Uppdelning. Relationell databasdesign, FB Teori Låt R vara ett relationsschema. R 1, R 2,..., R n är en uppdelning av

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdelning. Relationell databasdesign, FB Teori 7-20. Låt R vara ett relationsschema. R 1, R 2,..., R n är en uppdelning av"

Transkript

1 Relationell databasdesign, FB Teori 7-20 Uppdelning Låt R vara ett relationsschema. R 1, R 2,..., R n är en uppdelning av R om R i = R, i=1,...,n. Dvs. varje R i är en delmängd av R och varje attribut i R förekommer i åtminstone ett delschema R i. Låt F vara en mängd funktionella beroenden på relationsschema R och låt R 1, R 2,..., R n vara en uppdelning av R. Restriktionen av F till R i är mängden F i av alla funktionella beroenden i F + som bara innehåller attribut ur R i. Låt F = F 1 F 2... F n.f är en mängd av funktionella beroenden på R som kan testas effektift (ty bara attribut ur ett schema ingår i varje funktionellt beroende)

2 Relationell databasdesign, FB Teori 7-21 En nödvändig egenskap för uppdelningar. Förlustfri uppdelning Betrakta Lending schemat R: Lending_schema= (loan_number, amount, customer_name, branch_name, branch_city, assets) Uppdela Lending schema i R 1 : Branch_customer_schema = (branch_name, branch_city, assets, customer_name) och R 2 : Customer_loan schema = (customer_name, loan_number, amount) Alla attribut i det ursprungliga schemat R måste förekomma i uppdelningen (R 1, R 2 ): R = R 1 R 2 Rekonstruera Lending schema m.h.a natural join branch_customer customer_loan Tabellerna i en databas måste kunna joinas korrekt. Leder till Lending + falska tupler och att information försvinner, dvs. informationen om vem som är låntagare i vilken branch. lending b_name b_city assets c_name l_num amount a Åbo 2000 Kalle L b T:fors Kalle L c H:fors Pelle L branch_customer b_name b_city assets c_name a Åbo 2000 Kalle b T:fors Kalle c H:fors Pelle customer_loan c_name l_num amount Kalle L Kalle L Pelle L branch_customer customer_loan b_name b_city assets c_name c_name l_num amount a Åbo 2000 Kalle Kalle L a Åbo 2000 Kalle Kalle L a Åbo 2000 Kalle Pelle L b T:fors Kalle Kalle L b T:fors Kalle Kalle L b T:fors Kalle Pelle L c H:fors Pelle Kalle L c H:fors Pelle Kalle L c H:fors Pelle Pelle L branch_customer customer_loan b_name b_city assets c_name l_num amount a Åbo 2000 Kalle L a Åbo 2000 Kalle L b T:fors Kalle L b T:fors Kalle L c H:fors Pelle L-11 23

3 Relationell databasdesign, FB Teori 7-22 Branch_customer_schema = (branch_name, branch_city, assets, customer_name) Customer_loan schema = (customer_name, loan_number, amount) Exemplet ovan är en lossy-join uppdelning: Resultatet av att utföra -operationen på delarna ger mera tupler, men mindre information jämfört med den ursprungliga relation som uppdelades. Motsatsen är en förlustfri, lossless-join uppdelning. Exempel på en lossless-join uppdelning: Betrakta en alternativ uppdelning, där Lending_schema uppdelas i Branch_schema = (branch_name, branch_city, assets) Loan_info_schema = (branch_name, customer_name, loan_number, amount) branch_name assets branch_city Om en kund råkar ha lån från flera grenar, så kan vi inte säga vilket lån som hör till vilken gren. branch b_name b_city assets a Åbo 2000 b T:fors c H:fors loan_info b_name c_name l_num amount a Kalle L b Kalle L c Pelle L branch loan-info = lending b_name b_city assets c_name l_num amount a Åbo 2000 Kalle L b T:fors Kalle L c H:fors Pelle L Varför är den första uppdelningen "lossy" men inte den andra? Branch_customer_schema Customer_loan_schema = { customer_name } Branch_schema Loan_info_schema = { branch_name } Problemet i det första fallet är att assets och branch_city alltid är desamma för en gren, medan customer_name inte funktionellt bestämmer loan_number : Dvs. de gemensamma attributen vid joinen måste funktionellt bestämma den ena delrelationen, dvs. vara en supernyckel för den ena delrel.

4 Relationell databasdesign, FB Teori 7-23 Mera formellt: Låt R vara ett relationsschema. R 1, R 2,..., R n är en uppdelning av R Låt r vara en relation på R, och låt r i = Π R (r),i = 1, 2,..., n, dvs. uppdelningen ger relationerna r 1, r 2,..., r n. i Då gäller r r i Uppdelningen är lossless-join om inga falska tupler ingår, dvs. r = r i Givet relationsschema R och funktionella beroenden F, så är R = R 1 R 2 lossless om åtminstone en av följande gäller i F: R 1 R 2 R 1 R 1 R 2 R 2 Är BCNF uppdelning förlustfri? Exempel på icke lossless-join uppdelning: Uppdelning av R = (A, B) i R 1 = (A) och R 2 = (B) Π A (r) r r A B a 1 a 2 b 1 Π B (r) Π A (r) Π B (r) A a b r A B a 1 a 2 b 1 b 2 B 1 2

5 Relationell databasdesign, FB Teori 7-24 Ex.: Vidare uppdelning av Lending schemat: Loan_info_schema = (branch_name, customer_name, loan_number, amount) customer_name, loan_number Loan_info_schema uppdelas i Loan_schema = (branch_name, loan_number, amount) Borrower_schema = (customer_name, loan_number) Uppdelningen är lossless: Loan_schema Borrower_schema = {branch_name, loan_number, amount} {customer_name, loan_number} = { loan_number } Det gäller att loan_number branch_name, amount aug, x x=x loan_number loan_number, branch_name, amount (loan_number + = loan_number branch_name amount ) loan_number Loan_schema dvs. loan_number är kandidatnyckel i Loan_schema: Loan_schema Borrower_schema Loan_schema v.s.b. lending b_name b_city assets c_name l_num amount a Åbo 2000 Kalle L b T:fors Kalle L c H:fors Pelle L branch b_name b_city assets a Åbo 2000 b T:fors c H:fors loan_info b_name c_name l_num amount a Kalle L b Kalle L c Pelle L borrower c_name l_num Kalle L-23 Kalle L-02 Pelle L-11 loan b_name l_num amount a L b L c L-11 23

6 Relationell databasdesign, FB Teori 7-25 En önskvärd egenskap för uppdelningar. Beroende-bevarande uppdelning En uppdelning R 1, R 2,..., R n av ett relationsschema R är beroendebevarande om F = F, dvs. om alla FB i F ingår i någon restriktion av F till R i Att en uppdelning är beroende-bevarande innebär att varje funktionelt beroende i F kan testas i åtminstone en av relationerna i uppdelningen. En uppdelning kan vara beroende-bevarande fastän F F: Låt F = F i, F är en mängd av funktionella beroenden på R som vanligen är olika F, men F + = F + kan gälla. Om så är fallet är varje beroende i F logiskt implicerat av F. det räcker att testa F, ty om F är satisfierat är F det även. Ex.: R = (A, B, C) F = { A B, B C }, F + = { A B, B C, A C} Uppdelning i R 1 = (A, B) med F 1 = { A B} och R 2 = (B, C) med F 2 = { B C}, F = { A B, B C }: uppdelningen är lossless-join: R 1 R 2 = { B } och aug B BC ty (B) + = BC = R 2 under F 2 (B C B BC ) uppdelningen är beroende-bevarande: ty F = F A B kan testas i R 1 och B C i R 2

7 Relationell databasdesign, FB Teori 7-26 Uppdelning i R 1 = (A, B) med F 1 = { A B} och R 2 = (A, C) med F 2 = { A C}, F = { A B, A C }: uppdelningen är lossless-join: R 1 R 2 = { A }, och A AB = R 1 uppdelningen är ej beroende-bevarande: F F och F + F + A B kan testas i R 1 men B C måste testas i R 1 R 2.

8 Relationell databasdesign, FB Teori 7-27 Ex.: Uppdelningen av Lending schema är beroende-bevarande: Branch_schema = (branch_name, assets, branch_city) Loan_schema = (branch_name, loan_number, amount) Borrower_schema = (customer_name, loan_number) branch_name assets branch_city loan_number amount branch_name Betrakta varje funktionellt beroende i F + ; visa att det kan testas i (åtminstone) en relation i uppdelningen. branch_name assets branch_city kan testas i Branch_schema loan_number amout branch_name kan testas i Loan_schema I detta exempel är det enkelt att verifiera att uppdelningen är beroende-bevarande ty F = F (tillräckligt villkor för beroende-bevarande). Om testen ovan misslyckas testas för beroende-bevarande med följande test (som beräknar höljet av F och F ): Algoritm för test av beroende-bevarande D = {R 1, R 2,..., R n } är en uppdelning av ett relationsschema R F är mängden av funktionella beroenden på R. beräkna F + for varje schema R i i D do begin F i = restriktionen av F + till R i end F := F i ; beräkna F + if (F + = F + ) then return (true) else return (false)

9 Relationell databasdesign, FB Teori 7-28 En effektivare test som undviker att beräkna F + : Tillämpa följande procedur på varje funktionellt beroende α β i F: resultat = α while (förändringar i resultat) do for each R i i D t = (resultat R i ) + R i resultat = resultat t Dvs. varje FB α β testas i F genom att använda en modifierad form av attributhölje för att se om det bevaras av uppdelningen. Attributhöljet är m.a.p. de funktionella beroendena i F. Omresultat innehåller alla attribut i β, så bevaras α β. Uppdelningen är beroende-bevarande omm alla beroenden i F bevaras. Observera att i stället för att beräkna restriktionen av F på R i och använda den för att beräkna attributhöljet av resultat, använder vi attributhöljet för (resultat R i ) m.a.p. F och snittar det sedan med R i för att få ett ekvivalent resultat. Denna procedur är snabbare (polynomiell mot exponentiell). Repetition av information I uppdelningen av Lending-schema blir det inget problem med upprepning av information som i Lending-schemat där det är nödvändigt att upprepa branch och assets för varje lån. Uppdelningen separerar gren- och lånedata i två olika relationer och eliminerar därvid upprepning. Den grad av "lack of redundancy" vi kan uppnå representeras av flera normalformer.

Andra relationella språk

Andra relationella språk Andra relationella språk Kapitel 5 Andra relationella språk sid Tupelrelationskalkyl 1 Domänrelationskalkyl 6 Query-by-Example (QBE) 8 Andra relationella språk, tupelrelationskalkyl 5-1 Tupelrelationskalkyl

Läs mer

Databasdesign. E-R-modellen

Databasdesign. E-R-modellen Databasdesign Kapitel 6 Databasdesign E-R-modellen sid Modellering och design av databaser 1 E-R-modellen 3 Grundläggande begrepp 4 Begränsningar 10 E-R-diagram 14 E-R-design 16 Svaga entitetsmängder 19

Läs mer

Pga att (Nummer och Typ) tillsammans bestämmer övriga attribut funktionellt väljer vi (Nummer, Typ) till primärnyckel:

Pga att (Nummer och Typ) tillsammans bestämmer övriga attribut funktionellt väljer vi (Nummer, Typ) till primärnyckel: ÖVNING 1. PRODUKT(Nummer, Namn, Typ, Klass, Prisklass, Vikt, Volym, Fraktkostnad) Nummer, Typ Namn, Klass, Pris, Prisklass, Vikt, Volym, Fraktkostnad Namn, Typ Nummer Typ Klass Pris Prisklass Vikt, Volym,

Läs mer

Grunderna för relationsmodellen!

Grunderna för relationsmodellen! Grunderna för relationsmodellen! 1 Varför behöver jag lära mig relationsmodellen?! Relationsmodellen är den totalt dominerande datamodellen i moderna databassystem Beskriver databaser som en mängd tabeller

Läs mer

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista Databaser Vad är en databas? Vad du ska lära dig: Använda UML för att modellera ett system Förstå hur modellen kan översättas till en relationsdatabas Använda SQL för att ställa frågor till databasen Använda

Läs mer

1 Duala problem vid linjär optimering

1 Duala problem vid linjär optimering Krister Svanberg, april 2012 1 Duala problem vid linjär optimering Detta kapitel handlar om två centrala teoretiska resultat för LP, nämligen dualitetssatsen och komplementaritetssatsen. Först måste vi

Läs mer

Konsten att lösa icke-linjära ekvationssystem

Konsten att lösa icke-linjära ekvationssystem Konsten att lösa icke-linjära ekvationssystem Andreas Axelsson Vi beskriver här de grundläggande teknikerna för att lösa icke-linjära ekvationssystem. Detta är en nödvändig kunskap för att kunna lösa diverse

Läs mer

Mer om reella tal och kontinuitet

Mer om reella tal och kontinuitet Kapitel R Mer om reella tal och kontinuitet I detta kapitel formulerar vi ett av de reella talens grundläggande axiom, axiomet om övre gräns, och studerar några konsekvenser av detta. Med dess hjälp kommer

Läs mer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Tre städer A, B och C, belägna som figuren till höger visar, ska förbindas med fiberoptiska kablar. En så kort ledningsdragning som möjligt vill uppnås för

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av Kapitel 2 Kombinatorik Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av det antal sätt, på vilket elementen i en given mängd kan arrangeras i delmängder på något sätt.

Läs mer

Ett arbetsexempel Faktureringsrutin

Ett arbetsexempel Faktureringsrutin Ett arbetsexempel Faktureringsrutin Detta dokument är skrivet för att i första hand förstå den process som äger rum och vilka steg som man ska genomföra och att förstå vad som utförs i de tre viktiga stegen

Läs mer

For-sats/slinga. Notis

For-sats/slinga. Notis Notis I koden för exemplen förekommer kommentarer. Kommentarer i Matlabkoden identieras med prexet %. Kommentarer är text/kod som Matlab bortse från. Alltså all text/kod som ligger till höger och på samma

Läs mer

Rätt utvärdering ger rätt leverantör

Rätt utvärdering ger rätt leverantör Affärer MENINGSFULL UPPHANDLING Affärer Rätt utvärdering ger rätt leverantör Många upphandlingar leder till att fel leverantör vinner affären. En förklaring är hur utvärderingen hanteras. Anbudsutvärdering

Läs mer

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner Kapitel 4 Funktioner I det här kapitlet kommer vi att undersöka funktionsbegreppet. I de första sektionerna genomgås definitionen av begreppet funktion och vissa egenskaper som funktioner har. I slutet

Läs mer

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 5: Fruktbara funktioner

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 5: Fruktbara funktioner Introduktion till programmering D0009E Föreläsning 5: Fruktbara funktioner 1 Retur-värden Funktioner kan både orsaka en effekt och returnera ett resultat. Hittills har vi ej definierat några egna funktioner

Läs mer

TUFF-PO Kravsättning av tidplaner utifrån personalplaneringsbehov

TUFF-PO Kravsättning av tidplaner utifrån personalplaneringsbehov TUFF-PO Kravsättning av tidplaner utifrån personalplaneringsbehov Martin Aronsson, Jan Ekman Februari 2002 SW E D I S H IN S T I T U T E O F CO M P U T E R SC I E N C E (SICS) Kontaktperson: Martin Aronsson

Läs mer

7 Programmeringsteknik

7 Programmeringsteknik 7 Programmeringsteknik Att skriva ett program innebär att man skriver en plan för hur bearbetningen av data ska utföras. Vilken typ av data och vilken typ av bearbetning, som ska göras, ska vara bestämt

Läs mer

Gör beräkningarna för fåmansföretag enklare!

Gör beräkningarna för fåmansföretag enklare! Gör beräkningarna för fåmansföretag enklare! Varje år behöver du som har ett aktiebolag korrekt information om löneuttag. Skattereglerna ändras varje år. Ibland är ändringen bara en justering av inkomstbasbelopp

Läs mer

1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid

1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 02 10 25. RÄNTA 1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid

Läs mer

Lathund Hur man utvärderar en flygning med FB + POB i SeeYou

Lathund Hur man utvärderar en flygning med FB + POB i SeeYou Lathund Hur man utvärderar en flygning med FB + POB i SeeYou Enligt RST reglerna SHB 720 avsn 9.4.2 ska den fil som laddas upp till RST Online alltid innehålla hela banan, d v s FB + POB. Här är en lathund

Läs mer

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Stockholm 2013-09-10 Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Det finns idag möjligheter för bostadsrättsföreningar att utnyttja ROT-avdraget som bostadsrättsinnehavarna har rätt till avseende

Läs mer

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system:

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system: Klimat 4AQ: Pengar och Konsumtion (Grupp X) Den här uppgiften handlar om något som är väldigt viktigt men som jag är väldigt osäker på. Därför skickar jag först det här mailet där jag beskriver problemet

Läs mer

6.1 Kompilering och lite grundläggande information

6.1 Kompilering och lite grundläggande information 6 Förhoppningsvis ska de C-konstruktioner som gås igenom här tillsammans med de exempelprogram som ges här och i andra delar av lab-pm vara tillräckliga för att ni ska kunna klara av laborationerna. Syftet

Läs mer

Heltal(int) Programmeringsteknik 54

Heltal(int) Programmeringsteknik 54 Heltal(int) Datatypen int används tillsammans med char, short int och long int för att lagra heltal i C. Matematisk sett finns det oändligt många heltal. På en dator måste det införas en begränsning på

Läs mer

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1)

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1) 1 Om kvantitetsteorin av Richard Johnsson 1 Kvantitetsteorin beskrivs här på ett sätt som kanske inte görs i skolboken. Mycket av motståndet mot teorin är grundat på rena missuppfattningar eller versioner

Läs mer

Linjär algebra på några minuter

Linjär algebra på några minuter Linjär algebra på några minuter Linjära ekvationssystem Ekvationssystem: { Löses på matrisform: ( ) ( ) I det här fallet finns en entydig lösning, vilket betyder att determinanten av koefficientmatrisen

Läs mer

Hej och välkommen till en kort presentation av SchemaKoll. I den här presentationen kommer du att bli guidad genom alla olika delar av SchemaKoll för

Hej och välkommen till en kort presentation av SchemaKoll. I den här presentationen kommer du att bli guidad genom alla olika delar av SchemaKoll för Hej och välkommen till en kort presentation av SchemaKoll. I den här presentationen kommer du att bli guidad genom alla olika delar av SchemaKoll för att du ska känna dig säker när du själv börjar arbeta

Läs mer

John Perrys invändning mot konsekvensargumentet

John Perrys invändning mot konsekvensargumentet Ur: Filosofisk tidskrift, 2008, nr 4. Maria Svedberg John Perrys invändning mot konsekvensargumentet Är handlingsfrihet förenlig med determinism? Peter van Inwagens konsekvensargument ska visa att om determinismen

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer