänstföretaget Visma från slutet av 2012 visar att tre av tio svenska företag och kommuner outsourcar delar av den interna administrationen. Viktigaste orsaken till outsourcing är att man vill minska kostnader, höja kvaliteten eller att man saknar kompetens internt. En annan rapport från Teknikföretagen visar att många företag har ökat andelen inhyrd personal efter finanskrisen Inom teknikföretagen är numera närmare 12 procent av alla anställda antingen inhyrda från bemanningsföretag eller konsultföretag. Även internationellt ökar andelen icke fast anställda bland arbetsstyrkan. I USA beräknas numera en tredjedel av arbetsstyrkan utgöras av frilansare, konsulter och inhyrd personal. Om sex år beräknas de utgöra fler än den del av den amerikanska arbetsstyrkan som är heltidsanställd. Utöver personer med formella bindningar till organisationen (fast och tillfälligt anställda, konsulter, frilans etc) växer beroendet av kompetenser och personer utan formella kopplingar. Inte minst inom produktutvecklings- och innovationsområdet använder sig allt fler organisationer av crowdsourcing för att utveckla nya tjänster och produkter. Även kundtjänstfrågor besvaras idag allt oftare av andra kunder/ användare via sociala medier. Denna utveckling gör att synen på kompetensförsörjning, belöning och utveckling måste breddas och anpassas. Källor: Universum, Tracking Global Trends, Ernst & Young, 2011; Vismas outsourcingbarometer: Kommuner mer öppna för outsourcing än företag Inhyrd personal räddar industrin, Top 10 Workplace Trends For 2014, Dan Schwabel , Forbes, the-top-10-workplace-trends-for-2014/2/ Inwido använder öppen innovation för framtidens produkter Ett företag som har använt sig av öppen innovation med framgång är dörrföretaget Inwido tog Inwido kontakt med inkubatorn Ideon Innovation och genomförde en tävling, Competence and Incubate. Tävlingen gick ut på att skapa nya produkter och idéer inom ramen för Inwidos affärsstrategi. Under tio veckor hölls den öppna tävlingen där studenter, designers, konsulter och entreprenörer kunde delta. Av närmare 20 projektidéer valde Inwido att arbeta vidare med drygt en tredjedel. Slutligen valdes några projekt ut som företaget ville satsa extra på. För vår del har arbetet med öppen innovation på Ideon varit mycket positivt det är en otroligt kreativ arbetsform som gett ringar på vattnet inte bara externt utan kanske främst internt. Vår produktutveckling har verkligen fått ett uppsving sedan vi startade detta initiativ, säger Håkan Jeppsson, vd på Inwido. Källor: Inwido Competence and Incubate, Ideon Science Park, inwido-compete-incubate/; InsightLab

15 KOMPETENSFÖRSÖRJNING DRIVKRAFT 2: FRÅN KORTSIKTIG REKRYTERING TILL LÅNGSIKTIGT RELATIONSBYGGANDE Täta jobbyten och brist på kompetens tvingar fram ett nytt rekryteringstänk hos arbetsgivare. Allt fler har börjat gå ifrån en mer kortsiktig praxis med syfte att tillsätta lediga tjänster till metoder som kan säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen. Korta anställningar kräver att arbetsgivare bygger långa relationer Idag talas det allt oftare om att ha en talangfördel (talent advantage). I en värld som förändras snabbt är det inte längre konkurrenskraftiga produkter och tjänster som banar vägen till framgång. Det som ger framgång är istället att ha tillgång till talangfulla människor som kan utveckla morgondagens konkurrenskraftiga produkter och tjänster. Att ha tillgång till rätt kompetens just när arbetsgivaren behöver den har blivit affärskritiskt. De senaste årens fokus på employer branding är ett tecken på ett mer långsiktigt förhållningssätt där man genom att bygga ett starkt varumärke som arbetsgivare lättare ska kunna rekrytera såväl kort- som långsiktigt. Employer branding-specialisten Universum anser till exempel att arbetsgivare bör ha ett relationsbyggande som startar med talanger redan på gymnasie- och universitetsnivå och som sedan fortsätter genom individens hela karriär, från studentaktiviteter till traineeprogram, anställning och återanställning. Detta kräver en genomtänkt strategi och kanske även en omorganisering av HR-arbetet. Idag är arbetet med att attrahera, rekrytera, anställa och utveckla medarbetare ofta uppdelat på olika roller och ansvarsområden. Många gånger saknas ett helhetsgrepp, menar man på Universum. Talangnätverk Allt fler arbetsgivare upptäcker att marknadsföringen av arbetsplatsen är något som behöver ske kontinuerligt och inte enbart när en vakans behöver fyllas. En trend globalt är att bygga talangnätverk, eller talangpooler, för att hålla kontakt med personer som gillar organisationen och som kan bli aktuella för anställning längre fram. En fördel med talangnätverk är att arbetsgivaren kan bygga relationer med personer som inte aktivt söker jobb. Konkurrensen om topptalanger är hård och många av dem har redan ett jobb. Även om de gillar en arbetsgivare kanske de inte har tid eller lust att söka jobb där för tillfället, och kanske finns heller inte en ledig position. Vem vet när tillfället dyker upp? Sociala medier gör det lättare att upprätthålla ett stort talangnätverk till en låg kostnad och talangnätverk kan byggas ganska enkelt online via sociala plattformar som LinkedIn och Facebook eller via interna system. Många stora arbetsgivare har börjat uppdatera och bygga ut sina så kallade application tracking systems, ATS, för att kunna bygga talangnätverk och ha en mer individualiserad relation med talanger. Återanställning Många arbetsgivare har insett fördelarna med återanställning, något som ofta är mycket lönsamt. En studie av den globala mjukvaruleverantören SelectMinds (som förvärvades av Oracle 2012) visar att återanställning både sparar kostnader och ökar produktiviteten. Studien, Corporate Social Networking: Increasing the Density of Connections to Power Business Performance, omfattade 60 globala företag. De deltagande företagen rapporterade att återanställda medarbetare blev produktiva 49 procent snabbare jämfört med totalgruppen av nyrekryterade erfarna personer och rekryteringskostnaderna var avsevärt lägre. Så många 2014 InsightLab 15

16 TRENDRAPPORT 2014 som 66 procent av de återanställda medarbetarna rankades som högpresterande jämfört med 26 procent av totalgruppen nyrekryterade erfarna medarbetare. Enligt företagen i studien stannade återanställda medarbetare dessutom dubbelt så länge. Alumninätverk Allt fler företag börjar snegla på möjligheten att bygga alumninätverk för att hålla kontakt med tidigare anställda och öka möjligheterna till återanställning. Formella alumniprogram i sig är inget nytt. Konsultfirman McKinsey har till exempel haft alumniaktiviteter för tidigare anställda sedan 1960-talet. I Sverige har bland andra Grant Thornton haft alumniaktiviteter sedan 2000-talet och advokatfirman Vinge har ett alumninätverk sedan mer än tio år tillbaka som idag har omkring 400 medlemmar. Kompetensbrist har dock lett till att intresset har ökat för alumninätverk. Möjligheterna att hålla kontakt med tidigare anställda har dessutom underlättats av sociala medier. Det blir också allt vanligare att nätverken drivs online där medlemmarna kan logga in, blogga, konversera med andra medlemmar och söka jobb. Referensrekrytering interna rekommendationer Program för referensrekrytering, där medarbetare rekommenderar personer de känner till lediga tjänster, är en stark trend internationellt. Via sociala medier som LinkedIn sträcker sig dessutom medarbetares nätverk längre idag vilket har gett en stor hävstångseffekt på referensrekrytering. Ett flertal studier visar att referensrekrytering kan vara mycket lönsamt för arbetsgivaren. En europeisk studie från 2013 baserad på 145 företag visar att program för referensrekrytering är mer effektivt än alla andra rekryteringskanaler. Enligt studien blir så många som tre av sju rekommenderade personer anställda. Hela 73 procent av de deltagande företagen hävdade att rekryteringskostnaden vid referensrekrytering var avsevärt lägre än andra typer av rekryteringskanaler. En annan studie från 2011 av Bernard Hodes Group, ett internationellt företag specialiserat på talangförsörjning, visar att rekommendationer är den källa som många främst vill använda när de söker jobb. 23 procent av organisationerna som deltog i studien använde sig av referensrekrytering men så många som 60 procent av medarbetarna i organisationerna ifråga hävdade att de kunde tänka sig att rekommendera arbetsgivaren för vänner eller familjemedlemmar. Det verkar alltså som om referensrekrytering har en underutnyttjad potential. En nackdel med referensrekrytering är att människor tenderar att rekommendera personer som liknar dem själva. Talangfulla människor utanför medarbetarnas nätverk får inte chansen att visa vad de går för. Arbetsgivare och rekryterande chefer behöver vara uppmärksamma så att mångfalden inte minskar inom organisationen. Källor: Encourage Life Careerism, Whitepaper, Universum, 2013; New study reveals benefits of re-hiring former employees, 11/10/2007, Consultant-News.com, com/article_display.aspx?p=adp&id=4092; SelectMinds Client Study Reveals the Financial Contributions of Corporate Social Networking Solutions, Certification Magazine, com/read.php?in=4324; För goda ambassadörer, Jane Bergstedt, Chefstidningen, , https://www.akademssr.se/text/ goda-ambassadorer-och-presumtiva-medarbetare Boomerang Employees: More Companies Tap Into Alumni Networks to Re-Recruit Best of Former Workers, Melissa Korn, The Wall Street Journal, October 24, 2011, news/articles/sb ; Corporate Alumni Networks, networking-tips/a/corporate-alumni-networks.htm Intervju med Claes Peyron, Sverigechef på Universum, HR&Leadership:Briefing nr 7, 2013, Insightlab Recent European Study: Employee Referral Programs Are More Effective than Other Recruiting Sources Exclusive Report, 06/02/2013, Goood job, recent-european-study-employee-referral-programs-are-moreeffective-than-other-recruiting-sources-exclusive-report/ The Growing Value of Employer Brands, Bernard Hodes Group, Research Report, April InsightLab

17 KOMPETENSFÖRSÖRJNING DRIVKRAFT 3: NYA VÄRDERINGAR FÖRÄNDRAR SYNEN PÅ ARBETE Jobbet blir en del av identiteten Värderingarna på arbetsmarknaden håller på att förändras. Allra tydligast syns detta bland Generation Y (födda mellan 1980 och 2000). För dem är ett jobb inte bara ett jobb. Arbetet är en del av den egna livsstilen och identiteten. Arbetet måste därför kännas meningsfullt på ett djupare plan och stämma överens med de egna värderingarna. Jobbet ska passa in i livet i övrigt, med familj, hälsa personlig utveckling och personliga intressen. I en global studie bland studenter genomförd 2013 av employer branding-företaget Universum hävdade hela 85 procent av svaranden att jobbet är en del av vilka de är som personer, inte bara ett sätt att försörja sig. I en liknande internationell studie bland storstadsbor i åldrarna 18-49, genomförd av mediaföretaget Metro International och strategikonsulten United Minds, hävdade sex av tio att jobbet är en del av vilka de är som personer. En mjukisgeneration har tågat in på arbetsmarknaden Människors värderingar blir mjukare, framför allt hos yngre personer. I Universums studentundersökningar har det minst sagt mjuka karriärmålet balans mellan arbete och privatliv sedan flera år tillbaka utgjort det främsta karriärmålet i alla länder utom i Ryssland, Polen och Sydafrika. Universums studentundersökningar visar också ett stort intresse bland dagens unga att starta eget eller jobba i ett start-up. Enligt Universum är ett viktigt skäl utöver möjligheten att vara med i en framgångssaga som Facebook eller Google att start-ups ger större utrymme för att jobba med något som känns meningsfullt och som ligger i linje med de egna värderingarna. Lönsamt att jobba med värderingar Värderingar är så pass betydelsefulla att de påverkar affärsresultatet. En ny studie av psykologer från företaget Wildfire i samarbete med forskare från Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, HRbloggen.se och nätverket HR Professionals Scandinavia visar att värderingsstyrda företag är mer lönsamma. I studien har 300 enkätsvar om kultur och värderingar kopplats samman med avkastning och tillväxt för åren De företag som hade lyckats få kultur och värderingar att genomsyra organisationen hade både högre avkastning och tillväxt. Värderingsstyrda företag återfanns tre gånger så ofta bland de företag som hade högst avkastning och 1,5 gånger så ofta bland företagen i gruppen med positiv tillväxt. En annan internationell studie bland 207 stora och medelstora företag av globala HR-konsulten Towers Watson visar att det är fem gånger vanligare att företag som använder sitt Employer Value Proposition (EVP) effektivt har engagerade anställda. Företagen som använder sitt EVP effektivt har också bättre finansiellt resultat. Enligt Towers Watson är EVP en oslipad diamant som arbetsgivare skulle kunna utnyttja bättre. Ny studie: Värderingsstyrda företag är lönsammare, Annika Ahnlund, HR-Bloggen, , InsightLab 17

18 TRENDRAPPORT 2014 samhället än att skapa jobb och bidra till välfärd. 68 procent ansåg att företag kan göra mer angående knappa naturresurser, klimatförändringar (65 procent) och mer jämställda inkomster (64 procent). Hälften anser att det är viktigt att jobba för ett företag med etiska principer. Samma studie visade att det också är viktigt för unga människor att jobba på innovativa företag. Så många som 78 procent hävdade att deras önskan att jobba för ett företag påverkades av hur innovativt företaget var. Det finns också i synnerhet bland unga generationer en uppfattning om att arbetsgivare har ett samhällsansvar som sträcker sig långt bortom ren lönsamhet. I en undersökning från 2011 av det globala marknadsundersökningsföretaget Havas Worldwide bland människor i åldrarna ansåg 67 procent att de mest framgångsrika organisationerna framöver skulle vara de som satsar på hållbarhet. Ytterligare en studie från 2012 av Metro International och United Minds bland unga storstadsbor i 25 städer världen över hävdade närmare åtta av tio svaranden att företag borde ta större ansvar för samhällsutvecklingen och 75 procent ansåg att företag var alltför fixerade vid kortsiktig vinst. I det globala konsultföretaget Deloittes undersökning The Millennial Survey 2014 framkommer att Generation Y vill göra skillnad och bidra till samhället. Studien omfattade 7800 unga människor från 28 länder och visade att många ansåg att arbetsgivare kan göra ännu mer för Mjuka värderingar ökar generellt Det är dock inte bara bland yngre generationer som mjuka värderingar får allt större genomslag. En global studie från 2013 Edelman Trust Barometer med respondenter från 26 länder visar på stora attitydförändringar generellt bland människor sedan 2008, förändringar som antagligen delvis hänger samman med finanskrisen. I en tidigare studie av Edelman från 2008 ansåg 76 procent av de svarande att ett företags rykte framför allt vilar på dess affärsframgångar hade denna siffra sjunkit till 39 procent och hamnat i botten av de attribut som respondenterna ansåg påverkade ett företags rykte. Istället hade andra attribut stigit i rankningen såsom att behandla anställda väl, att följa etiska principer och att sätta kunden före vinsten. Källor: Encourage Life Careerism A Career Path For Work & Life, Universum Whitepaper, Universum Global, 2013 MILLENNIALS: The Challenger Generation, Prosumer Report, Havas Worldwide, Vol. 11, Edelman Trust Barometer, Edelman, com The Metropolitan Report #2, Metro International and United Minds The Millennial Survey 2014: Big demands and high expectations, Deloitte, articles/2014-millennial-survey-positive-impact.html Nearly 3 in 4 Candidates Will Accept Lower Salary for A Good Brand, CareerBuilder, com/2013/10/01/candidates-will-accept-lower-salary-goodbrands/ Companies with an effective employee value proposition more likely to have engaged employees and stronger financial results, Towers Watson, , Press/2013/11/Companies-with-an-effective-employee-valueproposition-more-likely-to-have-engaged-employees InsightLab

19 KOMPETENSFÖRSÖRJNING DRIVKRAFT 4: TEKNIKUTVECKLINGEN SKAPAR NYA MÖJLIGHETER Teknikutvecklingen har lett till att en rad nya verktyg numera finns till förfogande för rekryteringsansvariga. Vissa verktyg är utformade för att hantera själva rekryteringsprocessen, andra för att söka passiva kandidater på nätet eller analysera data. Det finns även verktyg med vilka man kan bygga upp personlighetsprofiler, granska eller sålla kandidater eller kartlägga omfattningen av kandidatens nätverk online. Begreppet Big Data har blivit lite av ett trendord. Utvecklingen är i sin linda men teknikutvecklingen har lett till att mycket stora datamänger numera kan samlas in, organiseras och analyseras betydligt enklare än förr. Verktyg för insamling, analys och uppföljning En stor flora av verktyg finns numera tillgängliga som utvärderar kandidater efter allt från utbildningsbakgrund till färdigheter eller annan form av validering. Det finns även verktyg som filtrerar bort kandidater som inte har nått en viss utbildningsnivå. Arbetsgivare kan också lättare följa upp valda nyckeltal för att säkra kostnadseffektivitet, kvalitet och resultat. Exempel på nyckeltal är kostnadseffektivitet per rekryteringskanal, antal rekryteringar per kanal eller kvaliteten på kandidater per kanal. Rekryterare kan också analysera allt från effekten av annonsering på jobbsajter och referensrekrytering till rekrytering via sociala medier eller via mobil. Bygga talangnätverk för framtida rekrytering Teknikutvecklingen har gjort det enklare för arbetsgivare att bygga talangnätverk, eller talangpooler, som de kan rekrytera från. Inte minst i USA arbetar allt fler arbetsgivare med att bygga talangnätverk. En enkel start är att använda sociala medier som LinkedIn eller Facebook. Andra verktyg är bland andra Avature, Smashfly och Oracle Taleo Social Sourcing Cloud Service. Leta passiva kandidater En rad verktyg har utvecklats som hjälper arbetsgivare att hitta passiva kandidater på nätet. Ett exempel är TalentBin som söker igenom kandidaters inlägg i sociala medier och annan information och skapar en slags social profil InsightLab 19

20 TRENDRAPPORT 2014 Uppdatering av CV-databaser och ATSsystem Ytterligare en utveckling är uppdatering och förbättringar av de system som stora organisationer använder för sin hantering av jobbansökningar, så kallade ATS application/applicant tracking software. Ett problem med systemen är att informationen kan bli inaktuell snabbt, vilket får många rekryteringsansvariga att snegla på alternativ som LinkedIn, där kandidater på eget initiativ uppdaterar sina profiler. Ett annat problem är att systemen ofta bygger på att kandidater ansöker via företagets karriärsida, vilket de inte alltid gör. Som resultat skapar rekryteringsansvariga ibland talangnätverk utanför företagets ATS, till exempel via LinkedIn eller i egna excelfiler. Men ATS-systemen är ofta en nödvändig plattform och det sker nu en utveckling av systemen för att förbättra dem. En lång rad verktyg har dykt upp för att överse allt från annonskampanjer till att förbättra hur kandidaterna upplever rekryteringsprocessen. Mobil rekrytering Exempel på verktyg Stötta rekryteringsprocessen: Taleo (Oracle), Kenexa (IBM), Jobvite Utvärdera kompetens: PeopleAnswers, Kenexa (IBM), SkillSurvey Bygga personlighetsprofiler av kandidater: TalentBin, Entelo, Gild, Thesocialcv Bygga talangnätverk: Work4labs, Avature, Smashfly, Oracle Taleo Social media: LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram Nischnätverk: Meetup, GitHub, Stack Overflow Hitta passiva kandidater/göra personlighetskartläggningar: TalentBin, Entelo, TweetPsych När det gäller teknikutveckling pågår en trend som inte går att ignorera: mobil rekrytering. Nuförtiden säljs fler smarta mobiler än datorer vilket innebär att mobilen blir den naturliga plattformen för många att söka jobb, i synnerhet yngre människor. En studie av LinkedIn, Annual Global Recruiting Trends, bland 3300 företagsledare och rekryteringsansvariga från 19 länder, visade att bara 13 procent av svaranden hade börjat använda mobil rekrytering som fungerade direkt via användarens smartphone. Däremot har det visat sig att jobbsökande i hög utsträckning uppskattar och använder sig av mobila jobbsökarappar när möjligheten finns. Att integrera olika plattformar dator, mobil, surfplattor, med flera så att informationen är nåbar via alla plattformar har blivit ett måste. Källor: The 9 Hottest Trends in Corporate Recruiting, Josh Bersin, Bersin by Deloitte 7/04/2013, Recruitment 5.0: The Future of Recruiting, Matthew Jeffery, Forward Thinking Recruitment: A few trends to think about, Christopher Brablc, August 8, 2013, InsightLab

TALANGMARKNADEN NYA SPELREGLER PÅ. Din guide till de nya verktygen, drivkrafterna och strategierna i modern kompetensförsörjning.

TALANGMARKNADEN NYA SPELREGLER PÅ. Din guide till de nya verktygen, drivkrafterna och strategierna i modern kompetensförsörjning. KOMPETENSFÖRSÖRJNING NYA SPELREGLER PÅ TALANGMARKNADEN Din guide till de nya verktygen, drivkrafterna och strategierna i modern kompetensförsörjning. TRENDRAPPORT Innehåll Insightlabstudie: De största

Läs mer

Nya spelregler på talangmarknaden 2014 Trenderna, verktygen och drivkrafter som formar den nya talangmarknaden

Nya spelregler på talangmarknaden 2014 Trenderna, verktygen och drivkrafter som formar den nya talangmarknaden Nya spelregler på talangmarknaden 2014 Trenderna, verktygen och drivkrafter som formar den nya talangmarknaden Källa: Rapporten Nya spelregler på talangmarknaden 2014, Insightlab 6 drivkrafter som präglar

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare

Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare Stockholm juli 2009 Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare Trots lågkonjunkturen och hög arbetslöshet söker svenska arbetsgivare efter rätt kompetens. Hela 29 procent

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

JOBTIP SOCIAL RECRUITING

JOBTIP SOCIAL RECRUITING JOBTIP SOCIAL RECRUITING Idag finner du inte de bästa kandidaterna på jobbsajter de befinner sig redan på arbetsplatser. För att fånga potentiella kandidater behöver man ta jobbet till dem. Med Jobtips

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012 Fasticon Kompetens Kompetensbarometer 212 Innehållsförteckning 3. Sammanfattning 4. Bakgrund 4. Syfte & metod 5. Pensionsavgångar Pensionsavgångar i riket Pensionsavgångar i riket (geografisk) Pensionsavgångar

Läs mer

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 Bakgrund Talent Management Barometern genomförs årligen sedan 2011. 2014 års version genomfördes som en webbenkät under november-december I år ställdes fördjupande frågor

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook Manpower Work life Rapport 2011 Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook I Manpowers undersökning Work Life från 2008 visade resultaten att de mest populära webbaserade nätverken

Läs mer

Syns du inte finns du inte

Syns du inte finns du inte Sociala medier för företagare Syns du inte finns du inte Oscar Höglund 2013 3 Innehåll: Förord 5 Sociala medier 7 Hur använder företag sociala medier?..9 Nätverkande medarbetare?.10 Varför LinkedIn 11

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1 Idé & framtid LEdarna sveriges chefsorganisation alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer 2014 Ledarna 1 verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer.

Läs mer

Möt morgondagens ledare Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap

Möt morgondagens ledare Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap KAIROS FUTURE Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap En sammanfattning av studien Morgondagens Ledare November 2015 Det pågår ett trendbrott i synen på arbete och arbetsliv. Det blir tydligt när

Läs mer

Unga inte lata så vill arbetsgivarna få fler i arbete vers 3 1

Unga inte lata så vill arbetsgivarna få fler i arbete vers 3 1 Unga inte lata så vill arbetsgivarna få fler i arbete -02- vers 1 Om undersökningen: Chefer med personalansvar på företag med fler än tio anställda. 1 respondenter. Genomfördes med webbintervjuer. Genomförd

Läs mer

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering STPs Testdag den 26 maj 2010 Operaterrassen, Stockholm Monica Westberg, Ericsson Anna Dyhre, Mindshift Agenda Introduktion Bakgrund till att göra internationell

Läs mer

Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun

Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun Kompetensbehovsanalys 2016 Företagen i Ljungby kommun Strategier för kompetensförsörjning Kompetensutveckling handlar dels om att nyttja tillgängliga resurser på bästa sätt, dels om att attrahera nya talanger

Läs mer

Kandidatupplevelse 2014

Kandidatupplevelse 2014 R E K R Y T E R I N G S BY R Å N Kandidatupplevelse 2014 Utdrag ur en undersökning från Wise Professionals Genomförd av YouGov Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes av opinions- och marknadsundersökningsföretaget

Läs mer

Talent Management Barometern 2012. 21 februari 2013

Talent Management Barometern 2012. 21 februari 2013 Talent Management Barometern 2012 21 februari 2013 Bakgrund Talent Management Barometern 2012 genomfördes som en webbenkät under november 2012 Slutresultatet baseras på 400 svar Undersökningen genomfördes

Läs mer

Kompetens- indikatorn 2016/2017

Kompetens- indikatorn 2016/2017 Kompetensindikatorn 2016/2017 Personliga egenskaper avgör Personliga egenskaper slår utbildning och arbetslivserfarenhet när arbetsgivarna fattar rekryteringsbeslut. Det är en av slutsatserna i årets Kompetensindikator,

Läs mer

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor?

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? I dagens hårda konkurrens om talangerna är det både utmanande och tidskrävande att rekrytera nya medarbetare. Det är svårt att hitta

Läs mer

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding blir mer effektiv på att attrahera och behålla medarbetare Bristen på rätt kompetens

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se Vad talanger vill ha 21/09/2011 Saana Azzam feoy10@hhs.se Gen X Intern Associat e Analyst Senior Analyst Partner Senior Partner CEO 1 Year 3 years 4-5 years 4-5 years 4-5 Years - - $ $$ $$$ $$$$ $$$$$

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

R E K R Y T E R I N G S BY R Å N

R E K R Y T E R I N G S BY R Å N R E K R Y T E R I N G S BY R Å N R E K RY T E R I N G S O M M A R K N A D S F Ö R I N G Rekrytering som marknadsföring Employer branding är branding Kandidater är konsumenter Rekrytering är marknadsföring

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014 INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014 EXECUTIVE SUMMARY Bli en fena på employer branding och kompetensförsörjning Föreläsningsanteckningar Anna Dyhre 23 september 2014 Ingenjörshuset, Stockholm Text: Gabriella

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt?

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet

Läs mer

Sveriges myndigheter i statens (medborgarnas?) tjänst

Sveriges myndigheter i statens (medborgarnas?) tjänst Sveriges myndigheter i statens (medborgarnas?) tjänst 1 Marknad Sverige år 1900 Bo Dahlbom Sverige år 2000 Bo Dahlbom Det moderna miraklet 200 000 150 000 Bnp per person i Sverige 100 000 50 000 5 000

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Mälardalsrådet 140212 Lars Haikola 2015-11-11 1 Varför är högskolan viktig i en regions utveckling? Klar positiv relation

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Hej! Erik Fors-Andrée. Entreprenör som driver cruited.com. Mejl: efa@efa.nu. Blogg: www.vd-blogg.se. LinkedIn: linkedin.

Hej! Erik Fors-Andrée. Entreprenör som driver cruited.com. Mejl: efa@efa.nu. Blogg: www.vd-blogg.se. LinkedIn: linkedin. Hej! Entreprenör som driver cruited.com Mejl: efa@efa.nu Blogg: www.vd-blogg.se LinkedIn: linkedin.com/in/forsandree Sociala medier som plattform för chefskap och ledarskap Belysa, utmana tankarna och

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET 10 trender om jämställdhetsarbete i Sverige 1. Prioritering Större i ord än handling En studie med 10 trender som visar tempen på jämställdhetsarbete i Sverige, kontrasterad mot

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Personalchefsbarometern 2012

Personalchefsbarometern 2012 Personalchefsbarometern 2012 Personalchefsbarometern 2012 Inledning Det här är Visions återkommande personalchefsbarometer. Vision har under flera år drivit på i frågan om att kommunerna måste kunna locka

Läs mer

Projektet Ett utmanat Sverige Svenskt Näringslivs stora reformsatsning

Projektet Ett utmanat Sverige Svenskt Näringslivs stora reformsatsning Projektet Ett utmanat Sverige Svenskt Näringslivs stora reformsatsning Talangjakten och marginalskatterna 2 Högkvalificerad arbetskraft avgörande Humankapital och högutbildad arbetskraft allt viktigare

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk?

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Myter kring stigande sjukfrånvaro Att skapa friska organisationer 1 Jobbet är en friskfaktor Psykisk ohälsa och stigande sjukfrånvaro är växande samhällsproblem

Läs mer

Globaliseringens effekter på lokala arbetsmarknader i Sverige

Globaliseringens effekter på lokala arbetsmarknader i Sverige Globaliseringens effekter på lokala arbetsmarknader i Sverige Globalisering innefattar en rad utvecklingsprocesser som påverkar världens länder och utvecklingen inom länder. Ökad rörlighet över nationsgränserna

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

EUs lägsta arbetslöshet till 2020

EUs lägsta arbetslöshet till 2020 EUs lägsta arbetslöshet till 2020 Stefan Löfven SEB 26 september 2013 AGENDA Vår målsättning och huvudinriktning God tillgång på kvalificerad arbetskraft Ett växande näringsliv för fler i arbete Socialdemokraterna

Läs mer

Vem kan rädda den svenska välfärden?

Vem kan rädda den svenska välfärden? Fokus på arbetsmarknad och utbildning Den svenska välfärden Vem kan rädda den svenska välfärden? Johan Jönsson 7 Kan vi bevara den svenska välfärden? Hur ska det i så fall gå till? Alla vet vi att välfärd

Läs mer

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen 8. E t t g o t t r y k t e ä r A rbetsgivaren som varumärke Ett gott rykte som arbetsgivare är bästa rekryteringskanal. Begreppet Employment branding, arbetsgivarvarumärke, blir allt viktigare. Image,

Läs mer

Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad. Rapport, Almedalen 2013-07-03

Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad. Rapport, Almedalen 2013-07-03 Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad Rapport, Almedalen 2013-07-03 1. Inledning... 2 2. Alla vinner på en mer jämställd arbetsmarknad... 3 3. Mer jämställd arbetsmarknad stor möjlighet även för andra

Läs mer

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT WhitePaper från Dale Carnegie Training Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. drive_engagement_031113_wp_sw

Läs mer

Rekrytering i dag och i morgon

Rekrytering i dag och i morgon Rekrytering i dag och i morgon Dagens agenda Ilona Orgmets Rekrytering idag och i morgon Attrahera Rekrytera Relationera Tack för idag! Dagens agenda Frågor tar vi löpande Inga frågor är dumma Ilona Orgmets

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

2012-09-14. Dagens tema. Scenarier för morgondagens talanger

2012-09-14. Dagens tema. Scenarier för morgondagens talanger Dagens tema Scenarier för morgondagens talanger 2 1 En definition Individ som är bedöms ha förmåga, organisatoriskt engagemang och motivation att klättra och lyckas i mer seniora positioner i organisationen

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Teknikutveckling, digitalisering och kompetensförsörjning. Medlemsföretaget Sakab i Kumla

Teknikutveckling, digitalisering och kompetensförsörjning. Medlemsföretaget Sakab i Kumla Teknikutveckling, digitalisering och kompetensförsörjning Medlemsföretaget Sakab i Kumla Rekryteringsförsök senaste 6 månaderna Har ni försökt att rekrytera medarbetare till ditt företag under de senaste

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Projekt Lyskraft - eller hur kan vi göra våra arbetsplatser än mer attraktiva så att vi kan rekrytera och behålla medarbetare?

Projekt Lyskraft - eller hur kan vi göra våra arbetsplatser än mer attraktiva så att vi kan rekrytera och behålla medarbetare? Projekt Lyskraft - eller hur kan vi göra våra arbetsplatser än mer attraktiva så att vi kan rekrytera och behålla medarbetare? Lyskraft tre delar Kompetensförsörjning Ledarskap Arbetsgivarvarumärket Kompetensförsörjningsprocessen

Läs mer

Kandidatupplevelse 2017

Kandidatupplevelse 2017 Kandidatupplevelse 2017 En rapport från Wise Professionals K ANDIDATUPPLE VELSE 2017 Ingrid Höög, vd på Wise Professionals Ingrid.hoog@wise.se 076-5259005 Kelly Chau, ansvarig för kandidatupplevelse på

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006 Manpower Work life Rapport 2011 Drömjobbet 2011 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Manpower Work life har under flera år studerat förändringarna

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 november 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län Konjunkturen i euroområdet ser ut att dämpas rejält och exportefterfrågan

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Arbetsmarknad i förändring

Arbetsmarknad i förändring Arbetsmarknad i förändring En analys av regionala branschförändringar över tid och dess betydelse för framtida arbetsmiljöarbete John Östh, Thomas Niedomysl, Jan Amcoff, Love Ander och Sebastian Hedberg

Läs mer

I ÅR FYLLER NYCKELTALSINSTITUTET 20 ÅR!

I ÅR FYLLER NYCKELTALSINSTITUTET 20 ÅR! NYCKELTALS- INSTITUTETS ÅRSRAPPORT 2016 I ÅR FYLLER NYCKELTALSINSTITUTET 20 ÅR! Vi började 1996 med en ambition att skapa ett gemensamt språk inom HR ekonomi, en slags svensk standard för att mäta och

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Detta är fjärde gången som Manpower Work Life undersöker

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Kandidatundersökning. Attitydundersökning om kandidater från Bravura och deras syn kring jobb och karriär.

Kandidatundersökning. Attitydundersökning om kandidater från Bravura och deras syn kring jobb och karriär. Kandidatundersökning Attitydundersökning om kandidater från Bravura och deras syn kring jobb och karriär. På en konkurrensutsatt arbetsmarknad är det kandidaterna som väljer Idag finns stora möjligheter

Läs mer

Undersökning om sociala medier

Undersökning om sociala medier Hur hjälper sociala medier dig till högsta ROI i din rekryteringsprocess? Inledning Innehåll Det är ett obestridligt faktum att betydelsen av internet som en global plattform för nätverk och kommunikation

Läs mer

Vem leder oss in i morgondagen? LEDARNAS FRAMTIDSBAROMETER 2015

Vem leder oss in i morgondagen? LEDARNAS FRAMTIDSBAROMETER 2015 Vem leder oss in i morgondagen? 1 Innehåll Vem leder oss in i morgondagen? 3 Återväxten fortsatt dålig i chefskåren 4 Att leda är drömmen för många 10 Viktiga trender för morgondagens ledarskap 12 Så påverkas

Läs mer

Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 december 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under de senaste månaderna

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer