OBJEKTET MARS 2009 GÖTEBORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OBJEKTET1 24 25 MARS 2009 GÖTEBORG"

Transkript

1 OBJEKTET MARS 2009 GÖTEBORG

2 Fokus: Offentlig konst objektet1 En viktig del av vår kulturmiljö är de offentliga utsmyckningarna i våra kommuner. Vi har designade och konstnärligt gestaltade byggnader och konstverk, inomhus och utomhus, i parker och på torg. Sammantaget utgör de en enorm kulturskatt såväl innehållsmässigt som ekonomiskt. I din hand håller du dokumentationen av Objektet 1, en del av fortbildningsserien Fokus: Offentlig konst. Fokus: Offentlig konst består av tre teman, rummet, konstnären och objektet, och riktar sig till alla som dagligen arbetar med den offentliga konsten från inköpsprocess till klottersanering. Under denna dag, där konstobjektet stod i fokus, tog vi upp material- och hållbarhetsaspekter av det offentliga konstobjektet, nya samarbets- och produktionsmöjligheter samt konstnärens ansvar och intentioner. Objektet 1 bestod av en heldag med föreläsningar och diskussioner samt en halvdag workshops med konservatorer från Studio Västsvensk Konservering, Västra Götalandsregionen. Bjöd in gjorde Ann Bergström, enhetschef vid Konstenheten, Linda Denlert, konservator vid Studio Västsvensk Konservering och Marie Bergdahl, konstkonsulent vid Konst- och Kulturutveckling. Fortbildningen arrangerades av Konst- och kulturutveckling, Konstenheten och Studio Västsvensk Konservering, Västra Götalandsregionen. Koordinator var Elenor Noble, konstpedagog/kulturproducent vid Noble&Haag konst, media och kulturarv. Tidpunkt: mars Plats: Studio Västsvensk Konservering, Göteborg. Målerikonservator Jan-Erik Eriksson visar upp en tavla som fått tryckskador (i det gula fältet). Foto: Staffan Melin Produktion Utgivare: Konst- och kulturutveckling/kultur i Väst, Västra Götalandsregionen, Regionens Hus, Göteborg. Dokumentation: Staffan Melin/Oscillator. Omslag: Knalle av A Knöppel från 1947 väntar på att bli restaurerad och återförd till Borås. Foto: Staffan Melin.

3 Innehållsförteckning Ann Bergström Introduktion...4 Pål Svensson Offentlig konst och misslyckade projekt...5 Eva Wilms och Joan Prytz Västsvensk Byggkonst...9 Gruppdiskussioner...12 Linda Denlert Ernst Billgrens Mötesplats och konstens materiella hållbarhet...15 Marie Bergdahl Sammanfattning...19 Workshops...20 Deltagarförteckning Namn Titel Arbetsplats Ann Bergström enhetschef Konstenheten Annabella Rosén student Konservatorprogrammet Göteborgs Universitet Anne Lang konstnär/konstkonsulent i Halland Merkonst i Halland/Länsmuseet Halmstad Carina Fogde konstnär, lärare &pedagog Egen/Kulturskolan Varberg Cecilia Borgström-Fälth projektledare Kulturförvaltningen, Göteborg Christina Bolling bildkonstnär Atelje Ostindiegatan 16 Elenor Noble konstpedagog/kulturproducent Noble&Haag konst, media och kulturarv Eva Wilms verksamhetsledare VästSvensk ByggKonst Ewa Ljung konstkonsulent Ale kommun Hans Sundvall projektledare Konstenheten Heléne Axberg projektledare Västfastigheter distrikt Göteborg Ingmar Leander skulpturansvarig Park- och naturförvaltningen Jan Palmblad kultur- och informationschef Strömstads kommun Jan-Erik Eriksson målerikonservator Studio Västsvensk Konservering Jan-Olov Hilmersson universitetsadjunkt HDK Steneby Joan Prytz projektledare VästSvensk ByggKonst Karin Jarlborg konsthandläggare Örebro läns landsting, Landstingsfastigheter Katrine Hermansson parkmästare Härryda kommun Kerstin Ljungkvist textilkonservator Studio Västsvensk Konservering Kerstin Sundberg textilkonstnär Vävkammaren Linda Denlert metallkonserator Studio Västsvensk Konservering Lena Rydén konstnär Konstepidemin Margreth Tallvid planeringsledare, kultur Kulturhuset, Mölnlycke Maria Carlgren konstkonsulent Konst - och kulturutveckling Marie Bergdahl konstkonsulent Konst - och kulturutveckling Otto Samuelsson universitetsadjunkt, konstsmed HDK Steneby Pål Svensson konstnär Sara Vogel-Rödin Loftman projektledare Konstenheten Staffan Melin skribent Oscillator Susanne Eklund gymnasiebibliotekarie Vårgårda bibliotek Teresa Holmberg konstnär Tomas Liljeblad parkintendent Park o Naturförvaltningen

4 Linda Denlert, Ann Bergström och Marie Bergdahl hälsar deltagarna välkomna. Foto: Staffan Melin Ann Bergström INTRODUKTION Ann Bergström, enhetschef vid Konstenheten, Västra Götalandsregionen, berättade om fortbildningen Fokus: Offentlig Konst. Den påbörjades 2006 och har haft olika teman. Våren 2007 togs rummet upp och hösten 2007 var det konstnärens tur. I september 2008 anordnades en inspirationsdag om skolan, främst för politiker och beslutsfattare i kommunerna. Syftet med dagens seminarium var att ta vara på den konst som finns utspridd i kommunerna och i regionens lokaler. Tillsammans med Linda Denlert och Marie Bergdahl hälsade hon därefter alla deltagare välkomna. 4

5 Pål Svenssons glasskulptur på Göteborgs-Postens innergård. Foto: Hans Hammarskiöld Pål Svensson Offentlig konst och misslyckade projekt 5

6 6 Skulptören Pål Svensson är en av Sveriges mest anlitade konstnärer för offentliga utsmyckningar. I Göteborg kan man se hans konst bland annat i Trädgårdsföreningen, på Eriksbergskajen och i Götatunneln. Pål Svensson började sitt föredrag med att diskutera varför offentlig konst inte har lika hög status som konst som ställs ut på gallerier. Han finner det viktigt att det handgjorda finns representerat i den offentliga miljön eftersom handen är själva kärnan av mänsklig aktivitet. Och när fulheten smyger sig in i byggnationen, ökar behovet än mer. Det har blivit konstens lott att ställa tillrätta det som resten av samhället förstör. För att visa att vi har en kultur måste vi ha konst som uttrycker både fulhet och skönhet. Det visar på ett humant samhälle. Offentlig konst kan också sätta en plats på kartan. Kristinehamns kommun har sin Picasso-skulptur och numera ordspråket»picasso valde Kristinehamn. Välkommen du också!«den offentliga konsten kan också vara folklig. Först kom rondellhunden i Linköping sen fick varenda rondell en hund eller ko. Varför möter offentlig konst då sånt motstånd i konstvärlden? Konstnären möter ju publiken. Och det är politiskt korrekt konstnären är ju ute i det offentliga rummet. Det ger en försörjning. Och äntligen en ganska hygglig betalning! Men många konstnärer vill inte bli en del av samhället. Det är ett skrämmande stort ansvar att bli permanentad och att tvingas anpassa sig till de krav som ligger utanför skapandet. Konstnären vill vara en autonom aktör men med offentlig konst måste man förhandla och samtala. Man vill inte bli köpt och ser en stor skillnad mellan konstnären visavi designern och arkitekten. Man gör det man vill, därefter får folk ta ställning till verket. Men kan man någonsin vara fri? Man kan möjligen stå på sig och ha bra argument. Hur skulle annars all konst som gjorts på uppdrag vara så bra? Och hur är det med arkitekturen, där nästan allt är beställt? Dessutom: att arbeta i en beställd situation kan även sporra en! Eller som Pål Svensson sammanfattade det:»det är en jävla bra skola att ta uppdrag«. En konstnärs utställning är en presentation av dagsläget»så här jobbar jag idag«och man behöver inte stå för det mer än just då. Men om man gör ett permanent konstverk ska det hålla både fysiskt men framförallt konstnärligt. Detta faktum gör att spännande konstnärer stelnar till, spänner sig och gör dåliga verk. Platsen och situationen kräver också något det är inte enbart konstnärens egna krav som gäller. Alla som ser verket ställer sig frågan: Vad gör konstverket just där? Ett konstmuseum eller galleri är precis motsatsen där försöker man göra en plats som passar för all konst. Hälften av en skulptörs arbete är att placera konstverket. Och det ska just konstnären göra. Pål Svensson pratade även om materialval och hållbarhet. Varför har vi så mycket konst i olja, sten och brons? Jo, man har så lång erfarenhet av dessa. Men så vill konstnärerna göra nya saker i nya material och ger sig ut i områden hon eller han inte behärskar. Och det är bra, men samtidigt svårt vad gäller hållbarhet. Som konstnär har man dessutom sällan råd att anlita experter eller hantverkare med kunskap och erfarenhet. Pål Svensson avslutade med att redogöra för några misslyckade projekt. Det första var ett verk av Andy Goldsworthy som skulle göra en installation om Förintelsen och de som överlevde den. Verket, med titeln Garden of stones, bestod av 18 urholkade stenar med ett hål i toppen. Ur detta skulle det växa ett planterat träd som senare var tänkt att spränga stenen. Men stenarna blev skållheta på Garden of stones av Andy Goldsworthy.

7 Ett diabasklot i Skövde sprack när kylan mötte den soluppvärmda stenen. Foto: Hans Hammarskiöld 7

8 sommaren och iskalla på vintern. Därför fick de sätta en»kuvös«på stenen för att trädet skulle överleva. Vilket väl uttrycker motsatsen till den ursprungliga tanken! Själv har Pål Svensson gjort en 24 meter hög glaspelare på en innergård hos Göteborgs-Posten. Den består av glasskivor limmade på varandra. Pål Svenssons idé var att glaset skulle komma ut ur väggen, och längs en ränna på kanten skulle vatten rinna i liten ström. Det skulle bli en illustration av havets djup snarare än vidd. Alla underleverantörer till GP skulle hjälpa till men de fuskade med byggprocessen. Vattnet från rännan transporterades mellan glasen och gav fuktskador i väggen. Glasskivorna sprack. I ett räddningsförsök lades ett lim på som efter några år blev gulfärgat och förde tankarna till snor. En tredje exempel gällde ett 240 cm stort klot i diabas som levererades till en rondell i Skövde. Men ett svart klot på 23 ton ackumulerar en hel del värme. När det svalnade kyldes manteln av och klotet sprack! För mer information, se Konstnär Pål Svensson. Foto: Staffan Melin

9 Mosaik på gångväg i Rio de Janeiro, Brasilien. Foto: Västsvensk Byggkonst Eva Wilms och Joan Prytz Västsvensk Byggkonst 9

10 Efter lunch var det dags för Eva Wilms, verksamhetsledare, och Joan Prytz, projektledare, att presentera Västsvensk byggkonst (VSBK). VSBK är en plattform för samarbete mellan byggherrar, projektörer, entreprenörer och konstnärer på initiativ av sex konstnärsorganisationer i Västsverige. VSBK målsättning är att höja kvaliteten på den byggda miljön, öka antal konstnärliga uppdrag inom byggsektorn i Västra Götalandsregionen, främja samarbetet mellan konstnärer och övriga aktörer samt mellan nya och erfarna konstnärer. Projektledaren söker kontakt med byggherrar och projektörer för att erbjuda dem konstnärlig samverkan. Ett projekt går sedan igenom följande faser. I förarbetet fångas underlaget (planer, historiska dokument och liknande) upp och dialogen med byggherren och arkitekten inleds. För att konstnären ska kunna göra sin tolkning söker de svar på frågan om vad som är viktigt med platsen. Beroende på uppdragsgivarens önskemål om stil, material och funktion föreslår sedan VSBK en lämplig konstnär ur sitt register. Konstnären presenterar därefter sitt förslag, som lika gärna kan vara en del av rummet som ett fristående konstverk. För att få samarbetet att fungera, upprättar VSBK avtal och kontrakt mellan konstnären och uppdragsgivaren VSBK fungerar som stöd för båda parter under hela byggprocessen. VSBK ansvarar för att arbetet fortskrider som planerat under framställningen. VSBK sköter dessutom faktureringstjänsten. Därefter är det dags för överlämnandet och en eventuell invigning, med möjlighet för beställaren att skapa ett stort mervärde. I överlämnandet ingår även dokumentation. Slutligen är det dags för den sista fasen, brukandet, med information om skötsel (hur och vem) och hur verket ska fungera. VSBK förmedlar endast yrkesverksamma konstnärer som ska vara medlemmar i någon av ägarorganisationerna samt betala en registreringsavgift på kr. I dagsläget får VSBK stöd från Västra Götalandsregionen och Sparbanksstiftelsen men tanken är att organisationen ska vara självförsörjande år Detta ska ske inte bara genom avgiften utan genom att VSBK tar en provision på uppdragssumman på cirka 15 procent. I dagsläget har ett uppdrag avklarats och 5 6 uppdrag är i en uppstartsfas. Den ekonomiska krisen har fått många projekt att stanna av. Organisationerna bakom VSBK är Not Quite, Mediaverkstan i Skaraborg, Konstnärscentrum väst (KC-väst), Konsthantverkscentrum (KHVC), Kollektivverkstan Göteborg (KKV-Göteborg) och Kollektivverkstan Bohuslän (KKV-Bohuslän). För mer information, se vsbk.se. 10

11 Verksamhetsledare Eva Wilms......och projektledare Joan Prytz från Västsvensk byggkonst. 11

12 Redovisning av gruppdiskussionerna. Foto: Staffan Melin GRUPPdiskussioner 12

13 Deltagarna delades in i grupper och fick olika påståenden som de fick ta ställning till. Här följer påståendena samt en kortfattad redovisning. A. Vad krävs av en bra beställare? 1. Tydliga avtal. 2. Tydlig målsättning. 3. Ömsesidig respekt och lyhördhet. 4. Civilkurage (stå upp för konstnären). 5. Kunnighet och positiv inställning. 6. Ger konstnären arbetsro genom att ta ansvar för projektet. 7. Förståelse för skapandets arbetsprocess och ekonomi. B. Äldre bronsskulpturer som länge fått utstå tuff stadsmiljö är vanligen så korroderade att originaluttrycket gått förlorat. Bör en restaurering sträva efter att återskapa originalutseendet och vem äger beslutsrätten? 1. Dokumentation är viktig. 2. Originalpatinan ska återställas om det är möjligt. 3. Konstnärens intention ska beaktas kontakta konstnären (om möjligt). 4. Vem äger konstverket vem bestämmer? 5. Beröringsslitage kan vara en del av intentionen. C. Kan och bör konstnären garantera ett verks hållbarhet över tid? Ja, med förbehåll: 1. Materialval (exempelvis trä håller inte för evigt). 2. Platsen. 3. Barnsäkerhet med mera. 4. Användning. 13

14 D. Ska konstverkets uttryck och material styra hur vi betraktar och handskas med den offentliga konsten? 1. Betraktaren kan inte styra över den offentliga konsten (ska en betraktare kunna»ringa in och be dom ta bort den«?). 2. Dialog är viktig. Det bör finnas former för dialog över förvaltningsgränser och kompetensområden, men också med allmänheten. 3. Tydlig intention med verket pedagogik. En demokratisk dialog redan med unga medborgare. 4. Uppdragets utformning styr hur man handskas med konsten. 5. Det är viktigt med förankring. E. Kan vi acceptera att offentlig konst har begränsad livslängd? Ja. 14

15 Ernst Billgrens skulpturgrupp utanför Sahlgrenskas akutmottagning. Foto: Studio Västsvensk Konservering Linda Denlert Ernst Billgrens Mötesplats och konstens materiella hållbarhet 15

16 Konserveringen av Ernst Billgrens Mötesplats blev omdiskuterad i massmedia. SVT:s Kulturnyheterna frågade:»hur kommer det sig att ett endast tolv år gammalt konstverk kräver en sådan omfattande och kostsam vårdinsats?«och bjöd in förvaltare, konservator och konstnär att förklara. Konservator Linda Denlert från SVK Studio Västsvensk Konservering, berättade om Mötesplats som en studie av ett konstverk, som efter en förhållandevis kort tidsperiod utvecklat skador på grund av»medfödda«faktorer. Skulpturgruppen, som färdigställdes 1996, står utanför Sahlgrenskas akutmottagning på en stenlagd gård. Det passerar därför mycket folk och det är vanligt att man använder den som avställningsyta. Dessutom fanns det gångstråk som sandades och saltades i närheten. Tillsammans med verkets utförande gjorde detta att konstverket uppvisade allvarliga skador redan efter 11 år: En sten var sprucken. Urnan hade ärgbildning och missfärgningar och mosaiken på hänklarna var till stor del borta. Teglet var missfärgat och hade vita utfällningar. Mosaikerna på tegelsockeln till den större skulpturgruppen var delvis i dåligt skick. Linda Denlert berättade att de började restaureringen med en granskning och dokumentation av skadorna. Vad man trodde var en natursten visade sig då vara frigolit med puts ovanpå. Eftersom vintern var i antågande skedde en akutlagning av putsen. Då dokumentation saknades och det heller inte fanns några bilder kontaktades Ersnt Billgren. Han visade sig dock vara ointresserad och all kontakt gick genom hans assistent. Assistenten kom dock inte ihåg många detaljer utan hänvisade till en annan konstnär som varit inblandad, Jan Kardell. Hans svar om material och konstruktion gjorde att kostsamma analyser kunde undvikas. Sen satte konserveringsarbetet igång: Stenens nya puts infärgades för att återskapa illusionen. Mosaiken på sockeln plockades bort, en ny grund konstruerades, och mosaiken sattes åter upp. Urnan visade sig vara fylld av cement och frigolit. Cementen tillsammans med fukt från skarvarna hade troligen skapat ärgningen. Den gröna ärgningen på kopparplåten tvättades bort men den brunröda skyddar och fick vara kvar. Plåten ytbehandlades med vattenavstötande vax. Hänklarna fick slutligen ny mosaik som Ernst Billgren hade kvar. De gjutna bronsdelarna var i bra skick och tvättades endast samt vaxades. Linda Denlert avslutade med en genomgång av vad man kan lära sig av ett sådant projekt: Materialkännedom är viktig. Beställarkompetens vid beställning av ny konst är viktig. De material som använts bör upptecknas. Teknisk dokumentation ska finnas. Vid placeringen bör verket fotograferas (i färg). 16

17 Foto: Studio Västsvensk Konservering Det man trodde var en natursten visade sig vara frigolit överdragen med puts. Mosaiken efter restaureringen. Glasbitarna har en god livslängd om de sitter kvar. Urnan hade tappar de flesta mosaikbitarna på hänklarna. 17

18 Foto: Studio Västsvensk Konservering Det mesta av den gröna ärgningen kunde tvättas bort, men den bruna som skyddar materialet lämnades kvar. Metallkonservator Linda Denlert. Foto: Staffan Melin

19 Marie Bergdahl Sammanfattning Den första dagen avslutades med att konstkonsulent Marie Bergdahl sammanfattade dagen:»det är komplexa roller man går in i, och endast genom dokumentation och avtal kan man undvika misslyckanden och rättsprocesser. Det är vi här för att lära oss. Det handlar om ansvar. Konstnären måste vara med från början, som de var förr i tiden i byggandet. Vi kanske ska slänga utsmyckningsbegreppet, och i stället se det som att konstnären ska komma och vara med i en gestaltningsprocess, i en byggprocess.«foto: Staffan Melin 19

20

21 Workshops Foto: Staffan Melin Den andra dagen delades deltagarna in i tre grupper som alla fick medverka i tre workshops om hur textilkonst, måleri på duk samt skulptur av metall vårdas. De som ledde dem var textilkonservator Kerstin Ljungkvist, målerikonservator Jan-Erik Eriksson och metallkonservator Linda Denlert. Textil Textilkonservator Kerstin Ljungkvist visar Fantasia av Sandra Ikse-Bergman. Den har hängt i 25 år på Humanisten, Göterborgs universitet. I solen sönderfaller vissa material medan andra bleks. Denna textil har hängt bredvid en kaffeautomat och fått fläckar. Men den kan inte tvättas då några av de färger som använts»blöder«. Man får därför försöka sig på en lokal tvätt. Ett beställaransvar att kräva vattensäkra färger. Och inte placera kaffeautomaten alldeles bredvid! 21

22 Ett textilkonstverk ska helst förvaras liggande. Om detta inte går, så gärna hoprullat på en rulle med stor diameter med gasväv runtom. Placera ett urtvättat lakan eller silkespapper mellan lagren. Metall Den brunröda oxiden är passiviserande för nedbrytningen, om den är täckande. Oxiden störs dock av föroreningar. Den gröna oxiden avlägsnas med små roterande stålborstar. Därefter skyddas metallen med ett vaxlager av ett mikrokristallinskt mineralvax som appliceras med en mikrofiberduk. 22

23 Måleri Jan-Erik Eriksson, målerikonservator, visar upp en vattenskadad tavla av Bernardo Bellotto, en italiensk 1700-talskonstnär. Tavlan är troligen värd mycket, men i detta skick är det som»att äga ett kalhygge«. Det är dock möjligt att få värdet tillbaka genom konservering. Ett rektangulärt område runt en figur på Bellotto-tavlan har torkats med sprit. 23

24 En viktig del av vår kulturmiljö är de offentliga utsmyckningarna runt om i våra kommuner. Vi har designade och konstnärligt gestaltade byggnader och konstverk inomhus och utomhus, i parker och på torg. Sammantaget utgör de en enorm kulturskatt såväl innehållsmässigt som ekonomiskt. Foto: Staffan Melin Detta är en dokumentation från seminariet Objektet 1, där konstobjektet stod i fokus. Material- och hållbarhetsaspekter av det offentliga konstobjektet, nya samarbets- och produktionsmöjligheter samt konstnärens ansvar och intentioner var några av de saker som togs upp. Konst- och kulturutveckling, Konstenheten och Studio Västsvensk Konservering, Västra Götalandsregionen.

Västsvensk Byggkonst Fas 2 Pang i bygget

Västsvensk Byggkonst Fas 2 Pang i bygget Projektansökan för Kulturmedel från Västra Götalandsregionen Projektbeskrivning för Västsvensk Byggkonst Fas 2 Pang i bygget Ett utvecklingsprojekt med syfte att skapa en hållbar plattform för samarbete

Läs mer

FOKUS: OFFENTLIG KONST

FOKUS: OFFENTLIG KONST FOKUS: OFFENTLIG KONST TEMA: KONSTNÄREN Avtal - hur, för vem och varför? Fortbildningsdag den 11 oktober, 2007 Arrangörer Gunilla Lagnesjö, Studio Västsvensk Konservering, Västarvet Simon Roos, Konst-

Läs mer

KONSTEN OCH KONSTNÄRSCENTRUM

KONSTEN OCH KONSTNÄRSCENTRUM KONSTEN OCH KONSTNÄRSCENTRUM ETT PROJEKT OM KONSTENS ROLLER I KOMMUNALA VERKSAMHETER Genomfört med stöd av Sjuhärads kommunal förbund i Borås-regionen. Under projekttiden 2014 och 2015 var offentlig konst

Läs mer

1% KONST SOM GÖR SKILLNAD. roland persson att flyga Skulptur (del av verk). Emmaskolan.

1% KONST SOM GÖR SKILLNAD. roland persson att flyga Skulptur (del av verk). Emmaskolan. 1% KONST SOM GÖR SKILLNAD roland persson att flyga Skulptur (del av verk). Emmaskolan. roland borén uppochner Skulptur, färgad betong. Höjd 3 m. Ramsdalsskolan. theo ågren hur gick det sen? Skulptur, lackerad

Läs mer

FOKUS: OFFENTLIG KONST OBJEKTET KONSTNÄREN RUMMET SKOLANS KREATIVA RUM

FOKUS: OFFENTLIG KONST OBJEKTET KONSTNÄREN RUMMET SKOLANS KREATIVA RUM SKOLANS KREATIVA RUM Fokus: Offentlig konst Skolans kreativa rum En viktig del av vår kulturmiljö är de offentliga utsmyckningarna runt om i våra kommuner. Vi har designade och konstnärligt gestaltade

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

KONST på Vallås äldreboende. Barbro Jönsson Jan Åberg Tommy E Westerling

KONST på Vallås äldreboende. Barbro Jönsson Jan Åberg Tommy E Westerling KONST på Vallås äldreboende Barbro Jönsson Jan Åberg Tommy E Westerling Gårdarna Den konstnärliga utsmyckningen på gårdarna utomhus anspelar på de teman som landskapsarkitekt Kerstin Teutsch angett, nämligen:

Läs mer

Konstens Kraft - ett gränsöverskridande projekt i Dalsland 2002-2004

Konstens Kraft - ett gränsöverskridande projekt i Dalsland 2002-2004 Konstens Kraft - ett gränsöverskridande projekt i Dalsland 2002-2004 OM KONSTNÄRLIG KREATIVITET, ARKITEKTUR och PLATSENS IDENTITET Med stöd av Västra Götalandsregionen, kommunalförbundet Dalsland, Statens

Läs mer

Genuskompetens för konstchefer

Genuskompetens för konstchefer Projektbeskrivning Genuskompetens för konstchefer KRO/KIF Region Väst Ett samarbetsprojekt med Konstkonsulenterna Kultur i Väst, Konstenheten Skövde Kulturhus samt ABF Göteborg 1 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Vision Bygga upp en infrastruktur på Internet så att företag, kommuner, privatpersoner enkelt skall kunna initiera och

Läs mer

Konstepidemin utökar!

Konstepidemin utökar! Konstepidemin utökar! Konstepidemin i Göteborg har nu existerat i 20 år. Förutom att vara en arbetsplats för 100-talet konstnärer som verkar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, drivs också

Läs mer

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE KONTAKT Telefon: Mathias Worbin 0768 652 305 Mail: mr_wigmannen@bildfobi.se Hemsidor: www.nilssoncrwth.se, www.bildfobi.se Facebook: Konstgruppen Bildfobi

Läs mer

- Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö.

- Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö. - Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö. Vår grupp var ny, med 3-åringar som kom från olika förskolor och med olika erfarenheter. Vi började

Läs mer

VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD

VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD BRUKSANVISNING www.raoulwallenberg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING n VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD 3 n DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 4 n I PROJEKTET INGÅR 5 n UPPGIFT 6 n KALENDER

Läs mer

Konst i Värdens Park under 2014-2015 Presentation av medverkande konstnärer

Konst i Värdens Park under 2014-2015 Presentation av medverkande konstnärer Konst i Värdens Park under 2014-2015 Presentation av medverkande konstnärer Kerstin Dahl Norén Medverkar med konstverket Vintergatan har sin gång i diabas Jag är skulptör och konstnär från Borås och mina

Läs mer

ONLY WOMAN 2016. Plats: Art Gallery Quirinus http://www.galleryquirinus.com/ Datum: 9 januari 22 januari. Vernissage: 9 januari kl. 11-15.

ONLY WOMAN 2016. Plats: Art Gallery Quirinus http://www.galleryquirinus.com/ Datum: 9 januari 22 januari. Vernissage: 9 januari kl. 11-15. ONLY WOMAN 2016 en utställning av kvinnor för kvinnor där 20% av intäkterna för sålda konstverk går oavkortat till Kvinnojouren i Köping, Sverige Regler och registreringsblankett för individuellt deltagande

Läs mer

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst 3 Välkommen till Kristinehamn Konstnären Pablo Picasso valde att ställa sin 15 meter höga skulptur Jacqueline i Kristinehamn. Han ville att skulpturen skulle

Läs mer

Konst och Politik Del II. Hösten 2007

Konst och Politik Del II. Hösten 2007 Konst och Politik Del II. Hösten 2007 Vision för VGR Det goda livet Vision för kulturen Kulturens position ska vara stark Ska vara attraktiv för kulturutövare att bo och verka i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Program våren januari kl Art after Work på Passagen Fotografiet och den massproducerade bildens utveckling Gary Svensson,

Program våren januari kl Art after Work på Passagen Fotografiet och den massproducerade bildens utveckling Gary Svensson, Program våren 2017 25 januari kl. 1800 Art after Work på Passagen Fotografiet och den massproducerade bildens utveckling Föreläsare: Gary Svensson, bitr professor och docent i Konstvetenskap och visuell

Läs mer

Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek

Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek Vid pennan: Anders Gustavsson KRO/KIF Introduktion Konstkonsulent Anne Lang hälsade alla välkomna. Sven Lundström, museichef Hallands

Läs mer

UTSTÄLLNINGAR. VMT visar Textil Bild. textilkonstnär katrin bawah

UTSTÄLLNINGAR. VMT visar Textil Bild. textilkonstnär katrin bawah VMT visar TEXTIL BILD Nolhaga slott, Alingsås 6 juni - 15 augusti 1982 28 textilkonstnärer visar 41 verk Utställningen fortsätter under hösten på Galleri Nordvästen i Helsingborg VMT visar TEXTIL BILD

Läs mer

Utblick av Aleksandra Stratimirovic. Förslag till konstnärlig gestaltning av Nipängens äldreboende, Bispgården

Utblick av Aleksandra Stratimirovic. Förslag till konstnärlig gestaltning av Nipängens äldreboende, Bispgården Utblick av Aleksandra Stratimirovic Förslag till konstnärlig gestaltning av Nipängens äldreboende, Bispgården Stockholm, 20 april, 2015 På uppdrag av Ragunda kommun, presenteras här att förslag till konstnärlig

Läs mer

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna Lättläst vuxna Välkommen till Moderna Museet! På Moderna Museet finns konst från sent 1800-tal fram till idag. I samlingen finns ca 130 000 konstverk. Det finns till exempel 5000 målningar och 100 000

Läs mer

Svensk trä- och skogsindustris framtid i Sverige

Svensk trä- och skogsindustris framtid i Sverige www.avesta.se/traskog Avestasamtalen: Svensk trä- och skogsindustris framtid i Sverige Trä- och skogsindustrin är hörnstenar för svensk export. Tillväxten är hög och landets växande skogar är viktiga kuggar

Läs mer

- - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM OM KONSTEN PÅ DIAGNOSTISKT CENTRUM / UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS

- - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM OM KONSTEN PÅ DIAGNOSTISKT CENTRUM / UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS - - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM OM KONSTEN PÅ DIAGNOSTISKT CENTRUM / UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS 1 - - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM Region Skåne vill att det ska finnas

Läs mer

FOKUS: OFFENTLIG KONST. TEMA: RUMMET - Vad påverkar gestaltningen av ett rum?

FOKUS: OFFENTLIG KONST. TEMA: RUMMET - Vad påverkar gestaltningen av ett rum? FOKUS: OFFENTLIG KONST TEMA: RUMMET - Vad påverkar gestaltningen av ett rum? Fortbildningsdag den 26 april 2007 Arrangörer: Gunilla Lagnesjö, Studio Västsvensk Konservering Simon Roos, Konst- och kulturutveckling

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för hantering av bildkonst

Riktlinjer och rutiner för hantering av bildkonst Utbrott av Lennart Rodhe Barnavårdscentralens väntrum, Lugnviks HC Riktlinjer och rutiner för Jämtlands läns landsting Bilaga till bildkonstpolicy Riktlinjer och rutiner för 2 (7) Riktlinjer och rutiner

Läs mer

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Minnesanteckningar Munkedal 6 november 2008 kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Moderator Ann Palmnäs, Coach & Company, inledde dagen med att tala om vikten av att gräva där du står utan att

Läs mer

FORMGIVNING. Ämnets syfte

FORMGIVNING. Ämnets syfte FORMGIVNING Ämnet formgivning behandlar estetiska aspekter på konsthantverk, slöjd och design. Det behandlar också tekniker, material, metoder och processer inom formgivningsområdet. Dessutom behandlar

Läs mer

Visa vad ni kan! Och var med i utställningen Trä äger!

Visa vad ni kan! Och var med i utställningen Trä äger! Visa vad ni kan! Och var med i utställningen Trä äger! Handbok för lärare och elever som vill lära mer om trä, trähus och hållbart byggande. - ett samarbete mellan Västarvet och Kultur i Väst Tycker du

Läs mer

Cirkelledarutbildningar hösten 2010. ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland

Cirkelledarutbildningar hösten 2010. ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2010 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland 1 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst Temadagarna Cirkelledare i praktiken hur gör jag? berör alla studiecirkelområden.

Läs mer

FORMGIVNING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FORMGIVNING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FORMGIVNING Ämnet formgivning behandlar estetiska aspekter på konsthantverk, slöjd och design. Det behandlar också tekniker, material, metoder och processer inom formgivningsområdet. Dessutom behandlar

Läs mer

Ombyggnad av skola i Visby Intresseförfrågan avseende konstnärlig gestaltning

Ombyggnad av skola i Visby Intresseförfrågan avseende konstnärlig gestaltning Lövsta maj 2014 Inbjudan Ombyggnad av skola i Visby Intresseförfrågan avseende konstnärlig gestaltning inbjuder till intresseanmälan Etapp1,, avseende konstnärlig gestaltning för om- och nybyggnation av

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Rapport - Kompetensutveckling av mikroskopanalys av jord- och vattenfunna arkeologiska textilier - Kerstin Ljungkvist

Rapport - Kompetensutveckling av mikroskopanalys av jord- och vattenfunna arkeologiska textilier - Kerstin Ljungkvist Inledning I mitt arbete som textilkonservator på Studio Västsvensk Konservering i Göteborg får jag ofta till uppgift att analysera de fynd av textilier som kommer från olika arkeologiska utgrävningar.

Läs mer

FORMGIVARE. Anette Eriksson är en erfaren och nyskapande formgivare med världsomspännande framgång och erkännande.

FORMGIVARE. Anette Eriksson är en erfaren och nyskapande formgivare med världsomspännande framgång och erkännande. FORMGIVARE Anette Eriksson är en erfaren och nyskapande formgivare med världsomspännande framgång och erkännande. Bertil Vallien är Sveriges mest berömde glaskonstnär och formgivare, mångfal digt prisbelönt

Läs mer

1. Konst inom Älvkarleby kommun 3. 2. Ansvarsfördelning vid konstnärlig gestaltning 4. 3. Beslutsprocess 4. 4. Konstförråd och konstregister 5

1. Konst inom Älvkarleby kommun 3. 2. Ansvarsfördelning vid konstnärlig gestaltning 4. 3. Beslutsprocess 4. 4. Konstförråd och konstregister 5 1 Innehåll sida 1. Konst inom Älvkarleby kommun 3 2. Ansvarsfördelning vid konstnärlig gestaltning 4 3. Beslutsprocess 4 4. Konstförråd och konstregister 5 5. Konst hos extern brukare 5 6. Donation och

Läs mer

Nätverksträff Vinnvård, 25 november

Nätverksträff Vinnvård, 25 november Nätverksträff Vinnvård, 25 november 2008-12-04 Forsknings- och utvecklingsprojektet ACTION arbete i partnerskap för att förbättra vård- och omsorgstjänster till äldre och deras anhörigvårdare via IKT har

Läs mer

MinBaS II. Stenarkitektur. Slutrapport. Mineral Ballast Sten Område 4 Rapport nr 4.7: 101231

MinBaS II. Stenarkitektur. Slutrapport. Mineral Ballast Sten Område 4 Rapport nr 4.7: 101231 MinBaS II Område 4 Applikationsutveckling - stenindustrin Delområde 4 Projekt 4.7 Slutrapport Lennart Selrot och Kurt Johansson Stenindustrins Forskningsinstitut Kristianstad 2011-04-15 Sammanfattning

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM Denna handledning är framtagen med förhoppning att ge pedagogiska ingångar till våra tillfälliga utställningar. Handledningen finns tillgänglig på eskilstuna.se/konstmuseet

Läs mer

Barns perspektiv i den fysiska planeringen. Mania Teimouri, arkitekturkonsulent för barn och unga

Barns perspektiv i den fysiska planeringen. Mania Teimouri, arkitekturkonsulent för barn och unga Barns perspektiv i den fysiska planeringen Mania Teimouri, arkitekturkonsulent för barn och unga mania.teimouri@kulturivast.se Upplägg Arkitekturpedagogik Metoder för dialog och delaktighet Frågor Arkitekturkonsulentens

Läs mer

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER INFORMATION FÖR KONSTNÄRER Vill du vara med? Om du är konstnär och vill vara med på hemsidan Konst i Västmanland, eller ändra dina befintliga uppgifter, är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom

Läs mer

Vill du vara med? Kontakt & frågor

Vill du vara med? Kontakt & frågor Vill du vara med? Är du yrkesverksam konstnär/konsthantverkare och vill vara med på webbplatsen Konst i Örebro län är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom att fylla i formulären Examen/meriter

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Kursprogram Bakgrund Skärpta regler för fukt i byggnader gäller i BBR sedan 2007. Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller

Läs mer

På väg... Förslag till gestaltning i Hackeforsrondellen i cirkulationsplatsen vid korsningen väg 35 och Landerydsvägen. Tommy Jerhammar Konstnär

På väg... Förslag till gestaltning i Hackeforsrondellen i cirkulationsplatsen vid korsningen väg 35 och Landerydsvägen. Tommy Jerhammar Konstnär På väg... Förslag till gestaltning i Hackeforsrondellen i cirkulationsplatsen vid korsningen väg 35 och Landerydsvägen Tommy Jerhammar Konstnär PÅ VÄG... inom Linköping till Linköping från Linköping i

Läs mer

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR INBJUDAN Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR SKL erbjuder Dig och Din kommun att delta i Innovationsstafetten ett initiativ för att stödja innovationskraften i våra kommunala

Läs mer

Lindgården Lasarettet Medevi brunn

Lindgården Lasarettet Medevi brunn Rapport 2012:208 Antikvarisk medverkan Lindgården Lasarettet Medevi brunn Medevi brunn 2:1 Västra Ny socken Motala kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

En majoritet av spelare har valt alternativ 1. Vissa förespråkar också inrättandet av Stadsmiljögruppen i alternativ 3.

En majoritet av spelare har valt alternativ 1. Vissa förespråkar också inrättandet av Stadsmiljögruppen i alternativ 3. A1. Utfall & Nya Val En majoritet av spelare har valt alternativ 1. Vissa förespråkar också inrättandet av Stadsmiljögruppen i alternativ 3. En konstkonsult ska in i projektet direkt som vilken specialitet

Läs mer

UTSTÄLLNINGAR. VMT visar HUS. textilkonstnär katrin bawah

UTSTÄLLNINGAR. VMT visar HUS. textilkonstnär katrin bawah UTSTÄLLNINGAR UTSTÄLLNINGAR STRÖMSTEDTSKA HUSET, SÖDERTÄLJE 24/11 1974-19/1 1975 NOLHAGA SLOTT, ALINGSÅS 25/5-24/8 1975 VÄRMLANDS MUSEUM, KALRSTAD 1975 KONSTHALLEN. ARVIKA 4/10-31/10 1975 MUSEET I VARBERG

Läs mer

Skulpturpark Hunnebostrand Projektpresentation 2011-04-28

Skulpturpark Hunnebostrand Projektpresentation 2011-04-28 Skulpturpark Hunnebostrand Projektpresentation 2011-04-28 bakgrund 3D visualisering baserad på ritningar från PEAB s och Sotenäsbostäders hemsidor Vy från norr Vy från sjösidan Vy från Norra hamnens

Läs mer

ENA- projekt År 2, Fria Emilia HUSET

ENA- projekt År 2, Fria Emilia HUSET ENA- projekt År 2, Fria Emilia HUSET Hemuppdrag Efter jullovet kommer vi att jobba med ett tema som vi kallar Huset. Det kommer att pågå under hela vårterminen. Det första hemuppdraget kring detta kommer

Läs mer

Rent. hus. text Annica Kvint foto Melker Dahlstrand. kräver kunskap om gamla material och under åren. Städar man på fel sätt i

Rent. hus. text Annica Kvint foto Melker Dahlstrand. kräver kunskap om gamla material och under åren. Städar man på fel sätt i a Rent hus Den som städar fel kan förstöra kulturhistoriska miljöer. Nu delar Statens fastighetsverk med sig av sina tips för att undvika att svenska kulturskatter städas sönder. text Annica Kvint foto

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE

INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE Andreas Eriksson Runt omkring 29 januari - 23 mars 2014 Sharon Lockhart Milena, Milena 16 april - 29 juni 2014 Information Samtidskonstens gränsöverskridande natur är en

Läs mer

Ledningsdragningar Kommunerna markerar vandringsleder på olika sätt. Färgmarkering, höjd på markeringar och lösningar diskuterades.

Ledningsdragningar Kommunerna markerar vandringsleder på olika sätt. Färgmarkering, höjd på markeringar och lösningar diskuterades. Minnesanteckningar Naturvårdsgruppsmöte 2011-09-16 i Mark Deltagare: Svante Brandin Marks kommun Marie Nyberg Marks kommun Kerstin Furst Marks kommun Karl Edlund Uddevalla kommun David Alfredsson Uddevalla

Läs mer

BRUKSANVISNING. Varje människa kan göra skillnad. www.raoulwallenberg.se

BRUKSANVISNING. Varje människa kan göra skillnad. www.raoulwallenberg.se Varje människa kan göra skillnad www.raoulwallenberg.se VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD Det finns idag en bristande kunskap om de mänskliga rättigheterna bland elever i Sverige, trots att de står inskrivna

Läs mer

GÖTEBORG KONST. mette dalsgård souvenirs no 2,1 Objekt, 49 cm. mette dalsgård

GÖTEBORG KONST. mette dalsgård souvenirs no 2,1 Objekt, 49 cm. mette dalsgård GÖTEBORG KONST mette dalsgård souvenirs no 2,1 Objekt, 49 cm. mette dalsgård daniel ekta götesson self contained Målning, 77 x 55 cm. daniel ekta götesson göran lantz den röda stugan Målning, 56 x 72 cm.

Läs mer

2014-04- 2 '3. Medborgarförslag ... BÅSTADS KO MMUN Kommunstyrelsen

2014-04- 2 '3. Medborgarförslag ... BÅSTADS KO MMUN Kommunstyrelsen Medborgarförslag BÅSTADS KO MMUN Kommunstyrelsen 2014-04- 2 '3 Dnr.. ~~.. ~.~\\.1.~. ~.~.~......... Jag och min familj är en av många som drabbats av dåligt underhåll av kommunens forskolor och skolor.

Läs mer

Jag skriver till mina systrar och bröder är ett projekt som vill lyfta frågor om det Sverige och den verklighet vi lever i, om vårt samhälle och

Jag skriver till mina systrar och bröder är ett projekt som vill lyfta frågor om det Sverige och den verklighet vi lever i, om vårt samhälle och 1 Jag skriver till mina systrar och bröder är ett projekt som vill lyfta frågor om det Sverige och den verklighet vi lever i, om vårt samhälle och varför det ser ut och fungerar som det gör. Det vill lyfta

Läs mer

PÅ GRÄNSEN MELLAN DET LILLA BORÅS OCH DET STORA BORÅS

PÅ GRÄNSEN MELLAN DET LILLA BORÅS OCH DET STORA BORÅS PÅ GRÄNSEN MELLAN DET LILLA BORÅS OCH DET STORA BORÅS En rapport om att marknadsföra Borås konstmuseum både internationellt och provinsiellt av Anna Sefve Daniel Schwarz - Szpigler Erika Harlitz Helen

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Vårprogram Missa inte alla vårens inspirerande konstaktiviteter. Vi ser fram emot att träffa dig och dina styrelsekamrater.

Vårprogram Missa inte alla vårens inspirerande konstaktiviteter. Vi ser fram emot att träffa dig och dina styrelsekamrater. Vårprogram 2016 Missa inte alla vårens inspirerande konstaktiviteter. Vi ser fram emot att träffa dig och dina styrelsekamrater. Hela styrelsen önskar er välkomna Onsdag 9 mars Konst som berör Föredrag

Läs mer

Halmstad Arena utvärdering av projektet

Halmstad Arena utvärdering av projektet Halmstad Arena utvärdering av projektet Januari 2011 Bo Thörn Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING 1 PARTNERINGSDEKLARATIONEN 1 RESULTAT 2 PRODUKT 2 PROCESS 2 EKONOMI 3 UPPFÖLJNING

Läs mer

STOCKHOLM ON THE MOVE

STOCKHOLM ON THE MOVE STOCKHOLM ON THE MOVE UtställninG, debatter, seminarier och workshops om StockholmreGionens framtida utveckling 22 november 2012 24 mars 2013 på FärGfabriken STOCKHOLM O N T H E M O V E InnehållsförteckninG

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM JÖNKÖPINGS JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM LÄNS MUSEUM BYGGNADSVÅRD Jönköpings läns museum har i över hundra år arbetat med kulturmiljövård i vid bemärkelse. Ett av museets samhällsuppdrag är att föra det byggda

Läs mer

Regler som gäller speciellt för den här utställningen

Regler som gäller speciellt för den här utställningen Regler och registreringsblankett för individuellt deltagande Här nedan finns en grå ruta med information och datum som gäller för denna specifika utställning. Med början på nästa sida står de allmänna

Läs mer

SNOOKER. Introduktion och de viktigaste reglerna

SNOOKER. Introduktion och de viktigaste reglerna SNOOKER Introduktion och de viktigaste reglerna Snookerhallen i Stockholm AB Det är tillåtet att sprida materialet, i tryckt form, i sin helhet och utan förändringar. Snookerhallen i Stockholm Krukmakargatan

Läs mer

Danderyd kommun. Förslag till trafikhinder. Dato: 02/11-2011 Elverdal

Danderyd kommun. Förslag till trafikhinder. Dato: 02/11-2011 Elverdal Danderyd kommun Förslag till trafikhinder Dato: 02/11-2011 Elverdal Inspiration B A Anders Årfelt är skulptör och har gjort lejonen samt lejoninnorna runt om i Stockholms kommun samt Linköpings kommun.

Läs mer

Hantering av konst. Gotlands kommun. Revisionsrapport 2010-12-16. Ramona Numelin

Hantering av konst. Gotlands kommun. Revisionsrapport 2010-12-16. Ramona Numelin Hantering av konst Gotlands kommun Revisionsrapport 2010-12-16 Ramona Numelin Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund och revisionsfråga... 3 Revisionsfråga... 3 3. Metod... 3 4. Kommunfullmäktiges

Läs mer

Riktlinjer för arbete med konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation i Alingsås kommun

Riktlinjer för arbete med konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation i Alingsås kommun Datum: 2016-05-31 Handläggare: Anna Mighetto Beteckning: 2016.075 KFN Riktlinjer för arbete med konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation i Alingsås kommun Bakgrund och syfte 1937 beslutade Sveriges

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

Arkitektur för barn. Gården Låt barnen vara delaktiga då skolgården och förskolegården ska göras om

Arkitektur för barn. Gården Låt barnen vara delaktiga då skolgården och förskolegården ska göras om Arkitektur för barn Med utgångspunkt i staden, huset och rummet diskuterar vi arkitektur... Hur hänger form, funktion och material ihop? Hur påverkas vi av ljus, rymd och färger? Vi går på vandring, tittar

Läs mer

Luftundersökningar. Centralt innehåll åk 1-3 VEM. Luft Åk 1-3

Luftundersökningar. Centralt innehåll åk 1-3 VEM. Luft Åk 1-3 Luftundersökningar Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Allt arbete med ENaTs teman har många kreativa inslag som styrker elevernas växande och stödjer därmed delar av läroplanens

Läs mer

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november Höstprogram 2014 Torsdag 4 september Tisdag 30 september Helgen 4-5 oktober Onsdag 5 november Onsdag 12 november Torsdag 20 november Dramat i Arles - om van Gogh, Gaugin och Bernhard Föredrag av intendent

Läs mer

När du går runt i utställningarna kommer du att se några personer som jobbar på museet, nämligen våra värdar.

När du går runt i utställningarna kommer du att se några personer som jobbar på museet, nämligen våra värdar. Språkrunda För dig som vill träna svenska på Moderna Museet Malmö Hej och välkommen till Moderna Museet Malmö! Här kommer du att ha möjlighet att titta på konst och uppleva den på ditt eget sätt samtidigt

Läs mer

Gerlesborgsskolan Bohuslän

Gerlesborgsskolan Bohuslän Gerlesborgsskolan Bohuslän UTBILDNINGENS KURSER KURSPLAN ÅRSKURS 1 KURSENS NAMN: 1. INTRODUKTION Introduktion till skolan, utbildningen, verkstäderna, platsen och kommunen. Gemenskapande aktiviteter. Värdegrundsarbete.

Läs mer

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Välkommen till Norrköpings kommunala förskola I Norrköpings förskolor är alla välkomna. Alla barn har rätt att möta en likvärdig förskola

Läs mer

organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll.

organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll. Ledarutveckling Du är viktig! Vi vill ge dig som arbetar med människor i grupp och dig som är aktiv i en organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll. Som cirkelledare, förtroendevald,

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Utställningar. Søren Langkilde Madsen

Utställningar. Søren Langkilde Madsen Utställningar Søren Langkilde Madsen Fotografen Om Søren Langkilde Madsen Jag har fotograferat aktivt under de senaste drygt 40 år och älskar att arbeta med denna form av uttryck. Fokus har under många

Läs mer

Läs bilden. Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet. Lärarhandledning. Ett studiematerial från Länsmuseet Halmstad

Läs bilden. Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet. Lärarhandledning. Ett studiematerial från Länsmuseet Halmstad Läs bilden Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet Lärarhandledning Ett studiematerial från Länsmuseet Halmstad Välkommen till Läs bilden Detta är en beskrivning av hur man kan arbeta med

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

Projektmaterial SKAPANDEPROCESSER. Skinnskatteberg

Projektmaterial SKAPANDEPROCESSER. Skinnskatteberg Projektmaterial SKAPANDEPROCESSER Skinnskatteberg Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING En liten

Läs mer

Metodöversikt och utvärdering

Metodöversikt och utvärdering Metodöversikt och utvärdering Workshop under ledning av kulturpedagoger med socionom och barnbibliotekarier som observatörer Ålder: år 3-6 Produkter: barnteckningar, film, sammanfattande bilder på grundval

Läs mer

Studiebesök på Elias Fries skola, Hyltebruk 23/2-12

Studiebesök på Elias Fries skola, Hyltebruk 23/2-12 Studiebesök på Elias Fries skola, Hyltebruk 23/2-12 Det är en känsla av vår i luften när vi når Hyltebruk klockan tio denna torsdag. Naturen är närvarande vart man än vänder sig. Skolan är uppdelad på

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Varför anlägger unga bränder? en första analys av mordbrandsdomar

Varför anlägger unga bränder? en första analys av mordbrandsdomar Varför anlägger unga bränder? en första analys av mordbrandsdomar Sara Uhnoo Material Totalurval: 94 mordbrandsdomar från 10 tingsrätter i Västra Götaland De dömda är mellan 15-25 år Undersökningsperioden

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM!

VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM! VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM! Kultur i tiden Upplevelsebaserat lärande Unikt industrilandskap Ditt utvidgade klassrum Gratis för förskola och grundskola i Marks kommun VI ÄR EN ARENA FÖR DIG! Vi kan erbjuda

Läs mer

Ett träd, en framtid eller klädseln i nya Volvo V70?

Ett träd, en framtid eller klädseln i nya Volvo V70? VÄLKOMMEN TILL WOOD FUSION, EN DEL AV TRÄ & TEKNIKMÄSSAN. Ett träd, en framtid eller klädseln i nya Volvo V70? På Wood Fusion ställer vi frågan vad vi kan göra med trä. I nyskapande produkter och design,

Läs mer

Sjöparkens växthus. Vinterträdgård Orangeri Odling Restaurang Café

Sjöparkens växthus. Vinterträdgård Orangeri Odling Restaurang Café Sjöparkens växthus Vinterträdgård Orangeri Odling Restaurang Café Välkommen till Sjöparkens växthus! Sjöparkens växthus rymmer tre verksamheter; växthuset och trädgården, Möjligheternas växthus och Restaurang

Läs mer

Medlemmar i nätverket Kultur och hälsa/kultur i vården

Medlemmar i nätverket Kultur och hälsa/kultur i vården Medlemmar i nätverket Kultur och hälsa/kultur i vården Deltagare Christina Gedeborg-Nilsson Tel: 0418-719946 0709-719946 Lars Ahlin 08-52301000 Eva Bellsund 070-5977250 Paula Bergman 036-323007 Ann Bergström

Läs mer

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Om du redan är chef och ledare och vill utvecklas vidare så är här en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Projektet Balans På Ledande

Läs mer

Konstprogram för Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Strategiska investeringsprojektet CHOPIN

Konstprogram för Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Strategiska investeringsprojektet CHOPIN KUN 2015-01-21 Konstenheten TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2015-01-08 KUN 2014/726 Handläggare: Martin West Konstprogram för Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Strategiska investeringsprojektet

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

KulturSkåne. Konstkansliet. Vikten av konst

KulturSkåne. Konstkansliet. Vikten av konst KulturSkåne Konstkansliet Vikten av konst Konsten är en garant för mental hälsa Ebba Matz/ BUS 2005 sa den 87-åriga fransk-amerikanska konstnären Louise Bourgeois när hon intervjuades i Nike för Sveriges

Läs mer

M O S A I K! Bi 9. Kryddgårdsskolan Malmö Bild Eva Hörnblad. Romersk fisk av natursten från år

M O S A I K! Bi 9. Kryddgårdsskolan Malmö Bild Eva Hörnblad. Romersk fisk av natursten från år M O S A I K! Bi 9 0 Romersk fisk av natursten från år Mosaik har rötterna i romarnas bildskapande med huggna små naturstenar i olika färger. För hand knackade man fram små kuber av olikfärgade bergarter.

Läs mer

Konservator. Ett reportage om moderna museets målerikonservator Katarina Havermark

Konservator. Ett reportage om moderna museets målerikonservator Katarina Havermark Konservator Ett reportage om moderna museets målerikonservator Katarina Havermark Text: Karolina willebrand vinnberg Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist När jag kommer till Moderna Museet på onsdagsmorgonen

Läs mer

MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS

MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS 11-16 AUGUSTI 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion...4... Varför delta?...7 Vilka regler gäller?...8 (Grundförutsättningar för att sälja livsmedel och miljökrav)

Läs mer

Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet?

Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet? Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet? Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet? Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet? är ett Skapande skola-samarbete mellan

Läs mer