OBJEKTET MARS 2009 GÖTEBORG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OBJEKTET1 24 25 MARS 2009 GÖTEBORG"

Transkript

1 OBJEKTET MARS 2009 GÖTEBORG

2 Fokus: Offentlig konst objektet1 En viktig del av vår kulturmiljö är de offentliga utsmyckningarna i våra kommuner. Vi har designade och konstnärligt gestaltade byggnader och konstverk, inomhus och utomhus, i parker och på torg. Sammantaget utgör de en enorm kulturskatt såväl innehållsmässigt som ekonomiskt. I din hand håller du dokumentationen av Objektet 1, en del av fortbildningsserien Fokus: Offentlig konst. Fokus: Offentlig konst består av tre teman, rummet, konstnären och objektet, och riktar sig till alla som dagligen arbetar med den offentliga konsten från inköpsprocess till klottersanering. Under denna dag, där konstobjektet stod i fokus, tog vi upp material- och hållbarhetsaspekter av det offentliga konstobjektet, nya samarbets- och produktionsmöjligheter samt konstnärens ansvar och intentioner. Objektet 1 bestod av en heldag med föreläsningar och diskussioner samt en halvdag workshops med konservatorer från Studio Västsvensk Konservering, Västra Götalandsregionen. Bjöd in gjorde Ann Bergström, enhetschef vid Konstenheten, Linda Denlert, konservator vid Studio Västsvensk Konservering och Marie Bergdahl, konstkonsulent vid Konst- och Kulturutveckling. Fortbildningen arrangerades av Konst- och kulturutveckling, Konstenheten och Studio Västsvensk Konservering, Västra Götalandsregionen. Koordinator var Elenor Noble, konstpedagog/kulturproducent vid Noble&Haag konst, media och kulturarv. Tidpunkt: mars Plats: Studio Västsvensk Konservering, Göteborg. Målerikonservator Jan-Erik Eriksson visar upp en tavla som fått tryckskador (i det gula fältet). Foto: Staffan Melin Produktion Utgivare: Konst- och kulturutveckling/kultur i Väst, Västra Götalandsregionen, Regionens Hus, Göteborg. Dokumentation: Staffan Melin/Oscillator. Omslag: Knalle av A Knöppel från 1947 väntar på att bli restaurerad och återförd till Borås. Foto: Staffan Melin.

3 Innehållsförteckning Ann Bergström Introduktion...4 Pål Svensson Offentlig konst och misslyckade projekt...5 Eva Wilms och Joan Prytz Västsvensk Byggkonst...9 Gruppdiskussioner...12 Linda Denlert Ernst Billgrens Mötesplats och konstens materiella hållbarhet...15 Marie Bergdahl Sammanfattning...19 Workshops...20 Deltagarförteckning Namn Titel Arbetsplats Ann Bergström enhetschef Konstenheten Annabella Rosén student Konservatorprogrammet Göteborgs Universitet Anne Lang konstnär/konstkonsulent i Halland Merkonst i Halland/Länsmuseet Halmstad Carina Fogde konstnär, lärare &pedagog Egen/Kulturskolan Varberg Cecilia Borgström-Fälth projektledare Kulturförvaltningen, Göteborg Christina Bolling bildkonstnär Atelje Ostindiegatan 16 Elenor Noble konstpedagog/kulturproducent Noble&Haag konst, media och kulturarv Eva Wilms verksamhetsledare VästSvensk ByggKonst Ewa Ljung konstkonsulent Ale kommun Hans Sundvall projektledare Konstenheten Heléne Axberg projektledare Västfastigheter distrikt Göteborg Ingmar Leander skulpturansvarig Park- och naturförvaltningen Jan Palmblad kultur- och informationschef Strömstads kommun Jan-Erik Eriksson målerikonservator Studio Västsvensk Konservering Jan-Olov Hilmersson universitetsadjunkt HDK Steneby Joan Prytz projektledare VästSvensk ByggKonst Karin Jarlborg konsthandläggare Örebro läns landsting, Landstingsfastigheter Katrine Hermansson parkmästare Härryda kommun Kerstin Ljungkvist textilkonservator Studio Västsvensk Konservering Kerstin Sundberg textilkonstnär Vävkammaren Linda Denlert metallkonserator Studio Västsvensk Konservering Lena Rydén konstnär Konstepidemin Margreth Tallvid planeringsledare, kultur Kulturhuset, Mölnlycke Maria Carlgren konstkonsulent Konst - och kulturutveckling Marie Bergdahl konstkonsulent Konst - och kulturutveckling Otto Samuelsson universitetsadjunkt, konstsmed HDK Steneby Pål Svensson konstnär Sara Vogel-Rödin Loftman projektledare Konstenheten Staffan Melin skribent Oscillator Susanne Eklund gymnasiebibliotekarie Vårgårda bibliotek Teresa Holmberg konstnär Tomas Liljeblad parkintendent Park o Naturförvaltningen

4 Linda Denlert, Ann Bergström och Marie Bergdahl hälsar deltagarna välkomna. Foto: Staffan Melin Ann Bergström INTRODUKTION Ann Bergström, enhetschef vid Konstenheten, Västra Götalandsregionen, berättade om fortbildningen Fokus: Offentlig Konst. Den påbörjades 2006 och har haft olika teman. Våren 2007 togs rummet upp och hösten 2007 var det konstnärens tur. I september 2008 anordnades en inspirationsdag om skolan, främst för politiker och beslutsfattare i kommunerna. Syftet med dagens seminarium var att ta vara på den konst som finns utspridd i kommunerna och i regionens lokaler. Tillsammans med Linda Denlert och Marie Bergdahl hälsade hon därefter alla deltagare välkomna. 4

5 Pål Svenssons glasskulptur på Göteborgs-Postens innergård. Foto: Hans Hammarskiöld Pål Svensson Offentlig konst och misslyckade projekt 5

6 6 Skulptören Pål Svensson är en av Sveriges mest anlitade konstnärer för offentliga utsmyckningar. I Göteborg kan man se hans konst bland annat i Trädgårdsföreningen, på Eriksbergskajen och i Götatunneln. Pål Svensson började sitt föredrag med att diskutera varför offentlig konst inte har lika hög status som konst som ställs ut på gallerier. Han finner det viktigt att det handgjorda finns representerat i den offentliga miljön eftersom handen är själva kärnan av mänsklig aktivitet. Och när fulheten smyger sig in i byggnationen, ökar behovet än mer. Det har blivit konstens lott att ställa tillrätta det som resten av samhället förstör. För att visa att vi har en kultur måste vi ha konst som uttrycker både fulhet och skönhet. Det visar på ett humant samhälle. Offentlig konst kan också sätta en plats på kartan. Kristinehamns kommun har sin Picasso-skulptur och numera ordspråket»picasso valde Kristinehamn. Välkommen du också!«den offentliga konsten kan också vara folklig. Först kom rondellhunden i Linköping sen fick varenda rondell en hund eller ko. Varför möter offentlig konst då sånt motstånd i konstvärlden? Konstnären möter ju publiken. Och det är politiskt korrekt konstnären är ju ute i det offentliga rummet. Det ger en försörjning. Och äntligen en ganska hygglig betalning! Men många konstnärer vill inte bli en del av samhället. Det är ett skrämmande stort ansvar att bli permanentad och att tvingas anpassa sig till de krav som ligger utanför skapandet. Konstnären vill vara en autonom aktör men med offentlig konst måste man förhandla och samtala. Man vill inte bli köpt och ser en stor skillnad mellan konstnären visavi designern och arkitekten. Man gör det man vill, därefter får folk ta ställning till verket. Men kan man någonsin vara fri? Man kan möjligen stå på sig och ha bra argument. Hur skulle annars all konst som gjorts på uppdrag vara så bra? Och hur är det med arkitekturen, där nästan allt är beställt? Dessutom: att arbeta i en beställd situation kan även sporra en! Eller som Pål Svensson sammanfattade det:»det är en jävla bra skola att ta uppdrag«. En konstnärs utställning är en presentation av dagsläget»så här jobbar jag idag«och man behöver inte stå för det mer än just då. Men om man gör ett permanent konstverk ska det hålla både fysiskt men framförallt konstnärligt. Detta faktum gör att spännande konstnärer stelnar till, spänner sig och gör dåliga verk. Platsen och situationen kräver också något det är inte enbart konstnärens egna krav som gäller. Alla som ser verket ställer sig frågan: Vad gör konstverket just där? Ett konstmuseum eller galleri är precis motsatsen där försöker man göra en plats som passar för all konst. Hälften av en skulptörs arbete är att placera konstverket. Och det ska just konstnären göra. Pål Svensson pratade även om materialval och hållbarhet. Varför har vi så mycket konst i olja, sten och brons? Jo, man har så lång erfarenhet av dessa. Men så vill konstnärerna göra nya saker i nya material och ger sig ut i områden hon eller han inte behärskar. Och det är bra, men samtidigt svårt vad gäller hållbarhet. Som konstnär har man dessutom sällan råd att anlita experter eller hantverkare med kunskap och erfarenhet. Pål Svensson avslutade med att redogöra för några misslyckade projekt. Det första var ett verk av Andy Goldsworthy som skulle göra en installation om Förintelsen och de som överlevde den. Verket, med titeln Garden of stones, bestod av 18 urholkade stenar med ett hål i toppen. Ur detta skulle det växa ett planterat träd som senare var tänkt att spränga stenen. Men stenarna blev skållheta på Garden of stones av Andy Goldsworthy.

7 Ett diabasklot i Skövde sprack när kylan mötte den soluppvärmda stenen. Foto: Hans Hammarskiöld 7

8 sommaren och iskalla på vintern. Därför fick de sätta en»kuvös«på stenen för att trädet skulle överleva. Vilket väl uttrycker motsatsen till den ursprungliga tanken! Själv har Pål Svensson gjort en 24 meter hög glaspelare på en innergård hos Göteborgs-Posten. Den består av glasskivor limmade på varandra. Pål Svenssons idé var att glaset skulle komma ut ur väggen, och längs en ränna på kanten skulle vatten rinna i liten ström. Det skulle bli en illustration av havets djup snarare än vidd. Alla underleverantörer till GP skulle hjälpa till men de fuskade med byggprocessen. Vattnet från rännan transporterades mellan glasen och gav fuktskador i väggen. Glasskivorna sprack. I ett räddningsförsök lades ett lim på som efter några år blev gulfärgat och förde tankarna till snor. En tredje exempel gällde ett 240 cm stort klot i diabas som levererades till en rondell i Skövde. Men ett svart klot på 23 ton ackumulerar en hel del värme. När det svalnade kyldes manteln av och klotet sprack! För mer information, se Konstnär Pål Svensson. Foto: Staffan Melin

9 Mosaik på gångväg i Rio de Janeiro, Brasilien. Foto: Västsvensk Byggkonst Eva Wilms och Joan Prytz Västsvensk Byggkonst 9

10 Efter lunch var det dags för Eva Wilms, verksamhetsledare, och Joan Prytz, projektledare, att presentera Västsvensk byggkonst (VSBK). VSBK är en plattform för samarbete mellan byggherrar, projektörer, entreprenörer och konstnärer på initiativ av sex konstnärsorganisationer i Västsverige. VSBK målsättning är att höja kvaliteten på den byggda miljön, öka antal konstnärliga uppdrag inom byggsektorn i Västra Götalandsregionen, främja samarbetet mellan konstnärer och övriga aktörer samt mellan nya och erfarna konstnärer. Projektledaren söker kontakt med byggherrar och projektörer för att erbjuda dem konstnärlig samverkan. Ett projekt går sedan igenom följande faser. I förarbetet fångas underlaget (planer, historiska dokument och liknande) upp och dialogen med byggherren och arkitekten inleds. För att konstnären ska kunna göra sin tolkning söker de svar på frågan om vad som är viktigt med platsen. Beroende på uppdragsgivarens önskemål om stil, material och funktion föreslår sedan VSBK en lämplig konstnär ur sitt register. Konstnären presenterar därefter sitt förslag, som lika gärna kan vara en del av rummet som ett fristående konstverk. För att få samarbetet att fungera, upprättar VSBK avtal och kontrakt mellan konstnären och uppdragsgivaren VSBK fungerar som stöd för båda parter under hela byggprocessen. VSBK ansvarar för att arbetet fortskrider som planerat under framställningen. VSBK sköter dessutom faktureringstjänsten. Därefter är det dags för överlämnandet och en eventuell invigning, med möjlighet för beställaren att skapa ett stort mervärde. I överlämnandet ingår även dokumentation. Slutligen är det dags för den sista fasen, brukandet, med information om skötsel (hur och vem) och hur verket ska fungera. VSBK förmedlar endast yrkesverksamma konstnärer som ska vara medlemmar i någon av ägarorganisationerna samt betala en registreringsavgift på kr. I dagsläget får VSBK stöd från Västra Götalandsregionen och Sparbanksstiftelsen men tanken är att organisationen ska vara självförsörjande år Detta ska ske inte bara genom avgiften utan genom att VSBK tar en provision på uppdragssumman på cirka 15 procent. I dagsläget har ett uppdrag avklarats och 5 6 uppdrag är i en uppstartsfas. Den ekonomiska krisen har fått många projekt att stanna av. Organisationerna bakom VSBK är Not Quite, Mediaverkstan i Skaraborg, Konstnärscentrum väst (KC-väst), Konsthantverkscentrum (KHVC), Kollektivverkstan Göteborg (KKV-Göteborg) och Kollektivverkstan Bohuslän (KKV-Bohuslän). För mer information, se vsbk.se. 10

11 Verksamhetsledare Eva Wilms......och projektledare Joan Prytz från Västsvensk byggkonst. 11

12 Redovisning av gruppdiskussionerna. Foto: Staffan Melin GRUPPdiskussioner 12

13 Deltagarna delades in i grupper och fick olika påståenden som de fick ta ställning till. Här följer påståendena samt en kortfattad redovisning. A. Vad krävs av en bra beställare? 1. Tydliga avtal. 2. Tydlig målsättning. 3. Ömsesidig respekt och lyhördhet. 4. Civilkurage (stå upp för konstnären). 5. Kunnighet och positiv inställning. 6. Ger konstnären arbetsro genom att ta ansvar för projektet. 7. Förståelse för skapandets arbetsprocess och ekonomi. B. Äldre bronsskulpturer som länge fått utstå tuff stadsmiljö är vanligen så korroderade att originaluttrycket gått förlorat. Bör en restaurering sträva efter att återskapa originalutseendet och vem äger beslutsrätten? 1. Dokumentation är viktig. 2. Originalpatinan ska återställas om det är möjligt. 3. Konstnärens intention ska beaktas kontakta konstnären (om möjligt). 4. Vem äger konstverket vem bestämmer? 5. Beröringsslitage kan vara en del av intentionen. C. Kan och bör konstnären garantera ett verks hållbarhet över tid? Ja, med förbehåll: 1. Materialval (exempelvis trä håller inte för evigt). 2. Platsen. 3. Barnsäkerhet med mera. 4. Användning. 13

14 D. Ska konstverkets uttryck och material styra hur vi betraktar och handskas med den offentliga konsten? 1. Betraktaren kan inte styra över den offentliga konsten (ska en betraktare kunna»ringa in och be dom ta bort den«?). 2. Dialog är viktig. Det bör finnas former för dialog över förvaltningsgränser och kompetensområden, men också med allmänheten. 3. Tydlig intention med verket pedagogik. En demokratisk dialog redan med unga medborgare. 4. Uppdragets utformning styr hur man handskas med konsten. 5. Det är viktigt med förankring. E. Kan vi acceptera att offentlig konst har begränsad livslängd? Ja. 14

15 Ernst Billgrens skulpturgrupp utanför Sahlgrenskas akutmottagning. Foto: Studio Västsvensk Konservering Linda Denlert Ernst Billgrens Mötesplats och konstens materiella hållbarhet 15

16 Konserveringen av Ernst Billgrens Mötesplats blev omdiskuterad i massmedia. SVT:s Kulturnyheterna frågade:»hur kommer det sig att ett endast tolv år gammalt konstverk kräver en sådan omfattande och kostsam vårdinsats?«och bjöd in förvaltare, konservator och konstnär att förklara. Konservator Linda Denlert från SVK Studio Västsvensk Konservering, berättade om Mötesplats som en studie av ett konstverk, som efter en förhållandevis kort tidsperiod utvecklat skador på grund av»medfödda«faktorer. Skulpturgruppen, som färdigställdes 1996, står utanför Sahlgrenskas akutmottagning på en stenlagd gård. Det passerar därför mycket folk och det är vanligt att man använder den som avställningsyta. Dessutom fanns det gångstråk som sandades och saltades i närheten. Tillsammans med verkets utförande gjorde detta att konstverket uppvisade allvarliga skador redan efter 11 år: En sten var sprucken. Urnan hade ärgbildning och missfärgningar och mosaiken på hänklarna var till stor del borta. Teglet var missfärgat och hade vita utfällningar. Mosaikerna på tegelsockeln till den större skulpturgruppen var delvis i dåligt skick. Linda Denlert berättade att de började restaureringen med en granskning och dokumentation av skadorna. Vad man trodde var en natursten visade sig då vara frigolit med puts ovanpå. Eftersom vintern var i antågande skedde en akutlagning av putsen. Då dokumentation saknades och det heller inte fanns några bilder kontaktades Ersnt Billgren. Han visade sig dock vara ointresserad och all kontakt gick genom hans assistent. Assistenten kom dock inte ihåg många detaljer utan hänvisade till en annan konstnär som varit inblandad, Jan Kardell. Hans svar om material och konstruktion gjorde att kostsamma analyser kunde undvikas. Sen satte konserveringsarbetet igång: Stenens nya puts infärgades för att återskapa illusionen. Mosaiken på sockeln plockades bort, en ny grund konstruerades, och mosaiken sattes åter upp. Urnan visade sig vara fylld av cement och frigolit. Cementen tillsammans med fukt från skarvarna hade troligen skapat ärgningen. Den gröna ärgningen på kopparplåten tvättades bort men den brunröda skyddar och fick vara kvar. Plåten ytbehandlades med vattenavstötande vax. Hänklarna fick slutligen ny mosaik som Ernst Billgren hade kvar. De gjutna bronsdelarna var i bra skick och tvättades endast samt vaxades. Linda Denlert avslutade med en genomgång av vad man kan lära sig av ett sådant projekt: Materialkännedom är viktig. Beställarkompetens vid beställning av ny konst är viktig. De material som använts bör upptecknas. Teknisk dokumentation ska finnas. Vid placeringen bör verket fotograferas (i färg). 16

17 Foto: Studio Västsvensk Konservering Det man trodde var en natursten visade sig vara frigolit överdragen med puts. Mosaiken efter restaureringen. Glasbitarna har en god livslängd om de sitter kvar. Urnan hade tappar de flesta mosaikbitarna på hänklarna. 17

18 Foto: Studio Västsvensk Konservering Det mesta av den gröna ärgningen kunde tvättas bort, men den bruna som skyddar materialet lämnades kvar. Metallkonservator Linda Denlert. Foto: Staffan Melin

19 Marie Bergdahl Sammanfattning Den första dagen avslutades med att konstkonsulent Marie Bergdahl sammanfattade dagen:»det är komplexa roller man går in i, och endast genom dokumentation och avtal kan man undvika misslyckanden och rättsprocesser. Det är vi här för att lära oss. Det handlar om ansvar. Konstnären måste vara med från början, som de var förr i tiden i byggandet. Vi kanske ska slänga utsmyckningsbegreppet, och i stället se det som att konstnären ska komma och vara med i en gestaltningsprocess, i en byggprocess.«foto: Staffan Melin 19

20

21 Workshops Foto: Staffan Melin Den andra dagen delades deltagarna in i tre grupper som alla fick medverka i tre workshops om hur textilkonst, måleri på duk samt skulptur av metall vårdas. De som ledde dem var textilkonservator Kerstin Ljungkvist, målerikonservator Jan-Erik Eriksson och metallkonservator Linda Denlert. Textil Textilkonservator Kerstin Ljungkvist visar Fantasia av Sandra Ikse-Bergman. Den har hängt i 25 år på Humanisten, Göterborgs universitet. I solen sönderfaller vissa material medan andra bleks. Denna textil har hängt bredvid en kaffeautomat och fått fläckar. Men den kan inte tvättas då några av de färger som använts»blöder«. Man får därför försöka sig på en lokal tvätt. Ett beställaransvar att kräva vattensäkra färger. Och inte placera kaffeautomaten alldeles bredvid! 21

22 Ett textilkonstverk ska helst förvaras liggande. Om detta inte går, så gärna hoprullat på en rulle med stor diameter med gasväv runtom. Placera ett urtvättat lakan eller silkespapper mellan lagren. Metall Den brunröda oxiden är passiviserande för nedbrytningen, om den är täckande. Oxiden störs dock av föroreningar. Den gröna oxiden avlägsnas med små roterande stålborstar. Därefter skyddas metallen med ett vaxlager av ett mikrokristallinskt mineralvax som appliceras med en mikrofiberduk. 22

23 Måleri Jan-Erik Eriksson, målerikonservator, visar upp en vattenskadad tavla av Bernardo Bellotto, en italiensk 1700-talskonstnär. Tavlan är troligen värd mycket, men i detta skick är det som»att äga ett kalhygge«. Det är dock möjligt att få värdet tillbaka genom konservering. Ett rektangulärt område runt en figur på Bellotto-tavlan har torkats med sprit. 23

24 En viktig del av vår kulturmiljö är de offentliga utsmyckningarna runt om i våra kommuner. Vi har designade och konstnärligt gestaltade byggnader och konstverk inomhus och utomhus, i parker och på torg. Sammantaget utgör de en enorm kulturskatt såväl innehållsmässigt som ekonomiskt. Foto: Staffan Melin Detta är en dokumentation från seminariet Objektet 1, där konstobjektet stod i fokus. Material- och hållbarhetsaspekter av det offentliga konstobjektet, nya samarbets- och produktionsmöjligheter samt konstnärens ansvar och intentioner var några av de saker som togs upp. Konst- och kulturutveckling, Konstenheten och Studio Västsvensk Konservering, Västra Götalandsregionen.

FOKUS: OFFENTLIG KONST

FOKUS: OFFENTLIG KONST FOKUS: OFFENTLIG KONST TEMA: KONSTNÄREN Avtal - hur, för vem och varför? Fortbildningsdag den 11 oktober, 2007 Arrangörer Gunilla Lagnesjö, Studio Västsvensk Konservering, Västarvet Simon Roos, Konst-

Läs mer

1% KONST SOM GÖR SKILLNAD. roland persson att flyga Skulptur (del av verk). Emmaskolan.

1% KONST SOM GÖR SKILLNAD. roland persson att flyga Skulptur (del av verk). Emmaskolan. 1% KONST SOM GÖR SKILLNAD roland persson att flyga Skulptur (del av verk). Emmaskolan. roland borén uppochner Skulptur, färgad betong. Höjd 3 m. Ramsdalsskolan. theo ågren hur gick det sen? Skulptur, lackerad

Läs mer

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Vision Bygga upp en infrastruktur på Internet så att företag, kommuner, privatpersoner enkelt skall kunna initiera och

Läs mer

KONST på Vallås äldreboende. Barbro Jönsson Jan Åberg Tommy E Westerling

KONST på Vallås äldreboende. Barbro Jönsson Jan Åberg Tommy E Westerling KONST på Vallås äldreboende Barbro Jönsson Jan Åberg Tommy E Westerling Gårdarna Den konstnärliga utsmyckningen på gårdarna utomhus anspelar på de teman som landskapsarkitekt Kerstin Teutsch angett, nämligen:

Läs mer

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE KONTAKT Telefon: Mathias Worbin 0768 652 305 Mail: mr_wigmannen@bildfobi.se Hemsidor: www.nilssoncrwth.se, www.bildfobi.se Facebook: Konstgruppen Bildfobi

Läs mer

FOKUS: OFFENTLIG KONST. TEMA: RUMMET - Vad påverkar gestaltningen av ett rum?

FOKUS: OFFENTLIG KONST. TEMA: RUMMET - Vad påverkar gestaltningen av ett rum? FOKUS: OFFENTLIG KONST TEMA: RUMMET - Vad påverkar gestaltningen av ett rum? Fortbildningsdag den 26 april 2007 Arrangörer: Gunilla Lagnesjö, Studio Västsvensk Konservering Simon Roos, Konst- och kulturutveckling

Läs mer

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna Lättläst vuxna Välkommen till Moderna Museet! På Moderna Museet finns konst från sent 1800-tal fram till idag. I samlingen finns ca 130 000 konstverk. Det finns till exempel 5000 målningar och 100 000

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Svensk trä- och skogsindustris framtid i Sverige

Svensk trä- och skogsindustris framtid i Sverige www.avesta.se/traskog Avestasamtalen: Svensk trä- och skogsindustris framtid i Sverige Trä- och skogsindustrin är hörnstenar för svensk export. Tillväxten är hög och landets växande skogar är viktiga kuggar

Läs mer

- - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM OM KONSTEN PÅ DIAGNOSTISKT CENTRUM / UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS

- - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM OM KONSTEN PÅ DIAGNOSTISKT CENTRUM / UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS - - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM OM KONSTEN PÅ DIAGNOSTISKT CENTRUM / UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS 1 - - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM Region Skåne vill att det ska finnas

Läs mer

ONLY WOMAN 2016. Plats: Art Gallery Quirinus http://www.galleryquirinus.com/ Datum: 9 januari 22 januari. Vernissage: 9 januari kl. 11-15.

ONLY WOMAN 2016. Plats: Art Gallery Quirinus http://www.galleryquirinus.com/ Datum: 9 januari 22 januari. Vernissage: 9 januari kl. 11-15. ONLY WOMAN 2016 en utställning av kvinnor för kvinnor där 20% av intäkterna för sålda konstverk går oavkortat till Kvinnojouren i Köping, Sverige Regler och registreringsblankett för individuellt deltagande

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER INFORMATION FÖR KONSTNÄRER Vill du vara med? Om du är konstnär och vill vara med på hemsidan Konst i Västmanland, eller ändra dina befintliga uppgifter, är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom

Läs mer

Vill du vara med? Kontakt & frågor

Vill du vara med? Kontakt & frågor Vill du vara med? Är du yrkesverksam konstnär/konsthantverkare och vill vara med på webbplatsen Konst i Örebro län är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom att fylla i formulären Examen/meriter

Läs mer

Rent. hus. text Annica Kvint foto Melker Dahlstrand. kräver kunskap om gamla material och under åren. Städar man på fel sätt i

Rent. hus. text Annica Kvint foto Melker Dahlstrand. kräver kunskap om gamla material och under åren. Städar man på fel sätt i a Rent hus Den som städar fel kan förstöra kulturhistoriska miljöer. Nu delar Statens fastighetsverk med sig av sina tips för att undvika att svenska kulturskatter städas sönder. text Annica Kvint foto

Läs mer

HANDMADE ISSUES Kulturhuset Stadsteatern 8 september 2015 Klockan 13.00 17.00

HANDMADE ISSUES Kulturhuset Stadsteatern 8 september 2015 Klockan 13.00 17.00 HANDMADE ISSUES Kulturhuset Stadsteatern 8 september 2015 Klockan 13.00 17.00 Vilken roll har slöjden idag? Ska man ens bry sig om det handgjorda skapandet, tekniker och material? Kan slöjdande vara på

Läs mer

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november Höstprogram 2014 Torsdag 4 september Tisdag 30 september Helgen 4-5 oktober Onsdag 5 november Onsdag 12 november Torsdag 20 november Dramat i Arles - om van Gogh, Gaugin och Bernhard Föredrag av intendent

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Sammetslent badrum. KLOKA HEM badrum. klokahem 47

Sammetslent badrum. KLOKA HEM badrum. klokahem 47 KLOKA HEM badrum Sammetslent badrum De magiskt sammetslena i villan i Hovås i tadelakt ett och vackert mate rial av maroc De hade stött på materialet i södra Spanien och efter en resa till Marocko hade

Läs mer

Läs bilden. Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet. Lärarhandledning. Ett studiematerial från Länsmuseet Halmstad

Läs bilden. Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet. Lärarhandledning. Ett studiematerial från Länsmuseet Halmstad Läs bilden Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet Lärarhandledning Ett studiematerial från Länsmuseet Halmstad Välkommen till Läs bilden Detta är en beskrivning av hur man kan arbeta med

Läs mer

På väg... Förslag till gestaltning i Hackeforsrondellen i cirkulationsplatsen vid korsningen väg 35 och Landerydsvägen. Tommy Jerhammar Konstnär

På väg... Förslag till gestaltning i Hackeforsrondellen i cirkulationsplatsen vid korsningen väg 35 och Landerydsvägen. Tommy Jerhammar Konstnär På väg... Förslag till gestaltning i Hackeforsrondellen i cirkulationsplatsen vid korsningen väg 35 och Landerydsvägen Tommy Jerhammar Konstnär PÅ VÄG... inom Linköping till Linköping från Linköping i

Läs mer

FORMGIVARE. Anette Eriksson är en erfaren och nyskapande formgivare med världsomspännande framgång och erkännande.

FORMGIVARE. Anette Eriksson är en erfaren och nyskapande formgivare med världsomspännande framgång och erkännande. FORMGIVARE Anette Eriksson är en erfaren och nyskapande formgivare med världsomspännande framgång och erkännande. Bertil Vallien är Sveriges mest berömde glaskonstnär och formgivare, mångfal digt prisbelönt

Läs mer

Marie Bergdahl. Bilaga 2. Göteborg 2010-03-13

Marie Bergdahl. Bilaga 2. Göteborg 2010-03-13 Bilaga 2. Göteborg 2010-03-13 CV Marie Bergdahl Marie Bergdahl Tel. hem: 031-18 42 85 Spaldingsgatan 9 Tel arb: 031-705 17 08 412 59 Göteborg Mob.: 0702-55 72 39 Personnr: 650824-2408 E-post: mia.bergdahl@gmail.com

Läs mer

HEMLIGHUSET. Tre Trästäder. Dokumentation från Plåtdagen 030428. Ark SAR Pål Dunér. de030501s.pdf

HEMLIGHUSET. Tre Trästäder. Dokumentation från Plåtdagen 030428. Ark SAR Pål Dunér. de030501s.pdf HEMLIGHUSET Tre Trästäder Dokumentation från Plåtdagen 030428 Ark SAR Pål Dunér de030501s.pdf 030501 tel Sv: 070/766 47 66 tel It: 0039 34 93 72 50 69 fax Sv: 0381-391 80 mail: p.duner@telia.com HEMLIGHUSET

Läs mer

BRUKSANVISNING. Varje människa kan göra skillnad. www.raoulwallenberg.se

BRUKSANVISNING. Varje människa kan göra skillnad. www.raoulwallenberg.se Varje människa kan göra skillnad www.raoulwallenberg.se VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD Det finns idag en bristande kunskap om de mänskliga rättigheterna bland elever i Sverige, trots att de står inskrivna

Läs mer

GÖTEBORG KONST. mette dalsgård souvenirs no 2,1 Objekt, 49 cm. mette dalsgård

GÖTEBORG KONST. mette dalsgård souvenirs no 2,1 Objekt, 49 cm. mette dalsgård GÖTEBORG KONST mette dalsgård souvenirs no 2,1 Objekt, 49 cm. mette dalsgård daniel ekta götesson self contained Målning, 77 x 55 cm. daniel ekta götesson göran lantz den röda stugan Målning, 56 x 72 cm.

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008 Det finns restaurang, café och espressobar i museet. Det finns plats för att sitta och äta matsäck på plan 1. Dit kommer man genom ingången som ligger mot vattnet. 30 personer får plats. Det går inte att

Läs mer

Dokumentation av offentlig konst i Gullspångs kommun 2014

Dokumentation av offentlig konst i Gullspångs kommun 2014 Dokumentation av offentlig konst i Gullspångs kommun 2014 Vadsbo-stenen Häradsstenar sattes upp mellan olika härader förr i tiden för att visa att man bytte jurisdiktion, rättsbefogenhet. Vadsbo-stenen

Läs mer

Visa vad ni kan! Och var med i utställningen Trä äger!

Visa vad ni kan! Och var med i utställningen Trä äger! Visa vad ni kan! Och var med i utställningen Trä äger! Handbok för lärare och elever som vill lära mer om trä, trähus och hållbart byggande. - ett samarbete mellan Västarvet och Kultur i Väst Tycker du

Läs mer

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson Stockholmsmässan LOUNGE Förslag till ny Lounge, Stockholmsmässan Förutsättningar Syftet är att skapa ett rum där man till fullo kan uppskatta kvalitén i svenskt material och möbeldesign. Ett starkt och

Läs mer

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Kursprogram Bakgrund Skärpta regler för fukt i byggnader gäller i BBR sedan 2007. Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller

Läs mer

FÖRSTA INTRYCKET VÄLKOMMEN IN...

FÖRSTA INTRYCKET VÄLKOMMEN IN... www.hansk.se ENTER Det är i hallen som allting börjar och slutar - du välkomnar dina vänner när de kommer på besök och du skyndar för att snabbt hinna iväg till jobbet. Därför måste hallen klara av alla

Läs mer

Bo Samuelsson Väv av ögonblick. September 1999 - Augusti 2003. Fisktorget i Örebro

Bo Samuelsson Väv av ögonblick. September 1999 - Augusti 2003. Fisktorget i Örebro Bo Samuelsson Väv av ögonblick September 1999 - Augusti 2003 Fisktorget i Örebro Tävling Tävling Ögonblick i brytningstid hette den tävling som Örebro kommun utlyste 1999 i anslutning till millenieskiftet.

Läs mer

2012-10-30. Årsrapport 2012 Musik- och kulturskolan

2012-10-30. Årsrapport 2012 Musik- och kulturskolan 2012-10-30 Årsrapport 2012 Musik- och kulturskolan Innehåll Innehåll...2 Inledning...3 Ledning och samordning...3 Verksamhetsberättelse...4 Observationer...4 Ungefärlig tidplan för en observation...4 Rekrytering

Läs mer

SAMARBETSAVTAL / KOMPANJONSAVTAL

SAMARBETSAVTAL / KOMPANJONSAVTAL Samarbetsavtal Organisation Organisationsnummer VästSvensk ByggKonst ek.f. 769618-0764 Mellan dem som har undertecknat detta Avtal: Konstnärernas Kollektivverkstad Bohuslän (KKVB) Konstnärernas Kollektivverkstad

Läs mer

En majoritet av spelare har valt alternativ 1. Vissa förespråkar också inrättandet av Stadsmiljögruppen i alternativ 3.

En majoritet av spelare har valt alternativ 1. Vissa förespråkar också inrättandet av Stadsmiljögruppen i alternativ 3. A1. Utfall & Nya Val En majoritet av spelare har valt alternativ 1. Vissa förespråkar också inrättandet av Stadsmiljögruppen i alternativ 3. En konstkonsult ska in i projektet direkt som vilken specialitet

Läs mer

Konstnärliga uttryck. Kurser i Vadstena sommaren 2007

Konstnärliga uttryck. Kurser i Vadstena sommaren 2007 Konstnärliga uttryck Kurser i Vadstena sommaren 2007 Bygga historisk utställning, 5 poäng Kursen vänder sig till både yrkesverksamma inom utställningsområdet och studenter på linjer som har utställningsmediet

Läs mer

Rapport - Kompetensutveckling av mikroskopanalys av jord- och vattenfunna arkeologiska textilier - Kerstin Ljungkvist

Rapport - Kompetensutveckling av mikroskopanalys av jord- och vattenfunna arkeologiska textilier - Kerstin Ljungkvist Inledning I mitt arbete som textilkonservator på Studio Västsvensk Konservering i Göteborg får jag ofta till uppgift att analysera de fynd av textilier som kommer från olika arkeologiska utgrävningar.

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

Kursplan för konstskolan 2 år

Kursplan för konstskolan 2 år Kursplan för konstskolan 2 år Konstskolan ger en allsidig grundutbildning och ger goda färdigheter inom det konstnärliga området, vad gäller två- och tredimensionell gestaltning. Är högskoleförberedande.

Läs mer

LARS-ÅKE ÅBERG SKULPTUR

LARS-ÅKE ÅBERG SKULPTUR LARS-ÅKE ÅBERG SKULPTUR LARS-ÅKE ÅBERG SKULPTUR Kanske var det den ibland återkommande drömmen om ett stenhus vid havet, ett hus befriande fritt från vårt gamla älskade trähus ständiga underhåll. En dag

Läs mer

Regler som gäller speciellt för den här utställningen

Regler som gäller speciellt för den här utställningen Regler och registreringsblankett för individuellt deltagande Här nedan finns en grå ruta med information och datum som gäller för denna specifika utställning. Med början på nästa sida står de allmänna

Läs mer

Utställningar. Søren Langkilde Madsen

Utställningar. Søren Langkilde Madsen Utställningar Søren Langkilde Madsen Fotografen Om Søren Langkilde Madsen Jag har fotograferat aktivt under de senaste drygt 40 år och älskar att arbeta med denna form av uttryck. Fokus har under många

Läs mer

Ateljéstipendium för keramiker vid The Pottery Workshop i Jingdezhen, Kina.

Ateljéstipendium för keramiker vid The Pottery Workshop i Jingdezhen, Kina. Maria Skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm Tel: 08 50 65 50 00 / Fax: 08 50 65 50 90 info@iaspis.se / www.iaspis.se Ateljéstipendium för keramiker vid The Pottery Workshop i Jingdezhen, Kina. Iaspis Konstnärsnämndens

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Konstpolicy Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunfullmäktige Kommunkansliet Antagen 2012-03-06, Kf 30/12 Ansvar Bildningskansliet Datum: Sida: 2012-05-11

Läs mer

Boendeinformation. HSB Brf Ektorpshöjden. Styrelsen Brf Ektorpshöjden. Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. 1 (5)

Boendeinformation. HSB Brf Ektorpshöjden. Styrelsen Brf Ektorpshöjden. Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. 1 (5) Boendeinformation HSB Brf Ektorpshöjden Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. Styrelsen Brf Ektorpshöjden 1 (5) BAKGRUND Rotpartner har under våren 2014 erhållit i uppdrag av styrelsen att

Läs mer

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Minnesanteckningar Munkedal 6 november 2008 kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Moderator Ann Palmnäs, Coach & Company, inledde dagen med att tala om vikten av att gräva där du står utan att

Läs mer

Rapport från samverkans projekt för utveckling av konstnärers uppdragsförmedling i Region Halland

Rapport från samverkans projekt för utveckling av konstnärers uppdragsförmedling i Region Halland Konstnärscentrum Väst Org. Nr. 855100-7878 Erik Dahlbergs gatan 6 413 16 Göteborg tel. 031-711 54 47 19 december 2011 Rapport från samverkans projekt för utveckling av konstnärers uppdragsförmedling i

Läs mer

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR INBJUDAN Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR SKL erbjuder Dig och Din kommun att delta i Innovationsstafetten ett initiativ för att stödja innovationskraften i våra kommunala

Läs mer

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR fastighet: PERNILLA 9. adress: Lilla Västergatan 5. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1928. arkitekt / byggm: Oscar Isberg (1928). ½ Svartmålad cementputs. Korsvirke, brun timra, rödbruna putsade fack. Blå 2-lufts

Läs mer

Setra Limträ. För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart.

Setra Limträ. För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart. Setra Limträ För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart. 1 Genial produkt med tradition Limträ är en enkel och genial byggprodukt som använts ända sedan antiken. Precis som namnet antyder

Läs mer

Hygienveckan vecka 38 på Orust

Hygienveckan vecka 38 på Orust Hygienveckan vecka 38 på Orust 16-20 september, 2013 Det är en vecka med extra fokus på hygien för att öka kunskapen om hur vi kan undvika onödig smittspridning. I år är det en större satsning för att

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

En svår konst. modellen för Alingsås konsthall?

En svår konst. modellen för Alingsås konsthall? En svår konst modellen för Alingsås konsthall? EN UTREDANDE RAPPORT AV Jousette Carlsson Kulturverkstan 2010 SAMMANFATTNING Med väldigt små medel har Alingsås konsthall lyckats placera sig på Sveriges

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Om du redan är chef och ledare och vill utvecklas vidare så är här en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Projektet Balans På Ledande

Läs mer

Börje Ohlsson, ordförande Stina-Kajsa Melin 1 vice ordförande Chatarina Engström, 2 vice ordförande

Börje Ohlsson, ordförande Stina-Kajsa Melin 1 vice ordförande Chatarina Engström, 2 vice ordförande 1 MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Surte 1(3 ) Datum och tid: 2011-04-10 Plats: Närvarande: Presidium Sekreterare Inbjudna Glasbruksmuséet i Surte Börje Ohlsson, ordförande Stina-Kajsa Melin 1

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

KULTURSKYDDADE BYGGNADER BYGGNADSVÅRD I PRAKTIKEN -Hur går vi från ord till verklighet

KULTURSKYDDADE BYGGNADER BYGGNADSVÅRD I PRAKTIKEN -Hur går vi från ord till verklighet KULTURSKYDDADE BYGGNADER BYGGNADSVÅRD I PRAKTIKEN -Hur går vi från ord till verklighet RE:NOVERA 2013 Ideon Gateway Lund Konferens om hållbar fastighetsrenovering 2013-11-12 KONTAKTUPPGIFTER KWARK AB KRISTER

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora! Vansbro! Fil ipstad! Storfors! Kristinehamn! Gullspång! Mariestad! Skövde! Falköping! Tidaholm! Mullsjö! Jönköping! Gislaved! Hylte! Halmstad ANTECKNINGAR FRÅN

Läs mer

Palm Village, Strömstad

Palm Village, Strömstad Exclusive Living Detta designprogram omfattar 12 vackra tomter intill Strömstads Golfklubb, granne med nybyggda Strömstad Quality Spa. Designprogrammet ger en gemensam minimalistisk karaktär åt husen på

Läs mer

KulturSkåne. Konstkansliet. Vikten av konst

KulturSkåne. Konstkansliet. Vikten av konst KulturSkåne Konstkansliet Vikten av konst Konsten är en garant för mental hälsa Ebba Matz/ BUS 2005 sa den 87-åriga fransk-amerikanska konstnären Louise Bourgeois när hon intervjuades i Nike för Sveriges

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM!

VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM! VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM! Kultur i tiden Upplevelsebaserat lärande Unikt industrilandskap Ditt utvidgade klassrum Gratis för förskola och grundskola i Marks kommun VI ÄR EN ARENA FÖR DIG! Vi kan erbjuda

Läs mer

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 Himlatrappan Kivik Art Centre har bjudit in Gert Wingårdh, vår internationellt mest uppmärksammade arkitekt, att rita något för landskapet kring

Läs mer

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar.

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. PROGRAM HÖST 2014 Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. Fredag 26 september kl 16, Stjärntorget Invigning av Konstens vecka Tal och

Läs mer

Utställningstider 2011. Amatörvinnarna 2009. 5 mars 20 mars

Utställningstider 2011. Amatörvinnarna 2009. 5 mars 20 mars Utställningstider 2011 5 mars 20 mars Amatörvinnarna 2009, Höglandet 26 mars 10 april Matz Nordell, Kalmar 12 november 27 november Åsa Lindsjö och Kristina Karlsson, Nässjö 10 december 8 januari (2012)

Läs mer

Checklista för förvaring och vård av konst på papper

Checklista för förvaring och vård av konst på papper KONST PÅ PAPPER Konst på papper utgör ett relativt brett materialområde. Det omfattar tusch-, blyerts-, akvarell-, kol-, bläck- pastell- m.fl. teckningar. Underlaget, dvs. papperet kan också variera med

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

Vikingastatyn Jarlabanke som är placerad utanför kommunalhuset i Roslags Näsby invigdes den 16 juni 1960.

Vikingastatyn Jarlabanke som är placerad utanför kommunalhuset i Roslags Näsby invigdes den 16 juni 1960. Jarlabanke Stig Blomberg Vikingastatyn Jarlabanke som är placerad utanför kommunalhuset i Roslags Näsby invigdes den 16 juni 1960. Konstnär: Stig Blomberg, Skulptör, tecknare. Född 1901 i Linköping, d.

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 )

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) DeCoDe community design for conflicting desires Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) Björn Hellström Projektledare Professor Konstfack & Tyréns AB bjorn.hellstrom@konstfack.se bjorn.hellstrom@tyrens.se

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

Före montage: Ytbehandling av obehandlade produkter

Före montage: Ytbehandling av obehandlade produkter Före montage: Ytbehandling av obehandlade produkter FMont-YB 2013/09 Produkter som ej är täckmålade eller laserade i fabrik skall alltid ytbehandlas in- och utvändigt före montage i vägg.* Instruktioner

Läs mer

Välkomna till Vårsalongen 2015 på Liljevalchs!

Välkomna till Vårsalongen 2015 på Liljevalchs! Välkomna till Vårsalongen 2015 på Liljevalchs! Ett besök på Vårsalongen tillsammans med fröken Sara inleds med att vi tillsammans utforskar konsten i konsthallen. Vi funderar på hur man tittar på konst

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Kerstin Ericsson och Lennart Eriksson, Norrtälje kommun

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Kerstin Ericsson och Lennart Eriksson, Norrtälje kommun MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Kerstin Ericsson och Lennart Eriksson, Norrtälje kommun Telebild - det nya mediet för att nå maximal kunskap och gemenskap? Med fokus på användaren fördjupad

Läs mer

Unikt hantverkskultur med betong och konststen i Järna.

Unikt hantverkskultur med betong och konststen i Järna. Unikt hantverkskultur med betong och konststen i Järna. En uppfinning kom till Järna 1972. Den utvecklades och blomstrade tack vare människor som var djupt engagerade i konst, vetenskap, skönhet och funktionalitet.

Läs mer

Laga och spackla ute och inne

Laga och spackla ute och inne Laga och spackla ute och inne Handledning för dig som gör det själv Den här arbetsbeskrivningen har vi tagit fram för att underlätta för dig som ska laga och spackla ute och inne. Det kan till eempel vara

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING LAGOMBRA: OBSTACLE COURSE

LÄRARHANDLEDNING LAGOMBRA: OBSTACLE COURSE LÄRARHANDLEDNING LAGOMBRA: OBSTACLE COURSE 9 NOVEMBER-13 JANUARI GUSTAVSBERGS KONSTHALL OM HANDLEDNINGSMATERIALET Handledningsmaterialet för utställningen Obstacle Course kan användas om du som lärare

Läs mer

Laga och spackla ute och inne

Laga och spackla ute och inne Handledning för dig som gör det själv Mars 2013. Ersätter tidigare anvisning från oktober 2002. Laga och spackla ute och inne www.casco.se Den här arbetsbeskrivningen har vi tagit fram för att underlätta

Läs mer

LONE LARSEN. Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm

LONE LARSEN. Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm LONE LARSEN Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm 2006 Galleri Mårtenson & Persson. Båstad Dunkers Kulturhus.

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

ENA- projekt År 2, Fria Emilia HUSET

ENA- projekt År 2, Fria Emilia HUSET ENA- projekt År 2, Fria Emilia HUSET Hemuppdrag Efter jullovet kommer vi att jobba med ett tema som vi kallar Huset. Det kommer att pågå under hela vårterminen. Det första hemuppdraget kring detta kommer

Läs mer

Hantverkare i Falkenbergs kommun

Hantverkare i Falkenbergs kommun Hantverkare i Falkenbergs kommun Detta är förslag på besöksmål gällande hantverkare i Falkenbergs kommun. Nedan är hantverkarna beskrivna i kort text och även en karta är bifogad där alla är utsatta. Här

Läs mer

Nyhetsbrev från Barnrättsakademin

Nyhetsbrev från Barnrättsakademin Nyhetsbrev från Barnrättsakademin Efter en bra vårtermin och en underbar sommar har våra kurser åter börjat och universitetet är fyllt av nya och återvända studenter! Vi hälsar våra ca 200 studenter välkomna

Läs mer

Det är svårare än vad man tror så enkelt är det

Det är svårare än vad man tror så enkelt är det Det är svårare än vad man tror så enkelt är det Skillnaden mellan att göra en uppdragsbild eller en egen bild är väldigt enkel för mig. Med mina egna bilder är jag uppdragsgivare, det är min egen berättelse

Läs mer

PRESENTERAR NOTHING TO LOSE ANNA LENA MAYOR EKEBLAD VS. MARCUS TOLLBOM HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/966957009982324

PRESENTERAR NOTHING TO LOSE ANNA LENA MAYOR EKEBLAD VS. MARCUS TOLLBOM HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/966957009982324 PRESENTERAR NOTHING TO LOSE ANNA LENA MAYOR EKEBLAD VS. MARCUS TOLLBOM HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/966957009982324 IBLAND har man svårt att minnas exakt när saker och ting skedde. Andra gånger är det

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

KROPPSFUNKTION är en festival på c.off, den 17-19 september 2015.

KROPPSFUNKTION är en festival på c.off, den 17-19 september 2015. KROPPSFUNKTION är en festival på c.off, den 17-19 september 2015. Festivalen KROPPSFUNKTION handlar om språk, koreografi och rörelse, där olika funktioner och variationer tar plats. Festivalen vill ställa

Läs mer

Keramik i arkitekturen, dekoration eller yta

Keramik i arkitekturen, dekoration eller yta Keramik i arkitekturen, dekoration eller yta Välkommen till Keramik i arkitekturen, dekoration eller yta Välkommen till fortbildning för arkitekter på Capella gården i kreativitetens tecken. Vi utforskar

Läs mer

Anvisningar för din ansökan Följande handlingar ska alltid bifogas din ansökan. Personbevis från Skattemyndigheten Betyg Arbestprover

Anvisningar för din ansökan Följande handlingar ska alltid bifogas din ansökan. Personbevis från Skattemyndigheten Betyg Arbestprover nya media KONST & DESIGn FRIA FÖRBEREDANDE KONSTLINJEN Du söker med 5-10 verk digitalt. Det är valfritt att söka med måleri, skulptur, teckning, video, foto, ljud, objekt osv. Digitala arbetsprover kan

Läs mer

inför din fotografering

inför din fotografering Skriv Ut & Spara Bra att veta inför din fotografering Att anlita en professionell fotograf LILLA SCP- SKOLAN När du anlitar en professionell fotograf får du kunskap, erfarenhet och högkvalitativa bilder

Läs mer

SLUTRAPPORT 100 KONTOR

SLUTRAPPORT 100 KONTOR SLUTRAPPORT 100 KONTOR 20013-01-31 Uppdragstagare: TILLT/Skådebanan Västra Götaland AB Uppdragsgivare: Västra Götalandsregionen, Kultursekretariatet Gällande uppdrag i att medverka i genomförandet av Handlingsprogram

Läs mer

CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE

CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE 11 mars 2015 TILLSAMMANS FÖR AFFÄRER & SAMHÄLLSANSVAR Protokoll för årsstämma i den icke- vinstdrivande föreningen (Public & Private Social Responsibility Initiative)

Läs mer

2011 w w w. s c h e r l i n. s e

2011 w w w. s c h e r l i n. s e 2011 www.scherlin.se Det började en gång med en hallbänk till min egna bostad, som jag ritade och lät tillverka i Småland. Sedan har det med åren blivit fler bänkar, hallförvaring i olika former, mat-

Läs mer

vattentanken kul med haloklin!

vattentanken kul med haloklin! vattentanken kul med haloklin! Vattenpaketet Experiment med färg och salt Vattenpaketet (SHR) 1 Vattentanken, Bild VT.1 Vattentanken kul med haloklin! Experiment med färg och salt. Bilden visar: Rubriken

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt Vi lägger grunden för framgångsrika byggprojekt Under ytan sedan mer än hundra år Vi kan vår sak och vi vill hålla kontroll över hela kedjan. På Skanska Grundläggning finns oerhört mycket erfarenhet och

Läs mer